STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting"

Transcriptie

1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het beleggingsbeleid in het Behoudfonds 6 Het portefeuillemanagement 8 1

2 Stroeve Beheerd Beleggen in het tweede kwartaal van 2014 beleggingsbeleid Koersontwikkeling Fondsen Groei en Behoud nov-12 feb-13 mei-13 aug-13 nov-13 feb-14 mei-14 Groei Behoud 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 De beleggingsresultaten De waarde van de participatie Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Groei ontwikkelde zich van 10,74 eind 2013, naar 11,17 aan het einde van het tweede kwartaal van 2014, waarmee het netto beleggingsresultaat in het eerste half jaar uitkomt op 5,82%. De waarde van de participatie Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Behoud ontwikkelde zich van 10,24 eind 2013, naar 10,74, waarmee het netto beleggingsresultaat in het eerste half jaar van 2014 uitkomt op 4,81%. Inleiding De internationale aandelenbeurzen schudden in het tweede kwartaal van dit jaar de zorgen over geopolitieke ontwikkelingen van zich af. De risico-aversie van beleggers is het afgelopen kwartaal duidelijk afgenomen. Wij hoeven derhalve onze positieve visie op de aandelenbeurzen niet aan te passen. De onderliggende groei van de economie zet door en de beurzen zijn nog niet overgewaardeerd. In Europa zal de rente langer laag blijven, nu de Europese Centrale Bank heeft aangegeven dat men een te lage inflatie niet wenselijk vindt. De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal Op Wall Street werden nieuwe recordstanden bereikt en ook de Europese aandelenbeurzen presteerden goed. Het sentiment op de aandelenmarkten kreeg een positieve impuls door het aanhoudende, ruime monetaire beleid van de centrale banken. Daarnaast liep de overnamekoorts op door forse biedingen in onder meer de farmaceutische sector, hoewel deze ondanks de hoge overnamepremie, niet altijd tot de gewenste overname leidde. Ook het optimisme over de economische groei hielp de graadmeters van de aandelenbeurzen verder omhoog. De aandelenbeurzen van de Emerging Markets zetten al aan het einde van het eerste kwartaal een inhaalslag in, die in het tweede kwartaal werd doorgezet. Daarbij herstellen de valutamarkten van de opkomende landen zich ook van de opdoffers die zij vorig jaar te verwerken kregen. Zelfs de Russische roebel wist zich voor het einde van het kwartaal enigszins te herstellen van de vertrouwenscisis, die volgde op de annexatie van de Krim door Rusland, de onrust in de Oekraïne en de daarop volgende sancties tegen Rusland. De euro deprecieerde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Op de obligatiemarkten daalde de rente nog verder, door onder meer het expansieve beleid van de Europese Centrale Bank, tegen de achtergrond van een lage en dalende inflatie. In de perifere Europese landen kwam de kapitaalmarktrente onder het niveau van voor de financieel-economische crisis. Prestaties in Euro's Geheel 2013 Tweede kwartaal 2014 Eerste halfjaar 2014 Nederlandse staatsleningen (2,08) 2,66 5,56 Europese staatsleningen in euro s 2,39 3,07 7,34 Aggregaat Europese obligatiemarkt (*IG) (0,56) 1,62 4,65 Europese bedrijfsobligaties (*IG) 4,26 1,13 (1,41) Internationale aandelen (MSCI World) 21,20 5,55 6,86 Europese aandelen 19,82 3,99 6,16 Aandelen in de Eurozone 23,36 2,76 5,60 Amerikaanse aandelen 24,24 5,37 6,76 Aandelen Emerging Markets (6,81) 7,30 6,82 Vastgoed Eurozone (EPRA) 6,54 13,69 17,68 Grondstoffen (DJ UBS) (13,49) 0,74 7,75 Fundshare SBB Groeifonds 6,16 3,40 3,95 Fundshare SBB Behoudfonds 0,77 1,98 4,81 * IG = Investment Grade 2

3 Amerikaanse economie Door de extreem strenge winter is de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van 2014 gekrompen met 1%, ten opzichte van het voorafgaande kwartaal, in plaats van gegroeid. Om die reden zijn de vooruitzichten voor de economische groei in 2014 in de VS inmiddels teruggebracht tot 2,1%, maar voor 2015 en 2016 wordt een versnelling naar 3% groei verwacht. De werkloosheid is inmiddels gedaald naar 6,3% en beleidsmakers verwachten dat deze verder zal dalen naar 6,1% aan het einde van dit jaar en in 2015 en 2016 telkens met nog een procentpunt zal afnemen. We zien dat het aantal banen in de VS nu maandelijks met zo n toeneemt. Ook de cijfers van de inkoopmanagers duiden op verdere expansie: zij zien een duidelijke groei van de orderportefeuilles van zowel de industrie als de dienstensector. De maandelijkse steunaankopen van kapitaalmarktpapier door de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, worden maandelijks met 10 miljard dollar verder teruggeschroefd en deze bedroegen eind juni nog 35 miljard dollar. Voordat de Fed begon met de tapering, het afbouwen van het monetaire stimuleringsbeleid, lagen de maandelijkse aankopen op een niveau van 85 miljard Amerikaanse dollar. De discussie gaat momenteel vooral over het moment wanneer de geldmarktrente zal worden verhoogd. Fed-presidente Janet Yellen liet medio juni echter weten dat een renteverhoging, naar meer normale niveaus, mogelijk nog wel veel langer op zich laat wachten. Ondanks de dalende werkloosheid, ziet de Fed nog steeds onevenwichtigheden op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Europese economie Het economische herstel van de Eurozone in de afgelopen kwartalen, lijkt dit en komend jaar door te zetten. De economie in de Eurozone groeit niettemin slechts in een gematigd tempo; naar verwachting met 1,1% in 2014 en 1,5% in In de Eurozone blijft Duitsland het trekpaard voor de economische groei, maar de matige groei van de Franse economie baart menigeen zorgen. Buiten de Eurozone blijft de sterke groei van de Britse economie verrassend. Ondanks het straffe fiscale beleid lijkt de Britse economie niet kapot bezuinigd en lijkt de Britse, (monetaire) kwantitatieve verruiming effect te sorteren. De Governor van de Bank of England duidde al op een mogelijke renteverhoging om stijging van de inflatie en een verdere stijging van de vastgoedprijzen te beteugelen. In de Eurozone is de inflatie teruggezakt tot nog maar een kwart (0,5%) van de ECB-doelstelling van dichtbij maar onder de 2%. Volgens de laatste ramingen van de ECB zou de inflatie in het eurogebied eind 2016 rond de 1,5% uitkomen. De vrees bestaat dat de lage en dalende inflatiecijfers omslaan in deflatie, die de voortzetting van het economisch herstel in de weg zal staan. De onvrede over mei van de euro, was een ander motief voor de beleidsraad van de ECB om nieuwe beleidsmaatregelen af te kondigen, hoewel strikt genomen het valutabeleid niet tot de beleidsdoelstellingen van de ECB behoort. De ECB besloot op 5 juni 2014 de depositorente, de rente die de ECB vergoedt op tegoeden die banken bij de ECB aanhouden, te verlagen tot -0,1%. Deze negatieve depositorente betekent dat banken nu moeten betalen voor de tegoeden die zij bij de centrale bank aanhouden. De industriële productie bevindt zich in de Eurozone voor de 18 lidstaten gezamenlijk nog altijd beneden het niveau van voor de crisis en de werkloosheid ligt, met een gemiddelde voor de Eurozone van 11,8 procent, nog steeds op een onacceptabel hoog niveau. De uitslag van de Europese verkiezingen in mei, met de winst voor populistische en eurokritische partijen, zoals het Front National in Frankrijk, leidt er toe dat steeds meer Europese politici pleiten voor een minder straffe toepassing van Europese begrotingsregels en beperking van de overheidsuitgaven. Vooral Frankrijk en Italië zouden meer tijd moeten krijgen om andere noodzakelijke, structurele hervormingen door te voeren. beleggingsbeleid 3

4 Beheerd Beleggen Groei Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei Op de financiële markten is flink geprofiteerd van het Amerikaanse monetaire beleid en dat van andere centrale banken. absolute voorkeur, zelfs na de recente koersstijgingen. Op Ame- De beleggingscategorie aandelen behoudt daarmee onze Risico verdeling Veel aandelenbeurzen bereikten in het tweede kwartaal rikaanse aandelen zijn wij neutraal en wij neigen er nog steeds nieuwe recordstanden, maar door het herstel van de bedrijfswinsten van de laatste jaren, zijn de aandelenmarkten Onderverdeling over in beleggingscategorie Daarnaast komen de aandelenbeurzen van de Emerging Onderverdeling in naar een grotere weging toe te kennen aan Europese aandelen. Pagina 1 het algemeen nog niet overgewaardeerd. Wanneer door een Markets opnieuw in de belangstelling. De koers/ winstverhoudingen op deze marken liggen nog ruim beneden hun lang- Rapportagedatum: ruimhartig monetair beleid, de waarderingen in de financiële 30 juni 2014 markten te hoog oplopen en deze zich te ver verwijderen Risico verdeling van jarig gemiddelde en zijn daarmee relatief goedkoop. historisch gemiddelde niveaus, dan bestaat de kans dat een Onderverdeling zeepbel wordt in beleggingscategorie gevormd die op een zeker moment uiteenspat. Onderverdeling in Regio Aandelen zijn niet langer goedkoop, maar de waarderingen, afgemeten aan de koerswinstverwachtingen, op basis van de Aandelen (24.6 %) Geen regio (2.3 %) taxaties van de winsten voor de komende Beleggingsfondsen twaalf maanden, Aandelen (55.3 %) zijn Europa (37 %) Beleggingsfondsen Aandelen Emerging Markets (16.1 %) Noord Amerika (32.9 %) in historisch perspectief slechts aangeland op hun gemiddelde / SLV / Offensief hoog BB Groei Op de aandelenbeurzen wereldwijd was in het tweede kwartaal van 2014 sprake van een positieve stemming. De koers van het groeifonds steeg in het tweede kwartaal met 3,40%. Het belegd vermogen kwam ultimo juni uit op 7,3 miljoen. De historie laat bovendien zien dat aandelenbeleggingen ook goed kunnen renderen in perioden van rentestijgingen. In de regel zijn een stijgende aandelenindex en een rentestijging een voorbode van economisch herstel. Alliance Bernstein Research berekende onlangs dat gerekend vanaf begin jaren 70 van de vorige eeuw, de MSCI Wereld-aandelenindex tijdens perioden van rentestijgingen, steeg met gemiddeld 17,8 procent, tegen een jaarlijks gemiddeld totaal rendement voor aandelen van 9,2 procent (in US dollars). Medio 2014 is het aantal negatieve Risicowijzer winstwaarschuwingen, Stroeve & Lemberger in vergelijking met voorgaande kwartalen en met een jaar geleden, betrekkelijk gering. Analisten, die lange tijd hun winsttaxaties neerwaarts moesten bijstellen, hebben het afgelopen kwartaal hier en daar voorzichtig hun winsttaxaties opgeschroefd. Bedrijven keren gemiddeld een steeds hoger dividend uit. Aandelen (24.6 %) Beleggingsfondsen Aandelen (55.3 %) Beleggingsfondsen Aandelen Emerging Markets (16.1 %) Commodities (1.8 %) Liquiditeiten (2.3 %) Rekening / SLV / Offensief hoog Fundshare SBB Groei Commodities (1.8 %) Liquiditeiten (2.3 %) Geen regio (2.3 %) Europa (37 %) Opkomende Markten (16.1 %) Overig (11.6 %) Noord Amerika Het (32.9 portefeuillebeleid %) weerspiegelde onze positieve visie op de Risicowijzer Opkomende Stroeve Markten & (16.1 Lemberger %) Risicowijzer AF markt. De portefeuille was nagenoeg altijd vol belegd. Er was Overig (11.6 %) sprake van 2 belangrijke trends in de portefeuille Zoals in het vorige verslag al werd aangegeven, zagen wij kansen in de Emerging Markets. Het aandeel van die beleggingen in de portefeuille steeg Risicowijzer dan ook AFM van 4% naar 16%. Dit gebeurde vooral door het ophogen van bestaande posities. Daarnaast werd het beleggingsfonds Skagen Kon Tiki gekocht. Hieronder wordt dit fonds 60 kort toegelicht. 80 Om 100 deze wijziging mogelijk te maken, werd de weging in de portefeuille van enkele indexfondsen, zoals Ishares MSCI World en Ishares DJ Euro Stoxx 50, verminderd. In de VS kochten de bedrijven uit de S&P 500 index, daarbij aangevoerd door bedrijven zoals Apple, IBM, ExxonMobil en FedEx, op grote schaal eigen aandelen in. In het eerste kwartaal van 2014 werd, volgens berekeningen van S&P Dow Jones Indices, met de inkoop van eigen aandelen en dividenden, gezamenlijk voor een recordbedrag van 241 miljard dollar aan beleggers uitgekeerd. In de VS staan de operationele winstmarges op recordhoogte, maar wij zien geen dringende reden waarom deze de komende kwartalen veel lager zullen uitkomen door uit de hand lopende kostenstijgingen en tegenvallende omzetcijfers. Voor 2014 ligt de getaxeerde groei van de winst per aandeel voor de S&P 500 op 8,6%, op basis van een verwachte omzetgroei van circa 4%. De lat ligt daarmee niet overdreven hoog. kunnen geen rechten worden ontleend Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend Nieuw in de portefeuille in dit kwartaal zijn BMW, Sanofi, Yahoo en Inditex. Daarnaast werd in het portefeuillebeleid meer actief omgegaan met posities in individuele aandelen. Nadat technologiegerichte aandelen op de Nasdaq een terugval lieten zien, is in enkele van deze aandelen tijdelijk een positie genomen. Deze posities zijn evenwel al weer uit de portefeuille, aangezien deze markt een herstel liet zien. Ook in de toekomst zullen wij actief op kansen blijven inspelen. Skagen Kon-Tiki is een actief beheerd beleggingsfonds met een wereldwijd beleggingsmandaat gericht op opkomende markten. Het fonds belegt minimaal de helft van de middelen in opkomende landen. Dit zijn landen die geen deel uitmaken 4

5 van de MSCI Developed Market Index. Stensrud en zijn team zoeken naar goedkope ondernemingen die amper gevolgd worden of uit de gratie zijn gevallen. Op basis van gezond verstand en een langetermijnvisie proberen de fondsbeheerders populaire bedrijven (en sectoren) te vermijden waarvan prijzen te hoog liggen in verhouding tot de fundamentele waarde en de winsten van deze bedrijven. De laatste jaren, waaronder 2013, heeft het fonds het beter gedaan dan de index. De top 12 holdings en de top 35 holdings van het fonds representeren respectievelijk circa 45% en 70% van de fondsportefeuille. Tot eind mei leverden de aandelen Hyundai Motor, State Bank of India, Samsung Electronics, Mahindra & Mahindra de grootste bijdrage aan het beleggingsresultaat van het fonds. BMW behaalde recordresultaten in 2013 met al zijn divisies: Automobiles, Motorcycles en Financial Services. De marktomstandigheden blijven gunstig voor de Duitse autobouwer. BMW rapporteerde over het eerste kwartaal van 2014 een winst per aandeel vóór bijzondere posten van 2,22, een stijging van 12% t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Dit is meer dan waar analisten op hadden gerekend. De omzet van de automotivedivisie exclusief financiële diensten, steeg met 4,1% naar 16,6 miljard. De omzetstijging in lokale valuta was zelfs 7,3%. BMW zal profiteren van een verder ontluikend herstel in Europa en de groei in opkomende markten, met name China. Ook in de VS zet de omzetgroei door. Om marktleider te blijven in het premiumsegment, investeert het bedrijf veel in het ontwerp van nieuwe modellen gebaseerd op de nieuwste technologieën. BMW richt zich daarnaast op de verkoop van elektrische auto s. BMW heeft recent zijn brede internationale productienetwerk verder uitgebreid met fabrieken in Brazilië en China, zodat het bedrijf voldoende productiecapaciteit heeft om de landen in Latijns Amerika en Azië te bedienen. aandoeningen. De resultaten stonden de afgelopen jaren onder druk, vanwege een combinatie van patentexpiraties bij enkele van de bestverkopende medicijnen en de effecten van bezuinigingsmaatregelen in de gezondheidszorg in meerdere Europese landen. Sanofi verwacht dat de toezichthouders binnenkort enkele nieuwe geneesmiddelen zullen goedkeuren. Sanofi wil met overnames en het sluiten van samenwerkingsverbanden de R&D-activiteiten versterken. Daarom nam het bedrijf in 2011 het innovatieve biotechnologiebedrijf Genzyme over voor een bedrag van meer dan $ 20 miljard. In 2013 realiseerde Sanofi een totale omzet van 33 miljard. Het jaar 2013 was voor Sanofi een teleurstellend jaar, want de resultaten bleven achter bij de verwachtingen van analisten. Sanofi had in 2013 last van negatieve valuta-effecten van de opkomende markten. Vooral de divisies vaccins en diergeneesmiddelen presteerden teleurstellend. De resultaten over het eerste kwartaal 2014 waren echter bemoedigend vooral de Genzymedivisie, met een omzetgroei van 21%, liet zeer sterke resultaten zien. Ook in Azië wint Sanofi nu aan marktaandeel. In het afgelopen kwartaal is ook Yahoo! opgenomen in de portefeuille, anticiperend op de beursgang (IPO) in New York van het grootste Chinese internetbedrijf Alibaba. De activiteiten van Alibaba zijn te vergelijken met die van Amazon (elektronische marktplaats). Naar onze mening noteert het aandeel Yahoo!, exclusief het belang in Alibaba, tegen een discount. Door enkele analisten op Wall Street wordt het belang van Yahoo! in Alibaba, rekening houdend met het effect van belastingen, netto op $20 tot $26 per aandeel Yahoo! getaxeerd. Bij een huidige koers van Yahoo! van $ 35 - $36, betekent dit een prijs per aandeel voor alle overige activiteiten van Yahoo! van slechts $ 11, naar onze mening ver beneden de werkelijke waarde. Beheerd Beleggen Groei Inditex is een Spaanse, beursgenoteerde modegigant die naast het merk Zara ook nog de merken Zara Home, Kiddy s Class, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Often en Oysho voert. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 6000 filialen en biedt werk aan ruim medewerkers. Zara is goed voor meer dan 70% van de omzet. Zara werd één van s werelds meest succesvolle modebedrijven door een eigen variant aan te bieden, tegen massaconfectieprijzen, op trendy ontwerpen uit modehuizen in Parijs, Milaan en New York. Thuismarkt Spanje is goed voor bijna 20% van de omzet. Zara en de labels breiden zich daarnaast met meer dan 400 winkels per jaar gestaag uit in andere landen waaronder steeds meer in Aziatische landen. Inditex heeft ondanks de toenemende concurrentie van branchegenoot Hennes & Mauritz nauwelijks last van zwakke consumptieve bestedingen in Europa en de VS. Inditex rapporteerde onlangs opnieuw meevallende kwartaalcijfers. E-commerce wordt daarbij steeds belangrijker voor het concern. De aandelen zijn nog niet in de uitverkoop, want beleggers zijn vanwege de hoge winstgroei bereid een koerswinstverhouding van meer dan 27 neer te tellen voor Inditex. Het Europese Sanofi heeft een sterke concurrentiepositie in; medicijnen tegen diabetes, de zonder recept vrij verkrijgbare consumentengeneesmiddelen en medicijnen voor zeldzame Stroeve Beheerd Beleggen Groei SBB Groei kent een offensief profiel, gericht op een zo hoog mogelijk rendement. SBB Groei belegt in meerdere beleggingscategorieën zoals aandelen in Europa en Amerika, Emerging Markets-aandelenfondsen, vastgoedbeleggingsfondsen, grondstoffenfondsen en goud. De portefeuille wordt actief beheerd en daarbij vindt een brede spreiding plaats om de risico s te beperken. Afhankelijk van onze marktvisie, scenarioanalyse en relatieve waardering zullen activa, regio s of valuta binnen de portefeuille een groter tactisch gewicht krijgen ten opzicht van de strategische (normale) allocatie en wordt ingespeeld op de financiële marktomstandigheden. De nadruk zal in dit fonds evenwel altijd liggen op het beleggen in aandelen en aandelenfondsen. Na uitvoerige analyse van macroeconomische indicatoren en trends zoals flow of funds, wordt daarbij ook gekeken naar bottom-up-signalen, door analyse van bedrijfsresultaten en naar de waardering van individuele aandelen uit diverse regio s. In de regio s Europa en de VS wordt veelal direct in aandelen belegd, bij beleggingen in Emerging Markets en in grondstoffen wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise van fondsmanagers. 5

6 Beheerd Beleggen Behoud Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Behoud De marktomstandigheden voor de risicomijdende Behoudportefeuille bleven in het tweede kwartaal onveranderd gunstig. Het netto beleggingsresultaat over het eerste half jaar bedroeg +4,81%, voor het tweede kwartaal sec was dat 1,98%. Het vermogen onder beheer lag eind juni 2014 op 5,7 miljoen. Zowel Europese staatsleningen, bedrijfsleningen, alsook high yield obligaties, lieten een positieve koersontwikkeling zien. De zorgen over een eurocrisis zijn het afgelopen kwartaal verder naar de achtergrond gedrongen. De daling van de kapitaalmarktrente in de Europese periferie (Italië, Spanje, Portugal, Ierland en Griekenland), duidt op herstel van vertrouwen. Na Ierland staat ook Portugal weer op eigen benen. In mei eindigde het noodkrediet van 78 miljard euro dat de Europese Unie en het IMF in 2011 gaven om te voorkomen dat Portugal zou bezwijken aan de rente van 8 procent, die het land toen moest betalen op een tienjarige staatslening. Ook Spanje heeft aangegeven op eigen kracht verder te kunnen en dat herstel van de banken- en vastgoedsector doorzet. Griekenland gaf in april, na een pauze van vier jaar waarin het geen beroep kon doen op de publieke kapitaalmarkt, nieuwe vijfjarige leningen uit tegen een rente van 4,95%. Eind juni keerde zelfs Cyprus terug naar de Europese obligatiemarkt. Rente 10-jarige leningen ultimo 2013 ult.maart 2014 ult. Juni 2014 Nederlandse Staat 2,23 1,91 1,48 Duitsland 1,93 1,57 1,25 Italie 4,13 3,29 2,85 Spanje 4,15 3,23 2,66 USA 3,03 2,72 2,53 Ook de zorg over een systeemcrisis in de financiële sector in Europa, is duidelijk afgenomen in het afgelopen halfjaar. Met het politieke akkoord, dat in maart 2014 is gesloten over een Europees resolutiemechanisme, is een belangrijke stap gezet naar de totstandkoming van een effectieve, Europese bankenunie. Hierbij worden de eventuele verliezen van de grote banken in eerste instantie door de aandeelhouders en de crediteuren gedragen, waarbij voor ordelijke afwikkeling van een bankenfaillissement, tijdelijke financiering uit het resolutiefonds, of als ultieme achtervanger, uit publieke middelen nodig kan zijn. Wel verlaagde de ECB, de Europese Centrale Bank, nogmaals de rente om de economie te ondersteunen, maar vooral om de kansen op deflatie te verkleinen. Naast een lagere rente en een gerichte liquiditeitsinjectie voor 4 jaar van 400 miljard (TLTRO ofwel targeted long term refinancing operation), liet ECB-president Mario Draghi in juni ook weten een opkoop- 6

7 programma voor obligaties voor te bereiden, een ABSprogramma (Asset-Backed Securities, hypotheekobligaties), om zo de rente te drukken die bedrijven op bankleningen betalen. Of de ECB ook obligaties gaat kopen, hangt onder meer van de steun van Duitse zijde af. De Europese banken zijn nog steeds terughoudend met de uitbreiding van de kredietverlening. Ze moeten voldoen aan hogere kapitaaleisen en derhalve hogere reserves aanhouden in het kader van internationale afspraken (Basel-III). Tevens moeten ze de resultaten van de nieuwe stresstesten en balansonderzoeken afwachten. Aggregat Europese bedrijfsobligaties (IG*) (Markit iboxx-index)) Euro Bedrijfsobligaties High Yield Barclays Em. Markets Local Currency Staatsleningen (Barclays-index) EuroAgg Treasury Tota Nederlandse staatsleningen EUR EUR USD EUR EUR e kwartaal e halfjaar ,37 0,96 4,81 7,85 3,24 4,04 (10,56) (1,84) 6,26 2,24 1,19 6,98 (2,08) (0,07) 5,56 Europese staatsleningen EUR 2,39 1,17 7,34 Netherlands Cash Indices 1 maands LIBOR Netherlands Cash Indices 1 maands LIBOR In het beleggingsbeleid in de Behoudportefeuille, werd onverminderd ingespeeld op de uitbouw van individuele obligaties met een nominale coupure van Vaak gebeurt dit door aankoop uit emissie, of in de secundaire markt direct daaropvolgend. De nieuwe instroom van middelen werd hier dan ook volledig in belegd. Het aandeel van obligatie (index)- fondsen in portefeuille liep terug met 10% tot 39%. Voorts werd winst genomen op een Portugese staatslening. De portefeuille is volledig in de euro-valuta belegd. De onderverdeling over de verschillende Verdeling portefeuille beleggingscategorieën, de risicomijdende sfeer, treft u Stroeve Beheerd Beleggen Behoud per 31 maart 2014 aan in de onderstaande grafiek. 0,9% 3,5% 11,7% 12,6% NLG NLG 0,08 0,03 0,11 0,14 0,04 0,15 Verdeling portefeuille in de risicomijdende sfeer, Stroeve Beheerd Beleggen Behoud per 30 juni ,6% 1,0% 13,9% 33,4% 12,3% Bedrijfswaarden (via indexbeleggingen) Bedrijfswaarden High Yield (via index) Bedrijfswaarden Individueel Europese Staatsleningen (via index) Garantienote 100% Liquiditeiten Achtergestelde Fin.Sector-leningen Var.rentende lening Een normalisering van de rentemarkt in Europa is verder naar de toekomst geschoven, nu de ECB maatregelen heeft genomen om te zorgen dat deflatie geen issue wordt. De kansen op een rentestijging op korte termijn zijn daarmee verminderd. Als de ECB obligaties zou gaan opkopen kan dit de markt verder ondersteunen. De genomen maatregelen hebben nog niet geresulteerd in een verzwakking van de euro, al was de dollar, voorafgaande aan het rentebesluit, al wel iets sterker geworden. De gevaren voor een stijgende rente moeten dus uit de VS komen. Mocht na de zomer blijken dat de economie daar sneller aantrekt dan marktpartijen momenteel inschatten, dan zal de rente op treasuries (Amerikaanse staatsleningen) kunnen stijgen, onder invloed van de discussie wanneer in 2015 de eerste renteverhoging door de Federal Reserve zal plaatsvinden. Het is dan de vraag, of c.q. in welk mate, de Europese rente zich hieraan kan onttrekken. Het is evenwel onze inschatting dat ook in de VS de autoriteiten het belang van een lage rente voor de economie blijven benadrukken. Wij zullen het portefeuillebeleid hierop afstemmen. Wij zien op dit moment onverminderd een toestroom van beleggers naar de obligatiemarkt, onder invloed van steeds verder dalende spaarrentes. Stroeve Beheerd Beleggen Behoud De voornaamste doelstelling van SBB Behoud is een buffer te vormen die bescherming biedt in tijden dat aandelenmarkten slecht presteren. Een andere belangrijke doelstelling is om inkomen te genereren met de beleggingen. Een strakke risicobeheersing staat voorop. Dit betekent dat wij in tijden van lage effectieve rendementen op leningen ons niet volledig kunnen richten op riskante obligaties in het zogeheten high yield -segment, of op obligaties uit de Emerging Markets om een hoger rendement te behalen. In een breder gespreide portefeuille vinden wij beleggingen in deze categorieën, mits begrensd, wel acceptabel. SBB Behoud belegt in staatsobligaties, maar ook in bedrijfs- en bancaire obligaties, waarbij de keuze afhankelijk is van de aantrekkelijkheid van de risico-opslag ( spreads ), afgezet tegen de additionele (debiteuren)risico s. Ook kan worden belegd in zogeheten Inflation-linked bonds en in variabel rentende leningen. Een voordeel van SBB Behoud is dat we voor onze cliënten veelal in individuele namen, vermogenstitels, kunnen beleggen, dus ook in institutionele obligaties met coupures van meer dan ,- bij uitgifte kunnen handelen. Wij werken bij het beheer met een visie op de renteontwikkeling en op looptijden ( modified duration ) en wij houden ook nauwlettend de vraag en aanbod-verhoudingen ( flow of funds ) in het oog. Kort samengevat, het behoud van vermogen en een stabiel rendement staan voorop bij het beheer van dit fonds. Beheerd Beleggen Behoud 7

8 Met de fondsen Stroeve Beheerd Beleggen, FundShare SBB Groei en FundShare SBB Behoud, staat het eigen beleggingsbeleid van Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer centraal. Met FundShare (www.fundshare.nl) heeft Stroeve & Lemberger een platform en een partner gevonden om dit te realiseren. FundShare heeft een state-of-the art infrastructuur, zodat de kosten van beleggen laag zijn en de fondsen volledig transparant zijn. Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer heeft daarbij gekozen om niet voor ieder risicoprofiel een afzonderlijk fonds op te richten, maar voor een tweetal fondsen, een risicovol en een risicomijdend fonds. Iedere belegger kan dan een eigen keuze maken voor ieder gewenst risicoprofiel, door een combinatie van deze twee fondsen. Dit heeft als voordeel dat u meer flexibel bent en kunt schuiven afhankelijk van uw behoefte, uw risicobeleving of de vooruitzichten voor financiële markten. Portefeuillemanagement Stroeve & Lemberger beschikt over een vergunning van de AFM. Op de website treft u bij Stroeve Beheerd Beleggen alle informatie aan over de 2 beleggingsfondsen. Dat betreft de prospectus, de Factsheet en de Essentiele Beleggers Informatie. Het portefeuillemanagement is in handen van Evert Zaat, Cok Inden, Tom Stroeve en Wim Zwanenburg. De algemene richting van het aan- en verkoopbeleid in de portefeuilles ligt bij Evert Zaat. Hij is binnen de directie van Stroeve & Lemberger verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Voor het Behoudfonds wordt het dagelijks beleid mede bepaalt en uitgevoerd door Cok Inden. Voor het Groeifonds neemt Tom Stroeve die taak op zich. Wim Zwanenburg is adviseur van beide beleggingsfondsen. Hieronder treft u meer informatie aan over de portefeuillemanagers. Evert Zaat, macro-econoom en MSc. verzekeringskunde en financial planning, begeleidt zijn cliënten en stuurt het beleggingsbeleid van Stroeve & Lemberger aan. Evert s leerscholen waren het Ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank. Al zo n 20 jaar bekleedt hij leidinggevende functies. Evert heeft grote belangstelling voor Behavioral Finance, de psychologie van de particuliere belegger. Daarom staan transparantie en communicatiekracht voor hem centraal in dit vertrouwensvak. Evert Zaat Directeur Cok Inden is een snel denkende en schakelende, door alle ontwikkelingen in het effectenvak gevormde praktijkman. Hij stond vele jaren lang met beide voeten op de beursvloer: van zijn start als pure beginner, tot functies als directeur en (mede) - eigenaar van meerdere hoekmansbedrijven. Op 43-jarige leeftijd neemt Cok afscheid van het hoekmansvak om zijn loopbaan als beleggingsadviseur voort te zetten. Eerst bij Theodoor Gilissen Bankiers en sinds 2006, als senior beleggingssadviseur, voor Stroeve & Lemberger. Cok Inden Senior vermogensadviseur Tom Stroeve, inmiddels als zevende generatie Stroeve werkzaam in het effectenvak, is sinds mei 2013 verbonden met Stroeve & Lemberger. Na zijn studie geschiedenis aan de UvA, kreeg Tom een gedegen opleiding in het beleggingsvak bij BinckBank. Tom was er actief als broker en coördinator van de Alex Academy, waar hij verantwoordelijk was voor alle klassikale- en onlinetrainingen. Tom Stroeve Beleggingsadviseur De econoom Wim Zwanenburg is onze lead beleggingsstrateeg bij Stroeve & Lemberger. Een man met een helikopterview, een gepassioneerde professional en een zorgvuldige denker. Na zijn studie werkte hij enkele jaren in diverse beleggingsfuncties bij ABN Amro en Mees Pierson. Daarna was hij lid van meerdere beleggingscommissies van Bank Degroof. Als beleggingsstrateeg treedt Wim, namens Stroeve & Lemberger, regelmatig op bij BNR Nieuwsradio. Wim Zwanenburg Senior Beleggingsstrateeg Op deze publicatie is een disclaimer van toepassing. Deze kunt kunt u lezen op onze website 8 Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer T +31 (0) Weesp

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 Overzicht Financiële Stabiliteit Overzicht Financiële Stabiliteit De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Oplage: 750 Dit document

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie