zakendoen met de Verenigde Staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zakendoen met de Verenigde Staten"

Transcriptie

1 zakendoen met de Verenigde Staten

2 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 18 Kansrijke sectoren 22 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 30 Bedrijfsprofielen 40 Zakendoen in de praktijk Een bedrijf opzetten 44 Wet- en regelgeving 52 Douanezaken 64 Visa en vergunningen 68 Productaansprakelijkheid 76 Personeel 86 Belastingen 100 Betalingsverkeer 106 Dit kan ABN AMRO voor u betekenen 114 Nuttige adressen 120

3 5 voorwoord Ziet u toekomstige expansie in het buitenland voor uw onderneming? Zakendoen over de grens en daarmee succesvol zijn, blijkt in de praktijk veelal een uitdaging. Daarom introduceert ABN AMRO de zakenreisgids, onmisbaar voor uw zakelijke, internationale avontuur! ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam (Postbus 283, 1000 EA). KvK nummer BTW-identificatienummer: NL B01. In deze brochure staat algemene informatie en is niet speciaal geschreven voor uw persoonlijke situatie. De brochure is daarom geen advies om iets te doen of niet te doen. Beslissingen die u alleen neemt op grond van de informatie in de brochure komen voor uw eigen risico. Wij proberen alleen betrouwbare bronnen te gebruiken voor de informatie in de brochure. We kunnen niet garanderen dat alle informatie altijd juist, volledig of niet al verouderd is. Als u meer informatie wilt over het onderwerp van de brochure, kunt u altijd contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via internet ( of via een bankshop bij u in de buurt. De informatie in deze brochure is bedoeld voor onze klanten in Nederland. We kunnen er niet voor in staan dat de informatie in de brochure ook bruikbaar is in andere landen. Een gids vol informatie van insiders; met handige weetjes over het betreffende land, het zakenklimaat en ondernemerstips. Uiteraard staan wij u daarnaast ook graag bij met netwerken in binnen- en buitenland, advies, producten en diensten op maat. ABN AMRO wenst u veel succes op uw zakelijke reis! Edzard Enschedé Managing Director International Network Commercial and Merchant Banking

4 6 zakendoen met de Verenigde Staten 7 handelsgeest Gunstig bedrijfsklimaat De Verenigde Staten hebben een gunstig bedrijfsklimaat. Dit blijkt wel uit de ranglijst die de Wereldbank en IFC (International Finance Corporation) opstellen om dit te meten. Op basis van de vraag hoe eenvoudig het is om een bedrijf te beginnen (Ease of Doing Business), stond Amerika in 2011 op de vierde plaats. Daarnaast kennen de Verenigde Staten weinig handelsrestricties en staan ze open voor buitenlandse investeringen. Vooruitgang speelt er een belangrijke rol: Amerika neemt 40% van de wereldwijde R&Duitgaven voor zijn rekening en zet hoog in op innovatie. Een interessant gegeven is dat afnemers in de Verenigde Staten veel waardering hebben voor het ontwerp en de kwaliteit van Nederlandse producten. Aantrekkelijk vestigingsland Voor buitenlandse ondernemers zijn de Verenigde Staten een aantrekkelijk vestigingsland. Dit heeft met een aantal factoren te maken. Zo heeft het land een kwalitatief goede infrastructuur en een stabiel politiek systeem. Naar internationale maatstaven is de productiviteit er hoog. De arbeidsmarkt is flexibel en de overheid streeft ernaar om bedrijven die banen creëren te belonen. Door de vrijemarkteconomie is de private sector zeer concurrerend en winstgevend. Ook kan er makkelijk buitenlands kapitaal worden aange trokken. De positie van de Amerikaanse dollar is solide. Als harde valuta ondersteunt de munt een levendig internationaal handelsverkeer. Good service opent deuren. Service is superbelangrijk in Amerika. Lumat B.V. - Henk Luykx

5 8 zakendoen met de Verenigde Staten handelsgeest 9 Vrije markteconomie met toenemende overheidsinmenging De economie van de Verenigde Staten is vrij toegankelijk voor buitenlandse investeerders. De federale overheid en de overheden in de vijftig staten stellen zich welwillend op tegenover buitenlandse investeerders. Deze staan - als het om premies gaat - op gelijke voet met plaatselijke investeerders. Maar hoewel Amerika de vrije markteconomie bij uitstek is, speelt toch ook hier de overheid een stevige rol. Door de stimuleringsmaatregelen van de afgelopen jaren is deze rol verder versterkt. Neergang en herstel Tijdens het presidentschap van George W. Bush ( ) was meerdere jaren achtereen sprake van een sterke economie. Maar de glans ging er snel af toen de subprime hypotheekcrisis uitbrak en de economie in de loop van 2008 afgleed in een diepe recessie. Sinds medio 2009 vindt onder president Barack Obama een geleidelijk herstel plaats. In het derde kwartaal van 2011 lag het reële bbp (bruto binnenlands product) op ongeveer hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van 2007, net vóór de recessie. In het algemeen kun je wel zeggen dat de Amerikaanse manier van zakendoen iets agressiever is, zeker in New York. Daar kun je net zo direct zijn als je in Nederland gewend bent. Maar in Californië is dat juist weer helemaal niet zo, daar zijn ze veel vriendelijker. Gematigd protectionisme Zogenaamde Buy American-clausules lijken een moeilijke hindernis te vormen voor buitenlandse bedrijven. Dat is maar ten dele waar. Soms vormt specifieke regelgeving inderdaad een beletsel, maar in de meeste gevallen is van formele barrières slechts zeer beperkt sprake. Om als Nederlands bedrijf succesvol te kunnen zijn in de Verenigde Staten, moet u vooral kwaliteit leveren en uw product in een zo Amerikaans mogelijk jasje steken. Verder is het van belang dat u een lokale vestiging heeft en stevig investeert in netwerken met relevante autoriteiten. Meer flexibiliteit voor ondernemers De Verenigde Staten zijn de grootste en in technologisch opzicht sterkste economie ter wereld. In vergelijking met onder andere West-Europa, genieten ondernemingen in de Verenigde Staten meer vrijheid als zij besluiten hun bedrijf uit te breiden, boventallige werknemers te ontslaan of nieuwe producten te ontwikkelen. Actuele problemen en toekomstige zorgpunten Hoewel het Amerikaanse belasting- en rechtssysteem volwassen is, hebben omvangrijke bedrijfsschandalen en de financiële crisis tekortkomingen aan het licht gebracht als het gaat om toezicht. Sinds de verscherping hiervan, klagen bedrijven dat de strengere regelgeving na de schandalen een onnodig zware druk op hen legt. Verder hebben recordhoge handelstekorten de discussie aangezwengeld over de vraag hoe Amerika moet reageren op de snelle groei van China. Bollegraaf Recycling Solutions - Heiman Bollegraaf

6 10 zakendoen met de Verenigde Staten handelsgeest 11 Op operationeel gebied gaat het in de Verenigde Staten verhoudingsgewijs uitstekend. Het overheidsapparaat werkt efficiënt en de beroepsbevolking is flexibel en competent. De terroristische aanslagen van 11 september 2001 en de daaropvolgende war on terror vestigde de aandacht op veiligheid en operationele bedreigingen. Ondanks daadkrachtig optreden van de regering, kunnen deze bedreigingen niet geheel worden weggenomen. Een explosieve stijging van de olieprijzen tussen 2005 en de eerste helft van 2008 bracht het gevaar van inflatie en werkloosheid met zich mee. Consumenten voelden het effect van de hogere benzineprijzen in hun portemonnee. De Verenigde Staten zijn voor circa 60% afhankelijk van geïmporteerde olie. Andere problemen waar Amerika op de lange termijn mee te kampen kan krijgen, zijn onder meer: ontoereikende beleggingen in een verslechterende infrastructuur; snel stijgende zorg- en pensioenkosten van een vergrijzende bevolking; aanzienlijke handels- en begrotingstekorten; een stagnering van de lonen van lagere inkomens. Politieke partijen De twee belangrijkste politieke partijen in de Verenigde Staten zijn de Democratische Partij en de Republikeinse Partij. Alhoewel er andere politieke partijen bestaan, lijkt hun voornaamste functie een protestgeluid te laten horen of de behoefte aan maatschappelijke en andere hervormingen aan te kaarten. Soms zijn ze van belang geweest, bijvoorbeeld in Maar sinds de jaren 40 van de vorige eeuw hebben ze geen werkelijke rol van betekenis gespeeld. Liberalen vs. conservatieven De Democratische Partij wordt vaak gezien als de liberale partij, die de nadruk legt op binnenlandse sociale kwesties. Bijvoorbeeld door haar regeringsmacht aan te wenden om te experimenteren met oplos singen voor maatschappelijke problemen of om de levensstandaard te verhogen. De Republikeinse Partij wordt omschreven als conservatief. Zij wil het bedrijfsleven stimuleren en de Amerikaanse levensstandaard behouden (of verbeteren) door middel van vrij ondernemerschap met zo weinig mogelijk overheidsinmenging. Geen thematisch monopolie In werkelijkheid zijn bovenstaande omschrijvingen niet helemaal dek kend. Elke grote partij heeft haar innerlijke tegenstellingen en laat zich niet reduceren tot een simpele formule. Beide partijen hebben verte gen woordigers uit alle economische, etnische en belangengroeperingen. Geen van beide heeft een monopolie op liberale of conservatieve denkbeelden over moderne binnenlandse en internationale kwesties. Politiek twistpunt: een groeiend begrotingstekort Het begrotingstekort is in de jaren van sterke groei enigszins afgenomen, maar stijgt nu opnieuw snel. Deze kwestie vormde gedurende heel 2011 een sterk twistpunt tussen de Democraten en de Republikeinen. Laatstgenoemden verkiezen bezuinigingen boven belastingverhogingen. De Democraten zijn voorstander van belastingverhogingen voor de rijken in plaats van bezuinigen.

7 12 zakendoen met de Verenigde Staten 13 economische situatie Met recht een wereldleider De Verenigde Staten zijn de grootste economie ter wereld en nemen ongeveer een vijfde van de mondiale productie voor hun rekening. Bij internationale transacties is de Amerikaanse dollar (USD) de meest gebruikte valuta. Kortom, het economisch beleid van de Verenigde Staten heeft wereldwijd belangrijke gevolgen. De Amerikaanse economie heeft een sterk gediversifieerde structuur, waarbij inkomsten vanuit een breed spectrum worden gegenereerd: van landbouw pro ducten tot de meest geavanceerde industriële innovaties. Op meerdere terreinen hebben de Verenigde Staten bewezen wereldleider te zijn. De Amerikaanse auto-industrie en energiemarkt zijn de grootste ter wereld. Daarnaast zijn de Verenigde Staten een van de belangrijkste internationale graanproducenten. Traag herstel De Verenigde Staten zijn niet ongevoelig gebleken voor de recessie die volgde op de kredietcrisis. Het herstel is moeilijk geweest en de Amerikaanse economie heeft beslist zwakkere periodes gekend. Dit heeft voor een deel met structurele problemen te maken, bijvoorbeeld op de huizen- en arbeidsmarkt. Deze hebben een consistent herstel van de bedrijvigheid in de weg gestaan. Daar staat tegenover dat de gezinshuishoudingen het proces van schuldafbouw grotendeels achter de rug hebben. Hierdoor neemt de consumptie weer toe, ook al is het in een voorzichtig tempo. Remmende factoren De huizenmarkt is een belangrijke bron van vermogensvorming voor huishoudens. Zolang deze markt zich niet herstelt, zal de consumptieve groei bescheiden blijven. Bovendien zullen begrotingsombuigingen de komende jaren waarschijnlijk de economische agenda bepalen. Dit proces is al ingezet, maar wil niet erg vlotten. Republikeinen en

8 14 zakendoen met de Verenigde Staten economische situatie 15 Demo craten zijn het namelijk fundamenteel oneens over de manieren waarop het begrotingstekort moet worden teruggedrongen. Dit heeft voor grote onzekerheid gezorgd. Voor Standard & Poor s (een belangrijke Amerikaanse kredietbeoordelaar) was het zelfs reden om Amerikaans schuldpapier de AAA-status te ontnemen. Gunstige voortekenen Ondanks vertragende omstandigheden, zijn er ook positieve factoren te noemen waardoor de Amerikaanse economie bestand is gebleken tegen de wereldwijde onzekerheid en langzame groei van het bbp. Zo liggen de bedrijfswinsten in de Verenigde Staten op een historisch hoogtepunt, verbetert de beschikbaarheid van krediet en gaan bedrij ven steeds meer investeren. Ook de tot voor kort fletse arbeidsmarkt laat tekenen van herstel zien. Bereikte de werkloosheid in oktober 2009 met 10,1% nog de hoogste stand sinds de diepe recessie in de jaren 80 van de vorige eeuw, sindsdien is deze langzaam gedaald. Weinig last van Europese crisis Daarnaast wist de Amerikaanse economie zich aan de problemen binnen de eurozone te onttrekken. Zo groeide de economie ook in de tweede helft van 2011 onverminderd. Bovendien profiteerden de Verenigde Staten van de beleggingsgelden die vanuit de eurozone naar veiligere markten stroomden. Ingrijpen door Fed Het Federal Reserve System (de Amerikaanse centrale bank, ook wel de Fed genoemd), heeft toegezegd om het herstel van de Verenigde Staten krachtiger te steunen. Deze belofte moet de economie verder in de juiste richting duwen. Zo is de Fed begin 2012 met de Fed Funds Rate een nieuwe fase van accommoderend beleid ingegaan. Dit houdt in dat de meeste rentetarieven tot eind 2014 laag blijven. Daarnaast heeft de Amerikaanse centrale bank in januari 2012 de inflatiedoel stel ling op 2% gesteld; dit zou de inflatieverwachtingen moeten temperen. Economisch vooruitzicht: gematigde groei Al met al ligt de economische groei nog onder het potentiële niveau en blijft de looninflatie bescheiden. Maar de komende jaren is wel een gematigde groei te verwachten, vooral gesteund door een aantrekkende consumptie en verbeterend bedrijfsklimaat. Dit alles in een context van afnemende spanningen op de financiële markten. In algemene zin zijn Amerikanen veel directer en sneller. Ze zeggen meteen ja. Volmondig: no worries. Gaat lekker, denk je. Maar dan komt het probleem: de opvolging. Je hoort helemaal niets meer en je hebt geen flauw idee waarom. Je moet echt najagen. YER - Tim de Raadt

9 16 zakendoen met de Verenigde Staten economische situatie 17 Bijdragen bbp-groei VS k-o-k %-punten op jaarbasis Q Q Q Q Q Q Q Q Q Tabel Particuliere consumptie Voorraadvorming Netto-exporten Overheidsbestedingen Investeringen Totaal Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau

10 18 zakendoen met de Verenigde Staten 19 handelsrelatie Verenigde Staten - Nederland Vier eeuwen (ruil)handel In 1609 zetten de eerste Nederlanders voet aan wal op het Noord- Amerikaanse continent. In dat jaar neemt de VOC de eigenwijze Engelse kapitein Henry Hudson in dienst. In zijn zoektocht naar een doorgang richting Stille Oceaan, vindt hij een grote baai. Hier vaart hij landinwaarts een rivier op die later naar hem zal worden vernoemd. De Hudson rivier stroomt westelijk van het huidige Manhattan. Tien jaar nadat de eerste Nederlanders Fort Nassau hebben gevestigd, blijkt dit een bloeiende handelsplek met een grote aantrekkingskracht. In 1626 kopen de Nederlanders het eiland Manhattan van de indianen, omgerekend voor 24 dollar aan handelswaar. Fort Amsterdam wordt gebouwd en al snel ontstaat het stadje Nieuw Amsterdam. Sommige buurten en straten in New York herinneren nog aan de periode waarin veel Nederlanders naar Amerika emigreerden. Amerikanen doen het liefst zaken met Amerikanen en Europeanen met Europeanen. Zo is het nou eenmaal, ook in den vreemde. Toen we dat doorhadden, begrepen we dat daarin ons succes lag. Probeer eerst voet aan de grond te krijgen door met mensen te werken die elkaar begrijpen, die in hetzelfde schuitje zitten. YER - Tim de Raadt

11 20 zakendoen met de Verenigde Staten handelsrelatie Verenigde Staten - Nederland 21 Denk aan: Harlem (Nieuw Haarlem); Staten Island (naar de Nederlandse Staten-Generaal); Broadway (Brede Wegh); Brooklyn (Breukelen); Wall Street (Walstraat, die naar de vestingmuur van Nieuw Amsterdam liep). Ook het woord Yankee zou van Nederlandse oorsprong zijn, als verbastering van de Nederlandse naam Jan-Kees. Dit was een erg populaire naam onder de kolonisten. Oudste vriendschapsband Nederland gaat in 1782 als één van de eerste landen diplomatieke banden aan met de Verenigde Staten. Deze betrekkingen zijn sinds - dien altijd goed gebleven en Nederland heeft daarmee de langste vriendschappelijke relatie met de Verenigde Staten in de wereldgeschiedenis. In West-Europa hebben we de neiging om Amerikanen als lieveheersbeestjes te zien. Misschien heeft dat nog met onze bevrijding te maken. Maar Amerikanen hebben soms een matige ethiek, zeker op financieel, juridisch en bancair gebied. Voorzichtigheid is dus een tip vooraf. Lumat B.V. - Henk Luykx De gemiddelde Amerikaan heeft geen flauw benul van Nederland, zeker in de Midwest niet. Europa begrijpen ze nog wel, maar daarbinnen maken ze geen onderscheid. In New York ligt het iets anders. Daar zijn mensen zich vaak bewust van onze historische banden. Onze handelsgeest en directheid hebben Amerikanen net zo goed. Die waarderen ze, maar echt opvallen doen we niet. Omvangrijke investeringen Bollegraaf Recycling Solutions - Heiman Bollegraaf Naar schatting hebben Nederlandse bedrijven in 2010 voor ongeveer 35 miljard dollar aan projecten naar zich toe kunnen trekken. Juist op die terreinen waar Nederlandse bedrijven een stevig track record hebben (water, duurzame energie), spelen Amerikaanse overheids investeringen een rol van betekenis, zowel op federaal niveau als van de afzonderlijke staten. Mede door ondersteuning vanuit de Nederlandse ambassade, consulaten en andere - al dan niet - permanente vertegenwoordigingen in de Verenigde Staten, is sinds de orkaan Katrina (2005) voor 800 miljoen dollar aan opdrachten voor Nederlandse bedrijven gerealiseerd. De staten die het meest profiteren van de economische banden tussen Nederland en Amerika zijn Texas, Californië en Massachusetts.

12 22 zakendoen met de Verenigde Staten 23 kansrijke sectoren Dienstverlening belangrijkst De Verenigde Staten zijn een echte consumentenmarkt met voor het merendeel een redelijk hoge levensstandaard. De Amerikaanse industriële markt kenmerkt zich door grootschaligheid en een sterke sectorale verscheidenheid. Dienstverlening vormt verreweg het belangrijkste industriesegment, op enige afstand gevolgd door de productie sector, handel en vervoer. Verzekeringen, financieringen en gezondheidszorg zijn de belangrijkste dienstensectoren. Brede productiesector Ook de productiesector is divers. Transportmiddelen, computers, elektronica en metaal hebben het belangrijkste waardeaandeel in de Amerikaanse duurzame goederenproductie. De voornaamste producten in de categorie niet-duurzame goederen zijn: voedingsmiddelen; chemicaliën; minerale producten; rubber en kunststoffen; papier; textiel. Het verschilt misschien per sector, maar ik denk dat vooral de randen van het land tellen. Ik weet dat een stuk of vijf branchegenoten ooit in de Midwest zijn neergestreken, vanuit de gedachte dat een centrale locatie gunstig is om heel Amerika te bestrijken. Niet één heeft het gered. Bollegraaf Recycling Solutions - Heiman Bollegraaf

13 24 zakendoen met de Verenigde Staten 25 Het hart van de Amerikaanse productiesector is geconcentreerd in de Midwest, met Chicago als het centrale vervoers- en distributiecentrum. Beoordeel uw kansen per regio De Amerikaanse markt is te groot en divers om meteen en volledig te veroveren. Richt u daarom eerst op een bepaalde regio of staat en neem van daaruit verdere stappen. De Nederlandse ambassade in Washington heeft de website economicties.org gemaakt. Hier vindt u informatie over de economische relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten. Ook ziet u per staat voor welke waarde Nederland daar investeert, welke Nederlandse bedrijven het betreft en in welke sector het meeste wordt geïmporteerd en geëxporteerd. Met deze informatie krijgt u een beter overzicht van uw kansen in de verschillende regio s. internet tip economicties.org

14 26 zakendoen met de Verenigde Staten 27 zakencultuur Net als bij ons, zo lijkt het Amerikanen zijn informeel in de omgang. Het is gebruikelijk elkaar bij de voornaam te noemen, zelfs tussen ondergeschikten en managers. Over het algemeen gebruiken ze geen academische titels, behalve voor artsen. Zakendoen gebeurt vaak tijdens een ontbijt, lunch of diner. U kunt zakenrelaties gerust uitnodigen voor een ontspannen evenement, zoals een etentje buiten de deur of een sportwedstrijd. Uw zakenpartner thuis uitnodigen is iets minder gebruikelijk. Maar als u elkaar beter kent, komt dat ook voor. De kantooruren zijn doorgaans van 8.00 of 9.00 uur tot of uur. Bedrijven sluiten niet tijdens de lunch. Deze duurt gewoonlijk een uurtje, ergens tussen en uur. De meeste Amerikanen eten s avonds om ongeveer uur. Zakenmannen in Amerikaanse films zijn gentlemen, altijd in pak. In de praktijk zijn ze juist heel informeel gekleed. Vaak gewoon in een spijkerbroek. Bollegraaf Recycling Solutions - Heiman Bollegraaf

15 28 zakendoen met de Verenigde Staten 29 Tachtig procent van de Amerikanen loopt op gympen, ook op het werk. Lumat B.V. - Henk Luykx Bereid u goed voor Veel Nederlandse ondernemers zien de Verenigde Staten als een makkelijke markt om zaken te doen. Voor een deel is dat terecht: uw vlucht is zo geboekt, de Engelse taal vormt waarschijnlijk geen probleem en in een open samenleving als Amerika vindt u als ondernemer vrij gemakkelijk uw weg. Toch is het belangrijk om u te verdiepen in de Amerikaanse gewoonten en gebruiken en u goed voor te bereiden op uw zakelijke avontuur in de Verenigde Staten. Overweegt u de stap te wagen, dan adviseren wij u om vakkundig juridisch en financieel advies in te winnen. Amerikanen zijn stevige onderhandelaars, maar geen backstabbers. Het is fair play en van daaruit gunnen ze je zeker een fair deal. YER - Tim de Raadt

16 30 zakendoen met de Verenigde Staten 31 omgangsvormen Niet als in de film In films, kranten, op tv en via internet zien, lezen en horen we veel over Amerika. Daardoor verwachten weinig ondernemers een cultuurshock wanneer ze zaken gaan doen met of in de Verenigde Staten. Maar vergis u niet: het eten, de straten, de gebouwen en auto s mogen er dan vertrouwd uitzien, in de realiteit zijn de mensen en hun mentaliteit vaak anders dan u denkt. Verkoop uzelf, maar houd het kort Amerikaanse ondernemers houden, net als hun Nederlandse collega s, niet van poespas. Vaak heeft u maar weinig tijd om een pitch te doen, want zeker in Amerika geldt: tijd is geld. Kom dus meteen ter zake. Bijvoorbeeld met een presentatie van hooguit twee minuten in goed Engels, of een demonstratie van uw website. Breng uw propositie krachtig, overtuigend en enthousiast, zonder valse bescheidenheid. Vertel gerust waarin uw bedrijf uitblinkt, hoe u zich onderscheidt van uw concurrenten of waarom uw product zo de moeite waard is. Kortom: tell it like it is en hou het kort zonder uzelf te kort te doen. Maak u druk om uw eerste indruk U hoeft zich niet per se formeel te kleden, maar zorg er wel voor dat u er verzorgd uitziet. Een goede presentatie van uzelf en uw bedrijf is belangrijk. Stel uzelf voor met een stevige handdruk en een vrien de lijke glimlach en geef geen vage of indirecte antwoorden. Die kunnen geïnterpreteerd worden als een teken van onoprechtheid of wan trouwen oproepen. Meer tips voor zakendoen in Amerika Nederlanders en Amerikanen zitten meestal op dezelfde zakelijke golflengte. Toch is het verstandig om rekening te houden met culturele en sociale verschillen. Hieronder leest u nog enkele praktische tips voor zakendoen op z n Amerikaans.

17 32 zakendoen met de Verenigde Staten omgangsvormen 33 Houding en voorkomen 1. Humor Amerikanen doen zaken op een vlotte en joviale manier. Ze vragen altijd hoe het met u gaat en noemen u al snel bij uw voornaam. Ze hebben zeker gevoel voor humor, maar pas op met grappen over religie, politiek, seksualiteit of ras. Deze vallen meestal niet in goede aarde. 2. Conflicten Amerikanen komen vaak enthousiast en vriendelijk over. Maar verwar dit niet met vriendschap. Als het erop aankomt, zijn ze zeer nuchter en zakelijk. Ze voelen zich comfortabel in conflictsituaties en raken daar beslist niet van in paniek. Ze zetten u al snel voor het blok: take it or leave it. 3. Dresscode De sector waarin uw bedrijf actief is, bepaalt de dresscode. Behalve in de financiële wereld, is deze over het algemeen vrij informeel. Twijfelt u en wilt u geen flater slaan, kies dan liever voor gekleed dan voor casual. Blijkt uw Amerikaanse gesprekspartner een spijkerbroek en gympen te dragen, dan neemt hij geen enkele aanstoot aan uw pak of stropdas. 4. Eigen initiatief In kleine en middelgrote bedrijven is iets meer ruimte voor eigen initiatief, maar grote organisaties in Amerika kennen beslist geen platte organisatiestructuur. Werkgevers stellen enige vorm van meedenken doorgaans wel op prijs, maar nemen uiteindelijk zelf de beslissingen. Zij dragen tenslotte alle verantwoordelijkheid en worden hier ook op afgerekend. Een andere oorzaak voor hun afwachtende en risicomijdende houding, is dat Amerikaanse werknemers makkelijker ontslagen kunnen worden dan Nederlandse. Bedenk ook dat onze zelfstandige manier van denken en werken beslist geen internationale maatstaf is. Afspraken maken 1. Laat u bijstaan Amerikanen leggen alles vast in gedetailleerde en bindende contracten, meestal opgesteld door gespecialiseerde juristen. Let dus goed op welke toezeggingen u doet en schakel een advocaat met goede kennis van het Amerikaans recht in om u bij te staan tijdens onderhandelingen. 2. Kom op tijd Amerikanen zijn stipt, nauwgezet en houden niet van laatkomers. Kom op tijd, of liever nog te vroeg en bevestig uw afspraken altijd tele fonisch of schriftelijk. Na de ontmoeting is het gebruikelijk om een bedankbriefje te sturen, waarin u de gemaakte afspraken nog eens bevestigt. 3. Weet waar u meet Amerikanen houden werk en privé graag gescheiden. Maak daarom geen afspraken die de vrije tijd van uw Amerikaanse zakenpartner in gevaar brengen, bijvoorbeeld s avonds. Kies ook niet voor al te informele gelegenheden. Contacten leggen of zaken bespreken, doet u het beste tijdens een zakenlunch of -ontbijt. Zeker in het noordoosten. Tijdens deze meetings wordt bijna nooit alcohol genuttigd en roken is in vrijwel alle horecagelegenheden verboden. Maak in elk geval niet de vergissing door te denken: Beleefd en Engelstalig, dat zullen dus wel een soort Engelsen zijn. Amerikanen zijn totaal anders. Het zijn harde onderhandelaars, maar afspraak is afspraak. Bollegraaf Recycling Solutions - Heiman Bollegraaf

18 34 zakendoen met de Verenigde Staten omgangsvormen 35 Promoten, bestellen en leveren 1. Promotiemateriaal Lokale representatie van uw producten is erg belangrijk. Stem uw promotiemateriaal af op de Amerikaanse klant en besef dat Amerikanen erg gevoelig zijn voor uiterlijk. Zorg er dus voor dat uw materiaal er perfect uitziet en in Amerikaans Engels is geschreven. 2. Succes via beurzen Beurzen zijn de ideale plek om met potentiële afnemers in contact te komen. U moet wel goed voorbereid zijn. Dat wil zeggen: ready for business. Wees er zeker van dat uw producten aan Amerikaanse standaarden voldoen en ga pas op een beurs staan als u een lokale agent, distributeur of sales office heeft. Neem voor meer informatie over beurzen contact op met het Agentschap NL of het Nederlandse handelsdiplomatieke netwerk in de Verenigde Staten. 3. Proefzendingen Amerikaanse ondernemers willen vaak uitproberen of een product goed verkoopt, zeker als het om voedingsmiddelen gaat. In dat geval kunt u proefzendingen sturen. 4. Bestellingen In de Verenigde Staten zijn bestellingen over het algemeen groter dan u in Europa gewend bent, zowel in aantal als in omvang. Uw productiecapaciteit moet daarop afgestemd zijn, want Amerikanen doen snel zaken. Dat betekent ook dat ze veel waarde hechten aan een snelle levering. 5. Leveringen Punctualiteit is een groot goed in Amerika. Als uw levering vertraging oploopt, kan dit grote gevolgen hebben voor uw zakelijke relatie. Zelfs overmacht is geen excuus: te laat is te laat. Taal 1. Spreek dezelfde taal Nederlanders spreken over het algemeen behoorlijk Engels, maar woorden en gebaren kunnen gemakkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd. Vindt een Amerikaan uw idee bijvoorbeeld interesting, dan bedoelt hij eigenlijk slecht. Daarom is het verstandig om na een gesprek nog even te checken of u elkaar echt goed heeft begrepen. Geef gerust toe als u de taal niet perfect beheerst. Dat wordt meer gewaardeerd dan doen alsof. 2. Amerikaans versus Brits Houd er rekening mee dat Amerikaans-Engels verschilt van Brits- Engels. Tijdens zakelijke afspraken gebruiken Amerikanen bijvoorbeeld veel sporttermen, zoals ballpark figure (prijsraming) of They threw a curveball (ik zag de wijziging/vraag/eis niet aankomen). 3. Spreek altijd Engels Spreek in aanwezigheid van Amerikanen altijd Engels. Ook als u even iets wilt zeggen tegen uw Nederlandse reisgenoten. Gaat u met zakenrelaties eten, kijk dan even de culturele kat uit de boom. Het is erg vervelend om aan een glas wijn te moeten nippen als de rest een liter cola voor zijn neus heeft staan. Vinden ze raar, en alcohol ligt sowieso gevoelig. YER - Tim de Raadt

19 36 zakendoen met de Verenigde Staten omgangsvormen 37 Netwerken en visitekaartjes Eenheden 1 kilometer - 0,6 miles 1 meter - 1,1 yards / 3,3 feet / 39,4 inches 1 kilogram - 35,3 ounces (oz) / 2,2 pounds (lb) 1 liter - 0,26 gallons 4. Maten, eenheden en getallen Amerikanen rekenen niet met (centi)meters, kilo s, liters en graden Celsius, maar in inches, feet, pounds, gallons en degrees Fahrenheit. Denk ook aan de notatie van getallen en eenheden. Waar wij een punt gebruiken, zetten Amerikanen een komma. En omgekeerd. 5. Verzorgde communicatiemiddelen Zorg voor onberispelijke offline en online communicatiemiddelen. Bedien u uiteraard van correct (Amerikaans) Engels: spel- en stijlfouten zijn dodelijk. Is uw website meertalig, zet dan de juiste vlag bij de taalkeuzeknop. Dus niet alleen een Union Jack, maar ook de Stars and Stripes. Amerikaanse bureaus kunnen u helpen deze nuances aan te brengen in uw communicatie. 6. Spaans In sommige regio s verstaat niet iedereen Engels. In staten als Florida, Texas, New Mexico, Arizona en Californië spreken veel inwoners Spaans. Wees hierop voorbereid als u vermoedt dat uw gesprekspartner van Latijns-Amerikaanse afkomst is. 1. Social Media Social Media zijn belangrijk om te netwerken. Sluit u daarom aan bij websites als LinkedIn, Twitter, Facebook en Plaxo. 2. Visitekaartjes Ook in de Verenigde Staten is het gebruikelijk om visitekaartjes uit te wisselen. De Amerikaanse visitekaartjes zijn kleiner dan de Nederlandse variant en er wordt meer aandacht besteed aan vormgeving. Zorg dat uw kaartje voldoet aan de Amerikaanse standaard. Kies een correcte Amerikaanse functieomschrijving en schrijf uw voor- en achternaam voluit. Gebruik geen initialen, doopnamen of Nederlandse titels. 3. Titels Amerikanen hechten veel waarde aan zakelijke titels, minder aan universitaire titels. Afkortingen als MA, MSc, drs., mr. of ing. zegt hen niets, laat die dus achterwege. Alleen als u een Ph.D. bent, kunt u dat op uw visitekaartje vermelden. 4. Wat, waar, wie In de Verenigde Staten kijken uw zakenpartners vooral naar wat u heeft gedaan, waar u heeft gewerkt en wie u kent. Dat vinden ze vaak belangrijker dan uw opleiding en competenties.

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

de Renminbi rekening

de Renminbi rekening de Renminbi rekening Kansrijk inspelen op de internationalisering van de Chinese Renminbi Doet u zaken in of met China? ABN AMRO biedt u nu de mogelijkheid om een Renminbi rekening in Hongkong te openen;

Nadere informatie

Rabobank in India. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in India. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in India Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 40 India: Economisch & Financieel Overzicht Populatie omvang (en marktpotentieel): met 1,24 miljard inwoner de tweede grootste populatie ter wereld

Nadere informatie

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager Ondernemen in crisistijd Eddy Drent International Finance Manager 13 september 2012 Rabobank Groep wereldwijd 1.650 kantoren in 48 landen, 19 International Desks om NL klanten te bedienen in 23 landen

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Rabobank in Singapore. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in Singapore. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in Singapore Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 45 Singapore: Economisch & Financieel Overzicht Populatie omvang: 5,4 miljoen, Singapore heeft een kleine maar relatief welvarende populatie.

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het

Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het Grip op later 2 Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het moeilijk. Hoe krijg je overzicht? En áls

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Rabobank in Indonesië. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in Indonesië. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in Indonesië Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 43 Indonesië: Economisch & Financieel Overzicht Populatie omvang (en marktpotentieel): 246 miljoen inwoners met een groeiende, jonge middenklasse

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Rabobank in Japan. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in Japan. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in Japan Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 33 Japan: Economisch & Financieel overzicht Populatie omvang (en marktpotentieel): 127 miljoen, Japan is een van de meest dichtbevolkte landen

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Meer of Minder Turkije. Hasselt 9 october 2014/Voka Stijn Skondras Michel Decat

Meer of Minder Turkije. Hasselt 9 october 2014/Voka Stijn Skondras Michel Decat Meer of Minder Turkije Hasselt 9 october 2014/Voka Stijn Skondras Michel Decat Inhoud De Perceptie op Turkije is fout. 1O goede redenen om te investeren in Turkije. Voor je zaken begint te doen. Contracten

Nadere informatie

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS Labor Advocaten is een ondernemersgericht advocatenkantoor

Nadere informatie

-Duitsland- Onvermijdelijke handelspartner...

-Duitsland- Onvermijdelijke handelspartner... -Duitsland- Onvermijdelijke handelspartner... Kansen, culturele verschillen en valkuilen Den Haag, 25.03.2010 Anouk de Jong Nederlands-Duitse Handelskamer Inhoud Duitsland Waarom Duitsland? Culturele verschillen

Nadere informatie

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014

Onderzoek over zaken doen in Duitsland. Januari 2014 Onderzoek over zaken doen in Duitsland Januari 2014 Samenvatting - Nederlands middenbedrijf wil meer groei halen uit Duitse markt Middelgrote Nederlandse bedrijven willen meer groei realiseren in Duitsland.

Nadere informatie

Rabobank in Turkije. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in Turkije. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in Turkije Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 76 Turkije: Economisch & Financieel Overzicht Populatie omvang (en marktpotentieel): 74,8 miljoen, snel toenemende middenklasse Investeringsklimaat:

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa De economische omgeving Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa Inhoud Wereldeconomie Traag herstel Verengde Staten Europa Nederland Ook 2017 een conjunctureel goed jaar Ons land staat er heel goed

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Doelstelling. Het aanwerven van een Duitse account manager, die werk gaat maken van de gekozen marketing- en distributiestrategie in Duitsland.

Doelstelling. Het aanwerven van een Duitse account manager, die werk gaat maken van de gekozen marketing- en distributiestrategie in Duitsland. Business Case Doelstelling Het aanwerven van een Duitse account manager, die werk gaat maken van de gekozen marketing- en distributiestrategie in Duitsland. 2 Business case Duitsland is de belangrijkste

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Belangen: Democraten versus Republikeinen

Belangen: Democraten versus Republikeinen Belangen: Democraten versus Republikeinen Korte omschrijving werkvorm: Leerlingen lezen de tekst en proberen daarna met de opgedane kennis het standpunt te bepalen van de Democratische en de Republikeinse

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

wat doet u met uw ontslagvergoeding

wat doet u met uw ontslagvergoeding wat doet u met uw ontslagvergoeding ABN AMRO kan u helpen met uw keuze, afgestemd op uw situatie en wensen. 2 Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende maatregelen nemen. Daarbij

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

alles naar wens Vraag of klacht? Laat het ons weten

alles naar wens Vraag of klacht? Laat het ons weten alles naar wens Vraag of klacht? Laat het ons weten laat het ons weten Niet tevreden? Vier manieren om uw vraag of klacht door te geven. 04 In beroep gaan U bent het niet eens met het antwoord? 06 Normaal

Nadere informatie

Rabobank in Polen. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in Polen. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in Polen Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 55 Polen: Economisch & Financieel Overzicht Populatie omvang (en marktpotentieel): 38,2 miljoen Investeringsklimaat: stabiele economische groei,

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS Exploderende groei E-commerce E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie. Al decennia lang is deze vorm van handelen via

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA

VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA VANUIT SHANGHAI SUCCESVOL ZAKEN DOEN IN CHINA (Uw eigen kantoor in China) Yu Shan Management Yu Shan Management Co. Ltd, opgericht in 2005 door mr.cees Baay, is een in Azië gevestigde onderneming met kantoren

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I Opgave 1 Hoge druk op de arbeidsmarkt Gedurende een aantal jaren groeide de economie in Nederland snel waardoor de druk op de arbeidsmarkt steeds groter werd. Het toenemende personeelstekort deed de vrees

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

UIT groei en conjunctuur

UIT groei en conjunctuur Economische groei. Economische groei drukken we uit in de procentuele groei van het BBP op jaarbasis. De groei van het BBP heeft twee oorzaken. Het BBP kan groeien omdat de prijzen van producten stijgen

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei 7 Vragen om jezelf te stellen als je je balans in het financieren van toekomstbestendige groei

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

Investeer in start-ups en jongeren

Investeer in start-ups en jongeren Het jaar 2033 - Bilderbergconferentie 2015 Stef van Grieken, tech-ondernemer Investeer in start-ups en jongeren Stef van Grieken (1986) studeerde Industrial Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

wat doet u met uw ontslagvergoeding

wat doet u met uw ontslagvergoeding wat doet u met uw ontslagvergoeding ABN AMRO kan u helpen met uw keuze, afgestemd op uw situatie en wensen. 2 Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende maatregelen nemen. Daarbij

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Goed voorbereid zakendoen met het buitenland De kansen en valkuilen!

Goed voorbereid zakendoen met het buitenland De kansen en valkuilen! Een eerste stap naar succesvol internationaal ondernemen Goed voorbereid zakendoen met het buitenland De kansen en valkuilen! Bent u op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor uw producten of diensten? Wilt

Nadere informatie

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering Fair Value Business Valuation Specialist in Ondernemingswaardering PROFIEL Fair Value Business Valuation heeft zich, als één van de weinige bureaus in Nederland, uitsluitend toegelegd op het specialisme

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

i-markets Zelf handelen op geld- en valutamarkten

i-markets Zelf handelen op geld- en valutamarkten i-markets Zelf handelen op geld- en valutamarkten De monteurs van ons bedrijf gaan de hele wereld over om de machines van onze klanten te onderhouden. De servicecontracten zijn vaak in vreemde valuta opgesteld.

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

12. 12. Heeft u nog een algemene opmerkingen, gedachte, of wilt u anderszins nog iets aan ons doorgeven, vul dat dan svp hieronder in. De code zoals deze er nu al ligt in concept had veel om de nemer te

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Ondernemen in Vietnam Kneppelhout & Korthals N.V.

Ondernemen in Vietnam Kneppelhout & Korthals N.V. Ondernemen in Vietnam Kneppelhout & Korthals N.V. Marc Padberg Den Haag 11 Juni 2014 Inhoudsopgave Regelgeving en belastingen in Vietnam Op welke manieren investeren in Vietnam Stappen voor het starten

Nadere informatie

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Economie 1 (nieuwe stijl) Economie 1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Spirit AeroSystems Holdings Inc.

Spirit AeroSystems Holdings Inc. TIP 3: Spirit AeroSystems Holdings Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector New York Stock Exchange Verenigde Staten SPR US8485741099 Industrial Goods - Aerospace/Defense Products & Services Spirit

Nadere informatie

the european customs network

the european customs network the european customs network the european customs network Uw partner in douanezaken Heeft u handel met landen buiten de Europese Unie en dat zijn ook Zwitserland en Noorwegen? Dan weet u hoe belangrijk

Nadere informatie

Rabobank in Brazilië. Uw behoefte. Onze missie.

Rabobank in Brazilië. Uw behoefte. Onze missie. Rabobank in Brazilië Uw behoefte. Onze missie. Utrecht, 2013 13 Brazilië: Economisch & Financieel Overzicht Populatie omvang (en marktpotentieel): ca 200 miljoen inwoners met een groeiende middenklasse

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Uitzendwerk als graadmeter

Uitzendwerk als graadmeter 13 januari 2017 Auteurs: Feike Reitsma, Michel van Smoorenburg, Roeleof van der Velde Uitzendwerk als graadmeter In het derde kwartaal 2016 zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Nadere informatie