MORFOLOGISCHE VRAGENLIJST INFORMATIE OVER HET LOKALE NIVEAU WERKWIJZE. foutmelding. HANDTEKENINGEN (3 handtekeningen vereist)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MORFOLOGISCHE VRAGENLIJST INFORMATIE OVER HET LOKALE NIVEAU WERKWIJZE. foutmelding. HANDTEKENINGEN (3 handtekeningen vereist)"

Transcriptie

1 16- FEDERALE POLITIE DGR/DRI/BIPOL Koningsstraat 202 A 1000 Brussel MORFOLOGISCHE VRAGENLIJST INFORMATIE OVER HET LOKALE NIVEAU WERKWIJZE STAP 1 : Vul deze vragenlijst in op het scherm vul de code in foutmelding Enkel in de gele velden kan u antwoorden inbrengen U ziet het type antwoord dat verwacht wordt Merk op dat u ook 0 als aantal moet invullen indien van toepassing Wanneer er tegenstrijdige antwoorden ingegeven worden, krijgt u deze boodschap Gelieve de ingevulde gegevens na te kijken en te corrigeren VOORAF Uitleg over een gebruikt begrip in de onderstaande vraag In de handleiding vindt u meer uitgebreide informatie STAP 2 : STAP 3 : STAP 4 : Bewaar (File/Save) de ingevulde vragenlijst. Voorzie de afgedrukte eerste pagina van de HANDTEKENINGEN van de persoon ze ingevuld heeft, de korpschef en de burgemeester-voorzitter van de zone. Maak ons de volgende documenten over op onderstaand mailadres: - ingevulde vragenlijst (excel-formaat) - scan met de handtekeningen (pdf-formaat) Gelieve als titel van de mail 'MORFOLOGIE 2016' in te vullen Tel: 02/ DEEL A: GEGEVENS VAN DE REGISTRERENDE EENHEID HANDTEKENINGEN (3 handtekeningen vereist) 0. 1 Code van de zone 0. 2 Naam van de zone (complementaire naam) 0. 3 Mailadres waar de morfologische vragenlijst verzonden mag worden (NIET PUMA en Teamware) 0. 4 Naam, telefoonnummer, mailadres Naam 0. 5 en handtekening van de persoon Telefoon 0. 6 die de gegevens heeft ingevuld Mailadres Handtekening Voor juist en volledig verklaard, 0. 7 Naam en handtekening van de Naam korpschef Handtekening Voor juist en volledig verklaard, 0. 8 Naam en handtekening van Naam de burgemeester-voorzitter Handtekening Gelezen en goedgekeurd, 0. 9 Datum handtekening Datum (van politiecollege of politieraad) DEEL B: GEGEVENS OVER HET PERSONEEL Enkele gegevens werden reeds vooraf ingevuld, op basis van gegevens van SSGPI op datum van 31 december Het gaat om volgende gegevens: - Operationeel personeel volgens graad / CaLog-personeel volgens niveau: feitelijk kader mannen en feitelijk kader vrouwen - Operationeel personeel volgens taal / CaLog-personeel volgens taal - Operationeel personeel volgens leeftijd / CaLog-personeel volgens leeftijd Gelieve deze gegevens na te kijken en indien nodig aan te passen. I. PERSONEELSBESTAND - OPERATIONEEL PERSONEEL I. 1. Het operationeel personeel volgens de graad - Het FEITELIJK KADER is steeds een GEHEEL getal: Het AANTAL PERSONEN. - De CAPACITEIT is een DECIMAAL getal en betreft het aantal VOLTIJDS EQUIVALENTEN (FTE) volgens de prestaties die men doet (bv. vier vijfde = 0,8 in capaciteit). - Het gedetacheerd personeel vanuit uw zone naar een andere eenheid moet meegeteld worden in het feitelijk kader en Gegevens 2016 in de capaciteit (omdat ze administratief tot uw eenheid behoren). De personeelsleden die van een andere eenheid in uw eenheid gedetacheerd zijn worden hier niet vermeld (zie III.1) - Het aantal hoofdinspecteurs is INCLUSIEF de hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie en spec. politie-assistent. I waarvan aantal bedieningen als Hoofdcommissaris I I aantal bedieningen als Commissaris I Hoofdcommissaris feitelijk kader mannen (aantal "personen") I (HCP) vrouwen (aantal "personen") OFFICIEREN- I capaciteit (FTE) mannen + vrouwen KADER I Commissaris feitelijk kader mannen (aantal "personen") I (CP) vrouwen (aantal "personen") I capaciteit (FTE) mannen + vrouwen I Aspirant- feitelijk kader mannen (aantal "personen") I commissaris vrouwen (aantal "personen") I (ACP) capaciteit (FTE) mannen + vrouwen

2 I I Hoofdinspecteur feitelijk kader mannen (aantal "personen") I (HINP) vrouwen (aantal "personen") MIDDENKADER I capaciteit (FTE) mannen + vrouwen I Aspirant- feitelijk kader mannen (aantal "personen") I hoofdinspecteur vrouwen (aantal "personen") I (AHINP) capaciteit (FTE) mannen + vrouwen I I Inspecteur feitelijk kader mannen (aantal "personen") I (INP) vrouwen (aantal "personen") BASISKADER I capaciteit (FTE) mannen + vrouwen I Aspirant-inspecteur feitelijk kader mannen (aantal "personen") I (AINP) vrouwen (aantal "personen") I capaciteit (FTE) mannen + vrouwen I I Agent van Politie feitelijk kader mannen (aantal "personen") I (AGP) vrouwen (aantal "personen") AGENTEN van I capaciteit (FTE) mannen + vrouwen POLITIE I Aspirant Agent feitelijk kader mannen (aantal "personen") I van Politie vrouwen (aantal "personen") I (AAGP) capaciteit (FTE) mannen + vrouwen SYNTHESETABEL OPS volgens GRAAD Feitelijk kader FTE Organiek kader Officierenkader 0 0,00 0,00 Middenkader 0 0,00 0,00 Basiskader 0 0,00 0,00 Agenten van Politie 0 0,00 0,00 TOTAAL 0 0,00 0,00 I. 2. Het operationeel personeel volgens de taal - ENKEL voor de politiezones van het adm. Arr. Brussel - Het feitelijk kader volgens TAAL moet gelijk zijn aan het feitelijk kader volgens GRAAD I Het totaal van het FEITELIJK KADER Nederlandstalig I Franstalig I. 3. Het operationeel personeel volgens leeftijd I aantal jonger dan 31 jaar Officierenkader I aantal jaar (inclusief aspiranten I aantal jaar officieren) I aantal jaar I aantal 56 jaar en ouder I aantal jonger dan 31 jaar Middenkader I aantal jaar (inclusief aspiranten I aantal jaar middenkader) I aantal jaar I aantal 56 jaar en ouder I aantal jonger dan 31 jaar I aantal jaar Basiskader (inclusief I aantal jaar aspiranten basiskader) I aantal jaar I aantal 56 jaar en ouder I aantal jonger dan 31 jaar Agenten van Politie I aantal jaar (inclusief agenten van I aantal jaar politie) I aantal jaar I aantal 56 jaar en ouder I. 4. "Onbeschikbaar" operationeel personeel (andere dan de detacheringen) - Voor de zones die over GALOP beschikken: de gegevens hieronder kunnen automatisch met behulp van het BiRT verslag "STA_MOR_001 - MORFOLOGIE politiepersoneel/calog personeel" via Portal ingevuld worden. - Voor de zones die geen toegang hebben tot GALOP: de gegevens hieronder moeten manueel ingevuld worden. Er wordt gevraagd om het aantal dagen te vermelden dat personeelsleden om de diverse opgesomde redenen niet beschikbaar zijn. (vb: 3 halve dagen + 3 dagen = 4,5 dagen). I a Afwezigheid om medische redenen (uitgezonderd arbeidsongevallen) Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) I b Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) I a Afwezigheid door een arbeidsongeval Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) I b Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) I a Afwezigheid ten gevolge van een disciplinaire maatregel of ordemaatregel Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) I b Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) I a Afwezigheid wegens redenen van buitengewoon verlof (verlof voor verkiezingen, stage, proef- Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) I b periode, deelname aan assisenjury, prestaties bij de civiele bescherming, brandweerdiensten, Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) wegens overmacht, afstaan van beenmerg, organen en weefsels / zie art. 16 tem 23 KB 19 november 1998) I a Afwezigheid wegens syndicaal verlof Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) I b Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) I a Afwezigheid wegens zwangerschapsverlof Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) I b Afwezigheid wegens ouderschapsverlof of vaderschapsverlof Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) I c (alsook aandoeningen gebonden met de zwangerschap) Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) I a Afwezigheid omwille van non-activiteit voor pensioenering (NAVAP) Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) I b Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) I a Afwezigheid om andere redenen Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) I b Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) I a Afwezigheid omwille van een loopbaanonderbreking Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) I b Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) I. 5. Vertrekkers I Aantal personen (operationeel personeel) die in de loop van het jaar op pensioen gingen Mannen vul aantal mannen in (ook 0) I Vrouwen vul aantal vrouwen in (ook 0) I Aantal personen (operationeel personeel) die de politie (GPI) in de loop van het jaar hebben Mannen vul aantal mannen in (ook 0) I verlaten omwille van alle andere redenen die geen pensionering zijn Vrouwen vul aantal vrouwen in (ook 0) I. 6. Arbeidsongevallen met dodelijke afloop (tijdens de diensturen) Het gaat om een breed spectrum van ongevallen zoals bvb: verkeersongeval, val van een trap, schietoefeningen I Aantal arbeidsongevallen met dodelijk afloop Mannen vul aantal mannen in (ook 0)

3 I Vrouwen vul aantal vrouwen in (ook 0) II. II. 1. PERSONEELSBESTAND - CALOG-PERSONEEL CaLog-personeel volgens niveau II II statutair feitelijk kader mannen (aantal "personen") II vrouwen (aantal "personen") II capaciteit (FTE) mannen + vrouwen NIVEAU A II contractueel feitelijk kader mannen (aantal "personen") II vrouwen (aantal "personen") II capaciteit (FTE) mannen + vrouwen II gesubsidieerde feitelijk kader mannen (aantal "personen") II contractueel vrouwen (aantal "personen") II capaciteit (FTE) mannen + vrouwen II II statutair feitelijk kader mannen (aantal "personen") II vrouwen (aantal "personen") II capaciteit (FTE) mannen + vrouwen II contractueel feitelijk kader mannen (aantal "personen") NIVEAU B II vrouwen (aantal "personen") II capaciteit (FTE) mannen + vrouwen II gesubsidieerde feitelijk kader mannen (aantal "personen") II contractueel vrouwen (aantal "personen") II capaciteit (FTE) mannen + vrouwen II II statutair feitelijk kader mannen (aantal "personen") II vrouwen (aantal "personen") II capaciteit (FTE) mannen + vrouwen II contractueel feitelijk kader mannen (aantal "personen") NIVEAU C II vrouwen (aantal "personen") II capaciteit (FTE) mannen + vrouwen II gesubsidieerde feitelijk kader mannen (aantal "personen") II contractueel vrouwen (aantal "personen") II capaciteit (FTE) mannen + vrouwen II II statutair feitelijk kader mannen (aantal "personen") II vrouwen (aantal "personen") II capaciteit (FTE) mannen + vrouwen II contractueel feitelijk kader mannen (aantal "personen") NIVEAU D II vrouwen (aantal "personen") II capaciteit (FTE) mannen + vrouwen II gesubsidieerde feitelijk kader mannen (aantal "personen") II contractueel vrouwen (aantal "personen") II capaciteit (FTE) mannen + vrouwen SYNTHESETABEL CALogs volgens GRAAD Feitelijk kader FTE Organiek kader NIVEAU A 0 0,00 0,00 NIVEAU B 0 0,00 0,00 NIVEAU C 0 0,00 0,00 NIVEAU D 0 0,00 0,00 TOTAAL 0 0,00 0,00 II. 2. Het CaLog-personeel volgens de taal - ENKEL voor de politiezones van het adm. Arr. Brussel - Het feitelijk kader volgens TAAL moet gelijk zijn aan het feitelijk kader volgens GRAAD II Het totaal van het FEITELIJK KADER Nederlandstalig II Franstalig II. 3. Het CaLog-personeel volgens leeftijd II Niveau A aantal jonger dan 31 jaar II aantal jaar II aantal jaar II aantal jaar II aantal 56 jaar en ouder II Niveau B aantal jonger dan 31 jaar II aantal jaar II aantal jaar II aantal jaar II aantal 56 jaar en ouder II Niveau C aantal jonger dan 31 jaar II aantal jaar II aantal jaar II aantal jaar II aantal 56 jaar en ouder II Niveau D aantal jonger dan 31 jaar II aantal jaar II aantal jaar II aantal jaar II aantal 56 jaar en ouder II. 4. "Onbeschikbaar" CaLog-personeel (andere dan de detacheringen) - Voor de zones die over GALOP beschikken: de gegevens hieronder kunnen automatisch met behulp van het BiRT verslag "STA_MOR_001 - MORFOLOGIE politiepersoneel/calog personeel" via Portal ingevuld worden. - Voor de zones die geen toegang hebben tot GALOP: de gegevens hieronder moeten manueel ingevuld worden. Er wordt gevraagd om het aantal dagen te vermelden dat personeelsleden om de diverse opgesomde redenen niet beschikbaar zijn. (vb: 3 halve dagen + 3 dagen = 4,5 dagen). II a Afwezigheid om medische redenen (uitgezonderd arbeidsongevallen) Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) II b Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) II a Afwezigheid door een arbeidsongeval Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) II b Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) II a Afwezigheid ten gevolge van een disciplinaire maatregel of ordemaatregel Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) II b Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) II a Afwezigheid wegens redenen van buitengewoon verlof (verlof voor verkiezingen, stage, proef- Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) II b periode, deelname aan assisenjury, prestaties bij de civiele bescherming, brandweerdiensten, Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) wegens overmacht, afstaan van beenmerg, organen en weefsels / zie art. 16 tem 23 KB 19 november 1998)

4 II a Afwezigheid wegens syndicaal verlof Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) II b Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) II a Afwezigheid wegens zwangerschapsverlof Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) II b Afwezigheid wegens ouderschapsverlof of vaderschapsverlof Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) II c (alsook aandoeningen gebonden met de zwangerschap) Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) II a Afwezigheid om andere redenen Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) II b Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) II a Afwezigheid omwille van een loopbaanonderbreking Mannen Aantal dagen - Mannen (ook 0) II b Vrouwen Aantal dagen - Vrouwen (ook 0) II. 5. Vertrekkers II Aantal personen (CaLog-personeel) die in de loop van het jaar op pensioen gingen Mannen vul aantal mannen in (ook 0) II Vrouwen vul aantal vrouwen in (ook 0) II Aantal personen (CaLog-personeel) die de politie (GPI) in de loop van het jaar hebben Mannen vul aantal mannen in (ook 0) II verlaten omwille van alle andere redenen die geen pensionering zijn Vrouwen vul aantal vrouwen in (ook 0) III. III 1. Andere gegevens en bevoegdheden van het operationeel en CALog-personeel Gedetacheerd personeel - Periode van 1 jaar (1/1/2016 tem 31/12/2016)!! - Detachering = een persoon is gedetacheerd wanneer deze minstens 15 dagen tewerkgesteld werd in de eenheid van detachering. Het gaat dus niet om punctuele detacheringen van bv. één dag. Men houdt rekening met de werkelijke capaciteit van de betrekking van het gedetacheerd personeelslid: voltijds of deeltijds. Een voltijds ambt komt overeen met 1, een deeltijds ambt met een decimaal getal volgens het percentage van zijn ambt (0,5 voor halftijds; 0,8 voor een ambt van 80%) III DETACHERINGEN OUT : Totaal aantal gedetacheerde personeelsleden naar andere diensten Niets invullen - Totaal III Vakbonden III Gouverneur III Vaste Commissie van de Lokale Politie III Opleidingscentrum/School III Comité P III OPERATIONELE Federale Politie: AIK III PERSONEELS- Federale Politie: CIC III LEDEN Federale Politie: andere dan AIK en CIC (vb FGP,CSD,...) III Lokale politie - Andere politiezone III Andere diensten (vb. Ministerie, Gemeente, ): vul het aantal in (totaal): III Specifieer de dienst specifieer de dienst III Specifieer de dienst specifieer de dienst III Specifieer de dienst specifieer de dienst III CALOG Aantal personen III DETACHERINGEN IN : Totaal aantal gedetacheerde personeelsleden naar uw zone Niets invullen - Totaal III Aantal gedetacheerde operationele personeelsleden van een andere zone NAAR UW ZONE III Aantal gedetacheerde CALog personeelsleden van een andere zone NAAR UW ZONE III Aantal gedetacheerde personeelsleden van een gemeente NAAR UW ZONE III Aantal gedetacheerde personeelsleden van betaald zijn door uw politiezone III de Federale Politie NAAR UW ZONE die niet betaald zijn door uw politiezone III. 2. Militairen III Aantal (overgegane) militairen betaald door de krijgsmacht III betaald door uw politiezone III. 3. Bevoegdheden Hondengeleiders III a Aantal personen met de functie "hondengeleider" III b Aantal personen gevormd als opleider van hondenteams III a Aantal operationele opleiders geweldbeheersing met vuurwapen III b zonder vuurwapen III a Ops vul aantal OPS in (ook 0) Aantal gediplomeerde strategische analisten III b CaLog vul aantal CaLog in (ook 0) III a Ops vul aantal OPS in (ook 0) Aantal preventieadviseurs van de zone III b CaLog vul aantal CaLog in (ook 0) III a Ops vul aantal OPS in (ook 0) Aantal vertrouwenspersonen (personeelsleden met vereiste DPI-opleiding) III b CaLog vul aantal CaLog in (ook 0) Aantal vertrouwenspersonen inzake geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (wet III a Ops vul aantal OPS in (ook 0) van 11/06/2002) III b CaLog vul aantal CaLog in (ook 0) III Aantal operationelen opgeleid om verhoren af te nemen van minderjarigen Ops III Mentorschap (mentors Aantal personen die het afgelopen jaar de rol van mentor Mannen vul aantal mannen in (ook 0) III die na de functionele op zich hebben genomen Vrouwen vul aantal vrouwen in (ook 0) opleiding en examen een III Aantal personen die het afgelopen jaar begeleid werden Mannen vul aantal mannen in (ook 0) specifiek brevet hebben III ontvangen) door een mentor Vrouwen vul aantal vrouwen in (ook 0) DEEL C: GEGEVENS OVER MIDDELEN VOORAF In geval er materiaal gezamenlijk werd aangekocht door verschillende politiezones, moet dit materiaal slechts éénmaal geregistreerd worden om dubbeltellingen te vermijden. Algemene regel: Het korps dat verantwoordelijk was voor de aankoop van dit materiaal inventariseert het in zijn vragenlijst. Alleen de middelen die aanwezig zijn op 31/12/2016 worden geteld, samen met het materiaal dat geleased wordt. Materiaal dat in bestelling is wordt niet meegeteld. IV. 1. Infrastructuur IV Totaal aantal detentiecellen individueel Binnen de PZ met permanentie IV Totaal aantal detentiecellen collectief Detentiecellen IV Totaal aantal detentiecellen individueel Binnen de PZ zonder permanentie IV Totaal aantal detentiecellen collectief IV Beschikt de zone over een aangepaste structuur voor het onthaal van slachtoffers (nodige privacy)? algemeen met Audio/Video IV Aantal zonder Audio/Video IV verhoorlokalen minderjarigen met Audio/Video IV zonder Audio/Video IV Aantal regiekamers IV Aantal spreekkamers advocaat IV IV. 2. Informatica IV Aantal vaste PC s PC en PC- ISLP/Hilde IV Aantal laptops / tablets aansluitingen Overige (stand IV Aantal vaste PC s alone, internet) IV Aantal laptops / tablets IV Digitale archivering IV zo ja, welke?

5 SOFTWARE (thirdparty IV Statistische verwerking software IV zo ja, welke? toepassingen die niet IV Verkeer eigen zijn aan de zo ja, welke? IV politie) IV Andere Namen vul namen in IV Leveranciers vul leveranciers in IV Nut / toepassing vul nut of toepassing in IV. 3. Communicatiemiddelen Aantal basisstations IV Aantal mobiele stations (ingebouwd in de voertuigen) IV Aantal draagbare radiostations RADIO: ASTRIDtype Aantal draagbare MDT's Aantal vaste MDT's in de wagen IV IV IV IV Abonnementen Astrid radio IV Abonnementen Astrid BLM (SIM-kaart, toegang tot intranet) IV. 4. Bewapening Bewaring/opslag van wapens Aantal beveiligde wapenkamers IV Aantal beveiligde wapenkasten IV Aantal schietstanden eigendom van de zone IV IV Aantal schietstanden gehuurd door de zone Uitschakelende producten Aantal kleine spuitbussen (pepperspray) IV Aantal grote spuitbussen IV Aantal onontvlambare werpgranaten IV Aantal onontvlambare afvuurgranaten IV Aantal verblindende granaten IV IV a safe actie Aantal halfautomatische pistolen 9X19mm IV b dubbele actie IV Aantal machinepistolen kaliber 9X19 IV Aantal andere IV. 5. Voertuigen IV Totaal aantal voertuigen (4-wielers) in het wagenpark Niets invullen - Totaal IV Aantal wagens (exclusief 4x4 wagens, bestelwagens/combi's en "sanitaire" voertuigen) IV Eigendom van de Aantal 4x4 wagens zone Aantal bestelwagens / combi's IV Aantal "sanitaire" voertuigen (voor drugs- en alcoholcontroles) IV IV Aantal wagens (exclusief 4x4 wagens, bestelwagens/combi's en "sanitaire" voertuigen) IV Aantal 4x4 wagens 4-WIELERS Leasing of huur Aantal bestelwagens / combi's Aantal "sanitaire" voertuigen (voor drugs- en alcoholcontroles) IV IV Striping Aantal gestripte 4-wielers IV Aantal anonieme 4-wielers IV Type Aantal DIESEL-voertuigen IV brandstof Aantal BENZINE-voertuigen (Super, 95 of 98) IV Aantal elektrische voertuigen + aantal LPG-voertuigen IV Totaal aantal voertuigen (tweewielers) in het wagenpark Niets invullen - Totaal 2-WIELERS Aantal motorfietsen Aantal bromfietsen (scooters IV IV inbegrepen) IV Aantal fietsen IV Aantal mobiele commissariaten IV Aantal commandovoertuigen Diverse Aantal voertuigen vervoer van personen Aantal voertuigen vervoer van gearresteerden IV IV IV Andere voertuigen nog niet vermeld IV Specifieer IV. 6. Verkeersuitrusting en speciale middelen RADARS Analoge vaste IV Aantal toestellen / Rood Licht Camera's IV Aantal palen / pylonen Digitale vaste IV Aantal toestellen / Rood Licht Camera's IV Aantal palen / pylonen IV Aantal preventieve met snelheidsaffichage IV Analoge mobiele Op driepikkel IV In voertuig IV IV IV Digitale mobiele Op driepikkel VERKEERSUITRUSTING In voertuig UITSLUITEND gebruikt door de zone Aantal andere types snelheidsmeter ANDERE MIDDELEN IV Verkeersanalyse-toestel (vb. "Tempodis") IV Aantal vaste Automatic NumberPlate Readers (ANPR) IV Aantal mobiele Automatic NumberPlate Readers (ANPR) IV Aantal betaalterminals voor bankkaart en/of kredietkaart IV Fleetlogger IV Verkeerspiste (met accessoires) IV Vrachtwagenweegbrug RADARS Analoge vaste IV Aantal toestellen / Rood Licht Camera's IV Aantal palen / pylonen Digitale vaste IV Aantal toestellen / Rood Licht Camera's IV Aantal palen / pylonen IV Aantal preventieve met snelheidsaffichage IV Analoge mobiele Op driepikkel VERKEERSUITRUSTING NIET IV In voertuig UITSLUITEND gebruikt door de zone Digitale mobiele IV Op driepikkel IV In voertuig IV Aantal andere types snelheidsmeter ANDERE MIDDELEN IV Verkeersanalyse-toestel (vb. "Tempodis") IV Fleetlogger IV Verkeerspiste (met accessoires) IV Vrachtwagenweegbrug SPECIALE UITRUSTING die tot de IV Aantal alcoholtests IV Aantal ademanalysetoestellen Politiezone BEHOORT IV Aantal Automatic Fingerprint System (AFPS) IV kogelwerende Aantal in collectieve uitrusting Andere types uitrusting IV vesten Aantal in individuele uitrusting IV Bewakingscamera's CCTV-TV beheerd door de politiezone IV gespecialiseerd "patrouille" Honden die TOEBEHOREN aan de zone IV gespecialiseerd "drugs" DEEL D: WERKING VAN DE POLITIEZONE

6 VOORAF Dit deel van de vragenlijst heeft betrekking op de werking van de lokale politie. De indeling die daarbij gevolgd wordt, is de volgende: Basispolitiezorg: De 7 basisfunctionaliteiten: onthaal, wijkwerking, interventie, slachtofferbejeging, lokale recherche, openbare orde en verkeer Andere functionaliteiten: technopreventie, preventie algemeen, milieu, jeugd (behalve dienst lokale opsporing & recherche) en dienst wapenbeheer Ondersteunende diensten: Beleidsprocessen: intern toezicht, tucht, communicatie, beleidsmedewerkers en dienst analyse Ondersteunende processen: personeel en organisatie, welzijn, informatica, niet-operationele diensten, andere diensten Samenwerkingsakkoorden en protocollen Er wordt gevraagd om het aantal personen in FTE (voltijds equivalenten) weer te geven, volgens de prestaties die men doet (vb. halftijds voor de dienst onthaal werken: aantal = 0,5). V. BASISPOLITIEZORG V. 1. DE 7 BASISFUNCTIONALITEITEN V Basisfunctionaliteit onthaal V Organisatie onthaal V Permanentie Aantal permanent toegankelijke onthaalpunten V Onthaalpunten Aantal niet permanent toegankelijke onthaalpunten V Aantal mobiele onthaalpunten V Bestaat er een volwaardige dienst onthaal? V ONTHAAL V V Commissariaten binnen de politiezone GEBRUIK 1 KOLOM PER SITE, DE 1ste KOLOM BETREFT HET CENTRAAL COMMISSARIAAT Deze gegevens dienen enkel ingevuld te worden in het geval er zich wijzigingen voordeden sinds 31 december 2015!! V Benaming van het onthaalpunt Centraal commissariaat Wijkcommissariaat Wijkcommissariaat Wijkcommissariaat V Adres onthaalpunt Straat in te vullen V Nummer in te vullen V Postcode in te vullen V Gemeente in te vullen V Telefoon gebruik formaat 02/ in te vullen V Fax gebruik formaat 02/ in te vullen V adres in te vullen V Type onthaalpunt 0 = geen onthaal van de burger vul de code in 1 = onthaal van de burger 2 = onthaal + terugvalbasis voor interventie- en piekploegen 3 = onthaal + terugvalbasis voor interventie- en piekploegen + dispatching V Type personeel 0 = geen onthaal van de burger vul de code in dat het onthaal 1 = enkel operationeel personeel verzekert 2 = enkel CaLog-personeel 3 = operationeel en CaLog-personeel (gelijktijdig of in specifieke uurroosters) V Gaat het om een permanent onthaalpunt ( 24/24u bemand; 7 dagen op 7)? 0 = neen; 1 = ja vul de code in V Is er een speciale toegang voor mindervaliden voorzien? 0 = neen; 1 = ja vul de code in V Basisfunctionaliteit wijkwerking V Wijkwerking Aantal individuele wijken in de zone V Bestaat er een volwaardige dienst wijkwerking? WIJKWERKING V V V Basisfunctionaliteit interventie V Organisatie 1 = opsporingsdienst uitsluitend voor opsporings- en gerechtelijk onderzoek (volledig aparte dienst) vul de code in (ook 0) lokale opsporing 2 = opsporingsdienst voornamelijk voor opsporings- en gerechtelijk onderzoek en lokaal aparte dienst maar het personeel vervult af en toe ook andere taken onderzoek 3 = permanente oriëntering van het gerechtelijk werk naar een aantal personen een aantal personen doet het gerechtelijk werk maar er is geen aparte dienst V Bestaat er een volwaardige dienst lokale recherche? V V LOKALE RECHERCHE V Functionele titels Aantal houders van een gerechtelijk brevet V Basisfunctionaliteit handhaving openbare orde (uitgezonderd de interventies) VOORAF Openbare orde omvat drie pijlers: openbare rust, openbare veiligheid en openbare gezondheid. V Gebeurt de organisatie van de basisfunctionaliteit OPENBARE ORDE binnen een aparte dienst? Dienstorganisatie

7 Dienstorganisatie V Gebeurt de organisatie van EVENEMENTENBEHEER binnen een aparte dienst? V Bestaat er een volwaardige dienst openbare orde? V V OPENBARE ORDE V Aantal pelotoncommandanten met opleiding V Aantal personeelsleden opgeleid voor HyCap V Basisfunctionaliteit verkeer (interventies inbegrepen) V Bestaat er een volwaardige dienst verkeer? VERKEER V V V. 2. BASISPOLITIEZORG: ANDERE FUNCTIONALITEITEN V Technopreventie VI Bestaat er een volwaardige dienst communicatie? COMMUNICATIE VI VI VI Beleidsmedewerkers (Beleidsmedewerkers, Procesbegeleiders, Kwaliteitscoördinatoren) Bestaat er een volwaardige dienst beleidsmedewerkers? BELEIDS- MEDEWERKING VI VI VI VI Dienst analyse (Strategische en Operationele Analyse) V Bestaat er een volwaardige dienst technopreventie? V V TECHNO- PREVENTIE V Adviseurs Aantal technopreventie-adviseurs in de zone V Preventie algemeen V PREVENTIE Is er een dienst binnen de zone die zich bezighoudt met preventie, andere dan technopreventie? V ALGEMEEN V V Milieu V Bestaat er een volwaardige dienst milieu? MILIEU V V V milieutoezichthouders Totaal aantal personen door het gewest erkend voor de vaststelling van milieumisdrijven V Jeugd (behalve de dienst lokale opsporing en lokaal onderzoek) V Bestaat er een volwaardige dienst jeugd? JEUGD V V V Beheer van de wapendossiers V Bestaat er een volwaardige dienst wapendossiers? V WAPEN DOSSIERS V VI. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VI. 1 BELEIDSPROCESSEN VI Intern toezicht VI Bestaat er een volwaardige dienst intern toezicht? VI INTERN TOEZICHT VI VI Tucht VI Bestaat er een volwaardige dienst tucht? TUCHT VI VI VI Communicatie VI Bestaat er een volwaardige dienst analyse? VI ANALYSE DIENST VI VI. 2 ONDERSTEUNENDE PROCESSEN VI Personeel en organisatie VI VI VI Bestaat er een volwaardige dienst personeel en organisatie? PERSONEEL en ORGANISATIE VI Welzijn VI Sociale dienst voor het personeel VI Bestaat er een volwaardige dienst sociale dienst? VI VI SOCIALE DIENST PERSONEEL VI Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk VI PREVENTIE en Bestaat er een volwaardige dienst preventie en bescherming? VI BESCHERMING op VI het werk VI Psychosociale hulpverlening aan eigen personeel VI Bestaat er een volwaardige dienst psychosociale hulpverlening? PSYCHO-SOCIALE VI HULP-VERLENING VI VI Informaticadienst

8 Funct. beheerder en VI assistent VI Technisch beheerder VI en assistent VI VI Niet-operationele diensten (financiën, administratie, middelen) NIET- Bestaat er een volwaardige dienst niet-operationele dienst? VI OPERATIONELE VI DIENSTEN VI VI Andere functionaliteiten (woordvoerder, zonesecretaris, ) Indien aanwezig, geef de benaming van de dienst VI optioneel, naam van de dienst Functionaliteit 1 VI optioneel, vul aantal in VI optioneel, vul aantal in Indien aanwezig, geef de benaming van de dienst VI optioneel, naam van de dienst Functionaliteit 2 VI optioneel, vul aantal in VI optioneel, vul aantal in Indien aanwezig, geef de benaming van de dienst VI optioneel, naam van de dienst Functionaliteit 3 VI optioneel, vul aantal in VI optioneel, vul aantal in VII. Samenwerkingsakkoorden / Protocollen VII Slachtoffer- 1 - autonome dienst vul de code in bejegening VII Technopreventie 1 - autonome dienst vul de code in VII Preventie algemeen 1 - autonome dienst vul de code in VII Milieu 1 - autonome dienst vul de code in VII Verhoren van 1 - autonome dienst vul de code in minderjarigen VII Dienst analyse 1 - autonome dienst vul de code in (Strategische en Operationele analyse) VII Psychosociale 1 - autonome dienst vul de code in hulpverlening aan eigen personeel VII Preventie en 1 - autonome dienst vul de code in bescherming op het werk VII Functioneel beheer 1 - autonome dienst vul de code in VII Technisch beheer 1 - autonome dienst vul de code in DEEL E: OPMERKINGEN VIII. 1 Hebt u gebruik gemaakt van het BIRT-rapport om de onbeschikbaarheden van het operationeel/calog-personeel te berekenen? Bent u problemen tegengekomen bij het invullen van de vragenlijst? Hebt u suggesties om de vragenlijst te verbeteren?

Elektronische vragenlijst in Excel: Handleiding & instructies

Elektronische vragenlijst in Excel: Handleiding & instructies Directie van de politionele informatie en ICT - Beleid en beheer (DGR/DRI/DINT) Politie Kroonlaan 145A 1050 BRUSSEL INZAMELING VAN DE MORFOLOGISCHE GEGEVENS OVER DE POLITIEDIENSTEN Elektronische vragenlijst

Nadere informatie

informatie over het lokale niveau: politiezones

informatie over het lokale niveau: politiezones Algemene directie van de ondersteuning en van het beheer DGS/PBO - Politiebeleidsondersteuning Politie Fritz Toussaintstraat 8 1050 BRUSSEL INZAMELING VAN DE MORFOLOGISCHE GEGEVENS OVER DE POLITIEDIENSTEN

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Jaarrekening Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2016 Totaal uitgaven en ontvangsten 2016-11.626 EUR Overgedragen resultaat vh vorige jaar 936.151 Algemeen begrotingsresultaat

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

informatie over het lokale niveau: politiezones

informatie over het lokale niveau: politiezones Minister van Binnenlandse Zaken Directie van de Relaties met de Lokale Politie Politie Victoria Reginaplantsoen 1 1210 BRUSSEL INZAMELING VAN DE MORFOLOGISCHE GEGEVENS OVER DE POLITIEDIENSTEN informatie

Nadere informatie

Effectieve aantal personeelsleden per politiekorps vòòr de hervorming

Effectieve aantal personeelsleden per politiekorps vòòr de hervorming Bijlage 1. Effectieve aantal personeelsleden per politiekorps vòòr de hervorming Gemeentelijke politie Rijkswacht Gerechtelijke politie Totaal OPS 19.783 15.632 1611 37.026 CALog 2759 1316 535 4610 Totaal

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven De uitgaven stijgen van 9.425.721 EUR naar 9.571.668 EUR. Een verhoging van 145.947

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007 Opgelet! Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier C - Dienstjaar 2007 Te bezorgen aan de bevoegde regionale directie(s) vóór 1 april 2008 Dit formulier C is

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN.

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. (voorlopige versie, 22 februari 2011) in 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag / / 103 Wettelijke feestdag of vervangdag

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, VERGADERING VAN DE POLITIERAAD Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader 92, ,5.

Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader 92, ,5. Medewerkers Personeelsbestand en verloop Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader Verhouding organiek/feitelijk kader 94 92,3 70

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. Omwille van het bezoek aan het CIC en met akkoord van de toezichthoudende overheid en de

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 26 september

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel

Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2013 hebben negen personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN versie 2 (update 15/04/2015) in CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag 103 Wettelijke feestdag of vervangdag (geen

Nadere informatie

Management van de medewerkers:

Management van de medewerkers: Management van de medewerkers: In 2014 hebben vijf personeelsleden het korps verlaten werden zeven nieuwe medewerkers aangeworven. Een herverdeling van de personeelsleden over de verschillende afdelingen

Nadere informatie

E-mail: fedpol.dpp@chello.be Kenmerk PC C:Program Files/TeamWARE/Office Polfeddirarms 010605doc.

E-mail: fedpol.dpp@chello.be Kenmerk PC C:Program Files/TeamWARE/Office Polfeddirarms 010605doc. Federale Politie Algemene Directie Personeel Directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk PERMANENTE NOTA Uitgiftenummer Uitgiftedatum Fritz Toussaintstraat 47 1050 BRUSSEL

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

smebeleid PZ Gent: Medisch absenteïsmebeleid Welzijnsbeleid : integrale aanpak smebeleid Welzijnsbeleid Communicatiebeleid aanwervingsbeleid

smebeleid PZ Gent: Medisch absenteïsmebeleid Welzijnsbeleid : integrale aanpak smebeleid Welzijnsbeleid Communicatiebeleid aanwervingsbeleid Absenteïsmebeleid smebeleid PZ Gent: Medisch Welzijnsbeleid : integrale aanpak Communicatiebeleid aanwervingsbeleid motivatiebeleid Welzijnsbeleid onthaalbeleid tuchtbeleid absenteïsmebeleid smebeleid

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VII Functietoelage nabijheidspolitie Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage. Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage. Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.4 : Tweetaligheidstoelage Inhoudstafel 1 Toestand op 01-04-2001 1.1 Het personeelslid opteert voor het statuut

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 OPENBARE ZITTING Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I.,

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 29 juni 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 29 juni 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 29 juni 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 8 maart 2016 - goedkeuring 02 Goedkeuring

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Dienst audit en intern toezicht. Intro

Dienst audit en intern toezicht. Intro Dienst audit en intern toezicht Intro Pol AMOW Instroom Taak- en procesbeschrijving deel 1 Beheer klachtendossiers: Voorafgaande of administratieve onderzoeken (verhoor klagers, verhoor betrokken PL, verhoor

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk VIII Bijkomende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk VIII Bijkomende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk VIII Bijkomende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) - Dr. Haubenlaan 2-3630 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 21 maart 2017 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Terwingen Raf burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

Gelijkgestelde detacheringen naar het CIC en AIK komen daarentegen wel in aanmerking voor een aanvraag tot terugbetaling bij de federale politie.

Gelijkgestelde detacheringen naar het CIC en AIK komen daarentegen wel in aanmerking voor een aanvraag tot terugbetaling bij de federale politie. Federale Politie PERMANENTE NOTA Algemene Directie Personeel Directie van het Beleid, het Beheer en de Ontwikkeling Uitgiftenummer DGP/DPGPC2006511871893 Dienst Beheer Uitgiftedatum 25102006 Classificatie

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 MEI 2013 Dagorde 1. Stakingsaanzegging PZ Brugge (NSPV en VSOA) 2. Stakingsaanzegging CIK Turnhout (VSOA) 3. Extractfiche : scheepvaartpolitie 4.

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk VII Compenserende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk VII Compenserende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk VII Compenserende toelage gerechtelijke zuil Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

ondersteunende processen: PIOFAM

ondersteunende processen: PIOFAM ondersteunende processen: PIOFAM PIOFAM De PIOFAM-functies hebben tot doel om een politiekorps op een gestructureerde manier inzicht te verschaffen in de ondersteunende processen, die gericht zijn op het

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 21 Brussel, 22 september 2016 Agenten van politie Bewapening en sociale promotie 1 Op het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 17 februari

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2012 hebben zeven personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

1. Algemeen Overzicht van de klasse voltijdse afwezigheid (lange duur) Type Omschrijving NL Code Omschrijving NL Stat. Contr.

1. Algemeen Overzicht van de klasse voltijdse afwezigheid (lange duur) Type Omschrijving NL Code Omschrijving NL Stat. Contr. Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-09-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 17-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 11-02-2011 KCE Wijzigingen aangebracht Werkinstructie nr: Afwezigheden

Nadere informatie

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche 17-06-2012 CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche A. PRINCIPE Het CAPELO-project omvat 2 gedeelten: Het 1 e gedeelte heeft betrekking op de gegevens vanaf 1 januari 2011. Hiertoe werden

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie;

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR Aanwezig : Denis DIERICK, voorzitter, Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE, Linda

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2005, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2005, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 11.10. 2. Begroting

Nadere informatie

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER Federaal agentschap voor beroepsrisico s Sterrenkundelaan 1 1210 BRUSSEL 601N AANVRAAGFORMULIER VOOR SCHADELOOSSTELLING VOOR EEN BEROEPSZIEKTE (*) Beroepsziektewetgeving voor personeelsleden uit de provinciale

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 21-03-2011 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 17 maart 2015 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan.

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan. Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 136, 2 en 3 gecoördineerde wet van 14.7.94 Art. 295 K.B. van 3.7.96 Gelieve enkel drukletters te gebruiken, slechts één letter of cijfer per vakje te vermelden

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 16 januari 2006 TESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2011 Bijwerking van 27-04-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie

DE EVALUATIE VAN HET POLITIEPERSONEEL

DE EVALUATIE VAN HET POLITIEPERSONEEL DE EVALUATIE VAN HET POLITIEPERSONEEL EEN ONDERZOEK uitgevoerd door de Directie Statuten van de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

1. Wijziging codificatie CDVU

1. Wijziging codificatie CDVU Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 14 juli 2010 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Dagorde 1. Stakingsaanzegging NSPV PZ Vesdre 2. Profiel en opleiding van de begeleiders verwijderingen van LPA Brunat 3. Curatieve

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Waren aanwezig : Deneyer P.: waarnemend Voorzitter Poelaert K., De

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0124 24-11-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende de organisatie

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Versie DEEL IV Weddebijslagen Titel I Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat Inhoudstafel

Versie DEEL IV Weddebijslagen Titel I Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat Inhoudstafel Versie 19-05-2017 DEEL IV Weddebijslagen Titel I Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI

Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI Jaarlijks vakantieverlof (art. VIII.III.1 Wettelijke en reglementaire feestdagen (art. VIII.III.12 Omstandigheidsverloven

Nadere informatie

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk II De tweetaligheidstoelage Inhoudstafel

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk II De tweetaligheidstoelage Inhoudstafel Versie 13-09-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk II De tweetaligheidstoelage Inhoudstafel 1 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van den Heuvel, K. burgemeester Puurs K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2008 inleiding...

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel II Hoofdstuk V De forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde

Versie DEEL V Titel II Hoofdstuk V De forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde Versie 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk V De forfaitaire toelage voor bepaalde personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van bepaalde opdrachten in het raam van de uitvoering van het federale

Nadere informatie

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 5.8 : Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor

Nadere informatie

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011.

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Aanpassingen aan de Module. 1. Raadpleeg de Powerpoint voor de recente wijzigingen. 2. SSGPI_Processen Begrotingmodule Lokaal

Aanpassingen aan de Module. 1. Raadpleeg de Powerpoint voor de recente wijzigingen. 2. SSGPI_Processen Begrotingmodule Lokaal Aanpassingen aan de Module 17-04-2012 1. Raadpleeg de Powerpoint voor de recente wijzigingen. 2. SSGPI_Processen Begrotingmodule Lokaal De in te lezen bestanden Baremische elementen en Supplementen worden

Nadere informatie

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT Overkop - Huizen voor jongeren in het kader van het Rode Neuzen Fonds Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website,

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk III Sectie II Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nieuwe regelgeving Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk III Sectie II Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nieuwe regelgeving Inhoudsopgave Versie van 10-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk III Sectie II Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nieuwe regelgeving Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 1/ 5 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 2017-2018 Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... stamboeknummer... wonende te... personeelslid

Nadere informatie