PERSCONFERENTIE VACCINATIEGRAADSTUDIE 8 februari 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSCONFERENTIE VACCINATIEGRAADSTUDIE 8 februari 2016"

Transcriptie

1 PERSCONFERENTIE VACCINATIEGRAADSTUDIE 8 februari 2016

2 OPBOUW PERSCONFERENTIE 1. Intro en voorstelling sprekers 2. Voorstelling resultaten vaccinatiegraadstudie Prof. dr. Corinne Vandermeulen (KU Leuven) Prof. dr. Heidi Theeten (UAntwerpen) Dr. Tessa Braeckman (UAntwerpen) 3. Conclusies Agentschap Zorg en Gezondheid 2

3 1. INTRO > Vaccinatie = efficiënt preventie-instrument > Vlaamse gezondheidsdoelstelling en actieplan vaccinaties > Grote investering: elk jaar aankoop en gratis verspreiding van aanbevolen vaccins voor baby s en adolescenten en voor andere doelgroepen zoals zwangere vrouwen > Vaccinatiegraadstudie: ongeveer om de 4 jaar; de stand van zaken vaccinatiegraad, opmerken van tendensen en evoluties, adviezen Agentschap Zorg en Gezondheid 3

4 VOORSTELLING RESULTATEN Prof. dr. Corinne Vandermeulen (KU Leuven) Prof. Dr. Heidi Theeten (univ. Antwerpen) Dr. Tessa Braeckman (univ. Antwerpen) Agentschap Zorg en Gezondheid 4

5 VACCINATIE BABY S (18-14 MAANDEN) Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 4 Polio DTP Hib HBV Pnc MBR 96.2 MenC 93.7 Rota % kinderen met volledig vaccinatieschema

6 EVOLUTIE VACCINATIEGRAAD BIJ BABY S Agentschap Zorg en Gezondheid 6

7 TIJDIGE VACCINATIE BIJ BABY S Tijdigheid voor 1 e levensjaar Aanbevolen eerste levensjaar Te vroeg Op aanbevolen leeftijd 1 week te laat 2 weken te laat 3 weken te laat 4-7 weken te laat Vanaf 8 weken te laat Hexa Hexa Hexa Pn c Pn c Rota Rota Tijdigheid voor 2 e levensjaar Aanbevolen tweede levensjaar Te vroeg Op aanbevolen leeftijd Vanaf 1 maand te laat Vanaf 2 maanden te laat Hexa Pnc 3 of 4 b MBR c MenC c Agentschap Zorg en Gezondheid 7

8 CONCLUSIES Vaccinatiegraad basisvaccinaties blijft stabiel en voldoende hoog Hexavalente vaccin (polio, DTP, Hib en HBV), pneumokokken vaccin en meningokokken C vaccin: vaccinatiegraad tussen 90-95%: groepsimmuniteit voor polio en difterie is gewaarborgd. MBR: vaccinatiegraad nam tussen 2005 en 2008 toe, bleef stabiel. Eliminatie-doelstelling 95% voor 1e dosis MBR-vaccin opnieuw behaald in 2016, zowel op Vlaams als op provinciaal niveau. Rotavirusvaccin (ook aanbevolen door HGR, niet gratis aangeboden): lichte daling sinds Agentschap Zorg en Gezondheid 8

9 VACCINATIES BIJ ADOLESCENTEN (16J) Vaccinatiegraad bij 1012 adolescenten (geboren in 2000) Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 DTP Polio 91.9 MBR HBV Men C 88.9 HPV % van de adolescenten is volledig gevaccineerd Agentschap Zorg en Gezondheid 9

10 EVOLUTIE VACCINATIEGRAAD ADOLESCENTEN 2005 (n=1344) 2008 (n=1319) Polio ( ) DT(P) ( ) MBR 1 MBR 2 HBV 3 MenC 80.6 ( ) 83.6 ( ) 75.7 ( ) 79.8 ( ) 88.1 ( ) 90.6 ( ) 89.2 ( ) 86.4 ( ) HPV ( ) 2012 (n=1300) 90.5 ( ) 90.8 ( ) 89.8 ( ) 92.5 ( ) 89.2 ( ) 86.5 ( ) 83.5 ( ) 2016 (n=1012) 91.9 ( ) 92.8 ( ) 90.5 ( ) 93.4 ( ) 84.3 ( ) 88.9 ( ) 89.5 ( ) dtap ( ) einde schooljaar: 91,2% Agentschap Zorg en Gezondheid 10

11 EVOLUTIE MBR VACCINATIE ADOLESCENTEN Mazelen-bof-rubella - Ado ,6 83,6 74,6 88,1 90,6 92,8 93,4 89,8 90,5 83,5 84,6 87, MBR1 MBR2 2MBR Agentschap Zorg en Gezondheid 11

12 DETERMINANTEN Voornaamste voorspellers van geen/onvolledige vaccinatie zijn: schoolachterstand en ouders van niet-belgische herkomst (multivariaat). Kinderen met een deeltijds werkende moeder vaker gevaccineerd. Documentatie (thuis) blijft een groot probleem, maar beschikbaarheid van gegevens in Vaccinnet is verbeterd. Volgens de helft van de ouders van onvolledig gevaccineerde adolescenten zijn de vaccins wel degelijk toegediend maar niet gedocumenteerd; anderzijds is 80% van de ouders van onvolledig gevaccineerde adolescenten overtuigd dat alles in orde is Agentschap Zorg en Gezondheid 12

13 OUDERS VAN JONGE KINDEREN & ZWANGERE VROUWEN > Ouders jonge kinderen: Mazelen: 45,9% van de vaders en 55,9% van de moeders Kinkhoest: 57,6% (moeder tijdens zwangerschap in 2014) > Vrouwen die in 2016 zwanger waren: Kinkhoest: 69,3% Griep: 47,2% Vaccinatiegraad kinkhoest- en griepvaccinatie tijdens de zwangerschap, Vlaanderen 2016 Enkel kinkhoest Kinkhoest +griep 44% 25% 28% Enkel kinkhoestvaccin tijdens de zwangerschap Geen kinkhoest- of griepvaccin tijdens de zwangerschap Enkel griepvaccin tijdens de zwangerschap Kinkhoest- en griepvaccin tijdens de zwangerschap 3% Agentschap Zorg en Gezondheid 13

14 OUDERS VAN JONGE KINDEREN & ZWANGERE VROUWEN Kinkhoestvaccinatie van de zwangere vrouw en haar partner, Vlaanderen % 9% 16% mama alleen allebei geen 56% partner alleen Agentschap Zorg en Gezondheid 14

15 DETERMINANTEN Vrouwen werden minder vaak in de zwangerschap gevaccineerd tegen kinkhoest en tegen griep indien: - Ze al kinderen hadden - Bevalling in ziekenhuis met 800 bevallingen/jaar Vrouwen werden ook minder vaak gevaccineerd tegen kinkhoest als - Gezinsinkomen lager dan 3000 /maand of ongekend was Vrouwen werden vaker gevaccineerd tegen griep als ze door een gynaecoloog en een andere gezondheidswerker werden gevolgd tijdens de zwangerschap Vrouwen die niet gevaccineerd waren, gaven vaak aan dat ze het vaccin niet hadden aangeboden gekregen of dat het was afgeraden Agentschap Zorg en Gezondheid 15

16 HOUDING T.O.V. VACCINATIE Bevraging ouders 3 cohorten op basis van WHO vragenlijst: - > 90% heeft groot tot zeer groot vertrouwen in vaccins en vaccinaties. - > 90% heeft groot tot zeer groot vertrouwen in vaccinatoren. - Ouders zijn zich bewust dat vaccins niet alleen eigen kind beschermt, maar bijdraagt tot bescherming andere personen. - Veiligheid en nevenwerkingen belangrijk aandachtspunt. - 25% denkt dat er niet meer gevaccineerd moet worden als de ziekte verdwenen is Agentschap Zorg en Gezondheid 16

17 AANBEVELINGEN VAN DE ONDERZOEKSGROEP ADO S Betrouwbare en volledige documentatie van vaccinaties bij adolescenten Nog steeds gegevens bij huisarts en CLB die niet Vaccinnet terug te vinden is. Inspanningen om registratie te verbeteren verderzetten. MBR-vaccinatie verder verhoogd, maar WHO norm nog niet bereikt. Verder inzetten op bereiken van 95% drempel voor beide dosissen. Hepatitis B: catch-up van zuigelingen die niet gevaccineerd zijn beter organiseren. HPV: zeer goed bereik, zeker in vergelijking met heel wat andere landen, zoals Nederland, Duitsland, Denemarken, US en Australië. Vaccinatie van adolescenten met schoolachterstand verdient extra aandacht, alsook adolescenten uit kansarme omgeving of met ouders van buitenlandse origine Agentschap Zorg en Gezondheid 17

18 AANBEVELINGEN VAN DE ONDERZOEKSGROEP BABY S Subdoelstelling Vlaamse Actieplan Vaccinaties (voldoende vaccinatiegraad voor garanderen van groepsimmuniteit) focus op 2 de dosis MBR Reminder strategieën naar ouders (vaak niet bewust) Vlot ter beschikking stellen van de vaccins van belang Subdoelstelling Vlaamse Actieplan Vaccinaties tijdigheid verbetering maar doelstelling nog niet behaald inzetten op tijdige toediening vaccindosissen in 1e levensjaar verder uitbouwen cocoonstrategie Taakverdeling tussen verschillende vaccinatoren duidelijk stellen. Soms moeilijk om verantwoordelijke vaccineerder te identificeren (bij verandering) Vaccinatiegegevens volwassenen (ouders van) blijft moeilijke zaak. Aanmoediging om recente (en oude) vaccinatiegegevens in Vaccinnet in te voeren door behandelend arts Agentschap Zorg en Gezondheid 18

19 AANBEVELINGEN VAN DE ONDERZOEKSGROEP JONGE MOEDERS Ziekenhuizen met veel bevallingen: aandacht voor promotie kinkhoestvaccinatie tijdens zwangerschap (of cocoon indien moeder niet bij hen gevolgd). Pasgeborenen zonder bescherming via zwangerschapsvaccinatie: tijdige toediening 1 e vaccins in basisschema extra aandacht en tijd voorzien om cocoonvaccinatie bij beide ouders te promoten Acties best richten naar sociaal zwakkere groepen vrouwen, vrouwen met herkomst buiten België en vrouwen die al kinderen hebben.!!kennis van ziekte, het vaccin en gratis beschikbaarheid of terugbetaling Opleiding van gezondheidswerkers betrokken bij zwangerschapsbegeleiding (vooral huisartsen vroedvrouwen) Informatie verschaffen aan vrouwen in de vruchtbare leeftijdscategorie Mogelijkheid verhogen voor tijdig advies en aanbod vaccin. Ook mazelen-vaccinatiestatus van beide ouders ter sprake brengen Agentschap Zorg en Gezondheid 19

20 CONCLUSIES Agentschap Zorg en Gezondheid 20

21 ALGEMENE CONCLUSIE Het vaccinatieprogramma is een succesverhaal, dankzij de volgehouden inspanningen van onze vaccinatoren. Ziekten die vroeger heel wat kinderlevens eisten, hebben we dankzij de hoge vaccinatiegraad bijna doen verdwijnen.

22 BABY S We halen de doelstellingen van de WHO. Aandacht voor de dosis op 15 maanden: ouders helpen herinneren Agentschap Zorg en Gezondheid 22

23 ADOLESCENTEN Vaccinatiegraad stijgt nog. HPV vaccinatie (baarmoederhalskanker) voor de meisjes: meer dan 90% voor dosis 1 en 2, 89,5% voor dosis 3. Internationaal zeer goed resultaat. Eliminatiedoelstelling mazelen en rubella: - stijging van de vaccinatiegraad met 1%, 10% sinds maar de 95% nog niet gehaald (doelstelling WHO). - Dit gaat om kinderen geboren in 2000 en voor 75% gevaccineerd in het schooljaar (5 de leerjaar). - Met de Europese vaccinatieweek hebben we in het voorjaar 2013 en 2014 de campagne gericht op deze doelgroep :> resultaat nog niet in deze cijfers. - Ondertussen worden ook meer gegevens geregistreerd in Vaccinnet waardoor de vaccinatiegegevens minder verloren gaan Agentschap Zorg en Gezondheid 23

24 ZWANGERE VROUWEN Al mooi resultaat; bijna 70% zwangere vrouwen gevaccineerd tegen kinkhoest, 47% tegen griep (gezondheidsdoelstelling: 50% tegen 2020). Campagne kinkhoestvaccinatie en griepvaccinatie verderzetten, ook inzetten op informeren van de gezondheidswerkers Agentschap Zorg en Gezondheid 24

25

VACCINATIEGRAAD IN VLAANDEREN 2016

VACCINATIEGRAAD IN VLAANDEREN 2016 VACCINATIEGRAAD IN VLAANDEREN 2016 Prof. dr. Corinne Vandermeulen Prof. dr. Karel Hoppenbrouwers Dr. Mathieu Roelants Prof. dr. Heidi Theeten Dr. Tessa Braeckman Mevr. Kirsten Maertens Dr. Stéphanie Blaizot

Nadere informatie

Studie van de vaccinatiegraad in Vlaanderen 2016

Studie van de vaccinatiegraad in Vlaanderen 2016 Studie van de vaccinatiegraad in Vlaanderen 2016 Uitgevoerd in opdracht van: VLAAMSE OVERHEID Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Toezicht Volksgezondheid Team infectieziekten Uitvoerders: Prof.

Nadere informatie

Zwangerschapsvaccinatie: kennis en houding van zwangeren en hun apotheker

Zwangerschapsvaccinatie: kennis en houding van zwangeren en hun apotheker Zwangerschapsvaccinatie: kennis en houding van zwangeren en hun apotheker Masterthesis Farmaceutische Zorg Lotte De Ren Promotor: Prof. Dr. Apr. Guido De Meyer 2 1. Aanbevolen vaccins: kinkhoest Kinkhoest

Nadere informatie

Gezondheidsdoelstellingen in Vlaanderen: een stand van zaken

Gezondheidsdoelstellingen in Vlaanderen: een stand van zaken Gezondheidsdoelstellingen in Vlaanderen: een stand van zaken Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Inhoud Gezondheidsdoelstellingen: algemene principes Stand van zaken per

Nadere informatie

Vaccinatiegraad in Vlaanderen in 2016

Vaccinatiegraad in Vlaanderen in 2016 Vaccinatiegraad in Vlaanderen in 2016 Corinne Vandermeulen 1, Tessa Braeckman 2, Mathieu Roelants 3, Stephanie Blaizot 4, Kirsten Maertens 2, Pierre Van Damme 2, Heidi Theeten 2, Karel Hoppenbrouwers 3

Nadere informatie

Vaccinatie voor asielzoekers. Provinciehuis 19 januari 2016

Vaccinatie voor asielzoekers. Provinciehuis 19 januari 2016 Vaccinatie voor asielzoekers Provinciehuis 19 januari 2016 Agenda 1. Partners aan tafel 2. Probleemstelling 3. Doelstelling 4. Vlaamse aanbevelingen en richtlijnen 5. Doelgroepen 6. Regionale afspraken

Nadere informatie

Workshop 1 Vaccinatie: bescherming van individu en maatschappij. moderator Marleen Finoulst

Workshop 1 Vaccinatie: bescherming van individu en maatschappij. moderator Marleen Finoulst Workshop 1 Vaccinatie: bescherming van individu en maatschappij moderator Marleen Finoulst Presentaties Adviezen Hoge Gezondheidsraad: Marc Van Ranst Individuele bescherming: antroposofische invalshoek:

Nadere informatie

5 JAAR HPV-VACCINATIE IN VLAANDEREN

5 JAAR HPV-VACCINATIE IN VLAANDEREN 5 JAAR HPV-VACCINATIE IN VLAANDEREN Dr. Geert Top Infectieziektebestrijding en vaccinatie 5 JAAR HPV-VACCINATIEPROGRAMMA IN VLAANDEREN Kader en start vaccinatieprogramma Methode Resultaten Discussie Conclusies

Nadere informatie

Ontwerp van actieplan

Ontwerp van actieplan Ontwerp van actieplan Inleiding Dit ontwerp van actieplan bij de voorgestelde vernieuwde gezondheidsdoelstelling is tot stand gekomen dankzij de inbreng van heel wat mensen en organisaties. 4 werkgroepen

Nadere informatie

Regel 1: Het is beter iemand als niet gevaccineerd te beschouwen dan foutief te denken dat hij/zij wel gevaccineerd is.

Regel 1: Het is beter iemand als niet gevaccineerd te beschouwen dan foutief te denken dat hij/zij wel gevaccineerd is. Inhaalvaccinatie 1. Basisregels INHAALVACCINATIE herziening Elk medisch consult vormt een gelegenheid om de vaccinatiestatus van iemand na te gaan en zo nodig aan te vullen. Voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Vaccinatierapport Kind en Gezin

Vaccinatierapport Kind en Gezin Vaccinatierapport Kind en Gezin 2010 Erwin Van Kerschaver, wetenschappelijk adviseur-hoofdarts Ingrid Testelmans, stafmedewerker databeheer PGO Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Kind en

Nadere informatie

Vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2012

Vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2012 Vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2012 Heidi Theeten 1, Mathieu Roelants 2, Tinne Lernout 1, Tessa Braeckman 1, Niel Hens 1, Karel Hoppenbrouwers 2, Pierre Van Damme 1

Nadere informatie

Infectieziektenieuws in binnen- en buitenland

Infectieziektenieuws in binnen- en buitenland Nr. 2017/2 Artikelen Vaccinatiegraad in Vlaanderen in 2016 6-17 Corinne Vandermeulen, Tessa Braeckman, Mathieu Roelants, Stephanie Blaizot, Kirsten Maertens, Pierre Van Damme, Heidi Theeten, Karel Hoppenbrouwers

Nadere informatie

vaccinatierapport 2009

vaccinatierapport 2009 vaccinatierapport 2009 Ingrid Testelmans, Stafmedewerker Databeheer preventieve gezinsondersteuning (PGO) Bea Buysse wetenschappelijk adviseur Inhoudsopgave INLEIDING EN SITUERING... 4 SCHEMA VAN DE AANBEVOLEN

Nadere informatie

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor peuters van 14 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

Studie van. Team. Lernout. Dr Tinne. 3 Eiken. mme@ua.ac.be

Studie van. Team. Lernout. Dr Tinne. 3 Eiken. mme@ua.ac.be Studie van de vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderenn in 2012 Uitgevoerd in opdracht van: VLAAMSE OVERHEID Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Toezicht Volksgezondheid

Nadere informatie

De suikertest, vaccinaties en prenatale kinesitherapie

De suikertest, vaccinaties en prenatale kinesitherapie Infobrochure De suikertest, vaccinaties en prenatale kinesitherapie Dienst: Gynaecologie-verloskunde Tel: 011 826 100 mensen zorgen voor mensen De suikertest Zwangerschapsdiabetes komt voor bij 4% van

Nadere informatie

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waar tegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

Vaccinatie voor asielzoekers Overleg regio Zenneland. Vilvoorde 4 februari 2016

Vaccinatie voor asielzoekers Overleg regio Zenneland. Vilvoorde 4 februari 2016 Vaccinatie voor asielzoekers Overleg regio Zenneland Vilvoorde 4 februari 2016 AGENDA zit vandaag rond de tafel? Probleemstelling 1 Probleemstelling 2 Doelgroepen Doelstellingen vandaag Vlaamse aanbevelingen

Nadere informatie

Gezondheidspromotie. Vaccinaties bij kinderen

Gezondheidspromotie. Vaccinaties bij kinderen Gezondheidspromotie Vaccinaties bij kinderen Vaccinaties bij kinderen Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 gezondheidspromotie@mloz.be

Nadere informatie

Prof. Pierre Van Damme, mijn promotor, die mij steunde bij de keuze van mijn onderwerp en met zijn expertise op het gebied van vaccinaties.

Prof. Pierre Van Damme, mijn promotor, die mij steunde bij de keuze van mijn onderwerp en met zijn expertise op het gebied van vaccinaties. Dankwoord De uitvoering van dit project zou niet mogelijk zijn geweest zonder de onbaatzuchtige inzet van volgende personen, die mijn waardering en dank verdienen: Prof. Pierre Van Damme, mijn promotor,

Nadere informatie

Doelstelling 1

Doelstelling 1 6.2. De Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen 1998-2002 Om het preventief gezondheidsbeleid en acties hieromtrent in de Vlaamse Gemeenschap te oriënteren, werden door de Vlaamse overheid vijf gezondheidsdoelstellingen

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen

Nadere informatie

Vaccinatiegraad bij kinderen van maand en adolescenten (13-14 jaar) in Vlaanderen in 2005

Vaccinatiegraad bij kinderen van maand en adolescenten (13-14 jaar) in Vlaanderen in 2005 Vaccinatiegraad bij kinderen van 18-24 maand en adolescenten (13-14 jaar) in Vlaanderen in 2005 Samenvatting H. Theeten 1, C. Vandermeulen 2, M. Roelants 2, K. Hoppenbrouwers 2, A.M. Depoortere 3, P. Van

Nadere informatie

Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen

Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen Samenvatting Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen Kinkhoest is een gevaarlijke ziekte voor zuigelingen en jonge kinderen. Hoe jonger het kind is, des te vaker zich restverschijnselen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27158 31 augustus 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 augustus 2015, houdende regels

Nadere informatie

1. Het vaccineren van asielzoekers, wie vaccineert wie en wanneer 2. Wie registreert de vaccinatiegegevens van asielzoekers en wanneer

1. Het vaccineren van asielzoekers, wie vaccineert wie en wanneer 2. Wie registreert de vaccinatiegegevens van asielzoekers en wanneer Methodiek Leidraad Logo s voor het implementeren en coördineren van het vaccineren van moeilijk te bereiken groepen: asielzoekers (vs. 3/12/2015) in Vlaanderen Doelstelling: Ervoor zorgen dat asielzoekers

Nadere informatie

Gezondheidspromotie. Vaccinaties bij kinderen

Gezondheidspromotie. Vaccinaties bij kinderen Gezondheidspromotie Vaccinaties bij kinderen Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 gezondheidspromotie@mloz.be www.mloz.be

Nadere informatie

Vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2008

Vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2008 Vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2008 Marie Boonen 1, Heidi Theeten 2, Corinne Vandermeulen 1, Mathieu Roelants 1, Anne-Marie Depoorter 3, Pierre Van Damme 2, Karel Hoppenbrouwers

Nadere informatie

Studie van de vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2008

Studie van de vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2008 Studie van de vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2008 VACCINATIEGRAAD VLAANDEREN 2008 Studie van de vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in

Nadere informatie

Wie komen er voor het RVP in aanmerking?

Wie komen er voor het RVP in aanmerking? Wie komen er voor het RVP in aanmerking? Vanaf 1 januari 2015 wordt het RVP niet meer via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten geregeld, en is dus geen verstrekking meer in het kader van de AWBZ. Met

Nadere informatie

Wie vaccineert Het CLB vaccineert gratis. Bij de huisarts of kinderarts is het vaccin ook gratis, maar moet de raadpleging wel betaald worden.

Wie vaccineert Het CLB vaccineert gratis. Bij de huisarts of kinderarts is het vaccin ook gratis, maar moet de raadpleging wel betaald worden. Geachte ouder De Vlaamse overheid biedt als bescherming tegen polio, difterie, tetanus en pertussis een herhalingsinenting aan voor leerlingen in het P'^ leerjaar. Bescherming tegen 4 ziekten Polio (idnderverlamming)

Nadere informatie

Onderzoek naar de vaccinatiegraad van kinderen van 18 tot 24 maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onderzoek naar de vaccinatiegraad van kinderen van 18 tot 24 maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Onderzoek naar de vaccinatiegraad van kinderen van 18 tot 24 maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2012 Emmanuelle Robert Béatrice Swennen UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES ECOLE DE SANTÉ PUBLIQUE

Nadere informatie

Rijksvaccinatieprogramma 2010

Rijksvaccinatieprogramma 2010 Rijksvaccinatieprogramma 2010 Richtlijn voor de uitvoering van vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Hib-ziekte (ziekte veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b), hepatitis

Nadere informatie

Preventie van kinkhoestmorbiteit

Preventie van kinkhoestmorbiteit Preventie van kinkhoestmorbiteit Waarom zijn pediaters paranoia? Welke kink zit er in de kabel? Vlaams infectieziektebulletin 85/2013/3 Koen De Schrijver Voorkomen van kinkhoest, nieuwe gevallen 2008-2012

Nadere informatie

Standaard Vaccinaties 2013

Standaard Vaccinaties 2013 VLAAMS WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG VZW Standaard Vaccinaties 2013 VACCINEREN VOOR CLB Dr. Anouk Vanlander, wetenschappelijk medewerker VWVJ maart 2013, laatste update augustus

Nadere informatie

E-GOV en GEZONDHEIDSBELEID

E-GOV en GEZONDHEIDSBELEID E-GOV en GEZONDHEIDSBELEID DE VACCINATIEDATABANK Dr. Erwin Van Kerschaver Wetenschapellijk adviseur-hoofdarts Kwaliteitsconferentie 12-11-2003 K&G MISSIE ANNO 2000 Kind en Gezin wil, samen met haar partners,

Nadere informatie

Kinkhoest vaccinatie. Ann Buyens. 16 november 2013

Kinkhoest vaccinatie. Ann Buyens. 16 november 2013 Kinkhoest vaccinatie Ann Buyens 16 november 2013 Kinkhoest Gramnegatieve coccobacillus Species: Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica, Bordetella avium, Bordetella hinzii,

Nadere informatie

Tussentijds rapport ter voorbereiding van de Gezondheidsconferentie vaccinaties 2012

Tussentijds rapport ter voorbereiding van de Gezondheidsconferentie vaccinaties 2012 Tussentijds rapport ter voorbereiding van de Gezondheidsconferentie vaccinaties 2012 1 Inhoud Deel I: Algemeen... 5 1. Algemene inleiding... 5 1.1. Algemeen kader... 5 1.2. Gezondheidsdoelstelling 1998-2002...

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMSE REGERING De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft : stand van zaken uitvoering Vlaamse gezondheidsdoelstellingen 2012 Deze

Nadere informatie

VLAAMS INFECTIEZIEKTEBULLETIN

VLAAMS INFECTIEZIEKTEBULLETIN XP NUMMER 68: 7-06-009 :7 Pagina Nr. 009/68/ VLAAMS INFECTIEZIEKTEBULLETIN ARTIKELEN Een outbreak van mazelen binnen orthodox-joodse gemeenschappen in Antwerpen Vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Informatie voor ouders tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Waar gaat deze folder over? De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland.

Nadere informatie

Vaccinatierapport Kind en Gezin

Vaccinatierapport Kind en Gezin Vaccinatierapport Kind en Gezin 2011 Kristel Boelaert Centraal Adviserend Arts Johan Vancoillie, stafmedewerker PGO Marleen Willemsens, stafmedewerker databeheer Kind en Gezin - Vaccinatierapport 2011

Nadere informatie

Rijks- Vaccinaties. programma 2012. Rijksvaccinatieprogramma. RVP-richtlijn. 1 Algemeen. Overzicht van vaccinaties in 2012

Rijks- Vaccinaties. programma 2012. Rijksvaccinatieprogramma. RVP-richtlijn. 1 Algemeen. Overzicht van vaccinaties in 2012 Rijks- Rijksvaccinatieprogramma vaccinatie- RVP-richtlijn programma 2012 Deze richtlijn geeft de kaders voor de medisch-professionele uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RVP bevat vaccinaties

Nadere informatie

VAX. Bof p. 1-4 K - Nog altijd risico op epidemieën. Vlaanderen p. 4-7 K - Vaccinatiegraad scoort hoog

VAX. Bof p. 1-4 K - Nog altijd risico op epidemieën. Vlaanderen p. 4-7 K - Vaccinatiegraad scoort hoog VAX I Nr. 66 Sept 2013 Inhoud Inhoud Bof Nog altijd risico op epidemieën Bof of dikoor (Parotitis epidemica) is een infectieziekte die nog steeds veel voorkomt in Europa: tussen 2000 en 2008 werden 950.000

Nadere informatie

1823: Kinderen werden niet zonder pokkenbriefje op de lagere school toegelaten

1823: Kinderen werden niet zonder pokkenbriefje op de lagere school toegelaten De geschiedenis en toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma De adviserende d rol van de Gezondheidsraad d Inhoud De weg naar het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Vaccins in het RVP Organisatie van het RVP

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Gezondheidsdoelstelling Vaccinaties en Vlaams actieplan

Nota van de Vlaamse Regering. Gezondheidsdoelstelling Vaccinaties en Vlaams actieplan stuk ingediend op 1977 (2012-2013) Nr. 2 11 juni 2013 (2012-2013) Nota van de Vlaamse Regering Gezondheidsdoelstelling Vaccinaties en Vlaams actieplan Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het besluit van de minister van VWS van 28 april 2004 over een combinatievaccin met een acellulaire kinkhoestcomponent

Vragen en antwoorden over het besluit van de minister van VWS van 28 april 2004 over een combinatievaccin met een acellulaire kinkhoestcomponent Vragen en antwoorden over het besluit van de minister van VWS van 28 april 2004 over een combinatievaccin met een acellulaire kinkhoestcomponent Algemeen 1. Waarom besluit de minister om het DKTP-Hib-vaccin

Nadere informatie

Vaccinaties ; informatie voor ouders

Vaccinaties ; informatie voor ouders Vaccinaties ; informatie voor ouders In deze folder leest u wat vaccineren is, wanneer uw kind kan worden gevaccineerd en tegen welke kinderziekten. U ziet het vaccinatieprogramma en leest welke bijwerkingen

Nadere informatie

Vaccinatie. Jean Tafforeau

Vaccinatie. Jean Tafforeau Vaccinatie Jean Tafforeau Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71 E-mail : jean.tafforeau@iph.fgov.be

Nadere informatie

Enquête over de vaccinatiepraktijken voor kinderen in Brussel 2006

Enquête over de vaccinatiepraktijken voor kinderen in Brussel 2006 Etiket nr 1 Enquête over de vaccinatiepraktijken voor kinderen in Brussel 2006 1. Naam van de enquêteur : 2. Datum van de enquête : DD / MM Uur 1e bezoek / H 2e bezoek / H 3e bezoek / H 2.1 Nutteloze poging,

Nadere informatie

ELIMINATIE VAN RUBELLA IN BELGIË

ELIMINATIE VAN RUBELLA IN BELGIË Amendement van het eliminatieplan voor mazelen in België ELIMINATIE VAN RUBELLA IN BELGIË Oktober 2006 Comité voor de eliminatie van mazelen en rubella in België INLEIDING In het nieuw `Strategisch plan

Nadere informatie

Een mazelenepidemie in een orthodox joodse gemeenschap: lessen te leren Referatendag 11 december 2009

Een mazelenepidemie in een orthodox joodse gemeenschap: lessen te leren Referatendag 11 december 2009 Een mazelenepidemie in een orthodox joodse gemeenschap: lessen te leren Referatendag 11 december 2009 Dr. Carine Asnong Provinciaal CLB Antwerpen Mazelen: even opfrissen Ziekteverwekker Transmissie Besmettelijkheid

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

Inhaalvaccinaties: aanbeveling versus casuistiek

Inhaalvaccinaties: aanbeveling versus casuistiek Referenties Hoge Gezondheidsraad vaccinatiefiche HGR 9111 Inhaalvaccinaties: aanbeveling versus casuistiek Dr Heidi Theeten Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties Vaccin en Infectieziekten Instituut

Nadere informatie

Een gezonde start? Cohorte 0-jarigen. Cohorte 0-jarigen: Aspecten van de gezondheid en groei van een Vlaamse geboortecohorte

Een gezonde start? Cohorte 0-jarigen. Cohorte 0-jarigen: Aspecten van de gezondheid en groei van een Vlaamse geboortecohorte Cohorte 0-jarigen Een gezonde start? Aspecten van de gezondheid en groei van een Vlaamse geboortecohorte Cécile Guérin - Mathieu Roelants Prof. dr. Karel Hoppenbrouwers Studiedag SWVG Leuven, 2 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE VACCINATIETOESTAND VAN KINDEREN VAN 18 tot 24 MAANDEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DECEMBER 2006

ONDERZOEK NAAR DE VACCINATIETOESTAND VAN KINDEREN VAN 18 tot 24 MAANDEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DECEMBER 2006 ONDERZOEK NAAR DE VACCINATIETOESTAND VAN KINDEREN VAN 18 tot 24 MAANDEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DECEMBER 2006 Researcher: Emmanuelle Robert Promotor: Dr Béatrice Swennen ULB ECOLE DE SANTE

Nadere informatie

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord. Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de rol van de CLB-arts bij de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker De voorzitter:

Nadere informatie

Nr. 2013/4 ARTIKELEN KORT GERAPPORTEERD NIEUWSFLASH INFECTIEZIEKTENIEUWS BINNEN EN BUITEN EUROPA BERICHTEN

Nr. 2013/4 ARTIKELEN KORT GERAPPORTEERD NIEUWSFLASH INFECTIEZIEKTENIEUWS BINNEN EN BUITEN EUROPA BERICHTEN Nr. 2013/4 ARTIKELEN Vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2012 Heidi Theeten, Mathieu Roelants, Tinne Lernout, Tessa Braeckman, Niel Hens, Karel Hoppenbrouwers, Pierre Van

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak.

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak. nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet http://www.nipo.nl Rapport Vaccinaties in

Nadere informatie

Liefs Jill. hip, hot & handig nieuws. Prikgids prikken - inentingen - vaccins

Liefs Jill. hip, hot & handig nieuws. Prikgids prikken - inentingen - vaccins Liefs Jill hip, hot & handig nieuws Prikgids prikken - inentingen - vaccins DKTP - Hib - Pneumokokken In de Liefs Jill Prikgids lees je alles over de inentingen die jouw kind tot en met 4 jaar krijgt.

Nadere informatie

02.03.2013. Huisartsensymposium anno 2013. HAS AZ Monica 1

02.03.2013. Huisartsensymposium anno 2013. HAS AZ Monica 1 Huisartsensymposium anno 2013 1 Vaccinaties en zwangerschap 2 Aanpak van frequent voorkomende pre- en postnatale problemen 3 Coördinator dr. Ilse Vleminckx Vaccinaties en zwangerschap Dr. Els Van de Poel,

Nadere informatie

Standaard Vaccinaties 2013

Standaard Vaccinaties 2013 VLAAMS WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG VZW Standaard Vaccinaties 2013 VACCINEREN VOOR CLB Dr. Anouk Vanlander, wetenschappelijk medewerker VWVJ maart 2013, laatste update december

Nadere informatie

Vervroegde "vakantie" BMR. Gerard Sonder hoofd LCR Gert Weijman medisch adviseur RCP

Vervroegde vakantie BMR. Gerard Sonder hoofd LCR Gert Weijman medisch adviseur RCP Vervroegde "vakantie" BMR Gerard Sonder hoofd LCR Gert Weijman medisch adviseur RCP 1 26 april 2011 Inhoud 1. Casus 2. Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 3. Vakantie-BMR: zin en onzin 4.

Nadere informatie

zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid

zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid vergadering C82 WEL7 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van 15 januari 2013 2 Commissievergadering nr. C82 WEL7 (2012-2013)

Nadere informatie

Symposium 25 jaar Vlaamse gezondheidszorg - 18.03.2006. dr. Geert Top Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. wat is Vaccinnet?

Symposium 25 jaar Vlaamse gezondheidszorg - 18.03.2006. dr. Geert Top Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. wat is Vaccinnet? utopie of realiteit voor alle vaccinatoren? Symposium 25 jaar Vlaamse gezondheidszorg - 18.03.2006 dr. Geert Top Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap wat is Vaccinnet? web-based bestelsysteem

Nadere informatie

VAX. Griep p. 1-2 K Slechts 6 op 10 mensen ouder dan

VAX. Griep p. 1-2 K Slechts 6 op 10 mensen ouder dan VAX I NR. 45 Sept. 2006 Griep Slechts 6 op 10 65-plussers gevaccineerd tegen griep Volgens een recente studie van het Intermutualistisch Agentschap laten minder dan 6 op 10 ouderen (+ 65 jaar) zich vaccineren

Nadere informatie

Kent de patiënt zijn vaccinatiestatus? Evaluatie en verbetering van de huidige aanpak in de huisartsenpraktijk

Kent de patiënt zijn vaccinatiestatus? Evaluatie en verbetering van de huidige aanpak in de huisartsenpraktijk Academiejaar 2012-2013 Kent de patiënt zijn vaccinatiestatus? Evaluatie en verbetering van de huidige aanpak in de huisartsenpraktijk Willems Eline, Universiteit Gent Promotor: Prof. Dr. Avonts Dirk, Universiteit

Nadere informatie

Vaccinaties bij kinderen

Vaccinaties bij kinderen Vaccinaties bij kinderen isopix VACCINATIES BIJ KINDEREN Besmettelijke ziektes bedreigen de mens al heel zijn bestaan: kinderen, volwassenen en senioren krijgen ermee te kampen in hun dagelijks leven of

Nadere informatie

FORMULIER ZIEKTEGESCHIEDENIS

FORMULIER ZIEKTEGESCHIEDENIS FORMULIER ZIEKTEGESCHIEDENIS Voor een goede behandeling is het belangrijk je ziektegeschiedenis te kennen. Neem daarom de tijd voor het invullen van onderstaand schema. Het kan zijn dat je soms wat na

Nadere informatie

Gemeente Venlo. Inleiding. Jeugdgezondheidszorg. Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016

Gemeente Venlo. Inleiding. Jeugdgezondheidszorg. Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016 Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016 Gemeente Venlo Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Vaccinaties nu en in de toekomst

Vaccinaties nu en in de toekomst Vaccinaties nu en in de toekomst Gezondheidsconferentie Vaccinaties tijdens de Europese Vaccinatieweek. Mechelen, 21 april 2012 1 Marina Conyn-van Spaendonck Programmamanager RVP Vaccinaties, succesvolle

Nadere informatie

Standaard Vaccinaties 2013

Standaard Vaccinaties 2013 VLAAMS WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG VZW Standaard Vaccinaties 2013 VACCINEREN VOOR CLB Dr. Anouk Vanlander, wetenschappelijk medewerker VWVJ, laatste update juli 2015 Inhoud 1

Nadere informatie

Bereiken van nieuwkomers via inburgeringcursussen. Dr. Rik Baeten Domus Medica

Bereiken van nieuwkomers via inburgeringcursussen. Dr. Rik Baeten Domus Medica Bereiken van nieuwkomers via inburgeringcursussen Dr. Rik Baeten Domus Medica Risicogroepen ondervaccinatie bron vaccinatiegraadstudies 2005-2008 Kinderen 18 tot 24 maanden Gezinnen met een moeder van

Nadere informatie

Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten. Jacco Wallinga

Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten. Jacco Wallinga Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten Jacco Wallinga 1 Model in de medische wetenschappen De muis als diermodel 2 Model in de epidemiologie Een logistisch regressie model 3 Model

Nadere informatie

INTERUNIVERSITAIRE MANAMA-OPLEIDING JEUGDGEZONDHEIDSZORG

INTERUNIVERSITAIRE MANAMA-OPLEIDING JEUGDGEZONDHEIDSZORG KU LEUVEN UNIVERSITEIT GENT UNIVERSITEIT ANTWERPEN VU BRUSSEL INTERUNIVERSITAIRE MANAMA-OPLEIDING JEUGDGEZONDHEIDSZORG VACCINATIE VANAF DE SCHOOLLEEFTIJD, WELKE ROL KAN HET CLB SPELEN OM EEN OPTIMALE VACCINATIEGRAAD

Nadere informatie

Opvolging van de aanbeveling Preventie van tetanus en difterie bij volwassenen : vaccinatie en profylactische aanpak

Opvolging van de aanbeveling Preventie van tetanus en difterie bij volwassenen : vaccinatie en profylactische aanpak Opvolging van de aanbeveling Preventie van tetanus en difterie bij volwassenen : vaccinatie en profylactische aanpak Nathalie Van de Vyver, december 2002 Inleiding De aanbeveling «Preventie van tetanus

Nadere informatie

OVERGEWICHT ERNSTIG OVERGEWICHT. Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar

OVERGEWICHT ERNSTIG OVERGEWICHT. Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar OVERGEWICHT Limburg-Noord Overgewicht Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar Overgewicht Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar Cohort 2006 1 1 9 Cohort 2006 6 7 8 Cohort 2007 5 5 6 Cohort

Nadere informatie

OVERGEWICHT ERNSTIG OVERGEWICHT. Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar

OVERGEWICHT ERNSTIG OVERGEWICHT. Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar OVERGEWICHT Limburg-Noord Overgewicht Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar Overgewicht Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar Cohort 2006 7 7 11 Cohort 2006 6 7 8 Cohort 2007 4 5 4

Nadere informatie

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Samenvatting Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Sinds 1957 worden Nederlandse kinderen gevaccineerd tegen infectieziekten. Dat gebeurt in het kader van het zogenoemde Rijksvaccinatieprogramma

Nadere informatie

De orthodox joodse gemeenschappen in Antwerpen:

De orthodox joodse gemeenschappen in Antwerpen: De orthodox joodse gemeenschappen in Antwerpen: een ondergevaccineerde risicogroep Carine Asnong CLB-arts Provinciaal CLB Antwerpen augustus 2007 mei 2008 mazelencluster in orthodox joodse gemeenschappen

Nadere informatie

Reizen en vaccinaties Maag-Darm-Levercentrum

Reizen en vaccinaties Maag-Darm-Levercentrum Reizen en vaccinaties Maag-Darm-Levercentrum Beter voor elkaar Inleiding Deze folder is bestemd voor patiënten (en hun naasten) met een maag,darm- en/of leveraandoening. De folder geeft u informatie over

Nadere informatie

LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN

LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN 10 vragen over griepvaccinatie GRIEPVACCINATIE.BE AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID 1. Waarom vaccinatie tegen griep? Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en

Nadere informatie

> Retouradres Postbus EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Titel: De vaccinatiestatus van kinderen van kermisexploitanten

Titel: De vaccinatiestatus van kinderen van kermisexploitanten Titel: De vaccinatiestatus van kinderen van kermisexploitanten Auteurs: Mw. Drs. W.L.M. Ruijs, arts infectieziektebestrijding GGD Rivierenland Tiel Mw. Dr. J.L.A. Hautvast, arts voor Maatschappij en Gezondheid

Nadere informatie

Rapport 210021010/2009

Rapport 210021010/2009 Rapport 210021010/2009 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2009 RIVM-rapport 210021010/2009 Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar

Nadere informatie

Kinkhoest. Uit het oog, uit het hart? Jan De Wit, Universiteit Antwerpen. Promotor: Prof. Dr. Johan Wens, Universiteit Antwerpen

Kinkhoest. Uit het oog, uit het hart? Jan De Wit, Universiteit Antwerpen. Promotor: Prof. Dr. Johan Wens, Universiteit Antwerpen Kinkhoest Uit het oog, uit het hart? Jan De Wit, Universiteit Antwerpen Promotor: Prof. Dr. Johan Wens, Universiteit Antwerpen Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde 2 Inleiding Wat

Nadere informatie

Vaccinaties: vraag en antwoord/ Staand Order

Vaccinaties: vraag en antwoord/ Staand Order Vaccinaties: vraag en antwoord/ Staand Order Dr. Moeni Gabriël, Inscholingsdag A pen, 12-03-2016 Het Staand Order Vanaf januari 2016: Vernieuwde Preventieve Zorg: kindjes komen ofwel bij arts ofwel bij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 12

NIEUWSBRIEF OKTOBER 12 Vrije basisschool St-Barbara Sint-Barbarastraat 1 / Riemewegel 39 G 9940 Ertvelde-Rieme Tel. : 09/344 63 63 GSM: 0473/48.57.51 E-mail: vbsintbarbararieme@telenet.be Website: http://www.st-barbararieme.be

Nadere informatie

gemeente Echt-Susteren

gemeente Echt-Susteren Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 gemeente Echt-Susteren Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Kinderziekten. Wat je moet weten en wat je kan doen.

Kinderziekten. Wat je moet weten en wat je kan doen. Kinderziekten Wat je moet weten en wat je kan doen. Inhoud Wat zijn kinderziekten? p 1 p 2 Zijn ze te voorkomen? p 3 Kunnen anderen ervoor behoed worden? p 4 Dien je je arts te raadplegen? p 5 Mazelen

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMSE REGERING De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft : stand van zaken uitvoering Vlaamse gezondheidsdoelstellingen Deze nota

Nadere informatie

PROJECT ZOET ZWANGER DIABETESSYMPOSIUM 18 NOV 2013

PROJECT ZOET ZWANGER DIABETESSYMPOSIUM 18 NOV 2013 PROJECT ZOET ZWANGER DIABETESSYMPOSIUM 18 NOV 2013 INHOUDSTAFEL Achtergrondinformatie Project Zoet Zwanger: situering Resultaten project Zoet Zwanger Samenwerking 1 ste en 2 de lijn Aantal registraties

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Kinderziekten. Wat je moet weten en wat je kan doen.

Kinderziekten. Wat je moet weten en wat je kan doen. op basis van paracetamol op basis van ibuprofen Kinderziekten Perdolan (paracetamol) is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Perdophen (ibuprofen) is een geneesmiddel voor

Nadere informatie