FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES - INITIËLE BUDGETTEN 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES - INITIËLE BUDGETTEN 2017"

Transcriptie

1 FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES - INITIËLE BUDGETTEN 2017 OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING Provincie aantal waarde van 1 opcentiemen Opbrengst op basis budget Antwerpen ,04 euro ,00 euro Limburg ,78 euro ,00 euro Oost-Vlaanderen ,83 euro ,00 euro Vlaams-Brabant ,00 euro ,00 euro West-Vlaanderen ,75 euro ,74 euro Totaal ,74 euro ALGEMENE PROVINCIEBELASTING PROVINCIE ANTWERPEN Gezinnen 37,00 euro per gezin bestaande uit één of meer personen. Gerechtigden op een leefloon of verhoogde tegemoetkomingen van het ziekenfonds kunnen een vrijstelling aanvragen. Bedrijven en vrije beroepen 94,00 euro per vestiging met een oppervlakte tot m 2 ; 400,00 euro per vestiging met een oppervlakte van meer dan m 2 tot m 2; 999,00 euro per vestiging met een oppervlakte van meer dan m 2 tot m 2; 2.995,00 euro per vestiging met een oppervlakte van meer dan m 2 tot m 2; 9.983,00 euro per vestiging met een oppervlakte van meer dan m 2 tot m 2; ,00 euro per vestiging met een oppervlakte van meer dan m 2 tot m 2. Fiscaliteit van de Vlaamse provincies, Initiële budgetten2016, RVL, 1 / 9

2 Vestigingen met een oppervlakte van meer dan 20 ha worden belast op basis van ,00 euro voor de eerste 20 ha, verhoogd met 9,00 euro per are of gedeelte van een are voor de schijf van de oppervlakte boven de 20 ha. Voor de land- bos- en tuinbouwondernemingen gelden volgende heffingen: Basisheffing : 170,00 euro vermeerderd met : 9,00 euro per ha of gedeelte ervan boven 20 ha voor bos- en landbouwondernemingen; 33,00 euro per ha of gedeelte ervan boven 5 ha voor tuinbouwondernemingen met openluchtteelt; 4,50 euro per are of gedeelte ervan boven 50 are voor tuinbouwondernemingen met teelten onder glas. Onder glas betekent een stevige en duurzame constructie. Voor openlucht recreatieve bedrijven gelden volgende heffingen: 403,00 euro per vestiging met een oppervlakte tot 5 ha 1.007,00 euro per vestiging met een oppervlakte van meer dan 5 ha tot 10 ha 2.578,00 euro per vestiging met een oppervlakte van meer dan 10 ha tot 20 ha Vestigingen met een oppervlakte van meer dan 20 ha worden belast op basis van euro voor de eerste 20 ha, verhoogd met 41,00 euro per 1 ha of gedeelte van 1 ha voor een schijf van de oppervlakte boven de 20 ha. Gepensioneerde zelfstandigen, bosbouwers, landbouwers en tuinders met beperkte bedrijfsactiviteit betalen een forfaitair bedrag van 29,00 euro wanneer hun inkomen lager ligt dan het wettelijk toegelaten inkomen. Deze regeling geldt niet voor de gepensioneerde bosbouwers, landbouwers en tuinders die minder dan 1 ha bewerken. Zij betalen 13,00 euro. PROVINCIE LIMBURG Gezinnen De belasting is verschuldigd per gezin (hetzij een persoon, hetzij twee of meer personen) en wordt vastgesteld als volgt: Fiscaliteit van de Vlaamse provincies, Initiële budgetten2017, RVL, 2 / 9

3 woongelegenheid met een belastbare oppervlakte (bebouwde en onbebouwd): tot m² : 35,00 euro tussen m² en m²: 50,00 euro meer dan m²: 80,00 euro Gerechtigden op een leefloon of Verhoogde Tegemoetkoming: 17,50 euro. Bedrijven a) andere dan land- en tuinbouwbedrijven: tot 1 ha: 0,02 euro/m 2 bebouwde grond en 0,01 euro/m 2 onbebouwde grond met een min. van 62,00 euro; meer dan 1 ha: 0,20 euro/m 2 bebouwde grond en 0,07 euro/m 2 onbebouwde grond. b) land- en tuinbouwbedrijven: landbouwbedrijven: - tot 20 ha: 62,00 euro forfaitair; - meer dan 20 ha: 62,00 euro vermeerderd met 5,00 euro per bijkomende ha of gedeelte van ha. tuinbouwbedrijven: - uitsluitend in open lucht : o tot 2 ha: 62,00 euro forfaitair; o meer dan 2 ha: 62,00 euro vermeerderd met 19,00 euro per bijkomende ha of gedeelte van ha. -uitsluitend onder glas: o tot m2: 62,00 euro forfaitair; o meer dan m2: 62,00 euro vermeerderd met 0,02 euro per bijkomende m2 of gedeelte van m2. - gemengde tuinbouwbedrijven : o tot 2 ha in open lucht en 3.000m² onder glas: 62,00 euro forfaitair; o meer dan 2 ha in open lucht en/of 3.000m² onder glas: 62,00 euro vermeerderd met 19,00 euro per bijkomende ha of gedeelte ervan in openlucht en met 0,02 euro per bijkomende m² of gedeelte ervan onder glas Fiscaliteit van de Vlaamse provincies, Initiële budgetten2017, RVL, 3 / 9

4 gemengde bedrijven: landbouw en tuinbouw: forfaitair 62,00 euro, vermeerderd met: - Voor het gedeelte landbouw: 5,00 euro per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 20 ha - Voor het gedeelte tuinbouw: o uitsluitend in open lucht : meer dan 2 ha: vermeerdering van 19,00 euro per bijkomende ha of gedeelte van ha. o uitsluitend onder glas: meer dan m 2 : vermeerdering van 0,02 euro per bijkomende m 2 of gedeelte van m 2. o gemengde exploitatie (zowel in open lucht als onder glas): gedeelte in open lucht: meer dan 2 ha: vermeerdering van 19,00 euro per bijkomende ha of gedeelte van ha gedeelte onder glas: meer dan 3.000m²: vermeerdering van 0,02 euro per bijkomende m² of gedeelte van m² onder glas PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gezinnen De belasting wordt per woning als volgt vastgesteld: een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte tot m² : 33,60 euro; van meer dan m² tot m²: 67,60 euro van meer dan m² tot m²: 101,10 euro van meer dan m² tot m²: 134,70 euro van meer dan m² tot m²: 168,20 euro van meer dan m² tot m²: 235,70 euro van meer dan m² tot m²: 303,00 euro van meer dan m²: 404,10 euro, vermeerderd met 33,60 euro per schijf van m² boven de m². De belasting bedraagt maximaal 1.342,40 euro. Bepaalde categorieën van gezinnen (genieters van de voorkeurtarieven inzake geneeskundige verzorging en genieters van het recht op maatschappelijke integratie) kunnen vrijstelling van belastingen bekomen. Fiscaliteit van de Vlaamse provincies, Initiële budgetten2017, RVL, 4 / 9

5 Bedrijven De belasting is per vestiging als volgt vastgesteld: voor alle belastingplichtigen, uitgezonderd agrarische bedrijven, met een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte: tot 0,5 ha: 0,033 euro/m 2 gebouwde opp. en 0,017 euro/m 2 ongebouwde opp. met een minimum van 127,40 euro; van meer dan 0,5 ha tot 1 ha: 0,135 euro/m² gebouwde opp. en 0,067 euro/m² ongebouwde opp.; van meer dan 1 ha tot 10 ha: 0,267 euro/m 2 gebouwde opp. en 0,135 euro/m 2 ongebouwde opp.; van meer dan 10 ha: 0,402 euro/m 2 gebouwde opp. en 0,202 euro/m 2 ongebouwde opp. Voor openluchtrecreatieve bedrijven wordt - naast de gewone taxatie voor de gebouwde oppervlakte - de ongebouwde oppervlakte belast tegen 0,017 euro/m², met een minimum van 127,40 euro. Voor agrarische bedrijven: forfaitair: 127,40 euro tot 20 ha landbouwoppervlakte en 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en m² tuinbouwoppervlakte in serres; meer dan deze oppervlakten: 127,40 euro, vermeerderd met: o 10,05 euro per bijkomende ha of gedeelte ervan boven de 20 ha landbouwgrond; o 30,11 euro per bijkomende ha of gedeelte ervan boven de 5 ha tuinbouwoppervlakte in openlucht; o 0,061 euro per bijkomende m² of gedeelte ervan boven de 3.000m² tuinbouwoppervlakte in serres. De maximumbelasting voor bedrijven is ,70 euro. Voor de belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar een rust -en/of overlevingspensioen ontvangen, wordt de belasting per vestiging vastgesteld op 33,60 euro. Fiscaliteit van de Vlaamse provincies, Initiële budgetten2017, RVL, 5 / 9

6 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Algemene Provinciebelasting 22,00 euro voor alleenstaanden; 39,00 euro voor de gezinnen vanaf twee personen; vrijstelling voor leefloners; voor omnio s verminderd tarief van 17,00 euro voor alleenstaanden en 31,00 euro voor gezinnen vanaf 2 personen. Provinciebelasting op bedrijven Ten laste van de natuurlijke personen en de rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de provincie een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen of een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren, of andere economische activiteiten uitoefenen wordt een belasting geheven, berekend op basis van de belastbare oppervlakte. De basisbelasting is 103,00 euro tot m 2 en verder gecumuleerd + 0,17 euro/m² tussen de m² en de m² en + 0,15 euro/m² voor oppervlakte tussen m² en m²; boven de m² vrijgesteld. Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden : - voor alle bedrijven: de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende gronden; - bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven: de oppervlakte van het woonhuis, de onbebouwde hofplaats, weilanden en cultuurgronden. Belasting op tweede verblijven Tarief 118,00 euro forfaitair per tweede verblijf. JACHTVERLOVEN De provincies LIMBURG en WEST-VLAANDEREN heffen een belasting van 10 % van de desbetreffende Gewestbelasting voor jachtverloven en -vergunningen. In de provincie VLAAMS-BRABANT gelden volgende tarieven: Fiscaliteit van de Vlaamse provincies, Initiële budgetten2017, RVL, 6 / 9

7 23,00 euro voor een jachtverlof, geldig alle dagen van het jachtseizoen; 16,00 euro voor een jachtverlof, geldig elke zondag van het jachtseizoen; 6,00 euro voor een jachtvergunning, die 5 achtereenvolgende dagen geldig is in het jachtseizoen. AANPLAKBORDEN PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Onder aanplakborden wordt verstaan: elke constructie in onverschillig welk materiaal geplaatst langs de openbare weg of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel, met inbegrip van de muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen. Het bedrag van deze belasting is voor elk bord afzonderlijk vastgesteld op 12,50 euro per m². Elk deel van een m² wordt beschouwd als een volledige m². BELASTING OP DE VERGUNNINGSPLICHTIGE BEDRIJVEN PROVINCIE VLAAMS-BRABANT De belasting is verschuldigd voor elke exploitatie van klasse I of klasse II vermeld in het algemeen reglement op de arbeidsbescherming en voor elke exploitatie van klasse I of klasse II waarvan de oprichting of de verandering (wijziging, uitbreiding, toevoeging) het voorwerp moet uitmaken van een vergunning in toepassing van het decreet betreffende de milieuvergunning en zijn uitvoeringsbesluiten (Vlarem). De belasting wordt als volgt vastgesteld: - 250,00 euro per exploitatie van klasse II; - 500,00 euro per exploitatie van klasse I; Fiscaliteit van de Vlaamse provincies, Initiële budgetten2017, RVL, 7 / 9

8 ,00 euro per exploitatie van klasse I waarvoor een milieueffectenrapport en/of een veiligheidsrapport vereist is. Voor bedrijven uit de land- en tuinbouwsector zijn de bedragen: - 125,00 euro per exploitatie van klasse II; - 250,00 euro per exploitatie van klasse I; ,00 euro per exploitatie van klasse I waarvoor een milieueffectenrapport en/of een veiligheidsrapport vereist is. Fiscaliteit van de Vlaamse provincies, Initiële budgetten2017, RVL, 8 / 9

9 Overzicht van de provinciale fiscaliteit 2016 Vlaanderen Brabant Belasting Antwerpen Limburg Oost- Vlaams- West- Vlaanderen Opcentiemen O.V , , , , ,74,- Algemene provinciebelasting , , , ,- Jachtverloven , , ,- Banken Vergunningsplichtige inrichtingen ,- Aanplakborden ,- 2 de verblijven ,- Totaal , , , , ,74 Fiscaliteit van de Vlaamse provincies, Initiële budgetten2017, RVL, 9 / 9

FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES INITIËLE BUDGETTEN 2014

FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES INITIËLE BUDGETTEN 2014 Definitieve versie FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES INITIËLE BUDGETTEN 2014 OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING Provincie aantal waarde van 1 opcentiemen opbrengst Antwerpen 290 470.803,00 euro

Nadere informatie

Belasting woon- en bedrijfsruimten 2013-2018 Artikel 1: Voor de periode met ingang van 01/01/2013 en eindigend op 31/12/2018 wordt ten behoeve van de

Belasting woon- en bedrijfsruimten 2013-2018 Artikel 1: Voor de periode met ingang van 01/01/2013 en eindigend op 31/12/2018 wordt ten behoeve van de Belasting woon- en bedrijfsruimten 2013-2018 Artikel 1: Voor de periode met ingang van 01/01/2013 en eindigend op 31/12/2018 wordt ten behoeve van de gemeente, een belasting geheven op de woon- en bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Belastingverordeningen 2014

Belastingverordeningen 2014 Belastingverordeningen 2014 1. De algemene provinciebelasting... p. 2 2. De provinciebelasting op de bedrijven... p. 4 3. De provincieopcentiemen op de onroerende voorheffing... p. 10 De algemene provinciebelasting

Nadere informatie

Belastingreglement op de bedrijfsvestigingen

Belastingreglement op de bedrijfsvestigingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad op 23 november 2015 (treedt

Nadere informatie

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een jaarlijkse algemene

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 2 20 februari 2009 15de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 6 Nr. 7 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Belastingverordeningen 2012

Belastingverordeningen 2012 Belastingverordeningen 2012 1. De algemene provinciebelasting... p. 2 2. De provincieopcentiemen op de onroerende voorheffing... p. 12 De Provincieraad van Antwerpen, Overwegende dat op 31 december 2011

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

Artikel 1 Voor de aanslagjaren 2009 t.e.m. 2013 wordt ten behoeve van de gemeente Zelzate een belasting op bedrijfsvestigingen geheven.

Artikel 1 Voor de aanslagjaren 2009 t.e.m. 2013 wordt ten behoeve van de gemeente Zelzate een belasting op bedrijfsvestigingen geheven. ----------------------------------------------------------------------------- BELASTING OP DE BEDRIJVEN ----------------------------------------------------------------------------- GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Provinciebelastingen 2016

Provinciebelastingen 2016 Provinciebelastingen 2016 1. Belastingverordeningen 1.1. Algemene provinciebelasting 1.2. Provinciebelasting op de bedrijven 1.3. Provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. FAQ: vaak gestelde

Nadere informatie

PROVINCIEBELASTINGEN 2017

PROVINCIEBELASTINGEN 2017 Departement financiën Dienst fiscaliteit PROVINCIEBELASTINGEN 2017 Algemene provinciebelasting Provinciebelasting op de bedrijven Provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing De deputatie van de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 5 december 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/5 Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement

Nadere informatie

Provinciebelastingen 2016

Provinciebelastingen 2016 Provinciebelastingen 2016 1. Belastingverordeningen 1.1. Algemene provinciebelasting 1.2. Provinciebelasting op de bedrijven 1.3. Provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. FAQ: vaak gestelde

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 6 - maandag 21 december 2015 33. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 16 november 2015, met voortzettingen op 24, 25 en 26/11

Nadere informatie

Belastingreglement van 1 juli 2014 ter inning van de Algemene Gemeentelijke Belasting

Belastingreglement van 1 juli 2014 ter inning van de Algemene Gemeentelijke Belasting Belastingreglement van 1 juli 2014 ter inning van de Algemene Gemeentelijke Belasting Periode Artikel 1 Er wordt voor een periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 een Algemene

Nadere informatie

Algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2014-2019

Algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2014-2019 Algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2014-2019 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 Artikel 1 - Teneinde te voorzien in de verplichte en de facultatieve uitgaven

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013

GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013 PROVINCIE WEST VLAANDEREN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Dirk Cardoen: Burgemeester; Dirk Sioen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 11.05.2015

GEMEENTERAAD 11.05.2015 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK GEMEENTERAAD 11.05.2015 Belasting op de bedrijven Gelet op het belastingreglement op de bedrijven, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013; Gelet

Nadere informatie

Registreren tot 30 april

Registreren tot 30 april Sinds 1 januari 2015 is het systeem van de geregistreerde kassa in de horeca eindelijk in werking getreden. Ondertussen heeft de fiscus nog wat aan de details gemorreld. Tijd dus om nog eens een stand

Nadere informatie

Belasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente Aanslagjaar 2017

Belasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente Aanslagjaar 2017 Reglement Belasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente Aanslagjaar 2017 Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN BELASTINGREGLEMENT OP DE HORECA DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN ARTIKEL 1.1: BELASTBAAR VOORWERP OF BELASTBAAR FEIT Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het

Nadere informatie

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Er wordt voor het dienstjaar 2009 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

Om hun beleid te kunnen voeren dienen de provincies over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken.

Om hun beleid te kunnen voeren dienen de provincies over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken. FINANCIELE MIDDELEN VOOR DE PROVINCIALE BELEIDSVOERING Om hun beleid te kunnen voeren dienen de provincies over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken. De middelen waarover zij beschikken zijn:

Nadere informatie

Algemene Belasting op Bedrijfsvestigingen

Algemene Belasting op Bedrijfsvestigingen BELASTINGREGLEMENT Algemene Belasting op Bedrijfsvestigingen Artikel 1 Artikel 2 Teneinde te voorzien in de verplichte en facultatieve uitgaven van de gemeente wordt voor een termijn beginnende op 1 januari

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Provincie Antwerpen Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2013 Aanwezig : Verontschuldigd : Sofie Van Luyck - voorzitter Kristof Sels

Nadere informatie

ALGEMENE GEMEENTELIJKE BEDRIJFSBELASTING

ALGEMENE GEMEENTELIJKE BEDRIJFSBELASTING ALGEMENE GEMEENTELIJKE BEDRIJFSBELASTING Artikel 1 Heffingstermijn Voor een termijn van zes jaar, die aanvangt op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019, wordt ten behoeve van de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Chrysantentelers van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg

Chrysantentelers van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg Chrysantentelers van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de chrysantentelers van Oost- Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg p.v. Aanslagjaar

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT SINT-LAMBRECHTS-HERK DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT SINT-LAMBRECHTS-HERK DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN SINT-LAMBRECHTS-HERK... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT SINT-LAMBRECHTS-HERK Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid.

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013

Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 Gemeente Grimbergen Provincie Vlaams-Brabant NIS-nr.: 23025 Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 (42e zaak) Gemeentelijk belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

2.1.2.: bij aankoop van reeds geoogste wortels: 2.2.: voor de witlooftelers : bij aankoop van wortels op struik en van reeds geoogste wortels:

2.1.2.: bij aankoop van reeds geoogste wortels: 2.2.: voor de witlooftelers : bij aankoop van wortels op struik en van reeds geoogste wortels: Witloofteler van West-en Oost-Vlaanderen en Limburg Forfaitaire aanslaggrondslagen vastgesteld voor de witlooftelers van de provincie West- Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg Aanslagjaar 2007 (inkomsten

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE - GOEDKEURING PROVINCIE OOST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO GEMEENTE MALDEGEM GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE

Nadere informatie

Antwerpse taxshift: eerlijker en groener

Antwerpse taxshift: eerlijker en groener Antwerpse taxshift: eerlijker en groener Begrotingsbesprekingen stad Antwerpen Zowel over uitgaven als over inkomsten zegt Groen dat het anders en beter kan. Uitgaven Zie daarvoor onze alternatieve meerjarenbegroting

Nadere informatie

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel.

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel. ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 jaarlijks een

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2015

Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2015 Gemeente Grimbergen Provincie Vlaams-Brabant NIS-nr.: 23025 Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2015 (34e zaak) Gemeentelijk belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige

Nadere informatie

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK GEMEENTERAAD 16.12.2013 Gemeentelijke leegstandsheffing. Gelet op het reglement gemeentelijke leegstandsheffing, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013;

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT BRANDWEER EN DIENST 100

HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT BRANDWEER EN DIENST 100 STADSBESTUUR BLANKENBERGE (Gemeenteraad: 17 december 2013) Vanaf 1 januari 2014 wordt het hierna vermelde reglement vastgesteld: HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1.1. Organiserend bestuur

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 30 DECEMBER 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentebestuur. Budget 2009...3

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2017

Besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2017 Besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2017 (12e zaak) Gemeentelijk belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard. Aanslagjaren 2017-2019 Artikel 1

Nadere informatie

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing Onroerende voorheffing Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op vaste en

Nadere informatie

Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de plantentelers van Vlaanderen Aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006)

Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de plantentelers van Vlaanderen Aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) Plantentelers van Vlaanderen Forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld voor de plantentelers van Vlaanderen Aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) I. SEMI-BRUTOWINST Verwarmd glas : 34,02 EUR / m² Koud

Nadere informatie

Bedrijfsbelasting. Aanslagjaren 2014 en 2015

Bedrijfsbelasting. Aanslagjaren 2014 en 2015 1 Aanslagjaren 2014 en 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15 en 253 1, 3 in het bijzonder; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT MAASEIK DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT MAASEIK DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN MAASEIK... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT MAASEIK Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Maaseik DOSSIER Inhoud 1.

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017 in het centrum van Enschede

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017 in het centrum van Enschede GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enschede. Nr. 178601 30 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017 in het centrum van Enschede De raad van de gemeente

Nadere informatie

Van stal tot akker: de link tussen intensieve veehouderij en akkerbouw

Van stal tot akker: de link tussen intensieve veehouderij en akkerbouw Van stal tot akker: de link tussen intensieve veehouderij en akkerbouw Vakgroep landbouweconomie, Universiteit Gent Overzicht presentatie Belang van sector Situatie Evolutie Uitdagingen Belang agrovoedingscomplex

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; J. Rommel-Opstaele, burgemeester; L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen;

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 48 Datum: nr. 9

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 48 Datum: nr. 9 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 48 Datum: 26-11-2015 nr. 9 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 29 oktober 2015 heeft

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017.

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tiel. Nr. 184487 27 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017 Nummer: 6 Wettelijke grondslag: artikel 227 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

Een nieuwe waterfactuur

Een nieuwe waterfactuur Een nieuwe waterfactuur Een nieuwe waterfactuur 1. Nieuwe tariefstructuur 2. Tariefregulering 1. Nieuwe tariefstructuur Integrale waterfactuur sinds 2005 Alle waterkosten op één factuur: Productie en levering

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT DILSEN-STOKKEM DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT DILSEN-STOKKEM DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN DILSEN-STOKKEM... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT DILSEN-STOKKEM Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Dilsen-Stokkem

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT OPGLABBEEK DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT OPGLABBEEK DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN OPGLABBEEK... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT OPGLABBEEK Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Opglabbeek DOSSIER Inhoud

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Aanvullende belasting op de personenbelasting 6,5 % op het berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is

Aanvullende belasting op de personenbelasting 6,5 % op het berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is Onderscheid belastingen en retributies Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Datum: 30 december 2013 Aanwezig: Agenda: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem,

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

Forfaitaire taxatiegrondslagen voor de kleinfruittelers van Limburg aanslagjaar 2007 - inkomsten 2006

Forfaitaire taxatiegrondslagen voor de kleinfruittelers van Limburg aanslagjaar 2007 - inkomsten 2006 Aardbeienteler van Limburg Forfaitaire taxatiegrondslagen voor de kleinfruittelers van Limburg aanslagjaar 2007 - inkomsten 2006 Overeenkomst op 28 maart 2007 afgesloten met de afgevaardigden van de Belgische

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst _GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst _GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst 17 2016_GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing Samenstelling: Aanwezig: de heer Alain Wyffels;

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 april 2009 Provincie LIMBURG Stad 3840 BORGLOON Aanwezig: Awouters Eric - burgemeester-voorzitter Colla Christian, Roelands Willy, Missotten

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststelling gemeenteraad:

Nadere informatie

Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen. Naam: Steven Betz Functie:Adviseur milieu & ruimtelijke ordening Datum: 22 april 2016

Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen. Naam: Steven Betz Functie:Adviseur milieu & ruimtelijke ordening Datum: 22 april 2016 Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen Naam: Steven Betz Functie:Adviseur milieu & ruimtelijke ordening Datum: 22 april 2016 Juridische kader BELGIË 8 augustus 1980 : Bijzondere wet tot hervorming van de

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT LOMMEL DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT LOMMEL DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN LOMMEL... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT LOMMEL Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Lommel DOSSIER Inhoud 1. Hoe

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen. Vrijheid 29 B-2370 Arendonk

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen.  Vrijheid 29 B-2370 Arendonk Stedenbouwkundige verordening inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen Versie: 0.4 Datum: 18 juni 2015 www.arendonk.be Vrijheid 29 B-2370 Arendonk COLOFON Contact: Gemeentebestuur van Arendonk

Nadere informatie

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 Zitting van 15 oktober 2015. Gepubliceerd op 20 oktober 2015. Titel I - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting -- Deel 1

Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op vaste en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op artikel 227 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT MAASMECHELEN DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT MAASMECHELEN DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN MAASMECHELEN... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT MAASMECHELEN Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Maasmechelen DOSSIER

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU Onderwerp 2 A-1 : Wijziging van het belastingreglement op het onderzoek in het kader van vergunningen en attesten op het vlak van stedenbouw en milieu De Raad, Overwegende dat het belastingreglement op

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 1 van 12 februari 2008 1. Heffing voor het aanslagjaar 2008 van een Provinciebelasting op Tweede Verblijven 2. Bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

De raad. Gelet op het gemeentedecreet;

De raad. Gelet op het gemeentedecreet; GR20131219 punt 25: gemeentebelastingen - contante belasting op de toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame - opheffing - contante belasting op het innemen van de openbare weg

Nadere informatie

Landbouwer. Premie. Subsidie. Aangifte. Belastingstelsel.

Landbouwer. Premie. Subsidie. Aangifte. Belastingstelsel. CIRCULAIRE AOIF Nr. 14/2010 AVDK Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit Centrale diensten Diensten I en II Ci.P11.Cult./602.965 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN gh BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Schooljaar 2006-2007 GEWOON LAGER Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie