Leven met meer passie en impact in één e-book

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leven met meer passie en impact in één e-book"

Transcriptie

1 eigenschappen van effectieve managers Leven met meer passie en impact in één e-book 1. Wees proactief 2. Begin met het einde voor ogen 3. Belangrijke zaken eerst 4. Denk win-win 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden 6. Werk samen 7. Houd de zaag scherp

2 Inhoud 1. Over ons 3 2. Inleiding 4 3. De 7 eigenschappen van effectieve managers 5 4. Wat kunnen wij voor jouw organisatie betekenen? Werkbladen 12 2

3 1. Over ons Erwin is de initiatiefnemer van Verstanderen, hij moedigt anderen aan het beste uit zich zelf te halen. Hij denkt buiten de vastgestelde kaders en ziet de mens waardoor er geen verschil in niveaus is. Erwin is een veilige gesprekspartner en wekt hiermee snel het vertrouwen van mensen en hierdoor komen mensen eerder tot de kern van hun verhaal. Daarbij houdt hij de ander een spiegel voor, om anderen aan het denken te zetten over hun eigen handelen. Zijn humor stelt hem in staat te relativeren waar hij anderen in meeneemt. Hij is leergierig en blijft zich zelf ontwikkelen door ook zich zelf telkens weer uit te dagen. Ingrid is de manager van de no nonsens aanpak: ze legt de vinger direct op de zere plek en gaat de dialoog met betrokkenen aan om mede vanuit hun referentiekader bewustwording te creëren en samen naar een oplossing toe te werken. Ze focust op doelen en houdt daarbij van duidelijkheid. Ingrid positioneert zich op de werkvloer maar praat ook op managementniveau mee. Daardoor heeft ze inzicht in wat er organisatiebreed speelt en wordt snel duidelijk op welk niveau het probleem zich voordoet en wat de kern van het probleem is. Doelstellingen worden samen met betrokkenen praktisch en realistisch geformuleerd en vertaald in functionele handelingen. Anderen kunnen op haar bouwen omdat ze een stabiele factor is en de rust weet te behouden en terug te brengen. Petra ziet een organisatie als geheel en met een overstijgende blik kijkt ze wat nodig is. Ze neemt de cultuur van een organisatie snel in zich op en beweegt van daaruit. Ze ziet iedereen als individu en gelijk en zo spreekt zij gemakkelijk met verschillende niveaus. Haar leergierigheid maakt dat ze continue op zoek is naar nieuwe inzichten en invalshoeken. Deze kennis geeft ze door aan anderen om ze aan te moedigen zich zelf te blijven ontwikkelen als persoon en als onderdeel van de organisatie. Ze zet anderen aan het denken om te komen tot meer zelfbewustzijn. Ze motiveert anderen om gezamenlijk bezig te zijn met een gemeenschappelijk doel. 3

4 2. De 7 eigenschappen van Stephen Covey. Het boek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey gaat over de zeven gedragsregels of karaktereigenschappen die we zouden moeten ontwikkelen om succesvoller en gelukkiger te zijn. Zowel in ons privéleven als op ons werk. Covey heeft de zeven eigenschappen op een heel duidelijke manier onderverdeeld: De eerste drie eigenschappen zijn gericht op onze persoonlijke, individuele ontwikkeling. De eigenschappen vier tot en met zes gaan over het samenleven en samenwerken met andere mensen. Eigenschap zeven gaat over het ontwikkelen en onderhouden van de voorgaande zes eigenschappen. Deze onderverdeling is gebaseerd op de drie verschillende stadia die wij doormaken in onze persoonlijke ontwikkeling. Dit leerproces is te vergelijken met de ontwikkeling van een kind. Eerst zijn we als kind volledig afhankelijk van onze ouders. Dan komt er een periode dat we op eigen benen willen staan en streven naar onafhankelijkheid. Als we volwassen beginnen te worden, ontdekken we snel dat wederzijdse afhankelijkheid uiteindelijk tot het beste resultaat leidt. We hebben de samenwerking met anderen nodig om onze doelen te realiseren en om gelukkig te worden! 4

5 3. De 7 eigenschappen van effectieve managers. Wij hebben de uitgangspunten van Stephen Covey vertaald naar een interactieve, inspirerend e-book voor managers. In deze powersessie ontdek je de principes achter de 7 eigenschappen van effectiviteit. Eigenschap 1: Wees proactief. Waar gaat je aandacht eigenlijk naar uit in het dagelijks leven? Maak je jezelf vooral druk om het weer, het verkeer of wat jouw concurrenten doen? Erger je snel aan zaken waar je geen invloed op hebt? Of richt je je aandacht vooral op je eigen gedrag, je eigen gedachten en je eigen bedrijfsvoering? Kortom, ben je vooral reactief of vooral proactief? We hebben in ons dagelijkse leven allemaal te maken met personen en zaken die wel invloed op ons hebben, maar waar we geen controle over kunnen uitoefenen. We zouden dat kunnen tekenen als een cirkel waarbinnen wij ons bewegen, de cirkel van betrokkenheid. Binnen die cirkel ligt een tweede cirkel: de cirkel van invloed, zoals Covey die noemt. Deze cirkel staat voor de zaken waar we mee te maken hebben en waar we wel de baas over zijn. Bijvoorbeeld ons eigen gedrag en onze eigen gedachten. De eigenschap Wees proactief draait vooral om zelfkennis. Proactieve mensen realiseren zich dat ze in staat zijn om zelf hun reactie te kiezen op de dingen waarmee ze in het dagelijkse leven worden geconfronteerd. Je kunt als manager iedere dag afwachten wat er gaat gebeuren en daar dan zo goed mogelijk op reageren. Je functioneren wordt dan bepaald door je omgeving. Je kunt er ook voor kiezen jouw omgeving te beïnvloeden door proactief te handelen. 5

6 Doe bijvoorbeeld de 30-dagen test. Dit houdt in dat je één maand volledig je aandacht richt op de zaken die je direct kunt beïnvloeden. Die zaken, waar jezelf helemaal de baas over bent en waar je proactief bij kunt handelen. Onze stelling is dat je snel zult merken dat hierdoor je cirkel van invloed gaat groeien. Eigenschap 2: Begin met het einde voor ogen. Wat zeggen mensen over jou en jouw bedrijf? Is dit ook hetgeen wat je graag wilt dat ze zeggen? Wat zou je willen dat je betekent in het leven van anderen? Wat is jouw doel in het leven en wat vind je daarbij belangrijk? Begin met het einde voor ogen betekent beginnen met een duidelijk beeld van jouw einddoel. Het houdt in dat je weet waar je heengaat zodat je beter begrijpt waar je nu bent en ook altijd stappen kunt zetten in de juiste richting. Hoe wil je eigenlijk dat jouw klanten, collega s, medewerkers, gezinsleden en vrienden over jou denken en spreken? En in hoeverre handelt en leef je hier naar? Streef je alleen dingen na die leiden tot materieel gewin of aanzien of zijn er ook nog andere belangrijkere dingen in je leven? Je kunt zo ook over jouw bedrijf denken: wil je de beste op een bepaald gebied zijn, de meest innovatieve of de klantvriendelijkste? Wat is jouw persoonlijke en/of zakelijke missie en welke dingen zou je moeten doen of veranderen in je levensstijl, gedrag en activiteiten om je doel te bereiken? 6

7 Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst. Hoe ga je met jouw tijd om? Word je ook geleefd en ren je van het ene naar het andere? Gaat hetgeen wat er het minst toe doet vaak vóór hetgeen wat er het meeste toe doet? Veel mensen besteden tijd en aandacht aan allerlei urgente zaken en vergeten tijd en aandacht te schenken aan belangrijke zaken. Soms gunnen ze zich niet eens de tijd om na te denken of het überhaupt wel belangrijk is. Deze eigenschap draait vooral om wilskracht. Als wij immers weten dat we zelf kunnen bepalen waar we invloed op kunnen uitoefenen (eigenschap 1) en weten wat we belangrijk vinden in ons leven (eigenschap 2) kunnen we keuzes maken. Effectieve mensen besteden hun tijd vooral aan zaken die belangrijk zijn en niet, of nog niet, urgent. Ze laten zich niet leiden door de dagelijkse omstandigheden, maar plannen zelf hun leven. Hun agenda bepaalt niet wat de prioriteiten zijn, maar hun prioriteiten bepalen hun agenda! Plan belangrijke afspraken in uw agenda en maak daar tijd voor. Dat kunnen werkgerelateerde en persoonlijke activiteiten zijn. Neem tijd om over belangrijke beslissingen goed na te denken en laat je leven niet leiden door allerlei urgente zaken die niet bijdragen aan jouw doelstellingen. Bepaal bij dingen die jij niet belangrijk vindt hoe ze opgelost kunnen worden. 7

8 Eigenschap 4: Denk in termen van win/win. Herken je die situaties waarbij een relatie niet in evenwicht was? Waar jij verliezer was, of juist winnaar? Wat was het lange termijn effect van deze relatie? Vaak herinner je je dat er in deze gevallen geen sprake is van duurzame samenwerking. Of jijzelf of de ander heeft er een slecht gevoel aan overgehouden. Wederzijdse afhankelijkheid, echte samenwerking, wordt geboren als we niet denken in termen van concurrentie, maar van gezamenlijk winnen. Als er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid waarbij beide partijen profijt hebben van de relatie dan zal er sprake zijn van een langdurige relatie. Het onderlinge vertrouwen moet groot zijn. Kijk eens kritisch naar jouw relaties met cliënten, vrienden, gezinsleden, medewerkers en collega s. Is er in deze relaties sprake van wederkerigheid? Een wederzijds belang? 8

9 Eigenschap 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Veel misverstanden komen voort uit het feit dat we een ander niet goed begrepen hebben. Hoe vaak vel je een oordeel zonder dat je daar ook echt over nagedacht hebt? Hoe vaak reageer je zonder na te denken of je de ander goed begrepen heeft? Door echt naar elkaar te luisteren kunnen we elkaar ook werkelijk begrijpen, en worden we ook creatiever in het oplossen van gezamenlijke problemen. We onderscheiden verschillende niveaus van luisteren naar elkaar: Je kunt luisteren naar de ander, maar negeren wat er gezegd wordt. Je kunt doen alsof u luistert, door geluiden te maken zoals O ja. Hmmmm Jaja Je kunt selectief luisteren, waarbij we alleen die dingen oppikken die we willen horen. Je kunt aandachtig luisteren, zonder te evalueren, bijvoorbeeld aantekeningen maken tijdens een lezing. En je kunt empatisch luisteren. Luisteren met gevoel, waarbij je jezelf echt verplaatst in het standpunt van de ander. Het gaat er om de ander echt te begrijpen: de ultieme vorm van luisteren. Door gebrek aan tijd kan de aandacht voor hetgeen anderen zeggen beperkt worden. Al snel denken mensen dat ze de ander begrijpen of dat ze aan een half woord genoeg hebben om een adequate reactie te geven. De meeste conflicten met klanten en collega s ontstaan door misverstanden en onduidelijkheden. Het is dus belangrijk om te vragen hoe iets bedoeld wordt of wat de achterliggende gedachte is van een reactie. De LSD-techniek biedt hier uitkomst: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. 9

10 Eigenschap 6: Samenwerken. 1+1=18, ofwel het geheel is meer dan de som der delen. Stel je eens een situatie voor, waarin je meer samenwerking zou willen zien, aan welke voorwaarden zou dan moeten worden voldaan? En in hoeverre kun je daar invloed op uitoefenen? Het is belangrijk dat de onderlinge verschillen die er zijn worden gewaardeerd en dat er wederzijds respect is. Niemand is gelijk en iedereen heeft zijn of haar kwaliteiten en valkuilen. Het is zaak om die kwaliteiten te (h)erkennen en te respecteren. Hierdoor kunnen we alle talenten gebruiken om tot betere resultaten te komen. Kijk vooral eens naar de onderlinge verschillen binnen de samenwerking of binnen het gezin. Kun je deze verschillen op waarde schatten? Besef hierbij dat mensen de wereld niet zien zoals hij is, maar zoals ze zelf zijn? Eigenschap 7: Houd de zaag scherp. Hoeveel tijd besteed je aan je gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en aan nascholingen? Hoe zorg je ervoor dat je voldoende tijd hebt om aan je persoonlijke missie te werken? Deze eigenschap, houd de zaag scherp, draait om het ontwikkelen en onderhouden van de eerste zes eigenschappen. Doel is ons regelmatig op vier verschillende terreinen te vernieuwen: op lichamelijk, emotioneel, geestelijk en spiritueel terrein. Nascholing is daar één van! 10

11 4. Wat kunnen wij voor jouw organisatie betekenen? Je hebt kort kennis gemaakt met Petra, Ingrid en Erwin. Alle drie hebben een totaal verschillende achtergrond en ervaring en dat heeft hen bijeen gebracht onder het motto diversiteit en inclusie leiden tot harmonie. Zij tonen aan dat de kracht van iedere organisatie ligt in de diversiteit van mensen en hun bijzondere talenten. Ieder mens heeft talenten, niet iedereen is zich daar van bewust of heeft de ruimte deze te benutten en niet iedere ondernemer maakt optimaal gebruik van die talenten. Wist je dat ruim 70% van de organisatieveranderingen mislukt? In organisatieveranderingen wordt het individuele talent vaak vergeten omdat de focus ligt op bezuinigen of procesverbetering, waarbij de managementlaag, al dan niet met behulp van externe adviseurs, de operatie leidt en de implementatie vervolgens bij de medewerkers op het bureau legt. Daarnaast zijn er meer factoren die leiden tot (gedeeltelijke) mislukking van reorganisaties en organisatieveranderingen. Petra, Ingrid en Erwin hebben de wijsheid niet in pacht, integendeel. Toch hebben zij in de afgelopen 30 jaar zoveel ervaring opgedaan dat zij een totaal andere kijk en visie op verandering hebben ontwikkeld, eentje die is ontdaan van alle traditionele waarden en normen en is gebaseerd op inzicht en stimulans met het gezonde verstand waardoor een heldere visie geformuleerd en beleefd wordt binnen de organisatie, waardoor dit ook naar buiten toe zichtbaar wordt. En in dat nieuwe mens - denken zijn zij voor jouw organisatie waardevolle en betekenisvolle partners, meedenkers en vooral meedoeners! Raadpleeg voor meer informatie 11

12 Werkblad 1: Visie op de onderneming; wat ben ik? Managers Ondernemer IK Manager van mijzelf Mens Toelichting. Ieder mens heeft diverse rollen die hij vervult, zowel privérollen (partner, vriend, ouder) als zakelijke rollen. Op dit werkblad staan een aantal zakelijke rollen die jij als manager vervult. Hoe geef je invulling aan elke rol? Toets voor je zelf hoeveel tijd je steekt in elke rol en of de balans tussen de rollen goed is als je kijkt naar waar jouw onderneming om vraagt. Bekijk daarbij ook of jij jouw handelen in elke rol aan dezelfde waarden toetst. Want je kunt niet in de ene situatie van je leven andere waarden en principes hanteren dan in de andere. Je bent dan niet congruent. 12

13 Werkblad 2: Kenmerken van excellentie Visie op mijn vak en op mijzelf als... Kenmerken van succes? De essentiële eigenschappen A. IK Manager B C A. Ondernemer B C A. Manager van mijzelf B C A. Mens B C. Toelichting. Beschrijf in het verlengde van de ambitie die je heeft geformuleerd voor jezelf en jouw onderneming, hoe succes er uit ziet en welke van de 7 eigenschappen belangrijk zijn om dat te bereiken. Tenslotte kun je dit concretiseren door te noteren welke acties je wilt nemen om het beoogde succes te bereiken. Waar het bij werkblad 1 gaat om de huidige situaties, gaat het bij werkblad 2 om de gewenste situatie. 13

14 Werkblad 3: Wat wil ik bereiken? 1. Wat wil ik bereiken? Wat is mijn missie? Wat zijn mijn doelen? Wat is mijn passie? Wat zijn mijn doelen voor Toelichting. Een missie is datgene waar je voor staat. In een missie staan de waarden waaraan jouw handelingen getoetst worden, ongeacht je rol. In dit e-book heb je een begin gemaakt met het formuleren van je waarden. Toets nu of je missie, dromen, passie en doelen in lijn liggen met datgene wat je aan acties op werkblad 2 heeft beschreven. 14

15 Werkblad 4: Visie op belemmeringen; wat doe ik? Hoe bereik ik dit? Missie Wat is er nodig en wat heb ik al bereikt? Wat is er nog nodig en wat belemmert mij hierin? Dromen Passie Doelen korte termijn Toelichting. Wat heb je al in huis en wat is er nog nodig om jouw ambitie te realiseren? Die vraag staat centraal op dit werkblad. Beschrijf wat je belemmert, ga op zoek naar de oorzaak en onderneem acties om de belemmeringen te elimineren. Met andere woorden: trek het naar je cirkel van invloed en ook hier geldt: dit kunt je zowel voor je onderneming doen als privé. 15

16 Werkblad 5: Visie op belemmeringen; wie ben ik? 1. Wie ben ik eigenlijk? Wat verwacht ik van mezelf? Wat zijn mijn overtuigingen? Wat zijn mijn persoonlijke belemmeringen? Toelichting. De oorzaak van veel belemmeringen ligt vaak in het eigen denken. Met behulp van dit werkblad kun je inzicht krijgen in persoonlijke overtuigingen en belemmeringen. Voorbeeld: als mijn overtuiging is dat commercie en vakkundig handelen niet samen gaan, dan zal één van de twee ondergeschikt zijn. Achterhaal wat je van jezelf verwacht, wat jouw overtuigingen en andere persoonlijke belemmeringen zijn en herkader* die (met behulp van anderen). Oftewel, klopt het wel wat je denkt? *herkaderen: bij herkaderen verander je de wijze waarop je tegen een gebeurtenis aankijkt, door deze innerlijk qua betekenis te veranderen of door de gebeurtenis in een nieuwe context te plaatsen. 16

17 Werkblad 6: Visie op grootste belemmering; angst! Wie ben ik eigenlijk? Wat zijn mijn angsten? Toelichting. Vaak zijn grote belemmeringen gebaseerd op angst. Hoe komt het dat je niet handelt in lijn met jouw persoonlijke missie en doelstellingen? Welke angsten heb je en waar komen ze vandaan? Zijn het rationele gedachten of komen ze voort uit eerdere ervaringen? Als ze uit eerdere ervaringen komen, geldt in het hier en nu nog steeds dat het jou winst oplevert door iets (niet) te doen wat in het verleden succesvol handelen was? Met andere woorden: klopt de gedachte voor de angst of is het een irrationele gedachte die doorbroken kan worden? Toets ook bij anderen of jouw handelen inderdaad het effect heeft waar je bang voor bent. 17

18 Werkblad 7: Centrum persoonlijk leiderschap Centrum Zekerheid Sturing Wijsheid Kracht Toelichting. Je hebt bij de vorige werkbladen al nagedacht over je waarden. Dit vormt het uitgangspunt om het persoonlijk statuut te schrijven (zie werkblad 9). In het centrum van ons bestaan vinden we zekerheid, sturing, wijsheid en kracht voor ons leven. Het centrum wordt altijd gevormd door jouw belangrijkste waarden en principes. Voorbeelden van centra zijn: werk, gezin, partner, geld, bezit, genot, vriendschap, etc. Welke zekerheden, sturing, wijsheden en kracht leveren deze centra jou? Zekerheid vertegenwoordigt waardigheid, identiteit, zelfrespect, fundamentele kracht of juist het ontbreken hiervan. Sturing is het punt van waaruit je richting geeft aan je leven. Aan de hand van je referentiekader laat je je principes gelden om beslissingen te nemen. Wijsheid geeft het leven perspectief en bepaalt jouw gevoel voor (meer) evenwicht. Wijsheid is oordeel, onderscheidingsvermogen en begrip. Kracht is het vermogen om iets te verwezenlijken. Het is de energie om keuzes te maken en beslissingen te nemen. Deze vier factoren zijn onderling afhankelijk. Zekerheid en koersvaste sturing verschaffen je wijsheid en wijsheid is de vonk voor kracht. Benoem de belangrijkste drie centra in jouw leven. Door het invullen van dit werkblad kan het zijn dat je tot het inzicht komt dat een bepaald centrum niet effectief is omdat je je laat beïnvloeden door factoren die buiten jou liggen. Indien je een centrum kiest dat gebaseerd is op principes zal je proactiviteit groeien. 18

19 Werkblad 8: Persoonlijke acties; beter, leuker, mooier. Mijn statuut 1. Mijzelf 2. Partner 3. Gezin 4. Werk 5. Context Missie Doelen/ Resultaat Acties op KT en LT Toelichting. Naast je zakelijke rollen heb je ook persoonlijke rollen. In dit werkblad staan de verschillende rollen die je kunt vervullen naast elkaar. Geef per rol aan wat jouw missie, doelen/resultaten zijn en welke korte en lange termijn acties daarbij horen. 19

20 Werkblad 9: Persoonlijk statuut; mijn credo. 1. Wat wil ik zijn (persoonlijkheid)? 2. Wat wil ik doen (bijdragen en prestaties)? 3. Wat zijn mijn waarden? 4. Welke principes horen hierbij? 5. Mijn persoonlijk statuut luidt: Toelichting. Eén van de meest effectieve manieren om te beginnen met het einde voor ogen is een persoonlijk statuut te schrijven. Dit statuut is bedoeld om vast te leggen wie je wilt zijn en wat je wilt doen. Het spreekt zich uit over de waarden die bij jou horen. Op dit werkblad kun je alles samenvatten wat je reflecties tot nu toe hebben opgeleverd. Het eindresultaat is jouw persoonlijk statuut. 20

21 NIET URGENT URGENT eigenschappen van effectieve managers Werkblad 10: Persoonlijk management. ONBELANGRIJK BELANGRIJK Toelichting. Omdat je weet waar je voor staat en wat je wilt bereiken, kun je bepalen wat belangrijk is in jou leven. Dit kan helpen om jezelf (en jouw tijd) te managen. Vaak is echter wat belangrijk is, niet urgent. Plan de zaken (waaronder het leven naar je persoonlijk statuut) daarom in. Wat niet urgent en niet belangrijk is, gooi je weg. Urgente en belangrijke zaken doe je direct en het overige plan je in. One hand cannot applaud alone. Bij het formuleren en uitvoeren van (persoonlijke) doelen heb je vaak anderen nodig. Nadat je een overwinning op jezelf hebt geboekt, kun je een overwinning boeken op je omgeving. Veel succes met het nog verder vergroten van jouw effectiviteit! Met vriendelijke groet, Erwin Damhuis Ingrid Bennink Petra Verkerk Verstanderen.nu Hengelosestraat AM ENSCHEDE E: T: I : 21

22 Verstanderen.nu Hengelosestraat AM ENSCHEDE Telefoon: Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer Rabobank Enschede IBAN: NL42RABO Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 10 oktober 2011, onder nummer Op verzoek sturen wij je een exemplaar toe. Je kunt ook een exemplaar downloaden van de website. Internet: Bronvermelding: de 7 eigenschappen van effectief leiderschap - Stephen R. Covey Verstanderen.nu is een onderdeel van TéCéO Training Coaching Ontwikkeling Hengelosestraat AM ENSCHEDE 22

Leven met meer passie en impact in één avond!

Leven met meer passie en impact in één avond! eigenschappen van effectieve ZZP ers Leven met meer passie en impact in één avond! 1. Wees proactief 2. Begin met het einde voor ogen 3. Belangrijke zaken eerst 4. Denk win-win 5. Eerst begrijpen, dan

Nadere informatie

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers Welkom Programma Voorstellen Inleiding Eigenschap 1 t/m 3 Pauze Eigenschap 4 t/m 7 Afsluiting Voorstellen Erwin Damhuis, 52 jaar. 30 jaar ervaring in de wereld van verzekeringen. Trainer, coach. Eigenaar

Nadere informatie

Senior Assistant. Thema: Eigenschappen van een. Proefles. op strategisch niveau. Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau

Senior Assistant. Thema: Eigenschappen van een. Proefles. op strategisch niveau. Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau Proefles Senior Assistant op strategisch niveau Thema: Eigenschappen van een senior assistant & sterk in dagelijkse gesprekken Door Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau www.secretary.nl/strategischwerken

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Mensen kunnen niet veranderen als er van binnen niet iets onveranderlijks aanwezig is. De sleutel tot de mogelijkheid om te veranderen, is een onveranderlijk

Nadere informatie

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling De mens is een gewoontedier Wij maken eerst onze gewoonten, daarna maken onze gewoonten ons Als je doet

Nadere informatie

7 eigenschappen effectief leiderschap

7 eigenschappen effectief leiderschap 7 eigenschappen effectief leiderschap Onderwerpen Achtergrond Doel van de training 7 eigenschappen effectief leiderschap Kennis aanreiken eigenschap 1-7 Samenvatting Opdracht persoonlijk leiderschap Algemeen

Nadere informatie

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven.

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven. Het GROW-model Een ontwikkelingsgesprek is het meest effectief als je de vragen in een bepaalde structuur stelt. Het GROW-model biedt deze structuur. (Whitmore, 1995) Het GROW model bestaat uit de volgende

Nadere informatie

Een blik op effectief leiderschap

Een blik op effectief leiderschap Een blik op effectief leiderschap Ieder van ons heeft wel eens een boek gelezen, dat een diepe indruk achterlaat. Een boek, dat op de een of andere manier een snaar weet te raken en dat aanzet tot nadenken,

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP Stephen R. Covey Contact Amsterdam ISBN 90-254-0314-X Samenvatting: Jan Drenth 1103 Ubbo Emmiussingel 1a 9711 BA Groningen DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Koester je de wens om je innerlijke drijfveren en waarden meer tot uitdrukking te brengen in je werk? Of heb je

Nadere informatie

Effectief leiderschap door effectief ademen

Effectief leiderschap door effectief ademen M.Gerrits Pagina 1 van 10 www.soulcoach.nl Effectief leiderschap door effectief ademen Marcel Gerrits 21 November 2005 Alle poorten naar verandering bewaken we zelf en kunnen alleen van binnen uit worden

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma

Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma 1 WiebenIK? ACRONIEM van WIJBE Wilskracht Ijver Betrokkenheid Empathie DOUMA Doorzetter Open Uniek Maatschappelijk betrokken Ambitieus 4-79-64-3985-3-329873977-291050

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk Jaargroep Persoonlijk Leiderschap Leer werken vanuit je authenticiteit. Ontwikkel jezelf door inzicht in jouw persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. Human Connection en Elenchis bieden met de Jaargroep

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid.

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Hardlopen roeien, motorrijden, zwemmen. Parapente Foto: Schotland,cairngorms.co.uk/

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Bedrijfsnamen Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp Eigenschap 7 Houd de zaag scherp 7 Houd de zaag scherp 5 Eerst begrijpen... dan begrepen worden Wederzijdse afhankelijkheid Overwinningen met de omgeving 4 Denk win-win Onafhankelijkheid 3 Belangrijke

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Dit wordt jouw jaar!

Dit wordt jouw jaar! WERKBOEK Dit wordt jouw jaar! 12 krachtige lessen in persoonlijke groei dr. Ben Tiggelaar DIT WORDT JOUW JAAR! WERKBOEK BEN TIGGELAAR 1 OVER GELUK EN SUCCES HOOFDSTUK 1-2 "Geluk is niet het doel, maar

Nadere informatie

Hoger Management Support

Hoger Management Support Proefles Hoger Management Support Thema: Leiding geven aan jezelf Door Titia Huisman trainer Hoger Management Support www.secretary.nl/support Leiding geven aan jezelf Adieu Secretaresse, Hello Assistant?

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Model van de logische niveaus

Model van de logische niveaus Model van de logishe niveaus 3 Logishe niveaus van Dilts De logishe niveaus van Dilts geven een ondersheid in niveaus aan waarop doelen stellen, visie en missie op het persoonlijke vlak zih afspelen. Hierdoor

Nadere informatie

Succesvol Veranderen 1

Succesvol Veranderen 1 Succesvol Veranderen 1 CPO netwerk Utrecht, 22 mei 2017 2 Succesvol veranderen Zonder beweging verandert niets! Succesvol veranderen vraagt om het nemen van de juiste stappen. Succesvol veranderen is in

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn:

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn: Naslagwerk KOERS Dit document is bedoeld om ieder individu een eigen beeld te laten formuleren van de eigen koers als werkend mens en vervolgens als functionaris. Daarna kun je collectief de afdelingskoers

Nadere informatie

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist?

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist? Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management 1. Welke stelling is juist? 1. Drijfveren vertellen ons iets over hoe we de dingen doen, de wijze waarop wij reageren op anderen en hoe anderen

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Effectief aansluiten bij overbelaste leerlingen en hun ouders: Zo makkelijk is dat niet!

Effectief aansluiten bij overbelaste leerlingen en hun ouders: Zo makkelijk is dat niet! Effectief aansluiten bij overbelaste leerlingen en hun ouders: Zo makkelijk is dat niet! drs. Hilde Jans psycholoog Iedereen heeft een ander perspectief! Oefening in tweetallen Stap 1 Draai je gezicht

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching

Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching Breng je onbewuste belemmeringen in beeld! Orang Malu Coaching Ik zou die studie wel willen beginnen maar Ik weet niet waarom ik in deze baan blijf hangen Ik wil mijn leven drastisch omgooien maar ik kom

Nadere informatie

III. Schakelen tussen communciatieniveaus

III. Schakelen tussen communciatieniveaus III. Schakelen tussen communciatieniveaus Herkent u de volgende situaties? o 'Nu heb ik al een paar keer aan mijn medewerker gevraagd of hij uit wil leggen wat er precies aan de hand is; maar hij geeft

Nadere informatie

De schittermethode: In 7 stappen vanuit jouw talenten en eigenaarschap schitteren in je droombaan met meer focus, meer succes en meer werkplezier

De schittermethode: In 7 stappen vanuit jouw talenten en eigenaarschap schitteren in je droombaan met meer focus, meer succes en meer werkplezier Beste lezer, Leuk dat je mijn Schittermethode e-book hebt gedownload. Je hebt de eerste actie genomen naar persoonlijke en professionele groei met meer focus, meer succes en meer werkplezier. Ik ben Wendy

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com Module 1 Profileren van de emotionele intelligentie: Team Effectiviteit (). De Team Effectiviteit wordt vastgesteld door het identificeren, vaststellen en beheersen van de emotionele intelligentie van

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Het VERANDERVERHAAL Reiswerk Opleidingencongres 23 sep 2013

Het VERANDERVERHAAL Reiswerk Opleidingencongres 23 sep 2013 Het VERANDERVERHAAL Reiswerk Opleidingencongres 23 sep 2013 Ze zeggen dat, als je iets wilt veranderen het belangrijk is een concreet doel te formuleren over wat je wilt realiseren. Het liefst zo smart

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Psychiatrie was ooit... Werken in de duinen en bossen Rondhangen in verpleegposten Geitenharen sokken

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Wat is communicatie LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) Open vragen stellen Waarderend gesprek Hoe geef je feedback (doorlopend proces) Oefenen d.m.v. rollenspellen

Nadere informatie

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes Geschreven door: Heleen Elfrink Heleen Elfrink helpt ondernemers hun innerlijke belemmeringen aan de kant te zetten zodat ze zakelijk succesvol worden

Nadere informatie

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!!

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!! Personal ARROW Van: Next Arrow Coachdiensten De positieve benadering richting gewenst resultaat!! De Personal Arrow van Next Arrow Next Arrow staat voor coachende begeleiding bij je volgende actie richting

Nadere informatie

Passie en Effect. Passie. themabijeenkomst 55. Effect Resultaat Opbrengst Uitwerking Gevolg Uitkomst Gewin

Passie en Effect. Passie. themabijeenkomst 55. Effect Resultaat Opbrengst Uitwerking Gevolg Uitkomst Gewin Passie en Effect themabijeenkomst 55 TQC-Net Blad 1 Passie Bezieling Inspiratie Hartstocht Vuur Geestdrift Enthousiasme Effect Resultaat Opbrengst Uitwerking Gevolg Uitkomst Gewin Blad 2 1 1. Vraagstelling

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

Netwerk- en studiedag De blik van buiten. Workshop Leiderschap in Veranderen

Netwerk- en studiedag De blik van buiten. Workshop Leiderschap in Veranderen Netwerk- en studiedag De blik van buiten Workshop Leiderschap in Veranderen Er zit meer wijsheid in Verwondering dan in Verbijstering drs. Maaike Arends Leiderschap in Veranderen Het vermogen om bij mensen

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

T a l e n t v o l L e v e n!

T a l e n t v o l L e v e n! T a l e n t v o l L e v e n! 7 Gamechangers Nicoline Pouwer Zangeres. Entrepreneur. Levensgenieter. Talentvol leven De keuze is aan jou Zeg 'Ja!" tegen jouw talentvolle leven! Lieve talentvolle levensgenieter,

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

HET GESPREK: KOP ROMP STAART

HET GESPREK: KOP ROMP STAART HET GESPREK: KOP ROMP STAART Elk effectief gesprek heeft een zogenaamde kop romp staart structuur: een begin, een kern en een einde. Voorafgaand aan deze drie fasen is het cruciaal om elk gesprek zorgvuldig

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

De logische niveaus van DILTS

De logische niveaus van DILTS De logische niveaus van DILTS Dat geloof ik niet! zei Alice. O nee? zei de koningin op medelijdende toon. Probeer het nog eens: haal diep adem en doe je ogen dicht. Alice lachte. Proberen heeft geen zin,

Nadere informatie

Luisteren is: erkenning geven

Luisteren is: erkenning geven enuit nuit Luisteren is: erkenning geven it Luisteren is: erkenning geven Onze dagen zitten vol prikkels. Waar vinden we de ruimte om stil te zijn en rustig te luisteren naar wat er in ons omgaat? En als

Nadere informatie

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN

KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN KLANTEN WERVEN IN 5 STAPPEN In dit E-book help ik jou als zelfstandig ondernemer in vijf stappen meer klanten te werven. Niet door vage tips te geven, maar door je in vijf stappen naar een plan te leiden.

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie