2016 Jaarverslag. Unie van Vrijwilligers Haarlem e.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2016 Jaarverslag. Unie van Vrijwilligers Haarlem e.o."

Transcriptie

1 2016 Jaarverslag Unie van Vrijwilligers Haarlem e.o.

2 Inhoud Voorwoord 3 Doelstelling 3 Beleid 3 Maatschappelijke bijdrage 3 Kernactiviteiten 4 UVV Haarlem in Financiële ontwikkelingen Kerncijfers algemeen 8 Kerncijfers per activiteit 9 Interne organisatie 10 Organogram 11 2

3 Voorwoord door: Lida Veen, voorzitter Het bestuur van de Unie van Vrijwilligers (UVV) Haarlem en omstreken heeft het genoegen u hierbij het jaarverslag 2016 aan te bieden was een druk UVV- jaar. Er werd een jubileum gevierd; er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen in gang gezet (zoals in het Spaarne Gasthuis Spaarne Spa en het projectonderzoek Helpende Handen ) en er is verhuisd. U leest hierover meer in dit verslag. Wij danken onze partners, de Gemeente Haarlem, de Gemeente Haarlemmermeer, het Spaarne Gasthuis, de Bibliotheken Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer en de Stichting Instellingen Gehandicapten voor hun vertrouwen, de financiële ondersteuning en bovenal voor de prettige samenwerking. Beleid De UVV Haarlem e.o. voert met haar vrijwilligers een actief, op de maatschappelijke behoefte afgestemd beleid. In overeenstemming met onze doelstelling wordt het vrijwilligerswerk als aanvulling op de professionele hulpverlening verricht. Waar mogelijk richten we ons positief op een samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties met een complementair karakter. Het beleidsplan is de basis voor het doen en denken op bestuurlijk en uitvoerend niveau. De kernpunten op hoofdlijnen zijn: Kwaliteitsbehoud door training en begeleiding van UVV-staf. Aansturing van vrijwilligers door UVV-middenkader op hoog kwaliteitsniveau houden. Uitbreiden activiteiten, waardoor kwetsbaarheid wordt gereduceerd. Goede relatie onderhouden met de subsidiërende gemeenten en contractpartners. Imago versterken en ruim inzetten op free publicity. Samenwerking met andere organisaties, waar nuttig en mogelijk. Maatschappelijke bijdrage Overzicht gewerkte uren door UVV-vrijwilligers (verschillende vrijwilligers werken op meerdere projecten) Totaal aantal vrijwilligers: 434 Totale inzet in 2016: uur Doelstelling Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen in onze samenleving door het bevorderen en verlenen van hulp aan hen door vrijwilligers van de stichting. Flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn hierbij de voornaamste kenmerken. 3

4 Kernactiviteiten Tafeltje Dekje De UVV verzorgt al ruim 60 jaar maaltijden voor mensen die niet in staat zijn de maaltijd zelf te verzorgen. Iedereen binnen de gemeentegrenzen van Haarlem die van een krappe beurs leeft, kan hier gebruik van maken. De warme maaltijdvoorziening is erop gericht, dat ouderen, mindervaliden en andere hulpbehoevende personen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dankzij subsidie van de gemeente Haarlem lukt het om de kosten van de maaltijden laag te houden. Spaarne Gasthuis De vrijwilligers van de UVV zijn een klankbord voor de patiënten en bezoekers van het ziekenhuis. Zij verwelkomen de bezoekers en zorgen dat iedereen snel op de juiste plek komt. Zij serveren koffie en thee aan bezoekers van de poliklinieken, vervoeren patiënten, ondersteunen bezoekers en familie bij de Eerste Hulp en Intensive Care en helpen waar nodig patiënten bij het eten en verzorgen de bloemen. Bibliotheek aan Huis Voor iedereen die van boeken, muziek of films houdt, maar niet zelf naar de bibliotheek kan komen, is er de service Bibliotheek aan Huis van de Bibliotheken Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. UVV-vrijwilligers brengen boeken, cd s en dvd s bij mensen thuis en halen ze drie weken later weer op. Hiervoor is alleen een basisabonnement op de bibliotheek nodig, de dienst zelf is gratis. Stichting Instellingen Gehandicapten (SIG) Vrijwilligers van de UVV helpen de SIG met de ondersteuning van hun winkeltjes in zorginstellingen. De winkeltjes worden bemand door mensen met een verstandelijke beperking. Zij worden daarin begeleid door een professional en onze vrijwilligers. 4

5 UVV HAARLEM IN 2016 ALGEMEEN Verhuizing: In augustus zijn we met het kantoor naar het pand aan Raaks 36 verhuisd, na 17 jaar aan de Zijlweg gevestigd te zijn geweest. Een enorme overgang want van groot, oud en wat gedateerd naar het compacte, lichte en moderne pand aan de Raaks. Met vereende krachten hebben de UVV-medewerkers de schouders eronder gezet, want er moest veel worden opgeruimd en uitgezocht. Veel historisch UVV-materiaal dat vanwege ruimtegebrek niet mee kon verhuizen, is ondergebracht bij het Noord-Hollands Archief waar deze documentatie enthousiast is ontvangen. In het Raakspand huizen we onder één dak met vrijwilligersorganisaties als Buuv, Roads, Tandem, Stichting Thuiszorg Gehandicapten en de Vrijwilligers Centrale. Dat maakt samenwerking makkelijker en toegankelijker. Alles bij elkaar zijn wij erg blij met deze move! ANBI-status Dit jaar hebben wij kunnen profiteren van onze AN- BI-status. Vrijwilligers die een uitkering hebben, mogen namelijk slechts vrijwilligerswerk doen bij organisaties die of een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een sociaal belang behartigende organisatie of een steunstichting (SBBI) zijn. (Regeling Vrijwilligerswerk WW, art. 2) Cursussen Voornamelijk door onverwachte omstandigheden hebben de cursussen in 2016 eenzelfde karakter gehad als de jaren ervoor. Dat wil zeggen dat er in het najaar een achttal cursussen gelijksoortig aan het jaar ervoor aan de vrijwilligers is aangeboden. Over het algemeen zijn deze goed bezocht én goed gewaardeerd. Toch hebben wij een zekere verzadigdheid geconstateerd in de interesse onder de vrijwilligers. Reden kan zijn dat een aantal jaren achtereen eenzelfde soort cursussen is aangeboden waardoor interesse logischerwijs afneemt. De evaluatie liet zien dat het tijd wordt een andere koers te gaan varen. Mede omdat de Vrijwilligersacademie ook cursussen organiseert die voor onze vrijwilligers toegankelijk zijn, gaat de aangeboden UVV-scholing in het nieuwe jaar een ander karakter krijgen. Statutenwijziging In het verslagjaar zijn de statuten geüpdatet. PROJECTEN SPAARNE GASTHUIS Fusie Ook 2016 stond voor het Spaarne Gasthuis nog in het teken van de fusie. De verschillende locaties specialiseerden zich verder op basis van high care of high volume. (High care: patiënten met een gecompliceerd ziektebeeld of zwaardere operatie, dus langere ligduur; high volume: patiënten met meer routineuze operaties, dus meer operaties en kortere ligduur). Dit bracht met zich mee dat er diverse keren tussen Hoofddorp en Haarlem verhuisd werd, met name wat betreft de verpleegafdelingen. Dit had ook gevolgen voor onze vrijwilligers die keuzes moesten maken. Sommigen verhuisden mee, anderen vonden een plekje op een andere afdeling of besloten dat dit een moment was om afscheid te nemen van het vrijwilligerswerk. De coördinatoren hebben dit steeds zo goed mogelijk proberen te begeleiden. De hal- en koffierondevrijwilligers zijn na de zomer voor de herkenbaarheid Spaarne Gasthuis shawls en stropdassen gaan dragen. Gastvrijheid Het streven naar de 4-sterren gastvrijheidsbeleving in het ziekenhuis werd verder uitgewerkt. Met name de gastvrouwen en gastheren in de centrale hal kregen hiermee te maken. Het ziekenhuis wil graag op alle locaties eenzelfde manier van ontvangst tot stand brengen. Er is gekeken hoe de vrijwilligers op een proactieve manier de bezoekers tegemoet kunnen treden. Alle halvrijwilligers krijgen hierin een scholing zodat deze werkwijze begin 2017 wordt omgezet in definitief beleid. Spaarne Spa Het project Spaarne Spa is in het voorjaar van start gegaan. Een groep vrijwilligers kon na een bijeenkomst en een aantal trainingen handmassages aan de patiënten gaan geven. Dit werd erg goed ontvangen en het project wordt zeker voortgezet, dan wel uitgebreid. Onderzoeksproject Na enkele aanloopproblemen is het onderzoek naar de haalbaarheid van het project De Helpende Hand van start gegaan. Het onderzoek richt zicht op de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten voor 5

6 uis patiënten die uit het Spaarne Gasthuis ontslagen worden en geen eerste opvang thuis hebben. Onderzocht wordt op welke wijze de communicatie hierover met het ziekenhuis moet verlopen, met welke externe partijen samenwerking noodzakelijk is, over welke kennis en vaardigheden de in te zetten vrijwilligers moeten beschikken en welke verantwoordelijkheden bij het ziekenhuis, de UVV en de vrijwilliger neergelegd kunnen worden. Doel van project De Helpende Hand is te bereiken dat patiënten niet onnodig lang in het ziekenhuis verblijven omdat er thuis geen opvang is. Het onderzoek zal in de eerste helft van 2017 worden afgerond. Bij een positieve uitkomst, wordt in de tweede helft van 2017 een pilot gestart. TAFELTJE DEKJE Jubileum 2016 was voor Tafeltje Dekje een bijzonder jaar. De maaltijdservice van de UVV vierde haar 60-jarig jubileum. In november hebben alle cliënten en ook de vrijwilligers van TD een jubileum gebakje ontvangen. Het eerste gebakje werd uitgereikt aan een trouwe cliënt door wethouder en locoburgemeester Joyce Langenacker. De pers heeft veel aandacht gegeven aan dit jubileumfeest met onder andere een groot interview met onze voorzitter en directeur in het Haarlems Dagblad en diverse plaatsingen van het persbericht in de lokale weekbladen. Daling Helaas loopt het aantal TD-cliënten iets terug. Deze tendens van de laatste paar jaar heeft een aantal oorzaken: mensen vallen soms buiten de gestelde inkomensnorm door aanvulling van het inkomen met pensioenen, de groei van het aantal maaltijden dat in buurthuizen wordt geserveerd en het aanbod in supermarkten wordt groter. Maar nog steeds is er geen andere organisatie in Haarlem die waar nodig de tafel dekt, het vlees aansnijdt en tijd heeft voor een praatje. Signalering De signaleringsfunctie van de vrijwilligers is en blijft erg belangrijk. In het verslagjaar zijn meer dan 32 signaleringen door onze vrijwilligers gedaan. Dit resulteerde soms in waarschuwen contactpersoon, contact met wijkcentra of huisarts en in het ergste geval de politie inschakelen omdat er vermoedens waren dat een cliënt onwel in huis lag. In twee gevallen was de cliënt zelfs overleden. Dit bevestigt nog meer hoe belangrijk deze signaleringsfunctie is. Verschuiving Wij merken een verschuiving in ons cliëntenbestand. Voorheen was 99 procent van het bestand ouderen. Nu ligt dat iets lager. We leven in een zelfredzame samenleving en dat houdt in dat mensen met verslavingen en psychische problemen ook bij ons aankloppen. BIBLIOTHEEK AAN HUIS Zuid Kennemerland Het valt op dat de meeste nieuwe klanten over Bibliotheek Aan Huis (BaH) horen via mond tot mondreclame. We proberen de dienst meer bekendheid te geven door folders te verspreiden. In juli zijn, in samenwerking met Zorgbalans, meer dan 500 folders verspreid over 52 buurtteams. Bovendien helpen ook de medewerkers van de bibliotheek mee. Als mensen hun abonnement willen opzeggen omdat ze niet meer naar de bibliotheek kunnen, worden ze attent gemaakt op de service Bibliotheek aan Huis. Een onderzoek om cliënten naar de Bibliotheek Zuid- Kennemerland te begeleiden, heeft geen positief resultaat opgeleverd. Haarlemmermeer BaH heeft in de Haarlemmermeer al jaren een -in verhouding- kleine lezerskring. Er is nu weer enige hoop omdat in het 4e kwartaal 2016 een medewerkster van de bibliotheek expliciet is belast met onder meer het werven van nieuwe lezers voor de Bibliotheek aan Huis-service. SIG De in 2014 gestarte samenwerking met SIG Haarlem blijft op een laag niveau. In overleg met het management wordt bezien of en hoe de samenwerking verder gestalte kan krijgen. IN MEMORIAM Op 24 januari is dhr. P.M. (Peter) Prinsen, overleden. Hij was rijder bij Tafeltje Dekje. In augustus is dhr. R. (Roy) Essenberg, overleden. Hij was vrijwilliger in het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid bij de PAAZ. 6

7 Financiële ontwikkelingen 2016 door: Ger de Barbanson, penningmeester 2016 Vertoont het navolgende financiële beeld: Het aantal Tafeltje Dekje-maaltijden blijft een daling vertonen (zie elders). Daardoor vallen zowel de opbrengst alsook bijbehorende directe kosten lager uit. Aanpassing van de bezorgroutes is dringend noodzakelijk om deze kosten binnen de dekking te houden. De huisvestingskosten zijn boven begroting als gevolg van de eenmalige extra kosten voor de verhuizing naar het nieuwe kantoorpand Raaks 36-4 te Haarlem. In de komende jaren resulteert het in een belangrijke structurele reductie van de huisvestingskosten. Op deze wijze spelen wij al in op de vermindering van onze subsidie-inkomsten in de komende jaren. We sluiten het boekjaar per saldo met een bescheiden resultaat af door incidenteel lagere personele kosten. Daarbinnen is de volledige donatie voor het 5-jarig jubileum mogelijk. De jaarrekening 2016 op hoofdlijnen: Bedragen * 1,00 Realisatie 2016 Begroting 2016 Tafeltje Dekje maaltijdverzorging (excl. organisatiekosten): Opbrengst maaltijden incl. subsidiebijdrage: Directe kosten maaltijden incl. distributiekosten: UVV Algemeen Opbrengsten Ontvangen subsidies gemeenten en vergoeding Spaarne Gasthuis Overig (incl. vrijwillige bijdrage De Pijlen) Totaal Kosten (incl. Tafeltje Dekje organisatie) Personele kosten Huisvestingskosten Afschrijvingen VA Organisatiekosten Overige kosten(o.a. donatie jubileum) Besparingsdoelstelling Totaal UVV Totaal Ontvangen rente en bijzondere posten Netto resultaat PS: Deze opstelling is op basis van de voorlopige cijfers, welke nog in behandeling zijn met onze accountants. 7

8 Kerncijfers per ALGEMEEN Totaal aantal vrijwilligers 434 aantal vrouw 333 aantal man 101 Leeftijdsopbouw van de vrijwilligers Man Man Vrouw Vrouw t/m 29 jr jr jr. 70 jr en ouder t/m 29 jr jr jr. 70 jr en ouder Aantal nieuwe aanmeldingen 141 Aantal vertrokken vrijwilligers 105 Hoe hebben nieuwe vrijwilligers UVV gevonden? Internet Ziekenhuis Vrijwilligers Centrale Familie/Kennis krant Anders Waarom zijn vrijwilligers gestopt? familieomstandigheden werk/studie gezondheid geen voldoening leeftijdsgrens niet gestart na inwerken afdeling niet tevreden

9 PER ACTIVITEIT Spaarne Gasthuis Aantal werkplekken (sommige vrijwilligers werken op diverse werkplekken) Haarlem Noord en Zuid Hoofddorp Verpleegafdelingen 25 Verpleegafdelingen 55 Koffie op de poli's 28 Koffie op de poli's 20 Centrale hal 38 Centrale hal 20 Activiteitenbegeleiding 2 Activiteitentherapie 8 Patiëntenvervoer 10 Dagbehandeling 10 Spoedeisende Hulp 8 Spoedeisende Hulp 14 Dienst Geestelijke verzorging 11 Dienst Geestelijke verzorging 12 Intensive Care Unit 7 Voeding 23 Geriatrie 10 Muziek 5 PAAZ 7 Administratie 1 Postkamer 2 Plantverzorging 3 Handmassage 9 Dagbehandeling 9 Endoscopie 5 Totaal aantal werkplekken Tafeltje Dekje Aantal cliënten op Aantal vrijwilligers op Uitgezette maaltijden over het hele jaar Aantal maaltijden gemiddeld per dag 100 Aantal nieuwe cliënten 93 Aantal opzeggingen 117 Redenen voor opzegging: Overleden Verhuisd Weer zelf koken Eten niet lekker Financieel na 3 mnd def.gestopt Diversen Bibliotheek aan huis Aantal boekenselecteurs 4 Aantal vrijwilligers Haarlem 15 Aantal cliënten Haarlem 60 Aantal vrijwilligers Heemstede 5 Aantal cliënten Heemstede 11 Aantal vrijwilligers Haarlemmermeer 10 Aantal cliënten Haarlemmermeer 23 9

10 Interne organisatie De Stichting Unie Van Vrijwilligers Haarlem e.o. is een zelfstandige organisatie aangesloten bij de Unie Van Vrijwilligers Nederland. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is verantwoordelijk voor het beleid en de wijze waarop dit door de organisatie wordt uitgevoerd. Daarnaast zorgt een parttime directeur met een aantal parttime medewerkers voor de continuïteit van UVV kernactiviteiten en de administratieve ondersteuning. Mutaties: Bestuurslid Betty Buur heeft eind van het jaar afscheid genomen als algemeen bestuurslid. Lex Knip startte begin 2016 als aspirant bestuurslid en is per 1 september 2016 definitief toegetreden als algemeen bestuurslid. Eind van het jaar begon Marc van Wees als aspirant bestuurslid. Medewerkers per Aileen Croll Joke van Blanken Jet Winkel Hennie van Bakel-Geertsema Lieke Smorenburg Laura Dekker Marjolein Appelman Bestuursleden per Lida Veen Hetty van Lunenburg Ger de Barbanson Betty Buur Antoinette Mouthaan Theo Plasschaert Lex Knip Marc van Wees Functie directeur administratief medewerker coördinator Tafeltje Dekje medewerker Tafeltje Dekje medewerker Tafeltje Dekje coördinator UVV-vrijwilligers Spaarne Gasthuis Hoofddorp coördinator UVV-vrijwilligers Spaarne Gasthuis Haarlem zuid en noord Functie voorzitter secretaris penningmeester algemeen bestuurslid algemeen bestuurslid algemeen bestuurslid algemeen bestuurslid aspirant bestuurslid Projectleiders per Vera Ogden Boekenselectie Haarlem/Heemstede Jos Schelfhout BaH Haarlem Karin Seuntjens BaH Heemstede Hans Blokker BaH Haarlemmermeer (tot ) Joke van Stegeren BaH Haarlemmermeer (vanaf ) 10

11 Organogram Bestuur (vrijwilligers) Directeur Administratief medewerker Coördinator Tafeltje Dekje en administratief medewerkers Coördinatoren Spaarne Gasthuis SIG Contactpersonen Spaarne Gasthuis (vrijwilligers) Projectleiders Bibliotheek aan Huis (vrijwilligers) Vrijwilligers Tafeltje Dekje Vrijwilligers Spaarne Gasthuis Vrijwilligers Bibliotheek aan Huis 11

12 UVV Haarlem e.o. Raaks VA Haarlem facebook.com/uvvhaarlemeo

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers Unie van Vrijwilligers Sterk in verbinden UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief Tafeltje Dekje In het ziekenhuis Bibliotheek aan Huis Winkeltjes in zorginstellingen Over ons Ruim 75 jaar actief van mens

Nadere informatie

DE PIJLEN. Van het bestuur. De jubilarissen 2016

DE PIJLEN. Van het bestuur. De jubilarissen 2016 DE PIJLEN Van het bestuur door: Lida Veen, voorzitter De jaarvergadering op 14 april jl. was goed bezocht en, zoals gewoonlijk, erg gezellig. Het is altijd weer stimulerend om van verschillende kanten

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

DE PIJLEN. Van het bestuur. Ik ben blij u veel positieve mededelingen te kunnen doen.

DE PIJLEN. Van het bestuur. Ik ben blij u veel positieve mededelingen te kunnen doen. DE PIJLEN Van het bestuur door: Lida Veen, voorzitter Ik ben blij u veel positieve mededelingen te kunnen doen. Onze directeur Aileen Croll is voldoende hersteld om haar taken weer volledig op zich te

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis

Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis Vrijwilligers Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis Gastvrij Het Catharina Ziekenhuis heeft gastvrije zorg hoog in het vaandel

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Organogram 2. Voorwoord 3. Doelstelling en bestuur 4. Beleid 5. Financiën 8. In Memoriam 9. Fotocollage 12. Overzicht projecten 16

INHOUDSOPGAVE. Organogram 2. Voorwoord 3. Doelstelling en bestuur 4. Beleid 5. Financiën 8. In Memoriam 9. Fotocollage 12. Overzicht projecten 16 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1 Organogram 2 Voorwoord 3 Doelstelling en bestuur 4 Beleid 5 Activiteiten 7 Financiën 8 In Memoriam 9 Kantoor 10 Fotocollage 12 Kantoor 14 Overzicht projecten 16 Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

DE PIJLEN. Doe mee met UVV VAN HET BESTUUR KOMT U ONS HELPEN? Kijk op blz. 8!

DE PIJLEN. Doe mee met UVV VAN HET BESTUUR KOMT U ONS HELPEN? Kijk op blz. 8! Doe mee met UVV DE PIJLEN VAN HET BESTUUR De thuisblijvers hebben altijd ongelijk is een spreekwoord dat van toepassing is op de lentebijeenkomst van 14 april jl. Theo Plasschaert werd aan u voorgesteld

Nadere informatie

Doe mee met UVV VAN HET BESTUUR VAN DE REDACTIE

Doe mee met UVV VAN HET BESTUUR VAN DE REDACTIE Doe mee met UVV DE PIJLEN VAN HET BESTUUR Leuk vindt u niet? Deze nieuwe lay-out van De Pijlen! Een nieuw jaar, een nieuw begin, ook voor De Pijlen. Het doel van het blad is natuurlijk niet veranderd.

Nadere informatie

STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS AFDELING HAARLEM EN OMSTREKEN TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS AFDELING HAARLEM EN OMSTREKEN TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS AFDELING HAARLEM EN OMSTREKEN TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk InformatIe Voor VrIjwIllIgers

Vrijwilligerswerk InformatIe Voor VrIjwIllIgers Vrijwilligerswerk Informatie voor vrijwilligers Vrijwilligerswerk In het St. Antonius Ziekenhuis zetten veel mensen zich vrijwillig in voor patiënten en bezoekers. Het werk van vrijwilligers is een zeer

Nadere informatie

Jaarrekening Inhoudsopgave Pagina. 1 Voorwoord 2. 2 Samenstelling Bestuur Stichting Vrienden van Lievensberg 3. 3 Jaarrekening

Jaarrekening Inhoudsopgave Pagina. 1 Voorwoord 2. 2 Samenstelling Bestuur Stichting Vrienden van Lievensberg 3. 3 Jaarrekening Contactgegevens: Vrienden van Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom vriendenvanlievensberg@bravis.nl KvK nr; 41103014 Fiscaalnummer ; 8161.12.678 ANBI status vanaf 1 januari 2008. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2013. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten Telefoon 0321-767085 www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Jaarverslag 2015 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Algemeen : 1-3

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2012.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2012. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2012. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

Platformvergadering in 2014

Platformvergadering in 2014 Jaarbeeld 2014 Platformvergadering in 2014 Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Zijlweg 145, 2015 BE Haarlem, telefoon: 023 5440240 NL18 RABO 0129 1499 93 KvK 34184656 Email: info@vrijwilligershulp.nl

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding...

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... Beleidsplan 2014 Mei 2014 Inhoudsopgave... 2 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Versiebeheer... 3 1.3 Verzendlijst... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... 4 2.2 Doelstelling... 4 2.3 Uitgangspunten...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Beleidsplan 5. Activiteitenplan 7. Doelstelling 8. Landelijke UVV (LUVV en Provinciale UVV Regio West 8.

INHOUDSOPGAVE. Beleidsplan 5. Activiteitenplan 7. Doelstelling 8. Landelijke UVV (LUVV en Provinciale UVV Regio West 8. INHOUDSOPGAVE Organogram 2 Voorwoord 3 Bestuur 4 Beleidsplan 5 Activiteitenplan 7 Doelstelling 8 Landelijke UVV (LUVV en Provinciale UVV Regio West 8 Financiën 2011 9 In Memoriam 10 Projecten, coördinatoren,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Karakter

Stichting Vrienden van Karakter Stichting Vrienden van Karakter Jaarverslag 2014 Bestuursleden Vrienden van Karakter: dhr. drs. M. Krijgsheld dhr. P. Niesink mw. M. Verhoeven mw. drs. C. van Zijp Contactpersonen Karakter: mw. drs. B.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 395 VRIJWILLIGERS

JAARVERSLAG 2012 395 VRIJWILLIGERS STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS AFDELING DEN HAAG JAARVERSLAG 2012 55 MANNEN 340 VROUWEN 395 VRIJWILLIGERS (berekend per functie) Werkzaam in: - Haga Ziekenhuis (Leyweg, Sportlaan, Juliana Kinderzkh)

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

DE PIJLEN. Van het bestuur. Jaargang 29 - nr. 1 - april 2015

DE PIJLEN. Van het bestuur. Jaargang 29 - nr. 1 - april 2015 DE PIJLEN Van het bestuur door: Lida Veen, voorzitter 2015 Is alweer drie maanden oud en tegen de tijd dat u dit stukje onder ogen krijgt, hebben wij het feest ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan

Nadere informatie

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland ANBI GEGEVENS Naam : Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland RSIN- nummer : 857383772 KvK-nummer : 68305028 Secretariaat : Molenlaan 6 2103 AE Heemstede telefoon : 06 46352564 e-mailadres : taalcoacheszuidkennemerland@gmail.com

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis 1. Voorwoord. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis brengt met genoegen het jaarverslag uit over het jaar 2015. Ondanks

Nadere informatie

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie:

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie: Beleidsplan Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden 2012-2017 Onze missie: Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van intramurale en extramurale activiteiten met flexibiliteit,

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Pagina 4: Strategie: Statutaire doelstelling, afwezigheid winstoogmerk en bestemming liquidatierisico

Pagina 4: Strategie: Statutaire doelstelling, afwezigheid winstoogmerk en bestemming liquidatierisico Inhoud Pagina 2: Contactgegevens, bestuur, doelstelling en beloning Pagina 3: Inleiding beleidsplan Pagina 4: Strategie: Statutaire doelstelling, afwezigheid winstoogmerk en bestemming liquidatierisico

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan

s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan 2016-2017. Dit plan geeft een korte terugblik over het laatste deel van 2015 en beschrijft de doelstelling, de werkwijze en de voorgenomen plannen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2016 Stichting Support Fryslân

Financieel jaarverslag 2016 Stichting Support Fryslân Financieel jaarverslag 2016 Stichting Support Fryslân Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord voorzitter... 3 Verslag van het bestuur... 4 Gebeurtenissen 2016... 4 Personeelszaken... 4 Projecten... 4 Jubileum Support

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 FHL Nederland

Jaarverslag 2014 FHL Nederland Jaarverslag 2014 FHL Nederland 1-3-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Bijeenkomsten... 3 2.1 Centra... 3 2.2 Workshops... 3 2.3 Retraite... 3 2.4 Boeken, audio en video... 3 3 Organisatie... 4 3.1

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 2 Voorwoord Ook in 2015 is weer aangetoond dat Stichting Leergeld een wezenlijke partner is in de bestrijding van armoede in Zutphen. Het aantal gehonoreerde

Nadere informatie

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort Stichting Speelgoedbank- INHOUDSOPGAVE Speelgoedbank Algemeen 3 Balans 4 Staat van Baten en lasten 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Gebeurtenissen na balansdatum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Welke activiteiten worden door vrijwilligers verricht?

Welke activiteiten worden door vrijwilligers verricht? Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is niet meer uit het Gemini Ziekenhuis weg te denken. Al vele decennia verrichten mensen die zich bij het ziekenhuis betrokken voelen aanvullende werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 en begroting 2016

Jaarrekening 2015 en begroting 2016 Jaarrekening 2015 en begroting 2016 1 Inhoud Samenvatting... 3 Jaarrekening 2015... 5 Staat van baten en lasten... 5 Toelichting op jaarrekening 2015... 6 Begroting 2016... 7 Staat van baten en lasten...

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

DE PIJLEN. Doe mee met UVV VAN HET BESTUUR. Indienen van declaraties WEL ZIJN MARKT 2015

DE PIJLEN. Doe mee met UVV VAN HET BESTUUR. Indienen van declaraties WEL ZIJN MARKT 2015 Doe mee met UVV DE PIJLEN VAN HET BESTUUR door: Lida Veen, voorzitter Een hoogtepunt in het UVV-jaar is het in het zonnetje zetten van de jubilarissen. Op de druk bezochte najaarsbijeenkomst werden 21

Nadere informatie

Lees het volledige verhaal op uvv.online-magazine.nl

Lees het volledige verhaal op uvv.online-magazine.nl Sterk in verbinden Prinses Margriet feliciteert jarig UVV Maaltijden via Tafeltje-dek-je Opvang in het ziekenhuis Jonge vrijwilligers aan het werk Professor Meijs over waarde vrijwilligerswerk Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier

Beleidsplan. Stichting Welzijnsfonds Saffier Beleidsplan Stichting Welzijnsfonds Saffier Den Haag, Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 De taak van Stichting Welzijnsfonds Saffier Blz. 3 2.1 Doelstelling Blz. 3 2.2 Structuur Blz. 4 2.3 ANBI status

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht. Jaarverslag Publicatie verslag. Liessel, 30 maart T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht. Jaarverslag Publicatie verslag. Liessel, 30 maart T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Liessel, 30 maart 2016. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Vereniging Postbus 95168 1090 HD Amsterdam Pagina 1 van 8. A. Voorwoord... 2. B. Organisatie... 3. C. Projecten... 4

Vereniging Postbus 95168 1090 HD Amsterdam Pagina 1 van 8. A. Voorwoord... 2. B. Organisatie... 3. C. Projecten... 4 Vereniging Postbus 95168 1090 HD Amsterdam Pagina 1 van 8 Jaarverslag 2008 Vereniging AANEEN te Amsterdam Inhoudsopgave: A. Voorwoord... 2 B. Organisatie... 3 C. Projecten... 4 D. Fondsenwerving en communicatie...

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Jaarrekening Inhoudsopgave Pagina. 1 Voorwoord 2. 2 Samenstelling Bestuur Stichting Vrienden van Lievensberg 3. 3 Jaarrekening

Jaarrekening Inhoudsopgave Pagina. 1 Voorwoord 2. 2 Samenstelling Bestuur Stichting Vrienden van Lievensberg 3. 3 Jaarrekening Contactgegevens: Vrienden van Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom vriendenvanlievensberg@lievensberg.nl KvK nr; 41103014 Fiscaalnummer ; 8161.12.678 ANBI status vanaf 1 januari 2008. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN 2015-2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Huisvesting 3.1 Automatisering 3.2 Algemeen personeelsbeleid 3.3 Taken coördinator Open Huis 3.4 Taken coördinator

Nadere informatie

KansenNet Jaarverslag.

KansenNet Jaarverslag. KansenNet Jaarverslag 2016 www.kansennet.nl INLEIDING Met Energie en Enthousiasme KansenNet heeft het jaar 2016 met trots en tevredenheid afgesloten. Opnieuw hebben 167 vrijwilligers bestuur, coördinatoren

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers Vrijwilligerswerk Vrijwilligers Inhoudsopgave Inleiding 4 Johanniter Hulp Groep 5 Diverse projecten 6 Meer informatie 10 3 Inleiding Het vrijwilligerswerk in het St Jansdal wordt gezien als een welkome

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Stichting Vrienden van Het Gasthuis Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 27 november 2013 Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Pagina 1 Inleiding De Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Nadere informatie

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland - 9 SEP, 2010 Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland Gemeente Heemstede College van Burgemeester en Wethouders Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Betreft: Subsidie aanvraag Huismussenproject Haarlem, 6 september

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer

Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Beleidsplan Stichting Emmanuel Deventer Periode 2014-2018 Stichting Emmanuel Deventer Koningin Julianastraat 93 7415 GK Deventer Postbus 359 7400 AJ Deventer 0570626971 KvK 41244677 Vooraf Voor u ligt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT

J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT J A A R S T U K K E N Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 CONCEPT 1 Jaarstukken Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2015 bladzijde Inhoudsopgave 2 Bestuursverslag 3 Algemene beschouwingen 3 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD te Tilburg 2 Stichting Kleinood Bredaseweg 375 5037 LD Tilburg Bankrekening NL 44 RABO 0130165891 www.stichtingkleinood.nl INLEIDING DOEL De Stichting Kleinood heeft

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 2 Voorwoord Stichting Leergeld Zutphen heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie

Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016

Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016 Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016 Jaarrekening Stichting HetWerkt!Wijchen, 16 maart 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemene informatie... 2 Oprichting en doel Stichting... 2 Jaarrekening...

Nadere informatie

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014 Vincentius Vereniging Haarlem Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave: Pagina Verslag van het bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4/5 Staat van baten en lasten over 2014 4/5 Toelichting op de

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Jaarrekening 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA 2015 2014 Vlottende activa Te ontvangen afdrachten 60.432 46.177 Bisdom Rotterdam inzake Steunfonds DCI 55.370 54.322 Bisdom Rotterdam inzake DCI 19.073

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012. Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012. Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012 Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester EHBO-Bixembosch Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis

Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis Heeft u na uw verblijf in het ziekenhuis nog zorg nodig? Dan wordt afdeling nazorg ingeschakeld om dit samen met u voor u te regelen. De afdeling nazorg De afdeling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2015.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2015. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2015. In het kader van voldoen aan ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting Netwerk -

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2012 Dankzij mooie donaties is het ons als bestuur gelukt groen licht te geven om de stap naar een eigen inzamel-

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de activiteiten 4 Financieel verslag 6 - Resultaten 2014 6 - Begroting 2015 6 - Aanschaf nieuwe bus 7 - Tabel 1: Financieel overzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2009

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2009 Stichting Esperanza Bolivia Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wie zijn wij? 4 Medewerkers Stichting Esperanza Bolivia Doelstelling Stichting Esperanza Bolivia Samenwerking met de van Malsen Foundation

Nadere informatie