Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016"

Transcriptie

1 Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO Goede Afspraken 1.1 Roken en alcohol in het centrum Roken Het is verboden te roken in de gesloten plaatsen van het centrum. Volg je les in een campus waar ook kinderen en jongeren zijn? Dan mag je overdag tijdens de week niet roken in openlucht aan die campus. Op de campus staat duidelijk aangegeven op welke locatie je kan roken. Het centrum controleert of iedereen zich aan het verbod houdt. Houd je je niet aan het verbod? Dan neemt het centrum maatregelen die hieronder beschreven zijn in het deel over orde en tucht in het centrum Alcohol & drugs Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegelaten tijdens de lessen en de pauzes. Er kan door een student geen les gevolgd worden wanneer deze onder invloed is van alcohol of drugs 1.2 Wat met wapens en drugs? Wapens en drugs komen gelukkig heel zelden voor in ons centrum. We herhalen toch even de regels. Het is verboden om wapens, speelgoedwapens en namaakwapens mee naar het centrum te nemen. Het is ook verboden om elk ander voorwerp binnen het centrum te gebruiken als wapen. Drugs zijn ook verboden in het centrum. Volg je deze regels niet? Dan verwittigt het centrum de politie. Die stelt een proces-verbaal op. Het centrum neemt volgende maatregelen als we vermoeden dat je een wapen hebt: Het centrum kan een geheime controle organiseren in het leslokaal. Dat gebeurt in overleg met de politie. Het centrum kan je vragen om het wapen te tonen. Je moet dan je zakken en tassen leegmaken. Wil je dit niet doen? Dan verwittigt het centrum meteen de politie. Die komt een onderzoek doen Het centrum vraagt je het wapen af te geven. We houden dit bij tot de politie komt. 1.3 Schade Schade aan je eigen spullen Houd spullen zoals je rugzak en je papieren steeds bij je. Laat ze niet zomaar achter. Het centrum is niet verantwoordelijk als je eigen spullen beschadigd of gestolen worden in het centrum, bij tentoonstellingen of bij optredens. Schade aan materiaal van het centrum Je bent verantwoordelijk als je het volgende materiaal van het centrum met opzet beschadigt: lokalen, meubels of ander materiaal spullen of papieren van andere cursisten Je betaalt de herstelling of vervanging van het materiaal. Het centrum kan een tuchtmaatregel opleggen. Het centrum volgt hiervoor de regels voor orde en tucht (zie hoofdstuk 2). Versie 01/09/2015 Intern centrumreglement HBO5 Antwerpen 1

2 1.4 Beoefenen van de levensbeschouwing Studenten hebben de mogelijkheid hun levensbeschouwing te beoefenen in elk centrum voor volwassenenonderwijs. Op eenvoudig verzoek van de student biedt de directeur hiervoor een geschikte plaats aan. 1.5 Noodgevallen Wanneer je het evacuatiesignaal hoort, verlaat je het gebouw zo snel mogelijk. Volg de instructies van de lector of een andere verantwoordelijke van het centrum. Laat alle voorwerpen achter en blijf kalm. 2 Uitschrijving voor een module of een reeks modules Het onderwijs- en evaluatiereglement (OER) van het samenwerkingsverband HBO5 AP-HZS bepaalt in hoofdstuk 4, Inschrijving, de voorwaarden en de regels rond het inschrijven voor een module of een reeks modules. Het OER spreekt niet over wat er gebeurt bij annulering van een inschrijving, nl. een uitschrijving. Volgende bepalingen regelen de uitschrijvingen voor het centrum HBO5 Antwerpen. Indien een student beslist zijn inschrijving te annuleren, moet de student zich verplicht uitschrijven. Indien de uitschrijving gebeurt voor de opstart van een module krijgt de betrokkene het betaalde bedrag bij inschrijving volledig terugbetaald. Tussen de opstartdatum en de registratiedatum voor de overheid van een module (nl.1/3 van de onderwijstijd is dan verstreken), hanteren we voor de uitschrijvingen een percentuele afbouw van de terugbetaling van het betaalde bedrag bij inschrijving. Voor inschrijvingen voor modules in het 1 ste semester die starten op 1 september geldt dan het volgende: Tot 1 september x : 100% terugbetaling van het betaalde bedrag bij inschrijving Tot 1 oktober x: 75% terugbetaling van het betaalde bedrag bij inschrijving Tot 20 oktober x: 50% terugbetaling van het betaalde bedrag bij inschrijving Na 20 oktober x: geen terugbetaling van het betaalde bedrag bij inschrijving Voor inschrijvingen voor modules in het 2 de semester die starten op 1 februari geldt dan het volgende: Tot 1 februari x : 100% terugbetaling van het betaalde bedrag bij inschrijving Tot 1 maart x: 75% terugbetaling van het betaalde bedrag bij inschrijving Tot 20 maart x: 50% terugbetaling van het betaalde bedrag bij inschrijving Na 20 maart x: geen terugbetaling van het betaalde bedrag bij inschrijving 3 Maatregelen bij schending van de leefregels van het centrum Het centrum doet alle inspanningen om alles goed te laten verlopen. Van jou verwachten we dezelfde inspanningen. Lukt dat niet, dan houden we ons aan dit reglement van orde en tucht. Enkele leefregels Behandel iedereen met respect. Als je dat niet doet, kan je een sanctie krijgen volgens het reglement van tucht en orde. Wees op tijd in de les. Hou de leslokalen en werkplaatsen ordelijk tijdens en na de les. Versie 01/09/2015 Intern centrumreglement HBO5 Antwerpen 2

3 Sorteer je afval. Breng geen kinderen of huisdieren mee naar het centrum. Zet je gsm af tijdens de lessen. Parkeer niet op de privéparking. Stal je fiets, bromfiets of moto in de stalling. 3.1 Hoe houden we orde in ons centrum? Hinder je de goede werking van het centrum of van de les? Dan kan elke medewerker van het centrum een ordemaatregel opleggen. Het centrum stuurt je een brief. Voorbeelden van maatregelen zijn : Een plan voor begeleiding of extra maatregelen: de lector en begeleider spreken dit met je af. Schade betalen: jij betaalt de schade die je hebt veroorzaakt 3.2 Welke tuchtmaatregelen gelden in ons centrum? Enkel de directeur of de afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs kan een tuchtmaatregel opleggen. Dat kan gebeuren als je gedrag erge hinder veroorzaakt voor: andere studenten de medewerkers van het centrum het pedagogisch project van het centrum en het Stedelijk Onderwijs Welke tuchtmaatregelen zijn mogelijk? Je mag tijdelijk één, meerdere of alle lessen niet volgen. Het centrum sluit je definitief uit. Een preventieve schorsing is een bewarende maatregel. Wanneer een onderzoek nodig is om na te gaan of er een tuchtstraf moet worden uitgesproken, kan het zijn dat je gedurende maximaal 10 opeenvolgende lesdagen de lessen en activiteiten van de klas niet mag volgen. Uitzonderlijk kan dit gedurende maximaal 10 opeenvolgende lesdagen worden verlengd. Hoe neemt het centrum een tuchtmaatregel? 1. De directeur of de afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs maakt een dossier over je op. Jij en/of een raadsman hebben altijd het recht om het dossier in te kijken. 2. De directeur of de afgevaardigde verwittigt jou via een aangetekende brief. Hij of zij nodigt je uit voor een gesprek. Tussen de brief en de datum van het gesprek zitten minstens 3 kalenderdagen. Het centrum en jij kunnen zich laten bijstaan door een raadsman tijdens het gesprek. 3. Voor het gesprek komt de evaluatieraad samen om een advies te geven over de maatregel. 4. Eén werkdag na het gesprek en het advies beslist de directeur of de afgevaardigde over de maatregel. 5. Je krijgt een aangetekende brief met de uitleg over de beslissing. Je kan de brief ook op het centrum krijgen en voor ontvangst tekenen. 6. Bij een definitieve uitsluiting stuurt de directeur een kopie van de beslissing naar de bedrijfsdirecteur van het Stedelijk Onderwijs.. Hoe kan je in beroep gaan tegen uitsluiting? Je kan niet in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel. Je kan wel in beroep gaan bij een definitieve uitsluiting. Ga je niet akkoord met de beslissing van het centrum om je uit te sluiten? Dan kan je in beroep gaan. Dat doe je zo: 1. Je stuurt een aangetekende brief naar de voorzitter van de tuchtraad. Of je geeft de brief aan de tuchtraad af en vraagt een bewijs van ontvangst. Dit beroep is enkel geldig als je dit indient binnen 3 kalenderdagen nadat je de brief over de maatregel definitieve uitsluiting uit het centrum ontving. Versie 01/09/2015 Intern centrumreglement HBO5 Antwerpen 3

4 Het adres is: Stedelijk Onderwijs Antwerpen Voorzitter van de tuchtraad De tuchtraad bestaat uit: de bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs of zijn/haar vervanger een vaste vertegenwoordiger van de directies van een ander centrum in stad Antwerpen, of zijn of haar vervanger de directeur van het centrum of zijn of haar vervanger Zolang de procedure loopt terwijl je in beroep gaat, blijft de uitsluiting gelden. 2. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het geldig beroep heeft de tuchtraad een gesprek met jou en de school. Eindigt de termijn van 5 werkdagen tussen 10 juli en 20 augustus, of tijdens één van de overige schoolvakanties? Dan wordt de termijn verlengd tot 31 augustus of tot de eerste dag na de schoolvakantie. De tuchtraad kan zich laten bijstaan door deskundigen. Je kan je laten bijstaan door een raadsman tijdens het gesprek. Het centrum kan zich ook laten bijstaan. 3. De tuchtraad beslist over de maatregel binnen 3 kalenderdagen na het gesprek. 4. De voorzitter van de tuchtraad of zijn of haar afgevaardigde stuurt ten laatste 1 werkdag na de beslissing een aangetekende brief naar jou en het centrum, met de beslissing en uitleg. Het centrum en jij moeten zich aan deze beslissing houden. 4 Privacy, reclame en sponsering 4.1 Gegevens, afbeeldingen en camera s Het centrum volgt de regels van de wetten op de privacy Gegevens van cursisten Het centrum houdt al jouw gegevens bij in een dossier. De gegevens zijn enkel nodig voor de administratie en jouw begeleiding als cursist. Volgens de wet op de privacy mag je deze gegevens altijd opvragen en laten aanpassen. Het centrum geeft geen gegevens over jou aan anderen. Dat kan wel als dat moet van de wet Opnames en beelden van cursisten Het centrum kan beelden en geluidsopnames van cursisten gebruiken voor brochures, folders, de website van het centrum, filmpjes... We maken een verschil tussen 2 soorten opnames: Gerichte opnames: dit zijn opnames waarin je een cursist duidelijk kan herkennen of waarin een cursist poseert. Voorbeelden zijn beelden van een interview voor tv of een individuele foto. Ons centrum vraagt altijd jouw toestemming om zulke opnames te gebruiken. Niet gerichte opnames: dit zijn spontane opnames van een groep studenten. Voorbeelden zijn een foto van de groep tijdens een wandeling of activiteit. Ons centrum vraagt geen toestemming om deze beelden te gebruiken. Wil je niet dat het centrum deze beelden gebruikt? Dan moet je dit laten weten in een brief aan het centrum. We willen niet alleen de privacy van de cursisten beschermen maar ook die van de leerkrachten en de medewerkers van ons centrum. Het maken van opnames en beeldopnames door cursisten is niet toegelaten tenzij door de betrokkenen toestemming werd gegeven. Versie 01/09/2015 Intern centrumreglement HBO5 Antwerpen 4

5 4.1.3 Gebruik van camera s Het centrum kan verborgen camera s gebruiken bij ernstige gevallen. Bijvoorbeeld als het centrum feiten wil vastleggen die schade toebrengen aan personen of zaken binnen het centrum. Het moet dan wel gaan om feiten die we enkel met een camera kunnen vaststellen. Het centrum moet ook een sterk vermoeden hebben van deze feiten. Het materiaal van het centrum of van verplichte activiteiten mag geen reclame bevatten. 4.2 Reclame en sponsoring Reclame en sponsoring mogen niet in strijd zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van het centrum. Ze mogen de goede naam van het centrum niet schaden. 5 Vraag en meldpunt We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt bij de werking van ons centrum. Het centrum houdt zich daarom strikt aan de regels van behoorlijk bestuur. Dat betekent onder andere dat: het centrum elke beslissing zorgvuldig neemt; elke beslissing van het centrum redelijk moet zijn; elke beslissing van het centrum gemotiveerd moet zijn; elke betrokkene recht heeft op informatie. 5.1 Heb je een vraag, een melding of een klacht? Heb je vragen over onze werking? Wil je iets melden over onze werking of vind je dat een beslissing van het centrum niet aan onze eigen gestelde voorwaarden voldoet? Dan kan je dat in eerste instantie bespreken met het centrum of de directeur. Je kan ook altijd terecht bij het centrale Vraag- en meldpunt van het Stedelijk Onderwijs. Stel je vraag, melding of klacht zo volledig mogelijk op. Je kan ook een gesprek vragen met de divisiedirecteur van de scholengemeenschap. Schrijf de volgende zaken op: wat is er gebeurd? wie is betrokken? wie werd er al op de hoogte gebracht van je vraag, melding of klacht? -. Stuur je vraag, melding of klacht naar: Stedelijk Onderwijs Antwerpen Coördinator vraag- en meldpunt Wij bevestigen 5 dagen later dat we je vraag, melding of klacht hebben ontvangen. De bedrijfsdirecteur of zijn afgevaardigde onderzoekt dit grondig. Zolang het onderzoek loopt, blijven genomen beslissingen wel gelden. Versie 01/09/2015 Intern centrumreglement HBO5 Antwerpen 5

6 6 Gedragsregels Je mag niet eten en drinken in de klaslokalen. Eten en drinken kan enkel op de daarvoor voorziene plaatsen. Om (ped)agogische redenen kan gevraagd worden dat je je neutraal (levensbeschouwelijk en politiek) op stelt. Didactisch materiaal kan niet ontleend worden door studenten. Studenten die met de fiets naar school komen, plaatsen hun fiets op de daarvoor voorziene plaatsen. Studenten dienen bij het uitvoeren van praktijk het werkhuisreglement na te leven. 7 Computerlokalen Studenten worden enkel in een computerlokaal toegelaten onder de verantwoordelijkheid van een lector. Afspraken open leercentrum: o voor correct gebruik van de apparaten dienen de gebruiksaanwijzingen doorgenomen te worden o de ICT-apparatuur staat uitsluitend ter beschikking voor pedagogisch-didactische doelen Het centrum staat pedagogisch-didactisch achter het principe van de elektronische leeromgeving waardoor printen niet noodzakelijk is. 8 Elektronische leeromgeving Er wordt verwacht dat de studenten de elektronische leeromgeving gebruiken om op de hoogte te blijven van alle gebeurtenissen in het centrum en de module(s) waarvoor men is ingeschreven (o.a. afwezigheid lector, wijziging uurrooster, ). 9 Taal Indien je anderstalig bent, verwachten wij een minimumniveau Nederlands van 2.4 om te kunnen starten met de opleiding. Dit niveau dient bewezen te worden met een attest of de resultaten van een niveaubepalingsproef. 10 Contactgegevens Contact Stedelijk Onderwijs Antwerpen tel Divisie Volwassenenonderwijs Grote Steenweg Berchem Tuchtraad Versie 01/09/2015 Intern centrumreglement HBO5 Antwerpen 6

7 Stedelijk Onderwijs Antwerpen Voorzitter van de tuchtraad Vraag- en meldpunt Sociale dienst Lange Gasthuisstraat 24 tel tel Versie 01/09/2015 Intern centrumreglement HBO5 Antwerpen 7

Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen

Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2016-2017, semester 2. Inhoudstafel 1. Uitschrijving voor een module

Nadere informatie

Encora. Algemeen centrumreglement 2015-2016

Encora. Algemeen centrumreglement 2015-2016 Encora Algemeen centrumreglement 2015-2016 1 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie:

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

Encora. Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora. Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Algemeen centrumreglement 2016-2017 Colofon Editie september 2016 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat

Nadere informatie

Redactie: Afdeling Marketing & Communicatie i.s.m. cel Juridische zaken en Wablieft

Redactie: Afdeling Marketing & Communicatie i.s.m. cel Juridische zaken en Wablieft Algemeen academiereglement 2015-2016 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie: Afdeling

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen Basisonderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2012-2013 Colofon Editie september 2012 Verantwoordelijke uitgever: Frank Noten, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2012-2013

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2012-2013 Basisonderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2012-2013 Colofon Editie september 2012 Verantwoordelijke uitgever: Frank Noten, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000

Nadere informatie

Redactie: Afdeling Marketing & Communicatie i.s.m. cel Juridische zaken en Wablieft

Redactie: Afdeling Marketing & Communicatie i.s.m. cel Juridische zaken en Wablieft Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2015-2016 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Colofon. Editie september 2016

Colofon. Editie september 2016 Algemeen academiereglement 2016-2017 Colofon Editie september 2016 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie: Afdeling

Nadere informatie

Colofon. Editie september 2016

Colofon. Editie september 2016 Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2016-2017 Colofon Editie september 2016 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen Basisonderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2014-2015 Colofon Editie september 2014 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15,

Nadere informatie

Schoolreglement lagere Scholen 2016-2017

Schoolreglement lagere Scholen 2016-2017 Schoolreglement lagere scholen 2016-2017 Colofon Editie september 2016 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie:

Nadere informatie

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1 Straffe school! welke straffen zijn er wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP Jij hebt rechten. En ook verantwoordelijkheden. In groep hou je rekening met elkaar en respecteer

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Buitengewoon onderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2014-2015 Colofon Editie september 2014 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Sanitair, Auto, Webdesign, Webontwikkelaar, Goud, DTP, Meubelmaker, Meubelstoffeerder, Foto, Computeroperator, Netwerktechnicus, Schilder, AutoCAD, Lassen, Elektriciteit.

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2014-2015

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2014-2015 Basisonderwijs Algemeen schoolreglement Lagere scholen 2014-2015 Colofon Editie september 2014 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15,

Nadere informatie

Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016

Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016 Schoolreglement kleuterscholen 2015-2016 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie:

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs Centrumreglement 1 Volwassenenonderwijs 2012-2013 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Inrichtende macht Art. 2: Pedagogisch project Stedelijk Onderwijs Antwerpen Art. 3: Het centrum Art. 4: De opdracht

Nadere informatie

Redactie: Afdeling Marketing & Communicatie i.s.m. cel Juridische zaken en Wablieft

Redactie: Afdeling Marketing & Communicatie i.s.m. cel Juridische zaken en Wablieft School- en centrumreglement 2015-2016 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie: Afdeling

Nadere informatie

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR - ZORGVULDIG BESTUUR Kosteloosheid basisonderwijs, kosteloze toegang secundair onderwijs, oneerlijke concurrentie, handelsactiviteiten,

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Buitengewoon onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015 Colofon Editie september 2014 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015 Basisonderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015 5187563 BAO_kleuter.indd 1 31/07/14 10:44 Colofon Editie september 2014 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk

Nadere informatie

Centrumreglement* CVO*Brussel*

Centrumreglement* CVO*Brussel* Centrumreglement CVOBrussel Schooljaar2015 2016 Scholengroep Brussel Inhoud Welkominonscentrum...4 Deel1Algemeneinformatie...5 1 Centrumbestuur...6 2 Agogischproject...8 3 Onscentrum...9 3.1 Hetteam...9

Nadere informatie

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013)

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013) Heilig-Grafinstituut internaatsreglement (1 september 2013) Inleiding Al ruim driehonderd jaar biedt het Heilig Graf in Turnhout internaat voor meisjes aan. Als interne van deze school behoor je dan ook

Nadere informatie

Redactie: Afdeling Marketing & Communicatie i.s.m. cel Juridische zaken en Wablieft

Redactie: Afdeling Marketing & Communicatie i.s.m. cel Juridische zaken en Wablieft Algemeen schoolreglement secundaire scholen 2015-2016 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Colofon. Editie september 2016

Colofon. Editie september 2016 Algemeen schoolreglement secundaire scholen 2015-2016 Colofon Editie september 2016 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest 1 INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest Statuut van de instelling Het woonzorgcentrum Ter Biest is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN 145/10/10 nr. 2 TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.12.2010 (doc. 101/10/07) Aanpassing ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de UHasselt

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Het algemeen centrumreglement van CVO

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Secundair onderwijs Algemeen schoolreglement

Secundair onderwijs Algemeen schoolreglement Secundair onderwijs Algemeen schoolreglement 2014-2015 Colofon Editie september 2014 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING OCMW KALMTHOUT

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING OCMW KALMTHOUT REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING OCMW KALMTHOUT Heuvel 39, 2920 Kalmthout provincie Antwerpen België Art. 1 Een klacht is het mondeling, schriftelijk of elektronisch manifest uiten van een ongenoegen met

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Reglement Beperkende Maatregelen in de KV

Reglement Beperkende Maatregelen in de KV Reglement Beperkende Maatregelen in de KV Dit is een bewerking van het Reglement Beperkende Maatregelen in de KV. Er staat in wat dit reglement voor jou kan betekenen. De nummers zijn hetzelfde gebleven

Nadere informatie

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM 2015-2016 L E E F R E G E L S VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM Inleiding Waar mensen samenkomen en willen samenleven, moeten er afspraken gemaakt worden. Hoe groter de groep, hoe duidelijker de afspraken

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Talen Versie 2015/09/09 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar vragen bij je inschrijving.

Nadere informatie

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing?

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Beroep beslissing OCMW Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Inhoud 1. Beroep aantekenen... 3 2. Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift?... 4 3. Waar heeft de

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1 HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1 HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 HOOFDSTUK 4 Inschrijving en financiële bijdrage...

Nadere informatie

Huisregels NL-INK. 1. Afspraken maken:

Huisregels NL-INK. 1. Afspraken maken: Huisregels NL-INK Afspraken maken Eigen risicoverklaring en kennisgeving van de risico's Betalingen Garantie Foto, geluid en/of video-opnames Internet gebruik Drugs, alcohol & roken Cameratoezicht Gedragsprotocol

Nadere informatie

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 JEUGDDIENST Speelplein Regels en afspraken Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg 1652

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? Als je zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat je precies kan en mag verwachten van Kraamzorg Mijn Baby. Wij hebben een aantal

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement Uitgebreide versie Mijn gegevens veilig bij Pluryn Privacy Reglement Mijn gegevens veilig bij Pluryn Als je clint bij Pluryn wordt, wil Pluryn veel over jou weten. Je krijgt heel veel vragen, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Een drugbeleid op onze school

Een drugbeleid op onze school Een drugbeleid op onze school 1. Waarom een drugbeleid? We zijn het er allemaal over eens dat jongeren het zeker niet gemakkelijk hebben in onze samenleving. Jongeren met problemen zijn zeer vatbaar voor

Nadere informatie

Schoolreglement kleuterscholen

Schoolreglement kleuterscholen Schoolreglement kleuterscholen 2016-2017 Colofon Editie september 2016 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie:

Nadere informatie

De betrokkenen zijn de personen van wie beeldopnamen zijn gemaakt, dus het personeel, de studenten en bezoekers van het gebouw van De Kempel.

De betrokkenen zijn de personen van wie beeldopnamen zijn gemaakt, dus het personeel, de studenten en bezoekers van het gebouw van De Kempel. Beleid inzake cameratoezicht Vanwege de veiligheid van personeel-studenten en bescherming van het materieel in het gebouw van De Kempel, zijn er nabij de ingang camera s opgehangen. In dit protocol wordt

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.12.2010 2. Dit tuchtreglement is toepasselijk op alle studenten van de Universiteit Hasselt en tul-studenten met

Nadere informatie

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen Richtlijn 2010/1 Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen : Minimum 12

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de opleidingen en diensten die door People on the Move worden aangeboden.

Algemene voorwaarden voor de opleidingen en diensten die door People on the Move worden aangeboden. Algemene voorwaarden voor de opleidingen en diensten die door People on the Move worden aangeboden. Hoe maak je een afspraak voor een individuele supervisie, coaching of therapiesessie? Je mailt naar Linda.hoeben@forpeopleonthemove.eu

Nadere informatie

Huisregels van de Kleinschalige Voorziening

Huisregels van de Kleinschalige Voorziening Kleinschalige Voorziening Hendric van Veldekehof 29 1064 JG Amsterdam Algemene nummer : 020-5400500 www.spirit.nl Huisregels van de Kleinschalige Voorziening Je bent geplaatst in de Kleinschalige Voorziening

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Opleidingsovereenkomst Floranails.

Opleidingsovereenkomst Floranails. Opleidingsovereenkomst Floranails. 1. Overeenkomst Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Floranails als opleider voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Je gaat niet akkoord met een beslissing van het OCMW. Wat nu?

Je gaat niet akkoord met een beslissing van het OCMW. Wat nu? Je gaat niet akkoord met een beslissing van het OCMW. Wat nu? 1 Inhoud Inleiding 3 Hoe ga je in beroep? 4 Je brief is bij de arbeidsrechtbank. Wat gebeurt er daarna? 5 1. De arbeidsrechtbank onderzoekt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: Voorstelling van het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord en agogisch concept

HOOFDSTUK 1: Voorstelling van het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord en agogisch concept CENTRUMREGLEMENT - EVALUATIEREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Voor het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord vzw Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 30 juni 2015. HOOFDSTUK 1: Voorstelling van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

Schoolreglement Academie Hamme

Schoolreglement Academie Hamme Schoolreglement Academie Hamme Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement, het artistiek pedagogisch project en na betaling van het wettelijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Afdeling 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Dit examenreglement is van toepassing op het centraal examen voor energiedeskundigen

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Colofon. Editie september 2016

Colofon. Editie september 2016 Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2016-2017 Colofon Editie september 2016 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, (culturele)

Nadere informatie

Opleiding Fotograaf ONTHAALLES

Opleiding Fotograaf ONTHAALLES INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 WELKOM...2 1. HET BEROEP VAN FOTOGRAAF...3 1.1. VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES... 3 2. HET BEDRIJFSLEVEN...6 2.1. BASISCOMPETENTIES FOTOGRAAF... 6 COMPETENTIES: FOTOGRAAF...7

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. februari 2005 / 05 004

BureauJeugdzorgDrenthe. februari 2005 / 05 004 BureauJeugdzorgDrenthe februari 2005 / 05 004 Bureau Jeugdzorg Drenthe Jeugdreclassering Heel wat jongeren tussen 12 en 18 komen in aanraking met jeugdreclassering. Justitie of de Raad voor de Kinder bescherming

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Toelatingsbeleid. Toelatingsbeleid voor vierjarigen.

Toelatingsbeleid. Toelatingsbeleid voor vierjarigen. Toelatingsbeleid Toelatingsbeleid voor vierjarigen. Om voor toelating op onze school in aanmerking te komen dient u als, ouder(s)/verzorger(s), minimaal tien weken voor de aanvang van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby Vsnr Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby Vsnr Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby -2016-1 Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? Het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Kraamzorg Mijn Baby. Daarom hebben een aantal algemene afspraken vastgelegd die gelden

Nadere informatie

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE ZUNDERT Prinsenstraat 25, 4881 VA te Zundert Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen. Inleiding. De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit met schorsing

Nadere informatie

Opleiding Kapper ONTHAALLES

Opleiding Kapper ONTHAALLES INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 WELKOM...2 1. HET BEROEP VAN KAPPER 3 1.1. VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES... 3 2. HET BEDRIJFSLEVEN...7 2.1. BASISCOMPETENTIES KAPPER... 7 COMPETENTIES: KAPPER 8 2.2. ALGEMENE

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Boetes. Niet betalen kan u duur te staan komen. De procedure bij en na een controle. Waarvoor is een controleur bevoegd?

Boetes. Niet betalen kan u duur te staan komen. De procedure bij en na een controle. Waarvoor is een controleur bevoegd? Boetes De procedure bij en na een controle Waarvoor is een controleur bevoegd? Hoe verloopt een controle? Reageren op een proces-verbaal Contactgegevens dienst Administratieve Boetes De aard van de overtreding

Nadere informatie

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie:

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie: Algemene voorwaarden: Droomstudio Algemeen: Betaling -betaling geschiedt bij start van de workshop/trainingreeks: -door betaling via www.droomshop.nl waar je de voor jouw betreffende droomkaart kan kopen.

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

GO! school voor buitengewoon onderwijs DEN ANKER. Busregels

GO! school voor buitengewoon onderwijs DEN ANKER. Busregels GO! school voor buitengewoon onderwijs DEN ANKER Busregels Basisregel : De busbegeleider is de baas. Ik luister altijd naar de busbegeleider. De busbegeleider is zoals de juf of meester in de klas. Ik

Nadere informatie

Welkom p. 2. Voor leerlingen en ouders p. 3

Welkom p. 2. Voor leerlingen en ouders p. 3 Wat lees je hier? Welkom p. 2 Voor leerlingen en ouders p. 3 - Wat doe je de eerste schooldagen? p. 3 - Hoe ziet je dagindeling eruit vanaf 2 september? p. 3 - Je dagelijkse to do-lijstje p. 4 - Wat kun

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gitaarweek 2017 muziekindevakantie.nl

Algemene Voorwaarden Gitaarweek 2017 muziekindevakantie.nl Algemene Voorwaarden Gitaarweek 2017 muziekindevakantie.nl Privacy Adresgegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van reisgegevens. Muziekindevakantie.nl gebruikt je adresgegevens om

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027).

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027). Algemene voorwaarden Cursussen en Trainingen FRAME B.V. Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Procedure bij alcohol- en druggebruik in de instelling.

Procedure bij alcohol- en druggebruik in de instelling. ALCOHOL - en DRUGBELEID Procedure bij alcohol- en druggebruik in de instelling. De Raad van Bestuur van is zich ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheid als werkgever. Vandaar dat hij richtlijnen

Nadere informatie

LOGO OCMW Dit betekent dat u concreet:

LOGO OCMW Dit betekent dat u concreet: GEINDIVIDUALISEERD PROJECT VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (art. 11 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en art. 10 tot 21 KB 11 juli 2002 houdende het algemeen

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Opleiding Wellnesscoach ONTHAALLES

Opleiding Wellnesscoach ONTHAALLES INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 WELKOM...2 1. HET BEROEP VAN WELLNESSCOACH...3 1.1. VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES... 3 2. HET BEDRIJFSLEVEN...7 2.1. BASISCOMPETENTIES WELLNESSCOACH... 7 COMPETENTIES: WELLNESSCOACH...8

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

Bezoekersreglement Train World

Bezoekersreglement Train World Bezoekersreglement Train World Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Train World op 28 augustus 2015. De bezoeker aan Train World wordt geacht het reglement te kennen en na te leven. TOEGANG TOT TRAIN

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie