OKTOBER 2014 MELDING! MAGAZINE PUBLIEKE VEILIGHEID. Public Safety App

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OKTOBER 2014 MELDING! MAGAZINE PUBLIEKE VEILIGHEID. Public Safety App"

Transcriptie

1 OKTOBER 2014 MELDING! MAGAZINE PUBLIEKE VEILIGHEID Public Safety App

2 OKTOBER 2014 MELDING! MAGAZINE belangrijk jaar voor Veiligheid & Justitie 6 Het gebruik van het Internet of Things voor een veilig Tomorrowland 9 Internationale Anti-terreuroefening op Waddenzee 12 Afsluiting van voorbereidingsfase NMS 15 Big Data kan nog beter: Leren van Ebola 17 Congres: Innovatie aan zee 18 #Veilig010: een nieuwe aanpak op het lokale openbaar veiligheidsbeleid 21 Over RB&W 2

3 2015 belangrijk jaar voor Veiligheid & Justitie Tijdens Prinsjesdag zijn de plannen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) voor het begrotingsjaar 2015 bekend gemaakt. Halverwege deze kabinetsperiode is, aldus het ministerie, al veel bereikt, maar intensiveringen zijn nodig om de ambities in het Regeerakkoord te realiseren. De begroting van het ministerie van V&J voor 2015 bedraagt ruim 11 miljard euro. Geld dat onder meer zal worden gebruikt voor intensivering van het terugdringen van verschillende - vaak hardnekkige - vormen van criminaliteit. Dat gebeurt aan de hand van de Veiligheidsagenda Door redactie RB&W Een van de belangrijkste wapenfeiten tijdens deze kabinetsperiode is de vorming van de Nationale Politie. De doorontwikkeling van de Nationale Politie en het behalen van de bijbehorende doelstellingen vormen een belangrijke basis voor het beleid van het ministerie. Op 1 januari 2015 gaan de robuuste basisteams en de districtsrecherche van start. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Eind 2015 moet de hele politieorganisatie zijn ingericht volgens het Inrichtingsplan Nationale Politie. Dat geldt ook voor de bedrijfsvoering, die vanuit het politiedienstencentrum (PDC) centraal wordt aangestuurd. In 2015 wordt ook verder gewerkt aan de structurele vernieuwing en het toekomstbestendig maken van de politie-ict. Uitvoering van het actieprogramma Minder regels, meer op straat moet ertoe leiden dat de politie beter gaat presteren. De Politieacademie wordt in het komend jaar onderdeel van de Nationale Politie. 3

4 Ondermijning Het kabinet streeft naar een geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals drugscriminaliteit, mensenhandel en fraude. Met name de problematiek in de zuidelijke provincies zal door het Openbaar Ministerie in samenwerking met de Nationale Politie met prioriteit worden aangepakt. Binnen de geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit ligt het accent op de regionaal bepaalde prioriteiten (handhavingsknelpunten) zoals de aanpak van de outlaw motor gangs, vrijplaatsen e.d. Daarnaast ligt het accent op de in het Nationaal Dreigingsbeeld gesignaleerde dreigingen, te weten de aanpak van drugscriminaliteit, witwassen/vastgoed, mensenhandel en -smokkel, fraude en milieucriminaliteit. Deze dreigingen worden landelijk en regionaal integraal aangepakt. Cybercrime Intensivering van de bestrijding van cybercrime leidt tot bijna een verdubbeling van het aantal onderzoeken in de komende drie jaar. Daarvoor zal ook de samenwerking tussen de politie en de banken een impuls krijgen. Naar verwachting treden volgend jaar ruimere bevoegdheden voor politie en openbaar ministerie in werking om computercriminaliteit beter te kunnen opsporen. Op het terrein van cybersecurity staat er in 2015 veel te gebeuren. Verdere samenwerking met private vitale organisaties, om de detectiecapaciteit voor digitale dreigingen te verbeteren. Meer uitwisseling van kennis en expertise en vergroten van de ICTweerbaarheid van organisaties. Dit laatste gebeurt aan de hand van de Nationale Cyber Security Strategie. Ook zullen overheid, bedrijfsleven en wetenschap gezamenlijk een cybersecurityplatform lanceren.»» Veiligheidsagenda »» Wetgevingsprogramma

5 High Impact Crimes De bestrijding van high impact crimes (HIC) zoals woninginbraken, straatroven en overvallen wordt onverminderd voortgezet. Het streven is het aantal straatroven, overvallen en woninginbraken in 2015 verder terug te brengen. De opsporing en vervolging van kinderporno en kindersekstoerisme krijgt in 2015 meer aandacht, waarbij de focus meer op complexe zaken komt te liggen. Het afpakken van crimineel vermogen wordt standaard onderdeel van elke strafzaak. Voor de bovenkant van de high impact criminaliteit (bijvoorbeeld georganiseerde zware bendes die overvallen en ram- en plofkraken plegen) wordt gestuurd op een landelijke of interregionale aanpak. Nationale Veiligheid Het actieprogramma Integrale aanpak Jihadisme wordt in 2015 voortvarend uitgevoerd. Het plan bevat onder meer maatregelen om ronselaars en haatpredikers een halt toe te roepen, evenals het tegengaan van de online verspreiding van jihadistische propaganda en een periodieke meldplicht of een contactverbod om verdere radicalisering en rekrutering te voorkomen. Versterking rechtsstaat De Versterking van de Prestaties van de Strafrechtketen (VPS), inclusief de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), blijft een prioriteit. Openbaar ministerie en politie werken verder aan de verbetering van het aangifteproces. De afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit krijgt volgend jaar een stevige impuls door de landelijke invoering van de ZSM-werkwijze. Resultaten Er zijn deze regeerperiode, aldus het ministerie, al goede resultaten geboekt: Nederland is aantoonbaar en merkbaar veiliger geworden. Zo is het aantal voor slachtoffers van ingrijpende misdaden zoals overvallen en straatroof spectaculair gedaald met twintig procent. Dat is geen reden om achterover te gaan leunen, zegt minister Opstelten. Er is nog een massa te doen. Voor het eerst presenteerde de minister op Prinsjesdag een Veiligheidsagenda. Voor de periode biedt de agenda een overzicht van de doelen waarop politie en justitie zich speciaal op zullen richten. Onder meer voor de veiligheidsagenda is extra geld vrijgemaakt: 10 miljoen in 2015, oplopend tot 98 miljoen in Foto: Racingfreak

6 Het gebruik van het Internet of Things voor een veilig Tomorrowland Met de stijging van de populariteit van mega-evenementen, vooral muziekfestivals in Europa en daarbuiten, is crowd management en het tevens zorgen voor een aangename ervaring voor de bezoekers een steeds moeilijker taak voor overheden, organisatoren van evenementen en beveiligingspersoneel. Bij mega-evenementen zoals Tomorrowland, Europa's grootste elektronische dance festival, is het essentieel dat de bezoekers zich kunnen onderdompelen in de ervaring. Een belangrijk onderdeel van deze evenementen is dan ook het voorkomen van storingen en het behouden van een positieve sfeer. Door Jasper Weijman, AGT International Bekijk het verslag van de VRT over het Tomorrowland festival. 6

7 Website Tomorrowland Crowd management Meer dan 600 grote muziekfestivals vinden elke zomer in Europa plaats. Op sommige van deze mega-events verzamelen zich tienduizenden muziekliefhebbers en de afgelopen jaren stijgt dit aantal. Een verhoging van de bezoekers leidt tot een verhoogd crowd management en logistieke zaken die festivalorganisatoren moeten onderkennen en aanpakken bij het organiseren en voorbereiden van de evenementen. Internet of Things Dit jaar maakte de organisatie gebruik van het Internet of Things om een geweldige ervaring mogelijk te maken voor de feestgangers, die gedurende twee weekends zich elke dag voor Tomorrowland verzamelden. De organisatie gebruikte hierbij publiekelijk beschikbare gegevens over de cloud-gebaseerde platforms, zoals sociale netwerksites, blogs, video-sharing sites en forums en het toepassen van geavanceerde analyses op de data om een uitgebreide kaart van wat er gebeurde op het evenement te creëren. Effectief management van het festival was van cruciaal belang voor de veiligheid van het festival en haar bezoekers. Door het gebruik van deze technologieën was de organisatie in staat om een veiliger, vlotte en aangename ervaring voor de bezoekers, artiesten en organisatie te maken. De festivalorganisatie zette de nieuwste technologie in om het operationele omgevingsbeeld (situational awareness) te verbeteren en in te grijpen op potentiële incidenten voordat ze optraden. Tijdens de twee weekends zijn er meer dan 1,4 miljoen tweets en berichten in 20 talen geëvalueerd. Van dat aantal vereiste 50 een nader onderzoek en een aantal leidde tot directe interventies van de organisatoren of de politie. Transformatie Grote evenementen blijven een bron van spanning en een omgeving voor mogelijke incidenten, maar smart city platformen die aansluiten op het Internet of Things en gebruik maken van Big Data en Cloud Computing oplossingen laten zien dat er een transformatie plaatsvindt bij het organiseren en uitvoeren van mega-evenementen. Naarmate er meer informatie publiekelijk beschikbaar is via sociale netwerk sites, blogs, video-sharing sites en forums, zijn evenementen organisatoren en smart city solution providers beter in staat in te grijpen bij potentiële incidenten, zelfs voordat ze zich voordoen. 7

8 Citymind Het AGT International CityMind 6.5 platform speelde een belangrijke rol bij het garanderen dat Tomorrowland een plezierige omgeving bleef voor festival bezoekers. Het Event Control Center was groter dan ooit tevoren. Hier een snelle blik op hoe de technologieën gedurende het evenement werden gebruikt: AGT integreerde SendRato armbanden met locatie informatie in de CityMIND oplossing evenals Zepcam op het lichaam gedragen camera s en een volledige suite van social media monitoring met behulp van Tardis and OpenMind. Door gebruik te maken van een geïntegreerd data technologie systeem dat de gegevens van de armbanden betrekt, konden event managers en de Belgische politie potentiële incidenten real-time evalueren en de hulpdiensten en de bewakers aansturen om tijdig te reageren op incidenten op het festivalterrein. CityMIND verzorgde een gemeenschappelijk, operationeel beeld van het festivalterrein met een cloud-gebaseerde USAP (Unified Situational Awareness Picture). Op de USAP werd de dichtheid van het publiek vertoond in verschillende lagen in de vorm van heat maps, die gekoppeld waren met de data afkomstig van de armbanden en social media berichten. Teams van de hulpdiensten, evenement organisatoren en beveiligingspersoneel werden gelokaliseerd door hun armbanden, zodat ze voortdurend zichtbaar waren op een speciaal gecreëerde hoge resolutie 3D-kaart, die een real-time situationele overzicht liet zien. 8 Foto: Eva Rinaldi

9 Internationale Anti-terreuroefening op Waddenzee Anti-terreureenheden uit Nederland, Duitsland, België, Spanje en Zweden oefenden in september op de Waddenzee samen in het bestrijden van aanslagen op zee tijdens de oefeningen Poseidon & Jackal Stone. De eenheden bevrijdden tijdens de oefening onder andere vierhonderdvijftig passagiers op een gekaapte veerboot. De oefening is op verzoek van ATLAS, een samenwerkingsverband van speciale interventie eenheden van politie en leger in de Europese Unie, georganiseerd door de speciale anti-terreureenheid van Nederland, de Dienst Speciale Interventies (DSI). Door redactie RB&W Het doel van de oefening Poseidon was om gezamenlijk te trainen en van elkaar te leren zodat bij grootschalige terroristische incidenten de leden elkaar ook operationele steun kunnen verlenen. De DSI is een organisatie van speciale eenheden van politie en defensie. Deze eenheid heeft tot taak onder alle omstandigheden verdachten van terroristische misdrijven of grof geweld aan te houden, tegen te houden of in het uiterste geval uit te schakelen. Ondersteuning vanuit de Marine De oefening kreeg forse ondersteuning van de marine in de vorm van het amfibische transportschip Zr. Ms. Johan de Witt, het fregat Zr. Ms. Tromp en snelle motorboten. De special forces van het Korps Mariniers zijn van de overkoepelende Netherlands Maritime Special Operations Forces (NL MARSOF). Hieronder valt onder meer de Unit Intervention Mariniers (UIM). 9

10 Internationale deelname Poseidon Uit het buitenland waren eenheden uit Duitsland, België, Spanje en Zweden aanwezig. De 175 leden van de deelnemende teams maakten bij de interventies onder andere gebruik van snelle motorboten (rhibs), waterscooters en helikopters. Tijdens de oefening wekten 450 figuranten mee in de rol van slachtoffers en daders. ATLAS De vijf landen oefenen elk jaar op een andere locatie en met andere scenario s. De Nederlandse DSI, voorzitter van de Maritieme Werkgroep van ATLAS, organiseerde dit keer de jaarlijkse oefening op de Waddenzee. De eenheden namen naast het plegen van interventies ook deel aan workshops. Zo was één van de onderwerpen het verlenen van medische hulp door eenheidsleden tijdens een terreuractie. Hoe ga je om met gewonden terwijl zich bijvoorbeeld nog terroristen in de omgeving bevinden? In de praktijk betekent dit dat niet altijd medische hulp wordt geboden, maar alleen bij levensbedreigende situaties. 10

11 Jackal Stone De andere oefening was de door SOCEUR (Special Operations Command Europe) georganiseerde Jackal Stone. Deze oefening biedt de deelnemers de mogelijkheid om onder realistische en uitdagende omstandigheden ervaring op te doen., aldus SOCEURcommandant generaal-majoor Gregory Lengyel. De oefening is ontworpen om de samenwerking te verbeteren van bondgenoten en partnerlanden. Om samen terrorisme te kunnen bestrijden, is het belangrijk elkaars werkwijzen te kennen en dus om samen te trainen. Naast de NAVO-landen Frankrijk, Italië, Litouwen, Noorwegen, Polen, Tsjechië, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, deden ook Zweden en Finland mee aan de oefening. Ook tijdens Jackal Stone werden helikopters en marineschepen ingezet. Daarnaast gebruikten de special forces schepen van onder meer Van Oord en Boskalis en platformen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). 11

12 Afsluiting van voorbereidingsfase NMS Op 25 september vond een afsluitende bijeenkomst plaats van het project Voorbereidingsfase NMS. Ongeveer 50 deelnemers kregen die middag een gebalanceerde samenvatting van de resultaten van dit project én een goede netwerk gelegenheid. Vrijwel alle kolommen waren vertegenwoordigd: Brandweer, Politie, Geneeskundig, KMAR Begrijpelijk voor een onderwerp dat van grote invloed is en blijft voor alle partners in fysieke veiligheid. Door Jan-Willem van Aalst De NMS afrondingspresentatie is te downloaden vanaf Infopunt Al sinds 2004 wordt gesproken over de vervanging van GMS. Het bestuurlijke besluit daartoe kwam in De intentie werd uitgesproken om GMS te vervangen door een bestaand pakket uit de markt, met landelijke implementatie. Er was toen nog geen Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Het project Voorbereidingsfase NMS heeft onder leiding van Han Arends en sámen met de gebundelde schaarse kennis in het veld projectresultaten opgeleverd die nodig zijn voor een deugdelijke aanbesteding. De projectresultaten zijn in januari 2014 opgeleverd aan de stuurgroep NMS. In juni van dat jaar zijn het Functioneel Programma van Eisen & Wensen, het project eindrapport en overdrachtsdocument vastgesteld. Eén dag na de afsluitende bijeenkomst krijgt het project decharge en worden de resultaten overgedragen. 12

13 Doelstelling Han Arends nam het publiek mee in de project-gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Een belangrijk doel was een goed advies voor de aanbestedings- strategie te verzorgen, voorzien van externe reviews. De eerste review (HEC) leidde tot een nog scherpere scope afbakening en het meer betrekken van marktpartijen om tot keuzes te komen. De volgende reviews benadrukten het dilemma van het nog ontbreken van de LMO waar de resultaten zouden moeten landen. Dit leidde tot de uiteindelijke afbakening van producten die zijn opgeleverd. De regio s geven te kennen dat zij tevreden zijn met wat dit project heeft opgeleverd. Hoewel het slechts papier is, zit er de denkkracht van vele meldkamerexperts in gebundeld. Vervolg aan de LMO De projectresultaten worden meegenomen in de opdracht aan de KLMO. Het is immers de LMO die de nadere voorbereiding van het realiseren van één landelijk NMS oppakt. Op vragen uit de zaal over hoe dit vervolg er dan uit ziet, kon Han dan ook moeilijk anders antwoorden dan dat dit nu aan de LMO is. Meerdere deelnemers gaven te kennen dat de inhoudelijke inbreng vanuit het veld, zoals in dit project is gebeurd, zou moeten worden vastgehouden. De LMO was formeel niet aanwezig, maar Tom van der Vlist, LMO kwartiermaker Ambulancediensten en Portefeuillehouder IM/ICT, was één van de deelnemers. Hij heeft alle geluiden tot zich genomen en na afloop ook nog nadere toelichting gegeven. 13

14 Werkprocessen Ilse Mollet gaf vervolgens een overzicht van het ontstaan van de werkproces-beschrijvingen. Om organisatorisch één meldkamer te zijn met één manier van werken, is standaardisatie van werkprocessen een vereiste. Er is gekozen voor een aanpak die zowel top-down (theoretisch via de ordeningsmethodiek processen OMP) én bottom-up (use-cases van centralisten) combineerde. Theorie en praktijk kwamen op deze manier bij elkaar. Begin 2013 werd de eerste versie van de beschrijving van werkprocessen opgeleverd. Deze illustreerde vooral de diversiteit en het eigen jargon per discipline. Daarop is samen met de disciplines gewerkt aan standaardisatie van het begrippenkader (o.a. gegevens en gegevenssets). Daarnaast werden de processen, activiteiten en informatieproducten verder generiek gemaakt, passend op alle disciplines. Er ligt nu een stuk waar de disciplines zich goed in kunnen vinden. Wel betekent dit een forse impact ten opzichte van het werken in de huidige situatie. Op de vraag uit het publiek waar deze resultaten nu worden beheerd, antwoordde Ilse dat in mei het Veiligheidsberaad de werkprocessen heeft vastgesteld en heeft aangeboden. Meerdere deelnemers benadrukten dat zij graag zien dat het vervolg wordt opgepakt samen met de expertise uit het veld. Een andere vraag ging over de vergelijking met soortgelijke processtandaardisatie in andere landen. De internationale scan wees uit dat de Nederlandse werkwijze tamelijk uniek is in de wereld, maar standaardisatie uiteraard belangrijk is. Ondersteuning van de centralist Bij de tot stand koming van het functioneel programma van eisen en wensen hebben vooral de behoefte vanuit de centralist ter ondersteuning van zijn/haar werk en de behoefte vanuit de disciplines centraal gestaan en niet de mogelijke (technische) oplossingen. Daarom wordt ook door het projectteam geadviseerd een tweede technische dialoog met de markt aan te gaan om te toetsen of functionele wensen realistisch en betaalbaar zijn. Technische Architectuur Wouter Pieper vatte de technische architectuur en ontwerpkeuzes samen, zonder in al te veel ingewikkelde technische termen te vervallen. Veel afwegingen hebben te maken met de keuze zelf doen of uitbesteden. En wat is eigenlijk een dienst? Gezien de aard van het werk en de eisen aan beschikbaarheid en performance zal veel in het eigen MK rekencentrum worden uitgevoerd, gebruikmakend van Nederlandse netwerkinfrastructuur. Software kan gemakkelijker als dienst worden afgenomen, maar dan binnen het eigen meldkamer netwerkdomein. Vervolg Vervolgactiviteiten voor de LMO zijn onder meer het opstellen van de financiële business case, de implementatie strategie, de multi governance, de projectorganisatie, de begroting per implementatiefase, en natuurlijk uiteindelijk de aanbestedingsstrategie. Hiervoor zijn project adviezen opgesteld, die aangeboden worden aan de KLMO. Tom van der Vlist voegde daaraan toe dat de LMO niet anders kan dan voorzichtig te beginnen, omdat de KLMO formeel nog geen financiën voor IM/ICT heeft. De LMO wil eerst een (voorlopige) CIO- Office oprichten om de benodigde IM/ICT randvoorwaarden goed op te zetten en ontvangst gereed voor de overdracht van systemen te maken. Uiteraard gebeuren er momenteel veel voorbereidingen op alle aandachtsgebieden van de LMO, ook het verder brengen van de standaardisatie van de werkprocessen. Dat momentum wordt mogelijk zodra de neuzen besluiten eenzelfde kant op te wijzen. Dat is een uitdaging van formaat in meldkamerland, aldus Tom van der Vlist. 14

15 Big Data kan nog beter: Leren van Ebola Door redactie RB&W Eind september 2014 deed het Amerikaanse CDC (Center for Disease Control and Prevention) een alarmerende voorspelling over de verspreiding van Ebola: zonder extra maatregelen zijn er binnen vier maanden meer dan 1.4 miljoen besmette personen ten opzichte van de gevallen die tot dan toe bekend waren. Hoe kan het gebruik van Big Data ons helpen om de eerste tekenen van een nieuwe uitbraak te herkennen en hoe kunnen we de verspreiding real time monitoren? Tijdens de start van de vorige uitbraak zijn nieuwe inzichten ontstaan waarbij punten naar voren kwamen die een mogelijke nieuwe uitbraak kunnen voorkomen. 15

16 HealthMap Het door Harvard ontwikkelde HealthMap haalde het wereldnieuws doordat ze de Ebola uitbraak maar liefst negen dagen eerder ontdekten voordat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) formeel de epidemie afkondigde. Veel media-aandacht ging uit naar het feit dat HealthMap de uitbraak herkende door het scannen van grote hoeveelheden data uit open bronnen en social media. Maar naar nu blijkt had HealthMap de uitbraak nog eerder kunnen herkennen. HealthMap is een innovatieve web applicatie die algoritmen gebruikt om vele duizenden social media sites, lokale nieuwssites, websites van overheden, sociale netwerken van zorgprofessionals en andere bronnen te scannen om ziekte-uitbraken te detecteren en te monitoren. Geavanceerde software filtert overbodige data weg en verwerkt de nuttige data tot bruikbare informatie. Deze informatie wordt op een kaart weergegeven met behulp van experts. De website wordt beheerd, gevuld en onderhouden door 45 onderzoekers, epidemiologen en softwareontwikkelaars van Harvard. Tijdens de uitbraak begonnen artsen en zorgprofessionals in Guinee te rapporteren via weblogs. Zij schreven onder andere over de behandeling van patiënten met Ebolaachtige symptomen en dit werd algauw opgepikt door de sociale media. HealthMap detecteerde al snel een epidemie. Big Data spreekt geen Frans Kranten en televisiestations in Guinee opereren in het Frans en niet in het Engels. De meeste monitoringtools werken met Engelstalige inhoud en gebruiken computervertalingen om de rest van de inhoud ook naar het Engels om te zetten. Aangezien er veel meer niet-engelstalige - dan Engelstalige inhoud bestaat is de vertaalcapaciteit niet toereikend om alles te verwerken. Nog los van de informatie die verloren gaat tijdens de vertaling. Als Big Data systemen beter zijn ingericht om met meerdere talen om te gaan dan alleen Engels en alle data in real-time in de oorspronkelijke taal kunnen verwerken, kan er nog effectiever worden gemonitord. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zal het verder verfijnen van de algoritmen minder effect hebben. Het toepassen van de huidige algoritmen op andere talen dan Engels zal de effectiviteit van de systemen veel meer verhogen. Of zoals een journalist van het blad Foreign Policy het treffend opmerkte: Instead of trying to beat the international news through massive investments in computer models, we should instead be focusing on listening better.»» Why Big Data Missed the Early Warning Signs of Ebola»» Health Map Al eerder gewaarschuwd Toen HealthMap de eerste melding maakte van de Ebola-uitbraak had de overheid van Guinee al een waarschuwing uitgestuurd en de WHO geïnformeerd. Het blijkt nu dat de eerste berichten over de Ebolauitbraak van traditionele nieuwskanalen in Guinee afkomstig waren. Zij baseerden hun berichtgeving op een persconferentie van het Guineese Ministerie van Volksgezondheid dat live op de nationale televisie werd uitgezonden. Nu is de vraag waarom HealthMap deze signalen niet herkende en verwerkte. Het antwoord is even simpel als verassend: 16

17 Uitnodiging Congres Innovatie aan zee Op 27 november organiseert het Ministerie van Veiligheid en Justitie het congres Innovatie aan zee; Samenwerken aan een veilig en rechtvaardig Nederland van morgen. Het congres vindt plaats in het Zuiderstrandtheater te Scheveningen. Door Ministerie van Veiligheid & Justitie Slimme camera s, de e-kanton rechter, de inzet van burgers bij opsporing en het dateren van blauwe plekken: de innovatiekracht van de Nederlandse veiligheid- en justitiesector is groot. Deze innovatiekracht is essentieel om ons land veilig en rechtvaardig te houden. We staan op dit vlak voor flinke uitdagingen. Die kunnen we alleen het hoofd bieden als we het innovatiepotentieel van onze sector volledig benutten. En daarvoor is uw hulp hard nodig! Op het congres Innovatie aan zee komen innovatieve denkers en doeners uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap bij elkaar om op zoek te gaan naar oplossingen voor een veilig en rechtvaardig Nederland van morgen. Laat u inspireren door presentaties en pitches, beleef innovaties in de Innovation Room, discussieer mee tijdens debatten en zet uw expertise in tijdens de werkateliers! Minister Opstelten presenteert tijdens het congres de eerste Innovatieagenda van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Pitch uw idee! Op het Pitch Podium kunnen deelnemers in maximaal 10 minuten een innovatief idee presenteren. Heeft u een groots, baanbrekend plan? Of juist een kleine, praktische oplossing? Pitch dan ook uw idee voor onze deskundige jury! De drie beste pitchers strijden aan het einde van de dag onder toeziend oog van alle congresdeelnemers om de titel VenJ Innovatiepitch Een delegatie van de Bestuursraad van het ministerie bepaalt de winnaar. Aanmelden voor het Pitch Podium kan tot 1 november aanstaande. Idee voor een werkatelier? Tijdens de werkateliers bespreken groepjes van ongeveer zeven deelnemers concrete uitdagingen op het gebied van veiligheid en recht en gaan zij in een uur tijd op zoek naar innovatieve oplossingen hiervoor. Wilt u een uitdaging agenderen? Laat het ons weten! Aandragen van een concrete uitdaging kan tot 1 november aanstaande. Meer informatie over het aanmelden voor het congres, de pitches en de werkateliers? Kijk op 17

18 #Veilig010: een nieuwe aanpak op het lokale openbaar veiligheidsbeleid De stad Rotterdam is levendig en energiek. De stad zelf heeft ongeveer inwoners en de regio Rotterdam heeft er met ongeveer 170 nationaliteiten. De stad heeft een enorme haven, is internationaal, open-minded en jong en staat bekend om zijn skyline en opvallende architectuur. Door André Vervooren, Directeur Directie Veiligheid Gemeente Rotterdam De belangrijkste taak van de Directie Veiligheid is het creëren van een veilige en aantrekkelijke stad. Een veilige stad, waar mensen zich welkom, thuis en veilig voelen. De gemeente werkt samen met een aantal partners aan veiligheid. Een voorbeeld is het toezicht-model voor het Centraal Station. Een samenwerking tussen de gemeente, het stadsdeel, stads management, openbaar vervoerbedrijven, politie en particuliere (beveiliging) organisaties die verantwoordelijk is voor de orde en het toezicht op het station. Veranderende samenleving In de afgelopen tien jaar zijn grote investeringen gedaan in het veilig(er) maken van de stad. Met positieve effecten: de inwoners van Rotterdam waarderen hun stad met een 7.5 uit 10. Maar onze samenleving wordt steeds complexer door ontwikkelingen als de toegenomen individualisering, globalisering en digitalisering. Daarnaast zien we ook het zelf-organiserend vermogen van onze burgers vergroten. 18

19 Inwoners willen mee discussiëren bij besluitvorming en bijdragen aan het verbeteren van hun buurt. Deze ontwikkelingen vragen om een andere reactie van de lokale overheid. Naast onze klassieke rollen als wetgever en uitvoerder, moeten we betrokken zijn bij de samenleving en particuliere initiatieven ondersteunen en stimuleren. Burgemeester Aboutaleb zegt het als volgt: Veiligheid is een basisbehoefte voor ieder mens. Veiligheid is co-existentie. Samen bouwen we aan een veilige stad met veilige wijken. Nieuwe aanpak Deze ontwikkeling vereist een nieuwe aanpak. We hebben een jaar lang veiligheidskwesties besproken met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en academici. We hadden veel gesprekken en discussies in de verschillende wijken en we hebben dit afgesloten met een zeer goed bezochte openbare bijeenkomst in het stadhuis. Alles leidde tot het uitwisselen van ideeën, meningen, complimenten en klachten en een breed gedragen programma met negen belangrijke veiligheidsthema s en vier leidende principes: Inwoners van Rotterdam vormen de kern van de aanpak; we sturen op naleving; we werken op een slimme en effectieve manier; we gaan ervan uit dat er vertrouwen is en dat onze acties transparant zijn. Ruimte voor discussie Het programma, #Veilig010, heeft een duidelijke richting, maar er is tevens ruimte voor discussie en interactie met de burger. Dit zal naar onze mening leiden tot gezamenlijke en innovatieve activiteiten en resultaten. Voorbeelden van hoe we samen met burgers werken aan openbare veiligheid zijn De openbare bijeenkomsten en Buurt Bestuurt. 19

20 Samen oplossingen bespreken De openbare bijeenkomsten worden georganiseerd in de wijken met de grootste veiligheidsproblemen. De burgemeester, de politiechef en de officier van justitie hebben ontmoetingen met bewoners en lokale ondernemers om mogelijke oplossingen te bespreken. Later komen ze terug om te zien of de situatie is verbeterd. Buurt bestuurt is een buurtcommissie gevormd door bewoners die een lijst opstellen van de top drie van buurtproblemen. Voorbeelden zijn kleine criminaliteit, maar ook defecte straatverlichting of zwerfafval in de openbare ruimte. Na het opstellen van deze lijst, zijn er gesprekken met de politie, officier van justitie en gemeentelijke diensten om tot een akkoord te komen over de aanpak van de problemen. Buurtprofiel Tegelijkertijd volgen we de sociaal- economische ontwikkelingen in de stad en wat er gebeurt op straat, in samenwerking met de politie en het openbaar ministerie. We verstrekken deze informatie aan bewoners, ondernemers en professionals. Wij koppelen deze informatie ook aan incidentgegevens. Iedere twee jaar meten we het veiligheidsniveau van alle wijken. Dit resulteert in het voor het publiek toegankelijke buurt profiel (vroegere Veiligheid Index ). Daarmee is het voor iedereen transparant welke buurten extra aandacht verdienen. Wij geloven dat de kracht van deze aanpak ligt in het toenemende gevoel van eigenaarschap en binding van inwoners, ondernemers en organisaties met de stad. De gemeente is één van de acteurs en kan profiteren van de energie die schuilt in de inwoners van de stad en meeliften op hun positieve initiatieven. Zal deze aanpak leiden tot een meer veilige en aantrekkelijke stad? Wij geloven van wel. Maar het bewijs zal te zien zijn in de scores van de volgende enquête van buurt-profiel in 2016.»» Wijkprofiel Rotterdam 2014»» Safety Programme #Veilig010 20

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

Sociale media en de politie, een eerste verkenning

Sociale media en de politie, een eerste verkenning Een wereld te winnen... Sociale media en de politie, een eerste verkenning POLITIEACADEMIE Gerard Snel en Pieter Tops (red.) Een wereld te winnen... sociale media en de politie, een eerste verkenning Een

Nadere informatie

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het kabinet zit nu een half jaar, en dat is dus ook de tijd dat ik politiek verantwoordelijk ben voor de AIVD. In dit jaarverslag kunt u lezen wat de dienst doet. Toen ik de eerdere jaarverslagen las viel

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Naar een improvisatiemodel 1 februari 2012 Prof. Dr. Cor van Montfort Prof. Dr. Gabriel van den Brink Dr. Martin Schulz Drs. Nicole Maalsté 1

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 CAMS Force Vision IND kiest voor DTO 2 Editorial Delen van kennis Drs. Adriaan Blankenstein

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Arrondissementsparket Oost-Nederland

Arrondissementsparket Oost-Nederland Arrondissementsparket Oost-Nederland 2 De burger op één! Per 1 januari 2013 zijn de vier arrondissementsparketten Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle opgegaan in één Arrondissementsparket voor Oost- Nederland.

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking IJsselland Gelderland-Zuid Noord- en Oost-Gelderland Gemeente Dalfsen Deventer Hardenberg

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie

Toekomst forensisch onderzoek

Toekomst forensisch onderzoek Toekomst forensisch onderzoek Een inventarisatie van vraag en aanbod, organisatie, kwaliteit en financiën Anton van Wijk Manon Hardeman Tjaza Appelman Toekomst forensisch onderzoek Een inventarisatie van

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie