documentatenota CRB Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "documentatenota CRB 2015-1196 Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie"

Transcriptie

1 documentatenota CRB Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie

2

3 Kader 2 In een markteconomie verandert de structuur van een economie voortdurend. Ondernemers gaan immers continu op zoek naar nieuwe producten en diensten, en naar nieuwe en goedkopere productiemethoden. Op die manier proberen ze beter in te spelen op de behoeften/wensen van klanten en dus hun concurrentiepositie te maximaliseren. Daarenboven zijn er de zogenaamde megatrends die een grote impact hebben op de omgeving waarin ondernemingen opereren. Ondernemingen die erin slagen om zich aan deze veranderingen aan te passen, zullen groeien. De bedrijven die niet de nodige interne aanpassingen (kunnen) maken, zullen krimpen of verdwijnen. Het resultaat van deze processen bepaalt de evolutie van de economische structuur. Indien we onze welvaart willen behouden en verder verbeteren, is het belangrijk dat de economische structuur transformeert in de richting van hogere toegevoegde waarde activiteiten. Zoals blijkt uit eerder Technische Verslagen van het secretariaat van de CRB is er evidentie dat het in België op dit vlak beter kan. Een van de megatrends waarmee we vandaag de dag geconfronteerd worden, zijn de evoluties op het vlak van ICT. ICTtechnologieën worden reeds geruime tijd gebruikt in moderne productiesystemen, maar er wordt verwacht dat nieuwe ICTapplicaties de productie de komende jaren nog substantieel zullen veranderen. Opkomende digitale technologieën zoals big data, cloud computing, het Internet of Things zullen veel producten en productieproductieprocessen transformeren of vervangen. De hamvraag is dan ook hoe deze trend kan omgezet in de ontwikkeling van een belangrijk digitaal ecosysteem in België, met bijhorende groei en jobs. In dit kader coördineert het secretariaat, op vraag van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie (RCT), een studie rond de digitale transformatie van de economie en de plaats van de telecomsector in dit verhaal. Deze studie gebeurt in samenwerking met het federaal Planbureau, de fod Economie en het BIPT. Hierna vindt u een aantal eerste resultaten die op 3 juni werden voorgesteld aan het RCT. In de volgende fase zullen deze resultaten verder verfijnd worden met het oog op het formuleren van concrete beleidsaanbevelingen

4

5 CRB EWG-GTE 35 SVC/TS/SDh/LVN 18 juni Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie Een aantal eerste resultaten BIPT: Luc Vanfleteren Federaal Planbureau: Jan van der Linden Fod Economie: Steffi Mignon, Pierre Strumelle, Liliane Turloot Secretariaat CRB: Tom Strengs, Siska Vandecandelaere 1

6 Overzicht 2 1. Waarom digitaliseren? 2. Maar wat is digitalisering precies? 3. Het digitale ecosysteem 3.1. Infrastructuur 3.2. De ICT-sector 3.3. ICT-gebruik 4. Beleidsimplicaties 5. Pistes voor verder onderzoek 2

7 3 1. Waarom digitaliseren? 3

8 Digitalisering is belangrijk 4 Digitalisering als hefboom voor de transformatie van de economie: de V.S. vs. Europa Van WOII tot 1995 was arbeidsproductiviteit in Europa systematisch hoger dan in de V.S. (Kegels e.a., 2012); : productiviteitsgroei in Europa neemt af en versnelt in de V.S. (als gevolg van ICT capital deepening en TFP-groei in ICT sectoren) (Jorgenson e.a., 2012; Oliner e.a., 2007); : sterke productiviteitsgroei in V.S. zet door, maar ditmaal voornamelijk gedreven door TFP-groei in ICT-intensieve marktdiensten (vooral groot- en detailhandel) (Jorgenson e.a., 2010; Oliner e.a., 2007; van Ark en Inklaar, 2005); ICT-kapitaalverdieping in Europa loopt achter op de V.S. (van Ark e.a., 2003) Evenwel grote verschillen tussen Europese landen (Scandinavië vs. Spanje, Italië) (van Ark en Inklaar, 2005; Kegels e.a., 2012). 4

9 Digitalisering is belangrijk 5 Vergelijking van de economische impact van ICT in de V.S. en de EU EU-15 total economy EU-15 market sector Bron: van Welsum, Overmeer en van Ark (2013) Europe total economy EU-27 total economy total economy total economy total economy United States total economy total economy total economy GDP growth 2,2 2,5 2,0 1,1 1,5 3,1 3,5 2,4 0,7 1,5 Labour productivity growth 1,3 1,6 1,6 0,9 1,2 2,0 2,6 2,0 1,2 1,5 Contributions to LP growth: IT investement/hour 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,7 0,9 0,5 0,4 0,5 MFP (ICT-production) 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 MFP (ICT-use) 0,1 0,2 0,0-0,1-0,1 0,1 0,5 0,1-0,1 0,0 %-point IT contribution to LP 0,7 1,0 0,7 0,3 0,4 1,3 1,9 1,1 0,5 0,9 Total IT as % of LP growth 57% 60% 43% 32% 36% 64% 74% 54% 46% 55% Total IT as % of GDP growth 34% 39% 34% 27% 30% 41% 55% 45% 78% 55% 5

10 Digitalisering is belangrijk 6 Tussen 2001 en 2011 was 30% van de economische groei in de EU te danken aan ICT, terwijl ICT in de V.S. verantwoordelijk was voor 55% van de economische groei. Gedurende de laatste periode ( ) bedroeg het geschatte verschil in de bijdrage van ICT aan de productiviteitsgroei in de V.S. en de EU ongeveer 0,2% op jaarbasis (over de periode was dit verschil zelfs 0,5% in het voordeel van de V.S.). Dat betekent dat het verschil in productiviteitsgroei tussen beide continenten over deze periode bijna volledig kan verklaard worden door het verschil in bijdrage vanwege ICT tussen beide regio s. 6

11 Digitalisering is belangrijk 7 Sinds de financiële crisis echter terugval van de arbeidsproductiviteit in zowel de V.S. als Europa. Ook bijdrage van ICT tot de economische groei kende een sterke terugval in zowel de V.S. als de EU. Niettegenstaande bleef de productiviteitsgroei in de ICTsectoren in de V.S. relatief sterk t.o.v. hun Europese tegenhangers (van Welsum, Overmeer en van Ark, 2013). 7

12 Wat leren we hieruit? 8 De ervaring in de V.S. leert dat digitalisering een belangrijke impact kan hebben op productiviteitsgroei. Deze impact verloopt in eerste instantie via productiviteitsgroei in de ICT-sectoren zelf en via investeringen in ICT-kapitaal door andere sectoren (directe effecten van ICT). Op lange termijn dient dit ICT-kapitaal echter aangewend te worden voor aanvullende innovatie in de rest van de economie ( ICT-enabled innovation ), zodanig dat de TFP in de rest van de economie toeneemt (geïnduceerd effect van ICT). Daarom is het belangrijk dat Belgische ondernemingen voldoende voorbereid zijn op de volgende digitale golf (Big Data, cloud, social media, IoT, ). De verdergaande digitalisering van de Europese economie is immers op dit moment een van de grootste opportuniteiten om de productiviteitsgroei te stimuleren (van Ark, 2014). 8

13 Maatschappelijke impact van ICT 9 Digitalisering kan naast economische waarde ook andere maatschappelijke waarde creëren. Voorbeelden die in de literatuur vaak vermeld worden zijn: Verbeterde gezondheidszorg en sociale zorg (diagnose van op afstand, monitoring gezondheid ); Verbetering van skills en onderwijs (afstandsleren, online informatie ); Milieuverbeteringen (minder pendelbewegingen, beter energiemanagement van gebouwen, smart grids ); Levenskwaliteit en sociaal welzijn (minder pendeltijd, faciliteren van interactie met vrienden, familie ); Verhoging van democratische participatie (informatievoorziening door overheid, consultaties via web ). 9

14 Risico s van ICT 10 Maar digitalisering houdt ook een aantal uitdagingen in: Arbeidsmarkt: Hoe ervoor zorgen dat werknemers zich voldoende kunnen aanpassen? In the coming years, 90% of the jobs will require some level of digital skills (EC, 2015, blz. 70); 54% of EU jobs at risk of computerization (Bruegel, 2014). Hoe privacy voldoende waarborgen? Toenemende afhankelijkheid van het internet: hoe voorbereiden op eventuele storingen? Hoe digitale kloof vermijden? 10

15 De digitale kloof in België 11 Definitie: De term digitale kloof verwijst naar verschillen tussen individuen, tussen huishoudens, tussen ondernemingen, tussen inkomensgroepen en tussen regio s op vlak van toegang tot en gebruik van ICT en het internet voor uiteenlopende doeleinden (OECD, 2001) Indicator: percentage individuen dat nog nooit het internet gebruikt heeft. Afhankelijk van: - leeftijd (2,7% 43,5%) - opleidingsniveau (1,9% 28,5%) - inkomensgroep (3,5% 29%) De digitale kloof is de laatste jaren sterk gedaald in België (evenals gemiddeld in de EU-15), maar blijft hoog. Van 33,7% in 2006 naar 12,9% in

16 De digitale kloof in internationaal perspectief 12 % individuen dat nog nooit het internet heeft gebruikt, 2014 Bron: Eurostat 12

17 13 2. Maar wat is digitalisering precies? 13

18 Digitalisering is een generiek concept 14 dat verwijst naar alle ontwikkelingen op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak als gevolg van investeringen in informatie- en communicatietechnologieën (ICT). Het behelst zodoende meer dan steeds performantere servers en steeds snellere communicatienetwerken, het beïnvloedt tevens de aard van consumptiepatronen en productieprocessen, verandert de manier waarop markten werken en introduceert nieuwe markten en opportuniteiten. Het is m.a.w. een transversaal proces dat een impact heeft op de gehele economie. 14

19 De vraag is niet zozeer wat, maar hoe 15 Digitalisering omvat meer dan enkel ontwikkelingen op vlak van ICT per se Minstens even belangrijk is de vraag hoe ICT wordt aangewend door ondernemingen in andere sectoren ICT is immers een general purpose technology en een geslaagde digitalisering vereist (bovenop het technologische aspect) complementaire (organisatorische) innovaties en verdere investeringen in kennis en vaardigheden. Het volstaat dan ook niet om massaal te investeren in ICTkapitaal als niet ook gelijktijdig wordt geïnvesteerd in immateriële activa (zoals skills, innovatie, organisatie) die toelaten om effectief en efficiënt gebruik te maken van ICT (Lemoine e.a., 2011) 15

20 De digitale economie is een complex ecosysteem Daarom kan de digitale economie best worden opgevat als een complex ecosysteem gekenmerkt door een onderlinge afhankelijkheid en wisselwerking tussen aanbod, infrastructuur, gebruik en institutionele omgeving. Het is dan ook van belang om bij de analyse van de digitale economie (en bij het uitstippelen van het beleid ter zake) steeds het gehele ecosysteem voor ogen te houden. Een geslaagde digitalisering van de economie vereist bijgevolg een dynamische interactie tussen de verschillende elementen van dit ecosysteem: digitale infrastructuur de ICT-sectoren ICT-gebruik Deze interactie wordt in grote mate bepaald door de institutionele omgeving (regelgeving, digitale vaardigheden, digitale veiligheid, vertrouwen, cultuur, ) 16 16

21 De digitale economie is een complex ecosysteem 17 Regelgeving Skills Aanbod Hardware Software ICT-dienstverlening Infrastructuur - Telecom Vraag Media Distributie Financiële sector Industrie Vertrouwen - Housing & Hosting Gezondheidszorg - Internet exchanges Onderwijs Openbaar bestuur Cultuur Ondernemerschap Innovatie 17

22 Infrastructuur 18

23 Breedband: key enabler voor digitale economie 19 Heel wat studies vinden positieve impact van breedband op groei en jobs. Studie Focus Bevindingen Geografie Periode Koutroumpis (2009) Broadband penetration * A 10 percentage points increase in broadband penetration yields 0,25 p.p. (low penetration countries) to 0,63 p.p. (high penetration countries) increase in GDP growth. EU * The average contribution of broadband deployment to GDP growth in EU-15 was 0,63 percentage points Czernich e.a. (2011) Broadband penetration * A 10 percentage points increase in broadband penetration raises annual per capita growth by 0,9%-points - 1,5%-points Qiang en Rossotto (2009) Broadband penetration * A 10 percentage points increase in broadband penetration yields an additional 1,21 percentage points of GDP growth in high income economies * A 10 percentage points increase in broadband penetration yields an additional 1,38 percentage points of GDP growth in low and middle income economies Crandall, Lehr en Litan (2007) Broadband penetration * No statistically significant results with respect to effects of broadband deployment on output * A 1 percentage point increase in broadband penetration is projected to yield a 0,2 to 0,3 percent increase in employment per year "assuming the economy is not yet at full employment" Rohman en Bolin (2012) Broadband speed *If the speed level is doubled (to 16.6 Mbps on average), the impact on GDP growth is 0,3 percentage points (relative to the growth in 2008) Arthur D. Little (2015) Telco investment 1 EUR geïnvesteerd in nieuwe zeer hoge snelheidsdnetwerken (vast en mobiel) creëert 3 euro BBP Crandall en Singer (2010) Broadband * The massive investments made in mobile and wired Internet capacity by the major network providers has created hundreds of thousands of jobs (approximately ) over the past six years and the expected capital investment over the next few years ( ) would create approximately 509,000 jobs relative to a world without such investments * The massive investments made in mobile and wired Internet capacity by the major network providers has created about $562 billion over the past six years and the expected capital investment over the next few years ( ) would create approximately $542 billion of increased GDP relative to a world without such investments OECD countries 120 countries V.S OECD countries V.S

24 Breedband: key enabler voor digitale economie 20 Studie Focus Bevindingen Geografie Periode Crandall e.a. (2003) Broadband deployment Employment impact of broadband deployment aimed at increasing household adoption from 60% to 95% (requiring an investement of $63,6 billion) = 1,2 million jobs (comprising for construction and indirect) V.S.? Atkinson, Castro en Ezell (2009) Broadband deployment A $10 billion investment in broadband deployment yields jobs (of which direct and indirect and induced) Katz en Suter (2009) Broadband deployment A $6,3 billion investment (BTOP program) yields jobs (comprising direct, indirect and induced) Liebenau e.a. (2009) Broadband deployment A $7,5 billion investment (to achieve the target of 'Digital Britain') yields jobs (including direct and indirect and induced jobs) Katz e.a. (2009) Broadband deployment * A EUR 36 billion investment yields jobs (comprising direct, indirect and induced) * A EUR 36 billion investment in broadband network construction yields EUR 33 billion additional value added (elke euro geïnvesteerd genereert 0,93 euro extra toegevoegde waarde, dit komt overeen met 0,12% van het Duitse bbp. * Bovenop deze statische i/o-effecten, berekenen de auteurs nog de effecten van zogeheten 'netwerkexternaliteiten' (dit zijn effecten op economische groei en werkgelegenheid als gevolg van het gebruik van breedband: toegenomen productiviteit, innovatie, nieuwe waardeketens/business modellen, ) * Deze netwerkeffecten zorgen voor nog eens extra jobs en EUR 137,5 miljard extra BBP * De totale impact van een investering van EUR 36 miljard in netwerkuitrol in Duitsland wordt aldus geschat op nieuwe jobs (over een periode van 10 jaar) en EUR 171 miljard extra toegevoegde waarde (BBP) in 2020 tegenover een scenario zonder investering. V.S.? V.S.? VK? Duitsland

25 Breedband: key enabler voor digitale economie 21 Drie belangrijkste troeven van België volgens internationale bedrijfsleiders: Troeven van België transport en logistieke infrastructuur 79% goed uitgebouwde telecominfrastructuur 75% goed geschoolde werknemers 74% Bron: de barometer van de Belgische attractiviteit, Ernst&Young (2012) 21

26 Breedbandinfrastructuur in België 22 NGA-dekking (>30Mbps) EC, Digital Agenda Scoreboard 22

27 Effectief gerealiseerde snelheid 23 Hangt af van: 1) verschil tussen geadverteerde en effectief gerealiseerde snelheden Eigenlijke/geafficheerde downloadsnelheid op piekmomenten BE gemiddeld EU telefoonnetwerk* 83,20% 84,56% kabelnetwerk 89,54% 89,34% *In de studie werden VDSL en FTTH samen genomen voor het berekenen van het gemiddelde van de EU. Bron: EC, 2014, SamKnows study, blz. 88 2) keuze consument (uptake) 23

28 Uptake van 30 Mbps 24 Bron: EC- broadband access in the EU: situation at 1/7/

29 Uptake van 100 Mbps 25 Bron: EC broadband access in the EU : situation at 1/7/

30 Effectieve snelheid gemeten door Netflix 26 Bron: Netflix 26

31 Andere kwaliteitselementen 27 Onderstaande tabel geeft de positie van België tov 13 EU-landen. Voor elk land werd de score voor de best beschikbare technologie genomen (wetende dat deze technologie niet noodzakelijk in het ganse land beschikbaar is). Positie van BE in EU15 zonder LU en AT DNS resolution time 1 downstream VoIP jitter 2 actual download speed 3 latency 3 upstream VoIP jitter 4 DNS failure rate 6 packet loss 7 actual upload speed during peak periods 10 Bron: SamKnows rapport Meting bij voor elk land representatief staal vaste breedbandconsumenten in oktober

32 Andere kwaliteitselementen 28 België positioneert zich voor de meeste kwaliteitselementen in de bovenste helft; Op basis van deze gegevens lijkt uploadsnelheid een aandachtspunt voor België; Deze is typisch hoger naarmate fiber connecties dichter bij de eindgebruiker komen; In België nog quasi geen fiber tot eindgebruiker; Landen die heel goed scoren op fiber zijn Japan, Korea en Zweden (zie volgende grafiek). 28

33 Fiber connections in total broadband subscriptions 29 Bron: OESO, situatie juni

34 Mobiel breedband 30 Voor mobiel breedband is dekking, snelheid en penetratiegraad voorlopig nog onder EU gemiddelde, maar wel inhaalbeweging bezig. Bron: EC, Digital Agenda Scoreboard 30

35 Prijs is natuurlijk ook belangrijk 31 Niet alleen de kwaliteit van breedband is belangrijk, maar ook de prijs. Die zal een belangrijke impact hebben op de uptake van breedband. Hierna volgen de belangrijkste conclusies van de studies van het BIPT betreffende het prijsniveau op de residentiële en op de zakelijke markt. Methodologie: Het BIPT stelde gebruikersprofielen en categorieën op, rekening houdende met typisch gebruik; Voor elk gebruikersprofiel werd nagegaan wat de maandelijks terugkerende kost is voor de eindgebruiker op basis van de tariefplannen van de grootste operatoren. 31

36 Prijs op residentiële markt 32 Residentiële markt: gemiddelde positie tov buurlanden, maar: Mobiele data: duur in geval van hoog dataverbruik; Internet en bundels: gemiddeld voor meest populaire producten, maar vrij duur voor zeer hoge snelheden; Aandachtspunt: consumenten vinden het moeilijk om prijzen en diensten met elkaar te vergelijken en zijn in België zeer terughoudend als het gaat om het veranderen van telecomoperator. 32

37 Prijs op zakelijke markt 33 Zakelijke markt: verschillende profielen Heel grote, internationale bedrijven kennen relatief weinig problemen. Zij worden bediend door internationale spelers. Ondernemingen met 10 tot 100 werknemers (standaardproducten) => ook relatief gunstige prijzen tov buurlanden en VK. Twee kanttekeningen: mobiele spraakdiensten: duur, in het bijzonder voor mutiplayaanbiedingen; vast breedband uit basisgamma is relatief snel in België, maar ook duur in vergelijking met de producten met lagere basissnelheden in andere landen. 33

38 Prijs op zakelijke markt 34 Probleem voor ondernemingen die dedicates services vragen. Er zijn indicaties dat de prijzen voor deze ondernemigen hoog zijn. Weinig concurrentie in dit segment => Belgacom/Proximus duidelijk dominante aanbieder; Hoop dat dit probleem kleiner wordt nu kabeloperator ook over mobiele tak beschikt. Dit kan de concurrentie op de gecombineerde vaste en mobiele markt stimuleren. 34

39 Verwachtingen toekomst? 35 Sterke stijging van dataverkeer verwacht tussen 2014 en 2019 Meer internetverkeer toenemende penetratie van smartphones en tablets; Internet of Things (alles met alles verbonden); toenemende tendens van bedrijven om applicaties naar de cloud te verplaatsen; Toenemend aandeel van zwaardere internettoepassingen Cisco (2015) verwacht dat in 2019 IP videoverkeer 80% van alle consumenteninternetverkeer zal bedragen; Ook meer en meer high definition kwaliteit; 35

40 Sterke stijging internetverkeer verwacht 36 Bron: Cisco Visual Networking Index, Forecast and Methodology

41 Mobiel dataverkeer kent % sterkste stijging 37 toenemend aantal mobiele toestellen en mobiele applicaties en diensten; sterke stijging van mobiele video. Bron: Cisco Visual Networking Index, Forecast and Methodology

42 Blijvend investeringen nodig Het is belangrijk dat het netwerk deze toevloed van verkeer kan blijven dragen; Bovendien zijn, afhankelijke van het type dienst, naast capaciteit ook andere elementen belangrijk. Een aantal voorbeelden: een te lage uploadsnelheid kan het ontstaan van nieuwe diensten als cloud computing, videoconferencing belemmeren; realtime toepassingen, bv. rond smart health, vereisen een lage latency; gevoelige gegevens (bv. rond gezondheid, bedrijfsgevoelige informatie ) vereisen een 100% betrouwbaar en veilig internet; 38 38

43 Aantal domeinen met hoog potentieel en hun eisen op het vlak van infrastructuur 39 Videodiensten hoge capaciteit betrouwbaar snel Cloud diensten, applicaties en resources symmetrisch hoge capaciteit Onderwijsdiensten symmetrisch hoge capaciteit low latency Smart cities overal beschikbaar resilience Big data hoge capaciteit betrouwbaar veilig IoT and M2M communicatie betrouwbaar overal beschikbaar veilig Gezondheidsdiensten Betrouwbaar overal beschikbaar low latency Elektriciteitsnetwerken overal beschikbaar resilience Bron: UK policy paper,

44 Investeringen vereisen voldoende rendabiliteit 40 Bron: berekeningen fod Economie op basis van nationale rekeningen Noot: de rendabiliteit werd berekend als de verhouding van (het netto-exploitatie overschot en het gemengd inkomen) en de kapitaalvoorraad. Na een sterke stijging van de rendabiliteit begin jaren 2000 zien we de laatste jaren een dalende tendens. 40

45 Sterke daling rendabiliteit mobiele operatoren 41 Vorige grafiek kan verschillen verbergen tussen verschillende types operatoren. Op Europees vlak lijkt er een sterke daling van de rendabiliteit van de mobiele operatoren. Average ROCE of different types of mobile operators, Europes Source: Exane BNP Paribas estimates 41

46 Cijfers voor een aantal Belgische operatoren 42 Return on Capital Employed (ROCE) voor Belgische operatoren waarvoor cijfers beschikbaar zijn. Bron: berekeningen BIPT op basis van Belfirst 42

47 Dalende rendabiliteit laatste jaren 43 weerspiegelt toegenomen concurrentie: tussen operatoren intrede van alternatieve operatoren; regelgevende maatregelen om de concurrentie te stimuleren (bv. mogelijkheid om na 6 maanden kosteloos over te stappen naar andere operator, verlaging van mobiele afgiftekosten ). maar ook de komst van nieuwe spelers: de opkomst van OTT-diensten ondermijnt de traditionele omzet van telecomoperatoren en er wordt verwacht dat dit in de toekomst nog zal toenemen (Mobilsquared, 2014). Het gaat om spraak, messaging en in toenemende mate ook TV. 43

48 Reacties van telco s 44 Langs de kostenzijde zien we dat telco s schaal- en scopevoordelen nastreven onder meer door consolidatie; Langs opbrengstenzijde: opportuniteit om geld te verdienen met het transporteren van data: Telco s proberen gebruikers aan te moedigen om meer data te consumeren (bv. via partnerships met OTTdiensten, aanbieden van goedkope devices ); Echter, ook risico verbonden aan dit verdienmodel, nl. dumb pipe -scenario waarbij mobiele dataverbindingen pure commodity worden. 44

49 Hoe dumb pipe-scenario vermijden? 45 Diversificatie van activiteiten zelf OTT-activiteiten uitvoeren of allianties aangaan; eind 2014 had 55% van de mobiele netwerkoperatoren een relatie met een OTT-partner (vergeleken met 36% in 2013) (Mobil Squared, 2014) Gesofisticeerde enablers worden Infrastructuur meer intelligent maken om zo gespecialiseerde diensten te kunnen leveren; Voorbeelden: QoS, cloud-gebaseerde diensten Sterktes: relatie met klant, vertrouwen van klant (cybersecurity), aanwezigheid facturatiedienst 45

50 Overige infrastructuurelementen 46 Datacentres, hosting markt, IXPs Studie Deloitte (2014) toont bv. sterke correlatie tussen aanwezigheid van deze infrastructuurelementen en groei lokale internet-economie; OECD (2014) «It is not enough that countries are well connected through networks. The presence of data centres or other local facilities that can host Internet Exchange Points (IXP) and servers is also essential. This allows local traffic to stay local.» 46

51 Overige infrastructuurelementen 47 Bron: 47

52 Overige infrastructuurelementen 48 Belangrijke locatiecriteria voor datacentre en hosting capaciteit Sterke positieve correlatie tussen «% sites hosted in a country» en betrouwbaarheid van energienetwerk en ease of doing business (OECD, 2014) Deloitte (2013) identificeerde 4 belangrijke pijlers voor data centre locations Internet Connectivity (bv. aantal IXPs); Energie (prijzen en betrouwbaarheid); Geografische locatie (bereikbaarheid, centrale positie in Europa, neutrale positie van het land ); Politiek en economisch klimaat (economic and political stability; highly-educated and multilingual workforce; focus on international trade; favourable laws and regulations; favourable tax climate). NL sterke positie, maar voerde ook actief internationale politiek om datacentra aan te trekken. 48

53 ICT-sectoren 49

54 Welke sectoren? 50 OECD (2011): Industrie C26.1 Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten C26.2 Vervaardiging van computers en randapparatuur C26.3 Vervaardiging van communicatieapparatuur C26.4 Vervaardiging van consumentenelektronica C26.8 Vervaardiging van magnetische en optische media Diensten G46.5 Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur J58.2 Uitgeverijen van software J61 Telecommunicatie J62 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma s, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten J63.1 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen 50 S95.1 Reparatie van computers en communicatieapparatuur

55 Belang van de ICT-sector 51 Is een omvangrijke nationale ICT-sector een noodzakelijke voorwaarde voor een geslaagde digitalisering van de Belgische economie? OECD (2011) stelt het als volgt: Questions can be raised regarding the link between having an ICT sector and benefiting from ICT investment and use. Some analysts have used the experience of a country such as Australia to suggest that having a large ICT manufacturing sector might not always be necessary. However, this hypothesis might benefit from more research as there could be spill-over effects associated with having an ICT manufacturing sector. Moreover, in order to benefit from ICT use, it might be important to have a welldeveloped domestic industry providing software and computer services to firms using the technology. (OECD, 2011, p.61) 51

56 Belang van de ICT-sector 52 McKinsey (2012) stelt evenwel vast dat countries with a high internet contribution to GDP correlate to those with a strong internet supply system. 52

57 Belang van de ICT-sector 53 ICT-sectoren (vooral ICT-diensten) zijn sterk verweven met de rest van de economie. Production Normalized Backward Linkages Source: BFP Faible (<1) Elevé (>1) Faible (<1) 26B 26A, 63A Elevé (>1) Normalized Forward Linkages 58A, 61A, 62A, TIC Net linkages Backward Forward 26A 0,76 1,27 26B 1,26 0,9 58A 1,15 0,84 61A 0,88 1,13 62A 0,85 1,06 63A 0,39 1,68 TIC 0,88 1,1 53

58 Structuur van de Belgische ICT-sector 54 Samenstelling van de Belgische ICT-sector (2012) ICT branche Ondernemingen % omzet % werknemers Industrie 503 7,3% 6,5% Groothandel ,1% 13,5% Uitgeverijen 499 0,2% 0,2% Telecommunicatie ,2% 23,4% Systeemontwikkeling ,8% 44,3% Informaticadiensten ,9% 2,6% Reparatie 806 0,7% 1,9% Totaal o.b.v. OESO definitie Detailhandel ,0% 7,8% Totaal ,0% 100,0% Aandeel ICT sector in de Belgische economie 4,20% 3,4% 2,7% Bronnen: FPB, DBRIS, Belfirst 54

59 ICT-sector iets dynamischer dan rest economie 55 Demografie van ICT-ondernemingen (gemiddelden per jaar over ) ICT ondernemingen Totale populatie* Aantal ondernemingen Aantal oprichtingen Aantal stopzettingen** Oprichtingsratio 8,0% 6,3% Stopzettingsratio 4,7% 4,4% Netto groeiratio 3,3% 1,9% Groei aantal ondernemingen 4,4% 3,0% Bronnen: FPB, DBRIS, Belfirst *) Niet-financiële ondernemingen die een jaarrekening neerlegden bij de Balanscentrale **) Als stopgezettte ondernemingen worden beschouwd de ondernemingen die over het voorgaande jaar geen jaarrekening neergelegd hebben 55

60 Belang van ICT-diensten 56 Bron: INR Evolutie toegevoegde waarde (in volume) van de ICT-sectoren (in miljard euro) 56

61 Belang van ICT-diensten 57 Teruggang van ICT-industrie, maar sterke groei van ICT-diensten (inclusief telecom); Vooral NACE groeide sterk; Maar evenzo in andere landen; Aandeel van ICT-diensten in toegevoegde waarde en tewerkstelling is bijgevolg niet opvallend hoog in vergelijking met andere landen; Aandeel van ICT in de dienstenexport daarentegen wel relatief hoog en gestegen; Aandeel van ICT in de uitvoer van goederen echter laag en dalende. 57

62 Belang van ICT-diensten 58 Aandeel van ICT in totale uitvoer van diensten ( ) Bron: Eurostat 58

63 Belang van ICT-diensten 59 Aandeel van ICT in totale uitvoer van goederen ( ) Bron: Eurostat 59

64 Belang van ICT-diensten 60 Ook voor de toekomst wordt verwacht dat software en IT-diensten heel dynamische componenten van de internet industrie zullen zijn, onder meer door de diffusie van cloud computing, mobiele apps en innovatieve applicaties zoals big data analytics. (Hoorens et al., 2012, blz. xv) De uitdaging voor België is om een stuk van deze groei te capteren 60

65 Innovatie in ICT 61 O&O-uitgaven in België zijn vergelijkbaar met Duitsland en Frankrijk * Noot: Cijfer voor 2010 Bron: FPB o.b.v. Eurostat Uigaven aan O&O door ICT-sectoren, in % van de productie van elke sector, 2011 NACE Omschrijving België Duitsland Frankrijk Nederland 26 ICT-industrie 10,9 8,9 13,0 2,1 58 Uitgeverijen 0,6 3,0 61 Telecommunicatie 2,0 0,8 1,0* 0, Software en diensten 2,8 2,5 2,3 2,8 Totale ICT-sector 3,3 3,5 3,4 1,8 Patentaanvragen in België zijn wel lager dan in buurlanden Er bestaan sterke verschillen tussen de gewesten op vlak van patentaanvragen (Vlaanderen doet het beduidend beter dan Wallonië) 61

De impact van ICT op de Nederlandse economie

De impact van ICT op de Nederlandse economie De impact van ICT op de Nederlandse economie In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Project: 2014.062 Publicatienummer: 2014.062-1430 Datum: Utrecht, 4 november 2014 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert Report Economy.be at the Crossroads Hoe het Internet de Belgische economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijde management consultant en toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

De toekomst is reeds begonnen. www.foresight2020.be

De toekomst is reeds begonnen. www.foresight2020.be www.foresight2020.be De toekomst is reeds begonnen Inhoudstafel Voorwoord...4 Niks nieuws onder de zon. Of is er toch meer aan de hand?...5 En wat met het proces van creatieve destructie?...5 Evoluties

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

Exponentiële groei in digitale technologie: TV aanbod wordt breder en kijkbeleving consument beter

Exponentiële groei in digitale technologie: TV aanbod wordt breder en kijkbeleving consument beter Exponentiële groei in digitale technologie: TV aanbod wordt breder en kijkbeleving consument beter Voorwoord We staan aan het begin van een nieuw te vormen business landschap. Bedrijven worden afgerekend

Nadere informatie

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief De wedloop om kennis De kennissamenleving in internationaal perspectief Juni 2012 1 Voorwoord Deze notitie gaat over de kennissamenleving van de toekomst. Wat moet Nederland doen om in een snel veranderende

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

Regulering blijft nodig. Verstrengeling van media en. telecommunicatie. Vernieuwing van toezicht op. telecommunicatie. en media

Regulering blijft nodig. Verstrengeling van media en. telecommunicatie. Vernieuwing van toezicht op. telecommunicatie. en media Verstrengeling van media en telecommunicatie Regulering blijft nodig CPB Policy Brief 2011/02 Vernieuwing van toezicht op telecommunicatie en media Paul W.J. de Bijl Samenvatting Is concurrentie in de

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België

Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Uitgave 2013 Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Uitgave 2013 COLOFON Het economische gewicht

Nadere informatie

Uw Big Data-potentieel

Uw Big Data-potentieel VINT onderzoeksnotitie 1 van 4 vint onderzoeksnotitie 2 van 4 VINT onderzoeksnotitie 3 van 4 VINT onderzoeksnotitie 4 van 4 Uw Big Data-potentieel The Art of the Possible Jaap Bloem Menno van Doorn Sander

Nadere informatie

De agrarische sector in Nederland naar 2020

De agrarische sector in Nederland naar 2020 Het LEI is een onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen de Social Sciences Group. Meer informatie: www.lei.wur.nl

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software

Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen van het gebruik van Enterprise Social Networking Software 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Een exploratief onderzoek naar de voordelen

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN - UPDATE

CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN - UPDATE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN - UPDATE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE Schrauwen, J.; Demol, M.; Van Andel, W. & Schramme, A. 2014 KENNISPARTNER 1 INHOUD INTRODUCTIE TOT DE STUDIE 4 MANAGEMENTSAMENVATTING

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel internet Fase 3: stappenplan voor een nationaal SBB-project In opdracht van de FOD Economie, K.M.O.,

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND

SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND SOCIAL MEDIA IN DE DETAILHANDEL EEN ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA SITES DOOR (WEB)WINKELS EN CONSUMENTEN IN NEDERLAND JESSE WELTEVREDEN, ESTHER DE BERG, HAN BOELS, ROB DE BOER, THOMAS ADELAAR,

Nadere informatie

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl TNO-rapport T +31 15 285 70 00 F +31 15 285 70 57 info-ict@tno.nl Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Datum 25 februari 2010

Nadere informatie

Helderheid creëren met Big Data

Helderheid creëren met Big Data vint-onderzoeksnotitie 1 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 2 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 3 van 4 VINT-onderzoeksnotitie 4 van 4 Helderheid creëren met Big Data Jaap Bloem Menno van Doorn Sander Duivestein

Nadere informatie

INTERACTIVE MARKETING BOOK 2010 THE FIFTH EDITION OF THE INTERACTIVE MARKETING BOOK IS A PUBLICATION OF

INTERACTIVE MARKETING BOOK 2010 THE FIFTH EDITION OF THE INTERACTIVE MARKETING BOOK IS A PUBLICATION OF INTERACTIVE MARKETING BOOK 2010 THE FIFTH EDITION OF THE INTERACTIVE MARKETING BOOK IS A PUBLICATION OF Inhoudstafel Interactive Marketing Book 2010 www.digimedia.be 007 Introductie Interactive Marketing

Nadere informatie