Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016"

Transcriptie

1 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni I

2 Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek. De inwoners van de gemeente Raalte Sinds de start van de Veiligheidsmonitor in 2005 heeft de gemeente te kampen gehad met een dalend inwonertal. Aan deze daling is een einde gekomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het definitieve aantal inwoners van de gemeente Raalte op 1 januari vastgesteld op , 181 meer dan bij de vorige editie van de monitor. De ontgroening in de gemeente blijft doorzetten, het aantal jarigen neemt verder af. Het aantal 50-plussers blijft toenemen. De toename van het aantal jarigen is iets afgevlakt, de groei van het aantal 65-plussers zet echter door. Veiligheidsgevoel Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt, is in vergelijking met de voorgaande meting licht afgenomen: 22% van de Raaltenaren voelt zich wel eens onveilig, tegenover 25% in. Gemeentebreed voelt 12% zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dat is een significante afname in vergelijking met de 20% in en vergelijkbaar met de situatie in De verminderde gevoelens van onveiligheid herkennen we terug in de hogere rapportcijfers dan in voor de veiligheid in de buurt. Gemiddeld geven de inwoners van de gemeente Raalte een 7,7 voor de veiligheid in de eigen buurt. Dit is een hogere waardering dan in alle vorige metingen van de Veiligheidsmonitor. Voorvallen in de woonbuurt Voor vermogensdelicten is het kengetal in een 2,0. Het getal ligt daarmee ruim onder de 2,7 in. Vermogensdelicten komt samen met verloedering het meeste voor in de gemeente. Desondanks is de mate van vermogensdelicten met een 2,0 beperkt te noemen. Het kengetal voor overlast is met een 1,1 gelijk gebleven. De mate van overlast is hiermee beperkt te noemen. Ook de mate van verkeersoverlast is niet heel groot in Raalte (2,0, was in 2,1). Het kengetal verloedering is in vergelijking met met 0,4 gedaald. Net als in zijn te hard rijden, hondenpoep en rommel op straat veruit de grootste ergernissen. Volgens de Raaltenaren dient zwerfafval op straat of in het naastgelegen groen met voorrang aangepakt te worden Slachtofferschap In de afgelopen twaalf maanden is 26% van de Raaltenaren minimaal één keer slachtoffer geweest van een delict, in was dit één op de drie. Net als in zijn de burgers van de gemeente Raalte in het afgelopen jaar het meest frequent slachtoffer geweest van autodelicten en vernielingen. Met uitzondering van overige diefstal en aanrijdingen is het aandeel slachtoffers overal lager dan in. Vijftien procent van de Raaltenaren heeft het afgelopen jaar te maken gehad met één of meerdere vormen van cybercrime. Dat aandeel is vergelijkbaar met de 16% in. Het gaat hierbij vooral om hacken, cyberpesten en oplichting, identiteitsfraude komt minder vaak voor. Preventiemaatregelen De meeste woningen zijn voorzien van extra hang- en sluitwerk (73%) en/of rookmelders (84%). Eén op de drie woningen is voorzien van brandblussers, nog geen tien procent heeft een inbraakalarm. Bijna twintig procent van de woningen is voorzien van het Politiekeurmerk Veilig wonen. Overlast door verwarde personen Een kleine tien procent van de inwoners ervaart overlast van verwarde personen. Volgens negentien procent van de inwoners die overlast van verwarde mensen ervaren, is die overlast in het afgelopen jaar toegenomen. In de ogen van elf procent is de overlast afgenomen. Zelfredzaamheid van de burger Ruim de helft (55%) van de inwoners van de gemeente weet hoe zelf actie te ondernemen bij overlast, verloedering en criminaliteit in de woonomgeving. Onderhoud en kwaliteit openbare ruimte De tevredenheid over het onderhoud en de kwaliteit van de openbare ruimte is in vergelijking met toegenomen. Bijna zeventig procent van de Raaltenaren is hier (zeer) tevreden over. (Nog geen) tien procent is ontevreden. Over beide aspecten is men het meest tevreden in. De tevredenheid over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes in de buurt en over het onderhoud II

3 van perken, plantsoenen en parken is toegenomen. Net als in geven twee op de drie mensen aan dat het buiten in de buurt goed verlicht is. In blijft de mate van tevredenheid over de verlichting ruim achter bij de andere drie gebieden. Ruim de helft van de bewoners is van mening dat er in de buurt goede speelplekken en goede voorzieningen zijn voor kinderen, vergelijkbaar met de uitkomst in. Met name in is men hierover te spreken. In is men minder positief. De gemeente en de politie Een gemiddelde van een 7,0 geeft de tevredenheid van de burgers weer over de gemeente betreffende de leefbaarheid en veiligheid. Dat is 0,2 punt hoger dan bij de laatste metingen. Men is nog steeds wel iets kritischer over de stellingen dat de gemeente de buurt informeert over en betrekt bij de aanpak van de leefbaarheid. Gemiddeld geeft men de politie een 7,0. Dit is vergelijkbaar met de vorige metingen Daarnaast kon men ook woordelijk de tevredenheid over het totale functioneren van de politie in de gemeente uitspreken. Hieruit blijkt dat 55% van de mensen (zeer) tevreden is, 4% is (zeer) ontevreden. Verder is 26% niet tevreden, maar ook niet ontevreden en 15% kan dit niet beoordelen. De meeste Raaltenaren (84%) weten dat Burgernet ook in de gemeente Raalte actief is. Van de mensen die dit weten, maakt 45% er ook gebruik van. Van de inwoners die Burgernet kennen, vind 81% het ook zinvol. Handelen ten tijde van noodsituaties Acht procent van de Raaltenaren kent de Risicokaart. Van vijftien voorgelegde noodsituaties weet men het beste hoe te handelen in het geval van brand, een verkeersongeluk op de weg of een lichamelijk ongeval. Er zijn ook zaken waarbij rond de 40% of meer niet weet hoe in geval van nood te handelen. Dit geldt voor noodsituaties als snel verspreidende (dier)ziektes en verschillende typen ongelukken met gevaarlijke of giftige stoffen. Met name over snel verspreidende ziektes zou men informatie willen ontvangen. Over situaties die relatief vaker voorkomen, zoals brand, lichamelijk ongeval en een verkeersongeluk op de weg, blijkt de informatiebehoefte minder groot. Net als in willen de inwoners van Raalte het liefst middels een folder van de gemeente preventief geïnformeerd worden over de voorbereiding op een mogelijke noodsituatie, gevolgd door informatie op de website van de gemeente Raalte. Van de mensen die weten dat er hulpbehoevenden in de straat wonen, zal 84% in geval van een noodsituatie ook aan hen denken. Driekwart heeft contact met de meer hulpbehoevenden in de straat. AED De bekendheid van de AED burgeralarmering is gelijk gebleven (42%). Van de Raaltenaren die bekend zijn met de AED burgeralarmering heeft 12% zich ook aangemeld. Dit is vier procent van alle Raaltenaren. III

4 Samenvatting 1. Het onderzoek Voor u ligt de zesde editie van de Veiligheidsmonitor van de gemeente Raalte. Deze monitor gaat in op de ervaring met en beleving van de burgers ten aanzien van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. In de monitor is onderscheid gemaakt tussen,, en het buitengebied van Raalte. Voor het onderzoek hebben Raaltenaren van 18 jaar en ouder, 625 per gebied, in april een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Er zijn 903 bruikbare vragenlijsten teruggestuurd. Dit is een respons van 36% en valt lager uit dan bij de eerdere metingen (bijv. 40% in, 47% in ). Met deze respons is het mogelijk om voor elk gebied uitspraken te doen met een betrouwbaarheid van 90% en een nauwkeurigheidsmarge van 5%. Voor de gehele gemeente kunnen we uitspraken doen met een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheidsmarge van 3%. 2. Veiligheidsgevoel Het aandeel mensen dat zich wel eens onveilig voelt, is in vergelijking met de voorgaande meting licht afgenomen: 22% van de Raaltenaren voelt zich wel eens onveilig, tegenover 25% in. In vergelijking met voelen in, en relatief minder mensen zich wel eens onveilig, in juist relatief meer mensen. De daling in is opmerkelijk, aangezien daar twee jaar geleden juist de grootste stijging was. Bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen voelen zich wel eens onveilig. Voelt 15% van de mannen zich wel eens onveilig, onder de vrouwen geldt dit voor 29%. Het onveiligheidsgevoel onder mannen is in de gemeente stabiel gebleven, het onveiligheidsgevoel onder vrouwen is afgenomen. Opvallend is de lichte stijging van onveiligheid onder mannen en de sterke daling onder vrouwen in. Gevoelens van onveiligheid nemen af naarmate de leeftijd toeneemt. We zien dat jarigen zich relatief het meest onveilig voelen en 65-plussers relatief het minst. Na de opvallende stijging van onveiligheidsgevoelens onder jarigen in laat weer een net zo grote daling zien. Gemeentebreed voelt 12% zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dat is een significante afname in vergelijking met de 20% in en vergelijkbaar met de situatie in In alle vier gebieden is na de stijging in weer sprake van een daling. telt iets meer bewoners die zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelen dan de andere gebieden. Elf procent van de Raaltenaren geeft aan wel eens om te lopen of om te rijden in de eigen buurt om onveilige plekken te vermijden, vergelijkbaar met de twaalf procent in. Dit is net als in vaker het geval in (19%) en (12%) dan in (7%) en (4%). De verminderde gevoelens van onveiligheid herkennen we terug in de hogere rapportcijfers dan in voor de veiligheid in de buurt. Gemiddeld geven de inwoners van de gemeente Raalte een 7,7 voor de veiligheid in de eigen buurt. Dit is een hogere waardering dan in alle vorige metingen van de Veiligheidsmonitor. 3. Voorvallen in de woonbuurt Voor vermogensdelicten is het kengetal in een 2,0. Het getal ligt daarmee ruim onder de 2,7 in. Vermogensdelicten komt samen met verloedering het meeste voor in de gemeente. Desondanks is de mate van vermogensdelicten met een 2,0 beperkt te noemen. Inbraak in woningen draagt het meeste bij aan de hoogte van het kengetal, gevolgd door beschadiging aan auto s, diefstal uit auto s en fietsendiefstal. Er wordt weinig dreiging ervaren in de gemeente. Het kengetal hiervoor bedraagt in 0,5, het was 0,7 in. Het kengetal voor overlast is met een 1,1 gelijk gebleven. De mate van overlast is hiermee beperkt te noemen. Ook de mate van verkeersoverlast is niet heel groot in Raalte (2,0, in 2,1). De mate van verkeersoverlast wordt gemeentebreed vooral veroorzaakt door agressief rijgedrag van zowel automobilisten als brommers en scooters. Daarna volgen verkeersconflicten of bijna-ongelukken, geluidsoverlast door verkeer, parkeeroverlast en aanrijdingen. Parkeeroverlast van evenementen draagt het minste bij aan de hoogte van het kengetal. IV

5 Net als in zijn te hard rijden, hondenpoep en rommel op straat veruit de grootste ergernissen. Volgens de Raaltenaren dient zwerfafval op straat of in het naastgelegen groen met voorrang aangepakt te worden; 41% van de bewoners heeft dit genoemd. In diende inbraak in woningen nog met voorrang aangepakt te worden, maar de jaren daarvoor was het ook al zwerfafval. 4. Slachtofferschap In de afgelopen twaalf maanden is 26% van de Raaltenaren minimaal één keer slachtoffer geweest van een delict, in was dit één op de drie. In alle gebieden is het aandeel slachtoffers in kleiner dan in. Maken we onderscheid naar leeftijdsklasse en geslacht, dan zien we in de volle breedte minder slachtofferschap dan in. De jongere leeftijdsgroepen zijn net als in meer slachtoffer geweest dan de oudere. Het verschil tussen mannen en vrouwen is verwaarloosbaar klein. Net als in zijn de burgers van de gemeente Raalte in het afgelopen jaar het meest frequent slachtoffer geweest van autodelicten (9%, : 15%), gevolgd door vernielingen (8%, : 9%). Met uitzondering van overige diefstal en aanrijdingen is het aandeel slachtoffers overal lager dan in. Vijftien procent van de Raaltenaren heeft het afgelopen jaar te maken gehad met één of meerdere vormen van cybercrime. Dat aandeel is vergelijkbaar met de 16% in. Het gaat hierbij vooral om hacken, cyberpesten en oplichting. Identiteitsfraude kont minder vaak voor. 5. Preventiemaatregelen De meeste woningen zijn voorzien van extra hang- en sluitwerk (73%) en/of rookmelders (84%). Eén op de drie woningen is voorzien van brandblussers, nog geen tien procent heeft een inbraakalarm. Bijna twintig procent van de woningen is voorzien van het Politiekeurmerk Veilig wonen. 6. Overlast door verwarde personen Een kleine tien procent van de inwoners ervaart overlast van verwarde personen. Volgens negentien procent van de inwoners die overlast van verwarde mensen ervaren, is die overlast in het afgelopen jaar toegenomen. In de ogen van elf procent is de overlast afgenomen, ruim de helft vindt dat deze gelijk is gebleven en vijftien procent kan het niet beoordelen. Geschreeuw en geluidsoverlast zijn veelvuldig genoemde vormen van overlast. 7. Zelfredzaamheid van de burger Ruim de helft (55%) van de inwoners van de gemeente weet hoe zelf actie te ondernemen bij overlast, verloedering en criminaliteit in de woonomgeving. De meest genoemde acties zijn: Contact opnemen met de politie/bellen/melden; Contact opnemen met de gemeente/bellen/melden; Buurt-, dorps- of wijkapp; Aanspreken; Contact opnemen met de wijkagent/bellen/melden. 8. Onderhoud openbare ruimte De tevredenheid over het onderhoud van de openbare ruimte is toegenomen. Bijna zeventig procent van de Raaltenaren is (zeer) tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte. Tien procent is (zeer) ontevreden. De tevredenheid over de kwaliteit van de openbare ruimte is net zo groot als de tevredenheid over het onderhoud. Nog geen tien procent is ontevreden. Over beide aspecten is men het meest tevreden in. Volgens 58% van de Raaltenaren zijn wegen, paden en pleintjes in de buurt goed onderhouden. De tevredenheid is 7% hoger dan in. Het onderhoud van perken, plantsoenen en parken is volgens 56% (zeer) goed, 11% meer dan in. Desgevraagd geven twee op de drie mensen aan dat het buiten in de buurt goed verlicht is, vergelijkbaar met de uitkomst in. In blijft de mate van tevredenheid over de verlichting ruim achter bij de andere drie gebieden. Ruim de helft van de bewoners is van mening dat er in de buurt goede speelplekken en goede voorzieningen zijn voor kinderen. Met name in is men hierover te spreken. In is men minder positief. 9. De gemeente en de politie Net als in voorgaande jaren kunnen de inwoners van de gemeente Raalte zich het meest vinden in de stellingen de gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over de leefbaarheid en veiligheid V

6 in de buurt en de gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Twintig procent van de mensen kan zich niet vinden in de stellingen over het informeren van de buurt en het betrekken van de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Ook is gevraagd om aan de hand van een rapportcijfer aan te geven hoe tevreden men is over de gemeente betreffende de leefbaarheid en veiligheid. Gemiddeld gaf men een 7,0. Dat is 0,2 punt hoger dan bij de laatste metingen. Tussen de vier gebieden zijn geen grote verschillen zichtbaar. Zeventien procent van de inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de politie in de gemeente. De meesten (76%) waren tevreden over het optreden van de politie bij deze gelegenheid, 12% was ontevreden. Te lang moeten wachten was de meest genoemde reden voor de ontevredenheid (19%), gevolgd door een niet opgelost probleem (15%) en een onverschillige houding van de politie (14%). Ruim veertig procent van de burgers (43%) kent de wijkagent in de eigen omgeving. Hiermee is de huidige bekendheid van de wijkagent gelijk aan de bekendheid in. Opnieuw is de wijkagent het meest bekend in (66%) en het minst bekend in (29%). Gemiddeld geeft men de politie een 7,0. Dit is vergelijkbaar met de vorige metingen. Daarnaast kon men ook woordelijk de tevredenheid over het totale functioneren van de politie in de gemeente uitspreken. Hieruit blijkt dat 55% van de mensen (zeer) tevreden is, 4% is (zeer) ontevreden. Verder is 26% niet tevreden, maar ook niet ontevreden en 15% kan dit niet beoordelen. Mochten inwoners van Raalte getuige zijn van bedreiging of mishandeling van een hulpverlener, dan zouden de meeste mensen in ieder geval de politie bellen en eventueel ook hulp halen (85% resp. 62%). Daarnaast zal 42% aangifte doen. De meeste Raaltenaren (84%) weten dat Burgernet ook in de gemeente Raalte actief is. Van de mensen die dit weten, maakt 45% ook er ook gebruik van. Van de inwoners die Burgernet kennen, vind 81% het ook zinvol. Inwoners in alle leeftijdsgroepen staan positief tegenover het ook preventief en/of informatief gebruiken van Burgernet door alertering per mail. 10. Handelen ten tijde van noodsituaties De Risicokaart Overijssel is een interactieve plattegrond waarop de risicolocaties in de provincie staan weergegeven. Acht procent van de Raaltenaren geeft aan de Risicokaart te kennen. De bekendheid van de Veiligheidsregio IJsselland is in Raalte 29%, vergelijkbaar met de bekendheid in. De bekendheid van de Veiligheidsregio neemt af naarmate men ouder wordt: Van vijftien voorgelegde noodsituaties, weet men het beste hoe te handelen in het geval van brand, een verkeersongeluk op de weg of een lichamelijk ongeval. Er zijn ook zaken waarbij rond de 40% of meer niet weet hoe in geval van nood te handelen. Dit geldt voor noodsituaties zoals snel verspreidende (dier)ziektes en verschillende typen ongelukken met gevaarlijke of giftige stoffen. Deze uitkomsten zijn vergelijkbaar met die in. Met name over snel verspreidende ziektes zou men informatie willen ontvangen. Over situaties die relatief vaker voorkomen, zoals brand, lichamelijk ongeval en een verkeersongeluk op de weg, blijkt de informatiebehoefte minder groot. Net als in willen de inwoners van Raalte het liefst middels een folder van de gemeente preventief geïnformeerd worden over de voorbereiding op een mogelijke noodsituatie, gevolgd door informatie op de website van de gemeente Raalte. Een app op smartphone of tablet komen we op de derde plaats tegen, maar de inwoners willen informatie ook nog graag middels een brief van de gemeente ontvangen. Iets meer dan de helft van de inwoners (53%) weet dat er hulpbehoevende mensen in hun straat wonen en volgens 36% is dit niet het geval. Elf procent weet het niet. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van de vorige meting. Van de mensen die aangaven te weten dat er hulpbehoevenden in de straat wonen, zal 84% in geval van een noodsituatie ook aan hen denken. Driekwart heeft contact met de meer hulpbehoevenden in de straat. Voor een aan aantal noodsituaties is gevraagd wie een rol heeft bij het in veiligheid brengen van mensen die zichzelf minder goed kunnen redden in een dergelijke situatie. In het geval van niet VI

7 kunnen bellen/internetten, extreem winter- en zomerweer en brand geeft de helft van de respondenten aan dat zijzelf en de buren hierbij een rol hebben. De inwoners van de gemeente Raalte zien de hulpverleningsdiensten vooral als verantwoordelijke als er sprake is van brand, snel verspreidende ziekte, geen of vervuild kraanwater en ongelukken met gevaarlijke stoffen. 11. AED Vanwege de grote bekendheid in de meting in is in en dit jaar niet gevraagd naar de bekendheid van de AED, maar of men een reanimatiecursus inclusief AED gevolgd heeft. Ruim één op de drie Raaltenaren (35%) geeft aan een dergelijke cursus gevolgd te hebben, en dat is vergelijkbaar met het aantal in. De AED burgeralarmering is bij 42% van de mensen bekend, eenzelfde aandeel als in. Van de Raaltenaren die bekend zijn met de AED burgeralarmering heeft 12% zich ook aangemeld. Dit is vier procent van alle Raaltenaren. VII

8 Inhoudsopgave Conclusies... II Samenvatting... IV Inleiding... 1 Hoofdstuk 1. De inwoners van de gemeente Raalte... 3 Hoofdstuk 2. Veiligheidsgevoel... 5 Hoofdstuk 3. Voorvallen in de woonbuurt Hoofdstuk 4. Slachtofferschap Hoofdstuk 5. Preventiemaatregelen Hoofdstuk 6. Overlast door verwarde personen Hoofdstuk 7. Zelfredzaamheid van de burger Hoofdstuk 8. Onderhoud openbare ruimte Hoofdstuk 9. De gemeente en de politie Hoofdstuk 10. Handelen ten tijde van noodsituaties Hoofdstuk 11. AED VIII

9 Inleiding Voor u ligt de zesde editie van de Veiligheidsmonitor van de gemeente Raalte. Deze veiligheidsmonitor gaat in op de ervaring met en beleving van de burgers ten aanzien van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. In dit rapport is onderscheid gemaakt tussen,, en het buitengebied van Raalte. Onder het buitengebied vallen naast het buitengebied van de gehele gemeente de kernen Broekland, Heeten, Luttenberg, Mariënheem en Nieuw Heeten. Onder wordt de voormalige gemeente verstaan, dus met de kernen Liederholthuis en Laag Zuthem. Een volledig overzicht van de gebiedsindeling vindt u in de separate bijlage (bijlage 1). Voor het onderzoek hebben Raaltenaren van 18 jaar en ouder, 625 per gebied, in april een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Er zijn 903 bruikbare vragenlijsten teruggestuurd. Dit is een respons van 36% en valt lager uit dan bij de eerdere metingen (bijv. 40% in, 47% in ). De respons verschilt amper per gebied. Tabel I.1. Respons naar gebied 37% 45% 48% 36% 37% 50% 36% 39% 45% 35% 39% 47% Totaal 36% 40% 47% Met deze respons is het mogelijk om voor elk gebied uitspraken te doen met een betrouwbaarheid van 90% en een nauwkeurigheidsmarge van 5%. Voor de hele gemeente kunnen we uitspraken doen met een betrouwbaarheidsmarge van 95% en een nauwkeurigheidsmarge van 3%. Net als in voorgaande rapportages worden de resultaten van de vier gebieden zoveel mogelijk met elkaar en met het gemiddelde van de hele gemeente Raalte vergeleken. Voor de berekening van de uitkomsten zijn de antwoorden gecorrigeerd naar leeftijd en gebied. Op deze manier zijn de respondenten een goede vertegenwoordiging van de hele gemeente. Tevens worden de uitkomsten vergeleken met de uitkomsten van voorgaande jaren. Leeswijzer Het eerste hoofdstuk van deze monitor geeft een kijk op de bevolkingsopbouw van de gemeente Raalte, waarbij de opbouw naar leeftijdscategorie en gebied is weergegeven. De gegevens in dit hoofdstuk zijn afkomstig van de gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek, de gegevens in de overige hoofdstukken komen voort uit de enquêtes. Hoofdstuk 2 gaat in op de (on)veiligheidsgevoelens van de bewoners, waarbij onderscheid wordt gemaakt in overdag en s avonds en gevoelens van (on)veiligheid in het algemeen en in de directe omgeving. Ook wordt gekeken naar de redenen voor de ervaren onveiligheidsgevoelens. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op hoe vaak volgens de respondent een bepaald voorval of misdrijf voorkomt in de directe woonomgeving. Er wordt gekeken naar vermogensdelicten, dreiging, (verkeers)overlast en verloedering. En ook: wat zijn buurtergernissen? Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op hoe vaak men in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk slachtoffer is geweest van bepaalde voorvallen en delicten. In hoofdstuk 5 wordt besproken welke preventiemaatregelen men in huis heeft genomen. Het onderwerp overlast door verwarde personen is nieuw opgenomen in deze veiligheidsmonitor. In hoofdstuk 6 wordt gekeken of overlast wordt ervaren en om wat voor overlast het gaat. Hoofdstuk 7 gaat in op de zelfredzaamheid van de inwoners van Raalte. Weten zij hoe ze zelf actie kunnen ondernemen? Hoofdstuk 8 staat in het teken van de waardering van de openbare ruimte. De respondent is gevraagd hoe tevreden hij is over bepaalde aspecten van de openbare ruimte. 1

10 De waardering van de burgers voor de gemeente en de politie komt aan bod in hoofdstuk 9. Ook onderwerpen als agressie tegen hulpverleners en bekendheid en gebruik van burgernet zijn meegenomen in dit hoofdstuk. Hoofdstuk 10 gaat in op het onderwerp risicocommunicatie. Weet men hoe te handelen in het geval van bepaalde noodsituaties en heeft men behoefte aan informatie ter voorbereiding op mogelijke situaties? Tot slot wordt in hoofdstuk 11 ingegaan op de bekendheid van de Automatische Externe Defibrillator (AED). 2

11 Hoofdstuk 1. De inwoners van de gemeente Raalte Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het definitieve aantal inwoners van de gemeente Raalte op 1 januari vastgesteld op Hiervan zijn mannen en vrouwen. Het grondgebied telt negen kernen (incl. buitengebied). De veruit grootste kern is Raalte, met een aantal van inwoners. Lierderholthuis en Laag Zuthem zijn met aantallen van 421 respectievelijk 602 inwoners de kleinste kernen. Tabel 1.1 biedt het volledige overzicht. Tabel 1.1. Aantal inwoners in de gemeente Raalte op 1-1- plaats Man Vrouw Totaal Broekland Heeten Laag Zuthem Lierderholthuis Luttenberg Mariënheem Nieuw Heeten Raalte Totaal Sinds de start van de Veiligheidsmonitor in 2005 heeft de gemeente Raalte te kampen gehad met een dalend inwonertal. Aan deze daling is een einde gekomen. Het aantal van inwoners per 1 januari is 181 meer dan bij de vorige editie van de monitor. De ontgroening in de gemeente blijft ook in doorzetten. Elke twee jaar nam het aantal 0-17 jarigen af met ongeveer 300, nu telt de gemeente 158 minder 0-17 jarigen dan in. Daarnaast zien we in tabel 1.2 ook dat het aantal jarigen elke twee jaar afneemt met 500 à 600, oftewel circa 7,5-8,5%. Op basis van deze gegevens lijkt het erop dat jonge gezinnen wegtrekken uit de gemeente. Het aantal 50-plussers blijft toenemen. De toename van het aantal jarigen is iets afgevlakt, de groei van het aantal 65-plussers zet door. Sinds 2005 is het aantal jarigen met 25% toegenomen, het aantal 65-plussers met 42%. Tabel 1.2. Aantal inwoners in de gemeente Raalte, naar leeftijdscategorie (peildatum 1-1) jaar jaar jaar jaar jaar of ouder Totaal Voor de Veiligheidsmonitor worden elke twee jaar alleen inwoners van 18 jaar en ouder benaderd. Daarbij wordt een geografische indeling in vier gebieden aangehouden:,, en. In tabel 1.3 is daarom een overzicht gegeven van het aantal inwoners van 18 jaar en ouder per gebied. Uit deze tabel blijkt dat het aantal inwoners van 18 jaar en ouder opnieuw is toegenomen. Tabel 1.3. Aantal inwoners van 18 jaar of ouder, naar gebied (peildatum veldwerk) Totaal

12 In wonen in vergelijking met de andere drie gebieden relatief veel 65-plussers. Zij zijn de grootste leeftijdsgroep in dit gebied. In de andere drie gebieden bestaat de grootste leeftijdsgroep uit de jarigen. In, een relatief nieuwe wijk van circa jaar oud, valt met name de beperkte aanwezigheid van de 65-jarigen op. 50% Figuur 1.1 Leeftijdsopbouw per gebied, 40% 30% 20% 10% jaar jaar jaar 65 jaar en ouder 0% In bijlage 2 vindt u voor de vier onderzoeksgebieden een vergelijking van de bevolkingsopbouw met die van voorgaande jaren. 4

13 Hoofdstuk 2. Veiligheidsgevoel In dit hoofdstuk staat het veiligheidsgevoel van de inwoners van de gemeente Raalte centraal. Er wordt gekeken of de inwoners zich wel eens onveilig voelen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in gevoelens van onveiligheid in het algemeen, in de eigen woonomgeving en overdag en s nachts. Tevens is gevraagd waardoor men zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt en kon men een rapportcijfer geven voor de veiligheid in de buurt. 2.1 Gevoelens van onveiligheid in het algemeen Het aandeel mensen dat zich wel eens onveilig voelt, is in vergelijking met de voorgaande meting licht afgenomen: 22% van de Raaltenaren voelt zich wel eens onveilig, tegenover 25% in. In vergelijking met voelen in, en relatief minder mensen zich wel eens onveilig, in juist relatief meer mensen. De daling in is opmerkelijk, aangezien daar twee jaar geleden juist de grootste stijging was. Figuur 2.1 Aandeel inwoners dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt Totaal 17% 20% 22% 24% 27% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Gekeken naar de frequentie van onveiligheidsgevoelens blijkt dat 2% zich vaak onveilig voelt en een goede zestig procent zich soms onveilig voelt. De overige mensen die zich wel eens onveilig voelen (37%), voelen zich zelden of nooit onveilig. Minder mensen dan in voelen zich vaak onveilig. Het aandeel vaak onveilig is na de uitschieter in weer vergelijkbaar met de jaren ervoor. Het aandeel bewoners dat zich zelden tot nooit onveilig voelt, is toegenomen in vergelijking met, maar vergelijkbaar met en Tabel 2.1. Aandeel frequentie onveiligheidsgevoelens in het algemeen Vaak 2% 8% 3% 2% 5% 6% Soms 61% 67% 65% 72% 59% 69% Zelden of nooit 37% 25% 32% 26% 36% 24% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5

14 Bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen voelen zich wel eens onveilig, zo zien we in tabel 2.2. Voelt 15% van de mannen zich wel eens onveilig, onder de vrouwen geldt dit voor 29%. In elk gebied zien we dit verschil terug. Het onveiligheidsgevoel onder mannen is in de gemeente stabiel gebleven, het onveiligheidsgevoel onder vrouwen is afgenomen. Opvallend is de lichte stijging van onveiligheid onder mannen en de sterke daling onder vrouwen in. Tabel 2.2 Onveiligheidsgevoelens naar geslacht mannen Totaal 15% 18% 13% 15% 15% 15% 16% 9% 17% 14% 16% 14% 12% 9% 14% 25% 25% 13% 20% 21% % 22% 17% 14% 15% % 29% 18% 19% 19% vrouwen 29% 36% 20% 23% 26% 36% 33% 34% 30% 34% 30% 31% 27% 19% 26% 25% 29% 19% 16% 22% % 30% 20% 24% 27% % 41% 38% 35% 37% In tabel 2.3 zien we dat gevoelens van onveiligheid gemeentebreed afnemen naarmate de leeftijd toeneemt. We zien dat de jarigen zich relatief het meest onveilig voelen en 65-plussers relatief het minst. Na de opvallende stijging van onveiligheidsgevoelens onder jarigen in laat weer een net zo grote daling zien. Tabel 2.3. Onveiligheidsgevoelens naar leeftijdsklasse jaar 31% 33% 23% 24% 22% 37% jaar 21% 30% 21% 25% 27% 33% jaar 22% 23% 20% 20% 20% 25% 65 jaar en ouder 14% 14% 17% 17% 12% 18% Totaal 22% 25% 20% 21% 21% 29% Desgevraagd geeft 30% van de mensen aan wel eens bang te zijn om slachtoffer te worden van criminaliteit. Dit was in nog 41%. 2.2 Gevoelens van onveiligheid in de eigen buurt De respondenten is ook gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Gemeentebreed voelt 12% zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dat is een significante afname in vergelijking met de 20% in en vergelijkbaar met de situatie in In alle vier gebieden is na de stijging in weer sprake van een daling. telt iets meer bewoners die zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelen dan de andere gebieden. 6

15 Figuur 2.2 Aandeel inwoners dat zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelt 12% 9% 16% 13% Totaal 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Ook de mensen die zich wel eens onveilig voelen in de eigen buurt hebben de vraag voorgelegd gekregen hoe vaak zij zich onveilig voelen. Een enkeling voelt zich vaak onveilig, 66% voelt zich soms onveilig. De overige ruim dertig procent voelt zich zelden tot nooit onveilig in de eigen buurt. Dit beeld is vergelijkbaar met de uitkomsten van de monitor in. Tabel 2.4. Aandeel frequentie onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt Vaak 1% 3% 4% 2% Soms 66% 68% 79% 76% Zelden of nooit 34% 30% 17% 22% Totaal 100% 100% 100% 100% De respondenten is ook gevraagd of ze in de eigen buurt omlopen of omrijden om onveilige plekken te mijden. Elf procent beantwoordde deze vraag bevestigend, vergelijkbaar met de twaalf procent in. In (19%) komt dit omlopen of omrijden aanzienlijk vaker voor dan in (11%), (7%) en (4%). Men kon ook aangeven waardoor men zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt (figuur 2.3). De meeste bewoners zijn bang voor een inbraak, maar de 46% nu is aanzienlijk lager dan de 72% in. Weinig verlichting (30%) volgt op grote afstand als reden voor onveiligheidsgevoelens in de buurt, op de derde plaats gevolgd door verkeer (25%). Tot slot kon men aangeven welke locatie in de directe omgeving de meeste onveiligheidsgevoelens oproept en waarom. Deze reacties zijn terug te lezen in bijlage 3. 7

16 Figuur 2.3 Reden voor onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt angst voor inbraak weinig verlichting/ verkeer rondhangende jongeren criminaliteit weinig mensen in de beplanting anders 30% 25% 19% 13% 8% 3% 19% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2.3 Gevoelens van onveiligheid overdag Vier procent van de inwoners van de gemeente voelt zich overdag wel eens onveilig in de eigen woning. Dat is vergelijkbaar met de 5% in. Overdag op straat voelt net als in 7% zich wel eens onveilig. De verschillen tussen de vier onderscheiden gebieden zijn minimaal. Figuur 2.4 Aandeel inwoners dat zich overdag wel eens onveilig voelt op straat in de eigen woonbuurt 7% Totaal 5% 6% 8% 7% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2.4 Gevoelens van onveiligheid s avonds In voelde dertig procent van de Raaltenaren zich s avonds wel eens onveilig in de eigen woning (figuur 2.5), nu gaat het om 20%. Ook hier zijn de verschillen tussen de vier gebieden minimaal. Na de stijging van deze onveiligheidsgevoelens in laat weer een daling zien. 8

17 Figuur 2.5 Aandeel inwoners dat zich 's avonds wel eens onveilig voelt in de woning Totaal 20% 19% 21% 20% 20% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Wordt specifiek de vraag gesteld of men zich wel eens onveilig voelt als men s avonds alleen thuis is, dan reageert 20% hierop bevestigend. In (24%) en (23%) geldt dat voor licht meer bewoners dan in (19%) en (18%). s Avonds op straat voelt bijna één op de drie mensen zich wel eens onveilig, een fractie lager dan in. In (27%) voelen minder mensen zich s avonds op straat wel eens onveilig dan in de overige gebieden (elk 32%). Figuur 2.6 Aandeel inwoners dat zich 's avonds wel eens onveilig voelt op straat in de eigen woonbuurt Totaal 27% 32% 32% 32% 31% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% In tabel 2.5 wordt ook onderscheid gemaakt naar leeftijd en geslacht. De jongste respondenten (18-34 jaar) en de jarigen voelen zich het meest onveilig s avonds, zowel in de eigen woning als op straat in de eigen buurt. Bij de 65-plussers zien we opnieuw dat minder mensen zich s avonds onveilig voelen. Tevens zien we in tabel 2.5 dat opnieuw meer vrouwen dan mannen zich s avonds onveilig voelen. Onveiligheid in de eigen woning is zowel bij mannen als vrouwen gedaald. Onder de mannelijke bevolking is onveiligheid op straat ook afgenomen, terwijl deze onder de vrouwelijke bevolking gelijk is gebleven. 9

18 Tabel 2.5. Aandeel inwoners dat zich 's avonds wel eens onveilig voelt, naar leeftijd en geslacht in eigen woning op straat Leeftijd jaar 22% 41% 29% 20% 9% 27% 38% 43% 34% 35% 22% 39% jaar 25% 28% 20% 20% 16% 16% 38% 36% 29% 32% 24% 36% jaar 18% 29% 21% 15% 14% 23% 30% 32% 28% 28% 31% 33% 65 jaar en ouder 18% 23% 27% 16% 16% 26% 20% 24% 30% 17% 21% 29% Geslacht mannen 14% 20% 15% 15% 10% 12% 21% 27% 20% 27% 18% 22% vrouwen 25% 38% 30% 30% 17% 27% 39% 39% 38% 30% 30% 42% Totaal 20% 30% 24% 18% 13% 21% 31% 33% 30% 28% 25% 34% Desgevraagd geeft 35% van de Raaltenaren aan dat ze s avonds wel eens niet open doen, omdat ze dat niet veilig achten. Dit komt in (46%) en (34%) vaker voor dan in (28%) en (30%). 2.5 Rapportcijfer veiligheid in de buurt De verminderde gevoelens van onveiligheid herkennen we terug in de hogere rapportcijfers dan in voor de veiligheid in de buurt. Gemiddeld geven de inwoners van de gemeente Raalte een 7,7 voor de veiligheid in de eigen buurt. Dit is een hogere waardering dan in alle vorige metingen van de Veiligheidsmonitor. Alle vier onderzoeksgebieden laten een gestegen rapportcijfer zien. De stijging is het grootst in, het kleinst in. Tabel 2.6. Rapportcijfer voor veiligheid in de buurt, naar gebied ,5 7,4 7,3 7,4 7,5 7,2 7,7 7,3 7,5 7,5 7,4 7,5 7,9 7,2 7,5 7,4 7,3 7,4 7,7 7,2 7,6 7,4 7,8 7,3 Totaal 7,7 7,3 7,5 7,4 7,5 7,3 10

19 Hoofdstuk 3. Voorvallen in de woonbuurt In dit hoofdstuk wordt gekeken naar hoe men de veiligheid in de eigen woonbuurt beoordeelt aan de hand van specifieke voorvallen. Gevraagd is hoe vaak men denkt dat bepaalde voorvallen en misdrijven voorkomen in de buurt. De delicten en voorvallen worden geclassificeerd volgens de wijze van het voormalige Grotestedenbeleid. Op basis van kengetallen is een onderscheid gemaakt naar vermogensdelicten, dreiging, overlast, verkeersoverlast en verloedering. Deze groepen delicten krijgen een kengetal dat ligt tussen de 0 en 10, waarbij een 0 betekent dat het betreffende delict (bijna) nooit in de buurt voorkomt en een 10 betekent dat het vaak voorkomt. De scores op de afzonderlijke delicten zijn opgenomen in bijlage 4. In bijlage 5 zijn daarnaast de scores opgenomen met onderscheid naar woonlocatie (binnen of buiten de bebouwde kom). Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van meest genoemde buurtergernissen. 3.1 Vermogensdelicten Het kengetal voor vermogensdelicten is samengesteld uit de volgende voorvallen en misdrijven: fietsendiefstal; diefstal uit auto s; beschadiging/vernieling aan of diefstal van auto s; inbraak in woningen. Voor vermogensdelicten is het kengetal in een 2,0. Het getal ligt daarmee ruim onder de 2,7 in. Vermogensdelicten komt samen met verloedering het meeste voor in de gemeente. Desondanks is de mate van vermogensdelicten met een 2,0 beperkt te noemen. In en is er vaker sprake van vermogensdelicten dan in de andere gebieden, aldus de bewoners. In alle gebieden is de mate van vermogensdelicten afgenomen in vergelijking met. Van de vier voorvallen en misdrijven draagt inbraak in woningen het meeste bij aan de hoogte van het kengetal, gevolgd door beschadiging aan auto s, diefstal uit auto s en fietsendiefstal. Figuur 3.1 Mate van vermogensdelicten in de buurt Totaal 1,8 2,5 2,1 1,8 2, Dreiging De volgende voorvallen en misdrijven vormen het kengetal voor dreiging: bedreiging; overlast van dronken mensen op straat; mensen die op straat worden lastiggevallen; geweldsdelicten; drugsoverlast; tasjesroof. 11

20 In onderstaande figuur zien we dat er weinig dreiging wordt ervaren in de gemeente. Het kengetal hiervoor bedraagt in 0,5. Het was 0,7 in. In ervaart men iets meer dreiging dan in de andere gebieden. De inwoners ervaren vooral dreiging door overlast van dronken mensen op straat, op afstand gevolgd door drugsoverlast en bedreiging. Figuur 3.2 Mate van dreiging in de buurt Totaal 0,5 0,3 0,4 0,3 0, Overlast Het kengetal voor overlast (exclusief verkeersoverlast) is samengesteld uit de volgende voorvallen en misdrijven: andere vormen van geluidsoverlast (dan van verkeer); overlast van groepen jongeren; overlast door omwonenden; stankoverlast door verkeer; stankoverlast door bedrijven (incl. winkels en horeca). In figuur 3.3 is te zien dat het kengetal voor overlast met een 1,1 gelijk is gebleven. De mate van overlast is hiermee beperkt te noemen. Figuur 3.3 Mate van overlast in de buurt Totaal 1,2 1,1 0,9 1,0 1,

21 Wederom is in de mate van overlast het grootst (1,2), zij het dat de mate ervan opnieuw is afgenomen. volgt op korte afstand met een 1,1 (was 1,3). In de laatste twee gebieden ligt het kengetal voor overlast op 0,9 en 1,0. In is het kengetal 0,1 gestegen, in gelijk gebleven. In speelt stankoverlast door bedrijven een grote rol in de mate van overlast. Andere vormen van geluidsoverlast, overlast door groepen jongeren en overlast door omwonenden zijn vooral aan de orde in, en. 3.4 Verkeersoverlast Het kengetal voor verkeersoverlast is samengesteld uit de volgende voorvallen en misdrijven: agressief rijgedrag automobilisten; agressief rijgedrag brommers/scooters; agressief rijgedrag fietsers; verkeersconflicten of bijna-ongelukken; aanrijdingen; parkeeroverlast; parkeeroverlast van evenementen; geluidsoverlast van verkeer. Ook de mate van verkeersoverlast is niet heel groot in Raalte (2,0, was in 2,1). Het is een fenomeen dat in minder speelt dan in de andere gebieden. De mate van verkeersoverlast wordt gemeentebreed vooral veroorzaakt door agressief rijgedrag van zowel automobilisten als brommers en scooters. Daarna volgen verkeersconflicten of bijna-ongelukken, geluidsoverlast door verkeer, parkeeroverlast en aanrijdingen. Parkeeroverlast van evenementen draagt het minste bij aan de hoogte van het kengetal. In de meeste gevallen wijkt het beeld in de afzonderlijke gebieden niet af van het totaalbeeld in de gemeente. De belangrijkste uitzondering wordt gevormd door parkeeroverlast van evenementen, deze komt in meer voor dan elders. In is de invloed van verkeersconflicten op het kengetal groter dan elders. Parkeeroverlast in het algemeen speelt in en meer dan in en. Figuur 3.4 Mate van verkeersoverlast in de buurt Totaal 2,0 1,9 1,5 1,6 1, Verloedering Tot slot in deze reeks worden de kengetallen voor verloedering gepresenteerd. Het kengetal voor verloedering is samengesteld uit de volgende voorvallen en misdrijven: bekladding van muren of gebouwen; vernieling van bushokjes of telefooncellen; 13

22 zwerfafval op straat of in het naastgelegen groen; hondenpoep op straat. Van alle voorvallen in de buurt komt verloedering (samen met vermogensdelicten) het meest voor met een kengetal van 2,4. Het kengetal is in vergelijking met met 0,4 gedaald. Het kengetal is gedaald in, en, in is het gelijk gebleven. Net als in voorgaande jaren draagt hondenpoep op straat het meest bij aan de mate van verloedering in Raalte kern, en, gevolgd door zwerfafval. Zwerfafval speelt het meest in. Figuur 3.5 Mate van verloedering in de buurt Totaal 2,8 2,5 2,2 2,0 2, Aanpak voorvallen en verbetervoorstellen De bewoners in het onderzoek konden opnieuw aangeven welke drie voorvallen, die genoemd zijn in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk, met voorrang aanpakt dienen te worden. Het ging hierbij om de aanpak van het probleem in de hele gemeente, niet alleen in de eigen buurt. De vijf voorvallen en misdrijven die het vaakst zijn genoemd, zijn opgenomen in tabel 3.1. Volgens de Raaltenaren dient zwerfafval op straat of in het naastgelegen groen met voorrang aangepakt te worden: 41% van de bewoners heeft dit genoemd. In diende inbraak in woningen nog met voorrang aangepakt te worden, maar de jaren daarvoor was het ook al zwerfafval. Tabel 3.1. Voorvallen en misdrijven die met voorrang aangepakt moeten worden Zwerfafval op straat of in het naastgelegen groen 41% 38% 42% 37% Hondenpoep op straat 38% 37% 39% 23% Inbraak in woningen 32% 44% 32% 17% Agressief rijgedrag automobilisten 26% 25% 30% 23% Vernieling van auto's 16% 23% 10% 7% Aan de inwoners van de gemeente Raalte is tevens gevraagd of men verbeterpunten heeft voor voorvallen en misdrijven die aan de orde zijn geweest. Bijna dertig procent van de inwoners heeft aangegeven verbetervoorstellen te hebben, hiervan heeft 17% een verbetervoorstel ingediend voor hondenpoep op straat en 15% voor zwerfafval op straat en agressief rijgedrag van automobilisten. Parkeeroverlast in het algemeen en verkeersconflicten of bijna-ongelukken volgen met 9%. In bijlage 6 vindt u een overzicht met de genoemde verbetervoorstellen. 14

23 Tabel 3.2. Voorvallen en misdrijven met veelgenoemde verbetervoorstellen Hondenpoep op straat 17% Zwerfafval op straat of in het naastgelegen groen 15% Agressief rijgedrag automobilisten 15% Parkeeroverlast algemeen 9% Verkeersconflicten of bijna ongelukken 9% 3.7 Ergernissen Net als in is over een aantal soortgelijke voorvallen als uit de voorgaande paragrafen gevraagd of men zich er ook aan ergert in de buurt. En net als in zijn te hard rijden, hondenpoep en rommel op straat veruit de grootste ergernissen. Figuur 3.6 Ergernissen in de buurt Te hard rijden Hondenpoep 69% 69% Rommel op straat 61% Agressief gedrag in het verkeer Straatmeubilair dat vernield is Parkeerproblemen 38% 38% 42% Bekladde muren of gebouwen Drugsgebruik of drugshandel Rondhangende jongeren Dronken mensen op straat Mensen die op straat worden lastiggevallen Overlast door buurtbewoners 29% 26% 26% 24% 19% 19% Hinder van horecagelegenheden 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Totaal 15

24 Hoofdstuk 4. Slachtofferschap In dit hoofdstuk wordt gekeken of men zelf slachtoffer is geweest. Om antwoord te krijgen op deze vraag is aan de bewoners de vraag voorgelegd of zij de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van een bepaald delict. Er is onderscheid gemaakt naar: inbraak, autodelicten, fiets- en brommerdiefstal, overige diefstal, vernieling, aanrijdingen en geweldsdelicten. Ook hebben de respondenten de vraag voorgelegd gekregen of zij in hun directe omgeving zijn geconfronteerd met huiselijk geweld. 4.1 Algemeen In de afgelopen twaalf maanden is 26% van de Raaltenaren minimaal één keer slachtoffer geweest van een delict, in was dit één op de drie. In alle gebieden is het aandeel slachtoffers in kleiner dan in. Onderstaande figuur laat voor een dalende trend zien. Figuur 4.1 Totaal aandeel slachtoffers, naar gebied Totaal 23% 23% 26% 30% 30% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Maken we onderscheid naar leeftijdsklasse en geslacht, dan zien we in de volle breedte minder slachtofferschap dan in. De jongere leeftijdsgroepen zijn net als in meer slachtoffer geweest dan de oudere. Het verschil tussen mannen en vrouwen is verwaarloosbaar klein. Tabel 4.1. Aandeel inwoners dat de afgelopen twaalf maanden slachtoffer is geweest van een delict, naar leeftijd en geslacht jaar 31% 45% 46% 43% 50% 61% jaar 34% 39% 30% 33% 42% 48% jaar 26% 30% 31% 43% 38% 43% 65 jaar en ouder 16% 24% 26% 36% 31% 41% Mannen 27% 33% 33% 41% 42% 47% Vrouwen 26% 34% 33% 36% 40% 49% 16

25 Net als in zijn de burgers van de gemeente Raalte in het afgelopen jaar het meest slachtoffer geweest van autodelicten (9%, : 15%), gevolgd door vernielingen (8%, : 9%). Met uitzondering van overige diefstal en aanrijdingen is het aandeel slachtoffers overal lager dan in. Figuur 4.2 Aandeel slachtoffers per delict inbraak autodelicten fiets- en/of overige diefstal geweldsdelict vernielingen aanrijdingen 1% 2% 4% 6% 6% 8% 9% % 5% 10% 15% 20% 25% 4.2 Inbraak In alle gebieden is het aandeel slachtoffers van inbraak afgenomen. Figuur 4.3 Aandeel slachtoffers van inbraak, naar gebied 2% 2% Raalte buiten Totaal 2% 2% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 17

26 4.3 Autodelicten Onder autodelicten vallen: autodiefstal, diefstal uit de auto en vernieling van de auto. laat een te verwaarlozen stijging van het aandeel slachtoffers van autodelicten zien, in de andere gebieden is het aandeel slachtofferschap afgenomen. Figuur 4.4 Aandeel slachtoffers van autodelicten, naar gebied 9% 11% Totaal 7% 7% 9% % 5% 10% 15% 20% 25% 4.4 Fiets- en brommerdiefstal en laten in een verwaarloosbare stijging van het aantal slachtoffers van fietsen brommerdiefstal zien. In en zijn juist minder fietsen en/of brommers gestolen dan in. Figuur 4.5 Aandeel slachtoffers van fiets- en brommerdiefstal, naar gebied Totaal 3% 6% 6% 5% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Overige diefstal Het stelen van bijvoorbeeld een portemonnee of tasje waarbij geen gebruik is gemaakt van geweld valt onder overige diefstal. Maar ook diefstal uit de tuin, onderdelen van een fiets of bijvoorbeeld geld uit een kleedkamer worden hiertoe gerekend. Zes procent van de Raaltenaren heeft hier het afgelopen jaar mee te maken gehad, net zo veel als in. We zien in alle gebieden (nagenoeg) gelijkblijvende aandelen van dit type slachtofferschap. 18

27 Figuur 4.6 Aandeel slachtoffers overige diefstal, naar gebied Totaal 6% 5% 5% 6% 8% % 5% 10% 15% 20% 25% 4.6 Geweldsdelict Geweldsdelicten komen in Raalte nauwelijks voor. Eén procent van de Raaltenaren is hier in het afgelopen jaar slachtoffer van geworden. Het gaat hierbij om straatroof (met geweld), bedreiging met lichamelijk geweld en mishandeling. Figuur 4.7 Aandeel slachtoffers geweldsdelicten, naar gebied Totaal 1% 1% 1% 2% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 4.7 Huiselijk geweld Aan de inwoners van Raalte is ook de vraag voorgelegd of ze in de afgelopen twaalf maanden wel eens geconfronteerd zijn met huiselijk geweld. Het gaat hier niet perse om huiselijk geweld in het eigen huishouden, maar ook om huiselijk geweld in de directe omgeving (familie, buren, kennissen, collega s en dergelijke). Net als in geeft drie procent van de Raaltenaren aan in de afgelopen twaalf maanden geconfronteerd te zijn met huiselijk geweld. Op de vraag of men zelf slachtoffer is geweest van huiselijk geweld in de laatste twaalf maanden, zegt net als in zo n 1% dat dit het geval is. Op de vraag of men het meldpunt huiselijk geweld kent, heeft 61% van de inwoners instemmend geantwoord. Dit is iets minder dan de tweederde in. 4.8 Vernielingen Vernielingen vinden meer plaats in dan elders in de gemeente. In is dit type slachtofferschap gestegen, in en gedaald. 19

28 Figuur 4.7 Aandeel slachtoffers van vernielingen, naar gebied 12% 6% 6% 6% 8% Totaal 0% 5% 10% 15% 20% 25% Aanrijdingen Het aandeel slachtoffers van aanrijdingen is licht afgenomen. De afname zien we vooral terug in. laat een lichte stijging zien, in en is het slachtofferschap nagenoeg gelijk gebleven. Figuur 4.8 Aandeel slachtoffers van een aanrijding, naar gebied 8% 7% 5% 3% 6% Totaal 0% 5% 10% 15% 20% 25% Cybercrime In zijn voor het eerst vragen gesteld over cybercrime. Dezelfde vragen zijn nu weer aan de bewoners voorgelegd. Het gaat bij cybercrime om verschillende type delicten, waaronder identiteitsfraude, oplichting, hacken en cyberpesten, waarvan de respondent of iemand in zijn/haar huishouden slachtoffer is geweest. In figuur 4.9 zien we dat 15% van de Raaltenaren het afgelopen jaar te maken heeft gehad met één of meerdere vormen van cybercrime. Dat aandeel is vergelijkbaar met de 16% in. Het gaat hierbij vooral om hacken, cyberpesten en oplichting, identiteitsfraude kont minder voor. Net als in zijn 65-plussers beduidend minder vaak slachtoffer van een vorm van cybercrime dan de inwoners tot 65 jaar. 20

29 Figuur 4.9 Aandeel slachtoffers van cybercrime, naar type identiteitsfraude oplichting hacken cyberpesten 2% 5% 5% 6% cybercrime 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 21

30 Hoofdstuk 5. Preventiemaatregelen Men kan verschillende preventiemaatregelen nemen in de eigen woning ter voorkoming van bepaalde misdrijven en voorvallen. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke preventiemaatregelen heeft u genomen? Uit de onderstaande figuur kan worden afgeleid dat de meeste woningen voorzien zijn van extra hangen sluitwerk (73%) en/of rookmelders (84%). Eén op de drie woningen is voorzien van brandblussers, nog geen tien procent van de woningen in de gemeente heeft een inbraakalarm. Figuur 5.1 Woningen voorzien van preventiemaatregelen extra hang- en sluitwerk 73% inbraakalarm rookmelders 8% 84% brandblussers 33% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figuur 5.2 geeft het aandeel Raaltenaren weer die hun woning hebben voorzien van extra hang- en sluitwerk, waarbij onderscheid is gemaakt naar gebied. De verschillen tussen de gebieden zijn klein. In en zijn relatief de meeste woningen voorzien van extra hang- en sluitwerk. Het aandeel inwoners dat de woning in de afgelopen twaalf maanden heeft voorzien van extra hangen sluitwerk is zeven procent.. Figuur 5.2 Woningen voorzien van extra hang- en sluitwerk 76% 5% 73% 10% 71% 4% 70% 10% 73% Totaal 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% maatregel afgelopen 12 maanden genomen, 22

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoek 2013

Veiligheidsonderzoek 2013 Veiligheidsonderzoek 2013 Olst/Wijhe,. doc. nr.: Bewonersonderzoek 2013 1 Februari 2014 Marieke Hottenhuis Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Bewonersonderzoek 2013 2 Samenvatting Inleiding In

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Afdeling Onderzoek en Statistiek Marieke Hottenhuis December

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM*

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* 346 Criminaliteit en rechtshandhaving 2010 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* VMR IVM** 2005*** 2006*** 2007*** 2008**** 2009****

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie