research De Markt van Morgen: hoe pak je dat aan in Loon op Zand? Gemeente Loon op Zand en BOAH 14 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "research De Markt van Morgen: hoe pak je dat aan in Loon op Zand? Gemeente Loon op Zand en BOAH 14 januari 2015"

Transcriptie

1 research De Markt van Morgen: hoe pak je dat aan in Loon op Zand? Gemeente Loon op Zand en BOAH 14 januari 2015

2 Markt van Morgen Loon op Zand» 14 januari Inleiding De Markt van Morgen. De warenmarkt in een 'andere' verhouding met uw gemeente en aangestuurd als onderneming. Hoe pak je dat aan? De ervaringen met gemeenten die graag willen vernieuwen leren ons dat er veel behoefte is aan kennis en ook aan ondersteuning in de vorm van een projectleider. Beide aspecten vormen vaak een drempel om het project te starten, naast ook het budgettaire aspect. Het Branchebureau en Opleidingsfonds Ambulante Handel (BOAH) neemt het initiatief om gemeenten die aan de slag willen met de bedrijfsmatige aanpak van hun markt, op projectniveau te ondersteunen met een projectleider en budget voor marktonderzoek en het ontwikkelen en opstellen van een businessplan voor een verzelfstandigde markt. De gemeente Loon op Zand heeft de wens geformuleerd om voor de vrijdagmarkt in Kaatsheuvel en de vrijdagmarkt in Loon op Zand een vernieuwingstraject op te starten. De vrijdagmarktmarkt in Kaatsheuvel (ongeveer 30 kramen) wordt momenteel gehouden van uur in de Hoofdstraat en de Peperstraat in Kaatsheuvel. Wanneer het Bruisend Dorpshart 1 van Kaatsheuvel - waaraan momenteel druk wordt gewerkt- gereed is keert de markt 'terug' naar het marktplein. De markt kan daarbij het bestaande winkelgebied en het dorpshart met elkaar verbinden. De vrijdagmarkt in Loon op Zand wordt gehouden op het Oranjeplein van 8:00 uur tot 12:00 uur. Er staan circa zes kramen. Dit projectvoorstel presenteert de aanpak om met gemeente en marktondernemers de 'Vrijdagmarkten van Morgen' in Kaatsheuvel en Loon op Zand te realiseren en toe te werken naar verzelfstandiging van de markt. In dat proces worden natuurlijk ook andere stakeholders 2 geconsulteerd. Dit voorstel is mede gebaseerd op het prettige intakegesprek met mevr. Fabus, dhr. van Gorp en mevr. Hunneman van gemeente Loon op Zand op 26 augustus jl., en op de bijeenkomst met de marktadviescommissie en wethouder Grootswagers op 8 december jl. 2. Resultaat van het project Het resultaat van dit project bestaat uit een businessplan voor de vrijdagmarkten in Kaatsheuvel en Loon op Zand, dat zowel uw beleidskeuzes onderbouwt als concrete acties bevat om de markt als onderneming te gaan organiseren. Aan het eind van het traject ligt er een integraal plan voor de verzelfstandiging van de markt in Kaatsheuvel (al dan niet in combinatie met de markt in Loon op Zand). Wat levert het project u op? Een businessplan voor de markten in Kaatsheuvel en Loon op Zand met daarin onder andere aandacht voor:» marktonderzoek» SWOT-analyse» organisatieplan» begroting Wat vragen wij van u?» Enthousiasme en de bereidheid om te gaan voor een bedrijfsmatige aanpak en verzelfstandiging van uw markten!» Inzet om de marktondernemers binnen uw gemeente aan tafel te krijgen en samen het project te begeleiden.» Inzet om relevante beleidsdocumenten aan te leveren en mee te denken in de diverse stappen in het proces Bijv. centrummanagement, horeca, detailhandel, VVV. 1

3 Markt van Morgen Loon op Zand» 14 januari 2015» Een aanvullende investering als u verdieping of andere accenten in het project wilt aanbrengen. 3. Aanpak van het project De aanpak van dit project bestaat uit de volgende onderdelen: 1. marktonderzoek 2. businessplan opstellen 3. communicatie naar ondernemers 4. projectleiding 5. afronding Ad. 1. Marktonderzoek Bij vertaling van de markt naar een Markt van Morgen vormt het huidig functioneren het uitgangspunt. Naast het in kaart brengen van het functioneren vanuit consumenten- en ondernemersperspectief is een interne analyse van het functioneren van de markten ook van belang.» wat is de huidige kwaliteit van de vrijdagmarkt in Kaatsheuvel en Loon op Zand (bestedingen en waardering)?» wat is de verzorgingsfunctie van de beide vrijdagmarkten (herkomst, leeftijdsopbouw)?» hoe is de markt geïntegreerd (combinatiebezoek met winkel en horeca)?» wat vinden niet-bezoekers van de markt 3?» hoe kan de vrijdagmarkt ook in de toekomst de functie behouden/versterken, wat is hiervoor nodig? Ad 2. Businessplan Het marktonderzoek vormt de basis voor het businessplan voor de markten. Het businessplan bevat aspecten van marketing, strategie en organisatie. Marketing: de markt als formule. Onderdelen die hierin bijvoorbeeld aan bod komen, zijn: assortiment/branchering, prijs/kwaliteit, service, karakter en positionering 4. Een analyse van organisatie, samenwerking en beleid levert informatie die nodig is voor het neerzetten van een markt met toekomst. Deze analyse wordt uitgevoerd door middel van deskresearch, het raadplegen van beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers en ondernemers van de weekmarkt in de projectgroep. Daarnaast houden we een consumentenonderzoek op de markten en/of een onderzoek onder consumenten in het centrum 3. Het resultaat van marktonderzoek is beantwoording van de volgende vragen: Strategie: de markt van morgen krijgt een plek als verzelfstandigde warenmarkt. Organisatie: voor de gemeente en de marktondernemers is belangrijk te weten op welke wijze de markt straks georganiseerd wordt en waar taken en verantwoordelijkheden komen te liggen. Er is in elk geval aandacht voor de voor- en nadelen van de juridische organisatiemodellen in relatie tot de vernieuwingswensen, consequenties bij de keuze voor een nieuwe marktorganisatie, het voorbereiden van een vergunningsaanvraag, het oprichten van een (of meer) organisatie(s) en Europese richtlijnen. 3 In het Markt van Morgen aanbod is standaard voorzien in 4 uur enquêteren door 2 enquêteurs gedurende 2 marktdagen. Die capaciteit kan desgewenst verdeeld worden over de markten en winkelend publiek dat niet op de markt loopt. Indien meer veldwerkuren wenselijk zijn (bijv. ook in het centrum 2 x 2 dagen enquêteren) dan vergt dat een aanvullende investering van C35 per veldwerkuur (excl. BTW). 4 Optioneel kunnen we via het inschakelen van een ervaren marketeer ook de basis leggen voor een marketingcampagne. Met de investering hiervoor (C excl. BTW) is in dit voorstel nog geen rekening gehouden. 2

4 Markt van Morgen Loon op Zand» 14 januari 2015 Ad 3. Communicatie naar andere ondernemers Zoals aangegeven in de inleiding en ook besproken tijdens het intakegesprek, starten we met een werkgroep waarin vertegenwoordigers van de markt (in dit geval de Marktadviescommissie) en de gemeente deelnemen. We gaan ervan uit dat de betreffende marktvertegenwoordigers resultaten uit de bijeenkomsten zullen terugkoppelen naar de achterban, maar daarin zullen wij ook faciliteren. Tijdens het traject leveren we op verschillende momenten teksten aan voor een nieuwsbrief die verspreid wordt over de ondernemers van de markt. Zo blijven alle ondernemers geïnformeerd en wordt het draagvlak voor het Markt van Morgen proces behouden/versterkt Ad 4. Projectleiding De projectleiding van dit project is in handen van Thijs Lenderink van I&O Research. Hij wordt ingehuurd door de BOAH om het proces samen met u vorm en inhoud te geven. Daarnaast is de projectleider verantwoordelijk voor:» het bewaken van de planning en voortgang» de kwaliteit van het marktonderzoek en het businessplan» inbreng van kennis en expertise, zelf en door de leden van de werkgroep en de andere stakeholders. markt. In overleg wordt afgesproken wat hiervoor het beste moment is. 4. Planning van het project De doorlooptijd van dit project van dit project bedraagt drie tot vier maanden. We gaan uit van 3 bijeenkomsten + de hierboven genoemde presentatie bij afronding. Zie de tabel hierna voor de planning. Activiteit Planning Startbijeenkomst week 9 (maandag 23 februari) Onderzoek op de markt week 10 en 11 SWOT-bijeenkomst week 14 Businessplan-bijeenkomst week 19 Ondernemers bijeenkomst week 23 Afronding traject nader te bepalen De projectleider koppelt de voortgang terug aan de BOAH. Bij geen of onvoldoende voortgang kan de BOAH besluiten de verdere bijdrage aan het project te beëindigen. De projectleider bespreekt het verslag van het intakegesprek met de BOAH en in overleg wordt besloten of de medefinanciering akkoord is. De projectleider organiseert het project, initieert en leidt bijeenkomsten, stelt agenda en verslag op. Ad 5. Afronding Het resultaat van dit project is een businessplan voor verzelfstandiging. Na het samenstellen en vaststellen hiervan zal de gemeente samen met de marktondernemers aan de slag (moeten) gaan met de uitvoering. Dit is een traject van besluitvorming en keuzes dat door gemeente en ondernemers wordt doorlopen. Hierbij is I&O Research vaak niet meer actief betrokken maar wel beschikbaar als vraagbaak en sparringpartner. In dit voorstel is wel rekening gehouden met het afronden en (mede) presenteren van het businessplan en eventuele organisatorische veranderingen aan alle marktondernemers op de 5. Samenstelling van het projectteam I&O Research is een onafhankelijk bureau voor beleidsonderzoek en advies. Wij zijn ISO-gecertificeerd en lid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek en de Keurmerkgroep van de MarktOnderzoekAssociatie. Het projectteam wordt gevormd door Thijs Lenderink en Marjolein Meurs. Thijs Lenderink zal in dit project optreden als projectleider en daarmee een belangrijke schakel vormen in het proces om te komen tot een businessplan voor een markt van morgen. Marjolein Meurs neemt de organisatie van het onderzoek en het mede-ontwikkelen van het businessplan voor rekening 3

5 Markt van Morgen Loon op Zand» 14 januari 2015 en is eerste aanspreekpunt voor de gemeente Loon op Zand, BOAH, CVAH en andere projectpartners. Thijs Lenderink (1964) studeerde Sociale Psychologie en heeft ruim 25 jaar onderzoekservaring. Tussen 2003 ^ en 2010 was hij hoofd van de afdeling onderzoek van de gemeenten Zaanstad en Arnhem. In 2010 trad hij in dienst bij I&O Research als vestigingsmanager Nieuwegein. Thijs was in 2011 o.a. projectleider van het Randstad Koopstromen Onderzoek en opdrachten die daar uit voortvloeiden. Thijs heeft veel kennis van de ambulante handel, detailhandel en de organisatie en het functioneren van gemeenten en de Markt van Morgen. * Marjolein Meurs (1985) is sinds januari 2010 werkzaam bij I&O Research. Zij studeerde Consumentenwetenschappen aan de Wageningen Universiteit met als specialisatie Economie voor Consumenten en Huishoudens. In de afgelopen periode heeft ze in veel verschillende gemeenten de Markt van Morgen trajecten mede uitgevoerd en begeleid. 6. Budget Het benodigd budget voor het bedrijfsmatig opzetten van de weekmarkt in Kaatsheuvel en Loon op Zand bedraagt C ,-- (excl. BTW). Dit bedrag is opgebouwd uit de onderdelen zoals beschreven in dit projectvoorstel: marktonderzoek, het opstellen van het businessplan, nieuwsbrieven en de projectleiding. marktonderzoek C businessplan C project- en procesleiding C totaal C Wanneer er naar het oordeel van BOAH een voldoende kansrijk klimaat is voor het realiseren van een verzelfstandigde markt met een bedrijfsmatige aanpak; de Markt van Morgen, dan co-financiert BOAH dit project met een bedrag van C 7.563,-- (excl. BTW). Voorwaarde voor deze bijdrage is dat BOAH de beschikking krijgt over alle informatie over en de producten van het proces. Deze informatie verwerkt BOAH in 'lessen' voor gemeenten en ondernemers die ook het vernieuwingstraject willen vormgeven en stellen dit beschikbaar. De gemeente Loon op Zand en I&O Research kunnen afzonderlijk afspraken maken over aanvullende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van een peiling onder ondernemers. 7. Leveringsvoorwaarden I&O Research is aangesloten bij de Research Keurmerkgroep van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). De door de MOA opgestelde algemene voorwaarden zijn op dit voorstel van toepassing. Een exemplaar hiervan is bij dit voorstel gevoegd. Facturering geschiedt door I&O Research aan beide opdrachtgevers in twee termijnen: 50% bij goedkeuring van de opdracht en 50% bij oplevering van het businessplan. omschrijving kosten (excl. BTW) 4

6 Markt van Morgen Loon op Zand» 14 januari 2015 Gemeente Loon op Zand BOAH I&O Research Naam: Naam: Thijs Lenderink Functie: Functie: vestigingsmanager Datum: Datum: 14 januari 2015 Project EAHMVMKAATS Versie 2 Status Definitief 8. Opdrachtbevestiging Hierbij stellen de gemeente Loon op Zand, de BOAH en I&O Research de opdrachtverlening en -aanvaarding vast. Door de ondertekening van dit voorstel door zowel de BOAH als de gemeente Loon op Zand gaan beide opdrachtgevers akkoord met het budget en de bijdrage van de BOAH á C 7.563,-- excl. BTW en de bijdrage van gemeente Loon op Zand á C 5.042,-- excl. BTW. Deze offerte heeft een geldigheid van 30 dagen. 5

7 9 1

8 Bijlage 1. Vragen, luisteren en onderzoeken Gedreven in onderzoek I&O Research BV is een bureau voor beleids- en marktonderzoek. Wij bieden onze klanten betrouwbaar en gedegen onderzoek en zijn creatief in het vinden van vernieuwende onderzoeksoplossingen. Kwaliteit en een persoonlijke aanpak staan centraal in ons werk. Onze 50 medewerkers ondersteunen u graag met creatieve en vernieuwende ideeën. Vragen en luisteren staan aan de basis van ons werk. Samenwerking met I&O Research biedt u nieuwe inzichten. Onze gedrevenheid geeft uw projecten iets extra's. Wij kunnen snel inspelen op uw wensen. Wij werken voor profit en non-profit organisaties en zijn zeer goed thuis op thema's als regionale economie, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, kwaliteit van dienstverlening, commercieel vastgoed, detailhandel, woningmarkt, burgerparticipatie, verkeer en vervoer, veiligheid, welzijn, (gezondheids-)zorg en onderwijs. Wij leveren uiteenlopende diensten: van klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoek tot kwantitatieve analyses en prognoses, en van klant- en burgerpanels tot beleidsmonitoring en evaluatie onderzoek. U kunt ons inschakelen voor complete onderzoeksprojecten of alleen voor de uitvoering van de dataverzameling. Onze expertisegebieden Arbeidsmarkt en werkgelegenheid Ons arbeidsmarktonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van vraag en aanbod en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Hiermee kunnen overheid, ondernemers en het onderwijs anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en gefundeerde keuzes maken. Zo hebben we onder meer veel ervaring met het beheer en verrijken van provinciale en landelijke werkgelegenheidsregisters (o.a. LISA). Ruimte en economie I&O Research onderzoekt de dynamiek van gedrag van burgers en ondernemers op het gebied van wonen, werken, winkelen en recreëren. Wij leveren onder meer inzicht in de economische betekenis van evenementen, het winkelgedrag van consumenten, ontwikkeling van de woningbehoefte, de ruimtebehoefte van bedrijven en het economisch functioneren van binnensteden. Zo dragen we bij aan kwaliteitsverbetering en duurzaamheid van de ruimtelijke economie. Wij hebben specifieke expertise op het gebied van koopstromen(-onderzoek), ambulante handel, commercieel vastgoed, vrijetijdseconomie, economische ontwikkeling en clustering. Verkeer en vervoer Wij zijn gespecialiseerd in het vinden én bevragen van uiteenlopende gebruikers van het wegen- en vaarwegennet: van automobilisten en verladers op specifieke trajecten tot en met bus- en treinreizigers, en van fietsers tot de recreatievaart en loodsen. Wij hebben zowel ervaring in het in beeld brengen van gedrag als de klanttevredenheid over de infrastructuur en het openbaar vervoer. Openbare orde en veiligheid Onze expertise op het terrein van de openbare orde en veiligheid richt zich op de veiligheidsbeleving van onder meer burgers, ondernemers en bezoekers van uitgaans- en winkelgebieden. We brengen de effecten van lokaal veiligheidsbeleid in kaart en adviseren over de ontwikkeling van integrale veiligheidsplannen.

9 Voor tal van politieregio's en afzonderlijke gemeenten voeren we de Integrale Veiligheidsmonitor uit. Verder hebben we specifieke kennis op het gebied van crisiscommunicatie en onderzoek naar uitgaansgerelateerde criminaliteit en overlast. 9 Klanttevredenheid en burgerparticipatie I&O Research ondersteunt profit en non-profit organisaties met online klant- en burgerpanels en diverse vormen van klanttevredenheidsonderzoek. Wij verzorgen voor uw panel de werving, het beheer, de hosting, de peilingen en de communicatie met de respondenten en panelleden. Wij hebben specifieke expertise in huis op het gebied van communicatie- en imago onderzoek. Verder zetten we onze expertise graag in om het participatiebeleid van overheden te optimaliseren. Zorg, welzijn en jeugd Op het brede veld van zorg en welzijn hebben we aantal expertisegebieden ontwikkeld. We ondersteunen gemeenten in de uitvoering van de Wmo door de wensen, behoeften en klanttevredenheid van doelgroepen in kaart te brengen. Ook zijn wij gespecialiseerd in het inzicht bieden in de omvang, samenstelling en ondersteuningsbehoefte van kwetsbare groepen in de samenleving. Daarnaast bieden we specifieke onderzoeksproducten rondom de transitie van de jeugdzorg, de centra voor jeugd en gezin en op het gebied van jeugd en alcohol, kinderopvang, subsidie- en accommodatiebeleid, integratie en inburgering en sport- en cultuurparticipatie. Onze producten en diensten Full service onderzoek Wij zijn overtuigd van het belang van een volledig overzicht en controle op het onderzoeksproces. I&O Research is een full service onderzoeksbureau met alle faciliteiten voor het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek zoals enquêtes, observaties, diepte-interviews, tellingen, literatuurstudies en groepsgesprekken. Voor de kwantitatieve dataverzameling beschikken we over een telefonische interviewunit en een eigen enquêteafdeling van 200 freelance interviewers. Door deze schaalgrootte kunnen wij op korte termijn elk kwantitatief onderzoek goed en snel uitvoeren, of het nu gaat om telefonisch, schriftelijk, face to face of online onderzoek of iedere denkbare combinatie daarvan. Daarnaast beschikken we over gespecialiseerde onderzoekers en interviewers die kwalitatieve informatie verzameling voor ons uitvoeren. Datacollectie Naast het fullservice uitvoeren van onderzoek voeren we regelmatig de dataverzameling uit van onderzoeksprojecten van onder meer kennisinstituten, commerciële onderzoeksbureaus en onderzoeksafdelingen van bedrijven en overheden. We bieden hierbij alle vormen van de datacollectie zoals telefonische, schriftelijke, online- en face-to-face enquêtes en, in toenemende mate, combinaties daarvan. Door onze inhoudelijke expertise en uitgebreide kennis van onderzoeksmethoden en -technieken, kunnen we met u meedenken en bieden we meer dan alleen de data. Data-analyse Onze data-analisten bewerken gegevens en selecteren daaruit de informatie die relevant is voor onze klanten bij het nemen van belangrijke beslissingen. Hiertoe ontsluiten en analyseren we bijvoorbeeld grote databestanden, maar we gaan ook gericht op zoek naar statistische informatie vanuit open bronnen. Wij bieden u maatwerk en selecteren uit de enorme hoeveelheid beschikbare gegevens de informatie die u zoekt. Om de informatie op aantrekkelijke en laagdrempelige wijze te presenteren ontwikkelen we interactieve websites en apps. Hiermee kunt u gemakkelijk en snel relevante informatie raadplegen en desgewenst uw eigen analyses maken.

10 9 Detachering Het kan voorkomen dat uw eigen organisatie een tijdelijke behoefte heeft aan specifieke expertise, bijvoorbeeld voor het uitvoeren of begeleiden van onderzoeksprojecten of het ontwikkelen van beleid. Detachering vanuit I&O Research kan een perfecte oplossing zijn bij piekdrukte, vacaturestops, zwangerschapsverlof of langdurige ziekte van vaste medewerkers. Wij detacheren specialisten die op korte termijn inzetbaar als onderzoeker of beleidsadviseur op uiteenlopende beleidsvelden. Kwaliteit ISO-gecertificeerd De bedrijfsvoering en de dienstverlening van I&O Research zijn ISO-gecertificeerd volgens de normen ISO 9001 en ISO Ons online panel is gecertificeerd volgens ISO Wij zijn lid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de Keurmerkgroep van de Marktonderzoek Associatie (MOA). Wij onderschrijven de internationale ESOMAR-code voor onderzoeksbureaus en de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de onderzoeksbranche in Nederland. Klantwaardering Klanten beoordelen onze dienstverlening gemiddeld met een 8.0, want:» "Er wordt goed geluisterd naar mijn wensen. Korte lijnen, directe communicatie met altijd dezelfde medewerker. Je bouwt daarmee een band op. Dat is fijn."» "Snel schakelen. Kleine aanpassingen waren tot in een laat stadium nog mogelijk. Niet iedere organisatie heeft de dezelfde besluitvorming/beeldvorming en daarmee werd flexibel omgegaan. De projectleider (en ook technische ondersteuning) neemt de tijd voor vragen en opmerkingen. Meeloopdag is als zeer prettig ervaren."» "Klantgerichtheid, altijd bereid een stapje extra te doen en met je mee te denken. Dat is echt een pré ten opzichte van andere bureaus." Contactgegevens Enschede Zuiderval 70, 7543 EZ Enschede T (053) Hoorn Van Dedemstraat 6C, 1624 NN Hoorn T (0229) Nieuwegein Villawal 19, 3432 NX Nieuwegein T (030) Postadres Postbus AN Enschede Website boegankeljk vertaling UrfkŕlPn klantviiendep m COnCaCtīpeľSOOn aanpak snelheid ^S^flexibilibeib - klanbgenchbheid, onder sfcelring m analyses m advies dirdcl Persoonlijk M pnjs #*\ meedenken kennis " nse~»nbacb ^ f e d i g communicatie "«''bereikbaarheid ím,km " onderzoeken onderzoekers betrouwbaar 9rVarİn(J WaitvriendBţjkheid»* onderzoeksopzet

Twentse kiezer is meer bezorgd over werkgelegenheid en is bezuinigen op sociale zekerheid

Twentse kiezer is meer bezorgd over werkgelegenheid en is bezuinigen op sociale zekerheid Twentse kiezer is meer bezorgd over werkgelegenheid en is bezuinigen op sociale zekerheid beu 14 maart 2014 Twentse kiezers zijn vergeleken met het landelijk beeld vaker bezorgd over de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Persbericht 31 juli 2013 Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Werkloosheid en bezuinigingen zijn volgens inwoners van Twente verreweg de grootste problemen in hun gemeenten.

Nadere informatie

Twente. Figuur 2 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden in de komende 12 maanden?

Twente. Figuur 2 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden in de komende 12 maanden? Persbericht september 2013 Twentenaren somber over economisch klimaat en eigen portemonnee Het consumentenvertrouwen Nederland is momenteel laag. Twentenaren zijn nog somberder over het economisch klimaat

Nadere informatie

Graag meer windenergie, maar liever niet in de buurt

Graag meer windenergie, maar liever niet in de buurt Graag meer windenergie, maar liever niet in de buurt 4 september 2014 Er is veel draagvlak voor windenergie in het algemeen onder de Nederlandse bevolking. Voor de aanleg van windturbines op betrekkelijk

Nadere informatie

Onderhandelingspunten bij de formatie van een VVD-PvdA kabinet

Onderhandelingspunten bij de formatie van een VVD-PvdA kabinet Onderhandelingspunten bij de formatie van een VVD-PvdA kabinet I&O Research Dr. Pieter van Wijnen Samenvatting en persbericht De bezorgdheid over de uitkomsten van de formatie onderhandelingen is groter

Nadere informatie

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL SWOT 24 juni 2015 www.ioresearch.nl AGENDA 1. Bevolkingsontwikkeling 2. De markt in beeld 3. Bezoekers aan het woord 4. SWOT-analyse 5. Van kansen naar acties 6. Vervolg

Nadere informatie

ONDERZOEK TOEKOMSTIGE INVULLING PLEIN DE REDE

ONDERZOEK TOEKOMSTIGE INVULLING PLEIN DE REDE Offerte ONDERZOEK TOEKOMSTIGE INVULLING PLEIN DE REDE Gemeente Dronten Juli 2015 www.ioresearch.nl 1. Inleiding In 2013 bleek uit onderzoek (zie kader) dat het centrum van Dronten kampt met een gebrek

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.02131* *U14.02131* De leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Bestuurszaken Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Marianne Luesken Telefoon 14 010

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Projectplan energiebesparing bij bestaande koopwoningen in de Drechtsteden

Projectplan energiebesparing bij bestaande koopwoningen in de Drechtsteden Afdeling Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder Floor van de Velde Projectleider Janneke Petter Versie Datum 25 september 2012 Status ter besluitvorming in bestuur van 8/9 november 2012 Inleiding In

Nadere informatie

Strategisch stemgedrag van PvdA en VVD kiezers

Strategisch stemgedrag van PvdA en VVD kiezers Strategisch stemgedrag van PvdA en VVD kiezers 30 Oktober 2012 Samenvatting en persbericht Uit een recent (oktober) verkiezingsonderzoek van I&O Research komt naar voren dat een kwart van de VVD-kiezers

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Burgerpanel. voor uw gemeente

Burgerpanel. voor uw gemeente Burgerpanel Burgerpanel voor uw gemeente Gebruik maken van de ideeën en denkkracht van de inwoners van uw gemeente Exclusief voor uw gemeente Kostenbesparend Waarom een Burgerpanel? Welke voordelen biedt

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen inzicht Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 R.Dekker@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen Onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

UMC. Nederlandse Vereniging voor t.a.v. dhr. Arnhem, januari Betreft: onderzoeksvoorstel imago-onderzoek. Geachte heer

UMC. Nederlandse Vereniging voor t.a.v. dhr. Arnhem, januari Betreft: onderzoeksvoorstel imago-onderzoek. Geachte heer Eusebiusbuitensingel 2 6828 HS ARNHEM tel 026 4434042 GSM 06-53533489 Nederlandse Vereniging voor t.a.v. dhr. Arnhem, januari 2007 Betreft: onderzoeksvoorstel imago-onderzoek Geachte heer Hartelijk dank

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN Samenwerken in de Duinstreek BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN 1) ONDERZOEK SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE ORGANISATIES BERGEN, UITGEEST, CASTRICUM EN HEILOO

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid.

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. Nr. 2005-018 Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. In de commissie Ruimtelijk Beheer van 12 oktober 2004 is het college gevraagd een enquête over het draagvlak voor integraal hondenbeleid

Nadere informatie

Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN

Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN B&W-nr.: 05.0938 d.d. 23-08-2005 Onderwerp Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie EGTV 1) In te stemmen met een proef met een digitaal burgerpanel

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015 Detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 15 juli 2015 Het verschaffen van inzicht op welke haalbare wijze Nederweerteen sterk en bestendig vitaal centrum gericht op de toekomst kan realiseren,

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Vragen met een duidelijk doel

Vragen met een duidelijk doel Vragen met een duidelijk doel Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen Albert Einstein Meer inzicht, tastbare resultaten Wat vindt men van uw product of dienst? Hoe tevreden zijn uw medewerkers?

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Inleiding Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Daarbij wordt vanaf 2016 voor

Nadere informatie

Titel Voorbeeld Offerte. 1 appalti.nl

Titel Voorbeeld Offerte. 1 appalti.nl Titel Voorbeeld Offerte 1 appalti.nl USB-stick Op de USB-stick treft u de volgende documenten aan: Document 1 Document 2 Document 3 2 appalti.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. DIENSTEN... 6 3. PROJECTPLANNING

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

EigenaarschapScan De sleutel tot succes bínnen organisaties

EigenaarschapScan De sleutel tot succes bínnen organisaties EigenaarschapScan De sleutel tot succes bínnen organisaties 19-4-2016 Achtergrond De EigenaarschapScan is ontwikkeld op basis van deskresearch en kwantitatief onderzoek naar het begrip eigenaarschap dat

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor Gemeente Ede Memo Aan : Leden van de gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 15-7-2014 Zaaknummer : 16944 Bijlage : Startnotitie sociale monitor Onderwerp : Sociale monitor Door

Nadere informatie

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling INZICHT EFFECT 4 7 geluidsbeheersing 8 9 toegangstechniek 10 11 operator cabines Inzicht. Weten wat werkt. In welke situatie. Voor wie. En vooral: met welk doel. We denken. Vragen. Verwonderen. Onderzoeken

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN Het onderzoeksprogramma 2017 gemeente Kampen bestaat uit peilingen onder het burgerpanel van de gemeente Kampen, een aantal benchmarks/monitors en onderzoeken uitgevoerd

Nadere informatie

Samen keuzes creëren. en waarde toevoegen. voor en met woningkopers.

Samen keuzes creëren. en waarde toevoegen. voor en met woningkopers. Samen keuzes creëren en waarde toevoegen voor en met woningkopers. Wie is!mpact!mpact bouwconsulting is het jonge, ervaren bureau in kopersbegeleiding. Jong, omdat zij sinds 2006 bestaat. Ervaren, omdat!mpact

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Denk duurzaam, kies Revivre.

Denk duurzaam, kies Revivre. Initiëren Ontwikkelen en plannen Uitvoeringsbegeleiding Monitoring, beheersen en rapporteren Oplevering en rapportage Faciliteren Gemeentelijke instellingen Provinciale instellingen Lokale ondernemers

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Bureau Berghuis. Projectmanagement. Onderwijs & Arbeidsmarkt. Onderzoek. Zorg & Welzijn. Advies & Interim-management. Regionale economie

Bureau Berghuis. Projectmanagement. Onderwijs & Arbeidsmarkt. Onderzoek. Zorg & Welzijn. Advies & Interim-management. Regionale economie Bureau Berghuis Onderwijs & Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Regionale economie Projectmanagement Onderzoek Advies & Interim-management Inhoudsopgave Onderwijs & Arbeidsmarkt 5 Zorg en Welzijn 7 Versterking

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

UWV Onderzoek IPS. Informatie voor gemeenten. Marcel Spijkerman Kenniscentrum UWV

UWV Onderzoek IPS. Informatie voor gemeenten. Marcel Spijkerman Kenniscentrum UWV UWV Onderzoek IPS Informatie voor gemeenten Marcel Spijkerman Kenniscentrum UWV Inleiding Individual placing & support (IPS) is een re-integratiemethode voor mensen met een ernstige psychische aandoening

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Werkbeleving Verder door vragen

Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen INK / Flycatcher, 2014-2015 Wat we eigenlijk zouden moeten doen Wordt in uw organisatie wel eens verzucht: Weet je wat we eigenlijk zouden

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Ondernemend. Ruimte voor talent. Onderscheidend. Kwaliteit. Plezier. Betrokken. Pagina 1 van 10

Ondernemend. Ruimte voor talent. Onderscheidend. Kwaliteit. Plezier. Betrokken. Pagina 1 van 10 Ondernemend Ruimte voor talent Onderscheidend Kwaliteit Plezier Betrokken Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DIENSTEN...5 3. PROJECTPLANNING EN CONTACTPERSONEN...7 4. INVESTERINGSOVERZICHT,

Nadere informatie

Transformatiescan Schoolgebouwen

Transformatiescan Schoolgebouwen Transformatiescan Schoolgebouwen Is uw school aan opwaardering toe? Schoolbesturen worden geconfronteerd met veranderingen en trends in de samenleving én met wijzigingen in de wet- en regelgeving. Demografische

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

meerjarenbeleidplan Stichting Steenwijk Vestingstad

meerjarenbeleidplan Stichting Steenwijk Vestingstad meerjarenbeleidplan 2017-2022 Stichting Steenwijk Vestingstad 1. Achtergrond en doelstellingen De Stichting Steenwijk Vestingstad (hierna genoemd: de Stichting) wil namens de ondernemers het centrum van

Nadere informatie

Compliance van last naar lust

Compliance van last naar lust Compliance van last naar lust NPSO Themamiddag 15 februari 2011 Wim van Slooten Directeur MOA Agenda MOA Compliance: Wat is compliance Waarom compliance Compliance en de MOA MOA, Center for Marketing Intelligence

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Re-integratie door Keerpunt. Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers

Re-integratie door Keerpunt. Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers Re-integratie door Keerpunt Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers 9 mei 2017 Levert private WIA verzekering meerwaarde op voor de klant ten opzichte van publieke

Nadere informatie

89 % van de respondenten verwacht zelf geen overlast te hebben van de winkelopenstelling op zon en feestdagen.

89 % van de respondenten verwacht zelf geen overlast te hebben van de winkelopenstelling op zon en feestdagen. Bijlage 4 Inleiding Bij het nemen van een besluit over de openstelling van winkels op zon en feestdagen is het van belang de mening te kennen van de doelgroepen ondernemers en inwoners. Eind 2013/begin

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 19/11/2013 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Resultaten mini-enquête Besteding publieke middelen. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 16013

Resultaten mini-enquête Besteding publieke middelen. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 16013 VERTROUWELIJK Resultaten mini-enquête Besteding publieke middelen Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 1-2017 Referentie: 16013 mini-enquête Besteding publieke middelen Inwonerspanel

Nadere informatie