JOHANNES 8:32. Votum en seën. Psalm 92 : 1, 2. Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels. Wet: Eksodus 20:1-17 (AV 1983/91) Psalm 91 : 7. Gebed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOHANNES 8:32. Votum en seën. Psalm 92 : 1, 2. Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels. Wet: Eksodus 20:1-17 (AV 1983/91) Psalm 91 : 7. Gebed."

Transcriptie

1 JOHANNES 8:32 Votum en seën Psalm 92 : 1, 2 Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels Wet: Eksodus 20:1-17 (AV 1983/91) Psalm 91 : 7 Gebed Psalm 91 : 8 Skriflesing: Johannes 8:31-47 (AV 1983/91) Teks: Johannes 8:32 (AV 1983/91) Preek: Jesus Christus maak mense regtig vry Gebed Kollekte Psalm 107 : 1 Seën Skrifberyming 13-3 (78)

2 2 Orals in die wêreld sug mense: as ons tog maar net vry kan wees! - vry van swak regerings; - vry van armoede; - vry van nimmereindigende werksdruk. Party wil selfs bevry word van n huwelik wat hulle wurg en van die eise van gesinsbande en familiebande en van die las van die instandhouding van jou huis en tuin en jou motors en wie weet wat alles. Vir party mense is vryheid van siekte en pyn al waaraan hulle kan dink. Ander mense se grootste droom vir die mensdom is dat mense bevry sal word uit die donker nag van onkunde en ongeletterdheid. As ons maar net vry kan wees! so sug die mensdom. As mense maar net die waarheid sal ken, dan sál hulle vry word, want die waarheid (so sê die Here Jesus hier) maak mense vry régtig vry! Kom ons kyk wat dit beteken: - eers wat die waarheid is waarvan Jesus hier praat; - en dan na hoe hierdie waarheid n mens vry maak. 1. WAT DIE WAARHEID IS Ons het vanoggend n stukkie van een van hierdie fassinerende, maar ook dodelikernstige gesprekke tussen die Here Jesus en Jode, wat die Heilige Gees Johannes laat opteken het, gelees. In hiérdie gesprek het die Here eintlik met mense wat tot geloof in Hom gekom het, gepraat; maar uit die reaksie op wat Hy gesê het, kan ons aflei dat daar ook ongelowige Jode by was. Jesus moedig mense wat in Hom geglo het, hier aan om (soos dit letterlik hier staan) in Sy woord te bly, om getrou te bly aanvaar wat Hy vir hulle gesê en geleer het. En as hulle dít doen (sê Hy), sal hulle die waarheid ken. Let wel:

3 3 - dié waarheid; - nie maar net iets wat waar is nie; - nie maar net n waarheid nie; - maar dié waarheid: die hoogste waarheid; die grootste waarheid; die eintlike waarheid wat die mensdom behoort te ken! As jy bly by wat Jesus gesê het, dan sal jy hierdie waarheid ken. Wat hét Jesus gesê? Hy t kom sê dat Hý hierdie waarheid ís. Die grootste en belangrikste waarheid vir die mensdom is die waarheid oor God: - dat Hy daar is; - dat Hy almagtig is, en goed; - dat Hy deur mense gedien moet word soos Hy opdrag gegee het; - dat Hy mense wat Hom ignoreer of minag, met Sy oordele gaan tref; - dat Hy vir mense wat na Hom toe draai, n Redder en Helper en Bemoediger is. En die Here Jesus het mense kom leer dat Hý, Jesus, die Seun van God is, dat Hy die Vader in die hemel ken soos niemand anders nie, omdat Hy van ewigheid af met Hom saamleef in die drie-enige goddelike Wese, 1 omdat Hy net soos die Vader self ook ware en ewige God is. Hy ís met ander woorde self die waarheid oor God! As jy Hóm sien en hoor, sien en hoor jy God. 2 Wie Hy is met wat Hy gesê het en wat Hy gedoen het, is dus hierdie hoogste en grootste en eintlike waarheid: die waarheid oor God. Hy t dit eksplisiet gesê: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. 3 Hy t dit in hierdie gesprek óók gesê: - in ons teksvers se tweede deel sê Hy dat die waarheid mense vry maak; - en n paar sinne later sê dat Hy die Seun mense regtig vry maak; 4 1 Joh 1:18; 6:46; 17:5 2 Joh 14:9; 12:49: 17:8 3 Joh 14:6

4 4 - dan is waarheid en die Seun mos dieselfde. Die waarheid waarvan Jesus hier praat, is Hy self. En as jy in Sy woord bly, sal jy hierdie waarheid ken. 2. HOE DIE WAARHEID MENSE VRY MAAK As julle aan my woorde getrou bly (sê Jesus hier) sal (julle) die waarheid ken (met ander woorde: julle sal weet en verstaan dat Ek die eintlike Waarheid is), en die waarheid sal julle vry maak. En as Hy, die Waarheid, die Seun van die hemelse Vader julle vry maak, sal julle regtig vry wees! 5 Natuurlik het van die mense wat gehoor het dat Jesus dit sê en wat nog nie verstaan wie Hy is en wat Hy eintlik kom doen het nie, en wat waarskynlik n Messias verwag het wat vir hulle n aardse koning sou wees, dadelik aan aardse soort vryheid gedink toe Jesus dit sê. En hulle vat Hom aan oor wat Hy sê: - hoekom praat Hy met húlle oor vry word? - hulle s nasate van Abraham, lede van die verbondsvolk, en was nog nooit iemand se slawe nie; 6 - húlle t nie nodig om vrygemaak te word nie! Eintlik is dit wat hulle sê nie heeltemal waar nie: - van hulle voorouers was vir baie lank slawe van die Egiptenare; - ander was op n stadium ballinge van die Babiloniërs; - op hierdie tydstip was hulle self onderdane van die Romeine. Maar dalk bedoel hulle maar net dat hulle nog nooit vrywillig iemand anders se slawe was nie! Maar dan vat Jesus die gesprek heeltemal na n ander vlak toe. Hulle dink aan aardse slawerny, wat jou maar net tydelik van sekere voorregte beroof. Hý wys op n slawerny wat op n ander vlak lê en wat mense ewige skade kan aandoen: 4 Joh 8:36 5 Joh 8:36 6 Hulle mág volgens God se wet ook nie iemand anders se slaaf word nie (bv Lev 25:39)

5 5 - die slawerny van sonde; - Elkeen wat sonde doen (sê Hy), is n slaaf van die sonde. 7 Sonde is n sterk mag wat mense wat dit doen, só in sy kloue kan kry, dat hulle nie daaruit kán loskom nie. En as sonde jou baas is, is die dood jou voorland, nie maar net die fisiese dood nie, maar die tweede dood: - daardie dood wat die ewige straf van God oor die sonde is; - daardie dood wat n bestaan is waar jy vir altyd deur die regverdige en heilige toorn van God gebrand gaan word. Solank mense sonde doen, is hulle slawe van die sonde die ergste vorm van slawerny, want dit vat jou vryheid vir ewig weg! Maar dis juis van hierdie slawerny wat die Here Jesus mense kom bevry het. Hy t nie gekom met n maatskaplike hervormingsprogram om die wettiging van persoonlike slawe in die wêreld van destyds af te skaf nie. Hy t ook nie gekom met n politieke of militêre plan om die Jode van hulle onderhorigheid aan die Romeine te bevry nie. Hy t gekom om mense van die kettings van sonde te verlos. Hoe doen Hy dit? Hy t die skuld wat ons met ons sondes gemaak het, ten volle vir ons kom betaal, toe Hy aan die kruis die hel en dood wat op ons gewag het, vir ons gedra het en so die kettings van ons sondeskuld geknip. Hy t uit die dood uit opgestaan met die krag van die ewige lewe in Hom daardie krag waarmee Hy vir elkeen wat in Hom glo, ook die dood se kettings knip en die ewige lewe laat deurbreek. Hy t na Sy hemelvaart die Heilige Gees uitgestort, wat ons só radikaal nuutmaak soos mense wat as t ware weer gebore is, en wat ons die wil en krag gee om op te hou sonde doen en in die plek daarvan God se gebooie te begin doen! 7 Joh 8:34

6 6 En so knip Hy die kettings van die houvas wat die sonde op ons gehad het. Hý maak mense vry Hy wat Jesus Christus is. Nie vry van hierdie tydelike kettinkies wat ons so pla nie, maar vry van die ysterkettings wat ons eintlik die meeste behoort te gepla het: - die ysterkettings van sonde-doen. Hierdie vers (Joh 8:32) word baie kere gebruik asof Jesus se woorde hier: die waarheid sal julle vry maak, beteken dat as jy die waarheid oor n saak vertel, dit jou gemoed sal verlig, jou innerlike bevryding van die las van die leuens wat jy eers vertel het, sal gee. Dis natuurlik waar: - as jy met die waarheid oor n saak uitkom, dan beleef jy innerlike bevryding, dan kry jou gewete rus. Maar dis nie waaroor dit hier gaan nie: - die waarheid waaroor dit hier gaan, is nie die waarheid wat ek en jy praat nie; - dis Jesus Christus, hierdie lewende Waarheid oor God. En Hy bevry jou nie maar net van n lastigheid in jou gewete nie, maar van die vreeslikste lot wat n mens sou kon tref: - om as n sondeslaaf, as n onbekeerde sondaar, in die hande van die lewende God te val! Jesus maak jou regtig vry: - vry van die skuld by God wat sonde meebring; - vry van die baasskap van sonde oor jou; - vry van die straf op die sonde wat daar vir almal gewag het wat sonder berou en bekering daarmee aangehou het. Regtig vry! Vir altyd vry vir ewig! Dís wat hierdie vers beteken: Jesus Christus maak mense regtig vry. TOEPASSING Verstaan u dit? Ware vryheid is nie in die eerste plek om polities vry te wees,

7 7 of om vry te wees van moeilike sosio-maatskaplike omstandighede, of om vry te wees van werksdruk of van die druk van stram verhoudings of van die ellende van siektes en pyne nie. Ware vryheid is in die eerste plek om vry te kom van die slawerny van sonde. Ons ken dit mos hierdie slawejuk van die sonde, nie waar nie? Die meeste van ons weet uit bitter ervaring hoe maklik sonde n gewoonte word, én hoe gou dit n gewoonte word waarmee jy nie meer self kan breek nie, al wil jy hoe graag. Dink aan die amper onbreekbare houvas wat dinge soos drank en dwelms en pornografie en dobbel op mense kry. Dink aan alledaagse sondes: - as jy jouself eers n keer of wat die reg toegeëien het om jou humeur te verloor, hoe gou dit iets word wat kort-kort gebeur en waaroor dit vir jou voel of jy al hoe minder beheer het; - hoe gou vloekwoorde wat jy sê, n deel van jou taalgebruik word wat jy net nie afgeskud kan kry ; - hoe gou ondankbaarheid en onvergenoegdheid jou só vasvat dat jy én ander mense naderhand begin dink dat dit maar deel van jou persoonlikheid is om so te wees! - hoe gou nie-bid-nie of nie-kerk-toe-kom-nie n gewoonte word wat baie moeilik weer verander word. Dis of sonde n mens, by die geringste aanleiding wat jy dit gee, boei met kettings wat jy net nie kan afskud nie! Jesus Christus maak ons hiérvan vry in die eerste plek. Natuurlik lei hierdie vryheid van sonde wat Hy gee, uiteindelik na die lewe in die ewige heerlikheid toe toe waar ons heeltemal van álles wat ons geknel het, vry gaan wees. Maar Hy begin nie om ons al hierdie ander vryhede waarna ons smag te gee nie, want dit sou jou niks help om in ander opsigte vry te wees, maar nog steeds n slaaf van die sonde te wees nie. Hoe kan ander vryhede jou gelukkig maak as jy nog steeds n slaaf van die sonde is n slaaf wat vir jou sonde met die helse straf betaal gaan word nie?

8 8 Jesus Christus maak ons vry van die slawerny van die sonde. Hy maak ons regtig, wesentlik vry. Elkeen van ons wat opreg in Hom glo, stap vanoggend hier uit - nie as mense wat al die klein vryheidjies het wat die lewe vir ons hier makliker en lekkerder sou maak nie, - maar as mense wat in die ewige koninkryk van die God van die heelal vryburgers gemaak is deur Jesus Christus. Die skuld van ons sonde staan nie meer in ons boekies nie Hy t dit betaal. Die sonde is nie meer ons baas nie Hý s nou ons Baas. Ons gaan nie meer met die ewige dood betaal word nie, maar ons gaan die ewige lewe kry Hy het dit vir ons verdien. Kom ons gaan wees dan bly daaroor! Kom ons gaan leef soos mense wat vry is van die slawerny van die sonde! Kom ons gaan vertel vir dié wat nog slawe is van Hom wat hulle kettings kan losknip! AMEN

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde SW Aardrykskunde 20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde Aktiwiteite 1. Kyk na die volgende foto s. Watter van hierdie organismes speel na jou oordeel die belangrikste rol in die voedselketting.

Nadere informatie

Door de boer zijn ferme hand

Door de boer zijn ferme hand Zeilboot Mijn leven is een zeilboot die ver op reis moet gaan en Jesus is mijn Stuurman die aan het roer blijft staan God z'n plan voor mijn leven is de wijdheid van die zee en de wind die mij voortdrijft

Nadere informatie

Bart Nel, de opstandeling

Bart Nel, de opstandeling Bart Nel, de opstandeling Johannes van Melle bron. Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam 1936 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mell003bart01_01/colofon.htm 2006 dbnl / erven Johannes van

Nadere informatie

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle Roep Die Wagters 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle 1 Afdeling 1 - Verhale en modelle van 24/7 gebedswake...4 1.1 Ou Testament...5 1.2 Esseners...5 1.3 Vroeë Christelike kerk...5 1.4 Die Egiptiese woestyn...5

Nadere informatie

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede INHOUDSOPGAWE 27-Apr-94 Oliphant, Vincent last grave at dimbaza Olivier, Fanie Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif Breytenbach, Breyten Antropologie Malan, Lucas Apocrypha XLI Walters, M.M.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen?

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer is al sinds het begin van de jaren tachtig actief als vertaler van voornamelijk literair werk. Hij heeft

Nadere informatie

Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus

Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus Liturgie Voorzang Ps 3,1 Stil gebed Votum / groet Zingen Ps 3,2-3 Wet met Romeinen 8,1-4 Zingen Ps 19,5.6 Gebed Lezen: Johannes 15,18-21

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K Junie 2012 L E I N F O N T E I N B O E R E B E LANGE OÖPERATIEF BP w w w. k l e i n f o n t e i n. n e t leinfonteinnuus Uitslag oor formalisering hopelik voor September leinfonteiners behoort hopelik

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

Onderstreep de Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

Onderstreep de Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm. Gaan en komen blok A - nivo 2 - avond 6 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie psalm 47 19.30 Pand en tegenpand - vraag en antwoord 49 HC 19.45 De wederkomst matteus 24:32-51

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

Paasviering 2016 ds Jonkersschool. Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood.

Paasviering 2016 ds Jonkersschool. Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood. Paasviering 2016 ds Jonkersschool Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood. 1. Welkom door meester Joop Het dochtertje van Jaïrus. Zij is niet dood, zij slaapt.

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Lezen : Johannes 3 : 1-21 Tekst : Johannes 3 : 21

Lezen : Johannes 3 : 1-21 Tekst : Johannes 3 : 21 Lezen : Johannes 3 : 1-21 Tekst : Johannes 3 : 21 Lied 21 : 1 en 3 Lied 21 : 7 Opwekking 136 Psalm 16 : 3 en 4 (versie levensliederen) Lied 437 Gezang 147 : 1, 3 en 4 Social Media Event JAC Drachten Social

Nadere informatie

De rozenkrans... hoe bid je dat?

De rozenkrans... hoe bid je dat? De rozenkrans... hoe bid je dat? Wie naar de WJD in Keulen is geweest, heeft er zeker eentje gekregen: een WJD mini-rozenkrans. En wie er niet bij was, heeft misschien wel eens een rozenkrans zien liggen

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Project: Hou vol in de liefde. Hebben jullie het zwaar? Je krijgt als gemeente. Liturgie voor de morgendienst van 4 januari 2014, Zwijndrecht

Project: Hou vol in de liefde. Hebben jullie het zwaar? Je krijgt als gemeente. Liturgie voor de morgendienst van 4 januari 2014, Zwijndrecht Liturgie voor de morgendienst van 4 januari 2014, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 134: 1-3 De Tien Woorden: Gezang 23 Kinderen naar kinderkring Gebed Lezen: Openbaring 22: 8-21 Zingen: Psalm

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen Congresbundel Drs. K. van Bekkum Dr. H. van den Belt Drs. M.J.C. Blok MA Prof. dr. R.M. Britz Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne Prof. dr. J.J. Graafland Drs. E. van den Hemel Mr. drs. B.D. Hengstmengel Dr.

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Johannes 14,15-17 - De Geest komt wonen in wie van Jezus houden

Johannes 14,15-17 - De Geest komt wonen in wie van Jezus houden Johannes 14,15-17 - De Geest komt wonen in wie van Jezus houden Liturgie Voorzang Ps 143,1.6.9 Stil gebed Votum / groet Zingen Gez 157 Wet met Ez 36,25-27: Zingen Ps 51,5.6 Gebed Lezen: Johannes 14,1-26

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

DE GOD VAN LEVENDEN. Liturgie

DE GOD VAN LEVENDEN. Liturgie Zondag 22 / Gehouden op 17-02-2008 / p.1 DE GOD VAN LEVENDEN Liturgie Votum & groet Zi: Ps. 136:1.2 Lezing van Gods wet Zi: Ps. 16:1.2 Gebed Schriftlezing: Ex. 3:1-6 Zi: Ps. 136:9.10 Matth. 22:23-33 Zi:

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika LEON DE STADLER EN ERINA BASSON Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika 1. Inleiding* Die afgelope paar jaar was daar in Suid- Samenvatting Afrika besondere ontwikkelinge

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Liturgie en preek leerdienst P van T.U.L.I.P. maart 2011 -GKv te Westeremden, 20-03-2011, 14.30u -GKv te Loppersum, 20-03-2011, 16.30u.

Liturgie en preek leerdienst P van T.U.L.I.P. maart 2011 -GKv te Westeremden, 20-03-2011, 14.30u -GKv te Loppersum, 20-03-2011, 16.30u. Liturgie en preek leerdienst P van T.U.L.I.P. maart 2011 -GKv te Westeremden, 20-03-2011, 14.30u -GKv te Loppersum, 20-03-2011, 16.30u Liturgie: Welkom en mededelingen door ouderling Votum en zegengroet

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Ochtenddienst 17 mei 2015. 10:00 uur Hervormde gemeente Numansdorp

Ochtenddienst 17 mei 2015. 10:00 uur Hervormde gemeente Numansdorp Ochtenddienst 17 mei 2015 10:00 uur Hervormde gemeente Numansdorp Ochtenddienst 17 mei 2015 Aangepaste Gezinsdienst Voorganger Organist Trompet Thema : Ds. C.D. van Alphen : Rick-Jan Hitzert m.m.v. K@njerKidZ

Nadere informatie

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DEUR L. J. DU PLESSIS, M. A., B. EcoN., POTCHEFSTROOM. lil. (Slot.) INHOUD: 5. Hoofstuk I1I: Staatspraktyk van

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep 1-2 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.konwilhelminaschool.nl

Hoor het Woord Groep 1-2 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.konwilhelminaschool.nl Hoor het Woord Groep 1-2 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.konwilhelminaschool.nl Psalm van de maand september is psalm 25:2 T 1: Bidden 24.08-28.08 Les 1. Aanleren lied Les 2. Salomo: bidden

Nadere informatie

8 Bestaan er schapen met vijf poten?

8 Bestaan er schapen met vijf poten? 8 Bestaan er schapen met vijf poten? Schapen in Zuid-Afrika Vandaag zijn we op bezoek bij Jacob Stevens de Vries. Jacob woont in Namaqualand op dertig kilometer van Springbok. Springbok ligt in een smalle

Nadere informatie

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels Zoals de Vader mij zond, zend ik ook jullie. Jezus We houden van iemand wanneer we het goede voor hen zoeken als doel op zich. Dallas Willard

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Jezus' Droom: Ook mijn droom? Vormselwake 2014. 22 april 2014 Parochies Heule-Bissegem. 'Bouwen aan een betere wereld!'

Jezus' Droom: Ook mijn droom? Vormselwake 2014. 22 april 2014 Parochies Heule-Bissegem. 'Bouwen aan een betere wereld!' Jezus' Droom: 'Bouwen aan een betere wereld!' Ook mijn droom? Vormselwake 2014 22 april 2014 Parochies Heule-Bissegem Gebedswake H. Vormsel 2014-1 - Federatie Heule-Bissegem Welkom en begroeting Inleiding

Nadere informatie

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans TitleGeschiedenis en ontwikkeling van he Author(s) Kawasaki, Yasushi Citation ドイツ 文 學 研 究 (2013), 58: 109-117 Issue Date 2013-03-25 URL http://hdl.handle.net/2433/172341 Right Type Departmental Bulletin

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Is Christus dan verdeeld?

Is Christus dan verdeeld? Is Christus dan verdeeld? Voorganger: Jan Willem Doff Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk Intochtslied: gezang 289 Welkom Gebed: v Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor?

Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor? Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor? 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Psalmen Voor

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Liturgie: BLIJVEN BIDDEN

Liturgie: BLIJVEN BIDDEN Zondag 45 / gehouden op 300111 / p. 1 BLIJVEN BIDDEN Liturgie: Votum/groet Zingen: Psalm 34:1.2 Gebed Luk. 17:20-18:8 Zingen: Psalm 65:1.2 Preek: zondag 45 Zingen: Psalm 116:1.2.3.7 Credo Zingen: Ps. 105:1.3

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag.

Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag. Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag. Eva wordt binnengebracht. Pianomuziek: Opwekking 557 Laat Uw glorie zien Begroeting Zingen:

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2005 Voorwoord In dit eerste jaarverslag kijken we terug naar het afgelopen half jaar dat de Stichting Kinderen van Viljoenskroon bestaat. Rondreizend door Zuid-Afrika zie je naast alle prachtige

Nadere informatie

Gods liefde is voor iedereen gelijk

Gods liefde is voor iedereen gelijk Gods liefde is voor iedereen gelijk Eucharistie-gezinsviering 13 mei 2012 Parochie Paus Johannes XXIII Kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Werkhoven Voorganger: pastor Hans Eppink Openingslied

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

De kern van het christelijk geloof

De kern van het christelijk geloof De kern van het christelijk geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW Johannes 15:1-10 preek Johannes 15:1-10 Colofon Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW orde morgendienst welkom zingen Psalm 84,2.5 Psalm 36,2.3 stil gebed votum en groet zingen Opwekking

Nadere informatie

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden 1 VAN STADEN Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere Deur HA van Staden 2 Voorwoord Die onderstaande artikel het in die Brandwag van Vrydag 11 Junie 1965 verskyn. Dit lees as volg: ALTYD PROMINENT

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL INGRID JONKER IK HERHAAL JE Gedichten Vertaling Gerrit Komrij Biografie Henk van Woerden Uitgev. Podium ISBN 978 90 5759 437 3 Selectie gedichten: Ontvlugting

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen Welkom in deze Jonge gezinnen dienst Thema: Jezus is de Goede Herder Voorganger: Ds J. Hoekman Organist: Marijke Loosman- Pasterkamp Welkom en mededelingen 1 Zingen: Lied 452 ELB Refrein: Jezus is de goede

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie