Woordjes vooraf. Gewaardeerde relatie, En waarom wij onze merkboodschap graag als naamgever van dit academische programma inzetten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordjes vooraf. Gewaardeerde relatie, En waarom wij onze merkboodschap graag als naamgever van dit academische programma inzetten."

Transcriptie

1 Sluit u aan?

2 Woordjes vooraf Ricoh imagine. change. Academy januari 2014 Geprint door Ricoh op papier met het FSC Keurmerk. Gewaardeerde relatie, imagine. change. Twee woorden die los van elkaar veel betekenis hebben maar die ook met elkaar verbonden zijn. Ze staan voor verbeeldingskracht. Voor het potentieel van ieder idee. Want door ruimte te bieden aan ideeën en creativiteit, en door kansen te zien waar ze niet per definitie zijn, komen veranderingen tot stand. In een tijd waarin snelheid en digitalisering de norm is, zijn veranderingen vaak slechts bijstellingen van dat wat gewoon is. Menselijke creativiteit blijft nodig om daadwerkelijk veranderingen door te kunnen voeren. Om echt out of the box te kunnen denken. Maar ook om alle ontwikkelingen, al dan niet technologisch gedreven, echt voor ons te kunnen laten werken. En om slimmere manieren van werken en geïnformeerde, strategische besluitvorming beter mogelijk te maken. Dat is waarom wij de Ricoh imagine. change. Academy aan u als gewaardeerde relatie aanbieden. En waarom wij onze merkboodschap graag als naamgever van dit academische programma inzetten. Graag nodig ik u van harte uit aan te sluiten bij onze Academy, het academische programma van TiasNimbas Business School te volgen en elkaar te inspireren! Mark Boelhouwer CEO Ricoh Nederland Meer zien? Zoals een interview van Mark Boelhouwer met 7 Ditches TV? Maak kennis met Ricoh s nieuwste digitale oplossing: Clickable Paper! Dit gaat heel eenvoudig: 1. Installeer de app Clickable Paper op uw smartphone 2. Scan deze pagina via de app 3. Krijg via de getoonde weblinks toegang tot meer online informatie 2 3

3 Beste relatie, Beste geïnteresseerde, Imagine... een hoogwaardig programma, met een netwerk bestaande uit toprelaties van Ricoh, dat u kan helpen uw eigen change naar de toekomst succesvol te versnellen. Dit willen we doen met mensen die onze visie, dat alleen verandering leidt tot duurzame groei, delen. Dat is wat de imagine. change. Academy van Ricoh beoogt. Allereerst door het gezamenlijk volgen van een academisch programma dat inzicht geeft in nieuwe ontwikkelingen in de markt en actuele bedrijfskundige theorie. Een maatwerkprogramma dat bovendien geoptimaliseerd kan worden op de eisen, wensen en samenstelling van de groep. De imagine. change. Academy biedt daarnaast een vertrouwde community waar ruimte is voor inzicht en verdieping met en tussen gelijk gestemden. Met gelegenheid om open met elkaar over actuele thema s te spreken en informatie uit te wisselen in een besloten forum. Wij hopen dan ook dat er tussen deelnemers nieuwe initiatieven tot bijvoorbeeld co-creatie of kennisdeling ontstaan. 4 Voor Ricoh zelf is de imagine. change. Academy een uitgelezen manier de dialoog aan te gaan over ontwikkelingen in het bedrijfskundige en IT landschap. Kennis over wat onze relaties bezighoudt, is voor ons essentieel om onze change naar IT dienstverlener nog succesvoller te maken. Ik verheug me op het aangaan van een leerzame reis met u als gewaardeerde relatie. Met vriendelijke groet, Patrick Roelandt Director Strategy, Technology & Business Innovation Program Director Ricoh imagine. change. Academy Centraal in de imagine. change. Academy staat de overgang van asset-based business naar service-based business. Het programma bestaat uit zes Masterclasses, die plaatsvinden gedurende een looptijd van 20 maanden. Hierbij worden de trends, ontwikkelingen en inrichting van een service-based business behandeld. We reiken wetenschappelijke inzichten aan en maken een directe link met de praktijk van de deelnemersgroep. Om de onderwerpen daarbij nader toe te spitsen, wordt een regiegroep ingericht, waarin een afvaardiging van de deelnemersgroep de Program Director van Ricoh en de Academic Dean plaatsneemt. Deze regiegroep bewaakt de kwaliteit, maakt desgewenst aanpassingen in het programma en monitort de mogelijkheden om binnen de deelnemersgroep service-based business ideeën te genereren. Op die manier waarborgen we een programma dat voor iedere deelnemer waarde toevoegt. Prof. dr. Paul Grefen Professor Information Systems TU/e Academic Dean imagine. change. Academy 5

4 2 Deelname betekent kennis, sparren en netwerken 3 Het academisch programma: de Masterclasses toegelicht Deelnemers Voor de Ricoh imagine. change. Academy zijn deelnemers uitgenodigd, die allen werkzaam zijn op C/D level, zodat een gelijkwaardig werkveld en verantwoordelijkheidsniveau in de groep gewaarborgd is. U volgt deze Academy dus samen met sparringpartners van uw niveau uit diverse branches en sectoren. Deelname aan de Ricoh imagine. change. Academy is enkel mogelijk op persoonlijke uitnodiging. Alleen op deze manier kunnen we een waardevol netwerk voor de deelnemers waarborgen. De groep zal bestaan uit maximaal 35 deelnemers. Off- en online community Naast de Masterclasses en terugkomdagen, is er door middel van een gesloten, online community volop gelegenheid tot het sparren met andere deelnemers aan de Academy, het uitwisselen van informatie en ideeën en voor het elkaar op de hoogte houden van relevante marktwendingen en publicaties. Zo bouwen we met elkaar aan een waardevol netwerk. In de imagine. change Academy worden bedrijfskundige- en informatielogistieke programma s op academisch niveau aangeboden. We starten het programma vanuit een gedeeld beeld over de ontwikkelingen in de buitenwereld. Welke innovaties zijn in opkomst? Wat komt er op ons af - kansen én uitdagingen? Wat zijn de business drivers? Wat wil de klant en welke eisen stelt dit aan de organisatie? En wat is de license to operate? Naast thema s als Business Innovation, Services Business, IT, Alliances & Networks en Corporate Social Responsibility, zal het programma gedurende de looptijd continu worden geüpdate. In samenspraak met de deelnemers. Zodat het programma met elkaar nóg waardevoller wordt. Op de volgende pagina s vindt u een gedetailleerde toelichting van iedere Masterclass. 6 7

5 4 De Masterclasses van dichtbij bekeken Masterclass 1: Service Dominant Business de overgang van verkoop van producten naar service based business In veel bedrijfstakken zien we tegenwoordig een groeiende belangstelling voor een service-oriented business. In service-oriented businesses zien we twee belangrijke ontwikkelingen. De eerste is de verschuiving van de aandacht voor (fysieke) producten naar de aandacht voor services (diensten die op de producten zijn gebaseerd). Een mooi voorbeeld in de businessto-consumer wereld zien we in de muziekindustrie: waar traditioneel producten verkocht worden (muziek vastgelegd op bijvoorbeeld CDs), is er een verschuiving naar services die streaming music via het internet leveren. Hierbij vindt geen overdracht plaats van eigendom van producten, maar wordt betaald voor een muziekbeleving. De tweede belangrijke ontwikkeling is de verschuiving van de aandacht voor losse producten of diensten (die voor een klant een onderdeel zijn van de oplossing van een behoefte) naar samengestelde diensten (composed services) die een totaal-oplossing bieden. In de muziekwereld zien we dat levering van muziek geïntegreerd wordt met levering van playlists, gekoppeld wordt aan live events zoals concerten, ondersteund wordt met social media, et cetera. Dit betekent dat bedrijven gaan samenwerken in netwerken om deze composed services te kunnen leveren. Wanneer het aanbieden van composed services centraal staat in een dergelijk netwerk spreken we van service-dominant business zowel in het business-tobusiness als in het business-to-consumer domein. In deze Masterclass gaan we in op de achtergrond, structuur, mogelijkheden en toekomst van servicedominant business. We bespreken een aanpak om de ideeën van service dominant business vanuit een bedrijfsstrategie te vertalen naar bedrijfsprocessen en naar de IT die deze processen ondersteunt. We laten voorbeelden uit verschillende bedrijfstakken de revue passeren en passen de principes met name toe op de wereld van de document management en information management in bedrijven. Deze Masterclass wordt verzorgd door Prof. dr. Paul Grefen (Op pagina 12 vindt u zijn biografie) Masterclass 2: Transformatie naar een service-oriented business model: trends en drivers Technologie is onlosmakelijk verbonden met het realiseren van - Service as a Strategy: gebruik versus bezit, waarde en een service oriented business model. Sterker nog, de meeste lifecycle selling gebaseerd op service level indicators, zoals transformaties zijn momenteel technology driven. bijvoorbeeld de volwassenheid en winstgevendheid van de service organisatie, sales van services, positie van service Deze Masterclass gaat in op belangrijke technologische management in de organisatie (board management level), ontwikkelingen die aanzetten tot transformatie van business doorontwikkeling van de service organisatie. models. We noemen hier enkele: - Complexity avalanche; in toenemende mate zien we dat Naast genoemde ontwikkelingen, behandelen we ook het leveranciers producten maken met diverse specificaties en organisatorische aspect van de transformatie naar een service toepassingen, maar dat het gebruik van deze specificaties en oriented business model. toepassingen door consumenten afneemt. In de Masterclass gaan we in op de oorzaken die ten grondslag liggen aan deze Deze Masterclass wordt verzorgd door complexiteit: binnen de techniek, het proces en het product. Adj. Prof. dr. Hans van Grieken - Ontwikkelingen op het gebied van 3D printing, augmented (Op pagina 13 vindt u zijn biografie) reality, internet of things, sensor capabilities, remote sensing, diagnostics, SMAC: social, mobile, analytics, could. Deze ontwikkelingen hebben het potentieel om de huidige business modellen op een verregaande manier te veranderen. Hieruit komen disruptive new entrants voort, die de huidige marktverhoudingen op scherp zetten. Door bijvoorbeeld 3D printing toe te passen kunnen onderdelen on demand, op elke locatie worden gemaakt. Hetgeen warehousing overbodig maakt. 8 9

6 Masterclass 3: Open innovaties: het vinden van de juiste partner en aangaan van allianties Open innovatie wordt in toenemende mate gebruikt om de efficiency van innovatieprocessen en zakelijke groei te bevorderen. Open innovatie houdt in dat begrenzingen worden weggehaald wat kennisuitwisseling vice versa mogelijk maakt. Open innovatie kan diverse vormen aannemen, zoals allianties, joint ventures, acquisities, software solutions, etc. We behandelen open innovatie vanuit strategisch perspectief door in te gaan op de manier waarop een gezonde balans tussen samenwerking en competitie bijdraagt aan bedrijfsresultaten. Om deze balans te vinden, focussen we op complementaire delen van de business models van organisaties. Gegeven het business model perspectief zien we dat organisaties niet alleen waarde creëren door competentiekrachten maar ook via samenwerkingsmogelijkheden. Juist het identificeren van samenwerkingsmogelijkheden, het vinden van passende counterparts, is een belangrijke stap om tot open innovatie te komen. In deze Masterclass gaan we via een simulatie en case study in op het vinden van de juiste counterparts in business models en het tot stand brengen van open innovatie. Deze Masterclass wordt verzorgd door Prof. dr. Anna Sabidussi (Op pagina 13 vindt u haar biografie) 10 Naar aanleiding van de resultaten en ervaringen tijdens de eerste drie Masterclasses in 2014, zal de regiegroep van de imagine. change. Academy nadere invulling geven aan de volgende drie Masterclasses in Vooralsnog wordt uitgegaan van onderstaande thema s; Masterclass 4: Het beheersen van innovatieve processen Hierbij gaan we in op de inrichting en beheersing van innovatieve operationele processen. Wat zijn de voorwaarden om deze processen te laten excelleren? Vervolgens gaan we in op de positionering en marketing rondom innovatie. Deze Masterclass wordt verzorgd door Prof. dr. Ton de Kok. (Op pagina 14 vindt u zijn biografie.) Masterclass 5: ICT Trends en developments hoe deze te incorporeren? Deze Masterclass gaat in op de nieuwste technologieën. (Momenteel kennen we ontwikkelingen als Cloud Computing, Big Data Processing, Social Media Technologies, Mobile Computing, the Internet of Things. We bespreken de toepassing van deze technologieën in organisaties, zoals de integratie van fysieke en digitale processen, realtime global data analytics, collaborative business networking en networked service co-creation. We baseren ons op de top 10 door Gartner benoemde technology trends. Deze Masterclass wordt verzorgd door Prof. dr. Piet Ribbers, Prof. dr. Willem-Jan van den Heuvel en een Ricoh delegate. (Op pagina vindt u hun biografie) Masterclass 6: Future projection: Wat is nodig om de gewenste veranderingen tot stand te brengen? Tijdens deze laatste Masterclasses van het imagine. change. programma blikken we zowel terug als vooruit. Door middel van een Extreme Thinking Session én de kennis die is opgedaan in de voorgaande Masterclasses maken we gezamenlijk een projectie van de toekomst. Wat is het toekomstbeeld en hoe komen we daar? Daarnaast zullen we ingaan op co-creatie processen, wat de basis is voor een samenwerkingsopdracht voor de deelnemers. Deze Masterclass wordt verzorgd door Prof. dr. Paul Grefen. (Op pag. 12 vindt u zijn biografie) 11

7 5 De professoren Prof. dr. Paul Grefen Adj. Prof. dr. Hans van Grieken Dr. Anna Sabidussi Paul Grefen is a full professor in the Department of Industrial Engineering & Innovation Sciences at Eindhoven University of Technology since He chairs the Information Systems subdepartment since He received his Ph.D. in 1992 from the University of Twente. From 1992 until early 2003, he held assistant and associate professor positions in the Computer Science Department at the University of Twente. He was a visiting researcher at Stanford University in He has been involved in various European research projects as well as various projects within the Netherlands. He is a member of the editorial board of the International Journal of Cooperative Information Systems and of the International Journal of Production Management and Engineering. He has been a member of the program committees of a large number of international conferences and a regular reviewer for several international journals. He is the main editor of the book on the WIDE project, one of the two editors of the book on the CrossWork project, has published a professional book on workflow management and a textbook on e-business. He is a member of the Executive Board of the European Supply Chain Forum. His current research and teaching interests include architectural design of complex information systems, interorganizational business process management, and serviceoriented business design and implementation. Further details including full publication list are available at: Hans van Grieken is Vice President Business Innovation at Capgemini and part of the company s international innovation network. He is a regular speaker at national and international conferences on the subject of (IT-driven) innovation and delivers about 120 speeches at conferences and in Board Rooms worldwide on a yearly basis. He covers about 26 different markets and sectors in which technology driven innovation plays a key role, both in the private as well as in the public sector. Through this exposure to numerous markets/trends, Hans van Grieken is frequently consulted for his ideas around transferring Global Innovation Best Practices from one market to the other. At TiasNimbas Business School Hans van Grieken is Adjunct Professor in Business Innovation. Anna Sabidussi is Associate Professor in the field of Innovation and Entrepreneurship at TiasNimbas and director of the competence center on innovation and entrepreneurship. Dr. Sabidussi has experience in lecturing in the fields of strategy, finance, innovation and entrepreneurship and over the years has been nominated and awarded best lecturer. Before joining TiasNimbas, dr. Sabidussi has been Assistant Professor at Eindhoven University of Technology (TU/e) and associated with the Brabant Center of Entrepreneurship (BCE). Kijk voor een overzicht van alle professoren en gastprofessoren op

8 Prof. dr. Ton de Kok Prof. dr. Willem-Jan van den Heuvel Prof. dr. Piet Ribbers Ton de Kok graduated at Leiden University, the Netherlands, in Mathematics and Economics in After 4 years under the supervision of prof. Henk C. Tijms he attained the Ph.D. degree in 1985 from the VU University Amsterdam. Thereafter he joined the Centre for Quantitative Methods (CQM) of Philips Electronics in Eindhoven, the Netherlands, as consultant in Operations Research. From he was a teaching professor at Boston University Brussels. In 1990 he was appointed Manager Logistics Innovation of Philips Consumer Electronics. In 1991 he was appointed part-time professor in Industrial Mathematics at Eindhoven University of Technology. Since 1992 he is a full time professor Operations Management at the same university. He has published over 70 articles in international scientific journals. He is the Director of the European Supply Chain Forum (escf). He is Academic Director of the TiasNimbas Executive Master of Operational Excellence and member of the TiasNimbas Academic Council. His main research areas are Supply Chain Management and Concurrent Engineering with emphasis on quantitative analysis. Ton de Kok is head of the capacity group Operations Planning, Accounting, and Control (OPAC) in the department of Industrial Engineering and Innovation Sciences since 1 April Willem-Jan van den Heuvel is a full professor in Information Systems and managing director of the European Research Institute of Services Science (ERISS). His research interests are at the cross-junction of software service systems and business process management with an emphasis on (global) networked enterprises. In particular, his expertise revolves around the following three major research themes: business process management, service engineering (including service governance) and legacy system modernization. Piet Ribbers graduated cum laude in 1971 as an economist from Tilburg University. In 1980, he received his PhD with the thesis, Organisation and Planning of the Purchasing Function in an Industrial Enterprise. Professor Ribbers began his scientific career as scientific assistant at the Economic University of Limburg in Hasselt (currently Hasselt University in Belgium), where he was appointed Professor of Organisation and Information Systems. In 1986 he was appointed Professor of Strategic Information at Tilburg University. Professor Ribbers is currently Academic Director of the TiasNimbas Executive Master of Information Management (MIM) and Chairman of the Department of Informatics. He conducts research and holds lectures on the issue of alignment between business processes and the use of information technology

9 6 Criteria en investering 7 Data Ricoh imagine. change. Academy Criteria Vervolgstudie Het programma in een notendop: De Ricoh imagine. change. Academy biedt samen met TiasNimbas een hoogwaardig academisch programma én een waardevol netwerk. Bij deelname wordt van u een investering gevraagd: - Deelname aan de geplande 6 Masterclasses is gewenst, doch is aanwezigheid bij minimaal 5 van de 6 Masterclasses vereist. - Een Masterclass start op dag 1 met een inlooplunch vanaf uur en eindigt op dag 2 om 17 uur. Kijk voor data en locatie-informatie op pagina Een avondprogramma en daarmee een hotelovernachting is een verplicht onderdeel van het programma. Accreditatie TiasNimbas zal na deelname aan minimaal vijf Masterclasses en het succesvol voltooien van twee opdrachten (één individueel, één in co-makership) een certificaat van voltooiing toekennen. Voor geïnteresseerde deelnemers is een Ricoh- TiasNimbas partneraanbieding beschikbaar voor een eventuele vervolg/master studie bij TiasNimbas. Details hierover zijn op aanvraag beschikbaar. Investering - De tijdsinvestering t.b.v. opdrachten, presentaties en onderlinge afstemming binnen de Academy community bedraagt, naast de 6 Masterclasses, ongeveer 5 dagen over de duur van het gehele tweejarige programma. Wellicht zal de geboden stof en leesmateriaal echter dusdanig triggeren, dat u zelf een grotere tijdsinvestering verkiest. - Een eigen bijdrage voor facilitaire kosten van 1900,- voor het gehele tweejarige programma is van toepassing. Het academische programma wordt u aangeboden door Ricoh. - Indien een deelnemer ook de kosten voor het Academische programma wenst te dragen, bijvoorbeeld vanwege een company policy, dan kan dit tegen een additionele vergoeding van 3.900,- voor het tweejarige academische programma. - NB: facturering kan in één of twee jaarlijkse termijnen, en vindt plaats in april. - Het academische programma bestaat uit 6 Masterclasses - Een Masterclass start op dag 1 met een inlooplunch vanaf uur en eindigt op dag 2 om 17 uur. - Locaties, centraal in Nederland en goed bereikbaar, zullen in een vroegtijdig stadium bekend worden gemaakt. - Een avondprogramma en daarmee een hotelovernachting op locatie is onderdeel van het programma. 22 en 23 april: Masterclass 1: Service Dominant Business - Prof. dr. Paul Grefen 17 en18 juni: Masterclass 2: Transformatie naar een service-oriented business model - Adj. Prof. dr. Hans van Grieken 7 en 8 oktober: Masterclass 3: Open Innovation - Dr. Anna Sabidussi (Engelstalig) 8 december: Terugkomdag: presentatie individuele opdracht (o.l.v. Academic Dean Paul Grefen) en 18 maart Masterclass 4: Alliances, networks & opex - Prof. dr. Ton de Kok 9 en 10 juni: Masterclass 5: ICT trends and developments - Prof. dr. Piet Ribbers/ Prof. dr. Willem-Jan van den Heuvel & Ricoh delegate 29 en 30 sept. Masterclass 6: Subject t.b.d. - Prof. dr. Paul Grefen 14 december Finale: presentatie groepsopdracht, uitreiking certificaten 17

10 8 Aanmelden voor de imagine. change. Academy We zouden het fantastisch vinden als we u als deelnemer aan de Academy mogen verwelkomen. Om de kwaliteit van het programma en het netwerk te waarborgen, is het aantal deelnemers gemaximeerd. Meld u dus snel aan, als u verzekerd wilt zijn van deelname. Mocht het aantal belangstellenden hierom vragen, dan zullen wij over deelname in gesprek treden. Meer informatie en contact Ricoh imagine. change. Academy Gabrielle Verhagen, Coördinator Telefoon: of Patrick Roelandt, Program Director Telefoon: Aanmelden kan tot 15 februari a.s. via het webformulier op of scan deze pagina en maak bij deze meteen kennis met Ricoh s nieuwste digitale oplossing: Clickable Paper! Dit gaat heel eenvoudig: TiasNimbas Business School Marieke de Wit, Consultant Sales and Development Telefoon: Installeer de app Clickable Paper op uw smartphone 2. Scan deze pagina via de app 3. Krijg via de getoonde weblinks toegang tot meer online informatie 18

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis Joris Merks Schizofrene marketing pag 7 Jos Veldwijk Gouden tijden voor B2B marketeers Frank van Delft Klantinzicht grootste uitdaging pag 4 pag 6 Carrièrekrant voor professionals in marketing, communicatie,

Nadere informatie

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET AMBITIE START 30 AUGUSTUS 2012 The business school that thinks and lives in the future INZICHT

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Social business patterns met succes toegepast door toonaangevende en vooruitstrevende organisaties

Social business patterns met succes toegepast door toonaangevende en vooruitstrevende organisaties Social business patterns met succes toegepast door toonaangevende en vooruitstrevende organisaties Verandering is de nieuwe constante. Organisaties hebben te maken met verschillende macro-economische

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Organisch of ontworpen netwerk

Organisch of ontworpen netwerk community vormen: wat en hoe? Prof. Dr. Patrick Kenis (Antwerp Management School) Community formation is een vaak gebruikt begrip. Maar wat houdt het precies in? Om dat te begrijpen worden uit alle conceptvarianten

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing De weg naar operational excellence december 2011 Bekijk onze

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

De tablet: kans en hoofdpijn voor de CIO

De tablet: kans en hoofdpijn voor de CIO De tablet: kans en hoofdpijn voor de CIO Drs. Erik van den Brom MIM CISA en drs. Jos van Brummelen De tablet is in het privégebruik al een aantal jaren een grote verkoophit. In razendsnel tempo is het

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine december 2008 jaargang 12 nummer 5 www.vnsg.nl Enterprise Support Succes internationale samenwerking pagina 33 Waterland Ziekenhuis Online met specialisten

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie