VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning"

Transcriptie

1 VIPinvest Advies

2

3 VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

4 VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op de behoeften van de moderne belegger. Met VIPinvest Advies voert u zelf de regie over uw beleggingen in beleggingsfondsen en profiteert u voortdurend van de expertise van professionele beleggingsspecialisten. Met behulp van gebruikersvriendelijke tools houdt u uw beleggingsportefeuille voortdurend up to date. Zelfs als u gedurende een bepaalde periode niet in de gelegenheid bent om veel aandacht aan uw portefeuille te besteden zorgen wij dat de beleggingsfondsen waarin u belegt blijven voldoen aan onze selectiecriteria. Met VIPinvest Advies combineert u gemak met resultaat, waar en wanneer u maar wilt. VIPinvest Advies is uniek in Nederland. Uit onderzoek onder relaties blijkt dat er behoefte bestaat aan een online dienst tussen actief zelf beleggen en het volledig uitbesteden van de beleggingen. Van Lanschot is de eerste financiële instelling die deze dienst biedt. Met VIPinvest Advies bent u verzekerd van een optimale combinatie van deze twee beleggingsvarianten. U zit zelf aan de knoppen en kunt bij het beleggen direct bekijken hoe Van Lanschot dat voor u zou doen. U profiteert niet alleen van de actuele inzichten van professionele beleggingsspecialisten, maar hebt ook continu houvast bij het zelf nemen van beleggingsbeslissingen. Bovendien ziet u direct wat het gevolg is van aan- en verkopen op het risicoprofiel van uw portefeuille. VIPinvest Advies is beschikbaar voor vermogens vanaf Beleggen kan best stressvol zijn Het beheren van een beleggingsportefeuille is een complexe aangelegenheid die, voor het beste resultaat, veel tijd vergt. U zult zich immers breed moeten oriënteren en informeren voor het nemen van weloverwogen beslissingen ten aanzien van de inrichting van uw beleggingsportefeuille. De tijd daarvoor heeft u wellicht niet in voldoende mate beschikbaar. Bij wijze van alternatief kunt u het beheer van uw portefeuille natuurlijk ook uitbesteden aan uw bank waarbij u moet vertrouwen op de beleggingsbeslissingen die zij voor u nemen. Of u laat zich telefonisch informeren door een beleggingsadviseur over ontwikkelingen die voor de samenstelling van uw beleggingsportefeuille van belang zijn. In het slechtste geval krijgt u deze informatie niet tijdig of bent u niet in de gelegenheid om de telefoon op te nemen waardoor u belangrijke informatie misloopt. Beleggen kan dan best stressvol zijn. met VIPinvest Advies vermijdt u stress en koppelt u gemak aan resultaat. Ga maar na:. U belegt naar eigen inzicht, maar kunt direct online inzichtelijk laten maken hoe professionele beleggingsspecialisten voor u zouden beleggen waardoor u houvast heeft bij het zelf nemen van beleggingsbeslissingen.. Wanneer u begint met VIPinvest Advies wordt online uw risicoprofiel vastgesteld. Vervolgens adviseren wij een modelportefeuille van beleggingsfondsen die het best past bij uw persoonlijke situatie op basis waarvan u geheel naar eigen inzicht een eigen portefeuille kan samenstellen.. Ook als u gedurende een bepaalde periode niet in de gelegenheid bent uw beleggingsportefeuille actief te managen, bent u er met VIPinvest Advies van verzekerd dat uw beleggingsfondsen altijd blijven voldoen aan onze selectiecriteria.. Indien u een beleggingsfonds wilt kopen of verkopen, maakt VIPinvest Advies vooraf inzichtelijk wat voor impact de voorgenomen transactie heeft op uw risicoprofiel.. VIPinvest Advies is een zeer gebruiksvriendelijke online dienst waarmee u makkelijk orders doorgeeft, desgewenst automatisch.. Voor aanvullende assistentie hebt u online toegang tot ons virtuele kantoor waar een team van beleggingsspecialisten u persoonlijke ondersteuning biedt.. De kosten voor het gebruik van VIPinvest Advies zijn zeer transparant en eventuele door ons ontvangen vergoedingen van fondsbeheerders worden grotendeels aan u doorvergoed. In deze brochure leggen wij u graag uit hoe VIPinvest Advies werkt. 5 6

5 Inhoudsopgave 1. Aan de basis van uw persoonlijke beleggingsstrategie staan beleggingsspecialisten 9. Uw persoonlijke beleggingsstrategie 9. Van risicoprofiel naar adviesportefeuille 10. Opbouwen van uw eigen portefeuille 11. Profiteren van zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen 11. Persoonlijke communicatie via ons virtuele kantoor 11. Houvast bij te nemen beleggingsbeslissingen 13. Uw beleggingen voldoen altijd aan onze selectiecriteria Eenvoudig en snel transacties (laten) uitvoeren Een rijke bron van relevante kennis en informatie Een overzichtelijke en heldere kostenstructuur Snel aan de slag met uw eigen beleggingsrekening Over VIPinvest 25 8

6 Van Lanschot advies: Profielbewaking Beleggingsbeleid Fondsenuniversum. Risicospreiding Impactanalyses van transacties op risicoprofiel Aan de basis van uw persoonlijke beleggingsstrategie staan beleggingsspecialisten Het succesvol managen van uw beleggingen is iets anders dan het op goed geluk kopen en verkopen van fondsen. VIPinvest Advies is een doortimmerd concept. Nog voordat er één transactie plaatsvindt, hebben onze beleggingsspecialisten met u een risicoprofiel afgestemd en u op basis van dat profiel een modelportefeuille van beleggingsfondsen geadviseerd. Zo begint u met een uiterst solide basis. Uw persoonlijke beleggingsstrategie Bij het beleggen van uw vermogen spelen meerdere factoren een belangrijke rol. Niet alleen uw financiële omstandigheden, kennis en ervaring en uw beleggingsdoelstellingen zijn van belang, maar ook de mate waarin u in staat en bereid bent risico te lopen. Met behulp van een geavanceerde online vragenlijst inventariseren wij welke rationele en emotionele overwegingen in uw geval van toepassing zijn. Voorbeelden van rationele overwegingen zijn: belegt u voor later of streeft u juist naar aanvullende inkomsten op de korte termijn? Bent u van plan om regelmatig geld op te gaan nemen, of gaat u juist bijstorten? Emotionele overwegingen hebben bijvoorbeeld te maken met de mate waarin u uw kalmte weet te bewaren in economisch turbulente tijden. Houdt u dan vast aan uw strategie of wijkt u er snel van af? Al deze aspecten bepalen met elkaar uw risicoprofiel. Dit profiel vormt de basis van uw persoonlijke beleggingsstrategie. Monitoren eigen portefeuille Bepalen risicoprofiel Vaststellen van: Persoonlijke financiële situatie Beleggingsdoelstellingen. Persoonlijke wensen Risicobereidheid Van risicoprofiel naar modelportefeuille Het vastgestelde risicoprofiel bepaalt de verdeling van uw vermogen over verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, vastgoed, grondstoffen en obligaties. Het vaststellen van deze asset allocation is een belangrijke stap omdat deze op lange termijn bepalend is voor uw uiteindelijke beleggingsresultaat. Onze beleggingsspecialisten vertalen de geadviseerde asset allocation in een modelportefeuille van beleggingsfondsen, waarbij zij gebruik maken van institutionele research van onze dochteronderneming Kempen Capital Management. Deze modelportefeuille, die wij u online presenteren, weerspiegelt de beleggingsvisie van Van Lanschot (zie kader) en sluit naar onze mening het beste aan bij uw beleggingsstrategie. U ziet onmiddellijk in welke beleggingsfondsen wij u adviseren te beleggen en hoe wij de portefeuille voor u zouden opbouwen over de verschillende beleggingscategorieën. De beleggingsvisie van Van Lanschot. Filosofie. Wij zoeken fondsbeheerders met een duidelijke strategie en een gestructureerde aanpak waarmee ze zich onderscheiden van de rest van de markt.. Mensen & organisatie. Bewezen vaardigheden en stabiliteit van team en organisatie zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goed rendement op lange termijn. De belangen van de fondsbeheerders moeten in lijn zijn met uw belangen.. Resultaat. Fondsbeheerders die in staat zijn om in moeilijke marktomstandigheden relatief goede resultaten te behalen hebben onze voorkeur. De beweeglijkheid van de rendementen, de omzetsnelheid in het fonds en de spreiding van de beleggingen zijn voor ons belangrijke indicatoren.. Planeet. Wij hebben de Principes van Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties ondertekend en hebben duurzaamheid verankerd in ons selectieproces. Wij werken daarom samen met fondsbeheerders die dat ook hebben gedaan. Input cliënt: Fondskeuze Fondswegingen. Regionale verdeling Asset-class indeling Samenstellen eigen portefeuille Bestuderen adviesportefeuille Input Van Lanschot:. Fondsenuniversum. Adviesportefeuille 9 10

7 Opbouwen van uw eigen portefeuille De door ons geadviseerde modelportefeuille kunt u vervolgens desgewenst geheel naar eigen inzicht aanpassen. Op eenvoudige wijze kunt u beleggingsfondsen verwijderen of toevoegen, kunt u de geografische verdeling aanpassen en bepaalt u zowel de weging die een specifiek fonds moet hebben in uw portefeuille als de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën. U heeft misschien een voorkeur voor beleggen in grondstoffen in plaats van aandelen, of juist andersom. In deze fase waarin u uw portefeuille voor het eerst opbouwt, dient u binnen de gestelde bandbreedtes van het met u afgestemde risicoprofiel te blijven. Later kunt u daar eventueel van afwijken. Wij zullen u daarover wel waarschuwen. Profiteren van zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen Wereldwijd bestaan er meer beleggingsfondsen dan individuele aandelen. Het selecteren van de juiste beleggingsfondsen vergt daarom veel expertise en tijd. Zowel qua opzet (sector, land of regio) als risicoprofiel bestaan er aanzienlijke verschillen tussen fondsen. Bij VIPinvest Advies selecteert u beleggingsfondsen uit een breed aanbod dat zorgvuldig door ons is samengesteld, het Fondsenuniversum. Hierbij maken wij gebruik van een zeer ervaren team van analisten die op basis van uitvoerige analyse de best passende beleggingsfondsen selecteren. Bij VIPinvest Advies bent u verzekerd van een onafhankelijke selectie van beleggingsfondsen. Wij geven namelijk de zogenoemde distributievergoeding voor het overgrote deel aan u door. Welke beleggingsfondsen deel uit maken van het Fondsenuniversum kunt u zien op onze website Persoonlijke communicatie via ons virtuele kantoor VIPinvest Advies is een volledige online dienst met een persoonlijke benadering. U heeft online direct toegang tot ons virtuele kantoor waar een team van beleggingsspecialisten voor u klaar staat om u persoonlijk te ondersteunen. Wij kunnen met behulp van (video)chat, , telepresentaties en natuurlijk ook via de telefoon met u op afstand overleggen. Dat brengt ons niet alleen dichter bij elkaar, wij zorgen er bovendien voor dat er op die manier efficiënt gebruik wordt gemaakt van uw tijd. 11

8 Houvast bij te nemen beleggingsbeslissingen Het optimaal laten aansluiten van uw portefeuille op uw persoonlijke wensen en doelstellingen en op de actuele marktomstandigheden is complex en tijdrovend. Met de modelleringstool van VIPinvest Advies maken wij direct inzichtelijk in hoeverre uw eigen portefeuille afwijkt van de wijze waarop Van Lanschot deze voor u zou samenstellen. Op deze wijze informeren wij u over het beleggingsbeleid van Van Lanschot en ziet u direct hoe zich dat vertaalt in een portefeuille die aansluit op uw uitgangspunten. Uw beleggingen voldoen altijd aan onze selectiecriteria Uniek aan VIPinvest Advies is dat de beleggingsfondsen waarin u belegt altijd voldoen aan de stringente selectiecriteria van Van Lanschot. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om gedurende een bepaalde periode uw portefeuille actief te managen, dan zorgen wij er voor dat de beleggingsfondsen waarin u belegt altijd aan onze selectiecriteria voldoen. De beleggingsfondsen die wij aanbieden, blijven wij nauwgezet volgen. Het kan gebeuren dat een beleggingsfonds niet meer voldoet aan onze criteria en we dit fonds uit ons Fondsenuniversum verwijderen. Wij adviseren u hier direct over met een alert en adviseren u tevens een vervangend beleggingsfonds. Naar aanleiding van ons alert kunt u vervolgens actie ondernemen. U kunt het beleggingsfonds in overeenstemming met ons advies vervangen, maar u kunt het fonds ook vervangen door een door u zelf uit ons aanbod geselecteerd beleggingsfonds. Mocht u binnen een periode van drie maanden geen actie hebben ondernomen om het beleggingsfonds te vervangen, dan zullen wij dit voor u doen. Wij ruilen het betreffende beleggingsfonds dan kosteloos naar een passief beleggingsfonds (een zogeheten index tracker) dat in dezelfde beleggingscategorie belegt. Deze ruil wordt één op één doorgevoerd waarbij de overige beleggingen in uw portefeuille en individuele fondswegingen in takt worden gelaten ook al komen deze niet overeen met het afgestemde risicoprofiel. Zodoende bent u ervan verzekerd dat uw beleggingsstrategie gehandhaafd blijft terwijl u niet meer belegt in fondsen die niet aan onze criteria voldoen. 2 Eenvoudig en snel transacties (laten) uitvoeren Transacties kunt u met VIPinvest Advies eenvoudig online uitvoeren. Zo kunt u aan- en verkoopopdrachten opgeven, maar ook de samenstelling van uw portefeuille aanpassen. Met het hart van onze online dienstverlening, de zogenoemde modelleringstool, kunt u onder andere uw portefeuille vergelijken met de modelportefeuille en aanpassingen direct doorvoeren. Dit biedt u een hoge mate van houvast, inzicht en gemak. Online modelleren U kunt eenvoudig uw portefeuille herinrichten zoals u dat wenst. Hierbij kunt u uw portefeuille direct afzetten tegen onze modelportefeuille of een in het verleden door u gemodelleerde portefeuille. In één oogopslag kunt u de verschillen eenvoudig analyseren. Dit biedt u houvast bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Bij het modelleren kunt u direct opdracht geven de wegingen van uw fondsen aan te passen, fondsen te verwijderen of toe te voegen en uw actuele portefeuille in lijn te brengen met de modelportefeuille. Nog voordat de transacties als gevolg van het modelleren worden verstuurd maakt onze geavanceerde modelleringstool direct duidelijk wat de impact van uw opdracht is op de risicoverdeling van uw portefeuille. Hierbij dienen de bandbreedtes van het met u vastgestelde risicoprofiel als richtlijn. U kunt deze bandbreedtes desgewenst overschrijden. VIPinvest Advies zal u hier te allen tijde voor waarschuwen

9 Handmatige opdrachten U kunt uiteraard specifieke fondsen geheel of gedeeltelijk verkopen om geld vrij te maken uit uw portefeuille. De verkoopopbrengst wordt dan automatisch overgeboekt naar uw vaste tegenrekening (betaalrekening) of VIPinvest Spaarrekening (zie kader). Van het beschikbare saldo op uw VIPinvest Spaarrekening kunt u natuurlijk ook fondsen aan- of bijkopen. Het geldbedrag waarvoor u gaat aankopen zal dan automatisch van uw VIPinvest Spaarrekening worden overgeboekt naar uw beleggingsrekening. Uw VIPinvest Spaarrekening Bij het openen van uw VIPinvest Advies beleggingsrekening openen wij automatisch ook een VIPinvest Spaarrekening voor u. U kunt hiervan gebruik maken als u bijvoorbeeld specifieke beleggingsfondsen wilt aankopen, gespreid in zou willen stappen in de aandelenmarkten of als u tijdelijk niet wilt beleggen omdat u onzeker bent over het beurssentiment. Op uw VIPinvest Spaarrekening ontvangt u een aantrekkelijke spaarrente en het saldo is te allen tijde zonder kosten vrij opneembaar. Op het moment dat u het saldo van deze rekening onttrekt, wordt de rente direct aan u uitgekeerd. De actuele rente vindt u op onze website onder tarieven. Automatische orders Als alternatief voor handmatige opdrachten kunt u orders door ons automatisch laten uitvoeren. Bij het opgeven van een (ver)koopopdracht geeft u aan voor welk bedrag u de order wilt hebben uitgevoerd. Wij zullen dan de opdrachten pro-rato uitvoeren. Dit wil zeggen dat bij aankopen het gestorte bedrag overeenkomstig de actuele weging van de beleggingsfondsen in uw portefeuille wordt verdeeld en belegd. Bij verkopen worden uw belangen in de verschillende beleggingsfondsen pro-rato verkocht, zodat de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (de asset allocation) niet verandert. De verkoopopbrengst wordt automatisch overgeboekt naar uw VIPinvest Spaarrekening of naar uw vaste tegenrekening. 15

10 Switchopdrachten Als u niet uw gehele portefeuille wilt herinrichten, kunt u ook een switchopdracht opgeven. Met een switchopdracht wisselt u een fonds uit uw portefeuille voor een ander fonds uit ons aanbod. Ook hier zal bij het opgeven van de opdracht de impact op de risicoverdeling van uw portefeuille inzichtelijk worden gemaakt. Periodieke verkoopopdracht U kunt automatisch iedere maand een vast bedrag vrij laten maken uit uw beleggingsportefeuille en over laten boeken naar uw vaste tegenrekening als aanvullend inkomen. Evenals bij reguliere verkoopopdrachten worden uw belangen in de diverse beleggingsfondsen pro-rato verkocht. Periodieke verkoopopdrachten kunt u vanaf een bedrag van 100 opgeven. Profiteren van voortdurende vermogensopbouw Met VIPinvest Advies kunt u opdracht geven om periodiek geld te laten incasseren van uw tegenrekening. Dit kan al vanaf 100 per maand. Het geïncasseerde bedrag beleggen wij volledig in lijn met de opbouw van uw beleggingsportefeuille. 3 Een rijke bron van relevante kennis en informatie VIPinvest Advies biedt u voortdurend online inzicht en overzicht. Niet alleen via het scherm van uw computer of tablet, maar ook met behulp van alerts. Voor de geïnteresseerde belegger biedt VIPinvest Advies een ruim aanbod van aanvullende informatie. Online inzage in uw beleggingsportefeuille Uw beleggingen zijn volledig inzichtelijk. Op elk gewenst moment kunt u uw beleggingsportefeuille raadplegen. Daarbij geven wij inzage in de actuele verdeling van uw belegd vermogen over de verschillende regio s en de beleggingscategorieën. Toegang tot essentiële fondseninformatie Van ieder beleggingsfonds heeft u directe toegang tot uitgebreide informatie waaronder de performance van het fonds, het profiel, het beleggingsproces en -beleid, de fondsmanager en verstrekken wij u de essentiële beleggingsinformatie. Analyseren van de risicospreiding Het is van groot belang dat u een goede (risico)spreiding heeft aangebracht in uw beleggingsportefeuille. De mate van risicospreiding monitoren wij nauwlettend en maken wij op een heldere manier inzichtelijk. Inzien van de behaalde beleggingsresultaten Met VIPinvest Advies heeft u online goed inzicht in de door u behaalde beleggingsresultaten. Gedetailleerde grafieken geven inzage in het rendement en de ontwikkeling van het belegd vermogen. Ook zetten wij uw resultaten grafisch af tegen de resultaten van onze modelportefeuilles. Zo kunt u eenvoudig nagaan of uw eigen beleggingsbeslissingen tot een beter rendement hebben geleid

11 Transacties toetsen aan uw risicoprofiel Voordat u een transactie wilt aangaan, maken wij duidelijk wat het gevolg daarvan zal zijn op uw risicoprofiel. Op deze manier laten wij per beleggingscategorie zien hoe de risicoverdeling binnen uw portefeuille gaat afwijken van uw risicoprofiel. Zo kunt u optimaal het beleggingsrisico in uw portefeuille beheersen. Tijdige en elektronische berichtgeving Wanneer er wijzigingen optreden in ons beleggingsbeleid, de samenstelling van onze modelportefeuille of Fondsenuniversum adviseren wij u hierover direct per . Daarnaast bieden wij ook alle berichtgeving over uw beleggingen in digitale vorm aan. Dit zijn bijvoorbeeld mutatieoverzichten, depotopgaven en kwartaalrapportages. Per informeren wij u over nieuwe bestanden die wij in uw persoonlijk archief hebben opgeslagen. U beschikt dus altijd en overal over een actueel elektronisch dossier met alle informatie over uw beleggingen. Veilige communicatie Moderne SSL-technologie (Secure Socket Layer) zorgt voor een beveiligde verbinding tussen uw computer en VIPinvest Advies. Alle gegevens worden met een versleuteling beveiligd en verzonden. Deze technologie heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. Geautoriseerde toegang tot uw beleggingsrekening is alleen mogelijk met de juiste combinatie van uw rekeningnummer en wachtwoord. Geldstromen kunnen uitsluitend plaatsvinden van en naar uw vaste tegenrekening of uw VIPinvest Spaarrekening. 19

12 4 Een overzichtelijke en heldere kostenstructuur VIPinvest Advies is een transparante online dienst. Dankzij onze overzichtelijke kostenstructuur is het voor u helder welke vergoedingen u betaalt, of ontvangt. Een overzicht van de tarieven vindt u ook op onze website Adviesvergoeding en transactieprovisie VIPinvest Advies hanteert twee vergoedingen: een adviesvergoeding en een transactieprovisie. De adviesvergoeding bedraagt 0,5% (exclusief btw) per jaar over het gemiddeld belegd vermogen en wordt achteraf per kwartaal in rekening gebracht. Het door u verschuldigde bedrag maken wij kosteloos vrij uit uw portefeuille. De transactieprovisie bedraagt 0,5% over het transactiebedrag. Als u gebruik wilt maken van VIPinvest Advies dient u te beschikken over een tegenrekening met dezelfde tenaamstelling. Dit is een reguliere betaalrekening die u bij elke willekeurige Nederlandse bank kan aanhouden. Uw eigen bank kan kosten in rekening brengen voor het aanhouden van deze tegenrekening. Kosteloos vervangen van fondsen Wanneer wij een fonds uit ons Fondsenuniversum verwijderen en u ons advies om het fonds te ruilen niet binnen drie maanden heeft opgevolgd, vervangen wij dit fonds door een passief beleggingsfonds uit dezelfde beleggingscategorie. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het verwijderen van fondsen uit ons Fondsenuniversum vindt derhalve plaats op basis van objectieve, beleggingsinhoudelijke criteria en niet op basis van financiële argumenten. Doorvergoeden van distributievergoedingen Wanneer u belegt in een beleggingsfonds, betaalt u naast de vergoeding aan VIPinvest Advies, de beheerder hiervan een beheervergoeding (de management fee). De hoogte hiervan verschilt per beleggingsfonds en komt ten laste van het rendement van het fonds. U kunt de hoogte van de beheervergoeding vinden op de website bij de informatie over het betreffende fonds. In de meeste gevallen keert de beheerder een gedeelte van dit bedrag uit aan degene die het fonds aan haar cliënten aanbiedt, de zogenoemde distributievergoeding of retrocessie. Van de fondsen die zijn opgenomen in ons aanbod ontvangen wij doorgaans een distributievergoeding. Om de onafhankelijkheid bij het selecteren van beleggingsfondsen te waarborgen vergoeden wij deze distributievergoedingen door aan u. Wij brengen de distributievergoedingen (minus 15% administratiekosten) in mindering op de adviesvergoeding. Op het moment dat u de VIPinvest Advies rekening opzegt en de gehele portefeuille verkoopt heeft u geen recht meer op de distributievergoeding. Een overzicht van de door ons ontvangen distributievergoedingen kunt u bij ons opvragen. In- en uitstappen tegen gunstige voorwaarden U profiteert direct van de afspraken die wij hebben gemaakt met de externe fondsbeheerders over de in- en uitstapvoorwaarden. Bij de aan- en verkoop van (buitenlandse) beleggingsfondsen handelen wij zo veel mogelijk op basis van intrinsieke waarde. Dit is de waarde van een beleggingsfonds gebaseerd op de werkelijke beurswaarde van de onderliggende effecten die het fonds in portefeuille heeft. In de praktijk betekent dit dat de extra kosten tot een minimum beperkt blijven. Cijfermatig voorbeeld Ter verduidelijking laten wij aan de hand van een rekenvoorbeeld zien hoe de distributievergoeding wordt verrekend met de adviesvergoeding. In onderstaand voorbeeld gaan wij uit van de volgende aannames: 1. een gemiddeld belegd vermogen [1] van in enig kwartaal; 2. een portefeuille die geheel overeenkomt met de door ons geadviseerde modelportefeuille Groeigericht ; 3. een btw tarief van 21% (per 1 oktober 2012); 4. een te ontvangen distributievergoeding van gemiddeld 0,4% per jaar; 5. er hebben geen stortingen of onttrekkingen plaatsgevonden. Cijfermatig voorbeeld van de adviesvergoeding Gemiddeld belegd vermogen in enig kwartaal [1] Adviesvergoeding per kwartaal Adviesvergoeding (per jaar 0,5% / 4 over gemiddeld belegd vermogen) 125,00 Korting (ontvangen distributievergoeding) [2] 85,00 Te betalen adviesvergoeding (excl. btw) 40,00 BTW (21% over te betalen adviesvergoeding) 8,40 Verschuldigde adviesvergoeding per kwartaal (incl. btw) 48,40 [1] Het gemiddeld belegd vermogen wordt berekend door de optelling van de ultimo maandwaarden van het belegd vermogen van de laatste vier maanden (te weten de laatste maand van het vorige kwartaal en de drie maanden van het afgesloten kwartaal) te delen door vier. [2] Berekening distributievergoeding per kwartaal: Bruto distributievergoeding (0,40% / 4 over gemiddeld belegd vermogen) 100,00 Minus: administratiekosten distributievergoeding (15%) 15,00 Netto uitgekeerde distributievergoeding 85,

13 5 Snel aan de slag met uw eigen beleggingsrekening Het openen van uw beleggingsrekening doet u vanaf uw eigen computer of tablet. Op de homepagina van klikt u op Cliënt worden en selecteert u 'Online Vermogensadvies'. U doorloopt vervolgens vier stappen, desgewenst onder begeleiding van een van onze specialisten. STAP 1 U vult uw persoonlijke gegevens in. STAP 2 Aan de hand van de online inventarisatie stemmen wij een risicoprofiel met u af. Op basis van dat profiel adviseren wij u direct een modelportefeuille die het beste aansluit bij uw financiële wensen, kennis en ervaring, risicobereidheid en doelstellingen. STAP 3 De modelportefeuille kunt u naar eigen inzicht volledig aanpassen, rekening houdend met uw risicoprofiel. STAP 4 U bevestigt de door u samengestelde portefeuille en wordt hiermee aangemeld als cliënt. Vervolgens ontvangt u binnen 48 uur van ons per post de benodigde documentatie voor het openen van uw VIPinvest Advies beleggingsrekening. Nadat u de documentatie getekend heeft geretourneerd, activeren wij uw rekening en ontvangt u van ons een wachtwoord. Hiermee krijgt u via een beveiligde omgeving toegang tot uw beleggingsrekening. Wanneer uw initiële storting van minimaal is ontvangen, vindt de aankoop van uw beleggingsportefeuille direct in zijn geheel plaats. Heeft u nog vragen? Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen. U kunt een van onze specialisten telefonisch spreken via (020) Ook kunt u terecht in ons virtuele kantoor via VIPinvest Beethovenstraat WZ Amsterdam Telefoon +31 (0)

14 6 Over VIPinvest Het idee achter VIPinvest De introductie van VIPinvest eind 2002 betekende de komst van de eerste online dienst op het gebied van vermogensbeheer in Nederland. In 2012 komt VIPinvest wederom met een primeur en introduceert het online vermogensadvies die dankzij de specifieke benadering en propositie uniek is in zijn soort. VIPinvest is ontstaan vanuit de overtuiging dat kwalitatief hoogwaardige beleggingsdiensten toegankelijk moeten kunnen zijn voor een breed publiek, zonder afbreuk te doen aan de beleggingspropositie en de daaraan gekoppelde dienstverlening. Beleggingsdiensten dienen bovendien adequater in te spelen op de nieuwe behoeften van de hedendaagse belegger. Die is uiterst resultaatgedreven, stelt hoge kwaliteitseisen in combinatie met een no-nonsense benadering waarbij efficiëntie het sleutelwoord is. Vertrouwd en veilig VIPinvest is een handelsnaam van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ). Opgericht in 1737 is Van Lanschot de oudste onafhankelijke bank van Nederland. Van Lanschot staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. De rijke historie van de bank vormt de stevige basis onder onze dienstverlening. Op uw beleggingsrekening worden geen liquiditeiten aangehouden. Op deze rekening bent u altijd vol belegd. Op uw VIPinvest Spaarrekening kunt u echter wel gelden aanhouden. Van Lanschot valt onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert gelden tot een maximum van per persoon per bank. Staat uw rekening op naam van twee personen, dan geldt daarom het dubbele van dit bedrag, te weten Giraal beleggen VIPinvest is een beleggersgiro, waarbij Van Lanschot optreedt als bank en Stichting Beleggersgiro Van Lanschot (de Stichting ) u de mogelijkheid biedt om een beleggingsrekening te hebben. Het voordeel van een beleggingsrekening is dat u in bedragen beleggingsfondsen kan kopen of verkopen in plaats van in aantallen. U handelt dus niet in hele stukken (bijvoorbeeld 100) maar in fracties (100,254). Dit maakt het bijvoorbeeld eenvoudig om elke maand een vast bedrag te storten in of te ontrekken aan uw beleggingsportefeuille. Bovendien wordt hierdoor ook het beleggen voordeliger gemaakt. De beleggingsrekening geeft u een vordering op de Stichting, luidende in effecten en geld. Als u via VIPinvest Advies gaat beleggen sluit u een Overeenkomst VIPinvest Advies af en gaat u een juridische relatie aan met Van Lanschot en indirect met de Stichting. In de overeenkomst wordt namelijk het Reglement Stichting Beleggersgiro Van Lanschot van toepassing verklaard. Uw rechten en plichten en ook die van de Stichting worden verwoord in het Reglement Stichting Beleggersgiro Van Lanschot. De Stichting staat via Van Lanschot onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Disclaimer De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Hoewel bij de totstandkoming van deze publicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de informatie die hierin is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is niet toegestaan de gegevens in de brochure geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F. van Lanschot Bankiers NV. Beveiliging F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft veel geïnvesteerd in de beveiliging van de internetsite van VIPinvest. In de eerste plaats om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw rekening. In de tweede plaats om zeker te zijn dat u daadwerkelijk verbinding heeft met VIPinvest. Om toegang te krijgen tot uw VIPinvest-rekening en voor het geven van opdrachten, heeft u een rekeningnummer en wachtwoord nodig. Uitsluitend de juiste combinatie van uw rekeningnummer en wachtwoord geeft geautoriseerde toegang. Uw wachtwoord is alleen bij u bekend. Als u inlogt wordt een beveiligde verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en het systeem van VIPinvest. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van SSLtechnologie. Dit is een technologie die zich in de praktijk ruimschoots heeft bewezen. Met behulp van deze SSLverbinding worden gegevens die tussen uw computer en VIPinvest worden verzonden, beveiligd met een versleuteling. Risico s van beleggen U dient zich goed te verdiepen in de risico s zijn van beleggen. VIPinvest besteedt de grootst mogelijke zorg aan de informatieverstrekking en aan het bepalen van een risicoprofiel. Beleggen brengt altijd risico s met zich mee: men kan vermogenswinst behalen, maar het is ook mogelijk verliezen te lijden. De waarde van een belegging kan immers fluctueren en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen is dan ook bedoeld voor de middellange tot lange termijn. De behaalde resultaten van elke belegging worden beïnvloed door de gemaakte (transactie)kosten. Essentiële Beleggersinformatie In de Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) leest u de essentiële informatie voor het begrijpen van de aard en de risico's van een beleggingsfonds. De EBI wordt opgesteld door de fondsaanbieder. VIPinvest Advies is verplicht u de EBI van het beleggingsfonds waarin u wilt beleggen te verstrekken voordat u een order inlegt voor dat beleggingsfonds. VIPinvest advies verstrekt u de EBI via haar website (door middel van downloaden ). Kunt u een EBI daar niet vinden? Neem dan contact op met VIPinvest. Dit kan op openingsdagen van de Amsterdamse beurs (NYSE Euronext Amsterdam) van 9.00 tot uur via telefoonnummer +31(0) Overige informatie F. van Lanschot Bankiers NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te s-hertogenbosch, KvK s-hertogenbosch nr met BTW-identificatienummer NL B.01. F. van Lanschot Bankiers NV is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus GS Amsterdam. F. van Lanschot Bankiers NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten. Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van F. van Lanschot Bankiers NV, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus HC s-hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus AG Den Haag. Concept en ontwerp Uitgave Mediadam BV, Amsterdam F. van Lanschot Bankiers NV Augustus 2012 Tekst Van Lanschot Bankiers 25 Illustraties Borja Bonaque

Evi Advies. Achter de schermen

Evi Advies. Achter de schermen Evi Advies Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito?

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito? Van Lanschot Index Performance Deposito Wilt u profiteren van een verwachte koersontwikkeling op een index? Hebt u een geldbedrag over en wilt u over dit geldbedrag mogelijk een aantrekkelijk rentepercentage

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

U belegt, Evi coacht. Evi Advies. Op weg van geld naar vermogen 02/17

U belegt, Evi coacht. Evi Advies. Op weg van geld naar vermogen 02/17 U belegt, Evi coacht Evi Advies 02/17 Op weg van geld naar vermogen Welkom bij Evi Advies De kennis van de oudste private bank van Nederland is nu ook online beschikbaar. Met Evi belegt u verantwoord,

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Afdeling Doorkiesnummer s-hertogenbosch Verenigingen & Stichtingen (073) september 2011

Afdeling Doorkiesnummer s-hertogenbosch Verenigingen & Stichtingen (073) september 2011 Vertrouwelijk Konferentie Nederlandse Religieuzen t.a.v. de heer K.B.J. Crajé Postbus 111 5201 AC s-hertogenbosch Afdeling Doorkiesnummer s-hertogenbosch Verenigingen & Stichtingen (073) 548 3638 19 september

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Private banking In dit overzicht vindt u de tarieven die wij hanteren voor Vermogensmanagement van de Rabobank. Het grootste deel van deze kosten bestaat

Nadere informatie

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen POSTBUS T F E VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL BIC FVLBNL22 KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16038212 VERTROUWELIJK AFDELING EN TELEFOON Private Banking 30 september 2013 Onderwerp: Instemmen aanpassing

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid Inleiding De AFM heeft de afgelopen jaren verschillende marktbrede onderzoeken naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de publicatie van diverse

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

U bepaalt uw doel, wij beleggen voor u. Evi Doelbeleggen. Op weg van geld naar vermogen 02/17

U bepaalt uw doel, wij beleggen voor u. Evi Doelbeleggen. Op weg van geld naar vermogen 02/17 U bepaalt uw doel, wij beleggen voor u Evi Doelbeleggen Op weg van geld naar vermogen 02/17 Welkom bij Evi Doelbeleggen De kennis van de oudste private bank van Nederland is nu ook online beschikbaar.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

AanvullendPensioenRekening

AanvullendPensioenRekening AanvullendPensioenRekening Na uw pensionering wilt u net zo comfortabel blijven leven als u nu doet. U heeft een pensioen opgebouwd, maar dat betekent doorgaans een verlaging van uw inkomen in de toekomst.

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Beleggen Advies. Zo werkt het

Beleggen Advies. Zo werkt het Beleggen Advies Zo werkt het Advies Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Advies krijgt u professioneel advies van onze beleggingsexperts. Zij adviseren u over de samenstelling van uw portefeuille,

Nadere informatie

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES

Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Inzicht in kosten NEUTRAAL RISICOPROFIEL INDIVIDUELE REGELS, INCLUSIEF ALTERNATIVES Wilt u weten op welke kosten u kunt rekenen wanneer u uw vermogen via ons belegt? En vindt u het fijn dat u inzicht heeft

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Beleg voor uw kind. Evi4Kids. Op weg van geld naar vermogen 02/17

Beleg voor uw kind. Evi4Kids. Op weg van geld naar vermogen 02/17 Beleg voor uw kind Evi4Kids 02/17 Op weg van geld naar vermogen Welkom bij Evi4Kids De kennis van de oudste private bank van Nederland is nu ook online beschikbaar. Evi belegt voor u verantwoord, overzichtelijk

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk beleggen voor later. Evi Pensioen. Op weg van geld naar vermogen 02/17

Fiscaal vriendelijk beleggen voor later. Evi Pensioen. Op weg van geld naar vermogen 02/17 Fiscaal vriendelijk beleggen voor later Evi Pensioen Op weg van geld naar vermogen 02/17 Welkom bij Evi Pensioen De kennis van de oudste private bank van Nederland is nu ook online beschikbaar. Evi belegt

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN.

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. ZO DOE JE DAT. VERMOGENSOPBOUW REKENING We moeten steeds meer zélf vermogen gaan opbouwen. De overheid trekt zich verder terug. Dus zullen we steeds HOE meer

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3 hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6 hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 hoofdstuk 4 Handleiding Effectendienstverlening vermogensbeheer

Nadere informatie

Laat Evi voor u beleggen. Evi Beheer. Op weg van geld naar vermogen 02/17

Laat Evi voor u beleggen. Evi Beheer. Op weg van geld naar vermogen 02/17 Laat Evi voor u beleggen Evi Beheer 02/17 Op weg van geld naar vermogen Welkom bij Evi Beheer De kennis van de oudste private bank van Nederland is nu ook online beschikbaar. Evi belegt voor u verantwoord,

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Advies

Afspraken voor Evi Advies Afspraken voor Evi Advies U belegt of wilt gaan beleggen bij Evi waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst Evi Advies. Bij deze overeenkomst horen voorwaarden. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw en servicefee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor

Nadere informatie

Binck Forward Overeenkomst. augustus 2017

Binck Forward Overeenkomst. augustus 2017 Binck Forward augustus 2017 2 inzake Binck Forward U bent een overeenkomst aangegaan met ons voor Binck Forward. Hieronder vertellen wij wat dit betekent. U bent de klant. 1. Wie zijn wij? Wij zijn BinckBank

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of

Nadere informatie

Beleggen bij Van Lanschot

Beleggen bij Van Lanschot 1 Beleggen bij Van Lanschot Beleggen bij Van Lanschot Uitgesproken persoonlijk U bent geïnteresseerd om te gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. Wij vertellen u graag over onze aanpak. Geen bank is

Nadere informatie

Voorwaarden voor GeneratieRekening

Voorwaarden voor GeneratieRekening Voorwaarden voor GeneratieRekening Inleiding GeneratieRekening 1. Op welke naam kunt u de GeneratieRekening openen? 2. Hoe gebruikt u de GeneratieRekening? 3. Hoe kunt u geld overschrijven naar of afschrijven

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Vanaf 19 december kunt u in Mijn ING Beleggen gebruik maken van de verbeterde online dienstverlening voor Vermogensadvies

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Zelf Vermogensopbouw Basisfee en servicefee Basisfee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR:

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: STICHTINGEN EN VERENIGINGEN KERKELIJKE EN CHARITATIEVE INSTELLINGEN UW VERMOGEN IS HET WAARD HOF HOORNEMAN BANKIERS vermogensbeheer - 2 - INTRODUCTIE Als

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding Internet Beleggen

Handleiding Internet Beleggen Particulier Beleggen Handleiding Internet Beleggen 1 Inleiding In deze handleiding vindt u alle informatie over Doelbeleggen en de werking van het online beleggingsplatform op (Zakelijk) Internet Bankieren.

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk beleggen voor later. Evi Pensioen. Op weg van geld naar vermogen 05/17

Fiscaal vriendelijk beleggen voor later. Evi Pensioen. Op weg van geld naar vermogen 05/17 Fiscaal vriendelijk beleggen voor later Evi Pensioen Op weg van geld naar vermogen 05/17 Welkom bij Evi Pensioen De kennis van de oudste private bank van Nederland is nu ook online beschikbaar. Evi is

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft AEGON Lijfrente uitstelrekening Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft U heeft jaren geleden de keuze gemaakt om een lijfrentekapitaal op

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V.

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u centraal. In deze

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Van Lanschot Geldleningen voor niet-consumenten

Van Lanschot Geldleningen voor niet-consumenten Van Lanschot Geldleningen voor niet-consumenten Treedt u toe tot een maatschap? Wilt u extra investeren in uw onderneming? Hebt u de ambitie om uw bedrijf te laten groeien? Wij bieden u een passende zakelijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Goed dat u erover denkt om bij de Rabobank om te gaan beleggen! Beleggen kan helpen om vermogen op te bouwen voor een financieel gezond leven. Nu en later. Wij geloven namelijk dat u zelf regie kunt nemen

Nadere informatie

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud DGAWijzer Vermogensopbouw Inhoud Vermogensopbouw door de DGA 1 Beleggen in de BV 2 Beleggen in de BV via stapelaars 2 Beleggen in privé na dividenduitkering 2 Lenen van de BV 3 De vrijgestelde beleggingsinstelling

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. door beleggingsmatch.nl. Beoordeeld Index Capital Vermogensmanagement. Datum 20-04-2015. 2015 Beleggingsmatch

Beoordelingsrapport. door beleggingsmatch.nl. Beoordeeld Index Capital Vermogensmanagement. Datum 20-04-2015. 2015 Beleggingsmatch Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordeeld Index Capital Vermogensmanagement Datum 20-04-2015 Beoordelingsrapport 2 Transparantie 17 / 17 Organisatie 10 / 11 Kosten 7 / 7 Onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten.

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten. DIT DOEN WIJ VOOR U Alles wat u moet weten. 2 Inleiding U denkt erover een financieel product af te sluiten. Wie weet heeft u die beslissing zelfs al genomen. Daar komt enorm veel bij kijken. Wij willen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2 E-levensloop INHOUD De levensloopregeling 1 De regels van de levensloopregeling op een rij 2 Voordelen van Delta Lloyd E-Levensloop 2 Voor de werknemer Delta Lloyd E-Levensloop 2 Hoe werkt het? 2 Voordelen

Nadere informatie