Verantwoording wijziging in analyses basisrapportage. Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoording wijziging in analyses basisrapportage. Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg"

Transcriptie

1 Verantwoording wijziging in analyses basisrapportage Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Swinkels ICS, Kooijman MK, Leemrijse CJ. Verantwoording wijziging in analyses basisrapportage oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Utrecht: NIVEL, 1

2 Achtergrond Resultaten op basis van gegevens uit de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) werden tot op heden gepresenteerd in een indeling naar het jaar waarin behandelingen begonnen waren. Vanaf 2008 zullen de gegevens echter gepresenteerd gaan worden in een indeling naar het kalenderjaar waarin behandelingen hebben plaatsgevonden. De aanleiding voor deze wijziging is dat gegevens door de nieuwe methode meer up-to-date zijn. Dit rapport beschrijft de verantwoording voor deze wijziging. In de paragraaf toelichting worden de oude en nieuwe rekenmethode besproken. Daarna staan de resultaten voor zowel de oude als de nieuwe rekenmethode weergegeven en worden verschillen besproken en verklaard. Toelichting Oude rekenmethode De oude rekenmethode was gebaseerd op drie verschillende patiëntenpopulaties: 1. patiënten die in een bepaald jaar zijn aangemeld (het moment van het eerste contact met de therapeut): ter beantwoording van de vragen omtrent de patiëntkenmerken, verwijzing, diagnose en behandeldoelen. 2. patiënten bij wie de behandeling in een bepaald jaar is afgerond (ofwel beëindigd): ter beantwoording van de vragen omtrent de verrichtingen en de evaluatie. 3. patiënten die in een bepaald jaar zijn behandeld: ter beantwoording van de vraag omtrent de prestatiecodes, de codes die aangeven welke soorten behandelingen zijn gegeven. Voor het berekenen van het gemiddelde aantal behandelingen per behandelepisode en de gemiddelde behandelduur is patiëntenpopulatie 1 gebruikt. Maar om gegevens over de jaren heen vergelijkbaar te houden, werden per patiënt alleen de behandelingen die binnen één jaar na aanvang van de behandelepisode zijn gegeven, meegenomen in de berekeningen. Daardoor konden berekeningen pas worden gedaan als de gegevensverzameling van het jaar ná aanmelding compleet was. Deze gegevens liepen dan ook altijd één jaar achter. Nieuwe rekenmethode De nieuwe rekenmethode is gebaseerd op één patiëntenpopulatie, te weten de patiënten die in een bepaald kalenderjaar zijn behandeld. De gegevens van deze populatie worden in het geheel gebruikt ter beantwoording van de vragen omtrent de patiëntkenmerken, verwijzing, diagnose, behandeldoelen, prestatiecode en de behandelomvang. Voor het berekenen van het gemiddelde aantal behandelingen en de gemiddelde behandelduur zijn van deze patiëntenpopulatie alle behandelingen die binnen het betreffende kalenderjaar zijn gegeven gebruikt. Voor het beantwoorden van de vragen rondom de verrichtingen en de evaluatie zijn de gegevens gebruikt van een subpopulatie, te weten patiënten bij 2

3 wie de behandeling in het betreffende kalenderjaar is afgerond. Dit omdat deze gegevens pas worden ingevuld bij het afsluiten van de behandeling. Aanvullend zullen wat betreft de behandelomvang resultaten worden weergegeven voor het aantal zittingen en de behandelduur wat betreft de gehele behandelepisode, ongeacht in welk kalenderjaar behandelingen gegeven zijn. Verder is een kleine wijziging dat patiënten bij wie de behandeling al gestart was voordat de praktijk deelnam aan LiPZ in de nieuwe methode niet uitgesloten van de analyses, terwijl dat in de oude methode wel het geval was. Voordelen nieuwe rekenmethode De nieuwe rekenmethode heeft belangrijke voordelen: de resultaten zijn gebaseerd op de patiëntenpopulatie die binnen een bepaald jaar de oefentherapeut Cesar daadwerkelijk bezocht heeft, in plaats van alleen de subpopulatie die dat jaar is aangemeld. Hierdoor nemen de patiëntenaantallen toe. De gegevens omtrent de omvang van een behandelepisode zijn up-to-date en lopen niet langer één jaar achter. De gegevens zijn beter vergelijkbaar met gegevens van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars rapporteren immers ook over het zorggebruik in een bepaald jaar, ongeacht de startdatum van de behandeling. De berekeningen worden niet langer op basis van drie populaties, maar op basis van twee populaties uitgevoerd. Hierdoor zijn de gegevens beter onderling vergelijkbaar. Belangrijkste gevolgen verandering rekenmethode In de nieuwe methode wordt gerapporteerd over alle patiënten die in een bepaald jaar behandeld zijn, ongeacht in welk jaar de behandeling begonnen is. Daardoor is het aantal patiënten in de nieuwe methode hoger. Daarnaast wordt het aandeel patiënten met een langdurige behandeling (bijvoorbeeld patiënten met een chronische aandoening of ouderen) groter in de nieuwe rekenmethode vergeleken met de oude rekenmethode. Dit geeft wel veranderingen in de resultaten, maar deze zijn goed te verklaren. Bovendien geven de nieuwe resultaten een reëler beeld. Het aandeel van patiënten met een chronische aandoening wordt immers beter weergegeven. Daarnaast lopen de gegevens omtrent de behandelomvang, zoals eerder vermeld, niet langer achter. Overzicht aanmeldingen en afsluitingen naar jaar van behandeling Tabel 1 geeft per jaar van behandeling weer welk percentage van de patiënten in hetzelfde jaar is aangemeld en bij welk deel van de patiënten de behandeling in hetzelfde jaar is afgesloten. Dit is niet alleen weergegeven voor de totale patiëntenpopulatie bij de oefentherapeut Cesar, maar ook voor de patiëntenpopulatie met een aandoening die voorkomt op de lijst met aandoeningen die langdurige of intermitterende therapie behoeven. Zichtbaar is dat iets minder dan de helft van de totale 3

4 patiëntenpopulatie de behandeling van het begin tot het einde binnen één kalenderjaar doorloopt. Bij de patiënten met een aandoening die voorkomt op de lijst met aandoeningen die langdurige of intermitterende therapie behoeven is dit bij 20 tot 30% van de patiënten het geval. Tabel 1. Naar jaar van behandeling de percentages patiënten die datzelfde jaar gestart zijn dan wel bij wie de behandeling datzelfde jaar is afgesloten voor de totale patiëntenpopulatie en voor patiënten met een aandoening die voorkomt op de lijst met aandoeningen die langdurige of intermitterende therapie behoeven. Totale populatie Chronische patiënt % hetzelfde % hetzelfde % hetzelfde jaar % hetzelfde % hetzelfde % hetzelfde jaar jaar gestart jaar beëindigd gestart en geëindigd jaar gestart jaar beëindigd gestart en geëindigd Behandeld in ,9 67,7 43,5 58,5 37,9 19,8 Behandeld in ,1 68,6 42,5 62,4 45,2 29,2 Behandeld in ,2 68,1 41,6 52,2 52,3 26,6 Behandeld in ,2 64,4 41,6 56,2 46,6 25,0 Behandeld in ,9 67,8 42,0 53,8 52,6 26,7 4

5 Resultaten Patiëntkenmerken Verschillen in geslacht en leeftijd zijn klein (tabel 2a en 2b en figuur 1a en 1b). Volgens de nieuwe rekenmethode zijn er iets meer jongeren. Een aanzienlijk deel van de patiënten onder de 14 jaar heeft scoliose of een motorisch leerprobleem. Deze problemen vragen over het algemeen een langere behandeling. Daardoor neemt het aandeel jongeren toe bij de nieuwe rekenmethode. Bij beide methoden is de trend van een stijgend aandeel jonge patiënten zichtbaar. Tabel 2a: Demografische kenmerken van patiënten naar jaar van aanmelding in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (oude rekenmethode) Geslacht Mannelijk 31,3 30,4 30,4 31,4 31,5 Vrouwelijk 68,7 69,6 69,6 68,6 68,4 Onbekend 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Leeftijd 0-14 jr 12,2 14,5 14,4 17,0 18, jr 18,1 20,3 19,1 17,5 17, jr 22,5 19,5 16,5 14,9 15, jr 19,7 17,1 19,1 17,7 17, jr 13,8 13,8 15,4 15,5 14, jr 8,6 8,1 8,8 9,3 9, jr 4,0 4,4 4,7 5,4 5,6 75 jr en ouder 1,1 2,1 2,0 2,7 2,4 Onbekend 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Gemiddeld (jaren) 34,7 34,3 35,2 35,4 34,7 Aantal patiënten in LiPZ*

6 Tabel 2b. Demografische kenmerken van patiënten naar jaar van behandeling in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (nieuwe rekenmethode) Geslacht Mannelijk 30,1 29,6 30,2 32,0 31,8 Vrouwelijk 69,9 70,4 69,8 68,0 68,1 Onbekend 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Leeftijd 0-14 jr 13,5 16,2 17,6 20,1 21, jr 18,4 19,2 18,1 17,9 16, jr 21,1 19,5 16,7 14,9 14, jr 19,4 18,1 18,2 16,6 16, jr 13,6 12,9 14,5 14,4 14, jr 8,7 8,6 8,4 8,7 9, jr 4,0 3,9 4,4 5,0 5,3 75 jr en ouder 1,2 1,7 2,1 2,4 2,4 Onbekend 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gemiddeld 34,4 33,7 34,2 34,0 34,1 Aantal patiënten in LiPZ*

7 Figuur 1a: Leeftijdsverdeling naar geslacht van patiënten die in 2007 zijn aangemeld in de praktijk voor oefentherapie Cesar (n = 2.112) (oude rekenmethode) 25 % patiënten van totaal man 10,4 8,0 12,4 11,5 12,8 9,4 5,0 3,9 4,5 4,6 6,3 3,3 3,8 1,8 1,9 0, jr jr jr jr jr jr jr 75 jr en ouder vrouw Leeftijdsverdeling Figuur 1b: Leeftijdsverdeling naar geslacht van patiënten die in 2007 zijn behandeld in de praktijk voor oefentherapie Cesar (n = 3.063) (nieuwe rekenmethode) 25 % patiënten van totaal Man 12,0 11,7 12,1 10,7 10,0 6,0 9,3 3,7 4,7 3,8 4,7 4,2 3,0 1,9 1,6 0,5 0-14jr 15-24jr 25-34jr 35-44jr 45-54jr 55-64jr 65-74jr >75jr Vrouw Leeftijdsverdeling 7

8 De nieuwe rekenmethode toont nauwelijks andere cijfers dan de oude rekenmethode wat betreft het opleidingsniveau van patiënten (tabel 3a en 3b). Tabel 3a: Hoogst genoten opleidingsniveau van patiënten ouder dan 15 jaar naar jaar van aanmelding in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (oude rekenmethode)* Opleidingsniveau Lager onderwijs 32,5 39,9 35,4 36,4 35,0 Middelbaar onderwijs 40,6 35,2 39,3 40,7 38,8 Hoger onderwijs 26,2 23,9 23,8 20,7 24,7 Anders 0,8 1,0 1,6 2,3 1,6 Aantal patiënten in LiPZ** Opleiding onbekend *Lager onderwijs omvat basisonderwijs en VMBO praktijkonderwijs; 499 middelbaar onderwijs omvat VMBO theorieonderwijs, HAVO en MBO; hoger onderwijs omvat VWO, HBO en universitair onderwijs. * Tabel 3b: Hoogst genoten opleidingsniveau van patiënten ouder dan 15 jaar naar jaar van behandeling in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (nieuwe rekenmethode) Lager onderwijs* 31,0 37,1 35,8 34,8 35,3 Middelbaar onderwijs 41,1 36,9 38,3 40,4 38,8 Hoger onderwijs 27,2 24,8 24,5 22,9 24,4 Anders 0,7 1,1 1,3 1,9 1,4 Aantal patiënten in LiPZ** Opleiding onbekend *Lager onderwijs omvat basisonderwijs en VMBO praktijkonderwijs; middelbaar onderwijs omvat VMBO theorieonderwijs, HAVO en MBO; hoger onderwijs omvat VWO, HBO en universitair onderwijs. * 8

9 Bij de nieuwe rekenmethode is het aandeel patiënten met een aandoening die langdurige of intermitterende therapie behoeft in de praktijk voor oefentherapie Cesar groter dan bij de oude rekenmethode (tabel 4a en 4b). Patiënten met een dergelijke aandoening zijn vaak langdurig in behandeling waarbij de behandeling ook in de jaren na aanmelding nog voortgezet wordt. Het aandeel patiënten met een dergelijke langdurige aandoening dat in een kalenderjaar wordt behandeld, is dus groter dan het aantal patiënten dat is aangemeld in dat jaar. De trend van een toenemend aandeel patiënten met een dergelijke langdurige aandoening in de periode is in beide rekenmethodes duidelijk zichtbaar. Tabel 4a: Percentage patiënten met een aandoening die voorkomt op de lijst met aandoeningen die langdurige of intermitterende therapie behoeven naar jaar van aanmelding in de praktijk voor oefentherapie Cesar (oude rekenmethode) Ja 2,7 4,9 5,5 6,8 7,3 Nee 97,3 95,1 94,5 93,2 92,7 Aantal patiënten in LiPZ* Tabel 4b: Percentage patiënten met een aandoening die voorkomt op de lijst met aandoeningen die langdurige of intermitterende therapie (vws-lijst) behoeven naar jaar van behandeling in de praktijk voor oefentherapie Cesar (nieuwe rekenmethode) Ja 3,2 5,1 6,7 8,1 9,1 Nee 96,8 94,9 93,3 91,9 90,9 Aantal patiënten in LiPZ*

10 Verwijzing Er zijn slechts zeer geringe verschillen tussen beide rekenmethoden wat betreft de verwijzer door wie patiënten naar de oefentherapeut Cesar verwezen zijn (tabel 5a en 5b). Tabel 5a: Verwijsgegevens van patiënten naar jaar van aanmelding in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (oude rekenmethode) Huisarts 88,0 86,8 84,5 80,0 76,4 Medisch specialist 12,0 12,9 13,6 15,0 16,8 Bedrijfsarts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Op eigen initiatief 0,0 0,2 1,9 5,0 6,7 Aantal patiënten in LiPZ* Verwijzer onbekend Tabel 5b: Verwijsgegevens van patiënten naar jaar van behandeling in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (nieuwe rekenmethode) Huisarts 87,8 87,1 84,9 80,5 76,5 Medisch specialist 12,2 12,8 13,8 14,8 16,9 Bedrijfsarts 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Op eigen initiatief 0,0 0,2 1,3 4,7 6,7 Aantal patiënten in LiPZ* Verwijzer onbekend

11 Er zijn kleine verschillen in de percentages behorend bij de vijf meest voorkomende verwijsdiagnosen/ klachten tussen de oude rekenmethode en de nieuwe rekenmethode (tabel 6a en 6b). Het grootste verschil is zichtbaar bij de diagnose verworven afwijkingen wervelkolom. Voor deze aandoening zijn patiënten vaak langdurig onder behandeling, waardoor dit aandeel binnen de populatie die in een kalenderjaar behandeld wordt hoger is dan in de populatie patiënten die in een kalenderjaar is aangemeld. Tabel 6a: Meest voorkomende verwijsdiagnosen (verwezen patiënten) of klachten (in het geval van directe toegang), gecodeerd naar de International Classification of Primary Care (ICPC), van patiënten naar jaar van aanmelding in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (oude rekenmethode) L03 ; Lage rugpijn zonder uitstraling 16,7 15,0 16,6 15,1 13,1 L02 ; Niet nader gespecificeerde symptomen/ klachten rug 13,3 12,9 13,5 14,5 12,6 A99 ; Houding, loopproblematiek 4,4 4,5 5,3 7,6 8,8 L85 ; Verworven afwijkingen wervelkolom 5,8 6,7 6,3 6,8 6,2 L01 ; Nek symptomen/ klachten 9,1 9,4 8,6 6,8 8,0 Aantal patiënten in LiPZ* Verwijstekst ontbreekt Tabel 6b: Meest voorkomende verwijsdiagnosen (verwezen patiënten) of klachten (in het geval van directe toegang), gecodeerd naar de International Classification of Primary Care (ICPC), van patiënten naar jaar van behandeling in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (nieuwe rekenmethode) L03 Lage rugpijn zonder uitstraling 16,4 14,9 15,0 14,9 12,2 L02 Rug symptomen/ klachten 13,6 12,9 12,4 14,7 11,7 A99 Houding, loopproblematiek 5,6 4,6 5,8 7,8 8,7 L85 Verworven afwijkingen wervelkolom 6,5 7,5 7,8 8,3 7,9 L01 Nek symptomen/ klachten 9,6 9,1 8,7 7,0 7,0 Aantal patiënten in LiPZ* Verwijstekst ontbreekt

12 Diagnose Er zijn kleine verschillen in de gekozen paramedische diagnosecodes tussen de verschillende rekenmethoden (tabellen 7a en 7b). De grootste verschillen zijn zichtbaar bij het voorkomen van orthopedische aandoeningen en surmenage/ degeneratieve aandoeningen. Doordat patiënten met een afwijking aan de wervelkolom vaak langdurig door een oefentherapeut Cesar worden behandeld, komt deze groep vaker voor bij de nieuwe rekenmethode. Deze patiënten worden geschaard onder de categorie orthopedische aandoeningen, welke dus ook groter is in de nieuwe rekenmethode. Surmenage en/ of degeneratieve aandoeningen komen in de nieuwe onderzoekspopulatie juist minder vaak voor. Tabel 7a: Voorkomen van de derde en vijfde positie uit de beroepsspecifieke diagnosecode bij patiënten naar jaar van aanmelding in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (oude rekenmethode) Pathologie Chirurgie bewegingsapparaat 7,4 8,7 11,5 9,4 8,3 Orthopedische aandoeningen 21,1 21,5 19,1 19,9 17,1 Surmenage/ degeneratieve aandoeningen 34,5 32,6 33,6 36,2 37,1 Traumatische aandoeningen 1,5 1,3 0,9 1,1 1,5 Hart-, vaat- en lymfevataandoening 0,3 0,1 0,0 0,2 0,2 Longaandoeningen 0,3 0,6 0,3 0,2 0,6 Overige interne aandoeningen 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 Neurologische aandoeningen 6,5 6,9 7,3 6,7 9,2 Symptomatologie/ psychomatiek 26,7 27,2 26,3 24,8 25,0 Reumatische-/ huidaandoeningen 1,6 1,0 0,8 1,5 0,9 Belangrijkste (Afwijkend) adempatroon 7,4 8,0 7,4 5,1 8,0 stoornissen in Stand/ houding lichaam als geheel 23,5 23,5 26,7 21,2 25,7 functioneren Functioneren botten bovenste extr. 12,3 10,8 10,0 9,0 5,9 Functioneren botten onderste extr. 5,7 5,1 4,9 7,8 6,9 Functioneren wervelkolom 23,7 23,5 22,6 31,2 29,5 Functioneren rompmusculatuur 7,8 9,7 9,4 7,8 5,7 Functioneren spiergroepen extr. 4,5 3,5 2,3 4,9 3,9 Controle willekeurig bewegen 3,0 3,6 4,3 3,8 5,7 Vaardigheden / bewegingspatroon 1,7 1,7 2,2 2,2 2,3 Overig 10,3 10,5 10,3 7,0 6,3 Aantal patiënten in LiPZ* Diagnose onbekend

13 Tabel 7b: Voorkomen van de derde en vijfde positie uit de beroepsspecifieke diagnosecode bij patiënten naar jaar van behandeling in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (nieuwe rekenmethode) Pathologie Chirurgie bewegingsapparaat 6,9 8,1 10,9 8,6 8,8 Orthopedische aandoeningen 21,8 22,1 20,4 22,4 19,5 Surmenage/ degeneratieve aandoeningen 34,0 32,3 30,6 34,7 34,3 Traumatische aandoeningen 1,4 1,3 1,0 1,2 1,3 Hart-, vaat- en lymfevataandoening 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 Longaandoeningen 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 Overige interne aandoeningen 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 Neurologische aandoeningen 6,9 7,4 7,8 7,7 9,2 Symptomatologie/ psychomatiek 26,8 26,8 27,5 23,0 24,5 Reumatische-/ huidaandoeningen 1,7 1,3 1,3 1,9 1,6 Belangrijkste (Afwijkend) adempatroon 7,3 7,8 7,4 5,0 7,1 stoornissen in Stand/ houding lichaam als geheel 22,4 22,0 24,5 21,8 24,8 functioneren Functioneren botten bovenste extr. 12,1 11,0 10,4 10,3 8,1 Functioneren botten onderste extr. 5,2 5,2 4,5 7,1 6,9 Functioneren wervelkolom 23,9 24,3 22,4 29,5 29,1 Functioneren rompmusculatuur 7,5 8,9 8,8 8,6 5,4 Functioneren spiergroepen extr. 4,5 3,5 2,4 4,1 4,1 Controle willekeurig bewegen 3,1 3,9 4,9 5,0 5,8 Vaardigheden / bewegingspatroon 2,1 1,7 2,3 2,1 2,4 Overig 12,0 11,6 12,5 6,5 6,2 Aantal patiënten in LiPZ* Diagnose onbekend

14 Tabellen 8a en 8b tonen dat er kleine verschillen zijn wat betreft de duur van de klacht. De onderzoekspopulatie van de nieuwe rekenmethode omvat, logischerwijs, een iets groter aandeel patiënten met een langdurige aandoening (> 2 jaar) dan de onderzoekspopulatie van de oude rekenmethode. Over het algemeen worden patiënten met een reeds langdurig bestaande aandoening langer behandeld dan patiënten met een kortdurende aandoening. Daardoor is de kans voor patiënten met een langdurige aandoening groter dat hun behandeling een kalenderjaar overschrijdt. Hierdoor zijn deze patiënten vaker in meerdere jaren vertegenwoordigd. Tabel 8a: Duur van de klacht bij aanvang van de behandelepisode van patiënten naar jaar van aanmelding in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (oude rekenmethode) Minder dan 2 dagen 0,3 0,3 1,3 1,1 0,7 2-7 dagen 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 1 week - 1 maand 9,5 7,3 7,6 8,2 10,4 1-3 maanden 15,6 15,4 16,4 16,0 17,0 3-6 maanden 14,4 16,8 14,9 17,4 17,0 6 mnd. - 1 jaar 13,2 14,4 14,1 12,7 13,8 1-2 jaar 14,8 13,1 13,8 16,8 16,0 Meer dan 2 jaar 31,2 31,9 31,2 26,8 24,2 Aantal patiënten in LiPZ* Duur klacht onbekend Tabel 8b: Duur van de klacht bij aanvang van de behandelepisode van patiënten naar jaar van behandeling in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (nieuwe rekenmethode) 2 dagen of korter 0,3 0,2 0,9 1,5 1,5 2-7 dagen 0,9 0,7 0,6 0,9 0,8 1 week - 1 maand 8,8 7,3 7,0 7,1 8,8 1-3 maanden 15,3 14,6 14,9 15,9 16,9 3-6 maanden 14,8 16,8 15,7 16,3 17,1 6 mnd. - 1 jaar 13,4 14,3 14,1 12,5 13,4 1-2 jaar 14,4 13,4 13,8 15,9 15,2 Langer dan 2 jaar 32,0 32,7 33,0 29,9 26,2 Aantal patiënten* Duur klacht onbekend

15 Er zijn slechts kleine verschillen wat betreft de herhaling van de klacht tussen de onderzoekspopulaties van de nieuwe en oude rekenmethode (tabel 9a en 9b). Tabel 9a: Herhaling van de klacht van patiënten naar jaar van aanmelding in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (oude rekenmethode) Ja 39,1 38,0 37,1 31,8 31,3 Nee 60,9 62,0 62,9 68,2 68,7 Aantal patiënten in LiPZ* Recidivering onbekend Tabel 9b: Herhaling van de klacht van patiënten naar jaar van behandeling in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (nieuwe rekenmethode) Ja 38,5 38,4 36,8 32,7 31,2 Nee 61,5 61,6 63,2 67,3 68,8 Aantal patiënten in LiPZ* Recidivering onbekend

16 Ook in het aandeel patiënten dat reeds eerder paramedische zorg heeft gehad, zien we slechts kleine verschillen (tabel 10a en 10b). Tabel 10a: Ander of eerder zorggebruik voor dezelfde of andere klachten gedurende twee jaar voorafgaand aan het begin van de behandelepisode bij patiënten naar jaar van aanmelding in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (oude rekenmethode) Fysiotherapie 34,9 35,3 35,8 35,1 36,3 Oefentherapie Cesar 8,4 7,6 5,9 6,0 4,4 Oefentherapie Mensendieck 0,9 0,7 0,5 0,7 0,2 Combinatie fysiotherapie en oefentherapie C/M 6,2 4,0 5,0 5,4 4,3 Combinatie oefentherapie C/M 0,2 0,3 0,5 0,2 0,1 Geen eerdere zorg 49,4 52,1 52,3 52,6 54,7 Aantal patienten in LiPZ* Eerdere zorg onbekend Tabel 10b: Ander of eerder zorggebruik voor dezelfde of andere klachten gedurende twee jaar voorafgaand aan het begin van de behandelepisode bij patiënten naar jaar van behandeling in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (nieuwe rekenmethode) Fysiotherapie 33,9 34,8 34,1 34,8 35,3 Oefentherapie Cesar 8,7 8,1 6,8 6,0 5,1 Oefentherapie Mensendieck 0,9 0,7 0,6 0,7 0,4 Combinatie: fysiotherapie en oefentherapie C/M 6,3 5,0 5,5 5,4 4,6 Combinatie: oefentherapie Cesar en Mensendieck 0,2 0,3 0,4 0,3 0,1 Geen eerdere zorg 49,9 51,1 52,6 52,8 54,5 Aantal patienten in LiPZ* Eerdere zorg onbekend

17 Verschillen in richtlijngebruik bij de patiëntenpopulaties van de oude en de nieuwe rekenmethode zijn eveneens klein (tabel 11a en 11b). Doordat bij de nieuwe rekenmethode het aandeel patiënten met scoliose iets groter is, wordt de richtlijn voor deze patiënten bij de nieuwe methode ook iets vaker genoemd Tabel 11a: Door de oefentherapeut Cesar verwacht richtlijngebruik voor patiënten die in 2007 zijn aangemeld in de praktijk (% patiënten) (oude rekenmethode) % patiënten Geen richtlijn beschikbaar 89,3 Reuma/ Spondylitis Ankylopoetica (ziekte van Bechterew) 0,7 Peripartum bekkenpijn (bekkeninstabiliteit) 2,2 Ideopatische scoliose 3,0 Osteoporose 0,5 Urine-incontinentie 0,5 Whiplash 0,7 COPD 0,5 Artrose heup-knie 0,3 Lage rugklachten (multidisciplinair) 2,1 Parkinson 0,1 Andere niet genoemde richtlijn 0,1 Aantal patienten in LiPZ Richtlijn onbekend 374 Tabel 11b: Door de oefentherapeut Cesar verwacht richtlijngebruik voor patiënten die in 2007 zijn behandeld in de praktijk (% patiënten) (nieuwe rekenmethode) 2007 Geen richtlijn beschikbaar 88,6 Reuma/ Spondylitis Ankylopoetica (ziekte van Bechterew) 0,9 Peripartum bekkenpijn (bekkeninstabiliteit) 2,1 Ideopatische scoliose 4,2 Osteoporose 0,4 Urine-incontinentie 0,5 W hiplash 0,5 COPD 0,5 Artrose heup-knie 0,3 Lage rugklachten (multidisciplinair) 1,6 Parkinson 0,2 Andere niet genoemde richtlijn 0,2 Aantal patienten in LiPZ Richtlijn onbekend

18 Behandeling Ook verschillen in opgestelde behandeldoelen tussen de patiëntenpopulaties van de oude en de nieuwe rekenmethode zijn klein (tabel 12a en 12b). Tabel 12a: Per niveau de vijf meest voorkomende behandeldoelen van patiënten naar jaar van aanmelding in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (oude rekenmethode) Activiteitenniveau Arbeid gerelateerde activiteiten 22,4 18,9 18,1 18,8 17,3 (Gaan) liggen/zitten/staan 18,2 21,6 28,5 28,2 25,4 Bukken/Hurken/knielen/etc. 6,9 6,2 6,8 4,7 6,1 Huishoudelijke vaardigheden 6,4 5,4 6,9 6,0 5,4 ADL (incl. wassen/aankleden/eten)* 7,4 9,2 6,2 7,6 4,6 Overige behandeldoelen op activiteitenniveau 16,9 17,7 14,0 14,0 11,0 Alleen behandeldoel op lichaamsfunctieniveau 21,8 21,0 19,4 20,7 30,2 Lichaamsfunctieniveau Stand/ houding wervelkolom 17,2 14,7 16,7 17,2 16,4 Stabiliteit/ mobiliteit wervelkolom 11,0 13,2 14,6 16,1 17,2 Lichaamshouding 15,9 15,3 13,9 15,2 16,3 Ontspanning 8,9 8,9 10,5 9,3 11,5 Functie musculatuur nek/schouder/arm 12,6 10,4 8,9 7,3 6,4 Overige behandeldoelen op lichaamsfunctieniveau 30,3 30,9 28,3 26,6 26,6 Alleen behandeldoel op activiteitenniveau 4,1 6,6 7,2 8,3 5,5 Aantal patiënten in LiPZ** Behandeldoelen onbekend * ADL: activiteiten van het dagelijkse leven * 18

19 Tabel 12b: Per niveau de vijf meest voorkomende behandeldoelen van patiënten naar jaar van behandeling in de praktijk voor oefentherapie Cesar (% patiënten) (nieuwe rekenmethode) Activiteitenniveau Arbeid gerelateerde activiteiten 20,9 19,5 17,2 17,8 16,8 (Gaan) liggen/zitten/staan 18,8 19,6 25,6 27,3 24,3 Bukken/Hurken/knielen/etc. 6,8 6,3 6,6 6,1 7,0 Huishoudelijke vaardigheden 5,7 5,6 6,2 6,3 5,6 ADL (incl. wassen/aankleden/eten)* 7,7 8,8 6,4 7,7 6,0 Overige behandeldoelen op activiteitenniveau 16,1 16,9 15,1 13,9 11,8 Alleen behandeldoel op lichaamsfunctieniveau 23,9 23,4 22,9 20,8 28,5 Lichaamsfunctieniveau Stand/ houding wervelkolom 17,1 15,1 15,8 18,4 17,9 Stabiliteit/ mobiliteit wervelkolom 10,8 12,7 13,7 16,4 17,1 Lichaamshouding 15,4 14,8 13,9 15,0 15,6 Ontspanning 10,7 9,9 11,7 8,1 10,6 Functie musculatuur nek/schouder/arm 12,3 10,5 8,6 7,2 6,6 Overige behandeldoelen op lichaamsfunctieniveau 29,5 30,5 29,0 27,9 26,2 Alleen behandeldoel op activiteitenniveau 4,3 6,5 7,4 7,0 5,9 Aantal patiënten in LiPZ** Behandeldoelen onbekend * ADL: activiteiten van het dagelijkse leven 284 * 19

20 In de nieuwe rekenmethode worden resultaten omtrent het aantal behandelingen en de behandelduur weergegeven per kalenderjaar (tabellen 13b, 14b) en per behandelepisode (15a en 15b). Bij de berekeningen per kalenderjaar zijn alle zittingen die binnen dit kalenderjaar zijn gegeven meegeteld voor de analyses. Hierbij is het belangrijk het percentage patiënten bij wie de behandeling niet geheel binnen het kalenderjaar heeft plaatsgevonden in ogenschouw te nemen. Daarom zijn deze percentages aan de tabel toegevoegd. Dit zal ook in toekomstige publicaties gedaan worden. Bij de berekeningen naar kalenderjaar zijn zowel het gemiddelde aantal behandelingen als de mediaan van het aantal zittingen lager dan bij de oude rekenmethode (tabel 13a en 14a). Bij de oude rekenmethode werd dit berekend voor de onderzoekspopulatie die in een bepaald jaar in de praktijk is aangemeld. Van alle patiënten werden alle behandelingen tot één jaar na de start van de behandeling meegenomen in de analyses. Tabellen 15a en 15b tonen aanvullend resultaten omtrent het aantal behandelingen en de behandelduur voor de gehele behandelepisode voor patiënten bij wie de behandelepisode in de betreffende jaren is afgerond. Hier is zichtbaar dat voor de drie meest voorkomende aandoeningen voor de gehele behandelepisode meer behandelingen nodig zijn dan in een kalenderjaar wordt gegeven. 20

21 Tabel 13a: Aantal zittingen oefentherapie Cesar (en mediaan en 95%-betrouwbaarheidsinterval) per patiënt naar het jaar waarin de behandeling gestart is, gesplitst naar lijst- en niet-lijstaandoeningen en drie veel voorkomende verwijsdiagnosen (oude rekenmethode)* Kenmerken patiënt/ diagnose med gem [95%-BI] N med gem [95%-BI] N med gem [95%-BI] N Totaal 12,0 13,5 [13,1-13,8] ,0 13,0 [12,7-13,4] ,0 12,4 [12,1-12,8] lijst 23,0 24,8 [20,9-28,6] 65 15,5 19,2 [16,7-21,7] ,0 19,9 [16,9-22,9] 121 niet-lijst 12,0 13,2 [12,8-13,5] ,0 12,7 [12,4-13,0] ,0 12,0 [11,6-12,4] Nek symptomen/klachten 12,0 12,7 [11,8-13,6] ,0 12,4 [11,4-13,4] ,0 12,3 [10,9-13,6] 169 Rugklachten n.n.o.** 12,0 12,5 [11,7-13,4] ,0 12,2 [11,3-13,1] ,0 11,8 [11,0-12,7] 282 Lage rugpijn zonder uitstraling 12,0 12,2 [11,6-12,9] ,0 11,9 [11,1-12,8] 350 9,0 11,0 [10,2-11,9] Kenmerken patiënt/ diagnose med gem [95%-BI] N Totaal 11,0 12,6 [12,2-13,0] lijst 17,0 21,1 [18,3-23,9] 123 niet-lijst 10,0 12,1 [11,7-12,4] Nek symptomen/klachten 10,0 11,8 [10,4-13,2] 118 Rugklachten n.n.o.** 10,0 10,7 [10,0-11,5] 267 Lage rugpijn zonder uitstraling 10,0 11,1 [10,2-12,0] 268 * Voor het berekenen van het gemiddeld aantal zittingen en de mediaan zijn patiënten één jaar gevolgd. Zittingen die na dat jaar plaatsvonden zijn buiten beschouwing gelaten. ** n.n.o.: niet nader omschreven.

22 Tabel 13b: Aantal zittingen oefentherapie Cesar (en mediaan en 95%-betrouwbaarheidsinterval) per patiënt per kalenderjaar, gesplitst naar lijst- en nietlijstaandoeningen en drie veel voorkomende verwijsdiagnosen (nieuwe rekenmethode)* Kenmerken patiënt/diagnose med gem [95%-BI] N % afgerond** med gem [95%-BI] N % afgerond med gem [95%-BI] N % afgerond Totaal 9,0 10,3 [10,1-10,6] ,5 9,0 10,3 [10,0-10,6] ,5 8,0 9,9 [9,6-10,2] ,6 Lijst 17,0 19,3 [16,6-22,0] ,8 15,0 19,3 [16,8-21,8] ,2 10,0 15,1 [13,0-17,1] ,6 Niet-lijst 9,0 10,0 [9,8-10,3] ,3 9,0 9,9 [9,6-10,1] ,2 8,0 9,5 [9,2-9,8] ,7 Nek symptomen/klachten 9,0 10,0 [9,3-10,7] ,9 8,0 9,8 [8,9-10,6] ,7 8,0 9,7 [8,7-10,7] ,8 Rugklachten n.n.o.** 9,0 9,5 [8,9-10,1] ,8 9,0 9,7 [9,0-10,4] ,6 8,0 9,4 [8,7-10,2] ,8 Lage rugpijn zonder uitstraling 9,0 9,5 [9,0-10,0] ,7 8,0 9,3 [8,7-9,8] ,2 8,0 9,0 [8,5-09,6] , Kenmerken patiënt/diagnose med gem [95%-BI] N % afgerond med gem [95%-BI] N % afgerond Totaal 9,0 10,6 [10,2-11,0] ,6 8,0 10,1 [9,8-10,5] ,0 Lijst 12,0 18,9 [16,4-21,5] ,0 12,0 17,9 [15,8-20,0] ,7 Niet-lijst 8,0 9,9 [9,5-10,2] ,0 8,0 9,3 [9,0-09,6] ,6 Nek symptomen/klachten 8,0 10,2 [8,8-11,6] ,5 9,0 9,9 [8,7-11,0] ,5 Rugklachten n.n.o.** 8,0 9,0 [8,3-09,6] ,6 8,0 8,8 [8,1-09,5] ,8 Lage rugpijn zonder uitstraling 8,0 9,3 [8,5-10,2] ,0 7,0 8,2 [7,5-09,0] ,8 * Van een deel van de patiënten is de behandeling aan het einde van het kalenderjaar nog niet afgerond. ** % afgerond = % patiënten bij wie de gehele behandeling in het betreffende jaar heeft plaatsgevonden *** n.n.o. : niet nader omschreven 22

23 Tabel 14a: Behandelduur oefentherapie Cesar (en mediaan en 95%-betrouwbaarheidsinterval) (in weken) per patiënt naar het jaar waarin de behandeling gestart is, gesplitst naar lijst- en niet-lijstaandoeningen en drie veel voorkomende verwijsdiagnosen (oude rekenmethode)* Kenmerken patiënt/ diagnose med gem [95%-BI] N med gem [95%-BI] N med gem [95%-BI] N Totaal 18,0 20,5 [20,0-21,1] ,9 20,1 [19,5-20,7] ,6 18,8 [18,2-19,4] lijst 48,4 38,2 [34,1-42,3] 65 29,7 29,2 [25,9-32,5] ,3 27,2 [23,9-30,5] 121 niet-lijst 17,4 20,1 [19,5-20,6] ,3 19,6 [19,0-20,2] ,1 18,3 [17,6-18,9] Nek symptomen/klachten 17,1 19,6 [17,9-21,3] ,1 18,6 [16,8-20,4] ,1 18,0 [15,9-20,2] 169 Rugklachten n.n.o.** 16,0 18,4 [17,0-19,8] ,6 18,0 [16,5-19,6] ,4 18,4 [16,9-20,0] 282 Lage rugpijn zonder uitstraling 16,1 17,9 [16,7-19,1] ,1 17,7 [16,3-19,1] ,9 16,0 [14,8-17,3] Kenmerken patiënt/ diagnose med gem [95%-BI] N Totaal 16,3 20,3 [19,7-21,0] lijst 26,1 27,8 [24,6-31,0] 123 niet-lijst 16,1 19,8 [19,1-20,5] Nek symptomen/klachten 13,2 17,5 [14,9-20,1] 118 Rugklachten n.n.o.** 13,1 18,0 [16,3-19,7] 267 Lage rugpijn zonder uitstraling 14,4 17,9 [16,3-19,6] 268 * Voor het berekenen van het gemiddeld aantal zittingen en de mediaan zijn patiënten één jaar gevolgd. Zittingen die na dat jaar plaatsvonden zijn buiten beschouwing gelaten. **n.n.o. : niet nader omschreven 23

24 Tabel 14b: Behandelduur oefentherapie Cesar (en mediaan en 95%-betrouwbaarheidsinterval) (in weken) per patiënt per kalenderjaar, gesplitst naar lijst- en niet-lijstaandoeningen en drie veel voorkomende verwijsdiagnosen (nieuwe rekenmethode)* med gem [95%-BI] N% afgerond** med gem [95%-BI] N % afgerond med gem [95%-BI] N % afgerond Totaal 12,2 15,8 [15,4-16,3] ,5 12,1 16,1 [15,6-16,5] ,5 11,6 16,0 [15,5-16,5] ,6 Lijst 26,8 27,0 [23,9-30,1] ,8 24,6 26,4 [23,7-29,2] ,2 19,4 23,5 [21,1-25,9] ,6 Niet-lijst 12,1 15,5 [15,0-15,9] ,3 11,9 15,5 [15,4-16,0] ,2 11,1 15,5 [15,0-16,0] , Nek symptomen/klachten 12,2 16,3 [14,9-17,7] ,9 11,1 15,0 [14,8-16,4] ,7 10,9 14,8 [13,1-16,4] ,8 Rugklachten n.n.o.** 11,6 13,9 [12,8-15,0] ,8 10,9 14,2 [14,0-15,3] ,6 11,9 14,3 [13,0-15,6] ,8 Lage rugpijn zonder uitstraling 11,1 13,7 [12,8-14,6] ,7 11,1 13,5 [13,3-14,4] ,2 10,0 13,3 [12,2-14,4] , med gem [95%-BI] N % afgerond med gem [95%-BI] N % afgerond Totaal 12,1 16,5 [15,9-17,0] ,6 11,9 16,2 [15,7-16,8] ,0 Lijst 22,3 25,5 [23,0-27,9] ,0 20,7 24,1 [21,9-26,3] ,7 Niet-lijst 11,7 15,7 [15,2-16,3] ,0 11,1 15,4 [14,8-15,6] , Nek symptomen/klachten 10,9 15,5 [13,3-17,7] ,5 12,0 16,0 [13,7-16,2] ,5 Rugklachten n.n.o.** 10,4 14,5 [13,2-15,8] ,6 11,0 14,1 [12,6-14,3] ,8 Lage rugpijn zonder uitstraling 10,7 14,5 [13,2-15,8] ,0 9,3 12,9 [11,5-13,1] ,8 * Van een deel van de patiënten is de behandeling aan het einde van het kalenderjaar nog niet afgerond. ** % afgerond = % patiënten bij wie de gehele behandeling in het betreffende jaar heeft plaatsgevonden *** n.n.o. : niet nader omschreven 24

25 Tabel 15a: Aantal zittingen oefentherapie Cesar (en mediaan en 95%-betrouwbaarheidsinterval) per patiënt per behandelepisode voor de drie meest voorkomende verwijsdiagnosen naar het jaar waarin de behandelepisode is afgerond Kenmerken patiënt/diagnose med gem[95%-bi] N med gem[95%-bi] N med gem[95%-bi] N Nek symptomen/klachten 12,0 13,9 [12,1-15,8] ,0 13,0 [11,6-14,5] ,0 13,6 [11,4-15,8] 169 Rugklachten n.n.o.** 12,0 12,9 [11,9-13,9] ,0 12,9 [11,7-14,1] ,5 12,6 [11,4-13,8] 282 Lage rugpijn zonder uitstraling 12,0 12,6 [11,8-13,3] ,0 12,6 [11,6-13,6] 350 9,5 11,6 [10,5-12,8] Kenmerken patiënt/diagnose med gem [95%-BI] N Nek symptomen/klachten 10,0 12,3 [10,7-14,0] 118 Rugklachten n.n.o.** 10,0 11,0 [10,1-11,8] 267 Lage rugpijn zonder uitstraling 10,0 11,6 [10,5-12,7] 268 **n.n.o. : niet nader omschreven Tabel 15b: Behandelduur oefentherapie Cesar (en mediaan en 95%-betrouwbaarheidsinterval) (in weken) per patiënt per behandelepisode voor de drie meest voorkomende verwijsdiagnosen naar het jaar waarin de behandelepisode is afgerond Kenmerken patiënt/diagnose med gem [95%-BI] N med gem [95%-BI] N med gem [95%-BI] N Nek symptomen/klachten 22,0 17,1 [18,6-25,4] ,1 20,8 [17,9-23,6] ,7 22,1 [18,2-25,9] 169 Rugklachten n.n.o.** 16,0 20,9 [18,3-23,5] ,7 20,7 [18,3-23,2] ,4 21,5 [18,9-24,1] 282 Lage rugpijn zonder uitstraling 16,1 19,2 [17,6-20,8] ,1 19,9 [17,7-22,2] ,1 18,3 [16,2-20,4] Kenmerken patiënt/diagnose med gem [95%-BI] N Nek symptomen/klachten 13,2 19,1 [15,7-22,7] 118 Rugklachten n.n.o.** 13,4 19,6 [17,4-21,7] 267 Lage rugpijn zonder uitstraling 14,4 19,7 [17,4-21,9] 268 **n.n.o. : niet nader omschreven 25

26 Het overzicht van de soorten behandelingen die zijn gegeven (prestatiecodes) laat bij de nieuwe rekenmethode nauwelijks andere cijfers zien dan bij de oude rekenmethode (tabel 16a en 16b). De patiëntenpopulatie is immers hetzelfde gebleven. Tabel 16a: Declaraties van zittingen oefentherapie Cesar naar de behandelvorm (prestatiecode) naar het jaar van behandeling in de praktijk (% zittingen) (oude rekenmethode) Reguliere behandeling 98,2 97,8 97,9 97,1 96,8 Behandeling bij patiënt thuis 1,1 1,3 1,7 2,0 2,8 Behandeling in instelling (bijv. verzorgingshuis) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Groepsbehandeling 0,5 0,8 0,3 0,8 0,2 Consult 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Onbekend 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 Aantal zittingen in LiPZ* * het wisselend aantal zittingen hangt samen met een wisselend aantal deelnemende praktijken Tabel 16b: Declaraties van zittingen oefentherapie Cesar naar de behandelvorm (prestatiecode) naar het jaar van behandeling in de praktijk (% zittingen) (nieuwe rekenmethode) Reguliere behandeling 98,2 97,8 97,9 97,2 96,9 Behandeling bij patiënt aan huis 1,1 1,3 1,7 2,0 2,8 Behandeling in instelling (verzorgingshuis) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Groepsbehandeling 0,5 0,8 0,3 0,8 0,2 Consult 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Anders 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Aantal zittingen in LiPZ* * het wisselend aantal zittingen hangt samen met een wisselend aantal deelnemende praktijken

27 De verschillen tussen de oude en de nieuwe rekenmethode wat betreft de uitgevoerde verrichtingen zijn klein (tabel 17a en 17b). Het aantal patiënten is bij de nieuwe rekenmethode iets hoger dan bij de oude rekenmethode omdat de patiëntenselectie iets uitgebreider is bij de nieuwe methode. Patiënten bij wie de behandeling al gestart was voordat de praktijk aan LiPZ deelnam waren bij de oude methode namelijk uitgesloten van de analyses, terwijl dat bij de nieuwe rekenmethode niet het geval is. Tabel 17a: Verrichtingen bij patiënten oefentherapie Cesar naar het jaar waarin de behandeling is afgerond (% patiënten) (oude rekenmethode) Manuele verrichtingen 1,4 2,0 1,3 0,6 0,8 Sturen/ oefenen 98,7 98,2 97,2 99,2 99,0 Individueel - functies 72,8 71,1 70,3 69,6 74,0 Individueel - vaardigheden 74,8 71,9 77,4 73,1 75,4 Groepsgewijs - functies 0,7 1,1 1,0 0,6 0,7 Groepsgewijs - vaardigheden 0,5 1,3 0,7 1,1 1,0 Niet gespecificeerd 13,0 11,4 13,4 9,8 7,7 Begeleidende verrichtingen 44,9 46,4 53,0 52,4 57,4 Informeren/ adviseren 33,3 34,0 42,2 44,4 45,4 Bieden van steun 3,3 3,9 4,8 2,4 3,1 Niet gespecificeerd 10,2 12,9 12,2 7,6 11,0 Overige verrichtingen 4,1 1,4 0,0 0,0 0,1 Aantal patiënten in LiPZ* Verrichtingen onbekend Tabel 17b: Verrichtingen bij patiënten oefentherapie Cesar naar het jaar waarin de behandeling is afgerond (% patiënten) (nieuwe rekenmethode) Manuele verrichtingen 1,5 2,0 1,4 0,6 0,8 Sturen en oefenen 98,6 98,2 97,2 99,2 99,1 Individueel - functies 72,5 70,8 70,2 69,7 74,1 Individueel - vaardigheden 74,1 71,7 76,9 72,8 75,5 Groepsgewijs - functies 0,7 1,1 1,0 0,6 0,6 Groepsgewijs - vaardigheden 0,5 1,3 0,7 1,1 0,9 Begeleidende verrichtingen 45,1 47,0 53,1 52,5 57,2 Informeren/ adviseren 33,6 34,8 42,4 44,4 45,2 Bieden van steun 3,3 3,9 4,7 2,4 3,2 Niet gespecificeerd 10,2 12,7 12,0 7,6 10,9 Overige verrichtingen 4,4 1,6 2,1 0,2 0,2 Aantal patiënten in LiPZ* Verrichtingen onbekend

28 Evaluatie Er zijn slechts marginale verschillen tussen de oude en nieuwe rekenmethode wat betreft de resultaten omtrent redenen voor het beëindigen van de fysiotherapeutische zorg (tabel 18a en 18b). Bij de nieuwe methode is een onderscheid gemaakt tussen patiënten bij wie de reden voor beëindiging van de zorg onbekend is en patiënten bij wie de behandeling nooit geregistreerd is als afgesloten. De patiëntenaantallen zijn ook hier groter bij de nieuwe methode dan bij de oude methode omdat de patiëntenselectie uitgebreid is met patiënten van wie de behandeling al gestart was voordat de praktijk met deelname aan LiPZ startte. Tabel 18a: Reden voor beëindiging van de zorg bij patiënten oefentherapie Cesar naar het jaar waarin de behandeling is beëindigd (% patiënten) 1 (oude rekenmethode) Reden einde zorg Patiënt uitbehandeld 73,8 70,7 65,0 66,5 68,5 Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 1,1 6,1 7,3 5,6 5,2 Gestaakt door patiënt 14,6 13,6 16,6 15,9 17,4 Gestaakt door verwijzer 1,2 1,0 2,0 1,8 0,5 Gestaakt door paramedicus 4,9 3,5 4,2 3,3 2,7 Anders 4,5 5,1 4,9 6,9 5,7 Aantal patiënten in LiPZ* Reden onbekend Behandelingen worden aan het einde niet altijd geregistreerd als afgesloten, omdat patiënten op deze manier bij eventuele terugval eenvoudig opnieuw in behandeling kunnen worden genomen. Hierdoor ontstaat een groep patiënten bij wie de reden voor beëindiging van de zorg onbekend is. Tabel 18b: Reden voor beëindiging van de zorg bij patiënten oefentherapie Cesar naar het jaar waarin de behandeling is beëindigd (% patiënten) (nieuwe rekenmethode) Patiënt uitbehandeld 73,9 70,7 65,1 66,4 68,8 Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 1,1 6,2 7,3 5,6 5,1 Gestaakt door patiënt 14,4 13,6 16,6 16,0 17,0 Gestaakt door verwijzer 1,2 1,0 2,0 1,8 0,4 Gestaakt door paramedicus 4,9 3,4 4,2 3,4 3,0 Anders 4,5 5,1 4,8 6,8 5,7 Aantal patiënten in LiPZ Reden onbekend Behandeling nog niet beëindigd* *Behandelingen zijn niet geregistreerd als afgesloten, omdat patiënten op deze manier bij eventuele terugval eenvoudig opnieuw in behandeling kunnen worden genomen. Bij deze groep is al langer dan twee maanden niet behandeld. Het wisselend aantal patiënten hangt samen met een wisselend aantal deelnemende praktijken 28

29 Ook wat betreft het resultaat van zorg zijn er slechts marginale verschillen tussen de oude en nieuwe rekenmethode (tabel 19a en 19b). Opnieuw is de patiëntenselectie bij de nieuwe rekenmethode uitgebreid met patiënten van wie de behandeling al gestart was voordat de praktijk met LiPZ deelnam. Tabel 19a: Het resultaat naar het oordeel van de therapeut bij patiënten oefentherapie Cesar naar het jaar waarin de behandeling is afgerond (% patiënten)* (oude rekenmethode) Doel niet bereikt 6,9 7,1 11,1 7,7 8,1 Doel enigszins bereikt 7,0 7,7 7,6 9,8 8,6 Doel half bereikt 6,6 7,7 10,0 9,3 6,8 Doel driekwart bereikt 20,1 19,6 17,8 20,0 22,0 Doel volledig bereikt 59,4 57,9 53,4 53,2 54,5 Aantal patiënten in LiPZ* Resultaat onbekend Tabel 19b: Het resultaat naar het oordeel van de therapeut bij patiënten oefentherapie Cesar naar het jaar waarin de behandeling is afgerond (% patiënten)* (nieuwe rekenmethode) Doel niet bereikt 6,8 7,2 11,1 7,7 8,0 Doel enigszins bereikt 7,0 7,6 7,7 10,0 8,6 Doel half bereikt 6,6 7,8 10,0 9,2 6,8 Doel driekwart bereikt 20,2 19,6 17,9 20,1 22,5 Doel volledig bereikt 59,4 57,8 53,3 53,0 54,1 Aantal patiënten** Resultaat onbekend * Behandelingen worden aan het einde niet altijd geregistreerd als afgesloten, omdat patiënten op deze manier bij eventuele terugval eenvoudig opnieuw in behandeling kunnen worden genomen. Hierdoor ontstaat een groep patiënten bij wie het resultaat van de zorg onbekend is. * 29

30 Conclusie Bovengenoemde resultaten laten zien dat de verschillen in uitkomsten tussen beide rekenmethodes niet groot zijn. De grootste verschillen zijn zichtbaar bij de tabellen met betrekking tot het aantal behandelingen en de gemiddelde behandelduur. Wij realiseren ons dat gegevens met betrekking tot de behandelomvang belangrijk zijn voor de beroepsgroep, de zorgverzekeraars en de beleidsmakers. Wij zullen daarom steeds duidelijk vermelden waar het om gemiddelden of medianen per kalenderjaar gaat. Daarnaast worden extra tabellen gepubliceerd van het aantal behandelingen per behandelepsiode voor de drie meest voorkomende aandoeningen. Ook in aparte publicaties kunnen berekeningen per behandelepisode gedaan worden om inzicht te krijgen op de vraag hoeveel behandelingen per aandoening nodig zijn. Gezien de voordelen van de nieuwe rekenmethode, waaronder het up-to-date zijn, rapportage over alle gebruikers van oefentherapie Cesar binnen een kalenderjaar en vergelijkbaarheid met onder andere zorgverzekeraars, zullen wij vanaf heden de nieuwe rekenmethode toepassen. Om vergelijkingen met cijfers uit voorgaande jaren mogelijk te houden zullen ook alle gegevens van afgelopen jaren volgens de nieuwe rekenmethode gepresenteerd worden. 30

Jaarcijfers 2006 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2006 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2006 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Swinkels ICS, Leemrijse C, de Bakker D,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007 oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007 oefentherapie Mensendieck Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers Oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers Oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008 Oefentherapie Mensendieck Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman

Nadere informatie

Jaarcijfers 2009 en trendcijfers 2003-2009. Oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2009 en trendcijfers 2003-2009. Oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers en trendcijfers 2003- Oefentherapie Mensendieck Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Jaarcijfers 2006 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2006 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2006 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Swinkels ICS, Leemrijse C, de Bakker D., Veenhof

Nadere informatie

Jaarcijfers 2009 & trendcijfers Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2009 & trendcijfers Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2009 & trendcijfers 2003-2009 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2007-2011. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2007-2011. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2007-2011 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Verberne LDM, Kooijman

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Fysiotherapie

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Fysiotherapie Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

Jaarcijfers 2005 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2005 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2005 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Swinkels ICS, Leemrijse C, de Bakker D. Jaarcijfers

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

Trendcijfers 2001-2005 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Trendcijfers 2001-2005 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Trendcijfers 2001-2005 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Swinkels ICS, Leemrijse C, de Bakker D.

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ 2004 Deel 2. Beroepsgroep oefentherapie Cesar

Jaarboek LiPZ 2004 Deel 2. Beroepsgroep oefentherapie Cesar Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (I.C.S. Swinkels, C. Leemrijse, D. de Bakker, Jaarboek LiPZ 2004 Deel 2. Beroepsgroep oefentherapie Cesar, NIVEL 2005)

Nadere informatie

Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode

Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (ICS Swinkels, CJ Leemrijse en C Veenhof. Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische

Nadere informatie

Patiënten die rechtstreeks bij de fysiotherapeut komen behalen vaker de behandeldoelen.

Patiënten die rechtstreeks bij de fysiotherapeut komen behalen vaker de behandeldoelen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Ilse CS Swinkels, Margit K Kooijman, Chantal J Leemrijse. Patiënten die rechtstreeks bij de fysiotherapeut komen behalen

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ 2004 Deel 1. Beroepsgroep fysiotherapie

Jaarboek LiPZ 2004 Deel 1. Beroepsgroep fysiotherapie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (I.C.S. Swinkels, C. Leemrijse, D. de Bakker, Jaarboek LiPZ 2004 Deel 1. Beroepsgroep fysiotherapie, NIVEL 2005) worden

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ 2002 Deel 1: beroepsgroep fysiotherapie. R. Wimmers I. Swinkels M. de Konink D. de Bakker E. van den Ende

Jaarboek LiPZ 2002 Deel 1: beroepsgroep fysiotherapie. R. Wimmers I. Swinkels M. de Konink D. de Bakker E. van den Ende Jaarboek LiPZ 2002 Deel 1: beroepsgroep fysiotherapie R. Wimmers I. Swinkels M. de Konink D. de Bakker E. van den Ende ISBN 90-6905-631-3 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030

Nadere informatie

Steeds meer patiënten komen zonder verwijsbrief bij de fysiotherapeut Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, januari 2009

Steeds meer patiënten komen zonder verwijsbrief bij de fysiotherapeut Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, januari 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Ilse CS Swinkels, Margit K Kooijman, Chantal J Leemrijse. Steeds meer fysiotherapiepatiënten komen zonder verwijsbrief.

Nadere informatie

)DFWVKHHW- +HWDDQGHHOYDQFKURQLVFKH]RUJLQGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH

)DFWVKHHW- +HWDDQGHHOYDQFKURQLVFKH]RUJLQGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH )DFWVKHHW- +HWDDGHHOYDFKURLVFKH]RUJLGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH De huidige regering heeft het voornemen om de aanspraken op fysiotherapeutische zorg (verder) te beperken. Verschillende maatregelen worden

Nadere informatie

Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, 2011

Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, 2011 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Factsheet Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? JA Barten, ICS Swinkels,

Nadere informatie

Zorg door de fysiotherapeut

Zorg door de fysiotherapeut NIVEL ZORGREGISTRATIES EERSTE LIJN R A P P O R T Zorg door de fysiotherapeut Jaarcijfers 2013 en trendcijfers 2009-2013 Di-Janne Barten Lisa Verberne Lando Koppes Mei 2015 KALENDERJAAR 2013 N I V E L Nederlands

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ 2002 Deel 3: beroepsgroep oefentherapie-mensendieck. R. Wimmers I. Swinkels M. de Konink D. de Bakker E.

Jaarboek LiPZ 2002 Deel 3: beroepsgroep oefentherapie-mensendieck. R. Wimmers I. Swinkels M. de Konink D. de Bakker E. Jaarboek LiPZ 2002 Deel 3: beroepsgroep oefentherapie-mensendieck R. Wimmers I. Swinkels M. de Konink D. de Bakker E. van den Ende ISBN 90-6905-633-x http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729

Nadere informatie

Fysiotherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode 2006-2009 Achtergrond

Fysiotherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode 2006-2009 Achtergrond Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M.K. Kooijman, I.C.S. Swinkels, J.A. Barten, C Veenhof. Fysiotherapeutisch zorggebruik door patiënten met

Nadere informatie

'HSDWLsQWPHWGHYHUZLM]LQJODJHUXJSLMQ]RQGHUXLWVWUDOLQJ LQGHSUDNWLMNYRRURHIHQWKHUDSLH&HVDU

'HSDWLsQWPHWGHYHUZLM]LQJODJHUXJSLMQ]RQGHUXLWVWUDOLQJ LQGHSUDNWLMNYRRURHIHQWKHUDSLH&HVDU 'HSDWLsQWPHWGHYHUZLM]LQJODJHUXJSLMQ]RQGHUXLWVWUDOLQJ LQGHSUDNWLMNYRRURHIHQWKHUDSLH&HVDU Drs. I.C.S. Swinkels Junior onderzoeker NIVEL, Utrecht Dr. R.H. Wimmers Projectleider LiPZ NIVEL, Utrecht Dr. C.H.M.

Nadere informatie

Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één op de zeven cliënten op eigen initiatief naar de vrijgevestigde diëtist

Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één op de zeven cliënten op eigen initiatief naar de vrijgevestigde diëtist Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: J.Tol, I.C.S. Swinkels, C. Veenhof, Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één

Nadere informatie

De patiënt met de verwijzing lage rugpijn zonder uitstraling in de praktijk voor oefentherapie-mensendieck

De patiënt met de verwijzing lage rugpijn zonder uitstraling in de praktijk voor oefentherapie-mensendieck De patiënt met de verwijzing lage rugpijn zonder uitstraling in de praktijk voor oefentherapie-mensendieck Door I.C.S. Swinkels, R.H. Wimmers en C.H.M. van den Ende Inleiding Lage rugpijn is een veel voorkomend

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Diëtetiek

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Diëtetiek Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Diëtetiek Gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen

Nadere informatie

Zorg door de fysiotherapeut

Zorg door de fysiotherapeut NIVEL ZORGREGISTRATIES EERSTE LIJN R A P P O R T Zorg door de fysiotherapeut Jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015 Di-Janne Barten Lando Koppes Juni 2016 KALENDERJAAR 2015 N I V E L Nederlands instituut

Nadere informatie

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench, algemene informatie ParaBench is een benchmark-instrument. U kunt uw eigen prestaties over een vooraf te bepalen periode vergelijken met de gemiddelden

Nadere informatie

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench, algemene informatie ParaBench is een benchmark-instrument. U kunt uw eigen prestaties over een vooraf te bepalen periode vergelijken met de gemiddelden

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008. Diëtetiek

Jaarcijfers 2008. Diëtetiek Jaarcijfers 2008 Diëtetiek Gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder

Nadere informatie

Zorg door de fysiotherapeut

Zorg door de fysiotherapeut NIVEL ZORGREGISTRATIES EERSTE LIJN R A P P O R T Zorg door de fysiotherapeut Jaarcijfers 2014 en trendcijfers 2010-2014 Lisa Verberne Di-Janne Barten Lando Koppes September 2015 KALENDERJAAR 2014 N I V

Nadere informatie

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed

ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench / Managementinformatie binnen Intramed ParaBench, algemene informatie ParaBench is een benchmark-instrument. U kunt uw eigen prestaties over een vooraf te bepalen periode vergelijken met de gemiddelden

Nadere informatie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Project: 0468 In opdracht van: Zorgverzekeraars Nederland Auteur: Philip Mokveld/Marieke Smit Datum: 23 mei 2007 Vektis BV Sparrenheuvel 18 3708

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ Deel 2: beroepsgroep oefentherapie Cesar. R. Wimmers I. Swinkels I. Visser D. de Bakker E. van den Ende.

Jaarboek LiPZ Deel 2: beroepsgroep oefentherapie Cesar. R. Wimmers I. Swinkels I. Visser D. de Bakker E. van den Ende. Jaarboek LiPZ 2001 Deel 2: beroepsgroep oefentherapie Cesar R. Wimmers I. Swinkels I. Visser D. de Bakker E. van den Ende Utrecht, 2002 NIVEL - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - telefoon: 030-2729700 www.nivel.nl

Nadere informatie

Directe toegang fysiotherapie: de keus is aan de patiënt.

Directe toegang fysiotherapie: de keus is aan de patiënt. Postprint Version 1.0 Journal website Pubmed link DOI Directe toegang fysiotherapie: de keus is aan de patiënt. MW. DR. C. J. LEEMRIJSE 1; MW. DRS. I.C.S. SWINKELS 1; DHR. DRS. M.F. PISTERS 1; DHR. DR.

Nadere informatie

Lid VvOCM. Praktijk voor oefentherapie Cesar. Putten Garderen Voorthuizen

Lid VvOCM. Praktijk voor oefentherapie Cesar. Putten Garderen Voorthuizen Lid VvOCM Praktijk voor oefentherapie Cesar Putten Garderen Voorthuizen Introductie Dit is de informatiefolder van de praktijk voor oefentherapie Cesar in Putten en Garderen. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie Deze factsheet is geschreven door C. Leemrijse, I.C.S. Swinkels, en D. de Bakker van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt, NIVEL, februari 2007. Meerderheid van de Nederlanders

Nadere informatie

Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers

Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Gegevens in deze publicatie

Nadere informatie

Minder diëtistische behandeling door grotendeels schrappen van dieetadvisering uit de basisverzekering

Minder diëtistische behandeling door grotendeels schrappen van dieetadvisering uit de basisverzekering Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (J.Tol, I.C.S. Swinkels, C.J. Leemrijse, C. Veenhof, Minder diëtistische behandeling door grotendeels schrappen diëtetiek

Nadere informatie

Bewegen via het Brein. Bewust uw lichaam onbewust leren gebruiken

Bewegen via het Brein. Bewust uw lichaam onbewust leren gebruiken Bewegen via het Brein Bewust uw lichaam onbewust leren gebruiken Denken, voelen en handelen Verkeerd gebruik van ons lichaam kan leiden tot klachten zoals rug-, nek- en hoofdpijn en hernia. Om deze klachten

Nadere informatie

ParaBench. Releasenotes. ParaBench versie 2.0

ParaBench. Releasenotes. ParaBench versie 2.0 ParaBench versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1... 3 1.1 Nieuwe mogelijkheden... 3 1.2 Diverse kleinere uitbreidingen en verbeteringen... 4 1.3 Oplossingen... 4 Hoofdstuk 2 Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Rapportage 2010 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) 2 Hieronder worden

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ Deel 3: beroepsgroep oefentherapie-mensendieck. R. Wimmers I. Swinkels I. Visser D. de Bakker E. van den Ende.

Jaarboek LiPZ Deel 3: beroepsgroep oefentherapie-mensendieck. R. Wimmers I. Swinkels I. Visser D. de Bakker E. van den Ende. Jaarboek LiPZ 2001 Deel 3: beroepsgroep oefentherapie-mensendieck R. Wimmers I. Swinkels I. Visser D. de Bakker E. van den Ende Utrecht, 2002 NIVEL - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - telefoon: 030-2729700

Nadere informatie

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals)

Nadere informatie

Specifiek controleplan Paramedie 2015

Specifiek controleplan Paramedie 2015 Specifiek controleplan Paramedie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 23-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Paramedie 2015 01-04-2015,

Nadere informatie

Mensendieck en Mc Kenzie praktijk Wierden en Markelo

Mensendieck en Mc Kenzie praktijk Wierden en Markelo Presentatie door Elvira van Daal Mensendieck en Mc Kenzie praktijk Wierden en Markelo Wat is McKenzie therapie? Robin McKenzie is een fysiotherapeut uit Nieuw- Zeeland. Zijn therapie wordt wereldwijd

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Praktijkorganisatie/inrichting en organisatie

Praktijkorganisatie/inrichting en organisatie Auditcriteria Oefentherapie Beheersmodel audit 2013 versie 4.2 riterium 1 Vraagstelling Praktijkorganisatie/inrichting en organisatie 1.1 Is de praktijk ingericht conform de inrichtingseisen van de VvOM?

Nadere informatie

Monitoring physiotherapy using a national registration network. Nederlandstalige samenvatting

Monitoring physiotherapy using a national registration network. Nederlandstalige samenvatting Monitoring physiotherapy using a national registration network Nederlandstalige samenvatting Dit proefschrift, getiteld Het monitoren van fysiotherapie middels een nationaal registratienetwerk, richt zich

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Fysiotherapie, Oefentherapie, Logopedie, Ergotherapie en Dieetadvisering Wij houden de informatie over uw zorgverzekering graag

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Aanvraag Fysiotherapie / Oefentherapie FNV Zorg 4 meer dan 40 behandelingen

Aanvraag Fysiotherapie / Oefentherapie FNV Zorg 4 meer dan 40 behandelingen Aanvraag Fysiotherapie / Oefentherapie FNV Zorg 4 meer dan 40 behandelingen - 2016 Gegevens verzekerde Burgerservicenummer: Naam: Geboortedatum: Het betreft een: Nieuwe indicatie Vervolg van een behandeling

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie 2015

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie 2015 Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie 2015 versie 4.9 maart 2015 Criterium 1 Kwaliteitsregister Paramedici Score 1.1 Zijn alle in de praktijk werkzame oefentherapeuten kwaliteitsgeregistreerd

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende te (3584

Nadere informatie

Bezoekadressen: Locatie Scholeksterhoek Scholeksterhoek 6 3201 JL Spijkenisse Telefoon: 0181 624210 Fax: 0181 620720

Bezoekadressen: Locatie Scholeksterhoek Scholeksterhoek 6 3201 JL Spijkenisse Telefoon: 0181 624210 Fax: 0181 620720 Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een consult of behandeling? Bel ons op één van onze locaties, stuur ons een email of meld u aan via onze website: www.fysiotherapiedehoek.nl. Bezoekadressen:

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie van Evean

Fysio- en oefentherapie van Evean Fysiotherapie Fysio- en oefentherapie van Evean Werken aan beweging en conditie Evean. Midden in het leven. Fysio- en oefentherapie afgestemd op uw situatie Is bewegen niet meer vanzelfsprekend voor u?

Nadere informatie

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2013

Paramedische Zorg 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2013 www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2013 2 Wat er geregeld en vergoed

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Beschikbare klinimetrie

Beschikbare klinimetrie Beschikbare klinimetrie Inhoud Beschikbare klinimetrie...1 Gesorteerd op categorie:...1 Alfabetisch gesorteerd:...5 Gesorteerd op categorie: CATEGORIE PROTOCOL NIEUW? KNGF? Algemeen Achillespees Tendinose

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Bijlage 2 Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. Dit is een naturapolis voor heel Nederland. -Online Verzorgd Polis. Dit is een

Nadere informatie

De behandeling van cliënten met diabetes mellitus door vrijgevestigde diëtisten

De behandeling van cliënten met diabetes mellitus door vrijgevestigde diëtisten Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: K.J.M. Valentijn, J. Tol, C.J. Leemrijse, I.C.S. Swinkels, C. Veenhof. De behandeling van cliënten

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 Partijen: ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

Spiegelrapportage 2010

Spiegelrapportage 2010 Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Spiegelrapportage 2010 Psycholoog: 00000000 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen

Nadere informatie

Beroepsorganisati e en kwaliteitsbewaking: Manuele therapie Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Beroepsorganisati e en kwaliteitsbewaking: Manuele therapie Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Manuele therapie De Manueel Therapeut Peter Algera Wat is een manueel therapeut? Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd.

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Paramedische Zorg 2014 Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Student

Wijzigingen in uw Student Wijzigingen in uw Student Generalistische Basis GGZ artikel 2 De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder-

Nadere informatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek. J. Noordman, C. van Dijk, P. Verhaak. Utrecht: NIVEL, 2008) worden gebruikt.

Nadere informatie

Screening (4050, ) Eenmalig logopedisch onderzoek (4102, 4103, ) Hanen-ouderprogramma (4307, ) Uittoeslag

Screening (4050, ) Eenmalig logopedisch onderzoek (4102, 4103, ) Hanen-ouderprogramma (4307, ) Uittoeslag Toelichting Spiegelinformatie Logopedie In deze Toelichting Spiegelinformatie Logopedie staan de meest gestelde vragen rondom de Spiegelinformatie genoemd en beantwoord. Aan het einde vindt u bij de laatste

Nadere informatie

Patiënt tevredenheids onderzoek. Was de praktijk van oefentherapie Mensendieck telefonisch goed bereikbaar?

Patiënt tevredenheids onderzoek. Was de praktijk van oefentherapie Mensendieck telefonisch goed bereikbaar? Bereikbaarheid/toegankelijkheid Patiënt tevredenheids onderzoek Was de praktijk van oefentherapie Mensendieck telefonisch goed bereikbaar? - Ik heb de praktijk niet gebeld Was de oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven 1 Bijlage 6.1 Gezondheid en zorg Tabel B6.1 Niet-roken en verantwoord alcoholgebruik onder 12-plussers, naar achtergrondkenmerken, 2004 (in procenten) niet-roken

Nadere informatie

Jaarcijfers Diëtetiek

Jaarcijfers Diëtetiek Jaarcijfers 2009 Diëtetiek Gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder

Nadere informatie

Middels dit informatieblad willen wij u informeren over onze praktijk en de gang van zaken.

Middels dit informatieblad willen wij u informeren over onze praktijk en de gang van zaken. 1 Praktijkfolder Fysiotherapie Amstenrade Hoofdstraat 39 6436 CB Amstenrade Putstraat 10 6436 BV Amstenrade 046-4423893 Mail: fysiotherapieamstenrade@home.nl www.fysiotherapieamstenrade.nl Beste cliënten,

Nadere informatie

De Achmea PraktijkStatus. Symposium: Big data van en voor de eerste lijn WELKOM!

De Achmea PraktijkStatus. Symposium: Big data van en voor de eerste lijn WELKOM! De Achmea PraktijkStatus Symposium: Big data van en voor de eerste lijn WELKOM! Even voorstellen..hans Eggers Helpt data van je zorgverzekeraar je praktijk verbeteren? 3 rollen huisartsen 4 Relatiemanagers

Nadere informatie

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Suzanne Ross Woerden, 4 oktober 2014 Agenda Even voorstellen Parkinson netwerk Wat is Fysiotherapie? Wat is Ergotherapie? Parkinsonismen Procedure en verzekering

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie tot

Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie tot Auditcriteria Beheersmodel audit Oefentherapie tot 1-7-2016 versie 1.0 juni 2015 Criterium 1 Kwaliteitsregister Paramedici Score C NC 1.1 Zijn alle in de praktijk werkzame oefentherapeuten kwaliteitsgeregistreerd

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk en Kwaliteit 2014. Cesartherapie- Arnhem. Praktijk voor oefentherapie

Jaarverslag Praktijk en Kwaliteit 2014. Cesartherapie- Arnhem. Praktijk voor oefentherapie Jaarverslag Praktijk en Kwaliteit 2014 CesartherapieArnhem Praktijk voor oefentherapie Koen van Hooijdonk Panheelstraat 68 6845 MB Arnhem T E W 026 381 58 62 koen@cesartherapiearnhem.nl http://www.cesartherapiearnhem.nl/

Nadere informatie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Om een duidelijk beeld van uw klachten en de herstelmogelijkheden te krijgen verzoeken wij u bijgaande gegevens en vragen in te vullen en dit formulier

Nadere informatie

Toegankelijkheid van fysiotherapie

Toegankelijkheid van fysiotherapie Toegankelijkheid van fysiotherapie Representatief onderzoek onder reumapatiënten Uitgevoerd door GfK Nederland in opdracht van het Reumafonds Juni 2014 Inhoud Achtergrond Resultaten Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Subtotaal - Ondersteuners Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Poorter. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct.

Subtotaal - Ondersteuners Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Poorter. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. 14C010 990029011 Reguliere ongecompliceerde zorg (1 of 2 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische 76,13 stoornis 116,64 5,96 122,60 198,73 14C021 990030011 Multidisciplinaire behandeling

Nadere informatie

(Na)zorg bewust meten

(Na)zorg bewust meten 26 Het volgen van uitbehandelde patiënten levert waardevolle inzichten op (Na)zorg bewust meten Tekst: Simone Fens, Ellis van Duist, Marjon Woudstra Qualizorg en MTCZorg zijn twee jaar geleden een initiatief

Nadere informatie

Feedback rapport per huisarts

Feedback rapport per huisarts ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie Achil Phase 1 (2009-2013). Ambulatory Care Health Information Laboratory Feedback rapport per huisarts Dataverzameling

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw,

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 aan voor de aan Multizorg

Nadere informatie

Voldoet u aan de criteria dan ontvangt u hiervoor een aabod met een integraal tarief waarmee te declareren is voor de volgende doelgroepen in 2017:

Voldoet u aan de criteria dan ontvangt u hiervoor een aabod met een integraal tarief waarmee te declareren is voor de volgende doelgroepen in 2017: Format Inschrijving Experiment Verpleging en verzorging 2017 Deel I: Algemene gegevens Zorgaanbieder: Naam Plaats Contactpersoon Telefoon E-mail KvK-nummer AGB-Code Deel II: Toelichting en voorwaarden

Nadere informatie

Samenvatting en beschouwing

Samenvatting en beschouwing Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (MW van der Linden, GP Westert, DH de Bakker, FG Schellevis. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen

Nadere informatie

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012

Workshop Pijnmanagement? Eerst beter bewegen, dan pas minder pijn. Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering. Drachten 2 februari 2012 Congres Het venijn van pijn; een veelzijdige benadering Drachten 2 februari 2012 Missie: integrale en evidence-based diagnostiek en probleemanalyse op reïntegratie gerichte behandeling cliënten met klachten

Nadere informatie

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module 1 PRESTATIECODES TBV BASIS PLUS MODULE Onderstaande prestatiecodes zijn door ons tijdens de update aan de software toegevoegd. Betreffende prestatiecodes

Nadere informatie

Een effectiviteitsanalyse van de

Een effectiviteitsanalyse van de Verzuimende werknemers Een effectiviteitsanalyse van de verzuimbegeleiding door Top-Care Onderzoek naar de effectiviteit van de verzuimspecifieke aanpak van Top-Care Esther Hilbers 1 In deze rapportage

Nadere informatie

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2013

Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2013 Auditcriteria Beheersmodel audit Fysiotherapie 2013 versie 4.0 november 2011 Criterium 1 Centraal Kwaliteitsregister Score 1.1 Staan alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten ingeschreven in het CKR

Nadere informatie

Jaarboek LiPZ 2006 & 2007 Beroepsgroep diëtetiek

Jaarboek LiPZ 2006 & 2007 Beroepsgroep diëtetiek Jaarboek LiPZ 2006 & 2007 Beroepsgroep diëtetiek Gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek C.J. Leemrijse I.C.S. Swinkels C. Veenhof D. de Bakker Utrecht, 2008 NIVEL Postbus 1568

Nadere informatie

KINDER FYSIO THERAPIE

KINDER FYSIO THERAPIE KINDER FYSIO THERAPIE SPELENDERWIJS ONTWIKKELEN KINDEREN HUN ZINTUIGEN EN MOTORIEK. MEESTAL GAAT DAT GOED, MAAR BIJ SOMMIGE KINDEREN DUURT HET LANGER OF WIJKT DE ONTWIKKELING AF VAN WAT GEBRUIKELIJK IS

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde oefentherapeuten

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie