BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP"

Transcriptie

1 BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP Inleiding Door het Utrechts Landschap wordt in geliberaliseerde pacht (artikel 7:397, lid 1 BW) aangeboden een tweetal percelen (natuur) grasland, met de respectievelijke oppervlaktes van circa 8,2 en 7,9 ha en derhalve een totale grootte van circa 16 hectare, gelegen aan en nabij de Kouwenhovenselaan te Zeist. De duur van de pachtovereenkomst bedraagt acht maanden, ingaande op 1 april 2017 en eindigende op 31 december Kadastrale aanduiding en oppervlakte Het object cq. de objecten is/ zijn kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie G, nummer 1790 ged., 1791 ged. en 1918 ged., met een gezamenlijke grootte van ongeveer 16 hectare. Ligging Op aangehechte situatieschets zijn de betreffende percelen indicatief weergegeven. Kavelnummer Omschrijving Oppervlakte (in ha) 1 (natuur)grasland circa 8,2 2 (natuur)grasland circa 7,2 Algemene voorwaarden Bieders verklaren kennis te hebben genomen van de bijgaande Algemene pachtvoorwaarden UL jan 2017 alvorens het bod wordt uitgebracht. Deze voorwaarden liggen ter inzage in de werkschuur Niënhof, Grotelaan 16 te Bunnik en worden op verzoek per post toegezonden.

2 Procedure Kavels Het object wordt als een los kavelnummer en of een combinatie van meerdere kavels aangeboden en omvat een geliberaliseerde pachtovereenkomst als bedoeld in artikel 7:397, lid 1 BW voor de duur van acht maanden, ingaande op 1 april 2017 en eindigende op 31 december Inschrijvingsformulier Het inschrijvingsformulier is opgenomen in deze brochure. Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier met daarbij gevoegd een kopie van het legitimatiebewijs van de bieder dient uiterlijk op maandag 20 maart 2017 vóór uur te zijn ontvangen door Utrechts Landschap te De Bilt per post of o.v.v. Inschrijving pacht Niënhof. Adresgegevens verpachter: Stichting Het Utrechts Landschap Postbus AC De Bilt Bod Het bod omvat de pachtprijs in euro s per perceel/ kavel. De pachtprijs is inclusief het pachtersaandeel in de waterschapslasten en landinrichtingsrente. Gunning Gunning is uitdrukkelijk voorbehouden aan Utrechts Landschap. Bieders worden uiterlijk op vrijdag 24 maart 2017 schriftelijk of per in kennis gesteld van de uitslag van de gunning. Ondertekening van de pachtovereenkomst De éénmalige pachtovereenkomst komt tot stand door gunning. Ondertekening van de pachtovereenkomst vindt plaats binnen twee weken na toesturen van overeenkomst door Utrechts Landschap. Aanvaarding Aanvaarding zal plaatsvinden direct na ondertekening van de geliberaliseerde pachtovereenkomst door pachter en verpachtster. Bijkomende kosten De kosten die samenhangen met het opstellen van de pachtovereenkomst en toetsing van de pachtovereenkomst door de Grondkamer zijn voor rekening van de pachter. Inlichtingen Meer inlichtingen omtrent het te verpachten object en de inschrijving zijn te verkrijgen bij de heer Rob Veenbrink, bereikbaar onder nummer Op woensdag 15 en donderdag 16 maart 2016 overdag is de mogelijkheid de kavels te bekijken (vooraf contact opnemen met de heer Veenbrink). Het is niet toegestaan de kavels op eigen gelegenheid te gaan bekijken. De brochure heeft louter tot doel om potentiële pachters te informeren en ontslaat hen op geen enkele wijze van de eigen informatieplicht. Hoewel deze brochure met de uiterste zorgvuldigheid is samengesteld kunnen potentiële pachters er geen rechten aan ontlenen.

3 Inschrijvingsvoorwaarden Ter zake de verpachting bij inschrijving gelden de inschrijvingsvoorwaarden alsmede de voorwaarden uit de geliberaliseerde pachtovereenkomst. Artikel 1 Inschrijvingsformulier 1. Een bieder brengt zijn bod uit op aan deze brochure gehechte inschrijvingsformulieren. 2. Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk op maandag 20 maart 2017 vóór uur te zijn ontvangen door Utrechts Landschap te De Bilt. 3. Op het inschrijvingsformulier dient te worden ingevuld: a. de naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats en het telefoonnummer van de bieder; b. indien de bieder een rechtspersoon is: de statutaire naam, de zetel en het volledige adres van de rechtspersoon, alsmede naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en kwaliteit van de bestuurder(s); c. het bod van de bieder. 4. Het inschrijvingsformulier dient te zijn voorzien van de eigenhandig geplaatste handtekening van de in lid 3 onder a bedoelde bieder, dan wel de in lid 3 onder b bedoelde bestuurder(s) of perso(o)n(en). 5. Met het inschrijvingsformulier dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de in lid 3 onder a bedoelde bieder, dan wel de in lid 3 onder b bedoelde bestuurder(s) of perso(o)n(en) te worden overgelegd. 6. Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen geldt het in lid 3 onder a en b bepaalde voor ieder van hen. Artikel 2 Het bod 1. Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn. Een bod in strijd hiermee is ongeldig. 2. Het bod omvat de pachtprijs in euro s. Het bod moet worden uitgedrukt in één bedrag in euro s. Een niet in gehele euro s uitgedrukt bod wordt steeds naar beneden op euro s afgerond. Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander bod, zodanig dat het bod gelijk is aan het andere bod vermeerderd met een bedrag, is ongeldig. 3. Een op het inschrijvingsformulier uitgebracht bod kan na de inlevering niet worden verhoogd. Indien echter blijkt, dat het hoogste bod door meer bieders -anders dan gezamenlijk- is uitgebracht, dan worden deze bieders in de gelegenheid gesteld binnen twee dagen een nieuw bod uit te brengen. Het nieuw uit te brengen bod dient hoger te zijn als het eerder gedane bod. Tot aan de ontvangst van het nieuwe bod blijven bieders aan het eerder gedane bod gehouden. 4. Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de op hen krachtens de verpachting bij inschrijving rustende verplichtingen en voor de daaruit eventueel voortvloeiende pachtverhouding. 5. Elke bieder blijft aan zijn bod, ook al is dit niet het hoogste, gebonden totdat: a. de verpachter gunt aan een ander; of b. vaststaat dat niet wordt gegund; of c. de termijn waarbinnen de verpachter tot gunning kan overgaan is verstreken zonder dat is gegund; of d. de verpachting bij inschrijving wordt afgelast. Artikel 3 Bieden voor een ander De bieder is aan zijn bod gebonden ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden. Artikel 4 Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting: 1. geliberaliseerde pachtovereenkomst komt tot stand door de gunning per afzonderlijke kavel en/ of beide kavels gezamenlijk 2. De verpachter heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. De termijn van beraad eindigt op vrijdag24 maart 2016 of zoveel eerder als de verpachter mocht hebben gegund.

4 3. Nadat de biedingen bekend zijn gemaakt, dient de verpachter te verklaren of hij gunt en aan wie, of hij gebruik maakt van het recht van beraad of niet gunt. Het staat de verpachter vrij aan een ander dan de hoogste bieder te gunnen. 4. De verpachting bij inschrijving kan, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van redenen worden afgelast. Artikel 5. Pachtovereenkomst 1. De bieder verklaart volledig bekend en akkoord te zijn met de inhoud van de pachtovereenkomst en de daarbij behorende algemene voorwaarden. 2. Ondertekening van de pachtovereenkomst vindt plaats binnen twee weken na toesturen van overeenkomst door Utrechts Landschap.

5

Verkoop bij notariële inschrijving:

Verkoop bij notariële inschrijving: Verkoop bij notariële inschrijving: Diverse percelen bouwland aan de Westelijke Randweg in de gemeente Langedijk *schematisch aangeven In samenwerking met notariskantoor Appel Notarissen te Obdam en namens

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Verkoop bij onderhandse inschrijving van een perceel grasland te Driebruggen Veenendaal, januari 2011 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV - WILTONSTRAAT 38 - POSTBUS

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Verkoop bij onderhandse inschrijving van een perceel grasland gelegen aan de Dalenstraat te Beneden-Leeuwen Veenendaal, november 2011 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS

Nadere informatie

Inschrijving pacht 2018

Inschrijving pacht 2018 waterschap Hollandse Delta Inschrijving pacht 2018 Kavel Harteldijk Inschrijftermijn van 3 april 2018 tot en met 10 april 2018 uiterlijk 12.00 uur. Inhoudsopgave Inleiding 2 Omschrijving 3-4 Procedure

Nadere informatie

De ondergetekende: Achternaam : Voornamen (voluit) : Geboortedatum : Geboorteplaats : Burgerlijke stand : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon :

De ondergetekende: Achternaam : Voornamen (voluit) : Geboortedatum : Geboorteplaats : Burgerlijke stand : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : INSCHRIJFBILJET Voor een geliberaliseerde verpachting van drie jaar (pachtjaren 2019 tot en met 2021) van diverse percelen landbouwgrond in Buren, Erichem, Lienden, Ommeren, Zoelen en Zoelmond Sluitingsdatum

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Verkoop bij onderhandse inschrijving van percelen cultuurgrond gelegen aan de Waalbandijk te IJzendoorn Veenendaal, oktober 2013 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV

Nadere informatie

A. het penthouse met bouwnummer 16 in Blok A in het project ZuiderDuineN

A. het penthouse met bouwnummer 16 in Blok A in het project ZuiderDuineN - 1 - AB/JB/513091824 VOORWAARDEN VAN INSCHRIJVING voor de verkoop bij niet-openbare inschrijving van bouwnummers 16 en 35 (penthouses) in het project ZuiderDuineN HOOFDSTUK A Algemene informatie Omschrijving

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Voornamen Geboortedatum/plaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (privé) adres

Inschrijfformulier. Voornamen Geboortedatum/plaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (privé)  adres Inschrijfformulier Gegevens van de bieder: Naam Voornamen Geboortedatum/plaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (privé) E-mailadres hetzij Naam Handelsregisternummer Statutaire vestigingsplaats

Nadere informatie

Verkoop verpachte landbouwgronden bij openbare inschrijving

Verkoop verpachte landbouwgronden bij openbare inschrijving Verkoop verpachte landbouwgronden bij openbare inschrijving In opdracht van de gemeente Brielle biedt Verhagen Rentmeesters een tweetal regulier verpachte landbouwkavels te koop aan bij openbare inschrijving.

Nadere informatie

Leemsteeg ongenummerd te Wilp

Leemsteeg ongenummerd te Wilp Per inschrijving te koop, landbouwgrond Leemsteeg ongenummerd te Wilp WILBRINK Makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN 055 5061397 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer R. Wilbrink (agrarisch)

Nadere informatie

Nijverdalseweg te Marienheem

Nijverdalseweg te Marienheem Per inschrijving te koop, landbouwgrond Nijverdalseweg te Marienheem WILBRINK Makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN 055 5061397 Fax 055 5062081 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer R. Wilbrink

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Verkoop bij onderhandse inschrijving van twee percelen cultuurgrond gelegen aan de Verlengde Melkdreef te Ochten en de Banweg te Beesd. Tiel, augustus 2017 1. Inleiding

Nadere informatie

Een kavel bouwgrond gelegen in het plan voormalig SEWterrein fase 1, te Nibbixwoud voor de bouw van 5 woningen.

Een kavel bouwgrond gelegen in het plan voormalig SEWterrein fase 1, te Nibbixwoud voor de bouw van 5 woningen. Leidraad TEN BEHOEVE VAN DE VERKOOP VAN: Een kavel bouwgrond gelegen in het plan voormalig SEWterrein fase 1, te Nibbixwoud voor de bouw van 5 woningen. Kenmerk: Z-19-055165 Pagina nummer 1 1 Algemene

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. De kavel cultuurgrond gelegen aan de Bergjesweg te Valthe, kadastraal bekend: Odoorn

INSCHRIJFFORMULIER. De kavel cultuurgrond gelegen aan de Bergjesweg te Valthe, kadastraal bekend: Odoorn AgriTeam Zuidlaren B.V. Annerweg 32 9471 KV Zuidlaren Telefoon050-4096190 Fax. 050-4096116 zuidlaren@agriteam.nl INSCHRIJFFORMULIER Voor de verpachting bij inschrijving van diverse kavels grond, voor een

Nadere informatie

van Gorp Malherbe notarissen

van Gorp Malherbe notarissen 54917.JH. VOORWAARDEN voor DE OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Poort Van Limburg, Commerciële Ruimte 8 door de gemeente Weert BEGRIPPEN In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Verkoop bij inschrijving:

Nadere informatie

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende.

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende. - 1 - VOORWAARDEN voor de verkoop bij inschrijving van het registergoed: Wijk 2 17-18 te urk Begrippen/Omschrijving 1.1 Het verkochte: de voormalige havenmeesterwoning met ondergrond en verder toebehoren

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Verkoop bij onderhandse inschrijving van een tweetal percelen cultuurgrond gelegen aan de Lange Dreef te Culemborg en van een perceel cultuurgrond gelegen aan de

Nadere informatie

BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP

BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP Inleiding Door het Utrechts Landschap wordt in geliberaliseerde pacht (artikel 7:397, lid 1 BW) aangeboden een tweetal percelen cultuurgrond, met de respectievelijke

Nadere informatie

Te koop bij inschrijving

Te koop bij inschrijving Te koop bij inschrijving Percelen landbouwgrond gelegen aan de Veenweg te Varsseveld Perceel 1 Perceel 2 Omschrijving Algemeen Het betreffen twee perceeltjes landbouwgrond, gelegen ten oosten van Varsseveld

Nadere informatie

ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Blokken B en C Veld 22b Buurt aan de Weide, Schuytgraaf te Arnhem (versie 7 juni 2016)

ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Blokken B en C Veld 22b Buurt aan de Weide, Schuytgraaf te Arnhem (versie 7 juni 2016) - 1 - ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Blokken B en C Veld 22b Buurt aan de Weide, Schuytgraaf te Arnhem (versie 7 juni 2016) BEGRIPPEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Verkoop bij

Nadere informatie

INSCHRIJFVOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP PER BIEDING VAN 7 KAVELS IN DE TIENDZONE TE PAPENDRECHT BIJLAGE 1

INSCHRIJFVOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP PER BIEDING VAN 7 KAVELS IN DE TIENDZONE TE PAPENDRECHT BIJLAGE 1 INSCHRIJFVOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP PER BIEDING VAN 7 KAVELS IN DE TIENDZONE TE PAPENDRECHT BIJLAGE 1 1 Voorwaarden Tiendzone 1 februari 2018 Begrippen 1. Verkoop bij inschrijving De verkoop van registergoed

Nadere informatie

Te koop bij inschrijving

Te koop bij inschrijving Te koop bij inschrijving Perceel akkerbouwgrond gelegen aan de Doetinchemseweg te Westendorp/Varsseveld Omschrijving Algemeen Het betreft een perceel akkerbouwgrond, gelegen ten oosten van Westendorp aan

Nadere informatie

Te koop aangeboden. Gemeente Westerveld Grondzaken & Vastgoed Raadhuislaan EL DIEVER telefoonnummer:

Te koop aangeboden. Gemeente Westerveld Grondzaken & Vastgoed Raadhuislaan EL DIEVER telefoonnummer: Te koop aangeboden Een perceel grond gelegen aan de verharde weg van Helomaweg te Havelte. Het betreft een gedeelte van het kadastrale perceel met kadastrale aanduiding gemeente Havelte, sectie I, nummer

Nadere informatie

Verkoop bij inschrijving bedrijfsopstallen en bollengrond nabij Vennewatersweg 29 te Egmond-Binnen

Verkoop bij inschrijving bedrijfsopstallen en bollengrond nabij Vennewatersweg 29 te Egmond-Binnen Verkoop bij inschrijving bedrijfsopstallen en bollengrond nabij Vennewatersweg 29 te Egmond-Binnen J.W. Orij Holding B.V., Herenweg 87, 1935 AH Emond-Binnen, is eigenaar van: a. bedrijfsopstallen met onder-

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING. Landbouwgronden en bosgronden te Tilligte

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING. Landbouwgronden en bosgronden te Tilligte Postadres; Postbus 77 7600 AB ALMELO EK M 06-83578693 E erwin@ltmvastgoed.nl VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Landbouwgronden en bosgronden te Tilligte Totaal ruim 12 hectare landbouwgrond en 1.77.40 hectare bosgrond

Nadere informatie

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING, BEDRIJFSKAVEL AAN T HOPVELD, HAAREN

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING, BEDRIJFSKAVEL AAN T HOPVELD, HAAREN Het betreft een bouwkavel (Kavel G) ten behoeve van de bouw van bedrijfsruimte aan t Hopveld te Haaren. Totale perceeloppervlakte: 1.370 m² Procedure: In opdracht van de gemeente Haaren wordt een bedrijfskavel,

Nadere informatie

In opdracht van onze opdrachtgever worden de volgende percelen cultuurgrond bij onderhandse inschrijving te koop aangeboden:

In opdracht van onze opdrachtgever worden de volgende percelen cultuurgrond bij onderhandse inschrijving te koop aangeboden: In opdracht van onze opdrachtgever worden de volgende percelen cultuurgrond bij onderhandse inschrijving te koop aangeboden: 1. Een perceel grasland gelegen aan de Oostingslaan te Peize, kavel A. Kadastraal

Nadere informatie

INSCHRIJFVOORWAARDEN PO-KAVELS DE HORN HET NIEUWE LINT

INSCHRIJFVOORWAARDEN PO-KAVELS DE HORN HET NIEUWE LINT INSCHRIJFVOORWAARDEN PO-KAVELS DE HORN HET NIEUWE LINT DEFINITIES Artikel 1 In deze inschrijfvoorwaarden PO-Kavels De Horn Fase 1A Het Nieuwe Lint wordt verstaan onder: verkoop bij inschrijving de verkoop

Nadere informatie

Burgemeester Wijnaendtslaan 76 c Rotterdam

Burgemeester Wijnaendtslaan 76 c Rotterdam Burgemeester Wijnaendtslaan 76 c Rotterdam ALGEMEEN Garage: Burgemeester Wijnaendtslaan 76 C te Rotterdam Bezichtiging: eenmalig op 2 maart 2015 te bezichtigen tussen 16:00 en 17:00 Bieden vanaf 15.000,=

Nadere informatie

Verkoop bij inschrijving

Verkoop bij inschrijving Verkoop bij inschrijving In opdracht van onze opdrachtgever worden de volgende percelen cultuurgrond bij onderhandse inschrijving te koop aangeboden: 1. Een perceel grasland gelegen aan de Poolswijk te

Nadere informatie

V E R K O O P B I J I N S C H R I J V I N G

V E R K O O P B I J I N S C H R I J V I N G V E R K O O P B I J I N S C H R I J V I N G TYTSJERK Lytsegeast kavel landbouwgrond (5.51.40 hectare) R E N T M E E S T E R S E N T A X A T E U R S R E N T M E E S T E R S & A G R A R I S C H T A X A T

Nadere informatie

Inschrijvingshandboek. Inschrijving Agrarisch perceel grond gelegen aan: Pastoor Rientjesstraat te Hellendoorn

Inschrijvingshandboek. Inschrijving Agrarisch perceel grond gelegen aan: Pastoor Rientjesstraat te Hellendoorn Inschrijvingshandboek Inschrijving Agrarisch perceel grond gelegen aan: Pastoor Rientjesstraat te Hellendoorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Projectinformatie... 3 3.1 Doel...

Nadere informatie

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin PER INSCHRIJVING TE KOOP Percelen grasland Kleiweg te Camperduin INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Percelen cultuurgrond Kleiweg te Schoorl, Camperduin 1 De sluitingsdatum van de inschrijving is vrijdag 13 april

Nadere informatie

Pacht Oktober-November 2017

Pacht Oktober-November 2017 Oktober-November 2017 Inhoud Inleiding... 3 O 479 Meeuwisdijk... 4 O 477 Meeuwisdijk... 5 O 931 - O 932 - O 2062 Hoevenseweg... 6 Gezamenlijke percelen Haansberg Oost... 7 Q 354 Hilsebaan... 8 O 259 O

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Inschrijfformulier voor inschrijving verkoop voormalige Gymzaal (Chaamseweg 8a Alphen)

Inschrijfformulier voor inschrijving verkoop voormalige Gymzaal (Chaamseweg 8a Alphen) Inschrijfformulier voor inschrijving verkoop voormalige Gymzaal (Chaamseweg 8a Alphen) De ondergetekende: Naam: Voornamen: Adres: Nr Postcode: Woonplaats: Email-adres: Telefoonnummer: Mobiel nummer: (Hoofd)beroep:

Nadere informatie

Verkoop bij inschrijving van percelen cultuurgrond aan de Oudijk te Westwoud

Verkoop bij inschrijving van percelen cultuurgrond aan de Oudijk te Westwoud Verkoop bij inschrijving van percelen cultuurgrond aan de Oudijk te Westwoud De gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, is eigenaar van na te melden percelen cultuurgrond. In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

5. Registergoed: De hierna in artikel 1 breder omschreven percelen.

5. Registergoed: De hierna in artikel 1 breder omschreven percelen. - 1 - INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN SINGRAVENLAAN BEGRIPPEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Verkoop bij inschrijving: de verkoop van registergoed ten overstaan van de notaris, waarbij

Nadere informatie

I N F O R M A T I E P A K K E T INSCHRIJVEN OP P A C H T V R I J E

I N F O R M A T I E P A K K E T INSCHRIJVEN OP P A C H T V R I J E I N F O R M A T I E P A K K E T INSCHRIJVEN OP P A C H T V R I J E L A N D B O U W G R O N D. Afdeling Leefomgeving Jaar 2016 Inleiding Het beleid van de gemeente is om gronden die pachtvrij zijn niet

Nadere informatie

In opdracht van onze opdrachtgever worden de volgende percelen cultuurgrond bij onderhandse inschrijving te koop aangeboden:

In opdracht van onze opdrachtgever worden de volgende percelen cultuurgrond bij onderhandse inschrijving te koop aangeboden: In opdracht van onze opdrachtgever worden de volgende percelen cultuurgrond bij onderhandse inschrijving te koop aangeboden: Een perceel gras-bouwland gelegen aan de Middendrift te Een. Kadastraal bekend:

Nadere informatie

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN Artikel 1 Procedure 1. De gemeente Amersfoort ( hierna te noemen: de gemeente) kiest ervoor om een perceel bouwterrein

Nadere informatie

Inschrijving pacht 2016

Inschrijving pacht 2016 Gemeente Laarbeek Inschrijving pacht 2016 Percelen landbouwgrond Inschrijftermijn van 25 januari 2016 tot en met 15 februari 2016 16.00 uur. Inhoudsopgave Algemeen Kadastrale gegevens Omschrijving van

Nadere informatie

Inschrijving pacht 2017

Inschrijving pacht 2017 Gemeente Laarbeek Inschrijving pacht 2017 Percelen landbouwgrond Inschrijftermijn van 20 februari 2017 tot en met 13 maart 2017 12.00 uur Inhoudsopgave Algemeen Kadastrale gegevens Omschrijving van de

Nadere informatie

Biedingsformulier project de Beukels

Biedingsformulier project de Beukels Biedingsformulier project de Beukels Deze biedingsformulieren hebben betrekking op de verkoop van de volgende woningen: Willem Beukelsstraat 11-1, Willem Beukelsstraat 11-hs, Willem Beukelsstraat 13-hs,

Nadere informatie

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide"

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving Gorsselse Heide Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Postbus 111 6800 AC Arnhem Telefoon : (026) 365 55 58 Fax : (026) 365 55 00 JW - 28002693 Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide" Beschrijving

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

De verpachting geschiedt voorts onder de voorwaarden en bepalingen als omschreven in bijgevoegd voorbeeld contract.

De verpachting geschiedt voorts onder de voorwaarden en bepalingen als omschreven in bijgevoegd voorbeeld contract. Verpachting agrarisch perceel te Teteringen Kadastrale omschrijving: Gemeente Teteringen, sectie C nummer 2458 groot 00.42.60 ha en nummer 2460 groot 01.07.70 ha, gelegen aan de Heistraat, t.o. 2b in Teteringen.

Nadere informatie

INFORMATIE INZAKE DE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN DIVERSE PERCELEN TE EEFDE, ZUTPHEN EN WESTENDORP. I Het Object

INFORMATIE INZAKE DE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN DIVERSE PERCELEN TE EEFDE, ZUTPHEN EN WESTENDORP. I Het Object INFORMATIE INZAKE DE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN DIVERSE PERCELEN TE EEFDE, ZUTPHEN EN WESTENDORP 1. Omschrijving registergoederen I Het Object Object 1 Bos bij Westendorp Een perceel bosgrond gelegen

Nadere informatie

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme Verkoopdossier Bieden onder gesloten omslag Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme 2e afdeling, sectie E, nr. 1008a 7114,54 m² Inleiding Ingevolge van een beslissing van de OCMW-raad

Nadere informatie

Verkoopinformatie. LIEMPDE, Donkerstraat/ Gemondesestraat. Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa hectaren.

Verkoopinformatie. LIEMPDE, Donkerstraat/ Gemondesestraat. Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa hectaren. Verkoopinformatie LIEMPDE, Donkerstraat/ Gemondesestraat Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 01.80.00 hectaren. Algemeen Perceel landbouwgrond is gelegen in het buitengebied van Liempde aan de

Nadere informatie

Foto's van de onroerende zaak zijn te bekijken via onderstaande link: www.notarissengo.nl/mijn-huis/duivenwaardseweg11nt.

Foto's van de onroerende zaak zijn te bekijken via onderstaande link: www.notarissengo.nl/mijn-huis/duivenwaardseweg11nt. INSCHRIJFVOORWAARDEN a. de boerderijwoning met aangebouwde schuur en losse schuur, onder- en omliggende grond en akkerbouwland, staande en gelegen te 3244 LH Nieuwe- Tonge, aan de Duivenwaardseweg 11,

Nadere informatie

[] geregistreerd partner. [] rijbewijs [] Nederlandse identiteitskaart

[] geregistreerd partner. [] rijbewijs [] Nederlandse identiteitskaart Dossiernummer: 16678 AvH/sb INSCHRIJVINGSFORMULIER Noord/Pakket 4 - Gordelweg 249c - Noordsingel 25ab - Tamboerstraat 11 - Jan Sonjestraat 19a De Inschrijver: In te vullen bij bod door natuurlijk persoon:

Nadere informatie

Zwolle, 23 februari 2015 PACHTINSCHRIJVING. Perceel akkerbouwgrond gelegen in de Zuidpolder van Dordrecht. Sluiting inschrijving: 16 maart 2015

Zwolle, 23 februari 2015 PACHTINSCHRIJVING. Perceel akkerbouwgrond gelegen in de Zuidpolder van Dordrecht. Sluiting inschrijving: 16 maart 2015 Zwolle, 23 februari 2015 PACHTINSCHRIJVING Perceel akkerbouwgrond gelegen in de Zuidpolder van Dordrecht Sluiting inschrijving: 16 maart 2015 1 Inleiding Saltus Beheer B.V. biedt op verzoek van de eigenaar

Nadere informatie

V E R K O O P I N F O R M A T I E

V E R K O O P I N F O R M A T I E V E R K O O P I N F O R M A T I E ONLINE VERKOOP 2.85.00 HECTARE LANDBOUWGROND ENGWEG, GELDERMALSEN GEMEENTE GELDERMALSEN VERKOOP IN OPDRACHT VAN VAN LANSCHOT NANNENGA NAUS RENTMEESTERS B.V. Start opbod:

Nadere informatie

VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING Op 16 april 2015 om 10.00 uur vindt ten overstaan van mr. M.M.A. Savenije, notaris gevestigd te Heerenveen, dan wel diens waarnemer, tijdens een zitting, toegankelijk

Nadere informatie

TE KOOP GYMZAAL VONDELLAAN. Inschrijftermijn 1

TE KOOP GYMZAAL VONDELLAAN. Inschrijftermijn 1 TE KOOP GYMZAAL VONDELLAAN NIEUWE KERKSTRAAT 31 4873 CB ETTEN-LEUR Inschrijftermijn 1 23 mei t/m 1 juli 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie 3 2. Object 4 2.1 Kenmerken 2.2 Locatie 2.3 Pluspunten

Nadere informatie

huw. staat : ongehuwd /gehuwd huw. staat : ongehuwd /gehuwd telefoon : telefoon :

huw. staat : ongehuwd /gehuwd huw. staat : ongehuwd /gehuwd telefoon : telefoon : INSCHRIJFBILJET LOTING 4 KAVELS IN DE ERVEN Ondergetekende(n), naam : naam : voornamen : voornamen : beroep : beroep : geboren te : geboren te : op : op : adres : adres : huw. staat : ongehuwd /gehuwd

Nadere informatie

Te koop bij inschrijving

Te koop bij inschrijving Te koop bij inschrijving Percelen bosgrond gelegen aan de Bijvankstraat, Beukendijk en Toldijk te Westendorp Omschrijving Algemeen Het betreft percelen bosgrond ten westen van Varsseveld en ten zuiden

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN. de woonboerderij met aanhorigheden aan De Legeloane 1 te Augustinusga

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN. de woonboerderij met aanhorigheden aan De Legeloane 1 te Augustinusga VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN de woonboerderij met aanhorigheden aan De Legeloane 1 te Augustinusga BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN: de woonboerderij met ondergrond

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING BURGUM, BULTHUISSINGEL 12 VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Telefoon: 0511 469 048 Telefoon: 0511 469 048 De Berneboat in Burgum is te koop! Deze voormalige peuterspeelzaal zal per inschrijving verkocht worden.

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING VAN 3 KAVELS IEPENLAAN TE DORDRECHT

VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING VAN 3 KAVELS IEPENLAAN TE DORDRECHT Dordrecht, 26 oktober 2016 2016.1173/mvk VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING VAN 3 KAVELS IEPENLAAN TE DORDRECHT Begrippen 1. Verkoop bij inschrijving: De verkoop van registergoed in

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van:

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: De kavel gemeente Oirschot, sectie H, nummer 710 (Nieuwedijk) 1. Verkoopvoorwaarden 1. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om, indien

Nadere informatie

Executieveiling 18 juni 2015 om 14.00 uur s-gravendijkwal 68 A B te Rotterdam

Executieveiling 18 juni 2015 om 14.00 uur s-gravendijkwal 68 A B te Rotterdam Executieveiling 18 juni 2015 om 14.00 uur s-gravendijkwal 68 A B te Rotterdam 1 VRIJBLIJVENDE VERKOOPINFORMATIE TE KOOP VIA BOG AUCTIONS Betreft : Een volledig gerenoveerd pand gelegen op een hoek met

Nadere informatie

Biedingsformulier Govert Flinckstraat 138-140

Biedingsformulier Govert Flinckstraat 138-140 Biedingsformulier Govert Flinckstraat 138-140 Dit biedingsformulier heeft betrekking op de verkoop van de verschillende appartementen gelegen te: Govert Flinckstraat 138 en 140 Koper I Koper II naam naam

Nadere informatie

Verkoop perceel grasland aan de Kamperzeedijk te Grafhorst

Verkoop perceel grasland aan de Kamperzeedijk te Grafhorst Verkoop perceel grasland aan de Kamperzeedijk te Grafhorst Inhoudsopgave Algemeen... 3 Kaartmateriaal... 5 Foto s... 6 Kadastraal bericht perceel IJsselmuiden I 2601... 7 Kadastraal bericht perceel IJsselmuiden

Nadere informatie

Als extra service stellen wij de woningen ook nog open op maandag 30 maart en dinsdag 31 maart a.s. van 13:00 tot 16:00 uur.

Als extra service stellen wij de woningen ook nog open op maandag 30 maart en dinsdag 31 maart a.s. van 13:00 tot 16:00 uur. Amsterdam, 28 maart 2015 Informatiebrief Geachte heer, mevrouw, Tot ons genoegen kunnen wij starten met de verkoop van de appartementen in het renovatieproject N47. Het project bestaat uit 44 appartementen,

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Geliberaliseerde pacht (7:397, lid 1 BW) perceel weiland gelegen aan de Wordenweg te Rumpt Veenendaal, maart 2010 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS BV - WILTONSTRAAT

Nadere informatie

18 november 2015 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat

18 november 2015 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat Zeijerveen, Jan wittestraat EXECUTIEVEILING (ex art. 514 e.v. Rv) Op zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris mw. mr. E.M. Dutmer verbonden aan Nysingh advocaten notarissen

Nadere informatie

Verkoopinformatie. VLIJMEN, Mortelweg BELEGGERS OPGELET!!

Verkoopinformatie. VLIJMEN, Mortelweg BELEGGERS OPGELET!! Verkoopinformatie VLIJMEN, Mortelweg Warm gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.57.40 hectaren, gelegen aan de openbare verharde weg, direct naast de geplande woningbouw BELEGGERS OPGELET!!

Nadere informatie

28 ha. Cultuurgrond te koop

28 ha. Cultuurgrond te koop 28 ha. Cultuurgrond te koop 9 kavels in omgeving Margraten / Valkenburg VERKOOP PER INSCHRIJVING Rijksweg 4 6271 AE Gulpen T 043 323 35 11 info@klemen t2.com www.klement2.com IBAN NL62 ABNA 0537 2583 88

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Noord/Pakket 4 - Gordelweg 249c - Noordsingel 25ab - Tamboerstraat 11 - Jan Sonjestraat 19a

VOORWAARDEN VOOR VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Noord/Pakket 4 - Gordelweg 249c - Noordsingel 25ab - Tamboerstraat 11 - Jan Sonjestraat 19a Dossiernummer: 16678 AvH/sb VOORWAARDEN VOOR VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Noord/Pakket 4 - Gordelweg 249c - Noordsingel 25ab - Tamboerstraat 11 - Jan Sonjestraat 19a Definities. Artikel 1. Tenzij anders blijkt,

Nadere informatie

Te Koop. Verkoop bij openbare inschrijving van percelen landbouwgrond

Te Koop. Verkoop bij openbare inschrijving van percelen landbouwgrond Verkoop bij openbare inschrijving van percelen landbouwgrond Te Koop Percelen landbouwgrond gelegen in de omgeving van Annen en in eigendom van WMD Drinkwater B.V. Inhoudsopgave 1. Te koop aangeboden...

Nadere informatie

Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26

Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26 Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26 Wegwijzer Dank u voor uw belangstelling voor de woningen in het nieuwbouwproject Wiener & Co. Wiener & Co wordt gebouwd op een unieke plek, omdat u hier

Nadere informatie

Wijziging Regeling pachtprijzen

Wijziging Regeling pachtprijzen LNV Wijziging Regeling pachtprijzen Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 november 2007, nr. TRCJZ/2007/3679, houdende wijziging van de Regeling pachtprijzen Gelet op

Nadere informatie

Darwinstraat 25, Ede. Executieveiling

Darwinstraat 25, Ede. Executieveiling Darwinstraat 25, Ede Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW, 21 maart 2013 Darwinstraat25, Ede EXECUTIEVEILING (ex art.3:268 BWjuncto3:254 BW) op 21 maart 2013 zal vanaf 11:30 uur online via

Nadere informatie

Verkoopinformatie MOERDIJK, nabij de Zwaluwsedijk

Verkoopinformatie MOERDIJK, nabij de Zwaluwsedijk Verkoopinformatie MOERDIJK, nabij de Zwaluwsedijk Perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.35.10 hectaren. Algemeen Het betreft een perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.35.10 hectaren, gelegen te

Nadere informatie

Te koop: Erfpachtrecht van ha landbouwgrond nabij de Redoute te Den Hoorn

Te koop: Erfpachtrecht van ha landbouwgrond nabij de Redoute te Den Hoorn Te koop: Erfpachtrecht van 21.80.05 ha landbouwgrond nabij de Redoute te Den Hoorn Contact en informatie: Jurjen Nannenga 06 11 39 29 26 email: nannenga@interfarms.nl Laageind 11a 3465 KG Driebruggen T

Nadere informatie

Verkoopinformatie. ROOSENDAAL, Rietgoorsestraat. Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa hectaren

Verkoopinformatie. ROOSENDAAL, Rietgoorsestraat. Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa hectaren Verkoopinformatie ROOSENDAAL, Rietgoorsestraat Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 08.80.00 hectaren Algemeen Perceel landbouwgrond is gelegen te Roosendaal, aan de Rietgoorsestraat achter nummer

Nadere informatie

7 januari 2016 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat

7 januari 2016 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat Zeijerveen, Jan wittestraat EXECUTIEVEILING (ex art. 514 e.v. Rv) Op zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris mw. mr. E.M. Dutmer verbonden aan Nysingh advocaten notarissen

Nadere informatie

Bijlage 1 Inschrijfformulier openbare selectie Woningbouwlocatie De Pauw fase 2b, 3 en 4

Bijlage 1 Inschrijfformulier openbare selectie Woningbouwlocatie De Pauw fase 2b, 3 en 4 Bijlage 1 Inschrijfformulier openbare selectie Woningbouwlocatie De Pauw fase 2b, 3 en 4 Kadastraal bekend: Gemeente : Graft-de Rijp Sectie : G Nummers : 1674, 1677 en 1882 allen gedeeltelijk Groot : ca.

Nadere informatie

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING TE KOOP BIJ INSCHRIJVING Akkerbouwbedrijf Hoeve Phoenix te Baarland TWEE percelen landbouwgrond, resp. groot ca 01.66.20 ha en 06.85.60 ha INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET MAANDAG 1 SEPTEMBER 2014 TOT

Nadere informatie

Takkebijsters 57 A, Breda. Executieveiling

Takkebijsters 57 A, Breda. Executieveiling Takkebijsters 57 A, Breda Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW, 18 april 2013 Takkebijsters57 A, Breda EXECUTIEVEILING (ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW) op 18 april 2013 zal vanaf 9:00 uur

Nadere informatie

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek Verpachter Pachter Het gemeentebestuur van Midden-Drenthe, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe,

Nadere informatie

Verkoopinformatie. BURGH-HAAMSTEDE, Koudekerkseweg. Percelen akkerbouwland, ter grootte van hectare.

Verkoopinformatie. BURGH-HAAMSTEDE, Koudekerkseweg. Percelen akkerbouwland, ter grootte van hectare. Verkoopinformatie BURGH-HAAMSTEDE, Koudekerkseweg Percelen akkerbouwland, ter grootte van 03.70.20 hectare. Algemeen De percelen zijn gelegen te Burgh-Haamstede aan de Koudekerkseweg. Kadastrale gegevens

Nadere informatie

Verpachting via inschrijving IJweg/Middelweg te Nieuw-Vennep NIEUW-VENNEP. Informatiebrochure

Verpachting via inschrijving IJweg/Middelweg te Nieuw-Vennep NIEUW-VENNEP. Informatiebrochure \ Verpachting via inschrijving IJweg/Middelweg te Nieuw-Vennep NIEUW-VENNEP Informatiebrochure \ VERPACHTING IJWEG/MIDDELWEG TE NIEUW-VENNEP www.inschrijving-delorijn.nl NIEUW-VENNEP Informatiebrochure

Nadere informatie

Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW, 16 oktober Narcissenstraat 100, Echt

Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW, 16 oktober Narcissenstraat 100, Echt Executieveiling ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW, 16 oktober 2013 Narcissenstraat 100, Echt Narcissenstraat 100, Echt EXECUTIEVEILING (ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW) Op 16 oktober 2013 zal vanaf 9:00

Nadere informatie

Vergunningen & Ontheffingen

Vergunningen & Ontheffingen Vergunningen & Ontheffingen AANVRAAG VERGUNNING ESCORTBEDRIJF ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING AMSTELVEEN Duidelijk leesbaar invullen! Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen Ondergetekende

Nadere informatie

Verkoopinformatie WAALRE,

Verkoopinformatie WAALRE, Verkoopinformatie WAALRE, Gildebosweg / Bolksheuvel Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.69.75 hectaren Algemeen In het buitengebied van Waalre aan de Gildebosweg / Bolksheuvel gelegen perceel landbouwgrond.

Nadere informatie

Verkoop bij inschrijving voormalig landhuis en buitenschool 'De Ginkel', Scherpenzeelseweg 90 te Leersum. van de gemeente Rotterdam

Verkoop bij inschrijving voormalig landhuis en buitenschool 'De Ginkel', Scherpenzeelseweg 90 te Leersum. van de gemeente Rotterdam INFORMATIEBROCHURE Verkoop bij inschrijving voormalig landhuis en buitenschool 'De Ginkel', Scherpenzeelseweg 90 te Leersum van de gemeente Rotterdam Veenendaal, juli 2012 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS

Nadere informatie

Spelregels Surprise Verkoop

Spelregels Surprise Verkoop Spelregels Surprise Verkoop Zaterdag 15 juni 12.00 16.00 uur Locatie: De Drie Ringen, Kleine Spui 18 te Amersfoort 1. Deze spelregels zijn van toepassing op een nieuwe actie genaamd: "Surprise Verkoop"

Nadere informatie

Verkoopinformatie WAALRE,

Verkoopinformatie WAALRE, Verkoopinformatie WAALRE, Gildebosweg / Dommelseweg Drie percelen landbouwgrond, ter grootte van circa 04.78.65 hectaren, 00.52.50 hectaren en 02.69.75 hectaren Algemeen In het buitengebied van Waalre

Nadere informatie

Verkoopinformatie. OIRSCHOT, Melklanden. Perceel landbouwgrond, ter grootte van ca hectaren

Verkoopinformatie. OIRSCHOT, Melklanden. Perceel landbouwgrond, ter grootte van ca hectaren Verkoopinformatie OIRSCHOT, Melklanden Perceel landbouwgrond, ter grootte van ca. 02.00.00 hectaren Algemeen Perceel landbouwgrond is gelegen te Oirschot aan de Melklanden. ZLTO Verkoopinformatie: Melklanden

Nadere informatie

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN BIEDEN BIJ OPBOD ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN BIEDEN BIJ OPBOD Het (ver)kopen van de door bieden bij opbod aangeboden

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN BIEDEN BIJ OPBOD ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN BIEDEN BIJ OPBOD Het (ver)kopen van de door bieden bij opbod aangeboden ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN BIEDEN BIJ OPBOD ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN BIEDEN BIJ OPBOD Het (ver)kopen van de door bieden bij opbod aangeboden objecten - die op www.biedenbijopbod.nl via een verkoopmethode

Nadere informatie

datum: 4 maart 2008 wijziging: :17 print: :17 B W1 W2 W3 S besluit: volgens voorstel aangehouden niet volgens voorstel

datum: 4 maart 2008 wijziging: :17 print: :17 B W1 W2 W3 S besluit: volgens voorstel aangehouden niet volgens voorstel Collegevoorstel onderwerp: Wijziging pachtwetgeving in relatie tot de eenjarige verpachtingen 2008 en de vaste pachtovereenkomsten. samengevat voorstel: 1. Kennisnamen van de belangrijkste wijzingen van

Nadere informatie

30 juni 2015 Online executieveiling, ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW Erflanden, Hoogeveen

30 juni 2015 Online executieveiling, ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW Erflanden, Hoogeveen Online executieveiling, ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW Erflanden, Hoogeveen EXECUTIEVEILING (ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW) Op zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris

Nadere informatie

Informatiebrochure. Landbouwgrond Blenkert te Roggel R153155.002/FHE. Aelmans Rentmeesters- & Makelaarskantoor BV

Informatiebrochure. Landbouwgrond Blenkert te Roggel R153155.002/FHE. Aelmans Rentmeesters- & Makelaarskantoor BV Documentnummer R153155.002/FHE Aelmans Rentmeesters- & Makelaarskantoor BV Kerkstraat 4, Ubachsberg 6367 JE Voerendaal T (045) 575 32 55 F (045) 575 15 09 Kerkstraat 2 6095 BE Baexem T (0475) 459 260 F

Nadere informatie

Verkoopinformatie RIETHOVEN / BERGEIJK / EERSEL. Drie percelen landbouwgrond, ter grootte van HA, HA en

Verkoopinformatie RIETHOVEN / BERGEIJK / EERSEL. Drie percelen landbouwgrond, ter grootte van HA, HA en Verkoopinformatie RIETHOVEN / BERGEIJK / EERSEL Drie percelen landbouwgrond, ter grootte van 0.84.35 HA, 01.07.70 HA en 00.67.50 HA Algemeen Drie percelen landbouwgrond, gelegen te Riethoven aan de Broekhovenseweg,

Nadere informatie

Keukenveiling bij Kroonkeukens

Keukenveiling bij Kroonkeukens Keukenveiling bij Kroonkeukens Omdat er 2 showroom keukens plaats moeten maken voor nieuwe showroom keukens gaat Kroonkeukens 2 keukens veilen tijdens de inspiratiedag. De veiling is open voor particulieren,

Nadere informatie

TE KOOP. Circa 8,9 hectare cultuurgrond Zuidermeerweg ong. Zuidermeer

TE KOOP. Circa 8,9 hectare cultuurgrond Zuidermeerweg ong. Zuidermeer TE KOOP Circa 8,9 hectare cultuurgrond Zuidermeerweg ong. Zuidermeer ALGEMEEN Klaver Makelaardij biedt circa 8,9 hectare cultuurgrond aan te Zuidermeer. CULTUURGROND Oppervlakte Grondsoort Kwaliteit Ontsluiting

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND Tel.: +31 (0)883040304 Fax: +31 (0)8830403 05 E-mail: info@metisnotarissen.nl Internet: www.metisnotarissen.nl VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

Nadere informatie