Vacatures niveau B : mobiliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vacatures niveau B : mobiliteit 2015-04"

Transcriptie

1 Vacatures niveau B : mobiliteit Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie gerechtelijke politie Algemene directie operationele ondersteuning SSGPI Algemene inspectie

2 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 1 ANTWERPEN PZ 5345: ANTWERPEN ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 5001 Niveau B Consulent lid Manager assistent lokale recherche NEEN 1 (5) en (6) en nazorg 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: CALog-personeel Niveau B Consulent. 2. Functiebeschrijving: Ondersteunen, op administratief en organisatorisch vlak, van de afdelingschef met oog op een confidentiële wijze bij te dragen tot een vlot verloop van hun dagelijkse activiteiten. Resultaatgebieden: Kerntaak 1: Verzorgen van de inkomende en uitgaande informatiestromen (briefwisseling, , telefoon, fax), met bijzondere aandacht voor de huisstijl en een correct taalgebruik, met oog op het bieden van een optimale ondersteuning op praktisch en administratief vlak aan de afdelingschef. Kerntaak 2: Beheren van de agenda van de afdelingschef, rekening houdend met de timemanagementprincipes en de onderling gemaakte afspraken, met oog op het garanderen van een efficiënte planning van de activiteiten. Kerntaak 3: Beheren van het klassement van de afdelingschef, rekening houdend met de wettelijke richtlijnen en onderling gemaakte afspraken met oog op het efficiënt bijhouden van relevante informatie. Kerntaak 4: Inplannen en praktisch organiseren van diverse vergaderingen, opvragen van de agendapunten, opmaken van het verslag en opvolgen van de uitvoering van de actiepunten met oog op het garanderen van een vlot verloop en een efficiënte opvolging van de vergaderingen. Kerntaak 5: Fungeren als eerste aanspreekpunt voor interne en externe klanten van de afdelingschef met oog op het verzorgen van een klantgericht onthaal en het uitvoeren van een eventueel gerichte doorverwijzing, rekening houdend met de richtlijnen van de afdelingschef. Kerntaak 6: Instaan voor beleidsvoorbereidend werk alsook verzamelen en verwerken van data- en cijfermateriaal met oog op het ondersteunen van de afdeling in de ontwikkeling en de implementatie van het beleid. Kerntaak 7: Voorbereiden van een aantal toegewezen dossiers en garanderen van de opvolging van desbetreffende dossiers met oog op het ondersteunen van een efficiënt dossierbeheer binnen de afdeling. Kerntaak 8: Op afdelingsniveau opnemen van de rol als functioneel beheerder van het intranet met oog op het verspreiden en ter beschikking stellen van accurate informatie. 3. Gewenst profiel: Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: Bachelor diploma, bij voorkeur in office management (niet bij sociale promotie); Algemene kennis van de deontologische code; Algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; Algemene kennis van de werking van lokale overheden; Algemene kennis van het Nederlands; Algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); Administratieve vaardigheden; Algemene kennis van relevante wetgeving; Algemene kennis van politietoepassingen. Specifieke kennis en vaardigheden: Algemene kennis van principes van timemanagement; Algemene kennis van verslaggeving- en vergadertechnieken. Korpscompetenties: Mondeling uitdrukkingsvermogen: Duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; Leesvaardigheid: Uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit voeren; alle nuttige informatie inwinnen; Schrijfvaardigheid: Eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; Informatieverstrekking: De informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correct en objectieve boodschap overbrengen; Sociale omgang hoffelijkheid: Zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: Kennis van het activiteitendomein: Het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen; Functionele kennis: De kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; Technische kennis: De gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; Actiedoelstellingen: In zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen; Operationele autonomie: Een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren. 4. Gewone plaats van het werk: Lokale Recherche en Nazorg, Mechelsesteenweg te 2018 ANTWERPEN.

3 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 2 ANTWERPEN 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Sonia DEBRUYNE, Tel: Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nader te bepalen door de politiezone. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef. Indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345: ANTWERPEN ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 5003 Niveau B Consulent lid Manager assistent regiopolitie NEEN 1 (5) en (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven CALog-personeel Niveau B Consulent. 2. Functiebeschrijving Ondersteunen, op administratief en organisatorisch vlak, van de afdelingschef met oog op een confidentiële wijze bij te dragen tot een vlot verloop van hun dagelijkse activiteiten. Resultaatgebieden: Kerntaak 1: Verzorgen van de inkomende en uitgaande informatiestromen (briefwisseling, , telefoon, fax), met bijzondere aandacht voor de huisstijl en een correct taalgebruik, met oog op het bieden van een optimale ondersteuning op praktisch en administratief vlak aan de directeur. Kerntaak 2: Beheren van de agenda van de directeur, rekening houdend met de timemanagementprincipes en de onderling gemaakte afspraken, met oog op het garanderen van een efficiënte planning van de activiteiten. Kerntaak 3: Beheren van het klassement van de directeur, rekening houdend met de wettelijke richtlijnen en onderling gemaakte afspraken met oog op het efficiënt bijhouden van relevante informatie. Kerntaak 4: Inplannen en praktisch organiseren van diverse vergaderingen, opvragen van de agendapunten, opmaken van het verslag en opvolgen van de uitvoering van de actiepunten met oog op het garanderen van een vlot verloop en een efficiënte opvolging van de vergaderingen. Kerntaak 5: Fungeren als eerste aanspreekpunt voor interne en externe klanten van de directeur met oog op het verzorgen van een klantgericht onthaal en het uitvoeren van een eventueel gerichte doorverwijzing, rekening houdend met de richtlijnen van de directeur. Kerntaak 6: Instaan voor beleidsvoorbereidend werk alsook verzamelen en verwerken van data- en cijfermateriaal met oog op het ondersteunen van de directeur in de ontwikkeling en de implementatie van het beleid. Kerntaak 7: Voorbereiden van een aantal toegewezen dossiers en garanderen van de opvolging van desbetreffende dossiers met oog op het ondersteunen van een efficiënt dossierbeheer binnen de directie. Kerntaak 8: Op directieniveau opnemen van de rol als functioneel beheerder van het intranet met oog op het verspreiden en ter beschikking stellen van accurate informatie. 3. Gewenst profiel Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: Bachelor diploma bij voorkeur in office management (niet bij sociale promotie); Algemene kennis van de deontologische code; Algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; Algemene kennis van de werking van lokale overheden; Algemene kennis van het Nederlands; Algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); Administratieve vaardigheden; Algemene kennis van relevante wetgeving; Algemene kennis van politietoepassingen. Specifieke kennis en vaardigheden: Algemene kennis van principes van timemanagement; Algemene kennis van verslaggeving- en vergadertechnieken. Korpscompetenties: Mondeling uitdrukkingsvermogen: Duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; Leesvaardigheid: Uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit voeren; alle nuttige informatie inwinnen; Schrijfvaardigheid: Eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; Informatieverstrekking: De informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correct en objectieve boodschap overbrengen; Sociale omgang hoffelijkheid: Zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie.

4 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 3 ANTWERPEN Positiecompetenties Kennis van het activiteitendomein: Het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen; Functionele kennis: De kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; Technische kennis: De gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; Actiedoelstellingen: In zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen; Operationele autonomie: Een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren. 4. Gewone plaats van het werk: Oudaan 5 te 2000 ANTWERPEN. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: HCP Siegfried MERTENS, Tel: Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nader te bepalen door de politiezone. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef. Indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5345: ANTWERPEN ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 5005 Niveau B Consulent lid Medewerker applicatiebeheerder NEEN 1 (5) en (6) HR-tools 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven CALog-personeel Niveau B Consulent. 2. Functiebeschrijving Instaan voor het functioneel beheer van de HR-tools met oog op de realisatie van de specifieke HR-doelstellingen van Lokale Politie Antwerpen op deze domeinen. Kerntaken: Kerntaak 1: Verzekeren van de technische ondersteuning en het functioneel beheer met betrekking tot het personeelsbeheersprogramma's met oog op het vatten en ontsluiten van HR-informatie. Kerntaak 2: Signaleren en vertalen van de noden en behoeften van de HRM-medewerkers naar alle IT-partners met oog op het verschaffen van de juiste basisinformatie voor de technische analyses van de IT-partners Kerntaak 3: Ondersteunen van de medewerkers van HRM bij het implementeren van nieuwe IT-tools met oog op het bevorderen van de efficiëntie en doeltreffendheid van HR-processen. Kerntaak 4: Opvolgen (van de ontwikkeling) van digitale communicatiemiddelen voor HRM en aanleveren van de noodzakelijke HRM-gegevens met oog op de verdere professionalisering van digitale communicatie voor HRM. Kerntaak 5: Meedenken met de cel beleidsondersteuning over de inschakeling van het personeelsbeheerprogramma in een datawarehouse met oog op een meer gestandaardiseerde rapportering. Kerntaak 6: Opstellen en aanleveren van de gevraagde rapporten met oog op de opvolging van het HR-beleid. Kerntaak 7: Rapporteren over gevraagde aspecten binnen het bevoegdheidsdomein met oog op het bieden van relevante ondersteuning aan het diensthoofd. 3. Gewenst profiel Kennis van het eigen en het aangrenzende activiteitendomein: Bachelor diploma (niet bij sociale promotie). Algemene kennis van de deontologische code; Algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en eigen organisatie; Algemene kennis van de werking van lokale overheden; Algemene kennis van het Nederlands; Algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en -pakketten (MS Office); Administratieve vaardigheden; Algemene kennis van relevante wetgeving; Algemene kennis van politietoepassingen. Functionele kennis en vaardigheden: Geen. Technische kennis en vaardigheden: Algemene kennis van databanken; Algemene kennis van datawarehouses; Algemene kennis van het personeelswerk; Algemene kennis van personeelsbeheersystemen; Algemene kennis van SQL en Cognos.

5 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 4 ANTWERPEN Kerncompetenties: Mondeling uitdrukkingsvermogen: Duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken; Leesvaardigheid: Uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit voeren; alle nuttige informatie inwinnen; Schrijfvaardigheid: Eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren; Informatieverstrekking: De informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correct en objectieve boodschap overbrengen; Sociale omgang hoffelijkheid: Zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Positiecompetenties: Kennis van het activiteitendomein: Het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen; Functionele kennis: De kennis die met de functie verband houdt uitdiepen, ze toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; Technische kennis: De gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties; Actiedoelstellingen: In zijn gebruikelijk functioneren handelen volgens de vastgestelde doelstellingen; Operationele autonomie: Een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren; Organisatie van het werk: De instructies geven die met complexe activiteiten samenhangen maar behoren tot het gebruikelijke functioneren van het team; Beheer van de middelen en opvolging van de doelstellingen: De verwezenlijking van de doelstellingen van het team opvolgen en de middelen beheren die in het kader van het gebruikelijke functioneren ter beschikking zijn gesteld; Bezielen en motiveren van de groep: De spanningen en de gevoelens van tevredenheid in de groep opsporen en zijn actie dienovereenkomstig aanpassen om de samenhang en het enthousiasme binnen de groep te versterken; Overtuigingsvermogen: In het kader van het gebruikelijke functioneren van de groep, de groep overtuigen van het belang van de gemeenschappelijke doelstelling; Vermogen om te plannen: De courante activiteiten plannen die tot het gebruikelijke functioneren van de groep behoren; Vermogen om te beslissen: De gepaste beslissignen nemen in het kader van uiteenlopende activiteiten die tot het gebruikelijke functioneren van de dienst behoren; Impact op de omgeving: Invloed hebben op de groep in zijn gebruikelijke functioneren en hem een richting geven in de door de organisatie gewenste zin. 4. Gewone plaats van het werk: Oudaan 5 te ANTWERPEN. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: HCP Marc SNELS, directeur HRM, Tel: Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nader te bepalen door de politiezone. 9. Kennistest: De selectieprocedure start met een psychotechnische proef. Indien je deze test niet binnen de vooropgestelde termijn aflegt, word je niet verder uitgenodigd om deel te nemen aan de screening. PZ 5346: ZWIJNDRECHT PZ 5347: BOOM/RUMST/NIEL/SCHELLE/HEMIKSEM PZ 5348: KAPELLEN/STABROEK PZ 5349: AARTSELAAR/EDEGEM/HOVE/KONTICH/LINT PZ 5350: ESSEN/KALMTHOUT/WUUSTWEZEL PZ 5351: BOECHOUT/BORSBEEK/MORTSEL/WIJNEGEM/WOMMELGEM PZ 5352: BRASSCHAAT PZ 5353: SCHOTEN PZ 5354: RANST/ZANDHOVEN PZ 5355: BRECHT/MALLE/SCHILDE/ZOERSEL PZ 5356: BORNEM/PUURS/SINT-AMANDS

6 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 5 ANTWERPEN PZ 5359: BONHEIDEN/DUFFEL/PUTTE/SINT-KATELIJNE-WAVER PZ 5360: LIER ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 5007 Niveau B Consulent lid Medewerker personeelsdienst NEEN 1 (5) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: CALog-personeel Niveau B Consulent. 2. Functiebeschrijving: Wij bieden: Een jong korps (in leeftijd en van hart) dat bestaat uit 96 politieambtenaren en 21 administratieve en logistieke medewerkers Een korps: Dat werkt met mensen én voor mensen; Waar iedereen, iedereen kent; Waar de opdrachten variërend zijn en je polyvalent wordt ingezet; Dat gehuisvest is in een ultramodern complex waar je gebruik kan maken van moderne technieken en hulpmiddelen; Dat sociaal en familiaal ingesteld is. Doel van de functie: Verantwoordelijk voor de coördinatie en het beheer van de personeelsdienst. Plaats in het organigram: De personeelsconsulent staat onder het gezag van het diensthoofd HRM-personeel binnen de afdeling ondersteuning. 3. Gewenst profiel: Vaardigheden en kennis: Je bent de Nederlandse taal machtig zowel mondeling als schriftelijk. Je kan wetteksten, beleidsdocumenten en vakliteratuur; Op een duidelijke en correcte manier vertalen naar de eigen medewerkers; Je bent in staat om te dialogeren met andere oversten en collega s van binnen en buiten de zone, je kan vergaderingen leiden; Je hebt kennis m.b.t. wetgeving rond het statuut en de arbeidsreglementering, en procedures en technieken ivm personeelszaken, je kan deze technieken zelfstandig gebruiken en ontwikkelen en houdt ervan om oplossingsgericht te werk te gaan; Je hebt noties van human resources-beheer. Sociale vaardigheden: Je kan leiding geven en kan prima samenwerken met medewerkers, je staat achter het principe van coachend leiderschap, kan dit toepassen en wil medewerkers ondersteunen; Je kan onderhandelen met zin voor diplomatie en overtuigingskracht; Je bent iemand met een positieve en loyale ingesteldheid, en met zin voor groepsgeest Feedback geven aan de collega s en oversten vormt voor jou geen probleem; Je draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel; Je kan kwaliteitsgericht werken en hebt respect voor tijdslimieten; Je bezit het vermogen om in te spelen op plotse wijzigingen en durft daarin beslissingen te nemen; Je bent leergierig en wil altijd nieuwe dingen aanleren. Vaardigheden eigen aan de arbeidsorganisatie en de visie van de organisatie: Je kan jezelf vinden in onze missie, visie en waarden en je wil deze zelf toepassen en uitdragen naar de medewerkers toe. Onze missie: Wij verstrekken een kwaliteitsvolle dienstverlening. Onze visie: We stellen de mens centraal; We bouwen op vertrouwen; We coachen en inspireren mensen; We dragen een openboek beleid uit; We proberen altijd om de best mogelijke oplossing te zoeken voor elk probleem en risico. Onze waarden: Wij Doen wat we beloven, geloven dat Praten werkt en zijn van oordeel dat we Samen sterk staan; Je hebt er geen probleem mee op je persoonlijk voorkomen en houding aan te passen aan de regels van de organisatie voorbeeldgedrag). Je kan en wil dit voorbeeldgedrag ook promoten naar de medewerkers toe. Je stelt een zeer groot belang in de naleving van de deontologische code van de politiediensten. Taken: Je zorgt mee voor de uitbouw en opvolging van het personeelsbeleid : de verlofregeling, de ziekteregeling, de personeelsdossiers, ; Je schenkt de nodige aandacht aan de interne klantgerichtheid en dienstverlening naar het personeel toe, je behandelt en beantwoordt vragen en problemen inzake het personeelsstatuut en de arbeidsvoorwaarden; Je volgt de administratieve stand van de personeelsleden op in Galop;

7 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 6 ANTWERPEN Je zorgt voor de opvolging van de dienstplanning, coördinatie en voorrangsbewaking van de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers (o.a.tijdsregistratie, urenverbijzondering, invullen modules, documenten, ); Je werkt mee aan de ontwikkeling en het beheer dat toelaat een efficiënt beleid naar human resources te voeren, waaronder: Het administratief opvolgen van de loopbaan van elke medewerker; Het opvolgen en administratief verwerken van benoemingen, bevorderingen, pensioneringen, van personeelsleden;. Je geeft leiding en sturing aan medewerkers, je motiveert en stimuleert hen in hun dagelijkse werkzaamheden; Je zorgt voor een goede informatiedoorstroming door het geven van interne opleidingen, het opzetten van vergaderingen, het opstellen van dienstmededelingen, ; Je volgt de eigen activiteit en de gedelegeerde taken op en doet voorstellen tot het optimaliseren van werkprocessen; Je doet aan netwerken door (in)formele contacten op te bouwen en te onderhouden ten einde op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen binnen het vakgebied; Je voert functionerings- en evaluatiegesprekken uit. 4. Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Lier, Paradeplein 1 te 2500 LIER. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: Lokale Politie Lier, mevr. Marianne CEUSTERS, Tel: , 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Voorzitter: Dhr. Werner CAZAERCK, korpschef-hoofdcommissaris of zijn vervanger; Leden: Mevr. Isabelle VAN DESSEL, HR adviseur of haar vervanger; Dhr. Rudi GOOR, hoofdinspecteur of zijn vervanger; Secretaris: Mevr. Marianne CEUSTERS, assistente korpschef of haar vervanger. 9. Kennistest:. PZ 5361: BERLAAR/NIJLEN PZ 5362: HEIST-OP-DEN-BERG PZ 5363: HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/RIJKEVORSEL PZ 5364: BEERSE/LILLE/VOSSELAAR/BAARLE-HERTOG/KASTERLEE/OUD-TURNHOUT/TURNHOUT PZ 5365: HERSELT/HULSHOUT/WESTERLO PZ 5366: GEEL/LAAKDAL/MEERHOUT PZ 5367: ARENDONK/RAVELS/RETIE PZ 5368: BALEN/DESSEL/MOL PZ 5369: GROBBENDONK/HERENTALS/HERENTHOUT/OLEN/VORSELAAR PZ : MECHELEN/WILLEBROEK ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 5009 Niveau B Consulent lid ICT NEEN 1 (5) Loonschalengroep B1B B4B.2 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: CALog-personeel Niveau B Consulent. 2. Functiebeschrijving: De steundienst ICT staat in voor het beheer, de uitvoering en de opvolging van alle dossiers met betrekking tot de ICTmiddelen van het korps. De consulent ICT rapporteert aan de Teamchef ICT. Eigen activiteiten van de titularis: Uitvoeren (of toezien) op de onderhoudsactiviteiten van het systeem en de servers met het oog op het garanderen van een goede en continue werking; Opvolgen van de herstellingen en up-grades aan het netwerk; Configuratie van systemen en werkstations en de inplaatsstelling ervan; Netwerkbeheer; Systeembeheer;

8 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 7 ANTWERPEN Het installeren en updaten van software; Garanderen van de operationaliteit van de beschikbare hard-ware en het oplossen van eventuele problemen; Beheer van de hardware; Beheer van de software; Beheer en eventueel programmeren van de lokale toepassingen; Formuleren van verbetervoorstellen voor lokale toepassingen om de informaticasystemen te verbeteren en gebruiksvriendelijker te laten verlopen; Help-desk functie: geven van bijstand aan de gebruikers bij storingen, haperingen van soft- en hardware; Voorbereiden en verzorgen van informaticaopleidingen aan de gebruikers; Adviseren met betrekking tot de vervanging en aankoop van informatica materiaal; Verzekeren van de back up voor de Stafmedewerker Dalop-ICT in de vastgelegde domeinen; Technisch beheer van de dienst-gsm s en smartphones; Contactpersoon met het Service Center van DST; Back-up en recovery van bestanden en systemen; Technisch beheer van telefooncentrale; Technisch beheer van Malinet binnen PZ Mechelen; Fotobeheer: Uitlezen fototoestellen; Technisch beheer van camera s en camerabeelden; Bewaken van de missie; Verwerven van expertise. 3. Gewenst profiel: Generieke functie overeenkomstig UBPol (M.B. 28/12/2001): Consulent-medewerker. Houder van een professionele bachelor in de informatica of andere graduaats- of bachelordiploma s met een minimum ervaring van 2 jaar in een gelijkaardige functie. Kennis: Kennis van de politiestructuur; Kennis inzake courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Powerpoint, ); Kennis van PC-techniek; Kennis van operatingsystemen, zowel microsoft als linux based; Kennis inzake netwerking, protocols...; Kennis inzake client-servertoepassingen; Kennis doorzicht programmatie, scripting, databasemanipulaties; Kennis elektriciteit en elektronica; Kennis van de federale en lokale informaticatoepassingen; Voldoende taalkundige kennis om brieven of rapporten foutloos te kunnen opstellen. Vaardigheden: Beschikken over een rijbewijs B; De beschikbare middelen en tijd op rationele en efficiënte wijze kunnen gebruiken; Problemen kunnen analyseren, synthetiseren en oplossingen kunnen aanreiken; Methodisch, nauwgezet en met respect voor termijnen kwaliteitsvol werk kunnen leveren; Zijn werk kunnen organiseren en plannen; In staat zijn om snel nieuwe informatie/kennis op te nemen, toe te passen en over te dragen; Vaktechnische kennis kunnen toepassen ; Besluitvaardig zijn; Hulpvaardig zijn; Contactvaardig zijn en een boodschap duidelijk aan het publiek kunnen overbrengen; Blijk geven van een goede fysieke paraatheid en aan een hoog tempo kunnen werken; Deelnemen aan de beurtrol van de permanentie ICT. Attitudes: Zowel in team als zelfstandig kunnen werken; Integer, discreet, correct eerlijk en loyaal zijn; Zijn verantwoordelijkheden opnemen en hierover verantwoording afleggen; Zin voor dienstverlening hebben; Objectief zijn en een open geest hebben; Stressbestendig zijn; Assertief zijn; Zin voor initiatief hebben; Zich kunnen aanpassen aan veranderende situaties; Een grote beschikbaarheid aan de dag leggen en bereid zijn tot afwijken van de gewone uren in uitzonderlijke omstandigheden; Blijk geven van doorzettingsvermogen; Bereid zijn tot het volgen van interne en externe opleidingen; Permanente zelfstudie; Zich kunnen schikken naar de interne richtlijnen van de dienst en deze correct uitvoeren; Flexibel ingesteld zijn; Bereid zijn onregelmatige prestaties te verzekeren (week, weekend, feestdagen). 4. Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Mechelen, Frederik de Merodestraat 88 te 2800 MECHELEN.

9 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/I-BLZ 8 ANTWERPEN 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: Lokale Politie Mechelen, Personeelssecretariaat, Frederik de Merodestraat 88 te 2800 MECHELEN. Tel: , Fax: , 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nader te bepalen door de politiezone. 9. Kennistest:.

10 HOOFDSTAD BRUSSEL BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/III-BLZ 1 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; PZ 5339: BRUSSEL/ELSENE PZ 5340: ST-JANS-MOLENBEEK/KOEKELBERG/JETTE/GANSHOREN/ST-AGATHA-BERCHEM PZ 5341: ZONE ZUID: ANDERLECHT/ST-GILLIS/VORST Reeks Nr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 5701 Niveau B Consulent lid Human Resources/Diensthoofd personeel NEEN 1 (5) en (6) Eveneens gepubliceerd voor Franstalige personeelsleden 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: CALog-personeel Niveau B Consulent. 2. Functiebeschrijving: Leidt en beheert de dienst overeenkomstig de door de Dir.HR vastgelegde strategie; Verzekert zich van de goede uitvoering van de algemene strategie binnen zijn activiteitensfeer, zoals deze van toepassing is binnen de politiezone; Legt regelmatig rekenschap af bij de Dir.HR; Is verantwoordelijk voor het intern beheer van het personeel binnen zijn directie en houdt toezicht op het verrichte werk; Is de referentiepersoon voor de andere directies en diensten; Is verantwoordelijk voor de vorming binnen zijn domein en meldt aan de dienst vorming alle bijzondere noden ter zake; Neemt op zijn gebied actief deel aan de algemene informatiecyclus zoals deze is vastgelegd binnen de politiezone; Is verantwoordelijk voor de evaluatie van de leden van zijn directie; Het beheer van het personeel (statuut, verlof, ziektes, pensioenen, promoties, mobiliteit, enz ); Het beheer van de evaluatiedossiers en de opvolging van de evaluatiecyclussen; Tussenpersoon met het Sociaal Secretariaat GPI (SSGPI); Tussenpersoon met de externe dienst arbeidsgeneeskunde (EDPB) en de medische controledienst van de federale politie; Verspreiding van informatie en advies betreffende het statuut van het personeel; Het beheer van de aanwervingprocedures (externe of via de mobiliteitsprocedure); Het beheer van de interne mutatieprocedures (invullen van de vacante posten, de opvolging van de kandidaturen, publicatie van de mutaties); Op voorhand de betrokken diensten verwittigen wanneer een personeelslid de politiezone verlaat of het voorwerp uitmaakt van een interne mutatie teneinde toe te laten al het materiaal dat hem ten persoonlijke titel werd toegekend te recupereren; Het inzamelen, de input en het beheer van de individuele prestaties van de personeelsleden, de controle op de wettelijkheid, alsook de overmaking van deze gegevens naar het SSGPI; Uitwerking van beraadslagingsprojecten voor het College en de Politieraad. 3. Gewenst profiel: Bekwaam zijn om binnen zijn domein het politiekorps te vertegenwoordigen; Een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies, de syndicaten en de overheden; Beschikken over zin voor interne en externe communicatie; Blijk geven van een grote beschikbaarheid in functie van de te beheren evenementen; Blijk geven van integriteit; Blijk geven van discretie; Beschikken over een open geest; Zin hebben voor organisatie en opnemen van verantwoordelijkheden; Prioriteiten kunnen opsporen en formuleren; Vermogen om, binnen zijn activiteitendomein, projecten te concipiëren en tot een goed einde te brengen; Bereid zijn zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de reglementen en andere richtlijnen in verband met zijn functies; Vorming kunnen geven in verband met zaken die vallen binnen zijn bevoegdheidsdomein. 4. Gewone plaats van het werk: Demosthenesstraat 36 te 1070 ANDERLECHT. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: Philippe CAUDRON HRM, Tel: Vereiste bijzondere bekwaamheden: Beantwoorden aan de wettelijke bepalingen i.v.m de kennis van de tweede taal (brevet Selor); Goede kennis van de organisatie van het politiekorps; Over een goede praktische ervaring beschikken; Voldoende kennis hebben inzake informatica; Grondige kennis inzake het beleid Human Ressources ; Grondige kennis van het statuut van het personeel; Goede kennis van het disciplinair statuut; Grondige kennis inzake de organisatie van het politiekorps; Goede kennis van de administratieve procedures op het vlak van het personeelsbeheer. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nader te bepalen door de politiezone.

11 HOOFDSTAD BRUSSEL BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/III-BLZ 2 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; 9. Kennistest: De kandidaten zullen onderworpen worden aan een schriftelijke kennistest gevolgd door een interview. PZ 5342: UKKEL/WATERMAAL-BOSVOORDE/OUDERGEM PZ 5343: ETTERBEEK/ST-PIETERS-WOLUWE/ST-LAMBRECHTS-WOLUWE PZ 5344: SCHAARBEEK/EVERE/ST-JOOST-TEN-NODE

12 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/VI-BLZ 1 LIMBURG PZ 5370: DIEPENBEEK/HASSELT/ZONHOVEN PZ 5371: LOMMEL PZ 5372: HAMONT-ACHEL/NEERPELT/OVERPELT PZ 5373: BERINGEN/HAM/TESSENDERLO PZ 5374: HALEN/HERK-DE-STAD/LUMMEN PZ 5375: HEUSDEN-ZOLDER PZ 5376: GINGELOM/NIEUWERKERKEN/SINT-TRUIDEN PZ 5377: HECHTEL-EKSEL/LEOPOLDSBURG/PEER PZ 5379: ALKEN/BORGLOON/HEERS/KORTESSEM/WELLEN PZ 5380: TONGEREN/HERSTAPPE PZ 5381: BILZEN/HOESELT/RIEMST PZ 5382: VOEREN PZ 5383: DILSEN-STOKKEM/MAASEIK PZ 5385: BOCHOLT/BREE/KINROOI/MEEUWEN-GRUITRODE PZ 5853: LANAKEN/MAASMECHELEN PZ : MIDLIM

13 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/IX-BLZ 1 OOST-VLAANDEREN PZ 5415: GENT ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 5011 Niveau B - Consulent lid ICT Server- en netwerkbeheerder NEEN 1 (5) en (6) Loonschalengroep B1B B4B.2 Geen wervingsreserve 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: CALog-personeel Niveau B Consulent. 2. Functiebeschrijving: De medewerker voert zijn/haar opdrachten uit onder het gezag en de leiding van het diensthoofd ICT. De medewerker maakt deel uit van het team server/netwerk binnen de dienst ICT. Specifieke taken: Serverbeheer: Beheren van de hardware van de servers (opvolgen defecten, preventief onderhoud, ); Beheren van onze volledige virtuele serveromgeving; Beheren van onze SAN-omgeving; Beheren van de verschillende servertoepassingen (Windows, Linux, Active Directory, Exchange, Samba, SQL, SharePoint, ); Beheren van de back-up-infrastructuur. Netwerkbeheer: Beheren van onze netwerkverbindingen (LAN, WAN, Wi-Fi, ); Beheren van de verschillende actieve componenten (switches, routers, VPN, ); Beheren van onze firewalls. Meewerken aan projecten waarbij een inbreng van iemand van serverbeheer/netwerkbeheer noodzakelijk is; In samenspraak met de medewerkers van het team Software de werkwijze bepalen om toepassingen te laten werken binnen onze serveromgeving, en deze werkwijze ook implementeren; Bereidheid om deel te nemen aan een wachtdienst; In het bezit zijn van een rijbewijs B. 3. Gewenst profiel: Kerncompetenties: Samenwerken: Zich identificeren met het team; kennis en informatie op een transparante manier en dienstoverschrijdend delen en de teamgeest bevorderen ten einde mee te werken aan het behalen van afgesproken teamresultaten. Dienstbaarheid: Geloofwaardigheid verwerven door ten dienste te staan van de interne klant en/of burger, hem/haar steeds met respect te behandelen en zijn/haar vragen steeds op een transparante, integere en objectieve wijze te behandelen. Loyaal handelen: Het loyaal ondersteunen, uitdragen en uitvoeren van de genomen beslissingen met behoud van een constructief kritische geest ten overstaan van die beslissingen. Resultaatgerichtheid tonen: De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken door doel- en oplossingsgericht en op de meest efficiënte manier alle nodige acties en initiatieven te nemen binnen de vooropgestelde deadlines en er steeds de volle verantwoordelijkheid voor op te nemen. Zichzelf ontwikkelen: Open staan voor en zich flexibel aanpassen aan veranderingen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen maken in functie van de professionele noden en in het kader van het actief plannen van de eigen groei. Functionele competenties: Vaardigheden: Mondeling uitdrukkingsvermogen: Deelnemen aan een uitwisseling van ideeën over de courante taken. Leesvaardigheid: Documenten begrijpen en gebruiken waarin uiteenlopende redeneringen worden uiteengezet omtrent informaties buiten de gebruikelijke context. Schrijfvaardigheid: Documenten opstellen van uiteenlopende aard en met een verschillende graad van complexiteit maar die verband houden met de gebruikelijke context van werken. Informatieverstrekking: In een geheel van complexe en ongebruikelijke gegevens de pertinente informatie identificeren en een duidelijke en aangepaste boodschap bedenken. Sociale omgang hoffelijkheid: Zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie. Kennis: Kennis van het activiteitendomein: Zijn activiteitendomein situeren ten opzichte van de aangrenzende domeinen; er de sleutelprocessen en de werking van kennen. Functionele kennis: Een grondige kennis bezitten van de theoretische basis die verband houdt met de functie, ze toepassen in ongebruikelijke en complexe situaties. Technische kennis: De gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties. Persoonlijke eigenschappen: Actiedoelstellingen: Doelstellingen bepalen voor zichzelf en voor anderen in overeenstemming met de koers van de organisatie. Operationele autonomie: Een werkprogramma moduleren volgens de nieuwheid en de complexiteit van de situatie door de nodige adequate handelingen toe te passen.

14 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/IX-BLZ 2 OOST-VLAANDEREN Specifieke competenties: Sterk analytisch vermogen bezitten; Blijk geven van klantgerichtheid; Grondige kennis van server OS (Windows Server , Linux Redhat); Grondige kennis van Active Directory, Exchange, SQL, Samba (Linux); Kennis van SharePoint is een pluspunt; Kennis van concept virtualisatie met VMWare; Kennis van SAN-omgeving; Grondige kennis van netwerkarchitectuur (OSI-model, routering, ). 4. Gewone plaats van het werk: PZ Gent Directie Beheer Dienst ICT, Antonius Triestlaan 12 te 9000 GENT. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: PZ Gent Directie Beheer - Dienst ICT tav. ICT-ADV Ruben VANSEVENANT, Antonius Triestlaan 12 te 9000 GENT, Tel: , 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden: Een CV en motivatiebrief toevoegen aan het mobiliteitsdossier. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nader te bepalen. 9. Kennistest: Gestructureerd interview/gesprek waarin wordt gepeild naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes cfr. het functieprofiel; Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een uitsluitende schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden. PZ 5416: LOCHRISTI/MOERBEKE/WACHTEBEKE/ZELZATE PZ 5417: EEKLO/KAPRIJKE/SINT-LAUREINS PZ 5418: DESTELBERGEN/MELLE/MERELBEKE/OOSTERZELE PZ 5419: DE PINTE/GAVERE/NAZARETH/SINT-MARTENS-LATEM PZ 5420: DEINZE/ZULTE PZ 5421: ASSENEDE/EVERGEM PZ 5422: LOVENDEGEM/NEVELE/WAARSCHOOT/ZOMERGEM PZ 5423: AALTER/KNESSELARE PZ 5424: MALDEGEM PZ 5425: KLUISBERGEN/KRUISHOUTEM/OUDENAARDE/WORTEGEM-PETEGEM/ZINGEM PZ 5426: BRAKEL/HOREBEKE/MAARKEDAL/ZWALM PZ 5427: RONSE PZ 5428: GERAARDSBERGEN/LIERDE PZ 5429: HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM/ZOTTEGEM PZ 5432: SINT-NIKLAAS PZ 5433: KRUIBEKE/TEMSE PZ 5434: LOKEREN PZ 5435: HAMME/WAASMUNSTER PZ 5436: BERLARE/ZELE

15 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/IX-BLZ 3 OOST-VLAANDEREN PZ 5437: BUGGENHOUT/LEBBEKE PZ 5438: LAARNE/WETTEREN/WICHELEN PZ 5439: DENDERLEEUW HAALTERT PZ 5440: AALST PZ 5441: ERPE-MERE/LEDE PZ 5442: NINOVE PZ 5443: DENDERMONDE PZ : WAASLAND-NOORD

16 VLAAMS BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/X-BLZ 1 BRABANT (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; PZ 5388: LEUVEN ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 5013 Niveau B - Consulent lid Cel Communicatie NEEN 1 (5) en (6) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: CALog-personeel - Niveau B Consulent. 2. Functiebeschrijving: Plaats in de organisatie: De cel communicatie staat, samen met de cel Strategische analyse en het Beleidssecretariaat, rechtstreeks onder de leiding van de Beleidsadviseur, die op zijn beurt verantwoording aflegt aan de korpschef. De hoofdinspecteur werkt op de cel communicatie samen met 1 consulent en dit in nauwe samenwerking met de medewerkers van het beleidssecretariaat. Takenpakket: De consulent levert een bijdrage in de taakuitvoering van de cel communicatie: Het onderhouden van de website van de lokale politie Leuven als actief communicatiekanaal voor informatieverstrekking (i.c. aspecten van webmastering en content management in samenspraak met de verschillende diensten van het korps, wisselwerking met website Stad Leuven, ); De communicatie naar de bevolking in het algemeen en naar doelgroepen in het bijzonder via verschillende mediakanalen (persartikels in regionale media en lokale informatiedragers (vb. Info Leuven), sociale media (Twitter en Facebook)) en via eigen publicaties en informatiedragers (flyers, brochures, ); Het verlenen van expertise in de uitbouw van een platform uit voor communicatie en samenwerking; Het beheer van de korpsbrede fototheek; Het leveren van een essentiële bijdrage aan de uitbouw van een intern/extern communicatiebeleid van PZ Leuven; De verantwoordelijkheid voor de publicatie van een maandelijkse interne nieuwsbrief; dit omhelst zowel het afnemen van interviews, het schrijven van teksten, het maken van reportages, lay-out, ; 3. Gewenst profiel: Kennis en vaardigheden: Een goede kennis van de PZ Leuven; Een goede kennis van informaticatoepassingen (MSOffice); Een vlotte schriftelijke (zowel zakelijk als wervend) en mondelinge communicatie; Redactionele ervaring is een pluspunt; Kennis van projectmanagement is een meerwaarde; Ervaring met fotografie is een meerwaarde; Kennis van fotobewerkings- en layoutprogramma s zijn een meerwaarde (b.v. Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Lightroom);. Attituden: Zich kunnen vereenzelvigen met de missie en de waarden van de PZ Leuven; Discreet, betrouwbaar en onkreukbaar zijn; Initiatief kunnen nemen (zelfstandigheid, pro-actief handelen); Flexibel zijn; Stressbestendig zijn; Kunnen samenwerken met andere diensten en externe partners; Projectmatig kunnen werken; Bereid zijn om zich te bekwamen in de nieuwigheden en de wijzigingen binnen het communicatiedomein; Bereid zijn bijkomende opleiding te volgen binnen het communicatiedomein; Interne opleiding kunnen geven; Voorbeeldgedrag vertonen. 4. Gewone plaats van het werk: PZ Leuven, Philipssite 4 te 3001 LEUVEN. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: Jobinhoud: PZ Leuven - Beleidsadviseur, ADV Veerle HOUBRECHTS, Tel: , Administratief: PZ Leuven - Afdeling HRM, CNT Ilse BUEKENHOUT, Tel: , 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nader te bepalen door de politiezone. 9. Kennistest: De testen hebben geen uitsluitend karakter. PZ 5389: BEKKEVOORT/GEETBETS/GLABBEEK/KORTENAKEN/TIELT-WINGE

17 VLAAMS BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/X-BLZ 2 BRABANT (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; PZ 5390: LANDEN/LINTER/ZOUTLEEUW PZ 5391: BIERBEEK/BOUTERSEM/HOLSBEEK/LUBBEEK PZ 5392: HOEGAARDEN/TIENEN PZ 5393: HERENT/KORTENBERG PZ 5394: AARSCHOT PZ 5395: BOORTMEERBEEK/HAACHT/KEERBERGEN PZ 5396: DIEST/SCHERPENHEUVEL-ZICHEM PZ 5397: BERTEM/HULDENBERG/OUD-HEVERLEE PZ 5398: TERVUREN PZ 5399: BEGIJNENDIJK/ROTSELAAR/TREMELO PZ 5400: ZAVENTEM PZ 5401: KRAAINEM/WEZENBEEK-OPPEM PZ 5402: HOEILAART/OVERIJSE PZ 5403: DROGENBOS/LINKEBEEK/ST-GENESIUS-RODE PZ 5404: BEERSEL PZ 5405: BEVER/GALMAARDEN/GOOIK/HERNE/LENNIK/PEPINGEN PZ 5406: DILBEEK PZ 5407: AFFLIGEM/LIEDEKERKE/ROOSDAAL/TERNAT PZ 5408: ASSE/MERCHTEM/OPWIJK/WEMMEL PZ 5409: KAPELLE-OP-DEN-BOS/LONDERZEEL/MEISE PZ 5410: GRIMBERGEN PZ 5411: MACHELEN/VILVOORDE PZ 5412: KAMPENHOUT/STEENOKKERZEEL/ZEMST PZ 5413: HALLE PZ 5414: ST-PIETERS-LEEUW

18 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/XI-BLZ 1 WEST-VLAANDEREN PZ 5444: BRUGGE PZ 5445: BLANKENBERGE/ZUIENKERKE PZ 5446: DAMME/KNOKKE-HEIST PZ 5447: BEERNEM/OOSTKAMP/ZEDELGEM PZ 5448: ARDOOIE/PITTEM/RUISELEDE/TIELT/WINGENE/LICHTERVELDE PZ 5449: OOSTENDE PZ 5450: BREDENE/DE HAAN PZ 5451: MIDDELKERKE PZ 5452: GISTEL/ICHTEGEM/JABBEKE/OUDENBURG/TORHOUT PZ 5453: HOOGLEDE/ROESELARE/IZEGEM PZ 5454: DENTERGEM/INGELMUNSTER/MEULEBEKE/OOSTROZEBEKE/WIELSBEKE PZ 5455: MENEN/LEDEGEM/WEVELGEM PZ 5456: KORTRIJK/KUURNE/LENDELEDE PZ 5457: WAREGEM/ANZEGEM/SPIERE-HELKIJN/ZWEVEGEM/AVELGEM PZ 5458: DEERLIJK/HARELBEKE ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 5015 Niveau B Consulent lid Administratief Medewerker Consulent-coördinator- NEEN 1 (5) en (6) Geen wervingsreserve Verkeerscoördinator 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: CALog-personeel Niveau B Consulent. 2. Functiebeschrijving: Handelt volgens de waarden vooropgesteld door de politiezone Gavers; Verleent beleidsondersteunend advies aan de korpschef en de diensthoofden; voert punctuele opdrachten uit in opdracht van het diensthoofd Verkeer. Deze functie kan cumuleerbaar zijn met andere taken en opdrachten. De integrale functiebeschrijving kan opgevraagd worden. 3. Gewenst profiel: Beschikken over het diploma bachelor maatschappelijke veiligheid is een pluspunt; Maakt in het kader van de administratieve opvolging de, in overleg met de korpsleiding en het Diensthoofd Verkeer, afgesproken statistieken op en rapporteert hierover; Staat in voor administratief beheer en opvolging van verkeersgeralateerde opdrachten, mobiliteitscommissie, uitvoering van werken, snelheidscontroles, item verkeer korpsverslag, verkeersklassen, ; Verzorgt de verkeerseducatieve initiatieven en contacten naar scholen en verenigingen toe; Onderhoudt de binnen het kader van zijn opdracht vereiste contacten met interne en externe partners; Staat open voor technologische vernieuwingen en heeft aanleg voor gebruik van digitale toepassingen; Een heel goede kennis hebben van de interne organisatie en zijn onderrichtingen en ernaar handelen vanuit een voorbeeldfunctie; Dagelijkse en structurele uitvoering van de taken volgens het organogram en het toegekende competentieprofiel; Staat in voor de uitvoering van zijn taken, volgens het bevoegheid-verantwoordelijkheid-verantwoordingsprincipe, handelend volgens de afgesproken korpsrichtlijnen en politionele onderrichtingen; Bereidheid tot volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies. Het integrale competentieprofiel kan opgevraagd worden. 4. Gewone plaats van het werk: Politiecommissariaat HARELBEKE, Deerlijksesteenweg 43 te 8530 HARELBEKE. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: PZ GAVERS Deerlijksesteenweg 43 te 8530 HARELBEKE; Korpschef HCP Jean-Louis DALLE, Tel: of Dir. Verkeer - CP Lieven NAESSENS, Tel: Vereiste bijzondere bekwaamheden:.

19 BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/A/XI-BLZ 2 WEST-VLAANDEREN 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Voorzitter HCP Jean-Louis DALLE - Korpschef PZ GAVERS of zijn vervanger; CP Lieven NAESSENS - Directeur Verkeer - PZ GAVERS of zijn vervanger; ADV Carine DESMET - Directeur Personeel - PZ GAVERS of zijn vervanger Secretaris CNT Delphine VERCRUYSSE - Medewerker directie personeel - PZ GAVERS of zijn vervanger. 9. Kennistest: Redactietest. PZ 5459: ALVERINGEN/LO-RENINGE/VEURNE PZ 5460: DIKSMUIDE/HOUTHULST/KOEKELARE/KORTEMARK PZ 5461: DE PANNE/KOKSIJDE/NIEUWPOORT PZ 5462: IEPER/WERVIK/HEUVELLAND/MESEN/POPERINGE/VLETEREN/LANGEMARK-POELKAPELLE/MOORSLEDE/ STADEN/ZONNEBEKE

20 Administratief en logistiek kader Niveau B - federale politie BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/B/I-BLZ 1 Commissariaat-Generaal (CG) (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; COMMISSARIAAT-GENERAAL CG DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE CGO DIRECTIE VAN HET BELEID INZAKE INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING CGI DIRECTIE VAN DE RELATIES MET DE LOKALE POLITIE CGL DIRECTIE VAN DE SPECIALE EENHEDEN CGSU GEDECONCENTREERDE COORDINATIE EN STEUNDIRECTIES - CSD

21 Administratief en logistiek kader Niveau B - federale politie Algemene BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/B/II-BLZ 1 Directie Bestuurlijke Politie (DGA) (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE DGA DIRECTIE VAN DE OPERATIES EN DE INFORMATIE INZAKE BESTUURLIJKE POLITIE DAO DETACHEMENTEN BELAST MET RESPECTIEVELIJK DE BESCHERMING VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE EN VAN DE KONINKLIJKE PALEIZEN EN POLITIEOPDRACHTEN BIJ DE SHAPE VDKP DIRECTIE VAN DE WEGPOLITIE DAH DIRECTIE VAN DE POLITIE VAN DE VERBINDINGSWEGEN DAC DIRECTIE VAN DE ALGEMENE RESERVE DAR DIENST HONDENSTEUN - DACH DIENST LUCHTSTEUN DAFA

22 Administratief en logistiek kader Niveau B - federale politie Algemene BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/B/III-BLZ 1 Directie Gerechtelijke Politie (DGJ) ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE DGJ FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE FGP DIRECTIE VAN DE OPERATIES INZAKE GERECHTELIJKE POLITIE DJO DIRECTIE VAN DE BESTRIJDING VAN DE CRIMINALITEIT TEGEN PERSONEN DJP DIRECTIE VAN DE BESTRIJDING VAN DE CRIMINALITEIT TEGEN GOEDEREN DJB DIRECTIE VAN DE BESTRIJDING VAN DE ECONOMISCHE EN FINANCIELE CRIMINALITEIT DJF DIRECTIE VAN DE BESTRIJDING VAN DE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT DJC DIRECTIE VAN DE TECHNISCHE EN WETENSCHAPPENLIJKE POLITIE DJT DIENST BELAST MET DE GESPECIALISEERDE GERECHTELIJKE OPDRACHTEN IN MILITAIR MILIEU DJMM

23 Administratief en logistiek kader Niveau B - federale politie Algemene BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/B/IV-BLZ 1 Directie Ondersteuning en het Beheer (DGS) ALGEMENE DIRECTIE VAN DE ONDERSTEUNING EN HET BEHEER DGS DIRECTIE VAN DE MOBILITEIT EN HET LOOPBAANBEHEER DSP DIRECTIE VAN DE RECRUTERING EN DE SELECTIE DSR DIRECTIE VAN DE JURIDISCHE DIENST, HET CONTENTIEUX EN STATUTEN DSJ DIRECTIE VAN DE INTERNE RELATIES DSI DIRECTIE VAN INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP WERK DSW DIRECTIE VAN DE OPLEIDING DSE DIRECTIE VAN DE LOGISTIEKE STEUN DSL DIRECTIE VAN DE INFRASTRUCTUUR EN DE UITRUSTING DSM DIRECTIE VAN DE AANKOOPDIENST DSA DIRECTIE VAN DE FINANCIEN DSF DIRECTIE VAN DE TELEMATICA DST MEDISCHE DIENST DSDM

24 Administratief en logistiek kader Niveau B Algemene inspectie AIG BIJLAGE 6 Aanhangsel 2/C-BLZ 1 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; AIG: ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE AIG Algemene Dienst: AIG: ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE 6977 AIG Dienst Audit en Inspectie: AIG: ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE 6978 AIG Dienst Individuele Onderzoeken: AIG: ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE AIG Dienst Statuten: AIG: ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE AIG Dienst Algemeen Beleid: AIG: ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE AIG ANTWERPEN: AIG: ALGEMENE INSPECTIE VAN DE FEDERALE POLITIE EN VAN DE LOKALE POLITIE AIG GENT:

Middenkader : mobiliteit 2015-01

Middenkader : mobiliteit 2015-01 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-01 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Vacatures niveau D : mobiliteit 2015-05

Vacatures niveau D : mobiliteit 2015-05 Vacatures niveau D : mobiliteit 2015-05 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Interne dienstvoorpreventieen bescherming op het werk Psychosociale dienst Geweld op het werk AGENDA. Situering DSW. Situering psychosociale dienst

Interne dienstvoorpreventieen bescherming op het werk Psychosociale dienst Geweld op het werk AGENDA. Situering DSW. Situering psychosociale dienst Interne dienstvoorpreventieen bescherming op het werk Psychosociale dienst Geweld op het werk Hinp Yasmin Vandenbossche Preventieadviseur DGS/DSW Directie van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-03

Middenkader : mobiliteit 2015-03 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-03 Antwerpen erratum 07-08-2015 Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen erratum 07-08-2015 Vlaams Brabant West-Vlaanderen erratum 07-08-2015 Commissariaat-generaal

Nadere informatie

Vacatures niveau B : mobiliteit 2014-02

Vacatures niveau B : mobiliteit 2014-02 Niveau Bn Vacatures niveau B : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-04

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-04 Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-04 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau ICT-ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Op basis van de kennis van het informaticamateriaal (applicaties of machines) instaan voor de bediening of de technische ondersteuning

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Basiskader : mobiliteit 2015-03

Basiskader : mobiliteit 2015-03 Basiskader Basiskader : mobiliteit 2015-03 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Basiskader : mobiliteit 2015-04

Basiskader : mobiliteit 2015-04 Basiskader Basiskader : mobiliteit 2015-04 Antwerpen erratum 16-10-2015 Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen erratum 16-10-2015 Vlaams Brabant erratum 16-10-2015 West-Vlaanderen erratum 16-10-2015

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Vacatures niveau C : mobiliteit 2014-04

Vacatures niveau C : mobiliteit 2014-04 Niveau Cn Vacatures niveau C : mobiliteit 2014-04 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

Vacatures niveau A : mobiliteit 2015-03

Vacatures niveau A : mobiliteit 2015-03 Niveau An Vacatures niveau A : mobiliteit 2015-03 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren Functiefamilie: Niveau LANDMETER B Doel van de functiefamilie De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE TECHNICUS C Doel van de functiefamilie Op basis van de technische kennis van materiaal, apparatuur en/of technische uitrusting, instaan voor de bediening

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten Functiefamilie: Niveau: BUDGETBEHEER B Doel van de functiefamilie Coördinatie, ondersteuning, controle en uitvoering van verschillende taken binnen het boekhoudkundig en begrotingsproces van een dienst

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb.

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE FOTOGRAAF C Doel van de functiefamilie Op basis van technische kennis van de apparatuur deze bedienen teneinde vakkundig en kwaliteitsvol (analoog of digitaal)

Nadere informatie

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen. Functiefamilie: Niveau: D TRANSPORT Doel van de functiefamilie Instaan voor het veilig vervoer van personen en goederen binnen een aanvaardbare termijn teneinde ze naar de gewenste plaatsen te brengen.

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-05

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-05 Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-05 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

Projectleider IT-infrastructuur

Projectleider IT-infrastructuur Functiebeschrijving Projectleider IT-infrastructuur Functiegegevens Functiebenaming : Directie : Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Projectleider IT-infrastructuur Bedrijfsvoering IT A1a-A3a IT-coördinator

Nadere informatie

Selectiereglement Systeembeheerder

Selectiereglement Systeembeheerder 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Realisatie van de ICT-doelstellingen door een kwalitatief systeem- en netwerkbeheer, projectbegeleiding bij de verdere uitbouw van de ICT-infrastructuur en

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET

BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET DESKUNDIGE-DOSSIERBEHEERDER DIE HOOFDZAKELIJK INGESCHAKELD WORDT IN DE ONDERSTEUNENDE PROCESSEN (m/v) - 1 vacante plaats NIVEAU B BIJ HET ECONOMAAT VAN HET FEDERAAL PARKET Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod

Nadere informatie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

COLLECTIEBEHEER. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau COLLECTIEBEHEER D Doel van de functiefamilie Ondersteuning bieden bij het beheer van collecties om deze in een goede staat te houden. Het in ontvangst nemen en hanteren van collectievoorwerpen,

Nadere informatie

Basiskader : mobiliteit

Basiskader : mobiliteit Basiskader Basiskader : mobiliteit 2015-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 info@boechout.be INFOBUNDEL voor vacature 2017-09 Functie Niveau en graad Afdeling Polyvalent vakman onderhoud,

Nadere informatie

ATTACHE JURIST NIVEAU A

ATTACHE JURIST NIVEAU A ATTACHE JURIST NIVEAU A VOOR HET SECRETARIAAT VAN HET COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL (contract van bepaalde duur (twee jaar)) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten

Nadere informatie

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-03

Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-03 Niveau Cn Vacatures niveau C : mobiliteit 2015-03 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C FOD Justitie dienst HR Magistratuur, notarissen, gerechtsdeurwaarders Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden Functiefamilie: Niveau: ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Het verzorgen van een geheel van welomschreven administratieve en uitvoerende taken ter ondersteuning van een dienst of

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

JURIST NIVEAU A. Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.)

JURIST NIVEAU A. Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.) JURIST NIVEAU A Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure

Nadere informatie

Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman

Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman Leuvenseweg 48 bus 6 1000 Brussel Forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman Er zijn 2 betrekkingen (1 Nederlandstalig en 1 Franstalig, m/v) met een contract van onbepaalde duur vacant bij de federale

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

INFOBUNDEL voor vacature Deskundige informatica (m/v) Vervangingscontract 38/38 e

INFOBUNDEL voor vacature Deskundige informatica (m/v) Vervangingscontract 38/38 e Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 ax 03 460 06 97 info@boechout.be INOBUNDEL voor vacature 2017-04 unctie Niveau en graad fdeling Deskundige informatica (m/v)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Diensthoofd openbare werken B1-B3

Diensthoofd openbare werken B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Diensthoofd openbare werken B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Cultuur en vrije tijd Dienst: Druk en uitleendienst 2.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING C Doel van de functiefamilie Beheer van alle materiaal en technische uitrusting van een dienst of van een locatie en het verzorgen van de administratieve

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden

Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden Functiefamilie: Niveau: LABORANT B Doel van de functiefamilie Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden Resultaatsgebieden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

De administratief medewerker rapporteert aan de leidinggevende van de dienst waaraan hij/zij toegewezen wordt.

De administratief medewerker rapporteert aan de leidinggevende van de dienst waaraan hij/zij toegewezen wordt. Informatiebundel selectieprocedure bij aanwerving met aanleg van een wervingsreserve voor de functie van een voltijds, contractueel administratief medewerker bij de hulpverleningszone Zuid-Oost. Algemene

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE ASSISTENT METEOROLOOG C Doel van de functiefamilie Het volgens gestandaardiseerde procedures verzamelen en beheren van hydrometeorologische en klimatologische

Nadere informatie

Als technisch beheerder het conserveren van voorwerpen en/of prepareren van stalen

Als technisch beheerder het conserveren van voorwerpen en/of prepareren van stalen Functiefamilie: Niveau: COLLECTIEBEHEERDER B Doel van de functiefamilie Het onderhouden, selecteren en conserveren van de collecties met als doel de interne en externe gebruiker er maximaal gebruik van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken Functie Graadnaam: Informaticus Functienaam: ICT-deskundige Functiefamilie: Deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Subdienst: Team IT Code: Doel van de entiteit Het team

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw

Nadere informatie

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument.. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE HONDENMEESTER C Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Nadere informatie

Functiekaart: deskundige Human Resources

Functiekaart: deskundige Human Resources Functiekaart: deskundige Human Resources 1. Jobidentificatie Dienst: Directie: Rechtstreekse chef: Officiële functietitel: 2. Doel van de functie Human Resources Bedrijfsvoering Diensthoofd Human Resources

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker SOCIAAL HUIS - OCMW MOORSLEDE Marktplaats 18A 8890 Moorslede Tel. 051 57 60 70 Fax. 051 78 00 05 Website: www. ocmwmoorslede.be info@ocmwmoorslede.be zoekt Administratief medewerker CONTRACTUEEL CONTRACT

Nadere informatie

COLLECTIEBEHEERDER. Niveau:

COLLECTIEBEHEERDER. Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE COLLECTIEBEHEERDER C Doel van de functiefamilie Assistentie verlenen bij het onderhouden, selecteren, conserveren en restaureren van de collecties met als

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie