INHOUDSOPGAVE. Organogram 2. Voorwoord 3. Doelstelling en bestuur 4. Beleid 5. Financiën 8. In Memoriam 9. Fotocollage 12. Overzicht projecten 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Organogram 2. Voorwoord 3. Doelstelling en bestuur 4. Beleid 5. Financiën 8. In Memoriam 9. Fotocollage 12. Overzicht projecten 16"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1 Organogram 2 Voorwoord 3 Doelstelling en bestuur 4 Beleid 5 Activiteiten 7 Financiën 8 In Memoriam 9 Kantoor 10 Fotocollage 12 Kantoor 14 Overzicht projecten 16 Maatschappelijke Bijdrage 22 Landelijke UVV 23 Platform Vrijwilligershulp 24 1

2 ORGANOGRAM VOORWOORD Landelijke Unie Van Vrijwilligers [LUVV] Met veel genoegen biedt het bestuur van de Unie Van Vrijwilligers (UVV) Haarlem en omstreken u hierbij het jaarverslag 2012 aan. UVV Regio West Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de UVV Haarlem e.o. bereikte dit jaar een hoogtepunt. Op 30 mei overhandigde de burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders, de vrijwilligersovereenkomst aan Marius Bakker, de 500ste vrijwilliger van de UVV Haarlem e.o. Stichting Unie Van Vrijwilligers afd. Haarlem e.o. [UVV] Bestuur Het jaar 2012 stond in het teken van de Public Relations. Als eerste rolde er in het voorjaar een nieuwe folder en raamposter voor Tafeltje Dekje van de pers. Daarna volgden achtereenvolgens een nieuwe algemene brochure met een frisse lay-out en veel foto s en een brochure - in dezelfde stijl - specifieker gericht op de werkzaamheden in het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis. In december kwam de vernieuwde website in de lucht. Ook werd in 2012 nagedacht over een nieuwe omslag voor De Pijlen. Deze zal in 2013 in gebruik worden genomen. Directeur Het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis vorderen langzaam maar gestaag op weg naar meer samenwerking. Voor de coördinatoren brengt dit het nodige werk met zich mee, maar de manier waarop de UVV bij deze grote veranderingen wordt betrokken, wordt als positief ervaren. Tafeltje Dekje medewerkers Tafeltje Dekje Administratief medewerker Luister lezen VRIJWILLIGERS Boek aan Huis Coördinator KG Coördinator SpZ Heliomare Vrijwillige Projectleiders/ Contactpersonen We zien dat de klantenkring van Tafeltje Dekje zich uitbreidt. In het verleden werden er vooral maaltijden bezorgd bij ouderen, tegenwoordig ook steeds meer bij jongeren die om een of andere reden niet in staat zijn om zelf voor de warme maaltijd te zorgen. De gemeenten krijgen een steeds omvangrijker zorgtaak toegewezen en voor wat betreft de maaltijdvoorziening houdt de UVV nauw contact met de gemeente Haarlem over doelstelling en doelgroep van Tafeltje Dekje. Per 31 december 2012 eindigde onze overeenkomst met Heliomare. Dit had te maken met beleidsbeslissingen die bij Heliomare Wijk aan Zee zijn genomen. Naast UVV vrijwilligers had Heliomare altijd al een grote groep vrijwilligers onder eigen beheer. Men heeft ervoor gekozen om alle vrijwilligers voortaan zelf aan te sturen. Heemstede -Dagbehandeling Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp - Dagbehandeling - Centrale Hal/ Poliklinieken - Spoed Eisende Hulp - Verpleeg afd. 3e etage Cardiologie Interne Long Neuro 2e etage Orthopedie Chirurgie Gynaecologie/ Verloskunde - Voedings- Ondersteuning - Dienst Geestelijke Verzorging - Muziekcommissie - Planetree - Haarlem - Heemstede - Haarlemmermeer Loc. Zuid - Centrale Hal - Klinische Geriatrie - Verpleeg afd. afd. Chirurgie afd. Interne afd. Nierziekten / diabetes afd. Oncologie afd. Longziekten afd. Neurologie - PAAZ - Dienst Geestelijke Verzorging - Spoed Eisende Hulp - IC/ MC - Plantenzorg - Voedingsondersteuning - Patiëntenvervoer - Co- Patiënten (pilot) Kennemer Gasthuis Loc. Noord - Poliklinieken/ Hal - Poli Endoscopie - Dagbehandeling/ Short stay Bij Boek aan Huis hebben zich ook wijzigingen voorgedaan. Er zijn meer taken voor vrijwilligers bijgekomen. Het bestuur werd dit jaar uitgebreid met Hetty van Lunenburg. Zij is aspirant secretaris en zal op termijn samen met Fatma Sevinç de secretariaatswerkzaamheden op zich nemen. Zowel Fatma als Hetty werden dit jaar benoemd als bestuurslid. Op de jaarvergadering werd afscheid genomen van de penningmeester Sybo Schouwstra. Sybo heeft gedurende zes jaar op voortreffelijke wijze de financiën van de UVV beheerd. Zijn opvolger, Ger de Barbanson heeft per 1 januari 2012 de verantwoording over de financiën. Helmie van Ravestein is per 1 oktober benoemd tot directeur van de UVV Haarlem e.o. Verder deden zich geen wijzigingen voor in het personeelsbestand. Het bestuur dankt de medewerkers en de vrijwilligers voor hun grote inzet en betrokkenheid in 2012 en hoopt dat ook 2013 weer een goed UVV jaar zal worden. Tenslotte bedanken we onze partners, de Gemeente Haarlem en Haarlemmermeer, het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis voor de financiële support alsook voor hun vertrouwen in het beheer van deze middelen door de UVV Haarlem e.o. Lida Veen, voorzitter 2 3

3 DOELSTELLING Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van activiteiten in ziekenhuizen, zorginstellingen en via vriendschappelijk huisbezoek met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken. Beschermvrouwe: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden BESTUUR Bestuursleden per Functie Portefeuille Lida Veen voorzitter ziekenhuizen Marijke Dupon secretaris redactie De Pijlen Ger de Barbanson penningmeester financiën/personeelsadministratie Betty Buur algemeen bestuurslid Heliomare, cursussen, PR Marijcke van der Ploeg algemeen bestuurslid Tafeltje Dekje, Boek aan Huis redactie De Pijlen Fatma Sevinç 2e secretaris Hetty van Lunenburg asp. secretaris Mutaties: Sybo Schouwstra heeft zijn bestuursfunctie neergelegd per 1 april 2012 in verband met het bereiken van de 72-jarige leeftijd. Zijn functie werd overgenomen door Ger de Barbanson. Fatma Sevinç is in maart benoemd tot 2e secretaris. Hetty van Lunenburg is na drie inwerkmaanden in september benoemd als bestuurslid. Zij neemt in 2013 de functie van Marijke Dupon als secretaris over. Werkzaamheden bestuur: bijwonen bestuursvergaderingen (13 maal) en beleidsvergaderingen (2 maal) contacten onderhouden met instellingen en gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer het opstellen van begrotingen, financieel jaarverslag en jaarrekening het opstellen van het jaarverslag het initiëren van PR activiteiten het maken van een prestatieplan voor Tafeltje Dekje het organiseren van bijeenkomsten met de vrijwilligers, zoals jaarvergadering en najaarsbijeenkomst samenwerkingsovereenkomsten met de instellingen waar UVV vrijwilligers werkzaam zijn onderhouden bijwonen van vergaderingen van de Provinciale UVV afdeling Regio West aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van gemeente Haarlem eindejaarsbijeenkomsten voor vrijwilligers in Spaarne Ziekenhuis, Kennemer Gasthuis, Boek aan Huis Haarlem en Heemstede. Het bestuur heeft in het verslagjaar extra inspanningen geleverd aan de volgende zaken: op 2 februari het contract getekend voor deelname in de Vrijwilligersacademie samen met een deskundige een nieuwe website ontworpen in de persoon van de voorzitter is medewerking verleend aan de denktank van de LUVV diverse nieuwe brochures en flyers ontwikkeld ten behoeve van de verschillende projecten. BELEID UVV HAARLEM E.O. De Stichting Unie Van Vrijwilligers Haarlem e.o. (UVV) is een zelfstandige organisatie, aangesloten bij de Landelijke Unie Van Vrijwilligers. De afdeling Haarlem e.o. [Haarlem, Heemstede en de Haarlemmermeer] is mede door een actief en op de maatschappelijke behoefte afgestemd beleid geleidelijk gegroeid naar meer dan 500 vrijwillige medewerkers die zich allen op meerdere vrijwilligersplaatsen inzetten. Visie Op meerdere terreinen in de samenleving zal de behoefte aan vrijwilligers groeien. Het organiseren van vrijwilligerswerk is essentieel voor beschikbaarheid en kwaliteit. Daarbij verandert zowel het profiel van de vrijwilliger (qua leeftijd, persoonlijke ontwikkeling, beschikbaarheid en/of persoonlijke invulling) alsook de vraagtoename bij contractpartners. In dit proces moet de UVV waakzaam zijn bij de verschuiving in de verdeling van taken van professionals naar vrijwilligers. Organisatiestructuur UVV De organisatie is ingericht met bestuur, UVV professionals en vrijwilligers conform het organogram (blz. 2) met duidelijk afgebakende en beschreven taken. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille en specifieke kennis van de bestuursleden is beschikbaar om de continuïteit en de kwaliteit te kunnen waarborgen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de wijze waarop dit wordt uitgevoerd door de uitvoerende organisatie. Indien noodzakelijk neemt het bestuur uitvoerende taken op zich. Intern beleid Een groot deel van het interne beleid is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Stichting Unie Van Vrijwilligers. Taakverdelingen, procedures en verantwoordelijkheden van zowel bestuursleden, professionele medewerkers, projectleiders en vrijwilligers zijn op schrift gesteld en geven een inzicht in de wijze waarop het interne beleid wordt vormgegeven. De UVV wendt diverse middelen aan om de vrijwillige medewerkers aan zich te binden en daarmee de continuïteit van de werkprojecten te waarborgen, onder andere: een open organisatie- en communicatiestructuur het aanbieden van de vrijwilligersovereenkomst (na de twee maanden inwerkperiode) professionele en persoonlijke aandacht aan de vrijwillige medewerkers ondersteuning en begeleiding bij de werkzaamheden reiskostenvergoeding verzekering vier keer per jaar het UVV blad De Pijlen vrijwilligersattentie op de Nationale Vrijwilligersdag in december aandacht voor jubilea van 15, 20, 25 jaar en meer. mogelijkheid tot het volgen van cursussen/workshops. Sfeer en enthousiasme zijn echter de belangrijkste elementen om vrijwilligerswerk te blijven doen. Extern beleid UVV Haarlem e.o. wil zich -binnen haar werkgebied- specialiseren op het organiseren van een kwalitatief passende vrijwilligersfunctie in de verschillende werkterreinen. De werkzaamheden zijn al geruime tijd geconcentreerd in drie projecten in de thuissituatie (Tafeltje Dekje in Haarlem, Boek aan Huis in Haarlem, Heemstede en de Haarlemmermeer en Luisterlezen) en in de ziekenhuizen Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis en Heliomare Dagbesteding. Door te doen waar je goed in bent en alleen daar waar nodig denken wij de continuïteit, de kwaliteit en betrouwbaarheid beter te kunnen waarborgen. Bij de vraag naar uitbreiding van projecten staat onze doelstelling centraal. De maatschappelijke taak die de UVV op zich heeft genomen, maakt een permanente instroom van nieuwe vrijwilligers noodzakelijk. Geconstateerd kan worden dat er in de samenleving ruim voldoende belangstelling bestaat om als vrijwilliger bij de UVV te gaan werken. Kwaliteitsbeleid De UVV Haarlem e.o. heeft deelgenomen aan een scholing van de Landelijke Unie Van Vrijwilligers op het gebied van kwaliteit. Dit heeft geresulteerd in een Aanzet tot Kwaliteitsbeleid in In de loop van het jaar is de Aanzet verder aangevuld en nu ligt er een eigen Kwaliteitsbeleidsplan. 4 5

4 In het kwaliteitsbeleidsplan wordt aangegeven hoe kwaliteit kan worden gemeten, bijgesteld en geborgd. Er ontstaat dan een cyclus van Plan Do Check Act (PDCA) ofwel: ontwerpen uitvoeren controleren en borgen. Alle activiteiten van de UVV Haarlem zijn op deze wijze bekeken en naar de praktijk uitgewerkt. Professionele medewerkers Vanwege bovenstaande ontwikkelingen heeft de UVV een aantal professionele (betaalde) medewerkers in dienst zoals de algemeen coördinator. Eind 2012 is de algemeen coördinator, Helmie van Ravestein, benoemd tot directeur omdat deze benaming beter bij de uitgeoefende functie past. De directeur geeft leiding aan de organisatie en onderhoudt tevens de contacten met de instellingen en alle potentiële nieuwe vrijwilligers. De directeur wordt bijgestaan door een administratief medewerker. Het project Tafeltje Dekje wordt aangestuurd door een coördinator, geassisteerd door twee medewerkers. In de beide ziekenhuizen werken twee vrijwilligerscoördinatoren, zij begeleiden en onder-houden de dagelijkse contacten met de vrijwilligers, werkzaam in de ziekenhuizen. Alle medewerkers werken op parttime basis. In de kleinere projecten, zoals Heliomare Dagbesteding en de drie leesprojecten in de thuissituatie, wordt gewerkt met vrijwillige projectleiders. De projectleiders worden ondersteund vanuit het UVV kantoor en overleggen regelmatig met de directeur en het bestuur. Wij zijn ons ervan bewust, dat professionalisering niet ten koste mag gaan van het informele en gemoedelijke karakter binnen onze organisatie. Een zakelijke en professionele aanpak is echter om diverse redenen noodzakelijk: om de gestelde doelen te bereiken, om de continuïteit en kwaliteit van de hulp te waarborgen en om een werkbare organisatie te behouden. Nieuwe projecten Project Co-patiënten In dit pilotproject van het Kennemer Gasthuis krijgt een oncologische patiënt -geheel op vrijwillige basisgedurende een half jaar de beschikking over een zogenoemde co-patiënt voor begeleiding bij bezoeken/ gesprekken met de diverse betrokken zorgverleners. In samenwerking met het Kennemer Gasthuis zijn hiervoor in totaal twintig nieuwe vrijwilligers geworven. Deze vrijwilligers bezoeken samen met de patiënt de zorgverleners. Hiermee wordt beoogd, dat de communicatie tussen patiënt en zorgverlener beter verloopt. Een bijkomend voordeel is, dat het ziekenhuis via de co-patiënt directe feedback ontvangt over de communicatie en het zorgproces naar de patiënt toe en waar dit verbeterd kan/moet worden. ACTIVITEITEN In de achterliggende periode was het beleid gericht op inzet van vrijwilligers op grotere activiteiten (doorgaans meer dan 50 vrijwilligers). Dit betekent wel enige kwetsbaarheid als één van deze activiteiten zou wegvallen. Echter, bij onze contractpartners bestaat wel zoveel erkenning, dat zij de inspanning van de UVV ook financieel belonen. Activiteiten intern UVV Haarlem e.o. wil zich -binnen haar werkgebied- specialiseren op het organiseren van een kwalitatief passende vrijwilligersfunctie op de verschillende werkterreinen. De kernpunten op hoofdlijnen zijn: Kwaliteitsbehoud door training en begeleiding van UVV staf. Aansturing van vrijwilligers met UVV middenkader op hoog kwaliteitsniveau houden. Uitbreiden van activiteiten, waardoor de kwetsbaarheid voor de UVV wordt gereduceerd. Goede relatie onderhouden met de subsidiërende gemeenten en contractpartners. Imago versterken en ruimer inzetten op free-publicity. Brochureserie actief inzetten bij alle externe contacten. Overige vormen van promotie benutten. Duidelijke interne afspraken voor een gerichte UVV vertegenwoordiging naar de subsidiërende gemeentes en contractpartners. Actieplan voor het verbeteren van de relatie met en de betrokkenheid van de vrijwilligers.. Activiteiten extern Elders in het verslag staat per project een meer uitgebreide beschrijving. Tafeltje Dekje (warme maaltijdvoorziening in de gemeente Haarlem) Vanwege de financiële haalbaarheid van dit niet weg te denken project met tevens een sociaal signalerende functie wordt blijvend aandacht besteed aan het aantal cliënten. De Tafeltje Dekje service wordt daartoe op velerlei wijzen, waaronder ook advertenties, regelmatig onder de aandacht van de doelgroepen gebracht. Extra energie blijft noodzakelijk om deze maaltijdvoorziening op de gewenste kwaliteit te houden. Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis In de ziekenhuizen zijn vrijwilligerscoördinatoren gedetacheerd om de UVV activiteiten in goede banen te leiden. De UVV coördinatoren worden ondersteund door (vrijwillige) contactpersonen. Vrijwilligers worden begeleid en kunnen deelnemen aan deskundigheidsbevorderende cursussen e.d. Heliomare Activiteitencentrum De UVV zet vrijwilligers in ter begeleiding van de in Heliomare Haarlem e.o. verblijvende cliënten. Eind van het jaar heeft Heliomare de samenwerking met de UVV voor de dagbesteding Schalkwijk beëindigd. Boek aan Huis (Haarlem, Heemstede en Haarlemmermeer) In samenwerking met de bibliotheken bezorgen vrijwilligers eenmaal per drie weken pakketten boeken thuis bij zieken, gehandicapten en/of ouderen die niet meer zelfstandig naar de bibliotheek kunnen gaan. Luisterlezen (t.b.v. mensen woonachtig in de hele regio Zuid-Kennemerland) Dit is een klein project waarin vrijwilligers voorlichting geven over de voorzieningen voor mensen met een visuele handicap of een andere leesbeperking. Doordat steeds meer gebruik wordt gemaakt van de computer en andere technische mogelijkheden wordt deze activiteit steeds minder noodzakelijk. 6 7

5 FINANCIËN 2012 Over 2012 kunnen we zeker enkele opmerkelijkheden rapporteren zoals: - De systematiek van subsidie voor onze Tafeltje Dekje activiteit werd drastisch veranderd. De bijdrage van de Gemeente Haarlem werd gesplitst in een vast deel voor de organisatiekosten en een bijdrage per maaltijd voor de werkelijk verspreide maaltijden. Het voordeel hiervan is, dat de UVV minder kwetsbaar is voor dalend aantal maaltijden. Het gevolg was ook, dat er voor 2012 strengere eisen aan de accountantscontrole werden gesteld, hetgeen extra kosten en controlewerk met zich meebracht. - Inzet van langduriger vervanging voor de directeur en de coördinator vrijwilligers Kennemer Gasthuis. - Uitkering Charlotte s Jacob fonds en ontwikkeling van nieuwe UVV brochures en website. Kerngetallen uit de Jaarrekening 2012 (versie ligt ter goedkeuring bij de accountants) Bedragen x 1,- Realisatie 2012 Begroting 2012 Tafeltje Dekje maaltijdverzorging: Opbrengst maaltijden: Bijdrage gemeente Kosten maaltijden incl. distributiekosten UVV Algemeen Opbrengsten: Subsidies gemeenten Bijdragen Ziekenhuizen Idem Heliomare Overig Totaal Kosten: Personele kosten Huisvestingskosten Afschrijvingen VA Organisatiekosten Overige kosten Totaal IN MEMORIAM Op 23 februari is overleden de heer P.J.H.M. Schrijen. De heer Schrijen was sinds april 2005 werkzaam bij de Dienst Geestelijke Verzorging in het Kennemer Gasthuis. Op 21 juli is overleden mevrouw C.F. Hoorweg. Mevrouw Hoorweg heeft van oktober 2004 tot maart 2011 gewerkt als gastvrouw bij het Spaarne Ziekenhuis. Op 14 augustus is overleden mevrouw J.A. van Bentem. Mevrouw Van Bentem was sinds november 1999 gastvrouw in het Spaarne ziekenhuis. Op 6 september is overleden mevrouw R.J. Birkenfeld-Haak. Mevrouw Birkenfeld heeft van april 1989 tot februari 2012 gewerkt bij de Patiëntenbibliotheek in het Kennemer Gasthuis. Op 12 september is overleden de heer D.J.K. Kolenbrander. De heer Kolenbrander heeft sinds juni 2010 gereden voor Tafeltje Dekje. Op 28 oktober is overleden mevrouw J.M.H. Bouwens-Wezenbeek. Mevrouw Bouwens was sinds 2000 werkzaam bij het Spaarne Ziekenhuis. Het bestuur spreekt haar erkentelijkheid uit voor het vele werk dat door deze vrijwilligers is verricht voor de UVV en gedenkt deze vrijwilligers met respect. UVV Totaal Ontvangen rente en bijzondere posten Resultaat Dominante afwijkingen met de begroting zijn: - 9 % minder Tafeltje Dekje maaltijden - Inhuurkrachten voor tijdelijke vervanging - Ontwikkeling brochureserie voor 2 á 3 jaar - Extra accountantskosten. Deze hogere kosten konden voor een deel worden gecompenseerd door efficiency maatregelen op andere posten. Ger de Barbanson, penningmeester. 8 9

6 KANTOOR De Unie Van Vrijwilligers Haarlem e.o. houdt zich bezig met vrijwilligerswerk op het gebied van Zorg en Welzijn. Dat is te zien aan de activiteiten waar de vrijwilligers werkzaam zijn: de ziekenhuizen, het Kennemer Gasthuis in Haarlem (Zuid en Noord), het Spaarne Ziekenhuis in Heemstede en Hoofddorp, Tafeltje Dekje, Heliomare, Boek aan Huis (Haarlem, Haarlemmermeer, en Heemstede) en Luisterlezen. Van al deze activiteiten vindt u een samenvatting van de werkzaamheden van het afgelopen jaar elders in het jaarverslag. Van Heliomare zult u geen werkverslag aantreffen. In maart 2012 liet Heliomare weten de overeenkomst met de UVV te willen beëindigen. Het hoofdkantoor van Heliomare in Wijk aan Zee, wil het vrijwilligersbeleid in alle vestigen op een zelfde wijze vormgeven. Samenwerking met de UVV Haarlem e.o. paste niet in het nieuwe beleid en deze is per 1 januari 2013 beëindigd. Voor de vrijwilligers van Heliomare betekent het dat ze niet langer ingeschreven zijn bij de UVV en ook geen gebruik meer kunnen maken van de voordelen die de UVV hen biedt, zoals de jaarlijkse bijeenkomsten, De Pijlen of de workshops/lezingen. Enkele vrijwilligers hebben te kennen gegeven graag wel bij de UVV ingeschreven te willen blijven. Hun verzoek is gehonoreerd. Vrijwilligers centrale Familie/ kennis Ziekenhuis Internet Krant Anders UVV Gevonden via: Medewerkers In 2012 hebben onderstaande part-time medewerkers zorg gedragen voor de noodzakelijke administratieve ondersteuning en continuïteit van Tafeltje Dekje en andere UVV projecten: Medewerkers Helmie van Ravestein Madeleine Huijzer-Smit Paula Lommerse-Marchand Hennie van Bakel-Geertsema Lieke Smorenburg Medewerkers in de ziekenhuizen Laura Dekker Alexandra Ellis Aileen Croll Functie directeur administratief medewerker coördinator Tafeltje Dekje medewerker Tafeltje Dekje medewerker Tafeltje Dekje coördinator UVV vrijwilligers in het Spaarne Ziekenhuis coördinator UVV vrijwilligers in het Kennemer Gasthuis (waarnemend) coördinator KG, als vervanger van Alexandra Ellis die met zwangerschapsverlof ging. Vrijwilligers In 2012 hebben 128 nieuwe vrijwilligers zich aangemeld. Met 119 daarvan heb ik een individueel kennismakingsgesprek gevoerd. De 9 vrijwilligers die een dergelijk gesprek niet hebben gehad, kwamen bij de UVV als aspirant bestuurslid, of als aspirant vrijwilliger bij De Pijlen of hebben het kennismakingsgesprek, op advies van de directeur, direct met de coördinator van Tafeltje Dekje gevoerd, omdat ze specifiek voor Tafeltje Dekje kwamen. Ook het afgelopen jaar bleek opnieuw dat aspirant vrijwilligers niet altijd een duidelijk beeld hebben van wat het vrijwilligerswerk inhoudt. Na alle kennismakingsgesprekken en het inwerken, zijn aan het einde van 2012 nog 69 van deze nieuwe vrijwilligers actief. Vaak blijkt na een maand of twee dat de vrijwillige werkzaamheden toch anders zijn dan gedacht of dat een vaste afspraak voor het vrijwilligerswerk niet in het schema past, of dat betaald werk niet genoeg ruimte laat. Dat is jammer, want veel tijd en energie gaan zitten in de kennismaking, het inwerken en de juiste vrijwilliger op de juiste plek krijgen. In 2012 bleek opnieuw dat de meeste aspirant vrijwilligers de UVV hebben gevonden via internet (41 personen). Onze website, met veel informatie en overzichtelijke weergave blijkt van veel belang voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. Het is ook daarom dat het bestuur besloten heeft tot het laten bouwen van een nieuwe website. In december is die de lucht in gegaan. Ondanks de kinderziektes zijn er veel positieve reacties op binnen gekomen. Veel belangstellenden vinden ons door te googelen op vrijwilligerswerk. Andere zoeken eerst contact met een van de ziekenhuizen (26 pers) en worden vervolgens verwezen naar de UVV. Daarna is mond tot mond reclame via familie en/of kennissen een belangrijke bron (23 pers.). Gevolgd door stukken in de krant of advertenties die vrijwilligers naar ons adres brengen (16 pers.). Ook via de Vrijwilligers Centrale in Haarlem, of het Steunpunt Vrijwilligerswerk in Heemstede vinden vrijwilligers de UVV (7 pers.). Tot slot de vrijwilligers die ons anders gevonden hebben (15 pers): dat zijn vrijwilligers die spontaan het kantoor zijn binnengestapt, naar aanleiding van onze raamadvertenties of die via andere vrijwilligersorganisaties (anders dan de vrijwilligerscentrale) zijn doorverwezen en zo bij ons terecht kwamen. Als ik kijk naar de verdeling van de gesprekken door het jaar heen, blijkt dat in 2012 de maanden oktober en november er bovenuit springen. Dat was niet zo gek: we hebben in die tijd in diverse kranten advertenties en informatie over de UVV gezet. Ook in januari en augustus zijn er veel kennismakingsgesprekken gevoerd. In 2012 bestond het grootste deel van de aspirant vrijwilligers net zoals andere jaren meer uit vrouwen dan mannen. In 2012 zijn in totaal 111 mensen gestopt met hun vrijwilligerswerk. Hieronder vallen niet alleen de nieuwe vrijwilligers die zich ingeschreven hebben, maar eigenlijk nooit echt aan het vrijwilligerswerk zijn begonnen, maar ook de vrijwilligers die na lange(re) tijd besloten hebben, om diverse redenen, te gaan stoppen. In 2012 zijn er 2 vrijwilligers die overleden zijn, terwijl ze nog actief waren. Ook afgelopen jaar is weer aan alle aspirant vrijwilligers gevraagd hoe ze bij de UVV terecht gekomen zijn. En zoals elk jaar komen de meeste vrijwilligers via de website:

7 Uitreiking Charlotte s Jacobprijs het bestuur van de UVV Haarlem e.o. Jaarlijkse uitje voor Boek aan Huis-vrijwilligers Cabaretière Funda tijdens jaarvergadering Kerstborrel in het Kennemer Gasthuis 500ste vrijwilliger met burgemeester en voorzitter 500ste vrijwilliger, daar hoort een taartje bij felicitaties voor Helmie van Ravestein bij benoeming tot directeur Lunch voor Tafeltje Dekje rijders workshop voetmassage Jubilarissen in het zonnetje gezet Vrijwilligers in het Spaarne Ziekenhuis

8 Het aanbod in het najaar bestond uit de volgende workshops/lezingen: 1. Lezing: Het co-patiëntschap 2. Workshop: Verkeersregels 3. Lezing: Mantelzorg 4. Workshop: Ademen 5. Workshop: Digitale Fotografie 6. Workshop: Introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers 7. Workshop: EHBO 8. Workshop: Voetmassage Met de instellingen waar UVV werkprojecten lopen, wordt altijd overlegd of zij cursusleiders kunnen leveren voor de workshops. Maar ook werden professionele trainers ingehuurd. De cursusruimten, incl. koffie, thee werden gratis ter beschikking gesteld door zowel het Spaarne Ziekenhuis als het Kennemer Gasthuis. De kosten van de lezing en de cursussen werden gedragen door de UVV. Een aantal feiten over 2012: 128 nieuwe vrijwilligers meldden zich aan en met 126 aspirant vrijwilligers werd een individueel kennismakingsgesprek gevoerd, door een bestuurslid, de directeur of een coördinator, 2 aspirant vrijwilligers trokken zich tijdens of na het kennismakingsgesprek terug, 69 aspirant vrijwilligers kregen een uitnodiging voor een afrondingsgesprek, 24 jubilarissen ontvingen tijdens de najaarsvergadering een oorkonde en bloemen, ook werd er tijdens de traditionele koffie afscheidsochtenden op gepaste wijze afscheid genomen van 54 gestopte vrijwilligers. Zij ontvingen hierbij onze dank en een UVV attentie, rond 7 december, de internationale dag van de vrijwilliger, ontvingen alle actieve vrijwilligers een attentie bestaande uit een doosje bonbons, aan verjaardagen en zieke vrijwilligers werd aandacht geschonken door een kaartje en zij die een kroonjaar te vieren hadden, ontvingen een boeket of bloemenbon, de vouwploeg heeft er ook afgelopen jaar weer voor gezorgd dat De Pijlen, het Jaarverslag en het cursusaanbod op tijd verzonden konden worden. Verzekering Via de gemeente Haarlem zijn onze vrijwilligers verzekerd via de uitgebreide VNG polis. Het gaat, voor alle duidelijkheid, om vrijwilligers die voor een Haarlemse organisatie -zoals de UVVonbetaald werk verrichten voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. De woonplaats van de vrijwilligers is dus niet van belang! Per 31 december 2012 gaf ons vrijwilligersbestand 504 actieve vrijwilligers aan, waarvan een aantal op meerdere projecten werken. Per bovengenoemde datum waren in totaal 531 werkplekken vervuld en stonden er 14 vacatures open. Helmie van Ravestein directeur Public Relations en Voorlichting Aan de hand van het Beleidsplan werd het geïnitieerde PR beleid uitgevoerd. Onze eigen website werd up to date gehouden. Zoals blijkt uit het overzicht komen de meeste nieuwe vrijwilligers via deze weg! Ons mededelingenblad De Pijlen werd elke drie maanden verstuurd. Uiteraard was er ook media aandacht voor onze jubilarissen die tijdens de najaarsbijeenkomst in het zonnetje werden gezet! In 2012 heeft de UVV twee nieuwe brochures laten maken: eind mei verscheen de algemene brochure, waarin informatie staat over alle activiteiten waarbij de UVV Haarlem betrokken is, evenals interviews met bestuursleden. In september is de ziekenhuisbrochure uitgekomen. Die brochure is gefinancierd met het geld dat wij ontvingen via de Charlotte s Jacobprijs, die de voorzitter op 2 april in ontvangst mocht nemen. Daarin wordt, naast beperkte algemene informatie, aandacht besteed aan de projecten in het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis. De beide brochures zijn aan alle vrijwilligers toegestuurd evenals aan alle instellingen waar de UVV Haarlem mee te maken heeft. Op 5 oktober was er een vrijwilligerssymposium over de vraag wat wil de vrijwilliger een bestuurslid en de directeur zijn daarbij aanwezig geweest. Deskundigheidsbevordering, workshops, lezingen en themabijeenkomsten Enerzijds in het kader van professionele ontwikkeling van de vrijwilligers, anderzijds in het perspectief van interne PR en het binden van vrijwilligers aan de organisatie, stond in 2012 deskundigheids-bevordering weer hoog op de agenda

9 OVERZICHT PROJECTEN SPAARNE ZIEKENHUIS Per 31 december 2012 Algemeen Tafeltje Dekje Spaarne Ziekenhuis - Dagbehandeling Hoofddorp en Heemstede - Spoed Eisende Hulp - Verpleegafdelingen 3e etage - Dienst Geestelijke Verzorging - Centrale Hal en Poliklinieken - Gynaecologie/ Verloskunde - Orthopedie - Voedingsondersteuning - Chirurgie Kennemer Gasthuis locatie Zuid - Dienst Geestelijke Verzorging en Muziekvrijwilligers - Centrale Hal - Klinische Geriatrie - Verpleegafdelingen - Voedingsondersteuning - Plantenverzorging - IC/ MC - PAAZ - Poli Endoscopie - Co-patiënten locatie Noord - Poliklinieken/Hal - Poli Endoscopie - Dagbehandeling Boek aan Huis Haarlem Boek aan Huis Heemstede Boek aan Huis Haarlemmermeer Heliomare Activiteitencentrum Luisterlezen Helmie van Ravestein (directeur) Paula Lommerse (coördinator) Laura Dekker (coördinator) Agaath Kieboom (contactpersoon) Nell de Koning (contactpersoon) Valerie Kwak (contactpersoon) Edo van Laecke (contactpersoon) Els van der Spruit (contactpersoon) Loes Disch (contactpersoon) Janny Wesseling (contactpersoon) Laura Dekker (coördinator) Wilma Hessels- Weehuizen (contactpersoon) Joke Oude Nijhuis (contactpersoon) Ria Rais (contactpersoon) Rina Reuvers (contactpersoon) Rina Reuvers en Els Houtman (contactpers.) Rina Reuvers (contactpersoon) Tonny Gadellaa (contactpersoon) Ria Kramer (projectleider) Marlies van Altena (projectleider) Hans Blokker (projectleider) Helmie van Ravestein (directeur) Helmie van Ravestein (directeur) Het jaar 2012 stond in het Spaarne Ziekenhuis (SZ) in het teken van de verschillende ontwikkelingen/ veranderingen waar de vrijwilligers nu en in de toekomst mee te maken krijgen. SZ heeft gekozen om het zorgconcept Planetree toe te passen. Planetree helpt het SZ met het waarmaken van zorg waarbij de patiënt en medewerker centraal staan. Het zorgconcept model bestaat uit twaalf kerncomponenten, verdeeld in betere zorg, helende omgeving en gezonde organisatie. Hiervoor krijgen alle werknemers, artsen én vrijwilligers een training. Vanaf september 2012 zijn de vrijwilligers ingedeeld. Langzaam maar zeker zal iedereen aan de beurt komen. Er kunnen twee vrijwilligers per keer deelnemen dus deze trainingen gaan door tot ver in In 2012 is de bouw van het nieuwe oncologisch centrum, in samenwerking met het AVL (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis), afgerond en zal begin 2013 officieel in gebruik worden genomen. Daarbij wordt bij de dagbehandeling oncologie een aparte groep vrijwilligers ingezet. Ook de activiteitentherapie begint in 2013 met een groep eigen vrijwilligers. Hierdoor vond aan het einde van het jaar een aantal verschuivingen in de bezettingen plaats of werden nieuwe vrijwilligers ingezet. Een aantal punten uit 2012 wil ik hier graag noemen: De afdeling chirurgie is in 2012 gestart met vrijwilligers in de voedingsondersteuning. Er is een nieuw soort vrijwilligerswerk gestart: een vrijwilliger geeft massages op afdeling interne. Er is een pilot geriatrie gestart, maar jammer genoeg ook weer gestopt wegens te weinig patiënten. In de toekomst is het mogelijk een doorstart te maken. De muziekcommissie is nieuw leven ingeblazen en de mensen zijn enthousiast. Bij de tevredenheidsenquête (in november onder de medewerkers gehouden) zijn de vrijwilligers op een gedeelde eerste plaats uitgekomen. Waarlijk iets om trots op te zijn! Het afgelopen jaar hebben we op verschillende manieren afscheid genomen van een aantal vrijwilligers. Van de een omdat zij een baan gevonden had, de ander omdat deze vrijwilliger 80 jaar was geworden. Maar ook door ziekte en overlijden hebben wij van vrijwilligers afscheid moeten nemen. Dat is verdrietig voor alle betrokkenen en we missen ze. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de fusieplannen met het Kennemer Gasthuis. Uiteraard zal een fusie op termijn consequenties hebben voor de verschillende afdelingen en daardoor ook voor de vrijwilligers, maar daar is nu nog niets over te zeggen. Het jaar werd afgesloten met een leuke Kerstmarkt waarbij iedere vrijwilliger een cadeau van zijn keuze kon inkopen. Tot slot werd de vrijwilligers een aangeklede borrel aangeboden, waarbij mevrouw Y. Wilders, lid van de Raad van Bestuur een mooie toespraak hield, waaruit de waardering voor onze vrijwilligers bleek. Laura Dekker coördinator UVV vrijwilligers Spaarne Ziekenhuis 16 17

10 KENNEMER GASTHUIS Het jaar begon met uitbreidingen: de vrijwilligers van patiëntenvervoer in het Kennemer Gasthuis (KG) kwamen onder de paraplu van de UVV; vrijwilligers startten met werkzaamheden bij de Intensive Care (IC/MC) en ook bij de Spoedeisende Hulp (SEH) werden vrijwilligers ingezet. In KG Noord is het aantal vrijwilligers enorm gestegen. Daar kwamen veel nieuwe vrijwilligers af op een oproep in een lokaal krantje waarin een trouwe KG vrijwilligster enthousiast over haar werkzaamheden in het ziekenhuis sprak. Ook het innovatieve project co-patiënt heeft gezorgd voor een uitbreiding van vrijwilligers. Voor dit project zijn ongeveer twintig nieuwe vrijwilligers aangetrokken Met deze innovatie won de UVV de Charlotte s Jacob prijs en op 2 april werd in het Kennemer Gasthuis tijdens een feestelijke en informatieve bijeenkomst de cheque van 2000 euro uitgereikt. De fusiebesprekingen tussen het KG en het Spaarne Ziekenhuis (SZ) trok veel media aandacht. Het bericht dat het KG financieel niet gezond werd geacht, gaf onrust in het ziekenhuis. De Raad van Bestuur heeft diverse maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat eind 2013 de situatie weer rooskleurig zal zijn. Tot nu merken de vrijwilligers weinig van deze situatie. Wel is duidelijk dat er momenteel ook bezuinigd wordt op bijvoorbeeld feestelijke bijeenkomsten en de mogelijkheid van het bestellen van diverse artikelen. De maaltijdmunten die verstrekt worden aan vrijwilligers zijn nog slechts voorbehouden aan deze speciale groep binnen het ziekenhuis, dus niet meer voor eigen personeel. In het kader van bovengenoemde ontwikkelingen kijkt het ziekenhuis naar de mogelijkheid om eventueel vrijwilligers extra of aanvullend in te zetten. In de loop van 2013 zal duidelijk worden waar dit toe zal leiden. Zonder enige twijfel blijft het feit dat in deze zorgelijke tijd de vrijwilliger meer dan ooit van toegevoegde waarde is voor het KG! En verder? Wat door veel vrijwilligers als een groot gemis wordt ervaren is dat sinds juli 2012 het Metro-krantje niet meer wordt verstrekt. Dit was een mooie binnenkomer bij de patiënten op de diverse afdelingen. Wat ook betreurd wordt, is dat op sommige afdelingen geen bloemen en planten meer mogen zijn. Hier en daar zijn de werkzaamheden van de vrijwilligers op de verpleegafdelingen enigszins afgenomen, reden voor sommigen om te stoppen. Begin september is de coördinator van de vrijwilligers in het KG, Alexandra Ellis vervroegd met zwangerschapsverlof gegaan. Begin oktober is zij, twee maanden te vroeg, bevallen van een jongenstweeling. Sinds 1 oktober neemt ondergetekende de taken van de vrijwilligerscoördinator tijdelijk waar. Aan het eind van het jaar is er, zoals gebruikelijk, een feestelijke en goed bezochte kerstborrel met buffet georganiseerd. Voor de Dienst Geestelijke Verzorging was er op 24 december een speciale jaarlijkse bijeenkomst. Verder hebben de vrijwilligers ook de Kerstmarkt mogen bezoeken, die dit jaar voor het eerst in het KG is georganiseerd. Deze sfeervolle Kerstmarkt -waar iedereen zijn eigen cadeau kon samenstellen- komt in de plaats van het traditionele kerstpakket. Over het algemeen is hier enthousiast op gereageerd door de vrijwilligers. Aileen Croll waarnemend coördinator UVV vrijwilligers Kennemer Gasthuis TAFELTJE DEKJE Het project Tafeltje Dekje is, al sinds 1956, de stedelijke warme maaltijdvoorziening van de Gemeente Haarlem en voorziet oudere en mindervalide Haarlemmers met een kleine beurs van een warme maaltijd. Ook jongeren kunnen in aanmerking komen, wanneer zij om een of andere reden niet in staat zijn zelf voor de warme maaltijd te zorgen. De maaltijden worden aangevraagd als men door ziekte, ziekenhuisopname of leeftijd niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen. Men heeft de keuze uit drie menu s, waarbij de losse componenten onderling uitwisselbaar zijn. Hierdoor zijn er dagelijks zeven menu mogelijkheden. Het A-menu is altijd standaard aardappelen, groente, vlees; op het B- en C-menu staan ook gerechten zoals rijst, macaroni, vis, stamppotten e.d. Deze uitgebreide keuze wordt door de cliënten zeer gewaardeerd. De maaltijd bestaat uit een hoofd- en nagerecht en er wordt rekening gehouden met diëten. Op vrijdag kan er een koude maaltijd voor het weekend worden meegeleverd. Ongeveer 37% van de cliënten maakte hiervan gebruik. - Deze maaltijden kunnen worden aangevraagd bij: - Tafeltje Dekje kantoor - Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z.) Zuid-Kennemerland - Loket Haarlem (Schalkwijk & Noord) De warme maaltijdvoorziening is erop gericht, dat ouderen en mindervaliden zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het bestuur van de UVV maakt ieder jaar een prestatieplan en ontvangt naar aanleiding van dit plan een subsidie voor Tafeltje Dekje van de gemeente Haarlem. De UVV en de leverancier van de warme maaltijd vormen samen met een diëtiste van Zorgbalans de menucommissie. Vanuit deze commissie wordt de samenstelling, portiegrootte en temperatuur van de maaltijd gecontroleerd volgens de vastgestelde normen. Vrijwilligers van de UVV bezorgen van maandag tot en met vrijdag de warme maaltijd bij de cliënten thuis. Zij proberen om de maaltijd tussen 12:00 13:15 uur te bezorgen en ondanks de vele omleidingen in het verkeer lukte dit bijna altijd. Naast het brengen van de maaltijd heeft de bezorger ook een sociaal signalerende functie. Vaak is hij / zij het enige contact van de cliënt met de buitenwereld. Tijdens de vakantie periode en ook op feestdagen zijn er altijd genoeg vrijwilligers bereid om in te vallen en de maaltijden rond te brengen. In 2012 werden er dagelijks 16 routes door ± 100 vrijwilligers gereden. Zij bezorgden in totaal maaltijden en reden hiervoor ongeveer km. In 2012 hebben wij afscheid genomen van 18 rijders, 7 om gezondheidsredenen, 1 door overlijden, 4 vanwege hun leeftijd en 6 door werk of andere redenen. We hebben 13 nieuwe rijders verwelkomd. Ook hebben we in 2012 de vacature ingevuld voor een gastvrouw/heer op de donderdag. Vanaf februari hebben we twee gastheren die om en om hun taak uitstekend vervullen. De jaarlijkse lunch voor Tafeltje Dekje rijders was op zaterdag 10 november in Villa Westend. Heel veel rijders kwamen naar deze gezellige locatie en genoten van de lunch. Paula Lommerse Marchand projectleider Tafeltje Dekje 18 19

11 BOEK AAN HUIS Boek aan Huis Haarlem Boek aan Huis Haarlem begon het jaar 2012 met 12 routes die verzorgd werden door 13 rijders en 4 vaste invallers. In de loop van het jaar kwamen 4 nieuwe vrijwilligers ons team versterken. In het begin van de zomer kregen twee van onze trouwe vrijwilligers, tijdens het bezorgen van de boeken, een ernstig verkeersongeluk buiten hun schuld. Zij hebben geruime tijd in het ziekenhuis moeten verblijven. Hun revalidatie is langdurig, maar gaat goed. Het zal echter toch nog wel enige tijd duren voordat zij hun vrijwilligersactiviteiten weer kunnen voortzetten. Onze rijders bezorgden bij 67, voornamelijk lezeressen, één maal per 3 weken een aantal boeken. Deze mensen stellen onze service enorm op prijs. Een aantal van deze lezers krijgt weinig bezoek en vindt het heerlijk als er af en toe iemand langskomt. Het aantal lezers schommelde wat, er vielen er een paar af en er kwamen er weer een paar bij. Met enige regelmaat wordt getracht om door middel van flyers de Boek aan Huis mogelijkheid onder de aandacht van vooral bejaardencentra te brengen, echter deze acties hebben nog weinig resultaat opgeleverd. Het blijft jammer dat er in zo n grote stad zo weinig gebruik wordt gemaakt van deze unieke service. Het contact en de samenwerking met de Stadsbibliotheek was uitstekend. Het jaar werd afgesloten met 11 routes, 67 lezers, 12 rijders en 4 invallers. Ria en Leen Kramer projectleiding Boek aan Huis Heemstede Het project Boek aan Huis Heemstede werd in 2012, net als in de afgelopen jaren, uitgevoerd door 4 vaste vrijwilligers en een invaller. De projectleiding werd gedeeld tussen de projectleider en een vrijwilliger die haar met raad en daad terzijde staat en ook het administratieve deel voor haar rekening neemt. Een van de rijders is inmiddels al 21 jaar werkzaam via de UVV. Een andere rijder, die in 2011 gehuldigd werd omdat ze 15 jaar bij de UVV actief was, moest tot haar grote spijt in september stoppen. Zij is opgevolgd door een nieuwe UVV vrijwilliger. In begin 2012 maakten 24 lezers gebruik van de Boek aan Huis dienst, aan het eind van het jaar liep het aantal terug tot 20 personen. De lezers die geen gebruik meer van de Boek aan Huis dienst wilden maken, waren meestal al op hoge leeftijd. De boeken werden in de bibliotheek Haarlem uitgezocht door medewerkers van de bibliotheek, in tasjes gedaan en naar de vestiging Heemstede gestuurd. Bijna altijd waren de lezers heel blij met de juiste inhoud van het tasje en heel tevreden met bezoek van de vaste vrijwilliger. De rijder heeft eigenlijk een vertrouwenspositie en kent de thuissituatie van de meestal oudere lezer. De lezers waarderen het werk van de vrijwilligers heel erg! Marlies van Altena en Ineke Wieringa projectleiding Ook dit jaar werden de Boek aan Huis vrijwilligers van zowel Haarlem als Heemstede door de bibliotheek uitgenodigd voor het traditionele jaarlijkse uitje met wat lekkers. Op 14 december kwam men bij elkaar in de Doelenzaal van de Stadsbibliotheek waar de vrijwilligers werden onthaald op koffie met gebak. De medewerkster van de bibliotheek die al jarenlang Boek aan Huis onder haar hoede heeft verraste eenieder, gehuld in passende historische kleding, op een educatieve en zéér leerzame presentatie over de geschiedenis van het Doelengebouw, waarna als afsluiting een interessante rondleiding gegeven werd. Prettig om één keer per jaar met alle Boek aan Huis vrijwilligers samen te komen. Wat betreft de activiteiten is het volgende te melden: In 2012 zijn de grootletterboeken gewisseld zodat er weer volop keuze is voor de meeste klanten van Boek aan Huis. Het aantal persoonlijke aan huis bezorgingen is nog steeds laag en de bezorgingen bij de zorgcentra is licht afgenomen, meestal om gezondheidsredenen. Er zijn nu totaal 12 vrijwilligers actief met het afleveren van alle boeken en er staan liefst 5 vrijwilligers op de reservelijst te trappelen. De meeste vrijwilligers rijden de route met de fiets. De kilometer declaraties zijn daardoor miniem. Er wordt bezorgd in Hoofddorp, Badhoevedorp, Nieuw-Vennep, Zwanenburg en Rijsenhout, met in totaal 9 routes. De contacten met de bibliotheek Hoofddorp-Centrale en de vier nevenvestigingen binnen de Haarlemmermeer zijn uitstekend. Dit jaar vond er door overplaatsing en pensionering een dubbele wisseling plaats van contactpersoon binnen de bibliotheek, maar dit heeft niet tot processtoringen geleid. Na een vraag vanuit de bibliotheek, is er samen met de directeur van de UVV-Haarlem overleg geweest over mogelijkheden om de vrijwilligerswerkzaamheden uit te breiden met het uitzoeken van de boeken. Uiteindelijk is door de bibliotheek besloten dit niet door te voeren. Medio december is door de bibliotheek een bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers om ze te bedanken, het gehele proces te evalueren, kleine aanpassingen te bespreken en zo te zorgen dat de neuzen in de zelfde richting blijven. Deze bijeenkomst werd, zowel door de vrijwilligers als de contactpersonen bij de bibliotheekvestigingen, zeer op prijs gesteld. LUISTERLEZEN Hans Blokker, projectleider Luisterlezen is bestemd voor alle mensen met een visuele handicap of leesbeperking, die geen gebruik kunnen maken van de voorzieningen van de openbare bibliotheek. Het Loket aangepast - lezen, is afgeleid van de NLBB (Ned. Luister en Braille Bibliotheek) en verzorgt deze dienstverlening sinds 1 januari Het loket is niet alleen bestemd voor de doelgroep blinden en slechtzienden, maar ook voor mensen die als gevolg van reuma, een motorische handicap, afasie, spasticiteit of dyslexie, geen boek kunnen hanteren. Verkrijgbaar zijn braille boeken, gesproken boeken, kranten en tijdschriften. Tevens zijn studieboeken beschikbaar en zelfs gebruiksaanwijzingen. De lectuur wordt aan huis bezorgd. Ook via de computer kunnen 24 uur per dag de boeken besteld worden. Voor jongere mensen met dyslexie is dit een welkome aanvulling. De vrijwilligers helpen onder meer bij het opstellen van voorkeurslijsten, waarvoor men gebruik kan maken van een catalogus. Ook wordt instructie gegeven over het gebruik van de Daisy speler, waarop cd-rom s worden afgespeeld. Met het Daisy systeem kan in het gesproken boek o.a. gebladerd worden of een hoofdstuk opgezocht worden. Drie UVV-vrijwilligers bezoeken mensen in geheel Zuid-Kennemerland. Elke vrijwilliger heeft zijn/haar wijk of district, uiteenlopend van Zandvoort, Vogelenzang, Heemstede, Bloemendaal, Haarlem en IJmuiden. Door veranderingen in de opzet van het Loket aangepast lezen, hebben de vrijwilligers in 2012 geen enkele vraag doorgestuurd gekregen. Helmie van Ravenstein directeur Boek aan Huis Haarlemmermeer Boek aan Huis Haarlemmermeer is geen erg groot project, schreef de vorige projectleider in zijn jaarverslag. Het gaat echter niet om een eenmalig iets maar om een voortdurende activiteit van de UVV Haarlem. Wellicht kunnen we meer vrijwilligerswerk verrichten als de lezers (in dit geval de boekenlezers) dit in de gaten hebben

12 MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE UVV HAARLEM E.O. Overzicht gewerkte uren door UVV-vrijwilligers (verschillende vrijwilligers werken op meerdere projecten) uren per jaar Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis Gastvrouwen/heren Centrale Hal/ Poliklinieken 61 Dagbehandeling 31 Klinische Geriatrie 3 Verpleegafdelingen 85 Voedingsondersteuning 20 Spoedeisende Hulp 16 PAAZ 4 Patiëntenvervoer 10 Plantenverzorging 1 Poli Endoscopie 5 IC/MC 1 Planetree 2 Co- patiënten (pilot) vrijwilligers 1 dagdeel per week Dienst Geestelijke Verzorging- en muziekvrijwilligers 86 vrijwilligers 1 dagdeel per maand Tafeltje Dekje 96 vrijwilligers bezorgen 1 x per week de warme maaltijd op werkdagen 2 uur per week Heliomare 54 vrijwilligers in de huiskamer, bij creatieve activiteiten, sportbegeleiding, bezigheidstherapie 1 dagdeel per week Boek aan Huis 29 vrijwilligers bezorgen 1 x per 3 weken de boeken 1 dagdeel per 3 weken Mededelingenblad De Pijlen 4 redactieleden en 6 vrijwilligers voor de verzending 50 uur per nummer x Bestuur 7 vrijwilligers Landelijke UVV (LUVV) en Provinciale UVV Regio West De Unie Van Vrijwilligers is een landelijke vrijwilligersorganisatie die in jaar bestond. Verdeeld over 70 plaatselijke afdelingen geven ruim vrijwilligers praktische zorg en ondersteuning bij instellingen en individuele hulpvragers. De uitvoering van deze zorg en ondersteuning vindt voornamelijk plaats in de zorg- en welzijnssector. De UVV s werken allen met vrijwilligers in en om de plaats waar ze gevestigd zijn. Verzorgings- en verpleeghuizen, zorghotels en ziekenhuizen zijn vooral de plekken waar de vrijwilligers actief zijn. Voorbeelden van projecten zijn o.a. activiteitenbegeleiding, begeleiding naar ziekenhuizen, boek aan huis en voorlezen, helpen bij gymnastiekoefeningen, huiskamerproject, (koffiedrinken met bewoners) Tafeltje Dekje, theeschenken, vervoersbegeleiding en verzorgen van ontspanning UVV Haarlem e.o. behoort samen met Amsterdam, Barendrecht, Den Haag, Den Helder e.o. Dordrecht, Enkhuizen, H.I. Ambacht, Hoorn, Krommenie, Leidschendam/ Voorburg, Rotterdam, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Zwijndrecht tot de Regio West. De regio heeft als doel: een verbinding te realiseren tussen de afdelingen in de regio en het landelijke bestuur; bij te dragen aan de uitwisseling van informatie tussen de afdelingen in de regio; zaken van gemeenschappelijk belang te signaleren en aan de orde te stellen; bij te dragen aan de bevordering van de (bestuurs)kwaliteit van de afdelingen en daarmee aan de kwaliteit van het vrijwilligerswerk. In het jaar 2012 was vooral het adviesrapport van de denktank - met als motto vernieuwing - een belangrijk onderwerp. Punten die uit dit rapport naar voren zijn gekomen en waaraan in 2013 verder aandacht moet worden besteed zijn: discussie over het al dan niet laten voortbestaan van de provinciale- en/of regionale bestuurslaag; voor de eerstkomende twee jaar moeten extramurale activiteiten speerpunt zijn; ook is aan het landelijk bestuur gevraagd het initiatief te nemen in het formuleren van een concept actieplan. Overige zaken waarmee de LUVV zich heeft beziggehouden/bij betrokken is geweest: In overleg met de leden is besloten dat de UVV haar website zal vernieuwen. Er komt een geheel nieuw ontwerp dat -zowel qua ontwerp als qua techniek- past bij de verwachting van de klanten. Voor het vergroten van haar naamsbekendheid heeft de UVV een advertorial geplaatst in het veel gelezen blad Metro. De Vereniging Unie Van Vrijwilligers is lid van de Vereniging NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) en is voorzitter van het Landelijk Overlegplatform Vrijwilligersorganisaties in de Zorg. Tevens is de vereniging lid van de Stichting Coalitie ERBIJ, die strijdt tegen eenzaamheid onder ouderen en kwetsbare mensen. Hetty van Lunenburg asp. secretaris Totale inzet in

13 PLATFORM VRIJWILLIGERSHULP WWZ ZUID-KENNEMERLAND Vier maal per jaar komt het Platform Vrijwilligershulp bijeen, met als doel het uitwisselen van ideeën en activiteiten op het gebied van vrijwilligershulp in wonen, welzijn en zorg Zuid-Kennemerland. Het werkgebied omvat de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Bennebroek en Haarlemmerliede/ Spaarnwoude. Het Platform wordt ondersteund door Net Werk Vrijwilligerswerk Zuid-Kennemerland. De directeur was bij alle vergaderingen van het Platform in 2012 aanwezig. De deelnemende organisaties aan het Platform Vrijwilligershulp WWZ Zuid-Kennemerland zijn onder andere: - De Baan - De Hartekampgroep - Humanitas Zuid Kennemerland - Informatie Steunpunt 1e lijns GGZ - GGZingeest - Katholieke Bond van Ouderen (KBO) - Kontext - Parochiegemeenschap Schoten - Rode Kruis - Rolmobiel - Sensoor West-midden - Stem in de stad - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede - Stichting Thuiszorg Gehandicapten - Stichting Voedselbank Haarlem - Stichting Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland - Vrijwilligerscentrale Haarlem - Vluchtelingenwerk Nederland - Tandem - t Web - Tandem mantelzorg ondersteuning - Unie Van Vrijwilligers afd. Haarlem e.o. - Zonnebloem Haarlem - Zonnebloem Zuid-Kennemerland - Cliënten Belangenbureau K.A.M. - Ouderenwerk CZW - Steunpunt voor Ouderen - DOCK Haarlem - Haarlemmers helpen Haarlemmers - Vrijwillige Hulpdienst Haarlem Helmie van Ravestein directeur 24

INHOUDSOPGAVE. Beleidsplan 5. Activiteitenplan 7. Doelstelling 8. Landelijke UVV (LUVV en Provinciale UVV Regio West 8.

INHOUDSOPGAVE. Beleidsplan 5. Activiteitenplan 7. Doelstelling 8. Landelijke UVV (LUVV en Provinciale UVV Regio West 8. INHOUDSOPGAVE Organogram 2 Voorwoord 3 Bestuur 4 Beleidsplan 5 Activiteitenplan 7 Doelstelling 8 Landelijke UVV (LUVV en Provinciale UVV Regio West 8 Financiën 2011 9 In Memoriam 10 Projecten, coördinatoren,

Nadere informatie

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers Unie van Vrijwilligers Sterk in verbinden UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief Tafeltje Dekje In het ziekenhuis Bibliotheek aan Huis Winkeltjes in zorginstellingen Over ons Ruim 75 jaar actief van mens

Nadere informatie

Doe mee met UVV VAN HET BESTUUR VAN DE REDACTIE

Doe mee met UVV VAN HET BESTUUR VAN DE REDACTIE Doe mee met UVV DE PIJLEN VAN HET BESTUUR Leuk vindt u niet? Deze nieuwe lay-out van De Pijlen! Een nieuw jaar, een nieuw begin, ook voor De Pijlen. Het doel van het blad is natuurlijk niet veranderd.

Nadere informatie

2016 Jaarverslag. Unie van Vrijwilligers Haarlem e.o.

2016 Jaarverslag. Unie van Vrijwilligers Haarlem e.o. 2016 Jaarverslag Unie van Vrijwilligers Haarlem e.o. Inhoud Voorwoord 3 Doelstelling 3 Beleid 3 Maatschappelijke bijdrage 3 Kernactiviteiten 4 UVV Haarlem in 2016 5 Financiële ontwikkelingen 2016 7 Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk InformatIe Voor VrIjwIllIgers

Vrijwilligerswerk InformatIe Voor VrIjwIllIgers Vrijwilligerswerk Informatie voor vrijwilligers Vrijwilligerswerk In het St. Antonius Ziekenhuis zetten veel mensen zich vrijwillig in voor patiënten en bezoekers. Het werk van vrijwilligers is een zeer

Nadere informatie

DE PIJLEN. Doe mee met UVV TAFELTJE DEKJE, VAN BEGIN TOT EIND (SLOT) JUBILARISSEN. Jaargang 27 - nr. 4 - december 2013

DE PIJLEN. Doe mee met UVV TAFELTJE DEKJE, VAN BEGIN TOT EIND (SLOT) JUBILARISSEN. Jaargang 27 - nr. 4 - december 2013 Doe mee met UVV DE PIJLEN TAFELTJE DEKJE, VAN BEGIN TOT EIND (SLOT) Waar waren we gebleven? Oh, ja, de verzamellijsten, de dieetlijst en de lijst voor de bestellingen voor een dag zijn klaar. De firma

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis

Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis Vrijwilligers Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Vrijwilligerswerk in het Catharina Ziekenhuis Gastvrij Het Catharina Ziekenhuis heeft gastvrije zorg hoog in het vaandel

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

CONTACTBRIEF nr

CONTACTBRIEF nr CONTACTBRIEF nr.03 2013 Bereikbaarheid Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) De HVE is op maandag t/m vrijdag (tussen 09.00 en 13.00 uur) rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer 06-15587336. Buiten deze uren

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie:

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie: Beleidsplan Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden 2012-2017 Onze missie: Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van intramurale en extramurale activiteiten met flexibiliteit,

Nadere informatie

Lees het volledige verhaal op uvv.online-magazine.nl

Lees het volledige verhaal op uvv.online-magazine.nl Sterk in verbinden Prinses Margriet feliciteert jarig UVV Maaltijden via Tafeltje-dek-je Opvang in het ziekenhuis Jonge vrijwilligers aan het werk Professor Meijs over waarde vrijwilligerswerk Voorwoord

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 (inclusief de jaarrekening 2014) STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND

Jaarverslag 2014 (inclusief de jaarrekening 2014) STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND Jaarverslag 2014 (inclusief de jaarrekening 2014) STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Activiteiten in 2014... 3 Naamsbekendheid in Rotterdam en omstreken... 3 Voorlichtingen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Verder met Taal P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK

Jaarverslag Stichting Verder met Taal  P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK Jaarverslag 2015 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl P/A Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 6 Externe contacten 7 Interne

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand die

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben.

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben. Jaarrapportage 2013 Missie Het Platform wil bijdragen aan een samenleving waar mantelzorg een eigen, unieke vorm van zorg is die naast professionele en vrijwillige zorg een volwaardige plek inneemt in

Nadere informatie

Dagverzorging. Zorg voor elkaar

Dagverzorging. Zorg voor elkaar Dagverzorging Zorg voor elkaar Dagverzorging: ontspannen en afwisselend Welkom bij Wittenbergzorg Woont u nog zelfstandig, maar mist u het contact met mensen? Of is iedere dag hetzelfde en zoekt u daarom

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2013 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2013 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1 De cijfers... 2 1.2 Het hospice... 3 1.3 De thuiszorg... 4 2 De organisatie... 5 3

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers Vrijwilligerswerk Vrijwilligers Inhoudsopgave Inleiding 4 Johanniter Hulp Groep 5 Diverse projecten 6 Meer informatie 10 3 Inleiding Het vrijwilligerswerk in het St Jansdal wordt gezien als een welkome

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Jaarverslag 2016

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2016 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Amersfoort. Nieuw jaar. Februari Van de voorzitter

Amersfoort. Nieuw jaar. Februari Van de voorzitter Amersfoort Contactblad Secretariaat E-mail:lorette@mkxinterim.nl Gironummer NL37INGB000 2577711 t.n.v. Stichting Unie van Vrijwilligers Doelstelling Het verlenen van vrijwillige hulp en steun aan de hulpvragers

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander

VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander VRIJWILLIGERSVACATURE Locatie De Meander Per direct. is er een vacature voor de functie van Vrijwillige Gastvrouw Wij zijn op zoek naar een aantal trouwe vrijwilligers die onze cliënten, beroepskrachten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

DE PIJLEN. Van het bestuur. Jaargang 29 - nr. 1 - april 2015

DE PIJLEN. Van het bestuur. Jaargang 29 - nr. 1 - april 2015 DE PIJLEN Van het bestuur door: Lida Veen, voorzitter 2015 Is alweer drie maanden oud en tegen de tijd dat u dit stukje onder ogen krijgt, hebben wij het feest ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Algemeen Het bestuur

JAARVERSLAG 2016 Algemeen Het bestuur JAARVERSLAG 2016 Algemeen In september 2000 opende 't Paradies met als algemene beleidsdoelstelling: door een aanbod van activiteiten, aansluitend bij de wensen en behoeften, de senioren ondersteunen in

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBÖRG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM

VRIJWILLIGERSWERK. Telefoon 0597-565500 STICHTING ZORGCENTRUM DE BLANCKENBÖRG EIKENLAAN 34 9697 RW BLIJHAM TOT SLOT Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten dat zowel de organisatie als de vrijwilliger zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dit is een van de basisregels voor een

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van HOI over 2016. De drie deelnemende geloofsgemeenschappen, Paaskerk, Titus Brandsmaparochie en H. Hartparochie hebben hun vertrouwen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in het Havenziekenhuis

Vrijwilligerswerk in het Havenziekenhuis Vrijwilligerswerk in het Havenziekenhuis Deze folder is bestemd voor vrijwilligers van het Havenziekenhuis. De vrijwilligers bieden in onze organisatie aanvullende zorg en met hun uiteenlopende werkzaamheden

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

DE PIJLEN. Doe mee met UVV VAN HET BESTUUR. Indienen van declaraties WEL ZIJN MARKT 2015

DE PIJLEN. Doe mee met UVV VAN HET BESTUUR. Indienen van declaraties WEL ZIJN MARKT 2015 Doe mee met UVV DE PIJLEN VAN HET BESTUUR door: Lida Veen, voorzitter Een hoogtepunt in het UVV-jaar is het in het zonnetje zetten van de jubilarissen. Op de druk bezochte najaarsbijeenkomst werden 21

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. De Stichting Leendert Vriel Almelo e.o. Is aangesloten bij VPTZ Nederland.

Jaarverslag Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. De Stichting Leendert Vriel Almelo e.o. Is aangesloten bij VPTZ Nederland. 1 Jaarverslag 2016 Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg dnalreden De Stichting Leendert Vriel Almelo e.o. Is aangesloten bij VPTZ Nederland 2 Inhoudsopgave Voorwoord door voorzitter blz. 3 Bestuursleden

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o.

Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o. Jaarverslag 2015 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o. In de afgelopen 29 jaar heeft de Stichting haar bestaansrecht ondubbelzinnig bewezen, hetgeen

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting De Klaprozen

Beleidsplan Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Beleidsplan Stichting De Klaprozen 2013-2016 Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Februari 2013 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

Neurologie / Cardiologie. Afdelingsinformatie 6B

Neurologie / Cardiologie. Afdelingsinformatie 6B Afdeling: Onderwerp: Neurologie / Cardiologie Afdelingsinformatie 6B 1 Welkom op afdeling 6B Neurologie/ Cardiologie Voor u als patiënt en als contactpersoon hebben wij een folder gemaakt over de werkwijze

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee

Beleidsnotitie. Stichting Unie Van Vrijwilligers. Afdeling Goeree-Overflakkee Beleidsnotitie Stichting Unie Van Vrijwilligers Afdeling Goeree-Overflakkee Datum: 17 november 2015 Status: vastgesteld door het bestuur Versie: 6.1 Versie 6.1, 17 november 2015 pag. 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Fooruit

Vrijwilligersbeleid Fooruit Vrijwilligersbeleid Fooruit Inhoud 1 - Inleiding.... 2 1.1 Missie, visie en doelstelling... 2 1.2 Visie op vrijwilligerswerk... 2 2 De organisatie... 3 2.1 Het Organogram... 3 2.2 Werving en selectie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2016 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad 2016

JAARVERSLAG Cliëntenraad 2016 JAARVERSLAG Cliëntenraad 2016 Naam document: Jaarverslag 2016 Document beheerder: Coördinator Communicatie Status document: definitief Vastgesteld door: cr 30-3-2017 en 22-5-2017 Versie: 1 Goedgekeurd

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Stayokay Wereldweekend

Stayokay Wereldweekend Stayokay Wereldweekend 2009 1. Wat is het Stayokay Wereldweekend? Het Wereldweekend voor gezinnen die wel een opkikker kunnen gebruiken Samen met Humanitas en het Rode Kruis nodigt Stayokay 200 gezinnen

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

SRG Nieuwsbrief 14. Kaderdag 7 maart 2015

SRG Nieuwsbrief 14. Kaderdag 7 maart 2015 SRG Nieuwsbrief 14 Kaderdag 7 maart 2015 SRG Nieuwsbrief 14 februari 2015 De medewerkers hebben afgelopen periode gehoord op welke reis zij voorlopig ingedeeld zijn. Aan het meegaan als medewerker zijn

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie De Pelikaan is een buurthuis in de wijk Rosarium in Krommenie. Een wijk van 18.000 mensen en een rijk verenigingsleven. Het gebouw stamt uit 1985 en heeft een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Het is weer zomer?! In de thuiszorg altijd een drukke periode. We gaan ons uiterste best doen om de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verzorgen. In deze brief

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Huiselijk verzorgd in de laatste levensfase

Huiselijk verzorgd in de laatste levensfase Huiselijk verzorgd in de laatste levensfase Jaarverslag 2013 Voor u ligt onze verslaglegging van het jaar 2013. Zoals u zult vernemen, was het in meerdere opzichten een bijzonder jaar waarin de viering

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie