2.1 Nogmaals warmte en temperatuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.1 Nogmaals warmte en temperatuur"

Transcriptie

1 Uitwerkingen opgaven hoofdstuk.1 Nogaals warte en teperatuur Opgave 1 a Onjuist. De teperatuur in de ruite is een aat voor de snelheid van de oleculen. s Nachts is de teperatuur lager en de snelheid van de oleculen ook. b uist. De teperatuur van het kwik in de theroeter is gedaald. Dat kan alleen als er warte is afgestaan. c Onjuist. Het volue van de lucht is gelijk aan de inhoud van de afgesloten ruite. Die inhoud verandert niet. Het aantal oleculen in de ruite verandert ook niet, want de ruite is afgesloten. Daaruit volgt dat de geiddelde afstand tussen de oleculen gelijk blijft. d Onjuist. Natuurkundigen zeggen dat de lucht in de ruite warte heeft afgestaan. e uist. Het kwik in de theroeter is gedaald, dat betekent dat het volue van het kwik is afgenoen. Hetzelfde aantal kwikdeeltjes zit dan dichter bij elkaar. Daaruit volgt dat de geiddelde afstand tussen de kwikdeeltjes kleiner is geworden. Opgave a Zie figuur.1. Figuur.1 Als in de zoer de teperatuur stijgt, zetten stoffen uit. Het brugdek zal langer worden. Door de spleet A tussen het brugdek en de rechterkant is die uitzetting ogelijk. Als de spleet ontbreekt, zal het brugdek bol gaan staan en is er kans dat de brug kapot gaat. b De spleet is tijdens een hittegolf saller; het brugdek is uitgezet en neet eer ruite in. c De bovenkant van de pijler zou bij het uitzetten et het brugdek naar rechts bewegen. De pijler kan dan kapot gaan. d Ieder gedeelte van het brugdek zet een klein beetje uit. De linkerkant blijft daarbij op z n plaats. ij het uitzetten verplaatst elk deel van het brugdek dus naar rechts. De verplaatsing is des te groter naarate het brugdeel verder aan de rechterkant zit. De rol bij zal zich dan ook verder naar rechts verplaatsen dan de linkerrol. Korto: De rol bij oet over een grotere afstand kunnen rollen, en begint daaro verder naar links. UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK 1 van 1

2 Opgave Opgave 4 a T kelvin t Celsius +, ,15 8 K b War hangt saen et de teperatuur. De spijker van 00 C is warer dan het van 100 C. Warte hangt saen et energieoverdracht. r is eer energie (warte) nodig o het te verwaren tot 100 C dan o de spijker te verhitten tot 00 C. a Door de onderlinge botsingen verplaatst een zuurstofolecuul zich kriskras door de ruite. Over een langere tijd genoen, is daardoor de echte verplaatsing veel kleiner dan de in totaal afgelegde weg. Aangezien de geiddelde snelheid over een langere tijd gelijk is aan de verplaatsing gedeeld door de bijbehorende tijd, is de op deze anier berekende geiddelde snelheid veel kleiner dan de geiddelde snelheid tussen twee botsingen. b én zuurstofolecuul (O ) is opgebouwd uit zuurstofatoen. Zie INAS tabel 99. De relatieve atooassa van één zuurstofatoo is 1,00. De relatieve olecuulassa van één zuurstofolecuul is,00. én olecuul (H O) is opgebouwd uit twee stofatoen en een zuurstofatoo. Zie INAS tabel 99. De relatieve atooassa van één stofatoo is 1,008. De relatieve olecuulassa van één olecuul is 18,01. O,00 De verhouding tussen de assa s is: 1, 1, 8 H O 18,01 c ij 0 C is de geiddelde kinetische energie van een zuurstofolecuul gelijk aan de geiddelde kinetische energie van een olecuul. 1 1 HO v HO O v ( O kin,0 ) ( ) O kin,0 HO 1 1 O v O O ( kin,0 ) O O v O v HO vo 1 HO HO 1 ( kin,0 ) HO HO vho O O vho v O v O HO O HO O O HO v v 1, 48 1, /s v v HO HO 1, d De geiddelde kinetische energie van oleculen is recht evenredig et de absolute teperatuur. kin, t C T C (,15 + t ) ( ) (,15 0) ( ) (,15 0) kin,40 C, C, kin,0 C + kin,0 C + v 1 kin 1 kin,40 v40 v40 1 kin,0 v0 v0 1, 08 v 1, 08 v 40 0 kin,40 1,08 UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK van 1

3 v 1,08 v v v ,08 1,05 v 1, /s. Wartetransport Opgave 5 Opgave Opgave Opgave 8 a Tussen de veertjes zit veel lucht. Door de veertjes kan de lucht slecht bewegen, waardoor er weinig wartestroing optreedt. Lucht en de donsveertjes zijn slechte wartegeleiders. r is dan weinig wartetransport via geleiding en stroing vanuit je lichaa naar de ogeving. b Door de bewegingen van de gebruiker verplaatsen de veertjes zich naar plaatsen waar weinig beweging is. Daardoor zijn er op den duur op bepaalde plaatsen geen donsveertjes eer. Op zo n plaats kan dan akkelijk warte van je lichaa worden weggevoerd via stroing en geleiding. Door de copartienten blijven de veertjes over het gehele dekbed verspreid, zodat de isolatie overal intact blijft. a Als iets koud aanvoelt, gaat er warte van je lichaa weg. De tegels voelen kouder aan dan het hout. Dat betekent dat bij de tegels eer warte van je lichaa weg gaat. De tegels geleiden de warte beter dan het hout. b De warte oet vanaf de verwaringsbuizen door de vloerbedekking naar de lucht in de winkel gebracht worden. De vloerbedekking oet een goede wartegeleider zijn. Parket (geaakt van hout of kunststof) geleidt warte slecht. e kunt dus beter tegels gebruiken. a eide grafieklijnen beginnen op dezelfde plaats in het diagra. b Het teperatuurverschil et de ogeving is aan het begin groot, waardoor er per seconde veel warte aan de ogeving wordt afgestaan. Later is het teperatuurverschil kleiner, zodat er inder warte per seconde wordt afgestaan aan de ogeving. c De grootste warteafgifte vindt plaats aan het vloeistofoppervlak. Het hoge salle kopje zal daaro inder warte per seconde aan de lucht afstaan dan het brede kopje. De teperatuur van dit kopje zal inder snel dalen. Lijn P hoort bij het hoge salle kopje. d Als de teperatuur van de koffie gelijk is aan de teperatuur van de ogeving wordt er geen warte eer afgestaan. Aan het eind is de teperatuur van beide kopjes koffie gelijk aan de teperatuur van de ogeving en dus is de eindteperatuur van beide kopjes gelijk. a Lucht is een slechte wartegeleider. De lucht bevindt zich in een salle afgesloten ruite en wordt door de glasplaten op zijn plaats gehouden. Daardoor treedt er geen wartestroing op. Ook is dubbel glas dikker dan enkel glas, zodat er ook inder wartegeleiding optreedt door het glas. UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK van 1

4 b Zie de doorgetrokken grafieklijn in figuur.. Figuur. c Zie de onderbroken grafieklijn in figuur.. d Odat er inder warte verloren gaat bij dubbel glas zal de teperatuur in de kaer sneller stijgen. De lijn in het diagra loopt aan het begin steiler. De eindteperatuur zal sneller bereikt worden. De lijn in het diagra loopt eerder horizontaal.. Warte opneen en afstaan Opgave 9 De hoeveelheid warte die het kwik heeft opgenoen, bereken je et: c c kwik kwik kwik kwik kwik kwik kwik ( INAS) 0,14 10 kg K 8, g 8, 10 kg 5 C 5 K kwik 0, , Opgave 10 a Zie figuur.. Figuur. De soortelijke warte geeft aan hoeveel warte er nodig is o 1 kilogra stof 1 graad Celsius in teperatuur te laten stijgen. De assa van beide vloeistoffen is gelijk. Voor eenzelfde teperatuurstijging is er bij vloeistof een grotere hoeveelheid warte nodig. r is dan ook eer warte nodig o een UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK 4 van 1

5 teperatuurstijging van 1 graad te bereiken. Vloeistof heeft de grootste soortelijke warte. b Zie figuur.. Voor vloeistof A geldt: A A ca A A ca Δ A ta A 15 k g 0,00 kg A A 0 C c A,5 10 kg K 0,00 0 Voor vloeistof geldt: c c g 0,00 kg 18 C k c , 10 0,00 18 kg K Opgave 11 Zie figuur.4. Figuur.4 Het verwaringseleent heeft een elektrisch verogen van 5 W. r wordt door het verwaringseleent 5 per seconde toegevoerd aan de calorieter en het. Voor een teperatuurstijging van de calorieter en het van graden heeft de calorieter 10 in 00 s nodig. De toegevoerde warte is dan: totaal UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK 5 van 1

6 Door het wordt opgenoen: c c 4,18 10 kg K ( INAS) 00 g 0,00 kg C 4, , Door de calorieter wordt opgenoen: calorieter totaal C t C calorieter calorieter calorieter Δ calorieter calorieter calorieter calorieter 18 Δ tcalorieter C 18 Ccalorieter 1,1 10 /K Operking In de berekening van C calorieter worden twee getallen die niet erg veel van elkaar verschillen (ongeveer 10%) van elkaar afgetrokken. Hierdoor hangt de uitkost van de berekening sterk af van de aflezing in het diagra. Opgave 1 a De assa van de elk kan berekend worden uit de dichtheid en het volue van de elk. ρ V 1, , ,0 kg 0 g b totaal therosfles + elk therosfles Ctherosfles therosfles Ctherosfles 80 K therosfles 80 1,0 80 Δ Ttherosfles 1, 0 C elk celk elk elk celk,9 10 kg K ( INAS) elk 0 g 0,0 kg 1,0 C elk elk,9 10 0,0 1,0 1,01 10 totaal , ,1 10 c In vraag b is de warte berekend die het voorwerp (therosfles et elk) opneet bij een teperatuurstijging van 1 graad Celsius. Dit is de definitie van wartecapaciteit. d De warte die nodig is o de elk te verwaren, bereken je et: c elk elk elk elk UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK van 1

7 c elk elk elk, g 0,0 kg elk kg K ( INAS) ( 0) C,9 10 0,0, 10 4 Opgave 1 a De warte die door het wordt opgenoen is: c c 4,18 10 kg K ( INAS) 150 g 0,150 kg ( ) 4, 8,,4 C 4, ,150,4 401,8 De warte die door de calorieter wordt opgenoen ( calorieter ) is: calorieter Ccalorieter calorieter Ccalorieter 15 K,4 C calorieter 15,4 800 caloriete r op, totaal calorieter + calorieter 401, ,8 10 b De in totaal opgenoen hoeveelheid warte ( op,totaal ) is gelijk aan de warte die door de koperkrullen wordt afgestaan ( koper ). koper 481 koper Δ koper ckoper koper Tkoper ckoper Δ koper Tkoper 15 g 0,15 kg koper koper ( ) 100 4, 5, C c koper,9 10 kg K 0,15 5, c De beginteperatuur van de koperkrullen zal lager zijn dan 100 C en de eindteperatuur van 4, C ligt vast, odat die geeten is. De teperatuurdaling van de koperkrullen zal in dit geval dus kleiner zijn. In de relatie koper c koper koper koper + calorieter veranderen koper, en calorieter niet. Als koper kleiner is, zal de waarde van c koper groter oeten zijn. De waarde voor c koper die bij vraag c is berekend is dus in werkelijkheid iets te klein. d De soortelijke warte van koper wordt berekend uit de volgende vergelijking: c Δ T c Δ T + C ( c + Ccalorieter ) ( c + Ccalorieter ) Dan is: ckoper koper koper koper calorieter koper koper Als de assa van het verandert, veranderen ook en koper. De relatieve fout in de assa van het is klein en wordt nog kleiner bij een grotere assa. UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK van 1

8 De teperatuurstijging van het is eerst slechts,4 graden en zal door de twee keer zo grote hoeveelheid ongeveer halveren. De relatieve fout in de eting van zal daardoor groot zijn en door de verdubbeling van de assa ook nog eens ongeveer twee keer zo groot worden. De teperatuurdaling van het koper was eerst ongeveer 5 graden en wordt nu ongeveer 8 graden. Procentueel is dat een kleine toenae, waardoor de relatieve fout in koper kleiner wordt, aar procentueel slechts weinig afneet. De onnauwkeurigheid in de eting van neet procentueel het eeste toe en heeft het grootste effect. De onnauwkeurigheid in de soortelijke warte van koper zal dus toeneen door het verdubbelen van de hoeveelheid. Opgave 14 a De warte die door het ware wordt afgestaan (, war ) is gelijk aan de warte die door het wordt opgenoen ( )., war c, war, war c 4,18 10 kg K (INAS), war ρ V 0, ,88 kg Δ t (,5 8,0) 4,5 C 4, ,88 4,5 1,1 10, war 1,1 10 C t C Δ 1,1 10 Δ t (8,0 1,0) 4,0 C 1, C, 4 10 /K 4 b De warte die het ware en het ware in totaal afstaat is gelijk aan de warte die het koude opneet:, war +, koud, war c, war, war c 4,18 10 kg K (INAS) 59,88 kg, war Δ t, war (8,0 40,0) 8,0 C, war 4, ,88 8,0, UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK 8 van 1

9 C 4 C, 4 10 / C Δ t t, war 8,0 C, war, koud 4,4 10 8,0 0, 10,80 10, , 10, c, koud, koud c 4,18, koud,80 10, koud, koud, koud c, koud, koud 10 kg K ( INAS) ( ) 40,0 5,5 4,5 C,80 10, koud 4,99 kg 4, ,5, koud ρ V, koud, koud 4,99 V, koud 5,1 10 5,1 liter ρ 0, De wartehuishouding van de aarde Opgave 15 Opgave 1 a In de winter neet de toevoer van warte door instraling voor beide gebieden et hetzelfde percentage af. Door de ware golfstroo wordt warte naar Zuid-ngeland gevoerd. Dit copenseert de verinderde warte-instraling voor een deel. De teperatuurdaling in Zuid-ngeland is dan kleiner dan in Newfoundland, waar veel inder wartetoevoer vanuit de zee plaatsvindt. b ij Groenland zakt het van de ware golfstroo door een toegenoen zoutgehalte en een lage teperatuur naar beneden en geeft daarbij de resterende warte af aan de lucht en het oringende. Als het bij Groenland zoeter wordt door het selten van ijs, zakt de golfstroo niet langer naar beneden en wordt de therohaline stroing onderbroken. Het bij Groenland kan dan veel warer worden. Daardoor neet ook het teperatuurverschil et zuidelijke en af en kan de therohaline stroing zelfs heleaal verdwijnen. a De asdeeltjes zullen een groot deel van de straling van de zon weerkaatsen. De albedo van de aarde neet dan toe. b Doordat de albedo toeneet, wordt er inder straling door de aarde en de atosfeer geabsorbeerd. De geiddelde teperatuur op aarde zal dan dalen. Opgave 1 a Zie figuur.5. Zolang het ingestraalde verogen groter is dan het uitgestraalde verogen, zal de teperatuur stijgen. ij het axiu tussen 1 h en 1 h is het ingestraalde verogen gelijk aan het uitgestraalde verogen. De raaklijn aan de grafiek UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK 9 van 1

10 loopt daar horizontaal. De steilheid van de grafiek is dan ook een aat voor de grootte van het netto verogen. Als de zon onder is, vindt er geen instraling eer plaats, aar nog wel uitstraling. Deze uitstraling is het grootst als de teperatuur hoog is. De zon gaat dus onder op het tijdstip waarbij er axiale uitstraling plaatsvindt. Dat is als de raaklijn het steilst loopt. Het tijdstip, waarop de raaklijn het steilst loopt is t 18 h. Figuur.5 b De wartecapaciteit C van een hoeveelheid stof is gelijk aan de assa van de stof verenigvuldigd et de soortelijke warte c van de stof. De assa van het zee kan berekend worden uit de dichtheid en het volue van het zee. V zee lengte breedte diepte oppervlakte diepte 1,0 0,5 0,5 ρ V ρ V zee zee zee zee 1, ,5 zee kg (INAS) zee 1, ,5 5 kg C c zee zee zee 5 kg zee czee,9 10 kg K (INAS) C zee 5,9 10 1,01 10 /K Dit is rui 10 keer zo groot als de wartecapaciteit van het Saharazand. c Zie figuur.5. De Caribische zee ligt op dezelfde breedtegraad als de Sahara, zodat het ingestraalde verogen gelijk zal zijn, ondanks verschillen in wolkvoring. De wartecapaciteit is rui 10 keer zo groot, waardoor de teperatuurverandering rui 10 keer zo klein zal zijn. Het iniu en axiu zullen dus inder ver van de C verwijderd liggen. uitgestraald d De uitgestraalde warte per seconde is: P,uit De uitgestraalde warte is: uitgstraald Csaharazand Δ T. UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK 10 van 1

11 Hierin is C saharazand de wartecapaciteit en het teperatuurverschil van het saharazand. Dan is: uitgestraald Csaharazand P,uit Csaharazand Zie figuur.. Op een tijdstip na zonsondergang is er alleen sprake van warte-uitstraling. Trek een raaklijn aan de grafiek op een tijdstip na 18 h, bijv. 0 h. Figuur. De steilheid van de grafiek bij 0 h is gelijk aan: ( 0,9 0,0) 9,1 C C 5,01 4,0,,8 uur uur ( ) 5,01 C,9 10 C/s 00 s P,uit Csaharazand 8, , , W 4 P,uit k T Hierin is P,uit de uitgestraalde warte per seconde, k een constante en T de absolute teperatuur. ij 0 h is de teperatuur 41 C ( 14 K) (aflezen in figuur.). P 4,uit P,uit k T k 4 T 11, 8 4 P,uit 11, W k 1, 10 W/K 4 ( 14) t 41 C 14 K Operking Aangezien de steilheid van de getekende raaklijn en de aflezing van de teperaturen kunnen verschillen, is de uitkost 1, 10 8 W/K 4 ook goed. UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK 11 van 1

12 .5 Rendeent en duurzae energie Opgave 18 Opgave 19 a De bussen rijden een afstand van 100 k. us A kan 5,0 k rijden op 1,0 liter gasolie. Voor een afstand van 100 k heeft bus A dus 0 liter gasolie nodig. De verbrandingswarte van gasolie is 10 9 /. De gasolie levert bij verbranding een cheische energie van: 9 8 in , 10 nuttig η 0% 8 8 b η 100% nuttig in,a, 10 1, in,a 100% 100% c ij bus et vliegwiel daalt het brandstofverbruik van de bus et 5,0%. 8 8 in, 0,95 in,a 0,95, 10,8 10 d De bussen hebben dezelfde vor en rijden onder dezelfde ostandigheden. Ze ondervinden dan dezelfde wrijvingskracht. De snelheid is constant, dus is de otorkracht steeds gelijk aan de wrijvingskracht. De bussen rijden dezelfde afstand. Aangezien W otor F otor s verricht de otorkracht in beide gevallen dezelfde hoeveelheid arbeid. e erste anier nuttig η 100% in, 8 1, ,44 10 η 100% 1%, nuttig 8 8 in,,8 10 Tweede anier nuttig η 100% in, nuttig ηa 100% in,a ηa 0% in, 0,95 in,a nuttig 1 nuttig 1 η 100% 100% 0% 1% 0,95 0,95 0,95 in,a a De energie kun je in kwh berekenen door het verogen in kw te zetten en de tijd in uren. Het totale verogen bedraagt 8 0 W 480 W 0,48 kw. De lapen branden in één jaar, uur. P t 0, , kwh 5, 10 kwh b erste anier 8 gloeilapen van 0 W vervangen door 8 spaarlapen van 1 W levert een verogensbesparing op van: P inder 8 (0 1) 8 4 W 0, kw De bespaarde energie is dan: bespaard 0, , kwh De hoeveelheid gespaard geld is dan: 411, 0,1 0 in,a UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK 1 van 1

13 c Tweede anier De energiekosten voor de gloeilapen zijn per jaar: 55, 0,1 89,5 De spaarlapen leveren een energie van: P t 8 0, ,9 kwh De energiekosten voor de spaarlapen zijn per jaar: 11,9 0,1 19, De hoeveelheid gespaard geld is dan: 89,5 19, 0 η 100% 100% besparing besparing centrale in in ηcentrale 9 besparing 10 kwh ηcentrale 55% in,bespaard 100%, 10 kwh 55% De stookwaarde van Gronings aardgas is 8,9 kwh. 9, 10 Het volue bespaard Gronings aardgas is: Vbespaard ,9 8 Opgave 0 a De hoeveelheid warte die de geiser per inuut afstaat aan het is: c c 4,18 10 kg K (INAS) ρ V 0,998 10,5 10,485 kg Δ t ( 85 15) 0 C 4,18 10,485 0,190 10, 10 b η geiser 100% in 100% in η geiser, ηgeiser 1%, in 100%, per inuut 1% De stookwaarde van Gronings aardgas is 10., Het benodigde volue Gronings aardgas is: Vgas 10 0,11 Opgave 1 a De hoeveelheid warte die de boiler afstaat aan het is: c c 4,18 10 kg K ( INAS) ρ V 0, ,84 kg C 4, ,84 5,19 10 UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK 1 van 1

14 η boiler 100% 100% in in η boiler,19 10 ηboiler 8%,19 10 in 100%, % De stookwaarde van Gronings aardgas is 10., Het benodigde volue Gronings aardgas is: Vgas 10 0,8 b Het stroot van naar P. War heeft een kleinere dichtheid dan koud. Het ware zal daardoor naar boven bewegen. c De ingestraalde energie van de zon bereken je et: in P zon t Pzon 00 W 00 /s 4 t 5,5 uur 5,5 00 1,98 10 s 4 in 00 1, ,8 10 r wordt vrijwel geen warte aan de ogeving afgestaan, dus in. c c 1,8 10 c 4,18 10 kg K ( INAS) ρ 0, ,84 kg V 1, ,5 C 4, ,84 De eindteperatuur van het is: t eind t begin +Δ t ,5 5 C d Het door de zon verwarde levert een besparing op van: bespaard 1,8 10 bespaard bespaard ηboiler 100% gas 100% gas ηboiler bespaard 1,8 10 ηboiler 8% 1,8 10 gas 100% 1, 10 8% De stookwaarde van Gronings aardgas is 10. 1, 10 Het bespaarde volue Gronings aardgas is: Vbespaard 10 0,5 UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK 14 van 1

15 . nergiehuishouding van het enselijk lichaa Opgave Opgave Opgave 4 a De energiebehoefte van een vrouw per dag is: vrouw 000 kcal vrouw ,184 8, cal 4,184 (zie INAS) vrouw vrouw vrouw vrouw t vrouw Pvrouw P t P 8,0 10 8, W 8400 t 1 dag s b De energie-inhoud van 100 g crackers is 85 kcal. Dan levert 1 gra cracker een energie van,85 kcal. De energie-inhoud van één cracker is kcal. De assa van een cracker is: cracker 5, gra,85 c De energie-inhoud van één cracker is kcal. 100 g kipfilet levert een energie van k. Dan levert 1 gra kipfilet een energie van, k. 8,0 g kipfilet levert een energie van 8,0, 5, k. kip 5, k 5, cal 4,184 (zie INAS) 1 cal 4,18 5, 10 kip 1, 10 cal 1, kcal 4,18 De energie-inhoud van één cracker belegd et 8,0 g kipfilet is: totaal cracker + kipfilet kcal + 1, kcal 4, kcal Het aantal crackers et kipfilet dat de an nodig heeft o volledig aan zijn 500 dagelijkse energiebehoefte te voldoen is: N crackers 4, In de eerste twee inuten spelen bij de aansturing van de ADP ATP ozetting in de spieren twee reacties een rol waarbij geen zuurstof nodig is. Die twee reacties zijn de ozetting van ADP en kreatinefosfaat in ATP, en de ozetting van glycogeen. Na die twee inuten gaat zijn lichaa de ADP ATP reactie aansturen et de energie die vrijkot uit de verbranding van glucose en vetzuren. ij deze voren van verbranding is wel zuurstof nodig. a Het extra verogen dat Xander nodig heeft door te tennissen is: P extra W Het totale verogen van Xander is: P totaal het basaal etabolise + P extra W b Richard heeft een verogen van 80 W 80 /s. In 0 inuten heeft Richard dus een energie verbruikt van in k. UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK 15 van 1

16 ij de verbranding van 1,0 gra koolhydraten kot er 1 k aan energie vrij. 504 Dan is: k 0 g 1 c Het energieverbruik van Xander in de tweede set is 1, M 1, 10. Het lichaa heeft geiddeld 1,0 d zuurstof nodig voor elke 1 k die vrijkot bij de verbranding van koolhydraten. Het volue zuurstof dat Xander nodig heeft o de tweede set te spelen is: 1, 10 V zuurstof 5,14 d 1 10 Het percentage zuurstof in lucht is 0%. Xander heeft dus een 5 keer zo groot volue lucht nodig. Het volue van de lucht die Xander heeft ingeaded is: V lucht 5 5,14,9 10 d Opgave 5 a De verdapingswarte van is, 10 /kg. b Melanie verliest per dag door verdaping 00 gra. Per uur verliest zij: 00 5,0 4 gra De verdapingswarte van is, 10 /kg. O 5,0 gra te verdapen is een energie nodig van: 4 verdaping 0,050, 10 5,5 10 5% van haar energieverlies vindt door verdaping plaats. 4 5 Het totale energieverlies is: verlies 4 5,5 10, 10 c Melanie gebruikt ook nog energie o te bewegen, ade te halen, etc. De totale energiebehoefte is dus groter dan het energieverlies. d Melanie heeft voor lesuren aan energie nodig: 5 5 nodig, ,5 10 De energie die het glas volle elk levert bereken je uit de verbrandingswarte van volle elk. De verbrandingswarte van volle elk is k per 100 gra. De energie-inhoud van het glas volle elk is: elk 10, De hoeveelheid energie die nog geleverd oet worden door het brood is: brood nodig elk 10,5 10 5, , en bruine boterha et kaas zonder boter levert een energie van: boterha + kaas De verbrandingswarte van bruinbrood is 1048 k per 100 gra. De energie die één bruine boterha levert is: 0 5 boterha , Verbrandingswarte van kaas is 1558 k per 100 gra De energie die één plak kaas levert is: kaas , De energie die één bruine boterha et kaas levert is:, , , UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK 1 van 1

17 Het aantal bruine boterhaen et kaas dat Melanie oet eten is: 5, , 5 5, Opgave a Het extra verogen is 50 W. Het rendeent van de extra energieproductie is 0%, dus 80% van het extra verogen wordt ogezet in warte. Het extra warteverlies per seconde (P warte, extra ) is dan: P warte, extra 0, W Het basaal etabolise is 85 W. Het warteverlies is toegenoen et de factor: 448 5, 85 b De warteafgifte is (vooral) in de vor van wartestroing en verdaping. c Tijdens het lopen stroot de lucht o he heen, waardoor warte wordt afgevoerd. Als hij stilstaat, blijft de ware lucht o he heen hangen, waardoor de warteafvoer kleiner is. d Het energieverlies van de hardloper is: verlies Pverlies t 45,5 00,85 10 Voor het verdapen van 1,0 liter zweet is,4 M nodig.,85 10 Het volue zweet dat verdapt is: Vzweet 1, liter, 4 10 UITWRKINGN OPGAVN VWO HOOFDSTUK 1 van 1

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk Warmte en temperatuur; het molecuulmodel

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk Warmte en temperatuur; het molecuulmodel Uitwerkingen opgaven hoofdstuk.1 Warmte en temperatuur; het molecuulmodel Opgave 1 Opgave 2 a Onjuist. De temperatuur in de ruimte is een maat voor de snelheid van de moleculen. s Nachts is de temperatuur

Nadere informatie

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1 Uitwerking exaen natuurkunde 009 (tweede tijdvak) Opgave Optische uis. Teken eerst de verbindingslijn tussen de punten P en Q (lichtstraal in nevenstaande figuur). Deze rechte lijn is ongebroken en gaat

Nadere informatie

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte.

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte. 1 Materie en warmte Onderwerpen - Temperatuur en warmte. - Verschillende temperatuurschalen - Berekening hoeveelheid warmte t.o.v. bepaalde temperatuur. - Thermische geleidbaarheid van een stof. - Warmteweerstand

Nadere informatie

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s.

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s. Bij deze toet ag je gebruik aken van het foruleblad (bijgeleverd) en de rekenachine. Schrijf de antwoorden OP DIT BLAD en chrijf je naa op elk blad. Gebruik eventueel de achterkant. Schrijf duidelijk en

Nadere informatie

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml Reflectievraen versie 21 Per edachte..1 R1 R2 1 d is elijk aan 1 c en daaro heb je de nijin te zeen dat 1 k/d elijk is aan 1 k/c. Het is dus eienlijk eer slordiheidsfout dan een denkfout. Model: 1 k/d

Nadere informatie

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Bescikbare tijd: 00 inuten Uw naa:...

Nadere informatie

De steen in de vijver 19 december 2007

De steen in de vijver 19 december 2007 De in de vijver 19 deceber 2007 Inleiding Er is een oud, bekend problee waarbij een in de vijver gegooid wordt. Het zal daardoor stijgen. ls dezelfde in een je in het gelegd wordt zal het ook stijgen.

Nadere informatie

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009 MNSTERE VAN ONDERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXAMENBUREAU HEREXAMEN END MULO tevens e ZTTNG STAATSEXAMEN END MULO 2009 VAK : NATUURKUNDE DATUM : VRJDAG 07 AUGUSTUS 2009 TJD : 7.30 9.30 UUR DEZE TAAK BESTAAT

Nadere informatie

- 1 - E pot. 2 de graad 2 de jaar (1uur) oefeningen energie. Opgave 1:

- 1 - E pot. 2 de graad 2 de jaar (1uur) oefeningen energie. Opgave 1: de graad de jaar (uur) - - Opgave : Bereken de potentiële energie van een peroon van 60 die een toren van 0 beklit. (Oploing:,9 x 0 ) Oploing : 60 6,0 0 h 0,0 0 Gevr: pot? Forule: pot g h 6,0 0 9,8,0 0

Nadere informatie

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT02 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/11

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT02 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/11 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc / IT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 00 inuten Uw naa:...

Nadere informatie

Opgave 1 Afdaling. Opgave 2 Fietser

Opgave 1 Afdaling. Opgave 2 Fietser Opgave 1 Afdaling Een skiër daalt een 1500 m lange helling af, het hoogteverschil is 300 m. De massa van de skiër, inclusief de uitrusting, is 86 kg. De wrijvingskracht met de sneeuw is gemiddeld 4,5%

Nadere informatie

Natuurwetten »NIEUWE NATUURKUNDE VWO6 »UITWERKINGEN. a. = b. = = c. = = = d. = = Boorplatform naar links, Dan afstand = = Kabel is dan dus uitgerekt!

Natuurwetten »NIEUWE NATUURKUNDE VWO6 »UITWERKINGEN. a. = b. = = c. = = = d. = = Boorplatform naar links, Dan afstand = = Kabel is dan dus uitgerekt! »NIEUWE NATUURKUNDE VWO6 Natuurwetten»UITWERKINGEN HOOFDSTUK 1 - MODELLEN 1. a. A F shorizontaal F s vraag 1a C 40m Pythagoras: B Met gelijkvormigheid driehoeken vind je veerconstante (BINAS 35A-4 ) C

Nadere informatie

Kracht en Energie Inhoud

Kracht en Energie Inhoud Kracht en Energie Inhoud Wat is kracht? (Inleiding) Kracht is een vector Krachten saenstellen ( optellen ) Krachten ontbinden ( aftrekken ) Resulterende kracht 1 e wet van Newton: wet van de traagheid

Nadere informatie

aluminium 2,7 0, ,024 ijzer 7,9 0, ,012

aluminium 2,7 0, ,024 ijzer 7,9 0, ,012 DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dichtheid Soortelijke

Nadere informatie

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5)

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) 2.1 Inleiding 1. a) Warmte b) Magnetische Energie c) Bewegingsenergie en Warmte d) Licht (stralingsenergie) en warmte e) Stralingsenergie 2. a) Spanning (Volt),

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend>

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Geeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar Publicatiedatu Agendapunt besluit B&W Onderwerp Vaststellen van de Verordening interferentiegebieden bodeenergiesysteen 24 Tekst van openbare besluiten

Nadere informatie

9 Stugheid en sterkte van materialen.

9 Stugheid en sterkte van materialen. 9 Stugheid en sterkte van aterialen. Onderwerpen: - Rek. - Spanning. - Elasticiteitsodulus. - Treksterkte. - Spanning-rek diagra. 9.1 Toepassing in de techniek. In de techniek ko je allerlei opstellingen

Nadere informatie

De massadichtheid, dichtheid of soortelijke massa van een stof is de massa die aanwezig is in een bepaald

De massadichtheid, dichtheid of soortelijke massa van een stof is de massa die aanwezig is in een bepaald Hieronder wordt uitgelegd wat massadichtheid betekent. De massadichtheid, dichtheid of soortelijke massa van een stof is de massa die aanwezig is in een bepaald volume. De massadichtheid is dus bijvoorbeeld

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS.

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. Materiaal Dichtheid g/cm 3 Soortelijke warmte J/g C Smelttemperatuur C Smeltwarmte J/g Kooktemperatuur C Lineaire uitzettingscoëfficiënt mm/m C alcohol 0,8 2,5 114 78 aluminium

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-II

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-II Eindexamen natuurkunde havo 2000-II 4 Antwoordmodel Opgave Slijtage bovenleiding uitkomst: m =,87 0 6 kg Het afgesleten volume is: V = (98,8 78,7) 0-6 5200 0 3 2 = 2,090 0 2 m 3. Hieruit volgt dat m =

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2007-II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2007-II Eindexamen natuurkunde vwo 007-II Beoordelingsmodel Opgave Koperstapeling maximumscore 3 64 64 0 64 64 Cu Zn + β ( + γ) of: Cu Zn + e 9 30 het elektron rechts van de pijl Zn als vervalproduct (mits verkregen

Nadere informatie

J De centrale draait (met de gegevens) gedurende één jaar. Het gemiddelde vermogen van de centrale kan dan berekend worden:

J De centrale draait (met de gegevens) gedurende één jaar. Het gemiddelde vermogen van de centrale kan dan berekend worden: Uitwerking examen Natuurkunde1 HAVO 00 (1 e tijdvak) Opgave 1 Itaipu 1. De verbruikte elektrische energie kan worden omgerekend in oules: 17 = 9,3 kwh( = 9,3 3, ) = 3,3 De centrale draait (met de gegevens)

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Opgave SPECT-CT-scan B maximumscore 3 antwoord: 99 99 Mo Tc + 0 e + ( γ) of 99 99 Mo Tc + e + ( γ ) 4 43 het elektron

Nadere informatie

[Samenvatting Energie]

[Samenvatting Energie] [2014] [Samenvatting Energie] [NATUURKUNDE 3 VWO HOOFDSTUK 4 WESLEY VOS 0 Paragraaf 1 Energie omzetten Energiesoorten Elektrisch energie --> stroom Warmte --> vb. de centrale verwarming Bewegingsenergie

Nadere informatie

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID 4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID P Los de rekenvraastukken op een apart blad op volens de ethode Geeven Gevraad Oplossin Forule Berekenin Antwoord P P Soie vraastukken oet je in eerdere stappen

Nadere informatie

natuurkunde 1,2 Compex

natuurkunde 1,2 Compex Examen HAVO 2007 tijdvak 1 woensdag 23 mei totale examentijd 3,5 uur natuurkunde 1,2 Compex Vragen 1 tot en met 17 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt. Bij

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2001-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2001-I Eindexamen natuurkunde havo 00-I 4 Antwoordmodel Opgave Hartfoto s 43 43 0 antwoord: K Ca + e (+ γ) 9 0 elektron rechts van de pijl Ca als vervalproduct aantal nucleonen links en rechts kloppend - en Als

Nadere informatie

N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4

N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4 N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4 HOOFDSTUK 1 Reflectie= Terugkaatsing van een lichtstraal. 1.3 PUNT EN SPIEGELPUNT Breking= Bij het wisselen van stof veranderen van richting.

Nadere informatie

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN FEB Exaen D0H1A 7/01/014 NAAM... Prof. Margriet Van Bael Conceptuele Natuurkunde et technische toepassingen Deel OEFENINGEN Instructies voor studenten Noteer je identificatiegegevens (naa, studentennuer)

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2001-II

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2001-II Eindexamen natuurkunde havo 00-II 4 Antwoordmodel Opgave Vliegen met menskracht uitkomst: t = 5,0 (uur) s Voor de gemiddelde snelheid geldt: v gem =. t De gemiddelde snelheid van het vliegtuig is 8,9 m/s

Nadere informatie

Trillingen en tonen. 5.1 Inleiding. 5.2 Trillingsgrootheden

Trillingen en tonen. 5.1 Inleiding. 5.2 Trillingsgrootheden 5 Trillingen en tonen 5.1 Inleiding A 1 a Hartslag (polsslag), enstruatiecyclus, adehaling b De snaren van een gitaar en de lucht in blaasinstruenten trillen. De toeschouwers aken heen en weer gaande bewegingen

Nadere informatie

2.1 Onderzoek naar bewegingen

2.1 Onderzoek naar bewegingen 2.1 Onderzoek naar bewegingen Opgave 1 afstand a De (gemiddelde) snelheid leid je af met snelheid =. tijd Je moet afstand en snelheid bespreken om iets over snelheid te kunnen zeggen. afstand snelheid

Nadere informatie

1 Warmteleer. 3 Om m kg water T 0 C op te warmen heb je m T 4180 J nodig. 4180 4 Het symbool staat voor verandering.

1 Warmteleer. 3 Om m kg water T 0 C op te warmen heb je m T 4180 J nodig. 4180 4 Het symbool staat voor verandering. 1 Warmteleer. 1 De soortelijke warmte is de warmte die je moet toevoeren om 1 kg van een stof 1 0 C op te warmen. Deze warmte moet je ook weer afvoeren om 1 kg van die stof 1 0 C af te koelen. 2 Om 2 kg

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2003-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2003-I Eindexamen natuurkunde havo 2003-I 4 Antwoordmodel Opgave Verwarmingslint Maximumscore 2 voorbeeld van een antwoord: Ook bij hoge buitentemperaturen (waarbij geen gevaar voor bevriezing is) geeft het lint

Nadere informatie

Uitwerking examen Natuurkunde1 VWO 2006 (1 e tijdvak)

Uitwerking examen Natuurkunde1 VWO 2006 (1 e tijdvak) Uitwerking examen Natuurkunde1 VWO 006 (1 e tijdvak) Opgave 1 Steppen 1. Het oppervlak onder een (v,t)-diagram geeft de verplaatsing, zoals weergegeven in nevenstaande figuur voor één stepbeweging. De

Nadere informatie

Samenvatting snelheden en 6.1 6.3

Samenvatting snelheden en 6.1 6.3 Samenvatting snelheden en 6.1 6.3 Boekje snelheden en bewegen Een beweging kan je op verschillende manieren vastleggen: Fotograferen met tussenpozen, elke foto is een gedeelte van een beweging Stroboscopische

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2006-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2006-I Eindexamen natuurkunde - havo 006-I 4 Beoordelingsmodel Opgave Itaipu uitkomst: In dat jaar waren er gemiddeld generatoren in bedrijf. voorbeelden van een berekening: methode Als een generator continu

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN en UITWERKINGEN 1/10

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN en UITWERKINGEN 1/10 VAK: echanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets - AT echanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT - OPGAVEN en UITWERKINGEN / DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAA EN LEERLINGNUER! Beschikbare tijd: inuten

Nadere informatie

Uitwerkingen van 3 klas NOVA natuurkunde hoofdstuk 6 arbeid en zo

Uitwerkingen van 3 klas NOVA natuurkunde hoofdstuk 6 arbeid en zo Uitwerkingen van 3 klas NOVA natuurkunde hoofdstuk 6 arbeid en zo 1 Arbeid verrichten 1 a) = 0 b) niet 0 en in de richting van de beweging c) =0 d) niet 0 e tegengesteld aan de beweging 2 a) De wrijvingskracht

Nadere informatie

Theorie: Temperatuur meten (Herhaling klas 2)

Theorie: Temperatuur meten (Herhaling klas 2) heorie: emperatuur meten (Herhaling klas 2) Objectief meten Bij het meten van een grootheid mag je meting niet afhangen van toevallige omstandigheden. De temperatuur die je ervaart als je een ruimte binnenkomt,

Nadere informatie

Toelatingstoets havoniveau natuurkunde max. 42 p, vold 24 p

Toelatingstoets havoniveau natuurkunde max. 42 p, vold 24 p Toelatingstoets havoniveau natuurkunde max. 42 p, vold 24 p Verantwoording: Opgave 1 uit havo natuurkunde 1,2: 2009_1 opg 4 (elektriciteit) Opgave 2 uit havo natuurkunde 1,2: 2009_2 opg 1 (licht en geluid)

Nadere informatie

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 11 Stoffen en materialen ( ) Pagina 1 van 6

Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 11 Stoffen en materialen ( ) Pagina 1 van 6 Stevin havo Antwoorden hoofdstuk 11 Stoffen en materialen (2016-06-08) Pagina 1 van 6 Als je een ander antwoord vindt, zijn er minstens twee mogelijkheden: óf dit antwoord is fout, óf jouw antwoord is

Nadere informatie

TENTAMEN NATUURKUNDE

TENTAMEN NATUURKUNDE CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN NATUURKUNDE TENTAMEN NATUURKUNDE tweede voorbeeldtentamen CCVN tijd : 3 uur aantal opgaven : 5 aantal antwoordbladen : 1 (bij opgave 2) Iedere opgave dient op een afzonderlijk

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde havo II

Eindexamen natuurkunde havo II Eindexamen natuurkunde havo 999 - II Opgave Fietser Elementen van een berekening: Er geldt F w = F rol + F lucht. Uit de grafiek lees je af dat F rol = 4,0 N en dat F(5) = 8,0 N. Dus F w (5) = 8,0 N =

Nadere informatie

voorbeeld van een berekening: Uit de definitie volgt dat de ontvangen stralingsdosis gelijk is aan E m,

voorbeeld van een berekening: Uit de definitie volgt dat de ontvangen stralingsdosis gelijk is aan E m, Eindexamen natuurkunde havo 2005-I 4 Beoordelingsmodel Opgave Nieuwe bestralingsmethode Maximumscore antwoord: 0 7 5 0 B + n Li + per juist getal Maximumscore 2 uitkomst: D 2, 0 Gy of 2, 0 J/kg voorbeeld

Nadere informatie

TOELATINGSEXAMEN NATIN 2009

TOELATINGSEXAMEN NATIN 2009 MINISTERIE VAN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENUREAU TOELATINGSEXAMEN NATIN 2009 VAK : TEHNISH INZIHT ATUM : INSAG 07 JULI 2009 TIJ : 09.45.5 UUR EZE TAAK ESTAAT UIT 30 ITEMS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

c. Bereken van welke hoogte Humpty kan vallen zonder dat hij breekt. {2p}

c. Bereken van welke hoogte Humpty kan vallen zonder dat hij breekt. {2p} NATUURKUNDE KLAS 5 INHAALPROEFWERK ARBEID EN ENERGIE 17/01/11 Denk aan FIRES! Dit proefwerk bestaat uit 3 opgaves, met totaal 33 punten. Opgave 1. Humpty Dumpty (9p) In een Engels liedje is Humpty Dumpty

Nadere informatie

Hoogrendement zwartebuisstraler

Hoogrendement zwartebuisstraler INFRA / INFRA MONO Hoogrendeent zwartebuisstraler Mark INFRA / INFRA MONO zwartebuisstralers verwaren et langegolf infraroodstraling. Stralingsverwaring berust op het principe van warteoverdracht van een

Nadere informatie

Hoogrendement zwartebuisstraler

Hoogrendement zwartebuisstraler INFRA / INFRA MONO Hoogrendeent zwartebuisstraler Mark INFRA / INFRA MONO zwartebuisstralers verwaren et langegolf infraroodstraling. Stralingsverwaring berust op het principe van warteoverdracht van een

Nadere informatie

Werken met eenheden. Introductie 275. Leerkern 275

Werken met eenheden. Introductie 275. Leerkern 275 Open Inhoud Universiteit Appendix B Wiskunde voor milieuwetenschappen Werken met eenheden Introductie 275 Leerkern 275 1 Grootheden en eenheden 275 2 SI-eenhedenstelsel 275 3 Tekenen en grafieken 276 4

Nadere informatie

Naam: Klas: PROEFWERK WARMTE HAVO

Naam: Klas: PROEFWERK WARMTE HAVO Naam: Klas: PROEFWERK WARMTE HAVO Opgave 1 Kees wil kaarsvet in een reageerbuis voorzichtig smelten. Hij houdt de reageerbuis daarom niet direct in de vlam, maar verwarmt de buis met kaarsvet in een stalen

Nadere informatie

methode 2: Voor de vervangingsweerstand van de twee parallel geschakelde lampen geldt:

methode 2: Voor de vervangingsweerstand van de twee parallel geschakelde lampen geldt: Uitwerkingen natuurkunde Havo 1999-I Opgave 1 Accu 3p 1. Het vermogen van de lampen wordt gegeven door P = VI. Dus de accu moet een stroom leveren van I = P/V = 100/12 = 8,33 A. De "capaciteit" wordt berekend

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2005-II

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2005-II Opgave 1 Marathonloper Tijdens hardlopen verbranden de spieren voedingsstoffen en zetten de energie die daarbij vrijkomt om in arbeid en warmte. Uit onderzoek blijkt dat een goed getrainde marathonloper

Nadere informatie

Opgave 2 Het volume van een voorwerp geeft aan hoeveel ruimte dit voorwerp inneemt.

Opgave 2 Het volume van een voorwerp geeft aan hoeveel ruimte dit voorwerp inneemt. Uitwerkingen 1 Opgave 1 De massa van een voorwerp geeft aan hoe zwaar dit voorwerp is. Opgave 2 Het volume van een voorwerp geeft aan hoeveel ruimte dit voorwerp inneemt. Opgave De dichtheid van een stof

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2000-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2000-II Eindexamen natuurkunde -2 havo 2000-II 4 Antwoordmodel Opgave Slijtage bovenleiding uitkomst: m =,87 0 6 kg Het afgesleten volume is: V = (98,8 78,7) 0-6 5200 0 3 2 = 2,090 0 2 m 3. Hieruit volgt dat m

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2002-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 havo 2002-I Eindexamen natuurkunde -2 havo 2002-I Opgave Binnenverlichting Maximumscore 4 uitkomst: R tot = 4 Ω voorbeelden van een berekening: methode Het totale vermogen van de twee lampjes is gelijk aan 25,0 =

Nadere informatie

!"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * )

!! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 &  : * && 01 &0 - * ) !"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. +! 1 #31 4 #1 & 21 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * ) . * + (! : : ; ( - < 6 + ( 67 7 ( 6 ( : 6. / # 8083

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen natuurkunde 1-2 vwo 2007-II Eindexamen natuurkunde - vwo 007-II Beoordelingsmodel Opgave Tuinslang maximumscore 5 uitkomst: v = 5,7 m s voorbeeld van een bepaling: In figuur is de lengte van de rolmaat van de grond tot aan de spuitmond

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2014 TOETS 1. 23 APRIL 2014 10.30 12.30 uur

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2014 TOETS 1. 23 APRIL 2014 10.30 12.30 uur TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2014 TOETS 1 23 APRIL 2014 10.30 12.30 uur 1 RONDDRAAIENDE MASSA 5pt Een massa zit aan een uiteinde van een touw. De massa ligt op een wrijvingloos oppervlak waar het

Nadere informatie

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38 Ogave. Theorie: Blz. 7/8 Ti: Bereken P in uit orule (.60) door een bekend unt in te vullen. Bijvoorbeeld: T 00 7 K et de bekende druk P 0 Pa. Gegeven: L 4000 J/ol T gev 0 0 K R 8,47 J/ol,K Oloing: P (0

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-I

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-I - + - + Eindexamen natuurkunde havo 2000-I 4 Antwoordmodel Opgave LEDs voorbeelden van schakelschema s: 50 Ω V LED A 50 Ω A V LED Als slechts één meter juist is geschakeld: punt. Maximumscore 2 2 voorbeeld

Nadere informatie

aluminium 2,7 0, ,024 ijzer 7,9 0, ,012

aluminium 2,7 0, ,024 ijzer 7,9 0, ,012 DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. Mulo III kandidaten maken item 1 t/m 30 Mulo IV kandidaten maken item 1 t/m 36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Oefenopgaven havo 5 et-4: Warmte en Magnetisme 2010-2011 Doorgestreepte vraagnummers (Bijvoorbeeld opgave 2 vraag 7) zijn niet van toepassing.

Oefenopgaven havo 5 et-4: Warmte en Magnetisme 2010-2011 Doorgestreepte vraagnummers (Bijvoorbeeld opgave 2 vraag 7) zijn niet van toepassing. Oefenopgaven havo 5 et-4: Warmte en Magnetisme 2010-2011 Doorgestreepte vraagnummers (Bijvoorbeeld opgave 2 vraag 7) zijn niet van toepassing. Opgave 2 Aardwarmte N2-2002-I -----------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Opgave 5 Een verwarmingselement heeft een weerstand van 14,0 Ω en is opgenomen in de schakeling van figuur 3.

Opgave 5 Een verwarmingselement heeft een weerstand van 14,0 Ω en is opgenomen in de schakeling van figuur 3. Opgave 5 Een verwarmingselement heeft een weerstand van 14,0 Ω en is opgenomen in de schakeling van figuur 3. figuur 3 De schuifweerstand is zo ingesteld dat de stroomsterkte 0,50 A is. a) Bereken het

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot havo I

Eindexamen natuurkunde pilot havo I Eindexamen natuurkunde pilot havo 0 - I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt scorepunt toegekend. Opgave Tower of Terror maximumscore 4 4 uitkomst: F = 4, 0 N voorbeeld

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (2)

Klimaatbeheersing (2) Klimaatbeheersing (2) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) Uitgave 2016 1 Natuurkundige begrippen 1.1 Warmte () Warmte is een vorm van energie welke tussen twee lichamen met een verschillende temperatuur

Nadere informatie

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen liatecare van Mitsubishi Electric. de naa ZEN. De essentie van ZEN is ongehecht zijn ag gezien worden aar is subtiel en inialistisch waardoor het akkelijk geabsorbeerd wordt in de ruite. Uiteraard bent

Nadere informatie

Aanvulling hoofdstuk 1 uitwerkingen

Aanvulling hoofdstuk 1 uitwerkingen Natuur-scheikunde Aanvulling hoofdstuk 1 uitwerkingen Temperatuur in C en K Metriek stelsel voorvoegsels lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten en massa Eenheden van tijd 2 Havo- VWO H. Aelmans SG

Nadere informatie

ENERGIE H5 par. 1 en 2 Diagnostische Toets natuurkunde uitwerkingen

ENERGIE H5 par. 1 en 2 Diagnostische Toets natuurkunde uitwerkingen ENERGIE H5 par. 1 en 2 Diagnostische Toets natuurkunde uitwerkingen OPEN VRAGEN 1. Energieomzetting Enkele jaren geleden stond in de Gelderlander de foto rechts met de volgende tekst: Trots poseren koeien

Nadere informatie

EURO-H HOOG RENDEMENT GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

EURO-H HOOG RENDEMENT GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS EURO-H HOOG RENDEMENT GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS Reeds eer dan jaar heeft REZNOR ervaring et het ontwerpen en verfijnen van Hoog Rendeent gasgestookte luchtverwarers. De EURO-H is een condenserende gasgestookte

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2003-II

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2003-II Eindexamen natuurkunde havo 00-II Opgave Visby-lens Maximumscore 4 uitkomst: n =,5 De invalshoek i 54 en de brekingshoek r. sin i Bij lichtbreking geldt: n. sin r sin54 0,809 Hieruit volgt dat n, 5. sin

Nadere informatie

Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5

Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 1 Een hoeveelheid ideaal gas is opgesloten in een vat van 1 liter bij 10 C en bij een druk van 3 bar. We vergroten het volume tot 10 liter bij 100 C. De einddruk van het gas is dan gelijk aan: a.

Nadere informatie

Grootheid: eigenschap die je kunt meten (met een meetinstrument) Eenheid: maat waarin de grootheid wordt uitgedrukt

Grootheid: eigenschap die je kunt meten (met een meetinstrument) Eenheid: maat waarin de grootheid wordt uitgedrukt 1.3 Grootheden en eenheden Grootheid: eigenschap die je kunt meten (met een meetinstrument) Eenheid: maat waarin de grootheid wordt uitgedrukt BINAS : BINAS 3A: BINAS 4: vermenigvuldigingsfactoren basisgrootheden

Nadere informatie

In dit document leggen we uit hoe isolatie werkt en hoe INSUL8eco werkt in uw gebouw.

In dit document leggen we uit hoe isolatie werkt en hoe INSUL8eco werkt in uw gebouw. De basis van isolatie en hoe INSULd8eco werkt in uw gebouw In dit document leggen we uit hoe isolatie werkt en hoe INSUL8eco werkt in uw gebouw. Om de werking van onze isolatie oplossing goed te begrijpen,

Nadere informatie

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement 6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement Opgave 9 Het rendement bereken je met E nuttig en E in. E nuttig is de hoeveelheid energie die nodig is het water op te warmen. E in is de hoeveelheid energie

Nadere informatie

natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex

natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex Examen HAVO 2010 tijdvak 1 vrijdag 28 mei totale examentijd 3 uur tevens oud programma natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex Vragen 1 tot en met 14 In dit deel van het examen staan vragen waarbij de

Nadere informatie

HAVO & VHBO 1995 Natuurkunde tijdvak 1

HAVO & VHBO 1995 Natuurkunde tijdvak 1 2 2 1 uitkomst: 1,2 10 2 W 1 gebruik van P = I 2 R 3 3 2 uitkomst: 2,9 10 2 A 1 gebruik van P p = P s 1 gebruik van P = VI 3 3 3 uitkomst: 2,5 h 1 berekenen laadvermogen 1 gebruik van U = Pt 2 2 4 uitkomst:

Nadere informatie

En wat nu als je voorwerpen hebt die niet even groot zijn?

En wat nu als je voorwerpen hebt die niet even groot zijn? Dichtheid Als je van een stalen tentharing en een aluminium tentharing wilt weten welke de grootte massa heeft heb je een balans nodig. Vaak kun je het antwoord ook te weten komen door te voelen welk voorwerp

Nadere informatie

Benodigdheden bekerglas, dompelaar (aan te sluiten op lichtnet), thermometer, stopwatch

Benodigdheden bekerglas, dompelaar (aan te sluiten op lichtnet), thermometer, stopwatch Naam: Klas: Practicum soortelijke warmte van water Benodigdheden bekerglas, dompelaar (aan te sluiten op lichtnet), thermometer, stopwatch Doel van de proef Het bepalen van de soortelijke warmte van water

Nadere informatie

Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave

Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Trekstaven. 4 2.1. Berekeningen trekstaven. 4 2.2. Meetresultaten trekstaven. 7 3. Buigbalken. 8 3.1. Berekeningen buigbalken. 8 3.2. Meetresultaten buigbalken. 10 4. Coposiet

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B1,2. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B1,2. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 008 tijdvak woensdag 18 juni 13.30-16.30 wiskunde B1, Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. it examen bestaat uit 18 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Veranderingen. 4.1 Stijgen, dalen en intervallen

Hoofdstuk 4: Veranderingen. 4.1 Stijgen, dalen en intervallen Hoofdtuk 4: Veranderingen 4. Stijgen, dalen en intervallen Opgave : 4.00-.00 uur eert een toeneende tijging, daarna een afneende tijging eert een toeneende daling, daarna een afneende daling Opgave : 6,

Nadere informatie

Examen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C120, 11 april 2012, uur

Examen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C120, 11 april 2012, uur Exaen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C0, april 0, 400 700 uur Dit tentaen bestaat uit 4 opgaven Indien u een opgave niet kunt aken, geef dan aan hoe u de opgave zou aken; dat kan een deel van de

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1-2 havo 2008-II

Eindexamen wiskunde B1-2 havo 2008-II Koffiekan Bij het zetten van koffie wordt soms een koffiezetapparaat gebruikt. eze opgave gaat over een koffiezetapparaat waarbij de koffiekan, zonder het handvat en de bovenrand, de vorm heeft van een

Nadere informatie

toelatingsexamen-geneeskunde.be Vraag 2 Wat is de ph van een zwakke base in een waterige oplossing met een concentratie van 0,1 M?

toelatingsexamen-geneeskunde.be Vraag 2 Wat is de ph van een zwakke base in een waterige oplossing met een concentratie van 0,1 M? Chemie juli 2009 Laatste wijziging: 31/07/09 Gebaseerd op vragen uit het examen. Vraag 1 Geef de structuurformule van nitriet. A. B. C. D. Vraag 2 Wat is de ph van een zwakke base in een waterige oplossing

Nadere informatie

Naam (plus beschrijving) Symbool Eenheid Formules. Druk = kracht per eenheid van oppervlakte p (N/m² = ) Pa

Naam (plus beschrijving) Symbool Eenheid Formules. Druk = kracht per eenheid van oppervlakte p (N/m² = ) Pa Naam (lus beschrijving) Symbool enheid ormules MHANIA in het derde jaar Dichtheid massa er eenheid van volume ρ kg /m³ m ρ V Druk kracht er eenheid van oervlakte (N/m² ) a A Hydrostatische druk in een

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (2)

Klimaatbeheersing (2) Klimaatbeheersing (2) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) 1 Natuurkundige begrippen 1.1 Warmte () Warmte is een vorm van energie welke tussen twee lichamen met een verschillende temperatuur kan worden

Nadere informatie

toelatingsexamen-geneeskunde.be

toelatingsexamen-geneeskunde.be Fysica juli 2009 Laatste update: 31/07/2009. Vragen gebaseerd op het ingangsexamen juli 2009. Vraag 1 Een landingsbaan is 500 lang. Een vliegtuig heeft de volledige lengte van de startbaan nodig om op

Nadere informatie

Compex natuurkunde 1-2 havo 2003-I

Compex natuurkunde 1-2 havo 2003-I Compex natuurkunde -2 havo 2003-I 4 Antwoordmodel Opgave Verwarmingslint voorbeeld van een antwoord: Ook bij hoge buitentemperaturen (waarbij geen gevaar voor bevriezing is) geeft het lint warmte af. Je

Nadere informatie

Luchtvochtigheid en temperatuur

Luchtvochtigheid en temperatuur Luchtvochtigheid en temperatuur Een plant moet groeien. Voor die groei heeft de plant onder meer voedingszouten en water nodig uit de bodem of het substraat. De opname van voedingszouten en water gebeurt

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot havo 2010 - I

Eindexamen natuurkunde pilot havo 2010 - I Eindexamen natuurkunde pilot havo 00 - I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden twee punten toegekend. Opgave Eliica maximumscore uitkomst: De actieradius is 3, 0 km. de

Nadere informatie

Op zondag 12 december 2004 werd in Eindhoven het grootste pitabrood ter wereld gebakken.

Op zondag 12 december 2004 werd in Eindhoven het grootste pitabrood ter wereld gebakken. Pitabrood Op zondag 12 december 2004 werd in Eindhoven het grootste pitabrood ter wereld gebakken. 2p 1 Voor het bakken werd een ronde bakplaat met een diameter van 6 meter gebruikt. Laat met een berekening

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Natuurkunde

Voorbeeldtentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Voorbeeldtentamen Natuurkunde havo versie Uitwerkingen Opgave 1: Fietser Bij het fietsen speelt wrijving een belangrijke rol. In onderstaande grafiek is de

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2004-II

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2004-II Eindexamen natuurkunde vwo 004-II 4 Beoordelingsmodel Opgave Brachytherapie Maximumscore voorbeeld van een antwoord: De -straling, want deze heeft het grootste ioniserend vermogen / een zeer korte dracht

Nadere informatie

VAK : NATUURKUNDE DATUM : VRIJDAG 04 JULI 2008 TIJD : 09.45 11.25 UUR (Mulo III kandidaten) 09.45 11.45 UUR (Mulo IV kandidaten)

VAK : NATUURKUNDE DATUM : VRIJDAG 04 JULI 2008 TIJD : 09.45 11.25 UUR (Mulo III kandidaten) 09.45 11.45 UUR (Mulo IV kandidaten) MNSERE N ONERWJS EN OLKSONWKKELNG EXMENUREU UNFORM ENEXMEN MULO tevens OELNGSEXMEN WO/HO/NN 008 K : NUURKUNE UM : RJG 04 JUL 008 J : 09.45.5 UUR (Mulo kandidaten) 09.45.45 UUR (Mulo kandidaten) EZE K ES

Nadere informatie

5 10 20 50 100 200 500 Nederland 1% 1% 20% 62% 11% 2% 3% Europa 1% 4% 44% 36% 12% 2% 1%

5 10 20 50 100 200 500 Nederland 1% 1% 20% 62% 11% 2% 3% Europa 1% 4% 44% 36% 12% 2% 1% Valse euro s In de tabel hieronder kun je aflezen hoe de aantallen in beslag genomen vervalsingen in het jaar 2006 zijn verdeeld over de verschillende biljetten in Nederland en Europa. 5 10 20 50 100 200

Nadere informatie

Examen HAVO. natuurkunde 1. tijdvak 1 vrijdag 23 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. natuurkunde 1. tijdvak 1 vrijdag 23 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2008 tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur natuurkunde 1 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

1ste ronde van de 19de Vlaamse Fysica Olympiade 1. = kx. = mgh. E k F A. l A. ρ water = 1,00.10 3 kg/m 3 ( θ = 4 C ) c water = 4,19.10 3 J/(kg.

1ste ronde van de 19de Vlaamse Fysica Olympiade 1. = kx. = mgh. E k F A. l A. ρ water = 1,00.10 3 kg/m 3 ( θ = 4 C ) c water = 4,19.10 3 J/(kg. ste ronde van de 9de Vlaamse Fysica Olympiade Formules ste onde Vlaamse Fysica Olympiade 7 9de Vlaamse Fysica Olympiade Eerste ronde De eerste ronde van deze Vlaamse Fysica Olympiade bestaat uit 5 vragen

Nadere informatie

Uitwerking examen Natuurkunde1,2 HAVO 2007 (1 e tijdvak)

Uitwerking examen Natuurkunde1,2 HAVO 2007 (1 e tijdvak) Uitwerking examen Natuurkunde, HAVO 007 ( e tijdvak) Opgave Optrekkende auto. Naarmate de grafieklijn in een (v,t)-diagram steiler loopt, zal de versnelling groter zijn. De versnelling volgt immers uit

Nadere informatie

bij het oplossen van vraagstukken uit Systematische Natuurkunde -------- deel VWO4 --------- Hoofdstuk 2

bij het oplossen van vraagstukken uit Systematische Natuurkunde -------- deel VWO4 --------- Hoofdstuk 2 bij het oplossen van vraagstukken uit Systematische Natuurkunde -------- deel VWO4 --------- Hoofdstuk 2 B.vanLeeuwen 2010 Hints 2 HINTS 2.1 Vragen en Opgaven De vragen 1 t/m 6 Als er bij zulke vragen

Nadere informatie