Eenvoudig, zeker en voor iedereen Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen"

Transcriptie

1 Simple, sûre et pour tous Eenvoudig, zeker en voor iedereen Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

2 Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen MiFID 3 Een betere bescherming voor de beleggers Het Effectendepot 3 Om uw beleggingen te beheren zonder er aan te denken De Spaarrekening 4 De makkelijkste manier om geld opzij te leggen De Kasbon en Termijnbon 5 U weet wat u vandaag hebt, u weet wat u morgen krijgt De Staatsbon 6 Zeker en vast de veiligste De Bevek 7 De beurs eindelijk voor iedereen Beleggingsverzekeringen niet gekoppeld aan een beleggingsfonds 8 Zeker van het beste rendement met een beperkt risico Bij Bank van De Post stellen wij samen met u uw beleggersprofiel op. Op die manier kunt u uw geld optimaal beleggen in functie van wat u wilt. Voordat u uw spaargeld belegt, moet u immers weten of u eerder het profiel van een belegger hebt dan wel van een spaarder. Het verschil is belangrijk. Een spaarder geeft de voorkeur aan een stabiele en veilige belegging, die interesten opbrengt zonder zijn spaargeld in gevaar te brengen. Een belegger daarentegen aarzelt niet om berekende risico s te nemen en mikt zo op een hoger rendement voor zijn geld. Beleggingsverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds 9 Investeer op de beurs met een beschermd kapitaal 2

3 MiFID: Een betere bescherming voor de beleggers het effectendepot De reglementering betreffende de markten voor financiële instrumenten biedt de belegger een betere bescherming. Dat betekent voor ons dat wij u beter moeten leren kennen om beter aan uw specifieke behoeften te voldoen. Toepassingsgebied Deze reglementering geldt voor alle financiële instrumenten. Ze is niet van toepassing op spaarrekeningen en beleggingsverzekeringen (tak 21 en 23). Categorisering van de klanten Bij het verstrekken van beleggingsdiensten beschouwt Bank van De Post al haar klanten als niet-professionele cliënten. U geniet dan ook het hoogste beschermingsniveau. Beleggersprofiel De klanten van Bank van De Post die op financiële instrumenten wensen in te tekenen, moeten eerst een Effectendepot openen (als zij er nog geen hebben) en hun beleggersprofiel bepalen aan de hand van een vragenlijst. Dit Effectendepot is noodzakelijk in het kader van de dematerialisering van effecten. Op basis van het beleggersprofiel kunnen wij u geschikte producten voorstellen die aan uw behoeften beantwoorden. Het beleggersprofiel moet worden ondertekend door de rekeninghouder(s) en kan niet worden ingevuld door gevolmachtigden. Suitability test Tijdens het verkoopsproces wordt de suitability test systematisch uitgevoerd want wij zijn uitgegaan van het principe dat we altijd een vorm van advies geven. Dit betekent concreet dat het profiel van de klant met de risicoklasse van het product vergeleken wordt. Als het product een hoger risiconiveau heeft dan het niveau toegestaan door het klantprofiel, zal de klant een waarschuwing krijgen. Als de klant zijn order bevestigt, kan de verkoop verder gaan, ondanks de waarschuwing van de bank. Een Effectendepot, wat is dat? Het is een soort rekening waarop al uw beleggingen vermeld staan: Staatsbons, Kasbons, Beveks... u vindt ze er allemaal, behalve uw beleggingsverzekeringen. Het voordeel? Er zijn er heel wat! U mist geen enkele vervaldag want wij houden ze voor u in het oog. De interesten en dividenden worden automatisch geïnd en op uw Spaarrekening gestort. Op die manier verliest u geen dag rente. U bewaart geen waardepapieren bij u thuis. Er is dus geen gevaar voor diefstal. En niet te vergeten, het Effectendepot is helemaal gratis. Het Effectendepot, in de praktijk: Het is helemaal gratis en noodzakelijk in het kader van de dematerialisatie van effecten aan toonder. We houden de vervaldagen voor u in het oog. We storten de interest of het dividend onmiddellijk op uw Spaarrekening. Zo verliest u geen enkele dag interest. Op de vervaldag gebeurt de uitbetaling op uw zichtrekening of op uw Spaarrekening. U kiest zelf. Tweemaal per jaar sturen we u gratis een overzicht met alle details. U bewaart geen waardepapieren bij u thuis. Er is geen gevaar voor verlies of diefstal. Bijzondere voorwaarden betreffende de beleggingsdiensten Onze bijzondere voorwaarden betreffende de beleggingsdiensten en ons orderuitvoeringsbeleid zijn beschikbaar op onze website Deze documenten worden u op eenvoudig verzoek overhandigd in het postkantoor. Duidelijke Informatie Om het u gemakkelijk te maken en om u toe te laten de draagwijdte en de eventuele gevolgen van uw keuzes in te zien, wil de bank in een duidelijke en begrijpelijke taal haar voorgestelde beleggingsproducten uitleggen. Als u vragen hebt, neemt u gerust contact op met uw postkantoor of met POSTINFO op het nummer 022/

4 de spaarrekening De Spaarrekening, wat is dat? Op het einde van de ene maand hebt u het al eens moeilijk, en een andere maand helemaal niet. In beide gevallen maakt de Spaarrekening het u gemakkelijk. Ze is de perfecte aanvulling op uw zichtrekening. Het geld van uw Spaarrekening kunt u trouwens enkel naar die rekening overschrijven. Ze doet dienst als geldreserve. Als u een goede maand hebt, stort u het overschot van uw budget op de Spaarrekening, en in het andere geval haalt u geld af. Uw Spaarrekening brengt u bovendien interesten op. Zo is er de voordelige basisinterest, en de getrouwheidspremie. Lang niet slecht! U merkt het, de Spaarrekening is soepel en zeker. Dat maakt ze zo interessant. De Spaarrekening, in de praktijk: Ze brengt u geld op en kost u niets: geen beheerskosten, geen uitstapkosten. De basisrente wordt berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de storting (Valutadatum = D+1) en brengt interesten op tot de dag van de opname (Valutadatum = D). U kunt ook een getrouwheidspremie krijgen. Deze premie wordt toegekend op de bedragen die op dezelfde Spaarrekening blijven staan gedurende een periode van 12 opeenvolgende maanden. Een nieuwe getrouwheidsperiode begint onmiddellijk te lopen na afloop van een vorige getrouwheidsperiode. U haalt geld af wanneer u dat wilt. Er is geen beleggingstermijn. U stort wat u wilt: er is geen verplicht minimumbedrag. Reeds de dag na uw storting brengt uw geld op. De interesten worden op het einde van het jaar op de rekening gestort (Valutadatum: 31 december). Uw uittreksels worden elke maand gratis thuisgestuurd. U kunt ze eveneens uitprinten aan de rekeninguittrekselprinters in uw postkantoor en via bpo PCbanking. U betaalt geen roerende voorheffing op de eerste schijf van de jaarlijkse inkomsten uit uw spaardeposito s (het bedrag van de vrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. Informeer u in uw postkantoor of op 4 De mening van specialisten van de debiteur Verwaarloosbaar, want uw Spaarrekening wordt aangehouden bij een kredietinstelling die toegetreden is tot de Belgische beschermingsregeling georganiseerd door het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten en door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen. Ingeval van deficiëntie garandeert het systeem de terugbetaling van deposito s ten belope van maximaal per persoon., want het afhalen van een Spaarrekening is op elk moment mogelijk., want de Spaarrekening is enkel uitgedrukt in euro. Renterisico dat aanleiding geeft tot een gewijzigde opbrengst. De basisrentevoet kan op elk moment aangepast worden. De getrouwheidspremie is gegarandeerd voor de lopende getrouwheidsperiode. Type van risico van de debiteur Renterisico dat aanleiding geeft tot een gewijzigde opbrengst Risico van inkomstenderving risicogehalte Verwaarloosbaar Geld beleggen is de beste manier om het niet uit te geven. Let wel, u kunt beter niet alles beleggen. Een goede vuistregel is dat u op uw Spaarrekening een reserve aanhoudt die overeenstemt met ongeveer 3 maanden salaris.

5 de kasbon en de termijnbon Een Kasbon, een Termijnbon van Bank van De Post, wat is dat? Het is niet slecht om wat zekerheid in uw leven in te bouwen. Met de Kasbon en de Termijnbon zit u helemaal goed. U weet hoeveel u belegt. En u kent op voorhand de interestvoet. U weet dus precies hoeveel u zult krijgen en wanneer. Heel handig om uw uitgaven te plannen. Bij Bank van De Post zijn er looptijden voor elk project. Van 3 maanden tot 7 jaar. De Kasbon, de Termijnbon, in de praktijk: U kent de rentevoet op voorhand. Hij is gewaarborgd gedurende de hele looptijd en verandert niet, zelfs niet als de rentevoeten stijgen of dalen. U bepaalt zelf het bedrag dat u belegt: een veelvoud van 50 met een minimum van 250 voor de Kasbon. een veelvoud van met een minimum van voor de Termijnbon. Uw startkapitaal is beschermd. U hebt veel keuzemogelijkheden qua looptijd: 3 of 6 maanden voor een Termijnbon en 1, 2, 3, 5 of 7 jaar voor een Kasbon. U kunt op gelijk welk moment van het jaar inschrijven op een Kasbon of een Termijnbon (= geen uitgifteperiode). instapkosten. U ontvangt elk jaar interesten of u laat de interesten waarop u elk jaar recht hebt op hun beurt interesten opbrengen tot de vervaldag. Dit heet kapitalisatie en is mogelijk voor looptijden van 2, 3 of 5 jaar. Bij onvoorziene omstandigheden kunt u uw Kasbons vóór vervaldag verkopen aan Bank van De Post. De prijs die u krijgt, is afhankelijk van de rentevoet van dat moment. Het beheer in het Effectendepot is gratis. De rente van Kasbons en Termijnbons is onderhevig aan roerende voorheffing. De mening van specialisten van de debiteur Verwaarloosbaar, want Kasbons en Termijnbons van Bank van De Post worden uitgegeven door een kredietinstelling toegetreden tot de Belgische depositobeschermingsregeling georganiseerd door het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten en door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen. Ingeval van deficiëntie garandeert het systeem de terugbetaling van de deposito s ten belope van maximaal per persoon. Kasbons zijn een relatief liquide belegging. Ze zijn niet officieel beursgenoteerd. Ze kunnen verkocht worden op de markt van openbare verkopen op de beurs maar dit brengt vrij hoge kosten met zich mee en meestal moet men een tiental dagen wachten voordat de transactie uitgevoerd wordt. In de praktijk koopt Bank van De Post haar eigen Kasbons terug tegen een prijs die afhangt van de rentevoet van de Kasbon in kwestie en de geldende rentevoeten op de markt op het moment van de terugkoop. Noteer dat het niet mogelijk is om Termijnbons vóór hun vervaldag te verkopen. voor Kasbons en Termijnbons uitgegeven in euro. Renterisico met een koersdaling van de titel als gevolg In geval van verkoop op de secundaire markt op een moment dat de marktrente hoger ligt dan de rentevoet van de Kasbon, moet de spaarder rekening houden met een minderwaarde. De waarde van de oude Kasbon daalt zodat het rendement (de interestvoet tegenover de koers) gelijk is aan het rendement van een nieuwe uitgegeven Kasbon. In het tegenovergestelde geval (marktwaarde lager dan de nominale waarde), zal de spaarder een meerwaarde krijgen. Noteer dat een terugkoop van Termijnbons vóór hun vervaldag niet mogelijk is. Type van risico van de debiteur Renterisico met een koersdaling van de titel als gevolg risicogehalte Verwaarloosbaar Bijzondere gevallen Voor de Termijnbon geen terugkoop vόόr de vervaldag Enkel bij een verkoop vόόr de vervaldag Renterisico dat aanleiding geeft tot een gewijzigde opbrengst Risico van inkomstenderving 5

6 de staatsbon Een Staatsbon, wat is dat? Wie niet waagt, niet wint, wordt wel eens gezegd. Het klopt echter niet helemaal. Toch niet wanneer u inschrijft op een Staatsbon. Zoals de naam het zegt, zijn Staatsbons gewaarborgd door de Staat. Wat er ook gebeurt, op de vervaldag bent u zeker van uw geld plus de interesten. Ook wat dat betreft loopt u geen risico. De rentevoet ligt namelijk vast en u kent hem bij de aanvang. Nog een voordeel: u hebt de keuze uit verschillende looptijden. Waar zit dan het verschil met de Kasbons, zult u zeggen. De Staatsbons zijn niet gedurende het hele jaar verkrijgbaar, maar worden vier keer per jaar uitgegeven. U moet dus wachten tot de inschrijvingsperiodes. Maar daar zullen wij u wel aan herinneren. De Staatsbon, in de praktijk: U kent de gewaarborgde rentevoet op voorhand. Hij wordt vastgelegd door het Ministerie van Financiën. Uw startkapitaal is beschermd. U hebt een ruime keuze qua looptijd: 3, 5, 5/7 of 8 jaar. Opgelet, deze worden niet allemaal aangeboden bij elke uitgifte. instapkosten. U ontvangt elk jaar interesten (= de coupon). Indien nodig kunt u gemakkelijk uw Staatsbon verkopen op de secundaire markt, maar dat brengt wel kosten met zich mee. De vier inschrijvingsperiodes zijn in maart, juni, september en december. Het beheer van de Staatsbon in het Effectendepot is gratis. U betaalt roerende voorheffing op de interesten van Staatsbons. De mening van specialisten van de debiteur. De Belgische Staat kan in principe niet failliet gaan. De Staatsbons zijn een relatief liquide belegging. Ze zijn niet officieel beursgenoteerd. Ze kunnen verkocht worden op de markt van openbare verkopen op de Beurs van Brussel. Renterisico met een koersdaling van de titel als gevolg In geval van verkoop op de secundaire markt op een moment dat de marktrente hoger ligt dan de nominale rentevoet van de Staatsbon, moet de spaarder rekening houden met een minderwaarde. In het tegenovergestelde geval (marktwaarde lager dan de nominale waarde), zal de spaarder een meerwaarde krijgen. Andere risico s Een Staatsbon kan gecombineerd worden met een Option Call, wat de Staat toelaat om de lening vervroegd terug te betalen tegen een bepaalde koers en op een bepaalde datum (gebruikt wanneer de rente op lange termijn aanzienlijk lager is dan de rente van de obligatie). Type van risico van de debiteur Renterisico met een koersdaling van de titel als gevolg Renterisico dat aanleiding geeft tot een gewijzigde opbrengst risicogehalte bijzondere gevallen Enkel bij een verkoop voor de vervaldag Risico van inkomstenderving Andere risico s Vervroegde terugbetaling mogelijk 6

7 de bevek De mening van specialisten Een Bevek, wat is dat? Beleggen op de beurs. U hebt het vast al overwogen, maar het lijkt zo ingewikkeld en risicovol. Fout. Met de Bevek voorgesteld door Bank van De Post, is het net heel eenvoudig, heel veilig en vooral heel toegankelijk. Een Bevek is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Ze belegt de ingezamelde kapitalen volgens een vooraf vastgelegd beleggingsbeleid. Dat collectieve kapitaalbeheer laat een grotere diversifiëring van de beleggingen toe. Zodoende zijn de kosten voor de klant lager. Wanneer een aandeel dan daalt, heeft dat weinig invloed op het geheel van de portefeuille. Dit verklaart waarom u kunt genieten van de prestaties op de beurs met een minimaal risico en een maximaal rendement. Temeer omdat u bij Bank van De Post al vanaf 500 * kunt beleggen. Een Bevek, in de praktijk: Het betreft een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal, die behoort tot de ICB s (Instellingen voor Collectieve Belegging). Ze heeft tot doel de ingezamelde fondsen te groeperen en te beleggen volgens een vooraf vastgelegd beleggingsbeleid. Elke Bevek kan samengesteld zijn uit diverse compartimenten die elk een specifiek beleggingsbeleid hebben. De belegger ontvangt een aantal aandelen in verhouding tot het belegde kapitaal. Bank van De Post biedt uitsluitend compartimenten van Beveks aan die een bepaalde looptijd hebben en waarop men tijdens een beperkte periode kan intekenen. Deze compartimenten beschikken over een kapitaalbescherming * op de vervaldag. Sommige verdelen dividenden. U kunt al een deelbewijs kopen vanaf 500 *. Bij Bank van De Post richten we de instapkosten altijd op de marktprijs, en zijn er geen uitstapkosten op vervaldag. Gratis: beheer op het Effectendepot. Risico van insolventie Het insolventierisico is beperkt, daar de kans dat een ICB failliet gaat, miniem is. Beveks die in bewaring zijn gegeven bij een kredietinstelling of een beursvennootschap (bewaarnemer) worden beschermd door het beschermingssysteem georganiseerd door het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten. Indien een cliënt zijn effecten niet meer zou kunnen recuperen wegens deficiëntie van de bewaarnemer, kan hij voor het eventuele verlies een beroep doen op dit beschermingsfonds ten belope van per persoon. Het liquiditeitsrisico is beperkt, daar de Bevek de aandelen voor beide types tegen de netto-inventariswaarde terugkoopt. In geval van een algemene aanvraag tot terugbetaling door de spaarders staat de wet de instellingen toe om de terugkoop op te schorten, teneinde alle aandeelhouders gelijk te behandelen. Er is geen wisselkoersrisico voor de Beveks waarvan de compartimenten een bepaalde looptijd hebben. De aandeelhouder loopt geen enkel risico m.b.t. het koersverloop van de munten waarin de korfaandelen genoteerd zijn, ten opzichte van de euro. Rentevoet- en koersschommelingsrisico De inventariswaarde van het fonds wordt berekend aan marktvoorwaarden. De kapitaalbescherming * geldt enkel op de vervaldag. Non-performantierisico Voor sommige compartimenten kunnen meerwaarden of dividenden uitblijven. Type van risico risicogehalte ** van de promotor Renterisico Koersschommelingsrisico Non-performantierisico of mogelijk of mogelijk of mogelijk * Exclusief kosten en taksen. ** Voor de compartimenten van Beveks voorgesteld door Bank van De Post. 7 Met een Bevek belegt u uw geld onder andere op de beurs. En zoals iedereen weet, schommelt deze. Nu eens stijgt ze, dan weer daalt ze. Maar wanneer u op lange termijn belegt, leert de ervaring dat u een beter rendement haalt. U kunt dus beter geld beleggen waarvan u zeker bent dat u het gedurende enkele jaren kunt missen.

8 Beleggingsverzekeringen niet gekoppeld aan een beleggingsfonds (Tak 21) Beleggingsverzekeringen niet gekoppeld aan een beleggingsfonds, wat zijn dat? Feitelijk investeer je heel wat meer dan geld. Je investeert in een droom. Een rustige oude dag. Of de studies van de kinderen. En met onze dromen is het net als met ons geld. We willen ze echt niet in rook zien opgaan. Vandaag kunt u gelukkig nog in uw dromen geloven en de toekomst met een gerust hart tegemoet zien. U kunt uw geld immers beleggen met de grootst mogelijke zekerheid. En het best mogelijke rendement. Met de beleggingsverzekeringen. De producten die wij voorstellen, zijn levensverzekeringen van AG Insurance. In de praktijk: Post Optima BEST * Looptijd: van 8 jaar en 1 dag tot 15 jaar. De zekerheid van een gewaarborgd rendement + eventueel een jaarlijkse winstdeling. Vanaf Een rente innen: Post Optima INCOME Plus * U ontvangt een maandelijkse of jaarlijkse rente gedurende de hele looptijd van het contract. Looptijd: 8 jaar en 1 dag. Vaste, gewaarborgde rentevoet. Netto investering gewaarborgd op einddatum. Vanaf 6250 voor een jaarlijkse rente en voor een maandelijkse rente. Een rendement genieten op einddatum: Met de volgende beleggingen brengt uw geld jaar na jaar rente op zodat u op de einddatum over een mooi kapitaal beschikt. Een extra bonus (winstdeling) kan elk jaar uw kapitaal verhogen. Post Optima JUNIOR * U spaart op uw eigen tempo (ofwel een eenmalige premie, ofwel met een spaarplan met maandelijkse of jaarlijkse stortingen). Looptijd: minstens 10 jaar. U bepaalt zelf het bedrag en de frequentie van de stortingen. U kiest de leeftijd waarop het kind het kapitaal krijgt: 18, 21 of 24 jaar. Post Optima PENSION * U spaart op uw eigen tempo. Fiscaal voordeel: elk jaar krijgt u dankzij de belastingvermindering tussen 30 en 40% van het gestorte bedrag terug. Gunstige belasting op het moment van uw pensioen. Type van risico van de debiteur Inkomstenderving risicogehalte Verwaarloosbaar * Deze producten zijn individuele levensverzekeringen (tak 21) van AG Insurance NV. De Financiële infofiches met alle kenmerken van deze producten zijn beschikbaar in de postkantoren en op Bank van De Post NV (Anspachlaan 1/24, 1000 Brussel), erkend onder CBFA-nr A, treedt op als verzekeringstussenpersoon voor AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel). Deze producten worden u aangeboden via de distributiekanalen van bpost, NV van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel) erkend als verzekeringstussenpersoon onder CBFA-nr cA-cB. 8 U weet nooit wat het leven kan brengen. Vandaar dat u best wat geld opzij legt. Maar wat gebeurt er met dat geld als u iets overkomt? Met een beleggingsverzekering kiest u al meteen zelf uw begunstigde. Zo weet u zeker wie het kapitaal ontvangt. In geval van...

9 Beleggingsverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23) Beleggingsverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds, wat zijn dat? Het leven zit vol verrassingen. Aangename en minder aangename. Dat is de reden waarom we geld opzij zetten. Om niet naast een buitenkans te grijpen. Of om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen. En dan bent u blij dat u hebt gekozen voor een goed rendement, met bijvoorbeeld een beleggingsverzekering. Er bestaan heel wat formules, met verschillende looptijden en voor elk profiel. Ze hebben allemaal een strikt risicobeheer gemeen. En als objectief maximale prestaties. Beleggingsspecialisten zorgen voor uw geld zodat u kunt genieten van de beste beursprestaties. En zelfs als u de beurs niet op de voet volgt, staat u nooit voor onaangename verrassingen. In de praktijk: Type van risico van de debiteur Rentevoetrisico Koersschommelingsrisico Non-performantierisico risicogehalte Verwaarloosbaar of mogelijk of mogelijk of mogelijk of mogelijk Post Optima INVEST * Een levensverzekeringsproduct van AG Insurance. Heel wat beleggingsmogelijkheden dankzij regelmatige uitgiften met uiteenlopende formules. verrassing: de looptijd ligt vast. Specialisten verzorgen het optimaal beheer van uw investeringen: innoverende en gevarieerde beleggingsformules. U investeert op een heel eenvoudige manier. Uw kapitaal ** is beschermd op einddatum. Ideaal om uw eerste stappen op de beurs te zetten of om te beleggen met het potentieel rendement van de beurs, zonder nadelen voor uw belegd kapitaal. Toegang tot effecten, indexen, fondsen waarvan de eenheidsprijs te hoog zou liggen. U duidt de begunstigde aan in geval van overlijden. U kunt inschrijven vanaf * Post Optima INVEST is een aan een beleggingsfonds gekoppelde individuele levensverzekering (tak 23) van AG Insurance NV. De Financiële infofiche met alle kenmerken ervan is beschikbaar in de postkantoren en op Bank van De Post NV (Anspachlaan 1/24, 1000 Brussel), erkend onder CBFA-nr A, treedt op als verzekeringstussenpersoon voor AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel). Dit product wordt u aangeboden via de distributiekanalen van bpost, NV van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel) erkend als verzekeringstussenpersoon onder CBFA-nr cA-cB. 9 ** Op de einddatum wordt de nettopremie (exclusief kosten en taksen) 100% beschermd. Deze bescherming wordt via een vastrentende belegging bij een financiële instelling gerealiseerd. Tijdens de looptijd kan een deel van de meerwaarde worden vastgeklikt. Deze meerwaarde is verworven op de einddatum en wordt via een financiële constructie gerealiseerd. AG Insurance is niet verantwoordelijk voor het eventuele falen van de ondernemingen waarbij ze zich indekt. De eventuele gevolgen van dergelijk falen zijn voor rekening van de verzekeringsnemer.

10 Simple, sûre et pour tous contact Eenvoudig, zeker en voor iedereen Meer info: In het postkantoor Op Op 022/ Inschrijven: In het postkantoor Op afspraak: u wordt ontvangen door een Adviseur in een Adviesruimte Bank van De Post N.V., Anspachlaan 1/24, 1000 Brussel, BTW BE RPR Bruxelles, BIC BPOTBEB1, IBAN BE bpost is agent in bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersoon (CBFA ca-cb) voor Bank van De Post N.V. Alle voorwaarden betreffende de producten en diensten, alsook de tarieven, zijn ter beschikking in de postkantoren en op V.U.: Xavier Dumon - Anspachlaan 1/ Brussel. 03/2011

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Simulaties en aanvragen: nu online vanuit uw luie stoel. Klopt uw rekening nog? Een autokrediet dat op rolletjes loopt. Simple, sûre et pour tous

Simulaties en aanvragen: nu online vanuit uw luie stoel. Klopt uw rekening nog? Een autokrediet dat op rolletjes loopt. Simple, sûre et pour tous De primeurs en info van Bank van De Post nr.16 - Januari 2012 Simulaties en aanvragen: nu online vanuit uw luie stoel Klopt uw rekening nog? Een autokrediet dat op rolletjes loopt Simple, sûre et pour

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn DOSSIER Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn 1 Pluk de vruchten van uw geld Geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel!. En zelfs al hebben veel zekerheden door de crisis een stevige deuk

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie