GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel"

Transcriptie

1 3 10 Hoe vind je de juiste kaart? Inhoudsopgave Kaartprojecties/Wereldbeelden 12A 12A1 Mercatorprojectie 12B 12B1 Projectie van Winkel 12C 12A2 Mercatorprojectie: een Amerikaans wereldbeeld 12D 12B2 Projectie van Winkel: een Chinees wereldbeeld 12E 12C Projectie van Peters 12F 12D Orthografische projectie 12G 12E Gnomonische projectie 12H 12F Kegelprojectie 12I 12G Projectie van Goode Kaarttypen - Afbeeldingsmethoden 13A 13A Chorochromatische of mozaïekkaart 13B 13B Stippenkaart 13C 13C Choropleet 13D 13D Isolijnen- of isopletenkaart 13E 13E Anamorfose 13F 13F Ruimtelijk model 13G 13G Cartogram of diagramkaart 13H 13H Stroomdiagram Kaartsoorten - Gebruiksdoel 14A - Wandelkaart 14B - Zonekaart openbaar vervoer 14C 14C Waterkaart 14D 14D Spoorkaart 14E 14E Routekaart voor skaters 14F 14F GPS-kaart Luchtfoto/Kaart/Schaal 15A 15A Luchtfoto, loodrechte opname 1 : B 15B Plattegrond 1 : C 15C Topografische kaart 1 : D 15D Topografische kaart 1 : E 15E Overzichtskaart 1 : F 15F Overzichtskaart 1 : Remote-sensing - Werken met satellietbeelden 16A-D 16A Vergelijken: Aralmeer 16E-H 16B Vergelijken en onderscheiden: La Paz (Bolivia) 18 - Remote-sensingbeelden 18A-B - Grondgebruik in omgeving Dalem 18C-D - Waterkwaliteit Utrechts plassengebied 18E-F - Onderwaterreliëf Atlantische Oceaan 19 - Remote-sensingbeelden 19A - Weersverwchting: depressie 19B - Ozonconcentraties 19C - Stikstofbelasting bodem 19D - Afzetting in delta 19E - Koelwaterlozing Amercentrale 19F - Ondergronds water in droogtegebied Nederland - Cultuurlandschappen Nederland - Löss- en duinlandschappen 21A-B 34A Lösslandschap 21C-D 34B (Jong en oud) duinlandschap Nederland - Zandlandschappen 22A-B 35A Esdorp op lage zandgronden 22C-D 35B Esdorp in stuwwallenlandschap 22E-F 35C Heideontginning Nederland - Zeekleilandschappen 23A-B 36A Kleinschalige zeekleipolder: terpenlandschap 23C-D 36B Grootschalige zeekleipolder: landaanwinning 23E-F 36C Droogmakerij Nederland - Rivierklei- en veenlandschappen 24A-B 37A Rivierkleilandschap 24C-D 37B Laagveenlandschap 24E-F 37C Hoogveenlandschap Nederland - Spreiding van steden 25A 60A Steden met een historische stadskern 25B - Voorbeeld: Middelburg 25C 60B Steden ontstaan uit een dorpskern 25D - Voorbeeld: Assen 25E 60C/D Nieuw ontworpen steden / Vinex-locaties 25F - Voorbeeld: Almere 26 - Eigen omgeving - Amsterdam Nederland - Stedelijke indeling naar functie: Rotterdam 27A - Agglomeratie Rotterdam 27B1 59A Centrum van de agglomeratie 27B2 59B Vooroorlogse uitbreiding 27B3 59C Na-oorlogse woonwijken 27B4 59D Sport en recreatie 27B5 59E Verkeersaders 27B6 59F Bedrijven 27B7 59G Havens Eigen omgeving - Stadswijken 28A - Alkmaar: historische binnenstad (15e-17e eeuw) 28B - Alkmaar: stationsbuurt (ca. 1900) 29C - Alkmaar: flatwijk (2e helft 20e eeuw) 29D - Alkmaar: wijk met woonerven (2e helft 20e eeuw) 30 - Eigen omgeving - Herinrichting stedelijk gebied 30A-C - Den Haag: stadsvernieuwing Schippersbuurt 30D-E - Utrecht: voormalig bedrijfsterrein 30F-G - Utrecht: voormalig ziekenhuisterrein 31 - Eigen omgeving - Herinrichting landelijk gebied 31A-B - Dalem bij Bladel (NB): schaalvergroting 31C-D - Heerenveen: ontwikkeling bedrijventerreinen langs transportas 31E-F - Amersfoort: verstedelijking Nederland - Veranderend Nederland 32A 38A Bodemgebruik in A1 38B Fragment Arnhem/Nijmegen, situatie C-D - Blauwe Stad: van landbouw naar wonen Nederland - Veranderend Nederland 33B 39A Bodemgebruik in B1 39B Fragment Arnhem/Nijmegen, situatie E-F - Tiengemeten: van landbouw naar natuur 34 21/28 Nederland - Provincies 34A 28A Plusregio s Nederland - Reliëf 35A 20A Nederland zonder dijken Nederland - Actueel hoogtebestand 36A 23 Actueel hoogtebestand Nederland - Actueel hoogtebestand 37B 22A IJssmeltwaterdal 37C 22B Getijdekreken 37D 22C Limburgs heuvelland 37E 22D Dalen in stuwwal 37F 22E Afgesneden rivierbocht 37G 22F Droogmakerijen Noord-Nederland Midden-Nederland Zuid-Nederland Nederland - Grondsoorten 45 - Nederland - Landschapsvormen 46 30/64 Nederland - Paleogeografie / Nederland - Energie 46A 64A Delfstoffen 46C 30A Pleistoceen 46B 30C Glaciale verschijnselen uit het saalien 46D 30D Holoceen 47 40/41 Nederland - Klimaat 47A 40A Jaartemperatuur 47B 40C IJsdagen 47C - Temperatuur in februari 47D 41C Wind 47E 40E Zonneschijn 47F - Temperatuur in augustus 47G-H 41A Gemiddelde neerslaghoeveelheid 47I - Neerslagoverschot 47J - Neerslagpatroon K - Temperatuurschommeling L 41H Som en duur van de neerslag 47M 41I Waterbalans Nederland - Dreigend water 48A 42A Waterkeringen 48B 42B Veiligheidsnorm per dijkring 48C 42C Scenario doorbraak van de rivierdijk bij Rotterdam-Alexanderpolder Nederland - Waterstaatkundige werken 49A 43A Landaanwinning vanaf B 43C Samenhang Rijnkanalisatie, Zuiderzee- en Deltawerken 49C 43B/D Zuiderzeewerken / Tijdschema van Zuiderzee- en Deltawerken 49D 43D/E Tijdschema van Zuiderzee- en Deltawerken / Deltawerken Nederland - Ruimte voor rivieren

2 50A 44B Hoogwatergolf Rijn 50B - Dijkdoorbraken tussen Maas en Waal na C 44C Debietverloop van Rijn en Maas 50D 44D Ruimte voor de rivier Nederland - Ruimte voor rivieren 51A 45A De Waal tussen Varik en Brakel 51B 45B Noordwaard 51C 45C Grensmaas Nederland - Waterkwaliteit en waterregulering 52A 46A Waterbeheersing: verzilting en doorspoeling 52B 46B Herkomst van het oppervlaktewater 52C 46C Waterkwaliteit van Rijn en Maas 52D 46D Droogteschade 52E 46E Zoutschade 52F 46F Watervervuiling in 1970 en Nederland - Drinkwatervoorziening 53A 47B Drinkwatervoorziening 53B 47A Drinkwaterverbruik C 47C Waterverbruik naar verschillende gebruikersgroepen 53D 47D Amsterdamse waterleidingduinen 53E 47E Drinkwaterspaarbekkens in de Biesbos 54 48/49 Nederland - Bevolking 54A 49A Bevolkingsdichtheid 54B 49B Bevolkingsspreiding 54C 48D Bevolkingsgroei 54D 48E Geboorte en sterfte E 48F Geboorte- en migratieoverschot F 48G Gemiddeld aantal personen per huishouden G - Netto-vervangingsfactor /52 Nederland - Bevolking 55A 52A Godsdienst 55B 52B Opleidingsniveau 55C 52D Inkomens 55D 48C Binnenlandse migratie 55E 52G Politieke stromingen F - Islamitische scholen 55G 52E Kerkelijkheid H - Bevolkingspiramiden Nederland - Bevolking 56A 50B Niet-Nederlanders 56B - Herkomst niet-nederlanders 56C 50A Allochtonen 56D - Herkomst allochtonen 56E - Den Haag: niet-nederlanders 56F - Den Haag: allochtonen 56G 50C Asielzoekers 56H 50D4 Herkomst asielzoekers 56I 50D4 Herkomst asielzoekers 56J - Buitenlandse migratie 56K - Buitenlandse migratie: herkomst en bestemming 57 48/49/51 Nederland - Bevolking 57A - Bejaarden 57B 51B Vergrijzing 57C 48B Bruto sterftecijfer 57D - Grijze druk 57E 49D Bevolkingspiramiden 57F - Kosten van de gezondheidszorg 57G 51D Vergrijzing van de bevolking /53 Nederland - Bevolking / Nederland - Werken 58A 53A Werkgelegenheid per sector 58B 53G/H Arbeidskrachten in de landbouw (absoluut) / (ontwikkeling) 58C 53B/C BRP per provincie / BRP per COROP-gebied 58D 53D/E Werkloosheid (absoluut) / (relatief) 58E 53J Beroepsbevolking na F 53K Samenstelling beroepsbevolking 58G 52H Inkomensontwikkeling 58H 53F Werkloosheid (ontwikkeling) Nederland - Landbouw en visserij 59A 54A Intensiviteit landbouw 59B 54B Ontwikkeling aantal bedrijven 59C 54C Ontwikkeling bedrijfsgrootte 59D 54D Akkerbouw 59E 54E Ontwikkeling glastuinbouw 59F 54F Visserij 59G 54G Runderen 59H 54H Varkens 59I 54I Kippen 59J 54K Ontwikkkeling aantal landbouwbedrijven naar economische omvang 59K 54J Omvang per hoofdbedrijfstype 59L 54L Ontwikkelling biologische landbouw 59M 54M Bedrijfshoofden Nederland - Industrie 60A 55A Werkgelegenheid in de industrie 60B 55B Ontwikkeling werkgelegenheid in de industrie 60C - Innovatieve bedrijven 60D - Bedrijfsvitaliteit 60E - Industrialisatiebeleid Nederland - Diensten 61A 56C Centrale plaatsen en verzorgingsgebieden 61B - Werkgelegenheid bij de overheid 61C 56A/B Samenstelling werkgelegenheid in de dienstensector / Ontwikkeling werkgelegenheid in de dienstensector 61D - Werkgelegenheid in de dienstencector 61E - Utrecht: winkels 61F - Utrecht: kantoren Nederland - Verkeer en vervoer 62A 67A Verkeersintensiteit water- en spoorwegen 62B 67B Ontwikkeling autosnelwegennet 62C 67C Intensiteit wegverkeer 62D 67D Ontwikkeling intensiteit wegverkeer 62E 67E Autobezit F 67F Gebruik van de auto G 67G Gebruik van het openbaar vervoer H 67H Verkeersdoden 63 64/65 Nederland - Energie 63A 64B Elektriciteitsproductie 63B 64C Aardgas 63C 64D Aardolie 63D 65B Duurzame energie 63E 64F Ontwikkeling energieverbruik 63F 64G Ontwikkeling energieprijzen 63G 65E Productie van duurzame energie Nederland - Verstedelijking 64A 63A Suburbanisatie B 63B Stedelijkheid 64C 63C Bevolkingsgroei agglomeratie Eindhoven Nederland - Ruimtelijke ordening 65A 62B Prioriteitswijken 65B - Investeringen in stadsvernieuwing 65C - Herstructurering Bijlmer (Amsterdam) 65D - Nieuwbouw in Bospolder-Tussendijken (Rotterdam) 65E - Bospolder-Tussendijken in beelden Nederland - Ruimtelijke ordening 66A 62A Stedelijke netwerken 66B 62C Ruimtelijke hoofdstructuur: economie en infrastructuur 66C - Creatieve diensten 66D 62D Ecologische hoofdstructuur 66E 62E Ruimtelijke ontwikkelling knooppunt Arnhem-Nijmegen Nederland - Randstad / Groene Hart 67A 61A Randstad en Groene Hart: ruimtelijk ordeningsbeleid vóór B 61B De economische motor: Randstadbeleid na C - Hoogwaardige diensten 67D 61D Het Groene Hart verbrokkeld 67E-H 61E Ontwikkelingen in de Randstadregio in de periode Nederland - Toerisme 68A 57A Toeristengebieden en overnachtingen 68B 57B Overnachtingen naar logiesvorm 68C 57D Attractiepunten 68D - Openluchtrecreatie 68E 57E Overnachtingen buitenlandse toeristen 68F - Waterrecreatie 68G - Bos en natuur Nederland - Milieu 69A 66A Verdroging 69B 66B Vermesting 69C 66C Verzuring 69D 66D Zwavelconcentratie 69E - Smog 69F 66E Fijnstof 69G 66G Stikstof 2005

3 69H 66H Stikstof I 66I Stikstof J - Stikstofoxidenuitstoot van diverse vervoersmiddelen 69K - Overschrijding norm luchtkwaliteit in Rotterdam in L - Emissies van stikstofoxiden in de regio Rotterdam naar veroorzaker Nederland - in de wereld 70A 68A Economische machtscentra 70B 68B Mainports luchtverkeer 70C 68C Banken wereldwijd: Rabobank, ING en ABN-AMRO 70D 68D Multinational Philips 70E-I 68E De Randstad in Europa Nederland - Internationaal belang van Nederland 71A1 69B1 Buitenlandse handel: West-Europa 71A2 69B2 Buitenlandse handel: rest van Europa 71A3 69C Buitenlandse handel: wereld buiten Europa 71B 69E Nederland diplomatiek 71C 69D Handelsbelang van Nederland 71D-I 69A Nederland in Europa Europa - Natuurkundig [overzichtskaart] 73A 73A Europa in de voorlaatste ijstijd 73B 73B Europa in de laatste ijstijd 73C 73C Duur van de jaarlijkse sneeuwbedekking Europa - Staatkundig [overzichtskaart] 75A 75B Europa in B - Regionale indeling 75C 75C Internationale samenwerking 76 76/77/79 Europa - Fysisch milieu / Europa - Klimaat 76A 76B Geologie en tektoniek 76B 76C Geologische bouw en gebergtevorming 76C 79A Klimaatgebieden I 76D 79B Klimaatgebieden II 76E 77B Bodemgroepen 76F 77C Oorspronkelijke plantengroei Europa - Klimaat 77A 78A Neerslag 77B 78B Temperatuur in januari 77C 78C Temperatuur in juli Europa - Energie 78A 80A Aardolie en aardgas 78B 80B Energiebalans en handel in elektriciteit 78C 80C Vraag naar aardgas /81 Europa - Energie 79A 81A Steenkool, bruinkool en uranium 79B 80B Energiebalans en handel in elektriciteit 79C 81B Elektriciteitsproductie: thermische energie 79D 81C Elektriciteitsproductie: hydro-energie 79E 81D Elektriciteitsproductie: kernenergie 79F 81E/F Zonne-energie / Elektriciteitsproductie: windenergie Europa - Bevolking 80A 82A Bevolkingsdichtheid 80B 82B Bevolkingsgroei 80C 82C Vergrijzing Europa - Migratie 81A 83A Migratiesaldo 81B 83B Buitenlanders 81C 83C Asielzoekers: herkomst 81D 83D Asielzoekers: bestemming 81E 83E Asielzoekers: aantal 81F 83F Asielzoekers: trends /84 Europa - Staatkundig / Europa - Staatsvorming, verbrokkeling en etniciteit 82A 75A Staten in de eerste Bosatlas (1877) 82B 84A Staatsvorming en nationalisme 82C 84C De Balkan in D 84D Joegoslavië : administratieve indeling en godsdiensten 82E 84E Joegoslavië 1990: etnische samenstelling van de bevolking 82F 84F Voormalig Joegoslavië: nieuwe staten en spanningshaarden Europa - Cultuur: Godsdienst, levensovertuiging en taal 83A 85A Godsdiensten 83B 85B Staatsgodsdienst versus seculiere staat 83C 85C Islam 83D 85D Seculiere levensbeschouwing 83E 85E Taal en schrift 83F 85F Historische cultuurinvloeden Europa - Cultuur: opvattingen, tolerantie en democratie 84A 86A Waardering werk en vrije tijd 84B 86B Arbeidsethos 84C 86C Volgzaamheid 84D 86D Werkende vrouwen 84E 86E Waardering leefomgeving 84F 86F Waardering werkomgeving Europa - Cultuur: opvattingen, tolerantie en democratie 85A - Tolerantie: andere sociale achtergrond van partner 85B 86H Tolerantie: homoseksuelen 85C 86I Acceptatie echtscheiding 85D 86J Democratische gezindheid 85E 86K Democratische vrijheden 85F 86L Persvrijheid Europa - Identiteit en vertrouwen 86A 88A Europese identiteit 86B 88B/C Lokale identiteit / Nationale identiteit 86C 88D Nationale trots 86D 88E Vertrouwen in de Europese Unie 86E - Ontwikkeling vertrouwen in de Europese Unie 86F 88F Failed States Index Europa - Europese Unie 87A - Na-oorlogse start onder Amerikaanse invloed 87B 89A/B Groei van de Europese Unie / De euro 87C 89C Schengen 87D 89D Buitenlandse investeringen 87E 89E Groei van de handel 87F 89F Groei van de welvaart Europa - Sociaal-economische verschillen 88A 87A Bruto Nationaal Product 88B - Ontwikkeling BBP 88C 87B Sterkte economie 88D - Inflatie 88E - Schulden 88F 87C Human Development Index 88G 87D Inkomensverdeling 88H - Inkomens: aandeel vrouwen 88I 87E Koopkracht ten opzichte van Nederland 88J 87F Landbouw 88K - Industrie 88L - Diensten Europa - Sociaal-economische verschillen 89A 87G Geboortecijfer 89B 87H Sterftecijfer 89C 87I Levensverwachting 89D - Inentingen 89E - Uitgaven gezondheidszorg 89F 87J Zuigelingensterfte 89G - Uitgaven R&D 89H 87K Onderwijsuitgaven 89I - Internet 89J - Televisies 89K - Telefoons 89L 87L Computers Europa - Werken 90A 90A Landbouw 90B 90B Industrie 90C 90C Diensten 90D 90D Bruto Binnenlands Product 90E 90E Werkloosheid 90F 90F Arbeidsparticipatie vrouwen Europa - Toerisme 91A 91A Toeristencentra 91B 91B Overnachtingen 91C 91C Inkomsten uit toerisme 91D 91D Uitgaven aan toerisme 91E 91E Buitenlandse vakanties Nederlanders 91F 91F Binnenkomende toeristen Europa - Verkeer en vervoer 92A 92A Havens en vervoer over water 92B 92A Havens en vervoer over water 92C 92C Verkeer over het spoor

4 92D 92D Verkeer over de weg 92E 92E Vervoer door de lucht 92F 92F Europese verbindingen door de lucht vanuit Schiphol Europa - Verkeer en vervoer 93A 92B Wegvervoer via de corridor Rotterdam-Antwerpen 93B - Achterland van Nederland voor overzees vervoer 93C - Handelsoriëntatie 93D - Infrastructurele projecten 93E - Goederendistributie Europa - Milieu 94A 93A Luchtverontreiniging 94B 93B Neerslag van zwavel 94C 93C Zure regen in D 93D Zure regen in E 93E Neerslag van stikstof 94F 93F Fijnstof Noordzee - Energie 95A 95A Reserves aardolie en aardgas 95B 95B Productie aardolie en aardgas België en Luxemburg [overzichtskaart] 97A 97A Neerslag 97B 97B Grondsoorten 97C 97C Bodemgebruik 97D 97D Industrie 97E 97E Bevolkingsdichtheid 97F 97F Talen/Gewesten Frankrijk [overzichtskaart] 99A 105A Zonneschijn 99B 105B Bodemgebruik en visserij 99C 105C Bevolkingsgroei 99D 105D Toerisme Verenigd Koninkrijk [overzichtskaart] 101A 103A Mijnbouw en industrie 101B 103B Bevolkingsgroei 101C 103C Werkloosheid 101D 103D Ruimtelijk beleid Duitsland [overzichtskaart] Duitsland 104A 100A Administratieve indeling 104B 100B Bevolkingsdichtheid 104C 100C Bevolkingsgroei 104D 100D Buitenlanders 104E 100F Werkloosheid 104F - Kinderopvang 104G 100H Energie 104H 100I Bodemgebruik 104I - Aantasting bossen Duitsland - Ruhrgebied 105A 101A Ligging in Nordrhein-Westfalen 105B 101B Bevolkingsdichtheid 105C 101C Steenkolenmijnbouw 105D 101D Werkloosheid 105E 101E Waterhuishouding 105F 101F Industrieel erfgoed 105G 101G De nieuwe Emscher ( ) Noord-Europa [overzichtskaart] 107A 107A IJsland [overzichtskaart] 107B - Spitsbergen [overzichtskaart] 107C 107C Denemarken [overzichtskaart] 107D 107D Economie 107E 107E Energie Centraal en Oost-Europa [overzichtskaart] Alpen [overzichtskaart] Zwitserland [overzichtskaart] 112A 112A Administratieve indeling (kantons) 112B 112B Talen 113C 113C Bevolkingsdichtheid 113D 113D Toerisme Alpen - Toerisme en verkeer 114A 114A Toerisme 114B 114B Toerisme: doorgang en verblijf 114C 114C Verkeer 114D 114D Verkeer via de Brennerpas 114E 114E Goederenvervoer 114F 114F Goederenvervoer over de Alpen per land, Zuidwest-Tirol - Toerisme 115A 115A Toeristische overnachtingen 115B 115B Overnachtingen naar herkomst 115C 115C Ontwikkeling toerisme D 115D Zomer- en wintertoerisme 115E 115E Ischgl: bergbeken en veiligheid 115F 115F Ischgl: skigebieden en skiliften Spanje en Portugal [overzichtskaart] 117A 117A Bodemaantasting 117B 117B Waterhuishouding 117C 117C Toerisme 117D 117D Bevolkingsdichtheid en autonome regio s Italië [overzichtskaart] 119A 119A Mijnbouw en industrie 119B 119B Beroepsbevolking 119C 119C Inkomens 119D 119D Binnenlandse migratie 119E 119E Regio s Zuidoost-Europa [overzichtskaart] 121A 121A Vulkanisme op Santorini 121B 121B Etnische groepen Turkije [overzichtskaart] Turkije 123A 123A Aardbevingen en platen 123B 123B Klimaat 123C 123C Bodemgebruik, waterbeheer en toerisme 123D 123D Bevolkingsdichtheid 123E 123E Binnenlandse migratie 123F - Elektriciteitsverbruik 123G 123F Beroepsbevolking 123H 123H Welvaart 123I 123I Toerisme Middellandse Zeegebied - Klimaat 124A 124A Neerslag in januari 124B 124B Neerslag in juli 124C 124C Temperatuur in januari 124D 124D Temperatuur in juli 124E 124E Zeewatertemperatuur in januari 124F 124F Zeewatertemperatuur in juli Middellandse Zeegebied - Water en bodem 125A 125A Jaarlijkse evapotranspiratie 125B - Algenbloei bij de Kerkenna-eilanden, Tunesië 125C 125C Verwoestijning 125D 125D Waterschaarste 125E 125E Great Man-Made River Project, Libië Middellandse Zeegebied - Tektoniek 126A 126A Tektoniek 126B 126B Aardbevingsrisico 126C 126C Aardbevingen D 126D Aardbeving İzmit 126E 126E Eruptie Stromboli Middellandse Zeegebied - Welvaart, toerisme en migratie 127A 127A Bruto Binnenlands Product: omvang en groei 127B 127B Bruto Binnenlands Product per inwoner 127C 127C Ontwikkeling toerisme 127D 127D Toeristencentra 127E 127E Migratiesaldo 127F 127F Illegale vluchtelingen Oost-Europa [overzichtskaart] Rusland en Centraal-Azië [overzichtskaart] Rusland en voormalige Sovjetrepublieken 132A 132A Klimaat en verkeer te water 132B 132B Bodemgroepen 132C 132C Bodemgebruik 132D 132D Aardolie 132E 132E Aardgas 132F 132F Kolenmijnbouw 132G 132G Overige mijnbouw 132H 132H Elektriciteitsproductie 132I 132I Industrie en vervuiling Rusland en voormalige Sovjetrepublieken 133A 133A Bevolkingsdichtheid 133B 133B Etnische samenstelling 133C 133C Nationaliteitenprobleem 133D 133D Bevolkingsontwikkeling 133E 133E Godsdiensten 133F 133F Etnische groepen naar bevolkingsomvang 133G 133G Republieken en nationaliteiten

5 Azië - Natuurkundig [overzichtskaart] 135A 139A Oorspronkelijke plantengroei 135B 139B Temperatuur en neerslag in januari 135C 139C Temperatuur en neerslag in juli Azië - Staatkundig [overzichtskaart] 137A 141A Azië in B 141B Azië in C 141C Welvaart en inkomensgroei Zuidwest-Azië [overzichtskaart] Israël/Palestina A Israël/Palestina [overzichtskaart] 140A 144B Neerslag 140B 144C Irrigatie 140C 144D Westelijke Jordaanoever en Gazastrook Zuidwest-Azië - Conflictgebieden 141A 145A Kaukasus: staten en gewapende conflicten 141B 145B Kaukasus: etnische groepen en godsdiensten 141C 145C Midden-Oosten: staten en gewapende conflicten 141D 145D Midden-Oosten: etnische groepen en godsdiensten 141E 145E Afghanistan: gewapende conflicten 141F 145F Afghanistan en omgeving: etnische groepen en godsdiensten Midden-Oosten - Natuurlijke hulpbronnen Midden-Oosten - Toegang tot water 143A 147A Neerslag 143B 147B Droogte 143C 147C Waterbalans 143D 147D Irrigatie 143E 147E Waterschaarste 143F 147F Waterprojecten /149 Zuid-Azië 144A 148A Klimaat 144B 148B Tektoniek 144C 149B Staten en etnische groepen 144D 149D Godsdiensten en etnisch-religieuze geweldsuitbarstingen 144E 148E Narmada-stuwdamproject 144F 149E Kashmir /150/151 Zuid-Azië / India 145A 149A Bevolkingsdichtheid 145B 151C Speciale economische zones 145C 150F Groei BRP 145D 150C Onderwijs 145E 150D Slums 145F 151E IT-stad Bengaluru 145G 151F Mumbai: slums Zuidoost-Azië [overzichtskaart] Zuidoost-Azië 148A 154A Etnische groepen 148B 154B Godsdiensten 148C 154C Staten en conflicten 148D 154D Beroepsbevolking in de ASEAN 148E 154E Zuid-Thailand: moslim-minderheid 148F 154F Maleisië: Multimedia Super Corridor Zuidoost-Azië 149A 155A buitenlandse investeringen 149B 155B ASEAN-landen: buitenlandse handel 149C 155C Buitenlands toerisme 149D 155D Toeristische bestemmingen 149E 155E Singapore 149F 155F Singapore: economische ontwikkeling Indonesië 150A 156A Klimaat 150B 156B Tektoniek en vulkanisme 150C 156C De tsunami van Aceh (2004) 150D 156D Krakatau: de uitbarsting van E 156E Krakatau: as en tsunami s na de uitbarsting 150F 156F Krakatau: de wedergeboorte van de vulkaan Indonesië 151A 157A Bevolkingsdichtheid 151B 157B Transmigratie 151C 157C Godsdiensten en sociale onrust 151D 157D De Azië-crisis van Oost-Azië [overzichtskaart] /161 Oost-Azië 154A 160B Extreme weersomstandigheden 154B 160C Tektoniek 154C 161C Etnische groepen en regionale autonomie 154D 161D Etnische groepen in China naar bevolkingsomvang 154E 160E Het Drie Klovenstuwmeer 154F 160F Het Drie Klovenstuwmeer: bevolkingsverplaatsing /162/163 Oost-Azië / China 155A 161A Bevolkingsdichtheid 155B 162B Binnenlandse migratie 155C 163D Groei BRP 155D 162D Buitenlandse investeringen 155E 163E Shanghai 155F 163F Shanghai: economische ontwikkeling Korea en Japan Japan [overzichtskaart] 156A 165A Bodemgebruik 156B 165C Bevolkingsdichtheid Korea en Japan 157A 164A Morfotektoniek en diepzeereliëf 157B 164D Japan: tektoniek en vulkanisme 157C 164C/F Taifoens / Japan: tsunami s 157D 164B Dwarsdoorsneden door de noordoostelijke Japanboog 157E - Natuurgeweld: overstromingen 157F - Investeringen na overstroming 157G 164E Japan: risicobeheersing Grote en Indische Oceaan [overzichtskaart] Australië en Nieuw-Zeeland [overzichtskaart] 161A 171A Neerslag 161B 171B Bodemgebruik 161C 171C Mijnbouw en industrie 161D 171D Bevolkingsdichtheid /178 Afrika - Natuurkundig [overzichtskaart] / Afrika 162A 174A Geologische bouw 163B 178B Natuurlijke plantengroei 163C 175B Temperatuur en neerslag in januari 163D 175C Temperatuur en neerslag in juli /180 Afrika - Staatkundig [overzichtskaart] / Afrika 164A 176A Zuid-Afrika [overzichtskaart] 165B 177B Afrika in C 180B Etnische samenstelling van de bevolking 165D 180C Zuid-Afrika: etnische samenstelling van de bevolking 165E 180E Vluchtelingen /179 Afrika 166A 178A Economie 166B 178A Economie 166D 179C Bevolkingsgroei en honger 166C 179D Veehouderij 166E - Sahelzone: vegetatieherstel Burkina Faso F - Zuidelijk Afrika: ontwikkeling spoorwegnet Nigeria 167A 181D Talen en godsdiensten 167B 181A Bodemgebruik en grondstoffen 167C - Administratieve indeling vanaf D 181C Cultuurgebieden 167E - Zuidoost-Nigeria: talen/etnische groepen 167F - Ogoni-gebied: talen/etnische groepen Marokko [overzichtskaart] 168A 182A Neerslag 168B 182B Droogte Marokko 169A 183A Bodemgebruik en irrigatie 169B 183B Mijnbouw, industrie en toerisme 169C 183C Bevolkingsdichtheid 169D 183E Werkloosheid 169E - Elektriciteitsverbruik 169F 183F Marrakech 169G 183G Marrakech: stratenpatroon Noord-Amerika [overzichtskaart] 171A 187A Boswash : het verstedelijkte Noordoosten 171B 187B Temperatuur en neerslag in januari 171C 187C Temperatuur en neerslag in juli Verenigde Staten en Mexico [overzichtskaart] 172A 188A Staten en tijdzones 173B 189B Uitbreiding van het grondgebied van de Verenigde Staten Verenigde Staten

6 174A 190A Bodemgebruik 174B 190F/G/H Kolenmijnbouw / Aardolie / Aardgas 174C 190C Mijnbouw en industrie 174D 190D Bodemgroepen 174E 190E Bodemerosie 174F 190G Aardolie 174G 190H Aardgas 174H 190I Inkomens 174I - Buitenlandse investeringen Verenigde Staten 175A 191A Ontwikkeling spoorwegnet en kolonisatie 175B 191B Minderheden: zwarte bevolking 175C 191C Bevolkingsdichtheid 175D 191D Slavernij rond E 191E Slavernij en katoenbouw 175F 191F Indianenreservaten 175G 191G Hispanic bevolking 175H 191H Migratie 175I 191I Bevolkingsgroei Verenigde Staten - Natuurgeweld 176A 192A Tektoniek en vulkanisme 176B 192B San Francisco en omgeving: aardbevingsrisico 176C 192C San Francisco en omgeving: seismische activiteit langs breuklijnen 176D 192D San Francisco en omgeving: historische aardbevingen 176E 192E Hot Spot Hawaii 176F 192F Hot Spot Hawaii: de Hawaii-eilanden 176G 192G Vulkanisme op Hawaii Verenigde Staten - Natuurgeweld 177A 193A Hurricanes en tornado s 177B 193B Hurricanes en tropische stormen 177C 193C Hurricanes: schade en slachtoffers 177D 193D Tornado s 177E 193E Hurricane Katrina F 193F Hurricane Katrina in New Orleans Verenigde Staten - Steden 178A 194A Los Angeles en omgeving 178B 194B Los Angeles: Hispanics 178C 194C Los Angeles: Gentrification in etnische enclaves 178D 194D San Francisco en omgeving: stedelijke groei E 194E San Francisco en omgeving: Edge Cities Verenigde Staten - Steden 179A 195A New York en omgeving 179B 195B New York: Hispanics 179C 195C New York 179D 195D Washington-Baltimore: Edge Cities 179E 195E Edge City Tysons Corner Verenigde Staten en Mexico - Grensgebied 180A 196A Grensverkeer 180B 196B Mexico: maquiladoraindustrie 180C 196C Grensstaten Verenigde Staten: inkomen 180D1 196D1 Mexico: inkomen 180D2 196D2 Grensstaten Mexico: inkomen Verenigde Staten en Mexico - Grensgebied 181A 197A Bevolkingsdichtheid 181B 197B Bevolkingsontwikkeling 181C 197C Hispanics 181D 197D Indiaanse bevolking 181E1 197E1 Mexico: migratie 181E2 197E2 Grensstaten Mexico: migratie Midden-Amerika [overzichtskaart] Zuid-Amerika - Natuurkundig [overzichtskaart] Zuid-Amerika - Staatkundig [overzichtskaart] /205 Latijns-Amerika 186A 205A Bevolkingsdichtheid 186B 205B Etnische samenstelling van de bevolking 186C 205C Mijnbouw en industrie 186D 205D Handelspartners 186E 204E Groei BNP F 204F Inkomensongelijkheid 186G 204G Verandering inkomensongelijkheid /209 Suriname / Nederlandse Antillen 187A 209A Aruba 187C 209B Bonaire 187B 209C Curaçao 187D 209D Sint Maarten 187E 209E Saba 187F 209F Sint Eustatius 187G 208 Suriname [overzichtskaart] De aarde - Natuurkundig [overzichtskaart] De wereld - Staatkundig [overzichtskaart] De aarde - Geologie 192A 216A Geologie 192B 216B Platentektoniek 192C 216C Geologische bouw en gebergtevorming 192D 216D Aardbevingen en vulkanisme 192E 216E Geologische tijdschaal 192F 216F Dwarsdoorsnede langs de evenaar De aarde - Geologie 193A 217A Verschuiving van de continenten 193B 217B Afbraak van de continenten 193C 217C Vergletsjering 193D 217D Bodemgroepen 193E 217E Reliëfgebieden De aarde - Klimaat 194A 218A Temperatuur in januari 194B 218B Luchtdruk en winden in januari 194C 218C Temperatuur in juli 194D 218D Luchtdruk en winden in juli 194E 218E Klimaatgrafieken De aarde - Klimaat/Fysische zones 195A 219A Luchtstreken en jaarisothermen 195B 219B Jaarlijkse temperatuurschommelingen 195C 219C Jaarlijkse neerslag 195D 219D Fysisch-geografische zones 195E 219E Weerkaarten De aarde - Klimaatgebieden/Zeestromen 196A 222A Stromingssysteem De aarde - Ecologische landschapszones (biomen) De aarde - Oorspronkelijke plantengroei De wereld - Voedingsgewassen en handel 199A 229A Wereldproductie van tarwe 199B 229B Wereldproductie van rijst 199C 229C Wereldproductie van maïs 199D 229D Wereldproductie van aardappelen 199E 229E Wereldproductie van vlees De wereld - Energie/Mijnbouw 200A 230A Aardolie 200B 230B Aardgas 200C 230D Hydro-elektriciteit en kernenergie 200D 230C Steenkool en bruinkool 200E 230E Wereldproductie van aardolie 200F 230F Wereldproductie van aardgas 200G 230G Wereldenergiereserves 200H 230H Energieverbruik/bevolking De wereld - Energie/Mijnbouw 201A 231B Elektriciteitsproductie 201B 231C Energieverbruik 201C - Verandering energieverbruik 201D 231D Energiebalans 201E 231E Aardolieraffinagecapaciteit De wereld - Bevolking 202A 234A Bevolkingsdichtheid 202B 234B Geboorteoverschot 202C 234C Zuigelingensterfte 202D 234D Geboortecijfer 202E 234E Bevolkingsgroei in industrie- en ontwikkelingslanden 202F 234F Bevolkingsgroei G 234G Bruto Nationaal Product en verstedelijking 202H 234H Bevolkingspiramiden De wereld - Bevolking/Verstedelijking 203A 235A Levensverwachting 203B 235B Sterftecijfer 203C 235C Bevolkingsgroei: verdubbelingstijd 203D 235D Verstedelijking E 235E Jeugd 203F 235F Groei van enkele wereldsteden 203G 235G Groei van de wereldbevolking De wereld - Cultuur 204A 236A Godsdiensten 204B 236B Officiële landstalen 204C 236C Wetgeving: abortus

7 204D 236D Wetgeving: doodstraf 204E 236E Rokers 204F 236F Cannabisgebruik 204G 236G Wettelijke status homoseksualiteit De wereld - Cultuur: islam 205A 237A Islam 205B 237B Stromingen binnen de islam 205C 237C Islamitisch recht 205D 237D Arabische wereld 205E 237E Arabisch: taal en schrift van de Koran 205F 237F Staatsgodsdienst en islamitisch recht 205G - Geweld in de moslimwereld ( ) De wereld - Politiek 206A 238A Samenwerking I 206B 238B Samenwerking II 206C 238C Politieke bondgenootschappen 206D 238D Wereldhandelsorganisatie (WTO) 206E 238E Staatsuitgaven 206F 238F Ontwikkelingshulp 206G 238G Militaire bestedingen De wereld - Politiek 207A 239A Politieke burgerrechten 207B 239B Politieke stabiliteit en afwezigheid geweld 207C 239C Doelmatigheid overheid en bestuur 207D 239D Beheersing van corruptie 207E 239E Kwaliteit rechtssysteem 207F 239F Kwaliteit regelgeving 207G 239G Dreiging van terrorisme De wereld - Tegenstellingen in verschillende dimensies 208A 240A Bruto Nationaal Product (absoluut) 208B 240B Levensomstandigheden en ontwikkeling: Human Development Index 208C 240C Economisch sterke en zwakke landen 208D 240E Koloniën in E 240D Opkomende markten 208F 240F Snelstgroeiende markten in Azië 208G 240G Extreme armoede De wereld - Tegenstellingen in verschillende dimensies 209A 241A Cultuurgebieden 209B 241B Culturele conflictgebieden 209C 241C Failed States Index 209D 241D Inspraak en verantwoording 209E 241E Persvrijheid 209F 241F Ondernemingsklimaat 209G 241G Innovatie en kennispatenten De wereld - Ontwikkelingskenmerken 210A 242A Analfabetisme 210B 242B Voedselvoorziening 210C 242C Gezondheidszorg 210D 242D Kraamvrouwensterfte 210E 242E Eiwitconsumptie 210F 242F Inentingen 210G 242G Telefoons De wereld - Ontwikkelingskenmerken 211A 243A Primair onderwijs 211B 243B Toegang tot en gebruik van informatietechnologie 211C 243C Meisjes in het onderwijs 211D 243D Toegang tot water 211E 243E Malaria 211F 243F HIV/AIDS 211G 243G Inspraak en verantwoording 211H 243H Human Development Index De wereld - Ontwikkelingskenmerken 212A 244A Werken in de landbouw 212B 244B Werken in de industrie 212C 244C Inkomens en buitenlandse schulden 212D 244D Typen economie 212E 244E Werken in de dienstensector 212F 244F Ontwikkeling samenstelling beroepsbevolking 212G 244G Autopark De wereld - Ontwikkelingskenmerken 213A 245A Bruto Nationaal Product (BNP) 213B 245B Politieke en economische risico s 213C 245C Eenzijdigheid uitvoer naar product 213D 245D Eenzijdigheid uitvoer naar bestemming 213E 245E Groei BBP 213F 245F Samenstelling invoer 213G 245G Samenstelling uitvoer De wereld - Globalisering 214A 246A Handelsverkeer 214B 246B Internet 214C 246C Transnationale en multinationale ondernemingen 214D 246D Technologische ontwikkeling De wereld - Globalisering 215A 247A Externe gerichtheid economie 215B - Tempo openstelling economie 215C 247E Globalisatie-index 215D 247B Bilaterale investeringsverdragen 215E - Immigratie 215F - Emigratie 215G 247C Landen met McDonald s restaurants De wereld - Globalisering en global shift 216A 248A Groei van de wereldhandel tussen 1960 en B 248B Aandeel in de wereldhandel C 248C Concurrentiekracht D 248D Aandeel in de wereldhandel E 248E Autoproductie en internationale autohandel 216F 248F Herkomst onderdelen voor productie van één auto De aarde - Klimaatverandering 217A - Feitelijke temperatuurverandering in de 20e eeuw 217B 220B Mogelijke verandering in temperatuur 217C 220D Mogelijke verandering in neerslag 217D - Verwachte verandering maïsopbrengst bij toekomstbeeld Mondiale markt 217E - Verwachte ontwikkelingen volgens verschillende toekomstbeelden De aarde - Vervuiling en ozon 218A 225A Kooldioxideproductie 218B 225B Vervuiling van de wereldzee 218C 225C CFK-verbruik 218D 225D Watervervuiling 218E 225E Het gat in de ozonlaag: zuidpoolgebied /226 De aarde - Klimaatverandering / Bodemdegradatie 219A 226A Uitbreiding van de woestijn 219B 226B Droogte en vorming zoutbodems 219C 226C Bodemaantasting: kwalitatief 219D 226D Bodemaantasting: kwantitatief 219E 220E Temperatuurstijging 219F 220F Kooldioxide-uitstoot 219G 220G Zeespiegelstijging De aarde - Bosbouw en ontbossing 220A 227A Bebossing 220B 227B Houtproductie 220C 227C Bosbranden 220D 227D Ontbossing 220E - Aantal bosbranden 220F - Herbebossing 220G 227F Brandhout De aarde - Milieu: ontbossing 221A - Ontginningen in Rondônia (Brazilië) in B - Beginfase ontginning 221C - Eindfase ontginning De aarde - El Niño 222A 221A Ontwikkeling El Niño in B 221B Verstoring van het neerslagpatroon als gevolg van El Niño in september C 221C Zuidoost-Azië: gevolgen van El Niño /251 Poolgebieden / Tijdzones 223A 250A Noordpoolgebied 223B 250B Zuidpoolgebied 223C 251 Tijdzones Statistiek Nederland - Gemeenten (Noord) Nederland - Gemeenten (Zuid) Nederland - Economisch-geografische geb. (EGG) Nederland - COROP-gebieden Landenregister / Afkortingen Register van topografische namen Geografische coördinaten Verklaring van topografische namen Trefwoordenregister

Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010

Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010 Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010 Oktober 2008 syllabus aardrijkskunde havo centraal examen 2010 1 Verantwoording: 2008 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo (Utrecht)

Nadere informatie

(met een dyslexieverklaring: 30 minuten verlenging)

(met een dyslexieverklaring: 30 minuten verlenging) Aardrijkskunde toetsinformatie aantal opgaven: afnameduur 60 meerkeuzevragen 90 minuten (met een dyslexieverklaring: 30 minuten verlenging) toetsresultaat Je kunt de gemaakte Aardrijkskunde nakijken met

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 8 ISBN 90 345 1846 9 212399 Blok 1 Kleurrijk Nederland Les 1 De kleur van het geluk In Nederland wonen veel Chinezen. Ze richten hun huis in met

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo

een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo Centrale examens VO Een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo 2 Waarom deze brochure? In augustus 2013 is het nieuwe examenprogramma aardrijkskunde vmbo

Nadere informatie

Cultuurbeleid in Nederland

Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Inhoud Inleiding en Verantwoording 9 Hoofdstuk 1 Nederland politiek en sociaal geschetst 15 Bevolking 16 Bestuurlijke organisatie 18 Politieke en

Nadere informatie

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak?

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? 2. Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? door Joop van der Schee 2.1 Inleiding De eerste vraag bij vakdidactiek aardrijkskunde is: Wat moeten leerlingen met aardrijkskunde leren? En waarom? Waarom is aardrijkskunde

Nadere informatie

De sociale staat van Nederland 2011

De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 Redactie: Rob Bijl Jeroen Boelhouwer Mariëlle Cloïn Evert Pommer Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2011 Het Sociaal

Nadere informatie

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013 Deltascenario s voor 2050 en 2100 Nadere uitwerking 2012-2013 - 2 - Inhoudsopgave Samenvatting (brochure) Herziene Deltascenario s: scherpere toekomstblik door meerdere vensters 4 Inleiding 15 1.1 Scenario

Nadere informatie

Hier word je Amsterdammer van

Hier word je Amsterdammer van Hier word je Amsterdammer van 2 3 De grootste uitvinding ooit The greatest invention of mankind. Zo kwalificeert de Amerikaanse econoom Glaeser in zijn laatste boek de stad. 1 De stad maakt, aldus de ondertitel,

Nadere informatie

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en bescherming van mensen in risicogebieden Humanitaire hulp en civiele bescherming Europese humanitaire hulp maakt het verschil

Nadere informatie

Minder pretentie, meer ambitie

Minder pretentie, meer ambitie WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Minder pretentie, meer ambitie ontwikkelingshulp die verschil maakt AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Minder pretentie, meer ambitie De Wetenschappelijke Raad voor

Nadere informatie

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Veerkracht waar mogelijk Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Het klimaatbestendig maken van Nederland is een van de grootste ruimtelijke opgaven van de 21e eeuw, een opgave die in toenemende

Nadere informatie

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk door Guus Geurts met medewerking van André Jonkers en Lou Keune Vóór de Verandering Alternatieven voor het neoliberalisme

Nadere informatie

Een wereld in onzekerheid Jan Rood Rosa Dinnissen

Een wereld in onzekerheid Jan Rood Rosa Dinnissen Een wereld in onzekerheid Jan Rood Rosa Dinnissen eindredactie Clingendael Strategische Monitor 2013 Een wereld in onzekerheid Instituut Clingendael Een wereld in onzekerheid Clingendael Strategische

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Saoedi- arabië HKH Prinses Astrid

Saoedi- arabië HKH Prinses Astrid Saoedi- Arabië Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning 14 > 21 maart 2014 Voorwoord

Nadere informatie

Impact van de klimaatverandering in België

Impact van de klimaatverandering in België Impact van de klimaatverandering in België Bibliografische referentie Impact van de klimaatverandering in België, Jean-Pascal van Ypersele en Philippe Marbaix (onder leiding van), Greenpeace, Brussel,

Nadere informatie

Water in Europa: naar een duurzaam gebruik?

Water in Europa: naar een duurzaam gebruik? 1 Milieubeoordelingsrapport 7 Water in Europa: naar een duurzaam gebruik? Toestand, vooruitzichten en problemen Auteurs: S. C. Nixon, T. J. Lack en D. T. E. Hunt, Water Research Centre C. Lallana, CEDEX

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

Ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering

Ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering Ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering 1 Inhoud Waarom een Federaal Adaptatieplan?... 2 Context... 3 Projecties... 3 Impact van de klimaatverandering... 4 Huidige impact... 4 Toekomstige

Nadere informatie

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 6 Thema s per sector 48 Hoofdstuk 4 schetste welke ambities de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben. De gemeenten staan voor een aantal met elkaar samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

EERLIJK en méér EUROPA

EERLIJK en méér EUROPA verkiezingsprogramma EERLIJK en méér EUROPA Verkiezingen voor het Europese Parlement 2014 Lijst 17: ikkiesvooreerlijk.eu SAMENVATTING: EEN MENSWAARDIG BESTAAN VOOR IEDEREEN, NU EN LATER Het goede nieuws

Nadere informatie

Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen

Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen NYFER Maliestraat 1 3581 SH UTRECHT T 030-2364703 F 030-2368345 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek

Nadere informatie

Europa Docentenbijlage bij het jongerenmagazine. Europese Unie

Europa Docentenbijlage bij het jongerenmagazine. Europese Unie Europa Docentenbijlage bij het jongerenmagazine Europese Unie De symbolen in de hokjes hebben de volgende betekenis:! Informatie? Oplossing * Aanbevelingen Deze docentenbijlage en het jongerenmagazine

Nadere informatie

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch Nieuw-zeeland Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 27 tot 30 november 2012 Ninety Mile Beach Paihia BAY OF ISLAND

Nadere informatie

De bodem onder ons bestaan

De bodem onder ons bestaan De bodem onder ons bestaan Colofon Uitgave: Alterra Druk: Digigrafi Figuren: Biologica (pag 12), Rosegrant et al. (2001) 2020 Global Food Outlook; trends, alternatives and choices, International Food Policy

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie