verkorte handleiding vermogensbeheer van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verkorte handleiding vermogensbeheer van"

Transcriptie

1 verkorte handleiding vermogensbeheer van

2

3 Welkom bij Alex Vermogensbeheer 3 Met deze verkorte handleiding willen we u graag kort wegwijs maken in de werkwijze van Alex Vermogensbeheer en informeren over wat u kunt verwachten als klant. Een uitgebreide handleiding vindt u op alex.nl/documenten. In deze handleiding behandelen we de volgende onderwerpen: 1. Wat gebeurt er na het insturen van 4 uw openingsformulier(en)? 2. De beleggingsstrategie: 6 hoe Alex uw vermogen beheert 3. De kosten nader gespecificeerd 8 en toegelicht 4. Hoe u grip op uw vermogen houdt Contact met Alex vermogensbeheer Antwoord op de meest gestelde vragen 14

4 4 1. Wat gebeurt er na het insturen van uw openingsformulier(en)? U heeft de openingsformulieren ingevuld en teruggestuurd naar Alex. Wat nu? Alex Vermogensbeheer opent voor u een rekening en stuurt u het rekeningnummer per post en . Met uw gebruikersnaam en het wachtwoord dat u apart toegestuurd krijgt, kunt u inloggen op uw vermogensbeheerrekening via 1 Stap 1 Bepalen van uw beleggingsplan Alex beheert uw vermogen op basis van uw persoonlijke beleggingsplan. Dit plan komt volgens een vast proces tot stand. Als u voor het eerst inlogt op uw rekening, wordt u gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. Aan de hand van uw antwoorden brengen we uw risicobereidheid, actuele financiële situatie en beleggingsdoelstellingen in kaart. Vervolgens tonen we u de haalbaarheid van uw doel(en) in combinatie met uw optimale beleggingsprofiel. Wanneer u een beleggingsprofiel selecteert, is uw persoonlijke beleggingsplan bepaald. U moet dit persoonlijke beleggingsplan nog wel zelf goedkeuren. Om uw vermogen goed te kunnen beheren vragen wij u jaarlijks uw beleggingsplan te actualiseren. Mocht u het beleggingsplan tussentijds willen wijzigen, dan kan dit altijd. Hoe dat werkt, leest u op pagina 18 van deze verkorte handleiding. 2 Stap 2 Een identificatiestorting en het storten van uw vermogen Voordat Alex uw vermogen kan beheren, moeten wij u eerst wettelijk identificeren. Dit kan gemakkelijk door middel van een zogenaamde identificatiestorting. Het enige wat u hoeft te doen, is een willekeurig geldbedrag naar uw vermogensbeheerrekening overmaken van een rekening met dezelfde tenaamstelling. U kunt de identificatiestorting eerst doen en daarna uw vermogen storten, maar u kunt het ook combineren en direct uw vermogen overmaken. U heeft bovendien de mogelijkheid om een portefeuille over te boeken. Hierover leest u meer op pagina 17 van deze verkorte handleiding. 3 Stap 3 Alex start met het beheer van uw vermogen Op het moment dat u goedkeuring heeft gegeven aan uw beleggingsplan en geld naar de rekening heeft overgemaakt, begint Alex met het beheer van uw vermogen. We zullen niet altijd direct uw hele vermogen in aandelen beleggen. Het kan goed voorkomen dat het een aantal weken in obligatietrackers en niet in aandelen belegd is. We vinden het belangrijker uw portefeuille zorgvuldig op te bouwen. Vaak in kleine stapjes en, afhankelijk van het beursklimaat, eventueel sneller.

5 Het vaststellen van uw persoonlijk beleggingsplan 5 Vragenlijst Jaarlijks beantwoordt u de vragen over uw: financiële situatie beleggingsdoelen risicobereidheid Profielselectiepagina Inzicht in haalbaarheid van uw beleggingsdoelen & selectie van uw profiel Uw beleggingsplan Dit is de basis van het beleggingsbeleid voor uw vermogen. Uw akkoord Na uw goedkeuring start Alex met het beheer van uw vermogen.

6 6 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert Van oudsher kiezen veel banken en vermogensbeheerders voor een buy & hold strategie: het kopen en lange tijd aanhouden van aandelen met het geloof dat beurskoersen toch wel zullen stijgen. Onderstaand voorbeeld laat zien dat dit in de praktijk anders ligt. U ziet het verloop van de AEX over een periode van een aantal jaar. Het begin- en eindpunt zijn nagenoeg gelijk, wat betekent dat het ingelegde vermogen na 15 jaar op hetzelfde niveau is uitgekomen. Verloop AEX Verloop AEX Markering Bron: AEX Alex gelooft niet dat een buy & hold strategie tot een optimaal rendement leidt. Daarom kiezen wij voor het tegenovergestelde. De strategie van Alex Vermogensbeheer is het best te omschrijven als actief beheer. Dagelijks inspelen op kansen, maar ook actie ondernemen als de risico s toenemen. Alex Vermogensbeheer beheert dagelijks op basis van technische & kwantitatieve analyse. Deze analyse op de aandelen voeren we uit met behulp van verschillende modellen. We interpreteren koersinformatie en koersgrafieken van historische aandelenkoersen om potentieel stijgende koersen te herkennen. U kunt het vergelijken met meteorologische modellen van het KNMI. Op basis van gedragingen van het weer uit het verleden kan een vrij nauwkeurige voorspelling worden gedaan voor de nabije toekomst.

7 De beleggingsstrategie van Alex in de praktijk 7 Elke dag actief op zoek naar de beste aandelen Alex beoordeelt 2000 Europese en Amerikaanse aandelen. Dagelijks analyseren we ieder aandeel en bepalen we of het koopwaardig, neutraal of verkoopwaardig is. Wanneer een aandeel koopwaardig is bevonden, kijken we of het aandeel in uw portefeuille past. Uw persoonlijke beleggingsplan en de samenstelling van uw portefeuille zijn hierbij leidend. Tot slot kijken we naar het algemene beurssentiment. Zit het beursklimaat tegen, dan zijn we extra kritisch voor we overgaan tot aankoop. Dagelijkse evaluatie van uw portefeuille Het opbouwen van uw portefeuille is maar een gedeelte van actief vermogensbeheer. Alex leunt niet achterover wanneer uw volledige vermogen belegd is. Dagelijks evalueren we of het risico van uw portefeuille niet groter is dan uw beleggingsplan toestaat. Zo is het beheer altijd in balans met uw risico- en rendementswensen. We rekenen aan de hand van onze modellen uw portefeuille door om de vervolgstappen te bepalen. Alleen als Alex kansen op de beurs ziet, zullen we aandelen voor u aankopen. Uitstapbeleid: ingrijpen waar nodig Als Alex er aanleiding toe ziet, kunnen we ervoor kiezen direct of geleidelijk uit te stappen door aandelen uit uw portefeuille te verkopen. Veel vermogensbeheerders en banken blijven aandelen stug aanhouden en hopen op betere tijden. De praktijk leert dat het verstandiger is om op tijd uit te stappen en risico s te beperken. Zo hebben we de vermogens van onze klanten kunnen beschermen tegen grote beursdalingen en crises. We hanteren drie aanleidingen om uit te stappen: 1. Als volgens onze modellen een aandeel niet meer naar behoren presteert. 2. Wanneer het risico van uw portefeuille groter is dan uw persoonlijke risicogetal. 3. Zodra een aandeel door de stop-loss heengaat. Met een stop-loss bepalen we namelijk op voorhand bij welke beurskoers we een aandeel zullen verkopen als het aandeel daalt. Als het aandeel deze beurskoers bereikt, wordt het verkocht. Wanneer Alex aanleiding ziet om uit aandelen te stappen, beleggen we het vrijgekomen vermogen in bedrijfs- en Europese Staatsobligatietrackers. Zo kunnen we uw vermogen zoveel mogelijk beschermen tegen grote koersdalingen en blijft het toch renderen. Zodra Alex Vermogensbeheer weer kansrijke aandelen ziet, worden de obligatietrackers verkocht en stapt Alex weer in aandelen. Meer over de obligatietrackers en de mix die voor uw beleggingsprofiel wordt gehanteerd vindt u op pagina 16 van deze verkorte handleiding. Betekent dit dat ik nooit verlies kan lijden? Nee, er zijn natuurlijk altijd risico s, het blijft ten slotte beleggen. Ondanks ons inen uitstapbeleid kan uw vermogen zich negatief ontwikkelen. Als onze analysemodellen een dalende trend signaleren willen wij namelijk eerst bewijs zien voordat we uitstappen. Hierdoor kunnen ook verliezen en negatieve rendementen ontstaan. Lees meer over beleggen en risico op alex.nl.

8 8 3. De kosten nader gespecificeerd en toegelicht Het tarief van Alex Vermogensbeheer is simpel. U betaalt een onkostenvergoeding van 1% per jaar over uw vermogen, die we per kwartaal inhouden (0,25% per kwartaal). Alleen als Alex vermogensgroei voor u realiseert, betaalt u daarnaast een prestatievergoeding. Deze bedraagt 10% van de vermogensgroei na aftrek van kosten per kalenderjaar. Door de prestatievergoeding afhankelijk te maken van de groei die wij voor u realiseren is het niet alleen in uw belang, maar ook in ons belang om een goed resultaat voor u te behalen. Zeer lage productkosten Bij andere vermogensbeheerders wordt vaak in beleggingsfondsen belegd. Deze brengen hoge extra kosten met zich mee. De extra kosten bedragen vaak 1%-2%. Omdat Alex bijna alleen in aandelen belegt zijn deze kosten veel lager. U betaalt alleen extra productkosten (0,15%) wanneer Alex voor u tijdelijk in veilige obligatietrackers belegt. Deze kosten worden verwerkt in de koers van de tracker. Onderstaand rekenvoorbeeld laat de berekening van de belangrijkste kostencomponenten zien, valutakosten en belastingen zijn niet meegenomen. Rekenvoorbeeld Stel, u legt in en haalt in een jaar tijd een rendement van 8%. Dit is een vermogensgroei van Wat betaalt u dan aan kosten? Onkostenvergoeding Beginstand vermogen (eerste dag van het kwartaal) Eindstand vermogen (laatste dag van het kwartaal) Gemiddeld vermogen (van het kwartaal)** Onkostenvergoeding (0,25% per kwartaal) Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal * Prestatievergoeding Beginstand vermogen (eerste dag van het jaar) Eindstand vermogen (laatste dag van het jaar) Uw vermogensgroei (over het kalenderjaar) Prestatiebeloning (10% van de vermogensgroei) Gehele kalenderjaar *** 387 Kosten obligatietrackers Gemiddeld vermogen (van het kalenderjaar) Percentage gemiddeld vermogen in obligatietrackers (over het kalenderjaar) Gemiddeld vermogen in obligatietrackers (over het kalenderjaar) Kosten op jaarbasis Gehele kalenderjaar Uw totale kosten %**** Alle bedragen in dit rekenvoorbeeld zijn incl. BTW. Om het simpel te houden zijn valutakosten (0,0001 EUR/USD per omgewisselde USD/ Euro) en belastingen (Italiaanse en Franse Financiële Transactie Tax en dividendbelasting) buiten beschouwing gelaten. * Beginstand van het vermogen = Eindstand van voorgaande kwartaal - Onkostenvergoeding van voorgaande kwartaal ** Dit is een versimpeld voorbeeld. Het gemiddeld vermogen wordt op dagelijkse basis berekend. * ** Uw vermogensgroei = Eindstand vermogen - Beginstand vermogen - Onkostenvergoeding van het laatste kwartaal van het kalenderjaar. De onkostenvergoeding van de overige kwartalen is al verrekend in voorgaande kwartalen. **** Gebaseerd op een historische analyse van Alex Vermogensbeheer.

9 9 Het Hoogste Prestatieniveau We leggen de lat voor onszelf extra hoog door het Hoogste Prestatieniveau toe te passen. Dit betekent dat de prestatievergoeding alleen in rekening wordt gebracht als de vermogensgroei de eindejaarsstand van voorgaande jaren overtreft. Als u start met Alex Vermogensbeheer, geldt de beginwaarde van uw vermogen als referentiepunt. Om u goed uit te kunnen leggen hoe de prestatievergoeding afhankelijk is van het Hoogste Prestatieniveau, geven we hieronder een voorbeeld, exclusief onkostenvergoeding. Op alex.nl leggen we deze berekening uit in een video. 200 Prestatievergoeding Rekenvoorbeeld Stel, u heeft een vermogen van ingelegd en laat dat door Alex Vermogensbeheer beheren Het Hoogste prestatieniveau Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 1 Uw vermogen groeit van naar U betaalt daarom een prestatievergoeding over de behaalde vermogensgroei: 10% van = 500. Het Hoogste Prestatieniveau wordt vastgesteld op = Jaar 2 Uw vermogen staat aan het eind van jaar 2 op Dit betekent dat het Hoogste Prestatieniveau niet overtroffen is. U betaalt dit jaar geen prestatievergoeding. Jaar 3 Uw vermogen stijgt weer en staat aan het eind van jaar 3 op Het Hoogste Prestatieniveau is in jaar 1 vastgesteld op Dit betekent dat u de prestatievergoeding van 10% alleen betaalt over = U betaalt dus 200 aan prestatievergoeding. Het nieuwe Hoogste Prestatieniveau is =

10 4. Hoe u grip op uw vermogen houdt 10 Bij Alex is uw geld altijd dichtbij. Er zijn namelijk meerdere manieren waarop u zelf kunt volgen hoe wij uw vermogen beheren. Ten eerste heeft u te allen tijde online inzage in uw portefeuille, de behaalde rendementen en de mutaties in uw portefeuille. Daarnaast houdt Alex Vermogensbeheer u op de hoogte in de vorm van webinars, kwartaaloverzichten en een jaaropgave. Voorbeeld van de online inzage in de portefeuille. Voorbeeld van online inzage in de mutaties in uw portefeuille.

11 11 Altijd en overal inzage in uw beleggingsportefeuille Via PC, tablet of uw mobiel volgt u de aan- en verkopen binnen uw portefeuille op het moment dat u het uitkomt. Alex app Met de Alex app heeft u toegang tot uw Vermogensbeheerrekening waar en wanneer u dat uitkomt. Via de app kunt u de laatste stand van zaken op uw vermogensbeheerrekening bekijken, zoals uw portefeuille en het mutatieoverzicht. De app (geschikt voor ios of Android) is beveiligd, u kunt de gegevens van uw rekening alleen bekijken door in te loggen met uw normale inloggegevens. Mobiele website Via uw mobiel of tablet kunt u ook via internet (dus niet via de app) inloggen op uw vermogensbeheerrekening. Hiervoor is een speciale mobiele site ontwikkeld; mobiel.alex.nl. Handig wanneer u geen gebruik maakt van de app. Kwartaalterugblik via een webinar Elk kwartaal kunt u een webinar bijwonen waarin we terugblikken op het afgelopen kwartaal. Deze presentatie kunt u thuis vanachter uw computer volgen en duurt ongeveer een uur. Tijdens de presentatie kunt u ook vragen stellen aan de specialisten van Alex Vermogensbeheer. U krijgt direct antwoord op uw vraag. Kwartaaloverzichten en jaaropgave Elk kwartaal ontvangt u een kwartaaloverzicht. In dit overzicht wordt u geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen, uw mutaties, uw portefeuille, het rendement en de ontwikkeling van uw vermogen. Ook krijgt u in het eerste kwartaal van elk jaar een digitale jaaropgave aangeboden. U kunt deze opgave downloaden en uitprinten voor uw administratie. Het overzicht geeft aan hoeveel dividend u in het afgelopen jaar heeft ontvangen. Daarnaast staat uw effectendepot vermeld, gewaardeerd tegen de slotkoersen aan het begin van het jaar. Deze gegevens zijn van belang voor uw aangifte inkomstenbelasting en vermogensbelasting.

12 5. Contact met Alex vermogensbeheer 12 Alex biedt u graag dienstverlening zoals u dat wilt; online, telefonisch of persoonlijk. Onze relatiemanagers staan voor u klaar! Zij beantwoorden uw vraag telefonisch, per , maar u kunt natuurlijk ook langskomen om ze te ontmoeten. Altijd antwoord op uw vragen Een online bank klinkt wellicht afstandelijk. Gelukkig hoeft dit geen barrière te zijn voor persoonlijk contact. Daarin spelen ons vaste team van deskundige relatiemanagers een essentiële rol. Zij zijn doordrongen van het Alex DNA. Dat betekent dat ze goed luisteren en graag een stap extra voor u zetten. De relatiemanagers van Alex krijgen dan ook veel ruimte om uw vraag of probleem op te lossen. Eigen inbreng en initiatieven worden gewaardeerd en er is veel aandacht voor kennis en opleiding. U kunt op meerdere manieren in contact komen met onze relatiemanagers. Alex maakt beleggen toegankelijk voor iedereen. Telefonisch Heeft u een vraag over uw beleggingen of het beleggingsbeleid? Dan is het team van Alex Vermogensbeheer van maandag tot en met vrijdag van tot uur en zaterdag van tot uur telefonisch bereikbaar via (keuze 3). En u krijgt altijd een medewerker aan de lijn, want wij hebben geen sprekende computers. Wij zijn Alex. Ik ben Rachèl. Relatiemanager Alex Vermogensbeheer Stuurt u ons een dan maken wij er een sport van om uw binnen twee uur te beantwoorden. Op kantoor Als u wilt, kunt u ook een afspraak maken om langs te komen bij Alex. In een persoonlijk gesprek wisselen wij graag met uw van gedachten over onze producten en dienstverlening.

13 13 Informatieve webinars U kunt de deskundige relatiemanagers van Alex ook spreken tijdens onze informatieve webinars. We geven deze regelmatig en kiezen onderwerpen die interessant zijn voor iedereen die zijn vermogen wil laten groeien. Bijvoorbeeld de belasting en uw vermogen of vermogensopbouw voor uw pensioen. Tijdens zo n webinar kunt u via een chatfunctie live uw vragen stellen aan de relatiemanagers van Alex. U krijgt direct antwoord op uw vraag. Ik geloof dat persoonlijk en direct contact voor u van toegevoegde waarde is Op de volgende pagina s hebben we de meest gestelde vragen vast voor u beantwoord. Wij zijn Alex. Ik ben Wim. Teamleider Relatiemanagement Ondanks dat ik het merendeel van onze klanten niet zie, kan ik hen allemaal recht in de ogen kijken Wij zijn Alex. Ik ben Savio. Relatiemanager Alex Vermogensbeheer

14 14 6. Antwoord op de meest gestelde vragen Staat mijn vermogen veilig bij Alex Vermogensbeheer? Het is altijd verstandig uw vermogen bij een veilige bank onder te brengen. Niet alleen in deze tijd. Alex is een verstandige en verantwoorde keus. Wij zorgen dat u veilig en goed kunt beleggen. We leggen u graag uit hoe dat zit. Een solide bedrijf Sinds 2008 is Alex onderdeel van BinckBank N.V., een Nederlandse onderneming met een beursnotering op Euronext Amsterdam. BinckBank N.V. maakt jaar op jaar een gezonde winst en heeft een goede solvabiliteit. Geen risicovolle bedrijfsactiviteiten BinckBank heeft geen risicovolle bedrijfsactiviteiten, zoals hypotheken en persoonlijke leningen. Bescherming van uw effecten Wge en bewaarbedrijf Alle effecten die genoteerd zijn op de beurzen van NYSE Euronext (zoals onder meer Euronext Amsterdam en Euronext Parijs) vallen onder de beschermende werking van de Wet op het giraal effectenverkeer (Wge). De Wge biedt u zekerheid doordat u na levering van de effecten direct eigenaar van de effecten bent. Bij een eventueel faillissement van BinckBank vallen uw effecten dan ook buiten de boedel van de bank. De niet op Euronext genoteerde effecten worden op dit moment nog bewaard via het Bewaarbedrijf van BinckBank dat als enige doel het bewaren van effecten heeft. Na levering van de effecten aan het bewaarbedrijf heeft u een vordering op het Bewaarbedrijf. Bij een eventueel faillissement van BinckBank, blijft uw vordering op het Bewaarbedrijf buiten het faillissement en kunt u de effecten zonder problemen overboeken naar een andere bank. Beleggerscompensatiestelsel Daarnaast zijn uw effecten beschermd door het Beleggerscompensatiestelsel. Indien BinckBank niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen dan krijgt u via het beleggerscompensatiestelsel een vergoeding tot een maximum van per persoon. Depositogarantiestelsel DNB BinckBank N.V. - en daarmee Alex - valt onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert geldtegoeden tot een maximum van per persoon. Staat uw rekening op naam van twee personen, dan geldt het dubbele van dit bedrag, te weten Het depositogarantiestelsel is van toepassing op kasgeld op beleggings- of spaarrekeningen, niet op de beleggingen zelf. Bij vermogensbeheer is dit voor u van belang wanneer u net geld heeft gestort. BinckBank N.V. gebruikt twee merknamen: Alex Vermogensbank en Binck. Dit betekent dat als u bij beide merken bankiert de openstaande tegoeden bij elkaar op moet tellen bij een eventuele uitvoering van het depositogarantiestelsel.

15 Toezichthouder AFM Ook Alex heeft zich te houden aan de regels en voorschriften van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt toezicht op het gedrag van financiële dienstverleners en de wijze waarop zij de wet en regels naleven, en zorgt dat consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. 15 Waarin belegt Alex? Alex Vermogensbeheer belegt in 2000 Europese en Amerikaanse aandelen en in bedrijfs- en Europese Staatsobligatietrackers. De keuze binnen de 2000 aandelen is afhankelijk van uw risicoprofiel. Zo wordt bij een defensief profiel bijvoorbeeld in grote Europese en Amerikaanse aandelen (de zogenaamde largecap aandelen) en obligatietrackers belegd. Heeft u een speculatief of zeer speculatief profiel, dan wordt er in grote, middelgrote en kleine Europese en Amerikaanse aandelen belegd (de zogenaamde large-, mid- en small-cap aandelen) en/of obligatietrackers. Hieronder ziet u de keuze per profiel. Wij streven naar een spreiding van 70% Europese aandelen en 30% Amerikaanse aandelen. Het is echter mogelijk dat er voor 100% in Europa wordt belegd. Voor Amerikaanse aandelen is het absolute maximum 35% (een bandbreedte van 0-35% voor Amerikaanse aandelen). De 5 risicoprofielen van Alex Profiel Defensief Behoedzaam Offensief Speculatief Zeer speculatief Aandelen 0-50% in grote Europese en Amerikaanse aandelen* 0-100% in grote Europese en Amerikaanse aandelen* 0-100% in middelgrote en grote Europese en Amerikaanse aandelen* 0-100% in kleine, middelgrote en grote Europese en Amerikaanse aandelen* 0-100% in kleine, middelgrote en grote Europese en Amerikaanse aandelen* Uitstapbeleid % in obligatietrackers 0-100% in obligatietrackers Bovenstaande percentages zijn indicatief. * Het defensieve profiel belegt standaard 50% in obligatietrackers Alex Vermogensbeheer kan ervoor kiezen om, voor het gedeelte van het vermogen dat in aandelen wordt belegd, in obligatietrackers te gaan.

16 16 In welke obligatietrackers belegt Alex? Als uit onze analyse blijkt dat we niet in aandelen moeten beleggen, dan stapt Alex Vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk uit aandelen. Het vrijgekomen vermogen wordt belegd in bedrijfs- en Europese Staatsobligatietrackers. Hiervoor hebben we drie verschillende obligatietrackers (een mandje obligaties) van ThinkCapital gekozen. De verdeling tussen deze drie obligatietrackers is afhankelijk van uw risicoprofiel. Alex Vermogensbeheer belegt, afhankelijk van uw risicoprofiel, in een mix van onderstaande obligatietrackers: Think iboxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF Think iboxx Government bond UCITS ETF Think iboxx Corporate bond UCITS ETF Belegt in Europese Staatsobligaties met minimaal een AA rating Europese Staatsobligaties Wereldwijd in Euro genoteerde bedrijfsobligaties Defensief Behoedzaam 50% 30% 45% 5% 50% 20% Offensief Speculatief Zeer speculatief 15% 50% 35% 10% 45% 45% 0% 40% 60% Meer over ThinkCapital ThinkCapital is een Nederlands bedrijf en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Alex Vermogensbeheer is onderdeel van Binck. BinckBank N.V. heeft een meerderheidsbelang van 60% in ThinkCapitalAsset Management B.V. ThinkCapital werd in 2012 bekroond door de Vereniging van Effectenbezitters met de Gouden VEB Beleggingsfonds Award. Heb ik zelf invloed op de beleggingsstrategie van Alex? Wanneer u uw geld aan Alex Vermogensbeheer toevertrouwt, dan geeft u ons een volmacht. Dat betekent dat wij transacties uitvoeren zonder u van tevoren te raadplegen. U kunt wel altijd online meekijken. Hoeveel geld kan ik laten beleggen? Of u nu , of wilt laten beheren, Alex Vermogensbeheer gaat graag voor u aan de slag. Iedere dag opnieuw, toegankelijk en ongecompliceerd. We beheren uw vermogen vanaf ,-.

17 Kan ik gemakkelijk geld en/of aandelen overboeken? 17 Geld overboeken naar uw Alex Vermogensbeheerrekening U kunt altijd extra geld overmaken naar uw eigen Alex Vermogensbeheerrekening. Alex zal dit geld beleggen volgens dezelfde strategie en volgens hetzelfde beleggingsplan als de rest van uw vermogen. Geld overboeken van uw Alex Vermogensbeheerrekening naar een andere rekening U kunt altijd geld overmaken naar een andere rekening. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze relatiemanagers. Uw geld wordt meestal binnen drie dagen overgemaakt. Deze tijd hebben wij nodig om eventueel stukken in uw beleggingsportefeuille (gedeeltelijk) te verkopen zodat het benodigde geld vrij komt. Onze relatiemanagers zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer (keuze 3). Aandelen overboeken naar uw Alex Vermogensbeheerrekening Het is mogelijk om aandelen die geadministreerd staan op een effectenrekening bij een andere bank over te boeken naar uw Alex Vermogensbeheerrekening. Het is belangrijk om te weten dat Alex in veel gevallen deze aandelen verkoopt om opnieuw aandelen aan te kopen. We doen dit volgens onze strategie, met aandelen waarin we kansen zien en op basis van uw persoonlijke beleggingsplan. Alex begeleidt dit proces en vergoedt een groot deel van de kosten. Belegt Alex verantwoord? Sinds 2011 heeft Alex Vermogensbeheer een beleid op verantwoord beleggen dat aansluit op de United Nations Global Compact. De Global Compact bestaat uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. De 2000 aandelen waarin Alex Vermogensbeheer belegt worden door het gespecialiseerde bureau Sustainalytics ieder kwartaal gecontroleerd of ze niet in strijd zijn met deze principes. Daarnaast belegt Alex niet in bedrijven met betrokkenheid bij de meest controversiële wapens. Bedrijven die na screening op deze principes negatief worden beoordeeld verwijderen wij uit ons beleggingsuniversum zodat er geen aandelen meer van deze bedrijven worden aangekocht. De uitsluitingscriteria voor het beleggingsbeleid van Alex Vermogensbeheer hebben betrekking op: Mensenrechtenschendingen Kinderarbeid en dwangarbeid Belemmering van vakbondsvrijheid en/of collectieve onderhandeling Milieuvervuiling Corruptie Ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van clusterwapens, antipersoonsmijnen, chemische en biologische wapens, verarmd uranium en witte fosfor

18 18 Kan ik tussentijds mijn beleggingsplan aanpassen? U dient jaarlijks uw beleggingsprofiel te evalueren en actueel te houden aan uw persoonlijke situatie. U kunt uw persoonlijke beleggingsplan ook altijd tussentijds wijzigen. Dit kunt u online doen. U kiest na inloggen op de website voor Strategie en vervolgens voor update mijn beleggingsplan. Een actueel beleggingsplan is van belang omdat Alex daarmee het beleggingsbeleid bepaalt waarmee rekening gehouden wordt met uw risicobereidheid, beleggingsdoelen en actuele financiële situatie. Kan ik meerdere rekeningen voor verschillende doelstellingen openen? Veel mensen hebben niet één maar meerdere vermogensdoelstellingen. Bijvoorbeeld een studiepotje voor de kinderen en een aanvulling op het pensioen. Bij Alex kunt u voor iedere vermogensdoelstelling een unieke rekening aanhouden en uw geld over deze rekeningen verdelen. U kunt dan ook per unieke rekening een ander beleggingsplan aanmaken. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw rekening voor het aanvullend pensioen defensief wordt beheerd en het geld voor een studiepotje voor de kinderen behoedzaam. Elke rekening heeft een eigen rekeningnummer en kunt u ook een eigen naam geven, maar alle rekeningen zijn wel inzichtelijk onder één gebruikersnaam. Het is ook mogelijk om op één rekening meerdere doelen te combineren. Dit geeft u aan tijdens het beantwoorden van de vragen voor uw beleggingsplan. Wanneer u voor deze optie kiest, geldt voor de doelen die u selecteert hetzelfde beleggingsprofiel. Hoe groot is Alex Vermogensbeheer? In 2013 is het aantal klanten én het belegd vermogen bij Alex sterk toegenomen. Het beheerd vermogen van klanten bedraagt ruim 2,5 miljard euro. Bovendien beheert Alex Vermogensbeheer op dit moment het vermogen van meer dan klanten. Hierdoor is Alex Vermogensbeheer binnen korte tijd één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland geworden. Hoe kan ik mijn rekening opzeggen? Heeft u uw doel bereikt of wilt u beschikken over uw geld? Dat kan bij Alex altijd, snel en zonder kosten. Daarvoor kunt u bellen met het team van Alex Vermogensbeheer ( ).

19 Wij zijn benieuwd naar uw reactie! Alex vindt het belangrijk dat brochures duidelijke informatie geven en uitnodigen om te lezen. Daarom zijn wij benieuwd naar uw reactie op deze uitgave. Opmerkingen kunt u sturen naar: Stel uw vraag aan ons. t Alex Vermogensbank is een handelsnaam van BinckBank N.V. - Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Amsterdam

20 AVBVH/0114 Barbara Strozzilaan 310 Postbus AM Amsterdam t i

1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? 3. 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert 5

1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? 3. 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert 5 2 Met deze verkorte handleiding willen we u graag kort wegwijs maken in de werkwijze van Alex Vermogens beheer en informeren over wat u kunt verwachten als klant. Een uitgebreide handleiding vindt u op

Nadere informatie

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES GEMAKKELIJK STARTEN MET BELEGGEN Powered by De beleggersinformatie in deze brochure dient uitdrukkelijk niet geïnterpreteerd te worden als individueel beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling.

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 45 8.1 Wat te doen bij een klacht? 45 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 45

8 Klachtenprocedure 45 8.1 Wat te doen bij een klacht? 45 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 45 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

Binck Forward Overeenkomst. augustus 2017

Binck Forward Overeenkomst. augustus 2017 Binck Forward augustus 2017 2 inzake Binck Forward U bent een overeenkomst aangegaan met ons voor Binck Forward. Hieronder vertellen wij wat dit betekent. U bent de klant. 1. Wie zijn wij? Wij zijn BinckBank

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

handleiding vermogensbeheer maart 2017

handleiding vermogensbeheer maart 2017 handleiding vermogensbeheer maart 2017 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Alex Vermogensbeheer 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille samen? 8 1.4 Rendementsverwachting

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Laat uw geld beleggen door Axento

Laat uw geld beleggen door Axento Introductiebrochure Laat uw geld beleggen door Axento Focus op vermogensbehoud Altijd actueel inzicht Duurzaam beleggen Bewezen aanpak Welkom bij Axento Beleggen met Axento is eenvoudig en kan al vanaf

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Vanaf 19 december kunt u in Mijn ING Beleggen gebruik maken van de verbeterde online dienstverlening voor Vermogensadvies

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure Wat te doen bij een klacht? Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure Wat te doen bij een klacht? Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN.

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. VERMOGENSBEHEER VOOR 0,10% PER MAAND (MET EEN MINIMUM VAN 20) KOEN belegt voor jou. Koen betekent dapper en bekwaam, dat is waar KOEN voor staat. Gewapend met de beste

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Dinsdag 22 september 2015 Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en directeur Think ETF s 1 De agenda

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

1 Risico en Risicobereidheid

1 Risico en Risicobereidheid 2 1 Risico en Risicobereidheid 1.1 Inleiding Beleggen is een zoektocht naar rendement en daarbij moeten voortdurend lastige keuzes gemaakt worden. Als belegger moet u steeds de afweging maken tussen risico

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line.

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. verkorte handleiding INLEIDING Welkom bij Alex Bottom-Line! Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. Meer uitgebreide

Nadere informatie

Beleggen Advies. Zo werkt het

Beleggen Advies. Zo werkt het Beleggen Advies Zo werkt het Advies Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Advies krijgt u professioneel advies van onze beleggingsexperts. Zij adviseren u over de samenstelling van uw portefeuille,

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw en servicefee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Private banking In dit overzicht vindt u de tarieven die wij hanteren voor Vermogensmanagement van de Rabobank. Het grootste deel van deze kosten bestaat

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Binck pensioen Overeenkomst. juli 2017

Binck pensioen Overeenkomst. juli 2017 Binck pensioen juli 2017 2 inzake Binck Pensioen U bent een overeenkomst aangegaan met ons voor Binck Pensioen. Hieronder vertellen wij wat dit betekent. U bent de klant. 1. Wie zijn wij? Wij zijn BinckBank

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen wij u deze

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN.

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. ZO DOE JE DAT. VERMOGENSOPBOUW REKENING We moeten steeds meer zélf vermogen gaan opbouwen. De overheid trekt zich verder terug. Dus zullen we steeds HOE meer

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Zorgeloos leven, ondanks alle veranderingen in uw leven.

Zorgeloos leven, ondanks alle veranderingen in uw leven. Zorgeloos leven, ondanks alle veranderingen in uw leven. Doelbewust, maatschappijbewust en prijsbewust vermogen opbouwen. NNEK Vermogensopbouw. Voordat later te laat is. Financieel goed voorbereid zijn

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Zelf Vermogensopbouw Basisfee en servicefee Basisfee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Zelf Vermogensopbouw Basisfee en servicefee Basisfee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Handleiding Intraday Short

Handleiding Intraday Short Handleiding Intraday Short 2 1. Inleiding Op uw Binck rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Binck

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN

IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN Alert Doelmeter 4 45.000 35.926 150 IN ALLE RUST NAAR UW DOEL IN 6 STAPPEN Doelbeleggen.nl maakt een geheel nieuwe manier van beleggen beschikbaar voor iedereen. Doelbeleggen.nl zorgt dat de beleggingen

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Wilt u weten op welke kosten u kunt rekenen wanneer u uw vermogen via ons belegt? En vindt u het fijn dat u inzicht heeft

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen Levensloop. Voordat we uw rekening kunnen omzetten,

Nadere informatie

Voorwaarden Doelbeleggen

Voorwaarden Doelbeleggen Voorwaarden Doelbeleggen Samenvatting 1. U heeft collectief vermogensbeheer bij ons. Dat betekent dat u ons opdracht heeft gegeven om uw geld voor u te beleggen. U beslist dus niet zelf over uw beleggingen.

Nadere informatie

Brochure Turbo s. TOSTRAMS Vermogensbeheer Turbo s

Brochure Turbo s. TOSTRAMS Vermogensbeheer Turbo s 0 Brochure Turbo s 1 Inhoud: 1. Waarom? pag. 3 2. Hoe kan ik deel nemen? 3 stappen. pag. 4 3. Wat zijn de kosten? pag. 5 2 Abcoude, 2015 Betreft: Geachte belegger, Hierbij informatie over. Met kunt u profiteren

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie