SHL-LINK: AANKOPEN Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SHL-LINK: AANKOPEN Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt."

Transcriptie

1 SHL-LINK SHL-210/1 Programma: 210 Datum: 24/11/2010 SHL-LINK: Via programma 210 worden de gegevens van aankoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden uitgevoerd, bvb. op een geldige leveranciersrekening, correcte BTW-codes (zie verder: Controles). Het resultaat van de verwerking kan op het scherm of via een controlelijst geraadpleegd worden. Eventuele nieuwe of gewijzigde leveranciersrekeningen kunnen eveneens vanuit het invoerbestand in SHL worden aangemaakt of aangepast. WERKWIJZE Het gegevensbestand CnnnnLAK.TXT (nnnn is het dossiernummer) moet toegankelijk zijn. Het programma kan rechtstreeks of via jobverwerking uitgevoerd worden. Na de printerkeuze worden de gegevens van het tussenbestand gecontroleerd en boekhoudkundig verwerkt. De documentdatum bepaalt in welke lopende verwerkingsperiode geboekt wordt. Documenten met een datum vóór de begindatum van het huidig boekjaar of verder dan de einddatum van de tweede boekingsperiode worden niet opgenomen. Na de verwerking kan men de controlelijst raadplegen via het beeldscherm of via een controlelijst. Het controlebestand (CnnnnCAR) kan naar keuze worden verwijderd of bewaard. De niet-verwerkte gegevens blijven in het tussenbestand CnnnnLAK.TXT bewaard. UITGEVOERDE CONTROLES - Iedere code in het tussenbestand (BTW-code, deviezencode, rekeningcode, enz.) moet voorkomen in SHL - Alle bedragen in het tussenbestand worden eerst afgerond volgens de ingestelde afronding van de dossiermunt in SHL. Vervolgens wordt per document een debet-credit controle uitgevoerd: A = totaal document (record documentgegevens, 185) B = netto goederen-diensten (documentgegevens, 87) + netto kosten (documentgegevens, 101) + netto investeringen (documentgegegevens, 115) + bedrag vrijgesteld van BTW (documentgegevens, 143) - BTW intracom (documentgegevens, 157) - BTW medecontractant (documentgegevens, 171) + bedrag BTW (btw-records, 68 en 82) + bedrag niet-aftrekbare BTW bedrijf (btw-records, 96 en 110) + bedrag nietaftrekbare BTW privé (btw-records, 124 en 138) C = bedrag BTW (btw-records, 68 en 82) + bedrag niet-aftrekbare BTW bedrijf (btw-records, 96 en 110) + bedrag niet-aftrekbare BTW privé (btw-

2 SHL-210/2 SHL-LINK records, 124 en 138) - BTW intracom (documentgegevens, 157) - BTW medecontractant (documentgegevens, 171) + som alle tegenboekingen (tegenboekingen, 34) D = netto goederen-diensten (documentgegevens, 87) + netto kosten (documentgegevens, 101) + netto investeringen (documentgegevens, 115) - betalingskorting (documentgegevens, 129) E = de som van alle tegenboekingen (tegenboekingen, 34) + som nietaftrekbare BTW bedrijf alle tegenboekingen (tegenboekingen, 128) F = totaal BTW intracom (documentgegevens, 157) + totaal BTW medecontractant (documentgegevens, 171) G = bedrag BTW (btw-records, 68 en 82) + niet-aftrekbare BTW bedrijf (btwrecords, 96 en 110) + niet-aftrekbare BTW privé (btw-records, 124 en 138) + som niet-aftrekbare BTW bedrijf alle tegenboekingen (tegenboekingen, 128) Controles: A = B A = C B = C D = E F = G of F = 0 BESTANDSNAMEN GEGEVENSBESTAND Alle gegevens m.b.t. aankoopdocumenten en/of klantenrekeningen worden ondergebracht in een bestand met naam CnnnnLAK.TXT (nnnn is hierin te vervangen door het nummer van het SHL-dossier). CONTROLEBESTAND In het controlebestand CnnnnCAR.TXT (nnnn= het SHL-dossiernummer) worden de niet-geboekte verrichtingen aangeduid. RECORDS De records hebben een variabele lengte en zijn van elkaar gescheiden door middel van een CRLF. De volgorde van de records is van belang. Per aankoopdocument zijn er minstens 3 records vereist, elk aangeduid via een record-identifier: Record-identifier 1 Documentgegevens, zoals documentnummer, -datum, leveranciersrekening, totaalbedrag, enz. Record-identifier 2 BTW-gegevens van het document: BTW-code, belastbare basis, BTW, enz. Record-identifier 3 De imputatiegegevens: grootboekrekening, boekingswaarde,...

3 SHL-LINK SHL-210/3 De documentgegevens worden verzameld in één record, gevolgd door één of twee records voor de BTW-gegevens. De BTW-gegevens worden per TWEE codes gegroepeerd in één record. Omdat er in SHL vier verschillende BTWcodes per document kunnen voorkomen, zullen er één of twee BTW-records kunnen voorkomen. Na 1 of 2 BTW-records volgen de imputatiegegevens: één record per tegenboeking. Deze records volgen elkaar op via een lijnnummer dat start vanaf 3. Records voor het aanmaken of aanpassen van leveranciersrekeningen plaatst men uiteraard best vooraan in het bestand, hetzij vóór de documenten van de leverancier in kwestie. NUMERIEKE VELDEN De inhoud van numerieke velden wordt rechts aangesloten. Eventuele overblijvende posities worden opgevuld met nullen of spaties (Hex 20). Numerieke velden voor bedragen bevatten steeds twee decimalen. Deze bestemd voor hoeveelheden bevatten drie decimalen. Scheidingstekens (komma of punt) worden niet opgenomen. Het teken (- of +) bevindt zich steeds in de uiterst rechtse positie van het veld. De bedragen in dossiermunt worden tijdens de verwerking herberekend volgens de afrondingsgraad van de basismunt in SHL. Dit geldt echter niet voor de bedragen in vreemde munt. Voorbeelden van de notatie van numerieke velden : , ALFANUMERIEKE VELDEN De inhoud van alfanumerieke velden wordt links aangesloten. Eventuele overblijvende posities opvullen met spaties. DATUMVELDEN Datumvelden bevatten dag, maand en volledig jaartal in 10 posities, bijvoorbeeld: Het scheidingsteken tussen dag, maand en jaar is zonder belang. RECORD TYPES Record type 9 Aankoopdocumenten: documentrecords, BTW-records en imputatierecords. Recordtype 3 Records voor het aanmaken van een nieuwe leveranciersrekening of het aanpassen van een bestaande leveranciersrekening.

4 SHL-210/4 SHL-LINK Recordtype 44 Adresrecords voor het bewaren van optionele adresgegevens van een leveranciersrekening RECORDSTRUCTUUR De eerste twee kolommen in de beschrijving tonen respectievelijk de begin- en eindpositie van elk veld in het record. De derde kolom toont het vereiste dataformaat. Dit formaatgegeven begint met 9 voor een numeriek veld, X voor een alfanumeriek veld, of is dd.mm.jjjj voor een datumveld. Het getal tussen haakjes - bij numerieke of alfanumerieke velden - toont het aantal posities. Voorbeeld: 9(2) is een numerieke zone (rechts aangesloten) tot 2 cijfers; X(14) is een alfanumerieke zone (links aangesloten) tot 14 tekens. Tenslotte kan een numeriek formaat eindigen op +, hetgeen beduidt dat er een teken + of - in de laatste positie vereist is. Voorbeeld: 9(13)+ is een numeriek veld van 13 cijfers, eindigend met plus- of minteken. N.B. velden voor bedragen bevatten steeds 2 decimalen, deze voor hoeveelheden 3 decimalen. De boekingszijde van de bedragen wordt bepaald aan de hand van de documentsoort. Men hoeft dus geen negatieve bedragen in het bestand op te nemen, tenzij uitzonderlijke gevallen (bvb. factuur met negatief eindtotaal).

5 SHL-LINK SHL-210/5 DOCUMENTGEGEVENS 1 2 9(2) Linktype: (4) Nummer van het aankoopdagboek in SHL Record-identifier: (4) 0000 of spaties (7) Documentnummer (verschillend van 0) (5) of spaties X(10) Code centralisatierekening: dit is de met de leveranciersrekening overeenstemmende grootboekrekening, bvb Leveranciers. N.B. een lege zone wordt automatisch vervangen door de centralisatierekening vermeld bij de SHL leveranciersrekening (cfr. programma 102) Documentsoort X(14) Code van de SHL leveranciersrekening. N.B. deze rekening moet voorkomen in het SHL leveranciersbestand. Nieuwe leveranciersrekeningen kan men eventueel eerst aanmaken via een record met linktype dd.mm.jjjj Documentdatum. N.B. de documentdatum moet binnen het boekjaar en binnen één van beide lopende boekhoudperiodes vallen. Een blanco datumveld wordt automatisch vervangen door de in SHL gekozen verwerkingsdatum dd.mm.jjjj Vervaldatum. N.B. bij een lege zone wordt de vervaldatum automatisch berekend aan de hand van de betalingstermijn van de leveranciersrekening X(18) Referentie (optioneel) (13)+ Nettowaarde goederen-diensten (inclusief prorata niet-aftrekbare BTW bedrijf) NB:2 decimalen opnemen (13)+ Nettowaarde kosten (inclusief prorata niet-aftrekbare BTW bedrijf) (13)+ Nettowaarde investeringen (inclusief prorata niet-aftrekbare BTW bedrijf) (13)+ Betalingskorting (externe korting) (13)+ Vrijgesteld (13)+ BTW-bedrag intracom (13)+ BTW-bedrag medecontractant (13)+ Documenttotaal X(3)0 Deviezencode (optioneel) (13)+ Documenttotaal in deviezen (optioneel) (2) 00 of blanco (13)+ Bedrag interne korting (12) Gestructureerde mededeling X(10) Vervaldatum korting

6 SHL-210/6 SHL-LINK BTW-GEGEVENS 1 2 9(2) Linktype: (4) Nummer van het SHL aankoopdagboek Record-identifier: (4) 0000 of spaties (7) Documentnummer (verschillend van 0) (5) 1 voor het eerste BTW-record, 2 voor het tweede BTW-record X(10) Spaties X(3) Eerste BTW-code in dit record NB: deze BTW-code moet bestaan in SHL (cfr. programma 109) X(3) Tweede BTW-code in dit record NB: deze BTW-code moet bestaan in SHL (cfr. programma 109) (13)+ Belastbaar bedrag voor de eerste BTW-code in dit record NB: 2 decimalen en tenzij uitzonderlijke gevallen - een positieve waarde opnemen (13)+ Belastbaar bedrag voor de tweede BTW-code in dit record NB: 2 decimalen en tenzij uitzonderlijke gevallen - een positieve waarde opnemen (13)+ Bedrag BTW voor de eerste BTW-code in dit record. NB: 2 decimalen en tenzij in uitzonderlijke gevallen een positieve waarde opnemen (13)+ Bedrag BTW voor de tweede BTW-code in dit record. NB: 2 decimalen en tenzij in uitzonderlijke gevallen een positieve waarde opnemen (13)+ Bedrag niet aftrekbare BTW bedrijf voor de eerste BTW-code in dit record, exclusief het gedeelte prorata (13)+ Bedrag niet aftrekbare BTW bedrijf voor de tweede BTW-code in dit record, exclusief het gedeelte prorata (13)+ Bedrag niet aftrekbare BTW privé voor de eerste BTW-code in dit record (13)+ Bedrag niet aftrekbare BTW privé voor de tweede BTW-code in dit record (9)13+ Nettowaarde goederen-diensten (incl. niet aftrekbare BTW) voor de eerste BTW-code in dit record (13)+ Nettowaarde goederen-diensten (incl. niet aftrekbare BTW) voor de tweede BTW-code in dit record (13)+ Nettowaarde kosten (incl. niet aftrekbare BTW) voor de eerste BTW-code in dit record (13)+ Nettowaarde kosten (incl. niet aftrekbare BTW) voor de tweede BTW-code in dit record (13)+ Nettowaarde investeringen (incl. niet aftrekbare BTW) voor de eerste BTW-code in dit record (13)+ Nettowaarde investeringen (incl. niet aftrekbare BTW) voor de tweede BTW-code in dit record De BTW-records waarin enkel BTW-codes voorkomen met alle bedragen gelijk aan nul worden geweigerd. Wanneer de deviezencode in het linkbestand overeenstemt met de dossiermunt, worden er geen vreemde muntwaarden opgenomen.

7 SHL-LINK SHL-210/7 IMPUTATIEGEGEVENS 1 2 9(2) Linktype: (4) Nummer van het SHL aankoopdagboek 7 7 9(1) Record-identifier: (4) 0000 of spaties (7) Documentnummer (verschillend van 0) (5) Volgnummer record. Vanaf drie en opgaand met 1 per tegenboeking X(10) Code tegenboekingsrekening, bvb Aankopen N.B. een lege zone of een onbestaande rekeningcode wordt automatisch vervangen door de tegenboekingsrekening van de SHL leveranciersrekening (cfr. programma 102) of door de standaardrekening Aankopen (cfr. programma 110). N.B. bij een analytisch dossier wordt een lege zone of een onbestaande rekeningcode automatisch vervangen door de aan de analytische rekening (zie posities ) toegewezen grootboekrekening (13)+ Bedrag van de boeking naar de tegenboekingsrekening, inclusief prorata niet-aftrekbare BTW bedrijf. N.B. Dit bedrag steeds positief opnemen, tenzij het werkelijk gaat om een boeking in min (bvb. toegestane handelskorting) X(3) Deviezencode (optioneel) N.B. deze code moet voorkomen in de SHL deviezentabel (13)+ Bedrag van de boeking in de hiervoor opgenomen deviezencode X(18) Omschrijving (optioneel) X(3) Eenheidscode (optioneel) bij hoeveelheidopvolging (13)+ Hoeveelheid (optioneel) N.B. 3 decimalen opnemen (5) Nullen of spaties X(10) Analytische plaats N.B. enkel bij een analytisch dossier X(10) Analytische soort N.B. enkel bij een analytisch dossier X(3) BTW-code tegenboeking (optioneel) (13)+ Bedrag van de geprorateerde niet aftrekbare BTW bedrijf 142 9(1) Aard van de verrichting: 2: goederen/diensten 3: kosten 4: investeringen (13)+ Bedrag van de geprorateerde niet aftrekbare BTW bedrijf in deviezen X(72) Algemene toelichting X(72) Analytische toelichting

8 SHL-210/8 SHL-LINK LEVERANCIERSGEGEVENS 1 2 9(2) Linktype: (5) Nullen of spaties 8 21 X(14) Code van de leveranciersrekening X(15) spaties X(4) Bedrijfsvorm X(30) Naam X(25) Straat, nummer X(7) Postcode X(20) Woonplaats X(3) Landcode N.B. de landcode moet voorkomen in de SHL landentabel X(3) Deviezencode (optioneel) N.B. de code moet voorkomen in de SHL deviezentabel Taalcode: 1 Nederlands, 2 Frans, 3 Engels, 4 Duits N.B. een blanco of ongeldige taalcode wordt automatisch vervangen door de taalcode van het dossier (cfr. programma 111) BTW-regime: 0 BTW-plichtig, (1 egalisatie), 2 vrijgesteld, 3 export, 4 intracom, 5 particulier, 6 medecontractant X(18) BTW-nummer N.B. Er wordt een controle uitgevoerd in combinatie met de landcode. Zie ook de documentatie bij programma SHL-102. Belgische BTW-nummers: 9 cijfers zonder punten X(3) Betalingswijze Deze code moet voorkomen in de SHL-tabel van de betalingwijzen (5) Betalingstermijn: de drie cijfers links bepalen de termijn in dagen, de twee cijfers rechts de aanvangsdatum (zie ook programma SHL-101) Voorbeelden dagen factuurdatum 0099 einde maand de dag van de maand X(22) Banknummer (cfr. programma SHL-102). Belgische rekeningnummers: 12 cijfers zonder liggende streepjes X(10) Code van de centralisatie-grootboekrekening. Deze rekening moet voorkomen in het SHL rekeningenplan. Een blanco code, een onbestaande of extracomptabele grootboekrekening wordt automatisch vervangen door de standaardrekening Leveranciers (cfr. programma SHL-110) X(10) Code van de tegenboekingsrekening. Deze rekening moet voorkomen in het SHL rekeningenplan. Een blanco code, een onbestaande of extracomptabele grootboekrekening wordt automatisch vervangen door de standaardrekening Aankopen (cfr. Programma SHL-110). N.B. voor een analytisch dossier kan men dit veld met de code van een analytische plaats invullen X(10) Voor een analytisch dossier kan men in dit veld de code van een analytische soort invullen Aard van de tegenboeking: 0 grootboekrekening, 1 analytische rekening X(12) Referentie (optioneel) X(20) RPR X(44) IBAN X(11) BIC

9 SHL-LINK SHL-210/9 ADRESGEGEVENS LEVERANCIERS 1 2 9(2) Linktype: (6) Nullen X(14) Code van de leveranciersrekening N.B. de leveranciersrekening moet voorkomen in SHL (5) Nullen X(40) Adreslijn X(40) Adreslijn X(40) Adreslijn X(40) Adreslijn X(40) Adreslijn X(40) Adreslijn 6

10 SHL-210/10 SHL-LINK HET CONTROLEBESTAND CnnnnCAR.TXT (nnnn: het dossiernummer) : Het controlebestand bevat gegevens over de geweigerde dokumenten en is als volgt opgebouwd: 1 2 9(2) Recordtype: 3 (leveranciersgegevens), 9 (aankoopdocumenten), 44 (adresgegevens) 3 6 9(4) Nummer aankoopdagboek (recordtypes 9) Record-identifier (recordtypes 3) 8 9 9(2) Toestandscode (verschillend van nul): 1:dit document bestaat reeds 2:onbestaande BTW-code 3:onbestaande leverancier 4:ongeldige deviezencode 5:ongeldige documentdatum (vóór boekjaar of na lopende periodes) 6:ongeldig aankoopdagboek 7:ongeldige analytische rekening 22 foutieve ventilatie G/K/I (7) Documentnummer X(14) Leverancierscode

SHL-LINK: VERKOPEN Via programma 209 worden de gegevens van verkoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt.

SHL-LINK: VERKOPEN Via programma 209 worden de gegevens van verkoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. SHL-209/1 Programma: 209 Datum: 24/11/2010 SHL-LINK: Via programma 209 worden de gegevens van verkoopdocumenten vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden uitgevoerd,

Nadere informatie

FINANCIËLE VERRICHTINGEN

FINANCIËLE VERRICHTINGEN SHL-LINK SHL-211/1 Programma: 211 Datum: 22/11/2010 SHL-LINK: Via programma 211 worden financiële verrichtingen vanuit een bestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden uitgevoerd

Nadere informatie

DIVERSE VERRICHTINGEN

DIVERSE VERRICHTINGEN SHL-212/1 Programma: 212 Datum: 22/11/2010 SHL-LINK: Via programma 212 worden diverse verrichtingen vanuit een tekstbestand gelezen en boekhoudkundig verwerkt. Een aantal controles worden uitgevoerd (zie

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) Journaalnummer Maximum 2 cijfers Ja Ja

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) Journaalnummer Maximum 2 cijfers Ja Ja BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Verkoopfactuur Manuele factuur Importeren txt-file met ; als scheidingsteken

Nadere informatie

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN 1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN De nummering van de aankoopfacturen verloopt automatisch, en kan in geen geval gewijzigd worden. Het nummer bestaat uit : nummer aankoopjournaal/ volgnummer in dit aankoopjournaal.

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 Met deze optie kunt u in King een bestand in ASCII of XML-formaat inlezen met journaalposten, die door een ander programma zijn aangemaakt. Hierdoor bespaart u tijd,

Nadere informatie

Update SHL versie 8.20

Update SHL versie 8.20 Update SHL versie 8.20 OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN Algemene wijzigingen Dossiercreatie - overname gegevens Programma's 101/121-102/122 - (afdruk) klanten- en leveranciersrekeningen Programma 123 - Afdruk

Nadere informatie

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel.

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel. Expert/M Plus Importeren saldibalans uit Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 DE STRUCTUUR VAN DE SALDIBALANS IN MS EXCEL... 3 DE HOOFDING... 3 DE SALDIBALANS...

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Debiteur Rapporten In beheer debiteuren kan u verschillende lijsten opvragen

Nadere informatie

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact#

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Hieronder vindt u informatie hoe u de gegevens van mijnwinkel.nl binnen Exact kunt verwerken. Daarnaast treft u ook nog enkele aandachtspunten aan die van

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Handleiding. Opstart boekhouding voor kerkbesturen - 1 -

Handleiding. Opstart boekhouding voor kerkbesturen - 1 - - 1 - 1 Voorbereiding: basisgegevens invullen... 3 1.1 Constanten - dossier... 3 1.2 Bankrekeningen invullen... 4 1.3 Het beheer van het rekeningstelsel... 5 1.3.1 De algemene rekeningen: Klasse 1 tot

Nadere informatie

Briljant Prospectenbeheer

Briljant Prospectenbeheer Briljant Prospectenbeheer Inhoud 1. Prospecten 1 Prospecten aanmaken 1 De stamgegevens 2 Het tabblad Algemeen 3 Het tabblad Contactpersonen 4 Het tabblad Interesses 5 Het tabblad Memo 6 Het tabblad Offertes

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

http://www.phaesaert.be/documenten/nederlands/sync_815_documentat...

http://www.phaesaert.be/documenten/nederlands/sync_815_documentat... 1 van 10 16/12/2013 15:02 Sync SHL versie 8.15 AUTOMATISCHE AANPASSINGEN Na de installatie van de Sync 8.15 wordt na het intikken van het dossiernummer een aantal zaken in het gekozen dossier automatisch

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker IBAN BIC Service Gebruikersinstructies IBAN BIC MultiChecker Disclaimer Dit document is door de stichting IBAN Service NL opgesteld. De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

Technische nota AbiFire Link boekhouding SCHAUBROECK

Technische nota AbiFire Link boekhouding SCHAUBROECK Technische nota AbiFire Link boekhouding SCHAUBROECK Laatste revisie : 10 februari 2015 Inleiding De link met de boekhouding Schaubroeck maakt het mogelijk factuurgegevens opgemaakt met AbiFire te verzenden

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE STATISTISCHE VERSLAGGEVING VAN DE WISSELKANTOREN AAN DE CBF IN SPREADSHEET OF MET TEKSTVERWERKER INHOUDSOPGAVE *************

TOELICHTING BIJ DE STATISTISCHE VERSLAGGEVING VAN DE WISSELKANTOREN AAN DE CBF IN SPREADSHEET OF MET TEKSTVERWERKER INHOUDSOPGAVE ************* april 1997 TOELICHTING BIJ DE STATISTISCHE VERSLAGGEVING VAN DE WISSELKANTOREN AAN DE CBF IN SPREADSHEET OF MET TEKSTVERWERKER INHOUDSOPGAVE ************* 1. INLEIDING 2. SOFTWARE VAN DE CBF 3. AFGIFTEFORMULIER

Nadere informatie

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 Versie: 1.1 Status: Definitief Uitgifte datum: 1-6-2005 Ingangsdatum: 1-7-2005 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Belastingdienst Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Welke gegevens moet ik aanleveren? 3 1.2 Over welk jaar geef ik gegevens

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

Importeren diverse verrichtingen WingsDiv

Importeren diverse verrichtingen WingsDiv Importeren diverse verrichtingen WingsDiv WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat IMPORT DIVERSEN INLEIDING 1.1. Algemeen 3 1.2. Specifiek INSTALLATIE & GEBRUIK 2.1. Vooraf 4 2.2. Gebruik-Voorbereiding

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Technische nota AbiFire Link boekhouding CIPAL HERMES

Technische nota AbiFire Link boekhouding CIPAL HERMES Technische nota AbiFire Link boekhouding CIPAL HERMES Laatste revisie : 30 september 2016 Inleiding De link met de boekhouding CIPAL HERMES maakt het mogelijk factuurgegevens opgemaakt met AbiFire te verzenden

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist. Bij elke prestatie kunt u aangeven wie de Vo

Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist. Bij elke prestatie kunt u aangeven wie de Vo Addendum op handleiding EPexpress: Het voorkomen van afwijzingen van declaratiebestanden door VECOZO. VECOZO controleert de declaratiebestanden die u indient op verschillende punten. Sinds kort zijn de

Nadere informatie

Crediteren werkt als volgt: maak opnieuw een declaratie aan (exact hetzelfde als de originele Debet) waarbij: Alle bedragen een - teken er voor krijge

Crediteren werkt als volgt: maak opnieuw een declaratie aan (exact hetzelfde als de originele Debet) waarbij: Alle bedragen een - teken er voor krijge Tips voor een juist gebruik van het Vastlegprogramma EI: 1. Zorg dat u de meest recente versie gebruikt. In het Vastlegprogramma klikt u op Help (rechts boven) en dan op Info. Er verschijnt dan een scherm

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Expert/M Plus Importeren diversen via Excel.

Expert/M Plus Importeren diversen via Excel. Expert/M Plus Importeren diversen via Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave NUTTIGE INFORMATIE... 1 INLEIDING... 3 OPSTARTEN IMPORT... 3 DETAIL VAN DE LAY-OUT... 3 WERKING IMPORT... 6 EXTRA CONTROLES

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be. RAIL lijsten automatisch verwerken

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be. RAIL lijsten automatisch verwerken RAIL lijsten automatisch verwerken Ticketsettings...2 Rapporten...3 File klaarmaken voor import...4 Importeren van de file...8 Controleren van de import...9 Doel Het vergelijken van de tickets die gebruikt

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekening - 1 -

Handleiding Jaarrekening - 1 - - 1 - Handleiding 1 Investeringsfiches...3 1.1 Investeringsfiche aanmaken = planning... 3 1.2 Boeken op investeringsrekeningen = uitvoering... 5 1.3 Investeringsfiches afdrukken... 6 2...8 2.1 Voorbereidingen

Nadere informatie

Importformaten Versie 003

Importformaten Versie 003 Inhoudsopgave Importformaten... 2 FMuta mutaties...2 FMuta debiteuren...5 XML Mutaties...7 XML Debiteuren...8 XML Crediteuren...9 VISIPOS JPV / VRR...10 VISIPOS CRC...11 VISIPOS CLT...12 VISIPOS DEB (XML)...13

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

DM2007 Analyselijsten Inhoud

DM2007 Analyselijsten Inhoud DM2007 Analyselijsten Inhoud DM2007 Analyselijsten... 1 Algemene werkwijze... 4 Standaard analyselijsten... 6 Klantenfiche 7 Klantenlijst 8 Klantennotas 9 Prijslijst 10 Realisatie klant verkoper 11 Verkoop

Nadere informatie

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out A.1 Toelichting op de structuur van het bestand Bestanden mogen uitsluitend ASCII-tekens bevatten. De volgende gegevens moeten in elke e-mail aanwezig zijn:

Nadere informatie

Half-automatisch importeren in de WINexpert+ Boekhouding technische richtlijnen

Half-automatisch importeren in de WINexpert+ Boekhouding technische richtlijnen Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15 9080 Lochristi BTW BE 0427.728.725 RPR Gent ARGENTA 979 2143505 04 IBAN BE10 9792 1435 0504 BIC ARSPBE22 Telefoon: 09.355.76.37 E-mail:

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1 NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1.CONTROLE BLOKKERING ALGEMENE/ANALYTISCHE REKENING Na ingave van een algemene of analytische rekening (in Commerce en Finance) wordt er een controle uitgevoerd

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten

MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten Bestandsnaam : GH28080701v1.3 MPS Coderingen 1.0.doc Bestandsnummer : GH/28080701 Datum laatste wijziging : 7092007 Documentversie/release : 1.3

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

Factsheet RACS Invoice Management System

Factsheet RACS Invoice Management System Factsheet RACS Invoice Management System Pagina 1 / 7 Inleiding Met behulp van Racs Invoice Management worden de gegevens van inkomende facturen op een elektronische en geautomatiseerde wijze ingelezen.

Nadere informatie

BTL91. Formaatbeschrijving

BTL91. Formaatbeschrijving BTL91 Formaatbeschrijving Februari 2015 INHOUD 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec KEY2PARKEREN Koppeling Tradelec Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Tradelec Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status: Gepubliceerd Auteur: Centric Netherlands, Public Sector Solutions, Belastingen

Nadere informatie

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Versie: 1.0 Datum: 14 augustus 2012 Auteur: T.M. Vink / H. Kroezen Afdeling: Centric Logistic Solutions Wijziging algemene btw-tarief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

Nadere informatie

Jaarlijkse afsluiting in Winbooks

Jaarlijkse afsluiting in Winbooks Verenigingen der Parochiale Werken Jaarlijkse afsluiting in Winbooks De presentatie start om 19h30. Blijf aangelogd. Indien je in het blauwe vakje bovenaan het 3 de icoontje aanklikt, dat krijg je onderaan

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen :

Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen : Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen : Dossierbeheer Basisgegevens o Boekhoudplan o Relaties o Leveranciers o Instellingen. Verwerking boeking o Aankoopfacturen o Verkoopfacturen

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

Export/Import van Straten

Export/Import van Straten Technische nota AbiFire v5.4/v6.1 Export/Import van Straten Laatste revisie: 4 juli 2012 Inhoudopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht van de gegevens in de import/export... 2 3 Export gegevens van de straten...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls

GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls GEBRUIKSAANWIJZING BOWCONVERT71.xls Doel van de tool BOWCONVERT.xls is een tool bestemd voor de instellingen die volgens het artikel 104 WIB'92 erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te mogen ontvangen.

Nadere informatie

Inhoud. Voor wie is de handleiding? Wat vindt u in de handleiding? Achtergrond. Het concept Auditfile. Compressie en beveiliging. Heeft u nog vragen?

Inhoud. Voor wie is de handleiding? Wat vindt u in de handleiding? Achtergrond. Het concept Auditfile. Compressie en beveiliging. Heeft u nog vragen? Inhoud Voor wie is de handleiding? Wat vindt u in de handleiding? Achtergrond Het concept Auditfile Compressie en beveiliging Heeft u nog vragen? Bestandsformaat Technische beschrijving van de Auditfile

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91

Formaatbeschrijving BTL91 September 2014 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER 17 BIJLAGE B SPECIFICATIE REKENINGNUMMERS

Nadere informatie

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 In Count-e 3.0 is niet alleen de lay-out veranderd maar zijn er ook inhoudelijk verschillende functionaliteiten gewijzigd. In dit formulier geven we een overzicht van

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Proefexamen Computerboekhouden met AccountView

Proefexamen Computerboekhouden met AccountView Proefexamen met AccountView Beschikbare tijd: 90 minuten 15081 15081 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 6 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 5 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheden

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BSP lijsten automatisch verwerken

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BSP lijsten automatisch verwerken Ontwerp: Datum: Betreft: Fillip Geens 18 juni 2015 door Fillip Geens SERVICO BSP LIJSTEN AUTOMATISCH VERWERKEN BSP lijsten automatisch verwerken Doel...1 Initialisatie...2 Importsetting...2 Ticketsettings...3

Nadere informatie

ASCII FACTUUR (ICF) 1.3

ASCII FACTUUR (ICF) 1.3 ASCII FACTUUR (ICF) 1.3 Versie: 1.3 Status: Definitief Uitgifte datum: 1-5-2003 Ingangsdatum: 1-5-2003 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting TEPRODIN,

Nadere informatie

Diverse sport en spel op tijdbasis, zoals squash, tennis, fitness, paintball. Diensten en producten op dagdelen zoals vergaderzalen en bootverhuur

Diverse sport en spel op tijdbasis, zoals squash, tennis, fitness, paintball. Diensten en producten op dagdelen zoals vergaderzalen en bootverhuur Interface naar Mamut Achtergrond i-reserve i-reserve is een applicatie waarmee online reserveringen kunnen worden gemaakt. Primaire doelgroep van i-reserve is het MKB. De ondernemer heeft i-reserve draaien

Nadere informatie

UW KEUZE...: / = BOEKHOUDING // = HOOFDMENU

UW KEUZE...: / = BOEKHOUDING // = HOOFDMENU 1.1 KLANTENBEHEER Deze rubriek groepeert een aantal programma s die het mogelijk maken nieuwe klanten te creëren, bestaande klanten te wijzigen en de gegevens van de klanten te consulteren. Het volledige

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) SwingCount Verkoopfactuur (SwingCar)

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) SwingCount Verkoopfactuur (SwingCar) BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Verkoopfactuur (SwingCar) Beheer Inbrengen en wijzigen verkoopfacturen Eerst

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht standard - credit transfer - form - personalisation - NL.doc version 1.2 DW 08/06/2009 Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Versie 1.2

Nadere informatie

EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING

EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING Inhoudsopgave Opstarten Expert/M Classic boekhouding... 9 Selectie dossiernummer... 9 Creatie van een nieuw dossier... 10 Functietoetsen... 11 Basisgegevens... 12 Creatie lege

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website Inhoud Voordat u begint...3 Het instellen van uw webshop...4 Verkoper gegevens...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

Handleiding SepaStudio (versie 1.3)

Handleiding SepaStudio (versie 1.3) Handleiding SepaStudio (versie 1.3) A. Introductie B. Voorbereiding 1. Instellingen 2. Uw eigen gegevens (Mijn Rekeningnummers) 3. Groepen (Optioneel en alleen van toepassing op incasso) 4. De gegevens

Nadere informatie

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014 Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW 1.42.003 21/12/2014 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1. Inhoud Druk CTRL+Klik op de titel om er naartoe te springen. 1. Inhoud... 2 2. Wettelijk kader... 3 2.1

Nadere informatie

BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML

BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML Stichting Laan van Zuid Hoorn 165 Fondsenbeheer Waterbouw 2289 DD Rijswijk ZH Tel: 070-3171717 www.sfwaterbouw.nl BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML Documentgegevens (versies) Versie Datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

1.2 LEVERANCIERSBEHEER

1.2 LEVERANCIERSBEHEER 1.2 LEVERANCIERSBEHEER Deze rubriek groepeert een aantal programma s die het mogelijk maken om nieuwe leveranciers te creëren, bestaande leveranciers te wijzigen en de gegevens met betrekking tot de leveranciers

Nadere informatie