GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel"

Transcriptie

1 3 10 Hoe vind je de juiste kaart? Inhoudsopgave Kaartprojecties/Wereldbeelden 12A 12A1 Mercatorprojectie 12B 12B1 Projectie van Winkel 12C 12A2 Mercatorprojectie: een Amerikaans wereldbeeld 12D 12B2 Projectie van Winkel: een Chinees wereldbeeld 12E 12C Projectie van Peters 12F 12D Orthografische projectie 12G 12E Gnomonische projectie 12H 12F Kegelprojectie 12I 12G Projectie van Goode Kaarttypen - Afbeeldingsmethoden 13A 13A Chorochromatische of mozaïekkaart 13B 13B Stippenkaart 13C 13C Choropleet 13D 13D Isolijnen- of isopletenkaart 13E 13E Anamorfose 13F 13F Ruimtelijk model 13G 13G Cartogram of diagramkaart 13H 13H Stroomdiagram Kaartsoorten - Gebruiksdoel 14A - Wandelkaart 14B - Zonekaart openbaar vervoer 14C 14C Waterkaart 14D 14D Spoorkaart 14E 14E Routekaart voor skaters 14F 14F GPS-kaart Luchtfoto/Kaart/Schaal 15A 15A Luchtfoto, loodrechte opname 1 : B 15B Plattegrond 1 : C 15C Topografische kaart 1 : D 15D Topografische kaart 1 : E 15E Overzichtskaart 1 : F 15F Overzichtskaart 1 : Remote-sensing - Werken met satellietbeelden 16A-D 16A Vergelijken: Aralmeer 16E-H 16B Vergelijken en onderscheiden: La Paz (Bolivia) 18 - Remote-sensingbeelden 18A-B - Grondgebruik in omgeving Dalem 18C-D - Waterkwaliteit Utrechts plassengebied 18E-F - Onderwaterreliëf Atlantische Oceaan 19 - Remote-sensingbeelden 19A - Weersverwchting: depressie 19B - Ozonconcentraties 19C - Stikstofbelasting bodem 19D - Afzetting in delta 19E - Koelwaterlozing Amercentrale 19F - Ondergronds water in droogtegebied Nederland - Cultuurlandschappen Nederland - Löss- en duinlandschappen 21A-B 34A Lösslandschap 21C-D 34B (Jong en oud) duinlandschap Nederland - Zandlandschappen 22A-B 35A Esdorp op lage zandgronden 22C-D 35B Esdorp in stuwwallenlandschap 22E-F 35C Heideontginning Nederland - Zeekleilandschappen 23A-B 36A Kleinschalige zeekleipolder: terpenlandschap 23C-D 36B Grootschalige zeekleipolder: landaanwinning 23E-F 36C Droogmakerij Nederland - Rivierklei- en veenlandschappen 24A-B 37A Rivierkleilandschap 24C-D 37B Laagveenlandschap 24E-F 37C Hoogveenlandschap Nederland - Spreiding van steden 25A 60A Steden met een historische stadskern 25B - Voorbeeld: Middelburg 25C 60B Steden ontstaan uit een dorpskern 25D - Voorbeeld: Assen 25E 60C/D Nieuw ontworpen steden / Vinex-locaties 25F - Voorbeeld: Almere 26 - Eigen omgeving - Amsterdam Nederland - Stedelijke indeling naar functie: Rotterdam 27A - Agglomeratie Rotterdam 27B1 59A Centrum van de agglomeratie 27B2 59B Vooroorlogse uitbreiding 27B3 59C Na-oorlogse woonwijken 27B4 59D Sport en recreatie 27B5 59E Verkeersaders 27B6 59F Bedrijven 27B7 59G Havens Eigen omgeving - Stadswijken 28A - Alkmaar: historische binnenstad (15e-17e eeuw) 28B - Alkmaar: stationsbuurt (ca. 1900) 29C - Alkmaar: flatwijk (2e helft 20e eeuw) 29D - Alkmaar: wijk met woonerven (2e helft 20e eeuw) 30 - Eigen omgeving - Herinrichting stedelijk gebied 30A-C - Den Haag: stadsvernieuwing Schippersbuurt 30D-E - Utrecht: voormalig bedrijfsterrein 30F-G - Utrecht: voormalig ziekenhuisterrein 31 - Eigen omgeving - Herinrichting landelijk gebied 31A-B - Dalem bij Bladel (NB): schaalvergroting 31C-D - Heerenveen: ontwikkeling bedrijventerreinen langs transportas 31E-F - Amersfoort: verstedelijking Nederland - Veranderend Nederland 32A 38A Bodemgebruik in A1 38B Fragment Arnhem/Nijmegen, situatie C-D - Blauwe Stad: van landbouw naar wonen Nederland - Veranderend Nederland 33B 39A Bodemgebruik in B1 39B Fragment Arnhem/Nijmegen, situatie E-F - Tiengemeten: van landbouw naar natuur 34 21/28 Nederland - Provincies 34A 28A Plusregio s Nederland - Reliëf 35A 20A Nederland zonder dijken Nederland - Actueel hoogtebestand 36A 23 Actueel hoogtebestand Nederland - Actueel hoogtebestand 37B 22A IJssmeltwaterdal 37C 22B Getijdekreken 37D 22C Limburgs heuvelland 37E 22D Dalen in stuwwal 37F 22E Afgesneden rivierbocht 37G 22F Droogmakerijen Noord-Nederland Midden-Nederland Zuid-Nederland Nederland - Grondsoorten 45 - Nederland - Landschapsvormen 46 30/64 Nederland - Paleogeografie / Nederland - Energie 46A 64A Delfstoffen 46C 30A Pleistoceen 46B 30C Glaciale verschijnselen uit het saalien 46D 30D Holoceen 47 40/41 Nederland - Klimaat 47A 40A Jaartemperatuur 47B 40C IJsdagen 47C - Temperatuur in februari 47D 41C Wind 47E 40E Zonneschijn 47F - Temperatuur in augustus 47G-H 41A Gemiddelde neerslaghoeveelheid 47I - Neerslagoverschot 47J - Neerslagpatroon K - Temperatuurschommeling L 41H Som en duur van de neerslag 47M 41I Waterbalans Nederland - Dreigend water 48A 42A Waterkeringen 48B 42B Veiligheidsnorm per dijkring 48C 42C Scenario doorbraak van de rivierdijk bij Rotterdam-Alexanderpolder Nederland - Waterstaatkundige werken 49A 43A Landaanwinning vanaf B 43C Samenhang Rijnkanalisatie, Zuiderzee- en Deltawerken 49C 43B/D Zuiderzeewerken / Tijdschema van Zuiderzee- en Deltawerken 49D 43D/E Tijdschema van Zuiderzee- en Deltawerken / Deltawerken Nederland - Ruimte voor rivieren

2 50A 44B Hoogwatergolf Rijn 50B - Dijkdoorbraken tussen Maas en Waal na C 44C Debietverloop van Rijn en Maas 50D 44D Ruimte voor de rivier Nederland - Ruimte voor rivieren 51A 45A De Waal tussen Varik en Brakel 51B 45B Noordwaard 51C 45C Grensmaas Nederland - Waterkwaliteit en waterregulering 52A 46A Waterbeheersing: verzilting en doorspoeling 52B 46B Herkomst van het oppervlaktewater 52C 46C Waterkwaliteit van Rijn en Maas 52D 46D Droogteschade 52E 46E Zoutschade 52F 46F Watervervuiling in 1970 en Nederland - Drinkwatervoorziening 53A 47B Drinkwatervoorziening 53B 47A Drinkwaterverbruik C 47C Waterverbruik naar verschillende gebruikersgroepen 53D 47D Amsterdamse waterleidingduinen 53E 47E Drinkwaterspaarbekkens in de Biesbos 54 48/49 Nederland - Bevolking 54A 49A Bevolkingsdichtheid 54B 49B Bevolkingsspreiding 54C 48D Bevolkingsgroei 54D 48E Geboorte en sterfte E 48F Geboorte- en migratieoverschot F 48G Gemiddeld aantal personen per huishouden G - Netto-vervangingsfactor /52 Nederland - Bevolking 55A 52A Godsdienst 55B 52B Opleidingsniveau 55C 52D Inkomens 55D 48C Binnenlandse migratie 55E 52G Politieke stromingen F - Islamitische scholen 55G 52E Kerkelijkheid H - Bevolkingspiramiden Nederland - Bevolking 56A 50B Niet-Nederlanders 56B - Herkomst niet-nederlanders 56C 50A Allochtonen 56D - Herkomst allochtonen 56E - Den Haag: niet-nederlanders 56F - Den Haag: allochtonen 56G 50C Asielzoekers 56H 50D4 Herkomst asielzoekers 56I 50D4 Herkomst asielzoekers 56J - Buitenlandse migratie 56K - Buitenlandse migratie: herkomst en bestemming 57 48/49/51 Nederland - Bevolking 57A - Bejaarden 57B 51B Vergrijzing 57C 48B Bruto sterftecijfer 57D - Grijze druk 57E 49D Bevolkingspiramiden 57F - Kosten van de gezondheidszorg 57G 51D Vergrijzing van de bevolking /53 Nederland - Bevolking / Nederland - Werken 58A 53A Werkgelegenheid per sector 58B 53G/H Arbeidskrachten in de landbouw (absoluut) / (ontwikkeling) 58C 53B/C BRP per provincie / BRP per COROP-gebied 58D 53D/E Werkloosheid (absoluut) / (relatief) 58E 53J Beroepsbevolking na F 53K Samenstelling beroepsbevolking 58G 52H Inkomensontwikkeling 58H 53F Werkloosheid (ontwikkeling) Nederland - Landbouw en visserij 59A 54A Intensiviteit landbouw 59B 54B Ontwikkeling aantal bedrijven 59C 54C Ontwikkeling bedrijfsgrootte 59D 54D Akkerbouw 59E 54E Ontwikkeling glastuinbouw 59F 54F Visserij 59G 54G Runderen 59H 54H Varkens 59I 54I Kippen 59J 54K Ontwikkkeling aantal landbouwbedrijven naar economische omvang 59K 54J Omvang per hoofdbedrijfstype 59L 54L Ontwikkelling biologische landbouw 59M 54M Bedrijfshoofden Nederland - Industrie 60A 55A Werkgelegenheid in de industrie 60B 55B Ontwikkeling werkgelegenheid in de industrie 60C - Innovatieve bedrijven 60D - Bedrijfsvitaliteit 60E - Industrialisatiebeleid Nederland - Diensten 61A 56C Centrale plaatsen en verzorgingsgebieden 61B - Werkgelegenheid bij de overheid 61C 56A/B Samenstelling werkgelegenheid in de dienstensector / Ontwikkeling werkgelegenheid in de dienstensector 61D - Werkgelegenheid in de dienstencector 61E - Utrecht: winkels 61F - Utrecht: kantoren Nederland - Verkeer en vervoer 62A 67A Verkeersintensiteit water- en spoorwegen 62B 67B Ontwikkeling autosnelwegennet 62C 67C Intensiteit wegverkeer 62D 67D Ontwikkeling intensiteit wegverkeer 62E 67E Autobezit F 67F Gebruik van de auto G 67G Gebruik van het openbaar vervoer H 67H Verkeersdoden 63 64/65 Nederland - Energie 63A 64B Elektriciteitsproductie 63B 64C Aardgas 63C 64D Aardolie 63D 65B Duurzame energie 63E 64F Ontwikkeling energieverbruik 63F 64G Ontwikkeling energieprijzen 63G 65E Productie van duurzame energie Nederland - Verstedelijking 64A 63A Suburbanisatie B 63B Stedelijkheid 64C 63C Bevolkingsgroei agglomeratie Eindhoven Nederland - Ruimtelijke ordening 65A 62B Prioriteitswijken 65B - Investeringen in stadsvernieuwing 65C - Herstructurering Bijlmer (Amsterdam) 65D - Nieuwbouw in Bospolder-Tussendijken (Rotterdam) 65E - Bospolder-Tussendijken in beelden Nederland - Ruimtelijke ordening 66A 62A Stedelijke netwerken 66B 62C Ruimtelijke hoofdstructuur: economie en infrastructuur 66C - Creatieve diensten 66D 62D Ecologische hoofdstructuur 66E 62E Ruimtelijke ontwikkelling knooppunt Arnhem-Nijmegen Nederland - Randstad / Groene Hart 67A 61A Randstad en Groene Hart: ruimtelijk ordeningsbeleid vóór B 61B De economische motor: Randstadbeleid na C - Hoogwaardige diensten 67D 61D Het Groene Hart verbrokkeld 67E-H 61E Ontwikkelingen in de Randstadregio in de periode Nederland - Toerisme 68A 57A Toeristengebieden en overnachtingen 68B 57B Overnachtingen naar logiesvorm 68C 57D Attractiepunten 68D - Openluchtrecreatie 68E 57E Overnachtingen buitenlandse toeristen 68F - Waterrecreatie 68G - Bos en natuur Nederland - Milieu 69A 66A Verdroging 69B 66B Vermesting 69C 66C Verzuring 69D 66D Zwavelconcentratie 69E - Smog 69F 66E Fijnstof 69G 66G Stikstof 2005

3 69H 66H Stikstof I 66I Stikstof J - Stikstofoxidenuitstoot van diverse vervoersmiddelen 69K - Overschrijding norm luchtkwaliteit in Rotterdam in L - Emissies van stikstofoxiden in de regio Rotterdam naar veroorzaker Nederland - in de wereld 70A 68A Economische machtscentra 70B 68B Mainports luchtverkeer 70C 68C Banken wereldwijd: Rabobank, ING en ABN-AMRO 70D 68D Multinational Philips 70E-I 68E De Randstad in Europa Nederland - Internationaal belang van Nederland 71A1 69B1 Buitenlandse handel: West-Europa 71A2 69B2 Buitenlandse handel: rest van Europa 71A3 69C Buitenlandse handel: wereld buiten Europa 71B 69E Nederland diplomatiek 71C 69D Handelsbelang van Nederland 71D-I 69A Nederland in Europa Europa - Natuurkundig [overzichtskaart] 73A 73A Europa in de voorlaatste ijstijd 73B 73B Europa in de laatste ijstijd 73C 73C Duur van de jaarlijkse sneeuwbedekking Europa - Staatkundig [overzichtskaart] 75A 75B Europa in B - Regionale indeling 75C 75C Internationale samenwerking 76 76/77/79 Europa - Fysisch milieu / Europa - Klimaat 76A 76B Geologie en tektoniek 76B 76C Geologische bouw en gebergtevorming 76C 79A Klimaatgebieden I 76D 79B Klimaatgebieden II 76E 77B Bodemgroepen 76F 77C Oorspronkelijke plantengroei Europa - Klimaat 77A 78A Neerslag 77B 78B Temperatuur in januari 77C 78C Temperatuur in juli Europa - Energie 78A 80A Aardolie en aardgas 78B 80B Energiebalans en handel in elektriciteit 78C 80C Vraag naar aardgas /81 Europa - Energie 79A 81A Steenkool, bruinkool en uranium 79B 80B Energiebalans en handel in elektriciteit 79C 81B Elektriciteitsproductie: thermische energie 79D 81C Elektriciteitsproductie: hydro-energie 79E 81D Elektriciteitsproductie: kernenergie 79F 81E/F Zonne-energie / Elektriciteitsproductie: windenergie Europa - Bevolking 80A 82A Bevolkingsdichtheid 80B 82B Bevolkingsgroei 80C 82C Vergrijzing Europa - Migratie 81A 83A Migratiesaldo 81B 83B Buitenlanders 81C 83C Asielzoekers: herkomst 81D 83D Asielzoekers: bestemming 81E 83E Asielzoekers: aantal 81F 83F Asielzoekers: trends /84 Europa - Staatkundig / Europa - Staatsvorming, verbrokkeling en etniciteit 82A 75A Staten in de eerste Bosatlas (1877) 82B 84A Staatsvorming en nationalisme 82C 84C De Balkan in D 84D Joegoslavië : administratieve indeling en godsdiensten 82E 84E Joegoslavië 1990: etnische samenstelling van de bevolking 82F 84F Voormalig Joegoslavië: nieuwe staten en spanningshaarden Europa - Cultuur: Godsdienst, levensovertuiging en taal 83A 85A Godsdiensten 83B 85B Staatsgodsdienst versus seculiere staat 83C 85C Islam 83D 85D Seculiere levensbeschouwing 83E 85E Taal en schrift 83F 85F Historische cultuurinvloeden Europa - Cultuur: opvattingen, tolerantie en democratie 84A 86A Waardering werk en vrije tijd 84B 86B Arbeidsethos 84C 86C Volgzaamheid 84D 86D Werkende vrouwen 84E 86E Waardering leefomgeving 84F 86F Waardering werkomgeving Europa - Cultuur: opvattingen, tolerantie en democratie 85A - Tolerantie: andere sociale achtergrond van partner 85B 86H Tolerantie: homoseksuelen 85C 86I Acceptatie echtscheiding 85D 86J Democratische gezindheid 85E 86K Democratische vrijheden 85F 86L Persvrijheid Europa - Identiteit en vertrouwen 86A 88A Europese identiteit 86B 88B/C Lokale identiteit / Nationale identiteit 86C 88D Nationale trots 86D 88E Vertrouwen in de Europese Unie 86E - Ontwikkeling vertrouwen in de Europese Unie 86F 88F Failed States Index Europa - Europese Unie 87A - Na-oorlogse start onder Amerikaanse invloed 87B 89A/B Groei van de Europese Unie / De euro 87C 89C Schengen 87D 89D Buitenlandse investeringen 87E 89E Groei van de handel 87F 89F Groei van de welvaart Europa - Sociaal-economische verschillen 88A 87A Bruto Nationaal Product 88B - Ontwikkeling BBP 88C 87B Sterkte economie 88D - Inflatie 88E - Schulden 88F 87C Human Development Index 88G 87D Inkomensverdeling 88H - Inkomens: aandeel vrouwen 88I 87E Koopkracht ten opzichte van Nederland 88J 87F Landbouw 88K - Industrie 88L - Diensten Europa - Sociaal-economische verschillen 89A 87G Geboortecijfer 89B 87H Sterftecijfer 89C 87I Levensverwachting 89D - Inentingen 89E - Uitgaven gezondheidszorg 89F 87J Zuigelingensterfte 89G - Uitgaven R&D 89H 87K Onderwijsuitgaven 89I - Internet 89J - Televisies 89K - Telefoons 89L 87L Computers Europa - Werken 90A 90A Landbouw 90B 90B Industrie 90C 90C Diensten 90D 90D Bruto Binnenlands Product 90E 90E Werkloosheid 90F 90F Arbeidsparticipatie vrouwen Europa - Toerisme 91A 91A Toeristencentra 91B 91B Overnachtingen 91C 91C Inkomsten uit toerisme 91D 91D Uitgaven aan toerisme 91E 91E Buitenlandse vakanties Nederlanders 91F 91F Binnenkomende toeristen Europa - Verkeer en vervoer 92A 92A Havens en vervoer over water 92B 92A Havens en vervoer over water 92C 92C Verkeer over het spoor

4 92D 92D Verkeer over de weg 92E 92E Vervoer door de lucht 92F 92F Europese verbindingen door de lucht vanuit Schiphol Europa - Verkeer en vervoer 93A 92B Wegvervoer via de corridor Rotterdam-Antwerpen 93B - Achterland van Nederland voor overzees vervoer 93C - Handelsoriëntatie 93D - Infrastructurele projecten 93E - Goederendistributie Europa - Milieu 94A 93A Luchtverontreiniging 94B 93B Neerslag van zwavel 94C 93C Zure regen in D 93D Zure regen in E 93E Neerslag van stikstof 94F 93F Fijnstof Noordzee - Energie 95A 95A Reserves aardolie en aardgas 95B 95B Productie aardolie en aardgas België en Luxemburg [overzichtskaart] 97A 97A Neerslag 97B 97B Grondsoorten 97C 97C Bodemgebruik 97D 97D Industrie 97E 97E Bevolkingsdichtheid 97F 97F Talen/Gewesten Frankrijk [overzichtskaart] 99A 105A Zonneschijn 99B 105B Bodemgebruik en visserij 99C 105C Bevolkingsgroei 99D 105D Toerisme Verenigd Koninkrijk [overzichtskaart] 101A 103A Mijnbouw en industrie 101B 103B Bevolkingsgroei 101C 103C Werkloosheid 101D 103D Ruimtelijk beleid Duitsland [overzichtskaart] Duitsland 104A 100A Administratieve indeling 104B 100B Bevolkingsdichtheid 104C 100C Bevolkingsgroei 104D 100D Buitenlanders 104E 100F Werkloosheid 104F - Kinderopvang 104G 100H Energie 104H 100I Bodemgebruik 104I - Aantasting bossen Duitsland - Ruhrgebied 105A 101A Ligging in Nordrhein-Westfalen 105B 101B Bevolkingsdichtheid 105C 101C Steenkolenmijnbouw 105D 101D Werkloosheid 105E 101E Waterhuishouding 105F 101F Industrieel erfgoed 105G 101G De nieuwe Emscher ( ) Noord-Europa [overzichtskaart] 107A 107A IJsland [overzichtskaart] 107B - Spitsbergen [overzichtskaart] 107C 107C Denemarken [overzichtskaart] 107D 107D Economie 107E 107E Energie Centraal en Oost-Europa [overzichtskaart] Alpen [overzichtskaart] Zwitserland [overzichtskaart] 112A 112A Administratieve indeling (kantons) 112B 112B Talen 113C 113C Bevolkingsdichtheid 113D 113D Toerisme Alpen - Toerisme en verkeer 114A 114A Toerisme 114B 114B Toerisme: doorgang en verblijf 114C 114C Verkeer 114D 114D Verkeer via de Brennerpas 114E 114E Goederenvervoer 114F 114F Goederenvervoer over de Alpen per land, Zuidwest-Tirol - Toerisme 115A 115A Toeristische overnachtingen 115B 115B Overnachtingen naar herkomst 115C 115C Ontwikkeling toerisme D 115D Zomer- en wintertoerisme 115E 115E Ischgl: bergbeken en veiligheid 115F 115F Ischgl: skigebieden en skiliften Spanje en Portugal [overzichtskaart] 117A 117A Bodemaantasting 117B 117B Waterhuishouding 117C 117C Toerisme 117D 117D Bevolkingsdichtheid en autonome regio s Italië [overzichtskaart] 119A 119A Mijnbouw en industrie 119B 119B Beroepsbevolking 119C 119C Inkomens 119D 119D Binnenlandse migratie 119E 119E Regio s Zuidoost-Europa [overzichtskaart] 121A 121A Vulkanisme op Santorini 121B 121B Etnische groepen Turkije [overzichtskaart] Turkije 123A 123A Aardbevingen en platen 123B 123B Klimaat 123C 123C Bodemgebruik, waterbeheer en toerisme 123D 123D Bevolkingsdichtheid 123E 123E Binnenlandse migratie 123F - Elektriciteitsverbruik 123G 123F Beroepsbevolking 123H 123H Welvaart 123I 123I Toerisme Middellandse Zeegebied - Klimaat 124A 124A Neerslag in januari 124B 124B Neerslag in juli 124C 124C Temperatuur in januari 124D 124D Temperatuur in juli 124E 124E Zeewatertemperatuur in januari 124F 124F Zeewatertemperatuur in juli Middellandse Zeegebied - Water en bodem 125A 125A Jaarlijkse evapotranspiratie 125B - Algenbloei bij de Kerkenna-eilanden, Tunesië 125C 125C Verwoestijning 125D 125D Waterschaarste 125E 125E Great Man-Made River Project, Libië Middellandse Zeegebied - Tektoniek 126A 126A Tektoniek 126B 126B Aardbevingsrisico 126C 126C Aardbevingen D 126D Aardbeving İzmit 126E 126E Eruptie Stromboli Middellandse Zeegebied - Welvaart, toerisme en migratie 127A 127A Bruto Binnenlands Product: omvang en groei 127B 127B Bruto Binnenlands Product per inwoner 127C 127C Ontwikkeling toerisme 127D 127D Toeristencentra 127E 127E Migratiesaldo 127F 127F Illegale vluchtelingen Oost-Europa [overzichtskaart] Rusland en Centraal-Azië [overzichtskaart] Rusland en voormalige Sovjetrepublieken 132A 132A Klimaat en verkeer te water 132B 132B Bodemgroepen 132C 132C Bodemgebruik 132D 132D Aardolie 132E 132E Aardgas 132F 132F Kolenmijnbouw 132G 132G Overige mijnbouw 132H 132H Elektriciteitsproductie 132I 132I Industrie en vervuiling Rusland en voormalige Sovjetrepublieken 133A 133A Bevolkingsdichtheid 133B 133B Etnische samenstelling 133C 133C Nationaliteitenprobleem 133D 133D Bevolkingsontwikkeling 133E 133E Godsdiensten 133F 133F Etnische groepen naar bevolkingsomvang 133G 133G Republieken en nationaliteiten

5 Azië - Natuurkundig [overzichtskaart] 135A 139A Oorspronkelijke plantengroei 135B 139B Temperatuur en neerslag in januari 135C 139C Temperatuur en neerslag in juli Azië - Staatkundig [overzichtskaart] 137A 141A Azië in B 141B Azië in C 141C Welvaart en inkomensgroei Zuidwest-Azië [overzichtskaart] Israël/Palestina A Israël/Palestina [overzichtskaart] 140A 144B Neerslag 140B 144C Irrigatie 140C 144D Westelijke Jordaanoever en Gazastrook Zuidwest-Azië - Conflictgebieden 141A 145A Kaukasus: staten en gewapende conflicten 141B 145B Kaukasus: etnische groepen en godsdiensten 141C 145C Midden-Oosten: staten en gewapende conflicten 141D 145D Midden-Oosten: etnische groepen en godsdiensten 141E 145E Afghanistan: gewapende conflicten 141F 145F Afghanistan en omgeving: etnische groepen en godsdiensten Midden-Oosten - Natuurlijke hulpbronnen Midden-Oosten - Toegang tot water 143A 147A Neerslag 143B 147B Droogte 143C 147C Waterbalans 143D 147D Irrigatie 143E 147E Waterschaarste 143F 147F Waterprojecten /149 Zuid-Azië 144A 148A Klimaat 144B 148B Tektoniek 144C 149B Staten en etnische groepen 144D 149D Godsdiensten en etnisch-religieuze geweldsuitbarstingen 144E 148E Narmada-stuwdamproject 144F 149E Kashmir /150/151 Zuid-Azië / India 145A 149A Bevolkingsdichtheid 145B 151C Speciale economische zones 145C 150F Groei BRP 145D 150C Onderwijs 145E 150D Slums 145F 151E IT-stad Bengaluru 145G 151F Mumbai: slums Zuidoost-Azië [overzichtskaart] Zuidoost-Azië 148A 154A Etnische groepen 148B 154B Godsdiensten 148C 154C Staten en conflicten 148D 154D Beroepsbevolking in de ASEAN 148E 154E Zuid-Thailand: moslim-minderheid 148F 154F Maleisië: Multimedia Super Corridor Zuidoost-Azië 149A 155A buitenlandse investeringen 149B 155B ASEAN-landen: buitenlandse handel 149C 155C Buitenlands toerisme 149D 155D Toeristische bestemmingen 149E 155E Singapore 149F 155F Singapore: economische ontwikkeling Indonesië 150A 156A Klimaat 150B 156B Tektoniek en vulkanisme 150C 156C De tsunami van Aceh (2004) 150D 156D Krakatau: de uitbarsting van E 156E Krakatau: as en tsunami s na de uitbarsting 150F 156F Krakatau: de wedergeboorte van de vulkaan Indonesië 151A 157A Bevolkingsdichtheid 151B 157B Transmigratie 151C 157C Godsdiensten en sociale onrust 151D 157D De Azië-crisis van Oost-Azië [overzichtskaart] /161 Oost-Azië 154A 160B Extreme weersomstandigheden 154B 160C Tektoniek 154C 161C Etnische groepen en regionale autonomie 154D 161D Etnische groepen in China naar bevolkingsomvang 154E 160E Het Drie Klovenstuwmeer 154F 160F Het Drie Klovenstuwmeer: bevolkingsverplaatsing /162/163 Oost-Azië / China 155A 161A Bevolkingsdichtheid 155B 162B Binnenlandse migratie 155C 163D Groei BRP 155D 162D Buitenlandse investeringen 155E 163E Shanghai 155F 163F Shanghai: economische ontwikkeling Korea en Japan Japan [overzichtskaart] 156A 165A Bodemgebruik 156B 165C Bevolkingsdichtheid Korea en Japan 157A 164A Morfotektoniek en diepzeereliëf 157B 164D Japan: tektoniek en vulkanisme 157C 164C/F Taifoens / Japan: tsunami s 157D 164B Dwarsdoorsneden door de noordoostelijke Japanboog 157E - Natuurgeweld: overstromingen 157F - Investeringen na overstroming 157G 164E Japan: risicobeheersing Grote en Indische Oceaan [overzichtskaart] Australië en Nieuw-Zeeland [overzichtskaart] 161A 171A Neerslag 161B 171B Bodemgebruik 161C 171C Mijnbouw en industrie 161D 171D Bevolkingsdichtheid /178 Afrika - Natuurkundig [overzichtskaart] / Afrika 162A 174A Geologische bouw 163B 178B Natuurlijke plantengroei 163C 175B Temperatuur en neerslag in januari 163D 175C Temperatuur en neerslag in juli /180 Afrika - Staatkundig [overzichtskaart] / Afrika 164A 176A Zuid-Afrika [overzichtskaart] 165B 177B Afrika in C 180B Etnische samenstelling van de bevolking 165D 180C Zuid-Afrika: etnische samenstelling van de bevolking 165E 180E Vluchtelingen /179 Afrika 166A 178A Economie 166B 178A Economie 166D 179C Bevolkingsgroei en honger 166C 179D Veehouderij 166E - Sahelzone: vegetatieherstel Burkina Faso F - Zuidelijk Afrika: ontwikkeling spoorwegnet Nigeria 167A 181D Talen en godsdiensten 167B 181A Bodemgebruik en grondstoffen 167C - Administratieve indeling vanaf D 181C Cultuurgebieden 167E - Zuidoost-Nigeria: talen/etnische groepen 167F - Ogoni-gebied: talen/etnische groepen Marokko [overzichtskaart] 168A 182A Neerslag 168B 182B Droogte Marokko 169A 183A Bodemgebruik en irrigatie 169B 183B Mijnbouw, industrie en toerisme 169C 183C Bevolkingsdichtheid 169D 183E Werkloosheid 169E - Elektriciteitsverbruik 169F 183F Marrakech 169G 183G Marrakech: stratenpatroon Noord-Amerika [overzichtskaart] 171A 187A Boswash : het verstedelijkte Noordoosten 171B 187B Temperatuur en neerslag in januari 171C 187C Temperatuur en neerslag in juli Verenigde Staten en Mexico [overzichtskaart] 172A 188A Staten en tijdzones 173B 189B Uitbreiding van het grondgebied van de Verenigde Staten Verenigde Staten

6 174A 190A Bodemgebruik 174B 190F/G/H Kolenmijnbouw / Aardolie / Aardgas 174C 190C Mijnbouw en industrie 174D 190D Bodemgroepen 174E 190E Bodemerosie 174F 190G Aardolie 174G 190H Aardgas 174H 190I Inkomens 174I - Buitenlandse investeringen Verenigde Staten 175A 191A Ontwikkeling spoorwegnet en kolonisatie 175B 191B Minderheden: zwarte bevolking 175C 191C Bevolkingsdichtheid 175D 191D Slavernij rond E 191E Slavernij en katoenbouw 175F 191F Indianenreservaten 175G 191G Hispanic bevolking 175H 191H Migratie 175I 191I Bevolkingsgroei Verenigde Staten - Natuurgeweld 176A 192A Tektoniek en vulkanisme 176B 192B San Francisco en omgeving: aardbevingsrisico 176C 192C San Francisco en omgeving: seismische activiteit langs breuklijnen 176D 192D San Francisco en omgeving: historische aardbevingen 176E 192E Hot Spot Hawaii 176F 192F Hot Spot Hawaii: de Hawaii-eilanden 176G 192G Vulkanisme op Hawaii Verenigde Staten - Natuurgeweld 177A 193A Hurricanes en tornado s 177B 193B Hurricanes en tropische stormen 177C 193C Hurricanes: schade en slachtoffers 177D 193D Tornado s 177E 193E Hurricane Katrina F 193F Hurricane Katrina in New Orleans Verenigde Staten - Steden 178A 194A Los Angeles en omgeving 178B 194B Los Angeles: Hispanics 178C 194C Los Angeles: Gentrification in etnische enclaves 178D 194D San Francisco en omgeving: stedelijke groei E 194E San Francisco en omgeving: Edge Cities Verenigde Staten - Steden 179A 195A New York en omgeving 179B 195B New York: Hispanics 179C 195C New York 179D 195D Washington-Baltimore: Edge Cities 179E 195E Edge City Tysons Corner Verenigde Staten en Mexico - Grensgebied 180A 196A Grensverkeer 180B 196B Mexico: maquiladoraindustrie 180C 196C Grensstaten Verenigde Staten: inkomen 180D1 196D1 Mexico: inkomen 180D2 196D2 Grensstaten Mexico: inkomen Verenigde Staten en Mexico - Grensgebied 181A 197A Bevolkingsdichtheid 181B 197B Bevolkingsontwikkeling 181C 197C Hispanics 181D 197D Indiaanse bevolking 181E1 197E1 Mexico: migratie 181E2 197E2 Grensstaten Mexico: migratie Midden-Amerika [overzichtskaart] Zuid-Amerika - Natuurkundig [overzichtskaart] Zuid-Amerika - Staatkundig [overzichtskaart] /205 Latijns-Amerika 186A 205A Bevolkingsdichtheid 186B 205B Etnische samenstelling van de bevolking 186C 205C Mijnbouw en industrie 186D 205D Handelspartners 186E 204E Groei BNP F 204F Inkomensongelijkheid 186G 204G Verandering inkomensongelijkheid /209 Suriname / Nederlandse Antillen 187A 209A Aruba 187C 209B Bonaire 187B 209C Curaçao 187D 209D Sint Maarten 187E 209E Saba 187F 209F Sint Eustatius 187G 208 Suriname [overzichtskaart] De aarde - Natuurkundig [overzichtskaart] De wereld - Staatkundig [overzichtskaart] De aarde - Geologie 192A 216A Geologie 192B 216B Platentektoniek 192C 216C Geologische bouw en gebergtevorming 192D 216D Aardbevingen en vulkanisme 192E 216E Geologische tijdschaal 192F 216F Dwarsdoorsnede langs de evenaar De aarde - Geologie 193A 217A Verschuiving van de continenten 193B 217B Afbraak van de continenten 193C 217C Vergletsjering 193D 217D Bodemgroepen 193E 217E Reliëfgebieden De aarde - Klimaat 194A 218A Temperatuur in januari 194B 218B Luchtdruk en winden in januari 194C 218C Temperatuur in juli 194D 218D Luchtdruk en winden in juli 194E 218E Klimaatgrafieken De aarde - Klimaat/Fysische zones 195A 219A Luchtstreken en jaarisothermen 195B 219B Jaarlijkse temperatuurschommelingen 195C 219C Jaarlijkse neerslag 195D 219D Fysisch-geografische zones 195E 219E Weerkaarten De aarde - Klimaatgebieden/Zeestromen 196A 222A Stromingssysteem De aarde - Ecologische landschapszones (biomen) De aarde - Oorspronkelijke plantengroei De wereld - Voedingsgewassen en handel 199A 229A Wereldproductie van tarwe 199B 229B Wereldproductie van rijst 199C 229C Wereldproductie van maïs 199D 229D Wereldproductie van aardappelen 199E 229E Wereldproductie van vlees De wereld - Energie/Mijnbouw 200A 230A Aardolie 200B 230B Aardgas 200C 230D Hydro-elektriciteit en kernenergie 200D 230C Steenkool en bruinkool 200E 230E Wereldproductie van aardolie 200F 230F Wereldproductie van aardgas 200G 230G Wereldenergiereserves 200H 230H Energieverbruik/bevolking De wereld - Energie/Mijnbouw 201A 231B Elektriciteitsproductie 201B 231C Energieverbruik 201C - Verandering energieverbruik 201D 231D Energiebalans 201E 231E Aardolieraffinagecapaciteit De wereld - Bevolking 202A 234A Bevolkingsdichtheid 202B 234B Geboorteoverschot 202C 234C Zuigelingensterfte 202D 234D Geboortecijfer 202E 234E Bevolkingsgroei in industrie- en ontwikkelingslanden 202F 234F Bevolkingsgroei G 234G Bruto Nationaal Product en verstedelijking 202H 234H Bevolkingspiramiden De wereld - Bevolking/Verstedelijking 203A 235A Levensverwachting 203B 235B Sterftecijfer 203C 235C Bevolkingsgroei: verdubbelingstijd 203D 235D Verstedelijking E 235E Jeugd 203F 235F Groei van enkele wereldsteden 203G 235G Groei van de wereldbevolking De wereld - Cultuur 204A 236A Godsdiensten 204B 236B Officiële landstalen 204C 236C Wetgeving: abortus

7 204D 236D Wetgeving: doodstraf 204E 236E Rokers 204F 236F Cannabisgebruik 204G 236G Wettelijke status homoseksualiteit De wereld - Cultuur: islam 205A 237A Islam 205B 237B Stromingen binnen de islam 205C 237C Islamitisch recht 205D 237D Arabische wereld 205E 237E Arabisch: taal en schrift van de Koran 205F 237F Staatsgodsdienst en islamitisch recht 205G - Geweld in de moslimwereld ( ) De wereld - Politiek 206A 238A Samenwerking I 206B 238B Samenwerking II 206C 238C Politieke bondgenootschappen 206D 238D Wereldhandelsorganisatie (WTO) 206E 238E Staatsuitgaven 206F 238F Ontwikkelingshulp 206G 238G Militaire bestedingen De wereld - Politiek 207A 239A Politieke burgerrechten 207B 239B Politieke stabiliteit en afwezigheid geweld 207C 239C Doelmatigheid overheid en bestuur 207D 239D Beheersing van corruptie 207E 239E Kwaliteit rechtssysteem 207F 239F Kwaliteit regelgeving 207G 239G Dreiging van terrorisme De wereld - Tegenstellingen in verschillende dimensies 208A 240A Bruto Nationaal Product (absoluut) 208B 240B Levensomstandigheden en ontwikkeling: Human Development Index 208C 240C Economisch sterke en zwakke landen 208D 240E Koloniën in E 240D Opkomende markten 208F 240F Snelstgroeiende markten in Azië 208G 240G Extreme armoede De wereld - Tegenstellingen in verschillende dimensies 209A 241A Cultuurgebieden 209B 241B Culturele conflictgebieden 209C 241C Failed States Index 209D 241D Inspraak en verantwoording 209E 241E Persvrijheid 209F 241F Ondernemingsklimaat 209G 241G Innovatie en kennispatenten De wereld - Ontwikkelingskenmerken 210A 242A Analfabetisme 210B 242B Voedselvoorziening 210C 242C Gezondheidszorg 210D 242D Kraamvrouwensterfte 210E 242E Eiwitconsumptie 210F 242F Inentingen 210G 242G Telefoons De wereld - Ontwikkelingskenmerken 211A 243A Primair onderwijs 211B 243B Toegang tot en gebruik van informatietechnologie 211C 243C Meisjes in het onderwijs 211D 243D Toegang tot water 211E 243E Malaria 211F 243F HIV/AIDS 211G 243G Inspraak en verantwoording 211H 243H Human Development Index De wereld - Ontwikkelingskenmerken 212A 244A Werken in de landbouw 212B 244B Werken in de industrie 212C 244C Inkomens en buitenlandse schulden 212D 244D Typen economie 212E 244E Werken in de dienstensector 212F 244F Ontwikkeling samenstelling beroepsbevolking 212G 244G Autopark De wereld - Ontwikkelingskenmerken 213A 245A Bruto Nationaal Product (BNP) 213B 245B Politieke en economische risico s 213C 245C Eenzijdigheid uitvoer naar product 213D 245D Eenzijdigheid uitvoer naar bestemming 213E 245E Groei BBP 213F 245F Samenstelling invoer 213G 245G Samenstelling uitvoer De wereld - Globalisering 214A 246A Handelsverkeer 214B 246B Internet 214C 246C Transnationale en multinationale ondernemingen 214D 246D Technologische ontwikkeling De wereld - Globalisering 215A 247A Externe gerichtheid economie 215B - Tempo openstelling economie 215C 247E Globalisatie-index 215D 247B Bilaterale investeringsverdragen 215E - Immigratie 215F - Emigratie 215G 247C Landen met McDonald s restaurants De wereld - Globalisering en global shift 216A 248A Groei van de wereldhandel tussen 1960 en B 248B Aandeel in de wereldhandel C 248C Concurrentiekracht D 248D Aandeel in de wereldhandel E 248E Autoproductie en internationale autohandel 216F 248F Herkomst onderdelen voor productie van één auto De aarde - Klimaatverandering 217A - Feitelijke temperatuurverandering in de 20e eeuw 217B 220B Mogelijke verandering in temperatuur 217C 220D Mogelijke verandering in neerslag 217D - Verwachte verandering maïsopbrengst bij toekomstbeeld Mondiale markt 217E - Verwachte ontwikkelingen volgens verschillende toekomstbeelden De aarde - Vervuiling en ozon 218A 225A Kooldioxideproductie 218B 225B Vervuiling van de wereldzee 218C 225C CFK-verbruik 218D 225D Watervervuiling 218E 225E Het gat in de ozonlaag: zuidpoolgebied /226 De aarde - Klimaatverandering / Bodemdegradatie 219A 226A Uitbreiding van de woestijn 219B 226B Droogte en vorming zoutbodems 219C 226C Bodemaantasting: kwalitatief 219D 226D Bodemaantasting: kwantitatief 219E 220E Temperatuurstijging 219F 220F Kooldioxide-uitstoot 219G 220G Zeespiegelstijging De aarde - Bosbouw en ontbossing 220A 227A Bebossing 220B 227B Houtproductie 220C 227C Bosbranden 220D 227D Ontbossing 220E - Aantal bosbranden 220F - Herbebossing 220G 227F Brandhout De aarde - Milieu: ontbossing 221A - Ontginningen in Rondônia (Brazilië) in B - Beginfase ontginning 221C - Eindfase ontginning De aarde - El Niño 222A 221A Ontwikkeling El Niño in B 221B Verstoring van het neerslagpatroon als gevolg van El Niño in september C 221C Zuidoost-Azië: gevolgen van El Niño /251 Poolgebieden / Tijdzones 223A 250A Noordpoolgebied 223B 250B Zuidpoolgebied 223C 251 Tijdzones Statistiek Nederland - Gemeenten (Noord) Nederland - Gemeenten (Zuid) Nederland - Economisch-geografische geb. (EGG) Nederland - COROP-gebieden Landenregister / Afkortingen Register van topografische namen Geografische coördinaten Verklaring van topografische namen Trefwoordenregister

GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel

GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel GB53 GB54 Paginatitel - Kaarttitel 3 10 Hoe vindt ik de juiste kaart? 4-11 2-9 Inhoudsopgave 12 12 Kaartprojecties/Wereldbeelden 12A 12A1 Mercatorprojectie 12B 12B1 Projectie van Winkel 12C 12A2 Mercatorprojectie: een Amerikaans wereldbeeld

Nadere informatie

GB53 GB54 Titel GB54 ten opzichte van GB53. 4 2 Algemene inhoud 5 3 Algemene inhoud 6 4 Algemene inhoud 7 5 8 6 Algemene inhoud 9 7 10 8 10 9 10 11

GB53 GB54 Titel GB54 ten opzichte van GB53. 4 2 Algemene inhoud 5 3 Algemene inhoud 6 4 Algemene inhoud 7 5 8 6 Algemene inhoud 9 7 10 8 10 9 10 11 GB53 GB54 Titel GB54 ten opzichte van GB53. 4 2 Algemene inhoud 5 3 Algemene inhoud 6 4 Algemene inhoud 7 5 8 6 Algemene inhoud 9 7 10 8 10 9 10 11 Algemene inhoud Introductie Kaarten foto s en Satelliet

Nadere informatie

GB54 GB53 Paginatitel - Kaarttitel GB54 GB53 Paginatitel - Kaarttitel

GB54 GB53 Paginatitel - Kaarttitel GB54 GB53 Paginatitel - Kaarttitel 2-9 4-11 Inhoudsopgave 10 3 Hoe vindt ik de juiste kaart? 12 12 Kaartprojecties/Wereldbeelden 12A1 12A Mercatorprojectie 12A2 12C Mercatorprojectie: een Amerikaans wereldbeeld 12B1 12B Projectie van Winkel

Nadere informatie

Omnummertabel De Basis Bosatlas 60 -> Kleine Bosatlas 61 e editie

Omnummertabel De Basis Bosatlas 60 -> Kleine Bosatlas 61 e editie Omnummertabel De Basis Bosatlas 60 -> Kleine Bosatlas 61 e editie v.s.b. a.s.b./240 Bladwijzers en afkortingen 2 10-11 Werken met De Basis Bosatlas 3-5 2-5 Inhoud 6 12 Van foto naar kaart - Muiderslot

Nadere informatie

kaartfragmenten geactualiseerd en presentatie gewijzigd (zie Basis 21 23 Eigen Omgeving - Zeekleilandschappen

kaartfragmenten geactualiseerd en presentatie gewijzigd (zie Basis 21 23 Eigen Omgeving - Zeekleilandschappen GB52 GB53 Titel (rood = titel gewijzigd of in GB53) GB53 ten opzichte van GB52 10 12 Kaartprojecties/Wereldbeelden ongewijzigd 11 13 Kaarttypen/Afbeeldingsmethoden kaart G 12 14 Kaartsoorten/Gebruiksdoel

Nadere informatie

GB54 GB55 Paginatitel - Kaarttitel

GB54 GB55 Paginatitel - Kaarttitel 2-9 2-9 Algemene inhoud 10 10 Hoe vind je de juiste kaart? 12 12, 272 Kaartprojecties/Wereldbeelden 12A1 12B Mercatorprojectie 12A2 - Mercatorprojectie: een Amerikaans wereldbeeld 12B1 - Projectie van

Nadere informatie

Omnummertabel Kleine Bosatlas 61 e editie -> De Basis Bosatlas 60

Omnummertabel Kleine Bosatlas 61 e editie -> De Basis Bosatlas 60 Omnummertabel Kleine Bosatlas 61 e editie -> De Basis Bosatlas 60 v.s.b. a.s.b. De aarde bij nacht 2-5 3-5 Algemene inhoud 6-7 8 Kaarten om je heen en in de atlas 8-9 9 Kaartsoorten in de atlas 10-11 2

Nadere informatie

GB55 GB54 Paginatitel - Kaarttitel

GB55 GB54 Paginatitel - Kaarttitel 2-9 2-9 Algemene inhoud 10-11 10 Werken met de Grote Bosatlas 12 12 Kaartprojecties 12A 12F Kegelprojectie 12B 12A/C Cilinderprojectie 12C 12 Azimutale projectie 13 15 Luchtfoto/Kaart/Schaal 13A 15A Luchtfoto,

Nadere informatie

*spreidingspatronen van migranten- en andere bevolkingsgroepen in grote steden beschrijven oude woonwijken achterstandswijk/buurt

*spreidingspatronen van migranten- en andere bevolkingsgroepen in grote steden beschrijven oude woonwijken achterstandswijk/buurt Specificaties examenprogramma Aardrijkskunde vmbo Migratie en de multiculturele samenleving BB Explicitering bij de eindtermen De kandidaat kan Onderdeel 1 de maatschappelijke en ruimtelijke segregatie

Nadere informatie

Ontwerp Paper 2 Bijlage 2

Ontwerp Paper 2 Bijlage 2 Ontwerp Paper 2 Bijlage 2 Gijs Bos - 10137157 Utrecht, 130410 De twee toetsen zijn qua inhoud verschillend maar qua moeilijkheidsgraad zo veel mogelijk identiek. Beide toetsen bestaan uit 10 vragen. 5

Nadere informatie

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek Wat is aardrijkskunde op zoek naar een verklaring voor de ruimtelijke verschijnselen aan het aardoppervlak. Beschrijvende vragen: bodem

Nadere informatie

Eindterm 1 de woon- en leefsituatie in buurten en wijken van Nederlandse steden en dorpen beschrijven en vergelijken. In dat verband kan hij/zij

Eindterm 1 de woon- en leefsituatie in buurten en wijken van Nederlandse steden en dorpen beschrijven en vergelijken. In dat verband kan hij/zij Explicitering bij de eindtermen aardrijkskunde Van toepassing bij centraal examen 2006 Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden KB en GL/TL De kandidaat kan Eindterm 1 de woon- en leefsituatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave atlas. antwoorden met uitleg voorbeeldopgaven Aardrijkskunde. Wereldorientatie-pabo antwoord 1 van 12

Inhoudsopgave atlas. antwoorden met uitleg voorbeeldopgaven Aardrijkskunde. Wereldorientatie-pabo antwoord 1 van 12 antwoord 1 van 12 Inhoudsopgave atlas kaart 1 De Aarde Godsdiensten kaart 2 De Aarde Ziekenhuizen per land kaart 3 De Aarde Talen kaart 4 Azië Grote steden kaart 5 Azië Telefoons kaart 6 Amerika Auto's

Nadere informatie

Toets_Hfdst6_BevolkingEnRuimtelijkeInrichting

Toets_Hfdst6_BevolkingEnRuimtelijkeInrichting Toets_Hfdst6_BevolkingEnRuimtelijkeInrichting Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:07 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

Nadere informatie

Nederlands-Duitse grensstreek Sociaal-economische foto

Nederlands-Duitse grensstreek Sociaal-economische foto Nederlands-Duitse grensstreek Sociaal-economische foto 1 Rabobank Groep Duits-Nederlandse grensstreek Inhoudsopgave Demografie Dynamiek, groen-grijs, beroepsbevolking, inkomen, migratie Werkgelegenheid

Nadere informatie

aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen

aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw 3 + 4 vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen Inhoud 3 vmbo-kgt MODULE 1 Arm en rijk Hoofdstuk 1 Arme en rijke Nederlanders 5 Hoofdstuk 2 Arm en rijk in Nederland en

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2004-I

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Politiek en ruimte Opgave 1 1 separatisme 2 Voorbeelden van juiste terreinen zijn: cultuur onderwijs per juist terrein 1 3 Juiste bevolkingskenmerken verwijzen naar: de sociaal-economische

Nadere informatie

Inhoud digitale verrijkingen Plantyn Algemene Wereldatlas, editie 2012

Inhoud digitale verrijkingen Plantyn Algemene Wereldatlas, editie 2012 Inhoud digitale verrijkingen Plantyn Algemene Wereldatlas, editie 2012 Zorg dat u verbonden met het Internet en scan altijd de volledige pagina. Hou uw tablet of smartphone zo stil mogelijk. België Pagina

Nadere informatie

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten Arm en Rijk Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten 2.1 Rijk en arm in de Verenigde Staten De rijke Verenigde Staten Je kunt op verschillende manieren aantonen dat de VS een rijk land is. Het BNP

Nadere informatie

Inhoudsopgave atlas. Aardrijkskunde. Vraag 1 van 12

Inhoudsopgave atlas. Aardrijkskunde. Vraag 1 van 12 Vraag 1 van 12 Inhoudsopgave atlas kaart 1 De Aarde Godsdiensten kaart 2 De Aarde Ziekenhuizen per land kaart 3 De Aarde Talen kaart 4 Azië Grote steden kaart 5 Azië Telefoons kaart 6 Amerika Auto's en

Nadere informatie

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-16.30 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 67 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 4. 1ste druk

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 4.  1ste druk De Geo 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 4 www.degeo-online.nl 1ste druk De Geo, aardrijkskunde voor de onderbouw van th - Docentenhandleiding 1 TH 1 ThiemeMeulenhoff Utrecht/Zutphen,

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING kaarten 1 en 2 Spreiding allochtonen in Den Haag kaart 1 kaart 2 uit Indonesië totaal

Nadere informatie

Ontwerp Paper 2 Bijlage 4

Ontwerp Paper 2 Bijlage 4 Ontwerp Paper 2 Bijlage 4 Gijs Bos - 10137157 Utrecht, 130404 De volgende pagina s bevatten de opdrachten waarmee de leerlingen tijdens de workshops aan de slag gaan. Workshop atlasvaardigheden 1: Kaartselectie

Nadere informatie

Er zijn 3 soorten kaarten

Er zijn 3 soorten kaarten Er zijn 3 soorten kaarten 1 Overzichtskaarten Onder te verdelen in: A topografische kaarten B natuurkundige kaarten C staatkundige kaarten 2 Navigatiekaarten 3 Thematische kaarten 1 Overzichtskaarten Op

Nadere informatie

Caribisch Nederland in cijfers. Henk van de Velden

Caribisch Nederland in cijfers. Henk van de Velden Caribisch Nederland in cijfers Henk van de Velden Inhoud Algemeen Dataverzameling Ontwikkeling Bevolking Werkgelegenheid Inkomen / koopkracht Prijzen Economie Conclusie 2 Medewerkers statistieken CN Over

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 De gemeenschap van mijn overgrootvader vormt een van oudste minderheidsgroepen

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

richtlijnen de resultaten presenteren 3.5 De kandidaat kan aan de hand van gegeven richtlijnen sterke en zwakke punten van het

richtlijnen de resultaten presenteren 3.5 De kandidaat kan aan de hand van gegeven richtlijnen sterke en zwakke punten van het Aardrijkskunde, vmbo, Geografische F. Oorschot vaardigheden vmbo bovenbouw kern subkern Inhoud / Eindterm bb Eindterm kb Eindterm gt Eindterm Geografisch vaardigheden Geografisch onderzoek Stappenplan

Nadere informatie

GEBIEDEN. 5 havo 3 Indonesië 1-7

GEBIEDEN. 5 havo 3 Indonesië 1-7 GEBIEDEN 5 havo 3 Indonesië 1-7 Intro: waarom een hoofdstuk over Indonesië? Regionale toepassing van de algemene hoofdstukken Indonesië is, evenals de rest van Zuidoost-Azië, erg in beweging Gebiedskenmerken

Nadere informatie

INDONESIË. Sociaaleconomische positie en ontwikkelingen

INDONESIË. Sociaaleconomische positie en ontwikkelingen INDONESIË Sociaaleconomische positie en ontwikkelingen Structuur [1/2] De kandidaat kan gebiedskenmerken van een ontwikkelingsland beschrijven en analyseren. Het betreft: a. sociaal-geografische en fysisch-geografische

Nadere informatie

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 2 woensdag 24 juni 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 2 woensdag 24 juni 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 9.00-11.30 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Eigen omgeving en actualiteit Van bacterie soep naar plastic soep. Cultuur Water Globalisering & Arm en rijk

Eigen omgeving en actualiteit Van bacterie soep naar plastic soep. Cultuur Water Globalisering & Arm en rijk INHOUD Q-SERIES AARDRIJKSKUNDE ONDERBOUW (HV) JAAR 1 BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 BLOK 6 Systeem aarde duurzaamheid Cultuur Water Globalisering & Arm rijk Natuurramp doge Eig actualiteit Van bacterie

Nadere informatie

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 1 donderdag 26 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk.

Examen VWO. aardrijkskunde. tijdvak 1 donderdag 26 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. Examen VWO 2016 tijdvak 1 donderdag 26 mei 13.30-16.30 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

1. De bevolkingsspreiding en -groei in de wereld

1. De bevolkingsspreiding en -groei in de wereld Hoofdstuk 3 Socio- economische verscheidenheid 1. De bevolkingsspreiding en -groei in de wereld 1.1 De wereldblokken Noteer per reeks welk gemeenschappelijk thema je kan herkennen. REEKS 1 Thema:.. REEKS

Nadere informatie

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1 maandag 15 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk.

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1 maandag 15 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. Examen HAVO 2017 tijdvak 1 maandag 15 mei 9.00-12.00 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 54e druk. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

H2: Europa, verenigd of versnipperd?

H2: Europa, verenigd of versnipperd? H2: Europa, verenigd of versnipperd? Klas 2 Geo Vragen 5 1. Europa is te herkennen aan een aantal natuurkenmerken. Noem er drie. 6 2. Het aantal inwoners verandert door natuurlijk bevolkingsgroei (geboorte

Nadere informatie

Bijlage VWO. aardrijkskunde. tijdvak 2. Bronnenboekje

Bijlage VWO. aardrijkskunde. tijdvak 2. Bronnenboekje Bijlage VWO 213 tijdvak 2 aardrijkskunde Bronnenboekje VW-131-a-13-2-b Wereld Opgave 1 Bbp en bevolkingsomvang in Japan, India en de Verenigde Staten Ontwikkeling van het bbp en de bevolkingsomvang in

Nadere informatie

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Nigeria 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Marèl Smit & Anne Jekel H3T3 1.Bevolking en welvaart in Nigeria Nigeria

Nadere informatie

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1 dinsdag 26 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1 dinsdag 26 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2009 tijdvak 1 dinsdag 26 mei 9.00-11.30 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Les 14 Bevolkingsspreiding in Europa

Les 14 Bevolkingsspreiding in Europa 5. Stedelijke landschappen 1 2e jaar aardrijkskunde Les 14 Bevolkingsspreiding in Europa Hoe onderzoek ik de bevolkingsspreiding? (gebaseerd op Geogenie2) Positieve factoren Verklaart de hoge bevolkingsdichtheid

Nadere informatie

Examen HAVO. Centraal Examen Havo Aardrijdskunde 2014 tijdvak 1 Opgaven www.uitwerkingensite.nl. aardrijkskunde

Examen HAVO. Centraal Examen Havo Aardrijdskunde 2014 tijdvak 1 Opgaven www.uitwerkingensite.nl. aardrijkskunde Centraal Examen Havo Aardrijdskunde 2014 tijdvak 1 Opgaven www.uitwerkingensite.nl Examen HAVO 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 9.00-12.00 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote

Nadere informatie

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1 donderdag 27 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1 donderdag 27 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 1 donderdag 27 mei 9.00-11.30 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2. www.degeo-online.nl. 1ste druk

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2. www.degeo-online.nl. 1ste druk De Geo 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 2 www.degeo-online.nl 1ste druk 2 De toekomst van Nederland Start 1 a Onbereikbaarheid Randstad; vergrijzing; waterberging op de

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde compex havo 2008-I

Eindexamen aardrijkskunde compex havo 2008-I Beoordelingsmodel Migratie en vervoer Opgave 1 Emigratie uit Afrika 1 maximumscore 1 het economisch motief of een voorbeeld daarvan 2 maximumscore 2 de angst voor geweldsuitbarstingen / burgeroorlog /

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

Inhoud digitale verrijkingen Plantyn Algemene Wereldatlas, editie 2012

Inhoud digitale verrijkingen Plantyn Algemene Wereldatlas, editie 2012 Inhoud digitale verrijkingen Plantyn Algemene Wereldatlas, editie 2012 Zorg dat u verbonden met het Internet en scan altijd de volledige pagina. Hou uw tablet of smartphone zo stil mogelijk. België Pagina

Nadere informatie

Het Middellandse-Zeegebied in beeld en kaart. www.joop.vdschee.nl/mid.zee Joop van der Schee Onderwijscentrum 2008 Vrije Universiteit Amsterdam 1

Het Middellandse-Zeegebied in beeld en kaart. www.joop.vdschee.nl/mid.zee Joop van der Schee Onderwijscentrum 2008 Vrije Universiteit Amsterdam 1 Het Middellandse-Zeegebied in beeld en kaart www.joop.vdschee.nl/mid.zee Joop van der Schee Onderwijscentrum 2008 Vrije Universiteit Amsterdam 1 Opbouw workshop Het Middellandse-Zeegebied 1. Wat weten

Nadere informatie

Aardrijkskunde inhouden (PO-havo/vwo)

Aardrijkskunde inhouden (PO-havo/vwo) Aardrijkskunde inhouden (PO-havo/vwo) Sectoren kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo bovenbouw exameneenheden vwo bovenbouw exameneenheden Kernen 1. Burgerschap 36: hoofdzak de Nederlandse

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde oud progr vwo I

Eindexamen aardrijkskunde oud progr vwo I Beoordelingsmodel Politiek en ruimte Opgave 1 Darfur 1 maximumscore 3 kaart 219A (52e druk: 176A) 1 Uit de uitleg moet blijken dat in het gebied verwoestijning optreedt (oorzaak) 1 waardoor er minder bestaansmogelijkheden

Nadere informatie

KWT opdracht Atlas gebruik

KWT opdracht Atlas gebruik Auteur Erik van Wijngaarden Laatst gewijzigd 22 September 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/65793 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2001-I

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2001-I Eindexamen aardrijkskunde vwo 00-I Antwoordmodel Migratie en Mobiliteit Uit het antwoord moet blijken dat het aantal grote steden in Indonesië groter is dan in de meeste andere ontwikkelingslanden. Voorbeelden

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

Noem de letters H t/m J en zeg welke oceaan het is. H = de Grote Oceaan (Stille Oceaan), I = de Atlantische Oceaan, J = de Indische Oceaan

Noem de letters H t/m J en zeg welke oceaan het is. H = de Grote Oceaan (Stille Oceaan), I = de Atlantische Oceaan, J = de Indische Oceaan Thuistopo. Noem de letters A t/m G en zeg welk werelddeel het is. A = Noord-Amerika, B = Europa, C = Azië, D = Zuid-Amerika, E = Afrika, F = Australië, G = Zuidpool/Antarctica Noem de letters H t/m J en

Nadere informatie

Hoofdstuk 27 Landenrisico

Hoofdstuk 27 Landenrisico Hoofdstuk 7 Landenrisico Open vragen 7. Het IMF verdeelt de wereldeconomie in industrielanden, opkomende industrielanden en ontwikkelingslanden. Binnen de opkomende industrielanden en ontwikkelingslanden

Nadere informatie

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2 1, 2 en 3. 1ste druk

De Geo. 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 2 1, 2 en 3.  1ste druk De Geo 3 havo/vwov Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 2 1, 2 en 3 www.degeo-online.nl 1ste druk 2 De toekomst van Nederland Start 1 a Onbereikbaarheid Randstad; vergrijzing; waterberging

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

1 Landschap en klimaat in Turkije

1 Landschap en klimaat in Turkije 1 Landschap en klimaat in Turkije 1 landschap, klimaat, Turkije, Europa, Azië, Azië 2a 2b 2c 3a 3b Istanbul door twee bruggen De Bosporus eigen antwoord (verschilt per atlas) zee 4a 1 Istanbul 2 Ankara

Nadere informatie

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden!

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! Op de vlucht 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! 2) Waar komen de vluchtelingen vandaan? Syrië Sinds in

Nadere informatie

Zwart Afrika. Oorspronkelijke bevolking: donkere huidskleur

Zwart Afrika. Oorspronkelijke bevolking: donkere huidskleur Zwart Afrika Wereldzone: ZWART-AFRIKA Vegetatie Zwart-Afrika Oorspronkelijke bevolking: donkere huidskleur Klimatogram Antalaha, Madagaskar Klimatogram Limpopo, Zuid-Afrika Zwart-Afrika (het gedeelte van

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VWO 2014 tijdvak 1 donderdag 22 mei 9.00-12.00 uur aardrijkskunde Bij dit examen hoort een bijlage. Gebruik De Grote Bosatlas, 53e druk. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Voorbeeld toetsen aardrijkskunde

Voorbeeld toetsen aardrijkskunde Voorbeeld toetsen aardrijkskunde Afbuigers havo Gebieden en schaalniveaus 1. Uit een toespraak van de minister van financiën a. Welke schaalniveaus kun je uit de tekst van de minister halen? "Het gaat

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

2 Landschapszones op aarde SO 1

2 Landschapszones op aarde SO 1 Aardrijkskunde 1 havo/vwo 2 Landschapszones op aarde SO 1 Deze toets bestaat uit tien vragen: open vragen en meerkeuzevragen. Ook zijn er vragen waarbij de atlas (Grote Bosatlas, editie 54) nodig is. Bij

Nadere informatie

INDONESIË. Natuurlijke en landschappelijke kenmerken

INDONESIË. Natuurlijke en landschappelijke kenmerken INDONESIË Natuurlijke en landschappelijke kenmerken Structuur [1/2] De kandidaat kan gebiedskenmerken van een ontwikkelingsland beschrijven en analyseren. Het betreft: a. sociaal-geografische en fysisch-geografische

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2013 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2012 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Les 2 Landbouw in de tropen De tropen bestaan niet alleen maar uit regenwoud. Je vindt er ook belangrijke landbouwgebieden.

Les 2 Landbouw in de tropen De tropen bestaan niet alleen maar uit regenwoud. Je vindt er ook belangrijke landbouwgebieden. thema 1 Water Les 1 Tropisch regenwoud Het gebied rond de evenaar heet de tropen. Daar vind je tropische regenwouden. Het grootste gebied met tropisch regenwoud is het Amazonegebied. Het tropisch regenwoud

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

4.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Drenthe naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder

4.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Drenthe naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder 4.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 16 14 12 4.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 1 8 6 Algemeen 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 4 2 1995 2 25

Nadere informatie

Examen VWO. aardrijkskunde (oude stijl)

Examen VWO. aardrijkskunde (oude stijl) aardrijkskunde (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

3.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Friesland naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder

3.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Friesland naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder Algemeen 3.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 3.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 6 4 2 1995

Nadere informatie

2.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Groningen naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder

2.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Groningen naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder Algemeen 2.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 2.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 6 4 2 1995 2

Nadere informatie

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 UPDATE CIJFERS TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013

Toekomstperspectief Destinatie Holland Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Presentatie voor Landelijk Kustdag Kees van der Most 13 november 2013 Vooraf Afbakening: perspectief betreft alleen inkomend verblijfstoerisme Aanpak: deskresearch,

Nadere informatie

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

aardrijkskunde havo 2017-I

aardrijkskunde havo 2017-I Wereld Opgave 1 Wereldkoffiemarkt 1 maximumscore 1 Uit het antwoord moet blijken dat de teelt/productie van koffiebonen plaatsvindt in (semi)perifere landen en de verwerking / consumptie vooral plaatsvindt

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2008 tijdvak 1 woensdag 21 mei 9.00-11.30 uur aardrijkskunde Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 58 punten

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Eekhoutcentrum Vliebergh. Wegwijzers voor Aardrijkskunde

Eekhoutcentrum Vliebergh. Wegwijzers voor Aardrijkskunde Eekhoutcentrum Vliebergh NASCHOLING AARDRIJKSKUNDE Wegwijzers voor Aardrijkskunde Geologie: - Opbouw en structuur van de aarde - Platentektoniek - Geologische geschiedenis Kulak 21/11/15 13h30-16h30 KUL

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (! Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen 2016 Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!) cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, april 2017 1 ALGEMEEN OOST-

Nadere informatie

People. Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft. wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s

People. Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft. wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s People Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s in de wereld. De gemiddelde Europeaan wordt steeds ouder en krijgt steeds minder kinderen. Veel

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

13.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Limburg naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar. 45 tot 65 jaar. 30 tot 45 jaar

13.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Limburg naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar. 45 tot 65 jaar. 30 tot 45 jaar 13.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 4 35 3 13.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 25 2 6 15 4 Algemeen 1 5 2 1995 2 25 21 25 26 27 28 29 21 211 212 213

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

STAD ZOTTEGEM. Bevolkingscijfers 2014

STAD ZOTTEGEM. Bevolkingscijfers 2014 STAD ZOTTEGEM Bevolkingscijfers 2014 Overzicht 2014 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12565 13233 25798 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 110 99 209 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H8 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H8 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H8 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 8 Eerlijke handel? Paragraaf 8.1 Waar

Nadere informatie

Eindtoets hoofdstuk 1

Eindtoets hoofdstuk 1 WERELDWIJS 1 VMBO-BK 1 DE WERELD ONTDEKKEN MET DE ATLAS EINDTOETS Eindtoets hoofdstuk 1 1 Hoe zoek je in de atlas? Noteer het juiste hulpmiddel. Kies uit: het namenregister de bladwijzer het zaakregister.

Nadere informatie

Provincie Flevoland Verkenning toekomstvisie leefomgeving Atelier Flevo-perspectieven, 29 maart 2016

Provincie Flevoland Verkenning toekomstvisie leefomgeving Atelier Flevo-perspectieven, 29 maart 2016 Provincie Flevoland Verkenning toekomstvisie leefomgeving Atelier Flevo-perspectieven, 29 maart 2016 De Flevo-context: immigratie en acculturatie in Nederland, en arbeidsmigratiedruk in traditionale herkomstlanden

Nadere informatie