Algemene informatie ING Autoverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie ING Autoverzekering"

Transcriptie

1 Algemene informatie ING Autoverzekering ingauto.be Identiteit en personalia van de betrokken partijen De ING Autoverzekering wordt u aangeboden door: Verzekeraar: ING Insurance Services nv naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven in België bij de FSMA onder het codenummer groene kaart Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland Handelsregisternummer , onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekerings- makelaar ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel, België. RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Vertegenwoordiger in België: ING Non-Life Belgium nv, bevoegd o.m. om in België schade te regelen voor ING Insurance Services nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten door de FSMA onder het codenummer Vennootschapszetel: Sint- Michielswarande 70, B-1040 Brussel, België RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Belangrijkste kenmerken van het product De ING Autoverzekering is een autoverzekering voor personenauto s. Ze is bestemd voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar met hoofdverblijfplaats in België. De autoverzekering richt zich tot particulieren en personen die een vrij beroep uitoefenen. Beroepsgebruik is toegestaan voor zover het geen professioneel transport van goederen of personen betreft, of de verhuur van voertuigen. U sluit de verzekering online af via de website of via Home Bank, de thuisbankiermodule van ING België. Intekenen kan ook in elk ING-kantoor of op het nummer De algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vormen samen het contract van de ING Autoverzekering. Het contract heeft een looptijd van 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De autoverzekering bevat altijd de wettelijk verplichte waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid. In de ING Autoverzekering is ook altijd standaard de waarborg Service bij schade begrepen. Die waarborg garandeert bij schade een aantal diensten zoals het slepen van het voertuig, het vervoer van inzittenden naar hun bestemming en het verwittigen van contactpersonen. U hebt daarnaast de keuze uit een aantal optionele waarborgen: Rechtsbijstand: voor de kosten verbonden aan de verdediging van uw belangen na een schadegeval (bijvoorbeeld de advocatenkosten); Mini-Omnium: omvat de deelwaarborgen Glasbreuk, Diefstal, Brand en Schade veroorzaakt door dieren en natuurrampen; Omnium: omvat de Mini-Omnium en vergoedt ook de materiële schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig na een ongeval in fout. U kiest zelf de franchise. Bestuurdersverzekering: vergoedt de medische en andere kosten wanneer de bestuurder bij een ongeval in fout gekwetst raakt of overlijdt; Bijstand pech en buitenland: voor bijstand aan het voertuig in geval van pech of ongeval, zowel in België als in het buitenland; Premiebescherming na schade: voorkomt dat uw toekomstige premies stijgen ten gevolge van een eerste schadegeval in fout of omniumschade. De volledige beschrijving van de waarborgen kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden. Uw polis aanpassen kan onmiddellijk via 3 kanalen: online via Home Bank (de polisgegevens zijn er altijd consulteerbaar); telefonisch op het nummer ; in elk ING-kantoor.

2 De aanpassing van het contract is kosteloos en u ontvangt altijd de bevestiging van de aanpassingen per post. U moet dan contact opnemen met de ING Assist line: in België op het nummer ; in het buitenland op het nummer De ING Assist Line is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wat bepaalt of u verzekerd kunt worden of blijven, wat de verzekering omvat en wat u ervoor betaalt? De verzekering komt tot stand op basis van uw individuele situatie en kenmerken. Deze worden in rekening genomen om u een tarief op maat te bieden. De door u aangeleverde informatie is van belang bij het onderschrijven van de verzekering, maar ook tijdens de looptijd van de verzekeringsovereenkomst. De volgende kenmerken zijn bepalend voor het aanvaarden van de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid, de omvang van de verzekering en de prijs die u ervoor betaalt. De kenmerken van het voertuig: het merk, het vermogen, de brandstof, de cataloguswaarde en de accessoires, hebben een invloed op de verzekeringspremie van de door u gekozen dekkingen. Bijvoorbeeld: voor voertuigen met een hoger vermogen geldt een hogere verzekeringspremie. Het gebruik van het voertuig: het aantal kilometers dat u zult rijden of de reden waarvoor u het voertuig zult gebruiken bepalen de verzekeringspremie mee. Hoe meer het voertuig gebruikt wordt, hoe hoger het risico op een mogelijk schadegeval en dus hoe hoger de premie. Indien u het voertuig louter gebruikt voor professionele doeleinden: professioneel vervoer van goederen, personen of materialen of het verhuur van voertuigen kunnen niet verzekerd worden onder de ING Autoverzekering. Uw schadeverleden. Bijvoorbeeld: een bestuurder die de afgelopen jaren veel schade heeft geleden zal een hogere premie betalen dan wanneer de bestuurder geen schade zou hebben geleden. Zo wordt een prijs berekend die zo goed mogelijk aansluit bij het rijgedrag van de bestuurder. Verzekeringspremies van bestuurders die in de voorbije jaren te veel schade hebben geleden, kunnen ook geweigerd worden door de verzekeraar. Uw rijervaring. Bijvoorbeeld: een bestuurder die al 10 jaar zijn rijbewijs heeft, zal een lagere premie betalen dan iemand die nog maar net zijn rijbewijs behaald heeft. Zo wordt de prijs berekend op basis van de rijervaring van de bestuurder. De woonplaats speelt een rol in de bepaling van de pre- mie. Bijvoorbeeld: iemand die in de stad woont loopt een groter risico op schade dan iemand die meer landelijk woont. Eigenaar of huurder. Er kan een verschil in premie bestaan voor eigenaars van een vastgoed of voor huurders. Dit omdat eigenaars minder frequent verhuizen. Daardoor zijn ze meer gewend aan de buurt en veroorzaken ze minder ongevallen. Een combinatie van de leeftijd van de gebruikelijke bestuurder en het type auto. Bijvoorbeeld: een jongere bestuurder met beperkte ervaring maar wel in het bezit van een auto met een hoog vermogen loopt een groter risico op schade. Dit is daarom bepalend voor de premie en het tot stand komen van de verzekering. Het bedrag van de franchise. Bijvoorbeeld: wanneer u kiest voor een franchise van 400 in plaats van een franchise van 0 kan u dit een premievoordeel opleveren voor de omniumverzekering. Verklaringen van de verzekeringnemer die betrekking hebben op de verzekeringnemer en de andere bestuurders in het huishouden: het verzekeringsverleden van de bestuurders, strafrechtelijke veroordelingen van de bestuurders, beperkingen die het rijgedrag beïnvloeden en het schadeverleden spelen een rol in de acceptatie van de verzekering. In het aangeboden tarief bij een premiesimulatie zijn de kosten, lasten en taksen verrekend. In de polisdocumenten worden die afzonderlijk vermeld. U kunt de premies betalen met een kredietkaart (Visa of MasterCard) of door domiciliëring op een ING-zichtrekening. Daarnaast kiest u ook zelf de periodiciteit van de betaling: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks en jaarlijks (maandelijks niet voor kredietkaart). Spreiding van de premiebetaling is volledig gratis. Procedure van de intekening 1. U kiest zelf het kanaal voor het afsluiten van uw ING Autoverzekering: Home Bank, ing.be, telefonisch of een ING-kantoor. 2. U vult de nodige informatie in om een premiesimulatie te bekomen. Het betreft gegevens over de verzekeringnemer en de bestuurder, over het te verzekeren voertuig en de gewenste waarborgen. 3. De premiesimulatie is geldig op de dag waarop ze u wordt aangeboden. 4. Gaat u in op ons aanbod, dan vult u de gegevens in die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag door de verzekeraar en voor het opmaken van een polis. 5. Vooraleer de aanvraag definitief te bevestigen, krijgt u altijd een volledig overzicht van uw gegevens en ons aanbod, zodat u alles kunt doornemen.

3 6. Wanneer u de ING Autoverzekering afsluit, verklaart u dat u het verzekeringsvoorstel, deze productfiche en de algemene voorwaarden hebt afgedrukt of op een voor u beschikbare en toegankelijke duurzame drager (bv. op een harde schijf) hebt bewaard, dat u er kennis van hebt genomen en dat u ze aanvaardt. De algemene voorwaarden zijn consulteerbaar op de website van ING, in elk ING-kantoor en in Home Bank. U ontvangt een exemplaar samen met de bijzondere voorwaarden. 7. In de meeste gevallen deelt ING u onmiddellijk mee of uw verzekeringsaanvraag wordt aanvaard. Als dat niet mogelijk is, onderzoeken we de aanvraag zo snel mogelijk. Wanneer we uw aanvraag niet kunnen goedkeuren, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging. 8. In geval van goedkeuring ontvangt u de bijzondere en algemene voorwaarden van de ING Autoverzekering per post en, als u dat wenst, per Als u een andere verzekering opzegt om de ING Autoverzekering af te sluiten, helpen wij u met de opzeg ervan, als u dat wilt. U ontvangt dan samen met de polis een opzegbrief die u ons ondertekend terugstuurt. ING staat dan in voor de verdere afhandeling. Alle documenten met betrekking tot de intekening op en het verloop van uw ING Autoverzekering worden gearchiveerd gedurende een periode van ten minste 5 jaar na het einde van het contract. Tijdens die periode kunt u die gegevens opvragen bij ING België door een brief te sturen aan haar vennootschapszetel op het adres, zoals vermeld onder Identiteit en personalia van de betrokken partijen. Gebruikte talen voor de relaties tussen u en ING Deze fiche en de algemene voorwaarden van de ING Autoverzekering zijn beschikbaar in 4 talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels. U kunt ze via ing.be raadplegen in het Nederlands, Frans en Engels. Daarnaast kunt u steeds in het kantoor terecht in de taal van het Gewest (Nederlands, Frans of Duits) waarin dat kantoor zich bevindt. Herroepingsrecht U hebt het recht om aan ING Insurance Services mee te delen dat u de overeenkomst ING Autoverzekering herroept, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden binnen 14 kalenderdagen. De termijn begint te lopen vanaf de dag waarop u de contractvoorwaarden hebt ontvangen. De verzekeringnemer oefent dat recht uit door een aangetekende brief te richten aan: ING Autoverzekering, Sint-Michielswarande 60, 1040 De herroeping door de verzekeringnemer treedt in werking onmiddellijk op het ogenblik van de kennisgeving ervan. Als u de overeenkomst herroept en de uitvoering van de overeenkomst was al gestart voor de herroeping, bent u verplicht de premies in verhouding tot de periode gedurende dewelke de risicodekking werd verleend te betalen. Die bedragen vormen een vergoeding voor de diensten die al door de verzekeraar verstrekt werden. Wanneer u het recht op herroeping uitoefent zal de verzekeraar u uiterlijk binnen 30 kalenderdagen alle betaalde premies en alle andere bedragen die hij in het kader van de ING Autoverzekering van u ontvangen heeft, terugbetalen, onder voorbehoud van de hierboven vermelde vergoeding voor de al verstrekte diensten. Die termijn gaat in op de dag waarop de verzekeraar de kennisgeving van herroeping per aangetekende brief ontvangen heeft. De volledige modaliteiten voor herroeping van de overeenkomst zijn wettelijk bepaald. Verdere toelichting vindt u in artikels 28 en 29 van de algemene voorwaarden van de ING Autoverzekering. Opzeggingsrecht Na de herroepingstermijn van 14 dagen kunt u zonder de beslissing te rechtvaardigen het contract stopzetten op de eerstkomende hoofdvervaldag, mits inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 3 maanden. U hebt het recht om aan ING mee te delen dat u de overeenkomst ING Autoverzekering stopzet. U oefent dat recht uit door een aangetekend schrijven te richten aan: ING Autoverzekering, Sint-Michielswarande 60, 1040 De volledige modaliteiten voor de opzegging van de overeenkomst zijn wettelijk bepaald en vastgelegd in artikels 28 en 29 van de algemene voorwaarden van de ING Autoverzekering. Klachten en geschillen Alle opmerkingen, vragen en klachten kunnen online worden verzonden naar De verzekeringnemer kan daarvoor ook terecht in elk ING-kantoor. Alle klachten in verband met de overeenkomst 'ING Autoverzekering' kunnen ook per brief worden overgemaakt op het adres: ING Customer Service, Sint-Michielswarande 60, B-1040 De verzekeringnemer kan zich eveneens gedurende de looptijd van zijn overeenkomst richten tot de vzw Ombudsdienst Verzekeringen (van Assuralia), de Meeûssquare 35, 1000 Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Dat sluit niet uit dat de verzekeringnemer een gerechtelijke procedure kan aanspannen.

4 Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken Op elk geschil met betrekking tot de relaties tussen u en ING met betrekking tot de afsluiting, de toepassing, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst ING Autoverzekering, is de Belgische wet van toepassing, onder voorbehoud van gevallen waarin naar de toepasselijke wetgeving wordt verwezen door wettelijke of reglementaire bepalingen, die dwingend of van openbare orde zijn. Gedragscode en bevoegde instanties ING België is als verzekeringsbemiddelaar onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) beschikbaar op ING België heeft de volgende gedragscodes onderschreven: gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken, beschikbaar op ing.be gedragsregels van de verzekeringsbemiddelaar van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen, beschikbaar op gedragsregels met betrekking tot de elektronische handel van het Verbond van Belgische Ondernemingen, beschikbaar op De informatie, aanbiedingen en tarieven vermeld op de website zijn slechts geldig op de datum waarop ze worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk een andere datum wordt vermeld. Copyright 2014 ING Alle rechten voorbehouden. Reproductie en verspreiding zijn verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ING. ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel N 12/14. Editing Team & Graphic Studio - Marketing ING Belgium. Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE Verzekeraar NN Non-Life Insurance nv naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico's te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven in België onder het codenummer groene kaart Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland Handelsregisternummer , onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Vertegenwoordiger in België NN Insurance Services Belgium nv, bevoegd o.m. om in België schade te regelen voor NN Non-Life Insurance nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB onder het nummer Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem, België - RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE

5

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

De Uitvaartverzekering garandeert dat de begunstigde het verzekerde bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, uitbetaald krijgt.

De Uitvaartverzekering garandeert dat de begunstigde het verzekerde bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat, uitbetaald krijgt. 1/9 Art. 1 Definities Ref. 0435-LEV-L41-20140601 Wij = Corona = Corona Direct = Corona nv, Metrologielaan 2, 1130 Brussel, erkende verzekeringsonderneming (0435), RPR Brussel 0403 263 939. U = de verzekeringnemer:

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden (versie

Bijzondere voorwaarden (versie Bijzondere voorwaarden (Verzekeringsaanbod geldig 30 dagen na ontvangstdatum) 1. Gegevens Verzekerde : Maatschappelijke benaming (of naam van de zaak in geval van een zelfstandige ( de Verzekerde ) : Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Opleiding Bedrijfsmanagement Student:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben.

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. VIVIUM Auto Het voelt goed om een keuze te hebben. Bij VIVIUM kiest u zelf in alle vrijheid uw bescherming bij een auto-ongeval. Zo bent u er altijd helemaal gerust in. Pieker niet over uw auto. Rijd ermee.

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie