Snelheidsbeperkingen in MTM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Snelheidsbeperkingen in MTM"

Transcriptie

1 Snelheidsbeperkingen in MTM Onderzoek naar de snelheidsinstellingen in MTM voor de verkeerscentrale Zuid-Nederland Datum 8 augustus 2011 Status Defintief

2 Colofon Uitgegeven door In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Ron Phaff Informatie rapport Rosalinde van Wijck Telefoon Uitgevoerd door Rosalinde van Wijck. adviseur Martijn van Rij, teambegeleider Informatie GGT Erna Schol, afdelingshoofd Telefoon Projectcode VCZN_01_05 Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Versienummer 1.0 Pagina 2 van 15

3 Het Groene Golf Team geeft adviezen die er toe doen! Het Groene Golf Team biedt wegbeheerders ondersteuning op maat bij de zorg voor goed afgestelde verkeersmanagementsystemen. Optimale doorstroming, verkeersveiligheid en milieu krijgen op die manier voortdurend aandacht. Voor wegbeheerders zou verkeerskundig beheer en onderhoud een automatisme moeten zijn, zo vindt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Onderhoud aan de verkeersmanagementsystemen is niet overal op orde. Vaak heeft dit te maken met instellingen die niet meer aansluiten op de huidige verkeerssituatie of niet meer passen bij het mobiliteitsbeleid van wegbeheerders. Deze achterstand in verkeerskundig onderhoud ontstaat geleidelijk, omdat de vraag naar mobiliteit verandert en de verkeerspatronen wijzigen. De juiste afstelling van verkeersmanagementsystemen levert op veel manieren winst op: betere doorstroming en verkeersveiligheid én een positief effect op het milieu. Hiermee draagt het Groene Golf Team bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Rijkswaterstaat. Over kruispunten heeft het Groene Golf Team inmiddels geadviseerd. Dit betekent een besparing van gemiddeld voertuigverliesuren per kruispunt. In de gehele periode waarin het team actief is, heeft het al geleid tot ruim 75 miljoen aan baten voor de Nederlandse samenleving. Dit is in maatschappelijk opzicht een aantrekkelijk rendement. Het Groene Golf Team bestaat uit ongeveer 20 adviseurs, die speciaal voor deze verkeerskundige werkzaamheden zijn opgeleid. Professionals uit de markt zorgen voor een goede begeleiding. Het Groene Golf Team is een afdeling van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat. Het team ontleent zijn bestaan uit het programma FileProof (60 projecten voor filevermindering op de korte termijn) van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. FileProof is eind 2008 afgerond. Na een tijdelijk voortbestaan in 2009 is het Groene Golf Team wegens succes verlengd tot In de periode lag de nadruk op verkeersdoorstroming, sinds begin 2010 ligt de nadruk op ondersteuning van wegbeheerders bij de organisatorische verankering van functioneel onderhoud aan verkeersmanagementsystemen. Zie voor meer informatie: Pagina 3 van 15

4 Pagina 4 van 15

5 Inhoud Managementsamenvatting 7 1 Inleiding Aanleiding Vraagstelling 1.3 Werkwijze / Aanpak Analyse Een eerste analyse: knooppunten Empel en Hintham Verder onderzoek: MaxV en de CGGTOP-file Een nieuwe parameter: Stat-V 14 3 Conclusie en advies 15 Pagina 5 van 15

6 Pagina 6 van 15

7 Managementsamenvatting Het Groene Golf Team (GGT) heeft op verzoek van verkeerscentrale Zuid-Nederland onderzoek gedaan naar de instellingen van de maximumsnelheid in het Motorway Traffic Management Systeem (MTM). In eerste instantie is daarbij gekeken naar twee locaties die zijn aangedragen vanuit de districten. Hier bleek geen snelheidsbeperking te zijn doorgevoerd in de instellingen van MTM, terwijl wel een adviessnelheid is aangegeven met behulp van borden langs de weg. Het GGT heeft een verdere analyse uitgevoerd, waarin alle locaties zijn vastgesteld waar de maximumsnelheid is begrensd in de MTM-configuratie. Op basis van de onderzoeksgegevens blijkt dat uitsluitend op het traject Batadorp Leenderheide en op de toerit van de A65 Links naar de A2 Links een snelheidsbeperking is ingesteld. Dit betekent dat op alle overige locaties geen beperkingen zijn ingevoerd. Op locaties waar een maximum- of adviessnelheid is aangegeven is het in theorie mogelijk dat de snelheid op de signaalgevers hoger wordt dan de snelheid op de borden langs de kant van de weg. Het GGT adviseert om op trajecten met een verplichte maximumsnelheid lager dan 90 km/u de maximumsnelheidsparameter (MaxV) in te stellen gelijk aan de maximumsnelheid, zodat er niet ten onrechte een hogere snelheid dan het maximum kan worden getoond op de signaalgevers. Ook de automatische incidentdetectie (AID) zal dan bij inschakelen beelden tonen die niet hoger kunnen zijn dan de ingestelde maximumsnelheid. In de huidige instellingen van de AID heeft dit alleen gevolgen als de MaxV lager wordt ingesteld dan 70 km/u de beelden die als gevolg van de AID op matrixborden wordt getoond zijn tenslotte uitsluitend 50 en 70. Daarnaast adviseert het GGT om op trajecten met een adviessnelheid een MaxV-parameter in te stellen die niet hoger ligt dan de adviessnelheid zelf. De snelheid die geadviseerd wordt is weliswaar niet verplicht, maar het is niet consequent om op de dynamische borden een hogere snelheid te tonen terwijl de borden langs de weg een lagere snelheid aanraden. In voorjaar 2011 is er een nieuwe parameter geïntroduceerd in MTM, de Stat-V. Deze is bij de implementatie in het gehele beheersgebied ingesteld op de defaultwaarde van 120 km/u, terwijl dat niet geschikt is voor wegen waar een maximumsnelheid van 100 km/u geldt. Het GGT adviseert om in kaart te brengen voor welke locaties in beheergebied Zuid- Nederland het wenselijk is om een snelheidsbeperking in te stellen in MTM en voor deze locaties de configuratie aan te passen. Daarnaast adviseert het GGT om dezelfde stappen te ondernemen voor Stat-V. Pagina 7 van 15

8 Pagina 8 van 15

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding MTM (Motorway Traffic Management) is het systeem dat de matrixborden op de snelweg aanstuurt. Het systeem wordt gebruikt door wegverkeersleiders om verkeersmaatregelen op de signaalgevers te plaatsen en kan daarnaast ook autonoom snelheden tonen om weggebruikers te waarschuwen voor file, de zogenaamde AID (automatische incidentdetectie). In MTM is het mogelijk om een maximumsnelheid in te stellen met behulp van de MaxV-parameter. Het is dan niet meer mogelijk om een maatregel op een signaalgever te plaatsen die een hogere snelheid toont dan het ingestelde maximum. Ook bij adviessnelheden is het wenselijk om geen hogere snelheid op de signaalgevers te tonen dan op de borden langs de weg wordt geadviseerd, bijvoorbeeld in een verbindingsboog. Standaard wordt er geen maximum ingesteld, zodat de wegverkeersleider beschikking heeft over alle mogelijke beeldstanden. De MaxV wordt ingesteld per rijstrook en kan voor de stroken die door een portaal bediend worden verschillend zijn ingesteld. Op locaties waar een snelheidsbeperking is opgelegd moet dit in de configuratie van de signalering zijn opgenomen. Het is immers niet consequent naar de weggebruiker toe als er bijvoorbeeld op een bord langs de weg een maximumsnelheid van 70 km/u wordt aangegeven en op de matrixborden vervolgens 90 komt te staan als er een maatregel wordt geplaatst. 1.2 Vraagstelling Verkeerscentrale Zuid-Nederland heeft het Groene Golf Team (GGT) gevraagd om onderzoek te doen naar de instellingen van de maximumsnelheid in het MTM van Zuid-Nederland. Zijn de parameterinstellingen voor de maximale snelheid op trajecten met snelheidsbeperkingen correct opgenomen? 1.3 Werkwijze / Aanpak Eerst zijn de configuratie-instellingen van twee locaties onderzocht die zijn aangedragen door de districten. Het gaat hierbij om knooppunten Empel en Hintham. In (een deel van) de verbindingsbogen is een adviessnelheid van 70 km/u en staan er signaleringsportalen in de betreffende verbindingsbogen. Dit onderzoek is uitgevoerd om een eerste inzicht te krijgen in de instellingen op locaties waar er een adviessnelheid wordt gegeven. Daarna is er een tweede analyse uitgevoerd, waarbij alle locaties gezocht zijn waar een maximumsnelheid (MaxV) is ingesteld om te zien waar deze locaties zich bevinden. Op deze manier is inzicht verkregen in de mate waarin er een maximale snelheid is opgelegd op locaties waar dat verkeerskundig wenselijk dan wel noodzakelijk is. Pagina 9 van 15

10 Pagina 10 van 15

11 2 Analyse 2.1 Een eerste analyse: knooppunten Empel en Hintham In eerste instantie is naar twee locaties gekeken waar de MTM-portalen in verbindingsbogen zijn geplaatst. De onderzoekslocaties bevatten verbindingsbogen waar de adviessnelheid 90 km/u of lager is. We starten met twee locaties om een eerste indicatie te verkrijgen van hoe dergelijke locaties ingeregeld zijn. De gekozen locaties betreffen knooppunten Empel en Hintham. De maximumsnelheid is in de verbindingsbogen van deze knooppunten 100 km/u. Daarnaast is er in een aantal verbindingsbogen een adviessnelheid, zoals aangegeven in figuur 1 en 2. Eerst is uitgezocht welke portalen er in de bogen staan met behulp van de gegevens op de Rijkswaterstaatsite Figuur 1 Locatie van portalen in de verbindingsbogen van knooppunt Empel (bron: Mapviewer). De blauwgekleurde blokjes geven signaalgevers aan die boven de weg hangen. De geelgekleurde blokjes zijn signaalgevers die zich niet op de boog zelf bevinden, maar bevestigd zijn aan het viaduct. Deze matrixborden zijn bestemd voor de hoofdrijbaan. De gemarkeerde blokjes zijn de portalen die in bochten zijn geplaatst met een adviessnelheid. Nadat de posities van de portalen en de bijbehorende onderstations is vastgesteld, kan met behulp van de configuratiegegevens afkomstig uit MTM bepaald worden of de snelheid inderdaad begrensd is. Pagina 11 van 15

12 Figuur 2 Locatie van portalen in de verbindingsbogen van knooppunt Hintham (bron: KernGIS) Uit de configuratiegegevens van MTM blijkt dat op geen van de betrokken portalen een maximumsnelheid is gedefinieerd. Dit betekent dat als er een maatregel van 90 wordt geplaatst op de verbindingsboog er tegenstrijdige informatie wordt getoond door het dynamische systeem boven de weg en het adviesbord naast de weg, zonder dat het systeem hierop ingrijpt. 2.2 Verder onderzoek: MaxV en de CGGTOP-file De conclusie uit de eerste analyse bieden aanleiding voor verder onderzoek. Voor de vervolganalyse is de werkwijze in zekere zin omgedraaid: er wordt nu gekeken naar op welke locaties er juist wel een maximumsnelheid is ingesteld. Dit is mogelijk met behulp van de CGGTOP-file. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de CGGTOP van Zuid-Nederland, versie Uit de analyse blijkt dat er een snelheidsbeperking in MTM is doorgevoerd op twee locaties: - Op de A2, tussen knooppunt Batadorp en Leenderheide - Op de A65 Li 2,500 Op het traject op de A2 geldt op de parallelbaan een snelheidsbeperking van 80 km/u. De MaxV-parameter is hier dan ook op aangepast, zodat er geen maatregelen hoger dan 80 km/u kunnen worden geplaatst. Pagina 12 van 15

13 Figuur 3 De geel gemarkeerde portalen hebben een snelheidsbeperking van 80 km/u. Deze signaalgevers bevinden zich op de parallelbaan (N2). (bron: KernGIS) Het portaal op de A65 bevindt zich op de verbinding van A65 Li naar A2 Li. Stroomopwaarts van de toerit is er een viaduct waar de A2 over de A65 heen kruist. Om verkeer dat de tunnel nadert te waarschuwen is er op het viaduct één enkel signaalgever geplaatst die inschakelt als de toerit volloopt. Op deze locatie is de MaxV ingesteld op 50 km/u. In de praktijk toont de signaalgever in plaats van het beeld 50 een filepictogram. Figuur 4 Deze signaalgever waarschuwt verkeer als er na de tunnel langzaam rijdend verkeer op de toerit is. (bron: Streetview, VCZN) Pagina 13 van 15

14 Deze locaties zijn echter ook de enige locaties in het beheersgebied van Zuid- Nederland waar een maximumsnelheid is geconfigureerd in MTM. Dit betekent dat op alle andere locaties in Zuid-Nederland waar er een snelheidsbeperking of adviessnelheid langs de weg is geplaatst deze niet zijn opgenomen in de instellingen van MTM. Voor trajecten met een (advies)snelheid van 90 km/u is de impact hiervan beperkt, omdat er in het beheergebied van Zuid-Nederland zelden of nooit op de signaalgevers maatregelen worden geplaatst met hogere snelheden dan 90 km/u. Als er echter een snelheid van 70 is aangegeven langs de weg bestaat er dus het risico dat er beelden met een hogere snelheid worden getoond op de matrixborden. 2.3 Een nieuwe parameter: Stat-V In de release MTM240 is een nieuwe parameter geïntroduceerd: de Stat-V. De Stat- V is de statische maximumsnelheid die geldt op de snelweg ter hoogte van het betreffende onderstation. De Stat-V kan worden ingesteld op 100 of 120 km/u en is in tegenstelling tot de Max-V alleen per over de gehele rijbaan in te stellen. De toegevoegde waarde van Stat-V laat zich merken bij inleidende snelheden. Bij een gevraagd snelheidsbeeld waarvan de snelheidswaarde groter of gelijk is aan de ingestelde Stat-V zal een blanco beeld worden getoond. Dit verhelpt het voor de weggebruiker verwarrende beeld dat snelheidsmaatregelen worden ingeleid met snelheden die gelijk zijn aan de maximumsnelheid op het traject. Dit is immers voor de weggebruiker geen informatie deze weet al wat de maximumsnelheid is. Een blank tonen is een goede oplossing voor deze situatie. Bij het bepalen van de gewenste beeldstand op het matrixbord kijkt het systeem eerst of er een Max-V is ingesteld. Als dit niet het geval is, kijkt het systeem naar Stat-V. Bij de implementatie van Stat-V is overal de defaultwaarde van 120 ingesteld. Dit is echter ongewenst op trajecten met een snelheid van 100 km/u. Pagina 14 van 15

15 3 Conclusie en advies Het Groene Golf Team (GGT) heeft op verzoek van verkeerscentrale Zuid-Nederland onderzoek gedaan naar de instellingen van de maximumsnelheid in het Motorway Traffic Management Systeem (MTM). Op basis van de onderzoeksgegevens blijkt dat de adviessnelheden die gelden in de verbindingsbogen van onderzoekslocaties Empel en Hintham niet zijn opgenomen in de MTM-instellingen. Er is uitsluitend op het traject Batadorp Leenderheide en op de toerit van de A65 Links naar de A2 Links een snelheidsbeperking ingesteld. Dit betekent dat op alle overige locaties geen beperkingen zijn ingevoerd. Op locaties waar een maximum- of adviessnelheid is aangegeven is het in theorie mogelijk dat de snelheid op de signaalgevers hoger wordt dan de snelheid op de borden langs de kant van de weg. Het GGT adviseert om op trajecten met een verplichte maximumsnelheid lager dan 90 km/u de MaxV-parameter in te stellen gelijk aan de maximumsnelheid, zodat er niet ten onrechte een hogere snelheid dan het maximum kan worden getoond op de signaalgevers. Ook de AID zal dan bij inschakelen beelden tonen die niet hoger kunnen zijn dan de ingestelde maximumsnelheid. In de huidige instellingen van de AID heeft dit alleen gevolgen als de MaxV lager wordt ingesteld dan 70 km/u de beelden die als gevolg van de AID op matrixborden wordt getoond zijn tenslotte uitsluitend 50 en 70. Daarnaast adviseert het GGT om op trajecten waar een adviessnelheid op borden langs de weg wordt aangegeven een MaxV-parameter in te stellen die niet hoger ligt dan de adviessnelheid zelf. De snelheid die geadviseerd wordt is weliswaar niet verplicht, maar het is niet consequent om op de dynamische borden een hogere snelheid te tonen terwijl de borden langs de weg een lagere snelheid aanraden. Het GGT adviseert om in kaart te brengen voor welke locaties in beheergebied Zuid- Nederland het wenselijk is om een snelheidsbeperking in te stellen in MTM en voor deze locaties de configuratie aan te passen. Daarnaast adviseert het GGT om dezelfde stappen te ondernemen voor Stat-V. Pagina 15 van 15

TDI Utrecht-Noord. Beter spreidend dan jojoënd doseren. Datum 4 juli 2011 Status Definitief

TDI Utrecht-Noord. Beter spreidend dan jojoënd doseren. Datum 4 juli 2011 Status Definitief TDI Utrecht-Noord Beter spreidend dan jojoënd doseren Datum 4 juli 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst Verkeer

Nadere informatie

Aansluiting Westraven Utrecht

Aansluiting Westraven Utrecht 3 Aansluiting Westraven Utrecht Onderzoek naar de doorstroming en veiligheid op de kruispunten ten zuiden van de A12 bij Westraven Datum 06-07-2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door: In opdracht

Nadere informatie

Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht

Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht 3 Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht Onderzoek naar de doorstroming van het verkeer op het kruispunt Japuradreef - Rio Brancodreef in de gemeente Utrecht Datum 6 juli 2010 Status

Nadere informatie

Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde

Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde Quick scan N18-N313 tijdens Zwarte Cross in Lievelde Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie in combinatie met verkeersregelaar op het kruispunt N18-N313 te Lievelde tijdens het

Nadere informatie

Quickscan Werkendam Tol-West

Quickscan Werkendam Tol-West Quickscan Werkendam Tol-West Een klein kruispunt bij afrit 24 Werkendam. Maart 2008 ........................................................................................ Colofon Uitgegeven door:, Informatie:

Nadere informatie

Groene golf Sint Jorissteeg Leiden

Groene golf Sint Jorissteeg Leiden Groene golf Sint Jorissteeg Leiden Onderzoek naar de mogelijkheden van een groene golf tussen de Lammenschansweg en de Hooigracht Datum 12 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Bottleneck Zuid-Limburg

Bottleneck Zuid-Limburg Bottleneck Zuid-Limburg Advies inzake de doorstroming op een achttal kruispunten in het invloedsgebied van de bottleneck in Zuid-Limburg Datum 20 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Van der

Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Van der Quickscan Ringweg Amersfoort Verbetering van de verkeersregelinstallatie Randweg Kruiskamp - Hogeweg in Amersfoort Datum 22 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Quickscan VRI Gorslaan- Jaagweg Advies inzake de doorstroming op het kruispunt Gorslaan-Jaagweg in Purmerend

Quickscan VRI Gorslaan- Jaagweg Advies inzake de doorstroming op het kruispunt Gorslaan-Jaagweg in Purmerend Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan VRI Gorslaan- Jaagweg Advies inzake de doorstroming op het kruispunt Gorslaan-Jaagweg in Purmerend 23 juni 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene

Nadere informatie

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Buzziburglaan Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 21 april 2008 ........................................................................................

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

Quick scan kruispunt Larenweg Maaspoortweg

Quick scan kruispunt Larenweg Maaspoortweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick scan kruispunt Larenweg Maaspoortweg Advies inzake de doorstroming op kruispunt 83 te s-hertogenbosch 7 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene

Nadere informatie

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern 3 Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Meerndijk Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Datum 17 december 2009

Nadere informatie

Tijdelijke regeling N34 Ommen

Tijdelijke regeling N34 Ommen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Tijdelijke regeling N34 Ommen Advies inzake de tijdelijke VRI op de aansluiting N34/N48 bij Ommen. 18 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf

Nadere informatie

Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein

Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein Quick scan kruispunt Nieuwe Postbaan Mauritslaan te Stein Optimalisatie van de regeling in het kader van de toekomstige ontwikkelingen. Datum 26 september 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Koppeling op de Middenveldweg

Koppeling op de Middenveldweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Koppeling op de Middenveldweg Notitie n.a.v. de doorstroming op de kruispunten: Bedrijventerrein Toldijk-Middenveldweg en Toldijk-Middenveldweg te Hoogeveen 25 juni

Nadere informatie

Kattenburgerplein Amsterdam

Kattenburgerplein Amsterdam Kattenburgerplein Amsterdam Quickscan verkeersregelinstallaties Traject Prins Hendrikkade - Kattenburgerplein Datum 3 juni 2009 Status definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Quickscan N244 Advies inzake de doorstroming op de kruispunten N244-Edisonweg en N244-Nieuwe Gouw te Purmerend

Quickscan N244 Advies inzake de doorstroming op de kruispunten N244-Edisonweg en N244-Nieuwe Gouw te Purmerend Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan N244 Advies inzake de doorstroming op de kruispunten N244-Edisonweg en N244-Nieuwe Gouw te Purmerend 22 oktober 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Aansluiting A28 - N226

Aansluiting A28 - N226 3 Aansluiting A28 - N226 Onderzoek naar het functioneren van de VRI op de kruispunten A28 Arnhemseweg Dodeweg en Lockhorsterweg te Leusden Datum 8 december 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Rotterdam Droogleever Fortuynplein e.o.

Rotterdam Droogleever Fortuynplein e.o. Rotterdam Droogleever Fortuynplein e.o. Quickscan van de kruispunten bij het Droogleever Fortuynplein Datum 8 juli 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie

Nadere informatie

Quick Scan Bleiswijk

Quick Scan Bleiswijk Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quick Scan Bleiswijk Kort onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt N209-Hoekeindseweg te Bleiswijk 17 september 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Quickscan Volmerlaan te Rijswijk

Quickscan Volmerlaan te Rijswijk 3 Quickscan Volmerlaan te Rijswijk Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties van de kruispunten Sir Winston Churchilllaan Volmerlaan en Volmerlaan Treubstraat Datum 10 juni 2010

Nadere informatie

Quickscan Brielle. Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Groene Kruisweg (N218)/ Thoelaverweg te Brielle

Quickscan Brielle. Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Groene Kruisweg (N218)/ Thoelaverweg te Brielle 3 Quickscan Brielle Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Groene Kruisweg (N218)/ Thoelaverweg te Brielle Datum 26 april 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Verkeerslicht N235 Pont Watergang Verbetering van de VRI op N235 bij Het Schouw

Verkeerslicht N235 Pont Watergang Verbetering van de VRI op N235 bij Het Schouw Ministerie van Verkeer en Waterstaat Verkeerslicht N235 Pont Watergang Verbetering van de VRI op N235 bij Het Schouw 12 september 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4

Nadere informatie

Rotterdam Sandelingplein

Rotterdam Sandelingplein 3 Rotterdam Sandelingplein Verbetering van de doorstroming op korte termijn Datum 23 september 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg

Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg 3 Quickscan Weideweg te Hengelo Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg Datum 11 juni 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2014

Nationaal verkeerskundecongres 2014 Nationaal verkeerskundecongres 214 Datafusie voor slimmer gebruik van verkeerssystemen: AID als casestudy Robert de Munter, Data Scientist werkzaam bij MAP Traffic Management Anton Wijbenga, Data Scientist

Nadere informatie

Quickscan Heidelberglaan te Utrecht

Quickscan Heidelberglaan te Utrecht 3 Quickscan Heidelberglaan te Utrecht Een onderzoek naar de doorstroming op het kruispunt Heidelberglaan Universiteitsweg te Utrecht. Datum 27 april 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

N302 bij Enkhuizen: Kruispunten met Zijlweg en Voorland

N302 bij Enkhuizen: Kruispunten met Zijlweg en Voorland 3 bij Enkhuizen: Kruispunten met Zijlweg en Voorland Onderzoek naar de verkeersregelingen op de kruispunten 3213 en 3214 aan de bij Enkhuizen Datum 13 oktober 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Onnodig wachten in Roermond bijna voorbij

Onnodig wachten in Roermond bijna voorbij Onnodig wachten in Roermond bijna voorbij Quick Scan van 3 Verkeersregelinstallaties op de N271 in Swalmen (gemeente Roermond) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van

Nadere informatie

Provincie Limburg; gemeente Roermond

Provincie Limburg; gemeente Roermond 3 Provincie Limburg; gemeente Roermond Quickscan van 3 kruispunten op de N293 Datum 23 oktober 2009 Status Definitief Provincie Limburg; gemeente Roermond, 23 oktober 2009 Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar

Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar Analyse Ringbaan Noord Arnhemseweg te Zevenaar Quick scan naar mogelijke verbeteringen met betrekking tot de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Datum 18 juli 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Kruising Gelders Eind - Op de Baan

Kruising Gelders Eind - Op de Baan 3 Kruising Gelders Eind - Op de Baan Advies inzake de verkeersveiligheid op het kruispunt N295/N297 bij Born. Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Heiligenbergerweg Ringweg Randenbroek Amersfoort

Heiligenbergerweg Ringweg Randenbroek Amersfoort 3 Heiligenbergerweg Ringweg Randenbroek Amersfoort Onderzoek naar de verbetering van de doorstroming op het kruispunt Heiligenbergerweg - Ringweg Randenbroek te Amersfoort Datum 21 juli 2009 Status Definitief

Nadere informatie

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit

Nadere informatie

Evaluatie van de doorstroming op knooppunt Leenderheide

Evaluatie van de doorstroming op knooppunt Leenderheide Evaluatie van de doorstroming op knooppunt Leenderheide Onderzoek naar de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid Datum 18 februari 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Heemsteedse Dreef - Julianaplein

Heemsteedse Dreef - Julianaplein 3 Heemsteedse Dreef - Julianaplein Verbetering van de verkeerslichtenregeling op kruispunt K3, Heemstede Datum 17 november 2008 Status Definitief Pagina 1 van 27 Colofon Uitgegeven door In opdracht van

Nadere informatie

Wegkantsysteem voor Signaleren en Monitoren

Wegkantsysteem voor Signaleren en Monitoren Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Wegkantsysteem voor Signaleren en Monitoren Interface Design Description enbibliotheek (Interface ontwerp, ) 7 november

Nadere informatie

Vloeiend door Valkenburg

Vloeiend door Valkenburg Vloeiend door Valkenburg Onderzoek naar de verkeersregelinstallaties op de kruispunten Nieuweweg Reinaldstraat en Nieuweweg Stationsstraat te Gemeente Valkenburg aan de Geul Datum 4 mei 2010 Status Definitief

Nadere informatie

N225 Hoofdstraat. Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

N225 Hoofdstraat. Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Ministerie van Verkeer en Waterstaat N225 Hoofdstraat Advies voor de N225 ter hoogte van de aansluitingen met de A12, Loolaan en Nijendal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 10 december 2007 ........................................................................................

Nadere informatie

Delft: traject Wateringsevest

Delft: traject Wateringsevest 3 Delft: traject Wateringsevest Quick scan ter verbetering van de doorstroming en veiligheid Datum 19 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Hoorn: twee kruispunten aan het Keern

Hoorn: twee kruispunten aan het Keern 3 Hoorn: twee kruispunten aan het Keern Verbeterde doorstroming van het verkeer op de kruispunten Keern-De Weel en Keern-Dampten Datum 16 november 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Onderzoek brug over de Amstel (N522)

Onderzoek brug over de Amstel (N522) 3 Onderzoek brug over de Amstel (N522) Onderzoek naar verbeteringen voor de doorstroming Datum 4 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Onderzoek kruispunt Bossenburghweg/Roosenburglaan te Vlissingen. Datum 9 november 2009 Status Definitief

Gemeente Vlissingen. Onderzoek kruispunt Bossenburghweg/Roosenburglaan te Vlissingen. Datum 9 november 2009 Status Definitief Gemeente Vlissingen Onderzoek kruispunt Bossenburghweg/Roosenburglaan te Vlissingen Datum 9 november 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat. Datum 4 april 2011 Status Definitief

Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat. Datum 4 april 2011 Status Definitief Zevenbergen VRI 992 Quick Scan N285 met de Prins Hendrikstraat Datum 4 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst

Nadere informatie

Notitie Einsteindreef - Utrecht

Notitie Einsteindreef - Utrecht Notitie Einsteindreef - Utrecht 31 maart 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg 4 Het Zuiderkruis 29 2629 HT Delft 5215 MV s Hertogenbosch Notitie Einsteindreef - Utrecht

Nadere informatie

Analyse Blijdorpplein te Rotterdam

Analyse Blijdorpplein te Rotterdam Analyse Blijdorpplein te Rotterdam Een onderzoek naar mogelijke verbeteringen op het Blijdorpplein met betrekking tot de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Datum 17 maart 2011 Status Definitief

Nadere informatie

Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers

Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers ass Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers Invoeringsmogelijkheden

Nadere informatie

Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein

Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein 3 Quickscan Laagravenseweg (N408) Ravenswade te Nieuwegein Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Laagravenseweg Ravenswade te Nieuwegein Datum 16 juli 2009 Status Definitief Colofon

Nadere informatie

Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen

Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Kruispunten Marathonweg - A20 Vlaardingen Advies inzake de doorstroming van het verkeer. 18 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo

Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg, Gemeente Venlo Onderzoek naar het functioneren van de VRI en de verkeersveiligheid op het kruispunt Eindhovenseweg/Groot-Bollerweg te Venlo. Datum 12 juli 2011 Status Definitief

Nadere informatie

Aansluiting Heerenveen-Centrum. Advies inzake de doorstroming op de Aansluiting Heerenveen-Centrum

Aansluiting Heerenveen-Centrum. Advies inzake de doorstroming op de Aansluiting Heerenveen-Centrum Aansluiting Heerenveen-Centrum Advies inzake de doorstroming op de Aansluiting Heerenveen-Centrum Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aansluiting Heerenveen-Centrum Advies inzake de doorstroming op de

Nadere informatie

Quick scan Gooiseweg. Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland

Quick scan Gooiseweg. Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland 3 Quick scan Gooiseweg Quick scan van de kruispunten Gooiseweg - Larserweg, Gooiseweg - Ganzenweg en Gooiseweg - Spiekweg te Flevoland Datum 30 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht

Nadere informatie

Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58

Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58 Quick Scan - kruising Kempenbaan Zuid/A 58 Advies inzake het afstellen van VRI 569, Kempenbaan Zuid (N269) met afrit A58 te Tilburg te Roosendaal. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

Evaluatie spitsstrook E34-E313

Evaluatie spitsstrook E34-E313 Evaluatie spitsstrook E34-E313 Dr. Stefaan Hoornaert (Vlaams Verkeerscentrum) 11-13/09/2013 start: 21 14 13 10 86 415 12 11 97 53 sec Probleemstelling Evaluatie spitsstrook E34-E313 slide 1/11 Knelpunt

Nadere informatie

Onderzoek kruispunt Europaweg Gaswal. te Doetinchem

Onderzoek kruispunt Europaweg Gaswal. te Doetinchem Ministerie van Verkeer en Waterstaat Onderzoek kruispunt Europaweg Gaswal te Doetinchem Advies inzake de doorstroming en de geloofwaardigheid van de verkeerslichtenregeling op K5 te Doetinchem Augustus

Nadere informatie

Doorstroming Velsertraverse

Doorstroming Velsertraverse Ministerie van Verkeer en Waterstaat Doorstroming Velsertraverse Optimalisatie van de doorstroming op het traject Velsertraverse Lijndenweg te Velsen. 8 oktober 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt

Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt 3 Quickscan Utrechtseweg (N237) Universiteitsweg (N412) te De Bilt Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Utrechtseweg Universiteitsweg te De Bilt Datum 17 december 2009 Status Definitief

Nadere informatie

Aansluiting A12 De Meern

Aansluiting A12 De Meern 3 Aansluiting A12 De Meern Een onderzoek naar het functioneren van verkeersregelingen op de aansluiting A12 De Meern. Datum 21 april 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Quickscan verkeersregelinstallaties

Quickscan verkeersregelinstallaties Quickscan verkeersregelinstallaties N61. Advies inzake de doorstroming van het verkeer op de N61 tussen IJzendijke en Terneuzen. 20 augustus 2008 Quickscan verkeersregelinstallaties N61. Advies inzake

Nadere informatie

Onderzoek VRI Nijverheidsweg (Nieuwegein)

Onderzoek VRI Nijverheidsweg (Nieuwegein) 3 Onderzoek VRI Nijverheidsweg (Nieuwegein) Nijverheidsweg / Hollandhaven / Ambachtsweg / Weg v/d Binnenvaart Datum 26 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Aanpassen bewegwijzering

Aanpassen bewegwijzering Aanpassen bewegwijzering Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit ligt er een gedegen plan

Nadere informatie

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden 3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden Prestaties van ontwerpvarianten Julianaplein Dienst Verkeer en Scheepvaart van den Burghweg 1 2628 CS Delft Postbus 5044

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 4 juni 2015 In Amersfoort zijn op diverse trajecten maatregelen genomen om

Nadere informatie

VRI A.C. Verhoefweg Taludweg Galecopperlaan te Nieuwegein

VRI A.C. Verhoefweg Taludweg Galecopperlaan te Nieuwegein 3 VRI A.C. Verhoefweg Taludweg Galecopperlaan te Nieuwegein Onderzoek naar het functioneren van de VRI Datum 4 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

Toepassingscriteria rijdende afzetting; voorwaarschuwingswagens met Variabel Message Signs (VMS) Datum 22 september 2011 Status Definitief v1.

Toepassingscriteria rijdende afzetting; voorwaarschuwingswagens met Variabel Message Signs (VMS) Datum 22 september 2011 Status Definitief v1. Toepassingscriteria rijdende afzetting; voorwaarschuwingswagens met Variabel Message Signs (VMS) Datum 22 september 2011 Status Definitief v1.0 Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en

Nadere informatie

Stadsbrug. Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen.

Stadsbrug. Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen. Stadsbrug Verkeerskundig onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties aan weerzijden van de Stadsbrug in Kampen 1 augustus 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling

Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Delftsestraatweg - Laan der zeven linden Onderzoek naar functioneren verkeersregeling 22 januari 2008 ........................................................................................

Nadere informatie

Kruispunt Oranjelaan Mecklenburglaan Laan der Verenigde Naties te Harderwijk

Kruispunt Oranjelaan Mecklenburglaan Laan der Verenigde Naties te Harderwijk Kruispunt Oranjelaan Mecklenburglaan Laan der Verenigde Naties te Harderwijk Onderzoek naar de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid Datum 23 december 2011 Status Concept Colofon Uitgegeven door In

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

Doorstroming naar het HN80 industrieterrein in Hoorn

Doorstroming naar het HN80 industrieterrein in Hoorn 3 Doorstroming naar het HN80 industrieterrein in Hoorn Verbetering van de verkeerslichtenregeling op de N506 - kruisingen Rijnweg, Willemsweg en Kernweg te Hoorn Datum 6 april 2009 Status Definitief Colofon

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005 Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

Toekomstvastheid A27 aansluiting Veemarkt

Toekomstvastheid A27 aansluiting Veemarkt Toekomstvastheid A27 aansluiting Veemarkt Een quickscan naar de toekomstvastheid van de verkeerslichtenregeling van aansluiting A27 - Veemarkt te Utrecht. Datum 23 juni 2010 Status Definitief Toekomstvastheid

Nadere informatie

Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2

Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2 Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2 11 december 2014 Alfred Kersaan operationeel verkeerskundige adviseur RWS Verkeer en Watermanagement Midden Nederland mijn achtergrond betrokken bij vanaf 2001 betrokken

Nadere informatie

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Vooraankondiging ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Datum 30 januari 2017 Status definitief Colofon Uitgegeven door InkoopCentrum

Nadere informatie

VRI-keten Julianaplein - Europaplein

VRI-keten Julianaplein - Europaplein VRI-keten Julianaplein - Europaplein Onderzoek naar quick-win maatregelen om de verkeersdoorstroming op de zuidelijke Ringweg van Groningen te verbeteren. Datum 24 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Specificatie (IDD) Beelden Bibliotheek. Nederlands Englisch RWS SG-RS RWS SG-AB. Versie

Specificatie (IDD) Beelden Bibliotheek. Nederlands Englisch RWS SG-RS RWS SG-AB. Versie Beelden Bibliotheek Nederlands Englisch RWS SG-RS RWS SG-AB Specificatie (IDD) Versie 2.1 2008.10.09 - Document: CDR000-000043-B.21-4S1-00 Version 2.1 Copyright 2008 ASTRIN All rights reserved Date Version

Nadere informatie

INFO-brief Knooppunt Muiderberg

INFO-brief Knooppunt Muiderberg INFO-brief Knooppunt Muiderberg Datum : 20 april 2017 Onderwerp : INFO-brief nr 4 Doc.nr. : SAAONE-COM-BRI-100085 Geachte heer, mevrouw, In opdracht van Rijkswaterstaat werkt bouwcombinatie SAAone aan

Nadere informatie

PROJECTGROEP A4: Capaciteitsuitbreiding van de Rijksweg A4 RAPPORT 3: Dwarsprofielen en bewegwijzering NAAM: Reyndert van Vliet. Inhoudsopgave...

PROJECTGROEP A4: Capaciteitsuitbreiding van de Rijksweg A4 RAPPORT 3: Dwarsprofielen en bewegwijzering NAAM: Reyndert van Vliet. Inhoudsopgave... December 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons de eerste nieuwsbrief over de realisatie Verbreding A1 Bunschoten-Spakenburg richting het Knooppunt Hoevelaken. Deze nieuwsbrief heeft het doel u te informeren

Nadere informatie

Evaluatie proeftrajecten 130 km/h. Niels Beenker (ARCADIS), Marcel Schoemakers, Bert van Engelenburg (Bureau Onderweg) Arnold van Veluwen (RWS-DVS)

Evaluatie proeftrajecten 130 km/h. Niels Beenker (ARCADIS), Marcel Schoemakers, Bert van Engelenburg (Bureau Onderweg) Arnold van Veluwen (RWS-DVS) Evaluatie proeftrajecten 130 km/h Niels Beenker (ARCADIS), Marcel Schoemakers, Bert van Engelenburg (Bureau Onderweg) Arnold van Veluwen (RWS-DVS) Inhoud Introductie Dynamax130 project Doel Evaluatie en

Nadere informatie

Arnhem Velperpoort. Datum 19 mei 2011 Status Definitief

Arnhem Velperpoort. Datum 19 mei 2011 Status Definitief Arnhem Velperpoort Datum 19 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

Van Foreestweg. Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties Van Foreestweg en Alexander Flemingstraat te Delft.

Van Foreestweg. Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties Van Foreestweg en Alexander Flemingstraat te Delft. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Van Foreestweg Onderzoek naar het functioneren van de verkeersregelinstallaties Van Foreestweg en Alexander Flemingstraat te Delft 14 november 2008 Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Analyse Zuidweg te Zoetermeer

Analyse Zuidweg te Zoetermeer Analyse Zuidweg te Zoetermeer Een onderzoek naar het instellen van een netwerkcoördinatie op de Zuidweg. Datum 23 augustus 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 28 november 2011 Betreft Landelijke uitrol snelheidsverhoging

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Datum 28 november 2011 Betreft Landelijke uitrol snelheidsverhoging > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012

Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012 Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012 Update bij eerder verschenen rapportage Blauwe brommers op fietspaden 2011 Samenvatting Snorfietsen rijden op de fietspaden in Amsterdam massaal nog steeds

Nadere informatie

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Frank Ottenhof Samenvatting Reizigers gaan steeds meer gebruik maken van apps en moderne in-car apparatuur om slim van

Nadere informatie

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Versmalde rijstroken Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Wie gele strepen op de weg ziet, denkt waarschijnlijk: werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor tijdelijke afzettingen

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart 1 Inhoud presentatie Verkeerslichtenregelingen in Nederland Groene Golf Team aanpak projecten voorbeelden van projecten overzicht

Nadere informatie

Leeuwarden Valeriusplein

Leeuwarden Valeriusplein 3 Leeuwarden Valeriusplein Advies verbetering doorstroming Datum 29 mei 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer

Nadere informatie

Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor

Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor Inhoud Samenvatting kruispunt 12 5 12 Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor 7 12.1 Inleiding 7 12.2 Observaties 12.3 Analyse 8 8 12.4 Maatregelen 9 12.5 Kosten 9 Bijlage

Nadere informatie