Thierry Van Zeebroeck

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thierry Van Zeebroeck"

Transcriptie

1 Thierry Van Zeebroeck

2

3 2010 Let s crossmedia of hoe uw reclamegeld beter besteden Thierry Van Zeebroeck Vormgeving en zetwerk: Top Creation (www.topcreation.be) Niets uit deze uitgave mag door middel van elektronische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen,gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Uitgezonderd zijn korte fragmenten die uitsluitend ten behoeve van recensies mogen worden geciteerd.

4 Ik wil graag van harte bedanken voor hun sympathieke medewerking: Inhoudstafel Anny Wuyts Hélène Van Herreweghe Philippe Verschueren Jörgen Oosterwaal Myriam Middelkamp Francis Tilborghs Gerda De Backer Kristin Vinckevleugel Tina Van Riet Verder gaat mijn dank uit naar Bart De Vliegher, die erin geslaagd is mijn gedachten en mijn diepste overtuigingen trouw neer te schrijven, en naar eenieder in mijn omgeving die mijn enthousiasme in dit project heeft moeten dulden. Waarom dit boekje? De finale bocht van De opgang van crossmediale communicatie en concept transfer Men zou voor minder het noorden verliezen De media veranderen De houding van de adverteerders Het antwoord van de reclamemarkt: crossmediaal plannen Televisie, radio, internet & mobiel als winning team De strategie van de Var Tot slot Lexicon... 43

5 Waarom dit boekje? Beroepshalve ben ik elke dag met media bezig. Al meer dan 35 jaar. Ik ben opgegroeid met de klassieke media en door de jaren heen heb ik vele nieuwe media zien ontstaan, zien groeien en soms even snel weer zien verdwijnen. Sommige van die media hebben hun efficiëntie bewezen en definitief hun plaats veroverd, andere bleken slechts hypes. Maar hoe je het ook draait of keert: de nieuwe media zijn niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Daarom is er vandaag meer dan ooit nood aan een sterke mediastrategische reflectie. Naarmate alles ingewikkelder wordt, groeit de behoefte aan inzicht, aan visie. Mijn professionele activiteiten brengen mij continu in contact met nieuwe media en nieuwe trends. Vroeger als partner bij een van de creatiefste reclamebureaus in België, vandaag in mijn rol als CEO van de Var, de reclameregie van alle VRT-media. Samen met Telenet en Concentra zetten we de internetregie Pebble Media mee op de rails. Als lid van de Raad van Bestuur heb ik het voordeel dat ik alle informatie over die markt ontvang, bespreek en de evolutie van nabij volg. Daarnaast organiseren we met de Var geregeld seminaries over nieuwe media en nieuwe trends, zoals onlangs nog over sociale media. Ook door de veelvuldige beroepsmatige contacten met de VRT, een van de meest toonaangevende mediabedrijven, hou ik voortdurend de vinger aan de pols van nieuwe mediatrends. Bovendien stond ik, samen met Ine Van Dongen, aan de wieg van de 360 Academy. De voorbije drie jaren organiseerden we cursussen die uitvoerig aandacht besteedden aan de evoluties binnen die nieuwe media. Waarom dit boekje? 7

6 In een hedendaagse communicatiestrategie moeten de klassieke media de hoofdrol blijven spelen. En dat zullen ze in de toekomst ook blijven doen. Ik geloof echter wel sterk in de kruisbestuiving tussen de wereld van klassieke media en nieuwe media. Ieder met hun specificiteit. Ieder met hun eigen invulling. De kunst - ik beschouw strategische communicatieplanning meer als kunst dan als exacte wetenschap - is de juiste communicatiemix te vinden. En die oefening is niet evident. Het is geen of/of -verhaal. Het is een en/en -verhaal. En dat en/en -verhaal heet crossmedia. De finale bocht van Let s crossmedia

7 In tegenstelling tot traditionele communicatie, die vertrekt vanuit het product en waarbij men dus rechtstreeks communiceert met klanten en prospects, is 360 -communicatie ontstaan vanuit een holistisch communicatieprincipe dat de consument centraal stelt. De wensen, noden en behoeftes van de consument zijn het uitgangspunt, niet het product of het merk. Het basisidee is dat men de consument op allerlei manieren omringt, door contactpunten of touchpoints te creëren die hem met het merk of het product in aanraking brengen. Dat kan gebeuren via traditionele media, maar ook via verkooppunten, de verpakking, de bedrijfsgebouwen, evenementen, exposities, monsterbedeling, T-shirts en petjes enzovoort. Men tracht de consument een productbeleving mee te geven. de klassieke media vervangen. Vaak blijken nieuwe media na hun lancering eerder nieuwe distributiekanalen te zijn. De klassieke media omarmen deze dan vrij snel en gebruiken ze vaak als alternatief distributiekanaal. Om al die redenen en om aan die verwarde situatie definitief een einde te maken, stel ik voor om vanaf nu de term 360 voorgoed te begraven en te vervangen door crossmediale communicatie. En aan crossmediale communicatie een nieuwe invulling te geven. Die aanpak werd de laatste jaren door heel wat reclamespecialisten totaal verkeerd geïnterpreteerd en ingevuld. In de 360 Academy, waar nieuwe media werden onderwezen, passeerden evenveel definities van 360 de revue als er toehoorders waren. 360 werd vaak gebruikt als synoniem voor het inzetten van alle mogelijke communicatietools, liefst zonder inschakeling van above media. Wat strategische communicatie had moeten zijn, ontaardde echter dikwijls in stuntcampagnes. Een stunt opzetten in de nieuwe media maar met het oog op free publicity in de klassieke media. Een beetje de wereld op zijn kop, niet? De voorbeelden zijn legio. Veel van die campagnes wonnen prijzen en werden de hemel in geprezen. De creatieven werden bewierookt. Een nieuwe hype was geboren. Sommige onheilsprofeten voorspelden zelfs dat, door de opgang van 360 -communicatie, de klassieke media op termijn overbodig zouden worden. Journalisten van over de hele wereld pikten daar gretig op in. Maar gelukkig niets is minder waar. Men heeft altijd al de neiging gehad om het belang van nieuwe media sterk te overschatten. Nooit zullen nieuwe media 10 Let s crossmedia De finale bocht van

8 12 Let s crossmedia De opgang van crossmediale communicatie en concept transfer

9 Crossmediale communicatie is communicatie waarbij de verhaallijn een brug maakt tussen verschillende mediumtypes en communicatiekanalen en waarbij touchpoints worden gecreëerd. Het communicatiebudget spreiden over meerdere kanalen en tegelijk participatie, interactie en conversatie bij de ontvanger stimuleren, leidt tot een hechtere band met de consument, tot een rijkere beleving en dus ook tot sterkere resultaten. Een dergelijke crossmediale strategie verhoogt de waarde en de intensiteit van de communicatie. Het creatieve idee wordt idealiter, binnen dezelfde strategische krijtlijnen, doorgetrokken van het ene medium naar het andere. Die creatieve invulling heb ik omgedoopt tot concept transfer. Crossmedia smeekt om above media De basis van elke performante reclamecampagne is een sterk idee. Een sterk idee vraagt om sterk te worden uitgerold via om het even welk medium of kanaal. Een sterk idee uitrollen, is meer dan een stunt opzetten. Meer dan ervoor zorgen dat de pers eenmalig over die stunt bericht of hopen dat de gebruikers van YouTube of Facebook een link naar elkaar doorsturen. Een sterk idee vraagt om ondersteund te worden via sterke above the line media. Via sterke mediamerken, die reeds lang bewezen hebben dat ze een reclameboodschap efficiënt kunnen overbrengen. Above media zijn onontbeerlijk om voldoende ondersteuning, visibiliteit en geloofwaardigheid te geven aan het creatieve idee. Elke sterk onderbouwde reclamecampagne en communicatiestrategie verloopt volgens een driestappenplan: Stap 1: vanuit het creatieve idee een crossmediale strategie uitwerken met voldoende ondersteuning in de above media; Stap 2: de concept transfer creatief invullen binnen de gekozen mediumtypes en communicatiekanalen; Stap 3: bijkomende touchpoints zoeken binnen de ingezette communicatiekanalen (above media, winkelpunt, event, folder ). De huidige technologische mogelijkheden van de above media vormen samen met het internet een gedroomd platform om een crossmediale strategie optimaal uit te werken en de gevraagde touchpoints te realiseren. Op een professionele manier, in alle rust en met gegarandeerd resultaat, niet enkel op korte maar ook op lange termijn. Investeren in above media biedt het voordeel dat je verder aan je eigen merk bouwt, een veel bredere doelgroep bereikt, participatie, interactie en conversatie mogelijk maakt, een meetbare campagne kunt uitwerken en dat alles tegen een veel lagere instapprijs dan voor de recente economische crisis. 14 Let s crossmedia 15 De opgang van crossmediale communicatie en concept transfer

10 zappen - multitasken n investment - participatie - interactie - conversatie - on demand -online hypes - Men zou voor minder het noorden verliezen 16 Let s crossmedia

11 De reclamemarkt herstelt moeizaam na een van de hevigste crisissen van de voorbije decennia. Adverteerders houden de vinger op de knip en zijn op zoek naar nieuwe businessmodellen en -opportuniteiten. Omzet en Return On Investment (ROI) worden steeds belangrijker. Ook de klassieke media liggen onder vuur. Het internet heeft het consumptiegedrag van de mediagebruiker drastisch veranderd. Interactief en on demand zijn de nieuwe buzzwords. Nieuwe spelers wagen hun kansen en hengelen mee naar de aandacht van adverteerder én consument, waardoor het aanbod steeds meer versnippert. Digitale profeten springen gretig op de kar. Ze hangen doemscenario s op waarin de traditionele media het knap lastig krijgen. Online hypes volgen elkaar in hoog tempo op en verdwijnen vaak even snel als ze gekomen zijn. Het internet heeft de kaarten grondig geschud. Dat plaatst de klassieke media voor grote uitdagingen. Maar voor spelers die van kwaliteit en betrouwbaarheid altijd hun handelsmerk hebben gemaakt, kan zo n crisis ook versterkend werken. De above media hebben dat goed begrepen. Stuk voor stuk vinden ze zichzelf opnieuw uit. Van oudsher sterke mediamerken verbreden hun actieterrein, waardoor de grenzen tussen mediumtypes vervagen. De reclamemarkt moet die crossmediale realiteit onder ogen zien en mee op zoek gaan naar pasklare antwoorden. De markt verandert De Europese reclamemarkt heeft de voorbije jaren zijn verzadigingspunt bereikt. De focus van adverteerders - zowel Europees als internationaal - verschuift naar de groeimarkten in Oost-Europa en Azië. Elke euro die daar aan reclame wordt besteed, brengt per definitie meer op. De economische crisis heeft die beweging nog versneld. De gevolgen daarvan zullen zich wellicht nog lang laten voelen, ook al is er intussen een voorzichtig herstel. De consument verandert Onder druk van de economische crisis is de consument voorzichtiger geworden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek van think.bddo: consumenten staan meer dan vroeger stil bij wat ze kopen en houden hun uitgaven nauwgezet in het oog. De belangrijkste drijfveren voor die gecontroleerde en selectieve consumptie zijn familie (en dan vooral de kinderen), kwaliteit, gewoontes en een goed gevoel. Impulsaankopen verliezen terrein ten voordele van maatschappelijk verantwoorde producten en merken die zich nadrukkelijk op kwaliteit profileren of die een uitzonderlijke belevenis aanbieden. Zappen en multitasken Datzelfde patroon stellen we vast in de mediaconsumptie. De consument is kritisch voor wat hij ziet en hoort en raakt meer en meer immuun voor reclame. Bovendien laten reclameboodschappen zich steeds makkelijker zappen. De mediagebruiker kan immers kiezen uit een overvloed aan kanalen die allemaal om zijn aandacht schreeuwen. De globale tijd die mensen per dag aan media besteden blijft gelijk, maar het parallelle mediagebruik neemt toe. Vooral jongeren consumeren vaak verschillende media tegelijk, zij het minder aandachtig, waardoor de memorisatie afneemt. De reclameboodschappen blijven met andere woorden minder hangen. Participatie, interactie, conversatie Het is niet zo dat de consument totaal ongevoelig voor reclame is geworden. Hij wordt echter graag op zijn wenken bediend en laat het duidelijk merken wanneer hem iets niet zint. De consument wenst alle informatie te vinden - zowel over mediacontent als over producten en diensten - wanneer hij wil, waar hij wil en hoe hij wil. Zowel de klassieke als de nieuwe media spelen daar nu al op in met innovatieve toepassingen die participatie, interactie en conversatie mogelijk maken, precies wat de consument verlangt. Alleen: de reclamesector hinkt achterop. Deels uit koudwatervrees, maar ook omdat de traditionele reclamemodellen niet langer volstaan om op die nieuwe evoluties in te haken. 18 Let s crossmedia 19 Men zou voor minder het noorden verliezen

12 20 Let s crossmedia De media veranderen

13 De media beleven intussen misschien wel de grootste (r)evolutie sinds de uitvinding van de boekdrukkunst. Het tempo waarin technologische innovaties op ons afkomen, is de voorbije tien jaar in een gigantische stroomversnelling geraakt. Het einde daarvan is nog lang niet in zicht. We onderscheiden vier belangrijke tendensen. Nieuwe platformen De digitalisering van het informatieaanbod heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe platformen. De steile opmars van het internet is niet te stuiten en zal de komende jaren nog versterken. Vooral de mobiele technologie speelt daarbij een cruciale rol. Innovatieve toepassingen als de iphone en de ipad zorgen ervoor dat het internet steeds meer ontheemd raakt van de klassieke pc en evolueert naar een internet of things, waarbij de meest diverse toestellen via het web verbonden zijn en dus ook met elkaar - en met de consument - communiceren. Het Web 3.0 wordt bij uitstek een portable personal web. Begrippen als persoonlijk, real time en augmented reality staan daarbij centraal. Nieuwe spelers Die nieuwe platformen zorgen op hun beurt voor de komst van nieuwe spelers, zowel binnen de media- als de reclamesector. Enerzijds profileren internetproviders zich steeds nadrukkelijker als contentleveranciers. Anderzijds zien we, telkens een nieuw medium verschijnt, gespecialiseerde entiteiten en bedrijfjes ontstaan. Ze beheersen snel de taal van het nieuwe medium, beter dan de klassieke reclamebureaus, en proberen onmiddellijk het volledige crossmediale verhaal naar zich toe te trekken door te poneren dat dit nieuwe medium zaligmakend is. De meer klassieke reclamebureaus wachten daarentegen tot het nieuwe medium matuur is geworden om vervolgens een aparte entiteit te creëren. Of ze kopen een van die gespecialiseerde bedrijven op. Dat wijst ook op de soepelheid en het grote aanpassingsvermogen van die reclamebureaus. Grenzen vervagen De grenzen tussen de verschillende mediumtypes vervagen langzaam maar zeker. Mediabedrijven, productiehuizen en audiovisuele spelers sluiten allianties om hun aanbod te verbreden en in te spelen op de multimediale vraag. Klassieke mediatitels worden actief op andere platformen en evolueren naar multimediale merken met een hybride karakter. Een mooi voorbeeld is Sporza, het sportmerk van de VRT. Sporza is een vlag die een brede lading dekt, van radio- en televisieprogramma s tot webcontent. Op dezelfde manier experimenteren de meeste radio s en printmedia met online video en verrijken televisienetten hun aanbod met geschreven content. Over vijf à tien jaar spreekt men naar alle waarschijnlijkheid niet meer over internet, radio, televisie enzovoort. Hoe noemt men dan bijvoorbeeld, op één of ander platform, een geschreven tekst met video en voorzien van audiocommentaar? Spreekt men van een tijdschrift met bewegend beeld en klank? Of eerder van een radiozender met video en tekst? Of liever van een televisiezender verrijkt met geschreven informatie? Tegelijk wordt televisie steeds digitaler en het internet steeds meer een drager van video en TV. De huidige opdeling van mediumtypes zal niet langer steek houden. In de toekomst zullen we alleen nog spreken van zenders en ontvangers. De zenders zullen sterke (media)merken zijn, zoals Sporza. De ontvangers zullen overwegend schermen zijn, zoals het televisietoestel, de PC, de mobiele telefoon, de ipad, of andere apparaten die op de markt zullen verschijnen. Voor de mediabedrijven is het belangrijk om vandaag te investeren in sterke mediamerken, zodat ze daar morgen, ook op commercieel vlak, de vruchten van kunnen plukken. Media worden sociaal Sociale mediasites als Facebook, Twitter en Netlog sluiten perfect aan bij de vraag naar participatie, interactie en conversatie bij de consument. Volgens 22 Let s crossmedia 23 De media veranderen

14 sommige internetwatchers zitten ze nog lang niet aan hun plafond en betekenen ze op termijn een mogelijke bedreiging voor de klassieke media en dus ook voor het klassieke reclamemodel. Dat maakt vooral de adverteerders onrustig. Enerzijds zou het onverstandig zijn om die evolutie straal te negeren. Adverteerders moeten leren om mee in de conversatie te stappen, al was het maar om te zien wat daar over hun merk wordt verteld. Anderzijds is het moeilijk om nu reeds uit te maken welke van die platformen op lange termijn zullen overleven. Nogal wat adverteerders pompten destijds flink wat geld in de virtuele wereld Second Life, die achteraf niet meer dan een luchtbel bleek. Het is met andere woorden belangrijk om het hoofd koel te houden en niet in de val te lopen van de zoveelste hype. De grote verdienste van de sociale media is dat ze van communicatie meer dan ooit tweerichtingsverkeer maken. Voor de klassieke media én voor de adverteerders vormt dit echter geen bedreiging, maar net een verrijking, op voorwaarde dat ze erin slagen om dat conversatiemodel te integreren. Sociale media bieden immers geen diepgaande content. Ze zijn niet meer dan platformen, waarop gebruikers al dan niet relevante informatie met elkaar delen. Die conversatie zal altijd voor het overgrote deel worden gevoed door de informatie die de klassieke media brengen. De houding van de adverteerders In een interview met het Franse reclamevakblad Stratégies vertelde Joe Rospars - bijgenaamd Mijnheer Nieuwe Media van Barak Obama - dat de Amerikaanse president de verkiezingen niet gewonnen heeft door het gebruik van nieuwe media, maar dat zijn strategie erin bestond om de digitale platformen met de klassieke media te integreren. 24 Let s crossmedia

15 Adverteerders zijn reeds langer dan vandaag op zoek naar manieren om de volatiele consument te bereiken en de toenemende mediaversnippering het hoofd te bieden. Daarbij is omzet en Return On Marketing Investment (ROMI) belangrijker dan ooit: adverteerders willen de garantie dat elke geïnvesteerde euro in reclame zichzelf terugverdient. The rise and fall of 360 Marketeers zijn verplicht om aan maximale kostefficiëntie te doen. Daardoor staan ze vaak onder druk van procurement om snel resultaten te boeken. De voorbije jaren zorgde dat voor een boost van below advertising en 360 -campagnes: spraakmakende acties, goed voor het blazoen van de marketeer, maar meestal gericht naar te kleine groepen consumenten en doorgaans duur in verhouding tot de effecten op lange termijn. naar below. Adverteerders herontdekken de klassieke media, samen met de nieuwe toepassingen die ze bieden. De weg naar het crossmediale ligt helemaal open. Het belang van meetbaarheid De transitie naar een efficiëntere advertentiewereld is voorgoed ingezet. Nieuwe technologieën brengen consumer segmentation en targeting binnen handbereik. Campagnes worden gepersonaliseerd en location based: ze benaderen de consument met relevante informatie op het moment en de plaats waarop hij die het meest nodig heeft. Voor de above media is het nu meer dan ooit cruciaal om hun efficiency verder aan te tonen: via performante bereiksmetingen, crossmediale onderzoeken, single source benaderingen, posttests enzovoort. Door de verschuiving naar below kwamen de budgetten voor televisie, en bijgevolg ook voor andere above media, onder druk te staan. Dat is niet meer dan een tijdelijk verschijnsel, want het idee dat je de consument op elk moment van de dag met je merk kunt omringen en hem dag na dag een unieke merkbelevenis kunt aanbieden, is intussen door de realiteit achterhaald. Daarin schuilt wel een zeker gevaar: door té veel te meten gaat men soms voorbij aan sterke creatieve communicatie. Ik citeer hier graag Albert Einstein: Niet alles wat geteld kan worden telt, niet alles wat telt kan geteld worden Dit citaat is ook zeer toepasselijk op ons communicatievak en strategisch denken. Volgens Annet Aris, professor aan de INSEAD Business School, is door de economische crisis de instapprijs van de above media in Europa (en waarschijnlijk ook in de rest van de wereld) sterk gezakt. Ook in België hebben we dat gemerkt. Volgens een analyse van United Media Agencies (UMA, de vakvereniging voor media agencies in België) is de brutokost van mediaruimte in ons land over de laatste vijf jaar met amper 3,4 % gestegen, tegenover een algemene economische inflatie van 11,3 %. Heel wat specialisten verwachten daarom een sterke verschuiving van de budgetten naar above. Het potentieel is groot: van de Europese reclamebestedingen gaat gemiddeld slechts één derde naar above, twee derde 26 Let s crossmedia 27 De houding van de adverteerders

16 28 Let s crossmedia Het antwoord van de reclamemarkt: crossmediaal plannen

17 Tijdsbesteding versus reclame-investering Aandeel van de media in de tijdsbesteding (2008, België) 33% 33% Bron: BMM 2008 Bron: BMM % 39% 26% 26% 16% 16% 13% 13% 6% 6% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 1% Aandeel van de media in de reclame-investeringen (2009, België) De term crossmedia gaat al meer dan twintig jaar mee, maar we hebben nog nooit zo dicht bij de crossmediale realiteit gestaan als vandaag. Toch zien we dat heel wat adverteerders, niet in het minst de fast movers, nog steeds monomediaal op televisie mikken. De verdeling van de reclamebudgetten over de verschillende mediumtypes staat in schril contrast met de tijd die consumenten aan die media besteden. (zie grafiek p.30) De oorzaak voor die povere strategische aanpak ligt bij alle spelers in de reclamemarkt. Bij de adverteerders, die over lagere budgetten beschikken en die door de enorme druk op de kosten de marketeer niet toelaten om voldoende aandacht te schenken aan het kwalitatieve deel van hun strategie. Ze zijn constant op zoek naar manieren om hun campagnes te optimaliseren. Daardoor zijn ze snel geneigd om enkel media te kopen die de beste voorwaarden - lees: kortingen - bieden, waardoor de strategische reflectie naar de achtergrond verschuift. Nochtans, een sterke strategie aan een duurdere prijs zal altijd meer opbrengen dan het koste wat het kost nastreven van een grotere korting op het globale plan. Optimalisatie mag niet ten koste van content en selectiviteit gaan. Bron: CIM MDB 2009 Bron: CIM MDB % 11% 4% 4% 8% 8% 23% 23% 9% 9% 5% 5% 1% 1% Bij de reclamebureaus, die onvoldoende kunnen/willen investeren in het talent dat nodig is om crossmediale campagnes uit te werken. De voorbije jaren splitsten ze zichzelf op in verschillende units, elk met hun specialiteit op communicatievlak, om een maximale rendabiliteit te halen en hun aanbod te vergroten. Diezelfde units moeten vandaag opnieuw in elkaar worden geschoven om een antwoord te bieden op de crossmediale realiteit. De reclamebureaus zijn vandaag beter gewapend om crossmediale adviezen te verstrekken. 30 Let s crossmedia 31 Het antwoord van de reclamemarkt: crossmediaal plannen

18 Bij de media agencies, die nog te vaak in silo s zijn georganiseerd: een aparte cel voor de audiovisuele media, voor print, voor affichage, voor internet enzovoort. Door de druk op de marges hebben sommigen te weinig kunnen investeren in topstrategen die de crossmedialiteit omarmen. Daarbij zijn ze meer en meer verplicht - al dan niet gedreven door hun klanten - om onderhandelingen als hun core business te beschouwen. Hun toegevoegde waarde ligt echter in strategische adviezen, mediaresearch en consumentenonderzoek. Adverteerders moeten de media agencies voldoende honoreren, zodat ze zich volop op die basistaken kunnen concentreren. Bij de reclameregies, die nog geen afdoend antwoord bieden op de crossmediale realiteit. Vooral omdat de grote televisieregies zich zeer conservatief opstellen, en dat in heel Europa. Ze schermen hun marktaandeel maximaal af en schuwen elke samenwerking met andere mediumtypes, uit vrees om omzet te verliezen. Dat is een bijzonder kortzichtige visie die op termijn misschien voor een groter marktaandeel kan zorgen, maar dan wel van een veel kleinere reclamekoek. Per saldo zullen hun inkomsten dus slinken. De regies moeten meer inspanningen leveren om de meetbaarheid van crossmediale campagnes te verbeteren, vooral met single source onderzoeken. Televisie, radio, internet & mobiel als winning team Zo zien we dat alle betrokken partijen zich dringend moeten aanpassen aan de manier waarop de consument de media gebruikt. En dat is: crossmediaal! Alle marketinggoeroes pleiten er reeds decennia voor om de consument te volgen in zijn consumptiegedrag. Tijdens alle seminaries over marketing en communicatie hoor je al jaren diezelfde mantra. Maar bij het uitstippelen van de eigen communicatiestrategie, blijft men hardnekkig de andere kant opkijken. Behoudsgezind tegen beter weten in. 32 Let s crossmedia

19 Binnen onze eigen Var-regie geloven wij sterk in de synergie tussen televisie, radio, internet en mobiel. Zelf trek ik reeds geruime tijd aan de kar van de combinatie radio-internet. Het zijn bij uitstek media die perfect samen kunnen worden gebruikt. Gemiddeld luistert 40% van de mensen tijdens het surfen naar de radio. Bij de jongeren loopt dat percentage zelfs op tot 70%. Dankzij de technologische evolutie en de verhoogde interactiviteit die daarvan het gevolg is, zullen televisie, radio, internet en mobiel op korte termijn sterk groeien. Samen bieden ze immers een krachtig antwoord op de drie eisen van de consument: participatie, interactie en conversatie. Met de Brand Media Monitor bracht TNS de mediaconsumptie bij Belgen in kaart. Daaruit blijkt dat televisie, radio en internet samen goed zijn voor 75% van de totale tijd die aan above media wordt besteed. Tijdsbesteding in media (2008, België) De kans om de consument via die drie kanalen te bereiken, is met andere woorden bijzonder groot, wat de pertinentie van die crossmediale piste alleen maar bevestigt. We moeten leren om de consument te volgen in zijn mediagedrag. Amerikaans onderzoek (Edison Research en Arbitron) toont aan dat de doorsnee-amerikaan het internet ziet als het meest essentiële medium, gevolgd door televisie en radio. Wat een kracht indien ze in een communicatieplan complementair worden ingeschakeld! Wat met de andere mediumtypes? Uiteraard zullen de andere above media ook mee profiteren van de nieuwe technologische ontwikkelingen. Affichage wacht een mooie toekomst dankzij de digitale mogelijkheden (digital signage) die op het punt staan om op grote schaal te worden toegepast, omdat ze betaalbaar worden. Reclamepanelen, al dan niet met bewegend beeld, die communiceren met de smartphones van voorbijgangers behoren nu reeds tot de mogelijkheden. direct mail» 1% bioscoop» 1% magazines» 2% huis-aan-huisbladen & reclamefolders» 2% dagbladen 6% Bron: Brand Media Monitor 2008, TNS-Media, n=4.523, 18+, aandeel van de getoonde media berekend door de gemiddelde gebruiksduur te vermenigvuldigen met de middenste waarde van de frequentieschaal. affichage (verplaatsing) 13% internet 16% TV 33% radio 26% Uitgevers van kranten en magazines wachten - volkomen terecht - tot de mobiele markt voldoende matuur is om met krachtige en gebruiksvriendelijke applicaties uit te pakken. De komst van de ipad kan voor hen een stevige duw in de rug betekenen. De bioscoop ten slotte, trekt meer en meer de digitale kaart, wat op reclamevlak nieuwe deuren opent. De immens populaire 3D-toepassingen zijn op dat gebied veelbelovend. 34 Let s crossmedia 35 Televisie, radio, internet & mobiel als winning team

20 36 Let s crossmedia De strategie van de Var

21 Om meer businesscontacten te leggen, nieuwe samenwerkingsverbanden te smeden en sterkere crossmediale oplossingen te bieden aan adverteerders en hun adviseurs, de reclamebureaus en de media agencies, is het belangrijk dat je als mediaregie zo open mogelijk over je eigen visie en strategische aanpak communiceert. Ziehier de onze. Voor de Var is het essentieel om in de eerste plaats de Return On Marketing Investment van radio nog beter aan te tonen, onder meer door de sufficiency en efficiency van het medium in de verf te zetten. De sufficiency van radio schuilt in het feit dat dit medium perfect op zichzelf kan staan. Radio is tevens de ultieme doorverwijzer naar andere media, het internet op kop. Tal van adverteerders bevestigen ons dat tijdens een radiocampagne het aantal bezoekers op hun site gevoelig stijgt, zelfs wanneer de radiospot niet expliciet naar de site verwijst. De complementariteit van radio en internet is logischer dan die van televisie en internet. Radio wordt ook meer geconsumeerd tijdens het surfen dan televisie. Uit een studie van het Britse Radio Advertising Bureau (RAB) blijkt dat een radiocampagne het online zoekgedrag aanzienlijk de hoogte in jaagt. Deelnemers die een radiospot hebben gehoord, gaan gemiddeld 52% keer meer op zoek naar het bewuste merk op het internet. De efficiency van radio heeft te maken met de doeltreffendheid van het medium. Die kunnen we nog sterker aantonen door gebruik te maken van passieve bereikmetingen, door meer posttests (zoals onze DIVA-studie) uit te voeren en door specifieke onderzoeken aan te moedigen die de band tussen consument, productverbruik en media aantonen. Maar ook door te communiceren over succesvolle cases uit binnen- en buitenland. Daarnaast is het aangewezen om sterke radiocreaties te stimuleren. Ook daarin kunnen wij als regie een rol spelen. Ons DIVA-onderzoek toont aan dat de radiospots met de hoogste likeabilityscores de meest efficiënte zijn. Via creatieve workshops en ons creatief radioboek (Kan de radio wat harder aub?) willen we adverteerders en creatieven stimuleren en bijstaan om het medium zo efficiënt mogelijk in te zetten. Samen met de andere radioregies in België hebben we ervoor gezorgd dat dit medium op het reclamefestival van Cannes als nieuwe categorie werd gelanceerd. We moeten er ook voor zorgen dat radio daar een prominente plaats behoudt om een continue inspiratiebron te blijven voor alle creatieven in de wereld. Creativiteit is uiteraard ook mogelijk op commercieel vlak. Aan ons om sterke crossmediale voorstellen en commerciële pakketten te blijven ontwikkelen en aan te bieden. Originele acties, met een centrale rol voor adverteerders, passen in dat plaatje. Op crossmediaal vlak zullen we samen met Pebble Media, onze internetregie, de combinatie van radio en internet op alle mogelijke manieren verder promoten. Sommigen vrezen dat een crossmediale aanpak hen zal verplichten om nieuwe businessmodellen en tariefstandaarden te bedenken. Dat geloof ik niet. Ik geloof eerder in op maat gemaakte crossmediale toepassingen met dito prijskaartje. Creativiteit, ook op commercieel vlak, laat zich niet in modellen en standaarden gieten. Ten slotte willen we de sterktes van onze titels benadrukken. Er worden nog veel campagnes gepland en aangekocht binnen een bepaald mediumtype zonder rekening te houden met de specificiteit en de redactionele kwaliteit van de afzonderlijke titels of dragers. We merken vaak dat zwakke titels worden aangekocht omdat sommige regies daarop, in een combinatiepakket met een sterkere titel, een bijkomende korting bieden. En opnieuw laat men zich vangen door koopjes in plaats van te opteren voor kwalitatieve en strategische communicatieplanning. 38 Let s crossmedia 39 De strategie van de Var

Jongeren verlekkerd op VRT

Jongeren verlekkerd op VRT 151 driemaandelijks magazine van Var mei juli 2014 afgiftekantoor Gent X Jongeren verlekkerd op VRT IN DIT NUMMER VOORAF Thibaut Renard: Een hitlijst presenteren is een kwestie van seconden STRATEGIE 18

Nadere informatie

het spel. en hoe ze te veranderen De regels van Hoe verandert e-commerce de regels van het spel? Wie zijn de Wanneer wordt je innovator-dna Waarom is

het spel. en hoe ze te veranderen De regels van Hoe verandert e-commerce de regels van het spel? Wie zijn de Wanneer wordt je innovator-dna Waarom is N 02 De regels van het spel. en hoe ze te veranderen Wanneer wordt je innovator-dna innovator-dna wakker? In marketing en media was nooit zoveel mogelijk als vandaag. Kanalen genoeg, technologieën bij

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Marketing48 in de zorg

Marketing48 in de zorg Kennisnetwerk in vernieuwende Marketing Een uitgave van Dune Reclamebureau Pebbler Vixy RobinC Art Beat TNMF Lekkere Tekst SterCommunicatie Wizzle efficiënta Merckwaardig. EDITIE 1, VOORJAAR 2014 www.marketing48.nl

Nadere informatie

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING DATA de grondstof van de 21ste eeuw Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

Samenvatting: PR in praktijk

Samenvatting: PR in praktijk Samenvatting: PR in praktijk Hoofdstuk1: Inleiding MEDIAPLANNING: Process of delivering the right message to the right people at the right time at the right place at the right price. Effectiviteit van

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

INTERACTIVE MARKETING BOOK 2010 THE FIFTH EDITION OF THE INTERACTIVE MARKETING BOOK IS A PUBLICATION OF

INTERACTIVE MARKETING BOOK 2010 THE FIFTH EDITION OF THE INTERACTIVE MARKETING BOOK IS A PUBLICATION OF INTERACTIVE MARKETING BOOK 2010 THE FIFTH EDITION OF THE INTERACTIVE MARKETING BOOK IS A PUBLICATION OF Inhoudstafel Interactive Marketing Book 2010 www.digimedia.be 007 Introductie Interactive Marketing

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET *Een white paper is een rapport, gids of document dat door een bedrijf of autoriteit geschreven wordt om problemen aan te kaarten en hiervoor concrete

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

KOOKBOEK. De Beste Ingrediënten voor de Toekomst. Verantwoording. Het Kookboek: De beste ingrediënten uit 4 de evenementen

KOOKBOEK. De Beste Ingrediënten voor de Toekomst. Verantwoording. Het Kookboek: De beste ingrediënten uit 4 de evenementen KOOKBOEK De Beste Ingrediënten voor de Toekomst Verantwoording Het Kookboek: De beste ingrediënten uit 4 de evenementen 1 1 Inleiding...3 1.2 Management Summary...3 1.1 Evenementen...4 1.2 Virtueel Platform...5

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING

HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING IAB Nederland December 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ONLINE VIDEO ADVERTISING... 4 1.1 Wat is online video advertising?.... 5 1.2 Standaard advertentieformats...

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie