Nederland behaalt opnieuw een top-5 positie in de Networked Readiness Index van het WEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland behaalt opnieuw een top-5 positie in de Networked Readiness Index van het WEF"

Transcriptie

1 ONDERZOEKSRAPPORT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2014: Nederland behaalt opnieuw een top-5 positie in de Networked Readiness Index van het WEF Het World Economic Forum (WEF) lanceert vandaag de 13 e editie van het Global Information Technology Report. Het rapport toont jaarlijks de zogenaamde Networked Readiness Index. Deze index vergelijkt 148 economieën ter wereld op grond van hun vermogen om ICT aan te wenden voor economische groei, innovatie, werkgelegenheid en maatschappelijk welzijn. Net als vorig jaar leiden Finland (1 e positie), Singapore (2 e positie) en Zweden (3 e positie) de Networked Readiness Index. Waar Nederland vorig jaar verraste door te stijgen naar een 4 e positie in de ranglijst, weet zij deze positie dit jaar te behouden. Nederland als diensteneconomie heeft snel en kundig het belang van ICT voor innovatie en concurrentievermogen onderkend. ICT is doorgedrongen in alle aspecten van de Nederlandse maatschappij, zoals blijkt uit het aantal huishoudens dat een computer heeft (1 e positie) met toegang tot internet (3 e positie), de overheidsdiensten die online beschikbaar zijn (5 e positie), en de bedrijven die online transacties uitvoeren met klanten (4 e positie) en andere bedrijven (11 e positie). Nederland is koploper op het gebeid van intensiteit van internet en telefonie concurrentie (1 e positie), mobiel netwerkbereik (1 e positie; 100% bereik op basis van populatie), het aantal afgesloten breedband internet abonnementen (2 e positie), en veiligheid van internetservers (2 e positie). Daarnaast heeft Nederland de maximale score behaald op de zogenaamde E-participatie Index van de Verenigde Naties. Nederland scoort echter minder goed op de betaalbaarheid van ICT infrastructuur en digitale content zoals blijkt uit de hoge tarieven voor mobiel bellen (106 e positie) en breedband internet (69 e positie). Tevens ontbreekt een duidelijke overheidsvisie voor de toekomstige toepassingen voor ICT (41 e positie) en weten vooral bedrijven in Nederland onvoldoende de mogelijkheden van ICT te benutten voor economische groei en hoogwaardige werkgelegenheid (22 e positie). Opkomende economieën zoals China (62 e positie), Brazilië (69 e positie) en India (83 e positie) verliezen nog meer positie en de digitale kloof met Westerse geavanceerde economieën wordt alleen maar groter. Maar ook binnen de Europese Unie lopen de Zuid- en Oost Europese economieën duidelijk achter in ICT toepassingen ondanks de Digitale Agenda van de Europese Commissie.

2 Introductie Het Global Information Technology Report 2014: Rewards and Risks of Big Data alweer de 13 e editie van de gerenommeerde rapportenreeks van het World Economic Forum (WEF) is vandaag officieel uitgebracht. Het rapport besteedt op uitgebreide wijze aandacht aan de effecten van informatie- en communicatietechnologie (ICT) op economische groei, innovatie, werkgelegenheid en welzijn. Het belangrijkste onderdeel van dit rapport vormt de zogenaamde Networked Readiness Index (afgekort NRI): een index waarmee tot uitdrukking komt hoe landen scoren op de mate waarin (ontwikkeling en benutting van) ICT en gerelateerde networked readiness bijdraagt aan het internationale concurrentievermogen van in totaal 148 landen ter wereld. De score wordt bepaald aan de hand van de mate waarin economieën zijn voorbereid om ICT optimaal te benutten. Daarbij wordt gekeken naar vier verschillende hoofdindicatoren: (1) business en innovatieomgeving en het politiek en juridisch raamwerk om ICT te faciliteren, (2) ICT infrastructuur, toegangskosten en de aanwezigheid van noodzakelijke vaardigheden om ICT optimaal te benutten; (3) het omarmen en gebruik van ICT door de overheid, het bedrijfsleven en door burgers; en (4) de economische en sociale impact van ICT. INSCOPE Research for Innovation van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) is partnerinstituut van het World Economic Forum (WEF) en verzamelde onder leiding van Professor Henk Volberda, Professor of Strategic Management & Business Policy aan RSM, de gegevens voor Nederland. Disruptieve ICT toepassingen: Internet of Everything Networked Readiness staat voor de stand van zaken op het gebied van ICT binnen een land. ICT, en in het bijzonder het Internet, is een belangrijke bron van duurzame groei en productiviteitsverbetering en heeft veel sociale en economische voordelen. Optimale ontwikkeling en benutting van ICT wordt steeds belangrijker voor economische ontwikkeling, sociaal welzijn en concurrentievermogen in het hedendaagse tijdperk van big data. Volgens professor Volberda staan we voor de meest fundamentele verandering sinds de ontwikkeling van Internet aangezien mensen, processen, data en machines steeds meer met elkaar verbonden kunnen worden. We noemen dit ook wel het Internet of Everything ; het betreft de toepassing

3 van nieuwe technologieën als Cloud computing, de groei van Big Data en de explosieve ontwikkeling van Internet of Things waarbij machines met elkaar communiceren zonder menselijke tusenkomst. Deze disruptieve ICT toepassingen zullen een diepe impact hebben op burgers, de bestaande verdienmodellen van bedrijven, en het concurrentievermogen van regio s en landen. Noordwest-Europa domineert de ranglijst Top 10 De Top 10 van de Networked Readiness Index wordt wederom gedomineerd door Noordwest-Europese landen met in totaal zes noteringen. De ranglijst wordt net als vorig jaar geleid door Finland, gevolgd door Singapore en Zweden. Nederland behoudt haar 4 e positie, gevolgd door Noorwegen, Zwitserland, de Verenigde Staten, Hong Kong, het Verenigd Koningrijk en Zuid-Korea (zie Tabel 1). De Top 6 is daarmee identiek aan afgelopen jaar. Met de toetreding van Hong Kong en Zuid-Korea tot de Top 10 bestaat deze nu uit drie Aziatische landen. Hoewel dit deels wijst op een opkomst vanuit Azië, moet echter worden gezegd dat tegelijkertijd de grootste digitale kloof tussen verschillende landen binnen dit werelddeel is waar te nemen. Opvallend is dat Zwitserland, dat al meerdere opeenvolgende jaren de mondiale concurrentie index aanvoert, voor het tweede jaar op rij géén Top 5 notering in deze ranglijst haalt. De grootste stijger binnen de Top 10 is Hong Kong, terwijl Taiwan (China) en Denemarken juist met respectievelijk 4 en 5 plaatsen zijn gedaald en niet langer in de Top 10 staan. Tabel 1 World Economic Forum (WEF) Networked Readiness Index (NRI) 2014 Top 10 Bron: INSCOPE Land Ranking 2013/2014 Ranking 2012/2013 Verandering Finland 1 1 Singapore 2 2 Zweden 3 3 Nederland 4 4 Noorwegen 5 5 Zwitserland 6 6 Verenigde Staten Hong Kong Verenigd Koninkrijk Zuid-Korea = zelfde ranking; # = stijging (van #) in ranking; # = daling (van #) in ranking

4 Nederland behoudt positie in de Top 5 Voor het tweede jaar op rij bekleedt Nederland de vierde positie in de ranglijst. Dit is een uniek gegeven, zo stelt Professor Henk Volberda, gezien het feit dat Nederland in de jaren voorafgaand aan 2013 nog niet eerder in de Top 5 stond (zie Figuur 1). In 2005 werd nog een schamele 16 e plek genoteerd, gevolgd door een stijging naar de 6 e positie in In de periode daalde Nederland vervolgens enkele plekken, maar sinds 2011 is een stijging ingezet die inmiddels heeft geleid tot twee Top 5 noteringen op rij. Figuur 1: Ranking van Nederland op de WEF Networked Readiness Index (NRI) in de periode Bron: INSCOPE / / / / / / / / / / Professor Volberda stelt dat Nederland als diensteneconomie snel en kundig het belang van ICT voor innovatie en concurrentievermogen heeft onderkend. ICT is doorgedrongen in alle aspecten van de Nederlandse maatschappij, zoals blijkt uit het aantal huishoudens dat een computer heeft (1e positie) met toegang tot internet (3e positie), de overheidsdiensten die online beschikbaar zijn (5e positie), en de bedrijven die online transacties uitvoeren met klanten (4e positie) en andere bedrijven (11e positie). Nederland heeft volgens professor Volberda s werelds meest competitieve internet- en telefoniemarkt, het hoogste percentage computers per huishouden (97.2%), de beste netwerkdekking van mobiel bellen (100% bereik op basis van populatie) en ook qua e-participatie staat Nederland op een eerste plaats. Een sterke tweede positie scoort Nederland volgens Volberda op het gebied van de veiligheid van internetservers en het aantal afgesloten breedband internet abonnementen (39.8 per 100 inwoners). Ook wat betreft het aantal huishoudens met internettoegang (3 e positie; 94% van de huishoudens) en de toegang tot internet op scholen (6 e positie) scoort Nederland hoog. Daarnaast loopt Nederland volgens Volberda ook voorop op

5 het individuele gebruik van internet (4 e positie;93%) en het gebruik van virtuele sociale netwerken (4 e positie). Hetzelfde geldt voor toegankelijkheid van digital content (5 e positie), de toepassing van ICT patenten en de invloed van ICT op de ontwikkeling van nieuwe organisatiemodellen. Betaalbaarheid ICT, ICT visie van de overheid en ICT-toepassing binnen bedrijven kan beter Daarentegen merkt Professor Volberda op dat Nederland minder positief scoort op de tariefstelling van ICT infrastructuur en digitale content hetgeen blijkt uit de hoge tarieven voor breedband internet (69 e positie) en mobiel bellen (106 e positie). De betaalbaarheid van ICT in Nederland wordt gezien als een van de zwakste schakels en is in het afgelopen jaren flink afgenomen naar een 69 e positie (tegen een 60 e positie in 2013 en 47 e positie in 2012). Maar daar waar de burgers ICT-toepassingen en sociale media adopteren, kunnen de overheid en het bedrijfsleven volgens Volberda nog wel een tandje hoger schakelen. Zo ontbreekt een duidelijke overheidsvisie voor de toekomstige toepassingen voor ICT (41 e positie) zoals Cloud Computing, Big Data en Internet of Things. Professor Volberda noemt het teleurstellend dat Nederland is gezakt van 3 e naar een 8 e positie op het gebied van kennisintensieve werkgelegenheid. Waar vorig jaar nog 47.2% van de beroepsbevolking een kennisintensieve baan had, is dat nu gedaald naar 45.9%. Nederland zal sterker moeten inzetten op een ICT strategie om de omslag te maken naar een echte kenniseconomie waarin nieuwe economische activiteiten worden uitgevoerd op basis van het creëren van inzicht en toegevoegde waarde door het snel analyseren, contextualiseren en combineren van datasets op manieren die voorheen niet mogelijk was. Tenslotte weten bedrijven in Nederland onvoldoende de mogelijkheden van ICT te benutten voor economische groei en hoogwaardige werkgelegenheid. Het absorptievermogen van ICT technologie door het bedrijfsleven is volgens Volberda relatief laag (22 e positie). Dit laatste toont aan dat het Nederlandse bedrijfsleven nog niet optimaal in staat is om ontwikkelde technologieën te benutten om daarmee de internationale concurrentiepositie te verstevigen. Ontwikkelingen in ICT en internet hebben in Nederland enerzijds geleidt tot faillissementen in de uitgeefsector (Polaire), reisbranche (OAD), en detailhandel (Its, De Harense Smit), maar anderzijds biedt juist de snelle adoptie van deze ICT toepassingen door bedrijven

6 mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen en nieuwe economische groei. Toenamen van het aantal bedrijven in Nederland dat ICT omarmt om nieuwe business modellen te ontwikkelen zou juist kunnen bijdragen aan nieuwe werkgelegenheid en innovatieve producten en diensten. Tabel 2 toont de scores van Nederland op de tien hoofdfactoren (de zgn. pilars ) in de NRI meting. Tabel 2 Networked Readiness Index 2014: Scores van Nederland op de diverse subindicatoren van de Index (2013/2014) Subindicator (pillar) Ranking 2013/2014 (van 148 landen) Score 2013/2014 (tussen 1-7) 1. Politieke en juridische omgeving 8 5,5 2. Business en innovatieomgeving 5 5,4 3. ICT infrastructuur en digitale content 14 6,4 4. Betaalbaarheid 69 5,4 5. ICT vaardigheden 7 6,1 6. Individueel gebruik ICT 4 6,5 7. ICT gebruik bedrijfsleven 6 5,7 8. ICT gebruik overheid 14 5,4 9. Economische impact 5 5,6 10. Sociale impact 3 6,1 2. Digitale kloof wordt groter In de subtop van de ranking, op plekken 11 tot en met 20, staan respectievelijk Luxemburg, Duitsland, Denemarken, Taiwan (China), Israel, Japan, Canada, Australië, IJsland en Nieuw-Zeeland. Van deze landen zijn Luxemburg en Japan (beide 5 plekken gestegen) de grootste winnaars, terwijl Canada vorig jaar nog op de 12 e positie in plaats van de 17 e stond. Professor Volberda stelt dat er een toenemend verschil is waar te nemen tussen aan de ene kant Noord- en West-Europese landen en aan de andere kant Zuid-, Oost- en Centraal-Europese landen (zie Figuur 2). De oorzaak van deze digitale kloof ligt hoofdzakelijk bij het bedrijfsleven. Bedrijven in Zuid-, Oost- en Centraal-Europese landen lopen achter in de ontwikkeling en integratie van ICT in hun business modellen. De focus moet daarom worden verlegd van de ICT infrastructuur, die in vrijwel alle Europese landen reeds goed ontwikkeld en betaalbaar is, naar het creëren van de juiste voorwaarden voor bedrijven voor een effectief gebruik van ICT.

7 Figuur 2: Digitale kloof binnen Europa De zogenaamde BRIC landen (de opkomende landen Brazilië, Rusland, India en China) lopen nog steeds achter in de rankings. Ondanks dat er een aardige verbetering te zien is in het individuele gebruik van ICT in vrijwel alle BRIC landen, is Rusland het enige land dat daadwerkelijk een hogere positie in de ranglijst heeft behaald ten opzichte van twee jaar geleden. Professor Volberda stelt dat de BRIC landen het tij kunnen keren door integrale strategieën na te streven waarbij de voornaamste focus ligt op de zowel ontwikkeling van de ICT infrastructuur als het aanleren ICT vaardigheden en het bevorderen van efficiencyverbeteringen en economische groei door adoptie van ICT toepassingen door overheden en bedrijven. Daarnaast is de beperkende institutionele en bedrijfsomgeving niet bevorderlijk voor innovatie en ondernemerschap op het gebeid van ICT. Zo stelt Volberda dat veel van de geïnstalleerde software in BRIC-landen in het illegale circuit terecht komt, en blijkt de beschikbaarheid van nieuwe technologie vaak traag op gang te komen. INSCOPE Research for Innovation, partnerinstituut van het World Economic Forum (WEF), is onderdeel van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Voor nadere informatie over dit rapport kunt u contact opnemen met Prof. Dr. Henk W. Volberda (zie ook director van INSCOPE Research for Innovation, op / of per op

Nederland behoort tot de wereldtop van de internationale handel

Nederland behoort tot de wereldtop van de internationale handel Nederland behoort tot de wereldtop van de internationale handel Vandaag wordt de Global Enabling Trade Report 2014 van het World Economic Forum (WEF) gepubliceerd. In dit rapport wordt uitgebreid aandacht

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder

Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder ONDERZOEKSRAPPORT: ERASMUS CONCURRENTIE- EN INNOVATIE MONITOR 2013-2014 Nederlandse bedrijven innoveren beduidend minder 18 november 2014 Rotterdam Het onderzoeksinstituut INSCOPE Research for Innovation

Nadere informatie

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert Report Economy.be at the Crossroads Hoe het Internet de Belgische economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijde management consultant en toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

De impact van ICT op de Nederlandse economie

De impact van ICT op de Nederlandse economie De impact van ICT op de Nederlandse economie In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Project: 2014.062 Publicatienummer: 2014.062-1430 Datum: Utrecht, 4 november 2014 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

De Digitale Kloof wordt dieper

De Digitale Kloof wordt dieper 3 De Digitale Kloof wordt dieper Van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik van ICT Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk (Universiteit Twente) SQM en Infodrome @ United Knowledge Den

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Colofon Titel PIAAC:

Nadere informatie

Naar een lerende economie

Naar een lerende economie Naar een lerende economie De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972. Bij wet van 30 juni 1976 (Stb. 413) is de positie van de raad definitief geregeld.

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

NL Kids online. Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren. Jos de Haan

NL Kids online. Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren. Jos de Haan NL Kids online NL Kids online Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren Jos de Haan Sociaal en Cultureel Planbureau maart 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Rapport. Perspectieven 2012 NL 2030. Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel

Rapport. Perspectieven 2012 NL 2030. Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel Rapport Perspectieven 2012 NL 2030 Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend op het gebied

Nadere informatie

Trendrapport Computer en

Trendrapport Computer en Trendrapport Computer en Internetgebruik Een Nederlands en Europees perspectief 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 21 00 AE Enschede T. +31 (0) 3 21 F. +31 (0) 3 2 TRENDRAPPORT

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014 Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving 5 september 2014 Sectorbeschrijving Informatie en Communicatie 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 1. Werkgelegenheid en vacatures 8 1.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

Kennis en Innovatie Foto 2011 1. Kennis en Innovatie Foto 2011 Eerste voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020

Kennis en Innovatie Foto 2011 1. Kennis en Innovatie Foto 2011 Eerste voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 1 Eerste voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011- 2 Colofon Waarnemend KIA-bestuur Alexander Rinnooy Kan (voorzitter) Gerard Kleisterlee Kees Tetteroo Robbert Dijkgraaf KIA-secretariaat

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Een nieuwe maatstaf biedt een beter beeld. Hein Vrolijk en Geert Vissers* Groningen/Enschede, maart 2014 Een toenemende export kan heel goed samengaan

Nadere informatie

Uitgebreid Overzicht. Methodologie. versus UITGEBREID OVERZICHT EMC PRIVACY INDEX

Uitgebreid Overzicht. Methodologie. versus UITGEBREID OVERZICHT EMC PRIVACY INDEX Privacy versus Gemak Uitgebreid Overzicht Nieuwsberichten over privacy op internet zetten een discussie in gang over hoeveel toegang overheid en bedrijven mogen hebben tot privé-activiteiten, de communicatie

Nadere informatie

Van gezond naar beter

Van gezond naar beter Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 F. van der Lucht en J.J. Polder Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN

ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN ONDERZOEKSRAPPORT TOPSECTOREN Sociale innovatie doorslaggevend voor succes topsectoren: Topsectorenbeleid te eenzijdig gericht op technologische innovatie De markt dwingt bedrijven steeds sneller te innoveren

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie