ACADEMY NEWS 08. Bij familiekapitaal staat familie voorop : het nieuwe Family Wealth Institute. IN DIT NUMMER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACADEMY NEWS 08. Bij familiekapitaal staat familie voorop : het nieuwe Family Wealth Institute. IN DIT NUMMER:"

Transcriptie

1 PRIVATE BANKING ACADEMY NEWS 08 verschijnt maandelijks 26 september 2014 jaargang 13 EEN PUBLICATIE VAN KBC PRIVATE BANKING Bij familiekapitaal staat familie voorop : het nieuwe Family Wealth Institute. IN DIT NUMMER: Centrale bankiers in de spotlights Het KBC-zorgplan

2 IN DIT NUMMER P. 03 Antwerp Management School heeft een Family Wealth Institute P. 11 Lang zullen we leven: KBC-zorgplan P. 14 International Consolidated Airlines (IAG) EN VERDER... Centrale bankiers in de spotlights P. 08 Gespot op de privatebankingwebsite blog P. 09 Michel Verdeyen zet 4 aandelen in de kijker P. 10 Uit het pak: Ann Vanden Bergh P. 16 COLOFON Correspondentieadres: adres: KBC Bank NV, Private Banking, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel Bron: Werkten mee aan dit nummer: Vormgeving & opmaak: Economic Research, KBC Asset Management NV (KBC AM), conform het KB van 5 maart 2006 betreffende de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten Mieke Boone, Bart Van Moerkerke, Michel Verdeyen, Annemie Meulemans, Katrijn Van Giel, Ann Vanden Bergh DISCLAIMER KBC Private Banking Academy News is een publicatie van KBC Bank-Private Banking. KBC Bank is onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België. Noch de mate waarin de erin voorgestelde scenario s, risico s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin ze in de realiteit tot uiting zullen komen, kan worden gewaarborgd. De prognoses zijn indicatief. KBC Bank noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, die het gevolg is van de vermelding in, de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en gegevens vermeld in deze publicatie. Deze publicatie is een publicitaire mededeling en mag niet worden beschouwd als persoonlijk beleggingsadvies. Wenst u te weten of een bepaald product past binnen uw persoonlijk risicoprofiel, contacteer dan uw relatiebeheerder. Deze publicatie werd niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied ( investment research ). Zij is dan ook niet onderworpen aan de specifieke voorschriften die gelden voor onderzoek op beleggingsgebied, waaronder het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. De inhoud van het hoofdstuk aandelenbespreking is afkomstig van KBC Asset Management. Brondocumenten van de aldaar besproken aandelen zijn de aandelenfiches; zij zijn consulteerbaar via Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven: Voor de meeste beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie worden vermeld, publiceert KBC Asset Management NV aandeelinformatie op zijn website. Deze aandeelinformatie bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie zoals een beschrijving van de activiteiten van het bedrijf, de koersgrafiek van het aandeel, de recentste gebeurtenissen binnen het bedrijf en de resultaten en vooruitzichten zoals ze door het bedrijf zelf zijn weergegeven in zijn jaarverslag of in zijn persmededelingen. Anderzijds geeft de financieel analist boven op de aandeelinformatie ook zijn mening over het bedrijf. Hij noemt de sterktes en zwaktes van het bedrijf en motiveert zijn advies voor het aandeel onder het titeltje opinie. Deze opiniërende tekstgedeelten hebben een grijze achtergrond. Frequentie van de advieswijzigingen: De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het bedrijf is gevestigd. Elke wijziging in een van deze drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging. De adviesmethodiek: Een uitvoerige beschrijving van die methodiek verscheen in de editie van Academy News nummer 6 van 10 maart De tekst ervan is opvraagbaar op adviesmethodiek, en een gedrukte versie ervan kan worden verkregen in elk KBC-privatebankingkantoor. Voor een aantal essentiële elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek hier niet kunnen worden opgenomen, kunt u het best de Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management raadplegen op 02 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014

3 INTERVIEW ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL HEEFT EEN FAMILY WEALTH INSTITUTE FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN Veel ondernemende families willen zich professioneel laten begeleiden om hun patrimonium samen te houden, goed te beheren en over te dragen op de volgende generatie(s). Het nieuwe Family Wealth Institute wil wetenschappelijk onderzoek voeren naar family governance en de families in deze materie versterken. Jos Thys, Executive Director Family Wealth Institute en Leo Neels, Voorzitter Raad van advies Family Wealth Institute KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

4 INTERVIEW Van links naar rechts: Alain Nijs, Leo Neels, Alain-Laurent Verbeke, Jos Thys. Afgelopen juni werd in de schoot van de Antwerp Management School het Family Wealth Institute (FWI) opgericht. Structurele partners van het nieuwe instituut zijn het advocatenkantoor Greenille en KBC Private Banking. Het FWI steunt op drie pijlers. De eerste is de door KBC Private Banking gefinancierde leerstoel Family Wealth. Met professor Alain-Laurent Verbeke als leerstoelhouder zal academisch onderzoek naar familievermogen worden gevoerd. Het tweede onderdeel van het FWI is het excellence program, een opleidings- en kennisprogramma voor families over het beheren van het familiepatrimonium. Ten slotte wil het instituut ook events organiseren waarop families op een vertrouwelijke, open manier met elkaar kunnen praten en ervaringen kunnen uitwisselen. Net voor een vergadering van de raad van advies van het FWI konden we vijf drijvende krachten achter het initiatief Een familiepatrimonium is veel meer dan enkel het familiebedrijf. bijeenbrengen voor een interview: leerstoelhouder en academic director professor Alain-Laurent Verbeke, executive director Alain Nijs (Greenille), executive director Jos Thys (Antwerp Management School), voorzitter van de raad van 04 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014

5 advies professor Leo Neels en general manager van KBC Private Banking Erwin Schoeters. Vanwaar komt het idee om een instituut op te richten dat zich toelegt op het familievermogen? Jos Thys: De vraag kwam van enkele ondernemende families, die vaststelden dat ze niet voldoende expertise hebben om hun vermogen op een duurzame wijze goed te beheren en over te dragen op de volgende generatie. Ze klopten aan bij het Competentiecentrum Familiebedrijven van Antwerp Management School, waarvan ik de manager ben. Het centrum richt zich specifiek op kleine en grote familiebedrijven. Maar bij de meeste families met een groot vermogen is het familiepatrimonium veel meer dan enkel het familiebedrijf. En op die vragen over family governance wilden wij een breder en meer uitgediept antwoord bieden, gebaseerd op academisch onderzoek. Alain-Laurent Verbeke: De complexiteit van de vragen van die families is doorgaans zeer groot, door de omvang van het vermogen, doordat de familie veel meer activiteiten heeft dan enkel het familiebedrijf, doordat er verschillende generaties bij betrokken zijn, doordat er ook aangetrouwde familie is bijgekomen. Het is niet enkel een juridisch-fiscaal en een zakelijk verhaal, er komt veel meer bij kijken. Communicatie, emotie, de waarden en de cultuur van de familie zijn zeer belangrijk. En daarover bestaat nog maar weinig onderzoek. Waarom loopt het bij de overdracht van het familievermogen vaak fout? In het KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

6 INTERVIEW Alain-Laurent Verbeke, Academic director Family Wealth: "Families beseffen dat vermogensbeheer meer vraagt dan een fiscaal-juridische benadering". overgrote deel van de gevallen heeft dat te maken met psychologie, met wantrouwen en slechte communicatie, met emoties, met verwachtingen. Daar willen we met het FWI iets aan doen, voor de families, maar ook voor de maatschappij. Familievermogen moet weer een zegen worden, nu lijkt het vaak alsof het veeleer een vloek is. Leo Neels: De vraag naar het wetenschappelijk onderbouwen van family governance hangt echt in de lucht. Ik was als trusted advisor van een vermogende familie op zoek naar literatuur. Toen ik aanklopte bij het Competentiecentrum Familiebedrijven bleek daar dezelfde behoefte te zijn opgeborreld. Mijnheer Verbeke, u zei dat het FWI er niet enkel is voor de vermogende families, maar ook voor de maatschappij in haar geheel. Wat bedoelt u daarmee? Alain-Laurent Verbeke: Vermogende families investeren vaak niet enkel in hun eigen bedrijf of bedrijven, maar ook in andere ondernemingen. Dat zijn duurzame investeringen op lange termijn, ze zorgen voor continuïteit. De families investeren ook in de social profit, ze hebben een grote rol in mecenaat en liefdadigheid. Leo Neels: Familiebedrijven zijn goed voor de helft van de banen in Vlaanderen. Ze zijn een stabiele factor in het economische leven. Waarom zijn Greenille en KBC Private Banking in dit verhaal gestapt? Alain Nijs: De praktijk van Greenille is al altijd sterk academisch ingebed, we werken samen met verschillende universiteiten en hogescholen. En de filosofie van het FWI sluit aan bij onze werking. We kijken al jaren verder dan het vaktechnische, het juridische en fiscale. Begrijpen wat bij vermogende families leeft, welke hun bekommernissen zijn, dat is steeds belangrijker geworden. Erwin Schoeters: Een drietal jaar geleden is KBC met een 06 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014

7 Wealth Office van start gegaan, voor families met een vermogen van meer dan vijf miljoen euro. Die families hebben specifieke behoeften op het vlak van vermogensstructurering en -beheer. We begeleiden hen intensiever, niet langer als een klassieke beleggingsadviseur, maar veel meer als een relatiebeheerder. Heel concreet hebben we veel ondernemers die met de problematiek van de opvolging worden geconfronteerd. Wij moeten dan verder kijken dan het puur financiële. Waarom duikt de vraag naar meer kennis over family governance juist nu op? Alain-Laurent Verbeke: De families beseffen ook dat vermogensbeheer meer vraagt dan een fiscaal-juridische benadering, dat het een complex en interdisciplinair verhaal is. Je merkt de voorbije jaren een evolutie van een top-downbenadering waarbij de vader alles besliste naar een leiderschap dat bottom-up gestalte krijgt en waarbij communicatie en vertrouwen zeer belangrijk zijn. Erwin Schoeters: De afstand tussen de generaties is nu veel kleiner dan twintig jaar geleden. Bij de oudere generatie is er veel bereidheid om de jongeren al snel bij alles te betrekken en hun de familiewaarden mee te geven, zoals het op een maatschappelijk bewuste manier omgaan met het vermogen. In het kader van ons Wealth Office hebben we een next gen-academy gelanceerd voor twintigers en jonge dertigers. Dat is een groot succes. Kan u even de drie pijlers van het FWI toelichten? Alain-Laurent Verbeke: Met de leerstoel zullen we vooral empirisch onderzoek doen rond drie thema s. Het eerste zijn de componenten van family wealth. Dat gaat over materiële componenten zoals het familiebedrijf, vastgoed, de investeringsportefeuille, een kunstcollectie, maar ook over immateriële aspecten zoals filantropie, mecenaat, het sociale kapitaal van de familie. Verder zullen we onderzoek doen naar de continuïteit van familievermogens. Daar hoort ook historisch onderzoek bij. Waar staan de leden van families die de voorbije honderd jaar continuïteit realiseerden? Waar staan de families die het vermogen niet konden samenhouden? Een derde thema is leiderschap en conflictmanagement in de familie. We willen bijvoorbeeld kijken naar de rol van de vrouw, in welke mate zij een peacemaker is bij conflicten. Het onderzoek heeft tot doel input te geven aan de families in Vlaanderen en België, maar we willen ook publiceren op internationaal niveau. Dankzij de steun van KBC Private Banking en van Greenille beschik ik meteen over een PhD en over een halftijdse postdoctoraatsstudent. We zullen zo snel mogelijk onderzoeksprojecten aanvragen bij het FWO, het IWT en eventueel Europa 2020 om de equipe te versterken. Begrijpen wat bij vermogende families leeft, welke hun bekommernissen zijn. Jos Thys: De tweede pijler van het FWI is het excellence program. Daarmee willen we de knowhow van de families over het omgaan met het familiepatrimonium vergroten. Eenvoudig gezegd willen we antwoorden bieden op drie clusters van vragen. De eerste is: hoe praat ik met de familie, hoe komen we tot beslissingen, hoe kunnen we het patrimonium bijeenhouden? De tweede cluster gaat over hoe je met de bankier of financier praat. Wat zijn mogelijke beleggingsvormen, waar zitten de risico s? Een derde reeks vragen heeft betrekking op de fiscaal-juridische aspecten: hoe praat je met je advocaat, fiscalist, notaris? Leo Neels: Ten slotte wil het FWI ook ontmoetingsmogelijkheden organiseren voor families. Op die events kunnen ze in een vertrouwelijke atmosfeer met elkaar praten en goede praktijken uitwisselen. Dat zal gebeuren in een niet-commerciële context, zonder aanbieders van allerlei diensten. Wanneer gaat het FWI van start? Alain Nijs: Het heeft maar enkele maanden tijd gevraagd om het FWI op te richten. De verschillende partners zaten meteen op dezelfde golflengte. We gaan door op dat elan. In het kader van de leerstoel zijn we bezig met de voorbereiding van onderzoeksprojecten. De inaugurale rede is gepland voor 16 december aanstaande. Ook aan de verdere uitwerking van het excellence program wordt volop gewerkt. KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

8 ACTUALITEIT CENTRALE BANKIERS IN DE SPOTLIGHTS Toegegeven, sinds de financiële crisis in 2008 in alle hevigheid losbarstte hebben centrale bankiers wereldwijd een prominente rol gespeeld. Met unisono interventies op het vlak van beleidsrentes en monetaire versoepeling probeerden ze het vertrouwen te herstellen en de economische activiteit zuurstof te geven. Het doen en laten op de financiële markten werd sinds 2008 in grote mate bepaald door het doen en laten van de centrale banken van de VS, het VK, Europa, China en Japan. Anno 2014 verloopt de economische activiteit in de VS en het VK voorspoedig, in schril contrast met het deflatiescenario waar Europa mee worstelt en de vrees voor een harde landing van de Chinese economie. De retoriek van de centrale bankiers vertoont dan ook een zekere spreidstand, en dat kwam in september meermaals aan de oppervlakte. De Europese Centrale Bank gaf de aftrap. Amper in juni kondigde voorzitter Draghi een TLTRO-programma aan, waarbij de ECB 400 miljard ter beschikking stelt voor kredietverlening aan particulieren en kmo s, vooral in de Europese periferie. Ondanks het feit dat dit programma in de praktijk pas midden september wordt opengesteld, volgde begin september een nieuw pakket versoepelende maatregelen. Naast een verlaging van de beleidsrente zal de centrale bank verpakte leningen en gedekte obligaties opkopen voor een totale tegenwaarde van miljard euro. In de wetenschap dat de balans van de ECB vandaag ruim miljard euro groot is, zijn bovenstaande acties zonder meer materieel. Draghi schuwt de strijd tegen het deflatiespook niet en duwt volop het gaspedaal in. De Chinese Centrale Bank volgde het Europese voorstel. De vooropgestelde economische groei van 7,5 % kwam, na een zwakke augustusmaand met onder meer een opvallende daling van de industriële productie en het importcijfer, onder druk. De centrale bank acteert kordaat en injecteert de volgende drie maanden ruim 80 miljard dollar extra in de Chinese economie. Hiermee hoopt ze de kredietverlening een boost te geven en eind 2014 alsnog op 7,5 % groei af te klokken. Anders vergaat het de Verenigde Staten. Janet Yellen, voorzitster van de Federal Reserve, gaf aan dat ze de huidige ronde monetaire versoepeling (QE3) verder afbouwt. In oktober zal de centrale bank nog 15 miljard USD aan obligaties aankopen, meer dan waarschijnlijk wordt de teller vanaf november op 0 gezet. En daarmee komt een eind aan zes jaar monetaire versoepeling waarin de balans van de Federal Reserve toenam van 900 naar ruim miljard US Dollar. Naast een drastisch effect op de financiële markten (dalende rente, stijgende aandelenkoersen, verzwakkende US dollar) is ook het reële effect navenant. De Amerikaanse arbeidsmarkt floreert, het vertrouwen van consumenten en ondernemers scheert hoge toppen, en dit reflecteert zich in een aantrekkende economie: + 4,2 % in het tweede kwartaal. Om effectief te spreken van het einde van een tijdperk moeten we wachten tot de centrale bank ook haar beleidsrente verhoogt. De verwachting is dat dit pas in het voorjaar van 2015 zal gebeuren. Het is nu nog maar de vraag of eenzelfde versoepelende beleid in Europa ook hier zal zorgen voor een herstel van de economie. De spreidstand in monetaire politiek zorgde er intussen wel voor dat de euro verzwakte: ruim 7 % ten opzichte van de US Dollar in het voorbije kwartaal. Voor Europese bedrijven, die gemiddeld genomen een groot deel van hun omzet uit export halen, is dit een absolute zegen. De eerste kiemen van Europees economisch herstel? We nemen aan van wel, en met ons Mario Draghi. 08 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014

9 GESPOT OP DE PRIVATEBANKINGWEBSITE BLOG 12 september september 2014 EEN GOEDE START VOOR DE KINDEREN Vandaag is het fiscale aspect al lang niet meer het enige motief om aan successieplanning te doen. In een groot deel van de dossiers wegen familiale overwegingen op zijn minst even zwaar Herman (58) en Magda (56) hebben 2 dochters, Valerie en Lore. Hun oudste dochter, Valerie, staat op het punt om een huis te kopen. Herman en Magda zouden haar daar graag financieel bij steunen. Hoe pakken ze dat best aan? Kiezen ze voor een lening of voor een schenking? En wat met Lore, hun andere dochter? Moeten ze haar meteen ook eenzelfde bedrag schenken? Zij heeft voorlopig geen plannen met het geld. Vaak kiest men in zo n situatie (in eerste instantie) voor een lening. Op het ogenblik dat de ouders het geld zelf niet meer nodig hebben, wordt deze lening dan omgezet in een schenking. Deze schenking wordt standaard als een voorschot op de erfenis beschouwd. Wat vooraf aan het ene kind is geschonken, wordt later bij de verdeling van de erfenis verrekend met zijn of haar erfdeel. Lees meer Ann Laenen, fiscaal adviseur KBC Private Banking VERMOGENSBELASTING VERSUS VERMOGENSWINSTBELASTING Dat onze staatskas dringend extra zuurstof nodig heeft, is geen nieuws. Dat de politieke wereld voor- en tegenstanders kent van een vermogensbelasting of een vermogenswinstbelasting om de rode cijfers aan te zuiveren, is al evenmin nieuws. Maar wat betekenen die begrippen nu precies? En is een dergelijke belasting realiseerbaar? Vermogensbelasting Bij een vermogensbelasting wordt het vermogen op zich belast, ongeacht de inkomsten die dat vermogen voortbrengt. Dat impliceert dat het vermogen van elke belastingplichtige geïnventariseerd en gewaardeerd moet worden. Vervolgens wordt een bepaald belastingtarief toegepast op die waardering. Bezit u bijvoorbeeld een vermogen van euro, dan betekent dat bij een vermogensbelasting van bijvoorbeeld 1% een heffing van euro. Lees meer Dries Rubens, adviseert ondernemersprivatebankingcliënten op gebied van ondernemingsfiscaliteit en vermogensplanning. Naast zijn interesse voor de fiscaal-juridische actualiteit, maakt hij graag tijd voor familie, sport en verre reizen. MEER OP ONZE BLOG : BABA.De beurscode van Alibaba, de Chinese internetreus die deze week naar de New-Yorkse beurs komt, mist een letter. BAH BAH : Gelukkig struikelde Strümpfel niet. De Duitse ober vestigde een nieuw wereldrecord door 27 tot de rand gevulde bierglazen van één liter veertig meter ver te dragen. De Amerikaanse minister van Financiën valt wel : Integrale vermogensbegeleiding, ook voor ondernemers. Ondernemers krijgen te maken met specifieke aandachtspunten. Hun privé- en bedrijfsvermogen moet bijvoorbeeld perfect op mekaar worden afgestemd. PRIVATEBANKING.KBC.BE/NL/BLOG KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

10 OP/NEER MICHEL VERDEYEN Michel Verdeyen is analist Aandelen & Opties voor KBC Private Banking. Hij ondersteunt de adviseurs aandelenhandel in de privatebankingkantoren en u ontvangt van hem regelmatig aandeleninformatie, elektronisch of op papier. 1. ASML ADVIES: opbouwen KOERS D.D : 76,80 EUR Het Nederlandse bedrijf is met een marktaandeel van 85 % de wereldleider voor toelevering van hooggeavanceerde lithografische systemen. Deze techniek laat toe om chips op een kostenefficiënte manier kleiner te maken. Niettegenstaande teleurstellende resultaten over de vorige kwartalen steeg de koers sinds begin mei met ongeveer 35 %. De toekomst van ASML hangt in grote mate af van de EUV-technologie die chips altijd maar kleiner en krachtiger maken. Tegen eind 2014 zou het bedrijf 500 wafers per dag produceren met een doelstelling van 1500 wafers tegen Bij een succesvolle uitrol zou de winst per aandeel tegen 2017 kunnen stijgen tot 7 euro. De waardering begint stilaan wel op te lopen en het koersdoel van 80 euro is niet meer veraf. We zouden wachten op een correctie om het aandeel nog op te pikken. De houder van het aandeel kan extra rendement halen door het schrijven van (kortlopende) callopties. 2. ARCELORMITTAL ADVIES: opbouwen KOERS D.D : 11,25 EUR De koersevolutie van de staalreus ArcelorMittal kan in 2014 maar weinig beleggers bekoren. Midden augustus profiteerde het aandeel van enkele analistenrapportjes waarin het advies werd opgetrokken. Rode draad in het verhaal is de slabakkende ijzerertsprijs. Zo wordt algemeen naar het einde van het jaar wel een uitbodeming van de ijzerertsprijs verwacht en zou de verzwakking van de euro in combinatie met sterke macro-economische cijfers in de VS het aandeel moeten ondersteunen. Een aantal ijzerertsmijnen, vooral in China, dienden al de boeken te sluiten zodat de overcapaciteit zal verminderen. Die overcapaciteit moet echter eerst van de baan om het sentiment in de sector te verbeteren. Mede door enkele positieve rapporten zien we het momentum wel stilaan positief draaien. Het langetermijnkoersdoel ligt op 13 euro. 3. PETROBRAS ADVIES: houden KOERS D.D : 15,96 USD De Braziliaanse petroleumreus kon de verwachtingen de laatste jaren niet inlossen. Elk jaar dook het aandeel wel op als buitenlandse favoriet in de analistenlijstjes. Na een absoluut dieptepunt eerder dit jaar rond 10$ herstelde het aandeel op enkele maanden richting 20$. Dit herstel is zo goed als volledig toe te schrijven aan de verwachting dat presidentskandidate Marina Silva het zal halen van zittend presidente Rousseff. Onder haar bewind moet Petrobras olie invoeren om tegemoet te komen aan de stijgende inlandse vraag maar moet het die olie wel met verlies verkopen. De winst van Petrobras blijft onder druk staan. Het bedrijf moet gigantische sommen spenderen aan de ontwikkeling van grote offshore olievelden waardoor de kasstromen nog enkele jaren negatief kunnen blijven. De reeds imposante schuldenberg wordt er alleen maar groter op. De koers zal op korte termijn het volatiele karakter behouden, zeker tot wanneer het duidelijk wordt wat de Braziliaanse regering in petto heeft. 4. SABMILLER GEEN ADVIES* KOERS D.D : 3507,00 GBp Het Zuid-Afrikaanse bierconcern is de spilfiguur in een overnameverhaal dat eens te meer door AB Inbev wordt geschreven. Dat AB Inbev al langer op SABMiller aast, is een publiek geheim. Eerst ontkende AB Inbev, maar dat het bij de banken toch op zoek gaat naar kapitaal laat aan duidelijkheid niets te wensen over. SABMiller zocht toenadering tot Heineken om zo een overnamebod te ontwijken. Het aandeelhouderschap van SABMiller zit wijd verspreid, wat een overname vergemakkelijkt. De overlapping van SABMiller en AB Inbev in de VS biedt misschien opportuniteiten voor Heineken om daar bepaalde merken over te nemen. Door een overname van SABMiller zou AB Inbev de volumes bijna verdubbelen. s Werelds drie grootste brouwers hebben ongeveer 78 % van de biermarkt in handen. Het laatste hoofdstuk is in dit verhaal nog niet geschreven. Naar waardering gemeten zit er gerust nog een hogere prijs in voor de SABMiller-aandeelhouders. 10 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014 *Geen fundamentele adviesfiche beschikbaar

11 VERZEKERINGEN LANG ZULLEN WE LEVEN: HET KBC-ZORGPLAN Zelden in de geschiedenis veranderde het aangezicht van de wereld zo snel als vandaag. Op het financiële toneel bereikt de spaarrente nooit geziene diepterecords. De krappe overheidsbudgetten en de toenemende vergrijzing zet ons sociaal zekerheidssysteem, waaronder het huidige pensioen- en zorgstelsel, zo zwaar onder druk dat maatregelen zich opdringen. In ons dagelijkse leven is de invloed van de nieuwe media en het internet dan weer niet meer weg te denken. Om overeind te blijven in dit snel wijzigende landschap kan een aangepaste verzekeringsservice een geruststellende KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

12 VERZEKERINGEN zekerheid bieden. Om daaraan tegemoet te komen, werkt KBC Verzekeringen voortdurend aan haar verzekeringsaanbod. Welke uitdagingen bieden zich vandaag aan en hoe kan KBC Verzekeringen u daarbij van dienst zijn? We zetten vijf grote maatschappelijke uitdagingen op een rijtje en stellen u meteen ook de concrete oplossingen voor die KBC Verzekeringen daarvoor in de aanbieding heeft. EERSTE UITDAGING. LANG ZULLEN WE LEVEN Net zoals heel Europa zal ook Vlaanderen de komende jaren getroffen worden door een grijze tsunami. Demografen voorspellen dat er over 15 jaar 35 % meer 80-plussers zullen zijn in Vlaanderen dan vandaag. En over 25 jaar zal hun aantal zelfs met 76 % gestegen zijn. Automatisch zal daarmee ook het aantal zorgbehoevenden toenemen. De periode van zorgbehoevendheid kan lang aanslepen, bv. bij dementie tot 10 jaar waardoor het voor ons allen moeilijk te voorspellen is of het spaargeld zal volstaan en hoeveel dat spaargeld moet bedragen om de zorgfactuur te kunnen betalen. Het kostenplaatje dat aan zorgbehoevendheid vasthangt kan in de meeste gevallen niet gefinancierd worden uit het maandelijkse pensioen. De cijfers spreken voor zich: vandaag betaalt een zorgbehoevende in ons land gemiddeld euro per maand voor een verblijf in een woon- en zorgcentrum en zo n euro per maand als ook de persoonlijke extra s, zoals kapper, tv en medicatie worden meegeteld. Het gemiddelde pensioen in ons land steekt daar met een maandbedrag van euro schril tegen af (1.030 euro voor werknemers, 569 euro voor zelfstandigen en euro voor ambtenaren). Het zal dan ook niet verwonderen dat in één op de vijf gevallen de kinderen moeten bijpassen om het verblijf van hun ouders in een woon- en zorgcentrum te financieren. OPLOSSING VAN KBC VERZEKERINGEN: HET KBC-ZORGPLAN Wilt u zich verzekeren tegen de hoog oplopende kosten die lange en zware zorgbehoevendheid met zich meebrengt, dan kunt u vanaf oktober intekenen op het gloednieuwe KBC-Zorgplan: een tak 21-levensverzekering met aanvullende verzekering zorgbehoevendheid. Het KBC-Zorgplan is een volledig nieuw concept op de Belgische markt. U isoleert een stuk van uw vermogen om uw risico op zorgbehoevendheid af te dekken door een kapitaal in het KBC-Zorgplan te storten. Dit plan bestaat uit twee componenten: de hoofdverzekering die via de toekenning van een gegarandeerde intrestvoet zorgt voor de opbouw van een reserve en de aanvullende verzekering zorgbehoevendheid die vanuit die reserve wordt gefinancierd. Wordt u zorgbehoevend, dan kunt u de resterende reserve kosteloos opvragen zodra vaststaat dat uw zorgbehoevendheid voldoende ernstig is en dat er geen perspectief is op herstel. Na een vooraf vastgestelde periode van zorgbehoevendheid, kunt u dan aanspraak maken op een levenslange maandelijkse uitkering in het kader van de aanvullende verzekering. De maandelijkse uitkering die u verzekert, kiest u zelf (500, 1000 of 1500 EUR) en wordt aan u uitbetaald ongeacht: 1. waar u wordt verzorgd (thuis-, woon- en zorgcentrum) ; 2. door wie u wordt verzorgd (familie, professionele hulpverstrekkers); 3. of u fysisch (vb. beroerte) of psychisch (vb. dementie) zorgbehoevend bent. Heeft u het geluk nooit zorgbehoevend te worden, dan gaat de reserve bij uw overlijden naar uw begunstigden of naar de nalatenschap. Ter illustratie: Jan, een 58-jarige man stort euro in het KBC-Zorgplan om een uitkering van euro per maand te ontvangen bij zorgbehoevendheid. Indien hij naar aanleiding van dementie op zijn 73ste zorgbehoevend wordt verklaard, kan hij de eerste 28 maanden van zorgbehoevendheid overbruggen via het aanspreken van zijn reserve in het KBC- Zorgplan. Daarna zorgt KBC voor een maandelijkse uitkering van euro en dit tot zolang Jan leeft. 12 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014

13 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

14 AANDEEL IN DE KIJKER INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES (IAG) GEEN ADVIES * ISINcode: US KOERS D.D : 54,93 USD DOMINANTE POSITIE IAG beschikt over een dominante marktpositie op de transatlantische routes naar de VS (BA) en Zuid-Amerika (Iberia). De drie grootste allianties controleren 85 % van het verkeer tussen Europa en de VS en door de geringe concurrentie kunnen de prijzen worden hooggehouden. AirFrance en Lufthansa zijn vooral gefocust op de Azië-routes waar de concurrentie met de oosterse maatschappijen sterk is. Waar Londen de toegangspoort tot de VS is, is Madrid de belangrijkste hub voor Latijns-Amerika. Bovendien kan IAG door het zeer efficiënte Vueling toch nog profiteren van het succes van de lage kostentrafiek. INTERESSANTE WAARDERING De koers/winstverhouding voor 2015 bedraagt 8, dus zeker niet duur gewaardeerd. Waar liggen de risico s? De vakbonden in Spanje die toch gaan tegenwerken, aanslagen, tegenwoordig ook aswolken en een olieprijs die plots door het dak zou gaan. Het aandeel noteert zowel op Londen (in ) als op Madrid (in ) en we hanteren een koersdoel van 5,75. HEATHROW IS EEN UNIEKE TROEF De dominante positie op Heathrow zorgt voor 70 % van de groepswinst. Dit is te danken aan het grote aantal slots in bezit. Heathrow is groter dan JF Kennedy in New York en bezit toch maar over twee landingsbanen. Het niet uit te breiden aantal slots is dus goud waard. IAG bezit 51 % van deze slots en de luchtvaartalliantie waar IAG deel van uitmaakt (samen met AA en Quantas) bezit zelfs 60 %. Door deze machtspositie kan men de lagekostenmaatschappijen op afstand houden. Jaarlijks kan er ongeveer voor 1 % slots worden bijgekocht van kleinere maatschappijen die in de problemen komen. Deze slots worden dan gebruikt voor de eigen meer winstgevende intercontinentale vluchten. 14 KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER 2014 *Geen fundamentele adviesfiche beschikbaar

15 SECTOR: Financials BEURS: New York RISICOPROFIEL: zeer dynamisch PRODUCTSCORE: 7 ACTIVITEITEN IAG is het resultaat van de fusie in 2010 tussen British Airways (BA) en het Spaanse Iberia. IAG is de derde grootste luchtvaartgroep in Europa na Air-France-KLM en Lufthansa. Op wereldvlak is de holding nummer 5. Zowel British Airways als Iberia bleven hun activiteiten na de fusie autonoom verderzetten. Bovendien bezit Iberia met het Spaanse Vueling over een eigen lagekostenmaatschappij die de snelst groeiende is en na Ryanair de laagste kostenstructuur draagt. NOG EEN BEHOORLIJK HER- STRUCTURERINGSPOTENTIEEL In het verleden dienden de vakbonden al verregaande toegevingen te doen waardoor het management erin slaagde BA tot een zeer efficiënt bedrijf om te vormen. Bij Iberia is de herstructurering nog maar net begonnen. Er is al een akkoord om het personeel 30 % meer te laten werken voor 15 % minder loon. Slaagt de geplande herstructurering dan wordt Iberia één van de meest kostenefficiënte grote luchtvaartmaatschappijen. STRATEGISCHE KOERSWIJZIGING WERPT VRUCHTEN AF Enkele jaren geleden zaten beide maatschappijen in tamelijk slechte papieren. Het roer werd omgegooid en BA trok zich terug van de regionale luchthavens waar de strijd tegen vooral Ryanair onbegonnen werk was. AirFrance liet na zich te focussen op Parijs en draagt daar nu nog de gevolgen van. Door de machtspositie op Heathrow, de drukste luchthaven ter wereld, kunnen hogere ticketprijzen worden aangerekend. De aanwezigheid van heel wat multinationals maakt dat er een continu sterke vraag is naar business seats en Londen blijft het jaar rond een aanzienlijke toeristenstroom van overal ter wereld aantrekken. KBC ACADEMY NEWS NR. 08 SEPTEMBER

16 UIT HET PAK ANN VANDEN BERGH Deze editie sluiten we af met Ann Vanden Bergh, private banker in het kantoor in hartje Antwerpen dat alom bekend staat als de fiere Boerentoren. Een levendige locatie voor een bijzonder bruisende persoonlijkheid Ann heeft in de periode dat ze voor KBC werkt er al een heel parcours op zitten. Er zijn dan ook weinig kantoren die ze nog niet van de binnenkant heeft gezien. Het begon allemaal toen ze kort na haar afstuderen haar kans waagde bij wat toen nog de Kredietbank was. Een vliegende start, want ze werd snel aangeworven als adviseur sparen en beleggen in het kantoor van Kapellen. Na drie jaar verhuisde ze dan naar de KBC-toren, waar ze deel uitmaakte van het commerciële ondersteuningsteam voor alle adviseurs sparen en beleggen. Dat was specifiek advies voor de institutionele cliënten: vzw s, bedrijven, scholen, ziekenhuizen en daarnaast had ik toen ook een aantal portefeuilles zelf in beheer, met onder meer enkele pensioenfondsen. Er werd toen echter beslist dat het beheer van dergelijke portefeuilles ofwel in Private Banking, ofwel in Asset Management moest zitten. Na er vijf jaar te hebben gewerkt ben ik dan naar Asset Management gegaan om daar weer voor het beheer van portefeuilles in te staan. In Brussel ben ik dan mee het beheer van institutionele portefeuilles gaan doen. Ik kreeg dus een deel van mijn cliënten terug die ik in Antwerpen beheerd had maar daarnaast heb ik ook de beginperiode van het uitbesteed beheer opgevolgd voor de particuliere cliënten van Private Banking. Het institutionele beheer was namelijk al uitbesteed beheer, waarbij de portefeuille uit handen wordt gegeven aan de bank en transacties automatisch worden doorgevoerd. Die vorm van beheer werkte zo goed en er was zoveel vraag naar vanuit het particuliere luik, dat KBC het ook naar dat segment heeft uitgebreid, onder de naam Core Satellite. Dat gaat dan om particuliere cliënten van meer dan 2,5 miljoen euro. Ondertussen zijn we zelfs nog een stap verder gegaan en is dit nu ook uitgebreid naar de portefeuilles vanaf 1 miljoen euro. In het uitbesteed beheer ging ik dan samen met de private banker naar de cliënt, om toe te lichten waaruit de strategie en de wijzigingen bestonden. Dat heb ik zeven jaar gedaan, maar dan wou ik toch eens iets nieuws Vervolgens ben ik dan naar KBC Nederland gegaan als gedetacheerde voor Corporate Banking; weer iets helemaal anders. Ik wilde namelijk ook de andere kant van het bankieren eens leren kennen. Ik werkte dan samen met de corporate kantoren van heel België voor de cliënten die in Nederland werkzaam zijn. Iets wat een heel andere aanpak vroeg en in het begin redelijk zwaar was. Gelukkig had ik er een senior collega die me in die wereld ingewijd heeft. Maar na twee jaar kreeg ik de opportuniteit om terug te keren naar beleggingen, en dan in Private Banking. Een kans die ik niet kon laten liggen! Ook in mijn vrije tijd zit ik zelden stil. Languit in de zetel hangen komt er niet veel van. Ik tennis iedere week met vriendinnen, ga regelmatig lopen en ga ook elk jaar skiën. Maar reizen met vrienden is mijn grote passie, ik heb al redelijk wat van de wereld gezien. Vroeger vaak met de rugzak, maar tegenwoordig mag het al iets comfortabeler zijn. Mijn eerste grote reis was naar de westkust van Amerika, en nadien ging het o.a. naar Mexico, Guatemala, Bolivië, Peru, Argentinië, Chili, Namibië, India, Maleisië, Thailand, Sri Lanki, en binnenkort vertrek ik drie weken naar Australië. Met een hele toffe collega van Asset Management trouwens! Tot in de puntjes alles strak plannen komt daarbij niet kijken: we bekijken graag ter plaatse wat we er gaan doen. Reizen verruimt echt wel de blik op alle vlakken. Je leert appreciëren wat we hier hebben en wordt af en toe stevig met de voetjes op de grond gezet. UW INBRENG Zou u graag een bepaald financieel, fiscaal, juridisch of economisch onderwerp in Academy News behandeld zien? Of hebt u vragen die andere lezers kunnen interesseren? Dan kunt u zelf een thema, geschikt voor onze brede lezersgroep, aanbrengen. Schrijf een briefje of stuur een mail waarin u uw voorstel in een paar regels concreet beschrijft. Ons redactieadres: KBC Private Banking PBS Brusselsesteenweg Leuven adres:

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL HEEFT EEN FAMILY WEALTH INSTITUTE FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN Veel ondernemende families willen zich professioneel laten begeleiden om hun patrimonium samen te houden,

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Het staal smeden wanneer het heet is.

Het staal smeden wanneer het heet is. ARCELORMITTAL Het staal smeden wanneer het heet is. 15 februari 2017 DOOR KBC ASSET MANAGEMENT In de TOPIC gaat Bolero onderwerp zoals een beursintroductie, de olieprijs, deel onder de loep nemen. - Management

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt In deze tijden is het niet gemakkelijk om nog een stabiel en renderend beleggingsproduct

Nadere informatie

integrale vermogensbegeleiding

integrale vermogensbegeleiding integrale vermogensbegeleiding l In familiekapitaal staat familie voorop l Een onderneming van de KBC-groep integrale vermogensbegeleiding Bij Integrale Vermogensbegeleiding staat de begeleiding centraal

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 VFB DAG VAN DE TIPS 2017 RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 TOP 3 AANDELEN 2 DSM: op weg naar 100% Life Sciences Koers Target Potentieel KERNCIJFERS (EUR) Market Cap (miljoen EUR) K/W 2017 K/W 2018 Div. Yield

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Focus: Een nieuwe ETF in de strijd tegen kanker

Focus: Een nieuwe ETF in de strijd tegen kanker Focus: Een nieuwe ETF in de strijd tegen kanker Immunotherapie De strijd tegen kanker lijkt nooit te zullen mogen stoppen. Toch zijn er bedrijven die meer dan een inspanning doen om dit ooit te realiseren.

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus Een ruime kijk op uw vermogen Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies Een vermogen beheren is niet eenvoudig. Sterker nog, het is een intensieve bezigheid

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

Welke aandelen profiteren van wijziging

Welke aandelen profiteren van wijziging TOPIC Welke aandelen profiteren van wijziging in vennootschapsbelastingen? 28 juli 2017 DOOR KBC SECURITIES In de TOPIC gaat Bolero dieper in op een specifiek onderwerp zoals een beursintroductie, de olieprijs,

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Titel Concept Active Stock Selection. Actief inspelen op een uitdagende markt

Titel Concept Active Stock Selection. Actief inspelen op een uitdagende markt Titel Concept Active Stock Selection Actief inspelen op een uitdagende markt Sinds 2008 is de beweeglijkheid op de financiële markten sterk toegenomen Dat verhoogt de risico s van aandelenbeleggingen,

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel)

Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel) Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel) Onze klant Onze klant, Greenille, is een onafhankelijk advocaten-, notaris- en belastingadvieskantoor, gespecialiseerd in de juridische en fiscale

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Een andere manier om te investeren in immobiliën

Een andere manier om te investeren in immobiliën Een andere manier om te investeren in immobiliën 2 Uw klanten zijn bekommerd om stabiliteit en groei? [ C RE, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt INVEST Als makelaar weet u beter dan wie ook hoe

Nadere informatie

l Discipline in aandelen l

l Discipline in aandelen l AandelensERVICE l l Waarom in aandelen beleggen? Aandelen leveren op langere termijn een hoger rendement op dan obligaties. Op één voorwaarde: dat u niet alle eieren in één mand legt. Op langere termijn

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 Inhoud Wie spaart (niet)? 5 2 Hoe sparen we? 7 3 Waarom en waarvoor sparen we? 35 4 Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 2 Opzet van het onderzoek Sparen, of niet - maart 207 - Dit onderzoek zoomt in op

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management 3de bach TEW Financieel Management samenvatting : hoorcolleges aangevuld uit boek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 162 6,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Koers Deutsche Bank naar dieptepunt. Is dit een koop kans?

INVINCO BENELUX. Koers Deutsche Bank naar dieptepunt. Is dit een koop kans? Koers Deutsche Bank naar dieptepunt. Is dit een koop kans? 2 INLEIDING In 2013 sprak de Deutsche Bank (DB) over de noodzaak om de divisie Asset Wealth Management (AWM) sneller te laten groeien. Ceo Ansu

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

AanvullendPensioenRekening

AanvullendPensioenRekening AanvullendPensioenRekening Na uw pensionering wilt u net zo comfortabel blijven leven als u nu doet. U heeft een pensioen opgebouwd, maar dat betekent doorgaans een verlaging van uw inkomen in de toekomst.

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken?

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken? Hoe ver gaat de Euro nog zakken? 2 Soms zijn signalen zo duidelijk dat de uitkomst haast voorspelbaar is. Dat is wat de beleggers willen zien: goed tips! Wij hebben een zeer interessante optiestrategie

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

1 140 miljard euro bij

1 140 miljard euro bij PRIVATE S.A. Page: 1+2 3 Circulation: 330835 92b4f4 1390 De Nieuwe Gazet No. of publications: 2 ECB drukt 1 140 miljard euro bij Met die som in 50 euro biljetten kan je de negen bollen van het Atomium

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Spotlight Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Renate de Lange - Family Business/Private Wealth, Tax & Human Resource Services Jan Nieuwenhuizen - Family Business/Private Wealth,

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop Interview Alex Wynaendts, Aegon Tekst: Martin Voorn Kop (suggestie 1:) Globalisering kan financiële markten hard raken (suggestie 2:) Verzekeren is lokale kennis wereldwijd inzetten (suggestie 3:) Globalisering

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie