VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning"

Transcriptie

1 VIPinvest Advies

2

3 VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

4 VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op de behoeften van de moderne belegger. Met VIPinvest Advies voert u zelf de regie over uw beleggingen in beleggingsfondsen en profiteert u voortdurend van de expertise van professionele beleggingsspecialisten. Met behulp van gebruikersvriendelijke tools houdt u uw beleggingsportefeuille voortdurend up to date. Zelfs als u gedurende een bepaalde periode niet in de gelegenheid bent om veel aandacht aan uw portefeuille te besteden zorgen wij dat de beleggingsfondsen waarin u belegt blijven voldoen aan onze selectiecriteria. Met VIPinvest Advies combineert u gemak met resultaat, waar en wanneer u maar wilt. VIPinvest Advies is uniek in Nederland. Uit onderzoek onder relaties blijkt dat er behoefte bestaat aan een online dienst tussen actief zelf beleggen en het volledig uitbesteden van de beleggingen. Van Lanschot is de eerste financiële instelling die deze dienst biedt. Met VIPinvest Advies bent u verzekerd van een optimale combinatie van deze twee beleggingsvarianten. U zit zelf aan de knoppen en kunt bij het beleggen direct bekijken hoe Van Lanschot dat voor u zou doen. U profiteert niet alleen van de actuele inzichten van professionele beleggingsspecialisten, maar hebt ook continu houvast bij het zelf nemen van beleggingsbeslissingen. Bovendien ziet u direct wat het gevolg is van aan- en verkopen op het risicoprofiel van uw portefeuille. VIPinvest Advies is beschikbaar voor vermogens vanaf Beleggen kan best stressvol zijn Het beheren van een beleggingsportefeuille is een complexe aangelegenheid die, voor het beste resultaat, veel tijd vergt. U zult zich immers breed moeten oriënteren en informeren voor het nemen van weloverwogen beslissingen ten aanzien van de inrichting van uw beleggingsportefeuille. De tijd daarvoor heeft u wellicht niet in voldoende mate beschikbaar. Bij wijze van alternatief kunt u het beheer van uw portefeuille natuurlijk ook uitbesteden aan uw bank waarbij u moet vertrouwen op de beleggingsbeslissingen die zij voor u nemen. Of u laat zich telefonisch informeren door een beleggingsadviseur over ontwikkelingen die voor de samenstelling van uw beleggingsportefeuille van belang zijn. In het slechtste geval krijgt u deze informatie niet tijdig of bent u niet in de gelegenheid om de telefoon op te nemen waardoor u belangrijke informatie misloopt. Beleggen kan dan best stressvol zijn. met VIPinvest Advies vermijdt u stress en koppelt u gemak aan resultaat. Ga maar na:. U belegt naar eigen inzicht, maar kunt direct online inzichtelijk laten maken hoe professionele beleggingsspecialisten voor u zouden beleggen waardoor u houvast heeft bij het zelf nemen van beleggingsbeslissingen.. Wanneer u begint met VIPinvest Advies wordt online uw risicoprofiel vastgesteld. Vervolgens adviseren wij een modelportefeuille van beleggingsfondsen die het best past bij uw persoonlijke situatie op basis waarvan u geheel naar eigen inzicht een eigen portefeuille kan samenstellen.. Ook als u gedurende een bepaalde periode niet in de gelegenheid bent uw beleggingsportefeuille actief te managen, bent u er met VIPinvest Advies van verzekerd dat uw beleggingsfondsen altijd blijven voldoen aan onze selectiecriteria.. Indien u een beleggingsfonds wilt kopen of verkopen, maakt VIPinvest Advies vooraf inzichtelijk wat voor impact de voorgenomen transactie heeft op uw risicoprofiel.. VIPinvest Advies is een zeer gebruiksvriendelijke online dienst waarmee u makkelijk orders doorgeeft, desgewenst automatisch.. Voor aanvullende assistentie hebt u online toegang tot ons virtuele kantoor waar een team van beleggingsspecialisten u persoonlijke ondersteuning biedt.. De kosten voor het gebruik van VIPinvest Advies zijn zeer transparant en eventuele door ons ontvangen vergoedingen van fondsbeheerders worden grotendeels aan u doorvergoed. In deze brochure leggen wij u graag uit hoe VIPinvest Advies werkt. 5 6

5 Inhoudsopgave 1. Aan de basis van uw persoonlijke beleggingsstrategie staan beleggingsspecialisten 9. Uw persoonlijke beleggingsstrategie 9. Van risicoprofiel naar adviesportefeuille 10. Opbouwen van uw eigen portefeuille 11. Profiteren van zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen 11. Persoonlijke communicatie via ons virtuele kantoor 11. Houvast bij te nemen beleggingsbeslissingen 13. Uw beleggingen voldoen altijd aan onze selectiecriteria Eenvoudig en snel transacties (laten) uitvoeren Een rijke bron van relevante kennis en informatie Een overzichtelijke en heldere kostenstructuur Snel aan de slag met uw eigen beleggingsrekening Over VIPinvest 25 8

6 Van Lanschot advies: Profielbewaking Beleggingsbeleid Fondsenuniversum. Risicospreiding Impactanalyses van transacties op risicoprofiel Aan de basis van uw persoonlijke beleggingsstrategie staan beleggingsspecialisten Het succesvol managen van uw beleggingen is iets anders dan het op goed geluk kopen en verkopen van fondsen. VIPinvest Advies is een doortimmerd concept. Nog voordat er één transactie plaatsvindt, hebben onze beleggingsspecialisten met u een risicoprofiel afgestemd en u op basis van dat profiel een modelportefeuille van beleggingsfondsen geadviseerd. Zo begint u met een uiterst solide basis. Uw persoonlijke beleggingsstrategie Bij het beleggen van uw vermogen spelen meerdere factoren een belangrijke rol. Niet alleen uw financiële omstandigheden, kennis en ervaring en uw beleggingsdoelstellingen zijn van belang, maar ook de mate waarin u in staat en bereid bent risico te lopen. Met behulp van een geavanceerde online vragenlijst inventariseren wij welke rationele en emotionele overwegingen in uw geval van toepassing zijn. Voorbeelden van rationele overwegingen zijn: belegt u voor later of streeft u juist naar aanvullende inkomsten op de korte termijn? Bent u van plan om regelmatig geld op te gaan nemen, of gaat u juist bijstorten? Emotionele overwegingen hebben bijvoorbeeld te maken met de mate waarin u uw kalmte weet te bewaren in economisch turbulente tijden. Houdt u dan vast aan uw strategie of wijkt u er snel van af? Al deze aspecten bepalen met elkaar uw risicoprofiel. Dit profiel vormt de basis van uw persoonlijke beleggingsstrategie. Monitoren eigen portefeuille Bepalen risicoprofiel Vaststellen van: Persoonlijke financiële situatie Beleggingsdoelstellingen. Persoonlijke wensen Risicobereidheid Van risicoprofiel naar modelportefeuille Het vastgestelde risicoprofiel bepaalt de verdeling van uw vermogen over verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, vastgoed, grondstoffen en obligaties. Het vaststellen van deze asset allocation is een belangrijke stap omdat deze op lange termijn bepalend is voor uw uiteindelijke beleggingsresultaat. Onze beleggingsspecialisten vertalen de geadviseerde asset allocation in een modelportefeuille van beleggingsfondsen, waarbij zij gebruik maken van institutionele research van onze dochteronderneming Kempen Capital Management. Deze modelportefeuille, die wij u online presenteren, weerspiegelt de beleggingsvisie van Van Lanschot (zie kader) en sluit naar onze mening het beste aan bij uw beleggingsstrategie. U ziet onmiddellijk in welke beleggingsfondsen wij u adviseren te beleggen en hoe wij de portefeuille voor u zouden opbouwen over de verschillende beleggingscategorieën. De beleggingsvisie van Van Lanschot. Filosofie. Wij zoeken fondsbeheerders met een duidelijke strategie en een gestructureerde aanpak waarmee ze zich onderscheiden van de rest van de markt.. Mensen & organisatie. Bewezen vaardigheden en stabiliteit van team en organisatie zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goed rendement op lange termijn. De belangen van de fondsbeheerders moeten in lijn zijn met uw belangen.. Resultaat. Fondsbeheerders die in staat zijn om in moeilijke marktomstandigheden relatief goede resultaten te behalen hebben onze voorkeur. De beweeglijkheid van de rendementen, de omzetsnelheid in het fonds en de spreiding van de beleggingen zijn voor ons belangrijke indicatoren.. Planeet. Wij hebben de Principes van Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties ondertekend en hebben duurzaamheid verankerd in ons selectieproces. Wij werken daarom samen met fondsbeheerders die dat ook hebben gedaan. Input cliënt: Fondskeuze Fondswegingen. Regionale verdeling Asset-class indeling Samenstellen eigen portefeuille Bestuderen adviesportefeuille Input Van Lanschot:. Fondsenuniversum. Adviesportefeuille 9 10

7 Opbouwen van uw eigen portefeuille De door ons geadviseerde modelportefeuille kunt u vervolgens desgewenst geheel naar eigen inzicht aanpassen. Op eenvoudige wijze kunt u beleggingsfondsen verwijderen of toevoegen, kunt u de geografische verdeling aanpassen en bepaalt u zowel de weging die een specifiek fonds moet hebben in uw portefeuille als de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën. U heeft misschien een voorkeur voor beleggen in grondstoffen in plaats van aandelen, of juist andersom. In deze fase waarin u uw portefeuille voor het eerst opbouwt, dient u binnen de gestelde bandbreedtes van het met u afgestemde risicoprofiel te blijven. Later kunt u daar eventueel van afwijken. Wij zullen u daarover wel waarschuwen. Profiteren van zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen Wereldwijd bestaan er meer beleggingsfondsen dan individuele aandelen. Het selecteren van de juiste beleggingsfondsen vergt daarom veel expertise en tijd. Zowel qua opzet (sector, land of regio) als risicoprofiel bestaan er aanzienlijke verschillen tussen fondsen. Bij VIPinvest Advies selecteert u beleggingsfondsen uit een breed aanbod dat zorgvuldig door ons is samengesteld, het Fondsenuniversum. Hierbij maken wij gebruik van een zeer ervaren team van analisten die op basis van uitvoerige analyse de best passende beleggingsfondsen selecteren. Bij VIPinvest Advies bent u verzekerd van een onafhankelijke selectie van beleggingsfondsen. Wij geven namelijk de zogenoemde distributievergoeding voor het overgrote deel aan u door. Welke beleggingsfondsen deel uit maken van het Fondsenuniversum kunt u zien op onze website Persoonlijke communicatie via ons virtuele kantoor VIPinvest Advies is een volledige online dienst met een persoonlijke benadering. U heeft online direct toegang tot ons virtuele kantoor waar een team van beleggingsspecialisten voor u klaar staat om u persoonlijk te ondersteunen. Wij kunnen met behulp van (video)chat, , telepresentaties en natuurlijk ook via de telefoon met u op afstand overleggen. Dat brengt ons niet alleen dichter bij elkaar, wij zorgen er bovendien voor dat er op die manier efficiënt gebruik wordt gemaakt van uw tijd. 11

8 Houvast bij te nemen beleggingsbeslissingen Het optimaal laten aansluiten van uw portefeuille op uw persoonlijke wensen en doelstellingen en op de actuele marktomstandigheden is complex en tijdrovend. Met de modelleringstool van VIPinvest Advies maken wij direct inzichtelijk in hoeverre uw eigen portefeuille afwijkt van de wijze waarop Van Lanschot deze voor u zou samenstellen. Op deze wijze informeren wij u over het beleggingsbeleid van Van Lanschot en ziet u direct hoe zich dat vertaalt in een portefeuille die aansluit op uw uitgangspunten. Uw beleggingen voldoen altijd aan onze selectiecriteria Uniek aan VIPinvest Advies is dat de beleggingsfondsen waarin u belegt altijd voldoen aan de stringente selectiecriteria van Van Lanschot. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om gedurende een bepaalde periode uw portefeuille actief te managen, dan zorgen wij er voor dat de beleggingsfondsen waarin u belegt altijd aan onze selectiecriteria voldoen. De beleggingsfondsen die wij aanbieden, blijven wij nauwgezet volgen. Het kan gebeuren dat een beleggingsfonds niet meer voldoet aan onze criteria en we dit fonds uit ons Fondsenuniversum verwijderen. Wij adviseren u hier direct over met een alert en adviseren u tevens een vervangend beleggingsfonds. Naar aanleiding van ons alert kunt u vervolgens actie ondernemen. U kunt het beleggingsfonds in overeenstemming met ons advies vervangen, maar u kunt het fonds ook vervangen door een door u zelf uit ons aanbod geselecteerd beleggingsfonds. Mocht u binnen een periode van drie maanden geen actie hebben ondernomen om het beleggingsfonds te vervangen, dan zullen wij dit voor u doen. Wij ruilen het betreffende beleggingsfonds dan kosteloos naar een passief beleggingsfonds (een zogeheten index tracker) dat in dezelfde beleggingscategorie belegt. Deze ruil wordt één op één doorgevoerd waarbij de overige beleggingen in uw portefeuille en individuele fondswegingen in takt worden gelaten ook al komen deze niet overeen met het afgestemde risicoprofiel. Zodoende bent u ervan verzekerd dat uw beleggingsstrategie gehandhaafd blijft terwijl u niet meer belegt in fondsen die niet aan onze criteria voldoen. 2 Eenvoudig en snel transacties (laten) uitvoeren Transacties kunt u met VIPinvest Advies eenvoudig online uitvoeren. Zo kunt u aan- en verkoopopdrachten opgeven, maar ook de samenstelling van uw portefeuille aanpassen. Met het hart van onze online dienstverlening, de zogenoemde modelleringstool, kunt u onder andere uw portefeuille vergelijken met de modelportefeuille en aanpassingen direct doorvoeren. Dit biedt u een hoge mate van houvast, inzicht en gemak. Online modelleren U kunt eenvoudig uw portefeuille herinrichten zoals u dat wenst. Hierbij kunt u uw portefeuille direct afzetten tegen onze modelportefeuille of een in het verleden door u gemodelleerde portefeuille. In één oogopslag kunt u de verschillen eenvoudig analyseren. Dit biedt u houvast bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Bij het modelleren kunt u direct opdracht geven de wegingen van uw fondsen aan te passen, fondsen te verwijderen of toe te voegen en uw actuele portefeuille in lijn te brengen met de modelportefeuille. Nog voordat de transacties als gevolg van het modelleren worden verstuurd maakt onze geavanceerde modelleringstool direct duidelijk wat de impact van uw opdracht is op de risicoverdeling van uw portefeuille. Hierbij dienen de bandbreedtes van het met u vastgestelde risicoprofiel als richtlijn. U kunt deze bandbreedtes desgewenst overschrijden. VIPinvest Advies zal u hier te allen tijde voor waarschuwen

9 Handmatige opdrachten U kunt uiteraard specifieke fondsen geheel of gedeeltelijk verkopen om geld vrij te maken uit uw portefeuille. De verkoopopbrengst wordt dan automatisch overgeboekt naar uw vaste tegenrekening (betaalrekening) of VIPinvest Spaarrekening (zie kader). Van het beschikbare saldo op uw VIPinvest Spaarrekening kunt u natuurlijk ook fondsen aan- of bijkopen. Het geldbedrag waarvoor u gaat aankopen zal dan automatisch van uw VIPinvest Spaarrekening worden overgeboekt naar uw beleggingsrekening. Uw VIPinvest Spaarrekening Bij het openen van uw VIPinvest Advies beleggingsrekening openen wij automatisch ook een VIPinvest Spaarrekening voor u. U kunt hiervan gebruik maken als u bijvoorbeeld specifieke beleggingsfondsen wilt aankopen, gespreid in zou willen stappen in de aandelenmarkten of als u tijdelijk niet wilt beleggen omdat u onzeker bent over het beurssentiment. Op uw VIPinvest Spaarrekening ontvangt u een aantrekkelijke spaarrente en het saldo is te allen tijde zonder kosten vrij opneembaar. Op het moment dat u het saldo van deze rekening onttrekt, wordt de rente direct aan u uitgekeerd. De actuele rente vindt u op onze website onder tarieven. Automatische orders Als alternatief voor handmatige opdrachten kunt u orders door ons automatisch laten uitvoeren. Bij het opgeven van een (ver)koopopdracht geeft u aan voor welk bedrag u de order wilt hebben uitgevoerd. Wij zullen dan de opdrachten pro-rato uitvoeren. Dit wil zeggen dat bij aankopen het gestorte bedrag overeenkomstig de actuele weging van de beleggingsfondsen in uw portefeuille wordt verdeeld en belegd. Bij verkopen worden uw belangen in de verschillende beleggingsfondsen pro-rato verkocht, zodat de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (de asset allocation) niet verandert. De verkoopopbrengst wordt automatisch overgeboekt naar uw VIPinvest Spaarrekening of naar uw vaste tegenrekening. 15

10 Switchopdrachten Als u niet uw gehele portefeuille wilt herinrichten, kunt u ook een switchopdracht opgeven. Met een switchopdracht wisselt u een fonds uit uw portefeuille voor een ander fonds uit ons aanbod. Ook hier zal bij het opgeven van de opdracht de impact op de risicoverdeling van uw portefeuille inzichtelijk worden gemaakt. Periodieke verkoopopdracht U kunt automatisch iedere maand een vast bedrag vrij laten maken uit uw beleggingsportefeuille en over laten boeken naar uw vaste tegenrekening als aanvullend inkomen. Evenals bij reguliere verkoopopdrachten worden uw belangen in de diverse beleggingsfondsen pro-rato verkocht. Periodieke verkoopopdrachten kunt u vanaf een bedrag van 100 opgeven. Profiteren van voortdurende vermogensopbouw Met VIPinvest Advies kunt u opdracht geven om periodiek geld te laten incasseren van uw tegenrekening. Dit kan al vanaf 100 per maand. Het geïncasseerde bedrag beleggen wij volledig in lijn met de opbouw van uw beleggingsportefeuille. 3 Een rijke bron van relevante kennis en informatie VIPinvest Advies biedt u voortdurend online inzicht en overzicht. Niet alleen via het scherm van uw computer of tablet, maar ook met behulp van alerts. Voor de geïnteresseerde belegger biedt VIPinvest Advies een ruim aanbod van aanvullende informatie. Online inzage in uw beleggingsportefeuille Uw beleggingen zijn volledig inzichtelijk. Op elk gewenst moment kunt u uw beleggingsportefeuille raadplegen. Daarbij geven wij inzage in de actuele verdeling van uw belegd vermogen over de verschillende regio s en de beleggingscategorieën. Toegang tot essentiële fondseninformatie Van ieder beleggingsfonds heeft u directe toegang tot uitgebreide informatie waaronder de performance van het fonds, het profiel, het beleggingsproces en -beleid, de fondsmanager en verstrekken wij u de essentiële beleggingsinformatie. Analyseren van de risicospreiding Het is van groot belang dat u een goede (risico)spreiding heeft aangebracht in uw beleggingsportefeuille. De mate van risicospreiding monitoren wij nauwlettend en maken wij op een heldere manier inzichtelijk. Inzien van de behaalde beleggingsresultaten Met VIPinvest Advies heeft u online goed inzicht in de door u behaalde beleggingsresultaten. Gedetailleerde grafieken geven inzage in het rendement en de ontwikkeling van het belegd vermogen. Ook zetten wij uw resultaten grafisch af tegen de resultaten van onze modelportefeuilles. Zo kunt u eenvoudig nagaan of uw eigen beleggingsbeslissingen tot een beter rendement hebben geleid

11 Transacties toetsen aan uw risicoprofiel Voordat u een transactie wilt aangaan, maken wij duidelijk wat het gevolg daarvan zal zijn op uw risicoprofiel. Op deze manier laten wij per beleggingscategorie zien hoe de risicoverdeling binnen uw portefeuille gaat afwijken van uw risicoprofiel. Zo kunt u optimaal het beleggingsrisico in uw portefeuille beheersen. Tijdige en elektronische berichtgeving Wanneer er wijzigingen optreden in ons beleggingsbeleid, de samenstelling van onze modelportefeuille of Fondsenuniversum adviseren wij u hierover direct per . Daarnaast bieden wij ook alle berichtgeving over uw beleggingen in digitale vorm aan. Dit zijn bijvoorbeeld mutatieoverzichten, depotopgaven en kwartaalrapportages. Per informeren wij u over nieuwe bestanden die wij in uw persoonlijk archief hebben opgeslagen. U beschikt dus altijd en overal over een actueel elektronisch dossier met alle informatie over uw beleggingen. Veilige communicatie Moderne SSL-technologie (Secure Socket Layer) zorgt voor een beveiligde verbinding tussen uw computer en VIPinvest Advies. Alle gegevens worden met een versleuteling beveiligd en verzonden. Deze technologie heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. Geautoriseerde toegang tot uw beleggingsrekening is alleen mogelijk met de juiste combinatie van uw rekeningnummer en wachtwoord. Geldstromen kunnen uitsluitend plaatsvinden van en naar uw vaste tegenrekening of uw VIPinvest Spaarrekening. 19

12 4 Een overzichtelijke en heldere kostenstructuur VIPinvest Advies is een transparante online dienst. Dankzij onze overzichtelijke kostenstructuur is het voor u helder welke vergoedingen u betaalt, of ontvangt. Een overzicht van de tarieven vindt u ook op onze website Adviesvergoeding en transactieprovisie VIPinvest Advies hanteert twee vergoedingen: een adviesvergoeding en een transactieprovisie. De adviesvergoeding bedraagt 0,5% (exclusief btw) per jaar over het gemiddeld belegd vermogen en wordt achteraf per kwartaal in rekening gebracht. Het door u verschuldigde bedrag maken wij kosteloos vrij uit uw portefeuille. De transactieprovisie bedraagt 0,5% over het transactiebedrag. Als u gebruik wilt maken van VIPinvest Advies dient u te beschikken over een tegenrekening met dezelfde tenaamstelling. Dit is een reguliere betaalrekening die u bij elke willekeurige Nederlandse bank kan aanhouden. Uw eigen bank kan kosten in rekening brengen voor het aanhouden van deze tegenrekening. Kosteloos vervangen van fondsen Wanneer wij een fonds uit ons Fondsenuniversum verwijderen en u ons advies om het fonds te ruilen niet binnen drie maanden heeft opgevolgd, vervangen wij dit fonds door een passief beleggingsfonds uit dezelfde beleggingscategorie. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het verwijderen van fondsen uit ons Fondsenuniversum vindt derhalve plaats op basis van objectieve, beleggingsinhoudelijke criteria en niet op basis van financiële argumenten. Doorvergoeden van distributievergoedingen Wanneer u belegt in een beleggingsfonds, betaalt u naast de vergoeding aan VIPinvest Advies, de beheerder hiervan een beheervergoeding (de management fee). De hoogte hiervan verschilt per beleggingsfonds en komt ten laste van het rendement van het fonds. U kunt de hoogte van de beheervergoeding vinden op de website bij de informatie over het betreffende fonds. In de meeste gevallen keert de beheerder een gedeelte van dit bedrag uit aan degene die het fonds aan haar cliënten aanbiedt, de zogenoemde distributievergoeding of retrocessie. Van de fondsen die zijn opgenomen in ons aanbod ontvangen wij doorgaans een distributievergoeding. Om de onafhankelijkheid bij het selecteren van beleggingsfondsen te waarborgen vergoeden wij deze distributievergoedingen door aan u. Wij brengen de distributievergoedingen (minus 15% administratiekosten) in mindering op de adviesvergoeding. Op het moment dat u de VIPinvest Advies rekening opzegt en de gehele portefeuille verkoopt heeft u geen recht meer op de distributievergoeding. Een overzicht van de door ons ontvangen distributievergoedingen kunt u bij ons opvragen. In- en uitstappen tegen gunstige voorwaarden U profiteert direct van de afspraken die wij hebben gemaakt met de externe fondsbeheerders over de in- en uitstapvoorwaarden. Bij de aan- en verkoop van (buitenlandse) beleggingsfondsen handelen wij zo veel mogelijk op basis van intrinsieke waarde. Dit is de waarde van een beleggingsfonds gebaseerd op de werkelijke beurswaarde van de onderliggende effecten die het fonds in portefeuille heeft. In de praktijk betekent dit dat de extra kosten tot een minimum beperkt blijven. Cijfermatig voorbeeld Ter verduidelijking laten wij aan de hand van een rekenvoorbeeld zien hoe de distributievergoeding wordt verrekend met de adviesvergoeding. In onderstaand voorbeeld gaan wij uit van de volgende aannames: 1. een gemiddeld belegd vermogen [1] van in enig kwartaal; 2. een portefeuille die geheel overeenkomt met de door ons geadviseerde modelportefeuille Groeigericht ; 3. een btw tarief van 21% (per 1 oktober 2012); 4. een te ontvangen distributievergoeding van gemiddeld 0,4% per jaar; 5. er hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden. Cijfermatig voorbeeld van de adviesvergoeding Gemiddeld belegd vermogen in enig kwartaal [1] Adviesvergoeding per kwartaal Adviesvergoeding (per jaar 0,5% / 4 over gemiddeld belegd vermogen) 125,00 Korting (ontvangen distributievergoeding) [2] 85,00 Te betalen adviesvergoeding (excl. btw) 40,00 BTW (21% over te betalen adviesvergoeding) 8,40 Verschuldigde adviesvergoeding per kwartaal (incl. btw) 48,40 [1] Het gemiddeld belegd vermogen wordt berekend door de optelling van de ultimo maandwaarden van het belegd vermogen van de laatste vier maanden (te weten de laatste maand van het vorige kwartaal en de drie maanden van het afgesloten kwartaal) te delen door vier. [2] Berekening distributievergoeding per kwartaal: Bruto distributievergoeding (0,40% / 4 over gemiddeld belegd vermogen) 100,00 Minus: administratiekosten distributievergoeding (15%) 15,00 Netto uitgekeerde distributievergoeding 85,

13 5 Snel aan de slag met uw eigen beleggingsrekening Het openen van uw beleggingsrekening doet u vanaf uw eigen computer of tablet. Op de homepagina van klikt u op Cliënt worden en selecteert u 'Online Vermogensadvies'. U doorloopt vervolgens vier stappen, desgewenst onder begeleiding van een van onze specialisten. STAP 1 U vult uw persoonlijke gegevens in. STAP 2 Aan de hand van de online inventarisatie stemmen wij een risicoprofiel met u af. Op basis van dat profiel adviseren wij u direct een modelportefeuille die het beste aansluit bij uw financiële wensen, kennis en ervaring, risicobereidheid en doelstellingen. STAP 3 De modelportefeuille kunt u naar eigen inzicht volledig aanpassen, rekening houdend met uw risicoprofiel. STAP 4 U bevestigt de door u samengestelde portefeuille en wordt hiermee aangemeld als cliënt. Vervolgens ontvangt u binnen 48 uur van ons per post de benodigde documentatie voor het openen van uw VIPinvest Advies beleggingsrekening. Nadat u de documentatie getekend heeft geretourneerd, activeren wij uw rekening en ontvangt u van ons een wachtwoord. Hiermee krijgt u via een beveiligde omgeving toegang tot uw beleggingsrekening. Wanneer uw initiële storting van minimaal is ontvangen, vindt de aankoop van uw beleggingsportefeuille direct in zijn geheel plaats. Heeft u nog vragen? Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen. U kunt een van onze specialisten telefonisch spreken via (020) Ook kunt u terecht in ons virtuele kantoor via VIPinvest Beethovenstraat WZ Amsterdam Telefoon +31 (0)

14 6 Over VIPinvest Het idee achter VIPinvest De introductie van VIPinvest eind 2002 betekende de komst van de eerste online dienst op het gebied van vermogensbeheer in Nederland. In 2012 komt VIPinvest wederom met een primeur en introduceert het online vermogensadvies die dankzij de specifieke benadering en propositie uniek is in zijn soort. VIPinvest is ontstaan vanuit de overtuiging dat kwalitatief hoogwaardige beleggingsdiensten toegankelijk moeten kunnen zijn voor een breed publiek, zonder afbreuk te doen aan de beleggingspropositie en de daaraan gekoppelde dienstverlening. Beleggingsdiensten dienen bovendien adequater in te spelen op de nieuwe behoeften van de hedendaagse belegger. Die is uiterst resultaatgedreven, stelt hoge kwaliteitseisen in combinatie met een no-nonsense benadering waarbij efficiëntie het sleutelwoord is. Vertrouwd en veilig VIPinvest is een handelsnaam van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ). Opgericht in 1737 is Van Lanschot de oudste onafhankelijke bank van Nederland. Van Lanschot staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. De rijke historie van de bank vormt de stevige basis onder onze dienstverlening. Op uw beleggingsrekening worden geen liquiditeiten aangehouden. Op deze rekening bent u altijd vol belegd. Op uw VIPinvest Spaarrekening kunt u echter wel gelden aanhouden. Van Lanschot valt onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert gelden tot een maximum van per persoon per bank. Staat uw rekening op naam van twee personen, dan geldt daarom het dubbele van dit bedrag, te weten Giraal beleggen VIPinvest is een beleggersgiro, waarbij Van Lanschot optreedt als bank en Stichting Beleggersgiro Van Lanschot (de Stichting ) u de mogelijkheid biedt om een beleggingsrekening te hebben. Het voordeel van een beleggingsrekening is dat u in bedragen beleggingsfondsen kan kopen of verkopen in plaats van in aantallen. U handelt dus niet in hele stukken (bijvoorbeeld 100) maar in fracties (100,254). Dit maakt het bijvoorbeeld eenvoudig om elke maand een vast bedrag te storten in of te ontrekken aan uw beleggingsportefeuille. Bovendien wordt hierdoor ook het beleggen voordeliger gemaakt. De beleggingsrekening geeft u een vordering op de Stichting, luidende in effecten en geld. Als u via VIPinvest Advies gaat beleggen sluit u een Overeenkomst VIPinvest Advies af en gaat u een juridische relatie aan met Van Lanschot en indirect met de Stichting. In de overeenkomst wordt namelijk het Reglement Stichting Beleggersgiro Van Lanschot van toepassing verklaard. Uw rechten en plichten en ook die van de Stichting worden verwoord in het Reglement Stichting Beleggersgiro Van Lanschot. De Stichting staat via Van Lanschot onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Disclaimer De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Hoewel bij de totstandkoming van deze publicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de informatie die hierin is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is niet toegestaan de gegevens in de brochure geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F. van Lanschot Bankiers NV. Beveiliging F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft veel geïnvesteerd in de beveiliging van de internetsite van VIPinvest. In de eerste plaats om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw rekening. In de tweede plaats om zeker te zijn dat u daadwerkelijk verbinding heeft met VIPinvest. Om toegang te krijgen tot uw VIPinvest-rekening en voor het geven van opdrachten, heeft u een rekeningnummer en wachtwoord nodig. Uitsluitend de juiste combinatie van uw rekeningnummer en wachtwoord geeft geautoriseerde toegang. Uw wachtwoord is alleen bij u bekend. Als u inlogt wordt een beveiligde verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en het systeem van VIPinvest. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van SSLtechnologie. Dit is een technologie die zich in de praktijk ruimschoots heeft bewezen. Met behulp van deze SSLverbinding worden gegevens die tussen uw computer en VIPinvest worden verzonden, beveiligd met een versleuteling. Risico s van beleggen U dient zich goed te verdiepen in de risico s zijn van beleggen. VIPinvest besteedt de grootst mogelijke zorg aan de informatieverstrekking en aan het bepalen van een risicoprofiel. Beleggen brengt altijd risico s met zich mee: men kan vermogenswinst behalen, maar het is ook mogelijk verliezen te lijden. De waarde van een belegging kan immers fluctueren en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen is dan ook bedoeld voor de middellange tot lange termijn. De behaalde resultaten van elke belegging worden beïnvloed door de gemaakte (transactie)kosten. Essentiële Beleggersinformatie In de Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) leest u de essentiële informatie voor het begrijpen van de aard en de risico's van een beleggingsfonds. De EBI wordt opgesteld door de fondsaanbieder. VIPinvest Advies is verplicht u de EBI van het beleggingsfonds waarin u wilt beleggen te verstrekken voordat u een order inlegt voor dat beleggingsfonds. VIPinvest advies verstrekt u de EBI via haar website (door middel van downloaden ). Kunt u een EBI daar niet vinden? Neem dan contact op met VIPinvest. Dit kan op openingsdagen van de Amsterdamse beurs (NYSE Euronext Amsterdam) van 9.00 tot uur via telefoonnummer +31(0) Overige informatie F. van Lanschot Bankiers NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te s-hertogenbosch, KvK s-hertogenbosch nr met BTW-identificatienummer NL B.01. F. van Lanschot Bankiers NV is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus GS Amsterdam. F. van Lanschot Bankiers NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten. Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van F. van Lanschot Bankiers NV, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus HC s-hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus AG Den Haag. Concept en ontwerp Uitgave Mediadam BV, Amsterdam F. van Lanschot Bankiers NV Augustus 2012 Tekst Van Lanschot Bankiers 25 Illustraties Borja Bonaque

Van Lanschot Zelf Beleggen

Van Lanschot Zelf Beleggen Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch februari 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

INFORMATIE DIENSTVERLENING

INFORMATIE DIENSTVERLENING INFORMATIE DIENSTVERLENING Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Dienstverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht te geven van

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen Algemene Handleiding & Handleiding Betalen & HANDLEIDING BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING... 3 HANDLEIDING BETALEN...29 VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015 2 Algemene Handleiding VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie