HUIDIGE PERSPECTIEVEN OP RISICOBEHEER EN COMPLIANCE IN DE GEZONDHEIDSZORG: DE BEHOEFTE AAN BETROUWBARE INFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUIDIGE PERSPECTIEVEN OP RISICOBEHEER EN COMPLIANCE IN DE GEZONDHEIDSZORG: DE BEHOEFTE AAN BETROUWBARE INFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG"

Transcriptie

1 HUIDIGE PERSPECTIEVEN OP RISICOBEHEER EN COMPLIANCE IN DE GEZONDHEIDSZORG: DE BEHOEFTE AAN BETROUWBARE INFORMATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG E M C P E R S P E C T I V E

2 De hoofdzaken voor lagere risico's en betrouwbaarheid Verminderd risico van dreigingen en beveiligingsproblemen Wettelijke compliance met HIPAA, HITECH en de Joint Commission (V.S. en internationaal als ook EU-gegevensrichtlijnen) Grotere controle over informatiemiddelen en elektronische zorgdossiers (EHR) Personeel betrokken bij beveiligings- en risicobeheerprocessen ZORGEN BIJ PATIËNTEN In januari 2011 voerde CDW Healthcare een onderzoek uit onder 1000 volwassenen in de V.S. die in de voorafgaande 18 maanden een dokterspraktijk, ziekenhuis of een polikliniek hadden bezocht. Het onderzoek wees uit dat een aantal respondenten zich zorgen maakte over de mogelijke beveiligingsproblemen in verband met het overgaan van zorgdossiers van papier naar elektronische bestanden. Bijna de helft van de respondenten geloofde dat het gebruik van elektronische zorgdossiers de privacy van hun persoonlijke en gezondheidsgegevens negatief zou beïnvloeden. De zorgen die onder de patiënten leefden liepen uiteen van vrees dat hun gegevens op het internet terecht zouden komen tot het gebruik van hun gegevens door cybercriminelen om hun identiteit te stelen. De respondenten waren ook bezorgd dat als werkgevers toegang hadden tot hun gezondheidsgegevens ze deze mogelijk konden gebruiken voor beheer van hun bonus- en salarisniveau of bij overwegingen om personeel wel of niet aan te nemen. Ongeacht of een gezondheidsinstelling net is begonnen met de implementatie van elektronische zorgdossiers (EHR) of met de omzetting van elektronische zorgprocessen voor snellere dienstverlening, een belangrijke overweging voor goed gebruik en onderhoud van elektronische zorginformatie is de vermindering van het mogelijke risico voor dergelijke dossiers en beheer van compliance met de relevante wettelijke vereisten. De druk komt uit een aantal verschillende richtingen. Het toenemende gebruik van persoonlijke zorginformatie (PHI) en patiëntportals geeft aanleiding tot zorgen over de beveiliging. Zorggebruikers weten wat er speelt en eisen privacy en institutionele bescherming van hun gegevens. Net als bij andere bedrijven willen zorggebruikers garanties tegen diefstal van hun medische identiteit en fraude. DEFINITIE VAN RISICO IN DE GEZONDHEIDSZORG De Privacy Rule van de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) stelt dat zorgplannen, clearinginstellingen en de meeste zorgverleners (betrokken entiteiten) de privacy van patiëntgegevens te allen tijde moeten beschermen via bestuurlijke, fysieke en technische garanties. Als een belangrijk onderdeel van de HIPAA of HITECH (de component van de Amerikaanse Recovery and Reinvestment Act van 2009: de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act) van een zorgorganisatie moeten compliance-plannen een risicoanalyse vormen die moet aangeven hoe verschillende systemen die gereguleerde elektronische zorgdossiers genereren de beveiliging van de patiënt kunnen beïnvloeden. Hoewel er afhankelijk van uw sector en perspectief veel definities bestaan voor "risico", bevat de ISO/IEC-gids 51:1999 een bruikbare variant. Risico is "een combinatie van de mogelijkheid dat schade optreedt en de ernst van die schade." Hoe dan ook, hetzij toegepast op HITECH, HIPAA, de EU-gegevensrichtlijnen of de informatiebeheernorm van de Joint Commission, het wettelijke perspectief voor risico moet gericht zijn op het risico van de zorgkwaliteit en/of openbare veiligheid met betrekking tot computersystemen die elektronische zorgdossiers genereren of opslaan die in belangrijke mate de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg kunnen beïnvloeden. Daarnaast bestaan er ten aanzien van de klinische compliance van de patiënt vanuit een praktisch perspectief ook wettelijke problemen. Deze gelden niet alleen voor aanbieders, maar ook voor de betalers. Geïdentificeerde risico's kunnen worden verholpen met technische oplossingen die deze risico's effectief verwijderen, herhaling van risico's kunnen verminderen of de ernst van de gevolgen naar aanvaardbare niveaus kunnen terugbrengen. Risico's waarvoor geen technische oplossingen bestaan, kunnen eventueel met procedurele aanpassingen worden verholpen. Overige risico's die na vermindering van het risiconiveau blijven bestaan, kunnen worden beschouwd als minimaal en binnen aanvaardbare risiconiveaus. De Joint Commission en HIPAA vragen van zorginstellingen goede toegankelijkheid tot hun beleid en procedures en naleving van de beveiligings- en privacyvereisten. Desondanks blijven veel ziekenhuizen, laboratoria en apotheken werken met handmatige systemen waarmee door gebruik van veel documenten en standaardwerkprocedures, soms slechts op papier, veel tijd is gemoeid bij het maken, bijwerken, ophalen en verspreiden van informatie. 1

3 Deze handmatige beleids- en procedurele aanpak is niet alleen nadelig voor de beveiliging en privacy van de patiënt, maar houdt ook risico's in voor de erkenning, wettelijke compliance en effectieve bedrijfsvoering van de organisatie. Hoewel de Joint Commission is gericht op de V.S., is compliance op basis van beleid een wereldwijd aandachtspunt. Bovendien worden tegenwoordig veel zorgcontracten niet beheerd door een geïntegreerde aanpak binnen ondernemingen, maar uitgevoerd met uiteenlopende, geïsoleerde oplossingen en toepassingen per afdeling. Het gevolg hiervan is dat contracten worden opgeslagen op meerdere locaties met verschillende bewaarschema's. Eenduidige verslaggeving en overzicht voor deze verschillende opslagplaatsen is een haast onmogelijke taak. Een dergelijk inefficiënt contractbeheersysteem leidt tot risico's en negatieve resultaten die miljoenen kunnen kosten. Volgens een onlangs verschenen artikel kunnen Amerikaanse ziekenhuizen een aanzienlijke boete verwachten voor vervallen contracten in verband met schendingen van de Stark-wet die bepaalt dat vervallen contracten die niet opnieuw worden ondertekend een ziekenhuis meer dan dollar kunnen kosten. WAT IS RISICOBEHEER? Veel zorginstellingen weten wat ze te doen staat. Ze weten dat ze moeten beschikken over een structuur met duidelijke richtlijnen over gegevensbeheer, de bedrijfsbehoeften en de technologische infrastructuur en processen die nodig zijn om een veilige en beschermde computeromgeving te ondersteunen. Sommige instellingen krijgen echter ook te maken met problemen zoals kapitaalgebrek om beveiligingsoplossingen uit te voeren, toenemende wettelijke bepalingen en normen en een grotere behoefte om gegevens te delen met patiënten, partners en medewerkers. Voeg hierbij het feit dat vele organisaties, personen en afdelingen hun eigen initiatieven hebben genomen op het gebied van informatietechnologie, hetzij door middel van servertoepassingen of eenvoudige spreadsheets en databases, en het is duidelijk hoe moeilijk het is om al deze gegevens en processilo's te beheren en te beschermen. Regelgevende instellingen in de grote internationale markten (de Europese Unie, Noord- Amerika, Canada en Japan) zijn alle voorstanders van het gebruik van protocollen ten aanzien van risicobeheer. Ze geven misschien niet een eenduidig wettelijke vereiste aan voor risicobeheer of schrijven niet precies voor hoe risico moet worden beheerd, maar het resultaat van een algemeen omvattend risicobeheerprotocol wordt ondersteund door nagenoeg alle regionale wetten en regelgeving voor zorgverleners, betalers en overheidszorginstellingen. Risicoanalyse moet voortdurend in ontwikkeling zijn gedurende de levenscyclus van patiëntenzorg of bij zorgactiviteiten. De globale stappen van een risicoanalyseprotocol zijn: Identificeren van de mogelijke gevaren met behulp van interdepartementale teams van onder andere de technische dienst, R&D, medisch personeel, marketing, gebruikers, juridische afdeling, technici voor productveiligheid, productie, etc. Definiëren van de waarschijnlijkheid en het risico van ieder gevaar met behulp van een bottom-up Failure Mode en Effect Analysis (FMEA) of een top-down Fault Tree Analysis (FTA) Bepalen van de gevaren die risiconiveaus hebben die moeten worden verminderd Verminderen van de gevaren Controleren of er nieuwe gevaren worden gegenereerd Blijvend verminderen van de gevaren tot een aanvaardbaar risiconiveau Een andere best practice voor risicobeheersing in zorginstellingen is het instellen van een correctief en preventief actieplan (CAPA) en de analyse en follow-up van klachten tijdens de levenscyclus van het zorgdossier. Bij de uitvoering van een risicoanalyse moeten zorginstellingen zowel onder normale als afwijkende omstandigheden de mogelijke gevaren onderkennen die verbonden zijn aan hun zorgactiviteiten en relevante elektronische systemen. De risico's verbonden aan dergelijke gevaren zijn onder andere problemen als gevolg van menselijke fouten. Deze moeten worden berekend op basis van normale en afwijkende omstandigheden. Als een risico als 2

4 onaanvaardbaar wordt beschouwd, moet het worden verlaagd tot aanvaardbare niveaus met behulp van de juiste maatregelen, bijvoorbeeld door het opnieuw opstellen van compliancebeleid of waarschuwingen. Bij risicoanalyse is het belangrijk ervoor te zorgen dat veranderingen die worden aangebracht om gevaren te verwijderen of te minimaliseren geen nieuwe gevaren met zich meebrengen. Hoewel zorginstellingen standaard een groot aantal risico's beheren, staan externe juridische en wettelijke compliancerisico's centraal in e-governance, risico en compliance (egrc). egrc-strategieën VOOR BETROUWBARE GEZONDHEIDSZORG INFORMATIE egrc is een overkoepelende term die beschrijft hoe een organisatie: De doelstellingen, beleidsbepalingen, procedures en normen definieert die voor de organisatie gelden Onderbouwde beslissingen neemt voor het benutten van kansen en tegelijkertijd negatieve gebeurtenissen en processen vermijdt of beheert Naleving van wetten, regelgeving, beleidsbepalingen, contractuele verplichtingen en branchestandaarden demonstreert egrc is een gecombineerd focusgebied in een groot aantal zorgorganisaties. De egrcstrategie is van enorm belang voor wereldwijde zorgorganisaties in de particuliere en publieke sector. Het is de laatste jaren voortdurend genoemd als een van de belangrijkste stimulansen voor investeringen in informatiebeveiliging. Beheren van risico en compliance vanuit het perspectief van een gebruiker van elektronische gezondheidszorg Algemene problemen en gezichtspunten van EHR-gebruikers met betrekking tot risicobeheer en compliance zijn onder andere: Compliance met de regelgeving ten aanzien van de gezondheidszorg (bijv. HIPAA, HITECH en Joint Commission van de EU) wordt veelal centraal beheerd binnen zorginstellingen met weinig input voor EHR-gebruikers in compliance-beleidszaken Beheer kan een onzeker en onstabiel proces zijn Het belangrijkste voor wettelijke compliance is hoe strak uw praktijk" geregeld is - weet u wat u in huis hebt? De wens bestaat om risico en compliance beter te beheren Bij de regelgeving ten aanzien van de gezondheidszorg is zorgvuldigheid nodig Ad hoc-compliance en een serieuze inzet zijn geen voorwaarden voor het verminderen van risico Niemand houdt van te veeleisende beleidsbepalingen Het woud aan overheidsbronnen kan leiden tot verwarring over de interpretatie van regelgeving Toonaangevende zorginstellingen implementeren geconsolideerde egrc-processen en integreren hun egrc-systemen nauwer met hun bedrijfssystemen. Het is daarom nu interessant om te bekijken hoe ondernemingen zijn ontwikkeld en hun toekomstige prioriteiten bepalen. Er bestaan bemoedigende aanwijzingen dat de egrc-processen robuuster worden. Een probleem met huidig compliancebeheer is dat het veelal is gebaseerd op periodieke inspecties. Als gevolg van hun ontwikkeling kunnen organisaties tussen audits afwijken van compliance met regelgeving zoals HIPAA, Joint Commission en EU-gegevensrichtlijnen. Het gevolg hiervan is een toenemende tendens naar de integratie van permanente controlemechanismen voor de interne bewaking van egrc-processen. egrc krijgt echter te maken met nieuwe problemen met betrekking tot informatiebeveiliging die worden veroorzaakt door toenemende IT-technologieën zoals virtualisatie en de implementatie van cloud-services. De gebruikersgemeenschap heeft nog steeds geen duidelijk beeld van wat deze problemen inhouden en van hun relatieve belang. COMPLIANCE MET REGELGEVING, UITGEBREIDE PATIËNTINFORMATIE, OPLEIDING EN BELEID EN PROCEDURES GEZIEN ALS BELANGRIJKE PROBLEMEN Tijdens een onlangs gehouden congres over informatiesystemen voor de gezondheidszorg hield EMC een onderzoek onder deelnemers met betrekking tot problemen omtrent hun risico- en compliancebeheer. Hoewel enkele gemeenschappelijke problemen naar boven kwamen bij zorgprofessionals (zie de kantlijn), lieten de zorg-cio's, projectmanagers, trainers, compliance-medewerkers en IT-managers verschillende meningen horen over de voornaamste risico's voor hun EHR-omgevingen en de mogelijke oplossingen. Een CIO van een non-profitzorgaanbieder in Arkansas gaf aan dat interne beveiliging het grootste risico vormde voor de EHR van zijn bedrijf. Hij zei ook dat: "Zorgen dat iedereen de verschillende federale regelgeving begrijpt en dat we blijvend voldoen aan de bepalingen van bijvoorbeeld HIPAA en HITECH" belangrijke uitdagingen zijn. Een directeur van de Clinical Decision Support-afdeling van een kinderziekenhuis in Florida zei: "Klinisch gezien is het grootste risico het feit dat ons dossiersysteem nog steeds gefragmenteerd is. Niet alle patiëntinformatie is al elektronisch. Dit houdt het aanzienlijke risico in dat wanneer een arts een patiëntdossier doorneemt hij of zij niet alle relevante 3

5 patiëntgegevens voor ogen krijgt. Dit kan leiden tot een groter kans op klinische fouten, fouten bij het voorschrijven van medicijnen, weglatingsfouten en commissiefouten." Verscheidene personen gaven aan dat hun grootste EHR-risico ongeoorloofde toegang was. Een VP/CIO van zorgpartners in Colorado zei dat het grootste risico eerder bestaat uit intern ongeoorloofde toegang tot patiëntgegevens dan externe toegang: "Oneigenlijke toegang tot patiëntdossiers door interne bronnen is waarschijnlijker dan toegang door externe bronnen. We maken ons minder zorgen om de afbakening van onze organisatie. Maar als iemand een intern wachtwoord doorgeeft of als een andere vorm van interne beleidsschending optreedt, dan is dit veel moeilijker te beheren." Tijdens de interviews kwam training naar voren als een essentiële factor bij het beheer van EHR-risico's en -compliance. Een IT-directeur van een ziekenhuis in Colorado gaf aan: "Zorgen dat de werknemers de regels volgen voor veilig werken met elektronische dossiers is erg belangrijk. We trainen hier regelmatig uitgebreid op." Training is niet alleen belangrijk voor werken met EHR maar ook voor het doorgeven van de juiste manier om ermee om te gaan. De IT-directeur voegde hieraan toe: "De grootste uitdaging is beveiligingsmedewerkers te laten inzien dat het belangrijk is dat mobiel gebruik van elektronische informatie ook moet worden opgenomen in beveiligingsoverwegingen. Ik probeer beide zijden uit te leggen, artsen en informatiebeveiligingsmedewerkers, dat er zowel risico's als beloningen zijn verbonden aan gebruik van een EHR." Een analist van klinische workflow voor het Amerikaanse leger die samenwerkt met de EHR van het ministerie van Defensie gaf aan dat het erg belangrijk was precieze, op het beleid gerichte training te geven om zeker te zijn van lage risico's en compliance met de voorschriften. Een VP Operations zei dat het essentieel is om zijn medisch personeel te betrekken bij de ontwikkeling en het testen van hun EHR voor inzicht in de risicogebieden: "Zorgen dat ze betrokken zijn bij de ontwikkeling van de vereisten. Zorgen dat ze betrokken zijn bij de periodieke stappen voor programmaontwikkeling en testen. We vragen de betreffende artsen deel te nemen, te werken met de EHR terwijl wij het systeem testen, het zogenaamde 'unit testen', en doorwerken. We zorgen ervoor dat ze het product accepteren voordat ze het gaan gebruiken." Het idee om een formeel risicobeoordelingsproces op te zetten, zoals vermeld in een eerder hoofdstuk van deze paper, werd vaak geopperd door de respondenten van het EMConderzoek. De VP Operations bij een zorgconsultancy zei: "Onze taak is te proberen het risico te identificeren, te verminderen en vervolgens er achter te komen wat de mechanismen voor risicocontrole zijn: met andere woorden, is het extra financiering, verlenging van de tijdslijn, acceptatie van het risico? We proberen het risico ook te meten, zodat we vervolgens de juiste maatregelen kunnen treffen om het risico te verminderen." Hij zei verder: "We voeren een formele risicobeoordeling uit. We kijken daarbij naar de waarschijnlijkheid dat het risico opnieuw optreedt, de impact en de ernst van het risico. We gebruiken eigenlijk een soort dashboard dat we hebben samengesteld om risico's te volgen. We geven de resultaten door aan de klanten op maand- of regelmatige basis naarmate we werken aan vermindering van die risico's." Een projectmanager voor een Health Information Technology Regional Extension Center in de staat Nebraska zei: "Uitvoeren van een risicobeoordeling voor EHR-gebruik maakt deel uit van het nuttig omgaan met EHR." Een zorg-cio in Nashville meldde dat hij liever een gapanalyse uitvoerde op de vereisten voor nuttig gebruik van de ARRA dan een formelere risicobeoordeling. Een andere belangrijke uitdaging voor deze gebruikers is de juiste interpretatie van zorgregelgeving. Op de hoogte blijven van wijzigingen en aanpassingen van regelgeving is ook belangrijk voor risicobeheer en EHR-compliance. Op de vraag hoe hij aan consistente en precieze interpretaties van de regelgeving kwam, antwoordde de militaire workflow-analist: "Gewoon nagaan en meer vragen stellen. Als we ergens niet zeker van zijn, dan vragen we om uitleg. We werken in een militair zorgcentrum en we kennen de mensen op de juiste plaatsen en stellen de juiste vragen om er voor te zorgen dat we correct handelen." 4

6 "We hebben een juridische partner die ons helpt als we juridisch advies nodig hebben bij de interpretatie van regelgeving. Wanneer het gaat om de interpretatie van de ARRA en richtlijnen ten aanzien van nuttig gebruik, geven we ze onze aanbevelingen op basis van wat we weten. Ik ben onze "expert nuttig gebruik" zei een IT-directeur van Addison in Texas. Een klinische technicus in Little Rock maakt gebruik van conferentiegesprekken, vergaderingen en interne berichten voor de communicatie van een bedrijfsbrede interpretatie van de zorgregelgeving en uitleg van deze interpretatie aan de EHRbelanghebbenden in een organisatie: "We brengen beveiligingsmedewerkers in contact met artsen, we lichten de artsen voor over de behoefte aan beveiliging en de benodigde protocollen. We proberen beide kanten ieders perspectief te laten begrijpen." Een andere IT-directeur, die deel uitmaakt van een IT-peergroep die de interpretatie van zorgregelgeving bespreekt, gaf hierover meer informatie: "Er is een Western HC Alliance Group en alle betreffende IT-directeuren komen om de drie maanden bijeen en vergaderen eens per maand via webcam. We hebben sprekers en we proberen ze op de hoogte te houden. Als iemand iets nieuws weet, dan geeft hij of zij het door, we zijn een kleine gemeenschap." MOBIELE APPARATEN HEBBEN EXTRA AANDACHT NODIG MET BETREKKING TOT RISICO EN COMPLIANCE EMC vroeg vervolgens hoe het gebruik van mobiele apparaten de beveiliging en privacy van elektronische patiëntgegevens beïnvloedt. Nagenoeg alle respondenten van het onderzoek gaven aan dat zij mobiele apparaten gebruiken in hun klinische werk om patiënten beter van dienst te kunnen zijn. Zij zeiden ook dat voor het gebruik van deze apparaten extra aandacht nodig was met betrekking tot risico en compliance. Een IT-manager van een ziekenhuis in Florida zei: "Mobiele apparaten brengen veel beveiligingsrisico's met zich mee. Je moet daarom zoeken naar een manier om veilige toegang te bieden via specifieke lijnen of kanalen in combinatie met coderingsmethodologieën." Een VP Operations in Washington DC had een interessante kijk op de beveiliging van mobiele apparaten: "Denk eraan dat het apparaat gewoon een informatiebord is, niets meer. Mensen zoeken te veel in en achter hun apparaten. Dit kun je beter niet doen want je moet gericht blijven op je patiëntgegevens. Als je je richt op de gegevens, gebruik je die informatie als een instrument om die patiënt te behandelen, net als je stethoscoop." Het belangrijkste is de gegevens in iedere vorm of plaats te beschermen en niet altijd gefocust te zijn op het mobiele apparaat. De eigenaar van een consultancy-bedrijf in North Carolina is het daar niet mee eens: "Je moet uiteraard geen gegevens opslaan op het mobiele apparaat, maar je weet nooit wat er in de cache wordt opgeslagen en daar moet je heel voorzichtig mee zijn." De CIO uit Nashville kwam terug op het beveiligingsprobleem voor mobiele apparaten: "Voor mij zijn mobiele apparaten het grootste risico omdat de procedures in onze zorgcentra over het algemeen goed zijn beschermd. Daar hebben we fysieke beveiliging. Het grootste risico zit hem vooral in de mobiele apparaten, of de toegang van buiten het systeem." BEDRIJFSRISICO'S ZIJN EEN KOSTENPOST Het laatste vraagonderwerp van het EMC-onderzoek ging over de bedrijfsrisico's van het algemene gebruik van EHR. De respondenten identificeerden de volgende bedrijfsrisico's: kosten van implementatie en onderhoud van een EHR; behalen van tijdslijnen en levering van producten en diensten van een organisatie; zorgen voor een evenwichtige kostenplanningverhouding; afhankelijkheid van een EHR-leverancier voor risico- en compliancecontrolemechanismen en angst voor het onbekende bij het implementeren of upgraden van een nieuwe EHR. Een compliance-medewerker en arts uit Palmetto in Florida zei: "Voor iemand zoals ik die alleen werkt, zijn kosten het grootste risico. HITECH is geweldig als je bij een zorginstelling 5

7 EMC s Trust Framework Inzicht, toezicht en rapportage (Logbestanden, transparantie, audit, metrics) Compliance met standaarden en regels (GAAP, ISO) Naleving van wetten (Voorschriften, jurisprudentie, regelgeving) Naleving van SLA's (Tijd, resources, performance) Vertrouwelijkheid van commerciële gegevens (Financieel, handelsgeheimen) Vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens (Klant- en werknemersrecords, PII/PHI/PCI) Autorisatie (Te wijzigen, verwijderen) werkt of een ziekenhuis bent, maar voor professionals zo als ik is HITECH-financiering niet weggelegd. En toch moeten we interoperabel zijn." "Bij het aanpassen van een EHR komt het risico niet van het schenden van een toegangspunt maar heeft meer te maken met het management. Kleine updates en wijzigingen leiden tot een risico voor de continuïteit van een bedrijf," zei de CIO uit Colorado. Een IT-projectleider uit Louisiana zei: "Voor mij bestaat het risico uit de angst over hoe het gebruik van EHR de workflow en de praktijk van artsen verandert. Ze zijn bang voor meer lasten met gevolg toenemende inertie." EMC BOUWT EEN BETROUWBARE (ZORG-) OMGEVING EMC biedt belangrijke oplossingen voor zorginstellingen die moeite hebben met risicobeheer en compliance. EMC combineert begrip van klinische, operationele en bedrijfsbehoeften voor beheer van informatietechnologie in zorginstellingen met kennis van de wettelijke bepalingen waarmee deze instellingen worden geconfronteerd. EMC gebruikt vervolgens dat begrip en die kennis samen met technische en procedurele expertise om deze instellingen te helpen bij het beheren en uitvoeren van een veilige en correcte technologische omgeving. De uitgebreide beoordeling door EMC van de beveiligingssituatie van een organisatie volgt het Common Security Framework (CSF) van de Health Information Trust-alliantie (HITRUST) met standaarden die toepasbaar zijn op zorginstellingen en hun zakelijke partners. Hier onder vallen de HIPAA, HITECH, EU-gegevensrichtlijnen, PCI DSS-standaarden (Payment Card Industry Data Security Standard) en de vereisten ten aanzien van informatiebeheer van de Joint Commission als ook specifieke wettelijke bepalingen voor individuele Amerikaanse staten. De oplossingen voor Information Risk Management voor beschermde zorginformatie van EMC zijn gebaseerd op internationale branchestandaarden en best practices, zoals ISO en ISO voor informatici in de gezondheidszorg, voor naleving van de compliancebepalingen van zorginstellingen van alle groottes. Compliance Controle, implementatie en handhaving (Interne standaarden, beleid, processen) Geheimhouding Governance Integrity Risk Mgmt Availability Operationele en organisatorische volwassenheid (Cultuur, rollen, accountability) Onzekerheid (Risico's, juridisch, levensvatbaarheid van leverancier, vendor lock-in, API's, applicatieportfolio) Afgeleide risico's (Aansprakelijkheid, directe financiële schade, fraude/diefstal, reputatieschade, ongepast gebruik) Toegankelijkheid (Uptime van resources) Terugvordering (Archiveren, herstellen, fail-overs) Onloochenbaarheid en aanvullingen (Van transacties, handtekeningen) Figuur 1. Het Trust Framework van EMC voor beheer van risico en compliance van de informatie-infrastructuur Copyright 2011 EMC Corporation. Alle rechten voorbehouden. 1 6

8 De Virtual Desktop-oplossing van EMC voor de gezondheidszorg verbetert klinische workflows en patiëntbeveiliging door artsen directe toegang en altijd beschikbare computers te bieden. Met de Infrastructure en VMware View van EMC hebben artsen toegang tot alle toepassingen en patiëntgegevens vanaf ieder willekeurig apparaat en vanuit iedere locatie met een consistente, hoogwaardige gebruikerservaring. Klantenfoto's en patiëntgegevens blijven in het gegevenscentrum en worden centraal beheerd voor een goede beveiliging en compliance. Integratie met Imprivata biedt veilige aan- en afmelding en verificatie met eenmalige aanmelding (SSO). Integratie met RSA, de beveiligingsdivisie van EMC, biedt solide gegevensbescherming en bewaking van de beveiliging/compliance. Met de infrastructuur en VMware View van EMC wordt de zichtbaarheid van gegevens verbeterd en wordt beheer geautomatiseerd vanaf de computer naar het gegevenscentrum. Leveringen, patches en updates worden vereenvoudigd en gecentraliseerd om kosten te drukken en de IT-verwerkingssnelheid te verbeteren. Professionals van EMC Consulting en bewezen oplossingen van EMC voor de gezondheidszorg zorgen voor een kostenbesparend en betrouwbaar gebruik van uw virtuele computers voor de gewenste resultaten op zowel klinisch als financieel gebied. EMC zorgt voor volledige expertise, waaronder besturingssysteem en toepassingen, beveiliging, beheer en virtualisatie. Bij alle services, waaronder beoordelingen van computervirtualisatie en zakelijke aanpassingen, wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van zorginstellingen. De bewezen oplossingen en professionals van EMC Consulting voor de gezondheidszorg zorgen voor een snelle, risicovrije implementatie van alle EMC-producten voor de gezondheidszorg. EMC is ook koploper als leverancier van schijfback-ups en hersteloplossingen en leider in de industrie op het gebied van opslag en software zonder duplicatie. De reeks aan back-up en herstelproducten van EMC biedt de flexibiliteit en schaalbaarheid voor de behoeften aan gegevensbescherming van zorginstellingen van alle groottes. De EMC Information Intelligence zorgt ervoor dat zorginstellingen wendbaarder, sneller reagerend en concurrerender worden omdat ze hiermee het meeste uit hun gegevens krijgen. Deze oplossing zorgt ervoor dat informatie toegankelijk is en correct wordt beheerd, opgeslagen en beveiligd. Waar intelligent inzicht is geïntegreerd in de informatieinfrastructuur hebt u de juiste informatie altijd op de gewenste locatie en tijd beschikbaar. Met intelligent inzicht in informatie kunnen zorginstellingen de juiste beslissingen maken en tegelijkertijd hun kosten en risico's verlagen. Daarnaast zijn door de oplossingen van de gerenommeerde partners van EMC de mogelijkheden om intelligent inzicht in informatie te gebruiken in een zorginstelling nagenoeg onbeperkt. Met intelligent inzicht in informatie wordt een beeld gegeven van de natuurlijke verhouding tussen de inhoud en de processen die bestaan in gebieden zoals ziekenhuisopnames, patiëntenzorg, bonusbeheer, claimverwerking en klantenservice. Bovendien zorgt beleidsbeheer van informatieoplossingen van EMC voor volledige inhoud en verwerking voor het maken, bijwerken, opslaan van en zoeken naar zorgdocumenten. Dit gebeurt door middel van automatisering en stroomlijning van hun levenscyclus via workflows en bedrijfsregels. Beleidsbeheer van informatieoplossingen van EMC biedt ook dashboards en rapportagefunctionaliteit voor informatie voor eindgebruikers over de locatie van de nieuwste documenten en om ervoor te zorgen dat beleid en procedures eenvoudig toegankelijk zijn, waarbij tegelijkertijd wordt voldaan aan de beveiligings- en privacybehoeften. Beleidsbeheer van informatieoplossingen van EMC is ontwikkeld voor minimale risico's, kostenbeheer en het verlagen van de eigendomskosten door het voordeel van gecentraliseerd, online beheer van documenten en dossiers, ook voor juridische contracten. Beheer van juridische contracten zorgt voor volledige inhoud- en procesoplossingen voor het maken, bijwerken, opslaan van en zoeken naar contracten. U kunt deze oplossing bijvoorbeeld gebruiken voor het maken van een bijgewerkt, geldig document op verzoek van de Joint Commission tijdens een onderzoek. 7

9 CONCLUSIE Voor behoud van de beveiliging van patiënten en de bescherming van hun gegevens is het essentieel de risico's in verband met informatiebeheer zo laag mogelijk te krijgen en te zorgen voor naleving van de regelgeving in de gezondheidszorg. Implementatie en onderhoud van een veilige en correcte IT-infrastructuur voor patiëntgegevens is een belangrijk onderdeel van het risicobeperkingsproces. Het is ook belangrijk om een goed beleid in te stellen en te onderhouden met betrekking tot risicobeoordeling en -beheer. De keuze voor een ervaren organisatie voor IT-infrastructuur die de juiste tools en expertise in huis heeft voor het beheer van risico en compliance in de gezondheidzorgsector is essentieel. De oplossingen voor de gezondheidszorg van EMC zorgen ervoor dat zorginstellingen hun gegevens op eenvoudige en efficiënte manier kunnen gebruiken voor het maken van beter onderbouwde klinische, operationele en financiële beslissingen en daarnaast hun risico's en compliance op een kostenbesparende manier kunnen beheren. 8

10 CONTACT OPNEMEN Voor meer informatie over de manier waarop de producten, diensten en oplossingen van EMC u kunnen helpen bij het oplossen van zakelijke en IT-uitdagingen, neemt u contact op met uw lokale vertegenwoordiger of officieel wederverkoper, of gaat u naar EMC 2, EMC, RSA, het EMC-logo, het RSA-logo en where information lives zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van EMC Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. VMware, and VMware View zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van VMware, Inc. in de Verenigde Staten en/of in andere rechtsgebieden. Alle overige handelsmerken die in deze publicatie worden gebruikt, zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden. Copyright 2011 EMC Corporation. Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd in de V.S. 4/11 EMC Perspective H8666 EMC Computer Systems (Benelux) B.V. Edisonbaan 14b, 3439 MN Nieuwegein Tel: +31 (0)

2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA

2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA 2012 2011 Onderzoek naar voorbereiding op noodgevallen BEVINDINGEN IN EMEA INHOUD Inleiding........................................................................ 3 Methodologie....................................................................

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Overzicht Symantec Protection Suite Small Business Edition is een eenvoudige, betaalbare beveiligings- en back-upoplossing.

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen.

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen. staat voor PDF zonder compromissen. Samenwerking en productiviteit voor een prijs die te verantwoorden valt. 2 is een vernieuwende PDF-oplossing met toegevoegde waarde, ongeëvenaarde prestaties en gebruiksgemak.

Nadere informatie

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Data Protection Impact Assessment (DPIA) Data Protection Impact Assessment (DPIA) van Theorie naar Praktijk [ 28 januari 2015 ] 2 Data Protection Impact Assessments: agenda 1. Wat zegt de Algemene Verordening Gegevensbescherming? 2. Hoe productief

Nadere informatie

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen SOLUTION BRIEF: UW VIRTUELE SYSTEMEN IN DRIE STAPPEN BESCHERMEN........................................ Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen Who should read this paper Bedrijven die advies willen

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK DE BASISPRINCIPES VAN VOORBEREIDING OP RISICO'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK DE BASISPRINCIPES VAN VOORBEREIDING OP RISICO'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK DE BASISPRINCIPES VAN VOORBEREIDING OP RISICO'S 1 INLEIDING EEN BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR HET OPZETTEN, UITVOEREN

Nadere informatie

Doel van de opleiding informatieveiligheid

Doel van de opleiding informatieveiligheid Doel van de opleiding informatieveiligheid Het netwerk voor elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen de diverse instellingen van de sociale zekerheid, dat door de Kruispuntbank wordt beheerd,

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Cyber en Data Risks verzekering by Hiscox

Aanvraagformulier Cyber en Data Risks verzekering by Hiscox A Algemeen 1. Gegevens aanvrager Naam: Adres: Dochter- Bedrijven 50% aandel of meer: Heeft u een vestiging in de VS/ Canada Graag een opgave van uw activiteiten: Graag een opgave van uw website(s) : 2.

Nadere informatie

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties Informatiebeveiliging Agenda Rondje verwachtingen Even voorstellen.. Informatiebeveiliging waarom? Stand van zaken bij corporaties Informatiebeveiliging

Nadere informatie

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In business for people. Contents 3 Wat is de AVG? 4 Verwerkersovereenkomst 6 Roadmap naar de nieuwe verwerkersovereenkomst

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

Dataprotectie op school

Dataprotectie op school Dataprotectie op school ook een taak van het management Jacques Verleijen Wat is informatieveiligheid? Mogelijke actoren Netwerkschijven Cloud Backup- en restoremogelijkheden Encryptie Servers Firewalls

Nadere informatie

Patiënten dossier & dataveiligheid Europese Privacy Verordening + ISO / NEN 7510

Patiënten dossier & dataveiligheid Europese Privacy Verordening + ISO / NEN 7510 Patiënten dossier & dataveiligheid Europese Privacy Verordening + ISO 27001 / NEN 7510 dataveiligheid Waveland.nu Doel van deze bijeenkomst: Inzicht in drie onderwerpen: 1. beveiligen van patiëntengegevens

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet!

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet! voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013 Informatieveiligheid omdat het moet! Caroline Vernaillen 25 april 2013 Wie zijn wij o adviseurs van de VTC o De voor het elektronische

Nadere informatie

WatchGuard gebruikersanonimisering en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU

WatchGuard gebruikersanonimisering en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU WatchGuard gebruikersanonimisering en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU Technische informatie WatchGuard Technologies, Inc. Publicatiedatum: mei 2016 Introductie Met een steeds maar

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Acht redenen RECORDS MANAGEMENT ACHT REDENEN OM UW DOCUMENTMANAGEMENT TE OUTSOURCEN. 01 U betaalt alleen voor wat u nodig hebt.

Acht redenen RECORDS MANAGEMENT ACHT REDENEN OM UW DOCUMENTMANAGEMENT TE OUTSOURCEN. 01 U betaalt alleen voor wat u nodig hebt. RECORDS MANAGEMENT ACHT REDENEN OM UW DOCUMENTMANAGEMENT TE OUTSOURCEN Acht redenen 01 U betaalt alleen voor wat u nodig hebt. 02 Documentmanagement vereist een gespecialiseerde oplossing. 03 Wij werken

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Infrastructure Services the way we do it Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Capgemini doet met Clair waar de markt al jaren om vraagt; het biedt een Europees alternatief

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU?

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE OVERHEIDSSECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken. Steeds

Nadere informatie

occurro Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis

occurro Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis BI & Data Warehousing Business Intelligence: Het proces dat

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie.

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie. Privacyverklaring Wij van Stimuliz wijden ons toe aan het respecteren en beschermen van de correctheid, vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw persoonlijke informatie. Wij zorgen ervoor dat jij je veilig

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging In jouw schoenen Een praktische invulling van informatiebeveiliging Informatiebeveiliging hot topic Hoeveel weet jij eigenlijk van informatiebeveiliging? veel voldoende te weinig Vooraf.. Wat vind jij

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Invalshoek Vertrouwen, veiligheid en privacy

Invalshoek Vertrouwen, veiligheid en privacy Invalshoek Vertrouwen, veiligheid en privacy serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020 Versie 2.0 (juni 2015) 4a. Vertrouwen, Veiligheid en Privacy Voor inwoners dient de aanbieder van het PGD dient

Nadere informatie

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN HET NEGEREN VAN INFORMATIERISICO'S? HOE U INFORMATIERISICO S MINIMALISEERT

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN HET NEGEREN VAN INFORMATIERISICO'S? HOE U INFORMATIERISICO S MINIMALISEERT HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE KOSTEN VAN HET NEGEREN VAN INFORMATIERISICO'S? HOE U INFORMATIERISICO S MINIMALISEERT INFORMATION ECONOMICS E-BOOK WAAROM U DIT E-BOOK OVER RISICOVERMINDERING NODIG HEBT Dit vijfdelige

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Information Security Management System ISMS ISO / NEN 7510

Information Security Management System ISMS ISO / NEN 7510 Information Security Management System ISMS ISO 27001 / NEN 7510 Uw (digitale) Informatie beveiligen 2 Uw (digitale) Informatie beveiligen Belang van uw patiënten Bescherming van uw onderneming Wettelijke

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Behoud de controle over uw eigen data

Behoud de controle over uw eigen data BEDRIJFSBROCHURE Behoud de controle over uw eigen data Outpost24 is toonaangevend op het gebied van Vulnerability Management en biedt geavanceerde producten en diensten aan om bedrijven preventief te beveiligen

Nadere informatie

Base24 database suite

Base24 database suite Base24 database suite Introductie De Base24 database suite is een zeer geavanceerde database oplossing die ontworpen is voor de management, opslag, inzage en uitwisseling van medische informatie zoals

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder.

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder. Insurance Aanvraagformulier Bericht aan de aanvragende onderneming Het ondertekenen of invullen van dit document, bindt noch de aanvragende onderneming, noch enig ander individu of entiteit, die hij of

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

DNBi modules. D&B Decision Maker for DNBi. D&B Account Manager for DNBi. D&B Global Reporting for DNBi

DNBi modules. D&B Decision Maker for DNBi. D&B Account Manager for DNBi. D&B Global Reporting for DNBi DNBi modules De volgende aanvullende modules gaan nog een stap verder in het verbeteren van uw workflow en de beheersing van de risico s van uw bedrijf. D&B Decision Maker for DNBi D&B Account Manager

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Business Continuity Management

Business Continuity Management Business Continuity Management Aart Bitter - 14 januari 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Praktijk case Wij zijn als bierbrouwerij voorgedragen om onze producten te leveren aan het Holland House tijdens het

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Advanced

Brochure ISO 27002 Advanced Brochure ISO 27002 Advanced Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Overal. Beheer, bewaak en verbeter de gezondheid van patiënten op afstand met Dell Telehealth oplossingen, aangedreven door Windows 8.

Kwaliteitszorg. Overal. Beheer, bewaak en verbeter de gezondheid van patiënten op afstand met Dell Telehealth oplossingen, aangedreven door Windows 8. Kwaliteitszorg. Overal. Beheer, bewaak en verbeter de gezondheid van patiënten op afstand met Dell Telehealth oplossingen, aangedreven door Windows 8. Breng zorgverleners in contact met patiënten aan de

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

PatchLink Corporation

PatchLink Corporation PatchLink Corporation Een succesverhaal in netwerkoplossingen PatchLink biedt al sinds 1991 geavanceerd netwerkbeheer en beveiligingssoftware aan zowel klanten als partners. Eén van deze oplossingen was

Nadere informatie

To cloud or not to cloud

To cloud or not to cloud Stad & OCMW Sint-Niklaas To cloud or not to cloud gebruik bij lokale besturen Ivan Stuer 25 juni 2015 Wat is cloud eigenlijk? Wat is cloud eigenlijk? Voordelen echte realisatie van 'on-demand' computing

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

MEER CONTROLE, MEER BEVEILIGING. Business Suite

MEER CONTROLE, MEER BEVEILIGING. Business Suite MEER CONTROLE, MEER BEVEILIGING Business Suite 2 ENDPOINT BESCHERMING VORMT DE BASIS VAN CYBERBEVEILIGING BEHEER EN CONTROLE ZIJN DE SLEUTELS TOT EFFECTIEVE BESCHERMING Cyberaanvallen nemen in aantal en

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

D&B Onboard. Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal

D&B Onboard. Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal D&B Onboard Voor uw identificatie-, verificatie- en screeningprocessen met het juiste data inzicht, op wereldwijde schaal D&B Onboard Toenemende druk op uw Customer Due Diligence (CDD)-beleid Vandaag de

Nadere informatie

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig!

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX LABEL ARCHIVE BEVEILIGING TRACERING INTEROPERABILITEIT Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX' LABEL ARCHIVE is de laatste toevoeging aan

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Voorstelling VTC Informatieveiligheid CENTRUMSTEDEN

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Voorstelling VTC Informatieveiligheid CENTRUMSTEDEN voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Voorstelling VTC Informatieveiligheid CENTRUMSTEDEN Anne Teughels & Caroline Vernaillen juni 2013 Wie zijn wij o adviseurs van de VTC o De voor het elektronische

Nadere informatie

Oorzaken en gevolgen van ongeplande downtime

Oorzaken en gevolgen van ongeplande downtime 12 methoden om de kans te verkleinen en de gevolgen te beperken Een white paper van RAM Infotechnology 16-01-2012 Introductie Ongeplande downtime is de tijdsduur waarop een netwerk of een component niet

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 25.6.2013 2013/2063 (INI) ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake het vrijmaken van

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

NIEUW! SEPA Service Center

NIEUW! SEPA Service Center NIEUW! SEPA Service Center SEPA: een nieuwe uitdaging voor uw onderneming! Een progressieve uniformisering van de betalingsinstrumenten binnen de Europese Unie Met het SEPA-project SEPA staat voor Single

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie