10 PUNTENPLAN PLATFORM PRIVACY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 PUNTENPLAN PLATFORM PRIVACY"

Transcriptie

1 10 PUNTENPLAN PLATFORM PRIVACY Punt 1: Bewustmaking van burgers over risico s sociale media Informatie en bewustmaking van gebruikers van de risico s die verbonden zijn aan de sociale netwerken, media, apps, dating sites, tracking mechanismes, cookies, internet-of-things (zoals smart thermostats, whereabouts), wifi, bluetooth en andere nieuwe technologieën. Informeren, sensibiliseren en empoweren van burgers rond (digitale) privacy via gezamenlijke en gecoördineerde aanpak: het bundelen van actuele initiatieven en informatie in een unieke (portaal)website. Het platform zal een elektronisch portaal creëren en voeden met relevante informatie naargelang de gebruikerscategorieën (particulieren, KMO s, jongeren, enz.), in de vorm van inhoud of links naar andere websites. Punt 2: Transparantie naar de burgers toe Herkennen en begrijpen gebruiksvoorwaarden Momenteel moet de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking de burger duidelijk informeren welke verwerkingen hij of zij voor ogen heeft en waarom (doel). Dit is goed, maar in de moderne tijden is het quasi onmogelijk om deze info leesbaar weer te geven op een smartphone (vb. bij app s). Op zoek gaan dus naar manieren om de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van de sociale media en app s op een maatschappelijke aanvaardbare en op een begrijpbare en leesbare manier (voor een smartphone scherm) naar de gebruikers te brengen. We starten door een overzicht van bestaande projecten te maken (met inbegrip van suggesties die op Europees niveau werden gelanceerd) om het beste/meest haalbare initiatief verder uit te werken in een proefproject. Jaarlijkse privacy-afrekening Binnen België en binnen de federale regering willen wij een voorbeeld zijn naar onze burgers toe. Daarom willen wij burgers de mogelijkheid bieden om, minimum 1 maal per jaar, een overzicht te krijgen van de verwerkingen van hun persoonsgegevens binnen de verschillende administraties. Zo willen we proactief transparant zijn. Gezien de maturiteit en functionaliteiten van de IT-systemen binnen de verschillende administraties enorm verscheiden zijn, zullen we eerst een pilootproject doorvoeren binnen een administratie/departement. Er wordt naar gestreefd om deze melding elektronisch te doen, bijvoorbeeld via het adres voor elke burger dat in het regeerakkoord wordt vooropgesteld. 1

2 Op basis hiervan en via een stapsgewijze benadering, kan dan een verdere strategie / projectplan uitgetekend worden voor een volledige uitrolling binnen de federale administraties (en zo mogelijk de volledige publieke sector). Deze oefening zal een nauwe samenwerking vereisen met alle andere leden van de regering. Het platform zal de pilootprojecten opvolgen en er mogelijk inspiratie in vinden om gebruikers en klanten in een algemeen begrijpbare taal informatie aan te bieden. PUNT 3: concretiseren informatieverplichting van bedrijven Bedrijven zijn zich niet altijd bewust over hoe privacy en het wettelijk kader hieromtrent een impact kan hebben op hun activiteiten. Het is daarom belangrijk om de wettelijke bepalingen naar praktische richtlijnen te vertalen die eenduidig en pragmatisch zijn voor eenieder die met personen in contact komt, of het nu een HR-verantwoordelijke is, een sales manager, een IT-administrator tot zelfs een CEO, zowel binnen KMO s als internationale groepen. In eerste instantie zullen wij de bestaande informatie moeten bundelen, op elkaar afstemmen en waar nodig verder concreet uitwerken. Aangepaste trainingspakketen kunnen hiervoor ten gepaste tijde ook uitgewerkt worden. Het platform zal een gids met praktische richtlijnen samenstellen om de KMO s te begeleiden in de concrete toepassing van de privacywetgeving. PUNT 4: optimalisering databeveiliging en checklist voor KMO s Cyberveiligheid start met informatiebeveiliging en is net zoals inbraakveiligheid een verantwoordelijkheid van elkeen. Ieder moet die verantwoordelijkheid dan ook opnemen en niet enkel in de richting van de overheid kijken, die uiteraard haar bijdrage moet leveren in de bewustmaking van de bedrijfswereld. In dit kader kunnen we de ondernemingen concrete richtlijnen en aanbevelingen geven ter beveiliging van hun data via een checklist. Ook good practices kunnen aangereikt worden. Datacontrole met inbegrip van dataclassificatie en data(flow)-mapping Waar ook nog te weinig belang aan gehecht wordt is de noodzaak aan data classificatie en het in kaart brengen van data(stromen). Indien data-controllers niet van in het begin weten over welke types data ze beschikken (persoonsgegevens, gevoelige gegevens of andere) en geen zicht hebben over wie waar toegang toe heeft, is het onmogelijk te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake privacy maar ook security, en kortom controle te hebben over waardevolle gegevens. Het is dus van belang om de datacontrollers te sensibiliseren om te starten met dataclassificatie en 2

3 data(flow)- mapping. Dit zal de basis moeten zijn om compliance aan te tonen en als er iets foutloopt de oorzaak en omvang van de datalek te detecteren en zo beperkt mogelijk te houden. Het platform zal een checklist opstellen om de KMO s te begeleiden in de stappen die ze ondernemen om persoonsgegevens te beschermen. PUNT 5: Optimaliseren van de huidige procedures bij datalekken Definiëring van een pragmatisch en praktisch proces bij datalekken met duidelijke criteria: bijvoorbeeld aan wie melden en wanneer. Er zal gestreefd worden naar één centraal meldpunt. Hiervoor zal vanuit dit platform samengewerkt worden met Centrum Cyber Security België (in oprichting) en zullen we optimaal gebruik maken van de expertise binnen het forum. Het platform zal de bekommernissen op het terrein registreren en zal op basis hiervan en aan de hand van duidelijke criteria een snelle en efficiënte notificatieprocedure bij gegevenslekken formaliseren. PUNT 6: Privacy by design stimuleren Het ontwikkelen van diensten waarbij privacy wordt gegarandeerd dient ondersteund te worden. Algemeen dient Privacy by Design in acht genomen te worden bij het ontwikkelen van informatiesystemen, waarbij vanaf het begin rekening wordt gehouden met de privacy van de gebruikers. Daarbij dient eveneens een evenwicht gevonden te worden met het inzetten van de nodige cybersecurity middelen. Privacy by design is een concept dat vandaag zeer vaak gebruikt wordt maar weinig uitgelegd wordt. Het platform zal naar burgers, overheden en andere belanghebbenden toe het concept privacy by design duiden en het belang ervan aantonen, samen met praktische richtlijnen, concrete voorbeelden naar implementatie toe en aanbeveling tot opneming in openbare aanbestedingsprojecten. PUNT 7: Internet of things De tijd waarbij een pc het enige toestel was met een IP-adres en dit IP-adres aldus gemakkelijk kon gelinkt worden aan één individu (vaak de abonnee van het internetabonnement) is voorbij. Vandaag hebben pc s, tv s, playstations, horloges, frigo s, auto s, gsm s, tablets, tellers, etc. ook een IP-adres en kan elk van deze toestellen aan elkaar verbonden, op elkaar afgestemd en vanop een afstand geregeld en gecontroleerd worden. De impact van deze eindeloze netwerken en gigantische datasets is bijna onvoorzienbaar. 3

4 Rond dit thema, en in het bijzonder de reeds actuele trends rond SmartGRIDS, SmartCITIES, ConnectedCars, is het belangrijk om de impact op de privacy te analyseren, de naleving van de privacywetgeving te toetsen en: - Gerichte awareness campagnes te lanceren - Richtsnoeren te ontwikkelen samen met de verschillende belanghebbenden Weliswaar houdt het internet of things een uitdaging in voor de privacy, maar het kan ook kansen bieden om de gegevens beter te beschermen. De verbonden toestellen beschikken immers over een analyse- en reactievermogen die het mogelijk maakt om gegevenslekken en -diefstallen sneller en efficiënter op te sporen. Het platform zal die verschillende aanpakken bestuderen en zal de initiatieven weerhouden die het potentieel van het internet of things kunnen helpen ontwikkelen voor een betere bescherming van de privacy. PUNT 8: Telecom Telecomoperatoren en internetproviders zijn momenteel niet aan dezelfde privacy-regels onderworpen. Dit leidt tot een gedifferentieerd level playing field tussen de twee types ondernemingen en bemoeilijkt het garanderen van stabiele en duidelijke regels om de groei in een gezond concurrentieklimaat te stimuleren. Het platform zal het forum kunnen zijn waar aanpassing van het wetgevend kader aan de technologische ontwikkelingen voorgesteld worden. Hierbij zullen de gebruikers en hun persoonlijke levenssfeer gerespecteerd, zal de Europese regelgeving nageleefd en de digitale economie gestimuleerd worden. PUNT 9: Private datastromen en datacenters promoten Het gebrek aan vertrouwen in de veiligheid remt de ontwikkeling van data centers en de cloud. Een andere rem is de vrees van een onevenwichtige verhouding tussen de leveranciers en de gebruikers. De vestiging van data centers in België stimuleren is een middel om aan de dienstengebruikers de garantie te bieden dat hun gegevens in België verwerkt worden en bijgevolg dat bij die verwerking de Belgische privacy-wetgeving wordt nageleefd. De vestiging van data centers in België stimuleren biedt nog andere voordelen, zoals jobcreatie en het creëren van een kader dat innovatie bevordert. België is reeds een financieel centrum (cf. coördinatiecentra financiële instellingen) en zou ook een Europees centrum voor data centers kunnen ontwikkelen. 4

5 Het platform zal een forum zijn dat bepaalt hoe het vertrouwen versterkt kan worden, hoe de juridische remmen weggenomen kunnen worden en hoe de ontwikkeling van die data centers ondersteund kan worden door: - de regels in verband met de verantwoordelijkheden van de leveranciers inzake de vertrouwelijkheid van de gegevens te verduidelijken, waar de gegevens zich ook bevinden - duidelijke regels inzake gegevensbescherming op te stellen, waar de gegevens zich ook bevinden - door de rechten van de gebruikers van clouddiensten te verduidelijken, in het bijzonder wat de klachtenbehandeling, de toegang tot de gegevens (raadplegen, wijzigen, verwijderen) en data overdraagbaarheid betreft. PUNT 10: Hervorming wetgevend kader Op Europees niveau Het doel is om te komen tot een evenwichtig Europees kader voor de verwerking van persoonsgegevens (verordening voor de algemene verwerking van persoonsgegevens en de richtlijn over de elektronische verwerking van persoonsgegevens) en de onderhandelingen op Europees niveau verder te zetten en te bespoedigen. Dit platform zal ook een uitwisselingsplatform zijn met betrekking tot de onderhandelingen op Europees niveau van de ontwerpverordening dataprotection. - Streven naar coherentie met de andere EU-teksten teneinde tegenstrijdigheden te vermijden - Streven naar proportionele en risico-gebaseerde maatregelen - Oppassen voor te ruime definiëring gezondheidsgegevens - Evenwicht tussen de wetgeving opgelegd aan Europese bedrijven en deze aan buitencontinentale bedrijven (bijvoorbeeld Facebook en andere) - Sterke Europese Privacy-authoriteit die kan optreden tegen wereldspelers als facebook, google, microsoft, Het huidige voorstel van verordening voorziet ook in een hervorming van de bevoegde nationale privacy-autoriteit. Het platform zal de ervaring van de verschillende stakeholders bundelen als basis voor een hervorming van de Privacy Commissie die het beste antwoord kan geven op de uitdagingen die de digitalisering van de economie met zich meebrengt. 5

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken CBP Agenda 2015 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om belastingfraude tegen te gaan en om voorspellingen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken.

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken. Stichting Bits of Freedom Postbus 10746 1001 ES Amsterdam Ministerie van Veiligheid en Justitie M +31(0)6 3964 2738 E rejo.zenger@bof.nl W www.bof.nl Bank account 55 47 06 512 Bits of Freedom, Amsterdam

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel internet Fase 3: stappenplan voor een nationaal SBB-project In opdracht van de FOD Economie, K.M.O.,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 2 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

Handreiking cybersecurity voor de bestuurder

Handreiking cybersecurity voor de bestuurder Handreiking cybersecurity voor de bestuurder 2 Handreiking cybersecurity voor de bestuurder Cybersecurity op strategisch niveau Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Daar plukken we de vruchten

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Cyberkids e-privacy. Minderjarigen, minder rechten? Privacy Paper Nr. 4

Cyberkids e-privacy. Minderjarigen, minder rechten? Privacy Paper Nr. 4 Cyberkids e-privacy Minderjarigen, minder rechten? Privacy Paper Nr. 4 Cyberkids e-privacy Minderjarigen, minder rechten? Privacy Paper Nr. 4 Beschikbaar in deze reeks: Privacy Paper Nr. 1: e-privacy in

Nadere informatie

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY Informatiebeveiliging - nummer 7-2013 13 Mr. dr. M.(Mirjam) H. Elferink is werkzaam als advocaat bij KienhuisHoving in Enschede in de praktijkgroep Intellectuele

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG Whitepaper Voka Health Community mobile Health inhoudstafel inleiding p. 4 hoofdstuk 1: mhealth? Kenmerken en situering p. 8 hoofdstuk 2: Meerwaarde

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie