Uzelf en Uw bezittingen Optimaal Verzekeren Via Accountnet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uzelf en Uw bezittingen Optimaal Verzekeren Via Accountnet"

Transcriptie

1 Uzelf en Uw bezittingen Optimaal Verzekeren Via Accountnet

2 HET JUISTE FULL SERVICE BUREAU VOOR U! Accountnet Internet Media S.L. is een onafhankelijk zusterbedrijf van Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L.. een van oorsprong Nederlands Fiscaal en administratief adviesbureau dat sinds 1979 bestaat en vanaf 1996 in Spanje actief is. U kunt Accountnet ook inschakelen voor de afhandeling van uw Nederlandse zaken (zoals belastingen, hypotheken, verzekeringen en administratieve zaken) als u al in Spanje woont. Wij hebben speciale accountmanagers, die u volledig begeleiden. U heeft dus altijd met één contact persoon te maken. Ook hebben wij speciale Spaanse medewerkers die de afhandeling van zaken bij de instanties ter plaatse uitvoeren. Belastingadvies, accountancy, personal finance en juridisch/sociaal advies wordt uitgevoerd onder leiding van Martin Boulonois MBA, ex accountant bij Price Waterhouse en Scheffers & Boulonois, voormalig directeur van Iveco Nederland BV en Terberg Beheer B.V. Alle gestor zaken, administratie en belastingaangiften wordt uitgevoerd onder leiding van dochter Angelique Boulonois, die ook over een gedegen financiële opleiding beschikt, aangevuld met een ruime parate kennis van de Spaanse wetgeving. Alle verzekeringszaken worden separaat in een aparte S.L. los van de accountancy en advies diensten uitgevoerd onder leiding van Renée Kruit, erkend verzekeringsagent sinds Als u zaken doet met Accountnet heeft u te maken met een bureau dat al meer dan 35 jaar succesvol werkzaam is voor haar cliënten. Voor die zaken, waar specifieke Spaanse deskundigheid noodzakelijk is, worden onze eigen Spaanse accountants, advocaten of salaris deskundigen ingezet. Voor de communicatie met u heeft u altijd contact met uw eigen Nederlandstalige contactpersoon. Tevens werkt Accountnet samen met bevoegde bij de balie ingeschreven advocaten en procureurs in Spanje en erkende beëdigde tolk / vertalers. Overigens vermelden wij uitdrukkelijk, dat wij alleen werken conform onze Algemene Voorwaarden, waarvan een exemplaar is bijgevoegd.

3 Onze doelstelling is: "het volledig begeleiden en assisteren van onze cliënten op een zodanige wijze, dat zij optimaal kunnen genieten van hun huis en verblijf in Spanje" Vanzelfsprekend is deze doelstelling van toepassing op zowel niet-residenten als permanente bewoners. Deze brochure is speciaal samengesteld om u antwoord op uw verzekeringsvragen te geven Zodat u in alle rust van uw leven in Spanje kunt genieten. VERZEKERINGEN

4 In het kader van het onderhouden van een langdurige relatie met u is Accountnet zeer geïnteresseerd in het beheren van uw gehele verzekeringsportefeuille. Het is altijd verstandig om alle verzekeringen bij één agent onder te brengen, waardoor optimale service gewaarborgd is, daarnaast kan Accountnet bij een calamiteit zelf de coördinatie ter hand nemen en direct reageren, zonder dat derden in actie moeten komen. Accountnet Internet Media is agent van Caser Achmea een combinatie van een grote en al lang in Spanje opererende verzekeringsmaatschappij en de grootste verzekeraar van Nederland. Door deze combinatie kunnen wij voor de belangrijkste verzekeringen alle polissen in het Nederlands aanbieden en doet u zaken met een Nederlandstalige verzekeraar in Spanje. Voor een aantal meer bijzondere verzekeringen ontvang u wel Spaans talige polissen, maar worden uw zaken nog steeds door Nederlandstalige medewerkers behandeld. Op deze wijze kunnen wij u een totaal verzekeringspakket aanbieden (opstal, inboedel, WA, kostbaarheden en rechtsbijstand verzekering / auto verzekering / ziektekosten verzekering / levens verzekering) tegen een concurrerend tarief. Wij garanderen u, dat onze premie marktconform en concurrerend is. penny wise, pound foolish... Als rechtgeaarde Nederlanders zijn velen van ons op zoek om elders, wellicht met een mindere dekking, iets goedkoper uit te zijn. In dat geval zult u vroeg of laat ontdekken, dat het bovenstaande spreekwoord uit zal komen, immers wie het onderste uit de kan wil... Uw Spaanse bank of verzekeringsagent moet nog maar bewijzen of hij dezelfde service als Accountnet kan geven. Hierna treft u enige voorbeelden aan van door Accountnet aangeboden verzekeringen:

5 Totaalpolis voor huiseigenaren: In Spanje is de opstal verzekering gecombineerd met een inboedel, WA en rechtsbijstand verzekering, deze verzekeringen zijn ondergebracht in één totaalpolis. De totaalpolis voor huiseigenaren omvat een complete dekking incl. brand, waterschade, storm, explosies, zowel voor de opstal als de inboedel. Opstal (huis) verzekering De opstal (huis) verzekering omvat een complete dekking bij schade van constructieve aard ten gevolge van bijvoorbeeld aardbevingen, blikseminslag, explosies, storm, overstromingen, brand, etc. Verzeker hierbij de juiste herbouwwaarde van uw huis. Dat is het bedrag dat u nú kwijt zou zijn om uw huis opnieuw te bouwen (excl. de grond). Inboedelverzekering De inboedelverzekering dekt de schade aan objecten die u in uw huis heeft. Dit kan bijvoorbeeld een schade zijn die is ontstaan na brand of een gesprongen waterleiding. Uiteraard is dit ook de vergoeding van de objecten die gestolen zijn na een onverhoopte inbraak. De verzekering wordt op uw persoonlijke situatie afgestemd waarbij U goed de waarde van uw inboedel dient te inventariseren. (Hierbij dient U niet Uw kleding en eventuele voorraad te vergeten). Objecten met een hogere waarde dan 1.500,- dient U apart te specificeren. Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering WA Het kan zijn dat anderen financiële schade lijden of lichamelijk letsel oplopen waar u of uw gezinsleden aansprakelijk voor zijn. Dat kan voor u ernstige financiële gevolgen hebben. Daarvoor kunt u zich dus verzekeren. Voor niet residenten is de basis WA dekking voor Spanje welke standaard in de totaalpolis inbegrepen is voldoende, daar deze klanten over het algemeen reeds in Nederland beschikken over een uitgebreide wereldwijde WA verzekering. Voor klanten die permanent in Spanje wonen raden wij aan om de WA dekking uit te breiden naar een wereld dekking. Rechtsbijstand verzekering De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben tevens in hun pakket een kleine rechtsbijstand dekking inclusief. Indien U zich permanent in Spanje vestigt raden wij U aan om deze dekking uit te breiden daar U wellicht in Nederland hiervoor een aparte verzekering heeft.

6 Ziektekosten verzekering Men kan in Spanje zowel van het openbare als van het particuliere gezondheidszorgsysteem gebruik maken. Wij raden u aan om van beide gezondheidszorgsystemen gebruik te maken daar deze 2 gezondheidszorgsystemen samen overeen komen met wat men in Nederland gewend is, en de tweede (aanvullende) verzekering u in staat stelt om gebruik te maken van de diensten van Nederlandse huisartsen en particuliere ziekenhuizen, waar het service niveau aanmerkelijk hoger is dan in de Spaanse en ook Nederlandse ziekenhuizen. Zo beschikt u in een particulier ziekenhuis meestal over een eigen kamer met badkamer en een tweede bed voor uw partner, zodat deze indien gewenst tevens bij u kan overnachten. De openbare gezondheidszorg Iedereen betaald een bijdrage aan de Spaanse sociale voorzieningen (Seguridad Social) als men werkt voor een Spaans bedrijf of als men zelfstandige is in Spanje, deze bijdrage geeft recht op gratis of gesubsidieerde medische zorg (onder dezelfde voorwaarden als die voor Spanjaarden) en men kan deze Seguridad Social zien als een basisdekking waarbij de basis van de medische zorg alsmede de medicijnen worden vergoed. Nadat men zichzelf bij de Seguridad Social heeft geregistreerd, zal men een registratiekaart (tarjeta sanitaria) ontvangen. Meestal kan men reeds een tijdelijke registratiekaart krijgen bij het voor U dichtstbijzijnde kantoor van de Seguridad Social. Accountnet kan haar cliënten uiteraard helpen bij de inschrijving voor de Seguridad social. Particuliere gezondheidszorg Met een (aanvullende) particuliere verzekering heeft men: Kortere wachttijden Vrije keuze of keuze uit een zeer uitgebreide lijst (afhankelijk voor welke maatschappij U kiest) van ziekenhuizen en (Nederlandse) artsen en specialisten Een uitgebreide dekking met, indien gewenst de tandarts, en fysiotherapie Auto verzekering Vormen & soorten Er zijn in hoofdlijnen drie soorten autoverzekeringen in Spanje: WA (wettelijke aansprakelijkheid). Beperkt casco (ook wel WA plus, WA extra of WA mini casco genoemd). Volledig casco (ook wel WA casco of all risks genoemd). Enkele verzekeraars hebben de beperkte casco dekking opgesplitst in drie afzonderlijke modules: diefstal, ruitbreuk en brand, storm en natuur. WA De WA verzekering dekt de schade die u met uw auto aan anderen en hun bezittingen toebrengt en waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent. De schade wordt ook vergoed als u

7 een ander in uw auto laat rijden. De schade aan uw eigen auto wordt niet vergoed. Ook niet als er sprake is van diefstal en ruitbreuk. Als autobezitter bent u verplicht uw auto minimaal WA te verzekeren. Over het algemeen is het aan te raden om auto's ouder dan 8 jaar uitsluitend WA te verzekeren. De vergoeding bij diefstal en/of schade aan de eigen auto is dan namelijk gering. Beperkt casco Een beperkte casco verzekering vergoedt naast de verplichte WA dekking ook schade als gevolg van diefstal, brand, ruitbreuk, storm, hagel en botsing met dieren. Schade die u zelf veroorzaakt aan uw eigen auto is uitgesloten. Deze verzekering wordt veelal gesloten voor auto's die tussen de vier en acht jaar oud zijn. Volledig casco Een volledig casco verzekering vergoedt naast de schade aan anderen (WA dekking) ook de schade aan uw eigen auto. Ook als de schade uw eigen schuld is. Auto's van maximaal drie jaar oud worden vaak volledig casco verzekerd. Ook automobilisten die hun auto volledig gefinancierd hebben sluiten vaak een volledig casco verzekering af. Er bestaat de mogelijk om deze verzekering met een eigen risico af te sluiten. Rechtsbijstandverzekering Een rechtsbijstandverzekering vergoedt juridische hulp bij het verhalen van schade. Soms moet er geprocedeerd worden om duidelijkheid te krijgen over de schuldvraag en/of de hoogte van het uit te keren bedrag. Meestal krijgt u ook juridische hulp bij geschillen die verband houden met het bezit van de auto. Bijvoorbeeld bij geschillen met dealers en garages. Ongevalleninzittendenverzekering Bij een aanrijding kunnen u en uw passagiers gewond raken. Als daardoor (algehele) blijvende invaliditeit optreedt of als iemand overlijdt, dan keert de ongevalleninzittendenverzekering uit. Of u als bestuurder schuld had aan het ongeval speelt geen rol. Een auto kan in Spanje alleen worden verzekerd nadat deze in Spanje is ingevoerd en geregistreerd, ook hierbij kan Accountnet haar klanten van dienst zijn. De in Nederland opgebouwde no-claimkorting word afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij wel of niet overgenomen. Waarbij U rekening dient te houden met het feit dat de Spaanse maatschappijen niet verder gaan dan een no-claimkorting van maximaal 55%. Blijf niet in een auto met Nederlands kenteken rondrijden, als u langer dan 6 maanden per jaar in Spanje verblijft. Uw Nederlandse verzekeringsmaatschappij zal u in dat geval niets uitkeren, ook als u netjes uw verzekeringspremie betaalt. Vele voorbeelden hiervan, bewijzen, dat een dergelijke handelswijze zeer onverstandig is!

8 Levens verzekering Een levensverzekering is een verzekering waarbij de premiebetaling en/of de uitkering afhankelijk is van het leven van de verzekerde. Bij deze verzekeringsvorm wordt een uit te keren bedrag afgesproken. Als de verzekerde komt te overlijden, wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd aan de begunstigde. De levensverzekering wordt meestal afgesloten om ervoor te zorgen dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten, als aanvulling op het nabestaandenpensioen, aflossing hypotheek, uitkoop erfgenamen van zakelijke partner. Accountnet raad haar klanten die een hypotheek hebben op hun Spaanse Onroerend Goed dan ook aan een levensverzekering af te sluiten. Alle verzekeringen worden geheel op maat, aan de hand van de voor u geldende eisen c.q. situatie, aangeboden. Wenst U offerte te ontvangen voor één of meerder verzekeringen, vult U dan één of meerdere van de bijgevoegde vragenlijsten in. Na ontvangst van de vragenlijst ontvangt U van ons zo snel mogelijk een gepaste offerte. Mocht U meer vragen hebben over de verzekeringen dan staan wij U hiervoor graag persoonlijk te woord.

9 VRAGENLIJST INBOEDEL/OPSTAL VERZEKERING Gegevens eigenaar: Voornamen Achternamen Geboortedatum Paspoortnummer NIE nummer Telefoonnummer Bankgegevens (complete IBAN) Is het huis belast met een hypotheek? Ja / Nee Indien ja, gegevens bank en hypotheeknummer: Gegevens te verzekeren OG: Adres woning (straat + huisnummer) (Postcode) (Woonplaats) Gebruik woning Type woning Permanent Tweede woning Gehuurd Appartement / Vrijstaande villa / Geschakelde woning

10 Klasse van de constructie Lokatie Bouwjaar Bebouwde m2 Simpel / Normaal / Luxe Urbanisatie, woonwijk met minimaal 20 woningen met als gebruik permanente of tweede bewoning / Bebouwde kom / Anders gesitueerd Indien de woning over een zwembad beschikt de waarde en oppervlakte hiervan / M2 Waarde van de opstal Waarde van de inboedel Aantal bewoners Is er een schade geweest de afgelopen 2 jaar? Zijn er juwelen of andere waardevolle bezittingen in de woning Ja / Nee Ja / Nee (Indien Ja graag lijst bijvoegen met omschrijving en waarde )

11 AANVULLENDE VRAGEN : Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij zullen wij wellicht nog een aantal aanvullende vragen hebben. Om deze vragenlijst voor u overzichtelijk te houden hebben wij hier deze vragen niet opgenomen. Indien u vragen heeft, kunt u deze hieronder stellen:

12 VRAGENLIJST AUTO VERZEKERING Gegevens eigenaar en bestuurder: Voornamen Achternamen Geboortedatum Datum eerste afgifte rijbewijs: Paspoortnummer NIE nummer Bankgegevens (complete IBAN) Adres (straat + huisnummer) (Postcode) (Woonplaats) (Telefoonnummer) ( )

13 Gegevens te verzekeren Auto Gebruik voertuig Merk Model en versie Aantal deuren Brandstof Kleur Particulier / Zakelijk Benzine / Diesel Datum afgifte kenteken Kenteken Indien de klant voorheen de auto elders verzekerd had de gegevens hiervan: Naam verzekeringsmaatschappij Polisnummer Reden opzegging bij deze maatschappij? Staat de auto regelmatig geparkeerd in een garage? Ja / Nee Gewenst type verzekering WA basis (verplicht) / WA compleet, incl. Glas, diefstal en brand / Speciaal, is als All Risk maar met een eigen risico / Optimaal, All Risk Opmerkingen:

14 VRAGENLIJST ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING Gegevens verzekeringsnemers Verzekeringsnemer 1 Voornamen Achternamen Geboortedatum Geslacht Burgelijke staat Beroep Paspoortnummer NIE nummer

15 Gegevens verzekeringsnemers Verzekeringsnemer 2 Voornamen Achternamen Geboortedatum Geslacht Burgelijke staat Beroep Paspoortnummer NIE nummer

16 Gegevens verzekeringsnemers Verzekeringsnemer 3 Voornamen Achternamen Geboortedatum Geslacht Burgelijke staat Beroep Paspoortnummer NIE nummer

17 Gegevens verzekeringsnemers Verzekeringsnemer 4 Voornamen Achternamen Geboortedatum Geslacht Burgelijke staat Beroep Paspoortnummer NIE nummer

18 Algemene Gegevens Adres (straat + huisnummer) (Postcode) (Woonplaats) (Telefoonnummer) ( ) Bankgegevens (complete IBAN) Attentie: Indien u een ziekteverleden heeft, zullen in de meeste gevallen deze uitgesloten worden van de verzekering. Wellicht is het verstandig deze direct bij de betreffende persoon op te geven, zodat deze bij de aanvraag al beoordeeld kunnen worden. Wellicht heeft de verzekeringsmaatschappij nog verdere vragen die zij u later nog zullen stellen.

Woongarant. Verzekeringen 2015

Woongarant. Verzekeringen 2015 Woongarant Verzekeringen 2015 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten en diensten

Nadere informatie

DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN

DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN INLEIDING Beste Collega, Misschien wist je het al maar DSM heeft sinds jaar en dag een eigen verzekeringsafdeling. Wij verzekeren niet

Nadere informatie

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn.

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. HP voor werknemers Het HP TotaalPakket In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. Bij particulier verzekerden is er steeds meer vraag

Nadere informatie

Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis

Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis Nog nooit was goed verzekerd zijn zo eenvoudig en voordelig. De Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis bieden

Nadere informatie

Woongarant. Verzekeringen 2012

Woongarant. Verzekeringen 2012 Woongarant Verzekeringen 2012 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening ten behoeve van cliënten van De Hypotheker. De opgebouwde expertise stelt

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Alles in één keer goed verzekerd. Met het ZekerheidsPakket Particulieren

Alles in één keer goed verzekerd. Met het ZekerheidsPakket Particulieren Alles in één keer goed verzekerd Met het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoudsopgave Het ZekerheidsPakket Particulieren 3 Wat wilt u verzekeren? 4 Het gemak van één pakket 5 Financieel voordeel door pakketkorting

Nadere informatie

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald;

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald; Volvo Car Insurance Volvo car insurance: Een bewuste keuze Volvo-rijders maken doorgaans bewuste keuzes, staan midden in hun directe leefomgeving en volgen niet noodzakelijk de massa. Waarbij de blik een

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend)

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incasso Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van het REAAL Financieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2.

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Inhoud Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen 3 Woonhuis 4 Glas 5 Inboedel

Nadere informatie

BOVAG Autoverzekering PLUS

BOVAG Autoverzekering PLUS BOVAG Autoverzekering PLUS Polisvoorwaarden BVP 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Wat verwachten wij van u? 3. Vanaf wanneer bent u verzekerd? 2.

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd 8,5 ZLM Totaalpakket alles bij ZLM verzekerd Inhoudsopgave Over ZLM Over ZLM Welkom bij ZLM 3 De beste verzekeraar van Nederland 3 Persoonlijk contact & snelle service 3 Profiteer van pakketkorting 4 Geen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3020 S 42503 b mei 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 4 1.1 Wie zijn verzekerd? 4 1.2 Als uzelf 4 1.3 Als uzelf en uw partner 4 1.4 Als uzelf

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekerd Wonen Pakket. Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekerd Wonen Pakket. Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekerd Wonen Pakket Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Zorgeloos wonen met het Allianz Verzekerd Wonen

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Route Mobiel Autoverzekering RM.A.14.09

Polisvoorwaarden Route Mobiel Autoverzekering RM.A.14.09 Polisvoorwaarden Route Mobiel Autoverzekering RM.A.14.09 Inhoudsopgave Hulp bij Schade en Ongevallen Je Autoverzekering 1 Waarvoor ben je verzekerd? 4 1.1 WA-verzekering 4 1.2 Automobilistenhulp 5 1.3

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RH2014 Rechtsbijstandverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Rechtsbijstandverzekering Inhoud Inhoud Leeswijzer 4 Contact 5 Algemene voorwaarden 7 1. Waarop baseren wij

Nadere informatie

Maatwerk in zekerheid

Maatwerk in zekerheid Maatwerk in zekerheid Amersfoortsestraat 25 Postbus 24, 3770 AA Barneveld Tel. (0342) 40 41 80 Fax (0342) 40 41 81 E-mail info@dba-advies.nl Internet www.dba-advies.nl Assurantie Adviseurs - Financiële

Nadere informatie

De woonverzekeringen van Univé: Voordelig en Compleet

De woonverzekeringen van Univé: Voordelig en Compleet Univé Woonverzekeringen Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De woonverzekeringen van Univé: Voordelig en Compleet 1023.02.11 Univé Verzekeringen Postbus 15 9400 AA Assen

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking

Nadere informatie