Inhoudsopgave. 1 DE TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN Inleiding Beoordeling uitslagen... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1 DE TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN... 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beoordeling uitslagen... 2"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 DE TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN Inleiding Beoordeling uitslagen TEVREDENHEID VAN DE LEERLINGEN Inleiding Rubriekscores Itemscores Benchmark landelijke niveau 6 3 TEVREDENHEID VAN DE OUDERS Inleiding Rubriekscores Itemscores TEVREDENHEID VAN DE LEERKRACHTEN Inleiding Rubriekscores Itemscores.10 5 CONCLUSIES... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD De doelgroepen vergeleken Terugkoppeling naar de waarden...24 BIJLAGE I RESULTATEN LEERLINGEN BIJLAGE II RESULTATEN OUDERS BIJLAGE III RESULTATEN LEERKRACHTEN 1

2 1. De tevredenheidonderzoeken 1.1 Inleiding Basisschool Edith Stein heeft ter voorbereiding op het nieuwe schoolplan tevredenheidonderzoeken afgenomen onder haar leerlingen, personeel en ouders. Hiervoor werden de vragenlijsten, in november en december 08, digitaal naar deze doelgroepen uitgezet. Alle personeelsleden hebben deelgenomen aan het onderzoek. Aan het leerlingenonderzoek hebben alle leerlingen van gr.7 en 8 en een 8-tal willekeurig gekozen leerlingen van gr.6 deelgenomen, in totaal 48 leerlingen. Het ouderonderzoek is uitgezet onder alle ouders/verzorgers (101 gezinnen), 64 van hen gaven gehoor aan de vraag deel te nemen. Gezien het aantal respondenten geven de uitslagen van het tevredenheidonderzoek een representatief beeld van de heersende tevredenheid onder leerlingen, personeel en ouders. 1.2 Beoordeling uitslagen De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per rubriek is door de respondenten gescoord op verschillende items. Daarbij is gebruik gemaakt van een vierpuntschaal, van oneens naar eens. Dit betekent cijfermatig dat de respondenten aan een item een minimale score kon geven van 1 en een maximale score van 4. De gemiddelde scores worden in deze rapportage als volgt benoemd: Indicatie Score Onvoldoende 1,0 1,9 Matig 2,0 2,7 Voldoende 2,8 3,1 Goed 3,2 3,5 Zeer goed 3,6 4,0 2

3 Verder is aan de respondenten gevraagd een cijfer te geven aan de school, op een tienpuntschaal. Deze cijfers zijn in dit rapport als volgt benoemd: Indicatie Score Onvoldoende 1,0 4,9 Matig 5,0 6,4 Voldoende 6,5 7,9 Goed 8,0 8,5 Zeer goed 8,6 10,0 3

4 2. Tevredenheid van de leerlingen 2.1 Inleiding De leerlingen van basisschool Edith Stein laten in het onderzoek een goede tevredenheid blijken. De gemiddelde rubriekscore bedraagt 3,4 (score Goed). Ook het rapportcijfer dat de leerlingen aan de school geven is met een 8,3 Goed te noemen. 2.2 Rubriekscore De leerlingen van basisschool Edith Stein zijn zeer gelijkmatig tevreden. De rubriekscores variëren weinig. De hoogste rubriekscore van 3,6 (een zeer goede tevredenheid) betreft de rubrieken: Huisvesting en Interactie leerling-directie De laagst gescoorde rubriek van 3,0 (een voldoende tevredenheid) is de rubriek Sfeer. 2.3 Itemscores De itemscores geven de tevredenheid meer op detailniveau aan. Hierin komen dan ook grotere afwijkingen voor dan in de rubriekscores. Het hoogst scorende item behaalt met een 3,9 nagenoeg de maximale score (deze bedraagt 4,0). Het betreft het item uit de rubriek Leerstof en toetsen: Ik leer verschillende dingen op school, zoals tekenen, knutselen en muziek Het laagst scorende item met 2,5 (matig) betreft: De kinderen houden zich ook aan de afspraken op school De items die onder 3,2 scoren (score Voldoende: 2,8 tot 3,1, score Matig en Onvoldoende 0,0 tot 2,7) De Matig tot Onvoldoende scorende items zijn cursief en vet gedrukt. Rubriek Leerstof en toetsen (3,4 gemiddeld) Op school leren en praten we over maatschappelijke thema s zoals het milieu en de politiek (score 2,8) Op school praten en leren we over belangrijke dingen in het nieuws (score 3,0) Rubriek De lessen (3,3 gemiddeld) Ik werk vaak samen met andere leerlingen (score 3,1) Ik moet vaak goed nadenken (score 3,0) Rubriek Begeleiding (3,4 gemiddeld) Als we in de klas aan het werk zijn, kan ik de meester/juf gemakkelijk iets vragen (score 2,9) 4

5 De meester of juf geeft mij vaak een compliment (score 3,1) Rubriek Leer en hulpmiddelen (3,4 gemiddeld) Geen Rubriek ICT (3,5 gemiddeld) Geen Rubriek Sfeer (3,0 gemiddeld) De sfeer tussen de leerlingen is prettig (score 2,8) Ik ga graag naar school (score 2,9) In mijn groep hangt een prettige sfeer (score 2,9) De kinderen houden zich aan afspraken (score 2,5 => matig) Rubriek Sociale omgang (3,2 gemiddeld) Leerlingen gaan respectvol met elkaar om (score 2,6 => matig) In de klas praten we over wat ik elke dag doe en meemaak (score 2,7 => matig) Rubriek Veiligheid (3,4 gemiddeld) Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd (score 2,9) Rubriek Inspraak (3,4 gemiddeld) Wanneer ik ergens ontevreden over ben wordt er naar mij geluisterd (score 3,0) Rubriek Interactie leerling-directie (gemiddeld 3,6) Geen Rubriek Interactie leerling meester/juf (3,5 gemiddeld) Geen Rubriek Huisvesting (3,6 gemiddeld) Geen Rapportcijfer: 8,3 5

6 2.4 Benchmark op landelijk niveau Ten opzichte van de landelijke benchmark scoort basisschool Edith Stein ook op itemniveau in veel gevallen gelijk. De afwijkingen van 0,2 of meer (positief en negatief) zijn hieronder weergegeven. De cursief en vet gedrukte items geven aan dat de score op school en op landelijk niveau Matig tot Onvoldoende is (beneden 2,8) Positieve afwijkingen op items: Ik leer veel verschillende dingen op school, zoals tekenen knutselen, en muziek +0,2 Wat ik geleerd heb wordt in een toets gevraagd +0,3 Ik kan tijdens de les goed en snel aan het werk +0,2 Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school +0,2 Het boek spelling vind ik goed +0,2 Het boek voor rekenen vind ik goed +0,5 In de les worden verschillende materialen gebruikt +0,3 ik kan de materialen die we in de les gebruiken makkelijk zelf pakken +0,4 Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen +0,3 De computers voor de leerlingen staan op een fijne plek om te werken +0,3 Ik leer veel door op de computer te werken +0,2 Onze school heeft een heldere en duidelijke website +0,2 De school heeft een veiligheidsbeleid +0,3 De mening van leerlingen telt op deze school mee +0,2 Belangrijke veranderingen in de school krijgen leerlingen ook te horen +0,3 Er is inspraak mogelijk voor leerlingen bij het opstellen van regels +0,5 De directie gaat goed met leerlingen om +0,2 Ik kan met de directie praten, als dat nodig is +0,2 De meester of juf ziet of het goed met mij gaat +0,2 De meester of juf vertelt mij duidelijk hoe mijn rapport is +0,2 De meester of juf is enthousiast +0,4 Ik vind dat wij een leuk schoolgebouw hebben +0,3 De school is opgeruimd +0,2 Ik vind het gebouw goed ingericht +0,2 Ik ben tevreden over de overblijfruimte +0,3 De wc s worden regelmatig schoongemaakt +0,4 Ik kan op het schoolplein goed spelen +0,3 De school is voor mij veilig te bereiken +0,4 Negatieve afwijking op items Ik ga graag naar school -0,3 Ik heb het naar mijn zin in mijn klas -0,3 De sfeer tussen de leerlingen is prettig -0,6 In mijn groep hangt een prettige sfeer 0,6 De kinderen houden zich aan de afspraken op school -0,1 6

7 De leerlingen gaan respectvol met elkaar om 0,5 Er is goed toezicht tijdens het overblijven op school -0,2 Op school praten en leren we over maatschappelijke thema's zoals het milieu en politiek -0,2 Wanneer ik klaar ben met mijn werk, kan ik zelf verder werken of iets anders gaan doen -0,2 Ik werk vaak samen met andere leerlingen -0,3 Ik moet vaak goed nadenken -0,3 Als we in de klas aan het werk zijn, kan ik de meester / juf makkelijk iets vragen -0,3 De meester of juf vertelt mij of ik op een handige wijze tot een antwoord gekomen ben -0,2 Aandachtspunten op schoolniveau: Sfeer: De kinderen houden zich aan afspraken (score 2,5) Sociale omgang: Leerlingen gaan respectvol met elkaar om (score 2,6) In de klas praten we over wat ik elke dag doe en meemaak (score 2,7) Aandachtspunten op landelijk en op school niveau: De kinderen houden zich aan de afspraken op school -0,1 (landelijk 2,6, school 2,5) 7

8 3. De tevredenheid van de ouders 3.1 Inleiding Evenals de leerlingen getuigen de ouders van basisschool Edith Stein van een goede tevredenheid. De gemiddelde rubriekscore bedraagt 3,5 (score Goed). Het rapportcijfer dat de ouders aan de school geven is een 7,3 (Voldoende). 3.2 Rubriekscores De hoogst scorende rubriek betreft met een score van 3,7 (score Zeer Goed) de rubrieken: - Interactie leerkracht leerling - Interactie leerkracht-ouder - Procedures De laagst scorende rubriek is de rubriek Huisvesting, met een score van 3,0 = score Voldoende. De overige rubriekscores variëren van 3,2 (score Voldoende => Zorg, Pedagogisch klimaat:veiligheid) tot en met 3,6 (score Zeer Goed => Leer- en hulpmiddelen, Directie, Informatievoorziening, Verwachtingen) 3.3 Itemscores Op detailniveau is de hoogst behaalde score een 3,8. Deze score wordt op vele items behaald: Het kind leert samenwerken met andere kinderen Binnen het team is sprake van collegialiteit De communicatie met de leerkracht van mijn kind verloopt over het algemeen plezierig De leerkracht biedt voldoende gelegenheid tot een gesprek De leerkracht behandelt mijn kind met respect Wanneer ik de school bel word ik vriendelijk te woord gestaan Ik krijg snel degene te spreken die ik zoek Het contact met het ondersteunend personeel (conciërge, onderwijsassistent, administratie) verloopt prettig Ik ben tevreden over de lestijden van mijn kind De website van de school is helder en duidelijk Als ik opnieuw moest kiezen, zou ik weer voor deze school kiezen 8

9 Er zijn er een aantal itemscores te vinden beneden de 3,2: Matig 2,0 2,7 Voldoende 2,8 3,1 De cursief en vet gedrukte items scoren matig tot onvoldoende (onder 2,8 ) Ik ben tevreden over de extra huiswerkbegeleiding die de school biedt (indien van toepassing) 2,7 Op school praat mijn kind over verschillende religies en culturen 3,1 Ik ben tevreden over de hoeveelheid tijd die de leerkracht heeft om mijn kind te begeleiden 3,1 De school verzorgt goede schoolkeuzebegeleiding voor mijn kind en mij (ivm keuze voortgezet onderwijs) 3,1 De sfeer tussen de leerlingen is prettig 2,9 Er wordt binnen de school voldoende aandacht besteed aan orde en discipline 3,1 De leerkrachten reageren op een goede manier op negatief gedrag van leerlingen 2,9 Mijn kind praat in de klas over de veiligheid op school 3,0 De leerlingen gaan met respect voor elkaar om 2,7 De personeelsleden van de school hanteren allemaal dezelfde regels 3,1 Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag 2,8 De school treedt op bij conflicten of ongeregeldheden 3,1 De directie treedt adequaat op bij incidenten 3,1 Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 3,1 Mijn kind weet wat een vertrouwenspersoon doet op school 3,0 Het schoolgebouw is voor mijn kind voldoende aantrekkelijk 2,9 Het schoolgebouw is goed ingericht 2,7 De school beschikt over aantrekkelijk en goed meubilair 2,6 Het sanitair is schoon 2,0 Aandachtspunten vanuit de ouders: - Ik ben tevreden over de extra huiswerkbegeleiding die de school biedt (indien van toepassing) 2,7 - De leerlingen gaan met respect voor elkaar om 2,7 - Het schoolgebouw is goed ingericht 2,7 - De school beschikt over aantrekkelijk en goed meubilair 2,6 - Het sanitair is schoon 2,0 9

10 4. De tevredenheid van de leerkrachten 4.1 Inleiding Evenals de leerlingen getuigen de leerkrachten van basisschool Edith Stein van een goede tevredenheid. De gemiddelde rubriekscore bedraagt 3,6 (Zeer Goed). Het rapportcijfer dat het personeel aan de school geeft is een 7,9 (Voldoende). 4.2 Rubriekscores Een 3,9 voor de rubrieken: Interactie onderling Ontwikkelingsmogelijkheden. De laagst scorende rubriek met een score van 2,4: Huisvesting De overige rubriekscores variëren van 3,1 (=> Voldoende: Leer- en Hulpmiddelen) tot en met 3,8 (=> Zeer Goed: Interactie met ouders, Directie, Informatievoorziening, Procedures, Overlegstructuur, Werkklimaat) 4.3 Itemscores Op detailniveau is de hoogst te behalen score 4,0 voor: De website van de school is helder en duidelijk De besluitvorming binnen de school vindt op zorgvuldige wijze plaats Er zijn voldoende overlegmomenten aangaande personeel en organisatie De (G)MR vertegenwoordigt mijn belangen in voldoende mate De directie bespreekt mijn functioneren met mij De directie bespreekt mijn verbeter of ontwikkelingsmogelijkheden met mij Ik ga met plezier naar mijn werk Het contact met het ondersteunend personeel (conciërge, onderwijsassistent, administratie) verloopt prettig Op detailniveau eveneens een 3,9 voor: De school zorgt voor adequate ICT-apparatuur en voorzieningen De school heeft een goed leerlingvolgsysteem Ik ben tevreden over de inrichting van de leerlingenzorg De directie treedt adequaat op bij incidenten Ik ben tevreden over de collegialiteit De leerlingen worden positief benaderd op school De directie en overige leidinggevenden vormen een samenhangende eenheid De nieuwsbrief van de school is duidelijk Ik ben tevreden over de lestijden 10

11 De directie houdt bij de taakverdeling voldoende rekening met mijn wensen en competenties Ik ben tevreden over de wijze waarop de groepsverdeling binnen de school tot stand komt Ik ben tevreden over het ziekteverzuimbeleid Tijdens loopbaangesprekken worden duidelijke afspraken gemaakt Deze school draagt zorg voor voldoende afwisseling in mijn werk Ik ben tevreden over het functioneren van de medewerkers van de school De cursief en vet gedrukte items scoren matig tot onvoldoende (onder 2,8 ) Er zijn er een aantal itemscores te vinden beneden de 3,2: De leerlingen worden voldoende uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen (3,1) Ik ben tevreden over de leer- en hulpmiddelen op school (2,9) De leer- en hulpmiddelen zijn gevarieerd en actueel (2,9) Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen (2,9) Er zijn voldoende voorzieningen voor de specifieke leerbehoeften van leerlingen (2,8) De school beschikt over een goede orthoteek (2,8) De leerlingen gaan met respect met elkaar om (3,0) Leerlingen maken kennis met verschillende geloven en culturen (2,7) Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om mee te denken en te praten over het schoolbeleid (2,7) Het gebouw is voldoende aantrekkelijk (1,9) De school maakt een opgeruimde indruk (2,7) Het schoolgebouw is goed ingericht (2,5) De school beschikt over aantrekkelijk en goed meubilair (1,8) De school biedt kwantitatief voldoende werkplekken voor medewerkers (1,9) De school beschikt over goede overblijfvoorzieningen (3,0) Het sanitair is schoon (2,1) Het schoolplein is voldoende aantrekkelijk voor de leerlingen (2,9) Aandachtspunten vanuit het personeel: Leerlingen maken kennis met verschillende geloven en culturen (2,7) Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om mee te denken en te praten over het schoolbeleid (2,7) Het gebouw is voldoende aantrekkelijk (1,9) De school maakt een opgeruimde indruk (2,7) Het schoolgebouw is goed ingericht (2,5) De school beschikt over aantrekkelijk en goed meubilair (1,8) De school biedt kwantitatief voldoende werkplekken voor medewerkers (1,9) Het sanitair is schoon (2,1) 11

12 5. Conclusies 5.1 De doelgroepen vergeleken Gemiddelde scores: Leerlingen: 3,4 Ouders: 3,5 leerkrachten: 3,6 Algemeen gemiddeld: 3,5 Leerlingen Het meest tevreden zijn de leerlingen (score Goed / Zeer Goed) over de rubrieken ICT (3,5) Interactie leerling directie (3,6) Interactie leerling meester/juf (3,5) Huisvesting (3,6) De scores Zeer Goed op items zijn: ICT: de computers staan op een fijne plek de school heeft een heldere duidelijke website Interactie leerling directie: de directie goed met leerlingen omgaat Interactie leerling-meester /juf: leerlingen zijn tevreden over het contact met de leerkracht de meester of juf ziet dat het goed met de leerling gaat de leerling met een probleem bij de juf/meester terecht kan de juf /meester duidelijk vertelt over het rapport de juf/meester is enthousiast is de juf /meester respect heeft voor de leerling de juf /meester houdt zich aan afspraken Huisvesting ik vind dat we een leuk schoolgebouw hebben ik vind het gebouw goed ingericht ik kan op het schoolplein goed spelen de school is voor mij veilig te bereiken Het minst tevreden zijn de leerlingen met een score van 3,0 (score Voldoende) over de rubriek Sfeer. Een Onvoldoende score in deze rubriek op item is: de kinderen houden zich aan afspraken op school 12

13 Ouders De ouders zijn het meest tevreden (score Zeer Goed) over de rubrieken: Leer en hulpmiddelen Interactie leerkracht-ouders Interactie leerkracht-leerling Directie Procedures Informatievoorziening Verwachtingen De scores Zeer Goed op item zijn: Leer en hulpmiddelen de leermiddelen en andere materialen die in de klas worden gebruikt vindt mijn kind leuk Interactie leerkracht-ouders mijn contact met de leerkracht van mijn kind is goed de communicatie met de leerkracht van mijn kind verloopt over het algemeen plezierig de leerkracht biedt voldoende gelegenheid tot een gesprek bij problemen met mijn kind kan ik terecht bij de leerkrachten de medewerkers van de school nemen contact met mij op wanneer dit nodig is Interactie leerkracht-leerling mijn kind wordt door het enthousiasme van de leerkracht gemotiveerd mijn kind wordt positief benaderd op school ik ben tevreden over het contact tussen de leerkracht en mijn kind de leerkracht behandelt mijn kind met respect de leerkrachten letten op of het wel of niet goed gaat met mijn kind de mening van de leerlingen telt mee op deze school Directie de directie is voor ouders en leerlingen aanspreekbaar wanneer dit nodig is Procedures wanneer ik de school bel word ik vriendelijk te woord gestaan ik krijg snel degene te spreken die ik zoek het contact met ondersteunend personeel verloopt prettig ik ben tevreden over de lestijden van mijn kind als een leerkracht ziek is vangt de school dat goed op de school heeft een veiligheidsbeleid Informatievoorziening schriftelijke communicatie biedt relevante informatie de website van de school is helder en duidelijk de nieuwsbrief van de school is duidelijk Verwachtingen ik ben tevreden over mij keuze voor deze school 13

14 het door de school geschetste beeld tijdens het kennismakingsgesprek komt overeen met de werkelijkheid het door de school geschetste beeld op de website klopt met de werkelijkheid het door de school geschetste beeld in de schoolgids klopt met de werkelijkheid als ik opnieuw moest kiezen zou ik opnieuw voor deze school kiezen ik raad andere ouders aan deze school voor hun kind te kiezen Het minst tevreden zijn de ouders met een score van 3,0 (score Voldoende) over de rubriek Huisvesting Onvoldoende scores in deze rubriek op item zijn: het schoolgebouw is goed ingericht de school beschikt over aantrekkelijk en goed meubilair het sanitair is schoon De leerkrachten Het meest tevreden zijn de leerkrachten (score Zeer Goed) over bijna alle rubrieken: Werkvormen Pedagogisch klimaat: sfeer Pedagogisch klimaat: veiligheid Interactie onderling Interactie met ouders Interactie met leerlingen Directie Informatievoorziening Procedures Overlegstructuur Arbeidsomstandigheden Ontwikkelingsmogelijkheden Werkklimaat De scores zeer goed op item zijn Werkvormen de leerlingen worden gestimuleerd regelmatig zelfstandig te werken de leerlingen worden gestimuleerd geregeld samen te werken de leerlingen worden gestimuleerd hun werkwijze te verbeteren de leerlingen krijgen structureel de gelegenheid om elkaar te helpen de leerlingen kunnen zich voldoende bezighouden in de klas Pedagogisch klimaat: sfeer de leerlingen gaan graag naar school de sfeer op school tussen leerlingen en leerkracht is prettig er wordt binnen de school voldoende aandacht besteed aan orde en discipline de leerkrachten letten op of het wel/niet goed gaat met de leerlingen Pedagogisch klimaat: veiligheid de leerlingen voelen zich veilig op school 14

15 de school treedt op bij conflicten of ongeregeldheden de directie treedt adequaat op bij incidenten ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met discriminatie de school let goed op diefstal en vernielingen Interactie onderling ik ben tevreden over de collegialiteit ik ben tevreden over de communicatie tussen de collega s onderling problemen op het werk zijn bespreekbaar tussen collega s het contact met het ondersteunend personeel verloopt prettig Interactie met ouders de school bespreekt de vorderingen van de leerlingen vaak genoeg met de ouders ik ben tevreden over mijn contacten met ouders de communicatie tussen mij en de ouders verloopt over het algemeen plezierig ouders worden op de hoogte gehouden van besluiten die door de school zijn genomen en voor hen van belang zijn de school biedt ouders voldoende mogelijkheden om inspraak te hebben in de gang van zaken er zijn op school voldoende mogelijkheden om de ouders bij het onderwijs te betrekken. ik ben tevreden over de betrokkenheid van ouders bij de school Interactie met leerlingen ik ben tevreden over mijn contact met leerlingen de leerlingen worden positief benaderd op school de mening van de leerlingen telt mee op deze school Directie de directie is voldoende op de hoogte van het wel en wee van de medewerkers de directie is goed op de hoogte van de gang van zaken op school de directie is voldoende aanspreekbaar / beschikbaar bij problemen die zich voordoen de directie gaat serieus om met hetgeen ik inbreng de directie staat open voor kritiek de directie is aanspreekbaar wanneer dit nodig is er is sprake van eenduidigheid in de formulering en uitvoering van beleid de directie en overige leidinggevenden vormen een samenhangende eenheid Informatievoorziening schriftelijke communicatie wordt tijdig aangeleverd de website van de school is helder en duidelijk de nieuwsbrief van de school is duidelijk Procedures de school heeft gedragsregels opgesteld voor zowel leerlingen als medewerkers er is een veiligheidsbeleid opgesteld ik ben tevreden over de lestijden 15

16 Overlegstructuur de besluitvorming binnen de school vindt op zorgvuldige wijze plaats er zijn voldoende overlegmomenten aangaande personeel en organisatie er wordt tijdens overlegmomenten in voldoende mate naar nieuwe ideeën geluisterd er zijn voldoende overlegmogelijkheden over leerlingzaken de overlegstructuur biedt voldoende mogelijkheden tot inspraak de (G)MR vertegenwoordigt mijn belangen in voldoende mate Arbeidsomstandigheden: taken de directie houdt bij de taakverdeling voldoende rekening met mijn wensen en competenties er is sprake van voldoende evenwicht in de verschillende onderdelen van mijn functie ik ben tevreden over de wijze waarop de taakbelasting binnen de school tot stand komt ik ben tevreden over de wijze waarop de groepsverdeling binnen de school tot stand komt Ontwikkelingsmogelijkheden ik ben tevreden over het loopbaanbeleid dat door de school gevoerd wordt ik kan mij voldoende ontwikkelen binnen mijn huidige baan de directie bespreekt mijn functioneren met mij de directie bespreekt mijn verbeter- en/of ontwikkelingsmogelijkheden met mij tijdens loopbaangesprekken worden duidelijke afspraken gemaakt ik krijg voldoende gelegenheid om (na)scholing te volgen mijn werk is uitdagend de school maakt goed gebruik van mijn talenten deze school draagt zorg voor voldoende afwisseling in mijn werk de directie stimuleert mij om mij verder te ontwikkelen ik ben tevreden over het functioneren van de medewerkers van de school Werkklimaat ik ga met plezier naar mijn werk het werkklimaat binnen de school vind ik prettig Ik voel me betrokken bij de organisatie binnen deze school is het mogelijk fouten te bespreken ik ben tevreden over de wijze waarop de school de teamgeest bevordert mijn collega s staan open voor nieuwe opvattingen en ideeën veranderingen worden tijdig aangekondigd Het minst tevreden zijn de leerkrachten met een score van 2,4 (Matig) over de rubriek Huisvesting het gebouw is voldoende aantrekkelijk het schoolgebouw is goed ingericht de school beschikt over aantrekkelijk en goed meubilair de school biedt kwantitatief voldoende werkplekken voor medewerkers het sanitair is schoon 16

17 Zowel de leerlingen, ouders als leerkrachten zijn goed tevreden over basisschool Edith Stein. Gemiddelde scores van de totale vragenlijst: Leerlingen 3,4 (=Goed) Ouders 3,5 (=Goed) Leerkrachten 3,6 (=Zeer Goed) Gemiddelde rapportcijfers: Leerlingen 8,3 (=Goed) Ouders, 7,3 (=Voldoende) leerkrachten 7,9 (=Voldoende) Bij de koppeling van de vragenlijsten van leerlingen met ouders blijkt dat ook inhoudelijk de leerlingen en ouders het met elkaar eens over sterke en minder sterke kanten van de school. Beide groepen scoren een ongeveer gelijk gemiddelde op de rubrieken: Leerstof en toetsen 3,4 / 3,5 De lessen 3,3 / 3,4 Begeleiding 3,4 / 3,5 ICT 3,5 / 3,5 Sociale omgang 3,3 /3,2 Veiligheid 3,4 / 3,3 Inspraak 3,4 / 3,4 Interactie directie 3,7 / 3,7 Interactie leerling meester/juf 3,5 / 3,6 Bij de koppeling van de vragenlijsten van leerlingen met ouders blijkt dat de grootste tevredenheid van leerlingen én ouders, met een score vanaf 3,6 (score Zeer Goed) uitgaat naar de volgende items: - Begeleiding / procedures: als de meester/juf ziek is vangt de school dat goed op 3,6 - ICT de school, heeft een heldere en duidelijke website 3,7 / 3,8 - Sfeer de school heeft duidelijke regels 3,6 / 3,6 - Pedagogisch klimaat: veiligheid de school heeft een veiligheidsbeleid 3,6 / 3,7 - Interactie leerling meester/juf ik ben tevreden over mijn contact met de meester/juf 3,7 / 3,7 de meester/juf ziet of het goed met mij gaat 3,7 / 3,6 de meester/juf is enthousiast 3,6 / 3,6 de meester/juf heeft respect voor mij 3,7 / 3,8 - Huisvesting ik kan op het schoolplein goed spelen 3,6 / 3,6 Het meest kritisch (beneden 2,8 = Matig naar Onvoldoende) zijn zowel ouders als leerlingen naar: De leerlingen gaan met respect met elkaar om 2,6 / 2,7 17

18 Alle aandachtspunten nogmaals op een rijtje vanuit de drie vragenlijsten ouders/leerlingen en leerkrachten Leerlingen Op schoolniveau: De kinderen houden zich aan afspraken (2,5) Leerlingen gaan respectvol met elkaar om (2,6) In de klas praten we over wat ik elke dag doe en meemaak (2,7) Op landelijk en op school niveau: De kinderen houden zich aan de afspraken op school -0,1 (landelijk 2,6, school 2,5) Ouders Ik ben tevreden over de extra huiswerkbegeleiding die de school biedt (indien van toepassing) (2,7) De leerlingen gaan met respect voor elkaar om (2,7) Het schoolgebouw is goed ingericht (2,7) De school beschikt over aantrekkelijk en goed meubilair (2,6) Leerkrachten: Leerlingen maken kennis met verschillende geloven en culturen (2,7) Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om mee te denken en te praten over het schoolbeleid (2,7) Het gebouw is voldoende aantrekkelijk (1,9) De school maakt een opgeruimde indruk (2,7) Het schoolgebouw is goed ingericht (2,5) De school beschikt over aantrekkelijk en goed meubilair (1,8) De school biedt kwantitatief voldoende werkplekken voor medewerkers (1,9) Het sanitair is schoon (2,1) 18

19 Rubrieken die als Zeer Goed (3,6 4,0) worden ervaren: Leerlingen Ouders Leerkrachten Interactie leerling -directie Directie Directie Huisvesting Verwachtingen Leer- en hulpmiddelen Interactie leerkracht-ouder Interactie leerkrachtleerling Procedures Informatievoorziening Interactie met ouders Interactie met leerlingen Procedures Informatievoorziening Werkvormen Overlegstructuur Pedagogisch klimaat: sfeer Arbeidsomstandigheden: taken Ontwikkelingsmogelijkheden Werkklimaat Pedagogisch klimaat: veiligheid Interactie onderling Rubrieken die als Goed (3,2-3,5) worden ervaren Leerlingen Ouders Leerkrachten Leerstof en toetsen Leerstof en toetsen Leerstof De lessen Begeleiding Begeleiding Zorg Leer en hulpmiddelen ICT ICT ICT Sociale omgang Veiligheid Inspraak Interactie leerling meester/juf Pedagogisch klimaat: sociale omgang Pedagogisch klimaat: veiligheid Overlegstructuur Ouderbetrokkenheid Pedagogisch klimaat: sfeer Pedagogisch klimaat: sociale omgang 19

20 Rubrieken die als Voldoende (2,8 3,1) worden ervaren: Leerlingen Ouders Leerkrachten Sfeer Huisvesting Leer- en hulpmiddelen Rubrieken die als matig en onvoldoende (0,0 2,7) worden ervaren: Leerlingen Ouders Leerkrachten Huisvesting Alle rubrieken naast elkaar Leerlingen Ouders Leerkrachten Interactie leerling -directie Directie Directie Huisvesting Huisvesting Huisvesting Verwachtingen Leer en hulpmiddelen Leer- en hulpmiddelen Leer- en hulpmiddelen Interactie leerkracht-ouder Interactie met ouders Interactie leerling meester/juf Inspraak Interactie leerkrachtleerling Procedures Informatievoorziening Overlegstructuur Ouderbetrokkenheid Interactie met leerlingen Procedures Informatievoorziening Overlegstructuur Sfeer Pedagogisch klimaat: sfeer Pedagogisch klimaat: sfeer Veiligheid Pedagogisch klimaat: veiligheid Arbeidsomstandigheden: taken Ontwikkelingsmogelijkheden Werkklimaat Leerstof en toetsen Leerstof en toetsen Leerstof De lessen Begeleiding Begeleiding Zorg ICT ICT ICT Sociale omgang Pedagogisch klimaat: sociale omgang Pedagogisch klimaat: veiligheid Interactie onderling Werkvormen Pedagogisch klimaat: sociale omgang 20

21 Items die Voldoende, Matig, Onvoldoende scoren bij leerlingen, ouders en leerkrachten Leerlingen Ouders Leerkrachten Op school praten we over maatschappelijke thema s als het milieu en politiek Op school praten en leren we over belangrijke dingen in het nieuws Ik werk vaak samen met andere leerlingen Ik moet vaak goed nadenken Als we in de klas aan het werk zijn kan ik de meester / juf makkelijk iets vragen De meester juf geeft mij vaak een compliment Ik ga graag naar school De sfeer tussen de leerlingen is prettig In mijn groep hangt en prettige sfeer Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd Wanneer ik ergens ontevreden over ben wordt er naar mij geluisterd Op school praat en leert mijn kind over verschillende religies en culturen De sfeer tussen de leerlingen is prettig Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd Ik ben tevreden over de hoeveelheid tijd die de leerkracht heeft om mijn kind te begeleiden De school verzorgt goede schoolkeuzevoorlichting voor mijn kind en mij Er wordt binnen de school voldoende aandacht besteed aan orde en discipline De leerkrachten reageren voldoende op negatief gedrag van leerlingen Mijn kind praat in de klas De leerlingen maken kennis met verschillende geloven en culturen De leerlingen worden voldoende uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen 21

22 De leerlingen gaan respectvol met elkaar om De leerlingen houden zich aan afspraken op school In de klas praten we ook over wat ik elke dag doe en meemaak over de veiligheid op school De leerkrachten op school hanteren allemaal dezelfde regels Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag De school treedt op bij conflicten of ongeregeldheden De directie treedt adequaat om bij incidenten Mijn kind weet wat een vertrouwenspersoon doet op school Het schoolgebouw is voor mijn kind voldoende aantrekkelijk De leerlingen gaan met respect met elkaar om Ik ben tevreden over de Het schoolgebouw is voldoende aantrekkelijk Ik ben tevreden over de leer- en hulpmiddelen op school De leermiddelen zijn gevarieerd en actueel Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen Er zijn voldoende voorzieningen voor de specifieke leerbehoeften van leerlingen De school beschikt over een goede orthoteek De school beschikt over goede overblijfvoorzieningen Het schoolplein is voldoende aantrekkelijk voor de leerlingen De leerlingen gaan met respect met elkaar om 22

23 extra huiswerkbegeleiding die de school biedt Het schoolgebouw is goed ingericht De school beschikt over aantrekkelijk meubilair Het sanitair is schoon Het schoolgebouw is goed ingericht De school beschikt over aantrekkelijk meubilair Het sanitair is schoon De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om mee te praten en denken over het schoolbeleid De school maakt een opgeruimde indruk De school biedt kwantitatief voldoende werkplekken voor medewerkers 23

24 5.2 Terugkoppeling naar de waarden De missie, visie en kernwaarden vormen de leidraad voor de inrichting van het onderwijs, het personeelsbeleid, de organisatie en ontwikkeling op bs Edith Stein. Onze missie Wij willen op en om onze school een veilige leeromgeving bieden, waar kinderen met hun talenten en uniciteit centraal staan. De leeromgeving is gericht op ontwikkeling, voor zowel de kinderen als onze medewerkers. Vanuit een katholieke identiteit willen wij een respectvolle cultuur waarborgen, waarin kinderen, ouders en medewerkers zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaars succes en welbevinden. Onze Visie De samenleving individualiseert en wordt steeds pluriformer. Verschillen bestaan en worden steeds meer gewaardeerd. We willen daarom meer en meer de leervraag en de specifieke talenten van ieder kind als uitgangspunt voor het leeraanbod nemen, naast de algemene basis die voor ieder kind van belang is. Edith Stein wil een zichzelf ontwikkelende en lerende organisatie zijn, waar veel van elkaar en van de buitenwereld wordt geleerd. Hiervoor zijn respect voor elkaar en een veilige omgeving noodzakelijk, zodat ruimte ontstaat om elkaar aan te spreken op de resultaten die worden bereikt. De heterogene samenstelling zorgt voor het leren omgaan met elkaars verschillen en elkaars zwakke punten aan te vullen. Verantwoordelijkheid krijgen voor elkaars leren. Onze kernwaarden Uit de visie zijn de volgende kernwaarden af te leiden die richting geven aan de strategie, het verdere beleid en activiteiten die worden ontwikkeld en ondernomen. Betrokkenheid: Van leerlingen, ouders en medewerkers. Ontwikkeling: Leerlingen ontwikkelen hun talenten, medewerkers hun talenten en competenties om het professioneel handelen te ondersteunen. Veiligheid: Voor leerlingen, ouders en medewerkers. Verantwoordelijkheid: Zowel leerlingen, ouders als medewerkers nemen en voelen de verantwoordelijkheid voor zowel het persoonlijke succes en welbevinden als het succes en welbevinden van de ander. Uniciteit: Onderwijs op maat voor leerlingen en medewerkers. Respect: Zowel tussen leerlingen, ouders en medewerkers onderling. Evenals voor de omgeving. 24

25 Een koppeling naar onze kernwaarden geeft het volgende beeld: Betrokkenheid: Van leerlingen, ouders en medewerkers Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn zeer tevreden (score Zeer Goed tot Goed) over de interactie met de directie en de interactie leerkracht-leerling. Ouders en leerlingen zijn tevreden (score Goed) over de inspraak, de overlegstructuur, de ouderbetrokkenheid. Ouders en leerkrachten geven aan, met een score Goed tot Zeer Goed, zeer tevreden te zijn over de interactie leerkracht-ouders en leerkracht-leerling, procedures, informatievoorziening, overlegstructuur. Aandachtspunt voor de leerkrachten is hierbij: - de leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om mee te praten en te denken over schoolbeleid Leerkrachten geven tevens een Zeer Goed aan bij Interactie onderling en Werkklimaat (met plezier naar school, betrokken bij de organisatie, teamgeest) Ontwikkeling: Leerlingen ontwikkelen hun talenten, medewerkers hun talenten en competenties om het professioneel handelen te ondersteunen. Zowel ouders, leerlingen als leerkrachten zijn hierover Zeer Goed tot Goed tevreden. Voorbeelden hiervan zijn de rubriekscores bij Leerstof en toetsen, Lessen, Begeleiding, Leer-en hulpmiddelen (leerkrachten zijn hier voldoende tevreden over), ICT en Zorg. Aandachtspunt hierbij zijn: - voldoende gevarieerde en actuele leer- en hulpmiddelen - ik moet vaak goed nadenken - tevredenheid over extra huiswerkbegeleiding die de school biedt Leerkrachten zijn hierover Goed tot Zeer Goed tevreden. Voorbeeld hiervan is de rubriek Ontwikkelingsmogelijkheden met een score van 3,9 Veiligheid: Voor leerlingen, ouders en medewerkers. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn hierover Goed tot Zeer Goed tevreden. Voorbeelden op items bij de leerlingvragenlijst zijn: de school heeft een veiligheidsbeleid, ik voel me veilig op school, ik weet wat een vertrouwenspersoon doet op school, als kinderen vervelend doen wordt er wat aan gedaan. Voorbeelden op items bij de oudervragenlijst zijn: mijn kind voelt zich veilig op school, de school heeft gedragsregels opgesteld voor zowel leerlingen als medewerkers, mijn kind kan met problemen bij de leerkracht terecht. Voorbeelden op rubriek bij de personeelsvragenlijst zijn: Pedagogisch veiligheidsklimaat (de school treedt op bij conflicten en ongeregeldheden, de directie treedt adequaat op bij incidenten, de school let goed op bij diefstal en vernielingen) en het ARBObeleid (ik ben tevreden over het ziekteverzuimbeleid, als een leerkracht ziek is vangt de school dat goed op, nieuwe collega s worden goed begeleid). 25

26 Aandachtspunten zijn: - er is goed toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd Verantwoordelijkheid: Zowel leerlingen, ouders als medewerkers nemen en voelen de verantwoordelijkheid voor zowel het persoonlijke succes en welbevinden als het succes en welbevinden van de ander. Hierbij denken we aan de werkvormen, het klassenmanagement wat leerlingen leert een bepaalde mate van zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid voor het eigen leerproces te dragen, leert om eigen keuzes te maken. Voorbeelden hiervan zijn de rubriekscores van goed tot zeer goed bij:leerstof en toetsen, Werkvormen, Zorg, De lessen, ICT. Aandachtspunten: - tevredenheid over de hoeveelheid tijd die de leerkracht heeft om het kind te begeleiden - de leerlingen worden voldoende uitgedaagd - als we in de klas aan het werk zijn kan ik de meester / juf gemakkelijk iets vragen Uniciteit: Onderwijs op maat voor leerlingen en medewerkers. Hierbij kijken we naar de rubrieken waarmee we onderwijs op maat mogelijk kunnen maken, vorm kunnen geven: Zorg, Begeleiding, Leer- en hulpmiddelen, Werkvormen en Huisvesting. Deze rubrieken scoren, met uitzondering van Huisvesting, allen Goed tot Zeer Goed. Op itemniveau zijn er aandachtspunten aan te geven: - de leerlingen worden uitgedaagd zich maximaal te ontwikkelen - voldoende gevarieerde en actuele leer- en hulpmiddelen - beschikbaarheid over goede werkplekken - de hoeveelheid tijd die de leerkracht heeft om het kind te begeleiden Huisvesting: De plannen voor een nieuwe school in het voormalig klooster St Cecilia zijn in een vergevorderd stadium. Naar verwachting zal er in november 2009 een begin gemaakt worden met de uitvoering van de plannen. Veel huisvestingsproblematieken die in de vragenlijst naar voren komen vinden daar hun oplossing. In de tussentijd wordt er waar nodig onderhoud gepleegd, worden er reparaties uitgevoerd en blijven we dagelijks alert op het goed opgeruimd houden van klaslokalen, bergingen, gangen, halletjes en andere bijruimtes. Naast de dagelijkse schoonmaak, is er een extra schoonmaak van de toiletvloeren in de vakanties en extra controle op het toiletgebruik van de leerlingen. Respect: Zowel tussen leerlingen, ouders en medewerkers onderling. Evenals voor de omgeving. De rubriek Sfeer scoort bij ouders 3,3 (score Goed), bij leerlingen 3,0 (score Voldoende), bij leerkrachten 3,7 (score Zeer Goed). Vooral leerlingen ervaren de sfeer niet optimaal. 26

27 Kijken we naar de items bij de drie vragenlijsten dan zien we wezenlijke aandachtspunten die prioriteit geven om de komende tijd aandacht aan te schenken: Voldoende (score 2,8-3,1) - ik ga graag naar school - de sfeer tussen de leerlingen is prettig - in mijn groep hangt een prettige sfeer - er wordt op school voldoende aandacht besteed aan orde en discipline - de leerkrachten reageren op een goede manier op negatief gedrag van leerlingen - ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag Onvoldoende (2,0-2,7) - de leerlingen houden zich aan afspraken op school - de leerlingen gaan respectvol met elkaar om - in de klas praten we over wat ik elke dag doe en meemaak - de leerlingen maken kennis met verschillende geloven en culturen Eerder uitgezette actiepunten n.a.v. de analyse van de leerlingvragenlijst: Sfeer: De sfeer tussen de leerlingen is prettig In mijn groep hangt een prettige sfeer De kinderen houden zich aan afspraken op school Acties: Kinderen kijken ten aanzien van dit onderwerp enerzijds erg kritisch naar zichzelf en vragen van de leerkrachten dat we duidelijk stelling nemen en er iets aan doen als kinderen vervelend doen. De acties welke wij ondernemen richten zich vooral op houding en communicatie naar de kinderen - Houding van de leerkracht, er is een probleem en we doen er iets aan! - Communiceren naar kinderen hen laten weten dat we er iets aan doen, maar dat sommige zaken niet direct kunnen veranderen. Hierover duidelijk communiceren. - Benoemen van gedrag wat je als leerkracht wilt zien - Consequent /duidelijk zijn - Humor gebruiken - Kinderen ind. benaderen, praatje mee maken: inlooptijd, vaste ronde, instructietafel, veegtijd - Ouders betrekken bij incidenten - Alert blijven op kleine gedragingen en direct corrigeren, sturen, niet afwachten: wat zeg je, sorry, pardon, taalgebruik, intonatie, Bemoeienissen met elkaar niet accepteren. - Inzet van teambuilders / sfeermakers Sociale omgang: Leerlingen gaan respectvol met elkaar om Actie: - Met regelmaat bespreken tijdens kringgesprekken, groepsvergadering - Zie aandachtspunten bij het geven van complimenten - Vaardigheden aanreiken 27

28 - Ouders op de hoogte houden van gedrag leerling: ind. /ouderkamer - Voorbeeldgedrag: wat je geeft, krijg je terug - Spiegelen; inleven in de ander hoe die zich hierbij zou kunnen voelen - Propmethode handhaven - Afspraken op teamniveau vastleggen ( wat ervaren we, wat verwachten we, wat doen we, wat zijn eventuele consequenties) In de klas praten we ook over wat ik elke dag doe en meemaak Kinderen geven hier een constatering van de werkelijkheid. Het is voor ons ondoenlijk om met elk kind, elke dag te praten over wat hij/zij meemaakt. Wel hebben we extra aandacht voor het individuele kind tijdens kringgesprekken 2x per week, als kinderen hulpje van de leerkracht zijn tijdens het binnenkomen, tijdens de vaste rondes, bespreken van de weektaak en werkhouding etc. Actie: - Handhaven kind-leerkrachtgesprekken, kringgesprekken - Complimenteren bij goed gedrag - Gr. 7 en 8 rapportgesprekken met kind en ouders - Bespreking weektaak: elk kind komt maandelijks aan de beurt - Leerlingen bewust maken van wat we allemaal doen om een goede sfeer mogelijk te maken, wat er van de leerlingen wordt verwacht - Korte dagopening, inlooptijd - Alert zijn op leerlingen die hier veel behoefte aan hebben. Leerlingen het gevoel geven dat ze gehoord worden Interactie leerling meester/juf: De meester /juf vertelt mij regelmatig hoe ik het doe op school Actie: Niet al het werk van kinderen wordt door de leerkrachten gezien en gecorrigeerd. We vinden het belangrijk dat kinderen leren reflecteren op hun eigen werk. We leggen er veel nadruk op om ze dat ook te leren. Toch geven kinderen aan nadrukkelijk de behoefte te hebben aan reflectie van de leerkracht. Daarom ondernemen we de volgende acties. - Toetsen nabespreken / terugkijken in werkschriften: waar moet je op letten - Stimuleren van zelfreflectie: leerlingen laten vertellen - Tijdens de vaste ronde spreken we kinderen aan op hun werk (positieve stimulans) Als we werk corrigeren van kinderen, schrijven we er een korte opmerking bij De lessen: aandachtspunten Ik werk vaak samen met andere leerlingen Acties: - Op teamniveau afspraken vast te leggen over o.a. : o Coöperatieve werkvormen: soort / frequentie / vakgebieden o Leerlingen vaker laten samenwerken bij oefenopdrachten o Samenwerking bij evaluaties van. o In crea-vakken meer samenwerkende opdrachten o Specifiek aandacht voor gebruik van teambuilders o Aandacht voor afspraak blokje (te vaak) op rood 28

29 Ik moet vaak goed nadenken Acties: 25% van de kinderen geeft aan met deze stelling oneens of enigszins oneens te zijn. Wij zijn ons er nadrukkelijk van bewust dat we in het verleden vooral extra aandacht hebben gegeven aan kinderen welke onder het gemiddelde niveau presteerden. Nu gaan we ons meer en meer richten op kinderen welke boven het gemiddelde presteren. - De weektaak op 3 niveaus: vormgeving weektaak ter bespreking in de leerwerkvergadering: differentiatie op niveau, tempo / verdieping, verbreding of verrijking - Eisen stellen aan kwaliteit van de opdrachten - Aanschaf orthotheekmaterialen: start met de rekenmaterialen: verbreding, verdieping, verrijking - Filosoferen met kinderen verder uitzetten - Denkstappen aanleren, kinderen bewust maken van de te nemen denkstappen - Aandacht voor zelfreflectie bij leerlingen - Aandacht voor het hanteren van de effectieve instructie Begeleiding: Als we in de klas aan het werk zijn, kan ik de meester juf gemakkelijk iets vragen Acties: Gezien de strekking van de vraag zijn wij erg trots op deze uitslag. De laatste jaren hebben wij erg veel aandacht besteed aan het geven van uitgestelde aandacht, zelfstandig leren. We willen de zelfstandigheid van kinderen, door niet direct te antwoorden op een vraag, bevorderen. We gebruiken daarbij het GIP model en het blokjes systeem waarmee een kind kan aangeven dat hij/zij een vraag heeft. Tijdens de vaste ronde besteedt de leerkracht aandacht aan de individuele vraag of voegt vragen samen. De leerkracht kan een individueel of een groepsantwoord geven. Ook hechten wij veel aandacht aan coöperatief leren, waarbij het noodzakelijk is om met elkaar te komen tot het vinden van vragen en de daarbij behorende antwoorden. Kinderen hebben de leerkracht niet altijd nodig. Uit deze score blijkt dat dit goed is ingebed in ons onderwijs systeem. De kinderen oordelen t.a.v. dit onderwerp niet maar constateren slechts een feit. Toch willen wij actie hierop formuleren. - Bespreken en benoemen met, naar kinderen waarom we op deze wijze werken, omgaan met uitgestelde aandacht; blokjes met afspraken, vaste ronde, instructietafel, effectieve instructie, zelfstandigheid, samenwerken, zelf nadenken om tot een oplossing te komen, etc. - Verschil tussen opstartronde en overige vaste rondes De meester / juf vertelt mij of ik op een handige wijze tot een oplossing ben gekomen - Aandacht voor leerlingen het inzicht geven in verschillende strategieën. - Inzicht in leerlijnen is een basis vereiste voor een professionele leerkracht. - Handelend voorbeelden geven - Feedback geven op proces, strategiegebruik tijdens de vaste ronde / bij evaluatie. => complimenten - Klassikaal met leerlingen bespreken als er geen handige oplossing vanuit de leerlingen naar voren komt - Handige oplossingen in leerling-portfolio De juf /meester geeft mij vaak een compliment: Kinderen hebben er nadrukkelijk behoefte aan gezien te worden. Om het kind dit gevoel te geven hebben wij de volgende zaken binnen onze school al structureel opgenomen in ons onderwijssysteem. 29

30 - Gezamenlijk maken van groepsafspraken - Kind leerkracht gesprekken - Hulpjes waar de leerkracht na schooltijd even mee bijpraat - Groepsvergaderingen Dit maakt echter niet dat alle kinderen zich ook echt gezien voelen. Daarom willen we de volgende acties ondernemen om kinderen nog meer het gevoel te geven dat zij daadwerkelijk gezien en gehoord" worden. Actie: - We tonen geven meer persoonlijke aandacht tijdens de vaste rondes - We groeten als de kinderen binnenkomen - We kijken kinderen aan als ze iets vertellen: oogcontact - We complimenteren oprecht, echt naar leerlingen - We sluiten een beurt nadrukkelijk met een bedankje en een terugkoppeling af - Met leerlingen bespreken wat een (verborgen) compliment zou kunnen zijn; leerlingen opdracht geven een ander te complimenteren. Benoem het compliment wat er gegeven is. - De dag positief afsluiten met een compliment. - We stralen enthousiasme uit. Leerstof en toetsen: aandachtspunten Ik leer op school ook over mensen in andere landen Op school praten en leren we over maatschappelijke thema s zoals het milieu en politiek Op school praten en leren we ook over belangrijke dingen in het nieuws Acties: - Specifieke aandacht voor deze leerstof bij de onderwerpkeuzes bij leerarrangement / projecten. - Gebruik van digibord (krant/nieuws) om (actuele) onderwerpen met leerlingen te bespreken. - Werkvormen: lager huis / spreekbeurten, stelopdrachten, meningsvormend, gast uitnodigen, PowerPoint, onderwijsleergesprekken - Opnemen in de weektaak - Lijst van besproken onderwerpen aanleggen. 30

31 Aantal respondenten: 48 van populatie: 48 (100 %) Bijlage 1 Resultaten leerlingen Onderwijs en leren. Eens Leerstof en toetsen 3,4 B Ik leer voldoende op deze school. 3, B Ik leer veel verschillende dingen op school zoals tekenen, knutselen, muziek enz. 3, B Ik leer op school ook over mensen in andere landen. 3, B Op school praten en leren we over maatschappelijke thema's zoals het milieu en politiek. 2, B Op school praten en leren we ook over belangrijke dingen in het nieuws B Ik weet altijd wanneer iets ingeleverd moet worden. 3, B De meester / juf vertelt duidelijk wanneer er toetsen zijn. 3, B Ik weet goed wat ik moet leren voor een toets. 3, B Wat ik geleerd heb, wordt in een toets gevraagd. 3, Eens De lessen 3,3 B Ik kan tijdens de les goed en snel aan het werk. 3, B In de les doen we veel verschillende activiteiten. 3, B Wanneer ik klaar ben met mijn werk, kan ik zelf verder werken of iets anders gaan doen. 3, B Ik werk vaak samen met andere leerlingen. 3, B De kinderen mogen elkaar helpen in de klas. 3, B Ik doe zelf goed mee aan de les. 3, B Ik heb altijd wat te doen in de klas. 3, B Ik moet vaak goed nadenken B Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school. 3,

32 . Eens Begeleiding 3,4 B De meester / juf legt goed uit. 3, B Ik krijg goed antwoord op mijn vragen. 3, B Ik weet wat er van mij verwacht wordt op school. 3, B Als we in de klas aan het werk zijn, kan ik de meester / juf makkelijk iets vragen. 2, B Ik ben tevreden over de hoeveelheid tijd die de meester of juf heeft om mij te begeleiden. 3, B Ik leer in de les wat ik wel en niet goed doe. 3, B De school vertelt duidelijk wanneer je hulp kunt krijgen. 3, B De meester of juf helpt mij om zelf te bedenken hoe ik mijn werkwijze kan verbeteren. 3, B De meester / juf vraagt mij of ik de stof en opdrachten begrijp. 3, B De meester of juf vertelt mij of ik op een handige wijze tot een antwoord gekomen ben. 3, B De meester / juf weet goed wat ik kan. 3, B Als een meester of juf ziek is, vangt de school dat goed op. 3, B De meester of juf geeft mij vaak een compliment. 3, B Ik ben tevreden over de extra zorg die ik krijg. 3, Eens Leer- en hulpmiddelen 3,4 B Ik vind de lesmaterialen die in de klas worden gebruikt leuk. 3, B Het boek voor taal (begrijpend) vind ik goed. 3, B Het boek spelling vind ik goed. 3, B Het boek voor rekenen vind ik goed. 3, B In de les worden verschillende materialen gebruikt. 3, B Die materialen maken de les leuker. 3, B Ik kan de materialen die we in de les gebruiken makkelijk zelf pakken. 3,

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen Pedagogisch klimaat Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014

o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014 o.b.s De Dorpsschool Tevredenheidsonderzoek leerlingen-ouders-personeel 2014 Inhoudsopgave 1 HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK 1.1 Inleiding 1.2 Beoordeling uitslagen 2 TEVREDENHEID VAN DE LEERLINGEN 2.1 Inleiding

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden RESULTATEN Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden maart 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Het Kompas, Leusden

RESULTATEN. Rapportage Het Kompas, Leusden RESULTATEN Rapportage Het Kompas, Leusden maart 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht

RESULTATEN. Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht RESULTATEN Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht april 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT april 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoeken

Rapportage Tevredenheidonderzoeken Rapportage Tevredenheidonderzoeken 2011 Bijlage I: Tevredenheid leerlingen Bijlage II: Tevredenheid ouders Bijlage III: Tevredenheid leerkrachten Bijlage IV: Gekoppelde gegevens (juni 2011) Marcel Seegers,

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 100 Ouders 2014 Vensters PO -- - + ++? De school 3,4 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,6 3 33 64 BHoe veilig voelt uw kind zich op school? 3,6 1 41 58 BHoe duidelijk

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

Voor dit tevredenheidsonderzoek maken we gebruik van een verkorte versie van de vragenlijst, voor een tussentijdse evaluatie.

Voor dit tevredenheidsonderzoek maken we gebruik van een verkorte versie van de vragenlijst, voor een tussentijdse evaluatie. Datum: 4 maart 2013 Betreft: tevredenheidsonderzoek Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u weet houdt onze school regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder alle leerlingen van de bovenbouw, de ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Beste ouders, Hierbij treft u het volledige verslag aan van de kwaliteitsenquête 2014. Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen

Nadere informatie

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Binnen de stichting Akkoord! wordt eens per twee à drie jaar op alle scholen een tevredenheidonderzoek afgenomen. Zo n tevredenheidonderzoek is een hulpmiddel om de kwaliteit

Nadere informatie

RESULTATEN LEERLINGEN. Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad

RESULTATEN LEERLINGEN. Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad RESULTATEN LEERLINGEN Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad Tevredenheidsonderzoeken 1 t Schrijverke Schoolklimaat Leerlingen gaan graag naar school. 3,1 Leerlingen voelen zich veilig op school. 3,5

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,6. De lessen 3,5. Begeleiding 3,5. Aantal respondenten: 32 Leerlingen Gemiddelde

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,6. De lessen 3,5. Begeleiding 3,5. Aantal respondenten: 32 Leerlingen Gemiddelde Aantal respondenten: 32 Leerlingen 2013 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 BIk leer voldoende op deze school. 3,9 BIk leer veel verschillende dingen op school zoals tekenen, knutselen, muziek enzovoorts.

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen. De lessen. Aantal respondenten: 29 Leerlingen april 2015 Don Bosco. Gemiddelde

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen. De lessen. Aantal respondenten: 29 Leerlingen april 2015 Don Bosco. Gemiddelde Aantal respondenten: 9 Leerlingen april 015 Don Bosco Onderwijs en leren Leerstof en toetsen On Meer dan on Eens? BIk leer voldoende op deze school. 3,9 4 4 1 BIk leer veel verschillende dingen op school

Nadere informatie

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015 Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra In de eerste maanden van is de ouders, leerlingen en personeel van alle scholen van de stichting kom Leren gevraagd mee te werken aan een tevredenheidonderzoek.

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 239 Leerlingen 6-8 2014 Vensters PO -- - + ++? Schoolklimaat 3,4 BHoe graag ga je naar school? 3,1 6 29 148 54 2 BHoe veilig voel je je op school? 3,5 15 93 124 7 BHoe duidelijk vind

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS mei 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 79 Leerlingen 2014 Vensters PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BHoe graag ga je naar school? 3,0 3 9 50 17 BHoe veilig voel je je op school? 3,3 1 6 38 34 BHoe duidelijk vind je de regels

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek Cbs Ichthus, locatie Juliana 2013

Tevredenheidonderzoek Cbs Ichthus, locatie Juliana 2013 Tevredenheidonderzoek Cbs Ichthus, locatie Juliana 2013 Verslag tevredenheidonderzoek dat in maart 2013 is gehouden onder ouders, leerlingen en leerkrachten/medewerkers. Deelname percentage van ouders:

Nadere informatie

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2)

KMPO 2015/2016. Rapportcijfer: Ouders 7,6 Leerkrachten 7,9 (-0,1) Leerlingen 8,0 (-0,2) KMPO 2015/2016 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2015. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

Conclusies Kwaliteitsonderzoek

Conclusies Kwaliteitsonderzoek Conclusies Kwaliteitsonderzoek Obs De Moespot, mei 2016 In mei 2016 is er een kwaliteitsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders, medewerkers en management ten aanzien van het onderwijs op obs De Moespot

Nadere informatie

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school.

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school. Bevindingen vanuit de tevredenheidsonderzoeken Respons Ouders respons 50% Medewerkers respons 90% Leerlingen(groep 7 en groep 8) respons 100% Bevindingen op hoofdlijnen De positieve punten: 1. Informatievoorziening

Nadere informatie

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1 Samenvatting en analyse College van Bestuur De tevredenheidspeilingen werden voor de tweede keer in eigen beheer uitgevoerd. Dezelfde vraagstelling is gebruikt waardoor de resultaten op schoolniveau goed

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak

KMPO 2016/2017. Plan van aanpak KMPO 2016/2017 Plan van aanpak Inleiding De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2017. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. Hieronder de analyse van de zwakke en

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL

MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL 1. Algemene bevindingen Populatie 2 100% 2 Populatie 98% 60 59 Populatie 345 39% 135 Populatie 167 100% 167 Er is sprake van een goede en representatieve

Nadere informatie

Verslag. tevredenheidsonderzoek op mei 2014

Verslag. tevredenheidsonderzoek op mei 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek op mei 2014 Mee oneens buiten niet van toepassing / geen mening helemaal Totaal helemaal Tevredenheidsonderzoek op basisschool De Ratel van mei 2014 In de maand mei hebben

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Algemene bevindingen 00% 2 92% 00 53% 44 95% Het aantal mensen dat aan het onderzoek heeft meegewerkt. De populatie geeft aan hoeveel respondenten zijn uitgenodigd,

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Amersfoort, 23 maart 2015 Geachte lezer, Voor u ligt het verslag naar aanleiding van de afgenomen enquête Vensters voor verantwoording in

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Tevredenheids onderzoek

Tevredenheids onderzoek Tevredenheids onderzoek...deresultateninbeeld EnigetijdgeledeniservanuitStichtingjongLerenaandeoudersvanallescholengevraagdeendigitale(of schriftelijke)vragenlijstintevullen.doordeoudersvanonzeschoolzijn46lijsteningevuld.ditiseenrespons

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Gildestraat 29 - Holthees - Telefoon 0478-636305 Betreft: samenvatting van de uitslag van de ouder- en leerling- tevredenheidspeiling. Holthees, 11 maart 2015 Beste

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting leerlingen 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting leerlingen 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting leerlingen 2014-2015 Aantal respondenten: 17 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,3 0% 12% 35% 39% 14% B1. Hoe graag ga je naar school? 2,8 0% 24% 53%

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2014. De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal

Nadere informatie

De ouders en personeelsleden hebben een mail gekregen met een link waarmee de vragenlijst thuis ingevuld kon worden of op een ander geschikt moment.

De ouders en personeelsleden hebben een mail gekregen met een link waarmee de vragenlijst thuis ingevuld kon worden of op een ander geschikt moment. Uitslag tevredenheidenquête 2014-2015 In maart 2015 hebben we als een tevredenheidspeiling gedaan onder leerlingen, ouders en personeel. Dit is op een digitale manier afgenomen via ons kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen-personeel 2013

Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen-personeel 2013 Tevredenheidsonderzoek ouders-leerlingen-personeel 2013 Inleiding Een geweldige respons: 72 van de 92 uitgezette ouder vragenlijsten zijn door ouders ingevuld. Een respons van bijna 80%, waarvoor onze

Nadere informatie

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest

Driehoeksmeting. Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting Tabijn. Binnenmeer. te Uitgeest Rapport Tevredenheidsonderzoek Stichting 2012 Binnenmeer te Uitgeest Tevredenheidsonderzoek Stichting, Binnenmeer, 2012 2 Inhoudsopgave rapport Driehoeksmeting Inleiding blz. 3 1. Respons blz. 5 2. Samenvatting

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Inleiding Wat een genot om als leerling een locatie van de Netwerkschool te bezoeken! En wat een heerlijke

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek

Rapportage Tevredenheidsonderzoek R.k.b.s. Rapportage Tevredenheidsonderzoek November-december 2015 Auteur: Ariane Zijlstra-Breimer, directeur school 21-3-2016 [Geef tekst op] 1. Inleiding Eén keer in de vier jaar wordt op alle scholen

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmeting De Branding

Rapportage driehoeksmeting De Branding Rapportage driehoeksmeting De Branding Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding Achtergrond onderzoek Methode onderzoek Leeswijzer Resultaten Responsoverzicht Rapportcijfer Schoolkeuzefactoren Resultaten per

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem Franciscusschool Zaltbommel Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, mei 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Onderstaand treft u een aantal vragen aan met vier mogelijkheden ter beantwoording.

Onderstaand treft u een aantal vragen aan met vier mogelijkheden ter beantwoording. Kerkrade, maart 2015 Geachte ouder/verzorger, Wij willen voor onze school nieuwe beleidslijnen uitstippelen. Hieraan liggen onze gedachtes m.b.t. de ontwikkeling van de Doorkijk in de loop van de jaren

Nadere informatie

Tevredenheids onderzoek

Tevredenheids onderzoek Tevredenheids onderzoek De uitslag van het De mening van de leerlingen De mening van de ouders De mening van het basisonderwijs Groevenbeek Het onderzoek Op Groevenbeek werken we steeds aan verbetering

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015

Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015 Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015 1 Tevredenheidspeilingen januari 2015 In dit overzicht worden de meest interessante onderdelen uit de drie onderzoeken die gehouden zijn in januari 2015 op

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van:

Schoolrapportage. Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout. In opdracht van: Schoolrapportage Tevredenheidsonderzoeken Bs. PassePartout In opdracht van: Contactpersoon: KEROBEI de heer H. Soentjens Utrecht, december 0 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Nieuw-Vennep, juni 2013. Beste Ouders,

Nieuw-Vennep, juni 2013. Beste Ouders, Nieuw-Vennep, juni 1 Beste Ouders, Middels deze speciale nieuwsbrief van de MR willen we u nogmaals bedanken voor het invullen van de enquete. U heeft goed gehoor gegeven met als resultaat dat de response

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats zeer mee eens 0.62% mee eens 42.86% neutraal 36.65% mee oneens 16.77% zeer mee oneens 3.11% Statistieken voor vraag 2

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 Den Haag Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

1. Tevredenheidsonderzoeken 2013/2014

1. Tevredenheidsonderzoeken 2013/2014 1. Tevredenheidsonderzoeken 2013/2014 In juni en augustus 2013 zijn er drie enquêtes afgenomen met behulp van het kwaliteitsinstrument van Beekveld &Terpstra. De uitslagen zijn besproken met alle betrokkenen.

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Tilburg, februari 2014 Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Wanneer ik iets nodig heb, vraag ik daar vriendelijk om Ik begroet de leerkrachten en mijn klasgenootjes

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie