Index. Achtergestelde obligatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Index. Achtergestelde obligatie"

Transcriptie

1 Index

2 Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement AEX-index Afgeleid product Alfa All time high All time low Alternext AMX Assetallocatie B Basisrente Bear market Bedrijfsobligatie Behavioural Finance De prijs is gelijk aan de nominale waarde van het effect. Bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming. Bezitter van één of meerdere aandelen en dus mede-eigenaar van een vennootschap. Het rendement op aandelen bestaat uit twee onderdelen: eventuele waardestijging van het aandeel en het periodiek uit te keren deel van de winst van de onderneming: het dividend. Verzamelnaam van een aantal methoden en technieken die gebruikt worden om een oordeel te krijgen over de toekomstige koersontwikkelingen van een aandeel. De meest gangbare zijn: fundamentele analyse, technische analyse en macro-economische analyse. Beleggingsfonds dat hoofdzakelijk in aandelen belegt. Gewogen gemiddelde van de koersen van een aantal aandelen; met die index meten we de ontwikkeling van de koersen van die aandelen. Een aandelenindex wordt gezien als een graadmeter van de beurs. Bij deze obligatie wordt de obligatiehouder in geval van faillissement pas vergoed nadat alle andere schulden zijn afgelost. Portefeuillebeheer waarbij de beheerder op basis van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen dan dat van zijn benchmark. Tegenover de kans op een beter beleggingsresultaat staat het risico dat het resultaat achterblijft bij dat van de benchmark Synoniem voor korte termijn beleggen. Wijze waarop de portefeuille wordt belegd. Deze spreiding kan betrekking hebben op aandelen versus obligaties, vastgoed en cash, op renteproducten op korte versus lange termijn, op spreiding over economische sectoren of over landen of regio s,... Er wordt een onderscheid gemaakt tussen strategische en tactische activaspreiding. Synoniem: assetallocatie Rendement van een obligatie rekening houdende met het couponrendement, de prijs van de obligatie en de resterende looptijd. Het is de enige manier om beleggingen waarvan de inkomsten en uitgaven ongelijk gespreid zijn in tijd, op een objectieve manier met elkaar te vergelijken. De door Euronext berekende en onderhouden graadmeter van de lokale Nederlandse effectenmarkt. De AEX-index is een gewogen index die gebaseerd is op de koersen van de 25 meest verhandelde, in Nederland genoteerde ondernemingen op de effectenbeurs van Euronext. Financieel instrument waarvan de waarde een afgeleide is van de waarde van een ander actief (de onderliggende waarde). De waarde van het afgeleide product wordt niet alleen bepaald door de waarde van het onderliggende actief, maar ook door tal van andere factoren (bijvoorbeeld de renteontwikkeling, de looptijd en de volatiliteit van het onderliggende actief, ). Er bestaan verschillende soorten afgeleide producten (forwards, futures, swaps, opties,...) op verschillende soorten van activa (grondstoffen, munten, aandelen,...) Beweeglijkheid van de aandelenkoers, die alleen kan worden verklaard door bedrijfsspecifieke factoren en niet door de algemene marktschommelingen. Het verband met de marktontwikkelingen wordt dan weergegeven door de bèta. Samen bepalen alfa en bèta het totale beleggingsresultaat. Een beheerder creëert alfa als de samenstelling van zijn portefeuille een beter beleggingsresultaat oplevert dan die van de referentie-index en als die betere prestatie niet louter het gevolg is van de marktbeweging. Hoogste koers die een index of effect ooit heeft gehaald. Laagste koers die een index of effect ooit heeft gehaald. Beurs waar bedrijven met een beurskapitalisatie van 25 tot 75 miljoen noteren. De verplichtingen zijn er minder uitgebreid dan op de gereglementeerde markt. Aandelenindex van de Amsterdamse effectenbeurs die de middelgrote aandelen vertegenwoordigt. Synoniem voor activaspreiding. Rentevergoeding op een gereglementeerde spaarrekening. De basisrente wordt berekend vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de datum van de storting of de overschrijving en loopt tot de dag van opneming of overschrijving. Markt waarin de koersen dalen en waarvan wordt verwacht dat zij verder zullen dalen. Obligatie die wordt uitgegeven door een bedrijf. Studie van de psychologische en sociologische factoren die een rol spelen bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

3 Beheerskosten Bel 20-index Belastingvermindering Beleggen Beleggingsfonds Beleggingshorizon Benchmark Bestensorder Beta Beurs Beursbelasting Beurscorrectie Beurscrash Beurscrisis Beursindex Beursintroductie Beurskapitalisatie Beurskoers Beurskosten Beursorder Beurstaks Beurswaarde Bevak Vergoeding die de belegger betaalt voor de taken die de beheerder van een fonds uitvoert. Deze vergoeding is een bepaald percentage van de waarde van het fonds. Dagelijks wordt een stukje van die kosten aangerekend. Synoniem: beheerloon Oorspronkelijk was de BEL 20-index de beursindex van de 20 belangrijkste Belgische aandelen. Sedert 1 maart 2005 is de BEL 20-index samengesteld uit een variabel aantal aandelen om voldoende liquiditeit te waarborgen. Fiscaal voordeel, onder meer bij pensioensparen Geld voor een korte of lange termijn vastleggen om zo het vermogen te laten aangroeien. Een courante naam voor een ICB (Instelling voor Collectieve Beleggingen). Bij een beleggingsfonds wordt het spaargeld van veel beleggers samengebracht in één grote pot. Een beleggingsfonds biedt de mogelijkheid om zelfs met een klein bedrag te beleggen in een gespreide portefeuille met verschillende waarden (zoals aandelen, obligaties, ). Periode waarin een belegger, in overeenstemming met een bepaald risico, een bepaald beleggingsresultaat wil verkrijgen. Het is dus ook de periode waarin een belegger zijn geld dat hij wil beleggen, kan missen. Maatstaf waaraan rendementen op een bepaalde portefeuille worden getoetst, meestal een bepaalde aandelen- of obligatie-index, of een obligatie met een bepaalde looptijd (bijvoorbeeld 10 jaar) die voor die looptijd als benchmark fungeert. Order dat tegen de beste prijs van het moment uitgevoerd wordt: op het moment van het plaatsen van de order wordt bekeken wat de beste prijs in de markt is (bij een aankooporder: wat is de laagste prijs, bij een verkooporder: wat is de hoogst geboden prijs). De order wordt op dat moment onmiddellijk tegen die prijs uitgevoerd. Context: handel in effecten. Griekse letter die een maatstaf is voor het systematisch of marktgebonden risico. De bèta meet de gevoeligheid van een effect voor marktbewegingen. Op basis van koersbewegingen uit het verleden geeft de bèta van een aandeel of een portefeuille weer in welke mate mag worden verwacht dat de koers van het aandeel of de waarde van de portefeuille zal stijgen of dalen bij een stijging of daling van de benchmark. De bèta van de benchmark is altijd gelijk aan 1. Een aandeel met een bèta van 1,1 zal dus naar verwachting met 11% stijgen bij een stijging van de benchmark met 10% en met 11% dalen bij een daling van de benchmark met 10%. Officieel gereglementeerde markt voor de publieke handel in effecten. Belasting die de overheid heft bij de aan- en verkoop van effecten (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ). Wanneer er in een bull market steeds meer winstwaarschuwingen komen, is het mogelijk dat de beurskoersen zullen dalen. Synoniem voor beurscrisis. Scherpe, onverwachte daling van de beurskoersen die gewoonlijk gepaard gaat met paniek. Een index geeft het gemiddelde koersverloop van een groep effecten weer. Niet alle aandelen stijgen of dalen tegelijk. Als we de koersen van de verschillende onderliggende aandelen optellen, en delen door een conversiefactor om een werkbaar getal te krijgen, maken we een beursindex. Die index geeft het beeld weer van de ontwikkeling van die beurs, als we de koers van die index in de tijd vergelijken. Eerste uitgifte van aandelen of obligaties die vervolgens verhandelbaar zijn op een effectenbeurs. Na introductie van de aandelen is een onderneming beursgenoteerd. De introductie van aandelen of obligaties wordt ook wel een primaire emissie genoemd. Aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd met de beurskoers. Prijs waartegen een effect wordt gewaardeerd en verhandeld op de beurs. Die prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Transactiekosten die een belegger betaalt bij de uitvoering van een beursorder. Opdracht tot aankoop of verkoop op de beurs. Belasting die de overheid heft bij de aan- en verkoop van beursverrichtingen. Correct is: beursbelasting. Aantal in omloop zijnde aandelen van een onderneming vermenigvuldigd met de actuele beurskoers van het aandeel. Synoniem: marktkapitalisatie. Afkorting van Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal. Het kapitaal is in principe vast en de aandelen zijn beursgenoteerd.

4 Bevek Afkorting van Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Het fonds kan doorlopend en zonder formaliteiten haar kapitaal verhogen door nieuwe aandelen uit te geven of omgekeerd haar kapitaal kan verminderen door bestaande aandelen in te kopen. Beleggers kunnen op elk ogenblik in- of uittreden. Bevrijdende belasting Belasting die onmiddellijk wordt afgehouden en dus niet meer vermeld moet worden op de belastingaangifte. Bewaarloon Vergoeding die een bank aan haar cliënten aanrekent voor het in bewaring houden en administreren van effecten. Biedkoers De maximale prijs die de kopers voor effecten willen betalen. Black Monday Zware mondiale koersval op aandelenmarkten die plaatsvond op maandag 21 oktober Black Thursday De historische beurscrash van 1929 die ontstond in New York en wereldwijde gevolgen had. Bodembewaking Bij een fonds met bewaking van de bodemgrens streeft de beheerder ernaar dat de inventariswaarde gedurende een jaar niet onder deze bodemgrens zakt. Boven pari De uitgifteprijs is hoger dan de nominale waarde van het effect. Context: vooral bij obligaties. Broker Lid van de beurs die uitsluitend in opdracht van anderen werkt. De broker neemt opdrachten aan van andere partijen zoals particuliere cliënten en van institutionele beleggers als pensioenfondsen. Hij kan als makelaar een koper en een verkoper bij elkaar brengen, of een groot order zelf uitvoeren op de beurs. Een broker kan actief zijn in alle financiële producten zoals aandelen, opties en obligaties. Het is de broker ten strengste verboden om voor eigen rekening en risico op de beurs te handelen. Een broker haalt zijn inkomsten uit de uit de transacties voortvloeiende vergoedingen. Bruto actuariaal rendement Brutorendement Bull market Bulletlening Buy and hold Buy back C CAC 40 CAGR Calloptie Candle-stick Cashflow Compounded Annual Growth Rate Conjunctuur Consumeren Contantmarkt Continumarkt Converteerbare obligatie Rendement van een obligatie waarbij men rekening houdt met de aankoopprijs, de renteopbrengsten, de terugbetalingsprijs en de resterende looptijd. Rendement van een belegging voor afhouding van kosten of belastingen. Een min of meer lange periode van koersstijgingen met meer dan 20% op de aandelenmarkten. Nederlands: stierenmarkt. Een lening die aan het einde van de looptijd in één keer wordt afgelost. Dit komt vaak voor bij obligaties. Strategie die ervan uit gaat dat je goede resultaten kan behalen op lange termijn. Je koopt dan aandelen en houdt ze voor een langere periode zonder ze te verkopen. Engels voor inkoopprogramma van eigen aandelen door een bedrijf. Een bedrijf kan om verschillende redenen eigen aandelen inkopen. Het management kan van oordeel zijn dat het aandeel op de beurs sterk ondergewaardeerd is. Door een deel van haar aandelen tegen die te lage koers in te kopen, stijgt de waarde van de overblijvende aandelen. Inkoopprogramma s worden vooraf aangekondigd en hebben veelal een sterke signaalfunctie naar de markt. Het bedrijf kan over ruime kasposities beschikken en geen concrete investeringsplannen hebben. Om fiscale redenen wordt de inkoop van eigen aandelen verkozen boven het verhogen van het dividend. Aandelenindex van de 40 belangrijkste bedrijven van de Franse beurs. Zie Compounded Annual Growth Rate. Een optie die de belegger het recht geeft om gedurende een bepaalde periode of op een precies ogenblik een bepaalde hoeveelheid te kopen tegen de overeengekomen prijs. Synoniem voor kaarsgrafiek. Nettowinst plus afschrijving van een onderneming. Deze kasstroom is beschikbaar voor investeringen, dividend en winstinhouding. Synoniem: kasstroom. De samengestelde jaarlijkse groei berekent de rentabiliteit van een investering gedurende een bepaalde investeringsperiode. Golfbeweging in de economische activiteit, ook wel de actuele stand van zaken in een nationale economie. Je geld gebruiken om diensten of goederen aan te kopen. Synoniem van continumarkt. Deelmarkt van Euronext; bevat alle effecten waarvan een groot volume per dag verhandeld wordt, waardoor een continue prijsvorming aan de orde is. Dit betekent concreet dat om de zoveel seconden een nieuwe evenwichtsprijs tussen vraag en aanbod wordt gezocht. Als bedrijf noteren op deze markt impliceert hoge kosten. De beurs eist van deze genoteerde bedrijven dat ze geregeld verslaggeving brengen aan hun aandeelhouders. Synoniem: continumarkt. Obligatie waarbij je als houder het recht hebt om gedurende een bepaalde tijd de obligatie om te zetten in aandelen van het bedrijf tegen een vooraf vastgelegde koers.

5 Coupon Couponrendement Coupure Creditrente Cyclische aandelen D Dagorder DAX 30 Dead Cross Debetrente Debiteurenrisico Defensieve aandelen Depositoboekje Derivaat Distributiedeelbewijs Diversificatie Dividend Dividend Yield Dividendrendement Doelportefeuille Dow Jones Dubbele fixing Duurzaam beleggen E Earnings Per Share ECB ECB-rente Effect Bewijs van dividend behorende bij een aandeel of rente behorende bij een obligatie waarmee respectievelijk het dividend of de rente wordt ontvangen. Rendement op jaarbasis, behaald uit de inkomsten van coupons. Effecten zoals aandelen en obligaties kunnen worden uitgegeven in verschillende delen. De waarde van de coupure kan variëren van enkele centen tot duizenden euro s. Rente die je ontvangt op een rekening bij een bank. Aandelen van bedrijven waarvan de activiteiten gevoelig zijn voor conjunctuurbewegingen en/of de winstgevendheid onderhevig is aan meer dan gebruikelijke fluctuaties. Bij staal- of chemiebedrijven bijvoorbeeld kan de winst sterk fluctueren, omdat de afzet heel sterk kan schommelen, de inputen outputprijzen fors kunnen variëren en het productieproces heel kapitaalintensief is, waardoor de vaste kosten aanzienlijk zijn. Order dat enkel geldig is op de dag dat ze worden doorgegeven. Index van grootste 30 beursgenoteerde Duitse ondernemingen Het punt in technische analyse waar er een neerwaartse kruising van een voortschrijdend kortetermijngemiddelde is door een voortschrijdend langetermijngemiddelde. Rente die wordt aangerekend op bepaalde vormen van kredieten, zoals een negatieve positie op je zichtrekening of uitgaande schuld op kredietkaarten Risico dat de partij waaraan je geld uitleent niet kan betalen op het afgesproken tijdstip. Aandelen van bedrijven waarvan de activiteiten een min of meer stabiel verloop vertonen of die toch minder dan gemiddeld onderhevig zijn aan de conjunctuurschommelingen. Voedingsproducenten bijvoorbeeld worden in vergelijking met vele andere bedrijven doorgaans gekenmerkt door een relatief gelijkmatig stijgende winst. De afzetgroei is min of meer stabiel en voorspelbaar en een stijging van de grondstoffenprijzen kan relatief gemakkelijk worden doorberekend. Spaarrekening. Synoniem voor afgeleid product. De waarde van de belegging is een afgeleide van de onderliggende beleggingen. Via dit deelbewijs heb je als belegger recht op een periodiek dividend. Een belegging houdt risico s in. Diversifiëren of spreiden is een eenvoudige, maar heel doeltreffende manier om beleggingsrisico s te beperken. Het te beleggen kapitaal wordt namelijk gespreid over beleggingen in verschillende waarden van verschillende soorten. Deel van de winst dat periodiek (jaarlijks, op kwartaalbasis) door een onderneming aan haar aandeelhouders wordt uitgekeerd. Synoniem voor dividendrendement. Rendement op jaarbasis, behaald uit de inkomsten van dividenden. Verhouding tussen het totale uitgekeerde bedrag aan dividenden gedeeld door het aantal aandelen. Synoniem = Dividend Yield. Een KBC-Doelportefeuille is een referentiekader op basis waarvan een cliëntenportefeuille optimaal wordt ingevuld conform het risicoprofiel (van zeer defensief tot zeer dynamisch) van een cliënt. De doelportefeuilles worden maandelijks aangepast aan de KBC-Beleggingsstrategie. In de portefeuille nemen we verschillende activaklassen op (aandelen, obligaties, enz.) die op een langere termijn wellicht de beste risico-opbrengstverhouding bieden voor het bijbehorende risicoprofiel. Aandelenindex van de beurs van New York. Twee keer per dag wordt een koers bepaald, waartegen vervolgens gedurende telkens een half uur kan gehandeld worden. Manier van beleggen waarbij niet alleen de economische afweging van rendement en risico een rol speelt, maar ook de sociale en ecologische criteria expliciet in aanmerking genomen worden. Winst per aandeel. Europese Centrale Bank. Opgericht in 1998 bij de oprichting van de Europese Monetaire Unie. Samen met de nationale centrale banken van de EU-lidstaten vormt de ECB het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). De ECB bepaalt het tarief van de beleidsrente in het eurogebied. Via de beleidsrente beïnvloedt de centrale bank de prijs van het geld. Synoniem voor refirente of Refinancing Rate. Verzamelnaam voor op een beurs verhandelbare financiële producten zoals aandelen, obligaties, certificaten, kasbons, opties, financiële futures, agrarische termijncontracten, trackers, warrants en special products.

6 Effectenbeurs Effectenrekening Emissie Emittent Enkele fixing EPS Equal weight ETF Euribor Eurolist Euronext Euronext 100 F FED Financiële cognitieve dissonantie Fiscaal voordeel Fixingmarkt Fonds met kapitaalbescherming Fondsmanager FSMA Centrale, gereguleerde marktplaats waar aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en dergelijke worden verhandeld. Rekening waarop waarden (effecten en beleggingsmunten) kunnen geboekt worden die de cliënt-bewaargever in bewaring geeft aan de bank-bewaarnemer. Uitgifte van nieuwe aandelen, obligaties of andere effecten. De emissieperiode is beperkt in de tijd. Een emissie of uitgifte gebeurt op de primaire markt. Nadat de emissie heeft plaatsgevonden, worden de effecten verhandelbaar op de secundaire markt. Synoniem: uitgifte. Uitgever van een obligatielening, een aandeel of een beleggingsfonds. Kan een overheid, een vennootschap of een financiële instelling zijn. Eén keer per dag wordt een koers bepaald, waartegen vervolgens gedurende een half uur kan gehandeld worden. Earnings Per Share = winst per aandeel. Deze term geeft een indicatie van de spreiding in een portefeuille en duidt op het gewicht van een belegging in een portefeuille. Equal weight geeft aan dat het gewicht van de belegging in de portefeuille gelijk is aan dat van andere beleggingen. Exchange Traded Fund of tracker. Afkorting van European Interbank Offered Rate. Interbankenrente die commerciële banken uit de eurozone elkaar aanrekenen, wanneer zij geld aan elkaar (uit)lenen. De EURIBOR wordt elke dag berekend uit een gemiddelde van de tarieven van tientallen commerciële banken. De Euronext-beurs is opgedeeld in een aantal deelsegmenten volgens de karakteristieken van de genoteerde effecten en aandelen: Eurolist en Vrije markt. Eurolist is een tweeledig segment en bestaat uit de continumarkt en de fixingmarkt. Handelsplatform van de Nederlandse, Belgische, Franse en Portugese beurs. Door Euronext ontwikkelde en berekende index die is samengesteld uit de 100 grootste ondernemingen die zijn genoteerd aan Euronext. De Euronext 100 geeft een beeld van de koersontwikkeling van de belangrijkste ondernemingen in Nederland, Frankrijk en België. Afkorting van Federal Reserve Board. Het hoogste bestuursorgaan van de Amerikaanse Centrale Bank, bestaande uit twaalf over de Verenigde Staten verspreide Federal Reserve Banks. Het feit dat beleggers soms bepaalde opvattingen en gedragingen hebben die niet met elkaar te rijmen zijn. Belastingvermindering, onder meer bij pensioensparen en langetermijnsparen. Deelmarkt van Euronext. Hier noteren effecten waarvan een minder groot, maar niettemin ruim aantal, effecten per dag worden verhandeld. Fonds waarbij de beleggingsdoelstelling erin bestaat een deel of 100% van het startkapitaal terug te betalen op de eindvervaldag Synoniem voor fondsbeheerder. Persoon die ervoor zorgt dat de inbreng van de deelnemers in een fonds verstandig wordt belegd. Afkorting van Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Belgische toezichthouder op de financiële sector en de financiële diensten. De instelling speelt een belangrijke rol in de wettelijke controle van alles wat er op de financiële markten gebeurt. Ze houdt onder meer toezicht op de financiële instellingen, de beursvennootschappen en de financiële informatieverstrekking. Als toezichthouder is ze ook voor een deel verantwoordelijk voor de bescherming van de consumenten van financiële diensten. FTSE100 Door de toonaangevende Britse zakenkrant The Financial Times ontwikkelde index van de 100 meest actieve aandelen die worden verhandeld op de London Stock Exchange. FTSE wordt gewoonlijk uitgesproken als foetsie. Tegenwoordig wordt de FTSE 100 index onderhouden en berekend door FTSE International in Londen. Fundamentele analyse Techniek waarmee een financieel analist de ontwikkeling van beurskoersen tracht de beoordelen en te voorspellen. Daarvoor bestudeert hij o.a. de balansgegevens, de verwachte winstcijfers, de bedrijfsconjunctuur en de rentetarieven. G Gedematerialiseerd effect Gemengd fonds Effecten die bestaan door een inschrijving op rekening op naam van de eigenaar of houder van de effecten, zonder mogelijkheid van materiële levering. Beleggingsfonds dat belegt in aandelen, obligaties en/of termijnrekeningen

7 Gereglementeerde spaarrekening Gestructureerd fonds met kapitaalbescherming Getrouwheidspremie Golden Cross H Hefboomeffect Hefboomwerking Hoofdsom Houder I IBEX35 ICB Indexbeleggen Inflatie Inflatierisico Initial Public Offering Instapkosten Internetspaarrekening Intrinsieke waardebepaling Introductie Inventariswaarde IPO ISIN-code J Jaarrekening K K/B K/W Kaarsgrafiek Spaarrekening die voldoet aan de bepalingen van art. 2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen met betrekking tot de vrijstelling van roerende voorheffing. De belangrijkste kenmerken zijn: - een eerste schijf van interesten waarop geen roerende voorheffing verschuldigd is; - een wettelijke beperking op de verrichtingen die op deze spaarrekening mogen worden - uitgevoerd; zo is er geen betalingsverkeer toegestaan; - een rentevergoeding bestaande uit een basisrente en een getrouwheidspremie, die beiden binnen wettelijke minimum- en maximumgrenzen moeten worden vastgelegd. Fonds waarbij de bescherming voorop staat: deze hebben meestal een beperkt rendement, een lage risicobereidheid en een vaste horizon. Rentevergoeding op een gereglementeerde spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt toegekend voor alle bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende, volledig maanden na de storting of na de verwervingsdatum van de vorige getrouwheidspremie ononderbroken op de spaarrekening worden aangehouden. De uitkeringen gebeuren 4 keer per jaar. Het punt in een technische analyse waar er een opwaartse kruising is van een voortschrijdend kortetermijngemiddelde door een voortschrijdend langetermijngemiddelde. Verschijnsel waarbij een koersbeweging van de onderliggende waarde van een afgeleid product de aanzet geeft tot een procentueel veel sterkere prijsbeweging van dit product. Synoniem voor hefboomeffect. Synoniem voor belegde bedrag. Koper van een optie De aandelenindex van de Spaanse effectenbeurs. Afkorting van Instelling voor Collectieve Belegging waarbij spaargelden van verschillende beleggers wordt verzameld en gemeenschappelijk belegd. Vaak wordt ook de term beleggingsfonds gebruikt. Vorm van portefeuillebeheer waarbij de beheerder probeert zo efficiënt mogelijk te beleggen en tegen zo laag mogelijke kosten. Hij is niet uit op een hoger rendement dan deze van de normportefeuille. Synoniem: passief beheer. Aangehouden stijging van het algemene prijspeil. Met eenzelfde hoeveelheid geld kan minder gekocht worden dan op een vroeger moment. Risico dat de waarde van een belegging wordt aangetast door een aanhoudende stijging van het algemeen prijspeil. Het voor het eerst publiek aanbieden van de aandelen van een bedrijf. Eenmalige kosten die je moet betalen bij de aankoop van een beleggingsfonds. Een variant van een spaarrekening die via het internet door de klant wordt beheerd. Stroming binnen de fundamentele analyse waarbij men enkel rekening houdt met de effectieve waarde van het bedrijf. Daarvoor gebruikt men parameters zoals cashflow en winst. Eerste uitgifte van aandelen of obligaties die vervolgens verhandelbaar zijn op een effectenbeurs. Na introductie van de aandelen is een onderneming beursgenoteerd. De marktwaarde van het netto-actief (bijvoorbeeld een beleggingsfonds), gedeeld door het aantal deelbewijzen. De inventariswaarde van een beleggingsfonds wordt periodiek, meestal dagelijks, berekend en gepubliceerd in de financiële pers. Initial Public Offering. Afkorting van International Security Identification code. De internationale administratiecode die aan een effect of beleggingsfonds wordt toegekend. De code bestaat uit een landencode en een uniek nummer. Overzicht van de financiële gegevens van een bedrijf. Bestaat uit de balans, resultatenrekening, toelichting en sociale balans. Koers-boekwaardeverhouding. Koers-winstverhouding. Grafief die gebruikt wordt bij een technische analyse en die per dag 4 gegevens bevat: de openingskoers, de slotkoers, de hoogste en de laagste waarde.

8 Kapitaalverhoging Kapitalisatie Kapitalisatiedeelbewijs Kasbon Kasdividend Keuzedividend KIID Koers Koers-boekwaardeverhouding Koersorder Koersrendement Koersverlies Koerswinst Koers-winstverhouding Kortetermijn beleggen Krediet Kredietrisico Kwantitatieve analyse L Laatkoers Langetermijnsparen Large cap Laten LIFFE Lijngrafiek Limiet Limietorder Liquiditeit van aandelen Liquiditeit van een bedrijf Door extra aandelen op de markt te brengen verkrijgen bedrijven extra kapitaal. De jaarlijkse rente wordt bij het kapitaal gevoegd. Deze rente brengt dan op haar beurt rente op ( rente op rente ). De rente en de rente op rente wordt uitgekeerd op de eindvervaldag samen met het belegde kapitaal. Via dit deelbewijs worden de inkomsten niet uitgekeerd, maar bij het kapitaal gevoegd en herbelegd. Obligatie die wordt uitgegeven door een financiële instelling. Dividend dat contant wordt uitgekeerd. Dividend waarbij de aandeelhouder kan kiezen tussen nieuwe aandelen of een dividenduitkering. Key Investor Information Document / document Essentiële Beleggersinformatie. Dit is een document dat aan alle beleggers verstrekt moet worden voordat de aankoop van bepaalde beleggingsfondsen plaatsvindt. Het wordt opgemaakt volgens strikte regels en met vaste rubrieken en labels. Waarde van een effect op een bepaald moment. Koersen van effecten zijn variabel. Voor beursgenoteerde waarden wordt de koers bepaald op de beurs. Verhouding tussen de koers van het aandeel en het eigen vermogen per aandeel. Als een onderneming winst niet uitkeert aan de aandeelhouders, stijgt het eigen vermogen per aandeel. Order om zo snel mogelijk effecten te kopen of te verkopen zonder een prijslimiet, dus zonder maximumprijs voor een kooporder of zonder minimumprijs voor een verkooporder. Synoniem: marktorder. Verhouding tussen de jaarlijkse couponopbrengst en de werkelijke aankoopprijs bij obligaties. De effecten zijn in waarde gedaald ten opzicht van de aankoopprijs. De effecten zijn in waarde gestegen ten opzichte van de aankoopprijs. Verhouding van de aandelenkoers tot de winst per aandeel (koers gedeeld door de winst per aandeel of de verwachte winst per aandeel). Hoe hoger (lager) de K/W-verhouding, hoe duurder (goedkoper) het aandeel. (ook P/E-ratio of Price/Earning ratio). Afkorting: K/W-verhouding. Strategie die ervan uit gaat dat je beleggingsportefeuille geen statisch gegeven is. Lening aan gezinnen of bedrijven. Risico dat kredietnemers hun krediet niet kunnen terugbetalen. Aan de hand van boekhoudkundige dat een zicht krijgen op de financiële gezondheid van een bedrijf. De minimale prijs die de verkopers van effecten willen ontvangen. Vorm van sparen binnen de derde pensioenpijler. Deze vorm van sparen geeft je een fiscaal voordeel. Beursgenoteerd bedrijf met een grote marktwaarde of beurswaarde. Prijzen afgeven waartegen men effecten wil verkopen. Laten is het tegenovergestelde van bieden. Londense optiebeurs. Afkorting van: London International Financial Futures Exchange. Londense beurs die vooral actief is op het gebied van rentetermijncontracten (financial futures) en opties op rentefutures. De LIFFE fuseerde in 1991 met de Londense optiemarkt LTOM (London Traded Options Market). Thans maakt zij deel uit van NYSE Euronext. Bij technische analyse worden grafieken gebruikt waarbij op de horizontale as de tijd wordt afgezet en op de verticale as de prijs of de koers van het effect. Een lijngrafiek is een grafiek waar per handelsdag 1 punt wordt weergegeven dat de slotkoers weerspiegelt. Deze punten worden vervolgens verbonden tot een lijn. Maximale koopprijs of minimale verkoopprijs. Koop- en verkooporders kunnen met of zonder limiet worden opgegeven. Gelimiteerd order met een door de opdrachtgever bepaalde maximumkoopprijs of minimumverkoopprijs. Een gelimiteerd order mag uitsluitend tegen de opgegeven limiet (of beter) worden uitgevoerd. Geeft aan in welke mate een aandeel verhandelbaar is, zonder dat de prijs ervan wordt beïnvloed. Ratio die aangeeft in welke mate een onderneming aan zijn betalingsverplichtingen op korte termijn kan voldoen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

ABN AMRO Beleggers ABC

ABN AMRO Beleggers ABC ABN AMRO Beleggers ABC In de Beleggers ABC worden verschillende termen op het gebied van beleggen uitgelegd. U kunt zoeken op alfabet. Inhoudsopgave A 1 B 3 C 6 D 8 E 10 F 12 G 14 H 15 I 16 J 17 K 18 L

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Begrippenlijst voor de belegger van A tot Z

Begrippenlijst voor de belegger van A tot Z Begrippenlijst voor de belegger van A tot Z Aandeel: Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Aandeelhouder: Mede-eigenaar van een onderneming. ABS: Staat voor Asset Backed Securities.

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basiskenmerken aandelen 3 2. Sterke punten van aandelen 5 3. Zwakke punten van

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie