1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? 3. 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert 5"

Transcriptie

1

2 2 Met deze verkorte handleiding willen we u graag kort wegwijs maken in de werkwijze van Alex Vermogens beheer en informeren over wat u kunt verwachten als klant. Een uitgebreide handleiding vindt u op alex.nl/documenten. In deze handleiding behandelen we de volgende onderwerpen: 1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? 3 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert 5 3. De kosten nader gespecificeerd en toegelicht 7 4. Hoe u grip op uw vermogen houdt 9 5. Antwoord op de meest gestelde vragen 11 Staat mijn vermogen veilig bij Alex Vermogensbeheer? Kan ik gemakkelijk geld en/of aandelen overboeken? Kan ik meerdere rekeningen voor verschillende doelstellingen openen? Waarin belegt Alex? Heb ik zelf invloed op de beleggingsstrategie van Alex? Belegt Alex duurzaam? In welke obligatietrackers belegt Alex? Kan ik tussentijds mijn beleggingsplan aanpassen? Hoe groot is Alex Vermogensbeheer? Hoe kan ik mijn rekening opzeggen?

3 3 1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? U heeft de openingsformulieren ingevuld en teruggestuurd naar Alex. Wat nu? Alex Vermogensbeheer opent voor u een rekening en stuurt u het rekeningnummer per post en . Met dit rekeningnummer en het wachtwoord dat u apart toegestuurd krijgt, kunt u inloggen op uw vermogensbeheerrekening via 1 Stap 1 U stelt een persoonlijk beleggingsplan vast Alex beheert uw vermogen op basis van uw persoonlijke beleggingsplan. Dit plan komt volgens een vast proces tot stand. Als u voor het eerst inlogt op uw rekening, wordt u gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. Het doel van deze vragen is om uw persoonlijke risicobereidheid te bepalen. Met andere woorden: hoeveel risico wilt en kunt u nemen? Op basis van uw antwoorden stellen we uw persoonlijke risicoprofiel vast. Aan dit risicoprofiel koppelen we een risicogetal dat bepaalt in welke effecten Alex voor u gaat beleggen. Het risicoprofiel en het risicogetal vormen samen uw persoonlijke beleggingsplan. U keurt dit persoonlijke beleggingsplan zelf goed. Mocht u het beleggingsplan later willen wijzigen, dan kan dit altijd. Hoe dat werkt, leest u in hoofdstuk 5 van deze verkorte handleiding. 2 Stap 2 Een identificatiestorting en het storten van uw vermogen Voordat Alex uw vermogen kan beheren, moeten wij u eerst wettelijk identificeren. Dit kan gemakkelijk door middel van een zogenaamde identificatiestorting. Het enige wat u hoeft te doen, is een willekeurig geldbedrag naar uw vermogensbeheerrekening overmaken van een rekening met dezelfde tenaamstelling. U kunt de identificatiestorting eerst doen en daarna uw vermogen storten, maar u kunt het ook combineren en direct uw vermogen overmaken. Het minimum is U heeft bovendien de mogelijkheid om een portefeuille over te boeken. Hierover leest u meer in hoofdstuk 5 van deze verkorte handleiding. 3 Stap 3 Alex start met het beheer van uw vermogen Op het moment dat u goedkeuring heeft gegeven aan uw beleggingsplan en geld naar de rekening heeft overgemaakt, begint Alex met het beheer van uw vermogen. We zullen niet altijd direct uw hele vermogen beleggen. Het kan goed voorkomen dat het een aantal weken niet belegd is. We vinden het belangrijker uw portefeuille zorgvuldig op te bouwen. Vaak in kleine stapjes, afhankelijk van het beursklimaat eventueel sneller.

4 4 Het vaststellen van uw persoonlijk beleggingsplan 18 vragen Uw 18 antwoorden Uw risicoprofiel Uw risicogetal Europese aandelen en/of obligatietrackers Uw beleggingsplan Uw akkoord

5 5 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert Van oudsher kiezen veel banken en vermogensbeheerders voor een buy & hold strategie: het kopen en lange tijd aanhouden van aandelen met het geloof dat beurskoersen toch wel zullen stijgen. Onderstaand voorbeeld laat zien dat dit in de praktijk anders ligt. U ziet het verloop van de AEX over een periode van een aantal jaar. Het begin- en eindpunt zijn nagenoeg gelijk, wat betekent dat het ingelegde vermogen na 15 jaar op hetzelfde niveau is uitgekomen. Verloop AEX Verloop AEX Markering Bron: AEX Alex gelooft niet dat een buy & hold strategie tot een optimaal rendement leidt. Daarom kiezen wij voor het tegenovergestelde. De strategie van Alex Vermogensbeheer is het best te omschrijven als actief beheer. Dagelijks inspelen op kansen, maar ook actie ondernemen als de risico s toenemen. Alex Vermogensbeheer beheert dagelijks op basis van technische & kwantitatieve analyse Deze analyse op de aandelen voeren we uit met behulp van verschillende modellen. We interpreteren koersinformatie en koersgrafieken van historische aandelenkoersen om potentieel stijgende koersen te herkennen. U kunt het vergelijken met meteorologische modellen van het KNMI. Op basis van gedragingen van het weer uit het verleden kan een vrij nauwkeurige voorspelling worden gedaan voor de nabije toekomst.

6 6 De beleggingsstrategie van Alex in de praktijk Elke dag actief op zoek naar de beste aandelen Alex beoordeelt 500 Europese aandelen. Dagelijks analyseren we ieder aandeel en bepalen we of het koopwaardig, neutraal of verkoopwaardig is. Wanneer een aandeel koopwaardig is bevonden, kijken we of het aandeel in uw portefeuille past. Uw persoonlijke beleggingsplan en de samenstelling van uw portefeuille zijn hierbij leidend. Tot slot kijken we naar het algemene beurs sentiment. Alleen bij een positief sentiment koopt Alex het aandeel voor u aan. Dagelijkse evaluatie van uw portefeuille en ingrijpen waar nodig Het opbouwen van uw portefeuille is maar een gedeelte van actief vermogensbeheer. Alex leunt niet achterover wanneer uw volledige vermogen belegd is. Dagelijks evalueren we of het risico van uw portefeuille niet groter is dan uw beleggingsplan toestaat. Zo is het beheer altijd in balans met uw risico- en rendementswensen. We rekenen aan de hand van onze modellen uw portefeuille door om vervolgstappen te bepalen. Alleen als Alex kansen op de beurs ziet, zullen we aandelen voor u aankopen. Als de beurs tegenzit, stappen we uit aandelen en beleggen in veilige obligatietrackers Als Alex er aanleiding toe ziet, kunnen we ervoor kiezen direct uit te stappen door aandelen uit uw portefeuille te verkopen. Veel vermogensbeheerders en banken blijven aandelen stug aanhouden en hopen op betere tijden. De praktijk leert dat het verstandiger is om op tijd uit te stappen en risico s te beperken. Zo hebben we de vermogens van onze klanten kunnen beschermen tegen grote beursdalingen en crises. We hanteren drie aanleidingen om uit te stappen: 1. Als een aandeel niet meer naar behoren presteert. 2. Wanneer het risico van uw portefeuille groter is dan uw persoonlijke risicogetal. 3. Zodra een aandeel door de stop-loss heengaat. Met een stop-loss bepalen we namelijk op voorhand bij welke beurskoers we een aandeel zullen verkopen als het aandeel daalt. Als het aandeel deze beurskoers bereikt, wordt het verkocht. Wanneer Alex aanleiding ziet om uit aandelen te stappen, beleggen we het vrijgekomen vermogen in Europese Staats- en bedrijfsobligatietrackers. Zo beschermen we uw vermogen tegen grote koersdalingen en blijft uw vermogen renderen. Zodra Alex Vermogensbeheer weer kansrijke aandelen ziet, worden de obligatietrackers verkocht en stapt Alex weer in aandelen. Meer over de obligatietrackers en de mix die voor uw beleggingsprofiel wordt gehanteerd vindt u in hoofdstuk 5.

7 7 3. De kosten nader gespecificeerd en toegelicht Het tarief van Alex Vermogensbeheer is simpel. U betaalt een onkostenvergoeding van 0,9% per jaar over uw vermogen, die we per kwartaal inhouden (0,225% per kwartaal). Alleen als Alex vermogensgroei voor u realiseert, betaalt u daarnaast een prestatievergoeding van 10% over de vermogensgroei na aftrek van kosten per kalenderjaar. Door de prestatievergoeding is het niet alleen in uw belang, maar ook in ons belang om een goed resultaat voor u te behalen. Zeer lage productkosten Bij andere vermogensbeheerders wordt vaak in beleggingsfondsen belegd. Deze brengen hoge extra kosten met zich mee. De extra kosten bedragen vaak 1%-2%. Omdat Alex bijna alleen in aandelen belegt zijn deze kosten veel lager. U betaalt alleen extra productkosten wanneer Alex voor u tijdelijk in veilige obligatietrackers belegt. Over uw vermogen dat tijdelijk in obligatietrackers staat betaalt u 0,15%. Deze kosten worden verwerkt in de koers van de tracker. Stel, u legt in en haalt in een jaar tijd een rendement van 8%. Dit is een vermogensgroei van Wat betaalt u dan aan kosten? Onkostenvergoeding Beginstand vermogen (eerste dag van het kwartaal) Eindstand vermogen (laatste dag van het kwartaal) Gemiddeld vermogen (van het kwartaal)** Onkostenvergoeding (0,225% per kwartaal) Kwartaal Kwartaal * Kwartaal Kwartaal Prestatievergoeding Beginstand vermogen (eerste dag van het jaar) Eindstand vermogen (laatste dag van het jaar) Uw vermogensgroei (over het kalenderjaar) Prestatiebeloning (10% van de vermogensgroei) Gehele kalenderjaar *** 388 Kosten obligatietrackers Gemiddeld vermogen (van het kalenderjaar) Percentage Gemiddeld vermogen gemiddeld vermogen in obligatietrackers in obligatietrackers (over het (over het kalenderjaar) kalenderjaar) Kosten op jaarbasis Gehele kalenderjaar %**** Uw totale kosten 879 * Beginstand van het vermogen = Eindstand van voorgaande kwartaal - Onkostenvergoeding van voorgaande kwartaal ** Dit is een versimpeld voorbeeld. Het gemiddeld vermogen wordt op dagelijkse basis berekend. * ** Uw vermogensgroei = Eindstand vermogen - Beginstand vermogen - Onkostenvergoeding van het laatste kwartaal van het kalenderjaar. De onkostenvergoeding van de overige kwartalen is al verrekend in voorgaande kwartalen. **** Gebaseerd op een historische analyse van Alex Vermogensbeheer.

8 8 Het Hoogste Prestatieniveau We leggen de lat voor onszelf extra hoog door het Hoogste Prestatieniveau toe te passen. Dit betekent dat de prestatievergoeding alleen in rekening wordt gebracht als de vermogensgroei de eindejaarsstand van voorgaande jaren overtreft. Als u start met Alex Vermogensbeheer, geldt de beginwaarde van uw vermogen als referentiepunt. Om u goed uit te kunnen leggen hoe de prestatievergoeding afhankelijk is van het Hoogste Prestatieniveau, geven we hieronder een voorbeeld, exclusief onkostenvergoeding. Stel, u heeft een vermogen van ingelegd en laat dat door Alex Vermogensbeheer beheren. Jaar 1 Uw vermogen groeit van naar U betaalt daarom een prestatievergoeding over de behaalde vermogensgroei: 10% van = Het Hoogste Prestatieniveau wordt vastgesteld op = Jaar 2 Uw vermogen staat aan het eind van jaar 2 op Dit betekent dat het Hoogste Prestatieniveau niet overtroffen is. U betaalt dit jaar geen prestatievergoeding. Jaar 3 Uw vermogen stijgt weer en staat aan het eind van jaar 3 op Het Hoogste Prestatieniveau is in jaar 1 vastgesteld op Dit betekent dat u de prestatievergoeding van 10% alleen betaalt over = U betaalt dus 600 aan prestatievergoeding. Het nieuwe Hoogste Prestatieniveau is =

9 9 4. Hoe u grip op uw vermogen houdt Bij Alex is uw geld altijd dichtbij. Er zijn namelijk meerdere manieren waarop u zelf kunt volgen hoe wij uw vermogen beheren. Ten eerste heeft u te allen tijde online inzage in uw portefeuille, de behaalde rendementen en de mutaties in uw portefeuille. Voorbeeld van de online inzage in de portefeuille. Voorbeeld van de online inzage in de behaalde rendementen. Als u vragen heeft, kunt u altijd bellen ( ) of en met een medewerker van het deskundige team van Alex Vermogensbeheer. Wij zijn zes dagen per week aanwezig.

10 10 Daarnaast houdt Alex Vermogensbeheer u op de hoogte in de vorm van webinars, kwartaaloverzichten en een jaaropgave. Ten slotte nemen we ieder jaar telefonisch contact met u op. Kwartaalterugblik via een webinar Elk kwartaal kunt u een webinar bijwonen waarin we terugblikken op het afgelopen kwartaal. Deze presentatie kunt u thuis vanachter uw computer volgen en duurt ongeveer een uur. Tijdens de presentatie kunt u ook vragen stellen aan de specialisten van Alex Vermogensbeheer. U krijgt direct antwoord op uw vraag. Kwartaaloverzichten en jaaropgave Elk kwartaal ontvangt u een kwartaaloverzicht. In dit overzicht wordt u geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen, uw mutaties, uw portefeuille, het rendement en de ontwikkeling van uw vermogen. Ook krijgt u in het eerste kwartaal van elk jaar een digitale jaaropgave aangeboden. U kunt deze opgave downloaden en uitprinten voor uw administratie. Het overzicht geeft aan hoeveel dividend u in het afgelopen jaar heeft ontvangen. Daarnaast staat uw effectendepot vermeld, gewaardeerd tegen de slotkoersen aan het begin van het jaar. Deze gegevens zijn van belang voor uw aangifte inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Jaarlijks servicegesprek Eenmaal per jaar voeren wij graag telefonisch een persoonlijk gesprek met u. In dit gesprek bespreken we uw persoonlijke situatie. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd, welke resultaten zijn er voor u behaald en wat is uw situatie in het komende jaar. Indien er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie, is dit het moment u uw risicoprofiel te herzien.

11 11 5. Antwoord op de meest gestelde vragen Staat mijn vermogen veilig bij Alex Vermogensbeheer? Alex is onderdeel van BinckBank N.V., een Nederlandse onderneming met een beursnotering op Euronext Amsterdam. Een solide bank, met een gezonde financiële positie. BinckBank N.V. onderneemt namelijk geen risicovolle activiteiten. Door een uiterst conservatief uitzettingsbeleid hebben we geen last van onrust op de financiële markten. Het geld op uw vermogensbeheerrekening is op verschillende manieren beschermd. Zekerheid door het verzameldepot en bewaarbedrijf Vrijwel alle aandelen en obligatietrackers die genoteerd zijn op NYSE Euronext Amsterdam vallen onder de beschermende werking van het Wet giraal effectenverkeer (Wge). Alle klanten van Alex die stukken in bewaring hebben, krijgen tezamen en naar evenredigheid van ieders tegoed collectief eigendom van het verzameldepot, dus van alle in bewaring zijnde effecten van het betreffende fonds. U loopt vanaf het tijdstip van levering geen risico bij een faillissement van Alex omdat de rechten op deze effecten een rechtstreekse vordering betreft op het verzameldepot. Effecten die niet onder de Wge vallen (de meeste buitenlandse effecten) worden niet geleverd aan Alex maar aan Bewaarbedrijf BinckBank B.V. U heeft na de levering een vordering op het Bewaarbedrijf. De enige activiteit van het Bewaarbedrijf is het bewaren van effecten voor alle klanten van Alex. Andere activiteiten zijn uitdrukkelijk verboden waardoor het risico dat het Bewaarbedrijf failliet gaat vrijwel uitgesloten is. Indien Alex failliet gaat blijft uw vordering op het Bewaarbedrijf buiten het faillissement en kunt u de effecten zonder problemen overboeken naar (het bewaarbedrijf van) een andere bank. Uw geld is gegarandeerd tot per persoon BinckBank N.V. valt onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert gelden tot een maximum van per persoon. Uw geld bij Alex en Binck is dus verzekerd tot per persoon. Staat uw rekening op naam van twee personen, dan geldt het dubbele van dat bedrag. Toezicht van derden Vanuit de overheid is er een strenge controle op beleggingsbanken. BinckBank N.V. staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een vaste tegenrekening Het geld van uw vermogensbeheerrekening wordt alleen naar één vaste externe tegenrekening overgeboekt. U geeft deze rekening zelf vooraf op.

12 12 Kan ik gemakkelijk geld en/of aandelen overboeken? Geld overboeken naar uw Alex Vermogensbeheerrekening U kunt altijd extra geld overmaken naar uw eigen Alex Vermogensbeheerrekeningnummer. Alex zal dit geld beleggen volgens dezelfde strategie en volgens hetzelfde beleggingsplan als de rest van uw vermogen. Geld overboeken van uw Alex Vermogensbeheerrekening naar een andere rekening Om geld over te kunnen maken van uw Alex Vermogensbeheerrekening naar een andere rekening, zal over het algemeen een deel van uw aandelen en/of obligatietrackers verkocht moeten worden. Een dergelijke betalingsopdracht kunt u bij Alex Vermogensbeheer alleen doen via een medewerker van het vermogensbeheerteam ( ). Aandelen overboeken naar uw Alex Vermogensbeheerrekening Het is mogelijk om aandelen die geadministreerd staan op een effectenrekening bij een andere bank over te boeken naar uw Alex Vermogensbeheerrekening. Het is belangrijk om te weten dat Alex in veel gevallen deze aandelen verkoopt om opnieuw aandelen aan te kopen. We zullen dit doen volgens onze strategie, met aandelen waarin we kansen zien, en op basis van uw persoonlijke beleggingsplan. Alex begeleidt dit proces en vergoedt een groot deel van de kosten. Kan ik meerdere rekeningen voor verschillende doelstellingen openen? Veel mensen hebben niet één maar meerdere vermogensdoelstellingen. Bijvoorbeeld een studiepotje voor de kinderen en een aanvulling op het pensioen. Bij Alex kunt u voor iedere vermogensdoelstelling een unieke rekening aanhouden en uw geld over deze rekeningen verdelen. U kunt dan ook per unieke rekening een ander beleggingsplan aanmaken. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw rekening voor het aanvullend pensioen defensief wordt beheerd, en het geld voor een studiepotje voor de kinderen behoedzaam. Elke rekening heeft een eigen rekeningnummer en kunt u ook een eigen naam geven, maar alle rekeningen zijn wel inzichtelijk onder één gebruikersnaam geadministreerd.

13 13 Waarin belegt Alex? Alex Vermogensbeheer belegt in 500 Europese aandelen en in Europese Staats- en bedrijfsobligatietrackers. De keuze binnen de 500 aandelen is afhankelijk van uw risicoprofiel. Zo wordt bij een defensief profiel bijvoorbeeld in grote Europese aandelen (de zogenaamde large-cap aandelen) en obligatietrackers belegd. Heeft u een speculatief of zeer speculatief profiel, dan wordt er alleen in grote, middelgrote en kleine Europese aandelen belegd (de zogenaamde large-, miden small-cap aandelen) en/of obligatietrackers. Hieronder ziet u de keuze per profiel. De 5 risicoprofielen van Alex Defensief Behoedzaam Offensief Speculatief Zeer speculatief 50% in obligaties, 50% in grote Europese aandelen 100% in grote Europese aandelen 100% in middelgrote en grote Europese aandelen 25% in kleine, 35% in middelgrote en 40% in grote Europese aandelen 50% in kleine, 25% in middelgrote en 25% in grote Europese aandelen Bovenstaande percentages zijn indicatief. Alex Vermogensbeheer kan ervoor kiezen om, voor het gedeelte van het vermogen dat in aandelen wordt belegd, in obligatietrackers te gaan. Heb ik zelf invloed op de beleggingsstrategie van Alex? Wanneer u uw geld in beheer van Alex geeft, geeft u ons een volmacht. Dat betekent dat wij transacties uitvoeren zonder u van tevoren te raadplegen. U kunt wel altijd online meekijken. Belegt Alex duurzaam? De 500 aandelen in het beleggingsuniversum van Alex Vermogensbeheer zijn gecontroleerd op basis van de United Nations Global Compact Principles. Hierbij worden bedrijven getoetst op aspecten als mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Bedrijven die na screening met deze principes negatief worden beoordeeld zijn uitgesloten van ons beleggingsuniversum.

14 14 In welke obligatietrackers belegt Alex? Alex belegt in obligatietrackers als de aandelenbeurzen tegenzitten. Wanneer Alex Vermogensbeheer (gedeeltelijk) uit aandelen stapt, wordt het vrijgekomen vermogen belegd in Europese Staats- en bedrijfsobligaties. Dit doen we in drie verschillende obligatietrackers, een mandje obligaties. Tracker Belegt in Think iboxx Government Bond tracker Think iboxx AAA-AA Government Bond tracker Think iboxx Corporate Bond tracker Europese Staatsobligaties Europese Staatsobligaties met minimaal een AA rating Wereldwijd in Euro genoteerde bedrijfsobligaties De verdeling tussen deze drie obligatietrackers is afhankelijk van uw risicoprofiel. Alex Vermogensbeheer belegt, afhankelijk van uw risicoprofiel, in een mix van onderstaande obligatietrackers: AAA-AA Government Government Corporate Bond tracker bond tracker bond tracker Defensief 50% 45% 5% Behoedzaam 30% 50% 20% Offensief 15% 50% 35% Speculatief 10% 45% 45% Zeer speculatief 0% 40% 60%

15 15 Kan ik tussentijds mijn beleggingsplan aanpassen? U dient jaarlijks uw beleggingsprofiel te evalueren en actueel te houden aan uw persoonlijke situatie. U kunt uw persoonlijke beleggingsplan ook altijd tussentijds wijzigen. Dit kunt u online doen. Log hiervoor in op uw vermogensbeheerrekening via alex.nl en ga naar het tabblad beleggingsplan. U kunt onderin aangeven dat u uw risicoprofiel wilt wijzigen. Hiervoor zult u opnieuw de 18 vragen moeten beantwoorden die u eerder ook al beantwoord heeft. Hoe groot is Alex Vermogensbeheer? In 2012 is het aantal klanten én het belegd vermogen bij Alex sterk toegenomen. Het beheerd vermogen van klanten bedraagt ruim 1 miljard euro. Bovendien beheert Alex Vermogensbeheer op dit moment het vermogen van meer dan klanten. Hierdoor is Alex Vermogensbeheer binnen korte tijd één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland geworden. Hoe kan ik mijn rekening opzeggen? Als u niet tevreden bent over het vermogensbeheer van Alex, kunt u altijd kosteloos opzeggen. Daarvoor kunt u bellen met het team van Alex Vermogensbeheer ( ). Er zijn geen boetes of opstapkosten aan verbonden.

16 Barbara Strozzilaan 310 Postbus AM Amsterdam Tel: Fax: Internet: AVBVH/0413 Alex Vermogensbank is een handelsnaam van BinckBank N.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Amsterdam

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen Algemene Handleiding & Handleiding Betalen & HANDLEIDING BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING... 3 HANDLEIDING BETALEN...29 VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015 2 Algemene Handleiding VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie