DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel"

Transcriptie

1 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie januari 2012 Pag. 1 van 38

2 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1 PBM Detailprocesmodellen Mutatie- & Vertaling notitie PBM meetprocessen Kleinverbruik Mutatie- en meetprocessen en de wet (6-4-11) 0.11 DPM hoofdstukken KV completeren en DPM hoofdstukken GV toevoegen 0.34 Reviewcommentaar DPM expertgroep verwerkt Concept DPM expertgroep 0.9 Conceptversie DPM voor vaststelling Concept ALV NEDU naar ALV NEDU 1.0 DPM Mutatie- & meetprocessen Vastgesteld ALV NEDU ALV NEDU Gegevensuitwisseling 1.1 DPM Mutatie- & Meetprocessen Gegevensuitwisseling N.a.v. IcEG DPM Expertgroep 1.2 DPM Mutatie- & Meetprocessen Gegevensuitwisseling Concept DPM Expertgroep 1.3 DPM Mutatie- & Meetprocessen Gegevensuitwisseling Concept DPM Expertgroep 3.3 DPM Mutatie- & Meetprocessen Gegevensuitwisseling Wijzigingen n.a.v. opstellen IcEG DPM Expertgr 3.9 Conceptversie DPM Mutatie- & Meetprocessen Gegevensuitwisseling voor vaststelling naar ALV NEDU 4.0 DPM Mutatie- & Meetprocessen - Gegevensuitwisseling Wijzigingen n.a.v. opstellen IcEG ALV NEDU Vastgesteld ALV NEDU ALV NEDU Brondocumenten Naam Eigenaar Datum Versie Status MPM Marktmodel Mutatie- en meetprocessen EDSN Definitief Notitie Mutatie- en meetprocessen en de wet (ALV NEDU) EDSN Definitief Vastgestelde DPM s Stroomopwaarts in ALV NEDU EDSN - Definitief EDSN Dienstbeschrijvingen R12 EDSN Definitief Informatiecode Elektriciteit & Gas ( ) NEDU 1.0 Definitief Pag. 2 van 38

3 Inhoud 1 INLEIDING PROCESAFSPRAKEN OPVRAAG UIT REGISTERS OPVRAAG UIT -CODEBOEK OPVRAAG UIT TOEGANKELIJK MEETREGISTER STAMGEGEVENS STAMGEGEVENS VAN DE MEETINRICHTING OPVRAAG GEGEVENS VAN HET PRIMAIRE DEEL VAN DE MEETINRICHTING OPVRAAG HISTORISCHE MEETGEGEVENS MUTATIEPROCESSEN INHUIZING LEVERANCIERSWITCH UITHUIZING EINDE LEVERING PV SWITCH BULK PV SWITCH UITWISSELEN MEETGEGEVENS AFHANDELING DISPUTEN OPVRAGEN GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE COMPENSATIEVERGOEDING MEETVERANTWOORDELIJKESWITCH BEËINDIGEN MEETVERANTWOORDELIJKHEID WIJZIGEN NAAM EN/OF VERBLIJFSFUNCTIE EN/OF COMPLEXBEPALING BIJLAGE WIJZIGINGEN T.O.V. VOORGAANDE VERSIE Pag. 3 van 38

4 1 Inleiding In het kader van het marktmodel Stroomopwaarts worden wijzigingen doorgevoerd op verschillende componenten en procesonderdelen. Dit heeft ertoe geleid dat de procesafspraken op sectorniveau (afspraken tussen marktpartijen) zijn veranderd en er detail procesbeschrijvingen nodig zijn, zodat alle marktpartijen de uitvoering begrijpen en weten wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn. Het marktmodel Stroomopwaarts is beschreven op twee niveaus. Het eerste niveau betreft het Marktprocesmodel (MPM), waarin op hoofdlijnen de ontwerpcriteria worden vastgelegd. Het tweede niveau is het Detailprocesmodel (DPM) waarin per proces alle afspraken worden vastgelegd en in detail besproken. Dit DPM is onderdeel van de beschrijving van de mutatie- en meetprocessen en behoort bij het MPM Mutatie- en meetprocessen (voor meest actuele versie, bezoek In dit MPM en DPM wordt een totaalbeeld beschreven van de procesafspraken, verantwoordelijkheden en informatie-uitwisseling voor alle mutatieprocessen waarbij interactie tussen marktpartijen nodig is. Er is getracht om niet de wijzigingen ten opzichte van een vroeger marktmodel te beschrijven, maar om te borgen dat alle noodzakelijke informatie omtrent de mutatie- en meetprocessen in het MPM en DPM te specificeren. Structuur documentatie marktmodel MPM Marktmodel Ontwerpcriteria marktmodel: Definities Scope van de veranderingen in Stroomopwaarts Algemene uitgangspunten (incl. bewaartermijn per marktrol) Rollen en verantwoordelijkheden per marktrol Bewaartermijnen per gegevenssoort DPM Detail procesbeschrijvingen tekst & figuur Aanvullende proces specifieke uitgangspunten Informatie-uitwisseling Controles Correcties Indien-/reactietermijnen Doelgroep: - Marktpartijen - Besluitvorming - Systeembouw - EDSN (systeembouw) - Basis voor codes Doelgroep: - Marktpartijen - Besluitvorming - Systeembouw - EDSN (systeembouw) - Basis voor codes Systeem / Techniek / IT Systeembeschrijving Centrale systemen EDSN (doelgroep: intern) Servicebeschrijvingen (Systeembeschrijving / Interfaces ) EDSN (doelgroep: marktpartijen) Systeembeschrijving marktpartijen Marktpartijen (doelgroep: intern) Noot: marktafspraken in MPM en DPM zijn leidend. Marktafspraken mogen alleen in de systeembeschrijvingen worden aangehaald als dat noodzakelijk is voor het begrip van de werking van de interface. Het DPM beschrijft alle mutatie- en meetprocessen voor het kleinverbruiksegment (DPM Mutatie- en meetprocessen - Kleinverbruik) en het grootverbruiksegment (DPM Mutatie- en meetprocessen - Grootverbruik). Voor elke procesbeschrijving gelden de algemene uitgangspunten, rollen en verantwoordelijkheden zoals beschreven zijn in het MPM, aangevuld met specifieke uitgangspunten die per proces gelden. De actieve geliberaliseerde markt in Nederland zorgt ervoor dat marktpartijen veelvuldig mutaties voor klanten moeten doorvoeren. Gecombineerd met de veelheid aan gegevens die moet worden uitgewisseld, leidt dit ertoe dat soms processen foutief worden uitgevoerd en gecorrigeerd moeten worden. Per proces is nadrukkelijk aandacht besteed aan de wijze waarop de correctie van dit specifieke proces dient te verlopen. Pag. 4 van 38

5 2 Procesafspraken Dit procesmodel bevat de minimale gegevens die noodzakelijk zijn voor een goed verloop van de ketenprocessen zoals opgenomen in de Detailprocesmodellen Mutatie- en Meetprocessen Groot- en Kleinverbruik. De voorgeschreven waarden in de bij de gegevensoverdracht te gebruiken berichten zijn geen onderdeel van dit document. De betreffende waarden zijn of worden opgenomen in de berichtdefinities. Functionele waarden worden hier gespecificeerd. De wijze waarop deze gegevens in berichten worden vertaald is geen onderdeel van dit procesmodel. Het is mogelijk dat de berichten meer informatie bevatten dan hetgeen in dit procesmodel is opgenomen. De in dit procesmodel weergegeven gegevens zijn onafhankelijk van de door partijen te kiezen berichtendrager. De verplichte gegevens die in registers beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld bij een opvraag -codeboek, opvraag stamgegevens, worden uitgewisseld als deze gegevens beschikbaar zijn. In uitzonderlijke situaties (o.a. een aansluiting in aanleg) is het mogelijk dat gegevens nog niet bekend zijn. In de informatie-uitwisseling wordt onderscheid gemaakt tussen groot- en kleinverbruik. Categorie A1 (artikel 1, lid 2 en 3 aansluitingen) zijn grootverbruikaansluitingen en worden meestal als zodanig behandeld. Voor alle duidelijkheid wordt deze categorie naast klein- en grootverbruik weergegeven. De afwijsredenen zoals weergegeven in de afwijzing zijn gebaseerd op hetgeen in het betreffende proces in de Detailprocesmodellen Mutatie- en Meetprocessen Klein- en Grootverbruik is bepaald. Betekenissen van de in de overzichten gebruikte afkortingen: Afkorting Betekenis V Verplicht veld O Optioneel veld A Afhankelijk veld Nvt Niet van toepassing KV Kleinverbruikaansluitingen GV Grootverbruikaansluiting A1 Aansluitingen volgens Elektriciteitswet 1998, artikel 1, leden 2 en 3 EL Elektriciteit 1/n Komt dit gegeven één keer (1) per record voor, of meerdere keren (n) NLV Nieuwe leverancier OLV Oude leverancier NPV Nieuwe programmaverantwoordelijke OPV Oude programmaverantwoordelijke NMV Nieuwe meetverantwoordelijke OMV Oude meetverantwoordelijke Pag. 5 van 38

6 3 Opvraag uit registers In het MPM wordt de inhoud van de informatie-uitwisseling middels berichten voorgeschreven. In dit hoofdstuk wordt de gegevensuitwisseling, die gebruikt wordt in de processen in documenten DPM Mutatie- en meetprocessen Kleinverbruik & DPM Mutatieen meetprocessen Grootverbruik gespecificeerd. 3.1 Opvraag uit -codeboek Opvraag Opvraag -codeboek Marktsegment O O O Ja Ja 1 Elektriciteit of gas Zoekcriteria V V V Ja Ja 1 Zoekopdracht mogelijk middels: -code aansluiting Verschillende combinaties van aansluitadresgegevens Response Gegevens -codeboek Publ. 1 Ja Aansluitadres: Straatnaam O O O Ja Ja 1 Ja Huisnummer O O O Ja Ja 1 Ja Huisnummertoevoeging O O O Ja Ja 1 Ja Woonplaats A A A Ja Ja 1 Een aansluiting in Nederland Ja heeft verplicht een woonplaats Postcode O O O Ja Ja 1 Ja Marktsegment V V V Ja Ja 1 Elektriciteit of gas Ja Ja Netbeheerder V V V Ja Ja 1 Naam van de netbeheerder Ja Netgebied A A A Ja Ja 1 Ja Profilering V V V Ja Ja 1 Aanduiding of de aansluiting al Nee dan niet geprofileerd is: Geprofileerd Niet geprofileerd Wijze van bemeting V V V Ja Ja 1 De verschillende manieren Nee van bemeten: Onbemeten Jaarlijks Maandelijks Telemetrie Niet continue Anders bemeten Onbekend Afrekenmaand nvt A A Ja Ja 1 Aansluitingen die jaarlijks Nee worden afgerekend moeten worden ingevuld, overige niet. Verblijfsfunctie V V V Nee Ja 1 Indicatie van verblijfsfunctie op de aansluiting: Nee Ja Nee 1 Identificatie van die gegevens die voorkomen in het publieke gedeelte van het -codeboek. Pag. 6 van 38

7 Gegevens -codeboek Publ. 1 Complexbepaling V V V Nee Ja 1 Indicatie van complexbepaling op de aansluiting: Ja Nee Bijzondere aansluiting A A A Nee Ja 1 Aanduiding t.b.v. een bijzondere aansluiting, zoals: CAI kasten en antennes Gemalen, rioolpompen Openbare verlichting Tijdelijke aansluiting Rest Moment van productie V V V Ja Ja 1 Datum waarop dit gegevenselement vanuit het aansluitingenregister is overgenomen Contractcapaciteit nvt A nvt Ja Ja 1 Gecontracteerde vermogen voor deze aansluiting Profielcategorie A A A Ja Ja 1 Een in bedrijf zijnde aansluiting heeft verplicht een profielcategorie, tenzij het een telemetrisch gealloceerde elektra/grootverbruikaansluiting betreft: Elektriciteit: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, OPC Gas: G1A, G2A, G2B, G2C, GGV, GXX, GIS, GIN Leveringsrichting A A A Ja Ja 1 Indicatie van de leveringsrichting op de aansluitingen: Levering Teruglevering Combi Aantal telwerken A Nvt A Ja Nee 1 Het aantal actieve telwerken op de meter geïnstalleerd. Niet van toepassing op geen of meerdere meters. Capaciteitstariefcode A nvt nvt Ja Ja 1 Indicatie van de door de netbeheerder aan deze kleinverbruik aansluiting toegekende capaciteitstarief voor de netwerkkosten. Fysieke capaciteit A A A Ja Ja 1 Een in bedrijf zijnde kleinverbruik aansluiting of profielgrootverbruikaansluiting heeft verplicht een fysieke capaciteit: Elektriciteit:1x6A, 1x25A, 1x35A, 1x50A, 1x63A, 1x80A, 3x25A, 3x35A, 3x50A, 3x63A, 3x80A Gas:G4, G6, G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000, G1600, G2500 Verbruikssegment V V V Ja Ja 1 Een specificatie van het segment waartoe de aansluiting behoort (GV, KV of A1) Nee Ja, alleen aandui ding Ja of Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Afwijzing Indien geen resultaten worden gevonden op basis van de ingegeven zoekwaarden, wordt dit gemeld aan de opvragende partij. Pag. 7 van 38

8 3.2 Opvraag uit Toegankelijk Meetregister Opvraag Opvraag stamgegevens Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Opvragende partij V Ja Ja 1 Aansluiting V Ja Ja Response Meetgegevens uit het Toegankelijk Meetregister Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking -code netbeheerder V Ja Ja 1 Meternummer O Ja Ja 1 Telwerk n n per meter Telwerkidentificatie V Ja Ja 1 Slimme meters: telwerkidentificatie door middel van de OBIS-code Niet slimme meters: telwerkidentificatie door middel van een numerieke aanduiding Registertype V Nee Ja 1 Indicatie van het verbruik dat op het telwerk wordt geregistreerd: Normaal Laag Teruglevering normaal Teruglevering laag Aantal telwielen V Ja Ja 1 Verbruik 1 1 per telwerk Begindatum V Ja Ja 1 verbruiksperiode Einddatum verbruiksperiode V Ja Ja 1 Hoeveelheid V Ja Ja 1 Meeteenheid hoeveelheid V Ja Ja 1 Gecorrigeerde hoeveelheid O Ja Nee 1 Meeteenheid gecorrigeerd V Ja Nee 1 verbruik Meterstand begin 1 1 per telwerk Stand V Ja Ja 1 Standdatum V Ja Ja 1 Herkomstindicatie V Ja Ja 1 Meterstand eind 1 1 per telwerk Stand V Ja Ja 1 Standdatum V Ja Ja 1 Herkomstindicatie V Ja Ja Afwijzing Indien de opvraag niet valide is, wordt door middel van een foutmelding aan de opvragende partij teruggekoppeld waarom de opvraag niet in behandeling kan worden genomen. Pag. 8 van 38

9 3.3 Stamgegevens Opvraag Opvraag stamgegevens Referentie O O O Ja Ja 1 Opvragende partij V V V Ja Ja Response Stamgegevens Transactiedossiernummer(s) V V V Ja Ja n Verplicht Proces ID V V V Ja Ja n "Beantwoording van aanvraag" bij aanvraag stamgegevens, anders gevuld vanuit de processen Referentie A A A Ja Ja 1 Leeg bij spontane oplevering stamgegevens, anders gevuld vanuit de processen indien ingevuld in de opvraag of de melding van de mutatie Begindatum V V V Ja Ja 1 Begindatum van de toestand Leverancier O O O Ja Ja 1 Programmaverantwoordelijke O O O Ja Ja 1 Meetverantwoordelijke nvt O O Ja Ja 1 Netgebied A A A Ja Ja 1 Wijze van bemeting V V V Ja Ja 1 De verschillende manieren van bemeten: Onbemeten Jaarlijks Maandelijks Telemetrie Niet continue Anders bemeten Onbekend Profielcategorie A A A Ja Ja 1 Een in bedrijf zijnde aansluiting heeft verplicht een profielcategorie, tenzij het een telemetrisch gealloceerde elektra/grootverbruik-aansluiting betreft: Elektriciteit: E1A, E1B, E1C, E2A, E2B, E3A, E3B, E3C, E3D, E4A, OPC Gas: G1A, G2A, G2C, GGV, GXX, GIS, GIN Afrekenmaand nvt A A Ja Ja 1 Aansluitingen die jaarlijks worden afgerekend moeten worden ingevuld, overige niet. Contractcapaciteit nvt A A Ja Ja 1 Gecontracteerde vermogen voor deze aansluiting Fysieke capaciteit A A A Ja Ja 1 Een in bedrijf zijnde kleinverbruik- of profielgrootverbruikaansluiting heeft verplicht een fysieke capaciteit. Elektriciteit:1x6A, 1x25A, 1x35A, 1x50A, 1x63A, 1x80A, 3x25A, 3x35A, 3x50A, 3x63A, 3x80A, OBK Gas:G4, G6, G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000, G1600, G2500, OBK Maxverbruik nvt A nvt Ja Nee 1 Dit gegeven is verplicht voor telemetrisch bemeten gasgrootverbruikaansluitingen Capaciteitstariefcode A nvt nvt Ja Ja 1 Indicatie van de door de netbeheerder aan deze kleinverbruik aansluiting toegekende capaciteitstarief voor de netwerkkosten. Pag. 9 van 38

10 Stamgegevens Fysieke status V V V Ja Ja 1 Een indicatie van de fysieke status van een aansluiting: In aanleg In bedrijf Uit bedrijf Gesloopt Leveringstatus V V V Ja Ja 1 Een indicatie van de leveringsstatus van een aansluiting, afhankelijk of een leverancier en programmaverantwoordelijke zijn geregistreerd op een aansluiting, zijnde: Actief Inactief Leveringsrichting A A A Ja Ja 1 Indicatie van de leveringsrichting op de aansluitingen: Levering Teruglevering Combi Verblijfsfunctie V V V Nee Ja 1 Indicatie van de verblijfsfunctie op de aansluiting: Ja Nee Complexbepaling V V V Nee Ja 1 Indicatie van de complexbepaling op de aansluiting: Ja Nee Verbruikssegment V V V Ja Ja 1 Specificatie van het segment waartoe de aansluiting behoort (GV, KV, A1) Standaard jaarverbruik O O O Ja Ja 1 (normaal tarief) Standaard jaarverbruik (laag O O O Nee Ja 1 tarief) Aansluitadres: Straatnaam O O O Ja Ja 1 Huisnummer O O O Ja Ja 1 Huisnummertoevoeging O O O Ja Ja 1 Postcode O O O Ja Ja 1 Woonplaats V V V Ja Ja 1 Een aansluiting in Nederland heeft verplicht een woonplaats Land V V V Ja Ja 1 Locatieomschrijving O O O Ja Ja 1 Allocatiemethode V V V Ja Nee 1 Telemetrie of geprofileerd Meternummer A nvt nvt Ja Ja 1 Verplicht bij een in bedrijf zijnde kleinverbruik aansluiting met wijze van bemeting ongelijk aan onbemeten, Anders bemeten en Onbekend Type meter A nvt nvt Ja Ja 1 Omschrijving van de soort meter (functionaliteit): Conventionele meter Slimme meter en schakelbaar Slimme meter maar niet schakelbaar Administratieve status van de meter A nvt nvt Ja Ja 1 Verplicht bij een slimme meter: Administratief aan Administratief uit Temperatuurcorrectie A nvt nvt Ja Nee 1 Verplicht bij een kleinverbruikgasmeetinrichting. Aantal telwerken A nvt nvt Ja Nee 1 Het aantal actieve telwerken op de meter geïnstalleerd. Niet van toepassing op geen of meerdere meters. Per telwerk: n n telwerken per meter Telwerkidentificatie A nvt nvt Ja Ja 1 Verplicht indien bemeten. Slimme meters: telwerkidentificatie door middel van de OBIS-code Conventionele meters: telwerkidentificatie door middel van een numerieke aanduiding Pag. 10 van 38

11 Stamgegevens Register type A nvt nvt Ja Ja 1 Verplicht bij conventionele meter: Totaal Normaal Laag Meetrichting A nvt nvt Ja Ja 1 Verplicht bij conventionele meter: Levering Teruglevering (bij gas niet mogelijk) Meeteenheid A nvt nvt Ja Ja 1 Verplicht bij alle meters, indien bemeten. Aantal telwielen A nvt nvt Ja Ja 1 Verplicht bij alle meters, indien bemeten. Vermenigvuldigingsfactor V nvt nvt Ja Ja 1 Verplicht bij alle meters, indien bemeten Afwijzing Afwijzing opvraag stamgegevens Opvragende partij V V V Ja Ja Ja Transactiedossiernummer A A A Ja Ja 1 Verplicht gevuld, tenzij de opvraag wegens technische redenen is afgewezen Referentie A A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de opvraag Afwijsreden V V V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de opvraag is afgewezen: Aanvraag niet volledig of syntactisch onjuist -code onbekend -code opvragende partij onbekend Pag. 11 van 38

12 3.4 Stamgegevens van de meetinrichting Opvraag Melding Opvraag stamgegevens meetinrichting Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Referentie O O Ja Ja 1 Meetverantwoordelijke V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja Response Stamgegevens meetinrichting Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Transactiedossiernummer A A Ja Ja 1 Verplicht bij antwoord op aanvraag Referentie A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de opvraag. Meetverantwoordelijke V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Marktsegment V V Ja Ja 1 Elektriciteit of gas Redencode V V Ja Ja 1 Verwijdering, plaatsing of wijziging van de meetinrichting Aansluiting V V Ja Ja 1 Meetveld / Meetstraat V A Ja Ja n Meetveld bij EL, Meetstraat bij Gas n >=1 Identificatie van het V A Ja Ja 1 meetveld / de meetstraat Meter Soort A A Ja Ja n Niet-standaard standaard GIAI Meter Type A A Ja Ja n Telemetrie of overig Capaciteit A A Ja Nee n Per register A A n n registers per meter Register Position A A Ja Ja n Register ID A A Ja Ja n Product ID A A Ja Ja 1 Energy active Energy reactive Natural gas Aantal Telwielen A A Ja Ja 1 Registertype A A Nee Ja 1 Normaal / laag Meetrichting A A Ja Ja 1 Indicatie van de richting waarin de meting wordt uitgevoerd: Levering Teruglevering Ingangsdatum A A Ja Ja n Indicatie herleiding A A Ja Nee n Niet genormaliseerd Genormaliseerd 0C en 1013,25 mbar Afwijzing Afwijzing opvraag stamgegevens meetinrichting Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer A A Ja Ja 1 Verplicht gevuld, tenzij de opvraag wegens technische redenen is afgewezen Referentie A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de opvraag Netbeheerder V V Ja Ja 1 Meetverantwoordelijke V V Ja Ja 1 Afwijsreden V V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de opvraag is afgewezen: Syntactische fout of onvolledige aanvraag Aansluiting -code onbekend -code netbeheerder onbekend Toelichting afwijsreden O O Ja Ja n Pag. 12 van 38

13 Er is nog geen besluit genomen over de gegevensuitwisseling van (het primaire deel van) de meetinrichting voor gas. DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie Opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting Opvraag Opvraag gegevens primaire deel van de meetinrichting Gegeven GV Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V Ja Ja 1 Referentie O Ja Ja 1 Meetverantwoordelijke V Ja Ja 1 Netbeheerder V Ja Ja Response Gegevens primaire deel van de meetinrichting Gegeven GV Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer A Ja Ja 1 Alleen verplicht indien response op een opvraag. Referentie A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de opvraag Meetverantwoordelijke V Ja Ja 1 Netbeheerder V Ja Ja 1 Datum/tijd verzending V Ja Ja 1 Marktsegment V Ja Ja 1 Elektriciteit of gas Weekmax O Nee Ja 1 Alleen indien bedrijfstijd < 600 uur Schakeltijd V Nee Ja uur / uur Zekeringswaarde V Nee Ja 1 Reden verstrekking V Ja Ja 1 Op verzoek / Update Toegang vereist V Nee Ja 1 Ingangsdatum V Ja Ja 1 Meetveld Meetveld identificatie V Nee Ja 1 1 per meetveld Verliesfactor V Nee Ja n n is maximaal 5 Opgeven als percentage Situatie V Nee Ja n n is maximaal 5 Bestaand / te realiseren Spanningstrafo 1 Eén spanningstrafo (optioneel) Onderliggende gegevens zijn verplicht indien een trafo aanwezig is. Apparaatnummer A Nee Ja n n is een veelvoud van 3. U-primair A Nee Ja 1 U-secundair A Nee Ja 1 Nauwkeurigheidsklasse A Nee Ja 1 Onbekend / 0,2 / 0,5 / 1,0 / 2,0 Nominaal vermogen A Nee Ja 1 Uitgedrukt in KVA Type schakeling A Nee Ja 1 Onbekend / YY sec. geaard / Yyd /dzy Soort smeltveiligheid A Nee Ja 1 Onbekend / Diazed / mespatroon Waarde smeltveiligheid A Nee Ja 1 Uitgedrukt in Ampère Stroomtrafo 1 Één trafo per meetveld Apparaatnummer V Nee Ja n n is maximaal 3. I-primair V Nee Ja 1 I-secundair V Nee Ja 1 Nauwkeurigheidsklasse V Nee Ja 1 Onbekend / 0,1 / 0,2S / 0,2 / 0,5S / 1,0 / 2,0 Nominaal vermogen VA V Nee Ja 1 Instr. Veiligheidsfactor V Nee Ja 1 Type schakeling V Nee Ja 1 Toegestane waarden: Onbekend / Drieleider / Vierleider Meetstraat Identificatie V Ja Nee 1 1 per meetstraat Wijze van aansluiten V Ja Nee 1 Onbekend / Schroefdraadaansluiting 1 / Schroefdraadaansluiting 1,5 / Schroefdraadaansluiting 2 / Flensaansluiting DN40 / Flensaansluiting DN50 / Flensaansluiting DN80 / Flensaansluiting DN100 / Flensaansluiting DN150 / Flensaansluiting DN200 / Flensaansluiting DN250 / Flensaansluiting DN300 / Flensaansluiting DN400 / Anders Technische capaciteit V Ja Nee 1 Pag. 13 van 38

14 Gegevens primaire deel van de meetinrichting Gegeven GV Gas EL 1/n Opmerking Meetdruk V Ja Nee 1 De druk die door de meter gaat, m.a.w. de druk die de RNB aflevert direct voor de regelaar. Netdruk V Ja Nee 1 Indien er sprake is van een regelaar: de druk die de RNB aflevert voor de regelaar Indien geen regelaar: netdruk = meetdruk Drukregelaar conform V Ja Nee 1 Meetcode Hartafstand O Ja Nee Afwijzing Afwijzing Gegeven GV Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer A Ja Ja 1 Verplicht gevuld, tenzij de opvraag wegens technische redenen is afgewezen Referentie A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de opvraag Netbeheerder V Ja Ja 1 Meetverantwoordelijke V Ja Ja 1 Afwijsreden V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de opvraag is afgewezen: Opvraag niet volledig of syntactisch onjuist -code aansluiting onbekend -code meetverantwoordelijke onbekend Opvraag betreft een kleinverbruik / A1-aansluiting Toelichting afwijsreden O Ja Ja n Pag. 14 van 38

15 3.6 Opvraag historische meetgegevens Opvraag Opvraag historische meetgegevens Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Proces ID V V Ja Ja 1 opvraag historische meetgegevens Referentie O O Ja Ja 1 Opvragende partij V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Begindatum V V Ja Ja 1 Startdatum van de periode waarvan historische meterdata wordt opgevraagd. Einddatum V V Ja Ja 1 Eind datum van de periode waarvan historische meterdata wordt opgevraagd Response Meterstand en verbruik Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer A A Ja Ja 1 Alleen verplicht indien respons op opvraag Proces ID V V Ja Ja 1 Opvraag historische meetgegevens Referentie A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de opvraag Netbeheerder V V Ja Ja 1 Opvragende partij V V Ja Ja 1 Verbruiksperiode V V Ja Ja 1 Verbruiksperiode op aansluitingniveau Verbruik Per aansluiting Verbruiksperiode V V Ja Ja 1 Registertype V V Ja Ja n Hoeveelheid V V Ja Ja n Afhankelijk van mogelijke levering, teruglevering, normaal, laag. Gecorrigeerde V V Ja Nee 1 hoeveelheid Meterstand 2 per verbruik Stand O V Ja Ja 1 Verplicht voor A1 Standdatum O V Ja Ja 1 Verplicht voor A1 Herkomstindicatie O V Ja Ja 1 Verplicht voor A Afwijzing Afwijzing opvraag historische meetgegevens Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer A A Ja Ja 1 Verplicht gevuld, tenzij de opvraag wegens technische redenen is afgewezen Proces ID V V Ja Ja 1 opvraag historische meetgegevens Referentie A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de opvraag Opvragende partij V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Afwijsreden V V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de opvraag is afgewezen: Aanvraag onvolledig of syntactisch onjuist -code aansluiting onbekend -code opvragende partij onbekend Geen historische meetdata beschikbaar Opvraag betreft een KV-aansluiting Toelichting afwijsreden O O Ja Ja n Pag. 15 van 38

16 4 Mutatieprocessen 4.1 Inhuizing Melding Melding door nieuwe leverancier Referentie O O O Ja Ja 1 Leverancier V V V Ja Ja 1 Programmaverantwoordelijke V V V Ja Ja 1 Complexbepaling V V V Nee Ja 1 Ja Nee Niet van toepassing Verblijfsfunctie V V V Nee Ja 1 Ja Nee Niet van toepassing KVK-nummer O O O Ja Ja 1 Voorletters aangeslotene O O O Ja Ja 1 Tussenvoegsel aangeslotene O O O Ja Ja 1 (Achter-) Naam aangeslotene V V V Ja Ja 1 Correspondentieadres: Straatnaam / Postbus A O O Ja Ja 1 Verplicht bij KV indien dit afwijkt van het Huisnummer / A O O Ja Ja 1 aansluitadres. Postbusnummer Huisnummer-toevoeging A O O Ja Ja 1 Postcode A O O Ja Ja 1 Woonplaats A O O Ja Ja 1 Land A O O Ja Ja Bevestiging naar marktpartijen (indien aanwezig) GAIN naar nieuwe leverancier Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 Inhuizing Referentie A A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Nieuwe leverancier V V V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V V V Ja Ja 1 Oude leverancier A A A Ja Ja 1 Alleen gevuld als een leverancier geregistreerd was in het AR tot de mutatiedatum. GAIN naar nieuwe programmaverantwoordelijke Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 Inhuizing Nieuwe leverancier V V V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V V V Ja Ja 1 Pag. 16 van 38

17 GAIN naar meetverantwoordelijke Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer V V Ja Ja 1 Proces ID V V Ja Ja 1 Inhuizing Referentie A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Mutatiedatum V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Nieuwe leverancier V V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V V Ja Ja 1 Oude leverancier A A Ja Ja 1 Alleen gevuld als een leverancier geregistreerd was in het AR tot de mutatiedatum. LOSS naar oude leverancier Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 Inhuizing Nieuwe leverancier V V V Ja Ja 1 Oude Leverancier V V V Ja Ja 1 LOSS naar oude programmaverantwoordelijke Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 Inhuizing Oude Programmaverantwoordelijke V V V Ja Ja Afwijzing Afwijzing naar leverancier Transactiedossiernummer A A A Ja Ja 1 Verplicht gevuld, tenzij de opvraag wegens technische redenen is afgewezen Referentie A A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Leverancier V V V Ja Ja 1 Afwijsreden V V V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de melding is afgewezen: Melding onvolledig of syntactisch onjuist -code aansluiting onbekend Indientermijn onjuist -code leverancier onbekend -code PV onbekend Kruisend bericht Geblokkeerd voor automatische mutaties (alleen GV) Toelichting afwijsreden O O O Ja Ja n Stamgegevens Voor de stamgegevens, zie paragraaf 3.3. Pag. 17 van 38

18 4.2 Leverancierswitch Melding Melding door nieuwe leverancier Referentie O O O Ja Ja 1 Leverancier V V V Ja Ja 1 Programmaverantwoordelijk V V V Ja Ja 1 e Voorletters aangeslotene O O O Ja Ja 1 Tussenvoegsel aangeslotene O O O Ja Ja 1 Achternaam aangeslotene O O O Ja Ja 1 KVK-nummer O O O Ja Ja 1 Correspondentieadres: Straatnaam / Postbus A O O Ja Ja 1 Verplicht bij KV indien dit afwijkt van Huisnummer / A O O Ja Ja 1 het aansluitadres. Postbusnummer Huisnummer-toevoeging A O O Ja Ja 1 Postcode A O O Ja Ja 1 Woonplaats A O O Ja Ja 1 Land A O O Ja Ja Bevestiging naar marktpartijen (indien aanwezig) GAIN naar nieuwe leverancier Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 Leverancierswitch Referentie A A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Nieuwe leverancier V V V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V V V Ja Ja 1 Oude Leverancier A A A Ja Ja 1 Alleen gevuld als een leverancier geregistreerd was in het AR tot de mutatiedatum. GAIN naar nieuwe programmaverantwoordelijke Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 Leverancierswitch Nieuwe leverancier V V V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V V V Ja Ja 1 Pag. 18 van 38

19 GAIN naar meetverantwoordelijke Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer V V Ja Ja 1 Proces ID V V Ja Ja 1 Leverancierswitch Referentie A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Mutatiedatum V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Nieuwe leverancier V V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V V Ja Ja 1 Oude Leverancier A A Ja Ja 1 Alleen gevuld als een leverancier geregistreerd was in het AR tot de mutatiedatum. LOSS naar oude leverancier Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 Leverancierswitch Nieuwe leverancier V V V Ja Ja 1 Oude leverancier V V V Ja Ja 1 LOSS naar oude programmaverantwoordelijke Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 Leverancierswitch Oude Programmaverantwoordelijke A A A Ja Ja Afwijzing Afwijzing naar leverancier Transactiedossiernummer A A A Ja Ja 1 Verplicht gevuld, tenzij de opvraag wegens technische redenen is afgewezen Referentie A A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Nieuwe leverancier V V V Ja Ja 1 Afwijsreden V V V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de melding is afgewezen: Melding onvolledig of syntactisch onjuist -code aansluiting onbekend Indientermijn onjuist -code leverancier onbekend -code PV onbekend Kruisend bericht Achternaam ontbreekt en geen leverancier in AR op mutatiedatum Geblokkeerd voor automatische mutaties (alleen GV) Toelichting afwijsreden O O O Ja Ja n Pag. 19 van 38

20 4.2.4 Stamgegevens Voor de stamgegevens, zie paragraaf 3.3. Pag. 20 van 38

21 4.3 Uithuizing Melding Melding door leverancier Referentie O O O Ja Ja 1 Actuele leverancier V V V Ja Ja Bevestiging naar marktpartijen LOSS naar leverancier Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 Uithuizing Referentie A A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Actuele leverancier V V V Ja Ja 1 LOSS naar programmaverantwoordelijke Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 Uithuizing Programmaverantwoordelijke V V V Ja Ja 1 LOSS naar meetverantwoordelijke Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer V V Ja Ja 1 Proces ID V V Ja Ja 1 Uithuizing Referentie A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Mutatiedatum V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Actuele leverancier V V Ja Ja Afwijzing Afwijzing naar leverancier Transactiedossiernummer A A A Ja Ja 1 Verplicht gevuld, tenzij de melding wegens technische redenen is afgewezen Referentie A A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Actuele leverancier V V V Ja Ja 1 Afwijsreden V V V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de melding is afgewezen: Melding onvolledig of syntactisch Pag. 21 van 38

22 Afwijzing naar leverancier Toelichting afwijsreden O O O Ja Ja n onjuist -code aansluiting onbekend Indientermijn onjuist -code leverancier onbekend Kruisend bericht Geblokkeerd voor automatische mutaties (alleen GV) Pag. 22 van 38

23 4.4 Einde levering Melding Melding door leverancier Referentie O O O Ja Ja 1 Actuele leverancier V V V Ja Ja Bevestiging naar marktpartijen LOSS naar leverancier Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 Einde levering Referentie A A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Actuele leverancier V V V Ja Ja 1 LOSS naar programmaverantwoordelijke Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 Einde levering Programmaverantwoordelijke V V V Ja Ja 1 LOSS naar meetverantwoordelijke Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer V V Ja Ja 1 Proces ID V V Ja Ja 1 Einde levering Referentie A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Mutatiedatum V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Actuele leverancier V V Ja Ja 1 Pag. 23 van 38

24 4.4.3 Afwijzing Afwijzing naar leverancier A A A Ja Ja 1 Verplicht gevuld, tenzij de opvraag wegens technische redenen is Transactiedossiernummer afgewezen Referentie A A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Actuele leverancier V V V Ja Ja 1 Afwijsreden V V V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de melding is afgewezen: Melding onvolledig of syntactisch onjuist -code aansluiting onbekend Indientermijn onjuist -code leverancier onbekend Kruisend bericht Niet afgeschakeld of geen schakelopdracht 'uit' ontvangen (alleen KV op afstand schakelbare meter) Geblokkeerd voor automatische mutaties (alleen GV) Toelichting afwijsreden O O O Ja Ja n Pag. 24 van 38

25 4.5 PV switch Melding Melding door leverancier Referentie O O O Ja Ja 1 Actuele leverancier V V V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V V V Ja Ja Bevestiging naar marktpartijen GAIN naar leverancier Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 PV-Switch Referentie A A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Actuele leverancier V V V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V V V Ja Ja 1 GAIN naar nieuwe programmaverantwoordelijke Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 PV-Switch Actuele leverancier V V V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V V V Ja Ja 1 GAIN naar meetverantwoordelijke Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer V V Ja Ja 1 Proces ID V V Ja Ja 1 PV-Switch Referentie A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Mutatiedatum V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Actuele leverancier V V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V V Ja Ja 1 LOSS naar oude programmaverantwoordelijke Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Proces ID V V V Ja Ja 1 PV-switch Oude Programmaverantwoordelijke V V V Ja Ja 1 Pag. 25 van 38

26 4.5.3 Afwijzing Afwijzing naar leverancier Transactiedossiernummer A A A Ja Ja 1 Verplicht gevuld, tenzij de opvraag wegens technische redenen is afgewezen Referentie A A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Leverancier V V V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V V V Ja Ja 1 De code van de nieuwe PV. Afwijsreden V V V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de melding is afgewezen: Melding onvolledig of syntactisch onjuist -code aansluiting onbekend Indientermijn onjuist -code leverancier onbekend -code PV onbekend Kruisend bericht Geblokkeerd voor automatische mutaties (alleen GV) Toelichting afwijsreden O O O Ja Ja n Stamgegevens Voor de stamgegevens, zie paragraaf 3.3. Pag. 26 van 38

27 4.6 Bulk PV switch Dit betreft nieuwe gegevensuitwisseling (nieuw geformaliseerd proces) waarvan de gegevensuitwisseling is gebaseerd op de gegevensuitwisseling bij de individuele PVswitch. De verschillen ten opzichte van 4.5 PV-switch zijn de volgende: De bulk PV-switch kent een vooraankondiging voorafgaand aan de daadwerkelijke bulk PV-switchmelding. De bulk PV-switchmelding bevat meerdere aansluitingen. Afwijzingen kunnen worden verstuurd voor het bulk-bericht, maar ook voor de individuele aansluitingen Vooraankondiging bulk PV-switch Vooraankondiging bulk PV-switch Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Mutatiedatum V Ja Ja 1 Leverancier V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V Ja Ja 1 Aantal aansluitingen V Ja Ja 1 Een schatting van het bij de bulk PV-switch betrokken aansluitingen Melding Melding bulk PV-switch bij het centraal aansluitingenregister Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Mutatiedatum V Ja Ja 1 Referentie O Ja Ja 1 Proces ID V Ja Ja 1 PV-Switch Leverancier V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V Ja Ja 1 Aansluiting V Ja Ja n Response GAIN naar leverancier Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Transactiedossiernummer V Ja Ja 1 Proces ID V Ja Ja 1 PV-Switch Referentie A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Mutatiedatum V Ja Ja 1 Actuele leverancier V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V Ja Ja 1 Aansluiting V Ja Ja n GAIN naar nieuwe programmaverantwoordelijke Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Transactiedossiernummer V Ja Ja 1 Proces ID V Ja Ja 1 PV-Switch Mutatiedatum V Ja Ja 1 Actuele leverancier V Ja Ja 1 Nieuwe programmaverantwoordelijke V Ja Ja 1 Aansluiting V Ja Ja n Pag. 27 van 38

28 LOSS naar oude programmaverantwoordelijke Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Transactiedossiernummer V Ja Ja 1 Proces ID V Ja Ja 1 PV-switch Mutatiedatum V Ja Ja 1 Oude Programmaverantwoordelijke V Ja Ja 1 Aansluiting V Ja Ja n Afwijzing Afwijzing naar leverancier (op het totaal van de bulk PV-switchmelding) Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Referentie A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Leverancier V Ja Ja 1 Afwijsreden V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de melding is afgewezen: Melding onvolledig of syntactisch onjuist Indientermijn onjuist -code PV onbekend Toelichting afwijsreden O Ja Ja n Afwijzing naar leverancier (voor de individuele PV-switchmeldingen in de bulk PV-switch) Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Transactiedossiernummer V Ja Ja 1 Referentie A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Leverancier V Ja Ja 1 Aansluiting Per aansluiting Aansluiting V Ja Ja n Afwijsreden V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de melding is afgewezen: -code aansluiting onbekend -code leverancier onbekend Kruisend bericht Toelichting afwijsreden O Ja Ja n Pag. 28 van 38

29 4.7 Uitwisselen meetgegevens Vastgestelde meterstand KV Melding vastgestelde stand Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer A Ja Ja 1 Transactiedossiernummer is verplicht bij het indienen van een vastgestelde meterstand behorend bij een mutatieproces Proces ID V Ja Ja 1 Reden van aanlevering Referentie O Ja Ja 1 Leverancier V Ja Ja 1 Netbeheerder V Ja Ja 1 Marktsegment V Ja Ja 1 Elektriciteit of gas Meter: 1 1 per aansluiting Meternummer V Ja Ja 1 Aantal telwerken V Nee Ja 1 Aantal actieve telwerken Telwerk: n n per meter Registertype V Nee Ja 1 Normaal Laag Teruglevering normaal Teruglevering laag Meeteenheid V Ja Ja 1 Aantal telwielen V Ja Ja 1 Stand: 1 1 per telwerk Stand V Ja Ja 1 Standdatum V Ja Ja 1 Herkomstindicatie V Ja Ja Afwijzing vastgestelde meterstand KV Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V Ja Ja 1 Proces ID V Ja Ja 1 Reden van aanlevering van vastgestelde stand Referentie A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Transactiedossiernummer V Ja Ja 1 Gevuld vanuit de melding vastgestelde meterstand of gevuld door nieuw transactiedossiernummer bij de verwerking Netbeheerder V Ja Ja 1 Leverancier V Ja Ja 1 Afwijsreden V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de vastgestelde stand is afgewezen: Periodiek + events: Vastgestelde meetdata te oud Oplevering dispuut- of niet-event standen niet mogelijk voor GV Aansluiting onbekend in AR Aansluiting niet voorzien van meetinrichting Aantal meterstanden ongelijk aantal actieve telwerken Aantal posities in meterstanden ongelijk aan aantal posities telwerken Alleen periodiek: Leverancier is niet de actuele leverancier Stand ligt voor reeds vastgestelde stand Toelichting afwijsreden O Ja Ja n Alleen events: Leverancier is niet de initiator van het event Geen event bekend op opnamedatum Pag. 29 van 38

30 4.7.3 Meterstand en verbruik GV (verzonden door meetverantwoordelijke) Gegeven GV A1 2 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Meetverantwoordelijke V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Berichtsoort V V Ja Ja 1 Origineel of update Marktsegment V V Ja Ja 1 Elektriciteit of gas Startdatum V V Ja Ja 1 verbruiksperiode Einddatum verbruiksperiode A A Ja Ja 1 Verbruik n per aansluiting Verbruikshoeveelheid V V Ja Ja 1 1 per verbruik Energiesoort V V Nee Ja 1 Verbruik of blindverbruik Energierichting V V Ja Ja 1 1 per verbruik Levering, productie Register type A A Nee Ja 1 1 per verbruik Normaal of laag Restvolume A A Ja Nee 1 KW Max A n.v.t. Nee Ja 1 kw Energie eenheid V V Ja Ja 1 kvarh, kwh, m 3, m 3 n Generator ID A A Nee Ja n Indien het een productie verbruik betreft Meterstand n per aansluiting Meter ID A A Ja Ja n 1 per meterstand: Bij een correctieverbruik (berichtsoort = update) worden geen meterstanden gecommuniceerd Stand A V Ja Ja n 1 per meterstand: Bij een correctieverbruik (berichtsoort = update) worden geen meterstanden gecommuniceerd Register ID A V Ja Ja n 1 per meterstand: Bij een correctieverbruik (berichtsoort = update) worden geen meterstanden gecommuniceerd Standdatum en tijdstip A V Ja Ja n 1 per meterstand: Bij een correctieverbruik (berichtsoort = update) worden geen meterstanden gecommuniceerd Herkomstindicatie A V Ja Ja n 1 per meterstand: Bij een correctieverbruik (berichtsoort = update) worden geen meterstanden gecommuniceerd Stand en verbruik KV (verzonden door netbeheerder) Stand en verbruik KV Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer A Ja Ja 1 Niet gevuld bij communicatie van fysieke meteropname. In alle overige gevallen verplicht gevuld. Proces ID V Ja Ja 1 Reden van aanlevering Referentie O Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Netbeheerder V Ja Ja 1 Netbeheerder Leverancier V Ja Ja 1 Marktsegment V Ja Ja 1 Elektriciteit of gas Meter: 1 per aansluiting Meternummer V Ja Ja 1 Aantal telwerken V Nee Ja 1 Aantal actieve telwerken Telwerk: n per meter Registertype V Nee Ja 1 1 per telwerk: 2 Exclusief onbemeten. Pag. 30 van 38

31 Stand en verbruik KV Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Normaal Laag Teruglevering normaal Teruglevering laag Meeteenheid V Ja Ja 1 Aantal telwielen V Ja Ja 1 Verbruik: 1 per telwerk Hoeveelheid A Ja Ja 1 Indien alleen één meterstand wordt gecommuniceerd (o.a. een inhuisstand), is geen verbruik gevuld. Gecorrigeerde O Ja Nee 1 hoeveelheid Meterstand: Per verbruik (2 standen: beginstand & eindstand) Indien geen verbruik (1 stand) Stand V Ja Ja 1 Standdatum V Ja Ja 1 Herkomstindicatie V Ja Ja 1 Indicatie van de herkomst van de meterstand: Berekend Overeengekomen Klantstand Fysieke opname P4-stand Stand en verbruik GV (verzonden door netbeheerder) Stand en verbruik GV Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer A A Ja Ja 1 Proces ID V V Ja Ja 1 Referentie A A Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Leverancier A A Ja Ja 1 Marktsegment V V Ja Ja 1 Elektriciteit of Gas Verbruiksperiode V V Ja Ja 1 Verbruiksperiode op aansluitingniveau Verbruik Per aansluiting Verbruiksperiode V V Ja Ja n Register type V V Ja Ja n Afhankelijk van mogelijke levering, teruglevering, normaal, laag. Hoeveelheid V V Ja Ja n Afhankelijk van mogelijke levering, teruglevering, normaal, laag. Gecorrigeerde V V Ja Nee 1 hoeveelheid Meterstand 2 per verbruik Stand O V Ja Ja 1 Verplicht voor A1 Standdatum O V Ja Ja 1 Verplicht voor A1 Herkomstindicatie O V Ja Ja 1 Verplicht voor A1 Pag. 31 van 38

32 4.8 Afhandeling disputen Melding dispuut Melding dispuut Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V Ja Ja 1 Referentie O Ja Ja 1 Transactiedossiernummer V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer van de vastgestelde meterstand (en het proces) dat in dispuut wordt getrokken. Proces ID V Ja Ja 1 Dispuut Afzender V Ja Ja 1 van wederpartij Ontvanger V Ja Ja 1 van initiërende partij Marktsegment V Ja Ja 1 Elektriciteit of gas Meter 1 per aansluiting Meternummer V Ja Ja 1 Aantal telwerken V Nee Ja 1 Aantal actieve telwerken Telwerk n per meter Registertype V Nee Ja 1 Toegestane waarden: Normaal Laag Teruglevering normaal Teruglevering laag Meeteenheid V Ja Ja 1 Aantal telwielen V Ja Ja 1 Stand 1 per telwerk Stand V Ja Ja 1 Standdatum V Ja Ja 1 Herkomstindicatie V Ja Ja Terugkoppeling dispuut Terugkoppeling dispuut Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V Ja Ja 1 Referentie A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Transactiedossiernummer V Ja Ja 1 Transactiedossier van de vastgestelde stand. Afzender V Ja Ja 1 van initiërende partij Ontvanger V Ja Ja 1 van wederpartij Resultaat V Ja Ja 1 Wel of niet geaccepteerd Toelichting resultaat O Ja Ja 1 Pag. 32 van 38

33 4.9 Opvragen gegevens ten behoeve van de compensatievergoeding Melding Opvragen gegevens m.b.t. compensatievergoedingen Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Referentie O Ja Ja 1 Netbeheerder V Ja Ja 1 Leverancier V Ja Ja 1 Storingsdatum V Ja Ja 1 Aansluiting V Ja Ja n Response Aanleveren gegevens t.b.v. compensatievergoedingen Gegeven KV Gas EL 1/n Opmerking Transactiedossiernummer V Ja Ja 1 Referentie A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de opvraag Netbeheerder V Ja Ja 1 Leverancier V Ja Ja 1 Storingsdatum V Ja Ja 1 Aansluiting V Ja Ja n Contract V Ja Ja 1 Ja (dan worden de volgende velden, voor zover bekend, gevuld) Nee (dan worden de volgende velden niet gevuld; aansluiting niet bekend bij deze leverancier op storingsdatum) Voorletters aangeslotene O Ja Ja 1 Tussenvoegsel aangeslotene O Ja Ja 1 (Achter-) Naam aangeslotene V Ja Ja 1 Correspondentieadres: Straatnaam / Postbus A Ja Ja 1 Alleen indien dit afwijkt van het aansluitadres Huisnummer / A Ja Ja 1 Alleen indien dit afwijkt van het aansluitadres Postbusnummer Huisnummertoevoeging A Ja Ja 1 Alleen indien dit afwijkt van het aansluitadres Postcode A Ja Ja 1 Alleen indien dit afwijkt van het aansluitadres Woonplaats A Ja Ja 1 Alleen indien dit afwijkt van het aansluitadres Land A Ja Ja 1 Alleen indien dit afwijkt van het aansluitadres Bankrekeningnummer A Ja Ja 1 Bankrekeningnummer van de aangeslotene (vanaf 1 maart 2013 conform SEPA) Pag. 33 van 38

34 4.10 Meetverantwoordelijkeswitch Melding Melding meetverantwoordelijkeswitch Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Referentie O O Ja Ja 1 Mutatiedatum V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Nieuwe meetverantwoordelijke V V Ja Ja Bevestiging naar marktpartijen GAIN naar nieuwe meetverantwoordelijke Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer V V Ja Ja 1 Proces ID V V Ja Ja 1 MV-switch Referentie A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Mutatiedatum V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Nieuwe meetverantwoordelijke V V Ja Ja 1 Oude Meetverantwoordelijke A A Ja Ja 1 Alleen gevuld als OMV aanwezig was tot mutatiedatum. LOSS naar oude meetverantwoordelijke Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer V V Ja Ja 1 Proces ID V V Ja Ja 1 MV-switch Mutatiedatum V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Nieuwe meetverantwoordelijke V V Ja Ja 1 Oude Meetverantwoordelijke V V Ja Ja Afwijzing Afwijzing naar nieuwe meetverantwoordelijke Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer O O Ja Ja 1 Proces ID V V Ja Ja 1 MV-switch Referentie A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Mutatiedatum V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Nieuwe meetverantwoordelijke V V Ja Ja 1 Afwijsreden V V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de melding is afgewezen: Melding onvolledig of syntactisch onjuist -code aansluiting onbekend Indientermijn onjuist -code MV onbekend Geblokkeerd voor automatische mutaties Toelichting afwijsreden O O Ja Ja n Pag. 34 van 38

35 Stamgegevens Voor de stamgegevens, zie paragraaf 3.3. Pag. 35 van 38

36 4.11 Beëindigen meetverantwoordelijkheid Melding Melding Beëindiging meetverantwoordelijkheid Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Referentie O O Ja Ja 1 Referentie van MV Einddatum V V Ja Ja 1 beheerovereenkomst Netbeheerder V V Ja Ja 1 Meetverantwoordelijke V V Ja Ja Bevestiging naar marktpartijen LOSS naar meetverantwoordelijke Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer V V Ja Ja 1 Proces ID V V Ja Ja 1 MV-beëindiging Referentie A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Mutatiedatum V V Ja Ja 1 Netbeheerder V V Ja Ja 1 Oude Meetverantwoordelijke V V Ja Ja Afwijzing Afwijzing naar meetverantwoordelijke Gegeven GV A1 Gas EL 1/n Opmerking Aansluiting V V Ja Ja 1 Transactiedossiernummer O O Ja Ja 1 Proces ID V V Ja Ja 1 MV-beëindiging Referentie A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Einddatum V V Ja Ja 1 beheerovereenkomst Netbeheerder V V Ja Ja 1 Meetverantwoordelijke V V Ja Ja 1 Afwijsreden V V Ja Ja n Indicatie van de reden waarom de melding is afgewezen: Melding onvolledig of syntactisch onjuist -code aansluiting onbekend Indientermijn onjuist -code MV onbekend Geblokkeerd voor automatische mutaties Toelichting afwijsreden O O Ja Ja n Stamgegevens Voor de stamgegevens, zie paragraaf 3.3. Pag. 36 van 38

37 4.12 Wijzigen naam en/of verblijfsfunctie en/of complexbepaling Melding Melding Wijzigen van naam en/of verblijfsfunctie en/of complexbepaling Referentie O O O Ja Ja 1 Referentie van de leverancier Reden van wijzigen V V V Ja Ja 1 1: Alleen wijzigen (achter-) naam aangeslotene 2: Alleen wijzigen verblijfsfunctie / complexbepaling 3: Wijzigen van zowel naam als verblijfsfunctie / complexbepaling Voor GV en A1 is alleen 2 van toepassing. Leverancier V V V Ja Ja 1 Complexbepaling A V V Nee Ja 1 Verplicht bij als reden van wijzigen 2 of 3 Verblijfsfunctie A V V Nee Ja 1 Verplicht bij als reden van wijzigen 2 of 3 Voorletters aangeslotene O n.v.t. n.v.t. Ja Ja 1 Alleen toegestaan als reden van wijzigen is 1 of 3 Tussenvoegsel aangeslotene O n.v.t. n.v.t. Ja Ja 1 Alleen toegestaan als reden van wijzigen is 1 of 3 (Achter-) Naam aangeslotene A n.v.t. n.v.t. Ja Ja 1 Verplicht bij als reden van wijzigen is 1 of Bevestiging naar marktpartij Bevestiging wijziging naam en/of verblijfsfunctie en/of complexbepaling Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Referentie A A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Netbeheerder V V V Ja Ja 1 Leverancier V V V Ja Ja Afwijzing Afwijzing wijziging naam en/of verblijfsfunctie en/of complexbepaling Transactiedossiernummer V V V Ja Ja 1 Referentie A A A Ja Ja 1 Gevuld indien meegegeven in de melding Netbeheerder V V V Ja Ja 1 Leverancier V V V Ja Ja 1 Afwijsreden V V V Ja Ja n Melding onvolledig of syntactisch onjuist -code aansluiting onbekend Indientermijn onjuist -code leverancier onbekend Kruisend bericht Toelichting afwijsreden O O O Ja Ja n Stamgegevens Bij wijziging van verblijfsfunctie en/of complexbepaling worden ook stamgegevens verstuurd naar de verantwoordelijke marktpartijen in het aansluitingenregister, zie paragraaf 3.3. Pag. 37 van 38

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 7.0 22 november 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING

STROOMOPWAARTS. Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 5.04. 25 januari

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 6.0 22 februari 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen GROOTVERBRUIK Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 4.0 25 januari 2012 Pag.

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS. Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel ALV NEDU 20160120-008.2.3 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 8.0 20 januari 2016 Versiebeheer

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 117 Versiebeheer Versie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 41 Versiebeheer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21412 11 mei 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, met kenmerk ACM/DC/2016/202148, houdende

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme Status Vastgesteld ALV NEDU

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik ALV NEDU 20170118-008.1.2 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 9.0 18 januari 2017 Versiebeheer V. Naam

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/125 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN Diensten 2013 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0)35 54 80 180 Telefax +31 (0)35 54 80 184 E-mail

Nadere informatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Erratumlijst v7.0 changes # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf 3.4.2 "Response vraag stamgegevens van

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag

Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus BH den Haag Autoriteit Consument en Markt T.a.v. de heer C. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH den Haag Datum Behandeld door Onderwerp [vertrouwelijk] Codewijzigingsvoorstel dataveiligheid [vertrouwelijk] Geachte heer

Nadere informatie

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

Informatiecode elektriciteit en gas

Informatiecode elektriciteit en gas Informatiecode elektriciteit en gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 54, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en 22, eerste lid van de Gaswet. Zwarte tekst is de door ACM vastgestelde vigerende codetekst.

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed wijzigingen

Nadere informatie

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Status Vastgesteld Versienummer 1.0 Versiedatum 7 november 2013

Nadere informatie

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Impact op administratieve processen netbeheerders 21 november 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Kamervragen over de zogenaamde liegende gasmeter heeft NMa

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59466 9 november 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 27 oktober 2016, kenmerk ACM/DC/2016/206237, tot

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Leverancier Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels

Nadere informatie

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Bijlage Marktverkenning Centralisatie Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Achtergrondinformatie Centralisatie MDP, A&R, MDT Datum 27-02-2015 1 Inleiding Regionale netbeheerders hebben hun activiteiten

Nadere informatie

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas

Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking netverliezen voor gas Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC131 / Invoering besluit administratieve volumeherleiding en beperking Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer 3.0

Nadere informatie

Erratumlijst v6.0 changes

Erratumlijst v6.0 changes Erratumlijst v6.0 changes # Heeft betrekk op Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Impact Classificatie Goedgekeurd in ALV NEDU DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 277,00 58,17 335,17

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 277,00 58,17 335,17 Pagina: 1/4! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5323) Bedrijf Jansen Energie B.V. Adres Nieuwe Dijk 12 PC 1619 Plaats PK ANDIJK Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol Leverancier- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed

Nadere informatie

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl

oelfier.den.haselaar@edsn.nl / jjanssen@netbeheernederland.nl Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Netbeheerder. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 (Terug) leveringsprijzen elektriciteit Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes en betalen u een

Nadere informatie

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy.

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy. Voorbeeld Adres : Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Postbus 2324 5202 CH s-hertogenbosch Nederland KVK : 55351727 (NL) Btw-nummer: NL823563406B01 IBAN : NL17 CITI 0266 0056 59 Incassant ID : NL53138553517270000

Nadere informatie

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010

ALV NEDU MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE. Versie oktober 2010 Leveranciersmodel MEELIFTMODEL OPTIONELE AFDRACHTCONTROLE Versie 1.3 29 oktober 2010 BESLUIT EN VERVOLGSTAPPEN De ALV NEDU wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde richting. Indien de ALV NEDU

Nadere informatie

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college,

«Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Geacht college, adres Schatbeurderslaan 2 6002 ED Weert Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland «Gemeente» college van B&W «Postbus» «postcode» «PLAATS» Nederland postadres Postbus 2712 6030 AA Nederweert Nederland

Nadere informatie

Reactie op wijzigingsopdracht meer leveranciers op een aansluiting

Reactie op wijzigingsopdracht meer leveranciers op een aansluiting vereniging van energienetbeheerders Nederland Anna van Buerenplein 43 2595 DA Den Haag Autoriteit Consument & Markt de heer dr. F.J.H. Don Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Postbus 90608 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind,

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind, Witruimte voor de tabel Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan 57 6500 HE Nijmegen Huismerk Energie N.V. Adres: Kerkenbos 1057b 6546 BB Nijmegen Postadres: Postbus 125 6500 AC Nijmegen Telefoon:

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. Detailprocesmodel P4 (Centrale toegangsserver)

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. Detailprocesmodel P4 (Centrale toegangsserver) ALV NEDU 20170118-008.1.4 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Detailprocesmodel P4 (Centrale toegangsserver) Versie 6.0 18 januari 2017 Pag.

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 82,83 17,40 100,23

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 82,83 17,40 100,23 Pagina: 1/4! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf Fremarona B.V. Adres Soestdijkerstraatweg 62 PC 1213 Plaats XE HILVERSUM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In artikel wordt dagelijks vervangen door: minimaal maandelijks.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In artikel wordt dagelijks vervangen door: minimaal maandelijks. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3700 20 januari 2017 Besluit van de utoriteit Consument en Markt van 22 december 2016, kenmerk CM/DE/2016/207598 tot wijziging

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit 1

Meetcode Elektriciteit 1 Meetcode Elektriciteit 1 Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub b van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31,

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit

Meetcode Elektriciteit bijlage 2 bij voorstel N 2011-321 bijlage 3 bij voorstel N 2011-509 bijlage 2 bij voorstel N 2011-523 Meetcode Elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

HOE COMMUNICEERT UW LANDIS + GYR SLIMME METER?

HOE COMMUNICEERT UW LANDIS + GYR SLIMME METER? INF.HSL.GSA.011.05.15 HOE COMMUNICEERT UW LANDIS + GYR SLIMME METER? INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bij welke meters kan de communicatie-informatie bekeken worden? 3 3. Welke informatie komt op het display?

Nadere informatie

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra)

LDE aansluiting. Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) LDE aansluiting Datum Juni 2014 Auteur: K&M Liander (Ben Kootstra) Wat is het issue? Onder invloed van verlaagd tarief energiebelasting voor collectieve duurzame opwekinstallaties willen steeds meer LDE

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

Tarieven 2013. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

Tarieven 2013. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2013 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers elektriciteit TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Pagina. Openbaar. De Autoriteit Consument en Markt, Gelet op artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet; Besluit: De nieuwe bepalingen komen te luiden:

Pagina. Openbaar. De Autoriteit Consument en Markt, Gelet op artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet; Besluit: De nieuwe bepalingen komen te luiden: Bijlage 1: Behorende bij het besluit nr. 103640/ 40 van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van diverse voorwaarden ex artikel 12b, eerste lid, van de Gaswet De Autoriteit Consument en Markt,

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Meetvoorwaarden Gas RNB

Meetvoorwaarden Gas RNB Meetvoorwaarden Gas RNB Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015. Gerja Koldenhof November 2015

Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015. Gerja Koldenhof November 2015 Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015 Gerja Koldenhof November 2015 Welke soorten heb je? Welke heb ik nodig? Hoe vraag ik dat aan? Hoe wordt deze bemeten? Etc. 2 Wat gaan we doen? Netbeheerder

Nadere informatie

Codewijzigingsvoorstel inzake optimalisatie allocatie en reconciliatie elektriciteit [McE, ScE, BegrE]

Codewijzigingsvoorstel inzake optimalisatie allocatie en reconciliatie elektriciteit [McE, ScE, BegrE] Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem Postbus 1156 Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer ELEKTRICITEIT Tarieven 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer elektriciteit TARIEVEN 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers OP DIT TARIEFBLAD

Nadere informatie

Elektriciteit - Tabel 2A - Investeringen vaste activa m.b.t. het transport- en aansluitdomein

Elektriciteit - Tabel 2A - Investeringen vaste activa m.b.t. het transport- en aansluitdomein Elektriciteit - Tabel 2A - Investeringen vaste activa m.b.t. het transport- en aansluitdomein A. Immateriële vaste activa Afschrijftermijn Investeringen Opmerking * Software 5 jaar 2A.A.21 10.780.310 Overige

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN Aansluiting en transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN Aansluiting en transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2017 Aansluiting en transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2017 Sinds de invoering van de Elektriciteitswet (1998) en de Gaswet bestaat er een onderscheid tussen

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

Meetcode elektriciteit

Meetcode elektriciteit Meetcode elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet 1998 Met in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen. Zwart tekst is vigerende door de Autoriteit

Nadere informatie

INF.HSK.GSA.010.05.15 HOE COMMUNICEERT UW KAIFA SLIMME METER?

INF.HSK.GSA.010.05.15 HOE COMMUNICEERT UW KAIFA SLIMME METER? INF.HSK.GSA.010.05.15 HOE COMMUNICEERT UW KAIFA SLIMME METER? INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bij welke meters kan de communicatie-informatie bekeken worden? 3 3. Welke informatie komt op het display?

Nadere informatie

Aansluiten in de praktijk

Aansluiten in de praktijk Aansluiten in de praktijk Kennissessie Projectrealisatie Zon Henk Kistemaker 14 april 2016 Programma Netbeheerder Aansluiting Meten Registreren 3 netbeheerders zijn partner van Hier Opgewekt 2 Netbeheerders

Nadere informatie

Aanpassingen versie 6.0

Aanpassingen versie 6.0 Nr. Onderdeel Aanpassing SR Algemeen 1 Bij Klantgegevens het geslacht van de klant meegeven. 2 Op de overzichtspagina van het klantenoverzicht i.p.v. Aanmelddatum de Statusdatum laten zien en de algemene

Nadere informatie

Rol EDSN in de energiesector

Rol EDSN in de energiesector Rol EDSN in de energiesector Drs Gerrit Fokkema Manager Architectuur, Produkten en Services 15 november 2012 Agenda De energiemarkt Communicatie in de markt Rol EDSN Positie keten Diensten EDSN Energie

Nadere informatie

Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding

Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding Actieplan Dataveiligheid Algemene Inleiding Een sectorbrede aanpak voor verhoogde privacy bij de uitwisseling van gegevens uit centrale registers First Consulting 20 juni 2017, Amersfoort Agenda Introductie

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteit Meetbedrijven

Rapportage Kwaliteit Meetbedrijven AUTEUR R. Kok VERSIE V2 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 5 Rapportage Kwaliteit Meetbedrijven Rapportage maand februari 2016 PAGINA 2 van 5 Deze rapportage wordt gepubliceerd door TenneT TSO B.V.

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN Situatieschets Definitie en inhoud

INFORMATIEBULLETIN Situatieschets Definitie en inhoud INFORMATIEBULLETIN Deze informatie is bedoeld voor bedrijven en organisaties die vallen in artikel 1 lid 2 en 3 van de Elektriciteitswet (zie bijlage A). Doel van het bulletin is het informeren van deze

Nadere informatie

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 146,83 30,84 177,67 Pagina: 1/3! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf Strengholt B.V. Adres Postbus 338 PC 1400 Plaats AH BUSSUM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter de uitleg

Nadere informatie

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud 1.1 Burger of Organisatie... 2 1.2 Contactgegevens Organisatie... 2 1.3 Contactgegevens Organisatie Buitenland... 4 1.4 Contactgegevens Persoon... 5

Nadere informatie

Allocatievoorwaarden Gas

Allocatievoorwaarden Gas Allocatievoorwaarden Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit

Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit 30-11-2002. Bijlage 2 bij codewijzigingsvoorstel 11158-103834 Wijzigingen in overige codes t.g.v. de nieuwe Informatiecode Elektriciteit en Gas Tarievencode Elektriciteit Alleen te wijzigen artikelen zijn

Nadere informatie

Hoe en met wie communiceert uw Kaifa slimme meter?

Hoe en met wie communiceert uw Kaifa slimme meter? Hoe en met wie communiceert uw Kaifa slimme meter? Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bij welke meters kan de communicatie-informatie bekeken worden? 4 3. Welke informatie komt op het display? 5 4. Waarom

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Versie 3.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Ontvang bericht toets of nummer

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden van het meetbedrijf

Taken en verantwoordelijkheden van het meetbedrijf Energie in zicht Taken en verantwoordelijkheden van het meetbedrijf Jörg Benders en Jeroen van Hooff Energie in zicht 2 Wie is Kenter Kenter meet energie Kenter staat midden in de snel veranderende energiemarkt

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW35 (Aanvang zorg) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 FUNCTIERECORD (geleverd)

Nadere informatie

Hoe en met wie communiceert uw Kaifa slimme meter?

Hoe en met wie communiceert uw Kaifa slimme meter? Hoe en met wie communiceert uw Kaifa slimme meter? Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bij welke meters kan de communicatie-informatie bekeken worden? 3 3. Welke informatie komt op het display? 4 4. Waarom

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

Meetcode elektriciteit

Meetcode elektriciteit Meetcode elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in in artikel 31, eerste lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet 1998 Met in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen. Zwart tekst is vigerende door de Autoriteit

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Secundair allocatiepunt: Een door de netbeheerder aan een aansluiting toegekend allocatiepunt, niet zijnde het primaire allocatiepunt;

Secundair allocatiepunt: Een door de netbeheerder aan een aansluiting toegekend allocatiepunt, niet zijnde het primaire allocatiepunt; Ons kenmerk: ACM/DE/2017/201229 Zaaknummer: 14.0748.52 1 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van [datum], kenmerk ACM/DE/xxxxxx tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Tarieven 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

Tarieven 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers elektriciteit TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

Elektriciteit - Tabel 2A - Investeringen vaste activa m.b.t. het transport- en aansluitdomein

Elektriciteit - Tabel 2A - Investeringen vaste activa m.b.t. het transport- en aansluitdomein Elektriciteit - Tabel 2A - Investeringen vaste activa m.b.t. het transport- en aansluitdomein A. Immateriële vaste activa Afschrijftermijn Investeringen (in jaren) Software 5 jaar 2A.A.21 17.010.327 Overige

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 120429 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 Aanvullingen controlejaar 2011 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en

Nadere informatie