verkorte handleiding vermogensbeheer van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verkorte handleiding vermogensbeheer van"

Transcriptie

1 verkorte handleiding vermogensbeheer van

2

3 Welkom bij Alex Vermogensbeheer 3 Met deze verkorte handleiding willen we u graag kort wegwijs maken in de werkwijze van Alex Vermogensbeheer en informeren over wat u kunt verwachten als klant. Een uitgebreide handleiding vindt u op alex.nl/documenten. In deze handleiding behandelen we de volgende onderwerpen: 1. Wat gebeurt er na het insturen van 4 uw openingsformulier(en)? 2. De beleggingsstrategie: 6 hoe Alex uw vermogen beheert 3. De kosten nader gespecificeerd 8 en toegelicht 4. Hoe u grip op uw vermogen houdt Contact met Alex vermogensbeheer Antwoord op de meest gestelde vragen 14

4 4 1. Wat gebeurt er na het insturen van uw openingsformulier(en)? U heeft de openingsformulieren ingevuld en teruggestuurd naar Alex. Wat nu? Alex Vermogensbeheer opent voor u een rekening en stuurt u het rekeningnummer per post en . Met uw gebruikersnaam en het wachtwoord dat u apart toegestuurd krijgt, kunt u inloggen op uw vermogensbeheerrekening via 1 Stap 1 Bepalen van uw beleggingsplan Alex beheert uw vermogen op basis van uw persoonlijke beleggingsplan. Dit plan komt volgens een vast proces tot stand. Als u voor het eerst inlogt op uw rekening, wordt u gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. Aan de hand van uw antwoorden brengen we uw risicobereidheid, actuele financiële situatie en beleggingsdoelstellingen in kaart. Vervolgens tonen we u de haalbaarheid van uw doel(en) in combinatie met uw optimale beleggingsprofiel. Wanneer u een beleggingsprofiel selecteert, is uw persoonlijke beleggingsplan bepaald. U moet dit persoonlijke beleggingsplan nog wel zelf goedkeuren. Om uw vermogen goed te kunnen beheren vragen wij u jaarlijks uw beleggingsplan te actualiseren. Mocht u het beleggingsplan tussentijds willen wijzigen, dan kan dit altijd. Hoe dat werkt, leest u op pagina 18 van deze verkorte handleiding. 2 Stap 2 Een identificatiestorting en het storten van uw vermogen Voordat Alex uw vermogen kan beheren, moeten wij u eerst wettelijk identificeren. Dit kan gemakkelijk door middel van een zogenaamde identificatiestorting. Het enige wat u hoeft te doen, is een willekeurig geldbedrag naar uw vermogensbeheerrekening overmaken van een rekening met dezelfde tenaamstelling. U kunt de identificatiestorting eerst doen en daarna uw vermogen storten, maar u kunt het ook combineren en direct uw vermogen overmaken. U heeft bovendien de mogelijkheid om een portefeuille over te boeken. Hierover leest u meer op pagina 17 van deze verkorte handleiding. 3 Stap 3 Alex start met het beheer van uw vermogen Op het moment dat u goedkeuring heeft gegeven aan uw beleggingsplan en geld naar de rekening heeft overgemaakt, begint Alex met het beheer van uw vermogen. We zullen niet altijd direct uw hele vermogen in aandelen beleggen. Het kan goed voorkomen dat het een aantal weken in obligatietrackers en niet in aandelen belegd is. We vinden het belangrijker uw portefeuille zorgvuldig op te bouwen. Vaak in kleine stapjes en, afhankelijk van het beursklimaat, eventueel sneller.

5 Het vaststellen van uw persoonlijk beleggingsplan 5 Vragenlijst Jaarlijks beantwoordt u de vragen over uw: financiële situatie beleggingsdoelen risicobereidheid Profielselectiepagina Inzicht in haalbaarheid van uw beleggingsdoelen & selectie van uw profiel Uw beleggingsplan Dit is de basis van het beleggingsbeleid voor uw vermogen. Uw akkoord Na uw goedkeuring start Alex met het beheer van uw vermogen.

6 6 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert Van oudsher kiezen veel banken en vermogensbeheerders voor een buy & hold strategie: het kopen en lange tijd aanhouden van aandelen met het geloof dat beurskoersen toch wel zullen stijgen. Onderstaand voorbeeld laat zien dat dit in de praktijk anders ligt. U ziet het verloop van de AEX over een periode van een aantal jaar. Het begin- en eindpunt zijn nagenoeg gelijk, wat betekent dat het ingelegde vermogen na 15 jaar op hetzelfde niveau is uitgekomen. Verloop AEX Verloop AEX Markering Bron: AEX Alex gelooft niet dat een buy & hold strategie tot een optimaal rendement leidt. Daarom kiezen wij voor het tegenovergestelde. De strategie van Alex Vermogensbeheer is het best te omschrijven als actief beheer. Dagelijks inspelen op kansen, maar ook actie ondernemen als de risico s toenemen. Alex Vermogensbeheer beheert dagelijks op basis van technische & kwantitatieve analyse. Deze analyse op de aandelen voeren we uit met behulp van verschillende modellen. We interpreteren koersinformatie en koersgrafieken van historische aandelenkoersen om potentieel stijgende koersen te herkennen. U kunt het vergelijken met meteorologische modellen van het KNMI. Op basis van gedragingen van het weer uit het verleden kan een vrij nauwkeurige voorspelling worden gedaan voor de nabije toekomst.

7 De beleggingsstrategie van Alex in de praktijk 7 Elke dag actief op zoek naar de beste aandelen Alex beoordeelt 2000 Europese en Amerikaanse aandelen. Dagelijks analyseren we ieder aandeel en bepalen we of het koopwaardig, neutraal of verkoopwaardig is. Wanneer een aandeel koopwaardig is bevonden, kijken we of het aandeel in uw portefeuille past. Uw persoonlijke beleggingsplan en de samenstelling van uw portefeuille zijn hierbij leidend. Tot slot kijken we naar het algemene beurssentiment. Zit het beursklimaat tegen, dan zijn we extra kritisch voor we overgaan tot aankoop. Dagelijkse evaluatie van uw portefeuille Het opbouwen van uw portefeuille is maar een gedeelte van actief vermogensbeheer. Alex leunt niet achterover wanneer uw volledige vermogen belegd is. Dagelijks evalueren we of het risico van uw portefeuille niet groter is dan uw beleggingsplan toestaat. Zo is het beheer altijd in balans met uw risico- en rendementswensen. We rekenen aan de hand van onze modellen uw portefeuille door om de vervolgstappen te bepalen. Alleen als Alex kansen op de beurs ziet, zullen we aandelen voor u aankopen. Uitstapbeleid: ingrijpen waar nodig Als Alex er aanleiding toe ziet, kunnen we ervoor kiezen direct of geleidelijk uit te stappen door aandelen uit uw portefeuille te verkopen. Veel vermogensbeheerders en banken blijven aandelen stug aanhouden en hopen op betere tijden. De praktijk leert dat het verstandiger is om op tijd uit te stappen en risico s te beperken. Zo hebben we de vermogens van onze klanten kunnen beschermen tegen grote beursdalingen en crises. We hanteren drie aanleidingen om uit te stappen: 1. Als volgens onze modellen een aandeel niet meer naar behoren presteert. 2. Wanneer het risico van uw portefeuille groter is dan uw persoonlijke risicogetal. 3. Zodra een aandeel door de stop-loss heengaat. Met een stop-loss bepalen we namelijk op voorhand bij welke beurskoers we een aandeel zullen verkopen als het aandeel daalt. Als het aandeel deze beurskoers bereikt, wordt het verkocht. Wanneer Alex aanleiding ziet om uit aandelen te stappen, beleggen we het vrijgekomen vermogen in bedrijfs- en Europese Staatsobligatietrackers. Zo kunnen we uw vermogen zoveel mogelijk beschermen tegen grote koersdalingen en blijft het toch renderen. Zodra Alex Vermogensbeheer weer kansrijke aandelen ziet, worden de obligatietrackers verkocht en stapt Alex weer in aandelen. Meer over de obligatietrackers en de mix die voor uw beleggingsprofiel wordt gehanteerd vindt u op pagina 16 van deze verkorte handleiding. Betekent dit dat ik nooit verlies kan lijden? Nee, er zijn natuurlijk altijd risico s, het blijft ten slotte beleggen. Ondanks ons inen uitstapbeleid kan uw vermogen zich negatief ontwikkelen. Als onze analysemodellen een dalende trend signaleren willen wij namelijk eerst bewijs zien voordat we uitstappen. Hierdoor kunnen ook verliezen en negatieve rendementen ontstaan. Lees meer over beleggen en risico op alex.nl.

8 8 3. De kosten nader gespecificeerd en toegelicht Het tarief van Alex Vermogensbeheer is simpel. U betaalt een onkostenvergoeding van 1% per jaar over uw vermogen, die we per kwartaal inhouden (0,25% per kwartaal). Alleen als Alex vermogensgroei voor u realiseert, betaalt u daarnaast een prestatievergoeding. Deze bedraagt 10% van de vermogensgroei na aftrek van kosten per kalenderjaar. Door de prestatievergoeding afhankelijk te maken van de groei die wij voor u realiseren is het niet alleen in uw belang, maar ook in ons belang om een goed resultaat voor u te behalen. Zeer lage productkosten Bij andere vermogensbeheerders wordt vaak in beleggingsfondsen belegd. Deze brengen hoge extra kosten met zich mee. De extra kosten bedragen vaak 1%-2%. Omdat Alex bijna alleen in aandelen belegt zijn deze kosten veel lager. U betaalt alleen extra productkosten (0,15%) wanneer Alex voor u tijdelijk in veilige obligatietrackers belegt. Deze kosten worden verwerkt in de koers van de tracker. Onderstaand rekenvoorbeeld laat de berekening van de belangrijkste kostencomponenten zien, valutakosten en belastingen zijn niet meegenomen. Rekenvoorbeeld Stel, u legt in en haalt in een jaar tijd een rendement van 8%. Dit is een vermogensgroei van Wat betaalt u dan aan kosten? Onkostenvergoeding Beginstand vermogen (eerste dag van het kwartaal) Eindstand vermogen (laatste dag van het kwartaal) Gemiddeld vermogen (van het kwartaal)** Onkostenvergoeding (0,25% per kwartaal) Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal * Prestatievergoeding Beginstand vermogen (eerste dag van het jaar) Eindstand vermogen (laatste dag van het jaar) Uw vermogensgroei (over het kalenderjaar) Prestatiebeloning (10% van de vermogensgroei) Gehele kalenderjaar *** 387 Kosten obligatietrackers Gemiddeld vermogen (van het kalenderjaar) Percentage gemiddeld vermogen in obligatietrackers (over het kalenderjaar) Gemiddeld vermogen in obligatietrackers (over het kalenderjaar) Kosten op jaarbasis Gehele kalenderjaar Uw totale kosten %**** Alle bedragen in dit rekenvoorbeeld zijn incl. BTW. Om het simpel te houden zijn valutakosten (0,0001 EUR/USD per omgewisselde USD/ Euro) en belastingen (Italiaanse en Franse Financiële Transactie Tax en dividendbelasting) buiten beschouwing gelaten. * Beginstand van het vermogen = Eindstand van voorgaande kwartaal - Onkostenvergoeding van voorgaande kwartaal ** Dit is een versimpeld voorbeeld. Het gemiddeld vermogen wordt op dagelijkse basis berekend. * ** Uw vermogensgroei = Eindstand vermogen - Beginstand vermogen - Onkostenvergoeding van het laatste kwartaal van het kalenderjaar. De onkostenvergoeding van de overige kwartalen is al verrekend in voorgaande kwartalen. **** Gebaseerd op een historische analyse van Alex Vermogensbeheer.

9 9 Het Hoogste Prestatieniveau We leggen de lat voor onszelf extra hoog door het Hoogste Prestatieniveau toe te passen. Dit betekent dat de prestatievergoeding alleen in rekening wordt gebracht als de vermogensgroei de eindejaarsstand van voorgaande jaren overtreft. Als u start met Alex Vermogensbeheer, geldt de beginwaarde van uw vermogen als referentiepunt. Om u goed uit te kunnen leggen hoe de prestatievergoeding afhankelijk is van het Hoogste Prestatieniveau, geven we hieronder een voorbeeld, exclusief onkostenvergoeding. Op alex.nl leggen we deze berekening uit in een video. 200 Prestatievergoeding Rekenvoorbeeld Stel, u heeft een vermogen van ingelegd en laat dat door Alex Vermogensbeheer beheren Het Hoogste prestatieniveau Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 1 Uw vermogen groeit van naar U betaalt daarom een prestatievergoeding over de behaalde vermogensgroei: 10% van = 500. Het Hoogste Prestatieniveau wordt vastgesteld op = Jaar 2 Uw vermogen staat aan het eind van jaar 2 op Dit betekent dat het Hoogste Prestatieniveau niet overtroffen is. U betaalt dit jaar geen prestatievergoeding. Jaar 3 Uw vermogen stijgt weer en staat aan het eind van jaar 3 op Het Hoogste Prestatieniveau is in jaar 1 vastgesteld op Dit betekent dat u de prestatievergoeding van 10% alleen betaalt over = U betaalt dus 200 aan prestatievergoeding. Het nieuwe Hoogste Prestatieniveau is =

10 4. Hoe u grip op uw vermogen houdt 10 Bij Alex is uw geld altijd dichtbij. Er zijn namelijk meerdere manieren waarop u zelf kunt volgen hoe wij uw vermogen beheren. Ten eerste heeft u te allen tijde online inzage in uw portefeuille, de behaalde rendementen en de mutaties in uw portefeuille. Daarnaast houdt Alex Vermogensbeheer u op de hoogte in de vorm van webinars, kwartaaloverzichten en een jaaropgave. Voorbeeld van de online inzage in de portefeuille. Voorbeeld van online inzage in de mutaties in uw portefeuille.

11 11 Altijd en overal inzage in uw beleggingsportefeuille Via PC, tablet of uw mobiel volgt u de aan- en verkopen binnen uw portefeuille op het moment dat u het uitkomt. Alex app Met de Alex app heeft u toegang tot uw Vermogensbeheerrekening waar en wanneer u dat uitkomt. Via de app kunt u de laatste stand van zaken op uw vermogensbeheerrekening bekijken, zoals uw portefeuille en het mutatieoverzicht. De app (geschikt voor ios of Android) is beveiligd, u kunt de gegevens van uw rekening alleen bekijken door in te loggen met uw normale inloggegevens. Mobiele website Via uw mobiel of tablet kunt u ook via internet (dus niet via de app) inloggen op uw vermogensbeheerrekening. Hiervoor is een speciale mobiele site ontwikkeld; mobiel.alex.nl. Handig wanneer u geen gebruik maakt van de app. Kwartaalterugblik via een webinar Elk kwartaal kunt u een webinar bijwonen waarin we terugblikken op het afgelopen kwartaal. Deze presentatie kunt u thuis vanachter uw computer volgen en duurt ongeveer een uur. Tijdens de presentatie kunt u ook vragen stellen aan de specialisten van Alex Vermogensbeheer. U krijgt direct antwoord op uw vraag. Kwartaaloverzichten en jaaropgave Elk kwartaal ontvangt u een kwartaaloverzicht. In dit overzicht wordt u geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen, uw mutaties, uw portefeuille, het rendement en de ontwikkeling van uw vermogen. Ook krijgt u in het eerste kwartaal van elk jaar een digitale jaaropgave aangeboden. U kunt deze opgave downloaden en uitprinten voor uw administratie. Het overzicht geeft aan hoeveel dividend u in het afgelopen jaar heeft ontvangen. Daarnaast staat uw effectendepot vermeld, gewaardeerd tegen de slotkoersen aan het begin van het jaar. Deze gegevens zijn van belang voor uw aangifte inkomstenbelasting en vermogensbelasting.

12 5. Contact met Alex vermogensbeheer 12 Alex biedt u graag dienstverlening zoals u dat wilt; online, telefonisch of persoonlijk. Onze relatiemanagers staan voor u klaar! Zij beantwoorden uw vraag telefonisch, per , maar u kunt natuurlijk ook langskomen om ze te ontmoeten. Altijd antwoord op uw vragen Een online bank klinkt wellicht afstandelijk. Gelukkig hoeft dit geen barrière te zijn voor persoonlijk contact. Daarin spelen ons vaste team van deskundige relatiemanagers een essentiële rol. Zij zijn doordrongen van het Alex DNA. Dat betekent dat ze goed luisteren en graag een stap extra voor u zetten. De relatiemanagers van Alex krijgen dan ook veel ruimte om uw vraag of probleem op te lossen. Eigen inbreng en initiatieven worden gewaardeerd en er is veel aandacht voor kennis en opleiding. U kunt op meerdere manieren in contact komen met onze relatiemanagers. Alex maakt beleggen toegankelijk voor iedereen. Telefonisch Heeft u een vraag over uw beleggingen of het beleggingsbeleid? Dan is het team van Alex Vermogensbeheer van maandag tot en met vrijdag van tot uur en zaterdag van tot uur telefonisch bereikbaar via (keuze 3). En u krijgt altijd een medewerker aan de lijn, want wij hebben geen sprekende computers. Wij zijn Alex. Ik ben Rachèl. Relatiemanager Alex Vermogensbeheer Stuurt u ons een dan maken wij er een sport van om uw binnen twee uur te beantwoorden. Op kantoor Als u wilt, kunt u ook een afspraak maken om langs te komen bij Alex. In een persoonlijk gesprek wisselen wij graag met uw van gedachten over onze producten en dienstverlening.

13 13 Informatieve webinars U kunt de deskundige relatiemanagers van Alex ook spreken tijdens onze informatieve webinars. We geven deze regelmatig en kiezen onderwerpen die interessant zijn voor iedereen die zijn vermogen wil laten groeien. Bijvoorbeeld de belasting en uw vermogen of vermogensopbouw voor uw pensioen. Tijdens zo n webinar kunt u via een chatfunctie live uw vragen stellen aan de relatiemanagers van Alex. U krijgt direct antwoord op uw vraag. Ik geloof dat persoonlijk en direct contact voor u van toegevoegde waarde is Op de volgende pagina s hebben we de meest gestelde vragen vast voor u beantwoord. Wij zijn Alex. Ik ben Wim. Teamleider Relatiemanagement Ondanks dat ik het merendeel van onze klanten niet zie, kan ik hen allemaal recht in de ogen kijken Wij zijn Alex. Ik ben Savio. Relatiemanager Alex Vermogensbeheer

14 14 6. Antwoord op de meest gestelde vragen Staat mijn vermogen veilig bij Alex Vermogensbeheer? Het is altijd verstandig uw vermogen bij een veilige bank onder te brengen. Niet alleen in deze tijd. Alex is een verstandige en verantwoorde keus. Wij zorgen dat u veilig en goed kunt beleggen. We leggen u graag uit hoe dat zit. Een solide bedrijf Sinds 2008 is Alex onderdeel van BinckBank N.V., een Nederlandse onderneming met een beursnotering op Euronext Amsterdam. BinckBank N.V. maakt jaar op jaar een gezonde winst en heeft een goede solvabiliteit. Geen risicovolle bedrijfsactiviteiten BinckBank heeft geen risicovolle bedrijfsactiviteiten, zoals hypotheken en persoonlijke leningen. Bescherming van uw effecten Wge en bewaarbedrijf Alle effecten die genoteerd zijn op de beurzen van NYSE Euronext (zoals onder meer Euronext Amsterdam en Euronext Parijs) vallen onder de beschermende werking van de Wet op het giraal effectenverkeer (Wge). De Wge biedt u zekerheid doordat u na levering van de effecten direct eigenaar van de effecten bent. Bij een eventueel faillissement van BinckBank vallen uw effecten dan ook buiten de boedel van de bank. De niet op Euronext genoteerde effecten worden op dit moment nog bewaard via het Bewaarbedrijf van BinckBank dat als enige doel het bewaren van effecten heeft. Na levering van de effecten aan het bewaarbedrijf heeft u een vordering op het Bewaarbedrijf. Bij een eventueel faillissement van BinckBank, blijft uw vordering op het Bewaarbedrijf buiten het faillissement en kunt u de effecten zonder problemen overboeken naar een andere bank. Beleggerscompensatiestelsel Daarnaast zijn uw effecten beschermd door het Beleggerscompensatiestelsel. Indien BinckBank niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen dan krijgt u via het beleggerscompensatiestelsel een vergoeding tot een maximum van per persoon. Depositogarantiestelsel DNB BinckBank N.V. - en daarmee Alex - valt onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert geldtegoeden tot een maximum van per persoon. Staat uw rekening op naam van twee personen, dan geldt het dubbele van dit bedrag, te weten Het depositogarantiestelsel is van toepassing op kasgeld op beleggings- of spaarrekeningen, niet op de beleggingen zelf. Bij vermogensbeheer is dit voor u van belang wanneer u net geld heeft gestort. BinckBank N.V. gebruikt twee merknamen: Alex Vermogensbank en Binck. Dit betekent dat als u bij beide merken bankiert de openstaande tegoeden bij elkaar op moet tellen bij een eventuele uitvoering van het depositogarantiestelsel.

15 Toezichthouder AFM Ook Alex heeft zich te houden aan de regels en voorschriften van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt toezicht op het gedrag van financiële dienstverleners en de wijze waarop zij de wet en regels naleven, en zorgt dat consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. 15 Waarin belegt Alex? Alex Vermogensbeheer belegt in 2000 Europese en Amerikaanse aandelen en in bedrijfs- en Europese Staatsobligatietrackers. De keuze binnen de 2000 aandelen is afhankelijk van uw risicoprofiel. Zo wordt bij een defensief profiel bijvoorbeeld in grote Europese en Amerikaanse aandelen (de zogenaamde largecap aandelen) en obligatietrackers belegd. Heeft u een speculatief of zeer speculatief profiel, dan wordt er in grote, middelgrote en kleine Europese en Amerikaanse aandelen belegd (de zogenaamde large-, mid- en small-cap aandelen) en/of obligatietrackers. Hieronder ziet u de keuze per profiel. Wij streven naar een spreiding van 70% Europese aandelen en 30% Amerikaanse aandelen. Het is echter mogelijk dat er voor 100% in Europa wordt belegd. Voor Amerikaanse aandelen is het absolute maximum 35% (een bandbreedte van 0-35% voor Amerikaanse aandelen). De 5 risicoprofielen van Alex Profiel Defensief Behoedzaam Offensief Speculatief Zeer speculatief Aandelen 0-50% in grote Europese en Amerikaanse aandelen* 0-100% in grote Europese en Amerikaanse aandelen* 0-100% in middelgrote en grote Europese en Amerikaanse aandelen* 0-100% in kleine, middelgrote en grote Europese en Amerikaanse aandelen* 0-100% in kleine, middelgrote en grote Europese en Amerikaanse aandelen* Uitstapbeleid % in obligatietrackers 0-100% in obligatietrackers Bovenstaande percentages zijn indicatief. * Het defensieve profiel belegt standaard 50% in obligatietrackers Alex Vermogensbeheer kan ervoor kiezen om, voor het gedeelte van het vermogen dat in aandelen wordt belegd, in obligatietrackers te gaan.

16 16 In welke obligatietrackers belegt Alex? Als uit onze analyse blijkt dat we niet in aandelen moeten beleggen, dan stapt Alex Vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk uit aandelen. Het vrijgekomen vermogen wordt belegd in bedrijfs- en Europese Staatsobligatietrackers. Hiervoor hebben we drie verschillende obligatietrackers (een mandje obligaties) van ThinkCapital gekozen. De verdeling tussen deze drie obligatietrackers is afhankelijk van uw risicoprofiel. Alex Vermogensbeheer belegt, afhankelijk van uw risicoprofiel, in een mix van onderstaande obligatietrackers: Think iboxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF Think iboxx Government bond UCITS ETF Think iboxx Corporate bond UCITS ETF Belegt in Europese Staatsobligaties met minimaal een AA rating Europese Staatsobligaties Wereldwijd in Euro genoteerde bedrijfsobligaties Defensief Behoedzaam 50% 30% 45% 5% 50% 20% Offensief Speculatief Zeer speculatief 15% 50% 35% 10% 45% 45% 0% 40% 60% Meer over ThinkCapital ThinkCapital is een Nederlands bedrijf en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Alex Vermogensbeheer is onderdeel van Binck. BinckBank N.V. heeft een meerderheidsbelang van 60% in ThinkCapitalAsset Management B.V. ThinkCapital werd in 2012 bekroond door de Vereniging van Effectenbezitters met de Gouden VEB Beleggingsfonds Award. Heb ik zelf invloed op de beleggingsstrategie van Alex? Wanneer u uw geld aan Alex Vermogensbeheer toevertrouwt, dan geeft u ons een volmacht. Dat betekent dat wij transacties uitvoeren zonder u van tevoren te raadplegen. U kunt wel altijd online meekijken. Hoeveel geld kan ik laten beleggen? Of u nu , of wilt laten beheren, Alex Vermogensbeheer gaat graag voor u aan de slag. Iedere dag opnieuw, toegankelijk en ongecompliceerd. We beheren uw vermogen vanaf ,-.

17 Kan ik gemakkelijk geld en/of aandelen overboeken? 17 Geld overboeken naar uw Alex Vermogensbeheerrekening U kunt altijd extra geld overmaken naar uw eigen Alex Vermogensbeheerrekening. Alex zal dit geld beleggen volgens dezelfde strategie en volgens hetzelfde beleggingsplan als de rest van uw vermogen. Geld overboeken van uw Alex Vermogensbeheerrekening naar een andere rekening U kunt altijd geld overmaken naar een andere rekening. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze relatiemanagers. Uw geld wordt meestal binnen drie dagen overgemaakt. Deze tijd hebben wij nodig om eventueel stukken in uw beleggingsportefeuille (gedeeltelijk) te verkopen zodat het benodigde geld vrij komt. Onze relatiemanagers zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer (keuze 3). Aandelen overboeken naar uw Alex Vermogensbeheerrekening Het is mogelijk om aandelen die geadministreerd staan op een effectenrekening bij een andere bank over te boeken naar uw Alex Vermogensbeheerrekening. Het is belangrijk om te weten dat Alex in veel gevallen deze aandelen verkoopt om opnieuw aandelen aan te kopen. We doen dit volgens onze strategie, met aandelen waarin we kansen zien en op basis van uw persoonlijke beleggingsplan. Alex begeleidt dit proces en vergoedt een groot deel van de kosten. Belegt Alex verantwoord? Sinds 2011 heeft Alex Vermogensbeheer een beleid op verantwoord beleggen dat aansluit op de United Nations Global Compact. De Global Compact bestaat uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. De 2000 aandelen waarin Alex Vermogensbeheer belegt worden door het gespecialiseerde bureau Sustainalytics ieder kwartaal gecontroleerd of ze niet in strijd zijn met deze principes. Daarnaast belegt Alex niet in bedrijven met betrokkenheid bij de meest controversiële wapens. Bedrijven die na screening op deze principes negatief worden beoordeeld verwijderen wij uit ons beleggingsuniversum zodat er geen aandelen meer van deze bedrijven worden aangekocht. De uitsluitingscriteria voor het beleggingsbeleid van Alex Vermogensbeheer hebben betrekking op: Mensenrechtenschendingen Kinderarbeid en dwangarbeid Belemmering van vakbondsvrijheid en/of collectieve onderhandeling Milieuvervuiling Corruptie Ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van clusterwapens, antipersoonsmijnen, chemische en biologische wapens, verarmd uranium en witte fosfor

18 18 Kan ik tussentijds mijn beleggingsplan aanpassen? U dient jaarlijks uw beleggingsprofiel te evalueren en actueel te houden aan uw persoonlijke situatie. U kunt uw persoonlijke beleggingsplan ook altijd tussentijds wijzigen. Dit kunt u online doen. U kiest na inloggen op de website voor Strategie en vervolgens voor update mijn beleggingsplan. Een actueel beleggingsplan is van belang omdat Alex daarmee het beleggingsbeleid bepaalt waarmee rekening gehouden wordt met uw risicobereidheid, beleggingsdoelen en actuele financiële situatie. Kan ik meerdere rekeningen voor verschillende doelstellingen openen? Veel mensen hebben niet één maar meerdere vermogensdoelstellingen. Bijvoorbeeld een studiepotje voor de kinderen en een aanvulling op het pensioen. Bij Alex kunt u voor iedere vermogensdoelstelling een unieke rekening aanhouden en uw geld over deze rekeningen verdelen. U kunt dan ook per unieke rekening een ander beleggingsplan aanmaken. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw rekening voor het aanvullend pensioen defensief wordt beheerd en het geld voor een studiepotje voor de kinderen behoedzaam. Elke rekening heeft een eigen rekeningnummer en kunt u ook een eigen naam geven, maar alle rekeningen zijn wel inzichtelijk onder één gebruikersnaam. Het is ook mogelijk om op één rekening meerdere doelen te combineren. Dit geeft u aan tijdens het beantwoorden van de vragen voor uw beleggingsplan. Wanneer u voor deze optie kiest, geldt voor de doelen die u selecteert hetzelfde beleggingsprofiel. Hoe groot is Alex Vermogensbeheer? In 2013 is het aantal klanten én het belegd vermogen bij Alex sterk toegenomen. Het beheerd vermogen van klanten bedraagt ruim 2,5 miljard euro. Bovendien beheert Alex Vermogensbeheer op dit moment het vermogen van meer dan klanten. Hierdoor is Alex Vermogensbeheer binnen korte tijd één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland geworden. Hoe kan ik mijn rekening opzeggen? Heeft u uw doel bereikt of wilt u beschikken over uw geld? Dat kan bij Alex altijd, snel en zonder kosten. Daarvoor kunt u bellen met het team van Alex Vermogensbeheer ( ).

19 Wij zijn benieuwd naar uw reactie! Alex vindt het belangrijk dat brochures duidelijke informatie geven en uitnodigen om te lezen. Daarom zijn wij benieuwd naar uw reactie op deze uitgave. Opmerkingen kunt u sturen naar: Stel uw vraag aan ons. t Alex Vermogensbank is een handelsnaam van BinckBank N.V. - Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Amsterdam

20 AVBVH/0114 Barbara Strozzilaan 310 Postbus AM Amsterdam t i

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen Algemene Handleiding & Handleiding Betalen & HANDLEIDING BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING... 3 HANDLEIDING BETALEN...29 VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015 2 Algemene Handleiding VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Dank u om Morningstar.nl te kiezen als uw beleggingspartner. Website GebruikersGids 1

Dank u om Morningstar.nl te kiezen als uw beleggingspartner. Website GebruikersGids 1 Morningstar.nl GebruikersGids NEDERLANDS 2010 ß Website GebruikersGids 1 Op de Morningstar Website vindt u snel objectieve en onafhankelijke informatie over de duizenden beleggingsfondsen die op de Nederlandse

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie