1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? 3. 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert 5"

Transcriptie

1

2 2 Met deze verkorte handleiding willen we u graag kort wegwijs maken in de werkwijze van Alex Vermogens beheer en informeren over wat u kunt verwachten als klant. Een uitgebreide handleiding vindt u op alex.nl/documenten. In deze handleiding behandelen we de volgende onderwerpen: 1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? 3 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert 5 3. De kosten nader gespecificeerd en toegelicht 7 4. Hoe u grip op uw vermogen houdt 9 5. Antwoord op de meest gestelde vragen 11 Staat mijn vermogen veilig bij Alex Vermogensbeheer? Kan ik gemakkelijk geld en/of aandelen overboeken? Kan ik meerdere rekeningen voor verschillende doelstellingen openen? Waarin belegt Alex? Heb ik zelf invloed op de beleggingsstrategie van Alex? Belegt Alex duurzaam? In welke obligatietrackers belegt Alex? Kan ik tussentijds mijn beleggingsplan aanpassen? Hoe groot is Alex Vermogensbeheer? Hoe kan ik mijn rekening opzeggen?

3 3 1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? U heeft de openingsformulieren ingevuld en teruggestuurd naar Alex. Wat nu? Alex Vermogensbeheer opent voor u een rekening en stuurt u het rekeningnummer per post en . Met dit rekeningnummer en het wachtwoord dat u apart toegestuurd krijgt, kunt u inloggen op uw vermogensbeheerrekening via 1 Stap 1 U stelt een persoonlijk beleggingsplan vast Alex beheert uw vermogen op basis van uw persoonlijke beleggingsplan. Dit plan komt volgens een vast proces tot stand. Als u voor het eerst inlogt op uw rekening, wordt u gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. Het doel van deze vragen is om uw persoonlijke risicobereidheid te bepalen. Met andere woorden: hoeveel risico wilt en kunt u nemen? Op basis van uw antwoorden stellen we uw persoonlijke risicoprofiel vast. Aan dit risicoprofiel koppelen we een risicogetal dat bepaalt in welke effecten Alex voor u gaat beleggen. Het risicoprofiel en het risicogetal vormen samen uw persoonlijke beleggingsplan. U keurt dit persoonlijke beleggingsplan zelf goed. Mocht u het beleggingsplan later willen wijzigen, dan kan dit altijd. Hoe dat werkt, leest u in hoofdstuk 5 van deze verkorte handleiding. 2 Stap 2 Een identificatiestorting en het storten van uw vermogen Voordat Alex uw vermogen kan beheren, moeten wij u eerst wettelijk identificeren. Dit kan gemakkelijk door middel van een zogenaamde identificatiestorting. Het enige wat u hoeft te doen, is een willekeurig geldbedrag naar uw vermogensbeheerrekening overmaken van een rekening met dezelfde tenaamstelling. U kunt de identificatiestorting eerst doen en daarna uw vermogen storten, maar u kunt het ook combineren en direct uw vermogen overmaken. Het minimum is U heeft bovendien de mogelijkheid om een portefeuille over te boeken. Hierover leest u meer in hoofdstuk 5 van deze verkorte handleiding. 3 Stap 3 Alex start met het beheer van uw vermogen Op het moment dat u goedkeuring heeft gegeven aan uw beleggingsplan en geld naar de rekening heeft overgemaakt, begint Alex met het beheer van uw vermogen. We zullen niet altijd direct uw hele vermogen beleggen. Het kan goed voorkomen dat het een aantal weken niet belegd is. We vinden het belangrijker uw portefeuille zorgvuldig op te bouwen. Vaak in kleine stapjes, afhankelijk van het beursklimaat eventueel sneller.

4 4 Het vaststellen van uw persoonlijk beleggingsplan 18 vragen Uw 18 antwoorden Uw risicoprofiel Uw risicogetal Europese aandelen en/of obligatietrackers Uw beleggingsplan Uw akkoord

5 5 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert Van oudsher kiezen veel banken en vermogensbeheerders voor een buy & hold strategie: het kopen en lange tijd aanhouden van aandelen met het geloof dat beurskoersen toch wel zullen stijgen. Onderstaand voorbeeld laat zien dat dit in de praktijk anders ligt. U ziet het verloop van de AEX over een periode van een aantal jaar. Het begin- en eindpunt zijn nagenoeg gelijk, wat betekent dat het ingelegde vermogen na 15 jaar op hetzelfde niveau is uitgekomen. Verloop AEX Verloop AEX Markering Bron: AEX Alex gelooft niet dat een buy & hold strategie tot een optimaal rendement leidt. Daarom kiezen wij voor het tegenovergestelde. De strategie van Alex Vermogensbeheer is het best te omschrijven als actief beheer. Dagelijks inspelen op kansen, maar ook actie ondernemen als de risico s toenemen. Alex Vermogensbeheer beheert dagelijks op basis van technische & kwantitatieve analyse Deze analyse op de aandelen voeren we uit met behulp van verschillende modellen. We interpreteren koersinformatie en koersgrafieken van historische aandelenkoersen om potentieel stijgende koersen te herkennen. U kunt het vergelijken met meteorologische modellen van het KNMI. Op basis van gedragingen van het weer uit het verleden kan een vrij nauwkeurige voorspelling worden gedaan voor de nabije toekomst.

6 6 De beleggingsstrategie van Alex in de praktijk Elke dag actief op zoek naar de beste aandelen Alex beoordeelt 500 Europese aandelen. Dagelijks analyseren we ieder aandeel en bepalen we of het koopwaardig, neutraal of verkoopwaardig is. Wanneer een aandeel koopwaardig is bevonden, kijken we of het aandeel in uw portefeuille past. Uw persoonlijke beleggingsplan en de samenstelling van uw portefeuille zijn hierbij leidend. Tot slot kijken we naar het algemene beurs sentiment. Alleen bij een positief sentiment koopt Alex het aandeel voor u aan. Dagelijkse evaluatie van uw portefeuille en ingrijpen waar nodig Het opbouwen van uw portefeuille is maar een gedeelte van actief vermogensbeheer. Alex leunt niet achterover wanneer uw volledige vermogen belegd is. Dagelijks evalueren we of het risico van uw portefeuille niet groter is dan uw beleggingsplan toestaat. Zo is het beheer altijd in balans met uw risico- en rendementswensen. We rekenen aan de hand van onze modellen uw portefeuille door om vervolgstappen te bepalen. Alleen als Alex kansen op de beurs ziet, zullen we aandelen voor u aankopen. Als de beurs tegenzit, stappen we uit aandelen en beleggen in veilige obligatietrackers Als Alex er aanleiding toe ziet, kunnen we ervoor kiezen direct uit te stappen door aandelen uit uw portefeuille te verkopen. Veel vermogensbeheerders en banken blijven aandelen stug aanhouden en hopen op betere tijden. De praktijk leert dat het verstandiger is om op tijd uit te stappen en risico s te beperken. Zo hebben we de vermogens van onze klanten kunnen beschermen tegen grote beursdalingen en crises. We hanteren drie aanleidingen om uit te stappen: 1. Als een aandeel niet meer naar behoren presteert. 2. Wanneer het risico van uw portefeuille groter is dan uw persoonlijke risicogetal. 3. Zodra een aandeel door de stop-loss heengaat. Met een stop-loss bepalen we namelijk op voorhand bij welke beurskoers we een aandeel zullen verkopen als het aandeel daalt. Als het aandeel deze beurskoers bereikt, wordt het verkocht. Wanneer Alex aanleiding ziet om uit aandelen te stappen, beleggen we het vrijgekomen vermogen in Europese Staats- en bedrijfsobligatietrackers. Zo beschermen we uw vermogen tegen grote koersdalingen en blijft uw vermogen renderen. Zodra Alex Vermogensbeheer weer kansrijke aandelen ziet, worden de obligatietrackers verkocht en stapt Alex weer in aandelen. Meer over de obligatietrackers en de mix die voor uw beleggingsprofiel wordt gehanteerd vindt u in hoofdstuk 5.

7 7 3. De kosten nader gespecificeerd en toegelicht Het tarief van Alex Vermogensbeheer is simpel. U betaalt een onkostenvergoeding van 0,9% per jaar over uw vermogen, die we per kwartaal inhouden (0,225% per kwartaal). Alleen als Alex vermogensgroei voor u realiseert, betaalt u daarnaast een prestatievergoeding van 10% over de vermogensgroei na aftrek van kosten per kalenderjaar. Door de prestatievergoeding is het niet alleen in uw belang, maar ook in ons belang om een goed resultaat voor u te behalen. Zeer lage productkosten Bij andere vermogensbeheerders wordt vaak in beleggingsfondsen belegd. Deze brengen hoge extra kosten met zich mee. De extra kosten bedragen vaak 1%-2%. Omdat Alex bijna alleen in aandelen belegt zijn deze kosten veel lager. U betaalt alleen extra productkosten wanneer Alex voor u tijdelijk in veilige obligatietrackers belegt. Over uw vermogen dat tijdelijk in obligatietrackers staat betaalt u 0,15%. Deze kosten worden verwerkt in de koers van de tracker. Stel, u legt in en haalt in een jaar tijd een rendement van 8%. Dit is een vermogensgroei van Wat betaalt u dan aan kosten? Onkostenvergoeding Beginstand vermogen (eerste dag van het kwartaal) Eindstand vermogen (laatste dag van het kwartaal) Gemiddeld vermogen (van het kwartaal)** Onkostenvergoeding (0,225% per kwartaal) Kwartaal Kwartaal * Kwartaal Kwartaal Prestatievergoeding Beginstand vermogen (eerste dag van het jaar) Eindstand vermogen (laatste dag van het jaar) Uw vermogensgroei (over het kalenderjaar) Prestatiebeloning (10% van de vermogensgroei) Gehele kalenderjaar *** 388 Kosten obligatietrackers Gemiddeld vermogen (van het kalenderjaar) Percentage Gemiddeld vermogen gemiddeld vermogen in obligatietrackers in obligatietrackers (over het (over het kalenderjaar) kalenderjaar) Kosten op jaarbasis Gehele kalenderjaar %**** Uw totale kosten 879 * Beginstand van het vermogen = Eindstand van voorgaande kwartaal - Onkostenvergoeding van voorgaande kwartaal ** Dit is een versimpeld voorbeeld. Het gemiddeld vermogen wordt op dagelijkse basis berekend. * ** Uw vermogensgroei = Eindstand vermogen - Beginstand vermogen - Onkostenvergoeding van het laatste kwartaal van het kalenderjaar. De onkostenvergoeding van de overige kwartalen is al verrekend in voorgaande kwartalen. **** Gebaseerd op een historische analyse van Alex Vermogensbeheer.

8 8 Het Hoogste Prestatieniveau We leggen de lat voor onszelf extra hoog door het Hoogste Prestatieniveau toe te passen. Dit betekent dat de prestatievergoeding alleen in rekening wordt gebracht als de vermogensgroei de eindejaarsstand van voorgaande jaren overtreft. Als u start met Alex Vermogensbeheer, geldt de beginwaarde van uw vermogen als referentiepunt. Om u goed uit te kunnen leggen hoe de prestatievergoeding afhankelijk is van het Hoogste Prestatieniveau, geven we hieronder een voorbeeld, exclusief onkostenvergoeding. Stel, u heeft een vermogen van ingelegd en laat dat door Alex Vermogensbeheer beheren. Jaar 1 Uw vermogen groeit van naar U betaalt daarom een prestatievergoeding over de behaalde vermogensgroei: 10% van = Het Hoogste Prestatieniveau wordt vastgesteld op = Jaar 2 Uw vermogen staat aan het eind van jaar 2 op Dit betekent dat het Hoogste Prestatieniveau niet overtroffen is. U betaalt dit jaar geen prestatievergoeding. Jaar 3 Uw vermogen stijgt weer en staat aan het eind van jaar 3 op Het Hoogste Prestatieniveau is in jaar 1 vastgesteld op Dit betekent dat u de prestatievergoeding van 10% alleen betaalt over = U betaalt dus 600 aan prestatievergoeding. Het nieuwe Hoogste Prestatieniveau is =

9 9 4. Hoe u grip op uw vermogen houdt Bij Alex is uw geld altijd dichtbij. Er zijn namelijk meerdere manieren waarop u zelf kunt volgen hoe wij uw vermogen beheren. Ten eerste heeft u te allen tijde online inzage in uw portefeuille, de behaalde rendementen en de mutaties in uw portefeuille. Voorbeeld van de online inzage in de portefeuille. Voorbeeld van de online inzage in de behaalde rendementen. Als u vragen heeft, kunt u altijd bellen ( ) of en met een medewerker van het deskundige team van Alex Vermogensbeheer. Wij zijn zes dagen per week aanwezig.

10 10 Daarnaast houdt Alex Vermogensbeheer u op de hoogte in de vorm van webinars, kwartaaloverzichten en een jaaropgave. Ten slotte nemen we ieder jaar telefonisch contact met u op. Kwartaalterugblik via een webinar Elk kwartaal kunt u een webinar bijwonen waarin we terugblikken op het afgelopen kwartaal. Deze presentatie kunt u thuis vanachter uw computer volgen en duurt ongeveer een uur. Tijdens de presentatie kunt u ook vragen stellen aan de specialisten van Alex Vermogensbeheer. U krijgt direct antwoord op uw vraag. Kwartaaloverzichten en jaaropgave Elk kwartaal ontvangt u een kwartaaloverzicht. In dit overzicht wordt u geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen, uw mutaties, uw portefeuille, het rendement en de ontwikkeling van uw vermogen. Ook krijgt u in het eerste kwartaal van elk jaar een digitale jaaropgave aangeboden. U kunt deze opgave downloaden en uitprinten voor uw administratie. Het overzicht geeft aan hoeveel dividend u in het afgelopen jaar heeft ontvangen. Daarnaast staat uw effectendepot vermeld, gewaardeerd tegen de slotkoersen aan het begin van het jaar. Deze gegevens zijn van belang voor uw aangifte inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Jaarlijks servicegesprek Eenmaal per jaar voeren wij graag telefonisch een persoonlijk gesprek met u. In dit gesprek bespreken we uw persoonlijke situatie. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd, welke resultaten zijn er voor u behaald en wat is uw situatie in het komende jaar. Indien er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie, is dit het moment u uw risicoprofiel te herzien.

11 11 5. Antwoord op de meest gestelde vragen Staat mijn vermogen veilig bij Alex Vermogensbeheer? Alex is onderdeel van BinckBank N.V., een Nederlandse onderneming met een beursnotering op Euronext Amsterdam. Een solide bank, met een gezonde financiële positie. BinckBank N.V. onderneemt namelijk geen risicovolle activiteiten. Door een uiterst conservatief uitzettingsbeleid hebben we geen last van onrust op de financiële markten. Het geld op uw vermogensbeheerrekening is op verschillende manieren beschermd. Zekerheid door het verzameldepot en bewaarbedrijf Vrijwel alle aandelen en obligatietrackers die genoteerd zijn op NYSE Euronext Amsterdam vallen onder de beschermende werking van het Wet giraal effectenverkeer (Wge). Alle klanten van Alex die stukken in bewaring hebben, krijgen tezamen en naar evenredigheid van ieders tegoed collectief eigendom van het verzameldepot, dus van alle in bewaring zijnde effecten van het betreffende fonds. U loopt vanaf het tijdstip van levering geen risico bij een faillissement van Alex omdat de rechten op deze effecten een rechtstreekse vordering betreft op het verzameldepot. Effecten die niet onder de Wge vallen (de meeste buitenlandse effecten) worden niet geleverd aan Alex maar aan Bewaarbedrijf BinckBank B.V. U heeft na de levering een vordering op het Bewaarbedrijf. De enige activiteit van het Bewaarbedrijf is het bewaren van effecten voor alle klanten van Alex. Andere activiteiten zijn uitdrukkelijk verboden waardoor het risico dat het Bewaarbedrijf failliet gaat vrijwel uitgesloten is. Indien Alex failliet gaat blijft uw vordering op het Bewaarbedrijf buiten het faillissement en kunt u de effecten zonder problemen overboeken naar (het bewaarbedrijf van) een andere bank. Uw geld is gegarandeerd tot per persoon BinckBank N.V. valt onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert gelden tot een maximum van per persoon. Uw geld bij Alex en Binck is dus verzekerd tot per persoon. Staat uw rekening op naam van twee personen, dan geldt het dubbele van dat bedrag. Toezicht van derden Vanuit de overheid is er een strenge controle op beleggingsbanken. BinckBank N.V. staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een vaste tegenrekening Het geld van uw vermogensbeheerrekening wordt alleen naar één vaste externe tegenrekening overgeboekt. U geeft deze rekening zelf vooraf op.

12 12 Kan ik gemakkelijk geld en/of aandelen overboeken? Geld overboeken naar uw Alex Vermogensbeheerrekening U kunt altijd extra geld overmaken naar uw eigen Alex Vermogensbeheerrekeningnummer. Alex zal dit geld beleggen volgens dezelfde strategie en volgens hetzelfde beleggingsplan als de rest van uw vermogen. Geld overboeken van uw Alex Vermogensbeheerrekening naar een andere rekening Om geld over te kunnen maken van uw Alex Vermogensbeheerrekening naar een andere rekening, zal over het algemeen een deel van uw aandelen en/of obligatietrackers verkocht moeten worden. Een dergelijke betalingsopdracht kunt u bij Alex Vermogensbeheer alleen doen via een medewerker van het vermogensbeheerteam ( ). Aandelen overboeken naar uw Alex Vermogensbeheerrekening Het is mogelijk om aandelen die geadministreerd staan op een effectenrekening bij een andere bank over te boeken naar uw Alex Vermogensbeheerrekening. Het is belangrijk om te weten dat Alex in veel gevallen deze aandelen verkoopt om opnieuw aandelen aan te kopen. We zullen dit doen volgens onze strategie, met aandelen waarin we kansen zien, en op basis van uw persoonlijke beleggingsplan. Alex begeleidt dit proces en vergoedt een groot deel van de kosten. Kan ik meerdere rekeningen voor verschillende doelstellingen openen? Veel mensen hebben niet één maar meerdere vermogensdoelstellingen. Bijvoorbeeld een studiepotje voor de kinderen en een aanvulling op het pensioen. Bij Alex kunt u voor iedere vermogensdoelstelling een unieke rekening aanhouden en uw geld over deze rekeningen verdelen. U kunt dan ook per unieke rekening een ander beleggingsplan aanmaken. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw rekening voor het aanvullend pensioen defensief wordt beheerd, en het geld voor een studiepotje voor de kinderen behoedzaam. Elke rekening heeft een eigen rekeningnummer en kunt u ook een eigen naam geven, maar alle rekeningen zijn wel inzichtelijk onder één gebruikersnaam geadministreerd.

13 13 Waarin belegt Alex? Alex Vermogensbeheer belegt in 500 Europese aandelen en in Europese Staats- en bedrijfsobligatietrackers. De keuze binnen de 500 aandelen is afhankelijk van uw risicoprofiel. Zo wordt bij een defensief profiel bijvoorbeeld in grote Europese aandelen (de zogenaamde large-cap aandelen) en obligatietrackers belegd. Heeft u een speculatief of zeer speculatief profiel, dan wordt er alleen in grote, middelgrote en kleine Europese aandelen belegd (de zogenaamde large-, miden small-cap aandelen) en/of obligatietrackers. Hieronder ziet u de keuze per profiel. De 5 risicoprofielen van Alex Defensief Behoedzaam Offensief Speculatief Zeer speculatief 50% in obligaties, 50% in grote Europese aandelen 100% in grote Europese aandelen 100% in middelgrote en grote Europese aandelen 25% in kleine, 35% in middelgrote en 40% in grote Europese aandelen 50% in kleine, 25% in middelgrote en 25% in grote Europese aandelen Bovenstaande percentages zijn indicatief. Alex Vermogensbeheer kan ervoor kiezen om, voor het gedeelte van het vermogen dat in aandelen wordt belegd, in obligatietrackers te gaan. Heb ik zelf invloed op de beleggingsstrategie van Alex? Wanneer u uw geld in beheer van Alex geeft, geeft u ons een volmacht. Dat betekent dat wij transacties uitvoeren zonder u van tevoren te raadplegen. U kunt wel altijd online meekijken. Belegt Alex duurzaam? De 500 aandelen in het beleggingsuniversum van Alex Vermogensbeheer zijn gecontroleerd op basis van de United Nations Global Compact Principles. Hierbij worden bedrijven getoetst op aspecten als mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Bedrijven die na screening met deze principes negatief worden beoordeeld zijn uitgesloten van ons beleggingsuniversum.

14 14 In welke obligatietrackers belegt Alex? Alex belegt in obligatietrackers als de aandelenbeurzen tegenzitten. Wanneer Alex Vermogensbeheer (gedeeltelijk) uit aandelen stapt, wordt het vrijgekomen vermogen belegd in Europese Staats- en bedrijfsobligaties. Dit doen we in drie verschillende obligatietrackers, een mandje obligaties. Tracker Belegt in Think iboxx Government Bond tracker Think iboxx AAA-AA Government Bond tracker Think iboxx Corporate Bond tracker Europese Staatsobligaties Europese Staatsobligaties met minimaal een AA rating Wereldwijd in Euro genoteerde bedrijfsobligaties De verdeling tussen deze drie obligatietrackers is afhankelijk van uw risicoprofiel. Alex Vermogensbeheer belegt, afhankelijk van uw risicoprofiel, in een mix van onderstaande obligatietrackers: AAA-AA Government Government Corporate Bond tracker bond tracker bond tracker Defensief 50% 45% 5% Behoedzaam 30% 50% 20% Offensief 15% 50% 35% Speculatief 10% 45% 45% Zeer speculatief 0% 40% 60%

15 15 Kan ik tussentijds mijn beleggingsplan aanpassen? U dient jaarlijks uw beleggingsprofiel te evalueren en actueel te houden aan uw persoonlijke situatie. U kunt uw persoonlijke beleggingsplan ook altijd tussentijds wijzigen. Dit kunt u online doen. Log hiervoor in op uw vermogensbeheerrekening via alex.nl en ga naar het tabblad beleggingsplan. U kunt onderin aangeven dat u uw risicoprofiel wilt wijzigen. Hiervoor zult u opnieuw de 18 vragen moeten beantwoorden die u eerder ook al beantwoord heeft. Hoe groot is Alex Vermogensbeheer? In 2012 is het aantal klanten én het belegd vermogen bij Alex sterk toegenomen. Het beheerd vermogen van klanten bedraagt ruim 1 miljard euro. Bovendien beheert Alex Vermogensbeheer op dit moment het vermogen van meer dan klanten. Hierdoor is Alex Vermogensbeheer binnen korte tijd één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland geworden. Hoe kan ik mijn rekening opzeggen? Als u niet tevreden bent over het vermogensbeheer van Alex, kunt u altijd kosteloos opzeggen. Daarvoor kunt u bellen met het team van Alex Vermogensbeheer ( ). Er zijn geen boetes of opstapkosten aan verbonden.

16 Barbara Strozzilaan 310 Postbus AM Amsterdam Tel: Fax: Internet: AVBVH/0413 Alex Vermogensbank is een handelsnaam van BinckBank N.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Amsterdam

verkorte handleiding vermogensbeheer van

verkorte handleiding vermogensbeheer van verkorte handleiding vermogensbeheer van Welkom bij Alex Vermogensbeheer 3 Met deze verkorte handleiding willen we u graag kort wegwijs maken in de werkwijze van Alex Vermogensbeheer en informeren over

Nadere informatie

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES GEMAKKELIJK STARTEN MET BELEGGEN Powered by De beleggersinformatie in deze brochure dient uitdrukkelijk niet geïnterpreteerd te worden als individueel beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling.

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 45 8.1 Wat te doen bij een klacht? 45 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 45

8 Klachtenprocedure 45 8.1 Wat te doen bij een klacht? 45 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 45 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Binck Forward Overeenkomst. augustus 2017

Binck Forward Overeenkomst. augustus 2017 Binck Forward augustus 2017 2 inzake Binck Forward U bent een overeenkomst aangegaan met ons voor Binck Forward. Hieronder vertellen wij wat dit betekent. U bent de klant. 1. Wie zijn wij? Wij zijn BinckBank

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Laat uw geld beleggen door Axento

Laat uw geld beleggen door Axento Introductiebrochure Laat uw geld beleggen door Axento Focus op vermogensbehoud Altijd actueel inzicht Duurzaam beleggen Bewezen aanpak Welkom bij Axento Beleggen met Axento is eenvoudig en kan al vanaf

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

1 Risico en Risicobereidheid

1 Risico en Risicobereidheid 2 1 Risico en Risicobereidheid 1.1 Inleiding Beleggen is een zoektocht naar rendement en daarbij moeten voortdurend lastige keuzes gemaakt worden. Als belegger moet u steeds de afweging maken tussen risico

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

Handleiding Intraday Short

Handleiding Intraday Short Handleiding Intraday Short 2 1. Inleiding Op uw Binck rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Binck

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Pensioen Beleggen Welkom bij Allianz. Via uw werkgever neemt u deel aan een pensioenregeling bij

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN.

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. VERMOGENSBEHEER VOOR 0,10% PER MAAND (MET EEN MINIMUM VAN 20) KOEN belegt voor jou. Koen betekent dapper en bekwaam, dat is waar KOEN voor staat. Gewapend met de beste

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure Wat te doen bij een klacht? Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure Wat te doen bij een klacht? Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage In de praktijk Inhoud In de praktijk... 2 Vermogensbeheerrapportage... 2 BinckBank portal... 3 Maandbericht... 3 Dagelijks opzegbaar... 3 Veiligheid bij faillissement... 3 Veiligheid BinckBank... 3 Portefeuilleprofielen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

handleiding vermogensbeheer maart 2017

handleiding vermogensbeheer maart 2017 handleiding vermogensbeheer maart 2017 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Alex Vermogensbeheer 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille samen? 8 1.4 Rendementsverwachting

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line.

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. verkorte handleiding INLEIDING Welkom bij Alex Bottom-Line! Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. Meer uitgebreide

Nadere informatie

Handleiding Internet Beleggen

Handleiding Internet Beleggen Particulier Beleggen Handleiding Internet Beleggen 1 Inleiding In deze handleiding vindt u alle informatie over Doelbeleggen en de werking van het online beleggingsplatform op (Zakelijk) Internet Bankieren.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Vanaf 19 december kunt u in Mijn ING Beleggen gebruik maken van de verbeterde online dienstverlening voor Vermogensadvies

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Binck pensioen Overeenkomst. juli 2017

Binck pensioen Overeenkomst. juli 2017 Binck pensioen juli 2017 2 inzake Binck Pensioen U bent een overeenkomst aangegaan met ons voor Binck Pensioen. Hieronder vertellen wij wat dit betekent. U bent de klant. 1. Wie zijn wij? Wij zijn BinckBank

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Zelf Vermogensopbouw Basisfee en servicefee Basisfee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Zelf Vermogensopbouw Basisfee en servicefee Basisfee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw en servicefee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3 hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6 hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 hoofdstuk 4 Handleiding Effectendienstverlening vermogensbeheer

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Opbouwen of uitkeren? In welke levensfase zit u? Wilt u uw polis verlengen omdat u het geld nog niet nodig hebt (verder opbouwen) of wilt u al

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw enmix Hypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Overeenkomst ASN Vermogensbeheer

Overeenkomst ASN Vermogensbeheer Overeenkomst ASN Vermogensbeheer Partijen %%NAAM01%% %%EnOfNaam2%%, wonende/gevestigd %%PostAdres01%% te %%PostcodePA%% %%PlaatsPA%%, hierna te noemen Cliënt en ASN Vermogensbeheer B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen wij u deze

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Dinsdag 22 september 2015 Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en directeur Think ETF s 1 De agenda

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Beleggen Advies. Zo werkt het

Beleggen Advies. Zo werkt het Beleggen Advies Zo werkt het Advies Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Advies krijgt u professioneel advies van onze beleggingsexperts. Zij adviseren u over de samenstelling van uw portefeuille,

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Brochure Turbo s. TOSTRAMS Vermogensbeheer Turbo s

Brochure Turbo s. TOSTRAMS Vermogensbeheer Turbo s 0 Brochure Turbo s 1 Inhoud: 1. Waarom? pag. 3 2. Hoe kan ik deel nemen? 3 stappen. pag. 4 3. Wat zijn de kosten? pag. 5 2 Abcoude, 2015 Betreft: Geachte belegger, Hierbij informatie over. Met kunt u profiteren

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie