Juni 2017 samenvatting voorvallen Rijksinrichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juni 2017 samenvatting voorvallen Rijksinrichtingen"

Transcriptie

1 Juni 2017 samenvatting voorvallen Rijksinrichtingen 29 juni 2017 Overlijden justitiabele, PI Haaglanden, Justitieel Centrum voor Somatische Zorg Betrokkene (tbs-gestelde) is op 14 juni 2017 vanuit FPC Pompestichting in Nijmegen opgenomen in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) in PI Haaglanden, locatie Scheveningen. Op 26 juni 2017 is betrokkene door de arts van het JCvSZ naar het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag gezonden, waar hij op 27 juni 2017 aan een natuurlijke doodsoorzaak is overleden. 28 juni 2017 Beëindiging hongerstaking Betrokkene heeft zijn hongerstaking na de behandeling van de voorlopige voorziening op donderdag 22 juni 2017 beëindigd omdat hij een positieve uitkomst verwacht. Er is geen (medische) noodzaak om het verblijf in het Justitieel Centrum voor Somatische (JCvSZ) te continueren. Daarom is betrokkene per woensdag 28 juni 2017 teruggeplaatst naar het Detentiecentrum in Rotterdam. 25 juni 2017 Justitiabele twee dagen te laat in vrijheid gesteld Op 25 juni 2017 is een justitiabele in PI Alphen aan de Rijn, locatie Eikenlaan, ten onrechte 2 dagen te laat in vrijheid gesteld vanuit de PI. De foutieve invrijheidstelling vond plaats omdat- naar nu blijkt- de medewerker van de bevolkingsadministratie (BVA) een verkeerde beoordeling heeft gemaakt na de ontvangst van een mail van het OM op 22 juni Nadat de justitiabele zelf op 25 juni 2017 melding maakte over zijn schorsing, en door de PI werd geconstateerd werd dat er sprake was van een fout, is hij dezelfde dag in vrijheid gesteld. 23 juni 2017 Suïcide justitiabele PI Grave Op vrijdag 23 juni 2017werd door personeel van PI Grave ontdekt dat een justitiabele zichzelf van het leven heeft beroofd. Na alarmering zowel intern als extern waren collega s snel ter plaatse en is gestart met reanimeren. Na aankomst van de ambulance (er was een traumahelikopter ingezet) constateerde de arts dat betrokkene was overleden. 23 juni 2017 Poging suïcide justitiabele Detentiecentrum (DC) Rotterdam In het DC Rotterdam verblijft een bestuursrechtelijke vreemdeling na te zijn overgeplaatst vanuit het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht. Betrokkene heeft direct bij aankomst in het DC aangegeven zelfdoding te zullen plegen. Hij is door het DC daarna in een observatiecel onder cameratoezicht geplaatst. Onmiddellijk nadat hij daar was ingesloten is hij op zoek gegaan naar scherpe voorwerpen waarmee hij zichzelf kon beschadigen met het oogmerk zichzelf van het leven te beroven. Dit patroon herhaalde zich waarop is besloten om betrokkene continue onder toezicht te houden door twee medewerkers van het DC. Vanwege de continue suïcidedreiging is door de selectiefunctionaris besloten om betrokkene terug te plaatsen naar Veldzicht.

2 20 juni 2017 Schending van de (informatie-)beveiliging, waaronder een datalek De vestigingsdirecteur van de PI Dordrecht heeft telefonisch van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond vernomen dat het Veiligheidshuis door een koper van een tweedehands harde schijf was gebeld. De koper had de schijf via internet gekocht en verkeerde in de veronderstelling dat deze leeg was. Dit bleek niet het geval te zijn; er stond nog informatie op over medewerkers van het Veiligheidshuis en medewerkers en justitiabelen van de PI s Dordrecht en Hoogvliet, evenals persoonlijke informatie van de verkoopster. De koper heeft, nadat hij had geconstateerd om wat voor informatie het ging, het Veiligheidshuis gebeld. Het Veiligheidshuis heeft vervolgens contact gezocht met de PI Dordrecht en inmiddels tevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melding gemaakt van een datalek. Inmiddels is de schijf door het Hoofd Veiligheid en de informatiebeveiligingsfunctionaris (IBF-er) van de PI Dordrecht uitgelezen. Gebleken is dat de harde schijf niet van (een medewerkster van) DJI afkomstig is. Het Veiligheidshuis zorgt voor de afwikkeling van het datalek met de Autoriteit Persoonsgegevens. Ten aanzien van de verkoper worden passende maatregelen genomen om een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen. Het hoofd Veiligheid van de PI Dordrecht is begonnen met een onderzoek om te achterhalen hoe deze bestanden op deze harde schijf terecht zijn gekomen. 19juni 2017 Poging tot suïcide van een justitiabele in PI Achterhoek Op 19 juni 2017 heeft een justitiabele van de EZV (afdeling voor extra zorgverlening) in PI Achterhoek getracht zichzelf van het leven te beroven. Hij heeft vervolgens zelf via de intercom het personeel gealarmeerd. Het personeel heeft eerste hulp verleend en de ambulance opgeroepen. Justitiabele is onder begeleiding van personeel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en aan zijn verwondingen behandeld. Daarna is hij teruggebracht naar de inrichting, gezien door inrichtingsarts en psycholoog, en onder cameratoezicht in de observatiecel geplaatst. 19 juni 2017 Agressie tegen personeel met ernstig letsel in PI Zwolle Op zaterdag 17 juni 2017 heeft een patiënt van de Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)-afdeling van PI Zwolle twee personeelsleden geslagen. Ook heeft hij zichzelf ernstig verwond. Twee personeelsleden zijn in het ziekenhuis onderzocht. Er is uitgebreide opvang en nazorg voor alle betrokken collega s. 19 juni 2017 Agressie tussen justitiabelen met ernstig letsel in PI Heerhugowaard Op zaterdag 17 juni 2017 heeft een justitiabele het personeel van PI Heerhugowaard laten weten dat hij ernstige pijnklachten aan zijn gezicht had. De dienstdoende arts heeft hem vervolgens onderzocht en vermoedde een gebroken kaak en/of oogkas. Daarop is EBV (extra beveiligd vervoer) geregeld om de justitiabele naar het ziekenhuis te brengen voor nader onderzoek en behandeling. Daaruit is gebleken dat de justitiabele een gebroken oogkas heeft. Hiervoor is hij geopereerd en de volgende dag teruggebracht naar de inrichting. Justitiabele heeft aangegeven geen informatie te willen verstrekken over de aanleiding of dader(s) van de mishandeling. De inrichting heeft melding gemaakt bij de politie.

3 16 juni 2017 Poging tot suïcide van een justitiabele in PI Arnhem Op 15 juni 2017 heeft een justitiabele in PI Arnhem getracht zichzelf van het leven te beroven. Kort na het insluitmoment in de inrichting heeft betrokkene zich met een scherp voorwerp gesneden. Vervolgens heeft hij het personeel hiervan via de intercom op de hoogte gebracht. Betrokkene is behandeld in het ziekenhuis. Na de behandeling kon hij dezelfde avond worden teruggebracht naar de PI en is hij onder camerabewaking in een observatiecel geplaatst. Betrokkene heeft in een gesprek met de gedragsdeskundige van de PI aangegeven dat het leven voor hem geen zin meer heeft. Mede gelet hierop wordt de kans op herhaling realistisch geschat. Op basis van de huidige informatie en bevindingen zal betrokkene worden overgeplaatst naar een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). 15 juni 2017 Incident Rijks Justitiële Jeugdinrichting Afgelopen week is een manager van de Rijks JJI, locatie De Hunnerberg benaderd door een journalist van Omroep Gelderland. Deze journalist claimde in bezit te zijn van diverse foto s waarop onder andere jongeren zichtbaar zijn tijdens hun verblijf in de jeugdinrichting. De Directie Communicatie heeft deze foto s opgevraagd bij de journalist en er zijn 17 foto s ontvangen. Na bestudering ervan blijkt inderdaad dat een aantal van de foto s in 2014 en 2015 binnen de Hunnerberg zijn gemaakt. Er zijn drie foto s van recentere datum bij en een foto die buiten de inrichting is gemaakt. Ook is een medewerker onopgemerkt gefotografeerd. De overige foto s bevatten beelden van jongeren op hun kamer, op de luchtplaats en eentje met drie jongens die een IS-vlag vasthouden. 15 juni 2017 Overlijden justitiabele ten gevolge van een celbrand in PI Haaglanden Op de vroege ochtend van donderdag 15 juni 2017 is een justitiabele, verblijvende op de Inrichting Stelselmatige Daders (ISD)-afdeling van PI Haaglanden, locatie Scheveningen, overleden aan de gevolgen van brand in zijn cel. Het lichaam is inmiddels vrijgegeven. Het incident was traumatisch voor de justitiabelen op de betreffende afdeling vanwege de hevige rookontwikkeling op de afdeling. De directie van de PI besteedt, door het inzetten van gedragsdeskundigen, nadrukkelijk zorg en nazorg aan deze justitiabelen. 13 juni 2017 Kort geding aangespannen door levenslanggestrafte Op 13 juni 2017 was de zitting in een kort geding, aangespannen door een justitiabele waarvan de tenuitvoerlegging van een in België opgelegde levenslange gevangenisstraf door Nederland is overgenomen. Betrokkene is overgebracht naar Nederland en verblijft hier in detentie. Het kort geding is aangespannen omdat betrokkene van mening is, dat Nederland bij overname van de tenuitvoerlegging van zijn straf de omzettingsprocedure had moeten volgen. Hij gaat er daarbij vanuit dat de rechter in Nederland, de Belgische straf dan in een lagere Nederlandse straf zou hebben omgezet. Bij de behandeling van het kort geding ter zitting heeft de rechter zeer kritische vragen gesteld over de wijze waarop de tenuitvoerlegging van de levenslange Belgische straf is overgenomen. Het feit dat in Nederland op het moment van het indienen van het verzoek van betrokkene tot strafoverdracht als beleidslijn gold levenslang is

4 levenslang, terwijl in België levenslanggestraften in aanmerking kunnen komen voor voorlopige invrijheidsstelling (VI), was aanleiding voor de voorzieningenrechter de vraag te stellen aan de Staat waarom in dit geval geen gebruik is gemaakt van de bevoegdheid van het beleid af te wijken en alsnog te kiezen voor de omzettingsprocedure. Van de zijde van de Staat is (onder meer) gewezen op de mogelijkheid van gratie, zoals vermeld in het advies van het gerechtshof, waarvoor betrokkene tot nu toe geen verzoek heeft ingediend. Gelet op de kritische houding van de rechter, bestaat de kans op een beslissing waarmee de Staat wordt verplicht alsnog de omzettingsprocedure voor betrokkene te volgen, of anderszins te bepalen dat hij als levenslange gestrafte (eerder) op vrije voeten komt. Update 30 juni: De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van betrokkene afgewezen. De verweren van de Staat dat de zaak te ingewikkeld is om in een kort geding hierover te oordelen en dat betrokkene te lang getreuzeld heeft met het instellen van het kort geding, worden door de voorzieningenrechter gedeeld. Er is geen sprake van spoedeisendheid en betrokkene moet een bodemprocedure opstarten. 13 juni 2017 Poging suïcide justitiabele in PI Haaglanden, locatie Zoetermeer Op vrijdag 9 juni 2017 bleek dat een justitiabele in PI Haaglanden, locatie Zoetermeer, getracht heeft zichzelf van het leven te beroven. Betrokkene heeft vanuit zijn cel een oproep gedaan naar het personeel omdat hij een wond aan zijn hoofd had. Toen het personeel op de cel aankwam had betrokkene een snijwond op zijn hoofd. De suïcidepoging mislukte. De hoofdwond van betrokkene is door de inrichtingsarts behandeld. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Daarna is hij onder camerabewaking in een observatiecel geplaatst. Omdat er volgens de gedragsdeskundige sprake kan zijn van herhaling is betrokkene onder camerabewaking in de Extra Zorg Voorziening (EZV) van PI Zoetermeer geplaatst. 9 juni 2017 Hoorzitting verlof levenslanggestrafte Op 9 juni 2017 heeft de hoorzitting bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag plaatsgevonden over het kort geding van een levenslanggestrafte (hierna betrokkene) inzake de weigering om hem onbegeleid verlof te verlenen. Het verzoek van betrokkene voor toekenning van onbegeleid verlof is aangehouden om daarover pas op 1 juni 2017 te beslissen. Tegen dit besluit heeft betrokkene beroep bij de RSJ ingediend. Deze heeft bij uitspraak het besluit vernietigd wegens een motiveringsgebrek en een onjuiste belangenafweging. De staatssecretaris heeft daarin aangegeven de afwijzing van het verzoek om onbegeleid verlof in stand te willen houden. Bij besluit van 21 april 2017 is het verzoek om onbegeleid verlof opnieuw afgewezen. Tegen het besluit van 21 april 2017 heeft de advocaat van betrokkene zowel een kort geding aangespannen als een beroep bij de RSJ ingediend. Tijdens de zitting heeft de voorzieningenrechter één vraag gesteld: is er zicht wanneer de RSJ uitspraak doet op het ingediende beroep? De RSJ heeft aangegeven de zaak op basis van de ingediende stukken zonder hoorzitting af te doen en op korte termijn uitspraak te doen. De voorzieningenrechter doet op 30 juni 2017, of eerder indien dit mogelijk is, uitspraak.

5 Update 30 juni: De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van betrokkene nietontvankelijk verklaard, nu hij over dezelfde aangelegenheid tevens een beroepsprocedure bij de RSJ heeft aangespannen en te verwachten is dat RSJ op kort termijn uitspraak zal doen. 9 juni 2017 Plaatsing van jeugdige met een civielrechtelijke machtiging Op 8 juni krijgt DJI van de politie het verzoek voor één nacht een jeugdige met rechterlijke machtiging voor gesloten jeugdzorg te plaatsen in RJJI locatie Den Hey- Acker. Het betreft een jongeman van 16 jaar die zich recent onttrokken heeft uit een voorziening en om die reden gesignaleerd stond. Deze instelling had hem inmiddels uitgeschreven, aangezien hij te lang afwezig was geweest. De jeugdige werd op 8 juni aangehouden door de politie. De politie heeft contact opgenomen met de voorziening, maar die zagen geen mogelijkheid hem op te nemen die dag i.v.m. het ontbreken van beschikbare capaciteit. Na een zoektocht werd geconcludeerd dat er voor de nacht geen plek gevonden kon worden in de civiele jeugdzorg plus. Vasthouden op het politiebureau was geen optie. Zonder gesloten voorziening het politiebureau laten verlaten, werd tevens maatschappelijk onverantwoord geacht (door de politie en de burgemeester) op dat moment. Daarom werd het verzoek aan DJI gedaan hem op te vangen in Den Hey-Acker voor één nacht, met de toezegging van de directeur van de voorziening dat voor uur de volgende dag een oplossing zou worden gevonden. In de ochtend van 9 juni is door gezamenlijke inspanning van de gedragsdeskundige van de Rijks JJI, medewerkers van de voorziening en de toegewezen gezinsvoogd een plek gevonden bij een andere instelling. 8 juni 2017 Bewaring justitiabele geschorst Op 31 mei 2017 heeft de raadkamer de bewaring van een justitiabele, verblijvende in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ), geschorst. Betrokkene is op de dag van schorsing niet in vrijheid gesteld omdat hij in ernstige mate zorgbehoeftig is en behandeld moet worden. Het niet continueren van zorg en behandeling kan tot gevolg hebben dat betrokkene komt te overlijden. Betrokkene heeft weinig inzicht in zijn ziekte en de behandeling die hij behoeft. Hij is echter wel wilsbekwaam. Hij weigert een verklaring te ondertekenen dat zijn verblijf in het JCvSZ op vrijwillige basis is maar hij beseft wel dat de overdracht van zijn zorg en behandeling geregeld moet worden. In de afgelopen week is er door de staf van het JCvSZ intensief overleg gevoerd om betrokkene te kunnen plaatsen in een instelling waar de zorg en behandeling van betrokkene kan worden vervolgd. Het is inmiddels bekend geworden dat betrokkene kan worden opgenomen op een verpleegafdeling in een opvanghuis voor dak- en thuislozen. Deze voorziening heeft echter op dit moment geen bed beschikbaar. Door het JCvSZ wordt er thans veel energie in gestoken om betrokkene tijdelijk te kunnen plaatsen in een revalidatiecentrum. De advocaat, het veiligheidshuis Rotterdam, de psychiater van het behandelteam GGZ en de huisarts van betrokkene zijn op de hoogte van het dilemma rond de vervolgzorg aan deze justitiabele. 8 juni 2017 Overlijden justitiabele in PI Nieuwegein

6 Eerder bent u geïnformeerd over het overlijden van een justitiabele in PI Nieuwegein op 6 juni Ten tijde van uitgaan van deze piketmelding was de uitkomst nog niet bekend van de gerechtelijke sectie op het lichaam. Inmiddels heeft de PI van de politie bericht ontvangen dat uit de gerechtelijke sectie is gebleken dat betrokkene voorafgaand aan terugkeer van verlof in de PI Nieuwegein twee ballonnetjes met XTC heeft ingeslikt. Een ballonnetje is in het lichaam van betrokkene gesprongen ten gevolge waarvan hij is overleden. Het lichaam is vrijgegeven. Er wordt geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld. 7 juni 2017 Onttrekking aan het toezicht tijdens begeleid verlof Rijks Justitiële Jeugdinrichting Na een bezoek aan de bioscoop met twee man begeleid vroeg de jeugdige of hij in de bioscoop nog even naar het toilet mocht. Hij zette op dat moment een versnelde pas in richting bioscoop en ging naar binnen. Toen de begeleider de deur van de bioscoop binnen kwamen was de jeugdige al niet meer te zien. Ook een zoekactie in de rest van het bioscoopcomplex leverde niets op. Het protocol ongeoorloofde afwezigheid is in werking gesteld. 6 juni 2017 Overlijden justitiabele in PI Nieuwegein Op dinsdag 6 juni 2017 is door personeel van PI Nieuwegein een justitiabele s ochtends levenloos in zijn cel aangetroffen. Het personeel heeft alarm geslagen en is gestart met reanimeren. Het ambulancepersoneel heeft na aankomst de reanimatie overgenomen. Uiteindelijk is de justitiabele overleden verklaard. De oorzaak van het overlijden is nog niet bekend. Politie en Openbaar Ministerie zijn een onderzoek gestart. 2 juni 2017 Suïcide justitiabele, PI Zuidoost, locatie Ter Peel Op donderdag 1 juni 2017 werd door personeel van PI Zuidoost, locatie Ter Peel, ontdekt dat een daar verblijvende justitiabele zichzelf van het leven heeft beroofd. Door de inmiddels gearriveerde medische dienst van de PI werd vastgesteld dat betrokkene geen pols had. Nadat de politie, technische recherche en de schouwarts onderzoek hebben verricht is het lichaam vrijgegeven. Betrokkene is kort voorafgaande aan haar overlijden naar de PI Ter Peel overgeplaatst vanuit het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in Zwolle. Betrokkene werd bij haar overplaatsing voldoende stabiel bevonden om zonder extra voorzieningen of maatregelen op de Extra Zorg Voorziening (EZV) geplaatst te worden. Bij haar aankomst in PI Ter Peel heeft betrokkene op verschillende afdelingen een intake gehad. Hieruit zijn ook geen bijzondere aandachtspunten naar voren gekomen.

Standaardafspraken tussen zorgaanbieders en PI s bij overplaatsingen van gedetineerden

Standaardafspraken tussen zorgaanbieders en PI s bij overplaatsingen van gedetineerden Standaardafspraken tussen zorgaanbieders en PI s bij overplaatsingen van gedetineerden Aanleiding Gedetineerden kunnen vanuit het gevangeniswezen bij forensische zorgaanbieders buiten het GW worden geplaatst

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip

Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip M.A.M. Wolters * Toen mij ongeveer een half jaar geleden werd gevraagd een lezing te houden met als onderwerp "De geestelijk gestoorden tussen wal en schip",

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Rapport Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/216

Rapport Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/216 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die wordt toegerekend aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/216 2

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 618 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 11.600.000 34% - 66% Juli 2014. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2013

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 11.600.000 34% - 66% Juli 2014. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2013 90.000 34% - 66% 105 35 1 15.000 35 262 2013 11.600.000 5x2x2½ Dit is DJI In cijfers en feiten gebaseerd op 2013 Juli 2014 In 2013 werden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dagelijks meer dan

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013 Introductie Wet BOPZ Jacqueline Koster juni 2013 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten Vormen van gedwongen opname In Bewaring Stelling (IBS)

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 7 augustus 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 14 augustus 2015

betreft: [klager] datum: 14 augustus 2015 nummer: 15/2552/GV eindbeslissing betreft: [klager] datum: 14 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Uitspraak Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage sector bestuursrecht vreemdelingenkamer UITSPRAAK ingevolge artikel 8:84 Algemene wet bestuursrecht Reg.nr : AWB 08/11247 BEPTDN Inzake : [verzoekster],

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten 1 Onderdelen Wet BOPZ (1) 1. Definities/begrippen 2.

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

Raad van Toezicht Haarlem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Raad van Toezicht Haarlem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Informatie aan niet-opdrachtgever. Ontbindende voorwaarde. Contractsbepalingen. Zelfstandig oordeel van de Raad van Toezicht t.o.v. arrest van het Gerechtshof. Klaagster heeft een woning gekocht die beklaagde

Nadere informatie

Datum 21 mei 2013 Onderwerp Berichtgeving in het programma Nieuwsuur d.d. 18 mei 2013 inzake de behandeling van hongerstakers.

Datum 21 mei 2013 Onderwerp Berichtgeving in het programma Nieuwsuur d.d. 18 mei 2013 inzake de behandeling van hongerstakers. > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

LJN: BL5725, Rechtbank Zutphen, 109691 / KG ZA 10-10 Print uitspraak

LJN: BL5725, Rechtbank Zutphen, 109691 / KG ZA 10-10 Print uitspraak LJN: BL5725, Rechtbank Zutphen, 109691 / KG ZA 10-10 Print uitspraak Datum uitspraak: 18-02-2010 Datum publicatie: 26-02-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Onder

Nadere informatie

Strafrecht in de zorg / Preventie

Strafrecht in de zorg / Preventie Strafrecht in de zorg / Preventie 7 oktober 2013 Mr. Marcel Smit en mr. Tina Sandrk Onderwerpen Inleiding Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Openbaar Ministerie (OM) Gegevensuitwisseling IGZ en OM

Nadere informatie

Bescherming in bewaring

Bescherming in bewaring Advies over de plannen van het Ministerie van Justitie voor vreemdelingenbewaring van alleenstaande minderjarigen in Detentiecentrum Zeist Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2006 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /122 20 14/122 d e Natio nale o mb ud sman 1/5 Feiten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst <naam ziekenhuis> <naam TBS instelling> Begeleiding Zorgverlening binnen <naam ziekenhuis> aan patiënten

Samenwerkingsovereenkomst <naam ziekenhuis> <naam TBS instelling> Begeleiding Zorgverlening binnen <naam ziekenhuis> aan patiënten Samenwerkingsovereenkomst tussen stichting en inzake begeleiding zorgverlening binnen aan patiënten 1 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Jurisprudentie-bulletin RSJ 2009/2. zie ook WWW.RSJ.NL

Jurisprudentie-bulletin RSJ 2009/2. zie ook WWW.RSJ.NL Jurisprudentie-bulletin RSJ 2009/2 zie ook WWW.RSJ.NL Inhoudsopgave jurisprudentiebulletin 2009-2 08/2645/GA 19 februari 2009 Vermissing; Ontvankelijkheid formeel Vermissing van goederen na ontvluchting.

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Plan van aanpak onderzoek Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Plan van aanpak onderzoek Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Huiselijk geweld 1 en kindermishandeling 2 komen op grote schaal voor in onze samenleving. Jaarlijks worden een miljoen

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Wat is een klacht? pag 1 2. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? pag 2 3. De klachtencommissie pag 2 4.

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis 1. Verlof pag 1 2. Ontslag na een vrijwillige opname pag 2 3. Ontslag na een gedwongen opname pag 4 4. Voorwaardelijk ontslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het openbaar ministerie. Bestuursorgaan: de minister van Veiligheid en Justitie uit Den Haag.

Rapport. Rapport over een klacht over het openbaar ministerie. Bestuursorgaan: de minister van Veiligheid en Justitie uit Den Haag. Rapport Rapport over een klacht over het openbaar ministerie. Bestuursorgaan: de minister van Veiligheid en Justitie uit Den Haag. Datum: 27 september 2011 Rapportnummer: 2011/281 2 Klacht Verzoeker klaagt

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Internet Www.rvr.org Postbus 24080 3502 MB Utrecht Crocsckan 35 3521 BJ Utrocht Centraal kantoor Utrecht Raad voor Rechtsbijstand TeL 068-7871000. Fax088-787 10 8 Doorkiesnr. : 088-7871020 Datum : 30 juli

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht.

Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht. Algemene voorwaarden Zorgboerderij Veldzicht. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Zorgboerderij Veldzicht (verder te noemen Veldzicht): Het opvangen, verzorgen en opvoeden van

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

1.2 De Verzekeraar heeft op het beroepschrift gereageerd bij brief van 2 mei 2014.

1.2 De Verzekeraar heeft op het beroepschrift gereageerd bij brief van 2 mei 2014. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-028 d.d. 23 september 2014 (mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, mr. F.P. Peijster en mr. J.B.B.M. Wuisman, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Rapport. 2014/083 de Nationale ombudsman 1/11

Rapport. 2014/083 de Nationale ombudsman 1/11 Rapport Rapport over een onderzoek naar de wijze waarop een man met een kwetsbare gezondheid is opgevangen in een gevangenis Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden INLEIDING In dit reglement legt het gerechtsbestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke van de zittingsplaatsen

Nadere informatie

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de rechter is opgelegd. Kunt u wel gratie krijgen?

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel U bent veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Meetinstructie. Geen informatie verstrekt over positie van medewerker van makelaarskantoor.

Meetinstructie. Geen informatie verstrekt over positie van medewerker van makelaarskantoor. Meetinstructie. Geen informatie verstrekt over positie van medewerker van makelaarskantoor. Klagers kopen een appartement dat volgens de verkoopbrochure een woonoppervlak heeft van 71 m². De opmeting van

Nadere informatie

1300 jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1300 jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Opvang van suicidale patienten op SEH Dr. R.F.P. de Winter, psychiater afdelingshoofd-zorg Bureau 24-uurszorg Den Haag Drs R.C. van Nieuwenhuizen, chirurg,, medisch manager SEH Sint Lucas Andreas Ziekenhuis,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Uitspraak 201103208/1/V1. Datum uitspraak: 10 april 2012 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM Optie en bod. Onduidelijke biedingsprocedure. De gegadigde voor een woning (klager) verwijt de makelaar van de verkoper (beklaagde) dat hij de woning aan een derde heeft verkocht. De makelaar zou onvoldoende

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van het Detentiecentrum Rotterdam. Datum: 27 maart 2014. Rapportnummer: 2014/027

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van het Detentiecentrum Rotterdam. Datum: 27 maart 2014. Rapportnummer: 2014/027 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van het Detentiecentrum Rotterdam. Datum: 27 maart 2014 Rapportnummer: 2014/027 2 Algemeen Vreemdelingen spreken doorgaans geen Nederlands, althans niet

Nadere informatie

JAARBERICHT 2002. stijging vragen

JAARBERICHT 2002. stijging vragen JAARBERICHT 2002 Dit is het jaarbericht van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel (KJRW) Amsterdam over het jaar 2002. Dit jaarbericht geeft een overzicht van de werkzaamheden van de KJRW. De KJRW Amsterdam

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/293

Rapport. Datum: 4 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/293 Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Noord-Holland Noord. Bestuursorgaan: de beheerder van het regionale politiekorps Noord-Holland Noord (de burgemeester van Alkmaar). Datum:

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

Gedwongen opname (BOPZ)

Gedwongen opname (BOPZ) PSYCHIATRIE Gedwongen opname (BOPZ) In Bewaring Stelling en Rechterlijke Machtiging Deze folder geeft algemene informatie over een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische

Nadere informatie

Informatie over gedwongen opname

Informatie over gedwongen opname VICTAS Kop (met F11-toets naar volgende veld) Informatie over gedwongen opname Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. De inbewaringstelling 2.1. Wat is een inbewaringstelling? 2.2. Wanneer kan

Nadere informatie

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E.

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E. SAMENVATTING 105585 - Klacht over informatieverstrekking en opvragen van informatie, een AMK-melding en het stopzetten van de ambulante begeleiding; PO Klaagster klaagt erover dat de school aan derden

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 13 / /16 september 2015. Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te..

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 13 / /16 september 2015. Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te.. 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/2015/ 13 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te.., Verzoekende partij Tegen : vzw, met maatschappelijke zetel te.., vertegenwoordigd

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 12 augustus 2015

betreft: [klager] datum: 12 augustus 2015 nummer: 15/800/TR betreft: [klager] datum: 12 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014. Rapportnummer: 2014/055

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014. Rapportnummer: 2014/055 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014 Rapportnummer: 2014/055 2 Feiten Verzoeker is in 2005 gescheiden van zijn toenmalige partner. Na de scheiding

Nadere informatie

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. Taxatie. Boedeltaxatie. Peildatum. Klager en zijn partner hebben in 2006 een woning gekocht. Nadat klager en zijn partner in augustus 2008 uit elkaar waren gegaan heeft hij beklaagde in verband met de

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inrichting 2. Algemeen 3. De toezichthoudende taak 4. De adviestaak 5. De bemiddelingstaak

Nadere informatie

Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg. onderwerp: resultaat overleg BJZ

Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg. onderwerp: resultaat overleg BJZ Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg onderwerp: resultaat overleg BJZ Middelburg, 10 november 2011 Geacht college, Het spijt mij

Nadere informatie

Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie

Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Gebaseerd op de gelijknamige brochure van de Stichting PVP Uitgave 2008 Inhoud Inleiding 2 Verlof 2 Ontslag na een vrijwillige opname 2 Ontslag na een gedwongen

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling

Samenvatting. Achtergrond en doelstelling Samenvatting Achtergrond en doelstelling 01 Binnen het Nederlandse strafrecht heeft de terbeschikkingstelling (hierna: tbs) een bijzondere positie. Binnen een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) krijgt

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Merwestroom U.A., gevestigd te Hardinxveld- Giessendam, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Merwestroom U.A., gevestigd te Hardinxveld- Giessendam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-40 d.d. 22 januari 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mevrouw mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting Consument heeft ten tijde van haar

Nadere informatie

FACTSHEET FRAUDEWET, WET HUISBEZOEKEN EN BUITENWETTELIJK BELEID GEMEENTE LEEUWARDEN

FACTSHEET FRAUDEWET, WET HUISBEZOEKEN EN BUITENWETTELIJK BELEID GEMEENTE LEEUWARDEN FACTSHEET FRAUDEWET, WET HUISBEZOEKEN EN BUITENWETTELIJK BELEID GEMEENTE LEEUWARDEN Per 1 januari 2013 gaat de fraudewet en de wet huisbezoeken in, daarnaast wordt het buitenwettelijke beleid ingetrokken

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive Toetsingskader Exodus, 15 januari 2008 De normering is gebaseerd op de kwaliteitscriteria resocialisatietrajecten ex-gedetineerden zoals geformuleerd door de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het

Nadere informatie

M. van den Wijngaart & B. Post (2007) Notitie Indicatie kosten justitiële tweedelijnszorg.

M. van den Wijngaart & B. Post (2007) Notitie Indicatie kosten justitiële tweedelijnszorg. 1. Inleiding Aanleiding notitie Het ITS heeft in opdracht van het ministerie van Justitie een onderzoek uitgevoerd naar de aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van justitiële tweedelijns gezondheidszorg.

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

de heer L., makelaar in onroerende zaken, kantoorhoudende te B, hierna te noemen beklaagde Zitting: donderdag 18 oktober 2012

de heer L., makelaar in onroerende zaken, kantoorhoudende te B, hierna te noemen beklaagde Zitting: donderdag 18 oktober 2012 RAAD VAN TOEZICHT HILVERSUM Optreden als makelaar of niet? Aan koper inlichtingen verstrekt over voormalige echtelijke woning. Doelbewuste poging om ex-echtgenote te beschadigen. Bij de echtscheiding tussen

Nadere informatie

Verlof en ontslag FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Verlof en ontslag FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Verlof en ontslag FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 V E R L O F E N O N T S L A G Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 Verlof tijdens het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis 6 Ontslag na een vrijwillige opname

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010 De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid Christian van Dam, 27 mei 2010 Organisatie Sinds 1 januari heten wij Avenier, ontstaan uit een fusie tussen Jongerenhuis Harreveld en JPC

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Openbaar Ministerie ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem J.A.E. Dijkstra Bietenakker 43 8091 MC Wezep Bezoekadres Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem Tel. 088-6991900

Nadere informatie

het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (hierna: de hogeschool), verweerder.

het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (hierna: de hogeschool), verweerder. Zaaknummer : 2013/249 Rechter(s) : mrs. Troostwijk, Lubberdink, Borman Datum uitspraak : 9 mei 2014 Partijen : Appellant tegen CvB Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bedreigingsgevaar, belangenafweging,

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Factsheet. De kindcheck bij een arrestatie. Zorg voor kinderen bij arrestatie en/of detentie van een ouder

Factsheet. De kindcheck bij een arrestatie. Zorg voor kinderen bij arrestatie en/of detentie van een ouder JStelselwijziging Jeugd Factsheet De kindcheck bij een arrestatie Zorg voor kinderen bij arrestatie en/of detentie van een ouder De kindcheck bij een arrestatie Inleiding Ouders hebben een gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.4713 (147.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

2. De klacht is behandeld ter zitting van de Raad op 20 juni 2014. Ter zitting waren aanwezig klager in persoon alsmede O. Z. namens beklaagde.

2. De klacht is behandeld ter zitting van de Raad op 20 juni 2014. Ter zitting waren aanwezig klager in persoon alsmede O. Z. namens beklaagde. RAAD VAN TOEZICHT s GRAVENHAGE Niet voldoen aan wens van opdrachtgever: verkoop van appartementen apart én als geheel. Zorgdragen voor vertrek huurder. Beweerdelijke druk op verkoper om accoord te gaan

Nadere informatie