NETWERK GGZ OOST-LIMBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NETWERK GGZ OOST-LIMBURG"

Transcriptie

1 NETWERK GGZ OOST-LIMBURG Situering en kennismaking Avond-event Noolim regio Zuid i.s.m. AZ Vesalius en LMN 18 juni 2013 Hilde Dierckx, netwerkcoördinator

2 Art. 107 VERMAATSCHAPPELIJKING VAN ZORG

3 ARTIKEL 107: MINDER HOSPITALISATIES Ziekenhuizen mogen bedden buiten gebruik stellen ; met behoud van erkenning bedden en financiering voor personeel! Gevolg = vrijgekomen personeel kan nieuwe opdrachten opnemen. Sommige patiënten behoeven niet echt een ziekenhuisopname voor behandeling en zorg; personeel gaat bij deze patiënten aan huis.

4 VERMAATSCHAPPELIJKING = MEER AANDACHT VOOR Vlugger in contact komen met GGZ (vroegtijdig tegenover laattijdig) Zorg zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de patiënt (mobiel, ambulant) Meer gemeenschapsgerichte zorg en integratie/inclusie in de maatschappij waar mogelijk Continuïteit van zorg (naadloze zorg)

5 DOEL VAN DE HERVORMING REALISATIE VAN ZORGTRAJECTEN, AANGEBODEN DOOR VOORZIENINGEN BINNEN EEN GEINTEGREERD ZORGNETWERK Bron: Antwerp Management school denkdag 24 oktober 2012 Brussel Gebaseerd op C.K. Prahalad & M.S. Krishnan (2008) The new age of innovation. McGaw Hill. - aangepast

6 LIMBURG: RELING + NOOLIM 01/01/ inw. 01/01/ inw.

7 NETWERK: NOOLIM

8 NOOLIM: PARTNERS GGZ Psychiatrisch Ziekenhuis Algemeen Ziekenhuis met PAAZ Algemeen Ziekenhuis zonder PAAZ Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Revalidatiecentrum ambulant Centrum Alcohol en Drugs Revalidatiecentrum residentieel Beschut Wonen Psychiatrisch Verzorgingstehuis

9 NOOLIM: OVERIGE PARTNERS Vzw Uilenspiegel Vzw Familieplatform, Vzw Similes Vzw Listel (GDT/SEL) Limburgs Huisartsenplatform Limburgs Steunpunt OCMW CAW Limburg GTB Steunpunt arbeidszorg Vzw TEAM, vzw Arbeidskansen, vzw IN-Z.

10 NOOLIM: ACTUELE OVERLEGORGANEN NETWERKCOMITE: Alle partners (engagementsverklaring) OVERLEG PSYCHIATERS MC St.-Jozef Munsterbilzen OPZC Rekem ZOL Genk PROJECTGROEPEN (o.l.v. voorzitter + secretaris) (vertegenwoordiging verschillende sectoren!) Detectie en vroeginterventie (functie 1b) Crisis en gespecialiseerde behandeling (functie 2a en 4) Herstel (functie 2b, 3 en 5)

11 DE NIEUWE ORGANISATIE VAN DE GGZ Functie 1b Het GGZ-consult + vorming en intervisie Functie 3 Revalidatie, activering en tewerkstelling Functie 2a + 2b Mobiel Crisisteam Mobiel Team voor langdurige zorg voor patiënten in een voor patiënten met subacute of acute toestand chronische psychiatrische problemen Functie 5 Wonen met zorg Functie 4 Residentiële behandeling

12 NOOLIM: MIDDELEN ifv 2a & 2b: realisatie 31,75 VTE Vanuit de buitengebruikstelling van de bedden 30 bedden Medisch Centrum St.-Jozef Munsterbilzen 12 VTE 30 bedden OPZC Rekem 12 VTE Continuïteit reeds gerealiseerde middelen via PZT 5,75 VTE Extra middelen vanuit de 3 AZ ZOL Genk 1 VTE AZ Maas en Kempen (+ 0,5 VTE op spoed) 0,50 VTE AZ Vesalius Tongeren (+ 0,5 VTE op spoed) 0,50 VTE

13 NOOLIM: 4 MOBIELE TEAMS start mei 2013 Mobiel CRISISTEAM Noolim (2a): min. 10 VTE (ganse regio) Mobiel team (2b) NOORD-Noolim: min. 10 VTE Mobiel team (2b) MIDDEN-Noolim: min. 5 VTE Mobiel team (2b) ZUID-Noolim: min. 5 VTE

14 DE MOBIELE TEAMS: KOSTPRIJS Er wordt geen kost aangerekend voor de interventies van de teams. Het eerste psychiatrisch consult is inbegrepen. Voor volgende psychiatrische consultaties gelden RIZIV-voorwaarden. (Art. 107-project Mei 2013)

15 HET GGZ-CONSULT

16 HET GGZ CONSULT NOOLIM WAT: Probleemdefiniëring/screening Indicatiestelling/diagnostiek HOE (1) : Telefonisch consult HOE (2): Patiëntcontact op afspraak of aan huis (max. 3) WIE: Elke eerstelijnspartner Bron: Zorgnet Vlaanderen denkdag 24 oktober 2012 Brussel herwerkte versie

17 HET GGZ-CONSULT NOOLIM - concreet 1 telefoonnummer Doorschakeling (back-office) tijdens kantooruren Maandag: Genk (LITP) Dinsdag: Maasmechelen (LITP) Woensdag (VM): Maaseik (DAGG) Donderdag: Tongeren (VGGZ) Vrijdag (VM): Maaseik (DAGG) GGZ-consult: Telefonische screening en duiding Ambulante/mobiele face-to-face contacten max. 3 Antwoord/terugkoppeling tav 1stelijn met advies binnen 14 dagen na laatste contact

18 HET REGIONAAL OVERLEG

19 NOOLIM: 3 REGIO s REGIONAAL OVERLEG NOORD-NOOLIM REGIONAAL OVERLEG MIDDEN-NOOLIM REGIONAAL OVERLEG ZUID-NOOLIM

20 REGIONAAL OVERLEG: Noord, Midden en Zuid Focus op het scharnieren van ALLE functies Uitwisseling ervaringen op vlak van verwijzingen en samenwerking tussen alle betrokken partners Bespreking: good practices + knelpunten Planning Voorbereiding juni 2013: informatie tav partners, samenstelling, aanduiding voorzitter en secretaris Aanvang september 2013

21 TOT SLOT: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN ZORG =

22 NETWERK GGZ OOST-LIMBURG Voorstelling Mobiel Crisisteam Noolim Avond-event Noolim regio Zuid i.s.m. AZ Vesalius en LMN 18 juni 2013 Jurgen Voorpyl, verpleegkundige

23 MOBIEL CRISISTEAM ANTENNEPOST MAASEIK 3680: Mgr. Koningsstraat 10 (AZ Maas & Kempen) HOOFDSTANDPLAATS GENK 3600: Welzijnscampus 7 bus / ANTENNEPOST TONGEREN 3700: Hazelereik 51 (AZ Vesalius)

24 MOBIEL CRISISTEAM Ellen Beets Klinisch Psychologe Davy Garcia Teamcoördinator a.i. Dr. Kris Noppe Psychiater Lieze Daemen Klinisch Psychologe Maria Efstatiadis Jan Caubergs Psychiatrisch- en Ziekenhuis- Psychiatrisch Verpleegkundige Verpleegkundige Brecht Aerts Jurgen Voorpyl Bruno Pieri Psychiatrisch- en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Jerry Baeten Sandra Sabia Sociaal Cultureel Werker Verpleegkundige Psychiatrisch Verpleegkundige Psychiatrisch Verpleegkundige Tille Lernout Psychiatrisch- en Ziekenhuis- Verpleegkundige Dr. Nele De Vriendt Psychiater Katrien Beckers Maatschappelijk assistent Katleen Schols Klinisch Psychologe

25 MOBIEL CRISISTEAM VOOR WIE? jaar Psychiatrische Problematiek + crisis Mobiele hulp is haalbaar en verantwoord (= opname niet strikt noodzakelijk) Akkoord van de patiënt Verblijfplaats in de Noolimregio

26 MOBIEL CRISISTEAM Doel: Crisis onder controle krijgen Intensieve multidisciplinaire psychiatrische behandeling en crisisinterventie op maat in de thuissituatie Gedurende maximaal 4 weken Zo snel mogelijk (ten laatste 18 uur na aanmelding) vindt een 1 ste contact plaats Urgentie (= levensbedreigende- en andere gevaarsituaties) ( psychiatrische MUG)

27 HET MOBIEL CRISISTEAM IN DE PRAKTIJK: WIE KAN AANMELDEN? ENKEL een arts (huisarts of specialist) Deze arts heeft de patiënt voorafgaand geëvalueerd Waarom enkel een arts? En wat dan met de familie, omgeving, andere hulpverleners?

28 HET MOBIEL CRISISTEAM IN DE PRAKTIJK: HOE MELD IK AAN ALS ARTS? 0490/ Het Mobiel Crisisteam is beschikbaar van 9u tot 21u op werkdagen van 9u tot 16u tijdens weekends en feestdagen Op andere tijdstippen: doorschakeling psychiatrische wachtdienst (OPZC Rekem of MC St.- Jozef Munsterbilzen) (een aanmelding is dus 24/24 u mogelijk)

29 HET MOBIEL CRISISTEAM IN DE PRAKTIJK: WAT GEBEURT ER NA AANMELDING? Crisis zo snel mogelijk (ten laatste 18 uur na aanmelding) 1 ste contact Inschatting aan huis (2 teamleden) Evaluatie door een psychiater (Welzijnscampus Genk) Teamoverleg Opstellen behandelplan

30 HET MOBIEL CRISISTEAM IN DE PRAKTIJK: HOE VERLOOPT EEN BEGELEIDING? INTERVENTIES - FOCUS Intensieve multidisciplinaire psychiatrische behandeling en crisisinterventie in de thuissituatie op maat gedurende max. 4 weken De crisisperiode veilig overbruggen en het indijken van de crisis Empowerment /Ondersteuning van patiënt en systeem Symptoomcontrole (eventueel door opstart of aanpassen psychofarmaca IN) Psychoeducatie Positieve copingstrategieën versterken Probleemoplossend werken Samenwerking met de patiënt en zijn omgeving Samenwerking met (betrokken) professionals

31 HET MOBIEL CRISISTEAM IN DE PRAKTIJK: HOE VERLOOPT EEN BEGELEIDING (max. 4 weken)? DENKKADERS - Crisis Resolution and Home Treatment - Crisisinterventiemodel - Eclectische psychotherapeutische visie (Cognitiefgedragstherapeutisch, oplossings- en cliëntgericht) - Psychiatrischmedicamenteus

32 HET MOBIEL CRISISTEAM IN DE PRAKTIJK: AFRONDING (na max. 4 weken) EN DOORVERWIJZING Reeds van bij opstart wordt er gefocust op continuïteit van behandeling naderhand (als dit nodig en gewenst is) In principe wordt maximaal doorverwezen naar de ambulante GGZ, in samenwerking met de huisarts en de eerstelijnsdiensten, die mee opvolgen Indien nodig wordt doorverwezen naar het mobiel team voor langdurige zorg en naar de meer gespecialiseerde zorg binnen het netwerk

33 THE REAL LIFE Bert 52 jaar ontslag gekregen toenemend alcoholgebruik steeds somberder uitingen levensmoeheid tegen echtgenote crisis

34 THE REAL LIFE Myriam 46 jaar suïcidepoging thuis (alcohol + doos Valium) Urgentie

35 THE REAL LIFE Gerda 59 jaar suïcidepoging thuis (alcohol + doos Valium) 2 dagen AZ arts: lichamelijk stabiel gesprek liaisonpsychiater: ik wil naar huis, en iets aan mijn problemen doen crisis

36 THE REAL LIFE Kevin 31 jaar psychose 2 jaar geleden cannabisgebruik antipsychotica gestopt moeder: hij is erg prikkelbaar, doet heel vreemd, hij praat in zichzelf crisis

37 THE REAL LIFE Kevin 31 jaar psychose 2 jaar geleden amfetaminegebruik antipsychotica gestopt totaal onverwacht met mes ouders bedreigd ( complot ) ouders zijn buiten gelopen Kevin is nog binnen Urgentie

38 Casus 1 Een 36 jarige vrouw meldt zich aan op de spoedafdeling met depressieve klachten en suïcidale uitingen. Vier jaar gelden werd mevrouw met gelijkaardige klachten reeds opgenomen op een PAAZ en stelt nu de vraag naar heropname daar. Deze PAAZ heeft echter een wachtlijst, waardoor mevrouw minstens een week zal moeten wachten mobiel crisisteam

39 Casus 3 Een 28 jarige vrouw wordt met de ambulance naar de spoedafdeling van ons ziekenhuis gebracht naar aanleiding van een suïcidepoging met 20 co Zolpidem. Ze ondernam deze poging naar eigen zeggen omwille van maanden van relationele moeilijkheden, in combinatie met recent ontslag. Mevrouw blijft een grote mate van wanhoop uiten en sluit een toekomstige poging niet uit. Ze staat open voor hulpverlening, maar enkel ambulant. Patiënte woont alleen. Zowel de familie, huisarts als de psychologe van AZ Vesalius hebben twijfels of ambulante hulp op dit moment voldoende is. Desondanks gaat pt naar huis met een ambulante afspraak binnen 4 dagen mobiel crisisteam

40 NETWERK GGZ OOST-LIMBURG Voorstelling Mobiel Team Zuid-Noolim Avond-event Noolim regio Zuid i.s.m. AZ Vesalius en LMN 18 juni 2013 Miep Cuenen, teamcoördinator

41 MOBIELE TEAMS Langdurige Zorg MOBIEL TEAM NOORD-NOOLIM MAASMECHELEN 3630: Koning Albertlaan 35 bus 2 (tijdelijk) MOBIEL TEAM MIDDEN-NOOLIM MAASMECHELEN 3630: Rijksweg MOBIEL TEAM ZUID-NOOLIM BILZEN 3740: Waterstraat

42 MOBIELE TEAMS Drie teams locoregionaal ingebed in 3 regio s Regio Noord: volwaardig team 10 VTE omwille van de tekorten in de regio inzake GGZ Regio Midden en Zuid: elk een team van 5 VTE Multidisciplinair samengesteld onder supervisie van psychiater: (psychiatrisch) verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, ergotherapeut,

43 MOBIEL TEAM ZUID-NOOLIM Van links naar rechts Tijl Raets Sociaal Verpleegkundige Gerda Geebels Ziekenhuisverpleegkundige Deborah Loyen Sociaal Agogisch Werk Miep Cuenen Teamcoördinator Jeroen Dekker Psycholoog Linda Callens Psychiatrisch Verpleegkundige Evy Geelen Ergotherapeute Dr. Lore Seurs Psychiater

44 MOBIELE TEAMS Langdurige Zorg VOOR WIE? jaar Chronische psychiatrische problematiek + complexe zorgvraag Geen opname vereist Akkoord van de patiënt (+/-) Verblijfplaats in één van de 3 Noolim-regio s

45 MOBIELE TEAMS Langdurige Zorg Doel: continuïteit van zorg voor complexe zorgvragen gerelateerd aan meerdere levensdomeinen, gezondheid, wonen, werken, vrije tijd, Gerichte multidisciplinaire psychiatrische behandeling en begeleiding, met aandacht voor activering en herstel, in de thuissituatie Zorg op maat, zolang (in overleg) nodig wordt geacht Coördinatie van de zorg

46 DE MOBIELE TEAMS IN DE PRAKTIJK: WIE KAN AANMELDEN? ELKE BELANGHEBBENDE In overleg met de HUISARTS of de PSYCHIATER Aandacht voor verdoken psychiatrische problemen binnen de eerste lijn Indien geen duidelijke diagnose: eerst GGZconsult!

47 DE MOBIELE TEAMS IN DE PRAKTIJK: HOE MELD IK AAN? of of of De Mobiele Teams voor langdurige zorg zijn bereikbaar van 9u tot 17u op werkdagen. Een aanvraagformulier wordt overgemaakt en dient volledig ingevuld terugbezorgd.

48 DE MOBIELE TEAMS IN DE PRAKTIJK: WAT GEBEURT ER NA AANMELDING? Aanvraagformulier op teamvergadering Intake + gesprek met de psychiater Teambespreking - beslissing psychiater Terugkoppeling verwijzer Opstellen behandelplan + doelen Aanduiding persoonlijke begeleider (+ back-up)

49 DE MOBIELE TEAMS IN DE PRAKTIJK: HOE VERLOOPT EEN BEGELEIDING DOOR DE MOBIELE TEAMS? INTERVENTIES - FOCUS Gerichte multidisciplinaire psychiatrische behandeling en begeleiding, met aandacht voor activering en herstel in de thuissituatie op maat zo lang als nodig is (in overleg) Vastleggen van begeleidingsdoelen Motivering van de patiënt om zorg toe te laten Bewaken van therapietrouw en hervalpreventie Empowerment /ondersteuning van patiënt en systeem Psycho-educatie Activering en/of structurering van arbeid en vrije tijd Opvolging van de behandeling, huishoudelijke taken en financieel-administratieve begeleiding (derden!) Advisering en coördinatie van het bestaande netwerk rond de patiënt

50 DE MOBIELE TEAMS IN DE PRAKTIJK: HOE VERLOOPT EEN BEGELEIDING DOOR DE MOBIELE TEAMS? DENKKADERS - FACT-model: Assertive Community Treatment vanuit een generalistische visie - Herstel- en rehabilitatievisie - Verschillende psychotherapeutische benaderingen: systeemgericht, oplossingsgericht en cliëntgericht - Psychiatrische opvolging

51 DE MOBIELE TEAMS IN DE PRAKTIJK: SAMENWERKING MET ANDERE NOOLIM-PARTNERS Continuïteit van zorg en naadloze zorg is het doel Opnemen van coördinatie van zorg (persoonlijke begeleider als referentiefiguur) Samenwerking krijgt vorm via Ondersteuning van de partners Het kwartiermaken : gezamenlijk streven naar een toegankelijke samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond

52 DE MOBIELE TEAMS IN DE PRAKTIJK: SAMENWERKING MET ANDERE NOOLIM-PARTNERS Met inbegrip van het multidisciplinair zorgoverleg: overleg met alle betrokken partners ifv Afstemming en taakafspraken Gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid Image: Idea go / FreeDigitalPhotos.net

53 THE REAL LIFE Casus: psychotische zoon Pieter medicatie-ontrouw, zichzelf verwaarlozen; geen dagbezigheid, financiële problemen, alleenwonend - bezorgde moeder, betrokken huisarts, die de aanmelding ondersteunt Doelstellingen formuleren Behandeling en begeleiding van Pieter thuis Herstel contact psychiater Medicatiebedeling via thuisverpleging Psycho-educatie moeder Opstart activeringstraject Inschakeling OCMW ifv budgetbeheer Aanvraag zorgoverleg

54 Casus 2 Een 54 jarige man met een gekende ethylproblematiek sinds jaren, belandt met een armbreuk in AZ Vesalius na een dronken val. Hij geeft aan alcohol als coping te gebruiken wanneer hij eenzaam is en aan het piekeren slaat. Tijdens zijn opname wordt mijnheer opgevolgd door onze psychologische dienst. Er wordt motivationeel met hem gewerkt. Toch kan hij de stap naar het CAD of eventuele opname op dit moment nog niet zetten De huisarts staat er verder alleen voor mobiel team Zuid

55 Casus 4 Een 62 jarige geïsoleerde, verwaarloosde, achterdochtige vrouw belandt in het ziekenhuis na een val. De verhalen die ze vertelt worden al snel als wanen ervaren. De psychiater schat in dat het om een schizotypische vrouw gaat. Ze laat gesprekken met een lid van onze psychologische dienst toe, maar staat niet open voor nazorg, noch medicatie-inname. Er wordt niet aan gedwongen opname gedacht, daar mevrouw geen gevaar is voor zichzelf, noch voor anderen. Haar Huisarts meldt dat het thuis tot voor kort nog enigszins lukte, doch recent niet meer mobiel team Zuid

56 TOT SLOT: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN ZORG =

57 SAMENVATTING GGZ-consult Noolim Max. 3 contacten patiënt probleemdefiniëring, indicatiestelling/diagnostiek Mobiel Crisisteam Noolim HOOFDSTANDPLAATS GENK 3600: Welzijnscampus 7 bus / ANTENNEPOST TONGEREN 3700: Hazelereik 51 (AZ Vesalius) Mobiel Team Zuid-Noolim voor langdurige zorg of

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Ellen Beets 18 juni 2013 Inhoudstabel 1. Korte voorstelling AZ Vesalius 2. Psychologische dienst 3. Huidige zorgen en bestaande

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

Mobiel CrisisTeam. Prof Guido Pieters Dr Jeroen Decoster

Mobiel CrisisTeam. Prof Guido Pieters Dr Jeroen Decoster Mobiel CrisisTeam Prof Guido Pieters Dr Jeroen Decoster Artikel 107 Functie 2A -> MCT Crisis Resolution and Home Treatment model Multidisciplinair Gate-keeping In Australië & UK breed ingevoerd Evidence-based

Nadere informatie

Mobiliteitsvraagstukken ook in de GGZ? 5 jaar mobiele teams Reling

Mobiliteitsvraagstukken ook in de GGZ? 5 jaar mobiele teams Reling Mobiliteitsvraagstukken ook in de GGZ? 5 jaar mobiele teams Reling 2a en 2b zuid Reling Indeling van de avond Inleiding Getuigenis van ervaringsdeskundigen en hulpverleners Paneldiscussie Besluit Drankje

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Infobrochure Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Welkom Het PAAZ Het PAAZ staat voor enerzijds de Psychiatrische Afdeling in het Algemeen Ziekenhuis en anderzijds voor het ruimere aanbod

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 1 ZORGCIRCUIT HERSTEL. O Mobiel Team NOORD-NOOLIM Kloosterpoort 13 3960 Bree 0490 65 86 60 mobielteam.noord@noolim.

AANVRAAGFORMULIER 1 ZORGCIRCUIT HERSTEL. O Mobiel Team NOORD-NOOLIM Kloosterpoort 13 3960 Bree 0490 65 86 60 mobielteam.noord@noolim. ZORGCIRCUIT HERSTEL AANVRAAGFORMULIER 1 ZUID-NOOLIM Waterstraat 9 3740 Bilzen 0490 65 86 80 mobielteam.zuid@noolim.net MIDDEN-NOOLIM Rijksweg 92 3630 Maasmechelen 0490 65 86 70 mobielteam.midden@noolim.net

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcidepoging? Peter Beks - Zorg voor Suïcidepogers

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 NETWERKPUNT Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 Het PAKT: regio NETWERKPUNT Medewerkers: Sofie Wybo & Liesbeth Reynders Start: april 2012 1.5VTE Doelpubliek: hulp- en dienstverleners Regio:

Nadere informatie

Infobrochure. Wat na een Zelfmoordpoging?

Infobrochure. Wat na een Zelfmoordpoging? Infobrochure Wat na een Zelfmoordpoging? Inhoud Inleiding. 3 Wat na een zelfmoordpoging?. 4 Er kan hulp en ondersteuning geboden worden.. 4 Oplossingen vindt u stap voor stap. 5 Project integrale zorg

Nadere informatie

Hoe bouw je een sterk suïcidepreventiebeleid uit?

Hoe bouw je een sterk suïcidepreventiebeleid uit? Hoe bouw je een sterk suïcidepreventiebeleid uit? Omgaan met suïciderisico. Lancering Vlaamse richtlijn en website voor hulpverleners - 30 maart 2017 Sarah Holemans - CGG-SP Antwerpen Ine Vermeersch -

Nadere informatie

Eerstelijnspsychologische functie

Eerstelijnspsychologische functie Eerstelijnspsychologische functie Leen Ballieu Isabel Debuysere Katrien De Wilde Jan Van den Eeden 2 en 16 februari 2017 3 Regio s Netwerk Accolade: Regio Ieper Diksmuide Netwerk Het PAKT Netwerk Noolim:

Nadere informatie

Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg

Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg Oorspronkelijk project Vroegdetectie en ondersteuning van ouderen met cognitieve problemen o o o o o o Cognitieve screening aan huis en verder opvolgen

Nadere informatie

Waar naar toe met de GGZ in België en Vlaanderen

Waar naar toe met de GGZ in België en Vlaanderen Waar naar toe met de GGZ in België en Vlaanderen Oostende, 24 maart 2010 1 Overzicht van de presentatie 1. Huidige structurering van de GGZ 2. Uitdagingen voor de GGZ-sector 3. Antwoorden voor de GGZ 4.

Nadere informatie

Naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

Naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken Forum Netwerk GGZ Kempen 1. Verbreding en verdieping projecten Psy 107 2. Aanmeldingsteam 3. vanuit een getrapt zorgmodel 4. Woonzorgloket 5. Vragen? Inspiratie! Verbreding en verdieping projecten Psy

Nadere informatie

SITUERING. - Er was eens. CLUB 107

SITUERING. - Er was eens. CLUB 107 mobiel team SITUERING - Er was eens. CLUB 107-9 oktober 2015: - eerste netwerkforum Ggalimero - 2b: uitwisseling ervaringen opstart mobiel team De Link (Sara netwerk) - samenstelling werkgroep 2b maandelijkse

Nadere informatie

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ Als acuut residentieel dient te worden (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/- 1,5 FTE

Nadere informatie

Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken. Katrien De Wilde Jan Van den Eeden

Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken. Katrien De Wilde Jan Van den Eeden Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken Katrien De Wilde Jan Van den Eeden Wanneer de nood het hoogst is Als je willekeurig 3 Belgen rond een tafel plaatst, zal gemiddeld één van hen doorheen

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment Behandelmethodiek die door haar specifieke aanpak patiënten met psychisch lijden wil helpen bij het: Bevorderen van herstel en rehabilitatie Bevorderen

Nadere informatie

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams CrEM AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV MCT Noord-West-Vlaanderen Samenwerking CrEM-MCT Samenwerking

Nadere informatie

FACT-teams. Intensieve wijkgerichte behandeling en begeleiding. Informatie voor cliënten, verwijzers en betrokkenen

FACT-teams. Intensieve wijkgerichte behandeling en begeleiding. Informatie voor cliënten, verwijzers en betrokkenen FACT-teams Intensieve wijkgerichte behandeling en begeleiding Informatie voor cliënten, verwijzers en betrokkenen FACT-teams bieden behandeling en ondersteuning aan mensen met psychiatrische problemen

Nadere informatie

Tweedelijnspijnzorg vanuit de praktijk

Tweedelijnspijnzorg vanuit de praktijk Tweedelijnspijnzorg vanuit de praktijk Nationaal congres NVKVV 29/03/2011 Guido Van Hamme Psycholoog-Gedragstherapeut Ziekenhuis Oost-Limburg Schiepse Bos 6 B-3600 Genk e.: Guido.vanhamme@zol.be Inhoud

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda. Informatie voor cliënten

Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda. Informatie voor cliënten Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda Informatie voor cliënten Vroege Interventie Psychose (VIP-team) GGz Breburg heeft twee VIP-teams, in de regio Breda en Tilburg. Het VIP-team

Nadere informatie

Het Mobiel Crisisteam

Het Mobiel Crisisteam Het Mobiel Crisisteam PSY 107 Functie 2 Ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen Nieuwe vorm van GGZ Behandelteams in de thuisomgeving Aangepaste zorg bieden

Nadere informatie

Multidisciplinair pijncentrum

Multidisciplinair pijncentrum Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Multidisciplinair pijncentrum Dienst kwaliteit E-mail: kwaliteit@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Aandacht voor alcohol

Aandacht voor alcohol Aandacht voor alcohol Paaz/Tepsi T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

3 VOORWOORD. 4 ZORGAANBOD MET FOCUS OP vraagverduidelijking en oriëntering. 6 ZORGAANBOD MET FOCUS OP ambulante Begeleiding of BeHandeling

3 VOORWOORD. 4 ZORGAANBOD MET FOCUS OP vraagverduidelijking en oriëntering. 6 ZORGAANBOD MET FOCUS OP ambulante Begeleiding of BeHandeling GESPECIALISEERD ORIËNTERINGS- EN BEHANDELINGSAANBOD VOOR PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN PSYCHISCHE EN/OF ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN IN LIMBURG NAJAAR 2013 SPIL 1 3 VOORWOORD 4 ZORGAANBOD MET

Nadere informatie

Netwerk Crisishulp 18 Regio Mechelen Situering en toelichting.

Netwerk Crisishulp 18 Regio Mechelen Situering en toelichting. Marc Van Echelpoel Netwerk Crisishulp 18 Regio Mechelen Situering en toelichting. Binnen de ontwikkelingen van de integrale jeugdhulpverlening wordt dit jaar en volgend jaar per arrondissement een netwerk

Nadere informatie

Behandeling bij psychose

Behandeling bij psychose Behandeling bij psychose Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Ontwenningskliniek De Pelgrim

Ontwenningskliniek De Pelgrim Ontwenningskliniek De Pelgrim Historiek VZW 1972 I.A.T. CAT Gent 1 januari 1973 KLINIEK DE PELGRIM T.G. De Kiem AUTONOOM 1978 Historiek VZW 1992 VZW DE KIEM VZW DE PELGRIM 2006 NIEUWBOUW 2002 NIEUWBOUW

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 1 Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 Verwelkoming en inleiding Clustermanager Kevin Pesout Programma 20.00 uur Ontvangst 20.15 uur Welkom en inleiding 20.25 uur Voorstelling van de zorgeenheden, visie,

Nadere informatie

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres 1 2 historiek zorgarme regio afstanden naar stad en stadsrand groot 4 betrokken organisaties engageren zich: CAW De Terp, CGG Andante, AZ Klina, OLO intersectorale

Nadere informatie

Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Uitwisseling Innovatieve Praktijken FOD Volksgezondheid 2 februari 2017 Filip Desmit

Nadere informatie

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr.

Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek SEL Zorgregio Gent vzw - RIZIV nr. 1. Identificatie aanvrager Begeleidingsplan: in het kader van het Overleg rond een Patiënt met een Psychiatrische Problematiek Datum aanvraag: 04/09/2013... Naam aanvrager: TC... Organisatie/discipline:

Nadere informatie

Kortdurende Behandeling. Afdelingsbrochure

Kortdurende Behandeling. Afdelingsbrochure Afdelingsbrochure HET PZ SINT-CAMILLUS Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster. Het PZ Sint-Camillus beschikt over

Nadere informatie

VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN

VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN VDIP: korte historiek van een innovatief project Initiële doelgroep UHR/ eerste psychose jongeren jonge volwassenen:

Nadere informatie

TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T REGISTRATIECIJFERS

TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T REGISTRATIECIJFERS TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T 02 201 22 00 REGISTRATIECIJFERS 2013-2016 www.hermesplus.be - info@hermesplus.be 1 1. INLEIDING De mobiele equipe TANDEMplus en het telefonisch onthaal

Nadere informatie

Aandacht voor alcohol

Aandacht voor alcohol Aandacht voor alcohol T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont Stalenstraat

Nadere informatie

Netwerk GGZ Kempen. Project Psy 107. Overleg. SEL Kempen GGZ arrondissement Turnhout. 8 maart 2012

Netwerk GGZ Kempen. Project Psy 107. Overleg. SEL Kempen GGZ arrondissement Turnhout. 8 maart 2012 Project Psy 107 Overleg SEL Kempen GGZ arrondissement Turnhout 8 maart 2012 Overzicht presentatie nper functie: ovooropgesteld zorgaanbod ostavaza: - Team - Werking oplanning To Do Geheugensteun Vooropgesteld

Nadere informatie

Omgaan met meer GGZ in de thuisverpleging

Omgaan met meer GGZ in de thuisverpleging Omgaan met meer GGZ in de thuisverpleging Luc Heirstrate Oostende 22 maart 2017 Wit-Gele Kruis van Antwerpen 1 Thuisverpleging: diversiteit troef Jong en oud Belgisch en niet-belgisch Acuut en chronisch

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Algemene werking kinder- en jongerenteams

Algemene werking kinder- en jongerenteams Algemene werking kinder- en jongerenteams LITP vzw Algemene werking kinder- en jongerenteams Voor wie? De kinderen- en jongerenteams van de CGG s zijn er voor gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Project DeelSEL; Verslaving

Project DeelSEL; Verslaving Project DeelSEL; Verslaving Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 8 november Het project sluit aan bij opdracht(en) 3 en 6 van de SEL Zorgregio Gent vzw. Opdracht

Nadere informatie

Vroegdetectie CGG Waas en Dender

Vroegdetectie CGG Waas en Dender Vroegdetectie CGG Waas en Dender DELTA VROEGINTERVENTIE Vroeginterventie vormt een belangrijke brug tussen preventie en hulpverlening. Het heeft tot doel middelengebruik zo vroeg mogelijk te identificeren

Nadere informatie

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente:

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente: vzw PRO MENTE Beschut Wonen in de geestelijke gezondheidszorg AANMELDINGSFORMULIER Tel: +32(0)3 766 67 09 Fax: +32(0)3 766 10 59 team@promente.be www.promente.be Hazewindstraat 41 9100 Sint-Niklaas vzw

Nadere informatie

Verwijscode anno 2013

Verwijscode anno 2013 Arts/verwijzer Psychiater Niet-verwijzende huisarts Verwijscode anno 2013 Dit is de verwijscode van 1997, aangevuld met de recente ontwikkelingen via de SWOT-analyse en de werking rond artikel 107. Deze

Nadere informatie

The M -Team : uw mobiele partner in herstelgerichte zorg!?

The M -Team : uw mobiele partner in herstelgerichte zorg!? The M -Team : uw mobiele partner in herstelgerichte zorg!? Mobiel Team GGZ Leuven-Tervuren Vestigingsplaats Minderbroedersstraat NVKVV 21 maart Wim Cornelis Josine Stouten Kaat Ghyselen Herstelgerichte

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

Ceci n est pas une équipe mobile

Ceci n est pas une équipe mobile Ceci n est pas une équipe mobile Dit is geen mobiele equipe Kris Vaneerdewegh Hoofd nursing - OPZC Rekem 1 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem Psychiatrisch ziekenhuis + Psychiatrisch VerzorgingsTehuis

Nadere informatie

Preventie van suïcide bij de hoog risicogroep suïcidepogers Rita Vanhove

Preventie van suïcide bij de hoog risicogroep suïcidepogers Rita Vanhove Preventie van suïcide bij de hoog risicogroep suïcidepogers Rita Vanhove www.zorgvoorsuicidepogers.be Rita.vanhove@dagg-cgg.be GGZ congres 2014 Symposium Suïcidepreventie Waarom en wat doet Zorg voor Suïcidepogers?

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd Centrum voor Neuropsychiatrie Ouderenpsychiatrie Maarsheerd Specialistische hulp aan mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel Kliniek en deeltijdbehandeling Informatie Informatie voor verwijzers voor

Nadere informatie

BEHANDELAFDELING VOOR

BEHANDELAFDELING VOOR AFDELINGSBROCHURE BEHANDELAFDELING VOOR ANGST- EN STEMMINGSPROBLEMATIEK BEHANDELAFDELING VOOR ANGST- EN STEMMINGSPROBLEMATIEK De behandelafdeling voor angst- en stemmingsproblematiek is een open afdeling

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers Zonneheuvel Informatie voor verwijzers Zonneheuvel is een afdeling voor voortgezette behandeling met verblijf voor mensen vanaf 50 jaar met blijvende beperkingen voortvloeiend uit psychiatrische en levensfase

Nadere informatie

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen Titeltekst inhoud Crisis? Regionaal crisisnetwerk Algemene werking Crisisinterventie Multidisciplinair crisisoverleg Trajectbegeleiding uitdagingen Crisis binnen

Nadere informatie

Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen. Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt!

Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen. Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt! Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt! Psychiatrische Rehabilitatie Divisie Ouderen (GP) Doel van de behandeling Mensen met psychiatrische

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Tijdens deze stage laten wij je kennismaken met langdurige psychiatrische thuiszorg, bij mensen die vastlopen op verschillende levensdomeinen.

Tijdens deze stage laten wij je kennismaken met langdurige psychiatrische thuiszorg, bij mensen die vastlopen op verschillende levensdomeinen. Welkom binnen het mobiele 2b-team Noolim! Via deze weg willen we je informatie verschaffen over het mobiele team langdurige zorg en de werking hiervan, nog voor je aan je stage begint. Zo weet je wat de

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

Psychiatrisch ziekenhuis

Psychiatrisch ziekenhuis Psychiatrisch ziekenhuis Psychiatrisch ziekenhuis Gedegen en Gedreven het PZ Sint-Camillus doelgroep Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van

Nadere informatie

samen bouwen aan vermaatschappelijking van zorg Infomoment art. 107 Reling

samen bouwen aan vermaatschappelijking van zorg Infomoment art. 107 Reling samen bouwen aan vermaatschappelijking van zorg Infomoment art. 107 Reling Artikel 107 en Reling Afbraak van muren en schotten in de GGZ leidt tot vermaatschappelijking van zorg. Asster bevriest 60 bedden.

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Team Langdurige Zorg Noolim

Studentenbrochure Mobiel Team Langdurige Zorg Noolim Studentenbrochure Mobiel Team Langdurige Zorg Noolim Introductiebrochure voor studenten Mobiel Team Langdurige Zorg Welkom binnen het mobiele 2b-team Noolim! Via deze weg willen we je informatie verschaffen

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda. Informatie voor cliënten

Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda. Informatie voor cliënten Vroege Interventie Psychose (VIP-team) Regio Tilburg en Breda Informatie voor cliënten Vroege Interventie Psychose (VIP) GGz Breburg heeft twee VIP-teams, in de regio's Breda en Tilburg. De teams richten

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling U bent opgenomen op de gesloten acute opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesloten

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

Reconversie in de psychiatrie. 1. Situering

Reconversie in de psychiatrie. 1. Situering Reconversie in de psychiatrie 1. Situering In de algemene inleiding bij de adviezen wordt de algemene context weergegeven alsook de opmerkingen die de VAR bij de groepsgewijze behandeling wenst te maken:

Nadere informatie

Extra hulp indien nodig

Extra hulp indien nodig Extra hulp indien nodig Minder als het kan F-ACT volwassenen F-ACT biedt zorg aan volwassenen tot 60 jaar die te maken hebben met een grote kwetsbaarheid vanwege hun psychoses of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Nadere informatie

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld.

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 502 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 23 maart 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Moeder-kindeenheden - Stand van zaken Voor de meeste vrouwen

Nadere informatie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie Behandelhuis afdeling Psychiatrie U bent opgenomen of overweegt u te laten opnemen in het Behandelhuis van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem. Meer informatie hierover vindt u in deze folder.

Nadere informatie

Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd

Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd Inhoud Wat doet de crisisdienst GGZ? Wanneer vindt er overleg plaats met afdeling jeugd? Wanneer neemt de afdeling jeugd het over? Wat doet afdeling

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Volop in beweging Ypsilon ledenavond 9 januari 2017 But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland Programma

Nadere informatie

De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie

De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie Welkom op de Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie van HMC (Haaglanden Medisch Centrum). U bent door uw medisch specialist doorverwezen voor onderzoek of medebehandeling

Nadere informatie

Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers

Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers Overzicht Situering onderzoek Voorstelling vragenlijsten Resultaten Samenstelling doelgroep: leeftijd en geslacht Frequentie symptomatologie Evolutie

Nadere informatie

It takes a village... Werken met de context in de chronische psychiatrische zorg

It takes a village... Werken met de context in de chronische psychiatrische zorg It takes a village... Werken met de context in de chronische psychiatrische zorg De context in therapie Elfde Studiedag Klinische psychotherapie OPZ Geel Donderdag 3 december 2015 CC De Werft Geel Opbouw

Nadere informatie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ambulante Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Als deze problemen langer duren is het heel begrijpelijk dat u

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Ed van Leeuwen, manager bedrijfsvoering Jeroen Zoeteman, manager behandelzaken Schandalen in de pers 3 April 2003 Opdracht aan de GGz

Nadere informatie

AZ WEST, Veurne. Module detox (bij alcoholafhankelijkheid, score +20 op AUDIT)

AZ WEST, Veurne. Module detox (bij alcoholafhankelijkheid, score +20 op AUDIT) AZ WEST, Veurne Module detox (bij alcoholafhankelijkheid, score +20 op AUDIT) 1. Algemene kenmerken van de behandelsetting 1.1.Gespecialiseerde medewerkers Verpleegkundigen voor 24u/24u zorg Leden van

Nadere informatie

samenwerking psychiatrische initiatieven limburg SPIL

samenwerking psychiatrische initiatieven limburg SPIL PZ PZ samenwerking psychiatrische initiatieven limburg SPIL 1 3 Psychiatrische Ziekenhuizen K - diensten 4 Kinderpsychiatrische diensten 5 psychiatrische verzorgingstehuizen 6 Psychiatrische Afdelingen

Nadere informatie

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015 PopovGGZ vzw Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Gent (Drongen) Overlegplatform tel: 09 / 216 65 50 & fax: 09 / 216 65 59 Geestelijke e-mail: info@popovggz.be Gezondheidszorg website: www.popovggz.be Oost-Vlaanderen

Nadere informatie