Eenvoudig, zeker en voor iedereen Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen"

Transcriptie

1 Simple, sûre et pour tous Eenvoudig, zeker en voor iedereen Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

2 Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen MiFID 3 Een betere bescherming voor de beleggers Het Effectendepot 3 Om uw beleggingen te beheren zonder er aan te denken De Spaarrekening 4 De makkelijkste manier om geld opzij te leggen De Kasbon en Termijnbon 5 U weet wat u vandaag hebt, u weet wat u morgen krijgt De Staatsbon 6 Zeker en vast de veiligste De Bevek 7 De beurs eindelijk voor iedereen Beleggingsverzekeringen niet gekoppeld aan een beleggingsfonds 8 Zeker van het beste rendement met een beperkt risico Bij Bank van De Post stellen wij samen met u uw beleggersprofiel op. Op die manier kunt u uw geld optimaal beleggen in functie van wat u wilt. Voordat u uw spaargeld belegt, moet u immers weten of u eerder het profiel van een belegger hebt dan wel van een spaarder. Het verschil is belangrijk. Een spaarder geeft de voorkeur aan een stabiele en veilige belegging, die interesten opbrengt zonder zijn spaargeld in gevaar te brengen. Een belegger daarentegen aarzelt niet om berekende risico s te nemen en mikt zo op een hoger rendement voor zijn geld. Beleggingsverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds 9 Investeer op de beurs met een beschermd kapitaal 2

3 MiFID: Een betere bescherming voor de beleggers het effectendepot De reglementering betreffende de markten voor financiële instrumenten biedt de belegger een betere bescherming. Dat betekent voor ons dat wij u beter moeten leren kennen om beter aan uw specifieke behoeften te voldoen. Toepassingsgebied Deze reglementering geldt voor alle financiële instrumenten. Ze is niet van toepassing op spaarrekeningen en beleggingsverzekeringen (tak 21 en 23). Categorisering van de klanten Bij het verstrekken van beleggingsdiensten beschouwt Bank van De Post al haar klanten als niet-professionele cliënten. U geniet dan ook het hoogste beschermingsniveau. Beleggersprofiel De klanten van Bank van De Post die op financiële instrumenten wensen in te tekenen, moeten eerst een Effectendepot openen (als zij er nog geen hebben) en hun beleggersprofiel bepalen aan de hand van een vragenlijst. Dit Effectendepot is noodzakelijk in het kader van de dematerialisering van effecten. Op basis van het beleggersprofiel kunnen wij u geschikte producten voorstellen die aan uw behoeften beantwoorden. Het beleggersprofiel moet worden ondertekend door de rekeninghouder(s) en kan niet worden ingevuld door gevolmachtigden. Suitability test Tijdens het verkoopsproces wordt de suitability test systematisch uitgevoerd want wij zijn uitgegaan van het principe dat we altijd een vorm van advies geven. Dit betekent concreet dat het profiel van de klant met de risicoklasse van het product vergeleken wordt. Als het product een hoger risiconiveau heeft dan het niveau toegestaan door het klantprofiel, zal de klant een waarschuwing krijgen. Als de klant zijn order bevestigt, kan de verkoop verder gaan, ondanks de waarschuwing van de bank. Een Effectendepot, wat is dat? Het is een soort rekening waarop al uw beleggingen vermeld staan: Staatsbons, Kasbons, Beveks... u vindt ze er allemaal, behalve uw beleggingsverzekeringen. Het voordeel? Er zijn er heel wat! U mist geen enkele vervaldag want wij houden ze voor u in het oog. De interesten en dividenden worden automatisch geïnd en op uw Spaarrekening gestort. Op die manier verliest u geen dag rente. U bewaart geen waardepapieren bij u thuis. Er is dus geen gevaar voor diefstal. En niet te vergeten, het Effectendepot is helemaal gratis. Het Effectendepot, in de praktijk: Het is helemaal gratis en noodzakelijk in het kader van de dematerialisatie van effecten aan toonder. We houden de vervaldagen voor u in het oog. We storten de interest of het dividend onmiddellijk op uw Spaarrekening. Zo verliest u geen enkele dag interest. Op de vervaldag gebeurt de uitbetaling op uw zichtrekening of op uw Spaarrekening. U kiest zelf. Tweemaal per jaar sturen we u gratis een overzicht met alle details. U bewaart geen waardepapieren bij u thuis. Er is geen gevaar voor verlies of diefstal. Bijzondere voorwaarden betreffende de beleggingsdiensten Onze bijzondere voorwaarden betreffende de beleggingsdiensten en ons orderuitvoeringsbeleid zijn beschikbaar op onze website Deze documenten worden u op eenvoudig verzoek overhandigd in het postkantoor. Duidelijke Informatie Om het u gemakkelijk te maken en om u toe te laten de draagwijdte en de eventuele gevolgen van uw keuzes in te zien, wil de bank in een duidelijke en begrijpelijke taal haar voorgestelde beleggingsproducten uitleggen. Als u vragen hebt, neemt u gerust contact op met uw postkantoor of met POSTINFO op het nummer 022/

4 de spaarrekening De Spaarrekening, wat is dat? Op het einde van de ene maand hebt u het al eens moeilijk, en een andere maand helemaal niet. In beide gevallen maakt de Spaarrekening het u gemakkelijk. Ze is de perfecte aanvulling op uw zichtrekening. Het geld van uw Spaarrekening kunt u trouwens enkel naar die rekening overschrijven. Ze doet dienst als geldreserve. Als u een goede maand hebt, stort u het overschot van uw budget op de Spaarrekening, en in het andere geval haalt u geld af. Uw Spaarrekening brengt u bovendien interesten op. Zo is er de voordelige basisinterest, en de getrouwheidspremie. Lang niet slecht! U merkt het, de Spaarrekening is soepel en zeker. Dat maakt ze zo interessant. De Spaarrekening, in de praktijk: Ze brengt u geld op en kost u niets: geen beheerskosten, geen uitstapkosten. De basisrente wordt berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de storting (Valutadatum = D+1) en brengt interesten op tot de dag van de opname (Valutadatum = D). U kunt ook een getrouwheidspremie krijgen. Deze premie wordt toegekend op de bedragen die op dezelfde Spaarrekening blijven staan gedurende een periode van 12 opeenvolgende maanden. Een nieuwe getrouwheidsperiode begint onmiddellijk te lopen na afloop van een vorige getrouwheidsperiode. U haalt geld af wanneer u dat wilt. Er is geen beleggingstermijn. U stort wat u wilt: er is geen verplicht minimumbedrag. Reeds de dag na uw storting brengt uw geld op. De interesten worden op het einde van het jaar op de rekening gestort (Valutadatum: 31 december). Uw uittreksels worden elke maand gratis thuisgestuurd. U kunt ze eveneens uitprinten aan de rekeninguittrekselprinters in uw postkantoor en via bpo PCbanking. U betaalt geen roerende voorheffing op de eerste schijf van de jaarlijkse inkomsten uit uw spaardeposito s (het bedrag van de vrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. Informeer u in uw postkantoor of op 4 De mening van specialisten van de debiteur Verwaarloosbaar, want uw Spaarrekening wordt aangehouden bij een kredietinstelling die toegetreden is tot de Belgische beschermingsregeling georganiseerd door het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten en door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen. Ingeval van deficiëntie garandeert het systeem de terugbetaling van deposito s ten belope van maximaal per persoon., want het afhalen van een Spaarrekening is op elk moment mogelijk., want de Spaarrekening is enkel uitgedrukt in euro. Renterisico dat aanleiding geeft tot een gewijzigde opbrengst. De basisrentevoet kan op elk moment aangepast worden. De getrouwheidspremie is gegarandeerd voor de lopende getrouwheidsperiode. Type van risico van de debiteur Renterisico dat aanleiding geeft tot een gewijzigde opbrengst Risico van inkomstenderving risicogehalte Verwaarloosbaar Geld beleggen is de beste manier om het niet uit te geven. Let wel, u kunt beter niet alles beleggen. Een goede vuistregel is dat u op uw Spaarrekening een reserve aanhoudt die overeenstemt met ongeveer 3 maanden salaris.

5 de kasbon en de termijnbon Een Kasbon, een Termijnbon van Bank van De Post, wat is dat? Het is niet slecht om wat zekerheid in uw leven in te bouwen. Met de Kasbon en de Termijnbon zit u helemaal goed. U weet hoeveel u belegt. En u kent op voorhand de interestvoet. U weet dus precies hoeveel u zult krijgen en wanneer. Heel handig om uw uitgaven te plannen. Bij Bank van De Post zijn er looptijden voor elk project. Van 3 maanden tot 7 jaar. De Kasbon, de Termijnbon, in de praktijk: U kent de rentevoet op voorhand. Hij is gewaarborgd gedurende de hele looptijd en verandert niet, zelfs niet als de rentevoeten stijgen of dalen. U bepaalt zelf het bedrag dat u belegt: een veelvoud van 50 met een minimum van 250 voor de Kasbon. een veelvoud van met een minimum van voor de Termijnbon. Uw startkapitaal is beschermd. U hebt veel keuzemogelijkheden qua looptijd: 3 of 6 maanden voor een Termijnbon en 1, 2, 3, 5 of 7 jaar voor een Kasbon. U kunt op gelijk welk moment van het jaar inschrijven op een Kasbon of een Termijnbon (= geen uitgifteperiode). instapkosten. U ontvangt elk jaar interesten of u laat de interesten waarop u elk jaar recht hebt op hun beurt interesten opbrengen tot de vervaldag. Dit heet kapitalisatie en is mogelijk voor looptijden van 2, 3 of 5 jaar. Bij onvoorziene omstandigheden kunt u uw Kasbons vóór vervaldag verkopen aan Bank van De Post. De prijs die u krijgt, is afhankelijk van de rentevoet van dat moment. Het beheer in het Effectendepot is gratis. De rente van Kasbons en Termijnbons is onderhevig aan roerende voorheffing. De mening van specialisten van de debiteur Verwaarloosbaar, want Kasbons en Termijnbons van Bank van De Post worden uitgegeven door een kredietinstelling toegetreden tot de Belgische depositobeschermingsregeling georganiseerd door het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten en door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen. Ingeval van deficiëntie garandeert het systeem de terugbetaling van de deposito s ten belope van maximaal per persoon. Kasbons zijn een relatief liquide belegging. Ze zijn niet officieel beursgenoteerd. Ze kunnen verkocht worden op de markt van openbare verkopen op de beurs maar dit brengt vrij hoge kosten met zich mee en meestal moet men een tiental dagen wachten voordat de transactie uitgevoerd wordt. In de praktijk koopt Bank van De Post haar eigen Kasbons terug tegen een prijs die afhangt van de rentevoet van de Kasbon in kwestie en de geldende rentevoeten op de markt op het moment van de terugkoop. Noteer dat het niet mogelijk is om Termijnbons vóór hun vervaldag te verkopen. voor Kasbons en Termijnbons uitgegeven in euro. Renterisico met een koersdaling van de titel als gevolg In geval van verkoop op de secundaire markt op een moment dat de marktrente hoger ligt dan de rentevoet van de Kasbon, moet de spaarder rekening houden met een minderwaarde. De waarde van de oude Kasbon daalt zodat het rendement (de interestvoet tegenover de koers) gelijk is aan het rendement van een nieuwe uitgegeven Kasbon. In het tegenovergestelde geval (marktwaarde lager dan de nominale waarde), zal de spaarder een meerwaarde krijgen. Noteer dat een terugkoop van Termijnbons vóór hun vervaldag niet mogelijk is. Type van risico van de debiteur Renterisico met een koersdaling van de titel als gevolg risicogehalte Verwaarloosbaar Bijzondere gevallen Voor de Termijnbon geen terugkoop vόόr de vervaldag Enkel bij een verkoop vόόr de vervaldag Renterisico dat aanleiding geeft tot een gewijzigde opbrengst Risico van inkomstenderving 5

6 de staatsbon Een Staatsbon, wat is dat? Wie niet waagt, niet wint, wordt wel eens gezegd. Het klopt echter niet helemaal. Toch niet wanneer u inschrijft op een Staatsbon. Zoals de naam het zegt, zijn Staatsbons gewaarborgd door de Staat. Wat er ook gebeurt, op de vervaldag bent u zeker van uw geld plus de interesten. Ook wat dat betreft loopt u geen risico. De rentevoet ligt namelijk vast en u kent hem bij de aanvang. Nog een voordeel: u hebt de keuze uit verschillende looptijden. Waar zit dan het verschil met de Kasbons, zult u zeggen. De Staatsbons zijn niet gedurende het hele jaar verkrijgbaar, maar worden vier keer per jaar uitgegeven. U moet dus wachten tot de inschrijvingsperiodes. Maar daar zullen wij u wel aan herinneren. De Staatsbon, in de praktijk: U kent de gewaarborgde rentevoet op voorhand. Hij wordt vastgelegd door het Ministerie van Financiën. Uw startkapitaal is beschermd. U hebt een ruime keuze qua looptijd: 3, 5, 5/7 of 8 jaar. Opgelet, deze worden niet allemaal aangeboden bij elke uitgifte. instapkosten. U ontvangt elk jaar interesten (= de coupon). Indien nodig kunt u gemakkelijk uw Staatsbon verkopen op de secundaire markt, maar dat brengt wel kosten met zich mee. De vier inschrijvingsperiodes zijn in maart, juni, september en december. Het beheer van de Staatsbon in het Effectendepot is gratis. U betaalt roerende voorheffing op de interesten van Staatsbons. De mening van specialisten van de debiteur. De Belgische Staat kan in principe niet failliet gaan. De Staatsbons zijn een relatief liquide belegging. Ze zijn niet officieel beursgenoteerd. Ze kunnen verkocht worden op de markt van openbare verkopen op de Beurs van Brussel. Renterisico met een koersdaling van de titel als gevolg In geval van verkoop op de secundaire markt op een moment dat de marktrente hoger ligt dan de nominale rentevoet van de Staatsbon, moet de spaarder rekening houden met een minderwaarde. In het tegenovergestelde geval (marktwaarde lager dan de nominale waarde), zal de spaarder een meerwaarde krijgen. Andere risico s Een Staatsbon kan gecombineerd worden met een Option Call, wat de Staat toelaat om de lening vervroegd terug te betalen tegen een bepaalde koers en op een bepaalde datum (gebruikt wanneer de rente op lange termijn aanzienlijk lager is dan de rente van de obligatie). Type van risico van de debiteur Renterisico met een koersdaling van de titel als gevolg Renterisico dat aanleiding geeft tot een gewijzigde opbrengst risicogehalte bijzondere gevallen Enkel bij een verkoop voor de vervaldag Risico van inkomstenderving Andere risico s Vervroegde terugbetaling mogelijk 6

7 de bevek De mening van specialisten Een Bevek, wat is dat? Beleggen op de beurs. U hebt het vast al overwogen, maar het lijkt zo ingewikkeld en risicovol. Fout. Met de Bevek voorgesteld door Bank van De Post, is het net heel eenvoudig, heel veilig en vooral heel toegankelijk. Een Bevek is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Ze belegt de ingezamelde kapitalen volgens een vooraf vastgelegd beleggingsbeleid. Dat collectieve kapitaalbeheer laat een grotere diversifiëring van de beleggingen toe. Zodoende zijn de kosten voor de klant lager. Wanneer een aandeel dan daalt, heeft dat weinig invloed op het geheel van de portefeuille. Dit verklaart waarom u kunt genieten van de prestaties op de beurs met een minimaal risico en een maximaal rendement. Temeer omdat u bij Bank van De Post al vanaf 500 * kunt beleggen. Een Bevek, in de praktijk: Het betreft een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal, die behoort tot de ICB s (Instellingen voor Collectieve Belegging). Ze heeft tot doel de ingezamelde fondsen te groeperen en te beleggen volgens een vooraf vastgelegd beleggingsbeleid. Elke Bevek kan samengesteld zijn uit diverse compartimenten die elk een specifiek beleggingsbeleid hebben. De belegger ontvangt een aantal aandelen in verhouding tot het belegde kapitaal. Bank van De Post biedt uitsluitend compartimenten van Beveks aan die een bepaalde looptijd hebben en waarop men tijdens een beperkte periode kan intekenen. Deze compartimenten beschikken over een kapitaalbescherming * op de vervaldag. Sommige verdelen dividenden. U kunt al een deelbewijs kopen vanaf 500 *. Bij Bank van De Post richten we de instapkosten altijd op de marktprijs, en zijn er geen uitstapkosten op vervaldag. Gratis: beheer op het Effectendepot. Risico van insolventie Het insolventierisico is beperkt, daar de kans dat een ICB failliet gaat, miniem is. Beveks die in bewaring zijn gegeven bij een kredietinstelling of een beursvennootschap (bewaarnemer) worden beschermd door het beschermingssysteem georganiseerd door het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten. Indien een cliënt zijn effecten niet meer zou kunnen recuperen wegens deficiëntie van de bewaarnemer, kan hij voor het eventuele verlies een beroep doen op dit beschermingsfonds ten belope van per persoon. Het liquiditeitsrisico is beperkt, daar de Bevek de aandelen voor beide types tegen de netto-inventariswaarde terugkoopt. In geval van een algemene aanvraag tot terugbetaling door de spaarders staat de wet de instellingen toe om de terugkoop op te schorten, teneinde alle aandeelhouders gelijk te behandelen. Er is geen wisselkoersrisico voor de Beveks waarvan de compartimenten een bepaalde looptijd hebben. De aandeelhouder loopt geen enkel risico m.b.t. het koersverloop van de munten waarin de korfaandelen genoteerd zijn, ten opzichte van de euro. Rentevoet- en koersschommelingsrisico De inventariswaarde van het fonds wordt berekend aan marktvoorwaarden. De kapitaalbescherming * geldt enkel op de vervaldag. Non-performantierisico Voor sommige compartimenten kunnen meerwaarden of dividenden uitblijven. Type van risico risicogehalte ** van de promotor Renterisico Koersschommelingsrisico Non-performantierisico of mogelijk of mogelijk of mogelijk * Exclusief kosten en taksen. ** Voor de compartimenten van Beveks voorgesteld door Bank van De Post. 7 Met een Bevek belegt u uw geld onder andere op de beurs. En zoals iedereen weet, schommelt deze. Nu eens stijgt ze, dan weer daalt ze. Maar wanneer u op lange termijn belegt, leert de ervaring dat u een beter rendement haalt. U kunt dus beter geld beleggen waarvan u zeker bent dat u het gedurende enkele jaren kunt missen.

8 Beleggingsverzekeringen niet gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 21) Beleggingsverzekeringen niet gekoppeld aan een beleggingsfonds, wat zijn dat? Feitelijk investeer je heel wat meer dan geld. Je investeert in een droom. Een rustige oude dag. Of de studies van de kinderen. En met onze dromen is het net als met ons geld. We willen ze echt niet in rook zien opgaan. Vandaag kunt u gelukkig nog in uw dromen geloven en de toekomst met een gerust hart tegemoet zien. U kunt uw geld immers beleggen met de grootst mogelijke zekerheid. En het best mogelijke rendement. Met de beleggingsverzekeringen. De producten die wij voorstellen, zijn levensverzekeringen van AG Insurance. In de praktijk: Post Optima BEST * Looptijd: van 8 jaar en 1 dag tot 15 jaar. De zekerheid van een gewaarborgd rendement + eventueel een jaarlijkse winstdeling. Vanaf Een rente innen: Post Optima INCOME Plus * U ontvangt een maandelijkse of jaarlijkse rente gedurende de hele looptijd van het contract. Looptijd: 8 jaar en 1 dag. Vaste, gewaarborgde rentevoet. Netto investering gewaarborgd op einddatum. Vanaf 6250 voor een jaarlijkse rente en voor een maandelijkse rente. Een rendement genieten op einddatum: Met de volgende beleggingen brengt uw geld jaar na jaar rente op zodat u op de einddatum over een mooi kapitaal beschikt. Een extra bonus (winstdeling) kan elk jaar uw kapitaal verhogen. Post Optima JUNIOR * U spaart op uw eigen tempo (ofwel een eenmalige premie, ofwel met een spaarplan met maandelijkse of jaarlijkse stortingen). Looptijd: minstens 10 jaar. U bepaalt zelf het bedrag en de frequentie van de stortingen. U kiest de leeftijd waarop het kind het kapitaal krijgt: 18, 21 of 24 jaar. Post Optima PENSION * U spaart op uw eigen tempo. Fiscaal voordeel: elk jaar krijgt u dankzij de belastingvermindering tussen 30 en 40% van het gestorte bedrag terug. Gunstige belasting op het moment van uw pensioen. Type van risico van de debiteur Inkomstenderving risicogehalte Verwaarloosbaar * Deze producten zijn individuele levensverzekeringen (tak 21) van AG Insurance NV. De Financiële infofiches met alle kenmerken van deze producten zijn beschikbaar in de postkantoren en op Bank van De Post NV (Anspachlaan 1/24, 1000 Brussel), erkend onder CBFA-nr A, treedt op als verzekeringstussenpersoon voor AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel). Deze producten worden u aangeboden via de distributiekanalen van bpost, NV van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel) erkend als verzekeringstussenpersoon onder CBFA-nr cA-cB. 8 U weet nooit wat het leven kan brengen. Vandaar dat u best wat geld opzij legt. Maar wat gebeurt er met dat geld als u iets overkomt? Met een beleggingsverzekering kiest u al meteen zelf uw begunstigde. Zo weet u zeker wie het kapitaal ontvangt. In geval van...

9 Beleggingsverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23) Beleggingsverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds, wat zijn dat? Het leven zit vol verrassingen. Aangename en minder aangename. Dat is de reden waarom we geld opzij zetten. Om niet naast een buitenkans te grijpen. Of om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen. En dan bent u blij dat u hebt gekozen voor een goed rendement, met bijvoorbeeld een beleggingsverzekering. Er bestaan heel wat formules, met verschillende looptijden en voor elk profiel. Ze hebben allemaal een strikt risicobeheer gemeen. En als objectief maximale prestaties. Beleggingsspecialisten zorgen voor uw geld zodat u kunt genieten van de beste beursprestaties. En zelfs als u de beurs niet op de voet volgt, staat u nooit voor onaangename verrassingen. In de praktijk: Type van risico van de debiteur Rentevoetrisico Koersschommelingsrisico Non-performantierisico risicogehalte Verwaarloosbaar of mogelijk of mogelijk of mogelijk of mogelijk Post Optima INVEST * Een levensverzekeringsproduct van AG Insurance. Heel wat beleggingsmogelijkheden dankzij regelmatige uitgiften met uiteenlopende formules. verrassing: de looptijd ligt vast. Specialisten verzorgen het optimaal beheer van uw investeringen: innoverende en gevarieerde beleggingsformules. U investeert op een heel eenvoudige manier. Uw kapitaal ** is beschermd op einddatum. Ideaal om uw eerste stappen op de beurs te zetten of om te beleggen met het potentieel rendement van de beurs, zonder nadelen voor uw belegd kapitaal. Toegang tot effecten, indexen, fondsen waarvan de eenheidsprijs te hoog zou liggen. U duidt de begunstigde aan in geval van overlijden. U kunt inschrijven vanaf * Post Optima INVEST is een aan een beleggingsfonds gekoppelde individuele levensverzekering (tak 23) van AG Insurance NV. De Financiële infofiche met alle kenmerken ervan is beschikbaar in de postkantoren en op Bank van De Post NV (Anspachlaan 1/24, 1000 Brussel), erkend onder CBFA-nr A, treedt op als verzekeringstussenpersoon voor AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel). Dit product wordt u aangeboden via de distributiekanalen van bpost, NV van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel) erkend als verzekeringstussenpersoon onder CBFA-nr cA-cB. 9 ** Op de einddatum wordt de nettopremie (exclusief kosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij een financiële instelling gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn voor rekening van de verzekeringsnemer.

10 Simple, sûre et pour tous contact Eenvoudig, zeker en voor iedereen Meer info: In het postkantoor Op Op 022/ Inschrijven: In het postkantoor Op afspraak: u wordt ontvangen door een Adviseur in een Adviesruimte Bank van De Post N.V., Anspachlaan 1/24, 1000 Brussel, BTW BE RPR Bruxelles, BIC BPOTBEB1, IBAN BE bpost is agent in bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersoon (CBFA ca-cb) voor Bank van De Post N.V. Alle voorwaarden betreffende de producten en diensten, alsook de tarieven, zijn ter beschikking in de postkantoren en op V.U.: Xavier Dumon - Anspachlaan 1/ Brussel. 03/2011

Verzekeringen voor het leven. Post Optima Selection 2. Alles over beleggingsverzekeringen. Investeren doe je ook om jezelf een extraatje te gunnen

Verzekeringen voor het leven. Post Optima Selection 2. Alles over beleggingsverzekeringen. Investeren doe je ook om jezelf een extraatje te gunnen De primeurs en info van Bank van De Post Nr.12 - Oktober 2010 Alles over beleggingsverzekeringen Verzekeringen voor het leven Post Optima Selection 2 Investeren doe je ook om jezelf een etraatje te gunnen

Nadere informatie

Om u nog beter te dienen, zet Bank van De Post zich in t nieuw

Om u nog beter te dienen, zet Bank van De Post zich in t nieuw De primeurs en info van Bank van De Post nr.17 - Augustus 2012 Om u nog beter te dienen, zet Bank van De Post zich in t nieuw Scherp geprijsde leningen om uw woning te renoveren Hoe slim beleggen met Bank

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

houdt met mijn Waarom van look verandert? van De Post opkomt voor uw belangen Een nieuwe voor Bank van formaat 1 U wint erbij ons beter te kennen

houdt met mijn Waarom van look verandert? van De Post opkomt voor uw belangen Een nieuwe voor Bank van formaat 1 U wint erbij ons beter te kennen De primeurs en info van Bank van De Post nr 5 Januari 2009 Nieuw formaat En die rekening houdt met mijn behoeften Een nieuwe CEO voor Bank van De Post www.bpo.be Waarom van look verandert? Hoe Bank van

Nadere informatie

Maak kennis met onze beveiligde beleggingen

Maak kennis met onze beveiligde beleggingen De primeurs en info van Bank van De Post Nr. 11 - Augustus 2010 Maak kennis met onze beveiligde beleggingen 200 tickets voor de Bank van de Post Cycling Tour Kortingsbonnen binnenin Eenvoudig, zeker en

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

De bank solide zoals De Post

De bank solide zoals De Post De primeurs en info van Bank van De Post Nr. 6 April 2009 De bank solide zoals De Post Beleggingen: geduld loont Nieuwe wetgeving spaarrekening: meer duidelijkheid PostMobile: voordelig & makkelijk Twee

Nadere informatie

Iedereen is belangrijk

Iedereen is belangrijk De primeurs en info van Bank van De Post Nr. 7 Juli 2009 Iedereen is belangrijk Alles over de Europese overschrijving Welke toekomst voor uw geld? www.bpo.be U wint erbij ons beter te kennen Post-Multifix

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat.

Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat. Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat. Beleggen bij bpost bank: stap voor stap begeleiding Wilt u in alle duidelijkheid beleggen, zonder onnodige risico s te nemen? En vooral:

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Simulaties en aanvragen: nu online vanuit uw luie stoel. Klopt uw rekening nog? Een autokrediet dat op rolletjes loopt. Simple, sûre et pour tous

Simulaties en aanvragen: nu online vanuit uw luie stoel. Klopt uw rekening nog? Een autokrediet dat op rolletjes loopt. Simple, sûre et pour tous De primeurs en info van Bank van De Post nr.16 - Januari 2012 Simulaties en aanvragen: nu online vanuit uw luie stoel Klopt uw rekening nog? Een autokrediet dat op rolletjes loopt Simple, sûre et pour

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

In dit nummer. Zullen we het over beleggingen hebben? FOCUS. Investeren vanaf 500 2, zo is de beurs voor iedereen

In dit nummer. Zullen we het over beleggingen hebben? FOCUS. Investeren vanaf 500 2, zo is de beurs voor iedereen De primeurs en info van Bank van De Post nr 2 April 2008 Zullen we het over beleggingen hebben? Over beleggingen valt veel te vertellen... Vandaar dat we er in dit nummer een volledig dossier aan wijden.

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Gedaan. met te dure zichtrekeningen. Post-Multifix SIMPLISSIMO. Eerst begrijpen, dan beleggen. Europese overschrijving: gebruiksaanwijzing

Gedaan. met te dure zichtrekeningen. Post-Multifix SIMPLISSIMO. Eerst begrijpen, dan beleggen. Europese overschrijving: gebruiksaanwijzing De primeurs en info van Bank van De Post n 13 - Januari 2011 Gedaan met te dure zichtrekeningen Post-Multifix SIMPLISSIMO Eerst begrijpen, dan beleggen Europese overschrijving: gebruiksaanwijzing Simple,

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! De primeurs en info van Bank van De Post n 14 - April 2011 Laat uw geld groeien! Nieuw: De juiste kaart om te reizen gaat digitaal Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen

Nadere informatie

Planning for Pension 1

Planning for Pension 1 Planning for Pension 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan 2 Sparen en beleggen Junior Future Plan Omdat u voor uw kinderen alleen het beste

Nadere informatie

Junior Future Plan 1

Junior Future Plan 1 Junior Future Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Target Invest Plan 1

Target Invest Plan 1 Target Invest Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Multilife 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarbij een gegarandeerde rentevoet (tak 21) gecombineerd

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Onze beleggingen: voorzichtig, voordelig en voor iedereen PostMobile, de gratis link met uw bank

Onze beleggingen: voorzichtig, voordelig en voor iedereen PostMobile, de gratis link met uw bank De primeurs en info van Bank van De Post nr.15 - September 2011 Onze beleggingen: voorzichtig, voordelig en voor iedereen PostMobile, de gratis link met uw bank Kredieten? Oké, maar niet eender Simple,

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht aangeboden door Argenta Assuranties nv, met enerzijds een gegarandeerd rendement (tak 21-luik) en/of anderzijds een rendement

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Mijn geld, mijn gezin en ik. duurzaam en rendabel. een rekening die kan tellen! Rekening Bank van De Post: Post-Multifix VALUE :

Mijn geld, mijn gezin en ik. duurzaam en rendabel. een rekening die kan tellen! Rekening Bank van De Post: Post-Multifix VALUE : De primeurs en info van Bank van De Post Nr. 8 Oktober 2009 Zekerheid voelt goed Rekening Bank van De Post: een rekening die kan tellen! Mijn geld, mijn gezin en ik www.bpo.be Post-Multifix VALUE : duurzaam

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Gratis. of op een presenteerblaadje. Geld maakt deel uit van het leven. Post-Multifix SOLAR 1. Een investering boordevol energie. 2 nieuwe rekeningen

Gratis. of op een presenteerblaadje. Geld maakt deel uit van het leven. Post-Multifix SOLAR 1. Een investering boordevol energie. 2 nieuwe rekeningen De primeurs en info van Bank van De Post n 3 Juni 2008 Geld maakt deel uit van het leven Geld? Het is moeilijk om het te verdienen en misschien nog moeilijker om het te houden. Nochtans, een goed beheer

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

In dit nummer. Bent u al op de hoogte? lening op afbetaling. FOCUS Een investering aan de bron

In dit nummer. Bent u al op de hoogte? lening op afbetaling. FOCUS Een investering aan de bron De primeurs en info van Bank van De Post nr 1 Januari 2008 Bent u al op de hoogte? U bent klant bij Bank van De Post. En nu krijgt u voor het eerst van ons dit informatiemagazine. De bedoeling is dat u

Nadere informatie

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht aangeboden door Argenta Assuranties nv, met enerzijds een gegarandeerd rendement (tak 21-luik) en/of anderzijds een rendement

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Global Demography 02/2027 1 Blootstelling van 100 % van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarbij een gegarandeerde rentevoet (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Gedeelte

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Atlantic Quality 90 06/2026 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzek ering Waarborgen

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

3,00% in 2012 1! Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst!

3,00% in 2012 1! Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! 3,00% in 2012 1! For Kids 2 Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! For Kids De eerste stap naar een zekere toekomst! 1,50 % gewaarborgd 3 + eventuele winstdeling 4 Hoe kunt u de toekomst

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst!

Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! Globaal bruto rendement van 3% in 2013 op de premies For Kids 1 Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! For Kids De eerste stap naar een zekere toekomst! 1,50 % gewaarborgd 2 + eventuele

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal.

Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal. Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal. Sta sterker. Flexirekening. De beleggingsverzekering op langere 1. Wat is de Flexirekening? De Flexirekening is een flexibele

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Global Megatrends 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Dynamic Deep Value 11/2027 1 100 % blootstelling van de netto geïnvesteerde premie via een EMTN 2 uitgegeven door BNP Paribas Fortis Type levensverzekering

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie