Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen"

Transcriptie

1 ABN AMRO Verzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veel gestelde vragen Algemene informatie Hierbij wordt uitleg gegeven over de 3 verschillende regelingen die voor klanten van ABN AMRO Verzekeringen (AAV) van toepassing zijn n.a.v. de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening de heer Wabeke. In zijn aanbeveling geeft Ombudsman Wabeke advies over de maximering van de jaarlijkse kosten op beleggingsverzekeringen. De 3 regelingen die voor AAV van toepassing zijn: 1. Hoofdovereenkomst 2. De aanvullende (coulance) regeling (schrijnende gevallen) 3. Aanvullende Regeling voor AAV Ad 1; Hoofdovereenkomst (september 2008) De hoofdovereenkomst die Delta Lloyd Groep in september 2008 heeft gesloten gaat verder dan de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening, J.W. Wabeke. In de overeengekomen overeenkomst van Delta Lloyd Groep met de consumentenstichtingen ligt het maximum kostenniveau tussen de 2,45% en 3,5% afhankelijk van de hoogte van de eerste inleg en de vraag of er sprake was van een gegarandeerd rendement. Dit is dus gunstiger dan de aanbeveling van de Ombudsman die uitgaat van een maximum kostenniveau van 3,5% tot 4,5%. Ad 2; Aanvullende (coulance) regeling (juni 2010) In aanvulling op de overeenkomst van september 2008 is afgesproken dat voor beleggingsverzekeringen met een opgebouwd waarde van meer dan een kostenmaximering geldt van 1,5% voor de waarde boven de Voor verzekeringen met een garantie van minimaal 3% netto fondsrendement geldt een kostenmaximering van 2,15% voor de waarde boven de Verder zijn er aanvullende afspraken gemaakt voor beleggingsverzekeringen waarbij het hefboom- of inteereffect speelt. Tevens zijn er afspraken gemaakt om klanten te informeren hoe zij het hefboom- en inteereffect kunnen verminderen. Ten slotte kunnen klanten die door bijzondere persoonlijke omstandigheden gedwongen zijn geweest hun beleggingsverzekering af te kopen eventueel aanspraak maken op de coulanceregeling. Ad 3; Aanvullende regeling op coulanceregeling voor AAV (december 2010) In aanvulling op de (coulance)regeling die DLG in juni 2010 heeft gesloten heeft AAV besloten de klant met een zg. hybride verzekering (een verzekering waarin geswitcht kan worden tussen sparen en beleggen (hybride)) verder tegemoet te komen. Direct (jaarlijks) storten Delta Loyd Groep maakte op 12 maart 2012 bekend dat mogelijke tegemoetkomingen bij particuliere beleggingsverzekeringen met ingang van direct (d.w.z. jaarlijks) in de polis wordt gestort. Hiermee volgt Delta Llloyd het advies van de Minister van Financiën en hanteert dan ook de methodiek die in de verzekeringsbranche gebruikelijk is. Veel gestelde vragen versie juli 2012 Bestemd voor klanten 1

2 1. Wat houdt de aanvullende (coulance)regeling in die DLG in juni 2010 heeft gesloten? Delta Lloyd Groep heeft in juni 2010 een aanvullende (coulance)regeling getroffen met de Stichting WoekerpolisClaim en Stichting Verliespolis over de kosten van polissen met een waarde van meer dan Daarnaast kunnen klanten die door bijzondere persoonlijke omstandigheden gedwongen zijn geweest hun beleggingsverzekering af te kopen eventueel aanspraak maken op de coulanceregeling. 2. Wat betekent deze aanvullende (coulance)regeling voor mij? In aanvulling op de overeenkomst van september 2008 is afgesproken dat voor beleggingsverzekeringen met een opgebouwd waarde van meer dan een kostenmaximering geldt van 1,5% voor de waarde boven de Voor verzekeringen met een garantie van minimaal 3% netto fondsrendement geldt een kostenmaximering van 2,15% voor de waarde boven de Verder zijn er aanvullende afspraken gemaakt voor beleggingsverzekeringen waarbij het hefboom- of inteereffect speelt. Tevens zijn er afspraken gemaakt om klanten te informeren hoe zij het hefboom- en inteereffect kunnen verminderen. Ten slotte kunnen klanten die door bijzondere persoonlijke omstandigheden gedwongen zijn geweest hun beleggingsverzekering af te kopen eventueel aanspraak maken op de coulanceregeling. 3. Wat moet ik doen om een tegemoetkoming vanuit de aanvullende coulanceregeling te krijgen? Klanten met een op 1 januari 2008 actieve beleggingsverzekering die mogelijk aanspraak maken op de in juni 2010 overeengekomen (coulance)regeling ontvangen hierover bericht. Klanten die op basis van persoonlijke omstandigheden gedwongen zijn geweest om hun beleggingsverzekering af te kopen moeten zelf actie ondernemen. Delta Lloyd Groep zal via een advertentiecampagne klanten informeren over deze regeling. Aanmelding kan plaatsvinden via 4. Wanneer weet ik of ik in aanmerking kom voor de aanvullende (coulance) regeling? Indien u een particuliere beleggingsverzekering heeft (gehad) die op 1 januari 2008 actief was, ontvangt u hierover bericht. Wanneer dat zal zijn, kunnen wij op dit moment nog niet met zekerheid zeggen. 5. Wat moet ik doen als ik al een tegemoetkoming heb ontvangen? U hoeft niets te doen als u al een tegemoetkoming hebt ontvangen. U krijgt automatisch bericht als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming op basis van de coulanceregeling. 6. Wanneer kom ik in aanmerking voor de aanvullende (coulance) regeling op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden? U kunt eventueel aanspraak maken op de aanvullende (coulance) regeling als u door bijzondere persoonlijke omstandigheden gedwongen bent geweest uw beleggingsverzekering af te kopen. Er zijn in ieder geval twee situaties waarbij u in aanmerking kunt komen voor de coulanceregeling: - Onvrijwillige afkoop van uw verzekering door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid; - Onvrijwillige afkoop van uw verzekering door beëindiging van uw relatie waardoor u uw woning hebt moeten verkopen. Veel gestelde vragen versie juli 2012 Bestemd voor klanten 2

3 Specifieke voorwaarden: Er zijn specifieke voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming. U kunt zich via een formulier op de website aanmelden onder aanmelden coulanceregeling. In het formulier zijn voorwaarden opgenomen. U moet in ieder geval aan alle voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Daarnaast hebben wij aanvullende bewijsstukken van u nodig om uw situatie te beoordelen. Hierover nemen wij contact met u op. 7. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aanvullende (coulance) regeling wanneer ik mijn verzekering af heb moeten kopen? Er zijn twee situaties waarin u hebt moeten afkopen waarmee u in aanmerking kan komen voor de coulanceregeling. Situatie 1 Voor de eerste situatie moet u in ieder geval voldoen aan alle volgende voorwaarden: - u had een netto gezinsinkomen van maximaal per maand in een meerpersoon huishouden of in een eenpersoonshuishouden. - uw netto gezinsinkomen was door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid tenminste 6 maanden gedaald met minimaal 15% in een meerpersoon huishouden of 25% in een eenpersoonshuishouden - u was niet meer in staat om uw vaste lasten te voldoen Situatie 2 Voor de andere situatie moet u in ieder geval voldoen aan alle volgende voorwaarden: - Uw polis was verpand tot zekerheid van een hypothecair krediet. - De woning waarop dit hypothecaire krediet is verleend, is of wordt verkocht in verband met uw echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap of samenwonen - Na verkoop van de woning en uitwinning van de polis is sprake van een restschuld of valt dit te verwachten op basis van een onafhankelijke waardetaxatie van de woning en de afkoopwaarde van de polis. - Deze restschuld kan (naar verwachting) niet volledig worden voldaan uit uw vermogen. 8. Wanneer kom ik in aanmerking voor de coulanceregeling voor de overige categorieën? Lopende polis: Wanneer u een verzekering heeft of heeft gehad die op 1 januari 2008 actief was, hoeft u niets te doen om in aanmerking te komen voor de eventuele aanvullende coulanceregeling op basis van polissen met een waarde groter dan en overlijdensrisicopremie. Wanneer u hier mogelijk aanspraak op maakt, zullen wij u hierover uiterlijk eind 2011 informeren. Wanneer u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming op basis van de coulanceregeling, ontvangt u deze ook wanneer u al getekend heeft voor finale kwijting. 9. Wat is een hefboomeffect? Als een overlijdensrisicoverzekering onderdeel is van de beleggingsverzekering betaalt u hiervoor een verzekeringspremie. De premie wordt iedere maand bepaald aan de hand van uw huidige leeftijd, de hoogte van het afgesproken bedrag bij overlijden en de opgebouwde spaar en beleggingswaarde van uw polis. De premie zal hierdoor steeds veranderen. De verzekering keert het met u afgesproken bedrag uit als de verzekerde voor de einddatum van uw polis overlijdt. De gespaarde en/of belegde waarde in uw polis is meestal lager dan het bedrag dat de verzekering bij overlijden uitkeert. Voor het verschil tussen de opgebouwde waarde en het bedrag dat de verzekering uitkeert, betaalt u verzekeringspremie. Omdat de waarde van uw polis steeds verandert, wijzigt ook de hoogte van de verzekeringspremie. Veel gestelde vragen versie juli 2012 Bestemd voor klanten 3

4 Als de waarde van uw polis stijgt, daalt de verzekeringspremie. Maar als de waarde van uw polis daalt, stijgt de verzekeringspremie. De waarde van de beleggingen is dus van invloed op de hoogte van de verzekeringspremie. Dit wordt het hefboomeffect genoemd. Het hefboomeffect kan dus zowel positief als negatief zijn. Daarnaast stijgt bij een overlijdensverzekering de premie ook omdat de verzekerde ouder wordt en de kans op overlijden daarom toeneemt. Het hefboomeffect kan zich voordoen bij de Meegroeiverzekering (als onderdeel van de Meegroeihypotheek), het Aanvullend Pensioen Plan en het Flexibel Pensioen Plan Privé. 10. Wat is een inteereffect? Het uitgangspunt van uw polis is dat het bedrag dat u (periodiek) aan ons betaalt genoeg is om de waarde van uw polis toe te laten nemen en de premie voor de overlijdensverzekering en kosten te betalen. Door de tegenvallende resultaten op beleggingen in de afgelopen jaren kan het zo zijn dat dit niet is gelukt. De kosten en verzekeringspremie samen kunnen dan hoger zijn dan het bedrag dat u aan ons betaalt en de opbrengsten van de beleggingen. Hierdoor neemt de waarde van uw polis af. Dat noemen we het inteereffect. Het inteereffect kan zich voordoen bij de Meegroeiverzekering (als onderdeel van de Meegroeihypotheek), het Aanvullend Pensioen Plan en het Flexibel Pensioen Plan Privé. 11. Mijn verzekering voldoet niet aan de voorwaarden voor de aanvullende (coulance)regeling, maar ik vind toch dat ik door mijn uitzonderlijk/schrijnende situatie in aanmerking kom voor een vergoeding. Wat moet ik doen? Als u niet aan de voorwaarden voldoet, komt u niet in aanmerking voor de coulanceregeling. U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen. 12. De beleggingsresultaten van mijn verzekering zijn erg slecht. Kom ik in aanmerking voor de aanvullende (coulance) regeling? Nee, de coulanceregeling biedt evenals de hoofdovereenkomst geen vergoeding voor tegenvallende beleggingsresultaten. 13. Wat houdt de aanvullende regeling in hoofdzaak voor AAV in? In aanvulling op de (coulance)regeling die DLG in juni 2010 heeft gesloten heeft AAV besloten de klant met een zg. hybride verzekering (een verzekering waarin geswitcht kan worden tussen sparen en beleggen (hybride)) verder tegemoet te komen. Deze aanvullende regeling bestaat uit 2 aspecten: 1. Hybride verzekering AAV heeft een hypotheekgerelateerde beleggingsverzekering waarin geswitcht kan worden tussen sparen en beleggen (hybride) en waarbij op het spaardeel dezelfde rente wordt vergoed als op de hypotheek wordt betaald. Dit is de Meegroeiverzekering. Hiervoor is een aparte kostennorm afgesproken van 1,25% per jaar over de waarde van het spaardeel. Voor het beleggingsdeel gelden de kostennormen zoals die zijn opgenomen in de hoofdovereenkomst. 2. Kapitaalmarktrente rekening (KMRR): Dit is een renterekening die binnen het reguliere beleggingsfondsen aanbod voor verzekeren kan worden gekozen. Er zijn 2 varianten, één met 4% garantie die vooral bij oude polissen voorkomt en één zonder garantie die het gemiddelde vergoed tussen 4% en de 3 tot 5 jaars eurobond rente. Deze rekening wordt vooral gebruikt om tijdelijk geld veilig te stellen als het bijvoorbeeld slecht gaat met de beurs of bij beëindiging van de polis als de klant nog niet weet wat de bestemming van het geld moet worden. Dit om te voorkomen dat koersdalingen nog effect hebben op de uitkering. Voor de KMRR is een aparte kostennorm van 1% per jaar over de waarde overeengekomen omdat deze rekening i.t.t. een beleggingsfonds geen fondskosten kent. Daarmee hebben we Veel gestelde vragen versie juli 2012 Bestemd voor klanten 4

5 eenzelfde regeling als Reaal waarmee onlangs door de stichtingen een overeenkomst is gesloten 14. Wat moet ik doen om een tegemoetkoming te krijgen? Klanten die mogelijk aanspraak maken op de nu overeengekomen regeling ontvangen hierover bericht. 15. Wat moet ik doen als ik al een tegemoetkoming heb ontvangen? U hoeft niets te doen als u al een tegemoetkoming hebt ontvangen. U krijgt automatisch bericht als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming op basis van de aanvullende regeling. 16. Wat houdt de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening in? In een aanbeveling aan alle Nederlandse levensverzekeraars die beleggingspolissen op de markt hebben gebracht, stelt de Ombudsman Financiële Dienstverlening de heer Wabeke dat verzekeraars in het verleden niet voldoende transparant zijn geweest over de kosten die aan dergelijke polissen kleven. De Ombudsman adviseert verder een maximering van de jaarlijkse kosten op beleggingsverzekeringen en wil dat de verzekeraars de kosten met ingang van 1 januari 2008 maximeren op 2,5% van het jaarlijkse bruto rendement op de polis. Voor polissen gesloten voor 1 januari 2008 geldt een maximaal kostenpercentage van 3,5%. Alles wat verzekeraars in het verleden boven 3,5% aan kosten hebben ingehouden, moet gecompenseerd worden. Verzekeringspremies voor het eventueel meeverzekerde overlijdensrisico en/of arbeidsongeschiktheidrisico worden niet als kosten aangemerkt. 17. Wat houdt de overeenkomst in? In de overeengekomen overeenkomst van Delta Lloyd Groep met de consumentenstichtingen ligt het maximum kostenniveau tussen de 2,45% en 3,5% afhankelijk van de hoogte van de eerste inleg en de vraag of er sprake was van een gegarandeerd rendement. Dit is dus gunstiger dan de aanbeveling van de Ombudsman die uitgaat van een maximum kostenniveau van 3,5% tot 4,5%. 18. Op welke verzekeringen is de overeenkomst van toepassing? De tegemoetkoming is van toepassing op alle particuliere beleggingsverzekeringen van ABN AMRO Levensverzekering N.V., voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van de regeling. Het gaat om de volgende producten: - Koopsom Beleggings Polis - Meegroeiverzekering (als onderdeel van de Meegroeihypotheek) - Aanvullend PensioenPlan (voorheen genaamd Koopsom Abonnement) - ToekomstPlan/StudiePlan (voorheen Spaarkoers ) - Lijfrente Beleggings Polis - Flexibel Pensioen Plan Privé - Vermogensgroeirekening - Rendement Beleggings Polis - Beleggings Polis - Pensioen Beleggings Polis Veel gestelde vragen versie juli 2012 Bestemd voor klanten 5

6 19. Op welke verzekeringen is de overeenkomst niet van toepassing? De Pensioenpolissen Flexibel PensioenPlan Individueel, Flexibel PensioenPlan Bedrijf en Flexibel PensioenPlan Collectief vallen niet onder de overeenkomst. Ook alle nietbeleggingsverzekeringen en verzekeringen met een volledig gegarandeerd eindkapitaal vallen niet onder de overeenkomst. 20. Wat is een beleggingsverzekering? Een beleggingsverzekering is een combinatie van een belegging en een (levens)verzekering. U betaalt periodiek of eenmalig een bedrag met twee doelen. U betaalt premie om een risico (bijvoorbeeld overlijden) te verzekeren. En u legt geld in om te beleggen. Doel is dat u op de einddatum van de verzekering mede dankzij het rendement op uw beleggingen een vermogen hebt opgebouwd. In de praktijk kunt u dat vermogen bijvoorbeeld gebruiken om een hypotheek af te lossen. KOSTEN 21. Betaal ik nu nog steeds teveel kosten? Het is mogelijk dat u meer kosten betaalt dan met de Ombudsman is overeengekomen. Dit heeft als oorzaak dat het maximum dat aan kosten gerekend mag worden gekoppeld is aan het rendement van de belegging(en). De overeenkomst met de consumentenstichtingen houdt in dat op uw beleggingsverzekering een maximum aan kosten kan worden ingehouden gedurende de looptijd. Delta Lloyd heeft in maart 2012 bekend gemaakt dat het teveel aan kosten met ingang van jaarlijks aan de polis wordt toegevoegd. 22. Waaruit bestaan de kosten? Met kosten worden bedoeld: - het totaal aan kosten van het beleggingsfonds (de zogenaamde Total Expense Ratio) - de bemiddelingskosten. Als u een verzekering afsluit via een bemiddelaar of verzekeringsadviseur, dan ontvangt deze een vergoeding van de verzekeraar voor het adviseren en verkopen van deze verzekering. Dat is de provisie. Om de provisie te kunnen betalen houdt de verzekeringsmaatschappij kosten in op uw verzekering - kosten van de verzekeraar. Dit zijn onder andere kosten voor het bedenken van de verzekering, het verkopen en administreren ervan en het verstrekken van informatie tijdens de looptijd van de verzekering - aan- en verkoopkosten van de beleggingen. Dat zijn kosten die de verzekeraar maakt om participaties te kopen en te verkopen. De verzekeringspremies voor overlijdensrisico en/of arbeidsongeschiktheid zijn geen kosten. 23. Waar is het kostenpercentage van afhankelijk? Het maximale kostenpercentage is afhankelijk van de hoogte van de ingelegde premie in het eerste jaar én de vraag of de verzekering een garantie geeft voor het behaalde rendement. De werkelijke kosten die in rekening gebracht mogen worden zijn afhankelijk van het rendement van uw belegging(en). 24. Het maximale kostenniveau varieert van 2,45% tot 3,5%. Welk percentage is voor mij van toepassing? Voor alle beleggingsverzekeringen met een ingangsdatum op of na geldt een maximaal kostenpercentage van 2,5%. Voor alle beleggingsverzekeringen met een ingangsdatum voor gelden onderstaande kostenmaximeringen. Het maximale kostenniveau dat is opgenomen in de door Delta Lloyd Groep met de Consumentenstichtingen gesloten overeenkomst is onderverdeeld in een viertal groepen t.w.: Veel gestelde vragen versie juli 2012 Bestemd voor klanten 6

7 Groep 1: maximaal 2,45% kosten Beleggingsverzekeringen met een totale premie in het eerste jaar van ten minste 1.200, zonder garantie of met een garantie op het netto fondsrendement van minder dan 3%. Groep 2: maximaal 2,85% kosten Beleggingsverzekeringen met een totale premie in het eerste jaar van minder dan 1.200, (waartoe ook koopsommen worden gerekend), zonder garantie of met een garantie op het netto fondsrendement van minder dan 3%. Groep 3: maximaal 3,10% kosten Beleggingsverzekeringen met een totale premie in het eerste jaar van ten minste en een garantie op het netto fondsrendement van ten minste 3%. Groep 4: maximaal 3,5% kosten Beleggingsverzekeringen met een totale premie in het eerste jaar van minder dan (waartoe ook koopsommen worden gerekend) met een garantie op het netto fondsrendement van ten minste 3%. 25. Wat is de TER (Total Expense Ratio (totale fondsbeheerkosten))? De kosten van de beleggingsfondsen (TER) bestaan uit beheer-, bank-, accountants-, marketingkosten en bewaarloon. Een beleggingsfonds kan bestaan uit meerdere (onderliggende) beleggingsfondsen. Ook de hiervoor genoemde kosten van de onderliggende beleggingsfondsen zijn in de TER verwerkt. De aan- en verkoopkosten van deelnemingen in de (onderliggende) beleggingsfondsen worden niet tot de TER gerekend. De fondsbeheerder kan de beleggingsmix in de onderliggende beleggingsfondsen periodiek aanpassen. Hierdoor kunnen de totale beleggingskosten wijzigen. Daarnaast kan de TER wijzigen, omdat deze periodiek wordt vastgesteld. De hoogte van de TER is verschillend per beleggingsfonds. De TER van de fondsen waarin u belegd kunt u op de website vinden. Ook vindt u hier een overzicht van eventuele andere fondsen waarin u kunt beleggen. Alle beleggingsverzekeringen maken gebruik van beleggingsfondsen waarvan u dagelijks de koersen kunt volgen. Kijkt u op website of in de dagbladen voor actuele ontwikkeling van uw fonds. TEGEMOETKOMING 26. Is mijn polis correct aangemeld? Bij het verwerken van uw aanmelding wordt er gekeken of er voldoende gegevens bekend zijn. Indien wij meer informatie nodig hebben dan nemen wij hiervoor contact met u op 27. Waarop is de tegemoetkoming gebaseerd? Er zijn veel verschillende soorten beleggingsverzekeringen en het maximale kostenpercentage is dan ook afhankelijk van de specifieke kenmerken van uw verzekering! Daarbij gaat het vooral om de hoogte van de ingelegde premie in het eerste jaar én de vraag of de verzekering een garantie geeft voor het behaalde rendement. De vuistregel is: hoe hoger de garantie, hoe hoger het maximum kostenpercentage. De berekeningsmethodiek van de eventuele tegemoetkoming is door een externe accountant gecontroleerd. 28. Kan ik zelf de hoogte van de tegemoetkoming berekenen? Het is niet mogelijk zelf de hoogte van de tegemoetkoming te berekenen. Deze berekening is erg complex. De berekeningsmethode is overeenkomstig de aanbeveling van de ombudsman en de overeenkomst met de consumentenstichtingen. Daarnaast wordt de berekeningsmethodiek getoetst door een externe accountant. Veel gestelde vragen versie juli 2012 Bestemd voor klanten 7

8 29. Waarom is de in de brief genoemde tegemoetkoming indicatief? De overeenkomst met de consumentenstichtingen houdt in dat op uw beleggingsverzekering een maximum aan kosten kan worden ingehouden gedurende de looptijd. De hoogte van de kosten en daarmee ook van de tegemoetkoming kan pas aan het einde van de looptijd van de verzekering precies worden berekend. Tot dat moment kunnen wij u alleen een indicatie van de tegemoetkoming geven. Aan deze indicatie kunt u overigens geen rechten ontlenen. Met ingang van zal de eventuele tegemoetkoming jaarlijks aan de waarde van de polis worden toegevoegd. Hierover krijgt u in de eerste helft van 2013 een brief. 30. Delta Lloyd Groep maakte op 8 maart 2012 bekend dat mogelijke tegemoetkomingen bij particuliere beleggingsverzekeringen toch direct (d.w.z. jaarlijks) worden gestort. Maar uw organisatie meldt al drie jaar lang dat de tegemoetkomingen aan het eind van de looptijd worden toegevoegd aan de poliswaarde. Vanwaar deze verandering? - Delta Lloyd Groep heeft met de consumentenorganisaties in 2008 afgesproken om de tegemoetkoming aan het einde van de polis precies te berekenen en toe te voegen aan de poliswaarde. Intussen voegen een aantal verzekeraars de tegemoetkoming direct toe aan de poliswaarde. Dit gaan wij nu ook doen. Dit krijgt u ook te zien in het overzicht van de waardeontwikkeling en kosten over dit jaar, dat u in de eerste helft van 2013 krijgt thuisgestuurd. - Delta Lloyd Groep vindt het belangrijk dat de behandeling van beleggingsverzekeringen, zoals bijvoorbeeld de tegemoetkoming in de kosten door verzekeraars, op zoveel mogelijk dezelfde wijze wordt aangepakt. U krijgt daarom nu uw tegemoetkoming direct (jaarlijks) in uw polis gestort. Dit krijgt u ook te zien in het overzicht van de waardeontwikkeling en kosten over dit jaar, dat u in de eerste helft van 2013 krijgt thuisgestuurd. - U kon al bij Delta Lloyd Groep direct over de tegemoetkoming beschikken indien u (kosteloos) naar een ander product wilde overstappen. Nu wordt de tegemoetkoming direct (d.w.z. jaarlijks) aan de waarde van de polis toegevoegd. Ook wanneer u niet overstapt naar een ander product. 31. U wilt voldoen aan het advies van de Minister van Financiën. Schept u daarmee niet onnodig veel onduidelijkheid bij klanten? Delta Lloyd Groep handhaaft haar beleid om de vragen over beleggingsverzekeringen zo snel mogelijk, naar tevredenheid van klanten en andere belanghebbenden (zoals politiek en toezichthouders), met gerichte acties te beantwoorden. Deze aanpassing past daarbij. 32. Wanneer en hoe word ik geïnformeerd over de gevolgen van het direct (jaarlijks) storten? - De klanten van de merken van Delta Lloyd Groep worden in de eerste helft van 2013 geïnformeerd over de gevolgen van het direct (jaarlijks) toevoegen van de tegemoetkomingen aan de waarde van de polis. U krijgt deze informatie te zien op de jaarlijkse waardeoverzichten van de waardeontwikkeling en de kosten. Ook wordt bij deze waardeoverzichten een toelichting meegezonden. - De kans bestaat dat u het jaarlijkse overzicht van de waardeontwikkeling en de kosten later ontvangt door de verrekening van het direct storten. Daarover ontvangen klanten in de tweede helft van 2012 nadere informatie. - Ook kunt u nu al meer informatie vinden op Welke methode gaat Delta Lloyd Groep gebruiken bij het verrekenen van het direct storten? - De tegemoetkoming wordt berekend tot de einddatum van de polis. De tegemoetkoming over de tot nu verstreken looptijd van de polis wordt contant gemaakt Veel gestelde vragen versie juli 2012 Bestemd voor klanten 8

9 en per 31 december 2012 direct toegevoegd aan de poliswaarde. Het toekomstige deel van de tegemoetkoming wordt jaarlijks tot de einddatum toegevoegd aan de poliswaarde. - Deze methode is binnen de verzekeringsbranche het meest gangbaar en voldoet tevens aan het advies van de minister van Financiën. 34. Als ik overstap naar een andere beleggingsverzekering, wat betekent dat dan voor mij? Er zijn twee mogelijkheden: u stapt over voor het moment van het storten van de tegemoetkoming ineens of daarna. 1. Als u overstapt voor het moment van storten, dan wordt de tegemoetkoming tot aan het moment van overstappen berekend en aan u uitgekeerd. Dit onder inhouding van eventuele belastingen. 2. Stapt u na het moment van storten over, dan krijgt u over de verstreken termijn tot aan de beëindigingdatum de evenredige tegemoetkoming uitgekeerd. 35. Welke fiscale gevolgen heeft het direct (jaarlijks) storten van de tegemoetkoming voor mij? Welke effecten dit precies voor u heeft, ziet u in het jaarlijkse overzicht van de waardeontwikkeling en de kosten dat in de eerste helft van 2013 ontvangt. 36. Leidt het besluit om de tegemoetkoming direct (jaarlijks) te storten tot een andere berekeningsmethode van de tegemoetkoming? De berekening wijkt niet af van de berekeningsmethodiek zoals deze in 2008 met de consumentenstichtingen is afgesproken. De tegemoetkoming wordt tot de einddatum berekend. Het deel hiervan dat al is opgebouwd (dus het deel tot nu toe) wordt direct in de polis gestort. Het restant wordt in vaste en gelijke delen ieder jaar in de polis gestort tot aan de einddatum van uw polis. 37. Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een tegemoetkoming? Indien u een actieve (koopsom, premiebetalende of premievrije) polis heeft, hoeft u nu niets te doen. De verzekeraar zal alle particuliere beleggingsverzekeringen toetsen aan de voorwaarden van de regeling. Voldoet uw beleggingsverzekering aan deze voorwaarden, dan komt u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming. 38. Mijn polis is afgekocht. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Indien u een beëindigde beleggingsverzekering hebt waarvan u meent dat die voldoet aan de voorwaarden van de regeling en waarvoor u ten minste vijf jaar premie hebt betaald, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Indien de polis is beëindigd na hoeft u niets te doen. De verzekeraar zal u namelijk laten weten of deze regeling ook betrekking heeft op uw beleggingsverzekering en welk bedrag u eventueel aan tegemoetkoming zult ontvangen. Is uw polis beëindigd vóór en de polis heeft minimaal vijf jaar gelopen, dan dient u zich aan te melden. U kunt dit doen via of via telefoonnummer (lokaal tarief) van maandag tot en met vrijdag van tot uur en op zaterdag van tot uur. 39. Mijn polis is geëxpireerd of beëindigd vanwege overlijden. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming? Indien u een beëindigde beleggingsverzekering hebt (geëxpireerd of vanwege overlijden) waarvan u meent dat die voldoet aan de voorwaarden van de regeling, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Indien de polis is beëindigd na hoeft u niets te doen. De verzekeraar zal u laten weten of deze regeling ook betrekking Veel gestelde vragen versie juli 2012 Bestemd voor klanten 9

10 heeft op uw beleggingsverzekering en welk bedrag u aan tegemoetkoming zult ontvangen. Is uw polis echter beëindigd vóór dan dient u zich aan te melden. U kunt dit doen via of via telefoonnummer (lokaal tarief) van maandag tot en met vrijdag van tot uur en op zaterdag van tot uur. 40. Ik heb in het verleden een beleggingsverzekering gehad maar beschik niet meer over het polisnummer. Kan ik mij toch aanmelden? U kunt dit doen via U kunt bij de vraag over het polisnummer onbekend invullen. Uw aanmelding wordt dan toch in behandeling genomen. Eventueel kunt u zich aanmelden via telefoonnummer (lokaal tarief) van maandag tot en met vrijdag van tot uur en op zaterdag van tot uur. 41. Voldoen de huidige beleggingsverzekeringen van ABN AMRO Verzekeringen aan de Wabeke norm? Alle huidige beleggingsverzekeringen van ABN AMRO Verzekeringen voldoen aan de zogenoemde Wabeke-norm. 42. Ik ben niet aangesloten bij de stichting Verliespolis of, Woekerpolis Claim. Kom ik toch in aanmerking voor een tegemoetkoming? De regeling geldt voor alle polishouders van ABN AMRO Levensverzekering N.V. met een particuliere beleggingsverzekering. 43. Hoe wordt de tegemoetkomingsregeling uitgevoerd? Het verschil tussen de werkelijke kosten en de overeengekomen maximale kosten voor de verzekering wordt op de einddatum verrekend op basis van het dan beschikbare eindkapitaal. Om u nog beter inzicht te geven in de kosten en resultaten van uw beleggingsverzekering stuurt ABN AMRO Levensverzekering N.V. u jaarlijks het waardeoverzicht. Dit overzicht bevat met ingang van 2010 tevens informatie over de mogelijke hoogte van de tegemoetkoming op de einddatum van de verzekering. Met ingang van zal de eventuele tegemoetkoming jaarlijks aan de waarde van de polis worden toegevoegd. Hierover krijgt u in de eerste helft van 2013 een brief. 44. Kan ik de tegemoetkoming nu op mijn rekening ontvangen? Voor een lopende beleggingsverzekering is dat niet mogelijk. Met ingang van zal de eventuele tegemoetkoming jaarlijks aan de waarde van de polis worden toegevoegd. Hierover krijgt u in de eerste helft van 2013 een brief. Indien uw polis beëindigd is en u zich heeft aangemeld wordt u door ABN AMRO Verzekeringen over de hoogte van de eventuele tegemoetkoming geïnformeerd. 45. Wat als ik geen tegemoetkoming krijg? Indien u een particuliere beleggingsverzekering hebt die aan de voorwaarden van de regeling voldoet en u geen tegemoetkoming ontvangt, hebt u een product waarbij het maximale kostenniveau niet wordt overschreden! Alle polishouders die per 1 januari 2008 een verzekering hadden lopen én de polishouders van beëindigde polissen die zich hebben aangemeld worden ook indien zij geen tegemoetkoming krijgen door de verzekeraar geïnformeerd. Veel gestelde vragen versie juli 2012 Bestemd voor klanten 10

11 46. De geadresseerde is overleden, wat moet ik doen? Onze welgemeende excuses. Om dit in de toekomst te voorkomen kunt u op ons dichtstbijzijnde kantoor controleren of de gegevens juist bij ons geregistreerd staan. 47. Mijn adres is onjuist, kan ik dit wijzigen? Als u gebruik maakt van internet kunt u uw adres via de internetsite van ABN AMRO wijzigen. Op ziet u aan de rechterkant onder zelf regelen en adreswijziging doorgeven staan. Wanneer u hier op klikt kunt u uw adres wijzigen. Als u geen gebruik maakt van internet dan kunt u uw adres wijzigen bij het, voor u, dichtstbijzijnde kantoor. 48. Mijn rekening is al lang geleden opgezegd, wat is de reden dat ik deze brief ontvang? U ontvangt deze brief van ABN AMRO Levensverzekering, omdat er nog een verzekeringspolis op uw naam staat of in het verleden een polis op uw naam heeft gestaan. 49. Wat zijn de gevolgen van de tegemoetkoming voor mijn al gedane of komende belastingaangiftes? De tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor belastingaanslagen in het verleden. - Indien de verzekering nog niet tot uitkering is gekomen, heeft de tegemoetkoming ook geen gevolgen voor komende belastingaangiftes. - Indien de verzekering regulier tot uitkering komt, maakt de tegemoetkoming (in fiscale zin) onderdeel uit van het verzekeringskapitaal. Het totale bedrag zult u te zijner tijd moeten betrekken in uw aangifte. Voor verzekeringen waarvoor in het verleden uitkering is gedaan en waarvoor aanspraak op tegemoetkoming bestaat, geldt dat de uitkering van de tegemoetkoming dezelfde fiscale behandeling krijgt als de uitkering van destijds. Als de tegemoetkoming bijvoorbeeld betrekking heeft op een lijfrenteverzekering (een inkomensvoorziening), dan zal de uitkering van de tegemoetkoming in fiscaal opzicht worden beschouwd als een lijfrentetermijn. Een dergelijke lijfrentetermijn zal door u aan de fiscus moeten worden opgegeven als inkomen uit werk en woning, de verzekeraar zal loonbelasting inhouden op die uitkering. 50. Hoe komt het dat het bedrag van de tegemoetkoming zo laag is, ik leg toch iedere maand/jaar een groot bedrag in? Slechts een beperkt deel van de inleg heeft betrekking op de kosten voor de verzekeraar. Voor deze kosten is met de consumentenstichtingen een maximum afgesproken. De indicatie van uw tegemoetkoming is het verwachte verschil tussen deze maximale kosten en de door de verzekeraar in rekening gebrachte kosten. Zie tevens de vraag Waaruit bestaan de kosten (vraag 22) 51. Word ik ook gecompenseerd voor het verlies dat ik heb geleden doordat mijn beleggingen in waarde zijn gedaald? De overeenkomst die is gesloten met de consumentenstichtingen heeft uitsluitend betrekking op een tegemoetkoming in de kosten die door de verzekeraar in rekening zijn gebracht. De overeenkomst heeft geen betrekking op geleden koersverliezen. Voor het beleggingsrisico en eventueel daaruit voortvloeiende koersverliezen wordt u niet gecompenseerd. Veel gestelde vragen versie juli 2012 Bestemd voor klanten 11

12 52. Ik ben van mening dat ik wel in aanmerking kom voor een tegemoetkoming. Wat moet ik doen? De berekening van de tegemoetkoming is gebaseerd op de met de consumentenstichtingen gesloten overeenkomst en de methodiek is vervolgens gecontroleerd door een externe accountant. Mocht u desondanks van mening zijn dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V., Afdeling Cliëntenservice, Postbus 10085, 8000 GB Zwolle. 53. Waarom kan ik geen berekening ontvangen van mijn beleggingsverzekering? De berekeningen die ten grondslag liggen aan de eventuele tegemoetkoming zijn ingewikkeld omdat er met vele factoren rekening moet worden gehouden. Deze berekeningsmethodiek rekent per beleggingspolis de eventuele tegemoetkoming uit. Iedere beleggingsverzekering wordt afzonderlijk door het systeem berekend via een geautomatiseerd proces en kan daardoor niet per individu worden verstrekt. De methodiek die aan de berekeningen ten grondslag ligt is getoetst door een externe accountant. 54. Hoe weet ik of de berekening goed is uitgevoerd? Delta Lloyd Groep en de Stichtingen hebben gezamenlijk een onafhankelijk actuaris benoemd die de gebruikte formules controleert. Verder voert een externe accountant (Ernst & Young) controles uit op de berekening. Op die manier garanderen wij de vaststelling van de tegemoetkoming op correcte wijze plaatsvindt. 55. Ik maak mij zorgen over de waarde van de beleggingsverzekering, wat moet ik doen? Wij adviseren u een afspraak te maken met uw Preferred Banker of contact op te nemen met één van de adviseurs van ons Customer Contact Center telefoon ( 0,10 per minuut). 56. Wat zijn de mogelijkheden om mijn huidige beleggingsverzekering te beëindigen? Het beëindigen van een levensverzekering voor de einddatum heeft mogelijk negatieve gevolgen. De gevolgen zijn afhankelijk van fiscale wetgeving en de polisvoorwaarden. Wij adviseren u contact op te nemen met uw Preferred Banker of één van de adviseurs van ons Customer Contact Center telefoon ( 0,10 per minuut). Zij kunnen u informeren over de fiscale gevolgen, polisvoorwaarden en ook over de kosten van een eventuele beëindiging. 57. Ik ben ontevreden over het advies dat ik heb gekregen, ik wil helemaal geen beleggingsverzekering meer, wat moet ik doen? Als u ontevreden bent over een gegeven advies kunt u contact opnemen met uw kantoor of Preferred Banker en daar uw ongenoegen kenbaar maken. Ook kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van ons Customer Contact Center telefoon ( 0,10 per minuut). 58. Waarom word ik over de tegemoetkoming niet geïnformeerd door mijn Preferred Banker? U hebt een polis afgesloten bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. waarbij ABN AMRO Bank heeft bemiddeld. De tegemoetkoming heeft betrekking op door de verzekeraar ingehouden kosten. Vandaar dat de verzekeraar (in dit geval ABN AMRO Levensverzekering N.V.) en niet uw Preferred Banker u informeert over deze eventuele tegemoetkoming. Veel gestelde vragen versie juli 2012 Bestemd voor klanten 12

13 59. Ik voel/vind mij niet vertegenwoordigd door de consumentenorganisaties. Is het mogelijk op individuele basis tot een overeenkomst te komen? Het is niet mogelijk op individuele basis een overeenkomst te sluiten. De overeenkomst met de consumentenstichtingen is mede gebaseerd op de adviezen van de Ombudsman Financiële Dienstverlening, de heer Wabeke en is tot stand gekomen na lange onderhandelingen. De overeenkomst geldt voor alle (ex)polishouders van een particuliere beleggingsverzekering. KLACHT INDIENEN 60. Kan ik een klacht indienen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V.? Natuurlijk is het mogelijk een klacht in te dienen. U kunt uw brief sturen naar: ABN AMRO Levensverzekering N.V. T.a.v. afdeling Cliëntenservice Postbus GB Zwolle 61. Kan ik een klacht bij een externe instantie indienen? Bent u het niet eens met het resultaat van de klachtenbehandeling bij ABN AMRO Verzekeringen dan kunt u een klacht indienen bij: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag Veel gestelde vragen versie juli 2012 Bestemd voor klanten 13

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen Particuliere Beleggingsverzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen OVEREENKOMST Heeft ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veelgestelde vragen

Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veelgestelde vragen ABN AMRO Verzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen Veelgestelde vragen Algemene informatie Hierbij wordt uitleg gegeven over de 3 verschillende regelingen

Nadere informatie

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen

E 01.7.08-0609. Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen E 01.7.08-0609 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 2 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen pagina 3 Tegemoetkoming beleggingsverzekeringen Delta Lloyd Groep heeft in september 2008 een overeenkomst

Nadere informatie

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening. informatie voor particulieren. Berekening vergoeding kosten 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening informatie voor

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis?

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis? Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? A: De compensatieregeling geldt voor mensen met een beleggingsverzekering met een ingangsdatum vóór 1 januari 2008. Is uw

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 2 3 4 De berekening van de vergoeding voor de kosten De berekening van de vergoeding hefboomwerking De verwerking van

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren

Wat KUNT U. Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5. informatie voor particulieren 1 Wat KUNT U verwachten? 2 Beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 Wie komt in aanmerking? Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 5 Hoe nu verder? informatie voor particulieren INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING 1 wat kunt u verwachten? 2 beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 wie komt in aanmerking? 5 hoe nu verder? INHOUDSOPGAVE 1. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Meegroeiverzekering 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Coulanceregeling kostenmaximering beleggingsverzekeringen AEGON

Coulanceregeling kostenmaximering beleggingsverzekeringen AEGON Coulanceregeling kostenmaximering beleggingsverzekeringen AEGON Uitwerking van artikel 3.1 van de vaststellingovereenkomst van 9 juli 2009 tussen; AEGON NEDERLAND N.V., AEGON LEVENSVERZEKERING N.V., AEGON

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse De Goudse heeft kennis genomen van de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. Aanvullend daarop heeft zij een aantal

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren. maart 2011 59801 Compensatie brochure.indd 2 24-03-11 13:56 Uw beleggingsverzekering

Nadere informatie

Vermogensgroeirekening

Vermogensgroeirekening Vermogensgroeirekening 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Gehanteerde uitgangspunten Ingangsdatum 1 januari 2002

Gehanteerde uitgangspunten Ingangsdatum 1 januari 2002 De heer T.E.S.T van de Compensatie Treurstraat 13 1313 GH Kralingen, 13 november 2014 Geachte heer van de Compensatie, U wilt een goed inzicht in uw beleggingsverzekering 67676868678686 van Toekomst Leven,

Nadere informatie

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds

BudgetB/Pensioen+fonds. Wegwijzer. BudgetB/Pensioen+fonds BudgetB/Pensioen+fonds Wegwijzer BudgetB/Pensioen+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product BudgetB/Pensioen+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds

Studie+fonds. Wegwijzer. Studie+fonds Studie+fonds Wegwijzer Studie+fonds In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Studie+fonds van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en antwoorden schetst de Wegwijzer

Nadere informatie

Bijlage bij de Vaststellingsovereenkomst gesloten tussen:

Bijlage bij de Vaststellingsovereenkomst gesloten tussen: Bijlage 6 Bijlage bij de Vaststellingsovereenkomst gesloten tussen: (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. (3) RVS LEVENSVERZEKERING N.V.

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN OPGESTELD DOOR HET VERBOND VAN VERZEKERAARS BELEGGINGSVERZEKERINGEN De algemene informatie over beleggingsverzekeringen is opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991

Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum vóór 1 januari 1991 VP05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer VermogensPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

Suppletieregeling Beleggingsverzekeringen Legal & General

Suppletieregeling Beleggingsverzekeringen Legal & General Suppletieregeling Beleggingsverzekeringen Legal & General Legal & General zal de Aanbeveling van de Ombudsman van 4 maart 2008 volgen, tenzij hieronder nadrukkelijk anders is bepaald. De Regeling heeft

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V.

AANVULLENDE OVEREENKOMST. tussen (1) NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. AANVULLENDE OVEREENKOMST tussen () NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. (2) ING LEVENSVERZEKERINGEN RETAIL N.V. (3) RVS LEVENSVERZEKERING N.V. en (4) STICHTING VERLIESPOLIS (5) STICHTING

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek.

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem 3 In deze Wegwijzer

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding AEGON Gouden Handdruk Verzekering Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding Haal het maximale uit uw Gouden Handdruk U bent bij uw werkgever vertrokken en heeft hiervoor van uw werkgever een vergoeding

Nadere informatie

AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE.

AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem (lijfrente) AEGON Safe Pensioen, AEGON Safe Koopsom, AEGON 55+ Pensioen, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON DUTY-FREE. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw beleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over de verschillende

Nadere informatie

t Twaalfuurtje van deze week 4 maart 2015

t Twaalfuurtje van deze week 4 maart 2015 t Twaalfuurtje van deze week 4 maart 2015 Deze week in het Twaalfuurtje een eigen zaak die het volledige klachtentraject van het Kifid van de Ombudsman tot en met de Commissie van Beroep doorlopen heeft.

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering

Nadere informatie

Compensatieregeling ASR Nederland

Compensatieregeling ASR Nederland Compensatieregeling ASR Nederland 2 Voorwoord Mensen beleggen niet zomaar. Je belegt met een doel. Een deel van de hypotheek aflossen, een pensioen opbouwen, je kinderen laten studeren. Als dan blijkt

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. 2 Wegwijzer

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering?

Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering? Wat zijn de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Hersteladvies is kosteloos Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden van uw beleggingsverzekering.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Wegwijzer. SpaarLift-Formule

Wegwijzer. SpaarLift-Formule Wegwijzer SpaarLift-Formule 2 Wegwijzer SpaarLift-Formule 3 In deze Wegwijzer SpaarLift-Formule vindt u algemene informatie over het product SpaarLift-Formule van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie geldt

Nadere informatie

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen AFM: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten met een woekerpolis aan om zelf in actie te komen. Wij hebben de

Nadere informatie

Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering

Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering Toelichting bij 'Informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering In deze toelichting bij uw 'Informatie over uw beleggingsverzekering' (kortweg: waardeoverzicht) geven wij u aanvullende informatie over

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST 15 SEPTEMBER 2010. tussen (1) ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) N.V. INTERPOLIS BTL (3) STICHTING VERLIESPOLIS

AANVULLENDE OVEREENKOMST 15 SEPTEMBER 2010. tussen (1) ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) N.V. INTERPOLIS BTL (3) STICHTING VERLIESPOLIS AANVULLENDE OVEREENKOMST 15 SEPTEMBER 2010 tussen (1) ACHMEA PENSIOEN- EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. (2) N.V. INTERPOLIS BTL en (3) STICHTING VERLIESPOLIS (4) STICHTING WOEKERPOLIS CLAIM en (5) VERENIGING

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Transparantie en Zorgplicht

Transparantie en Zorgplicht Transparantie en Zorgplicht Versie 27 maart 2008 Cockpit Veelgestelde vragen en antwoorden - voor eindklanten Ter beantwoording van vragen van nieuwe en bestaande polishouders van een beleggingsverzekering

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen L30513 a maart 2006 AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001, 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl AEGON Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente

Vrijkomende lijfrente Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Mei 2016 2 Inleiding Inleiding Binnenkort bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum. Dit betekent dat een lijfrentekapitaal beschikbaar

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundPensioen, AEGON 55+ Pensioen, AEGON IndexPlus Koopsom, AEGON VrijetijdsPlan, Flexibel PensioneringsPlan en AEGON DUTY-FREE.

AEGON Fundplan, AEGON FundPensioen, AEGON 55+ Pensioen, AEGON IndexPlus Koopsom, AEGON VrijetijdsPlan, Flexibel PensioneringsPlan en AEGON DUTY-FREE. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrente) AEGON Fundplan, AEGON FundPensioen, AEGON 55+ Pensioen, AEGON IndexPlus Koopsom, AEGON VrijetijdsPlan, Flexibel PensioneringsPlan en AEGON DUTY-FREE.

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996 KP05.061.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan met een

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter)

VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter) VRAAG EN ANTWOORD TRANSPARANTIE (Modellen De Ruiter) 1. Welke modellen zijn er? Er zijn bij Legal & General in totaal 5 modellen in omloop. Model 1, Model 2 bij een offerte, nieuwe polis of mutatie, Model

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering

Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering in de vorm van een Kapitaalverzekering Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

NS & OUN Pagina2. Wij hebben voor ons onderzoek de volgende werkzaamheden verricht:

NS & OUN Pagina2. Wij hebben voor ons onderzoek de volgende werkzaamheden verricht: : s & OUNG Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van Delta Lloyd N.V. over de Tegemoetkomingsregeling individuele beleggingsverzekeringen van Delta Lloyd Groep Aan: de directie van ABN AMRO

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Ons kenmerk BVIP/1234-01

Ons kenmerk BVIP/1234-01 Beleggingspensioen Interpolis Postbus 90106 5000 LA Tilburg Spoorlaan 298 Tilburg www.interpolis.nl A. B. Voorbeeld Voorbeeldstraat 1 9999 ZZ VOORBEELDSTAD Datum december 2012 Onderwerp Toetsnorm voor

Nadere informatie

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U?

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? Uw beleggingsverzekering is verpand. Oftewel: uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan uw hypotheeklening. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

In het Vergoedingsoverzicht bij deze brief leest u meer over de vergoeding en de toetsnorm.

In het Vergoedingsoverzicht bij deze brief leest u meer over de vergoeding en de toetsnorm. Beleggingspensioen Behandeld door Telefoon Kenmerk Datum Blad Adviesgroep Pensioenen (055) 579 41 00 Polisnummer 123 123 123 december 2012 1 van 1 Prins Willem-Alexanderlaan 651, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u?

Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u? Een ASR-beleggingsverzekering, een product voor u? april 2009 Deze brochure bevat belangrijke informatie over de beleggingsverzekering van ASR Verzekeringen. Lees en bewaar deze brochure goed! 3 Inhoud

Nadere informatie

niet opbouwende polis

niet opbouwende polis Legal & General heeft per 21 augustus 2015 100% van de klanten met een niet opbouwende polis geactiveerd. Dit resultaat is per 31 maart 2016 als volgt samengesteld; 39 % 14 % Verzekering is inmiddels opbouwend

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen Nijboer (PvdA) over de aanpak van de woekerpolisaffaire

Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen Nijboer (PvdA) over de aanpak van de woekerpolisaffaire > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Informatieformulier beleggingsverzekering

Informatieformulier beleggingsverzekering Informatieformulier beleggingsverzekering Op dit formulier moet u de gegevens invullen die u weet over uw beleggingsverzekering. Daarover gaat het eerste deel van dit het formulier. U kunt ook duidelijk

Nadere informatie

Pensioen. De beleggingsverzekering van De Amersfoortse. een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Pensioen. De beleggingsverzekering van De Amersfoortse. een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Pensioen De beleggingsverzekering van De Amersfoortse een product voor u? De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie