Inleiding B.V. onderhoudsbrochure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding B.V. onderhoudsbrochure"

Transcriptie

1 B.V.

2 1 Inleiding U huurt een woning Vestal BV, dat wil zeggen dat u in tegenstelling tot een eigenaar niet verantwoordelijk bent voor alle onderhoud in of aan uw woning. een deel het onderhoud kunt u terecht bij uw ver. Deze brochure is bedoeld om u meer duidelijkheid te geven hoe u dient te handelen als u een onderhoudsklacht in of aan uw woning heeft. ts is met ingang 1 augustus 2003 het zogenaamde klusrecht een feit. Dit is het recht de om zelfstandig bepaalde voorzieningen aan te brengen of veranderingen door te voeren in de woning. Welke voorzieningen of veranderingen mag u, als Vestal BV aanbrengen? Ook op deze vraag vindt u in deze brochure een antwoord. U heeft een technische klacht dat u een klacht technische aard gaat melden, is het verstandig om te kijken of de oplossing onder de onderhoudsplicht uw ver, dan wel onder uw eigen onderhoudsplicht valt. In hoofdstuk 2 deze brochure treft u een overzicht aan de meest voorkomende onderhoudsklachten. Dit overzicht is alfabetisch opgesteld, zodat u een klacht eenvoudig kunt terugvinden. Er staat achter een klacht aangegeven of de oplossing voor ver of voor komt. In sommige gevallen betaalt u voor het onderhoud of het herstellen een klacht een voorschot servicekosten. Vestal BV zal dan voor het onderhoud of het herstellen zorgdragen, maar de kosten kunnen via de af servicekosten aan u worden doorbelast. In het overzicht staat specifiek aangegeven welke zaken mogelijk verrekend kunnen worden via de servicekosten. Indien u twijfelt of u voor het onderhoud of het herstellen een klacht een voorschot servicekosten betaalt, dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen. B.V. onderhoudsbrochure

3 In geval twijfel Het is niet altijd duidelijk wat de oorzaak een gebrek is. In geval twijfel kunt u ervoor kiezen om de klachten bij ons te melden. Bij twijfel zal opdracht worden verstrekt op basis ongelijk. Dit houdt in dat er opdracht wordt verstrekt voor het verhelpen de klacht. Mocht achteraf blijken dat de kosten voor herstel voor de ver zijn, dan zal Vestal BV de betalen. Mocht echter blijken dat de oplossing voor uw is, dan zullen alle kosten rechtstreeks aan u worden doorbelast. Ter verduidelijking een kort voorbeeld. U meldt dat de afvoer uw aanrecht verstopt is en verzoekt Vestal BV om een loodgieter langs te sturen. Indien de loodgieter constateert dat de afvoer vol zit met etensresten, dan zijn de kosten voor u. Mocht blijken dat de riolering buitenshuis stuk is, dan zullen u geen kosten in worden gebracht. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen, dat alleen Vestal BV opdrachten aan derden mag verstrekken voor de uitvoering werkzaamheden die voor zijn eigenaar. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten waar Vestal BV geen kennis heeft en/of die zonder toestemming Vestal BV zijn verstrekt niet te betalen, ongeacht onder wiens onderhoudsplicht de klacht valt. Als het technisch beheer uw woning door een ander dan Vestal BV zelf wordt gedaan en u niet tevreden bent met de afhandeling door dit bedrijf, dan verzoeken wij u om dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij zullen vervolgens gepaste actie ondernemen en u hier in kennis stellen. Zelf veranderingen aanbrengen (klusrecht) Het is toegestaan veranderingen en toevoegingen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt aan de binnenzijde het gehuurde aan te brengen, behalve als het gaat om veranderingen die mogelijk gevaar, overlast of hinder voor ver of derden kunnen opleveren. overige veranderingen en toevoegingen heeft u vóóraf schriftelijke toestemming B.V. onderhoudsbrochure

4 gehuurde aan te brengen, behalve als het gaat om veranderingen die mogelijk gevaar, overlast of hinder voor ver of derden kunnen opleveren. overige veranderingen en toevoegingen heeft u vóóraf schriftelijke toestemming Vestal BV nodig. Deze veranderingen dienen vakkundig te worden uitgevoerd. Mocht op enig moment blijken dat deze veranderingen niet vakkundig zijn uitgevoerd, dan zijn de kosten voor het herstellen in een goede staat zelfsprekend voor uw. Tevens bent u te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die als gevolg uw werkzaamheden ontstaat. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden die ondermeer betrekking hebben op: aard en kwaliteit te gebruiken materialen; het voorkomen schade aan de constructie het gehuurde of het gebouw; (bouwtechnische) voorschriften de overheid; het onderhoud het veranderde; aanvullende voorzieningen om overlast voor derden te voorkomen; verzekering, belasting en aansprakelijkheid. Als Vestal BV u toestemming verleent, dan zal worden aangegeven of de verandering of toevoeging aan het einde de huur door u ongedaan moet worden gemaakt. Het onderhoud de zelf aangebrachte veranderingen is zelfsprekend voor uw eigen. In hoofdstuk 3 deze brochure treft u een overzicht aan veranderingen waarvoor al dan niet toestemming dient te worden gevraagd. Staat de door u geplande verandering niet op deze lijst, dan dient u te allen tijde schriftelijk bij Vestal BV te melden welke werkzaamheden u wilt gaan uitvoeren! B.V. onderhoudsbrochure

5 Mocht namelijk op enig moment blijken dat er een verandering of toevoeging is aangebracht waarvoor u toestemming had moeten aanvragen en geen schriftelijke toestemming is verleend, dan wel deze toestemming niet (tijdig) is aangevraagd, dan moeten deze veranderingen of toevoegingen door u op eerste aanzegging Vestal BV ongedaan worden gemaakt. LET OP! Ongeacht of toestemming Vestal BV nodig is en/of wordt verkregen, zult u altijd na moeten gaan of er wellicht overheidswege regels worden opgelegd. Bijvoorbeeld: het kappen een boom heeft u geen toestemming nodig Vestal BV, maar u dient meestal wel een kapvergunning aan te vragen bij de gemeente! Vergunningen dient u zelf aan te vragen. De kosten deze aanvragen zijn voor uw. B.V. onderhoudsbrochure

6 2 A Alfabetischeklachtenlijst Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning, (moedwillige) vernieling of onjuist gebruik door Onderhoud en reparaties in of aan de woning, als gevolg slijtage bij normaal gebruik, ouderdom, verzakking of bouwfouten, tenzij anders staat aangegeven Het onderhouden, herstellen, vergen en eventueel verwijderen ver door de zelf aangebrachte voorzieningen Het verhelpen storingen, gebreken en gevolgschade veroorzaakt door voorzieningen en/of veranderingen die door de zelf zijn aangebracht Aanrecht Repareren of vergen t.g.v. slijtage of verval Schoonhouden en ontstoppen de afvoer en verging het ver roostertje in de gootsteen Afvoeren Zie Riolering of Sifon Afvoerkanalen Vegen, al dan niet verrekend via servicekosten Afvoerstop Vernieuwen afvoerstop Afwerkvloer Onderhouden afwerkvloeren Afzuigkappen Onderhoud, reparatie en schoonhouden Vergen filters Algemene verlichting B Vergen armaturen, starters in gangen, portieken, trappenhuizen, entreeruimtes voor zover niet door de zelf zijn aangebracht ver ver Vergen lampen, al dan niet verrekend via servicekosten Antenne Onderhouden, met toestemming geplaatste, (schotel-) antennes Bad Vergen of vernieuwen badgarnituur of onderdelen daar Zie ook Ligbad Balkons/Balustrades Onderhoud, reparatie en verging (ook in trappenhuizen) ver Schoonhouden balkons, afvoergoten en afvoerputjes (t.b.v. afvoer regenwater), al dan niet verrekend via servicekosten Beerput Legen Behang Aanbrengen en verwijderen behang Bel Zie Deurbel Berging Binnenschilderwerk Buitenschilderwerk ver Herstellen vloer bij slijtage of verval ver

7 Onderhoud en reparatie dak ver Schoonhouden Bergingsgang Bestrating Onderhoud Regelmatig verwijderen onkruid, al dan niet verrekend via servicekosten Ophogen ernstig verzakte bestrating voor zover die niet door de zelf is aangebracht Bomen Zie Tuinen Brandblusser Onderhoud brandblussers in gemeenschappelijke ruimten Onderhoud brandblussers in woningen (voorzover aanwezig) D ver Schoonhouden, al dan niet verrekend via servicekosten Vergen gebroken tegels C ver ver Briefkasten Onderhoud en reparatie tenzij in servicekosten begrepen ver Brievenbus Vergen of vernieuwen brievenbus of onderdelen er Buitenlamp Zie Lampen Carport Vergen of vernieuwen onderdelen Computeraansluiting Aanleggen, vergen of vernieuwen de computeraansluiting en vergelijkbare onderdelen datanetwerken CV Zie Verwarming Dak Onderhoud en verging dakbedekking, dakdoorvoer, dakluik, ver dakpannen bij normale slijtage of t.g.v. storm Reparatie die noodzakelijk is ten gevolge het betreden het dak door bewoners Schoonhouden daken en dakgoten, al dan niet verrekend via servicekosten Dakgoten Zie Goten Deurbel Vastzetten en vastschroeven Vergen of vernieuwen de deurbel of onderdelen daar Deuren Herstellen binnendeuren Herstellen buitendeuren bij houtrot of door normale slijtage Schilderen binnendeuren alsmede de binnenkant de ver buitendeuren Vergen binnendeuren Vergen glas in binnendeuren ver

8 E Deurknoppen Vastzetten en vastschroeven Vergen of vernieuwen deurknoppen of onderdelen daar Deuropener Onderhoud en reparatie elektrisch bediende deuropeners Douche Vergen of vernieuwen douchegarnituur of onderdelen daar Drempels Vastzetten en vastschroeven Duiventil Onderhouden een, met toestemming geplaatste, duiventil Elektriciteit Onderhoud en reparatie elektrische installatie, groepenkast, bedrading, aarding Reparatie aan elektrische installaties door overbelasting of zelf ver ver aangebrachte uitbreidingen Erfafscheidingen F G Vastzetten en vastschroeven elektrische schakelaars Vergen of vernieuwen elektrische schakelaars of onderdelen daar Verging zekeringen / stoppen Recht zetten en recht houden erfafscheidingen Regelmatig verven of beitsen houten erfafscheidingen Vergen kapotte planken of segmenten houten erfafscheidingen Fonteintje Zie Wastafel Fundering Alle noodzakelijke funderingswerkzaamheden Galerij Zie Balkons/Balustrades Garage Zie Berging Gaskranen en - Reparatie of verging gaskranen en gasleidingen tot de meter leidingen voorzover die oorspronkelijk bij de woning horen Reparatie of verging gaskranen en gasleidingen voorzover die ver ver door de zijn aangebracht Gemeenschappelijke Schoonhouden portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke ruimten gangen, al dan niet verrekend via servicekosten Geverfde onderdelen Wassen en schoonhouden Glas Zie Ruiten Goederen Achtergebleven goederen in lege woning afvoeren Gootsteen Zie Aanrecht Goten Regelmatig schoonhouden, al dan niet verrekend via servicekosten Repareren en vergen Graffti Verwijderen, al dan niet verrekend via servicekosten ver

9 H Hagen Zie Tuinen Hang- en sluitwerk Binnendeuren en -ramen: vergen of vernieuwen hang- en sluitwerk of onderdelen daar Buitendeuren en -ramen: vergen of vernieuwen hang- en ver sluitwerk of onderdelen daar Gangbaar houden, regelmatig controleren beweegbaarheid en zonodig oliën en smeren Heggen Zie Tuinen Hemelwaterafvoer Regelmatig schoonhouden, al dan niet verrekend via servicekosten Reparatie en verging Houtwerk (binnen) Houtwerk (buiten) I ver Plamuren, schuren en opvullen gaatjes en butsen/deuken Schilderen Wassen en schoonhouden geverfd houtwerk en andere geverfde onderdelen, al dan niet verrekend via servicekosten Plamuren, schuren en opvullen gaatjes en butsen/deuken ver Schilderen ver Huistelefoon Zie Intercominstallatie Intercominstallatie Onderhoud en reparatie drukbellen, huistelefoon en ver intercominstallatie, al dan niet verrekend via servicekosten K Kasten Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten, losse kasten en kastwanden, inclusief hang- en sluitwerk Keuken Bijstellen sluitingen deurtjes Onderhoud scharnieren Repareren of vergen het keukenblok t.g.v. slijtage ver Kitvoegen Onderhoud en herstel ver Kozijnen Wassen en schoonhouden, al dan niet verrekend via servicekosten Zie ook Houtwerk Kranen Gangbaar houden, regelmatig controleren beweegbaarheid en zonodig ontkalken Het treffen voorzieningen ter voorkoming bevriezing Vergen kraanleertjes en andere eenvoudig te vergen onderdelen Het vergen gehele kranen L Laminaat Zie Vloeren ver

10 Lampen Vergen lampen aan de buitenzijde het woonruimtegedeelte Vergen lampen in de gemeenschappelijke ruimten, al dan niet verrekend via servicekosten Lavet Zie Ligbad Leuningen Aanbrengen, onderhoud en reparatie trapleuningen in de woning Lift en liftinstallatie Ligbad O Onderhoud en reparatie aan leuningen trappen in gemeenschappelijke ruimten ver Groot onderhoud ver Klein dagelijks onderhoud, al dan niet verrekend via servicekosten Keuringen en opheffen storingen, al dan niet verrekend via servicekosten Schoonhouden en kleine reparaties Verging M ver Linoleum Zie Vloeren Mechanische ventilatie Zie Ventilatie Metselwerk Onderhoud en reparatie buitenmetselwerk Muren (binnen) Opvullen gaatjes, butsen en krimpscheuren Witten of behangen Ongedierte Bestrijding voorzover de aanwezigheid een gevolg is de ver ver bouwkundige situatie de woonruimte Bestrijding voorzover de aanwezigheid geen gevolg is de bouwkundige situatie de woonruimte. P Onkruid Zie Tuinen Open haard Zie Schoorstenen Opritten Regelmatig verwijderen onkruid Vergen gebroken tegels Paden Zie Bestrating Parket Zie Vloeren Plafonds Opvullen gaatjes, butsen en krimpscheuren Reparatie plafondconstructie en loszittend stukwerk ver (eventueel met gipsplaten) voor zover deze niet door de zijn aangebracht Witten

11 R Planchet Onderhoud inclusief verging bij beschadiging Plavuizen Zie Vloeren Plinten Onderhoud, schilderen, reparatie en indien nodig verging Radiatoren Zie Verwarming Ramen Zie Ruiten of Houtwerk Regenwaterafvoer Zie Hemelwaterafvoer Regenpijp Zie Hemelwaterafvoer Riolering Onderhoud en ontstoppen de standleiding (appartementen) ver Repareren afvoeren ver Schoonhouden en zonodig ontstoppen het binnenriool tot aan het aansluitpunt uit het woonruimtegedeelte het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool Rolluiken Zie Zonwering Roosters Schoonhouden, vergen of vernieuwen vloer- en plafondroosters of onderdelen daar Ruiten S Vergen ruiten Glasverzekering (wordt verrekend via servicekosten) Wassen en schoonhouden de binnen- en buitenzijde de ruiten, al dan niet verrekend via servicekosten Schakelaars Zie Elektriciteit Scharnieren Zie Hang- en sluitwerk Schimmelvorming Verwijderen schimmelvorming ten gevolge slecht of onvoldoende ventileren Verwijderen schimmelvorming ten gevolge een lekkage of vochtdoorslag ver Scheurvorming Zie Muren Schoorstenen Repareren ver Schoorstenen (app) Vegen gemeenschappelijke schoorstenen ver gemeenschappelijke installaties (blokverwarming) Schoorstenen (egw) Schotelantenne Vegen privé schoorstenen gemeenschappelijke installaties (blokverwarming), al dan niet verrekend via servicekosten Onderhoud schoorsteen bij een open haard Vegen Zie Antenne

12 Schutting Zie Erfafscheidingen Schuur Zie Berging Septictank Legen Sifon Herstellen lekkage Sleutels Het laten maken nieuwe sleutels na zoek raken of beschadigen Vergen of vernieuwen sleutels binnen- en buitensloten Sloten Zie Hang- en sluitwerk Spiegels Vergen spiegels Standleiding Zie Riolering Stopcontacten Zie Wandcontactdozen Stortbak Zie Toilet Stukwerk Herstel als het stukwerk loskomt zijn ondergrond Tegels (binnen) ver Schoonhouden en ontstoppen Herstel het stukwerk na beschadiging door zelfwerkzaamheden T Reparatie loszittend tegelwerk ver ver Repareren en vergen wand- en vloertegels na beschadiging Telefoonaansluiting Aanleggen, vergen of vernieuwen de telefoonaansluiting Terrassen Regelmatig verwijderen onkruid Vergen gebroken tegels Aanbrengen, onderhouden en vernieuwen Vergen of vernieuwen toiletgarnituur of onderdelen daar Verging binnenwerk een stortbak Tochtwerende voorzieningen Toilet Verging toiletpotten en stortbakken Schoonhouden en ontkalken toiletpot en stortbak Trapleuning Zie Leuning Trappen Onderhouden trappen en uitvoeren kleine reparaties Reparatie aan binnentrappen door slijtage en / of verval Tuin ver Verging vlotter in een stortbak ver Egaliseren / ophogen Opbrengen teelaarde Regelmatig maaien het gras Regelmatig snoeien heggen, hagen en opschietende bomen Regelmatig verwijderen onkruid Vergen beplanting die is doodgegaan

13 R Planchet Onderhoud inclusief verging bij beschadiging Plavuizen Zie Vloeren Plinten Onderhoud, schilderen, reparatie en indien nodig verging Radiatoren Zie Verwarming Ramen Zie Ruiten of Houtwerk Regenwaterafvoer Zie Hemelwaterafvoer Regenpijp Zie Hemelwaterafvoer Riolering Onderhoud en ontstoppen de standleiding (appartementen) ver Repareren afvoeren ver Schoonhouden en zonodig ontstoppen het binnenriool tot aan het aansluitpunt uit het woonruimtegedeelte het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool Rolluiken Zie Zonwering Roosters Schoonhouden, vergen of vernieuwen vloer- en plafondroosters of onderdelen daar Ruiten S Vergen ruiten Glasverzekering (wordt verrekend via servicekosten) Wassen en schoonhouden de binnen- en buitenzijde de ruiten, al dan niet verrekend via servicekosten Schakelaars Zie Elektriciteit Scharnieren Zie Hang- en sluitwerk Schimmelvorming Verwijderen schimmelvorming ten gevolge slecht of onvoldoende ventileren Verwijderen schimmelvorming ten gevolge een lekkage of vochtdoorslag ver Scheurvorming Zie Muren Schoorstenen Repareren ver Schoorstenen (app) Vegen gemeenschappelijke schoorstenen ver gemeenschappelijke installaties (blokverwarming) Schoorstenen (egw) Schotelantenne Vegen privé schoorstenen gemeenschappelijke installaties (blokverwarming), al dan niet verrekend via servicekosten Onderhoud schoorsteen bij een open haard Vegen Zie Antenne

14 Schutting Zie Erfafscheidingen Schuur Zie Berging Septictank Legen Sifon Herstellen lekkage Sleutels Het laten maken nieuwe sleutels na zoek raken of beschadigen Vergen of vernieuwen sleutels binnen- en buitensloten Sloten Zie Hang- en sluitwerk Spiegels Vergen spiegels Standleiding Zie Riolering Stopcontacten Zie Wandcontactdozen Stortbak Zie Toilet Stukwerk Herstel als het stukwerk loskomt zijn ondergrond Tegels (binnen) ver Schoonhouden en ontstoppen Herstel het stukwerk na beschadiging door zelfwerkzaamheden T Reparatie loszittend tegelwerk ver ver Repareren en vergen wand- en vloertegels na beschadiging Telefoonaansluiting Aanleggen, vergen of vernieuwen de telefoonaansluiting Terrassen Regelmatig verwijderen onkruid Vergen gebroken tegels Aanbrengen, onderhouden en vernieuwen Vergen of vernieuwen toiletgarnituur of onderdelen daar Verging binnenwerk een stortbak Tochtwerende voorzieningen Toilet Verging toiletpotten en stortbakken Schoonhouden en ontkalken toiletpot en stortbak Trapleuning Zie Leuning Trappen Onderhouden trappen en uitvoeren kleine reparaties Reparatie aan binnentrappen door slijtage en / of verval Tuin ver Verging vlotter in een stortbak ver Egaliseren / ophogen Opbrengen teelaarde Regelmatig maaien het gras Regelmatig snoeien heggen, hagen en opschietende bomen Regelmatig verwijderen onkruid Vergen beplanting die is doodgegaan

15 V TV Aanleggen, vergen of vernieuwen de kabelaansluiting Vensterbanken Klein dagelijks onderhoud en reparatie Verging Vensters Zie Ruiten Ventilatie Repareren ventilatiekanalen ver ver Schoonhouden roosters Vergen flters Zonodig vegen ventilatiekanalen, al dan niet verrekend via servicekosten Verlichting Zie Lampen Verwarming Bijvullen het water de verwarmingsinstallatie, al dan niet verrekend via servicekosten Het opnieuw opstarten na uitval, al dan niet verrekend via servicekosten Periodiek onderhoud, al dan niet verrekend via servicekosten Ontluchten Vergen defecte onderdelen CV installatie ver Reparatie en verging radiatorkranen ver Vlaggenstokhouder Vergen of vernieuwen onderdelen Vlizotrap Zie trappen Vloeren Het leggen harde vloerbekleding zoals parket, laminaat, plavuizen of linoleum is, in verband met eventuele geluidsoverlast alleen toegestaan na schriftelijke toestemming Grouwels Vastgoed Onderhoud en reparatie de door de aangebrachte vaste vloerafwerkingen Onderhouden en herstellen de vloerconstructie en de dekvloer zoals vergane vloerbalken en vloerdelen, cementdekvloeren en vloerdelen Vloerluik Gering en dagelijks onderhoud en toegankelijk houden ver kruipruimte Vloertegels Zie Tegels (binnen) Vlotter Zie Toilet Voegwerk Herstellen verweerd voegwerk ver

16 W Vuilstortkoker Onderhoud en reparatie, al dan niet verrekend via servicekosten Schoonhouden en zonodig ontstoppen de vuilstortkoker, al dan niet verrekend via servicekosten Vastzetten en vastschroeven Vergen of vernieuwen wandcontactdozen of onderdelen daar Wandcontactdozen Wanden Zie Muren Wandtegels Zie Tegels (binnen) Warmwatertoestel Wanneer bij de servicekosten onderhoud is inbegrepen Wanneer bij de servicekosten onderhoud niet is inbegrepen Wastafels Verging Herstel waterleidingen Ontkalken Z ver Schoonhouden Waterleidingen ver ver WC Zie Toilet Zelf aangebrachte voorzieningen Aanleg, onderhoud, verging of vernieuwing zelf aangebrachte voorzieningen of onderdelen daar Zinkputten Legen Zonwering Onderhoud, reparatie en verging buitenzonwering of rolluiken die zijn aangebracht met voorafgaande schriftelijke toestemming Grouwels Vastgoed Zwanenhals Zie Sifon Zwerfvuil Regelmatig verwijderen B.V.

17 3 Zelf veranderingen aanbrengen Toestemming nodig Vestal BV Aanbouw Het bouwen of afbreken een aan- of uitbouw Afzuigkap Het plaatsen een afzuigkap in een meergezinswoning (appartement/maisonette/penthouse e.d.) Het plaatsen een afzuigkap in een eengezinswoning Antenne Het plaatsen een (schotel-)antenne Badkamer Plaatsen douchewand Renoveren Betegelen badkamervloer Vergen garnituur, spiegels of planchet CAI Aanleg (extra) CAI- / Kabelaansluiting Carport Plaatsen of verwijderen carport CV Het aanleggen een CV-installatie Het plaatsen of vergen radiatoren Vergen CV-ketel of moederhaard Dak Aanbrengen dakkapel Deurbel Vergen deurbel (appartementen) Vergen deurbel (eengezinswoningen) Het vergen buitendeuren Deuren Het vergen binnendeuren Duiventil Het plaatsen een duiventil Elektriciteit Het aanpassen de elektra Het plaatsen een aardlekschakelaar Aanleg elektra in garage, schuur of berging Het plaatsen een extra stopcontact Vergen erfafscheiding als buren geen zijn Grouwels Erfafscheiding Vastgoed Erfafscheiding Vergen erfafscheiding als buren eveneens zijn Grouwels Vastgoed Glas Het plaatsen of vergen dubbel glas Hang- en sluitwerk Het aanbrengen inbraakwerend hang- en sluitwerk Isolatie Aanbrengen muur-, spouw- of dakisolatie Kachel Plaatsen gevelkachel Plaatsen inpandige kachel

18 Keuken Toestemming nodig Vestal BV Renoveren keuken Vergen keukenblok Aanbrengen tegelwerk boven aanrecht of in kookhoek, mits in gangbare kleuren Kranen Plaatsen extra kraan (zie ook wasmachineaansluiting) Plaatsen mengkraan Plaatsen thermostaatkraan Vergen kranen Leidingen Het veranderen gas- of waterleidingen Muren Het verwijderen dragende muren Het plaatsen of verwijderen niet-dragende muren Open haard Het plaatsen een open haard, allesbrander of voorzethaard Plafond Vernieuwen verdiepingsplafond Aanbrengen verlaagd plafond Plaatsen windhaakjes of uitzetijzers bij (hard-)houten kozijnen Plaatsen windhaakjes of uitzetijzers bij niet-houten kozijnen Rolluiken Het aanbrengen rolluiken Schuur Plaatsen of verwijderen schuur Toilet Aanbrengen extra toilet Ramen Renoveren Betegelen vloer mits in gangbare kleuren Vergen wc-garnituur Kappen bomen Aanleg vijver Vergen bestrating Plaatsen pergola Plaatsen of verwijderen tuinhuis Plaatsen speeltoestellen Uitbouw Het bouwen of verwijderen een aan- of uitbouw Ventilatie Aanbrengen mechanische ventilatie Aanbrengen muurventilator met rechtstreekse uitgang naar buiten Aanbrengen ventilatierooster in binnendeur Tuin

19 Vloeren Toestemming nodig Vestal BV Het leggen harde vloerbekleding zoals parket, laminaat, plavuizen of linoleum met uitzondering de badkamer- en toiletvloer Het betegelen de badkamer- of toiletvloer, mits in gangbare kleuren Warmwatertoestel Verging, wanneer bij de servicekosten onderhoud is inbegrepen Verging, wanneer bij de servicekosten onderhoud niet is inbegrepen Wasmachineaansluiting Het aanbrengen een wasmachineaansluiting Zolder Aanbrengen vaste trap Beloopbaar maken de reeds aanwezige zolder Zonnepanelen Plaatsen zonnepanelen Zonwering Het aanbrengen buitenzonwering B.V. onderhoudsbrochure

20

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning.

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. Klacht Omschrijving Voor rekening van Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. (moedwillig) vernieling of onjuist gebruik door huurder Onderhoud

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A

Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning, (moedwillige) vernieling of onjuist gebruik door huurder.

Nadere informatie

Herstellingen en onderhoud

Herstellingen en onderhoud Herstellingen en onderhoud 1 Herstellingen en onderhoud Als u een woning huurt via Zeilstra Vastgoedmanagement bent u verantwoordelijk voor een gedeelte van het onderhoud. Een ander gedeelte van het onderhoud

Nadere informatie

Herstellingen en onderhoud. Herstellingen en onderhoud

Herstellingen en onderhoud. Herstellingen en onderhoud Herstellingen en onderhoud Herstellingen en onderhoud 1 Als u een woning huurt via Zeilstra Vastgoedmanagement bent u verantwoordelijk voor een gedeelte van het onderhoud. Een ander gedeelte van het onderhoud

Nadere informatie

Inleiding GROUWELS VASTGOED

Inleiding GROUWELS VASTGOED GROUWELS VASTGOED 1 Inleiding U huurt een woning Grouwels Vastgoed, dat wil zeggen dat u in tegenstelling tot een eigenaar niet verantwoordelijk bent voor alle onderhoud in of aan uw woning. Voor een deel

Nadere informatie

Herstellingen en onderhoud. Herstellingen en onderhoud

Herstellingen en onderhoud. Herstellingen en onderhoud Herstellingen en onderhoud Herstellingen en onderhoud 1 Als u een woning huurt via Zeilstra Vastgoedmanagement bent u verantwoordelijk voor een gedeelte van het onderhoud. Een ander gedeelte van het onderhoud

Nadere informatie

Polderman Huizen Beheer. Huurwijzer H U U R D E R S

Polderman Huizen Beheer. Huurwijzer H U U R D E R S Polderman uizen Beheer uurwijzer U U R D E R S Klacht Omschrijving oor rekening van: Algemeen Aanrecht Afvoeren Afvoerkanalen Afvoerstop Afwerkvloer Afzuigkappen Algemene verlichting appartementen complex

Nadere informatie

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder Schilderwerk Witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Buitenschilderwerk Voorbereidende

Nadere informatie

Postbus 1292 I 6201 BG Maastricht T +31 (0) I E Onderhoudsbrochure

Postbus 1292 I 6201 BG Maastricht T +31 (0) I E Onderhoudsbrochure Postbus 1292 I 6201 BG Maastricht T +31 (0)43 325 4565 I E td@grouwels.nl Onderhoudsbrochure 1 Inleiding U huurt een woning van Grouwels Vastgoed, dat wil zeggen dat u in tegenstelling tot een eigenaar

Nadere informatie

Wegwijzer H U U R D E R S

Wegwijzer H U U R D E R S Wegwijzer U U R D E R S Welkom... Inzet voor een goede relatie uurders van woningen van Daelmans astgoed kunnen vertrouwen op een respectvolle benadering. De lopende huurcontracten van nieuw aangekochte

Nadere informatie

Wegwijzer H U U R D E R S

Wegwijzer H U U R D E R S Wegwijzer U U R D E R S Welkom... Inzet voor een goede relatie uurders van woningen van Daelmans astgoed kunnen vertrouwen op een respectvolle benadering. De lopende huurcontracten van nieuw aangekochte

Nadere informatie

SPECIMEN. 3 De huurperiode De huurovereenkomst is met ingang van dd/mm/jjjj aangegaan voor onbepaalde tijd.

SPECIMEN. 3 De huurperiode De huurovereenkomst is met ingang van dd/mm/jjjj aangegaan voor onbepaalde tijd. Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte De ondergetekenden: Stichting WoonFriesland gevestigd te Grou, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01031925, in deze vertegenwoordigd door haar regiomanager

Nadere informatie

Wegwijzer H U U R D E R S

Wegwijzer H U U R D E R S Wegwijzer U U R D E R S Welkom... Inzet voor een goede relatie U huurt een woning van Daelmans astgoed. Daarmee bent u niet alleen verzekerd van kwalitatief goede woonruimte. Wij spannen ons ook in voor

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Onderhoudsverplichting van de verhuurder en huurder

Onderhoudsverplichting van de verhuurder en huurder Onderhoudsverplichting van de verhuurder en huurder A Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, vervuiling, vernieling of onjuist gebruik door huurder. et onderhouden, herstellen,

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Wegwijzer H U U R D E R S

Wegwijzer H U U R D E R S Wegwijzer U U R D E R S Welkom... Inzet voor een goede relatie uurders van woningen van Daelmans astgoed kunnen vertrouwen op een respectvolle benadering. De lopende huurcontracten van nieuw aangekochte

Nadere informatie

EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ REMMERS B.V. Kranenberg 1, Postbus 4021, 5004 JA TILBURG Tel.nr. : 013-5729300

EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ REMMERS B.V. Kranenberg 1, Postbus 4021, 5004 JA TILBURG Tel.nr. : 013-5729300 Onderhoud en Reparaties Inleiding: Momenteel huurt u een woning van Exploitatiemaatschappij Remmers (verhuurder). Wij hebben ervaren dat het voor huurders niet altijd duidelijk is voor welke reparaties

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Onderhoudsverplichtingen. van huurder & verhuurder

Onderhoudsverplichtingen. van huurder & verhuurder Onderhoudsverplichtingen van huurder & verhuurder Inleiding Momenteel huurt u een woning van Scholten astgoed B (verhuurder). Wij hebben ervaren dat het voor huurders niet altijd duidelijk is voor welke

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 168 Besluit van 8 april 2003, houdende aanwijzing van herstellingen die moeten worden aangemerkt als kleine herstellingen als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels ONDEROUDS ABC UURDERS = huurder = verhuurder Algemeen Alle kosten voor onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Missie van Haag Wonen Haag Wonen is als puur Haagse woningcorporatie nauw betrokken bij de bewoners van de wijken en de opgaven van de stad. We bieden daarbij passende, goed

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend.

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend. Onder houds ABC Een bedrijfsruimte heeft onderhoud nodig. Het is prettig om te weten wie er verantwoordelijk is voor een reparatie. Het onderhoud van een pand is verdeeld tussen huurder en verhuurder.

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC Nieuwbouw Wat is...? In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden toelichting aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. Woningbouwvereniging

Nadere informatie

reparatieverzoeken A - Z

reparatieverzoeken A - Z reparatieverzoeken A - Z 2 Onderhoud U huurt een woning van. Om prettig te kunnen wonen dient onderhoud aan de woning gepleegd te worden. voert daarom onderhoud uit aan uw woning. Daarnaast heeft u ook

Nadere informatie

9.8 WIE MOET WAT BETALEN

9.8 WIE MOET WAT BETALEN 9.8 WIE MOET WAT BETALEN Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder De artikelen 7:217 van het Burgerlijk Wetboek regelen de onderhoudsverplichtingen van de huurder en de eventuele daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt?

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? www.woldwaard.nl december 2014 Onderhoud We vinden het belangrijk dat uw huurwoning goed wordt onderhouden. Daarom zorgen we dat reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Nadere informatie

ONDERHOUD en INFORMATIE

ONDERHOUD en INFORMATIE ONDERHOUD en INFORMATIE Bouwvereniging Woningzorg versie oktober 2017 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Hoe dien ik een reparatieverzoek in? 4 3. CV-ketel 5 4. Ventileren 7 5. Asbest 8 6. Reparaties: wie is verantwoordelijk?

Nadere informatie

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon A Afvoer reparatie en vervanging van de deksel van de doucheput, afvoer van de wastafel, douche en gootsteen, inclusief eventuele kettingen en afvoerstoppen ontstoppen van stankafsluiter (sifon), toilet,

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik Onderhouds-ABC Onderhoud is een zaak van u en Woningbouwvereniging Onderhouds-ABC Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak zowel voor u als voor Woningbouwvereniging. Uit de telefoontjes

Nadere informatie

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder?

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoud van A tot Z 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 4 Wie zal dat betalen? 6 Instandhoudings- versus verzorgingsplicht

Nadere informatie

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden A Aanrecht Onderhouden en vervangen van het keukenblok, werkblad en keukenkastjes bij normale slijtage Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en

Nadere informatie

Huuropzegging informatie

Huuropzegging informatie Huuropzegging informatie 1 INHOUD: A. VOORINSPECTIE... 3 HOOFDREGEL... 4 B. EINDINSPECTIE... 4 C. CHECKLIST... 5 D. VERANTWOORDELIJKHEID HUURDER VOLGENS DE WET:... 6 2 Informatie en richtlijnen voor de

Nadere informatie

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem 1. Hoe meldt u een reparatieverzoek? Tussen 09.00 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen en uw klacht melden op 023-7510590. Na deze tijd kunt u een reparatieverzoek inspreken op een antwoordapparaat. Uiteraard

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat?

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat? aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In een goed onderhouden woning is het prettig wonen. Samen met aston Wonen kunt u aan het onderhoud van uw huis een steentje bijdragen

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder Noordervastgoed Beilerstraat 24 9401 PL Assen www.noordervastgoed.nl Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken 1 Onderhouds-ABC In dit onderhouds-abc staat van A tot Z beschreven welke reparaties en welk onderhoud voor rekening van t Heem of voor uzelf komen. Hoe zit het met de lekkende sifon, een kapotte boiler

Nadere informatie

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat?

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat? Woningonderhoud: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van een bepaalde woning of

Nadere informatie

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl A AANRECHT zie keuken AFVOER Sifon vervangen Stop met ketting vervangen Onstoppen afvoer: via ontstoppingsfonds ALGEMENE RUIMTEN zie: Gemeenschappelijke ruimten ANTENNE zie ook: CAI (TV) Altijd eigendom

Nadere informatie

Het onderhouds-abc juni 2013

Het onderhouds-abc juni 2013 Het onderhouds-abc juni 2013 Onderdeel Aanrecht (zie keukenblok) Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Afvoeren en riolering - repareren en vervangen gebroken rioleringen en huisaansluitingen

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning.

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning. Onderhouds ABC Wie betaalt welk onderhoud? en verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen bij het onderhoud. Viveria Woonservice zorgt ervoor dat de basis van de woning in orde is. Dit betreft

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Inhoud Wie doet wat? 3 Wat doet Vesteda voor u? 3 Wat verwachten wij van u? 3 Kosten van ongelijk 4 Meldpunt storingen 4 Omschrijving werkzaamheden 5 Trefwoordenregister 15

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JUNI 2014 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? RWS streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REPARATIE

ONDERHOUD EN REPARATIE ONDERHOUD EN REPARATIE WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK ONDERHOUD EN REPARATIES Voor u en voor Woningbouwvereniging Reeuwijk is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud verkeert.

Nadere informatie

Onderhouds- abonnement

Onderhouds- abonnement Onderhoudsabonnement In augustus 2003 is in het besluit Kleine Herstellingen aangegeven voor welke herstellingen en onderhoud de huurder en de verhuurder verantwoordelijk zijn. U kunt dit nalezen op www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhouds ABC

Onderhoud. Onderhouds ABC Onderhoud Onderhouds ABC BrabantWonen 10 e druk december 2014 Onderhoud van A tot Z Op de volgende pagina s staat een lijst met trefwoorden, woorden die te maken hebben met onderhoud en herstel. Deze woorden

Nadere informatie

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds?

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds? SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Het goed onderhouden van uw woning is belangrijk voor uw woongenot. voert het groot onderhoud uit. Als u lid bent van het servicefonds voert ook een groot gedeelte

Nadere informatie

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u?

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? Samen wonen, leven en ondernemen Het onderhouds ABC Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? In het onderhouds ABC op de volgende pagina s hebben

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat?

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat? Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Om prettig te kunnen (blijven) wonen is het noodzakelijk uw woning goed te onderhouden. Daarbij maken onderscheid tussen klein en groot onderhoud. Denk bij klein

Nadere informatie

Aanbouw (bijbouw) Aanbouw die eigendom is van de huurder X. Aanbouw die eigendom is van Maaskant Wonen. Afvoer Ontstoppen in de woning X X

Aanbouw (bijbouw) Aanbouw die eigendom is van de huurder X. Aanbouw die eigendom is van Maaskant Wonen. Afvoer Ontstoppen in de woning X X Onderhouds ABC Melden van klachten Tijdens kantooruren 046-4203535 Buiten kantooruren (dringend) 046-4203535 (u wordt automatisch doorgeschakeld naar de wachtdienst) Glasbreuk Indien u een glasverzekering

Nadere informatie

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x A Aanrecht aanrechtblok vervangen bij slijtage/verval aanrechtblok: lade en hang/sluitwerk repareren bovenkastjes onderhoud en reparatie wijzigingen door na schriftelijke toestemming Afvoeren wastafel/keuken/douche

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

onderhouds abc n Aan- of bijbouw, door uzelf geplaatst, repareren. Op verzoek van huurder, advies van WEL.

onderhouds abc n Aan- of bijbouw, door uzelf geplaatst, repareren. Op verzoek van huurder, advies van WEL. onderhouds abc n In het hieronder vermelde overzicht kunt u op trefwoord zoeken. Zo ziet u direct ke reparaties en vormen van onderhoud voor uw rekening zijn en in ke gevallen wij deze verzorgen. Als u

Nadere informatie

aandacht voor reparaties

aandacht voor reparaties aandacht voor reparaties reparaties wie doet wat? Woonservice Meander onderhoudt uw woning zo goed mogelijk. Toch zijn reparaties soms noodzakelijk omdat iets kapot gaat door bijvoorbeeld veroudering.

Nadere informatie

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren Reparatie uitvoeren Een groot deel van het onderhoud aan uw woning wordt voor van R&B Wonen uitgevoerd, daar hoeft u zich niet mee bezig te houden. Onze filosofie

Nadere informatie

onderhoud &reparaties

onderhoud &reparaties onderhoud&reparaties Onderhoud & reparaties Voor u en voor Woningbouwvereniging Reeuwijk is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud verkeert. Daarbij hebben we beiden een

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15 INHOUD Inleiding blz. 3 Onderhoudsreglement blz. 4 Trefwoordenlijst blz. 5 Naschrift blz. 14 Handige adressen blz. 15 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 2 INLEIDING U

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning onderhouds ABC Het onderhoud van uw woning colofon Woonwijze april 2014 Aan de samenstelling van deze folder is de grootste zorg besteed door een zo nauwkeurig mogelijke verwerking van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

colofon ontwerp FoURPAcK ontwerpers, s-hertogenbosch www.fourpack.nl

colofon ontwerp FoURPAcK ontwerpers, s-hertogenbosch www.fourpack.nl onderhouds ABC colofon Woonwijze april 2014 Aan de samenstelling van deze folder is de grootste zorg besteed door een zo nauwkeurig mogelijke verwerking van de beschikbare informatie. Toch maken wij een

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Volksbelang Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

Onderhouds- abonnement

Onderhouds- abonnement Onderhoudsabonnement In augustus 2003 is in het besluit Kleine Herstellingen aangegeven voor welke herstellingen en onderhoud de huurder en de verhuurder verantwoordelijk zijn. U kunt dit nalezen op www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie