J A A R 0 B E R I C H T 8 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R 0 B E R I C H T 8 1"

Transcriptie

1 JAAR0 BERICHT8 1

2

3 JAAR0 BERICHT8

4 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM

5 HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van der Moolen Holding N.V. Van der Moolen Holding N.V. is ingeschreven in het Bezoekadres Keizersgracht 307, Handelsregister van de Kamer van Koophandel te 1016 ED Amsterdam Amsterdam onder nummer the Netherlands Postadres Postbus GJ Amsterdam the Netherlands Telefoon Fax Website Locaties Nederland Zwitserland Van der Moolen Effecten Specialist B.V. Van der Moolen Effecten Specialist B.V., Swiss Branch, Zug Van der Moolen Financial Services B.V. Telefoon Telefoon Fax Fax Verenigd Koninkrijk VDM Global Markets Limited Telefoon Curvalue II B.V. Curvalue III B.V. Telefoon Van der Moolen Derivatives Limited Fax Telefoon Fax Duitsland Van der Moolen Effecten Specialist B.V., Cologne Branch Verenigde Staten van Amerika Telefoon VDM Capital Markets, LLC Fax Telefoon Fax Italië VDM Institutional Brokerage, LLC Van der Moolen Financial Services B.V., Italian Branch Telefoon Telefoon Fax Fax 3

6 INHOUDSOPGAVE Brief van de Voorzitter 5 Van der Moolen in hoofdlijnen 6 Kerncijfers 6 De vennootschap 7 Operationele structuur 8 Belangrijkste operationele gebeurtenissen Belangrijkste financiële gebeurtenissen Strategische managementprioriteiten Belangrijke data 2009 en Bericht van de Raad van Commissarissen 10 Samenstelling van de Raad van Commissarissen 10 Samenstelling van de Committees 10 Bijeenkomsten van de Committees 12 Beloningsbeleid 13 Jaarrekening 13 Balans 21 Kasstroom 22 Vooruitzichten 23 Verklaringen 23 Corporate Governance 24 Inleiding 24 Corporate Governance Code 25 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 25 Statuten 26 Aandelenkapitaal 26 Raad van Commissarissen 28 Directie 30 Beloningsbeleid 31 Beloningsrapport van de Directie Externe accountant 34 Risicobeheersing en -controle 34 Verslag van de Directie 16 Samenstelling van de Directie 16 Groepsstrategie 16 Resultaat over het jaar 16 Overige informatie 38 Aandeelhoudersinformatie 38 Verklarende woordenlijst 39 Dit jaarbericht geeft een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen bij Van der Moolen over het boekjaar Dit jaarbericht is derhalve geen Nederlandse vertaling van het in het Engels geschreven jaarverslag Voor het jaarverslag 2008 (Engels) wordt u graag naar de website verwezen. De financiële cijfers die in dit jaarbericht gepubliceerd worden zijn met de grootste zorg samengesteld. Bij mogelijke onduidelijkheden of twijfel, als gevolg van de vertaling van het Engels naar het Nederlands, melden wij dat het op voornoemde website gepubliceerde jaarverslag 2008 (Engels) altijd leidend is. Op dit jaarbericht is geen accountantscontrole toegepast. Indien er in dit jaarbericht melding wordt gemaakt van het jaarverslag of de jaarrekening, dan wordt bedoeld het jaarverslag respectievelijk de jaarrekening over het boekjaar 2008 zoals deze in het Engels zijn gepubliceerd op de website In dit verslag zal soms gemakshalve de uitdrukking Van der Moolen, VDM, de groep, of de vennootschap gebruikt worden wanneer bedoeld wordt Van der Moolen Holding N.V. en/of een, enkele of al haar dochterondernemingen in het algemeen. De uitdrukking VDMS of VDM Specialists zal soms gemakshalve gebruikt worden wanneer bedoeld wordt Van Der Moolen Specialists USA, LLC. Alle uitspraken omtrent onze toekomstige financiële stand van zaken, resultaten van operaties en business strategie, plannen en doelstelling zijn toekomstgericht. Uitspraken waarin de woorden voorzien, geloven, van plan zijn, schatten, verwachten, hopen en soortgelijke woorden voorkomen, zijn toekomstgericht. Specifiek zijn de volgende zaken van nature toekomstgericht: uitspraken omtrent strategie en managementdoelstellingen; lopende of potentiële acquisities; lopende of potentiële rechtszaken en onderzoeken van rechtswege, inclusief rechtszaken en onderzoeken met betrekking tot specialist trading in de Verenigde Staten; toekomstige opbrengstenbronnen, de effecten van veranderende of prospectieve veranderingen in de regelgeving of structuur van aandelenbeurzen waarop onze deelnemingen opereren; en trends in resultaten, performance, prestaties of omstandigheden in de markten waarin wij opereren. Deze toekomstgerichte uitspraken brengen risico s, onzekerheden en andere factoren met zich mee, die ten dele niet door ons beheerst kunnen worden, en die mogelijk de oorzaak zijn dat onze resultaten, performance, prestaties en omstandigheden in de markten waarom wij opereren afwijken, zelfs materieel, van de door ons geuite of impliciete toekomstgerichte uitspraken. Wij waarschuwen u om niet onvoorwaardelijk te steunen op deze toekomstgerichte uitspraken, die slechts de mening van het management op de datum van dit jaarbericht weergeeft. Wij hebben geen verplichting om deze toekomstgerichte uitspraken te herzien. 4 JAARbericht 2008 VDM

7 BRIEF VAN DE VOORZITTER Aan onze aandeelhouders Zoals voor de meeste ondernemingen actief op de financiële markten was 2008 voor Van der Moolen een jaar met wisselende resultaten. De handelsactiviteiten op de Europese markten, onze kernactiviteit, lieten een sterke performance zien en solide groeicijfers voor wat betreft opbrengst en resultaat. De ontwikkelingen op de financiële markten in de Verenigde Staten toonden aan dat Van der Moolen er goed aan heeft gedaan haar Amerikaanse Specialist-activiteiten eind 2007 te staken. Zonder deze beslissing zou ons verlies aanzienlijk groter zijn geweest. het gezien de huidige marktomstandigheden niet opportuun is onze activiteiten op de Aziatische markt uit te breiden. We zullen de komende tijd voorzichtig moeten zijn bij het overwegen van nieuwe activiteiten. In 2009 zullen de Europese handelsactiviteiten onze kern blijven vormen. We beschikken over sterke posities op Europese markten die solide en winstgevende resultaten hebben laten zien ondanks uitdagende omstandigheden. Daarnaast zullen we ons speciaal toeleggen op VDM Institutional Brokerage en de verdere uitbouw van VDM Global Markets. Van der Moolen is door de kredietcrisis niet zo hard getroffen als banken en andere ondernemingen actief in de financiële dienstverlening. Het spraakmakende (dreigende) faillissement van o.a. AIG, Bear Stearns en Lehman Brothers had weinig rechtstreekse gevolgen voor onze financiële situatie. Het zorgde echter wel voor flinke veranderingen in het klimaat waarin wij zakendoen. De genoemde ontwikkelingen zullen van invloed zijn op onze toekomstige activiteiten. Op financieel gebied zijn wij door de strengere financieringsvoorwaarden genoodzaakt onze leverage bij handelsposities te verminderen, en de marges zullen onder grotere druk komen te staan. Daarnaast krijgen we waarschijnlijk ook te maken met grote wijzigingen binnen het regelgevingskader dat op ons van toepassing is. Zo heeft de versnelde invoering van regels voor short selling al grote nadelige gevolgen gehad voor onze handelsactiviteiten, vooral in de Verenigde Staten. Als financiële handelsonderneming bevinden wij ons in een lastig parket. We zijn momenteel weliswaar niet onderworpen aan het scherpe toezicht en de financiële druk uitgeoefend op banken, maar dat neemt niet weg dat wij deel uitmaken van een markt die gegarandeerd nauwlettend in de gaten zal worden gehouden. In dit verband kunnen we niet anders dan minder ambitieus zijn met betrekking tot het opstarten van nieuwe activiteiten. We geloven dat de stappen die we hebben genomen en nog zullen nemen de aandeelhouderswaarde positief zullen beïnvloeden. Niettemin zullen we onze koers bijstellen als dat in het belang is van de aandeelhouders - het niet laten doorgaan van de GSFS-transactie eerder dit jaar is hier een voorbeeld van. We verwachten dat 2009 vele uitdagingen met zich mee zal brengen. Het is moeilijk te voorspellen op wat voor manier en in welke mate de opbrengsten en resultaten door de marktomstandigheden beïnvloed zullen worden. We zijn derhalve niet in staat een verwachting voor geheel 2009 te geven. Niettemin zijn we ervan overtuigd dat onze kernactiviteiten sterk genoeg zijn om op de lange termijn voor een positieve ontwikkeling te zorgen. Amsterdam, 9 april 2009 Richard E. den Drijver Kijken we terug, dan wordt duidelijk dat we vorig jaar een te positief beeld hadden van de mogelijkheden voor nieuwe activiteiten. Wat betreft OnlineTrader hebben we de benodigde investering en inspanning onderschat om een marketing- en backofficeorganisatie op te zetten waarmee wij onze doelen in dit marktsegment zouden kunnen verwezenlijken. We zijn er inmiddels ook van overtuigd dat BRIEF VAN DE VOORZITTER 5

8 VAN DER MOOLEN IN HOOFDLIJNEN KERNCIJFERS Bedrijfsresultaten* (x miljoen) Opbrengsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 147,3 101,9 53,4 13,7 15,9 Bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (4,8) 2,9 12,5 (5,2) (6,4) Winst / (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (13,0) (89,5) (11,9) 5,8 4,2 Winst / (verlies) (15,5) (89,8) (76,7) 12,9 21,9 Balans (x miljoen) Handelswerkkapitaal 1.330,7 675, ,8 219,4 83,8 Liquide middelen 430,7 265,6 217,9 304,3 218,8 Totaal activa 1.847, , ,0 731,3 493,1 Schulden exclusief bankschulden en preferente financieringsaandelen 0,6 50,1 104,8 146,8 134,6 Totaal eigen vermogen 67,0 118,5 220,0 232,1 260,8 Kengetallen Liquiditeit van activa 95% 90% 91% 72% 61% Gearing 1% 42% 48% 63% 52% Gewone aandelen Aantal uitstaande aandelen op balansdatum Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen ter vaststelling van de winst per aandeel Winst / (verlies) per aandeel ter beschikking van gewone aandeelhouders (in ) (0,47) (1,96) (1,74) 0,29 0,32 Beurskoersen en volume van het aandeel op NYSE Euronext Hoogste koers (in ) 5,48 4,69 9,13 6,57 8,14 Laagste koers (in ) 1,82 2,74 3,94 3,75 4,40 Koers per jaareinde (in ) 2,16 2,89 4,45 6,03 5,68 Gemiddelde dagelijks volume * De operationele resultaten over 2007 en daarvoor zijn aangepast om de in 2008 beëindigde activiteiten te presenteren als eveneens beëindigd in die jaren. 6 JAARbericht 2008 VDM

9 DE VENNOOTSCHAP Geschiedenis Van der Moolen & Co. werd op 1 juli 1892 opgericht als een hoekmansbedrijf van financiële tussenpersonen actief op de Amsterdamse beurs. De vennootschap onderhield aanvankelijk alleen markten in aandelen en obligaties. Eind jaren zeventig breidde zij haar activiteiten uit naar derivaten. Sindsdien is Van der Moolen zowel door autonome groei als door overnames uitgegroeid tot een belangrijke partij op strategische effecten- en derivatenmarkten wereldwijd. De vennootschap was oorspronkelijk een vennootschap onder firma maar werd in december 1986 een besloten vennootschap en verkreeg kort daarna een notering aan de Amsterdamse Effectenbeurs (inmiddels NYSE Euronext te Amsterdam). Sinds 18 oktober 2001 stonden de aandelen van de vennootschap genoteerd aan de New York Stock Exchange ( NYSE ). De overname van Curvalue in januari 2006 zorgde voor een sterkere en bredere focus op de handels- en market making-activiteiten in Europa, waarbij nieuwe handelsplatforms en professionele brokerage-diensten aan de portefeuille werden toegevoegd. De vennootschap stootte in december 2007 haar Amerikaanse Specialist-activiteiten af en beëindigde haar notering aan de NYSE. Profiel: internationale handel en brokerage in effecten Van der Moolen is actief in de internationale effectenhandel en brokerage en gespecialiseerd in het tegen lage kosten verschaffen van liquiditeit op markten wereldwijd. De onderneming houdt zich bezig met het verdienen van geld op de financiële markten, hoofdzakelijk als proprietary trader in effecten, futures, derivaten, indices en indexbeleggingsfondsen en daarnaast in mindere mate als execution broker. Met het hoofdkantoor in Amsterdam en een notering aan NYSE Euronext te Amsterdam, heeft Van der Moolen een invloedrijke positie weten op te bouwen op een groot aantal toonaangevende effectenbeurzen in de Verenigde Staten en Europa. Visie: profiteren van de veranderende structuur van de markt De traditionele functie van financiële beurzen is wereldwijd aan het veranderen. De invoering van de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ( MiFID ) zal er naar alle waarschijnlijkheid toe leiden dat de handel in financiële instrumenten meer gefragmenteerd wordt. Wij denken dat de concurrentie tussen grote gevestigde beurzen en nieuwe Multi Trading Facilities (MTF s) zal toenemen. Concurrentie tussen beurzen en alternatieve handelsplatforms is gunstig voor een handelshuis als Van der Moolen. Ambitie: uitgroeien tot een toonaangevend bedrijf actief in de internationale effectenhandel en brokerage VDM ambieert een toonaangevende positie te verwerven in de internationale effectenhandel en brokerage door zich te concentreren op haar bewezen sterke functies als market maker en liquiditeitsverschaffer en daarnaast haar execution brokeragediensten te ontwikkelen. VAN DER MOOLEN IN HOOFDLIJNEN 7

10 OPERATIONELE STRUCTUUR Locatie Kantoor Primaire Producten Beurslidmaatschap Europa Amsterdam Van der Moolen Effecten Specialist B.V. Aandelen, Exchange Traded Funds NYSE Euronext in Amsterdam, Borsa Italiana, Chi-X, Xetra, OMX, Virt-X/SWX, Eurex Lugano Keulen Zug Van der Moolen Financial Services B.V. Aandelen, Derivaten NYSE Euronext.Liffe Curvalue II B.V. Derivaten, Futures, Aandelen NYSE Euronext.Liffe, Eurex, Xetra Curvalue III B.V. Derivaten, Futures, Aandelen NYSE Euronext.Liffe, Eurex, Xetra Van der Moolen Financial Services B.V., Italian Branch Van der Moolen Effecten Specialist B.V., Cologne Branch Van der Moolen Effecten Specialist B.V., Swiss Branch, Zug Aandelen, Derivaten Aandelen, Derivaten, Exchange Traded Funds Aandelen, Derivaten, Exchange Traded Funds NYSE Euronext.Liffe, Eurex, Xetra NYSE Euronext in Amsterdam, Borsa Italiana, Chi-X, Xetra, OMX, Virt-X/SWX, Eurex NYSE Euronext in Amsterdam, Borsa Italiana, Chi-X, Xetra, OMX, Virt-X/SWX, Eurex Londen Van der Moolen Derivatives Limited Aandelen, Derivaten NYSE Euronext.Liffe, Borsa Italiana, London Stock Exchange, OMX VDM Global Markets Limited CFDs NYSE, London Stock Exchange, OMX, NASDAQ, Euronext.Liffe, CME, Chicago Board of Trade, NYMEX, COMEX, EUREX, NYBOT, CBOE, ASX, SIMEX, Frankfurt Stock Exchange, Borsa Italiana, Bolsas Sociedad Madrid, Virt-X/SWX Verenigde Staten New York VDM Capital Markets, LLC Aandelen, Derivaten Chicago Board Options Exchange, ISE, ARCA VDM Institutional Brokerage, LLC Aandelen NYSE, ARCA, Chicago Board Stock Exchange, NQX 8 JAARbericht 2008 VDM

11 BELANGRIJKSTE OPERATIONELE GEBEURTENISSEN 2008 Solide prestaties en groei van Europese handelsactiviteiten Teleurstellende resultaten van Amerikaanse handelsactiviteiten Solide prestaties VDM Institutional Brokerage Beëindiging OnlineTrader Lancering VDM Global Markets in het Verenigd Koninkrijk BELANGRIJKSTE FINANCIËLE GEBEURTENISSEN 2008 Opbrengsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 147,3 miljoen Operationeel verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 4,8 miljoen Netto-impact van bijzondere waardevermindering op belastingvordering (voor belasting) van 24,3 miljoen Liquiditeit van activa van 95% Aflossing van alle uitstaande achtergestelde leningen ter waarde van 47,8 miljoen Voltooiing van twee programma s voor de inkoop van eigen gewone aandelen voor een totaalbedrag van 29,8 miljoen STRATEGISCHE MANAGEMENTPRIORITEITEN 2009 Focus op bestaande sterke activiteiten: Europese handel Focus op verbeteren van marges en besparen van kosten Uitbreiding VDM Global Markets BELANGRIJKE DATA 2009 EN 2010 Datum Jaar Gebeurtenis 7 mei 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 20 mei 2009 Business update van het eerste kwartaal augustus 2009 Publicatie van de tweede kwartaal 2009 resultaten 19 november 2009 Business update van het derde kwartaal maart 2010 Publicatie van de 2009 resultaten 6 mei 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Alle data onder voorbehoud. VAN DER MOOLEN IN HOOFDLIJNEN 9

12 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Lid Gerrit H. de Marez Oyens 1) Voorzitter (per juni 2008) Leeftijd: 67 Biografische toelichting Meester in de Rechten, Universiteit van Leiden. Voormalig Secretaris Generaal van de International Federation of Stock Exchanges. Andere Raad van Commissariaten lidmaatschappen: Voorzitter: Bank Oyens & Van Eeghen N.V.; Vice-Voorzitter: Amsterdam Power Exchange Spot Market B.V Nationaliteit: Nederlandse Lid sinds: 1998 Huidige termijn eindigt: 2010 Laatste jaar benoembaar: 2010 Expertise: algemeen management, compliance, wet- en regelgeving, financiële markten & aandelen beurzen en corporate governance James Martin McNally 2) Lid van de Raad van Commissarisen Leeftijd: 58 Nationaliteit: Britse Lid sinds: 2008 Huidige termijn eindigt: 2012 Laatste jaar benoembaar: 2020 Registeraccountant en lid van het Institute of Chartered Accountants in Engeland en Wales. Partner bij de WiltonGroup in Londen. Voormalig partner bij Montgomery McNally & Co. en audit manager bij Moret & Limperg / Ernst & Young in Londen. Andere commissariaten/bestuurfuncties: directeur van Walders Limited een internationaal handelsbedrijf in alcoholische dranken; en Voorzitter van de Raad van Bestuur van KMM Consultants Ltd. een onderneming in de financiële sector en leverancier van software voor broker systemen en interest management systemen. Expertise: financiën en administratie, interne risicobeheersings- en controlesystemen, management strategie en investor relations 1) Sinds juni 2008 voorzitter van de Remuneration and Nominating Committee en lid van de Audit Committee 2) Sinds juni 2008 voorzitter van de Audit Committee en lid van de Remuneration and Nominating Committee SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad van Commissarissen van Van der Moolen Holding N.V. ( Van der Moolen of de vennootschap ) bestaat momenteel uit twee leden. In 2008 liep de zittingstermijn af van zowel de heer Marinus Arentsen als de heer Gerard van den Broek en beide leden traden af na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( AVA ) die plaatsvond in mei De heer Arentsen heeft vier jaar deel uitgemaakt van de Raad van Commissarissen en de heer Van den Broek was lid voor een periode van twaalf jaar, de maximale duur zoals vastgesteld in onze statuten en in de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: Corporate Governance Code ), ook wel Code Tabaksblat genoemd. De heren Arentsen en Van den Broek hebben een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de vennootschap en wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun uitmuntende inbreng. Tijdens de AVA die zal worden gehouden in mei 2009 zal de Raad van Commissarissen de heren Peter Zwart en Arjen Paardekooper voordragen tot benoeming als commissaris. Dankzij de ervaring en expertise van de heer Zwart op bancair en financieel gebied, en die van de heer Paardekooper op juridisch en compliancegebied zal de Raad van Commissarissen zich aanzienlijk beter van zijn taken kunnen kwijten. De heer Zwart is lid van de Raad van Bestuur van F. van Lanschot Bankiers N.V. en de heer Paardekooper is partner bij het Nederlandse advocatenkantoor Blenheim, dat gespecialiseerd is in handelsrecht en vennootschapsrecht. SAMENSTELLING VAN DE COMMITTEES De Raad van Commissarissen kent een Audit Committee en een Remuneration and Nominating Committee. Gezien het beperkte 10 JAARbericht 2008 VDM

13 aantal leden van de Raad van Commissarissen heeft Van der Moolen ervoor gekozen de Committees voor beloning en voor selectie en benoeming te combineren in de genoemde Remuneration and Nominating Committee. Momenteel hebben de twee leden van de Raad van Commissarissen zitting in zowel de Audit Committee als de Remuneration and Nominating Committee. Onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen Met uitzondering van de heer McNally is de Raad van Commissarissen van mening dat zijn leden in 2008 onafhankelijk zijn (geweest) in de zin van best practice-bepaling III.2.2 van de Corporate Governance Code. De heer McNally is partner bij de WiltonGroup en trad in die hoedanigheid op als extern adviseur van Van der Moolen in het jaar voorafgaand aan zijn benoeming. Hoewel hij terugtrad als adviseur van de vennootschap vóór zijn benoeming tot lid van haar Raad van Commissarissen, voldoet de heer McNally niet aan de criteria van onafhankelijkheid zoals vermeld in artikel III.2.2 onder (c) van de Corporate Governance Code. Hij wordt derhalve niet onafhankelijk geacht. De heer McNally voldoet echter wel aan alle andere onafhankelijkheidscriteria die worden geformuleerd in de Corporate Governance Code. Voorafgaand aan de aanstelling werd de onafhankelijkheid van de heer McNally uitvoerig besproken en werd intern overeengekomen hoe men te werk zou gaan om problemen als gevolg van mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Tot op heden is het geen probleem gebleken dat de heer McNally niet voldoet aan alle criteria van onafhankelijkheid vermeld in de Corporate Governance Code. Van der Moolen is ervan overtuigd dat er zich ook in de toekomst geen moeilijkheden zullen voordoen. hun zittingstermijn. Nieuwe leden van de Raad van Commissarissen doorlopen een introductieprogramma dat qua inhoud en vorm zorgvuldig wordt afgestemd op de individuele leden. De heer McNally is als nieuw lid van de Raad van Commissarissen ingelicht over algemene financiële, maatschappelijke en juridische zaken, onderwerpen van een specifieke aard waaronder de financiële verslaglegging en bedrijfsactiviteiten van de vennootschap, en zijn eigen taken en verantwoordelijkheden als lid van de Raad van Commissarissen. Gezien hun achtergrond, expertise en ervaring had geen van de huidige leden van de Raad van Commissarissen in het verslagjaar bijscholing nodig. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar negenmaal officieel bijeen met de Directie. Geen van de leden van de Raad van Commissarissen was regelmatig afwezig tijdens de vergaderingen. Tijdens de vergaderingen kwamen zaken aan bod als Van der Moolen s bedrijfsstrategie en de risico s inherent aan haar activiteiten; het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap; de opzet en werking van de interne systemen voor risicobeheersing en -controle; het proces van financiële verslaglegging; het voldoen aan wet- en regelgeving en het onderhouden van een goede relatie met aandeelhouders. Daarnaast besprak de Raad van Commissarissen de uitkomsten van de door de Directie uitgevoerde toetsing van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, met inbegrip van eventuele grote wijzigingen die hierin zijn aangebracht. De Raad besteedde bijzondere aandacht aan de bestuursstructuur van de vennootschap en het afzien van de verkrijging van een belang van 49,9% in GSFS Asset Management B.V. en een belang van 33,3% in Global Securities Arbitrage B.V. Introductie- en opleidingsprogramma De leden van de Raad van Commissarissen kunnen, wanneer dit relevant is voor hun functioneren, opleidingsprogramma s volgen op kosten van de vennootschap. Zo kunnen zij hun kennis vergroten op het gebied van management, financiën en boekhouding die van bijzonder belang is voor Van der Moolen en haar activiteiten, of die verband houdt met de verantwoordelijkheden van een lid van een Nederlandse Raad van Commissarissen in het algemeen. De Raad van Commissarissen voert jaarlijks een evaluatie uit om eventuele gebieden vast te stellen waar de leden van de Raad van Commissarissen extra opleiding of (bij)scholing behoeven tijdens De Raad van Commissarissen is ten minste eenmaal samengekomen buiten aanwezigheid van de Directie. Tijdens deze vergadering besprak de Raad onder andere de samenstelling van de Raad van Commissarissen en diens functioneren, de beide committees en hun afzonderlijke leden, de prestaties en relevante opvolgingsplanning. Ook het functioneren en de beloningen van de leden van de Directie, de prestaties van de Directie en de relatie van de Raad met de Directie kwamen aan bod. Buiten de regulier geplande vergaderingen was er in 2008 regelmatig contact tussen de leden van de Raad van BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 11

14 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Commissarissen en de Directie en vonden er incidentele bijeenkomsten en conference calls plaats over specifieke onderwerpen. De bevindingen van de externe accountant werden besproken in een vergadering waarbij zowel de twee bestuursorganen als de externe accountant aanwezig waren. Vanzelfsprekend werd de publicatie van de kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers steeds voorafgegaan door een bijeenkomst. De Audit Committee voorzag de Raad van Commissarissen van tevoren van advies aangaande de financiële resultaten. De interne accountant, externe accountant en de Directie verschaften de Raad van Commissarissen de informatie benodigd om een helder beeld te krijgen van de risico s, de resultaten en het vermogen. In 2008 voorzag de Raad van Commissarissen de Directie van hulp en ondersteuning bij diens constante streven naar werkwijzen en procedures van de vennootschap die blijk geven van solide corporate governance en voldoen aan de relevante vereisten die gelden voor corporate governance krachtens de Amerikaanse en Nederlandse wet en aan de beursregels en gerelateerde best practices. Naar aanleiding van het bepaalde in de Corporate Governance Code en de aanbevelingen van de Monitoring Committee, en in het kader van de continue verbeteringen met betrekking tot de implementatie van de Nederlandse corporate governance-bepalingen, besteedde Van der Moolen extra aandacht aan haar ricisobeheersingsprocedures en managementrapportages. De vennootschap blijft haar procedures en processen verbeteren, en dan vooral de complianceprocedures van de Groep. Ook de herziene Corporate Governance Code gepubliceerd in december 2008 heeft de bijzondere aandacht van de vennootschap. Zie voor een uitgebreidere beschrijving van corporate governance het gedeelte van dit jaarbericht dat speciaal over Corporate Governance gaat (beginnend op pagina 24). BIJEENKOMSTEN VAN DE COMMITTEES Audit Committee De Audit Committee bestaat momenteel uit twee leden: de heer McNally (voorzitter) en de heer De Marez Oyens. Op basis van het reglement zou de Audit Committee eigenlijk uit ten minste drie leden moeten bestaan, maar dit is (tijdelijk) niet mogelijk vanwege het feit dat de Raad van Commissarissen zelf slechts twee leden heeft. Tot aan het aftreden van de heren Arentsen en Van den Broek tijdens de AVA van mei 2008 bestond de Audit Committee uit de heer Arentsen als voorzitter en de heren De Marez Oyens en Van den Broek. De leden beschikken over de noodzakelijke ervaring en financiële expertise om toe te zien op de bedrijfsactiviteiten, de financiële verslaglegging en het risicoprofiel, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk. De Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat de heer McNally een financieel expert is, zowel volgens de definitie van de Securities and Exchange Commission (SEC) als in de zin van de NYSE Corporate Governance Rules en artikel III.3.2 van de Corporate Governance Code. De heer McNally kan bogen op uitgebreide financiële ervaring. Hij bekleedt thans de functie van registeraccountant in Engeland en Wales en was hiervoor auditmanager bij Moret & Limperg/Ernst & Young (in Londen) en partner bij de WiltonGroup (eveneens in Londen), een onafhankelijk, professioneel accountantskantoor actief in de fiscale, financiële en zakelijke dienstverlening. Na het voltooien van zijn studie bedrijfskunde, werd de heer McNally geschikt bevonden voor de positie van erkend accountant bij Ernst & Young, waar hij zich toelegde op het samenwerken met Nederlandse bedrijven. Hij verliet dit bedrijf om zijn eigen praktijk te beginnen. De Audit Committee kwam in 2008 zesmaal samen in aanwezigheid van de leden van de Directie. De externe accountant woonde alle zes vergaderingen bij en de interne accountant vier. De Commissie vergaderde eenmaal zonder de leden van de Directie en voldeed hiermee aan de verplichting minimaal één keer met de externe accountant samen te komen buiten aanwezigheid van de leden van de Directie. Zoals reglementair vastgelegd, heeft de Audit Committee de verantwoordelijkheid om de Raad van Commissarissen te ondersteunen bij de uitvoering van diens taken. Het reglement kan geraadpleegd worden op de website van Van der Moolen (www. vandermoolen.com). Tijdens de vergaderingen hield de Audit Committee zich bezig met het bespreken, evalueren en verlenen van advies aan de Raad van Commissarissen met betrekking tot 12 JAARbericht 2008 VDM

15 o.a. de volgende onderwerpen: het functioneren van de interne risicobeheersings- en controlesystemen (inclusief het toezicht op de handhaving van relevante wet- en regelgeving); het toezicht op de gedragscodeprocedures; de verstrekking van financiële informatie door de vennootschap (keuze van de grondslagen voor financiële verslaggeving, toepassing van nieuwe regels en een evaluatie van de gevolgen hiervan, informatie over hoe in de jaarrekening en in vooruitzichten wordt omgegaan met geschatte posten, de werkzaamheden van de interne en externe accountant, etc.); naleving van aanbevelingen en constateringen van de interne en externe accountant; de rol en werking van de interne auditfunctie; fiscale planning; de relatie met de externe accountant, en met name zijn onafhankelijke positie, beloning en eventuele aan de vennootschap verleende diensten anders dan auditdiensten; de financiering van de vennootschap; en ICT. Het risicomanagement en de mogelijke verbetering daarvan kwamen eveneens uitgebreid aan de orde. Bovendien werd de beëindiging van de OnlineTraderactiviteiten uitvoerig behandeld door de Audit Committee. Het toezicht door en de relatie met de Autoriteit Financiële Markten kwam ook aan bod. De externe accountant Ernst & Young Accountants LLP bracht verslag uit over zijn onafhankelijkheid aan de Audit Committee. Ernst & Young Accountants LLP heeft zijn betrekkingen met Van der Moolen onderzocht en heeft aan de Audit Committee bevestigd dat deze geen afbreuk hebben gedaan aan de positie van Ernst & Young Accountants LLP als onafhankelijke accountant van Van der Moolen. Remuneration and Nominating Committee De Remuneration and Nominating Committee heeft de verantwoordelijkheid om de Raad van Commissarissen te ondersteunen bij de uitvoering van diens taken verbonden aan de beloning, selectie en benoeming van de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen. Een van de taken van de Committee is het opstellen van voorstellen voor de opdrachtomschrijving en beloning van de leden van de Directie, waarbij het voor de individuele leden ook resultaatdoelstellingen vaststelt en meet in hoeverre deze worden behaald. De Remuneration and Nominating Committee is ook verantwoordelijk voor het formuleren en evalueren van criteria voor het functioneren van de Raad van Commissarissen als geheel, en het doen van voorstellen aangaande de vergoedingen van leden van de Raad van Commissarissen en elk van zijn Committees. Daarnaast doet de Remuneration and Nominating Committee onderzoek om potentiële kandidaten voor de Directie en Raad van Commissarissen te vinden, welke door de Raad van Commissarissen worden voorgedragen en worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van der Moolen. De Remuneration and Nominating Committee wordt momenteel gevormd door voorzitter De Marez Oyens en de heer McNally. Tot hun uittreden uit de Raad van Commissarissen tijdens de AVA van 2008 bestond de Remuneration and Nominating Committee uit de heren Van den Broek (voorzitter) en Arentsen. De Commissie kwam driemaal bijeen in De voorzitter van de Directie werd uitgenodigd de vergaderingen van de Committee bij te wonen om relevante zaken te bespreken zoals de samenstelling en beloning van de Directie. In het verslagjaar werd onder andere de gewenste opbouw en het gepaste niveau van de honorering van de Directie besproken, waaronder ook begrepen de vaste en variabele beloningscomponenten, pensioenaanspraken, ontslagvergoeding en andere vormen van te betalen vergoedingen. Tijdens de besprekingen kwamen de prestatiecriteria en hun toepassing evenals het opstellen van het beloningsrapport aan bod. BELONINGSBELEID Het beloningsbeleid van de Directie wordt besproken op pagina 31 tot 34 van dit bericht. De tabel op pagina 14 geeft een overzicht van de beloning van de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen in Er zullen in 2009 geen wijzigingen plaatsvinden ten opzichte van het huidige beloningsbeleid. JAARREKENING De Raad van Commissarissen heeft de in het jaarverslag 2008 opgenomen en door de Directie over het boekjaar 2008 opgestelde jaarrekening en toelichting op de jaarrekening beoordeeld. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 13

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

LONG/SHORT TRADING FUND

LONG/SHORT TRADING FUND LONG/SHORT TRADING FUND Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat 3 3761 CA Soest +31 (0)35 6039201 info@frogfund.nl www.frogcapitalmanagement.com Frog Capital Management B.V. Opgericht maart 2002 Tot

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA Agendapunten: 2. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2004 Dit agendapunt bestaat uit de reguliere onderwerpen zoals het verslag van de Directie, het verslag van de Raad

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012.

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. 2. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 31 augustus 2011 De

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33)

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Toezicht Financiële Verslaggeving 27 oktober 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie