Leegstand treft SPECIAL oktober 2011 Binnenlands Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leegstand treft SPECIAL. 22 28 oktober 2011 Binnenlands Bestuur"

Transcriptie

1 SPECIAL KANTOREN > Ontwikkelaars, beleggers, bouwers en gemeenten zijn rijk geworden van de kantorenbouw. Nu de leegstand dramatische vormen aanneemt, is er geen geld voor een oplossing. Zo slagvaardig de partijen waren in de nieuwbouw, zo aarzelend zijn ze nu. ANDRÉ DE VOS Leegstand treft Het KPMG-gebouw in Amstelveen. Leeg. Het CBS-gebouw in Heerlen. Leeg. Het TNT-gebouw in Hoofddorp. Leeg. Tientallen gebouwen, honderden verdiepingen, zeven miljoen vierkante meter kantoorruimte in Nederland staat officieel leeg. En de werkelijke leegstand is nog veel hoger. We hebben meer kantoorruimte dan we de komende 50 jaar nodig hebben, zegt ontwikkelaar Rudy Stroink. De leegstand heeft vele gedaanten. Verouderde gebouwen van m 2 die staan te verloederen. Spiksplinternieuwe kantoren langs de snelweg. Lege verdiepingen in nog verhuurde gebouwen. Het probleem blijft groeien. Een verdubbeling is al voorspeld. Zo gauw een huurcontract afloopt, kiest de gebruiker voor minder vierkante meters. 25 vierkante meter per werknemer is achterhaald. De werknemer werkt thuis, of is onderweg. De leegstand treft iedereen. Ontwikkelaars krijgen amper nog projecten van de grond. Beleggers maken verlies. Bouwers ontslaan mensen. De gemeenten verliezen op hun grondexploitatie en zien kantoorgebieden verloederen. De huurder lacht in zijn vuistje. Die kan steeds goedkopere contracten sluiten. In de stress Iedere partij weet de oplossing. Voor de ander. Gemeenten vinden dat beleggers hun bezit moeten afwaarderen, zodat andere bestemmingen financieel haalbaar worden. Marktpartijen willen dat de overheid geld beschikbaar stelt voor sloop en herontwikkeling. Alle partijen moeten met elkaar om de tafel gaan zitten, vinden de adviseurs. In het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren zijn alle partijen vertegenwoordigd. Maar het eens worden over de aanpak is niet eenvoudig. Voorzitter Hans de Jonge van het Actieprogramma liet zich onlangs in het Financieele Dagblad ontvallen dat bezitters van kantoren 7 miljard op hun kantoren zouden moeten afboeken. Op een totaal van 50 miljard. Iedereen schoot in de stress - De Jonge kreeg veel kritiek - maar aan de waarheid van zijn woorden twijfelt niemand. Toch gebeurt er niets. Gevolg: de kantoormeters staan te huur voor veel te hoge prijzen. En niemand wil erin. Tenzij met grote kortingen. En die zijn weer nergens terug te vinden in de boeken. De grote afwaardering zit er echt aan te komen, zegt René Klotz, voorzitter van makelaarsvereniging NVM Business. Dit probleem speelt sinds De situatie wordt voor veel beleggers nijpend. De lucht moet uit de markt. Dat gaat binnen nu en drie jaar gebeuren. De boel staat op springen. In het eerste kwartaal van dit jaar gingen 168 vastgoedbeleggers over de kop, eenderde meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Maar afwaarderen is niet voor iedereen makkelijk. Voor grote institutionele beleggers is de noodzaak er niet altijd, omdat zij relatief minder leegstand hebben en de pijn over oktober 2011 Binnenlands Bestuur

2 Frankemaheerd, Het voormalige hoofdkantoor van de Hema en de Bijenkorf in de Amsterdamse Bijlmermeer, staat voor 80 procent leeg. Corporatie Rochdale kocht de kantoorkolos op het hoogtepunt van de markt en is op zoek naar huurders. iedereen SAKE RIJPKEMA een groot aantal kantoren verdelen. Kleinere beleggers kunnen vaak niet afwaarderen. Dan krijgen ze de bank op hun nek. Afwaarderen gaat om spectaculaire bedragen. Corporatie Rochdale hield aan zijn commerciële avonturen de kantoorkolos Frankemaheerd in de Bijlmer over. Gekocht DE MAKELAAR René Klotz, directeur NVM Business: Maagdelijke grond uitgeven is voor gemeenten nog steeds te verleidelijk. Maar niet elke gemeente is het hart van de wereld. Veel van die kantoren blijven leeg. Maar het is te makkelijk om het probleem bij de overheid te leggen. Afwaarderen is noodzakelijk. Alleen weet niemand hoeveel een leegstaand kantoor waard is. Leegstaande kantoren worden niet verkocht. Het zou helpen als de wet toestaat dat je als eigenaar kunt afschrijven tot de grondwaarde in plaats van de WOZ-waarde. We moeten out of Gebruiker komt niet aan bod the box-denken. Creatieve oplossingen. Het DSB-gebouw leek onbruikbaar. Nu trekt de gemeente Medemblik erin. Maar het allerbelangrijkste wat me met z n allen moeten doen is de gebruiker in de discussie betrekken. Wat wil die? Die komt nu helemaal niet aan bod. voor 50 miljoen, nu minder dan de helft waard. Het staat voor 80 procent leeg. Afwaardering is slechts het begin van de oplossing. Een afgewaardeerd leeg pand blijft een leeg pand. Alleen wordt transformatie naar andere bestemmingen een stuk makkelijker; de huren kunnen immers omlaag. Als je een kantoor afwaardeert tot de helft van de waarde, wordt woningbouw rendabel, zegt Jean Baptiste Benraad van het Transformatieteam. Volgens Benraad kan bijna de helft van de leegstaande kantoorgebouwen een andere bestemming krijgen, met name woningbouw. Tegen de grond Benraads optimisme wordt niet door iedereen gedeeld. Er is tenslotte een grens aan hoeveel vierkante meters je kunt vullen met kinderdagverblijven, studentenwoningen en startende bedrijfjes. De meeste marktpartijen achten ander gebruik van kantoorgebouwen in maximaal 20 procent van de gevallen haalbaar. Blijft 80 procent over. Een klein deel kan worden gerenoveerd en weer worden verhuurd als kantoor, als de economie aantrekt. Maar het merendeel moet gewoon tegen de grond. Langs snelwegen, in buitenwijken. Pure kapitaalvernietiging. Op veel plaatsen is de enige op- Binnenlands Bestuur 28 oktober

3 SPECIAL SAKE RIJPKEMA Lege vierkante meters kantoorruimte. De grote afwaardering zit er aan te komen. lossing slopen en gras eroverheen, zegt Frank van Blokland, directeur van IVBN, de club van institutionele beleggers. Als beleggers bereid zijn om af te waarderen, moet de overheid - met name de gemeente - ook in actie komen. De markt heeft twee wensen. Het beperken van nieuwbouw en een duidelijke visie op bestaande kantoorgebieden. Van Blokland: Gemeenten moeten aangeven in welke gebieden ze nog kansen zien en welke gebieden ze afschrijven als kantoorlocatie. Dan gaan eigenaren hun knopen tellen, dan kunnen veranderingen op gang komen Grof geld Over hoe verlopen kantoorgebieden het beste kunnen worden aangepakt zijn markt en gemeente het eens. Minder monocultuur en een betere mix van wonen, werken, zorg en onderwijs. Dat vereist dat gemeenten flexibeler omgaan met bestemmingsplannen. Makkelijker (sloop) vergunningen afgeven. Maar er wordt meer van gemeenten verwacht. De gemeente moet de regierol nemen, partijen bij elkaar brengen, initiatieven opstarten, en als het even kan, financieren. De redenering van de markt: de gemeente heeft grof geld verdiend aan de verkoop van dure kantoorgrond, nu moet ze bijdragen om die grond weer om te zetten in iets anders. Zelfs al is het een parkje. De kans dat er geld van de overheid komt is klein. Het is er niet. Bovendien vinden gemeente, provincie en Rijk dat de markt zijn eigen problemen moet oplossen. De miljarden die nodig zijn voor de afwaardering gaan echt niet van de overheid komen, zegt de Heerlense wethouder Riet de Wit, lid van het Actieprogramma. Zij is voorstander van maatregelen om leegstand harder aan te pakken, bijvoorbeeld met een leegstandsbelasting. Die hebben ze in België ook. Moratorium Toch zijn overheden niet helemaal wars van een financiële bijdrage. Die zal dan met een omweg uit de zak van de marktpartijen moeten komen. Met name beleggers willen graag dat gemeenten hun nieuwbouwplannen flink bijstellen. Als alle kantoren die nu gepland zijn worden gebouwd, zakt de markt helemaal in elkaar. Maar een moratorium op nieuwbouw acht iedereen óók niet gewenst. Nieuwbouw moet kunnen, met mate. De nieuwbouw zou dan kunnen worden gecombineerd met financiering van sloop elders. Dat kan op verschillende manieren. De partij die nieuwbouw wil kan worden gedwongen de lege meters die hij achterlaat te slopen. Of geld te storten in een sloopfonds. Er leven ideeën om sloop mogelijk te maken door verhoging van de OZB voor verhuurde panden. Of zelfs een soort handel in sloopcertificaten voor kantoren. Op die manier betaalt de markt voor oktober 2011 Binnenlands Bestuur

4 DE ADVISEUR Jean Baptiste Benraad, Transformatieteam: Kantoren lenen zich voor veel andere doeleinden. Bouwtechnisch is transformatie vaak eenvoudig, omdat kantoren een flexibele plattegrond hebben. De oudere panden liggen vaak op locaties dicht bij het centrum, aantrekkelijk voor woningbouw. Je moet alleen iets doen aan strenge parkeernormen en geluidshinder. Als kantooreigenaren nu afwaarderen en transformeren naar woningbouw, kunnen ze over 10, 15 jaar hun bezit weer op- waarderen. Nu kost een leeg pand ze ook 15 euro per vierkante meter per jaar aan onderhoud en beveiliging. Gemeenten zijn helemaal niet klaar voor grootscheepse transformatie. Het is nu allemaal ad hoc. Er is amper kennis. Zorg dat je als gemeente een paar ambtenaren hebt die verstand hebben van transformatie. En laat die alle partijen bij elkaar brengen. Ook de toekomstige gebruikers. Dat kun je niet aan de markt overlaten. Kantoorbezitters hebben geen verstand van woningbouw. DE PROJECTONTWIKKELAAR Rudy Stroink, oprichter TCN: De leegstand is ook goed nieuws, kan louterend werken. We hebben minder ruimte nodig per werknemer, dat is efficiencywinst. Jonge, beloftevolle ondernemers kunnen goedkoop aan kantoorruimte komen. Die zitten niet te wachten op een glanzend nieuw gebouw, die willen een gezellige koffiehoek. Daar moeten ontwikkelaars op inspringen. We moeten niet bouwen we hebben voor de komende vijftig jaar genoeg kantoorruimte - we moeten diensten leveren. De ontwikkelaars die daar nu op inspelen, zijn de winnaars van straks. De overheid moet niet met de geldbuidel gaan zwaaien. Dan gaan de marktpartijen helemaal de kat uit de boom kij- ken. De overheid moet minder lief worden. Gemeenten moeten keihard handhaven. De eigenaar direct aanschrijven als er een ruit kapot Overheid moet minder lief worden is. En tegelijker creatiever en flexibeler zijn. Met bestemmingsplannen, bouwvoorschriften, fiscaliteit. Een visie ontwikkelen wat waar gewenst is en wat niet. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen opzetten die inkomsten uit nieuwbouw en uitgaven voor sloop verdelen. sloop van overtollige panden. Voorwaarde voor een dergelijke aanpak is dat gemeenten een restrictief nieuwbouwbeleid voeren en regionaal samenwerken. Met de provincie in een coördinerende rol. VNG en IPO brengen momenteel samen in kaart wat er aan nieuwbouw op de rol staat. Als je selectiever gaat nieuwbouwen, heb je regionale verevening nodig, zegt Ton Heeren van het IPO. Als een provincie aangeeft dat niet elke gemeente nieuw kan bouwen, moeten de inkomsten van de gemeente die dat nog wel mag regionaal worden verdeeld. Anders gaan gemeenten elkaar alsnog beconcurreren. Maar gemeenten zullen de leegstand van bestaande kantoren zelf moeten aanpakken, stelt Heeren. Daar kan de provincie hooguit een stimulerende rol vervullen. Het zwartepieten tussen marktpartijen en overheden wordt volgens Heeren geleidelijk minder. Er ontstaat samenwerking, creativiteit. Maar de cultuur DE WETHOUDER (IN DE RANDSTAD) Arthur van Dijk, Haarlemmermeer: Beleggers moeten in beweging komen, wij moeten faciliteren en initiatief nemen. In de Metropoolregio Ruimte voor nieuwbouw laten gaan we nog eens 3 miljoen m2 aan kantoren herontwikkelen of transformeren. We gaan met een fijne stofkam door ons gebied. Wat is cou- DE WETHOUDER (IN DE REGIO) Riet de Wit, Heerlen: Ons probleem is anders dan in de Randstad. Buiten de Randstad is amper op voorraad gebouwd. Wat bij ons leegstaat zijn de verouderde gebouwen. We zijn nu bezig met een plan voor het oude CBS-gebouw. Heel spannend. Omdat ook de woningbouw krimpt, is dat geen optie. Je kunt aan landbouw denken, kleine bedrijfjes. Zolang die monocultuur van kantoren maar rant en wat niet? Maar we kijken niet alleen gebouwen, maar ook op gebiedsniveau. Als we iets anders willen dan kantoren, passen we het bestemmingsplan aan. Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument van de gemeente. We willen de boel niet helemaal op slot gooien. Dan dreigt stilstand. We willen een internationale vestigingsplaats zijn. Dan moet je ruimte voor nieuwbouw laten. We kijken hoe we het geld van die nieuwbouw kunnen inzetten bij de aanpak van de leegstand elders. wordt doorbroken. In de leegstandsdiscussie draait elke partij om zijn eigen kuiltje. Er is wel wat beweging. Wij proberen in Zuid- Limburg samen afspraken te maken. Wat komt waar. Gemeenten worden tegen elkaar uitgespeeld, maar we moeten elkaar niet beconcurreren met nieuwbouw, dan trekken we elkaar leeg. De samenwerking staat nog in de kinderschoenen. Binnenlands Bestuur 28 oktober

5 van blind financieren en nieuwbouw is niet zomaar verdwenen. De Metropoolregio Amsterdam is bezig met regionaal kantorenbeleid. Er wordt gesneden in de nieuwbouwplannen. Er is volgens wethouder Arthur van Dijk van Haarlemmermeer de afgelopen vijf jaar 3,5 miljoen m 2 aan plannen geschrapt en vierkante meter kantoor uit de markt gehaald. Dat laatste cijfer is overigens vrij zacht. We hebben geen regionaal vereveningsfonds. We onderzoeken of de partij die een nieuw pand in deze regio neerzet een bijdrage kan leveren aan een herstructureringsfonds. In eerste plaats op Metropoolniveau, maar landelijk zou nog beter zijn. Maar het Rijk houdt afstand. Fiscale maatregelen om leegstand tegen te gaan, acht minister Schultz van Haegen niet echt nodig. De decentrale overheden moeten het probleem samen met de markt oplossen. Een denkfout, vindt ontwikkelaar Stroink. Gemeenten en provincies hebben de afgelopen twintig jaar juist alles laten gaan. < DE BELEGGER Frank van Blokland, directeur IVBN: Als we niets doen, komt de kantorenmarkt in een neerwaartse spiraal. Dan dalen de huren nog verder en gaan veel meer partijen omvallen. We moeten de nieuwbouw beperken. Niet met een nieuw pand een ander pand in de regio leegtrekken. Dat is kapitaalvernietiging. Met transformatie alleen komen we er niet. Dat is een oplossing voor hooguit 15 tot 20 procent van de kantoren. Het is verschrikkelijk kostbaar. Dat betekent dat voor veel kantoren gewoon niets terugkomt. Gemeenten moeten daar niet te bang voor zijn. Een eigenaar van een leegstand kantoor gaat echt geen miljoenen planschade claimen. Beleggers moeten de pijn nemen. Er gaan partijen bezwijken aan de leegstand. Als we beginnen met de panden die al meer dan 3 jaar leegstaan, zijn we al een heel eind. Eigenaren accepteren nu al dat er 15 tot 25 procent van hun bezit leegstaat. We hoeven niet naar de Partijen bezwijken aan leegstand overheid te kijken. Een landelijk opkoopfonds is niet reëel. Gemeente en provincie moeten keuzes maken. Waar zijn kansen, wat is kansloos. Dat biedt individuele eigenaren duidelijkheid over de toekomst van hun pand. Als die regie en sturing er is kunnen we regionale sloopfondsen inrichten, betaald door de bestaande eigenaren. We moeten af van de verkeerde automatismen, altijd maar nieuw bouwen. In Amstel III brandde een kantoorpand af. Is gewoon weer teruggebouwd. Terwijl er 30 procent leegstand in het gebied is. Dat pand had plat gemoeten. Zo laten we kansen lopen. ADVERTENTIE Binnenlands Bestuur 28 oktober

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Inhoud 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 4 3 Context 6 4 Aanpak kantoren transformatie

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

De gebouwen van de toekomst staan er al

De gebouwen van de toekomst staan er al Bron: www.gebiedsontwikkeling.nu Door: Wendy Braanker De gebouwen van de toekomst staan er al Praktijkbericht, 6 april 2015. Herbestemming van oude bedrijfspanden in Amersfoort Het gaat om vijf plekken

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

NU DE STAD! bedrijvig, levend en groen

NU DE STAD! bedrijvig, levend en groen NU DE STAD! bedrijvig, levend en groen 1 Het Paleiskwartier in Den Bosch is een succesvol voorbeeld van binnenstedelijke (her)ontwikkeling. Sinds eind jaren 90 wordt in Paleiskwartier gewerkt aan de transformatie

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen * Stand van zaken in de Nederlandse economie * Waarom sparen én beleggen belangrijk is * Nederlandse woningmarkt herrijst langzaam uit zijn as Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen nog altijd

Nadere informatie

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein o k tob e r 2 0 0 9 PER k r a n t Metafoor Krant is een uitgave van de Metafoor Groep en verschijnt tweemaal per jaar. pa g 3 Utrecht behoudt haar dynamiek pa g 8 CPO biedt nieuwe woonkansen pa g 1 4 Transformatie

Nadere informatie

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG juni 2013 Uitgevoerd door STEC Groep in opdracht van

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Ocom en Leaseweb van hok bij Sara tot multinational

Ocom en Leaseweb van hok bij Sara tot multinational Zwinkels en Rosenthal boekten succes met personeel Ocom en Leaseweb van hok bij Sara tot multinational Uit duizenden bedrijfjes die eind vorige eeuw hun geluk zochten op de Nederlandse hostingmarkt kwam

Nadere informatie

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN Een onderzoek naar mogelijkheden om boventallig personeel te behouden voor het primair onderwijs november 2012 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN NR. 2 2011 het ONDERNEMERS DRECHTSTEDEN B E L A N G Kansen voor het grijpen Prachtjaar voor de boeg Bye bye chaos, welkom overzicht In regen en zonneschijn Zonder vrije concurrentie creëer je een economie

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

4 OP EEN RIJ. Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam. met

4 OP EEN RIJ. Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam. met 7 4 OP EEN RIJ met Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam Dwire heeft vier architecten vijf vragen gesteld 1 Corinne Schrauwen Abken Schrauwen Architecten Misschien een beetje

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie