Departement: Financieel departement Functie: Diensthoofd boekhouding Tewerkstelling: Campusoverschrijdend Datum: 12 november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Departement: Financieel departement Functie: Diensthoofd boekhouding Tewerkstelling: Campusoverschrijdend Datum: 12 november 2012"

Transcriptie

1 FUNCTIEKAART DIENSTHOOFD BOEKHOUDING Departement: Financieel departement Functie: Diensthfd bekhuding Tewerkstelling: Campusverschrijdend Datum: 12 nvember Functietitel Diensthfd bekhuding 2 Del van de functie Als diensthfd bekhuding sta je in vr de peratinele leiding van de dienst bekhuding, het crrect registreren en verwerken van bekhudkundige gegevens teneinde een waarheidsgetruw beeld van de rekeningen en de jaarbalans te geven en tijdig de juiste financiële infrmatie te kunnen verstrekken. 3 Plaats in de rganisatie Niveau: kaderlid Rapprteert hiërarchisch & functineel aan: financieel directeur Dienst: dienst bekhuding Organigram: financieel directeur stafmedewerker financieel beleid stafmedewerker financiële cntrle diensthfd centrale aankp diensthfd bekhuding algemene bekhuding debiteurenbeheer leveranciersadministratie budgetbeheer dktersadministratie Functiekaart diensthfd bekhuding 1/8

2 4 Resultaatgebieden RG 1: Je zrgt als bekhudkundig expert vr de rganisatie vr een vltte en klantvriendelijke werking van de dienst bekhuding Deelactiviteiten :» Je cördineert de werking van de verschillende subdiensten (algemene bekhuding, leveranciersadministratie, debiteurenbeheer, budgetbeheer en dktersadministratie).» Je bent verantwrdelijk vr een crrecte verwerking in de bekhuding binnen elk van deze subdiensten.» Bij cmplexere vragen f dssiers geef je ndersteuning aan deze subdiensten wrdt er z ndig verlegd met de betrkken partijen.» Je bewaakt de unifrme werkwijze binnen de dienst en stelt hiervr in samenspraak met de Stafmedewerker financiële cntrle de ndige prcedures en afspraken p.» Je zrgt vr een verdere ptimalisatie van de dienstverlening p administratief en rganisatrisch vlak.» Je zrgt vr een grndige analyse van de werkstrmen en brengt ratinalisaties aan waar mgelijk (b.v. dr te infrmatiseren weglaten van verbdige stappen) RG 2: Je geeft leiding aan de medewerkers van de dienst bekhuding in het kader van het behalen van de delstellingen en vrpgestelde timings van de financiële cyclus. Deelactiviteiten :» Je cacht de medewerkers van de bekhuding en geeft de ndige structuur en planning aan : Je smeedt de individuele medewerkers tt een team en bewaakt de nderlinge samenwerking. Je staat in vr een efficiënte cmmunicatie en infrmatiedrstrming naar de dienst (bv. via wekelijks teamverleg). Je geeft ter zake infrmatie en advies aan de medewerkers p diverse manieren (via dienstvergadering prcedures mailinstructies etc) Je staat in vr de cördinatie van het nthaal van de nieuwe medewerkers, stagiairs en evt. vakantiejbs.» Je mtiveert, begeleidt en ndersteunt de medewerkers. Je vert ntwikkelingsgesprekken p basis van de functiekaarten en gemaakte afspraken. Je delegeert p een efficiënte manier taken, maakt duidelijke afspraken en vlgt deze verder p. Je detecteert en signaleert de pleidingsnden binnen de dienst.» Je cördineert de werking van de subdiensten leveranciersadministratie, algemene bekhuding, debiteurenbeheer, budgetbeheer en dktersadministratie. Je rganiseert en cördineert de werkzaamheden van de (sub)dienst(en) en geeft (bege)leiding aan de medewerkers m z tijdig en efficiënt de gewenste resultaten te bereiken Je geeft richting en ndersteuning aan de medewerkers bij het behalen van de delstellingen. Je legt de werkverdeling en bijhrende persneelsplanning vast en past deze aan de beheften van deze diensten dienst aan (vb. garanderen van permanentie tijdens nrmale peningsuren, Functiekaart diensthfd bekhuding 2/8

3 verlfplanning, taakverschuivingen bij ziekte enz.) RG 3 : Je draagt bij tt de realisatie van de delstellingen van het departement.» Je levert een actieve bijdrage tt en helpt mee het financieel beleid te realiseren. Je denkt mee p niveau van strategisch en peratineel financieel beleid met de financieel directeur en de stafmedewerker financieel beleid en det vrstellen tt ptimalisatie.» Je zrgt vr het verlenen van een ptimale en klantgerichte service en het verder ntwikkelen van de dienstverlening.» Je maakt de ndige vrstellen i.v.m. het ptimaliseren van de werking van de dienst bekhuding en vertaalt deze naar jaardelstellingen. Je neemt het ndig initiatief en neemt actie m de juw tegewezen jaardelstellingen te realiseren.» Je zekt naar plssingen in cmplexe dssiers samen met de teamleden en cacht de medewerkers m zelf nderbuwde plssingen te vinden.» Je vlgt samen met de stafmedewerker financiële cntrle de van tepassing zijnde wetgeving p en werkt mee aan de praktische tepassing ervan binnen dienst.» Je past de prcedures en acties in verband met fraudebestrijding te. Je hebt een detectiefunctie in het fraudebestendig zijn van de financiële circuits en signaleert dit aan de financieel directeur en de stafmedewerker financiële cntrle.» Je anticipeert p mgelijke prblemen en bespreekt deze pr-actief met de financieel directeur.» Je stemt de prcessen af in functie van de gestelde delstellingen cnfrm het wettelijk kader en zrgt vr de ndige telichting en geeft de ndige infrmatie aan de interne klant. RG 4: Je geeft de ndige ndersteuning aan de stafmedewerker financiële cntrle, stafmedewerker financieel beleid en de financieel directeur Deelactiviteiten :» Je blijft p de hgte van de ntwikkelingen p het vlak van bekhuding en ziekenhuisfinanciering dr het lezen van relevante lectuur, bijwnen van seminaries/pleidingen en externe cntacten met cllega s uit andere ziekenhuizen en rganisaties uit de sectr.» Je geeft de gevraagde ndersteuning aan de financieel directeur en de stafmedewerker financieel beleid vr het pstellen van inhudelijke financiële dssiers.» Je zrgt vr een tijdige aanlevering van de ndige financiële en bekhudkundige gegevens in functie van de pmaak van brdtabellen en pvlging van het lange termijn financieel plan.» Je helpt mee aan de vrbereiding en pmaak van dssiers in functie van financiële inspectiebezeken van de verheid. RG 5 : Je bent verantwrdelijk vr de peratinele cördinatie en uitvering van de aanmaak van financiële gegevens vr finhsta. Deelactiviteiten :» Je bent aanspreekpunt vr de peratinele verzameling van de ndige gegevens vr de invulling van de finhsta vragenlijst. Functiekaart diensthfd bekhuding 3/8

4 » Je lst prgrammaprblemen p samen met de cntactpersn in het ministerie en de interne ICTdienst waar ndig.» Je analyseert de gegevens en bespreekt de bevindingen met de stafmedewerker financiële cntrle.» Je legt vr versturing de gegevens ter validatie vr aan de stafmedewerker financiële cntrle. RG 6: Je staat in de peratinele cördinatie van de begrtingspmaak» Je staat in vr het praktisch aansturen van het jaarlijkse prces van de explitatiebegrting in nauw verleg met de stafmedewerker financiële cntrle en de financieel directeur. Je werkt wat de persneelsbegrting betreft hier nauw samen met het departement HR & rganisatie.» Je staat in vr de peratinele uitvering van de pmaak van de jaarrekening (balans en resultatenrekeningen).» Je zrgt vr het bewaken van de afgesprken timings in verleg met de financiële diensten» Je bewaakt het tijdig indienen van de ndige input van de verschillende departementen en vraagt de ndige mtivering f telichting waar ndig.» Je staat in vr de verwerking van de aangereikte gegevens. Je bespreekt eventuele prblemen met de stafmedewerker financiële cntrle en legt het eindresultaat aan de stafmedewerker financiële cntrle vr ter validatie.» Je zrgt vr de tijdige plevering van de ndige einddcumenten naar het directiecmité in nauw verleg met de financieel directeur, de Stafmedewerker financiële cntrle en de stafmedewerker financieel beleid. RG 7: Je hudt tezicht p de bekhudkundige verrichtingen, analyseert ze en licht deze te» Je cntrleert de dr de medewerkers ingebekte gegevens en hudt tezicht p de naleving van de wettelijke reglementeringen. Je geeft ndersteuning aan de medewerkers bekhuding waar ndig.» Je hudt tezicht p de kwartaalafsluiting en bijhrende rapprtage.» Je cntrleert de dr andere diensten verstrekte bekhudkundige stukken (vb. m.b.t. persneel, aankpen, facturatie) en verlegt met hen en met de stafmedewerker financiële cntrle bij eventuele prblemen.» Je zrgt vr een crrecte tepassing van de afgesprken waarderingsregels en afschrijvingstermijnen.» Je hudt tezicht p de uitznderlijke bekhudkundige verrichtingen en bekt indien ndig niet curante verrichtingen (vb. eindejaarsverrichtingen, maandelijkse vrzieningen, verlpende rekeningen).» Je verstrekt inlichtingen aan.a. bedrijfsrevisren, financiële instellingen en verheidsdiensten in verleg met de stafmedewerker financiële cntrle. Functiekaart diensthfd bekhuding 4/8

5 5 Functineringscriteria 5.1 Vereiste kwalificaties, kennis & ervaring:» Je bezit een masterdiplma f bachelrdiplma (bv. Master (tegepaste) ecnmische wetenschappen, handelsingenieur, graduaat bekhuden)» Je hebt ervaring met leidinggeven» Je hebt ervaring in het dubbel bekhuding bij vrkeur in de zrg- en welzijnssectr.» Je kan vlt werken met een geïnfrmatiseerd bekhudpakket (bij vrkeur SAP) en MS Office (Excel, Wrd, PwerPint en Outlk)» Je hebt de ndige kennis ivm BO (Business Objects) f bent bereid dit p krte termijn aan te leren 5.2 Generieke cmpetenties Deze 6 generieke cmpetenties werden gedefinieerd als belangrijk vr elk persneelslid binnen het ziekenhuis. Deze dienen dan k steeds deel uit te maken van de weerhuden cmpetenties. 1. Stimuleren van verandering: Organisatieverandering initiëren, ze laten aanvaarden en betrkkenheid lsmaken bij alle betrkkenen 2. Inspireren van anderen: Medewerkers beïnvleden aan de hand van adequate argumenten m hun betrkkenheid vr de gemeenschappelijke delstellingen te bekmen en hen tt welbepaalde acties in die richting te mbiliseren. 3. Kritische zin: De waarde van een bewering f een feit cntrleren en gegevens in vraag stellen. 4. Samenwerking bevrderen: Medewerkers aanzetten m een actieve bijdrage tt een gezamenlijk resultaat te leveren en m prblemen f cnflicten p te lssen. Zwel binnen het eigen team als naar de andere diensten. 5. Klantvriendelijkheid: Op een klantvriendelijke manier de nden van de klant achterhalen en eraan vlden, vereenkmstig de eigen rganisatiedelstellingen. (klant is zwel intern als extern). Onderneemt structurele acties m de dienstverlening t.a.v. klanten te ptimaliseren. 6. Respect vr het individu (berepsgeheim, respect vr elke medewerker en klant) 5.3 Functiespecifieke cmpetenties Aanvullend aan de generieke cmpetenties wrden de functiespecifieke cmpetenties gedefinieerd. Samen met de generieke cmpetenties zijn dit de cmpetenties die cruciaal zijn vr het adequaat uitveren van de jb. Cmpetenties inzake persnsgerelateerd gedrag: 1. Organisatiebetrkkenheid: Bewaakt en verdedigt p cnsequente wijze de belangen, de pdracht en de handelswijze van rganisatie» Durft duidelijke standpunten innemen die ten gede kmen van de gehele rganisatie, zelfs indien die minder ppulair zijn binnen de eigen entiteit f naar de vragende partij te» Legt uit he men tt belangrijke beslissingen is gekmen» Verdedigt de keuzes van de entiteit/rganisatie ten aanzien van cllega s, eigen medewerkers en derden Functiekaart diensthfd bekhuding 5/8

6 » Identificeert zich naar eigen medewerkers en buitenstaanders met de standpunten en/f beslissingen van de eigen hiërarchie» Heeft g vr de ksten die met een bepaald vrstel f initiatief samenhangen» Schat bij eigen acties en beslissingen de ruimere gevlgen daarvan vr de rganisatie in 2. Vrtdurend verbeteren: Vrtdurend verbeteren van het eigen functineren en van de werking van de dienst/afdeling, dr de bereidheid m te leren en mee te greien met veranderingen.» Werkt zich in, in nieuwe materies die relevant zijn vr de eigen taak (bv. nieuwe regelgeving, infrmaticatepassingen, werkmethden, )» Infrmeert zich ver nieuwe evluties met betrekking tt de eigen functie (leest vakliteratuur, neemt deel aan cngressen, )» Past nieuwe richtlijnen, kennis, infrmatie en inzichten te in de praktijk» Gaat na f/he nieuwe tendensen en ntwikkelingen in de eigen functie kunnen ingezet wrden» Zekt actief naar mgelijkheden m de uitvering van het takenpakket te verbeteren en werkt dit verder uit tt cncrete vrstellen 3. Omgaan met stressfactren: Efficiënt gedrag vertnen in situaties met hge cmplexiteit, tijds- f werkdruk en/f bij tegenslag, teleurstelling f kritiek» Blijft rustig praten en geeft een ntspannen indruk, k al maakt zijn/haar gesprekspartner het hem/haar meilijk» Behudt bij cnfrntaties een crrecte en tactvlle huding: vermijdt wrdenwisselingen, reageert respectvl» Blijft zich in crisismmenten pen pstellen ten aanzien van kritiek van anderen, en blijft bereid zijn/haar eigen aanpak te tetsen» Kan vr zichzelf prblemen, spanningen f tegenslagen verwerken en relativeren» Blijft drzetten in geval van tegenslagen en teleurstellingen» Blijft nder meilijke werkmstandigheden hfd- en bijzaak in het eigen werk nderscheiden» Presteert ged in situaties waar sprake is van langdurige f zich herhalende hge tijdsdruk, tegenslag en cmplicaties» Handhaaft zich in cmplexe situaties en situaties met nzekerheden en nbekenden» Blijft zich niettegenstaande grte tijdsdruk pen pstellen vr meningen f pmerkingen van anderen» Blijft in situaties van grte druk en weerstand zeken naar een aangepaste stijl en aanpak m tch zijn/haar delstelling te bereiken Cmpetenties inzake interpersnlijk gedrag: 4. Mndelinge uitdrukkingsvaardigheid: Spreken in een taal zdat het publiek tt wie ze gericht is ze begrijpt» Cmmuniceert duidelijk en t the pint» Legt (technische) gegevens p een begrijpelijke wijze uit» Beperkt het gebruik van jargn» Gaat regelmatig na f de bdschap vr de andere duidelijk was» Biedt zijn/haar gesprekspartner(s) de mgelijkheid m vragen te stellen» Past de cmmunicatiewijze aan, aan de mgelijkheden/eigenheden van de gesprekspartner» Gebruikt vrbeelden en vergelijkingen m vrstellen en bdschappen meer kracht bij te zetten 5. Overtuigingskracht: Instemming verkrijgen vr een mening, aanpak f visie dr het gebruik van ged nderbuwde argumenten, dr de dialg en het verleg aan te gaan, dr het gepast aanwenden van autriteit (bevegdheid en deskundigheid) en dr het uitbuwen van gepaste strategieën» Reageert adequaat en niet defensief p negatieve reacties f weerstand» Tnt begrip vr meningen en standpunten van anderen Functiekaart diensthfd bekhuding 6/8

7 » Enthusiasmeert anderen bij het verdedigen van de eigen vrstellen en ideeën» Brengt zijn/haar argumenten scherp nder wrden» Brengt een persnlijke en genuanceerde argumentatie naar vren» Weet tegenargumenten m te buigen en aan te wenden in de eigen argumentatie» Treedt bemiddelend p in cnflictsituaties Cmpetenties inzake mgaan met infrmatie: 6. Analytisch en synthetisch denken: maakt eenvudige analyses van cmplexe dssiers & vrmt een ged nderbuwd en geïntegreerd rdeel» Analyseert cmplexe dssierprblemen en herfrmuleert deze naar hanteerbare vragen» Is in staat een inzicht te verwerven in een cmplexe prblematiek» Ziet trends en patrnen in genschijnlijk niet-gerelateerde feiten» Kan tegengestelde rdelen van anderen betrekken en integreren in de eigen analyse» Bekijkt een prbleem vanuit verschillende invalsheken» Heeft een veelzijdige, genuanceerde kijk» Heeft g vr kritische factren en activiteiten en benut de mgelijkheden hiervan vr de rganisatie» Kan ged luisteren naar alle argumenten vraleer een rdeel te vrmen» Heeft aandacht vr de verbale & nnverbale bdschappen en vraagt dr indien ndig Cmpetenties inzake prbleemplssend gedrag 7. Resultaatgerichtheid: Het ndernemen van cncrete en gerichte acties met het g p het behalen en/f verstijgen van delstellingen.» Frmuleert de delstellingen in termen van cncrete pdrachten en cncreet gedrag (meetbaar resultaat, vrzien van een deadline)» Geeft aan de hand van cncrete acties aan he de delen zullen bereikt wrden (wie, wat, wanneer)» Evalueert p regelmatige mmenten de stand van zaken ten pzichte van de begde delstelling en stuurt bij indien ndig» Neemt actie m bij te sturen wanneer de delstellingen in het gedrang kmen» Zekt spntaan alternatieven wanneer een bepaalde actie niet tt het begde resultaat heeft geleid 8. Nauwgezetheid: Taken nauwgezet en met zin vr detail vlbrengen.» Levert nder druk kwaliteitsvl werk af» Weet snelheid met nauwkeurigheid te cmbineren» Kiest de exacte methde f prcedure in functie van de gevraagde nauwkeurigheid» Cmbineert kwantiteit met kwaliteit» Blijft g vr detail hebben nder tijdsdruk Cmpetenties inzake leidinggevend gedrag: 9. Delegeren: Taken en verantwrdelijkheden drgeven, rekening hudend met de interesse, ambitie, ntwikkelingsplan en cmpetentie van medewerkers. De gedelegeerde taken pvlgen» Delegeert taken naar de medewerkers van de dienst bekhuding met de delstelling zaken snel en efficiënt p te lssen.» Betrekt de medewerkers bij het zeken naar plssingen en stelt dit vr als een mgelijkheid m zich te bewijzen, zich te ntplien» Draagt p een efficiënte wijze taken en verantwrdelijkheden ver zdat de mtivatie van die medewerker verhgt Functiekaart diensthfd bekhuding 7/8

8 » Maakt de medewerker mee verantwrdelijk vr het eindresultaat» Staat pen vr initiatieven van medewerkers» Weet waar de sterke kanten van de medewerkers liggen en durft daar p te vertruwen. Weet k waar de minder sterke punten liggen en biedt mgelijkheden m hieraan te werken. 10. Ontwikkelen van anderen (leidinggevend): Medewerkers ndersteunen bij het behalen van gede resultaten en het greien in een functie dr hen te helpen bij het ntwikkelen van een vermgen m zelfstandig prblemen p te lssen» Infrmeert de medewerkers van de dienst bekhuding ptimaal» Medigt de medewerkers aan m nieuwe taken te leren en m zich te vervlmaken in hun jb en m zelf plssingen te vinden» Geeft duidelijke en cnstructieve feedback aan medewerkers ver hun functineren» Is in staat m zijn/haar cachingstijl aan te passen aan het ntwikkelingsniveau en de eigenheid van zijn/haar medewerkers» Faciliteert kennisverdracht binnen het team Cmpetenties inzake beheersmatig gedrag: 11. Plannen & rganiseren: Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en pririteit bij het aanpakken van taken f prblemen. De bendigde acties, tijd en middelen aangeven en deze elementen cördineren m de delstellingen te bereiken cnfrm de planning.» Cördineert en structureert acties, tijd en middelen en legt acties en werkwijzen vast in prcedures f instructies en bewaart het verzicht zdat de deadlines gehaald wrden» Bepaalt in verleg met de financieel directeur de werkingsuren van de dienst, maakt basisuurrsters en rulementen p (met aandacht vr de balans tussen gezin en de rganisatie, vragen van de teamleden versus de wetgeving en interne afspraken, etc.)» Zet schaarse middelen (mensen, materiaal, ) z in, dat ze ptimaal benut wrden. Bereikt een balans tussen de geïnvesteerde tijd, de geleverde prestatie en de behaalde kwaliteit» Cncentreert zich in zijn/haar planning p de gehele pdracht, znder details en de pririteiten uit het g te verliezen» Is resultaatgericht in zijn/haar actieplannen en delstellingen (bv. werkt met duidelijke delen en timing, )» Bepaalt de prcedures en instructies die zullen wrden gevlgd m de delen te bereiken.» Wijst de medewerkers p de planning f afspraken» Zekt samen met de medewerkers naar plssingen bij prblemen in de vrtgang van bepaalde pdrachten 12. Vrtgangscntrle: Het pvlgen van de vrtgang in tijd en van de kwaliteit van eigen prcessen en/f die van cllega s f medewerkers» Cntrleert p regelmatige basis de vrtgang en resultaten van een werkprces» Buwt mmenten van werkverleg en rapprtering in (zwel van als naar anderen)» Vlgt afspraken p het afgesprken mment p» Wijst eigen medewerkers, cllega s, externe partners, p hun planning f afspraken» Anticipeert p mgelijke stringen in de vrtgang» Stelt prcedures p m de vrtgang van de eigen verantwrdelijkheden en de gedelegeerde taken te bewaken Functiekaart pgesteld dr: Hfd financiële diensten & HR-manager Functiekaart gedgekeurd dr: Directiecmité d.d. 6/11/2012 Functiekaart diensthfd bekhuding 8/8

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE Kwaliteitscentrum vr Diagnstiek Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer 0548.718.607 FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel Cmmunicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V)

TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Het Eigen Vermgen van het Instituut vr Natuur- en Bsnderzek (EVINBO) werft aan in cntractueel dienstverband: TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Beleidsdmein: Leefmilieu Natuur en Energie (LNE)

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prgramma Manager 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V)

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) Het Departement Financiën en Begrting werft in cntractueel dienstverband aan: 1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) WIJ ZIJN het Vlaams ministerie Financiën en Begrting, het financiële hart van de Vlaamse verheid.

Nadere informatie

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband: JURIST(M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische dienstverlening

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF BEDIENDE

ADMINISTRATIEF BEDIENDE Functie: Administratief bediende Schaal (WGK-Vlaanderen): 42,43,44 Te begeven via: Werving ADMINISTRATIEF BEDIENDE Dit dcument werd getetst aan het functieprfiel van Administratief bediende (cde 1079)

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris per/infdhmww/19.12.2013 Aanwervingsexamen vr de functie van archivaris Persneelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 19 F 056 62 12 23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Vrmiddag:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus Denktank Beien & Binden De gesprekscyclus Dóór bedrijven, vóór bedrijven Aan de denktanks Beien & Binden binnen TechniekTalent.nu namen in 2009 de vlgende bedrijven deel: DKC Installatiegrep (Nijmegen),

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Hoofdverpleegkundige voor onze zorgafdeling - voltijds

Hoofdverpleegkundige voor onze zorgafdeling - voltijds Infrmatiebrchure Hfdverpleegkundige vr nze zrgafdeling - vltijds Wnzrgcentrum Ons wnzrgcentrum biedt vr 90 bewners een hartelijke en kwaliteitsvlle thuis in een mie grene en rustige mgeving. We beschikken

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige)

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige) GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (k persneelsdeskundige) Identificatiegegevens Functie: deskundige backffice Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement externe diensten/interne

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA Identificatiegegevens Functie: centrumleider Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige)

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige) GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (k persneelsdeskundige) Identificatiegegevens Functie: deskundige backffice Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement externe diensten/interne

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

www.onderwijs.vlaanderen.be

www.onderwijs.vlaanderen.be www.nderwijs.vlaanderen.be De afdeling Cmmunicatie van het Departement Onderwijs en Vrming zekt vr het team KlasCement een cntractueel vr nbepaalde duur fwel een gedetacheerd leerkracht COORDINATOR Vlaams

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST Identificatiegegevens Functie: maatschappelijk werker Niveau/rang: maatschappelijk werker B 1-3 Plaats in het rgangram: departement sciale en financiële

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

EXPERT KENNISBEHEER (M/V)

EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van 2,5 jaar: EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Standplaats:

Nadere informatie

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau)

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau) Berepsniveau B Fndsenwerver (Hb werk- en denkniveau) Plaatsbepaling De fndsenwerver die functineert p het berepsniveau B is in staat zelfstandig te werken aan fndsenwervingsprjecten f nderdelen daarvan.

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER

FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER FUNCTIEBESCHRIJVING TRAJECTBEGELEIDER Identificatiegegevens Functie: trajectbegeleider Niveau/rang: deskundige B 1-3 Plaats in het rgangram: directie welzijn/sciale dienst en activering Aard van de functie:

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V Het departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged, repnaam Ruimte Vlaanderen, is p zek naar: JURIST M/V Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische en Beleidsntwikkeling

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STRAATHOEKWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING STRAATHOEKWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING STRAATHOEKWERKER Identificatiegegevens Functie: straathekwerker Niveau/rang: deskundige B 1-3 Plaats in het rgangram: departement activering Aard van de functie: statutair/cntractueel

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG

FUNCTIEBESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG FUNCTIEBESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG Identificatiegegevens Functie: verantwrdelijke kinderpvang Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: directie welzijn - wnen en zrg - kinderpvang Aard

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud... 1. 2. Functiebeschrijving... 2. 3. Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden...

INLICHTINGENBROCHURE. 1. Inhoud... 1. 2. Functiebeschrijving... 2. 3. Algemene toelatings-, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden... Selectieprcedure vr het aanleggen van een wervingsreserve vr Beleidsmedewerker Cultuur (Directeur CC het SPOOR) (A1a-A3a) M/V binnen het departement Vrije Tijd INLICHTINGENBROCHURE De stad Harelbeke gaat

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige DBSO-pleidingskaarten 9 september 2010 Verzrgende/zrgkundige Kerntaken De verzrgende/zrgkundige staat de verpleegkundige bij p het vlak van zrgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

In verband met de herinrichting van de managementstructuur zijn wij op zoek naar

In verband met de herinrichting van de managementstructuur zijn wij op zoek naar ZOEKPROFI EL De rganisatie Onze pdrachtgever is UMCG Ambulancezrg en Ambulancezrg Fryslân, die samen verantwrdelijk zijn vr de ambulancehulpverlening in Drenthe en een deel van Friesland, inclusief de

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST Identificatiegegevens Functie: maatschappelijk werker Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V)

De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V) De studiedienst van de Vlaamse Regering werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van twee jaar: DATABEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Studiedienst van de Vlaamse

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M)

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Het departement Onderwijs en Vrming werft aan in cntractueel dienstverband een COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Departement Onderwijs en Vrming Afdeling

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Directeur Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling Infrmatiemap Hyptheken & Aankpbemiddeling Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Gebren

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Accountmanager Internationaal Ondernemen

Functiebeschrijving: Accountmanager Internationaal Ondernemen DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR https://bz.vnet.be/crpratehr Functiefamilie: beleidsthemabeheerder met aspecten van klantenadvisering Niveau: beleidsthemabeheerder niveau

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie