Verhoog uw rendement: dividend!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhoog uw rendement: dividend!"

Transcriptie

1 Advies voor spaarders, beleggers en investeerders SPECIAL Verhoog uw rendement: dividend! MSCI Europe: belang van dividend MSCI Europe (return-index) MSCI Europe (koers-index) +10,1%/jaar (inclusief dividenden) +6,2%/jaar (zonder dividenden) (I=100) 8000 Dividenden staan in voor een belangrijk deel van de totale opbrengst van aandelen. Maximaliseer dan ook de netto-opbrengst van het dividend. Kijk ook naar de duurzaamheid ervan. 0 Wie de jongste veertig jaar in 2010 Europese aandelen belegde, heeft een mooi rendement behaald. Uit data over de jongste 45 jaar van de MSCI Europe blijkt dat bijna driekwart van de totale opbrengst van aandelen gehaald wordt uit de dividenden als deze dividenden telkens volledig (bruto) herbelegd worden. Hierdoor kwam de totale opbrengst over deze periode uit op 10,1% per jaar. Zonder de dividenden meegerekend zou dit 6,2% u Buitenlandse bronheffing speciale regimes Canada 25% - Duitsland 26,38% - Frankrijk 30% 15% aan bron bij bepaalde instellingen (zie pag. 12) Luxemburg 15% - Nederland 15% 0% voor dividenden in aandelen uit agio-reserve Noorwegen 25% - VK 10% Aangekondigde dividenden al na Britse bronheffing VS 30% 15% als bank statuut Qualified Intermediary en bij aankoop Amerikaanse aandelen op Wall Street Zuid-Afrika 15% sinds 1 maart 2015 Zweden 30% - Zwitserland 35% 0% mogelijk, zie speciale belastingregimes Bron: Deloitte, De Belegger gemiddeld per jaar zijn geweest. Dit betekent dat uw opbrengst na 45 jaar 5 maal (!) hoger ligt dan zonder dividenden. Het geeft het belang aan van dividenden voor het rendement van aandelenbeleggingen. Daarom tips om uw dividendrendement te maximaliseren. Tevens leggen we ook de klemtoon op het belang van de duurzaamheid van dividenden. Fiscaliteit Dividenden van Belgische bedrijven zijn onderhevig aan 25% Belgische roerende voorheffing. Van het dividend van 3 EUR bruto dat AB InBev in mei zal betalen, houdt u dus 2,25 EUR netto per aandeel over en gaat er 0,75 EUR p.a. naar de fiscus. Op buitenlandse dividenden betaalt u tweemaal: er is niet alleen de Belgische roerende voorheffing (RV) van 25%, maar ook de buitenlandse bronheffing, die afhangt van land tot land. Voor Frankrijk is dat bijvoorbeeld 30%, voor Nederland 15%. Van het brutodividend van 1,83 EUR per aandeel van de holding Rallye gaat dus eerst 30% Franse bronheffing af, gevolgd door 25% Belgische RV, zodat u netto 0,96 EUR p.a. overhoudt (of 52% van de bruto-uitkering). En dan houden we nog geen rekening met kosten die sommige banken bij de inning van buitenlandse dividenden aanrekenen. Dit is evenwel vooral het geval bij de klassieke grootbanken en minder bij de online-brokers. Er zijn evenwel mogelijkheden om die dubbele belasting wat te milderen. Recuperatie bronheffing U kan een deel van de buitenlandse bronheffing re- 1 De Belegger - april 2015

2 Dividendbeleid holdings Met holdings koopt u in principe een gediversifieerde portefeuille aandelen. Uitgezonderd dan de (mono)holdings Tubize, Solvac en KBC Ancora, die slechts in één bedrijf beleggen. We onderzochten het dividendbeleid van de diverse holdings. Vooreerst de op Euronext Brussel genoteerde holdings. Sofina heeft qua duurzaamheid van het dividend het beste track-record. Zo heeft de Boël-holding sinds 1956 maar twee keer het dividend onveranderd gelaten (in 1964 en 1976), voor de rest steeg het dividend jaar na jaar. De holding komt daarmee al aan 38 jaar van ononderbroken stijging, waarmee het niet moet onderdoen voor duurzame dividendbetalers zoals farmagigant Roche, McDonald s en ExxonMobil. Jaarlijks steeg het dividend in deze periode met gemiddeld 5,3% per jaar. Investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren heeft het dividend sinds de beursnotering in 1984 nooit verlaagd. Over die 30 jaar steeg het dividend gemiddeld met liefst 9,5% per jaar. Verwacht brutodividendrendement holdings Bij GBL is het dividend al 20 jaar stijgend. De holding streeft een continue en duurzame groei van het dividend na. 6 % Gimv biedt een hoog dividendrendement (5,9% bruto). Deze investeringsmaatschappij heeft als doel het dividend niet te verlagen en op 5 4 duurzame wijze te verhogen wanneer mogelijk. Enkel in 2003 lukte dit niet, maar het sloot weer snel aan met een hoog dividend. Het is de enige 3 Belgische holding die een dividend in aandelen aanbiedt, telkens met 2 een aantrekkelijke korting. 1 Bois Sauvage moest het dividend in 2009 verlagen door de financiële crisis (belang in Fortis), maar dit accident de parcours werd intussen goedgemaakt. 0 Brederode, sinds vorig jaar een holding met een Luxemburgs statuut, heeft in 2003 fors in het dividend geknipt omwille van twee opeenvolgende slechte beursjaren (latente minwaarden op de effectenportfeuille). Sindsdien is het dividend weer elk jaar stijgend. Positief is dat ondanks het Luxemburgse statuut de holding kon vermijden dat de dubbele roerende voorheffing van toepassing is. Het dividend van de privak Quest for Growth (QfG) heeft een hectischer verloop. Een privak moet immers minstens 80% van de winst uitkeren (QfG keert statutair 90% uit). Over de boekjaren 2008 tot 2012 werd echter geen dividend uitgekeerd (aanzuivering verliesjaren). Het dividend (0,718 EUR bruto p.a.) over het boekjaar 2014 werd vorige week onthecht. Een dividendrendement van 8%. Bruto is hier nagenoeg netto, want het deel van het dividend dat voortkomt uit meerwaarden op aandelen u Dividenddata holdings ex-dividend brutobedrag AB Investor 13 mei 9 SEK Ackermans & vh 1 juni 1,82 Bois Sauvage 29 april 7,36 Brederode - 0,65 Eurazeo 11 mei 1,2 (1) GBL 5 mei 2,79 Gimv (2) 29 juni 2,45 Hal Trust 20 mei 5,05 Rallye 27 mei 1,83 Sofina (2) 8 mei 2,30 Wendel 8 juni 1,85 (1) + bonusdividend (1 per 20) (2) ramingen is niet onderworpen aan de 25% roerende voorheffing. Laat u evenwel niet verblinden door het rendement, want het is verre van zeker dat de komende jaren eenzelfde hoog dividend kan worden uitgekeerd. Alles hangt af van de meerwaarden die gerealiseerd kunnen worden: een volatiel gegeven, dus ook voor het dividend. Bij de buitenlandse holdings die we opvolgen hebben we geen enkele gevonden met een lange periode van ononderbroken stijgende dividenden. De Franse holding Wendel halveerde nog het dividend in Bij de Zweedse holding AB Investor was de trend de jongste 20 jaar stijgend, maar in 2003 en 2009 werd het dividend wel even verlaagd. In deze periode steeg het dividend op jaarbasis wel met 7,8%. Het dividend van Eurazeo steeg de jongste 20 jaar met gemiddeld 6,4% per jaar, ondanks enkele tussentijdse dividendverlagingen. De holding keert evenwel regelmatig (ook over 2014) een bonusdividend uit (1 aandeel per 20 aandelen in bezit). Investeringsmaatschappij Hal Trust, die wel eens vergeleken wordt met Ackermans van Haaren, verlaagde het dividend in zowel 2009 als Dit is het gevolg van het originele dividendbeleid. Het bedrag is gebaseerd op 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers in het jaar voorafgaand aan het jaar van de dividenduitkering. Stijgt de beurskoers, dan stijgt het dividend en vice versa. De afgelopen 20 jaar steeg het dividend alvast met gemiddeld 11% per jaar. Het dividendrendement (4,5% bruto) is niet onaardig. De Franse holding Rallye biedt het hoogste dividendrendement. In meer dan 15 jaar werd het dividend nooit verlaagd, zij het dat het dividend de jongste 7 jaar wel niet meer steeg, ondanks de verdere stijging van het dividend bij veruit haar belangrijkste participatie, de distributeur Casino. Dit maakt het voor Rallye mogelijk om de schulden wat te verminderen. Gimv Rallye Hal Trust GBL Bois Sauvage Investor AB Sofina Eurazeo Wendel AvH Brederode De Belegger - april

3 cupereren. Dit kan achteraf gebeuren, nadat het dividend al is uitbetaald, maar veelal is de kostprijs hiervan te hoog. Dit kan u immers 50 tot 100 EUR kosten, per post (!), zodat u al een stevig aantal aandelen moet bezitten opdat het sop de kool waard is. Sanofi bijvoorbeeld keert in mei een brutodividend van 2,85 EUR p.a. uit. Een recuperatie van 15% Franse bronheffing zou 0,428 EUR p.a. opleveren. U moet dan ook al 233 aandelen Sanofi bezitten (waarde meer dan EUR) om de kostprijs van 100 EUR te overstijgen. Veelal loont het dan ook de moeite niet. Bovendien ziet u de centen pas na 1 of 2 jaar, om nog maar van de administratieve rompslomp te zwijgen. Bij een aantal banken kan u evenwel op het moment van de betaling van het dividend al van de verminderde bronheffing genieten. Voor Franse dividenden gaat hierdoor de bronheffing meteen van 30% naar 15%. Jammer genoeg dus nog niet bij alle banken/brokers. Via keuzedividenden Hierbij geeft het bedrijf u de keuze tussen een dividend in cash of een dividend in aandelen. Vooral bedrijven die cash in de onderneming willen houden en/of een zwakkere balans hebben, maken hiervan gebruik. USG People bijvoorbeeld, de specialist in uitzendarbeid, die de voorbije jaren nog een keuzemogelijkheid bood, keert over 2014 opnieuw enkel een dividend in cash uit. De schulden werden de voorbije jaren dan ook voldoende afgebouwd. Royal Dutch Shell daarentegen voert in het tweede kwartaal opnieuw de keuzemogelijkheid in na de forse daling van de olieprijs. Niet dat de balans slecht is, verre van, maar het bedrijf speelt op veilig. Vooral in Nederland voorzien veel bedrijven in deze mogelijkheid: meer dan 1 bedrijf op 3. Voor bedrijven die het dividend uitkeren uit de agioreserve is het dividend in aandelen fiscaal voordelig. U vermijdt in dat geval immers de 15% Nederlandse bronheffing, die wel verschuldigd is op de uitbetaling van het dividend in cash. Daarnaast zijn er bedrijven die werken via het zogenaamde DRIP, wat staat voor Dividend ReInvestment Plan. Unilever bijvoorbeeld keert elk kwartaal een dividend in cash uit, waarbij u de mogelijkheid heeft het nettodividend (dus na 15% Nederlandse bronheffing) te herbeleggen in aandelen Unilever. Hetzelfde principe dus als een keuzedividend, maar zonder fiscaal voordeel. Het geeft u wel de mogelijkheid om tegen lage kosten (ca. 0,5%) het cashdividend te herbeleggen in bijkomende aandelen. Ook bedrijven als Aalberts, Reed Elsevier, GlaxoSmithKline, Speedy Hire, werken met een DRIP. Uit de praktijk leren we dat het niet bij alle banken/brokers mogelijk is om het dividend op die manier te herbeleggen. Vanzelfsprekend brengt een keuzedividend (beperkte) winstverwatering met zich mee, maar heel wat bedrijven compenseren dit door voor hetzelfde aantal eigen aandelen in te kopen. Ook bijvoorbeeld sommige Belgische, Britse, Franse,... bedrijven bieden de mogelijkheid het dividend te herbeleggen in het aandeel. Hieraan is evenwel geen fiscaal voordeel verbonden. Sommige bedrijven (bijvoorbeeld Accor, Danone, Gimv, Saint-Gobain,...) kennen wel een korting toe voor wie voor het dividend in aandelen opteert. In de gele kader op pag. 4 vindt u een aantal richtlijnen voor wanneer u best opteert voor het dividend in aandelen. Door kapitalisatie Het belang van de kapitalisatie kan niet genoeg onderstreept worden. Als u kiest voor een kapitaliserende tracker of beleggingsfonds dan worden de opbrengsten opnieuw herbelegd binnen het fonds zelf, zodat deze op hun beurt meerwaarden kunnen opleveren. Bijkomend voordeel: u betaalt geen roerende voorheffing, wat wel het geval is wanneer een coupon wordt uitgekeerd. Op pag. 5 ziet u een aantal voorbeelden van kapitaliserende trackers (tracker = soort beursgenoteerd beleggingsfonds). Met de tracker Lyxor ETF Bel20 bijvoorbeeld belegt u in de 20 grootste Belgische bedrijven. Toch volgen deze trackers ook niet volledig de onderliggende returnindex (zie grafiek). Dit is wellicht te wijten aan de jaarlijkse beheervergoeding en het feit dat de tracker niet altijd de bronheffing volledig kan recupereren. u Franse keuzedividenden Brutodividend ex-dividend Keuzeperiode Fiscaal Korting Advies Accor 0,95 (2) 06/05 6 mei tot 21 mei nee 5% aandelen Atos voorwaarden nog niet gekend Carrefour 0,68 17/06 17 juni tot 7 juli nee n.b (1) aandelen Danone 1,50 07/05 7 mei tot 21 mei nee 10% aandelen Saint-Gobain 1,24 (2) 10/06 10 tot 24 juni nee 10% aandelen Vallourec 0,81 04/06 4 tot 17 juni nee n.b. (1) cash (1) nog niet bekend (2) volledig in cash of de helft in cash en de andere helft in aandelen Speciale belastingregimes Dividenden van Zwitserse bedrijven zijn normaliter onderhevig aan 35% bronheffing. Bedrijven die dividenden betalen uit de zoge- 3 De Belegger - april 2015

4 Opteren voor keuzedividend? Bij Nederlandse bedrijven interessant omwille van het fiscale voordeel, let op voor uitzonderingen (o.m. Unilever). Kijk bij andere bedrijven of er een korting wordt toegekend of niet. Kies voor aandelen wanneer u positief staat tegenover het aandeel. Het kapitaliserende karakter is sowieso een pluspunt. naamde capital contribution reserve zijn sinds 2011 vrijgesteld van de Zwitserse bronheffing. Bij Adecco (2,10 CHF p.a.) en BB Biotech (11,50 CHF), dat vorige week ex-dividend ging, is dit het geval, blijkt uit de dividendmelding. Dat is niet het geval voor Novartis en Roche. Ook op de door het bedrijf meegedeelde Britse dividenden wordt geen Britse bronheffing (10% is al in mindering gebracht) meer afgehouden, enkel 25% Belgische RV. Dit maakt dat sommige Britse aandelen (vóór eventuele bankkosten) mooie nettodividend-rendementen opleveren. Voorbeelden: GlaxoSmithKline (3,8%), BP (4,5%) en AstraZeneca (2,8%). Duurzaamheid van dividenden Niet zozeer de hoogte van het dividend is van belang, maar wel de duurzaamheid ervan. Een bedrijf dat het ene jaar een dividend van 5% uitkeert, maar het jaar daarna helemaal niets, voert geen duurzaam dividendbeleid. Het is dan ook beter voor bedrijven te kiezen die elk jaar hun dividend wat laten stijgen. Een bedrijf dat een aanvangsrendement van 2% biedt, zal wanneer het dividend jaarlijks met 5% wordt verhoogd, na 10 jaar een dividendrendement van 3,3% opleveren en na 20 jaar van meer dan 5%. Sofina is een voorbeeld van een bedrijf dat over een periode van 38 (!) jaar een gemiddelde dividendstijging per jaar van ruim 5% kan voorleggen. In de Verenigde Staten zijn er een 50-tal bedrijven (zogenaamde Aristocrats, zie pag. 6) die gedurende minstens 25 jaar hun dividend jaar na jaar Tijdstip dividend Een aandeel gaat ex-dividend op het moment dat de coupon van het aandeel wordt onthecht. Koopt u het aandeel op de dag dat het aandeel ex-dividend gaat, dan heeft u geen recht meer op dat dividend. Koopt u een dag voor het aandeel ex-dividend noteert, heeft u nog wel recht op dat dividend. De dag waarop het dividend effectief op uw rekening wordt gestart, noemen we de betaaldatum. Deze kan dezelfde zijn als de ex-dividenddatum, wat het geval is voor Duitse dividenden. Voor bijvoorbeeld Belgische, Amerikaanse, Franse en Nederlandse dividenden moet u enkele dagen tot meer dan een maand wachten na het knippen van de coupon vooraleer het geld op uw rekening wordt gestort. Op onze website kan u onder Advieslijsten, voor de Europese en Amerikaanse aandelen die we opvolgen, alle al gekende ex-dividend- en betaaldata terugvinden. hebben verhoogd. Procter & Gamble zit al aan 58 jaar onafgebroken stijging van het dividend, Johnson & Johnson aan 52 jaar. In Europa is het minder evident voorbeelden te vinden. Al misstaat farmareus Roche (28 jaar) ook niet in het lijstje. Stuk voor stuk bedrijven uit defensieve sectoren (farma, voeding), uit groeisectoren die ook in de toekomst het dividendbeleid kunnen verderzetten. Cyclische bedrijven, waarbij de winsten sterk afhankelijk zijn van de economische conjunctuur, zult u logischerwijze niet in deze lijst terugvinden. Voor België zitten de vastgoedvennootschappen Home Invest en Retail Estates ook al aan een ononderbroken stijging sinds Maar voor lange De ex-dividend en betaaldata van de door ons gevolgde Europese en Amerikaanse aandelen kan u raadplegen op u Nederlandse keuzedividenden slotdividend stijging korting ex-dividend betaal- keuzeperiode jaardividend aandelen datum Accell Group 0,61 +11% 2 à 4% 27/04 20/05 van 29/04 tot 15/05 Aegon 0,12 +5% nee 22/05 19/06 van 28/05 tot 12/06 Azko Nobel 1,12 +0% nee 24/04 19/05 van 28/04 tot 13/05 Arcadis 0,60 +5% nee 15/05 03/06 van 19/05 tot 01/06 Boskalis 1,60 +29% nee 14/05 09/06 van 18/05 tot 01/06 Corbion 0,21 +40% nee 26/05 12/06-0,81 - Delta Lloyd 0,61 +0% 2% 25/05 17/06 van 27/05 tot 09/06 DSM 1,10 +0% nee 05/05 27/05 van 07/05 tot 20/05 Hal Trust 5,05 +23% nee 20/05 18/06 van 22/05 tot 11/06 Kendrion 0,78 +42% nee 15/04 07/05 van 17/04 tot 04/05 Neways Electronics 0, % ca. 5% NN Group 0,57 in bj. 13 geen nee 02/06 30/06 van 02/06 tot 23/06 Philips 0,80 +7% nee 11/05 10/06 van 13/05 tot 05/06 Randstad 1,29 +36% nee 08/04 30/04 van 10/04 tot 24/04 Tencate 0,50 +0% nee 13/04 06/05 van 15/04 tot 30/04 TKH Group 1,00 +33% nee 11/05 01/06 van 13/05 tot 27/05 TNT Express 0, % 3% 10/04 13/05 van 10/04 tot 06/05 Royal Dutch Shell vanaf het kwartaaldividend van mei opnieuw keuzemogelijkheid De Belegger - april

5 u Kapitaliserende (*) aandelentrackers Ticker ISIN Markt Lyxor ETF Bel 20 BEL FR Brussel Lyxor ETF DAX DAX LU Parijs ishares MSCI Europe IMAE IE00B4K48X80 Amsterdam ishares MSCI Em. Markets IEMA IE00B4L5YC18 Amsterdam * keren geen dividend uit periodes moeten we naar de holdings gaan (zie pag. 2). Hoogste Dividendrendementen Maar eerder dan te opteren voor een bedrijf met een beperkt aanvangsrendement, zoals Sofina, gaan olieprijs en de grote belangen in Rusland maakt dat er geen garantie kan gegeven worden op een verder stijgend dividend. Royal Dutch Shell heeft een sterk dividendverleden. Het dividend is uitgedrukt in USD, waardoor er meer fluctuaties optreden in het bedrag in EUR. Toch gaan we er vanuit dat de oliereus een blijvend hoog dividend zal kunnen uitkeren. Bij GlaxoSmithKline is het dividend voor de helft eenmalig (door ruil activiteiten met Novartis), maar het gewone dividend blijft met 5% bruto aantrekkelijk. Ook bij het Nederlandse Corbion is 80% van het dividend éénmalig (door verkoop bakkerijactiviteiten). Ook bij herverzekeraar Swiss Re heeft het dividend over 2014 voor een groot deel een eenmalig karakter. Delta Lloyd moet het dividend de u Belgische keuzedividenden Brutodividend ex-dividend Keuzeperiode Fiscaal Korting Advies Atenor 2,00 27/04 van 30 april tot 18 mei nee n.b (1) aandelen GIMV pas bekend na publicatie jaarresultaten op 21 mei WDP 3,40 05/05 n.b (1) nee n.b (1) aandelen (1) nog niet bekend Kapitaliserende tracker 350 (I=100) Bel20-returnindex Lyxor ETF Bel Bel20-koersindex beleggers veelal op zoek naar de bedrijven met het hoogste dividendrendement. In de tabel onderaan hebben we uit onze advieslijsten tien bedrijven met hoge dividendrendementen geselecteerd. Uit die lijst blijkt dat er verschillende redenen zijn waarom een dividendrendement hoog is. De Italiaanse oliegroep ENI heeft al aangegeven dat over 2015 een lager dividend zal worden uitgekeerd. Rederij Exmar zou normaliter ook in dit lijstje figureren op basis van het dividend (0,90 EUR p.a.) over boekjaar Eind maart raakte bekend dat het jaardividend over 2014 met 0,50 EUR p.a. gevoelig lager uitkomt. Ook andere oliewaarden zitten in de top-10. BP heeft in 2010 tijdelijk het kwartaaldividend geschrapt wegens de olieramp in de Golf van Mexico. De lage u De tien hoogste brutodividendrendementen over boekjaar 2014 GlaxoSmithKline 10,2% de helft eenmalig dividend Swiss Re 7,8% meer dan de helft eenmalig dividend ENI 7,0% dividend over 2015 zal dalen Van de Velde 6,8% 2,15 EUR duurzaam stuk dividend BP 6,0% - Delta Lloyd 5,9% moet dividend kunnen handhaven Corbion 5,9% 80% dividend eenmalig Gimv 5,9% stabiele dividendbetaler EVS 5,8% nog slotdividend van 2,9% RoyalDutchShell 5,5% dividend in USD afgekondigd 100 komende jaren minstens op hetzelfde niveau kunnen houden, maar de financiële crisis van 2008 heeft aangetoond wat deze teweeg kan brengen voor de dividenden. Lingeriefabrikant Van de Velde keert een duurzaam hoog (2,15 EUR p.a.) dividend uit. Af en toe aangevuld met een speciaal dividend, zoals dit jaar. Dit groeibedrijf met een gezonde balans (nettokaspositie) maakt dat het dividend de komende jaren zeker nog minstens op het huidige niveau kan blijven. EVS heeft het dividend de voorbije twee jaar licht verlaagd, omwille van de hoge investeringen in een gebouw en de mindere resultaten. Doordat de leverancier van professionele apparatuur voor de televisiezenders een nettokaspositie heeft, kan het in principe een hoog dividend blijven uitkeren. Het is evenwel afwachten wat het dividendbeleid zal zijn van de nieuwe CEO. Dividend in natura Sommige bedrijven bieden bovenop het dividend extra s. De meest aantrekkelijke voordelen... Compagnie des Alpes: per 200 (400 aandelen) heeft u recht op 2 (6) toegangstickets voor pretparken of een skipas voor 2 (6) dagen Accor: indien meer dan 50 aandelen, kan u punten verdienen bij Accor-hotels en hotel-partners Euro Disney: tijdelijk is toetreding tot de aandeelhoudersclub niet mogelijk na de recente kapitaalverhoging. Het is wachten op de nieuwe voorwaarden (aantal aandelen dat u moet bezitten) om korting op verblijf, toegangstickets, eten, souveniers,... te verkrijgen. 5 De Belegger - april 2015

6 Trackers op duurzame dividendbetalers Standard & Poor s heeft een aantal indexen die de prestatie van hoogrentende aandelen weergeven. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de duurzaamheid van de dividenden. Hieronder enkele voorbeelden. De S&P 500 Dividend Aristocrats Index bestaat uit aandelen Duurzaam en stijgend dividend (VS) uit de S&P 500-index die de jongste 25 jaar elk jaar hun dividend hebben verhoogd. Het gaat om bedrijven met een marktkapitalisatie (free float gewogen) van minstens Procter & Gamble (58 jaar) Johnson & Johnson (52 jaar) Coca-Cola (50 jaar) 3,1%* 2,8% 3,3% 3 mrd. USD. Alle aandelen hebben een gelijkaardig gewicht in de index. De jongste tien jaar leverde dit een rendement op van 10,7% Wal-Mart (42 jaar) ExxonMobil (38 jaar) McDonald s (32 jaar) 2,4% 3,3% 3,5% per jaar, tegenover 8% voor de * brutodividendrendement S&P 500. De index op Amerikaanse dividendaandelen presteert ook op een heel lange termijn veel beter dan de S&P500. Deze index kan via de fysieke tracker ProShares S&P500 Aristocrats (koers: 49,93 USD, ticker: NOBL, ISIN: US74348A4673) gekocht worden. De S&P UK High Yield Dividend Aristocrats bestaat uit aandelen uit de S&P Europe BMI-index, gedomicilieerd in het Verenigd Koninkrijk. Het dividend moet minstens 10 opeenvolgende jaren gestegen of stabiel gebleven zijn. Een aandeel heeft een gewicht van max. 5% en de pay-outratio mag voor nieuwe toetreders niet meer dan 100% bedragen. De op de beurs van Londen genoteerde fysieke tracker SPDR S&P UK Dividend Aristocrats (koers: 13,11 GBP, ISIN: IE00B6S2Z822) volgt bovenstaande index. De S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index bestaat uit aandelen die al minstens 10 opeenvolgende jaren hun dividend verhogen of stabiel houden. Dit levert een selectie op van 40 aandelen. Een aandeel heeft een gewicht van max. 5%. Over de jongste 5 jaar (trackrecord van 10 jaar bestaat nog niet) leverde dit een rendement op van 10,8% per jaar, tegenover 9,6% voor de S&P Europe BMI-index. Bij de Europese indexen is men dus minder streng: een trackrecord van min. 10 jaar en een minstens stabiel dividend. Nochtans bestaan er al een aantal Europese bedrijven die al minstens 25 jaar stijgende dividenden kunnen voorleggen, of al meer dan 20 jaar het dividend verhogen of stabiel houden. Denken we maar aan Solvay met meer dan 30 jaar. Of Nestlé dat het dividend sinds 1959 nooit verlaagde. De tracker SPDR S&P EURO Dividend Aristocrats (ISIN: IE00B5M1WJ87; 22,03 EUR) op de beurs van Frankfurt volgt deze index. Die leverde nog geen bewijs van outperformance, maar het dividendrendement (meer dan 3% bruto) is aantrekkelijk. Duurzame dividendbetalers Europa Sofina (38 jaar) Roche (28 jaar) L Oreal (26 jaar) Nestlé (19 jaar) Novo Nordisk (19 jaar) Novartis (18 jaar) * brutodividendrendement 2,7% 1,4% 3,0% 3,0% 1,6% 2,4%* De Belegger - april

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Nieuwsbrief en Modelportefeuille Januari 2013

Nieuwsbrief en Modelportefeuille Januari 2013 Nieuwsbrief en Modelportefeuille Januari 2013 Inleiding Beste D4Y Abonnee, Hierbij vindt u alweer de eerste uitgave van onze nieuwsbrief en model portefeuille van 2013. Het zal u niet zijn ontgaan dat

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Ahold presteerde het eerste kwartaal van 2013 min of meer gelijk aan de eerste

Ahold presteerde het eerste kwartaal van 2013 min of meer gelijk aan de eerste nr. 25 21 juni 2013 5,95 NEWAYS is een speelbal van de economische onzekerheid geworden ICT AUTOMATISERING ontvangt een opmerkelijk overnamebod van DPA PHILIP MORRIS weet zich goed staande te houden ondanks

Nadere informatie

Magazine voor beleggers april 2015 veb.net 8,50. gespreid beleggen. kan heel goedkoop

Magazine voor beleggers april 2015 veb.net 8,50. gespreid beleggen. kan heel goedkoop Magazine voor beleggers april 2015 veb.net 8,50 04 gespreid beleggen kan heel goedkoop Aandelenpakketten De turbo achter bestuurdersbeloningen Interview Fugro-topman Paul van Riel over de handelwijze van

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE BELEGGERS

INFORMATIE VOOR DE BELEGGERS INFORMATIE VOOR DE BELEGGERS Het aandeel van Delhaize Groep sloot het jaar 2000 af op een koers van EUR 50,65. De return van het Delhaize-aandeel bedroeg in 2000 31,3% terwijl Euronext Brussel een daling

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel 34 BELEGGINGSPRODUCT De wekelijkse weging van een beleggingsproduct Soort: Vermogensbeheer Partij: Fundix Onderliggende waarde Beleggingsfondsen Kosten 18,50 per maand Minimum instapbedrag - VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Zoals veel bedrijven in de halfgeleiderindustrie is K&S gevoelig voor schommelingen

Zoals veel bedrijven in de halfgeleiderindustrie is K&S gevoelig voor schommelingen nr. 49 6 december 2013 5,95 PHILIPS richt zich volledig op gezondheidszorg en verlichting CRYO-SAVE verschaft geen duidelijkheid over overnameplan HP, IBM EN CISCO hoeven voorlopig niet op omzetgroei te

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie