PROSPECTUS KBC EQUIMAX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS KBC EQUIMAX"

Transcriptie

1 PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC EQUIMAX 18/03/2013

2 Het prospectus is samengesteld uit volgende delen: Informatie betreffende de Bevek Informatie betreffende de compartimenten In geval van afwijkingen tussen de Nederlandstalige en anderstalige uitgaven van het prospectus heeft de Nederlandse tekst de voorrang. Noch deze ICB noch de compartimenten van deze ICB mogen publiek worden aangeboden of verkocht in landen waar geen aanmelding is gebeurd bij de plaatselijke autoriteiten.

3 Informatie betreffende de Bevek 1. Naam: KBC EquiMax (afgekort 'EquiMax') 2 Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 5 mei Bestaansduur : Onbeperkte duur 5. Maatschappelijke zetel: Havenlaan 2, B-1080 Brussel, België 6. Statuut: Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. In de relatie tussen de beleggers onderling wordt elk compartiment beschouwd als een afzonderlijke entiteit. De belegger heeft slechts recht op het vermogen en de opbrengst van het compartiment waarin hij heeft belegd. De verplichtingen die een compartiment op zich heeft genomen, zijn slechts gedekt door de activa van dat compartiment. 7. Lijst van de door de Bevek gecommercialiseerde compartimenten: Invest Invest Invest Invest Invest Invest Invest Invest Invest 9 10 Asia Asia Asia China Winners 1 14 China Winners 2 15 China Winners 3 16 China Winners 4 17 ECO Water 1 18 ECO Water 2 19 ECO Water 3 20 ECO Water 4 21 ECO Water 5 22 Energy 1 23 Energy 2 24 Energy 3 25 Energy 4 26 Energy 5 27 Europe 1 28 First Choice Invest Plan 1 29 First Choice Invest Plan 2 30 Germany 1 31 Germany 2 32 Germany 3

4 33 Germany 4 34 Jumpstart 1 35 Jumpstart 2 36 Jumpstart 3 37 Jumpstart Jumpstart Jumpstart 900 B 40 Jumpstart 900 C 41 Jumpstart 900 D 42 Jumpstart 900 E 43 Jumpstart 900 F 44 Jumpstart 900 G 45 Jumpstart 900 H 46 Jumpstart 900 I 47 Jumpstart 900 J 48 Pharma & Biotech 1 49 Pharma & Biotech 2 50 Pharma & Biotech 3 51 Quality Stocks Quality Stocks Quality Stocks Quality Stocks Quality Stocks Quality Stocks Quality Stocks US 1 58 Safety Booster Safety Booster Safety Booster Safety Booster Safety Booster Safety Booster Safety Booster Stock Selection 1 66 World Invest 3 67 World Invest 4 Volgende compartimenten zijn, in toepassing van art. 302, 1ste lid van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, wat hun beleggingen betreft nog onderworpen aan de beperkingen en voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen. Onder toepassing van de wet van 4 december 1990 volstaat bij gebruik van termijnrekeningen in een kapitaalbeschermd product de spreiding over minstens 3 tegenpartijen met een maximum van 60% per tegenpartij, daar waar onder toepassing van de wet van 3 augustus 2012 een compartiment bij gebruik van termijnrekeningen maximum 20% van haar activa mag beleggen bij één tegenpartij. Bovendien is onder toepassing van de wet van 4 december 1990 het tegenpartijrisico van de instelling voor collectieve belegging bij een transactie met derivaten onbeperkt. Onder toepassing van de wet van 3 augustus 2012 is het tegenpartijrisico bij een transactie met derivaten daarentegen beperkt tot maximaal 10% (als de tegenpartij een kredietinstelling is) of 5% (als de tegenpartij geen kredietsinstelling is) van haar activa. Voor meer details over de toegelaten beleggingen onder de wet van 4 december 1990, zie het KB van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging. In de compartimenten met een * zijn, in toepassing van art. 302, 3de lid van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, vanaf 9 december 2005 geen toetredingen meer mogelijk. De instellingen belast met de financiële dienst blijven verder instaan voor de terugkopen, compartimentswijzigingen en eventuele couponbetalingen. De uitstapkosten blijven gelden zoals voorzien in het prospectus van de betrokken compartimenten. * China Winners 1 * China Winners 2 * China Winners 3 China Winners 4 ECO Water 1 ECO Water 2 * Europe 1

5 First Choice Invest Plan 1 First Choice Invest Plan 2 Germany 1 Germany 2 Germany 3 Germany 4 * Pharma & Biotech 1 * Pharma & Biotech 2 Pharma & Biotech 3 * Quality Stocks 13 * Quality Stocks 15 * Quality Stocks 16 * Quality Stocks 17 * Quality Stocks 18 * Quality Stocks 19 * Quality Stocks US 1 Safety Booster 14 * Stock Selection 1 * World Invest 3 * World Invest 4 In volgende compartimenten zijn, in toepassing van art. 305, 4 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, vanaf 30 november 2012 geen toetredingen meer mogelijk. De instellingen belast met de financiële dienst blijven verder instaan voor de terugkopen, compartimentswijzigingen en eventuele couponbetalingen. De uitstapkosten blijven gelden zoals voorzien in het prospectus van de betrokken compartimenten Invest Invest Invest Invest Invest Invest Invest Invest Invest 9 Asia 10 Asia 11 Asia 12 China Winners 4 ECO Water 1 ECO Water 2 ECO Water 3 ECO Water 4 ECO Water 5 Energy 1 Energy 2 Energy 3 Energy 4 Energy 5 First Choice Invest Plan 1 First Choice Invest Plan 2 Germany 1 Germany 2 Germany 3 Germany 4 Jumpstart 1 Jumpstart 2 Jumpstart 3 Jumpstart 800 Jumpstart 900 Jumpstart 900 B Jumpstart 900 C

6 Jumpstart 900 D Jumpstart 900 E Jumpstart 900 F Jumpstart 900 G Jumpstart 900 H Jumpstart 900 I Jumpstart 900 J Pharma & Biotech 3 Safety Booster 14 Safety Booster 18 Safety Booster 19 Safety Booster 20 Safety Booster 21 Safety Booster 22 Safety Booster Raad van Bestuur van de Bevek: Wouter Vanden Eynde, Gedelegeerd Bestuurder KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel Alexander Wolfers, Head Investment Portfolios KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel Olivier Morel, Financieel Directeur CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel Theo Peeters, Onafhankelijk bestuurder Luc Vanderhaegen, Private Banking & Wealth Management Branch General Manager KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel Filip Abraham, Onafhankelijk bestuurder Voorzitter: Luc Vanderhaegen, Private Banking & Wealth Management Branch General Manager, KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding van de Bevek is toevertrouwd: Wouter Vanden Eynde, Gedelegeerd Bestuurder KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel Alexander Wolfers, Head Investment Portfolios KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel 9. Beheertype: Bevek die een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging heeft aangesteld. De aangestelde beheervennootschap is KBC Asset Management N.V., Havenlaan 2, 1080 Brussel Oprichtingsdatum van de beheervennootschap: 30 december Bestaansduur van de beheervennootschap: onbeperkt 9.3. Lijst van de fondsen en van de beveks waarvoor de beheervennootschap is aangesteld: Dollar Obligatiedepot, Europees Obligatiedepot, Internationaal Obligatiedepot, EOD Corporate Clients, Pionier I, KBC Spectrum Currencies, Pricos, Pricos Defensive, High Interest Obligatiedepot, Fivest, IN.flanders Index Fund, Horizon, KBC Business, KBC Eco Fund, KBC Equity Fund, KBC Exposure, KBC Index Fund, KBC Institutional Fund, KBC Master Fund, KBC Multi Interest, KBC Multi Track, KBC Obli, KBC Participation, KBC Select Immo, Krea, Plato Institutional Index Fund, Privileged Portfolio Fund, Sivek, Privileged Portfolio Defensive, Privileged Portfolio Dynamic, Privileged Portfolio Highly Dynamic, Privileged Portfolio Pro 95 February, Privileged Portfolio Pro 90 February, Privileged Portfolio Pro 85 February, Privileged Portfolio Pro 95 May, Privileged Portfolio Pro 90 May, Privileged Portfolio Pro 85 May, KBC Eurobonds A(ctive), Privileged Portfolio Pro 95 August, Privileged Portfolio Pro 90 August, Privileged Portfolio Pro 85 August, Optimum Fund, Privileged Portfolio Pro 95 November, Privileged Portfolio Pro 90 November, Privileged Portfolio Pro 85 November, Strategisch Obligatiedepot, CBC Fonds, Centea Fund, KBC Click, KBC ClickPlus, KBC EquiMax, KBC EquiPlus, KBC Equisafe, KBC MaxiSafe, KBC MultiSafe, KBP Security Click, KBC EquiSelect en Generation Plan.

7 9.4. Naam en functie van de bestuurders van de beheervennootschap: Voorzitter: L. Gijsens Bestuurders: D. Mampaey, Voorzitter van het Directiecomité J. Aerts, Onafhankelijk bestuurder P. Buelens, Gedelegeerd Bestuurder J. Daemen, Niet-uitvoerend Bestuurder P. Konings, Niet-uitvoerend Bestuurder J. Verschaeve, Gedelegeerd Bestuurder G. Rammeloo, Gedelegeerd Bestuurder D. Falque, Niet-uitvoerend Bestuurder K. Mattelaer, Niet-uitvoerend Bestuurder K. Van Eeckhoutte, Niet-uitvoerend Bestuurder W. Vanden Eynde, Gedelegeerd Bestuurder C. Sterckx, Gedelegeerd Bestuurder D. Cuypers, Gedelegeerd Bestuurder 9.5. Naam en functie van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding van de beheervennootschap is toevertrouwd: D. Mampaey, Voorzitter van het Directiecomité; P. Buelens, Gedelegeerd Bestuurder J. Verschaeve, Gedelegeerd Bestuurder G. Rammeloo, Gedelegeerd Bestuurder W. Vanden Eynde, Gedelegeerd Bestuurder C. Sterckx, Gedelegeerd Bestuurder D. Cuypers, Gedelegeerd Bestuurder; Deze personen kunnen tevens bestuurder zijn in diverse beveks Identiteit van de commissaris van de beheervennootschap of naam van de erkende revisorenvennootschap en identiteit van de erkende revisor die haar vertegenwoordigt: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Christel Weymeersch, Bedrijfsrevisor en erkend revisor Bedrag van het kapitaal van de beheervennootschap waarop werd ingeschreven met vermelding van het gestorte gedeelte van het kapitaal van de beheervennootschap: Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR. Het maatschappelijk kapitaal is volgestort. 10. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille: Wat de delegatie van de beleggingsportefeuille betreft, wordt verwezen naar de Informatie betreffende de compartimenten. 11. Financiële dienst: De financiële dienst zal in België verzekerd worden door: CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel Centea NV, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antwerpen 12. Distributeur: KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg. 13. Bewaarder: KBC Bank N.V., Havenlaan 2, 1080 Brussel.

8 Voornaamste werkzaamheden van de bewaarder: De vennootschap heeft tot doel, voor zichzelf of voor rekening van derden, in België of in het buitenland alle verrichtingen uit te voeren die in de ruimste zin tot het bankbedrijf behoren alsook alle andere activiteiten waarvan de uitoefening aan de banken wordt of zal worden toegestaan. 14. Commissaris van de Bevek: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, met als vertegenwoordigend vennoot de heer F. Verhaegen, bedrijfsrevisor en erkend revisor. 15. Promotor: KBC 16. Perso(o)n(en) die de kosten dragen in de situaties zoals bedoeld in de artikelen 115, 3, 3 de lid, 149, 152, 2 de lid, 156, 1, 1 ste lid, 157, 1, 3 de lid, 165, 179, 3 de lid en 180, 3 de lid van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging: KBC Asset Management N.V. 17. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van het netto-actief. Het mag niet minder bedragen dan EUR. 18. Regels voor de waardering van de activa: Hiervoor wordt verwezen naar artikel 10 van de statuten van de Bevek. De statuten van de Bevek zullen bij het prospectus worden gevoegd. 19. Balansdatum: 30 april 20. Regels inzake de toewijzing van de netto-opbrengsten: Hiervoor wordt verwezen naar artikel 23 van de statuten van de Bevek. 21. Belastingstelsel: Voor de Bevek: Jaarlijkse belasting van 0.08% (0.01% voor de institutionele aandelenklassen), geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten, geïnd door de Bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). Voor de belegger: Voor de belegger onderworpen aan de personenbelasting respectievelijk rechtspersonenbelasting: Dividendbelasting (distributieaandelen): bevrijdende roerende voorheffing van 25%. Voor de beleggers die onderworpen zijn aan de personenbelasting respectievelijk de rechtspersonenbelasting en die deze inkomsten ontvangen hebben in het kader van een normaal beheer van hun patrimonium, wordt deze roerende voorheffing automatisch de definitieve belasting op deze inkomsten. Voor de belegger onderworpen aan de vennootschapsbelasting: De roerende voorheffing is niet de definitieve belasting op deze inkomsten. De inkomsten (dividenden en meerwaarden) zullen onderworpen worden aan de Belgische vennootschapsbelasting. Het belastingsregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger. In geval van twijfel over het toepasselijke fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers.

9 De Europese Spaarrichtlijn en de belasting op het schuldvorderingenrendement bekomen naar aanleiding van de inkoop van eigen rechten van deelneming of ingeval van gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen. De volgende informatie is van algemene aard en heeft niet de bedoeling in te gaan op alle aspecten van een belegging in een ICB. In bijzondere gevallen kunnen zelfs andere regels van toepassing zijn. Bovendien kan de fiscale wetgeving én de interpretatie ervan wijzigen. Beleggers die meer informatie wensen over de fiscale gevolgen - zowel in België als in het buitenland - van de verwerving, het aanhouden en de overdracht van de rechten van deelneming, dienen advies in te winnen bij hun gebruikelijke financiële en fiscale adviseurs. A. Europese Spaarrichtlijn (Richtlijn 2003/48/EG) De inkomsten van deze ICB vallen niet onder het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn (Richtlijn 2003/48/EG), die in zoals die in Belgisch recht werd omgezet. B. Belasting op het schuldvorderingenrendement verkregen naar aanleiding van de inkoop van eigen rechten van deelneming of ingeval van gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen (artikel 19bis WIB 92). De inkomsten van deze ICB zijn niet onderworpen aan de belasting op het schuldvorderingenrendement als bedoeld in artikel 19bis WIB Aanvullende informatie: Informatiebronnen: Op verzoek kunnen het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (*), de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen en, desgevallend, de volledige informatie over de andere compartimenten, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden bij de instellingen die de financiële dienst verlenen. De lopende kosten en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op de zetel van de Bevek, Havenlaan 2, 1080 Brussel. De volgende documenten en informatie kunnen geraadpleegd worden op de internetsite essentiële beleggersinformatie (*), prospectus, laatst verschenen jaarverslag en halfjaarverslag. De Bevek heeft een contract afgesloten met de financiële dienstverleners met betrekking tot het verrichten van de uitkeringen aan de deelnemers, de inkoop of de terugbetaling van de rechten van deelneming, alsmede de verspreiding van informatie over de Bevek Jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers: De jaarlijkse algemene vergadering gaat door de voorlaatste bankwerkdag van de maand juli om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in België die in het oproepingsbericht wordt meegedeeld Bevoegde autoriteit: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat Brussel De essentiële beleggersinformatie (*) en het prospectus worden gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen: Dienst Product and Knowledge Management - APC KBC Asset Management NV Havenlaan Brussel Tel. KBC-Fund Phone (N) (F) (maandag tot vrijdag van 8u tot 22u, zaterdag van 9u tot 17u) Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (*): De Raad van Bestuur van de Bevek.

10 Voorzover bekend aan de Raad van Bestuur van de Bevek zijn de gegevens in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (*) in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (*) zou wijzigen Verbod voor bepaalde personen: De ICB en de compartimenten van deze ICB zijn of zullen niet geregistreerd worden op basis van de United States Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd aangepast, en het is verboden de deelbewijzen of aandelen aan te bieden, te verkopen, over te dragen of te leveren, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika of een van zijn grondgebieden of bezittingen of een gebied dat onderworpen is aan zijn jurisdictie of aan een VS-persoon, zoals gedefinieerd in de United States Securities Act. De ICB en de compartimenten van deze ICB zijn niet geregistreerd op basis van de United States Investment Company Act van 1940, zoals van tijd tot tijd aangepast. (*) De essentiële beleggersinformatie is enkel beschikbaar voor de compartimenten waarvan het recht op vrije toetreding niet werd geschorst in toepassing van art. 302, 3de lid of art. 305, 4 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Voor de compartimenten waarvan het recht op vrije toetreding op 9 december 2005 werd geschorst in toepassing van art. 302, 3de lid van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, is er een verkort prospectus beschikbaar. Voor de compartimenten waarvan het recht op vrije toetreding op 30 november 2012 werd geschorst in toepassing van art. 305, 4 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, is er een vereenvoudigd prospectus beschikbaar.

11

12

13

14 Informatie betreffende het compartiment Jumpstart 900 B In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, vanaf 30 november 2012 geen toetredingen meer mogelijk. De instellingen belast met de financiële dienst blijven verder instaan voor de terugkopen, compartimentswijzigingen en eventuele couponbetalingen. De uitstapkosten blijven gelden zoals voorzien in dit prospectus en in het vereenvoudigd prospectus van het betrokken compartiment. De informatie betreffende dit compartiment werd niet meer geactualiseerd vanaf 30 november 2012.

15 Basisinformatie betreffende het Compartiment Jumpstart 900 B (*) (*) Informatie overgenomen uit het vroegere Vereenvoudigd Prospectus van dit compartiment. 1. Voorstelling Naam: Jumpstart 900 B 1.2. Oprichtingsdatum: 30 januari Bestaansduur: Beperkte duur tot 29 september Beursnotering: Niet van toepassing Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille: Het intellectueel beheer, met uitzondering van de in de prospectus omschreven duurzaamheidsscreening en van de creatie en het onderhoud van het compartiment op producttechnisch en juridisch vlak, wordt door de beheervennootschap gedelegeerd aan KBC Fund Management Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, IRELAND. 2 Beleggingsgegevens Doel van het compartiment Omschrijving van het doel van het compartiment Het compartiment heeft als tweevoudig doel (vóór afhouding van kosten en taksen): (1) Per aandeel de initiële inschrijvingsprijs van 900 EUR terug te betalen op de Vervaldag (de zogenaamde kapitaalbescherming). Deze kapitaalbescherming wordt verleend door het bestaan van een financieel mechanisme dat nader wordt toegelicht onder Kapitaalbescherming. Deze kapitaalbescherming geldt echter niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór de Vervaldag. (2) Een potentieel rendement te bieden door middel van een belegging in swaps (ruilcontracten). De verschillende soorten swaps waarin het compartiment kan beleggen, worden verder toegelicht onder Potentieel rendement Kapitaalbescherming Het financiële mechanisme met het oog op de kapitaalbescherming Het financiële mechanisme met het oog op het bereiken van de kapitaalbescherming op Vervaldag bestaat uit een belegging van het totale bedrag van de inschrijvingen in obligaties en andere schuldinstrumenten, deposito s en/of liquide middelen (onder meer geld geplaatst op een termijn- of zichtrekening). Deze beleggingen hebben mogelijks verschillende looptijden en couponbetaaldata. Deze worden door middel van de swaps beschreven onder Toegelaten transacties in swaps (2) op de vervaldata van de verplichtingen van het compartiment afgestemd Kenmerken waaraan de beleggingen moeten voldoen De beleggingen moeten voldoen aan één van de volgende kenmerken: (1) Een belegging in deposito s en/of schuldinstrumenten, geplaatst bij of uitgegeven door financiële instellingen onder prudentieel toezicht en gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. (2) Een belegging in schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

16 (3) Een belegging onder een beleggingsstrategie die steunt op een analoge structuur met een identiek tegenpartijrisico als een rechtstreekse belegging in deposito s en/of schuldinstrumenten die zijn vermeld onder (1) en (2) hierboven. De beleggingen onder (3) kunnen bestaan uit: (A) Een belegging in beursgenoteerde obligaties uitgegeven door Special Purpose Vehicles (zogenaamde SPV s ). Deze SPV s worden beheerd door KBC Asset Management NV of een dochtervennootschap. De obligaties die zijn uitgegeven door de SPV s hebben als onderliggend actief een gediversifieerde portefeuille bestaande uit deposito s uitgegeven door financiële instellingen, obligaties, andere schuldinstrumenten en afgeleide producten (financiële derivaten). Bij de selectie van deze onderliggende activa wordt rekening gehouden met criteria met betrekking tot spreiding en kredietwaardigheid (zie onder Categorieën van toegelaten activa en Kenmerken van de obligaties en andere schuldinstrumenten) om het tegenpartijrisico te beperken. Nadere bijzonderheden omtrent de criteria waaraan deze onderliggende deposito s, obligaties, andere schuldinstrumenten en afgeleide producten (financiële derivaten) moeten voldoen zijn terug te vinden in de basisprospectussen van de SPV s. Deze basisprospectussen kunnen worden geconsulteerd op de website De beleggingen van zowel het compartiment als van de SPV s worden ten behoeve van de belegger in het compartiment toegelicht in het jaarverslag en het halfjaarverslag van de Bevek waartoe het compartiment behoort. Het jaarverslag en het halfjaarverslag zijn eveneens consulteerbaar op de website (B) Een belegging in: - deposito s bij financiële instellingen onder prudentieel toezicht in de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Canada of Australië en/of - schuldinstrumenten uitgegeven door financiële instellingen onder prudentieel toezicht in de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Canada of Australië en/of - schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Canada of Australië. Het prudentieel toezicht op de financiële instellingen in de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Canada en Australië kan als gelijkwaardig worden beschouwd als het prudentieel toezicht op de financiële instellingen in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte. De beleggingen in schuldinstrumenten uitgegeven door financiële instellingen onder prudentieel toezicht in de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Canada en Australië of uitgegeven of gewaarborgd door de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Canada en Australië hebben een minimum kredietbeoordelingsscore zoals uiteengezet onder Kenmerken van de obligaties en andere schuldinstrumenten. (C) De beleggingen kunnen ook bestaan uit een combinatie van beleggingen in (A) en (B) Geen formele waarborg Er wordt geen formele waarborg tot terugbetaling van de initiële inschrijvingsprijs verleend aan het compartiment of aan zijn aandeelhouders. De kapitaalbescherming is met andere woorden geen resultaatsverbintenis voor het compartiment, hoewel de verwezenlijking van deze doelstelling door de werking van het financiële mechanisme de eerste prioriteit blijft. Indien, door het falen van het financiële mechanisme, het bedrag dat op de Vervaldag per aandeel moet worden betaald (vóór aftrek van kosten en belastingen), lager is dan de initiële inschrijvingsprijs, kan KBC Asset Management NV beslissen (zonder daartoe verplicht te zijn) de beheervergoeding die zij tijdens het lopende boekjaar heeft ontvangen van het compartiment en mogelijks van andere compartimenten van de Bevek, aan te wenden voor het dekken van dit tekort. Dit vormt geen garantie vanwege KBC Asset Management NV. Deze mag steeds naar eigen inzicht beslissen om de beheervergoeding hiervoor al dan niet aan te wenden.

17 De kapitaalbescherming geldt niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór de Vervaldag Potentieel rendement Om een potentieel rendement te bereiken, sluit het compartiment zogenaamde swaps af met één of meerdere tegenpartijen van eersterangskwaliteit. Het compartiment staat daarom een gedeelte van de toekomstige opbrengsten van de beleggingen die werden gedaan met het oog op het bereiken van de kapitaalbescherming af aan deze tegenpartij(en) gedurende de looptijd van het compartiment. In ruil hiervoor verbind(t)(en) de tegenpartij(en) zich ertoe een potentieel rendement te leveren zoals beschreven is onder Bepaalde strategie Beleggingsbeleid van het compartiment Categorieën van toegelaten activa De beleggingen van het compartiment mogen krachtens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging bestaan uit verhandelbare effecten (onder meer obligaties en andere schuldinstrumenten), geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito s, afgeleide producten (financiële derivaten), liquide middelen en alle andere instrumenten voor zover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving. De gebruikte beleggingsinstrumenten garanderen het Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord karakter van de beleggingen. De vereisten worden bepaald door een gespecialiseerd team van KBC Asset Management in samenspraak met de Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse. Deze Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse bewaakt de kwaliteit van de methodologie en het onderzoek van het KBC-researchteam. De methodologie van het duurzaamheidsonderzoek kan gewijzigd worden door de Externe Adviesraad. De beleggingslimieten en beperkingen van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging zullen te allen tijde worden gerespecteerd Kenmerken van de obligaties en andere schuldinstrumenten De gemiddelde kredietbeoordelingsscore (rating) van de obligaties en andere schuldinstrumenten gedurende de looptijd van het compartiment is minimum A- bij Standard & Poor s of een gelijkwaardige kredietbeoordelingsscore van Moody s of Fitch of, indien er geen kredietbeoordelingsscore voorhanden is, een gemiddeld kredietrisicoprofiel dat minstens gelijkwaardig is naar het oordeel van de beheerder. De kredietbeoordelingsscore van de obligaties en andere schuldinstrumenten op lange termijn is bij start van de belegging minimum A- bij Standard & Poor s of een gelijkwaardige kredietbeoordelingsscore van Moody s of Fitch of, indien er geen kredietbeoordelingsscore voorhanden is, een kredietrisicoprofiel dat minstens gelijkwaardig is naar het oordeel van de beheerder. De kredietbeoordelingsscore van de obligaties en andere schuldinstrumenten op korte termijn is bij start van de belegging minimum A-1 bij Standard & Poor s of een gelijkwaardige kredietbeoordelingsscore van Moody s of Fitch of, indien er geen kredietbeoordelingsscore voorhanden is, een kredietrisicoprofiel dat minstens gelijkwaardig is naar het oordeel van de beheerder. Bij de selectie van de obligaties en andere schuldinstrumenten worden alle looptijden in aanmerking genomen Toegelaten transacties in swaps De hierna beschreven 'swaps' worden afgesloten met (een) tegenpartij(en) van eersterangskwaliteit binnen de grenzen opgelegd door de wet. (1) Om een potentieel rendement te bereiken, sluit het compartiment zogenaamde 'swaps' af. In het kader van deze 'swap' staat het compartiment een gedeelte van de toekomstige opbrengsten van de beleggingen die werden gedaan met het oog op het bereiken van de kapitaalbescherming af aan de tegenpartij(en) gedurende de looptijd van het compartiment. In ruil verbind(t)(en) de tegenpartij(en) zich ertoe een potentieel rendement te leveren dat beschreven is onder Bepaalde strategie.

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie