PROJECTPLAN KWETSBARE OUDEREN, SAMEN REDZAAM KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Januari 2013 Versie 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTPLAN KWETSBARE OUDEREN, SAMEN REDZAAM KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Januari 2013 Versie 2.1"

Transcriptie

1 PROJECTPLAN KWETSBARE OUDEREN, SAMEN REDZAAM KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Januari 2013 Versie 2.1

2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding Doelstelling Doelgroepen Aanpak Partners in de samenwerking Interne en externe communicatie Monitor doelen Financiering... 9 Projectplan Kwetsbare Ouderen Samen Redzaam (versie 2.1) 2

3 1. Aanleiding Zorggroep Krimpen 1 heeft in 2012 de samenwerkingsmodule Kwetsbare Ouderen opgesteld om de zorg voor kwetsbare ouderen in Krimpen aan den IJssel te verbeteren. Het belangrijkste doel van deze module is gestructureerde multidisciplinaire samenwerking dichtbij de inwoners vormgeven en continueren, waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Sinds 2002 zetten gemeente, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in Krimpen aan den IJssel zich in voor het samenwerkingsprogramma Woonservice. Door middel van voldoende toegankelijke en veilige woningen, voorzieningen die zelfstandig wonen ondersteunen en gemeenschapsvorming die bevorderend zijn voor onderlinge zorgzaamheid en samen redzaamheid, zet Woonservice zich in om mensen lang zelfstandig en zelfredzaam te laten leven. Deze ambities raken elkaar. Partners in Zorggroep Krimpen en Woonservice hebben de handen ineen geslagen. De urgentie voor samenwerking rondom kwetsbare ouderen wordt gevoeld, omdat steeds meer ouderen zelfstandig thuis (moeten) blijven wonen. Anderzijds groeit de groep ouderen die nog vitaal en zelfredzaam is én die anderen kan ondersteunen bij lang(er) zelfredzaam blijven. In het projectplan Kwetsbare ouderen, Samen redzaam zijn de doelstellingen van Zorggroep Krimpen en Woonservice samengevoegd. De kernwoorden van deze multidisciplinaire pilot zijn: participatie, mantelzorg, eigen regie, ontmoeting, effectiviteit, educatie zelfzorg, kwaliteit van leven, eerste lijn en samenwerking. 2. Doelstelling De doelstelling van het project Kwetsbare ouderen, Samen redzaam is om ouderen langer zelfstandig en zelfredzaam te laten wonen, waarbij het behoud van kwaliteit van leven centraal staat. Hierbij is balans tussen doelmatige zorg en effectieve zorg essentieel. Doelmatige zorg (proces) Effectieve zorg (uitkomst) geen dubbele zorg optimaal gebruik van tijd, inspanning, financiële middelen, communicatie etc. Doelstelling Ouderen in Krimpen aan den IJssel langer zelfstandig en zelfredzaam laten wonen met behoud van kwaliteit van leven continu gericht op eindresultaat van de collectieve doelstelling Figuur 1. Doelstelling De doelstelling wordt bereikt door het realiseren van: - Een sluitende en integrale aanpak van informele en formele steun rondom (kwetsbare) ouderen - Proactieve multidisciplinaire samenwerking tussen zorg en welzijn - Een zichtbaar aanbod van activerende begeleiding - Een minder versnipperd en toegankelijk aanbod van zorg en welzijn, met keuzevrijheid voor bewoners - Eenduidige regie voor de (kwetsbare) ouderen 1 Zorggroep Krimpen is een coöperatie van eerstelijns zorgaanbieders met als doel om een multidisciplinaire zorgaanbod voor (chronische) patiëntengroepen aan te bieden. Projectplan Kwetsbare Ouderen Samen Redzaam (versie 2.1) 3

4 3. Doelgroepen Ouderen hebben een verhoogd risico op kwetsbaarheid als zij: - alleenstaand zijn - meerdere chronische ziekten hebben - te maken hebben met ondervoeding, polyfarmacy of deelnemen aan het project valpreventie - laag inkomen en/of lage opleiding hebben, vaker bij allochtone ouderen - weinig/niets (meer) doen (voor een ander), geen werk of zinvolle dagbesteding hebben - geen relaties van kwaliteit (meer) hebben, geen zin (meer) ervaren in het leven - overbelaste mantelzorgers in hun omgeving hebben Binnen de algemene doelstelling van het project wordt een onderscheid gemaakt in drie doelgroepen. Kwetsbare ouderen (20%) Ouderen met risico op kwetsbaarheid (15%) Doelgroep 1 Doelgroep 2 Zelfredzame ouderen (65%) Doelgroep 3 Figuur 2. Doelgroepen Iedere doelgroep vraagt om een eigen aanpak voor de signalering en het bijpassende zorgaanbod. Het voornaamste doel van de samenwerking is te zorgen dat de ouderen in Krimpen aan den IJssel zo lang mogelijk zelfredzaam (kunnen) blijven (doelgroep 3). Bij de ouderen met een risico op kwetsbaarheid (doelgroep 2) is het van belang om te voorkomen dat het dubbeltje omvalt. Voor de kwetsbare ouderen (doelgroep 1) is het doel om het zorgaanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat de kwaliteit van leven gewaarborgd wordt. Doelgroep Signalering Algemene aanpak 1. Kwetsbare ouderen Door de huisarts en/of wijkverpleging; aan de hand van GFI-vragenlijst Kwetsbare ouderen en ouderen die (complexe) zorg nodig hebben: integraal zorg- en welzijnsplan. 2. Ouderen met risico op kwetsbaarheid Door de seniorenadviseur en/of wijkverpleging; aan de hand van signalering in thuissituatie Bevorderen gezonde leefstijl, ontmoeting, zinvolle dagbesteding. 3. Zelfredzame ouderen Door het welzijnswerk en/of mantelzorgers, die de signalering doorgeven aan de seniorenadviseur en/of wijkverpleging In stand houden van zelfmanagement via voorlichting, participatie, ontmoeting. Tabel 1. Doelgroep, signalering en algemene aanpak De signalering en algemene aanpak voor de drie doelgroepen wordt gedurende het project nader uitgewerkt. Projectplan Kwetsbare Ouderen Samen Redzaam (versie 2.1) 4

5 4. Aanpak Iedere doelgroep vraagt om een eigen aanpak. Maar binnen dat kader zijn alle interventies zowel individueel als collectief en gericht op zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam. Over het algemeen geldt dat een aantal interventies wenselijk is om de kwetsbaarheidsfactoren te beperken, zodat ouderen zo lang mogelijk in de categorie zelfredzame ouderen vallen. Deze interventies zijn: 1. Bevorderen dat ouderen contacten hebben van kwaliteit, waarmee zij hun leven kunnen delen. 2. Bevorderen dat ouderen een gezonde leefstijl aannemen, meer bewegen en vaardigheden ontwikkelen om te leren omgaan met hun ziekte of beperking. 3. Bevorderen dat ouderen gebruik maken van de beschikbare voorzieningen en toegang hebben tot toegankelijke informatie. 4. Bevorderen dat ouderen werk verrichten (betaald, vrijwilligerswerk, zinvolle dagbesteding). 5. Bevorderen dat ouderen zin in het leven ervaren 6. Bevorderen dat minder ouderen in doelgroep 1 terecht komen, als gevolg van een effectieve aanpak voor doelgroep 2 en 3. Er is gekozen voor een trapsgewijze aanpak. Er wordt gestart met de optimalisatie van de samenwerking rondom zorg en welzijn voor de kwetsbare ouderen (doelgroep 1). Het voornaamste doel is om welzijn binnen het zorgaanbod voor deze doelgroep te integreren. Vervolgens wordt de vertaling gemaakt naar een betere samenwerking van zorg en welzijn rondom ouderen met een risico op kwetsbaarheid (doelgroep 2). Tot slot wordt gewerkt aan de optimale afstemming van het aanbod van zorg en welzijn voor de zelfredzame ouderen (doelgroep 3). Hieronder wordt de globale aanpak en planning weergegeven. Alle activiteiten dienen nog nader uitgewerkt te worden door de betrokken samenwerkingspartners. Activiteiten Doelgroep Deadline 1. Start uitrol projectplan Kwetsbare ouderen, Samen redzaam n.v.t. Januari 2013 Taken, verantwoordelijkheden, concrete doelstellingen formuleren, overlegmomenten 2. Werkzaamheden kernteam formaliseren Signalering doelgroep (incl. scholing huisartsen, POH en wijkverpleging m.b.t. Laego-kaart), zorg- en welzijnsplan, MDO verzorgingshuis, planning 3. Signaleren van kwetsbare ouderen (door kernteam) Uitrol van screeningslijst, start zorg- en welzijnsplan 4. Samenwerking met welzijn in kaart brengen Inventarisatie van huidig aanbod en sociale kaart 5. Samenwerking met het brede netwerk in kaart brengen Inventarisatie van huidig aanbod en mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaand zorgaanbod 6. Interventieonderzoek / monitoring Bestaande monitor selecteren om effecten te meten 7. Kick-off project voor partners van brede netwerk Presentatie voor samenwerkingspartners 8. Structureel MDO met samenwerkingspartners plannen Op basis van sociale kaart MDO s / overlegmomenten vastleggen 1 Februari Maart Maart Maart April 2013 n.v.t. April April 2013 Projectplan Kwetsbare Ouderen Samen Redzaam (versie 2.1) 5

6 Activiteiten Doelgroep Deadline 9. Communicatieplan voor zorg en welzijn maken (intern) Samenwerking tussen zorg (huisarts en wijkverpleegkundige) en welzijn vastleggen 1 Mei Communicatieplan voor zorg en welzijn implementeren Uitrol van communicatieplan, externe publicatie 11. Werkzaamheden kernteam evalueren Voortgang en activiteiten bespreken, aanpak mogelijk aanpassen 12. Samenwerking met welzijn evalueren Voortgang en activiteiten bespreken, aanpak mogelijk aanpassen 13. Deelprojectplan voor overige doelgroepen Signalering en aanpak voor ouderen met risico op kwetsbaarheid en zelfredzame ouderen 14. Samenwerking voor overige doelgroepen uitrollen Informatievoorziening voor het brede netwerk over zelfredzame ouderen 15. Werkwijze, communicatie en samenwerking evalueren Terugkoppeling van activiteiten afgelopen jaar 16. Vervolgplan voor continuïteit van zorg- en welzijnsaanbod Voortgang voor 2014 weergeven 1 Juni Augustus Augustus September Oktober November December 2013 Tabel 2. Planning (eerste opzet) 5. Partners in de samenwerking De samenwerking en verantwoordelijkheden van de samenwerkingspartners binnen het project Kwetsbare ouderen, Samen redzaam zijn afhankelijk van de doelgroep. Doelgroep 1: Kwetsbare ouderen Bij de signalering en behandeling van de kwetsbare ouderen is een belangrijke rol weggelegd voor het kernteam. Dit kernteam bestaat uit de huisarts en de wijkverpleegkundige. Het kernteam komt tweewekelijks bij elkaar om de voortgang te bespreken. De apotheker, specialist ouderengeneeskunde en de welzijnsconsulent worden via een gestructureerd MDO bij het kernteam betrokken. Naar verwachting vindt het MDO twee keer per jaar plaats. Indien gewenst roept het kernteam de ondersteuning van de overige samenwerkingspartners in. Projectplan Kwetsbare Ouderen Samen Redzaam (versie 2.1) 6

7 VERZORGINGS HUIS GERIATRIE (IJSSELLAND) APOTHEEK PARAMEDI- SCHE ZORG WELZIJN KERNTEAM: DOELGROEP 1 MAATSCHAP PELIJK WERK HUISARTS THUISZORG GGZ DOELGROEP 1: KWETSBARE OUDEREN Figuur 3. Samenwerkingspartners rondom kwetsbare ouderen doelgroep 1 Doelgroep 2: Ouderen met een risico op kwetsbaarheid Bij het signaleren van en het aanbieden van zorg en welzijn voor ouderen met een risico op kwetsbaarheid wordt een andere aanpak gevraagd. Het gaat bij deze doelgroep om tijdig opsporen van het risico op kwetsbaarheid en de daarop volgende acties. Hierbij is optimale samenwerking tussen welzijn, wijkverpleging en de huisarts gewenst. De seniorenadviseur of de wijkverpleegkundige is casemanager. Deze stelt samen met de oudere en diens mantelzorger(s) een zorg- en welzijnsplan op. Het kernteam bestaat uit de seniorenadviseur en de wijkverpleegkundige. Andere disciplines worden indien nodig betrokken. GERIATRIE (IJSSELLAND) APOTHEEK PARAMEDI- SCHE ZORG HUISARTS WELZIJN KERNTEAM: DOELGROEP 2 MAATSCHAP PELIJK WERK SENIOREN ADVISEUR THUISZORG GGZ DOELGROEP 2: OUDEREN MET RISICO OP KWETSBAARHEID Figuur 4. Samenwerkingspartners rondom ouderen met risico op kwetsbaarheid doelgroep 2 Doelgroep 3: Zelfredzame ouderen De zelfredzame ouderen vragen om een andere benadering. Voor zelfredzame ouderen is de toegang tot welzijn het belangrijkste. De oudere is zijn/haar eigen casemanager en maakt zijn/haar eigen plan. Daarom is de zelfredzame oudere zijn/haar eigen kernteam. Het is van belang dat de zelfredzame oudere op de hoogte is van het aanbod van zorg en welzijn in de gemeente. Projectplan Kwetsbare Ouderen Samen Redzaam (versie 2.1) 7

8 GERIATRIE (IJSSELLAND) APOTHEEK PARAMEDI- SCHE ZORG WELZIJN HUISARTS KERNTEAM: DOELGROEP 3 GGZ DOELGROEP 3: ZELFREDZAME OUDEREN MAATSCHAP PELIJK WERK THUISZORG Figuur 5. Samenwerkingspartners rondom zelfredzame ouderen doelgroep 3 In onderstaande tabel worden de taken en verantwoordelijkheden van de samenwerkingspartners nader toegelicht Samenwerkingspartners Taken en verantwoordelijkheden Huisarts - Hoofdbehandelaar van de patiënt - Kwetsbaarheid vroegtijdig signaleren - Zorg- en welzijnsplan opstellen Thuiszorg (wijkverpleegkundige) - Ogen en oren in de wijk - In thuissituatie kwetsbaarheid signaleren - In thuissituatie benodigde zorg leveren - Andere samenwerkingspartners inschakelen Welzijn (seniorenadviseur) - Periodiek huisbezoeken afleggen - In thuissituatie kwetsbaarheid signaleren - Participatie en zelfredzaamheid bevorderen Maatschappelijk werk - Ondersteuning bieden bij dagelijkse bezigheden - Participatie en zelfredzaamheid bevorderen Geriater - Consultfunctie / medisch specialist voor ouderen Specialist ouderengeneeskunde - Expertise binnen integraal zorgaanbod Apotheek - Leverancier van geneesmiddelen - Adviseur bij dagelijks gebruik van medicatie en hulpmiddelen Paramedische zorg - Begeleiden bij bewegen, dagelijkse ondersteuning, behoud van kwaliteit van leven en valpreventie GGZ - Ondersteuning bieden bij psychische zorgvraag Gemeente - Faciliterende rol bij zorg- en welzijnsaanbod Tabel 2. Samenwerkingspartners rondom ouderen Het brede netwerk Aanvullend op de samenwerkingspartners wordt voor alle doelgroepen gebruik gemaakt van het brede netwerk. Onder het brede netwerk verstaan we alle formele en informele dienstverleners, professionals en maatschappelijke organisaties die in de wijken actief zijn, zoals kerken, zelforganisaties, wijkorganisaties, Rode Kruis, zorgaanbieders, woningcorporaties, verenigingen, sportclubs, ondernemers. Het is tevens van belang om aan te sluiten bij het Lokaal Zorgnetwerk (LZN). Deze organisatie is onmisbaar in het totale palet aan voorzieningen binnen de gemeenschap. Het brede netwerk wordt ingezet voor vroegsignalering, maar ook voor het betrekken van ouderen bij hun activiteiten. Projectplan Kwetsbare Ouderen Samen Redzaam (versie 2.1) 8

9 6. Interne en externe communicatie Bij alle overlegvormen tussen samenwerkingspartners staat de (kwetsbare) oudere centraal. De invulling van deze overlegvormen wordt nader uitgewerkt in een communicatieplan. Door middel van dit communicatieplan worden alle zorg- en welzijnsprofessionals én de (kwetsbare) ouderen cq. hun mantelzorgers geïnformeerd bij wie zij terecht kunnen. De informatie wordt gepubliceerd via websites, verwijzers, persoonlijke benadering en mailings en persberichten (van en door de partners). Daarnaast is ook nadere oriëntatie nodig op raakvlakken en mogelijke overlap met andere overlegsituaties, zoals het Lokaal Zorg Netwerk (LZN) en Lokaal Team Huiselijk Geweld (LTHG). Hierin worden onder andere de zorgmijders en de terugkoppeling met het kernteam besproken. 7. Monitor doelen Er wordt, uit het bestaande aanbod van monitoringsinstrumenten, een monitor gekozen om te kunnen volgen of de doelstelling van het project, namelijk het streven naar de mogelijkheid om ouderen langer zelfstandig te laten wonen met behoud van kwaliteit van leven, daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Hierbij wordt gestreefd naar het terugdringen van inefficiënt zorggebruik. Het lijkt op voorhand niet haalbaar om met de monitoring aan te tonen dat het zorggebruik wordt teruggedrongen. Het voornaamste doel van de monitoring is het meten van de (klant)tevredenheid. 8. Financiering De financiering van het project Kwetsbare ouderen, Samen redzaam kent verschillende financieringsbronnen: - ZVW Huisartsenzorg Ouderenmodule (huisarts) o Financiering van de huisarts voor deelname aan het kernteam, signalering van kwetsbare ouderen en MDO s (ook binnen het verzorgingshuis). - AWBZ (wijkverpleging) o De wijkverpleging kan huisbezoeken brengen aan kwetsbare ouderen als dit binnen de indicatie past en zo nodig kan er, via AIV-gelden, een preventief huisbezoek gebracht worden. - Gemeente: (welzijn) o De gemeente / Wet maatschappelijk ondersteuning financiert het welzijnswerk voor de ouderen in de gemeente De overige samenwerkingspartners worden via eigen financieringsstromen gefinancierd. Hieronder wordt de begroting voor het eerste jaar weergegeven. Projectplan Kwetsbare Ouderen Samen Redzaam (versie 2.1) 9

10 Samenwerkingspartner Werkzaamheden Additionele werkzaamheden Kosten Dekking door Huisarts Behandeling MDO, signalering Zorgverzekeringswet (Zvw) Wijkverpleegkundige Verpleging MDO, begeleiding, Zorgkantoor (AWBZ) vroegsignalering, preventie, niet geïndiceerde zorg Ouderenadviseur Voorlichting MDO, vroegsignalering Gemeente (vanuit bestaand budget in subsidieovereenkomst Het Meldpunt) Specialist Behandeling Consultatie - AWBZ ouderengeneeskunde Welzijn collectief Activiteiten ontmoeting, begeleiding, educatie, preventie Open inloop Gemeente (vanuit bestaand budget in subsidieovereenkomst Het Meldpunt) Welzijnsactiviteiten Gemeente (vanuit bestaand budget in subsidieovereenkomst Het Meldpunt) Mantelzorgers Gemeente (vanuit bestaand budget in subsidieovereenkomst Het Meldpunt) Projectontwikkeling en Eerste ontwikkeling Zorggroep Krimpen (tot Q3 2012) projectleiding samenwerkingsproject Projectbegeleiding in Gemeente (Q4 2012) (voor Zorggroep Krimpen) Projectbegeleiding in Gemeente (voor Zorggroep Krimpen) Directe kosten monitoren Directe kosten communicatie Totaal Dit projectplan is samengesteld door: Zorggroep Krimpen Pieter van den Berg, huisarts Ingrid Kool, coördinator Vierstroom Rob Baljon, regiomanager Bianca van Gent, klantcoördinator De Zellingen Jolanda de Schepper, locatiemanager thuiszorg Stichting Meldpunt Leonie van der Hoek, beleidsmedewerker Monique Holleman, seniorenadviseur Gemeente Krimpen aan den IJssel Michel Noorlander, beleidsmedewerker Irma Bouwmans, beleidsmedewerker Projectplan Kwetsbare Ouderen Samen Redzaam (versie 2.1) 10

VERANTWOORDING 2013 * VOORUITBLIK 2014 'KWETSBARE OUDEREN, SAMEN REDZAAM'

VERANTWOORDING 2013 * VOORUITBLIK 2014 'KWETSBARE OUDEREN, SAMEN REDZAAM' VERANTWOORDING 203 * VOORUITBLIK 204 'KWETSBARE OUDEREN, SAMEN REDZAAM' Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Onderwerp: Datum: Van: ZK3000473 Samenleving M. Noorlander Projectsubsidie 'Kwetsbare Ouderen,

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Zeggenschap en keuzevrijheid in de zorg voor ouderen

Zeggenschap en keuzevrijheid in de zorg voor ouderen Zeggenschap en keuzevrijheid in de zorg voor ouderen CDA symposium Nunspeet, 27 september 2013 CDA symposium 27 september 2013 1 De huidige perceptie van ouderen: Er moet stevig worden bezuinigd. Recht

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Visie op de huisartsenzorg aan kwetsbare ouderen in Midden-Brabant

Visie op de huisartsenzorg aan kwetsbare ouderen in Midden-Brabant Visie op de huisartsenzorg aan kwetsbare ouderen in Midden-Brabant 1 Inleiding Kwetsbare ouderen De ouderdom komt vaak met vele gebreken. Een opeenstapeling van (kleine) gebreken of tekorten maakt kwetsbaar.

Nadere informatie

TinZ, Netwerk Dementie Friesland

TinZ, Netwerk Dementie Friesland TinZ, Netwerk Dementie Friesland Eileen van Ligten Vierde regiobijeenkomst 11 november 2011 Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Dementie Friesland Regiobijeenkomst NPO 11-01-2011 TinZ is een netwerkorganisatie

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2012

Plan van Aanpak 2012 Plan van Aanpak 2012 Auteurs: Mevr. B.H.(Bernadette) Hessing, coördinator/meldpunt dementie zorgketen A dam Zuidoost & Diemen Dhr. V.W.G. (Wouter) Hogervorst, medisch directeur GAZO en lid dagelijks bestuur

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen

Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen Annemieke Spijkerman GGD NOG 18 mei 2017 Werkconferentie gezond ouder worden GGD Noord- en Oost-Gelderland 2 Doetinchem Cohort Studie, al 30 jaar! Doetinchem

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Prestatie integrale ouderenzorg

Prestatie integrale ouderenzorg Prestatie integrale ouderenzorg Doel Het doel van deze prestatie is het tot stand brengen van een integraal, multidisciplinair zorgaanbod voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie op het gebied van cure,

Nadere informatie

Groepsbijeenkomst 30 september 2014

Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Programma van vandaag 16.30 Stand van zaken Precuro: Patiëntervaringen (Precuro II) Uitkomsten: zelfredzaamheid en teamspirit (Precuro I) 17.10 De rol van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn Herman Levelink, huisarts, bestuurslid OCE Nijmegen Chantal Hensens, huisarts, deelnemer OCE Nijmegen Wij hebben geen zakelijke relaties met bedrijven. Met Protopics

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Workshop 3 Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Frans van Muilwijk, Arts M&G, directeur GC Reeshof Hillary Hendriks, Huisarts GC Reeshof Karin Smeets, Strateeg

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE

PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE PROBLEEMINVENTARISATIE, ZORGBEHANDELPLAN EN FRADIE De probleeminventarisatie is een overzicht van beperkingen en problemen op verschillende levensgebieden: lichamelijke gezondheid, emotioneel welbevinden,

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

VGZ Beleid 2016 Zorg voor kwetsbare ouderen

VGZ Beleid 2016 Zorg voor kwetsbare ouderen VGZ Beleid 2016 Zorg voor kwetsbare ouderen De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en het aandeel ouderen in de populatie neemt toe. Zo groeit het aandeel 75+ in de populatie van 7% in 2010 naar 8,5%

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen @ Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW13-0274 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Casenr.: Cbb130253 Steller/tst.:

Nadere informatie

1. Definities en benodigd materiaal

1. Definities en benodigd materiaal 1. Definities en benodigd materiaal Zorgplan Het zorgplan is een middel om zicht en controle te houden op de (prioriteit van de) vastgestelde problemen van de oudere op medisch- en/of op z en welzijnsgebied.

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Verbinden van zorg en welzijn

Verbinden van zorg en welzijn Verbinden van zorg en welzijn Dr. Gerard Molleman Hoe in Nijmegen de zorgpartijen werken aan de verbinding met welzijn (vooral in 1 e en 0 e lijn) Manager GGD Gelderland Zuid Projectleider Academische

Nadere informatie

INTEGRALE ZORG VOOR KWETSBARE OUDEREN IN DE WIJK

INTEGRALE ZORG VOOR KWETSBARE OUDEREN IN DE WIJK INTEGRALE ZORG VOOR KWETSBARE OUDEREN IN DE WIJK Onderzoek naar fragmentatie in de zorg voor ouderen met een complexe zorgvraag t.b.v. Veranderconferentie 17 april 2012 Dr. Maaike Dautzenberg, Dautzenberg

Nadere informatie

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Vanuit de praktijk naar de voorwaarden 1. Ketenzorg dementie 2. Kwetsbare ouderen 1.Wat ging vooraf Thuis met dementie Project

Nadere informatie

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant)

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) Vandaag: Reflecties op: Dementie: NU Dementie: MORGEN Uitgangspunten voor dementiehulp thuis noodzakelijke modelvernieuwing

Nadere informatie

Praktijkverpleegkundige en huisarts, een goed duo!

Praktijkverpleegkundige en huisarts, een goed duo! Praktijkverpleegkundige en huisarts, een goed duo! 8 juni 2017, Gezond met dementie Leny Geertsen, praktijkverpleegkundige Medisch Centrum Sint Anna Els van der Put, huisarts Medisch Centrum Sint Anna,

Nadere informatie

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere migrant. Dit Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderenproject (NUZO;

Nadere informatie

BESCHRIJVING ZORGPROCES

BESCHRIJVING ZORGPROCES BESCHRIJVING ZORGPROCES Transmurale Zorgbrug Vechtdal (TZB) van order naar tot en met de nazorg na ontslag door thuiszorg Versie 12-09-2017 V0.2 Inleiding Door de transmurale zorg brug Vechtdal het zorgproces

Nadere informatie

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart Dia 1 Dia 2 Routeboekje Kennismaken Project Methodieken Aan de slag in uw gemeente! Dia 3 Stelling 1 Onze organisatie begeleid ook mensen met NAH zonder indicatie. Dia 4 Stelling 2 perspectief is geborgd

Nadere informatie

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken?

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken? - Samenwerking - - Programma - 17.00 17.30 uur Inloop, hapje & drankje 17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand

Nadere informatie

Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011

Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011 Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011 Juli 2010 1 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 SAMENVATTING... 3 2.1 INLEIDING... 3 2.2 STAND VAN ZAKEN NETWERK DEMENTIE GOOI EN

Nadere informatie

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Algemene gegevens Gegevens huisarts / contactpersoon samenwerkingsverband Naam huisarts / contactpersoon Naam huisartsenpraktijk / gezondheidscentrum

Nadere informatie

Methodisch werken met het zorgplan in Zorgportaal/ZWIP

Methodisch werken met het zorgplan in Zorgportaal/ZWIP Methodisch werken met het zorgplan in Zorgportaal/ZWIP Van screening naar zorgplan, MDO en casemanagement in de eerstelijns zorg voor ouderen. Colofon Methodisch werken met het zorgplan is een uitgave

Nadere informatie

Expertiseteam Geriatrie Twente

Expertiseteam Geriatrie Twente Samen verbeteren we de ouderenzorg in Twente Expertiseteam Geriatrie Twente 28 februari 2017 Pilot Expertiseteam Geriatrie Twente - Aanleiding - Achtergrond - Doel Demografische ontwikkelingen Sterke eerste

Nadere informatie

OCE NIJMEGEN PRAKTIJKONDERSTEUNING. Profiel POH-GGZ in het sociaal wijkteam. Een omschrijving van de rol, verantwoordelijkheden en taken

OCE NIJMEGEN PRAKTIJKONDERSTEUNING. Profiel POH-GGZ in het sociaal wijkteam. Een omschrijving van de rol, verantwoordelijkheden en taken OCE NIJMEGEN PRAKTIJKONDERSTEUNING Profiel POH-GGZ in het sociaal wijkteam Een omschrijving van de rol, verantwoordelijkheden en taken 1. Inleiding In dit document beschrijft OCE Praktijkondersteuning

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn:

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Naar een Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde (UPO) ANH-Halfjaarlijkse 15 januari 2015 Cees Hertogh & Ferry Bastiaans 1 Achtergronden (extern): Toenemende en

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

VGZ Beleid 2015 Zorg voor kwetsbare ouderen

VGZ Beleid 2015 Zorg voor kwetsbare ouderen VGZ Beleid 2015 Zorg voor kwetsbare ouderen Zorg voor kwetsbare ouderen De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en het aandeel ouderen in de populatie neemt toe. Zo groeit het aandeel 75+ in de populatie

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties Ouderenzorg in de Limburgse keten De rol van de cliëntenorganisaties Tielke Ausems, kaderlid KBO 1 oktober 2013 25 juni 2013 2008 25 juni 2013 WAT DEDEN DE OUDERENBONDEN BEZOEKRONDE: WEINIG SPECIFIEKE

Nadere informatie

Consultatiebureaus voor ouderen Projectbeschrijvingen 2005-2008

Consultatiebureaus voor ouderen Projectbeschrijvingen 2005-2008 Consultatiebureaus voor ouderen Projectbeschrijvingen 2005-2008 Ouderen worden geacht zelf in te schatten wanneer hun gezondheid en welzijn worden bedreigd. De signalering van omstandigheden die het lichamelijke,

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen: een zorg voor ons allemaal, maar wie gaat de zorg leveren? Kees Vermaat Projectleider/adviseur

Kwetsbare ouderen: een zorg voor ons allemaal, maar wie gaat de zorg leveren?  Kees Vermaat Projectleider/adviseur Kwetsbare ouderen: een zorg voor ons allemaal, maar wie gaat de zorg leveren? www.zowelnn.nl Kees Vermaat Projectleider/adviseur Agenda } Kennismaking / stellingen } Het project Zorg en WelzijnsStandaard

Nadere informatie

VGZ Beleid 2014 Zorg voor kwetsbare ouderen

VGZ Beleid 2014 Zorg voor kwetsbare ouderen VGZ Beleid 2014 Zorg voor kwetsbare ouderen D0088-201310 Zorg voor kwetsbare ouderen De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en het aandeel ouderen in de populatie neemt toe. Zo groeit het aandeel

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Skyline Carnisse Antoinette van Rinsum Daphne Doorduijn Subsidie van ZonMw tot 2013 Wat wil het programma bereiken? De overstijgende programmatische doelen van het landelijke

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Oldenzaal Vitaal Project integrale ouderenzorg. Waarom zou je het doen?

Oldenzaal Vitaal Project integrale ouderenzorg. Waarom zou je het doen? Oldenzaal Vitaal Project integrale ouderenzorg Waarom zou je het doen? Oldenzaal Vitaal Project integrale ouderenzorg Introductie van het programma & netwerkorganisatie programma Oldenzaal Vitaal geeft

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Riet ten Hoeve Friesland Voorop Het zorgpad is ontwikkeld door een Projectgroep in het kader van Friesland Voorop en vastgesteld september

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen: thuis bij de huisarts

Kwetsbare ouderen: thuis bij de huisarts Kwetsbare ouderen: thuis bij de huisarts Dr. Annet Wind Coordinator NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde LUMC Annet Wind huisarts Hoorn kaderhuisarts ouderengeneeskunde coördinator NHG-kaderopleiding

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei 19.00 uur tot 21.30 uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde bij de kwetsbare oudere

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ PowerPoint Expertmeeting presentatie AWBZ Lelystad en Jeugdzorg GGZ 18-26-06-2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern.

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Houd ouderen op de been:

Houd ouderen op de been: Houd ouderen op de been: wijkgerichte aanpak valpreventie Suzanne Polinder Erasmus MC Letsels door valongevallen Kosten vallen Directe medische kosten: Per letsel gemiddeld 8.800 o Heupfractuur 19.700

Nadere informatie