AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER R.C.S. Luxemburg B BTW Numm er LU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521"

Transcriptie

1 AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009 R.C.S. Luxemburg B BTW Numm er LU

2

3 AXA Nederland (Luxemburg) Société d Investissement à Capital Variable Gespecialiseerde beleggingsfondsen Gecontroleerd jaarverslag op datum van 31 december

4 AXA Nederland (Luxemburg) Gecontroleerd jaarverslag op datum van 31 december 2009 Er kunnen geen inschrijvingen worden ontvangen louter op basis van het onderhavige verslag. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien zij gebaseerd zijn op het huidige prospectus, vergezeld van het inschrijvingsformulier, het recentste jaarverslag en het laatst beschikbare halfjaarverslag indien dat recenter is. 2

5 AXA Nederland (Luxemburg) Inhoud Algemene informatie 5 Informatie voor de aandeelhouders 7 Rapport van de bestuurders 8 Verslag van de onafhankelijke auditeur 13 Jaarrekening Staat van de nettoactiva 16 Staat van de winst- en verliesrekening en mutaties van de nettoactiva 20 Statistieken 24 AXA NL - Aandelen Nederland Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 27 Uitsplitsing per sector 28 AXA NL - Actief Beheer Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 29 Uitsplitsing per sector 30 AXA NL - Portfolio Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 31 Uitsplitsing per sector 32 AXA NL - Obligaties Euro Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 33 Uitsplitsing per sector 34 AXA NL - Aandelen Internationaal Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 35 Uitsplitsing per sector 36 AXA NL - Aandelen Euro Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 37 Uitsplitsing per sector 38 AXA NL - Obligaties Internationaal Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 39 Uitsplitsing per sector 40 3

6 AXA Nederland (Luxemburg) Inhoud AXA NL - Financiele Sector Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 41 Uitsplitsing per sector 44 AXA NL - Mondiaal Beheer Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 45 Uitsplitsing per sector 46 AXA NL - Model Fund I Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 47 Uitsplitsing per sector 48 AXA NL - Model Fund II Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 49 Uitsplitsing per sector 50 AXA NL - Model Fund III Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 51 Uitsplitsing per sector 52 AXA NL - Model Fund IV Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 53 Uitsplitsing per sector 54 AXA NL - Model Fund V Schema van de beleggingen en andere nettoactiva 55 Uitsplitsing per sector 56 Toelichtingen bij de financiële staten 57 Toegevoegde niet-gecontroleerde appendix - TER (Total Expense Ratio of totale kostenratio) en PTR (Portfolio Turnover Ratio of omloopsnelheid van de portefeuille) 64 4

7 AXA Nederland (Luxemburg) Algemene informatie Hoofdkantoor 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg Raad van Bestuur Voorzitter Dhr. Pol Pierret, Country Manager, AXA Investment Managers Benelux, wonende in Brussel, België Leden Dhr. Stephan Deceulaer, Head of Product Specialist Unit and Fund Range Management, AXA Investment Managers Benelux, wonende in Brussel, België Mevr. Hanneke Veringa, Institutional Sales Director for the Netherlands, AXA Investment Managers Benelux, wonende in Luchthaven Schiphol, Nederland Mevr. Catherine Adibi, Global Head of Fund Range Management, AXA Investment Managers Paris, wonende in Parijs, Frankrijk Dhr. Jean-Benoît Naudin, Chief Operating Officer and Head of Operational Support and Services Management, AXA Investment Managers Paris, wonende in Parijs, Frankrijk Dhr. Jean-Louis Laforge, Chief Operating Officer Investment Solutions, AXA Investment Managers Paris, wonende in Parijs, Frankrijk (benoemd op 18 mei 2009) Hoofdbeleggingsbeheerder AXA Funds Management S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg Vermogensbeheerder AXA Investment Managers Paris, Coeur Défense, Tour B, La Défense 4, 100, Esplanade du Général de Gaulle, F Courbevoie, Frankrijk AXA Investment Managers GS Limited, 7 Newgate Street, London EC1A 7NX, Verenigd Koninkrijk (sinds 1 januari 2009) voor de subfondsen AXA NL - Model Fund I, AXA NL - Model Fund II, AXA NL - Model Fund III, AXA NL - Model Fund IV, AXA NL - Model Fund V Depotbank, administrateur, domiciliërings-, bedrijfs- en betaalagent, en registerhouder en transferagent State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg Agent voor de uitvoering van lening- en terugkoopovereenkomsten op effecten AXA Investment Managers GS Limited, 7 Newgate Street, London EC1A 7NX, Verenigd Koninkrijk 5

8 AXA Nederland (Luxemburg) Algemene informatie Promotor AXA Investment Managers, Coeur Défense, Tour B, La Défense 4, 100, Esplanade du Général de Gaulle, F Courbevoie, Frankrijk Onafhankelijke accountant PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Bedrijfsrevisor, 400, route d Esch, L-1471 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg Juridische adviseur Arendt & Medernach, 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 6

9 AXA Nederland (Luxemburg) Informatie voor de aandeelhouders Het prospectus en de statuten alsook alle andere gepubliceerde informatie zijn verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de SICAV, de depotbank, de registerhouder en de transferagent. De halfjaar- en jaarverslagen kunnen worden verkregen op het adres van de depotbank. Informatie over de uitgifte- en terugkoopprijzen wordt verstrekt door de depotbank. De gecontroleerde jaarverslagen geven jaarlijks de situatie weer op datum van 31 december. De nietgecontroleerde halfjaarrekeningen geven jaarlijks de situatie weer op datum van 30 juni. Het gecontroleerde jaarverslag en de gecontroleerde rekeningen zijn op verzoek van de aandeelhouders beschikbaar binnen vier maanden volgend op de datum in december en minstens vijftien (15) dagen voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering. De niet-gecontroleerde halfjaarrekeningen zijn op verzoek beschikbaar binnen twee maanden volgend op de datum in juni. 7

10 AXA Nederland (Luxemburg) Rapport van de bestuurders Geachte aandeelhouders, Uw Raad van Bestuur heeft het genoegen u verslag uit te brengen over de ontwikkeling van uw SICAV in De financiële markten in zal de geschiedenis ingaan als een jaar van extreme contrasten, zowel op de kapitaalmarkten als in de reële economie. De wereld volgens Keynes Het jaar zette in met het tumult van de ergste financiële crisis sinds De bankaandelen doken naar beneden en trokken de internationale beurzen mee de diepte in, terwijl de interbancaire markt letterlijk lamgelegd werd. Ofschoon het volume van de internationale handel 7% daalde in het eerste kwartaal van 2009, verloor het bruto binnenlands product (bbp) in de Verenigde Staten (US) 1.6% (op kwartaalbasis), in het Verenigd Koninkrijk (UK) en in de eurozone 2.5% (op kwartaalbasis) en in Japan 3% (op kwartaalbasis). In de opkomende landen bracht de terugtrekking van buitenlands kapitaal uit de plaatselijke beurzen de valutakoersen aan het wankelen en werd zelfs gevreesd dat een reeks faillissementen op gang zou komen in landen waarvan men was gaan geloven dat ze immuun voor dit soort risico s waren geworden. En inderdaad leidden externe verbintenissen in de vorm van forexopties tot enkele spectaculaire faillissementen in Mexico, Brazilië, Zuid-Korea en Polen. De beleggers begonnen zich af te vragen of de 250 miljard EUR in de koffers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wel zouden volstaan om het gapende gat te dichten. De situatie werd uiteindelijk weer in evenwicht gebracht door de tussenkomst van de Federal Reserve (Fed), die de opkomende landen voor 120 miljard USD swaplijnen ter beschikking stelde. Daarenboven schoot het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ter hulp door zijn beste leerlingen snel voorwaardelijke financieringprogramma s aan te bieden. In een geconcerteerde actie kwamen de centrale banken van de ontwikkelde wereld op de proppen met creatieve maatregelen om de gevolgen af te zwakken van het verdwijnen van de geldmarkt en het stilvallen van de markt voor asset backed securities (ABS). De Federal Reserve (Fed) had zijn richtrente in december 2008 al tot nul herleid en maakte in het eerste kwartaal van 2009 verschillende programma s voor kwantitatieve versoepeling bekend, waaronder vooral de monetisatie van Treasury-obligaties (300 miljard USD) en mortgage backed securities (MBS) (tot 1,250 miljard USD en 200 miljard USD van federale nationale hypotheekmaatschappijen in effecten van Fannie Mae en Freddie Mac), en ook het TALF-programma (Term Asset-Backed Securities Loan Facility) om de aankoop van nieuw uitgegeven effecten van het type ABS te financieren. De Bank of England nam soortgelijke maatregelen. Ze verlaagde de richtrente van 1 naar 0.5% begin maart 2009 en ontvouwde een programma voor de aankoop van kwaliteitsactiva van de publieke en de private sector voor een oorspronkelijk bedrag van 75 miljard GBP. De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagde haar richtrente van 2.5% in januari naar 1% in mei en maakte haar herfinancieringslijnen voor de banken aanzienlijk toegankelijker. De criteria voor in aanmerking komend onderpand werden versoepeld, de looptijden werden verlengd tot twaalf maanden en via tenders werden onbeperkte bedragen tegen vaste rente aangeboden. In Japan stond de richtrente bij het begin van het jaar al aan 0.1%. De Bank of Japan ondersteunde de banksector door op achtergestelde leningen in te schrijven en een aankoopprogramma voor commercieel papier te lanceren. Ook de overheden namen deel aan de Keynesiaanse veldslag tegen de recessie. In de Verenigde Staten liep het uiteindelijke stimuleringspakket van het Congres op tot 787 miljard USD, het equivalent van 5.5% van het bbp. In de eurozone en in het Verenigd Koninkrijk bleven de budgettaire stimuli bescheidener, met programma s aan het einde van 2008 en in het begin van 2009 voor de injectie van bedragen die respectievelijk 1.1% en 1.5% van het bbp vertegenwoordigden. Het gemeenschappelijke punt in al die programma s was een massale inspanning om de automobiel- en vastgoedsectoren te ondersteunen en een totale instorting in die sectoren af te wenden. Dankzij het feit dat deze maatregelen werden doorgevoerd tegen de achtergrond van een wereldwijd bijna-nulbeleid lag het vermenigvuldigingseffect ervan waarschijnlijk dicht bij 2. 8

11 AXA Nederland (Luxemburg) Rapport van de bestuurders De conjunctuur slaat terug Deze krachtige monetaire en budgettaire stimuli, in combinatie met de noodmaatregelen om de banksector te stabiliseren, boekten snel resultaat. De industriële component van de Amerikaanse ISM, een vooruitlopende indicator voor de conjunctuur in de Verenigde Staten, stabiliseerde onder het niveau van 40 en begon in maart weer te stijgen. Deze heropleving verspreidde zich snel over de andere ontwikkelde economieën. De grote opkomende landen bewezen opnieuw hun verbazingwekkend weerstandsvermogen tegenover deze crisis: de industriële productie in China, India en Brazilië herstelde zich en ging al terug in opgaande lijn in het eerste kwartaal van Dankzij minder voorraadafbouw en het herstel van de internationale handel kenden de industriële sectoren een wijdverspreide heropleving, die in de loop van 2009 op snelheid kwam en oversloeg naar de dienstensector. De stabilisatie van de retailverkoop in de Verenigde Staten in februari leverde extra ondersteuning voor de algemene vertraging van de voorraadafbouw. Als gevolg daarvan leefde de risicoappetijt terug op in de financiële markten. Zodra het scenario van een wereldwijde depressie van tafel was geveegd, begonnen de aandelen in maart aan een herstelbeweging, gekenmerkt door een sterke outperformance van de opkomende markten. De kredietmarkten kwamen ook terug in de gunst van de beleggers. Op de primaire markt werd in de eerste helft van 2009 een recordaantal nieuwe uitgiften gelanceerd, ondanks het sterk stijgende aantal gevallen van wanbetaling in het hoogrentende marktsegment in de US. Komt alles nu weer goed? Het herstel van de prijzen voor risicoactiva betekende een mooie overwinning voor het kwantitatieve versoepelingsbeleid. Hierdoor konden de banken hun voorzieningen voor waardevermindering sterk terugschroeven en de gezinnen in de Engelssprekende landen (met zware schulden, maar ook met belangrijke posities op de aandelenmarkten) hun schuldfinanciering gemakkelijker afbouwen. In de landen die het zwaarst door de vastgoedcrisis waren getroffen (de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) gingen de huizenprijzen zelfs licht omhoog, respectievelijk in januari en in mei Dankzij de prijsstijgingen van financiële activa en vastgoed en ondanks de hoge werkloosheid (10.03% aan het einde van het jaar), stabiliseerde het Amerikaanse consumentenvertrouwen zich in het tweede kwartaal van De bbp-cijfers voor het tweede kwartaal van 2009 bevestigden dat deze groene scheuten, in de woorden van Ben Bernanke, wel degelijk levensvatbaar waren. De bbp-krimp vertraagde tot 0.2% (op kwartaalbasis) in de Verenigde Staten en tot 0.1% in de eurozone. De groei raakte zelfs uit de rode cijfers in Frankrijk en Duitsland (+0.3% op kwartaalbasis). In China tekende de heropleving zich nog duidelijker af, met een bbp-groei van +7.9%(op jaarbasis). In het derde kwartaal van 2009 raakten de Verenigde Staten en de eurozone officieel uit de recessie, maar in het Verenigd Koninkrijk en Japan daalde het bbp weer. Niettemin was het herstel in de Verenigde Staten hoofdzakelijk te danken aan de afbouw van de voorraden, in combinatie met overheidsbestedingen en belastingstimuli om de vraag naar auto s en residentieel vastgoed op te krikken (belastingkrediet voor de eerste aankoop van een huis). Er is nog een lange weg af te leggen eer de particuliere vraag zich zelfstandig kan herstellen in de ontwikkelde landen met een buitensporig schuldenniveau. 9

12 AXA Nederland (Luxemburg) Rapport van de bestuurders Vanaf het tweede kwartaal van 2009 leidde de terugkeer van een zekere ontkoppeling voor de meeste opkomende landen tot een krachtige rally in commodity-prijzen. In februari bereikte de olieprijs zijn laagste peil op USD 48 per vat, om dan gedurende de rest van het jaar op te klimmen dankzij de lagere quota s van de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) (-2.5 miljoen vaten per dag aan het begin van het jaar) en de stijgende vraag vanuit de opkomende landen. De olieprijs sloot het jaar af op USD 79 per vat, met een extra impuls in december door de koudegolf in het noordelijk halfrond. Gelijklopend bleef de brede CRB Reuters/ Jefferies-index voor commodities verder dalen in januari en februari 2009 (-8%), na een spectaculaire terugval van 54% in de tweede helft van Daarna volgde een stijging van 31% van maart tot december De stijging van de commodity-prijzen maakte de opkomende economieën nog aantrekkelijker voor buitenlandse beleggers, in combinatie met de terugkeer van hun sterke groeicijfers. Opkomend Azië (MSCI Asia ex Japan: +68% over het jaar) profiteerde van de ongehoord sterke groei in China (Shanghai: +59%), terwijl ook Latijns- Amerika (Braziliaanse Bovespa: +70%) en Rusland (MICEX: +120%) opnieuw glansprestaties neerzetten dankzij hun commodities De outperformance van de opkomende aandelenmarkten oefende opwaartse druk uit op de opkomende valuta s, die een sterke stijging tegenover de dollar kenden in Latijns-Amerika, zodat het herstel van de export in het gedrang kwam (de Braziliaanse real (BRL) steeg 34% tegenover de dollar). In opkomend Azië werd deze valutastijging tegengegaan door de aanleg van grote forexreserves in dollar. Het anker voor de regio is de Chinese renminbi, die door de overheid bijna onveranderd werd gehouden aan de koers van 6.83 tegenover de dollar gedurende het hele jaar Vooral de euro en de yen hadden te lijden onder de zwakke dollar, terwijl de Zwitserse frank en het Britse pond (bewust) benadeeld werden door het ultrasoepele monetaire beleid. De yen bereikte een piek van 86.4 tegenover de dollar in november en daalde daarna tot 93 aan het einde van het jaar, nadat de Chinese centrale bank aankondigde dat ze meer publiek schuldpapier zou aankopen. De euro steeg 15% tegenover de dollar tussen januari (1.31) en november (1.50). In december sloeg de trend om, toen de Europese eenheidsmunt het hard te verduren kreeg door de twijfels over de solvabiliteit van bepaalde EU-lidstaten (in het bijzonder Griekenland). De euro sloot 2009 af aan 1.43 tegenover de dollar. De rendementen op lange termijn op de overheidsuitgiften van de ontwikkelde landen herstelden zich stapsgewijs in de loop van De 10-jaarsrendementen in de Verenigde Staten hielden rekening met een depressiescenario en begonnen het jaar aan hun laagste niveau (2.21%). Toen de banksector zich stabiliseerde dankzij de overheidsinitiatieven en de eerste groene scheuten, kon een normalisatie op gang komen in het eerste kwartaal van 2009 (rond 3%). De vloedgolf van nieuwe uitgiften voor de financiering van het economisch herstel versterkte de beweging en duwde het peil op tot 3.95% in juni. De doorgedreven interventies van de centrale banken aan het lange uiteinde van de curve herstelden de rust en hielpen de 10-jaarsrendementen in een bandbreedte van 3.2 tot 3.5 te houden tot december. Toen de Fed aankondigde dat het aankoopprogramma van Treasury-obligaties in 2010 niet voortgezet zou worden, klommen de rendementen op tot 3.84% aan het einde van het jaar. Vanwege het minder reactieve monetaire beleid gedurende de crisis startten de rendementen in de eurozone het jaar op een hoger niveau (2.95% op de 10-jaarse Duitse Bund). Daarna vielen ze in de pas met de rendementen in de US en piekten op 3.72% in juni, om daarna licht terug te vallen en zich te stabiliseren binnen een bandbreedte tussen 3.10 en 3.40% van september tot december. De Duitse Bund sloot het jaar af op 3.39%. In de aandelenmarkten zette de rally in de ontwikkelde landen zich door gedurende het hele jaar, ondersteund door een krachtige heropleving van de winsten bij de banken (marktactiviteit) en andere bedrijven (eerder door kostenbesparingen dan door omzetstijging) en betere financiële ratio s. De brede Europese Dow Jones Stoxx 600-index presteerde beter dan de Amerikaanse S&P 500-index (+28.0 tegenover +20.2%). De indexen van de opkomende landen (MSCI Emerging +78%) overklasten de MSCI G7 met 40% in gelijke valuta s. De trend van outperformance op de opkomende markten vertraagde echter enigszins in december. 10

13 AXA Nederland (Luxemburg) Rapport van de bestuurders In de obligatiemarkten vernauwden de spreads op credit default swaps (CDS) sterk zodra de risicoappetijt terugkeerde en de liquiditeitspremies daalden. Bovendien kwam er een eind aan de algemene verslechtering van de ratings en trad er een kentering op in het eerste kwartaal van De verbetering van de ratings overtrof de verslechteringen in het laatste kwartaal van De Europese itraxx vernauwde met 114 basispunten in 2009 en sloot het jaar af op 70 basispunten. De hoogrentende indexen verbreedden verder in het eerste kwartaal van 2009 wegens een aantal invloedrijke faillissementen (Nortel, Tribune, etc.), maar sloten zich aan bij de algemene tendens van vernauwing van de spreads in april. In 2009 kende de spread op de CDX HY-index een kolossale vernauwing van 817 basispunten. De spread op schulden van opkomende emittenten (EMBI+ index) vernauwde van 690 tot 274 basispunten. Gebeurtenissen in de vennootschap Wij delen u mee dat de waarde van het door de SICAV beheerde vermogen op 31 december ,988,894,582 EUR bedroeg. Wij brengen u er ook van op de hoogte dat de volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de SICAV: Wijziging van de beleggingsbeheerder voor de subfondsen AXA NL - MODEL FUND I, AXA NL - MODEL FUND II, AXA NL - MODEL FUND III, AXA NL - MODEL FUND IV, AXA NL - MODEL FUND V. Sinds 1 januari 2009 is AXA Investment Managers GS Limited in plaats van AXA Multimanager Limited aangesteld als beleggingsbeheerder van de bovenstaande subfonds. Wijziging van het gedeelte Beleggingsdoelstelling en -beleid van 2 subfondsen - AXA NL - AANDELEN NEDERLAND Het subfonds voornamelijk in aandelen en aandelengerelateerde effecten van grote Nederlandse ondernemingen en kleinere Nederlandse ondernemingen met groeipotentieel zal beleggen. - AXA NL - ACTIEF BEHEER Het gedeelte Beleggingsdoelstelling en -beleid is gewijzigd om het subfonds toe te staan tot 20% van de activa in geldmarktinstrumenten te beleggen. Bovendien is het beleggingsuniversum van het subfonds uitgebreid door de mogelijkheid om te beleggen in alle subfondsen van de SICAV AXA WORLD FUNDS die in aandelen en/of obligaties beleggen. Wijziging van het gedeelte Bijzondere risicowaarschuwing van 1 subfonds - AXA NL - MODEL FUND III Het gedeelte Bijzondere risicowaarschuwing voor het subfonds is gewijzigd door de schrapping van de beperking dat niet meer dan 20% van de activa van het subfonds in andere valuta s dan de referentievaluta van het subfonds mocht worden belegd. Wijziging van het minimale aandelenbezit voor alle aandelenklassen in alle subfondsen van de SICAV (van 100,000,000 EUR naar 49,000 EUR). Wijziging van de statuten van de SICAV om de vennootschap om te vormen in overeenstemming met deel II van de wet van 20 december 2002 betreffende instellingen voor collectieve belegging. 11

14 AXA Nederland (Luxemburg) Rapport van de bestuurders We delen u mee dat de SICAV, die voorheen onder de wet van 13 februari 2007 viel, sinds 22 oktober 2009 georganiseerd is in overeenstemming met deel II van de wet van 20 december Wijziging in het algemene deel van het prospectus van de SICAV van de specifieke waarderingsmethode voor de netto-inventariswaarde tijdens bankfeestdagen. Raad van Bestuur Wij herinneren u eraan dat dhr. Jean-Louis Laforge tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 18 mei 2009 is aangesteld als nieuwe bestuurder van de vennootschap. Als gevolg van de bovenvermelde wijziging bestaat uw Raad van Bestuur per 31 december 2009 uit de volgende leden: Pol Pierret Voorzitter Stephan Deceulaer Hanneke Veringa Catherine Adibi Jean-Benoît Naudin Jean-Louis Laforge De Raad van Bestuur 12 april 2010 Toelichting: De informatie in dit verslag is gebaseerd op gegevens uit het verleden en vormt geen indicatie voor toekomstige resultaten. 12

15 Verslag van de onafhankelijke auditeur Aan de aandeelhouders van AXA Nederland (Luxemburg) PricewaterhouseCoopers Société à responsabilité limitée Réviseur d'entreprises 400, route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Telephone Facsimile Na onze aanstelling door de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 18 mei 2009 hebben wij een audit uitgevoerd van de bijgevoegde jaarrekeningen van AXA Nederland (Luxemburg) en van elk van de subfondsen, bestaande uit het overzicht van de nettoactiva en het schema van de beleggingen en andere nettoactiva op 31 december 2009, alsook de staat van de winst- en verliesrekening en mutaties van de nettoactiva voor het afgelopen jaar, evenals een samenvatting van de belangrijkste boekhoudmethoden en andere toelichtingen bij de jaarrekening. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de SICAV voor de jaarrekeningen De Raad van Bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor de voorbereiding en eerlijke voorstelling van deze jaarrekeningen in overeenstemming met de Luxemburgse wettelijke en reglementaire vereisten betreffende de voorbereiding van de jaarrekeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat: opstellen, invoeren en handhaven van interne controle betreffende de voorbereiding en eerlijke voorstelling van jaarrekeningen die vrij zijn van wezenlijke onjuistheden, hetzij ten gevolge van fraude hetzij door fout; keuze en toepassing van aangepaste boekhoudmethoden; en opstellen van redelijke boekhoudkundige ramingen in gegeven omstandigheden. Verantwoordelijkheid van de auditeur Het is onze verantwoordelijkheid om over deze jaarrekeningen een opinie uit te spreken op basis van onze audit. Wij hebben onze audit uitgevoerd in overeenstemming met de International Auditing Standards zoals goedgekeurd door het Institut des Réviseurs d Entreprises. Volgens deze normen moeten wij voldoen aan de ethische vereisten en moeten wij de audit zodanig plannen en uitvoeren, dat redelijke zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekeningen geen wezenlijke onjuistheden bevatten. Een audit omvat het uitvoeren van procedures om bewijsstukken te verkrijgen voor de bedragen en verklaringen in de jaarrekeningen. De geselecteerde procedures zijn afhankelijk van het oordeel van de auditeur, met inbegrip van de raming van het risico van wezenlijke onjuistheden in de jaarrekeningen, hetzij door fraude of door fout. Bij die risicoraming onderzoekt de auditeur de interne controle van de entiteit betreffende de voorbereiding en eerlijke voorstelling van de jaarrekeningen, om aan de omstandigheden aangepaste auditprocedures op te stellen, maar niet om een oordeel uit te spreken over de doeltreffendheid van de interne controles van de entiteit. Een audit omvat ook een evaluatie van de geschiktheid van de gebruikte boekhoudmethoden en van de redelijkheid van boekhoudkundige ramingen die door de Raad van Bestuur van de SICAV gemaakt zijn, alsook een evaluatie van de algemene voorstelling van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de bewijsstukken die wij hebben verkregen, volstaan en een geschikte basis vormen voor onze auditopinie. Opinie Wij zijn van oordeel dat deze jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld geeft van de financiële situatie van AXA Nederland (Luxemburg) en van elk van zijn subfondsen op 31 december 2009, en van de winst- en verliesrekening en de mutaties van de nettoactiva tijdens het op die datum afgesloten jaar, in overeenstemming met de Luxemburgse wettelijke en reglementaire vereisten betreffende de voorbereiding van de jaarrekeningen. R.C.S. Luxembourg B TVA LU

16 Andere kwesties Aanvullende informatie die in het jaarverslag is opgenomen, is onderzocht in het kader van onze opdracht, maar die is niet onderworpen aan specifieke auditprocedures in overeenstemming met de hierboven beschreven normen. Bijgevolg drukken we over die informatie geen opinie uit. Wij hebben echter geen opmerkingen over deze informatie in het kader van de jaarrekeningen als geheel. PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Luxemburg, 12 april 2010 Réviseur d entreprises Vertegenwoordigd door Régis Malcourant 14

17 AXA Nederland (Luxemburg) Verslag van de onafhankelijke auditeur R.C.S. Luxembourg B TVA LU

18 AXA Nederland (Luxemburg) Staat van de nettoactiva op 31 december 2009 Gecombineerd AXA NL - AXA NL - AANDELEN ACTIEF BEHEER NEDERLAND EUR EUR EUR ACTIVA Beleggingsportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2) 2,077,881,297 32,727,167 1,492,382,014 Niet-gerealiseerde waardestijgingen / (-dalingen) (87,254,599) 51,823 (97,245,724) Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2) 1,990,626,698 32,778,990 1,395,136,290 Cash en equivalenten van cash 941, ,580 - Oprichtingskosten (toelichting 2) 69,059 1,490 49,223 Te innen bedragen uit verkoop van effecten 7,694, ,699 4,500,000 Te innen bedragen uit inschrijvingen 22,386 9,282 1,909 Te innen beheervergoedingen (toelichting 3) 62, Te innen dividenden en belastingkredieten 35, Andere te innen bedragen 204, Totaal van de activa 1,999,655,933 33,517,041 1,399,687,422 PASSIVA Bankkredieten 2,833,086-1,406,394 Te betalen bedragen voor terugkopen 6,158, ,476 2,058,824 Opgelopen kosten 1,715,045 37,991 1,133,696 Andere te betalen bedragen 54, Totaal van de passiva 10,761, ,467 4,598,914 NETTO-INVENTARISWAARDE 1,988,894,582 32,963,574 1,395,088,508 De begeleidende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. 16

19 AXA Nederland (Luxemburg) Staat van de nettoactiva op 31 december 2009 AXA NL - AXA NL - AXA NL - AXA NL - AXA NL - AXA NL - PORTFOLIO OBLIGATIES EURO AANDELEN INTERNATIONAAL AANDELEN EURO OBLIGATIES INTERNATIONAAL FINANCIELE SECTOR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 45,099, ,850,193 43,645, ,713,201 4,053,172 33,672, ,235 23,807,037 (11,552,250) (25,136,730) 235,968 (4,270,304) 45,915, ,657,230 32,092,949 77,576,471 4,289,140 29,402, ,942 22, ,803 1,452 8,171 1,958 2, , , , , , , , , , , , , ,158 46,522, ,276,001 32,512,824 78,087,089 4,633,065 30,118, , , , , , , , , , ,210 43, ,434 33,485 83,304 4,027 30, ,320 5, , , , , , ,410 45,935, ,679,313 32,103,897 77,562,025 4,313,829 29,344,458 De begeleidende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. 17

20 AXA Nederland (Luxemburg) Staat van de nettoactiva op 31 december 2009 AXA NL - AXA NL - AXA NL - MONDIAAL MODEL FUND I MODEL FUND II BEHEER EUR EUR EUR ACTIVA Beleggingsportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2) 11,656,313 17,265,654 25,902,763 Niet-gerealiseerde waardestijgingen / (-dalingen) (1,833,630) 1,122,262 2,998,503 Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2) 9,822,683 18,387,916 28,901,266 Cash en equivalenten van cash 40, Oprichtingskosten (toelichting 2) Te innen bedragen uit verkoop van effecten 264, Te innen bedragen uit inschrijvingen 1, Te innen beheervergoedingen (toelichting 3) 9, Te innen dividenden en belastingkredieten Andere te innen bedragen 297 9,330 45,541 Totaal van de activa 10,140,505 18,397,246 28,947,345 PASSIVA Bankkredieten 107,328 66, ,833 Te betalen bedragen voor terugkopen 190, , ,727 Opgelopen kosten 6,467 18,039 28,537 Andere te betalen bedragen - 1,488 8,597 Totaal van de passiva 304, , ,694 NETTO-INVENTARISWAARDE 9,836,279 17,972,498 28,570,651 De begeleidende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening. 18

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds November 2009 VERKORT PROSPECTUS Société d investissement à capital variable statutair gevestigd te Luxemburg Franklin Templeton Investment Funds Dit Verkort Prospectus biedt een selectie uit de belangrijkste

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en rekeningen Threadneedle Investment Funds ICVC September 2014 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com Inhoud Informatie over de Maatschappij... 3 Verslag

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie