STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting"

Transcriptie

1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het beleggingsbeleid in het Behoudfonds 6 Het portefeuillemanagement 8 1

2 Stroeve Beheerd Beleggen in het tweede kwartaal van 2014 beleggingsbeleid Koersontwikkeling Fondsen Groei en Behoud nov-12 feb-13 mei-13 aug-13 nov-13 feb-14 mei-14 Groei Behoud 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 De beleggingsresultaten De waarde van de participatie Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Groei ontwikkelde zich van 10,74 eind 2013, naar 11,17 aan het einde van het tweede kwartaal van 2014, waarmee het netto beleggingsresultaat in het eerste half jaar uitkomt op 5,82%. De waarde van de participatie Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Behoud ontwikkelde zich van 10,24 eind 2013, naar 10,74, waarmee het netto beleggingsresultaat in het eerste half jaar van 2014 uitkomt op 4,81%. Inleiding De internationale aandelenbeurzen schudden in het tweede kwartaal van dit jaar de zorgen over geopolitieke ontwikkelingen van zich af. De risico-aversie van beleggers is het afgelopen kwartaal duidelijk afgenomen. Wij hoeven derhalve onze positieve visie op de aandelenbeurzen niet aan te passen. De onderliggende groei van de economie zet door en de beurzen zijn nog niet overgewaardeerd. In Europa zal de rente langer laag blijven, nu de Europese Centrale Bank heeft aangegeven dat men een te lage inflatie niet wenselijk vindt. De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal Op Wall Street werden nieuwe recordstanden bereikt en ook de Europese aandelenbeurzen presteerden goed. Het sentiment op de aandelenmarkten kreeg een positieve impuls door het aanhoudende, ruime monetaire beleid van de centrale banken. Daarnaast liep de overnamekoorts op door forse biedingen in onder meer de farmaceutische sector, hoewel deze ondanks de hoge overnamepremie, niet altijd tot de gewenste overname leidde. Ook het optimisme over de economische groei hielp de graadmeters van de aandelenbeurzen verder omhoog. De aandelenbeurzen van de Emerging Markets zetten al aan het einde van het eerste kwartaal een inhaalslag in, die in het tweede kwartaal werd doorgezet. Daarbij herstellen de valutamarkten van de opkomende landen zich ook van de opdoffers die zij vorig jaar te verwerken kregen. Zelfs de Russische roebel wist zich voor het einde van het kwartaal enigszins te herstellen van de vertrouwenscisis, die volgde op de annexatie van de Krim door Rusland, de onrust in de Oekraïne en de daarop volgende sancties tegen Rusland. De euro deprecieerde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Op de obligatiemarkten daalde de rente nog verder, door onder meer het expansieve beleid van de Europese Centrale Bank, tegen de achtergrond van een lage en dalende inflatie. In de perifere Europese landen kwam de kapitaalmarktrente onder het niveau van voor de financieel-economische crisis. Prestaties in Euro's Geheel 2013 Tweede kwartaal 2014 Eerste halfjaar 2014 Nederlandse staatsleningen (2,08) 2,66 5,56 Europese staatsleningen in euro s 2,39 3,07 7,34 Aggregaat Europese obligatiemarkt (*IG) (0,56) 1,62 4,65 Europese bedrijfsobligaties (*IG) 4,26 1,13 (1,41) Internationale aandelen (MSCI World) 21,20 5,55 6,86 Europese aandelen 19,82 3,99 6,16 Aandelen in de Eurozone 23,36 2,76 5,60 Amerikaanse aandelen 24,24 5,37 6,76 Aandelen Emerging Markets (6,81) 7,30 6,82 Vastgoed Eurozone (EPRA) 6,54 13,69 17,68 Grondstoffen (DJ UBS) (13,49) 0,74 7,75 Fundshare SBB Groeifonds 6,16 3,40 3,95 Fundshare SBB Behoudfonds 0,77 1,98 4,81 * IG = Investment Grade 2

3 Amerikaanse economie Door de extreem strenge winter is de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van 2014 gekrompen met 1%, ten opzichte van het voorafgaande kwartaal, in plaats van gegroeid. Om die reden zijn de vooruitzichten voor de economische groei in 2014 in de VS inmiddels teruggebracht tot 2,1%, maar voor 2015 en 2016 wordt een versnelling naar 3% groei verwacht. De werkloosheid is inmiddels gedaald naar 6,3% en beleidsmakers verwachten dat deze verder zal dalen naar 6,1% aan het einde van dit jaar en in 2015 en 2016 telkens met nog een procentpunt zal afnemen. We zien dat het aantal banen in de VS nu maandelijks met zo n toeneemt. Ook de cijfers van de inkoopmanagers duiden op verdere expansie: zij zien een duidelijke groei van de orderportefeuilles van zowel de industrie als de dienstensector. De maandelijkse steunaankopen van kapitaalmarktpapier door de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, worden maandelijks met 10 miljard dollar verder teruggeschroefd en deze bedroegen eind juni nog 35 miljard dollar. Voordat de Fed begon met de tapering, het afbouwen van het monetaire stimuleringsbeleid, lagen de maandelijkse aankopen op een niveau van 85 miljard Amerikaanse dollar. De discussie gaat momenteel vooral over het moment wanneer de geldmarktrente zal worden verhoogd. Fed-presidente Janet Yellen liet medio juni echter weten dat een renteverhoging, naar meer normale niveaus, mogelijk nog wel veel langer op zich laat wachten. Ondanks de dalende werkloosheid, ziet de Fed nog steeds onevenwichtigheden op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Europese economie Het economische herstel van de Eurozone in de afgelopen kwartalen, lijkt dit en komend jaar door te zetten. De economie in de Eurozone groeit niettemin slechts in een gematigd tempo; naar verwachting met 1,1% in 2014 en 1,5% in In de Eurozone blijft Duitsland het trekpaard voor de economische groei, maar de matige groei van de Franse economie baart menigeen zorgen. Buiten de Eurozone blijft de sterke groei van de Britse economie verrassend. Ondanks het straffe fiscale beleid lijkt de Britse economie niet kapot bezuinigd en lijkt de Britse, (monetaire) kwantitatieve verruiming effect te sorteren. De Governor van de Bank of England duidde al op een mogelijke renteverhoging om stijging van de inflatie en een verdere stijging van de vastgoedprijzen te beteugelen. In de Eurozone is de inflatie teruggezakt tot nog maar een kwart (0,5%) van de ECB-doelstelling van dichtbij maar onder de 2%. Volgens de laatste ramingen van de ECB zou de inflatie in het eurogebied eind 2016 rond de 1,5% uitkomen. De vrees bestaat dat de lage en dalende inflatiecijfers omslaan in deflatie, die de voortzetting van het economisch herstel in de weg zal staan. De onvrede over mei van de euro, was een ander motief voor de beleidsraad van de ECB om nieuwe beleidsmaatregelen af te kondigen, hoewel strikt genomen het valutabeleid niet tot de beleidsdoelstellingen van de ECB behoort. De ECB besloot op 5 juni 2014 de depositorente, de rente die de ECB vergoedt op tegoeden die banken bij de ECB aanhouden, te verlagen tot -0,1%. Deze negatieve depositorente betekent dat banken nu moeten betalen voor de tegoeden die zij bij de centrale bank aanhouden. De industriële productie bevindt zich in de Eurozone voor de 18 lidstaten gezamenlijk nog altijd beneden het niveau van voor de crisis en de werkloosheid ligt, met een gemiddelde voor de Eurozone van 11,8 procent, nog steeds op een onacceptabel hoog niveau. De uitslag van de Europese verkiezingen in mei, met de winst voor populistische en eurokritische partijen, zoals het Front National in Frankrijk, leidt er toe dat steeds meer Europese politici pleiten voor een minder straffe toepassing van Europese begrotingsregels en beperking van de overheidsuitgaven. Vooral Frankrijk en Italië zouden meer tijd moeten krijgen om andere noodzakelijke, structurele hervormingen door te voeren. beleggingsbeleid 3

4 Beheerd Beleggen Groei Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei Op de financiële markten is flink geprofiteerd van het Amerikaanse monetaire beleid en dat van andere centrale banken. absolute voorkeur, zelfs na de recente koersstijgingen. Op Ame- De beleggingscategorie aandelen behoudt daarmee onze Risico verdeling Veel aandelenbeurzen bereikten in het tweede kwartaal rikaanse aandelen zijn wij neutraal en wij neigen er nog steeds nieuwe recordstanden, maar door het herstel van de bedrijfswinsten van de laatste jaren, zijn de aandelenmarkten Onderverdeling over in beleggingscategorie Daarnaast komen de aandelenbeurzen van de Emerging Onderverdeling in naar een grotere weging toe te kennen aan Europese aandelen. Pagina 1 het algemeen nog niet overgewaardeerd. Wanneer door een Markets opnieuw in de belangstelling. De koers/ winstverhoudingen op deze marken liggen nog ruim beneden hun lang- Rapportagedatum: ruimhartig monetair beleid, de waarderingen in de financiële 30 juni 2014 markten te hoog oplopen en deze zich te ver verwijderen Risico verdeling van jarig gemiddelde en zijn daarmee relatief goedkoop. historisch gemiddelde niveaus, dan bestaat de kans dat een Onderverdeling zeepbel wordt in beleggingscategorie gevormd die op een zeker moment uiteenspat. Onderverdeling in Regio Aandelen zijn niet langer goedkoop, maar de waarderingen, afgemeten aan de koerswinstverwachtingen, op basis van de Aandelen (24.6 %) Geen regio (2.3 %) taxaties van de winsten voor de komende Beleggingsfondsen twaalf maanden, Aandelen (55.3 %) zijn Europa (37 %) Beleggingsfondsen Aandelen Emerging Markets (16.1 %) Noord Amerika (32.9 %) in historisch perspectief slechts aangeland op hun gemiddelde / SLV / Offensief hoog BB Groei Op de aandelenbeurzen wereldwijd was in het tweede kwartaal van 2014 sprake van een positieve stemming. De koers van het groeifonds steeg in het tweede kwartaal met 3,40%. Het belegd vermogen kwam ultimo juni uit op 7,3 miljoen. De historie laat bovendien zien dat aandelenbeleggingen ook goed kunnen renderen in perioden van rentestijgingen. In de regel zijn een stijgende aandelenindex en een rentestijging een voorbode van economisch herstel. Alliance Bernstein Research berekende onlangs dat gerekend vanaf begin jaren 70 van de vorige eeuw, de MSCI Wereld-aandelenindex tijdens perioden van rentestijgingen, steeg met gemiddeld 17,8 procent, tegen een jaarlijks gemiddeld totaal rendement voor aandelen van 9,2 procent (in US dollars). Medio 2014 is het aantal negatieve Risicowijzer winstwaarschuwingen, Stroeve & Lemberger in vergelijking met voorgaande kwartalen en met een jaar geleden, betrekkelijk gering. Analisten, die lange tijd hun winsttaxaties neerwaarts moesten bijstellen, hebben het afgelopen kwartaal hier en daar voorzichtig hun winsttaxaties opgeschroefd. Bedrijven keren gemiddeld een steeds hoger dividend uit. Aandelen (24.6 %) Beleggingsfondsen Aandelen (55.3 %) Beleggingsfondsen Aandelen Emerging Markets (16.1 %) Commodities (1.8 %) Liquiditeiten (2.3 %) Rekening / SLV / Offensief hoog Fundshare SBB Groei Commodities (1.8 %) Liquiditeiten (2.3 %) Geen regio (2.3 %) Europa (37 %) Opkomende Markten (16.1 %) Overig (11.6 %) Noord Amerika Het (32.9 portefeuillebeleid %) weerspiegelde onze positieve visie op de Risicowijzer Opkomende Stroeve Markten & (16.1 Lemberger %) Risicowijzer AF markt. De portefeuille was nagenoeg altijd vol belegd. Er was Overig (11.6 %) sprake van 2 belangrijke trends in de portefeuille Zoals in het vorige verslag al werd aangegeven, zagen wij kansen in de Emerging Markets. Het aandeel van die beleggingen in de portefeuille steeg Risicowijzer dan ook AFM van 4% naar 16%. Dit gebeurde vooral door het ophogen van bestaande posities. Daarnaast werd het beleggingsfonds Skagen Kon Tiki gekocht. Hieronder wordt dit fonds 60 kort toegelicht. 80 Om 100 deze wijziging mogelijk te maken, werd de weging in de portefeuille van enkele indexfondsen, zoals Ishares MSCI World en Ishares DJ Euro Stoxx 50, verminderd. In de VS kochten de bedrijven uit de S&P 500 index, daarbij aangevoerd door bedrijven zoals Apple, IBM, ExxonMobil en FedEx, op grote schaal eigen aandelen in. In het eerste kwartaal van 2014 werd, volgens berekeningen van S&P Dow Jones Indices, met de inkoop van eigen aandelen en dividenden, gezamenlijk voor een recordbedrag van 241 miljard dollar aan beleggers uitgekeerd. In de VS staan de operationele winstmarges op recordhoogte, maar wij zien geen dringende reden waarom deze de komende kwartalen veel lager zullen uitkomen door uit de hand lopende kostenstijgingen en tegenvallende omzetcijfers. Voor 2014 ligt de getaxeerde groei van de winst per aandeel voor de S&P 500 op 8,6%, op basis van een verwachte omzetgroei van circa 4%. De lat ligt daarmee niet overdreven hoog. kunnen geen rechten worden ontleend Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend Nieuw in de portefeuille in dit kwartaal zijn BMW, Sanofi, Yahoo en Inditex. Daarnaast werd in het portefeuillebeleid meer actief omgegaan met posities in individuele aandelen. Nadat technologiegerichte aandelen op de Nasdaq een terugval lieten zien, is in enkele van deze aandelen tijdelijk een positie genomen. Deze posities zijn evenwel al weer uit de portefeuille, aangezien deze markt een herstel liet zien. Ook in de toekomst zullen wij actief op kansen blijven inspelen. Skagen Kon-Tiki is een actief beheerd beleggingsfonds met een wereldwijd beleggingsmandaat gericht op opkomende markten. Het fonds belegt minimaal de helft van de middelen in opkomende landen. Dit zijn landen die geen deel uitmaken 4

5 van de MSCI Developed Market Index. Stensrud en zijn team zoeken naar goedkope ondernemingen die amper gevolgd worden of uit de gratie zijn gevallen. Op basis van gezond verstand en een langetermijnvisie proberen de fondsbeheerders populaire bedrijven (en sectoren) te vermijden waarvan prijzen te hoog liggen in verhouding tot de fundamentele waarde en de winsten van deze bedrijven. De laatste jaren, waaronder 2013, heeft het fonds het beter gedaan dan de index. De top 12 holdings en de top 35 holdings van het fonds representeren respectievelijk circa 45% en 70% van de fondsportefeuille. Tot eind mei leverden de aandelen Hyundai Motor, State Bank of India, Samsung Electronics, Mahindra & Mahindra de grootste bijdrage aan het beleggingsresultaat van het fonds. BMW behaalde recordresultaten in 2013 met al zijn divisies: Automobiles, Motorcycles en Financial Services. De marktomstandigheden blijven gunstig voor de Duitse autobouwer. BMW rapporteerde over het eerste kwartaal van 2014 een winst per aandeel vóór bijzondere posten van 2,22, een stijging van 12% t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Dit is meer dan waar analisten op hadden gerekend. De omzet van de automotivedivisie exclusief financiële diensten, steeg met 4,1% naar 16,6 miljard. De omzetstijging in lokale valuta was zelfs 7,3%. BMW zal profiteren van een verder ontluikend herstel in Europa en de groei in opkomende markten, met name China. Ook in de VS zet de omzetgroei door. Om marktleider te blijven in het premiumsegment, investeert het bedrijf veel in het ontwerp van nieuwe modellen gebaseerd op de nieuwste technologieën. BMW richt zich daarnaast op de verkoop van elektrische auto s. BMW heeft recent zijn brede internationale productienetwerk verder uitgebreid met fabrieken in Brazilië en China, zodat het bedrijf voldoende productiecapaciteit heeft om de landen in Latijns Amerika en Azië te bedienen. aandoeningen. De resultaten stonden de afgelopen jaren onder druk, vanwege een combinatie van patentexpiraties bij enkele van de bestverkopende medicijnen en de effecten van bezuinigingsmaatregelen in de gezondheidszorg in meerdere Europese landen. Sanofi verwacht dat de toezichthouders binnenkort enkele nieuwe geneesmiddelen zullen goedkeuren. Sanofi wil met overnames en het sluiten van samenwerkingsverbanden de R&D-activiteiten versterken. Daarom nam het bedrijf in 2011 het innovatieve biotechnologiebedrijf Genzyme over voor een bedrag van meer dan $ 20 miljard. In 2013 realiseerde Sanofi een totale omzet van 33 miljard. Het jaar 2013 was voor Sanofi een teleurstellend jaar, want de resultaten bleven achter bij de verwachtingen van analisten. Sanofi had in 2013 last van negatieve valuta-effecten van de opkomende markten. Vooral de divisies vaccins en diergeneesmiddelen presteerden teleurstellend. De resultaten over het eerste kwartaal 2014 waren echter bemoedigend vooral de Genzymedivisie, met een omzetgroei van 21%, liet zeer sterke resultaten zien. Ook in Azië wint Sanofi nu aan marktaandeel. In het afgelopen kwartaal is ook Yahoo! opgenomen in de portefeuille, anticiperend op de beursgang (IPO) in New York van het grootste Chinese internetbedrijf Alibaba. De activiteiten van Alibaba zijn te vergelijken met die van Amazon (elektronische marktplaats). Naar onze mening noteert het aandeel Yahoo!, exclusief het belang in Alibaba, tegen een discount. Door enkele analisten op Wall Street wordt het belang van Yahoo! in Alibaba, rekening houdend met het effect van belastingen, netto op $20 tot $26 per aandeel Yahoo! getaxeerd. Bij een huidige koers van Yahoo! van $ 35 - $36, betekent dit een prijs per aandeel voor alle overige activiteiten van Yahoo! van slechts $ 11, naar onze mening ver beneden de werkelijke waarde. Beheerd Beleggen Groei Inditex is een Spaanse, beursgenoteerde modegigant die naast het merk Zara ook nog de merken Zara Home, Kiddy s Class, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Often en Oysho voert. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 6000 filialen en biedt werk aan ruim medewerkers. Zara is goed voor meer dan 70% van de omzet. Zara werd één van s werelds meest succesvolle modebedrijven door een eigen variant aan te bieden, tegen massaconfectieprijzen, op trendy ontwerpen uit modehuizen in Parijs, Milaan en New York. Thuismarkt Spanje is goed voor bijna 20% van de omzet. Zara en de labels breiden zich daarnaast met meer dan 400 winkels per jaar gestaag uit in andere landen waaronder steeds meer in Aziatische landen. Inditex heeft ondanks de toenemende concurrentie van branchegenoot Hennes & Mauritz nauwelijks last van zwakke consumptieve bestedingen in Europa en de VS. Inditex rapporteerde onlangs opnieuw meevallende kwartaalcijfers. E-commerce wordt daarbij steeds belangrijker voor het concern. De aandelen zijn nog niet in de uitverkoop, want beleggers zijn vanwege de hoge winstgroei bereid een koerswinstverhouding van meer dan 27 neer te tellen voor Inditex. Het Europese Sanofi heeft een sterke concurrentiepositie in; medicijnen tegen diabetes, de zonder recept vrij verkrijgbare consumentengeneesmiddelen en medicijnen voor zeldzame Stroeve Beheerd Beleggen Groei SBB Groei kent een offensief profiel, gericht op een zo hoog mogelijk rendement. SBB Groei belegt in meerdere beleggingscategorieën zoals aandelen in Europa en Amerika, Emerging Markets-aandelenfondsen, vastgoedbeleggingsfondsen, grondstoffenfondsen en goud. De portefeuille wordt actief beheerd en daarbij vindt een brede spreiding plaats om de risico s te beperken. Afhankelijk van onze marktvisie, scenarioanalyse en relatieve waardering zullen activa, regio s of valuta binnen de portefeuille een groter tactisch gewicht krijgen ten opzicht van de strategische (normale) allocatie en wordt ingespeeld op de financiële marktomstandigheden. De nadruk zal in dit fonds evenwel altijd liggen op het beleggen in aandelen en aandelenfondsen. Na uitvoerige analyse van macroeconomische indicatoren en trends zoals flow of funds, wordt daarbij ook gekeken naar bottom-up-signalen, door analyse van bedrijfsresultaten en naar de waardering van individuele aandelen uit diverse regio s. In de regio s Europa en de VS wordt veelal direct in aandelen belegd, bij beleggingen in Emerging Markets en in grondstoffen wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise van fondsmanagers. 5

6 Beheerd Beleggen Behoud Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Behoud De marktomstandigheden voor de risicomijdende Behoudportefeuille bleven in het tweede kwartaal onveranderd gunstig. Het netto beleggingsresultaat over het eerste half jaar bedroeg +4,81%, voor het tweede kwartaal sec was dat 1,98%. Het vermogen onder beheer lag eind juni 2014 op 5,7 miljoen. Zowel Europese staatsleningen, bedrijfsleningen, alsook high yield obligaties, lieten een positieve koersontwikkeling zien. De zorgen over een eurocrisis zijn het afgelopen kwartaal verder naar de achtergrond gedrongen. De daling van de kapitaalmarktrente in de Europese periferie (Italië, Spanje, Portugal, Ierland en Griekenland), duidt op herstel van vertrouwen. Na Ierland staat ook Portugal weer op eigen benen. In mei eindigde het noodkrediet van 78 miljard euro dat de Europese Unie en het IMF in 2011 gaven om te voorkomen dat Portugal zou bezwijken aan de rente van 8 procent, die het land toen moest betalen op een tienjarige staatslening. Ook Spanje heeft aangegeven op eigen kracht verder te kunnen en dat herstel van de banken- en vastgoedsector doorzet. Griekenland gaf in april, na een pauze van vier jaar waarin het geen beroep kon doen op de publieke kapitaalmarkt, nieuwe vijfjarige leningen uit tegen een rente van 4,95%. Eind juni keerde zelfs Cyprus terug naar de Europese obligatiemarkt. Rente 10-jarige leningen ultimo 2013 ult.maart 2014 ult. Juni 2014 Nederlandse Staat 2,23 1,91 1,48 Duitsland 1,93 1,57 1,25 Italie 4,13 3,29 2,85 Spanje 4,15 3,23 2,66 USA 3,03 2,72 2,53 Ook de zorg over een systeemcrisis in de financiële sector in Europa, is duidelijk afgenomen in het afgelopen halfjaar. Met het politieke akkoord, dat in maart 2014 is gesloten over een Europees resolutiemechanisme, is een belangrijke stap gezet naar de totstandkoming van een effectieve, Europese bankenunie. Hierbij worden de eventuele verliezen van de grote banken in eerste instantie door de aandeelhouders en de crediteuren gedragen, waarbij voor ordelijke afwikkeling van een bankenfaillissement, tijdelijke financiering uit het resolutiefonds, of als ultieme achtervanger, uit publieke middelen nodig kan zijn. Wel verlaagde de ECB, de Europese Centrale Bank, nogmaals de rente om de economie te ondersteunen, maar vooral om de kansen op deflatie te verkleinen. Naast een lagere rente en een gerichte liquiditeitsinjectie voor 4 jaar van 400 miljard (TLTRO ofwel targeted long term refinancing operation), liet ECB-president Mario Draghi in juni ook weten een opkoop- 6

7 programma voor obligaties voor te bereiden, een ABSprogramma (Asset-Backed Securities, hypotheekobligaties), om zo de rente te drukken die bedrijven op bankleningen betalen. Of de ECB ook obligaties gaat kopen, hangt onder meer van de steun van Duitse zijde af. De Europese banken zijn nog steeds terughoudend met de uitbreiding van de kredietverlening. Ze moeten voldoen aan hogere kapitaaleisen en derhalve hogere reserves aanhouden in het kader van internationale afspraken (Basel-III). Tevens moeten ze de resultaten van de nieuwe stresstesten en balansonderzoeken afwachten. Aggregat Europese bedrijfsobligaties (IG*) (Markit iboxx-index)) Euro Bedrijfsobligaties High Yield Barclays Em. Markets Local Currency Staatsleningen (Barclays-index) EuroAgg Treasury Tota Nederlandse staatsleningen EUR EUR USD EUR EUR e kwartaal e halfjaar ,37 0,96 4,81 7,85 3,24 4,04 (10,56) (1,84) 6,26 2,24 1,19 6,98 (2,08) (0,07) 5,56 Europese staatsleningen EUR 2,39 1,17 7,34 Netherlands Cash Indices 1 maands LIBOR Netherlands Cash Indices 1 maands LIBOR In het beleggingsbeleid in de Behoudportefeuille, werd onverminderd ingespeeld op de uitbouw van individuele obligaties met een nominale coupure van Vaak gebeurt dit door aankoop uit emissie, of in de secundaire markt direct daaropvolgend. De nieuwe instroom van middelen werd hier dan ook volledig in belegd. Het aandeel van obligatie (index)- fondsen in portefeuille liep terug met 10% tot 39%. Voorts werd winst genomen op een Portugese staatslening. De portefeuille is volledig in de euro-valuta belegd. De onderverdeling over de verschillende Verdeling portefeuille beleggingscategorieën, de risicomijdende sfeer, treft u Stroeve Beheerd Beleggen Behoud per 31 maart 2014 aan in de onderstaande grafiek. 0,9% 3,5% 11,7% 12,6% NLG NLG 0,08 0,03 0,11 0,14 0,04 0,15 Verdeling portefeuille in de risicomijdende sfeer, Stroeve Beheerd Beleggen Behoud per 30 juni ,6% 1,0% 13,9% 33,4% 12,3% Bedrijfswaarden (via indexbeleggingen) Bedrijfswaarden High Yield (via index) Bedrijfswaarden Individueel Europese Staatsleningen (via index) Garantienote 100% Liquiditeiten Achtergestelde Fin.Sector-leningen Var.rentende lening Een normalisering van de rentemarkt in Europa is verder naar de toekomst geschoven, nu de ECB maatregelen heeft genomen om te zorgen dat deflatie geen issue wordt. De kansen op een rentestijging op korte termijn zijn daarmee verminderd. Als de ECB obligaties zou gaan opkopen kan dit de markt verder ondersteunen. De genomen maatregelen hebben nog niet geresulteerd in een verzwakking van de euro, al was de dollar, voorafgaande aan het rentebesluit, al wel iets sterker geworden. De gevaren voor een stijgende rente moeten dus uit de VS komen. Mocht na de zomer blijken dat de economie daar sneller aantrekt dan marktpartijen momenteel inschatten, dan zal de rente op treasuries (Amerikaanse staatsleningen) kunnen stijgen, onder invloed van de discussie wanneer in 2015 de eerste renteverhoging door de Federal Reserve zal plaatsvinden. Het is dan de vraag, of c.q. in welk mate, de Europese rente zich hieraan kan onttrekken. Het is evenwel onze inschatting dat ook in de VS de autoriteiten het belang van een lage rente voor de economie blijven benadrukken. Wij zullen het portefeuillebeleid hierop afstemmen. Wij zien op dit moment onverminderd een toestroom van beleggers naar de obligatiemarkt, onder invloed van steeds verder dalende spaarrentes. Stroeve Beheerd Beleggen Behoud De voornaamste doelstelling van SBB Behoud is een buffer te vormen die bescherming biedt in tijden dat aandelenmarkten slecht presteren. Een andere belangrijke doelstelling is om inkomen te genereren met de beleggingen. Een strakke risicobeheersing staat voorop. Dit betekent dat wij in tijden van lage effectieve rendementen op leningen ons niet volledig kunnen richten op riskante obligaties in het zogeheten high yield -segment, of op obligaties uit de Emerging Markets om een hoger rendement te behalen. In een breder gespreide portefeuille vinden wij beleggingen in deze categorieën, mits begrensd, wel acceptabel. SBB Behoud belegt in staatsobligaties, maar ook in bedrijfs- en bancaire obligaties, waarbij de keuze afhankelijk is van de aantrekkelijkheid van de risico-opslag ( spreads ), afgezet tegen de additionele (debiteuren)risico s. Ook kan worden belegd in zogeheten Inflation-linked bonds en in variabel rentende leningen. Een voordeel van SBB Behoud is dat we voor onze cliënten veelal in individuele namen, vermogenstitels, kunnen beleggen, dus ook in institutionele obligaties met coupures van meer dan ,- bij uitgifte kunnen handelen. Wij werken bij het beheer met een visie op de renteontwikkeling en op looptijden ( modified duration ) en wij houden ook nauwlettend de vraag en aanbod-verhoudingen ( flow of funds ) in het oog. Kort samengevat, het behoud van vermogen en een stabiel rendement staan voorop bij het beheer van dit fonds. Beheerd Beleggen Behoud 7

8 Met de fondsen Stroeve Beheerd Beleggen, FundShare SBB Groei en FundShare SBB Behoud, staat het eigen beleggingsbeleid van Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer centraal. Met FundShare ( heeft Stroeve & Lemberger een platform en een partner gevonden om dit te realiseren. FundShare heeft een state-of-the art infrastructuur, zodat de kosten van beleggen laag zijn en de fondsen volledig transparant zijn. Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer heeft daarbij gekozen om niet voor ieder risicoprofiel een afzonderlijk fonds op te richten, maar voor een tweetal fondsen, een risicovol en een risicomijdend fonds. Iedere belegger kan dan een eigen keuze maken voor ieder gewenst risicoprofiel, door een combinatie van deze twee fondsen. Dit heeft als voordeel dat u meer flexibel bent en kunt schuiven afhankelijk van uw behoefte, uw risicobeleving of de vooruitzichten voor financiële markten. Portefeuillemanagement Stroeve & Lemberger beschikt over een vergunning van de AFM. Op de website treft u bij Stroeve Beheerd Beleggen alle informatie aan over de 2 beleggingsfondsen. Dat betreft de prospectus, de Factsheet en de Essentiele Beleggers Informatie. Het portefeuillemanagement is in handen van Evert Zaat, Cok Inden, Tom Stroeve en Wim Zwanenburg. De algemene richting van het aan- en verkoopbeleid in de portefeuilles ligt bij Evert Zaat. Hij is binnen de directie van Stroeve & Lemberger verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Voor het Behoudfonds wordt het dagelijks beleid mede bepaalt en uitgevoerd door Cok Inden. Voor het Groeifonds neemt Tom Stroeve die taak op zich. Wim Zwanenburg is adviseur van beide beleggingsfondsen. Hieronder treft u meer informatie aan over de portefeuillemanagers. Evert Zaat, macro-econoom en MSc. verzekeringskunde en financial planning, begeleidt zijn cliënten en stuurt het beleggingsbeleid van Stroeve & Lemberger aan. Evert s leerscholen waren het Ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank. Al zo n 20 jaar bekleedt hij leidinggevende functies. Evert heeft grote belangstelling voor Behavioral Finance, de psychologie van de particuliere belegger. Daarom staan transparantie en communicatiekracht voor hem centraal in dit vertrouwensvak. Evert Zaat Directeur Cok Inden is een snel denkende en schakelende, door alle ontwikkelingen in het effectenvak gevormde praktijkman. Hij stond vele jaren lang met beide voeten op de beursvloer: van zijn start als pure beginner, tot functies als directeur en (mede) - eigenaar van meerdere hoekmansbedrijven. Op 43-jarige leeftijd neemt Cok afscheid van het hoekmansvak om zijn loopbaan als beleggingsadviseur voort te zetten. Eerst bij Theodoor Gilissen Bankiers en sinds 2006, als senior beleggingssadviseur, voor Stroeve & Lemberger. Cok Inden Senior vermogensadviseur Tom Stroeve, inmiddels als zevende generatie Stroeve werkzaam in het effectenvak, is sinds mei 2013 verbonden met Stroeve & Lemberger. Na zijn studie geschiedenis aan de UvA, kreeg Tom een gedegen opleiding in het beleggingsvak bij BinckBank. Tom was er actief als broker en coördinator van de Alex Academy, waar hij verantwoordelijk was voor alle klassikale- en onlinetrainingen. Tom Stroeve Beleggingsadviseur De econoom Wim Zwanenburg is onze lead beleggingsstrateeg bij Stroeve & Lemberger. Een man met een helikopterview, een gepassioneerde professional en een zorgvuldige denker. Na zijn studie werkte hij enkele jaren in diverse beleggingsfuncties bij ABN Amro en Mees Pierson. Daarna was hij lid van meerdere beleggingscommissies van Bank Degroof. Als beleggingsstrateeg treedt Wim, namens Stroeve & Lemberger, regelmatig op bij BNR Nieuwsradio. Wim Zwanenburg Senior Beleggingsstrateeg Op deze publicatie is een disclaimer van toepassing. Deze kunt kunt u lezen op onze website 8 Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer T +31 (0) Weesp

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het derde kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen januari 2015 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen april 2015 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2015 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen oktober INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het derde van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Meer rendement, minder risico

Meer rendement, minder risico 17 juni 2016 Stand van het stoplicht: Oranje Meer rendement, minder risico In elk economieboek kunt u het lezen: Hoe meer risico u neemt, des te hoger is het rendement dat u kunt behalen. Minder risico

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Update oktober 2014 Beleggen

Update oktober 2014 Beleggen Update oktober 1 Beleggen De zoektocht naar rendement Doordat de spaarrente en de rente op obligaties op veel plaatsen in de wereld historisch laag staan gaan veel beleggers op zoek naar investeringen

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013 Kwartaalrapportage Volendam, 14 januari 2013 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS profielportefeuilles over het vierde kwartaal en over heel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE jaargang 2 tweede kwartaal 2013 NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE 1. BELEGGINGSFONDSEN: DRAMA S 2. RENDEMENTEN INDEX CAPITAL 2013 3. INDEX CAPITAL IN DE MEDIA 4. OP WEG NAAR VIJF STERREN! 5. MACRO-ECONOMISCHE

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Robeco ONE. Kwartaalbericht Q was een mooi jaar voor Robeco ONE beleggers

Robeco ONE. Kwartaalbericht Q was een mooi jaar voor Robeco ONE beleggers Robeco ONE Kwartaalbericht Q4 2016 2016 was een mooi jaar voor Robeco ONE beleggers Kwartaalbericht Q4 2016 Inleiding Fondsmanagers Welkom bij het kwartaalbericht voor Robeco ONE. In dit kwartaalbericht

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54 Rapport Asset Allocatie Consensus Juni 2017 Jaargang 6 Issue 54 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting juni 2017... 3 Asset Allocatie... 4 Asset allocatie aanbevelingen en rangschikking... 4 Aandelen... 6 Regio-allocatie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie