gratis beheer gratis 1 VISA-kaart gratis 2 bankkaarten gratis Maestro-functie gratis internetbankieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gratis beheer gratis 1 VISA-kaart gratis 2 bankkaarten gratis Maestro-functie gratis internetbankieren"

Transcriptie

1 gratis beheer gratis 1 VISA-kaart gratis 2 bankkaarten gratis Maestro-functie gratis internetbankieren (voor particulieren 01/12/2014) dec 14 een uitgave van het Verder in deze sprokkel: Condensatieketels worden verplicht Huispersoneel: nieuwe regeling vanaf 1 oktober 2014 Vlaamse renovatiepremie wordt belastingvermindering Wat met: wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen Een defecte straatlamp Uitvaartverzekering EPB-aangifte verplicht Stormschade op bouwwerven: wie draait op voor de kosten? Uitdoven cheque-gebruik Handgift is niet altijd transparant excuus Afschakelplan en de impact op uw brandverzekering Stopzetting protonfunctie Gewaarborgd inkomen: ook mogelijk voor werknemers Iedereen verplicht nieuw beleggersprofiel Beleg eenvoudig met Record Fund Opgelet voor misleidende s en telefoongesprekken Wat is een dading? Waarom rechtsbijstand Elektronische handtekening Nummerplaat voor bromfietsen verplicht KANTOOR LEENKNEGT bvba Canadalaan Passendale tel 051/

2 Condensatieketels worden verplicht Gemiddeld bespaar je 30% op je energiefactuur door je oude cv-ketel te vervangen door een condensatieketel. Vanaf 26 september 2015 wordt de Europese Ecodesign-richtlijn van kracht waardoor de verkoop van condenserende aardgas- en stookolieketels de standaard zal worden in België. Wie een condensatieketel laat plaatsen door een erkend installateur, heeft in bepaalde gevallen recht op een verlaagd BTW-tarief van 6%. Huispersoneel: nieuwe regeling vanaf 1 oktober 2014 Elke burger die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties ongeacht de omvang van overwegend manuele aard (kuisen, strijken, wassen, tuinhulp, ), wordt vanaf nu als werkgever beschouwd en dient dus sociale bijdragen te storten aan de RSZ. Voor huispersoneel dat occasionele arbeid verricht, voorziet het KB een vrijstelling van sociale zekerheid. Met occasionele arbeid wordt sinds 1 oktober beschouwd: De activiteiten verricht ten behoeve van het huishouden van de werkgever of zijn gezin. Met uitzondering van manuele huishoudelijke activiteiten Voor zover de werknemer deze occasionele activiteiten binnen deze huishouding niet beroepsmatig en geregeld ontplooit, en voor zover de activiteiten niet meer dan 8 uur per week bij één of meerdere werkgevers bedragen. Wat staat er te doen? Men dient zich in te schrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Er dient aangifte te worden gedaan van alle personeel dat wordt tewerkgesteld via de Dimona-aangifte Ieder kwartaal moet een aangifte aan de RSZ worden bezorgd (Dmfa) Men moet de nodige sociale bijdragen storten aan de RSZ Er moet een arbeidsongevallenverzekering worden afgesloten Let op: dit besluit is op 1 oktober 2014 in werking getreden en voorziet geen enkele overgangsbepaling. Arbeidsprestaties die worden betaald met dienstencheques vallen niet onder deze wetgeving. Vlaamse renovatiepremie wordt belastingvermindering. Sinds 2007 kan een premie worden aangevraagd voor renovaties van meer dan euro. Afhankelijk van het inkomen bedraagt die tot 30% van de investeringskost, met een plafond van euro. Door de jaren heen werd wel het aantal werken beperkt dat voor de premie in aanmerking komt. De premie wordt nu grondig hervormd. Ze zal niet langer worden uitbetaald in de vorm van een subsidie, maar als belastingvermindering worden gespreid over drie jaar. De voorwaarden en bedragen blijven hetzelfde, maar de uitbetaling wijzigt dus vanaf 1 november Gebruikt u al de GRATIS zichtrekening van RECORD-bank? Nee Kom dan vlug langs en betaal voortaan niets meer voor verrichtingen, 2 bankkaarten en 1 VISA-kaart U krijgt er GRATIS thuisbankieren bovenop

3 Zijn wij juridisch ingedekt als dit in onze zaak hangt? U krijgt dagelijks heel wat volk over de vloer in uw zaak. En een ongeluk is vlug gebeurd, hoezeer u ook tracht om dat te voorkomen. Een klant glijdt uit op een pas gepoetste vloer, of een leverancier struikelt over een trapje Omdat u niet voor alle letsels wil opdraaien, hangt er in uw zaak een bordje met Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Maar bent u daarmee juridisch ingedekt? Een bordje om uw klanten en andere bezoekers attent te maken op hun verantwoordelijkheid bij ongevallen, is zeker nuttig als het aan de ingang van uw zaak hangt. Een bordje dat verder weg in uw zaak hangt, is niet rechtsgeldig. Gebeurt er effectief een ongeval in uw zaak, dan kan u die waarschuwing aanhalen om u te verdedigen. Maar zo n bordje alleen volstaat niet om alle verantwoordelijkheid van u af te schuiven. Een defecte straatlamp? Een goede straatverlichting draagt bij tot de verkeersveiligheid én het veiligheidsgevoel in je buurt. Ontdek je een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door via of via het gratis nummer Ze herstellen het defect zo snel mogelijk. Uitvaartverzekering Een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering is een verzekering die ervoor zorgt dat de kosten van een uitvaart gedekt worden. Naargelang de aanbieder van de uitvaartverzekering en het type polis, kunnen er nog extra diensten inbegrepen zijn, zoals telefonische opvang, in orde brengen van administratieve rompslomp of psychologische bijstand. Bij DELA bepaal je zelf het bedrag dat je voor de uitvaart wil voorzien. Vervolgens bepaal je de leeftijd tot dewelke je wenst te betalen. Je bent echter wel levenslang verzekerd. Met die gegevens wordt dan een maandelijkse, jaarlijkse of éénmalige premie bepaald. Je kiest dus zelf voor de premie die het best past bij je budget. Het geld blijft vaststaan tot het moment van overlijden. Als je uitvaart minder kost dan het verzekerde bedrag, betaalt DELA het saldo volledig terug aan de door de verzekerde aangeduide begunstigde(n). EPB-aangifte verplicht (EPB = EnergiePrestatie en Binnenklimaat) Bij renovaties waarvoor je vanaf 1 januari 2015 een bouwaanvraag of melding indient, zijn naast de bestaande eisen voor isolatie en ventilatie ook nieuwe EPB-eisen voor installaties verplicht. Misschien ook al gemerkt: wij zijn volop aan het werken aan een VOLLEDIG VERNIEUWDE WEBSITE. Neem binnenkort zeker een kijkje op

4 Stormschade op bouwwerven: Wie draait op voor de kosten? Stel, u heeft een nieuw bedrijfsgebouw in de steigers staan dat door hevig stormweer wordt beschadigd (omgewaaide puntgevels, losgekomen dakpannen, ) nog voor het is afgewerkt en opgeleverd. Wie draait in dat geval op voor de extra kosten: de bouwfirma of u als klantondernemer? Werden de werken nog niet opgeleverd, dan draait de bouwfirma op voor de kosten. Enkel wanneer de oplevering van een instapklaar gebouw, ondanks aanmaningen van de bouwfirma, nog niet is gebeurd door uw schuld als klant, zal u zelf de rekening moeten betalen. Maar meestal komt u er als klant dus met de schrik van af. Een bouwfirma kan zich overigens verzekeren om dat soort risico s het hoofd te bieden en zal de herstelling dus voor haar rekening nemen als er geen betwisting is over de oorzaak. Het is uiteraard mogelijk dat de werken aan uw gebouw daardoor vertraging oplopen, waardoor u eventueel pas later uw nieuwe bedrijfspand kan betrekken. Is de oorzaak van die vertraging stormschade, dan geldt hier het wettelijke principe van overmacht en kan u in principe geen tegemoetkoming eisen voor de vertraging, die zich geheel buiten de wil en de verantwoordelijkheid van de bouwfirma om voordeed. Uitdoven cheque-gebruik In de loop van 2015 worden de regels voor het gebruik en incasseren van cheques bij Recordbank aangepast en verstrengd. Zo worden cheques in andere munten dan USD, GBP of EUR niet meer aanvaard indien de tegenwaarde kleiner is dan 300 euro. Vanaf 1 april 2015 worden de regels nog verstrengd. Zo zullen alle buitenlandse cheques pas na 3 tot 4 weken op de rekening van de klant gecrediteerd worden omwille van extra controles die de bank moet uitvoeren. Voor binnenlandse cheques, kleiner dan euro, zal de rekening na ongeveer 5 dagen gecrediteerd worden. Particulieren zullen vanaf die datum ook geen cheques meer kunnen bestellen. Notarissen zullen ook het gebruik van cheques afraden en zoveel mogelijk aansturen op overschrijving. Handgift is niet altijd een transparant excuus. Een hand- of bankgift is een schenking van roerende goederen waarop geen schenkingsrechten worden betaald. Bij een dergelijke bank- of handgift speelt de driejarige termijn. Concreet betekent dit dat het geld geacht wordt nog deel uit te maken van de nalatenschap (en er dus successierechten op verschuldigd zijn) als de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de handof bankgift (aangetekende brieven) De fiscus gaat ervan uit dat de goederen die de overledene ontvangen heeft in de drie jaar voor zijn overlijden, nog aanwezig zijn in zijn vermogen op de dag van zijn overlijden. Als onafhankelijk makelaar Vergelijken wij de waarborgen en tarieven en kiezen voor u de beste oplossing!

5 Afschakelplan en de impact op uw brandverzekering. Het algemeen principe van de maatschappijen is als volgt: schade als rechtstreeks gevolg van de stroomonderbreking wordt niet gedekt want: Het betreft voorzienbare en aangekondigde schade en geen accidentele schade. De specifieke dekkingen (inwerken van elektriciteit, temperatuurschommelingen) dekken niet de stroomonderbreking (bv. Sectorpanne), maar wel de schade verbonden aan een inwerking van elektriciteit (bv. overspanning). Zijn bijvoorbeeld niet gedekt: Ontdooiing van goederen als gevolg van de afschakeling: dit risico is echter redelijk beperkt voor particulieren, gezien de onderbrekingen a priori niet lang genoeg zullen duren om dit risico te creëren (maximum voorziene duur 3 uur). Verlies van informaticagegevens gekoppeld aan de stroomonderbreking. Dekking indirecte schade: maatschappijen dekken de indirecte schade wanneer het gaat om een gedekt risico door het contract en waarvoor de schade onvoorzienbaar is voor de verzekerde. Voorbeelden: Inwerking van elektriciteit: overspanning bij het opnieuw in werking stellen van het netwerk, dat schade veroorzaakt aan de toestellen (TV, hifi, computer, alarm, elektrische huishoudtoestellen ). Het kan zijn dat het opnieuw in werking stellen van een netwerk een stroomtoevloed creëert waarbij de elektrische installaties worden aangetast en veel toestellen worden beschadigd. Stopzetting protonfunctie Na bijna 20 jaar wordt de Proton-functie eind 2014 officieel stopgezet. Sleutelmomenten: Sinds 30 september 2014 is het niet meer mogelijk om Proton op te laden Betalen met Proton kan uiterlijk tot 31 december 2014 Staat er nog geld op de kaart? Je moet het saldo opgebruiken tegen eind Rest er daarna nog een saldo, dan kan u de terugbetaling aanvragen via uw bankkantoor. Gewaarborgd inkomen: ook mogelijk voor werknemers Iedereen loopt het risico op een ernstig ongeval of een periode van ziekte waardoor hij of zij al of niet tijdelijk niet kan werken. In die periode val je terug op de tussenkomst van de mutualiteit. Deze tussenkomst is een stuk lager dan het inkomen dat je verwerft uit je beroepsactiviteit. Ook als werknemer kan je daarvoor een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Bij periodes van arbeidsongeschiktheid krijg je op die manier nog een uitkering bovenop deze die je van de mutualiteit ontvangt waardoor je je levenstandaard toch op peil kan houden. Contacteer ons gerust indien je meer informatie wenst of voor offerte. Onze service: ook buiten de kantooruren!

6 Iedereen verplicht nieuw beleggersprofiel Dat is een profiel dat bepaalt welk type belegger u bent. U beantwoordt daarvoor verschillende vragen. Die gaan over uw kennis over beleggingsproducten, uw financiële situatie, hoelang u wilt beleggen en uw houding tegenover risico Een eigen beleggersprofiel heeft tal van voordelen: Duidelijkheid: u weet welke belegging bij u past. U bent zeker dat u de voorgestelde risico s kunt dragen. Bewuste keuze: u kiest geen belegging in het wilde weg. U kent het product. U bent zich bewust van de vooren nadelen. Uw keuze is weloverwogen. Op maat: uw belegging is volledig afgestemd op uw behoeften van dat moment. Beleg eenvoudig met Record fund U wilt beleggen maar u houdt het graag eenvoudig en goedkoop? Dan is Record Fund iets voor u. Een gemengd indexfonds een bevek naar Belgisch recht dat perfect de marktevolutie volgt. Eenvoudig en transparant: U belegt namelijk in indexfondsen die het potentieel rendement van de markt weerspiegelen.. U hoeft dus niet om te kijken naar de evolutie van uw aandelen, obligaties of fondsen. Lage kosten: Record Fund is zo gecreëerd dat de kosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. De manier waarop het fonds belegt, laat toe de kosten minimaal te houden. Gespreid risico: door gespreid te beleggen in een brede waaier aan markten, legt u niet alle eieren in één mand. Op uw maat: u kiest zelf uw beleggingstype, hoeveel u belegt en wanneer u uit het Record Fund stapt. Grote bedragen hoeven niet. Vanaf 25 euro kunt u al starten. 2 formules Huidige samenstelling evenwichtig Kies voor een gespreide portefeuille met voornamelijk obligatie-indexen. dynamic U gaat voor potentieel meer rendement, ook al staat daar iets meer risico tegenover. Daarom belegt u voornamelijk in aandelen-indexen Aandelen: 31% Aandelen: 74% Obligaties: 69% Obligaties: 11% Andere: 0% Andere: 15%

7 Opgelet voor misleidende s en tefefoongesprekken! Wat is phishing? Phishing is een vorm van bedrog waarbij gebruik gemaakt wordt van bedrieglijke e- mails. Die mails lijken afkomstig te zijn van een financiële instelling, een overheid of een persoon die u kent, maar niets is minder waar: de identiteit (het merk, het logo) van die instanties wordt misbruikt om persoonlijke, vertrouwelijke of zelfs financiële informatie van klanten te ontfutselen. Sinds kort zijn er misleidende mails in omloop waarin gevraagd wordt om uw Record-account te verifiëren. In die misleidende mails wordt u doorverwezen naar een valse login-pagina van Op die valse login-pagina wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens in te geven. Eventjes later wordt u gebeld, zogezegd vanwege de Helpdesk, om bepaalde handelingen te doen met uw Record-kaartlezer/digipass. Die handelingen stellen de criminelen in staat in te loggen op uw naam en vervolgens geld over te schrijven. Geef dus nooit uw vertrouwelijke gegevens door via mail of telefoon. Dat geldt ook voor de cijfercombinaties (RESPONSE) die via de kaartlezer of via de digipass worden gegenereerd. Tips: Log in op via Geef nooit persoonlijke informatie door via telefoon Geef nooit een code (response, pin-code, etc) door via telefoon Voorbeeld van misleidende mail Wat is een dading? Een dading is een overeenkomst waarmee partijen definitief een einde stellen aan de gevolgen van een geschil. Door de ondertekening van de dading bevestigt het slachtoffer van het schadegeval volledig vergoed te zijn voor alle schade en geen andere vergoedingen meer te zullen vorderen voor huidige of toekomstige schadeposten met betrekking tot hetzelfde schadegeval.

8 Waarom rechtsbijstand? U veroorzaakt ongewild een ongeluk. De geleverde goederen zijn niet in orde. U wordt vervolgd voor een snelheidsovertreding. U hebt een conflict met uw auto- of brandverzekeraar. De verhuisdienst beschadigt uw nieuwe woning. U hebt een meningsverschil met uw werkgever of werknemer. Hoe dwingt u in zulke situaties uw rechten af? Hoe begint u aan uw verdediging? En hoeveel kost het? De rechtsbijstandsmodules in optie zijn meestal beperkt. Een uitgebreide, onafhankelijke rechtsbijstandspolis biedt meer flexibiliteit, ruimere waarborgen en hogere vergoedingen. Elektronische handtekening Op 23 juni 2014 voerde Record Bank de elektronische handtekening in voor documenten op kantoor. Sinds dan ondertekent u uw verrichtingen in de Record-kantoren met uw Record-bankkaart. U controleert of de referentie op het document dat u elektronisch moet ondertekenen dezelfde is als de referentie op de kaartlezer. 1. U geeft uw pincode in om uw verrichting te ondertekenen. 2. Na afloop ontvangt u van uw Record-bankier een kopie met de details van uw verrichting. Bent u uw Record-bankkaart vergeten? Dan kunt u uw verrichtingen ook ondertekenen met uw identiteitskaart. Daarvoor hebt u de bijbehorende pincode nodig. Tip: de makkelijkste manier om uw verrichtingen te ondertekenen? Met uw gratis Record-bankkaart. Hebt u er nog geen? Vraag er dan snel één aan bij uw Record-bankier. Nummerplaat voor bromfietsen verplicht. Sinds 31 maart 2014 is de inschrijving van nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers verplicht. Deze bromtuigen moeten een nummerplaat dragen als ze op de openbare weg komen. Ook voor een tweedehandse bromfiets moet een nummerplaat aangevraagd worden, als deze ooit door een vorige eigenaar al werd ingeschreven. Er verandert niks voor bromfietsen en lichte vierwielers die al voor 31 maart 2014 in gebruik zijn. Deze zullen wellicht in een latere fase een nummerplaat moeten aanvragen. Bromfietsen of algemener gesteld voertuigen die een maximum snelheid van 45km/u voeren, kunnen vanaf nu dus ook geflitst worden (bijvoorbeeld in een zone 30). En ook een eerste visuele controle op het opfokken wordt eenvoudiger. Verzekeren aan de kant van de klant Dat is onze kant!

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst D.V.L.S. Kantoor D hooge de veilige keuze voor uw toekomst 1 Heidebloemstraat 70 bus 9 9100 Sint-Niklaas Erkende onafhankelijke verzekeringsmakelaars Onafhankelijke kredietmakelaars Beleggingen Personal

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie