Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel"

Transcriptie

1 Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel Dit memo is relevant voor alle collectieven die een samenwerkingsmodel uitwerken. Sommige collectieven hebben een niet-transparant samenwerkingsmodel als voorkeursoptie gekozen. Andere collectieven kiezen voor een transparant samenwerkingsmodel en beschouwen een niet-transparante vorm als alternatief scenario. Overwegingen niet-transparant samenwerkingsmodel De keuze voor een niet-transparant samenwerkingsmodel kan zijn ingegeven vanuit verschillende overwegingen zoals beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid. Ook is bekend dat de en als niet-transparante rechtsvormen door de fiscus niet worden getoetst op aanwezigheid van ondernemersrisico s. Een of is uit hoofde van de wet namelijk een onderneming. Dit kan uitkomst bieden wanneer lokaal geen overeenstemming kan worden bereikt over overheveling van ondernemersrisico s van ziekenhuis naar MSB of wanneer te weinig risico s aanwezig zijn. Een vergelijking van maatschap, en treft u aan in de factsheet vergelijking rechtsvormen, te vinden op Goedkeuring door fiscus Het ter goedkeuring aan de fiscus voorleggen van een niet-transparant model ziet (bij het ontbreken van een toets op ondernemersrisico s) vooral op het toetsen van de samenwerkingsovereenkomst tussen MSB en ziekenhuis op het bestaan van een gezagsverhouding, op basis waarvan mogelijk een dienstverband kan worden geconcludeerd. Nu de fiscus enkele transparante casussen heeft goedgekeurd die steunen op een samenwerkingsovereenkomst conform model OMS kan vanuit het gelijkheidsbeginsel de vraag worden gesteld: is vooraf voorleggen van een niet-transparante casus die is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst conform model OMS nog noodzakelijk? Wanneer hiervoor tijd is, is dit uiteraard aan te bevelen. Wanneer deze tijd ontbreekt, kan worden overwogen dit niet voor te leggen. Advies OMS Bovenstaande overwegend meent de OMS u het volgende advies voor te kunnen leggen. Wanneer u een transparant samenwerkingsmodel vóór 15 oktober aanstaande niet of niet compleet kunt voorleggen aan de fiscus en wanneer er daarbij onvoldoende zekerheid bestaat dat de transparante casus uiteindelijk achteraf de fiscale toets op ondernemersrisico s zal doorstaan, adviseren wij u een niet-transparant samenwerkingsmodel te ontwikkelen. Dit kan eventueel parallel aan het alsnog na 15 oktober voorleggen van de transparante casus aan de fiscus. In dat laatste geval vormt het niet-transparante samenwerkingsmodel een soort verzekering, voor het geval de transparante casus niet wordt goedgekeurd. Dit betekent dat u alle voorbereidende administratieve handelingen voor een niet-transparant model al verricht om wanneer nodig voor einde jaar nog te kunnen overstappen. Complicerende factor Het Ministerie van Financiën heeft onlangs haar zienswijze aan ons bevestigd dat het inrichten van het samenwerkingsmodel vóór 1 januari 2015 gereed moet zijn. Voor het niet-transparantie samenwerkingsmodel betekent dat: oprichting van PH- s en een MSB- (of ) mét

2 inbreng van de praktijk uiterlijk op 31 moet hebben plaatsgevonden. Eerder aangenomen mogelijkheden om dit tot 1 oktober 2015 met terugwerkende kracht te kunnen doen zijn door het Ministerie van Financiën afgewezen. De OMS adviseert in casu om PH- s op te richten per 31 incl. inbreng. De OMS adviseert om ook de MSB- (of MSB-) voor 31 op te richten. Het moment van doorzakking vanuit de PH in de en of deze inbreng met voorbehoud van goodwill kan, wordt in relatie tot geruisloze inbreng nog voorgelegd aan het Ministerie van Financiën. Modellen en stappenplan De OMS heeft gemeend in het licht van bovenstaande de vorming van een niet-transparant model te ondersteunen met modellen. In aanvulling op de model samenwerkingsovereenkomst tussen MSB- en ziekenhuis, aangevuld met stukken voor de oprichting en inrichting van een MSB- met PH- s presenteren wij op 15 oktober modellen. Het betreft model statuten, een ledenovereenkomst alsmede enkele aanvullende formats bij onderstaand stappenplan. Het stappenplan beschrijft alle administratieve handelingen die moeten worden verricht voor het einde van dit jaar wanneer voor een niet-transparant model is of wordt gekozen, hetzij als voorkeursoptie, hetzij als verzekering. De formats zijn als genummerde bijlagen benoemd. Nr Activiteit Verantwoordelijke Tijdstip Toelichting 1. Besluit binnen collectief tot ontwikkeling samenwerkingsmodel middels PH s en en vindt hierover overeenstemming met de raad van bestuur Bestuur collectief samen met alle individuele maten Ondersteund door bedrijfskundig / financieel / fiscaal vóór 25 oktober 2. Zoek één notaris die alle notariële werkzaamheden verricht voor het oprichten van PH s en, bespreek dit met de bedrijfskundig/financieel/fi scaal adviseur van uw collectief 3. Bepaal wie intern verantwoordelijk is voor het plannen en bewaken van het administratieve proces, bespreek dit met de adviseur van uw collectief adviseur Bestuur collectief vóór 1 Bestuur collectief vóór 1 De OMS adviseert een lokale notaris te zoeken, gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Zeker wanneer de samenwerking middels PH s en plaatsvindt bij wijze van verzekering en / of wanneer u nog niet bent gestart met de voorbereidende handelingen hiervoor, adviseren wij u de formats en modellen van de OMS te gebruiken en de notaris te vragen deze over te nemen. Dit zou bijvoorbeeld een ondersteunend functionaris van de medische staf of het collectief kunnen zijn.

3 4. Verzamel de volgende gegevens en verstrek deze via de interne coördinator aan de notaris: a. totaaloverzicht van alle maten en maatschappen betrokken bij oprichting (Bijlage 1) b. per maatschap uittreksel uit de KvK en maatschapsovereenkomst c. per maat formulier gegevens maat (Bijlage 2) incl. kopie legitimatiebewijs geldig tot 1/7/2015 d. formulier gegevens (Bijlage 3) 5. Als de voorgaande activiteit 4 is voltooid dan: Stel voor iedere maat de volgende stukken op ten behoeve van de oprichting van de PH : - akte van oprichting - volmacht tot oprichting - akte van inbreng in - toestemmingsverklaring overige maten - akte van inbreng in - personal data card bestuurder (Bijlage 4) Deze stukken moet iedere maat onderteken (zie activiteit 7) a. Maatschapsvoorzitters b. Maatschapsvoorzitters c. Individuele maten d. Bestuur collectief vóór 1 vóór 24

4 6. Stel de volgende stukken op ten behoeve van de oprichting van de : - akte van oprichting - volmachten oprichters - personal data cards bestuurder (Bijlage 5) - WWFT verklaring Vóór 24 Ten behoeve van de akte van oprichting adviseert de OMS gebruik te maken van de modellen (statuten) die zijn ontwikkeld. Deze stukken hoeven niet door alle maten te worden getekend, maar alleen door oprichters en bestuurders (zie activiteit 8). 7. Stel de volgende stukken op, laat deze ondertekenen door de maat en verstrek deze via de intern coördinator aan de notaris: - beschrijving tbv inbreng praktijk in PH- (Bijlage 7, wordt later beschikbaar gesteld) - beschrijving tbv inbreng in (Bijlage 8, wordt later beschikbaar gesteld) 8. Onderteken de volgende stukken in bijzijn van de notaris ten behoeve van de oprichting van de : - volmacht tot oprichting - personal data card bestuurder (Bijlage 4) - toestemmingsverklaring overige maten Persoonlijk accountant / adviseur maatschap Individuele maten Uiterlijk Vanaf 24 en uiterlijk De medisch specialist doet er goed aan zijn persoonlijk accountant / adviseur maatschap te wijzen op het belang van het opstellen en aanleveren van deze stukken. Wel of niet inbrengen van de goodwill in de is nog onderwerp van discussie met het ministerie van Financiën. Vooralsnog adviseren wij de zekere route: inbreng in de incl. goodwill. Wanneer dit anders wordt (niet hoeft) brengen wij u hiervan op de hoogte. Wij adviseren de intern coördinator en de notaris om enkele tijdvakken in te plannen waarop de notaris in het ziekenhuis is en de medisch specialist met zijn legitimatiebewijs langs kan gaan om te tekenen. Neem een legitimatiebewijs mee geldig tot 1/7/2015

5 9. Onderteken de volgende stukken in bijzijn van de notaris ten behoeve van de oprichting van : - volmacht oprichter 1 - volmacht oprichter 2 - personal data card van iedere bestuurder (Bijlage 5) (Evt Bijlage 6 ingeval RvC bij oprichting wordt ingesteld) Neem een legitimatiebewijs mee geldig tot 1/7/ passeert: - akten van oprichting - akten van inbreng in - akte van oprichting - akten van inbreng in De oprichters en bestuurders van de Evt commissarissen Vanaf 24 en uiterlijk Op 31 Wij adviseren de intern coördinator en de notaris om enkele tijdvakken in te plannen waarop de notaris in het ziekenhuis is en de medisch specialist met zijn legitimatiebewijs langs kan gaan om te tekenen. Bijlage 6 dient voor de inschrijving van de Raad van Commissarissen van de bij de KvK. Indien een RvC wordt ingesteld bij oprichting van de heeft de notaris ook van iedere commissaris een bijlage 6 nodig. Indien besloten wordt dat een RvC op een later moment wordt ingesteld, dient op dit latere moment bijlage 6 te worden ingevuld en ervoor gezorgd te worden dat alle leden van de RvC bij de KvK worden ingeschreven. Wanneer de inrichting van PH s en plaatsvindt bij wijze van verzekering dan is het zaak met de notaris te bespreken dat het passeren van de aktes slechts plaatsvindt wanneer via het bestuur van het collectief hiertoe opdracht wordt gegeven. Mocht het Ministerie van Financiën bijvoorbeeld de MSB-maatschap goedkeuren dan hoeft de verzekering niet te worden uitgevoerd. De Orde van Medisch Specialisten heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling en inhoud van dit memo. Desondanks accepteert de Orde van Medisch Specialisten geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het model en deze toelichting, voor schade, overlast of ongemak noch voor andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van deze toelichting.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV... 3 3. Verantwoordelijkheid... 4 4. Commissie

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Nader gebruik lichaamsmateriaal Universitair Medisch Centrum Commissie Mensgebonden Onderzoek Nader gebruik lichaamsmateriaal Hoofdstuk Patiënt en zorg Toelichting Het voorschrift Nader gebruik Lichaamsmateriaal is gebaseerd op de Code

Nadere informatie

Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel?

Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel? Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel? P.S. van Minnen* en W.A. Zondag 1 Inleiding Het ontslagrecht voor de rechtspraktijk de kern van het arbeidsrecht weet het wetenschappelijk

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie