zakendoen met de Verenigde Staten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zakendoen met de Verenigde Staten"

Transcriptie

1 zakendoen met de Verenigde Staten

2 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 18 Kansrijke sectoren 22 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 30 Bedrijfsprofielen 40 Zakendoen in de praktijk Een bedrijf opzetten 44 Wet- en regelgeving 52 Douanezaken 64 Visa en vergunningen 68 Productaansprakelijkheid 76 Personeel 86 Belastingen 100 Betalingsverkeer 106 Dit kan ABN AMRO voor u betekenen 114 Nuttige adressen 120

3 5 voorwoord Ziet u toekomstige expansie in het buitenland voor uw onderneming? Zakendoen over de grens en daarmee succesvol zijn, blijkt in de praktijk veelal een uitdaging. Daarom introduceert ABN AMRO de zakenreisgids, onmisbaar voor uw zakelijke, internationale avontuur! ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam (Postbus 283, 1000 EA). KvK nummer BTW-identificatienummer: NL B01. In deze brochure staat algemene informatie en is niet speciaal geschreven voor uw persoonlijke situatie. De brochure is daarom geen advies om iets te doen of niet te doen. Beslissingen die u alleen neemt op grond van de informatie in de brochure komen voor uw eigen risico. Wij proberen alleen betrouwbare bronnen te gebruiken voor de informatie in de brochure. We kunnen niet garanderen dat alle informatie altijd juist, volledig of niet al verouderd is. Als u meer informatie wilt over het onderwerp van de brochure, kunt u altijd contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via internet (www.abnamro.nl) of via een bankshop bij u in de buurt. De informatie in deze brochure is bedoeld voor onze klanten in Nederland. We kunnen er niet voor in staan dat de informatie in de brochure ook bruikbaar is in andere landen. Een gids vol informatie van insiders; met handige weetjes over het betreffende land, het zakenklimaat en ondernemerstips. Uiteraard staan wij u daarnaast ook graag bij met netwerken in binnen- en buitenland, advies, producten en diensten op maat. ABN AMRO wenst u veel succes op uw zakelijke reis! Edzard Enschedé Managing Director International Network Commercial and Merchant Banking

4 6 zakendoen met de Verenigde Staten 7 handelsgeest Gunstig bedrijfsklimaat De Verenigde Staten hebben een gunstig bedrijfsklimaat. Dit blijkt wel uit de ranglijst die de Wereldbank en IFC (International Finance Corporation) opstellen om dit te meten. Op basis van de vraag hoe eenvoudig het is om een bedrijf te beginnen (Ease of Doing Business), stond Amerika in 2011 op de vierde plaats. Daarnaast kennen de Verenigde Staten weinig handelsrestricties en staan ze open voor buitenlandse investeringen. Vooruitgang speelt er een belangrijke rol: Amerika neemt 40% van de wereldwijde R&Duitgaven voor zijn rekening en zet hoog in op innovatie. Een interessant gegeven is dat afnemers in de Verenigde Staten veel waardering hebben voor het ontwerp en de kwaliteit van Nederlandse producten. Aantrekkelijk vestigingsland Voor buitenlandse ondernemers zijn de Verenigde Staten een aantrekkelijk vestigingsland. Dit heeft met een aantal factoren te maken. Zo heeft het land een kwalitatief goede infrastructuur en een stabiel politiek systeem. Naar internationale maatstaven is de productiviteit er hoog. De arbeidsmarkt is flexibel en de overheid streeft ernaar om bedrijven die banen creëren te belonen. Door de vrijemarkteconomie is de private sector zeer concurrerend en winstgevend. Ook kan er makkelijk buitenlands kapitaal worden aange trokken. De positie van de Amerikaanse dollar is solide. Als harde valuta ondersteunt de munt een levendig internationaal handelsverkeer. Good service opent deuren. Service is superbelangrijk in Amerika. Lumat B.V. - Henk Luykx

5 8 zakendoen met de Verenigde Staten handelsgeest 9 Vrije markteconomie met toenemende overheidsinmenging De economie van de Verenigde Staten is vrij toegankelijk voor buitenlandse investeerders. De federale overheid en de overheden in de vijftig staten stellen zich welwillend op tegenover buitenlandse investeerders. Deze staan - als het om premies gaat - op gelijke voet met plaatselijke investeerders. Maar hoewel Amerika de vrije markteconomie bij uitstek is, speelt toch ook hier de overheid een stevige rol. Door de stimuleringsmaatregelen van de afgelopen jaren is deze rol verder versterkt. Neergang en herstel Tijdens het presidentschap van George W. Bush ( ) was meerdere jaren achtereen sprake van een sterke economie. Maar de glans ging er snel af toen de subprime hypotheekcrisis uitbrak en de economie in de loop van 2008 afgleed in een diepe recessie. Sinds medio 2009 vindt onder president Barack Obama een geleidelijk herstel plaats. In het derde kwartaal van 2011 lag het reële bbp (bruto binnenlands product) op ongeveer hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van 2007, net vóór de recessie. In het algemeen kun je wel zeggen dat de Amerikaanse manier van zakendoen iets agressiever is, zeker in New York. Daar kun je net zo direct zijn als je in Nederland gewend bent. Maar in Californië is dat juist weer helemaal niet zo, daar zijn ze veel vriendelijker. Gematigd protectionisme Zogenaamde Buy American-clausules lijken een moeilijke hindernis te vormen voor buitenlandse bedrijven. Dat is maar ten dele waar. Soms vormt specifieke regelgeving inderdaad een beletsel, maar in de meeste gevallen is van formele barrières slechts zeer beperkt sprake. Om als Nederlands bedrijf succesvol te kunnen zijn in de Verenigde Staten, moet u vooral kwaliteit leveren en uw product in een zo Amerikaans mogelijk jasje steken. Verder is het van belang dat u een lokale vestiging heeft en stevig investeert in netwerken met relevante autoriteiten. Meer flexibiliteit voor ondernemers De Verenigde Staten zijn de grootste en in technologisch opzicht sterkste economie ter wereld. In vergelijking met onder andere West-Europa, genieten ondernemingen in de Verenigde Staten meer vrijheid als zij besluiten hun bedrijf uit te breiden, boventallige werknemers te ontslaan of nieuwe producten te ontwikkelen. Actuele problemen en toekomstige zorgpunten Hoewel het Amerikaanse belasting- en rechtssysteem volwassen is, hebben omvangrijke bedrijfsschandalen en de financiële crisis tekortkomingen aan het licht gebracht als het gaat om toezicht. Sinds de verscherping hiervan, klagen bedrijven dat de strengere regelgeving na de schandalen een onnodig zware druk op hen legt. Verder hebben recordhoge handelstekorten de discussie aangezwengeld over de vraag hoe Amerika moet reageren op de snelle groei van China. Bollegraaf Recycling Solutions - Heiman Bollegraaf

6 10 zakendoen met de Verenigde Staten handelsgeest 11 Op operationeel gebied gaat het in de Verenigde Staten verhoudingsgewijs uitstekend. Het overheidsapparaat werkt efficiënt en de beroepsbevolking is flexibel en competent. De terroristische aanslagen van 11 september 2001 en de daaropvolgende war on terror vestigde de aandacht op veiligheid en operationele bedreigingen. Ondanks daadkrachtig optreden van de regering, kunnen deze bedreigingen niet geheel worden weggenomen. Een explosieve stijging van de olieprijzen tussen 2005 en de eerste helft van 2008 bracht het gevaar van inflatie en werkloosheid met zich mee. Consumenten voelden het effect van de hogere benzineprijzen in hun portemonnee. De Verenigde Staten zijn voor circa 60% afhankelijk van geïmporteerde olie. Andere problemen waar Amerika op de lange termijn mee te kampen kan krijgen, zijn onder meer: ontoereikende beleggingen in een verslechterende infrastructuur; snel stijgende zorg- en pensioenkosten van een vergrijzende bevolking; aanzienlijke handels- en begrotingstekorten; een stagnering van de lonen van lagere inkomens. Politieke partijen De twee belangrijkste politieke partijen in de Verenigde Staten zijn de Democratische Partij en de Republikeinse Partij. Alhoewel er andere politieke partijen bestaan, lijkt hun voornaamste functie een protestgeluid te laten horen of de behoefte aan maatschappelijke en andere hervormingen aan te kaarten. Soms zijn ze van belang geweest, bijvoorbeeld in Maar sinds de jaren 40 van de vorige eeuw hebben ze geen werkelijke rol van betekenis gespeeld. Liberalen vs. conservatieven De Democratische Partij wordt vaak gezien als de liberale partij, die de nadruk legt op binnenlandse sociale kwesties. Bijvoorbeeld door haar regeringsmacht aan te wenden om te experimenteren met oplos singen voor maatschappelijke problemen of om de levensstandaard te verhogen. De Republikeinse Partij wordt omschreven als conservatief. Zij wil het bedrijfsleven stimuleren en de Amerikaanse levensstandaard behouden (of verbeteren) door middel van vrij ondernemerschap met zo weinig mogelijk overheidsinmenging. Geen thematisch monopolie In werkelijkheid zijn bovenstaande omschrijvingen niet helemaal dek kend. Elke grote partij heeft haar innerlijke tegenstellingen en laat zich niet reduceren tot een simpele formule. Beide partijen hebben verte gen woordigers uit alle economische, etnische en belangengroeperingen. Geen van beide heeft een monopolie op liberale of conservatieve denkbeelden over moderne binnenlandse en internationale kwesties. Politiek twistpunt: een groeiend begrotingstekort Het begrotingstekort is in de jaren van sterke groei enigszins afgenomen, maar stijgt nu opnieuw snel. Deze kwestie vormde gedurende heel 2011 een sterk twistpunt tussen de Democraten en de Republikeinen. Laatstgenoemden verkiezen bezuinigingen boven belastingverhogingen. De Democraten zijn voorstander van belastingverhogingen voor de rijken in plaats van bezuinigen.

7 12 zakendoen met de Verenigde Staten 13 economische situatie Met recht een wereldleider De Verenigde Staten zijn de grootste economie ter wereld en nemen ongeveer een vijfde van de mondiale productie voor hun rekening. Bij internationale transacties is de Amerikaanse dollar (USD) de meest gebruikte valuta. Kortom, het economisch beleid van de Verenigde Staten heeft wereldwijd belangrijke gevolgen. De Amerikaanse economie heeft een sterk gediversifieerde structuur, waarbij inkomsten vanuit een breed spectrum worden gegenereerd: van landbouw pro ducten tot de meest geavanceerde industriële innovaties. Op meerdere terreinen hebben de Verenigde Staten bewezen wereldleider te zijn. De Amerikaanse auto-industrie en energiemarkt zijn de grootste ter wereld. Daarnaast zijn de Verenigde Staten een van de belangrijkste internationale graanproducenten. Traag herstel De Verenigde Staten zijn niet ongevoelig gebleken voor de recessie die volgde op de kredietcrisis. Het herstel is moeilijk geweest en de Amerikaanse economie heeft beslist zwakkere periodes gekend. Dit heeft voor een deel met structurele problemen te maken, bijvoorbeeld op de huizen- en arbeidsmarkt. Deze hebben een consistent herstel van de bedrijvigheid in de weg gestaan. Daar staat tegenover dat de gezinshuishoudingen het proces van schuldafbouw grotendeels achter de rug hebben. Hierdoor neemt de consumptie weer toe, ook al is het in een voorzichtig tempo. Remmende factoren De huizenmarkt is een belangrijke bron van vermogensvorming voor huishoudens. Zolang deze markt zich niet herstelt, zal de consumptieve groei bescheiden blijven. Bovendien zullen begrotingsombuigingen de komende jaren waarschijnlijk de economische agenda bepalen. Dit proces is al ingezet, maar wil niet erg vlotten. Republikeinen en

8 14 zakendoen met de Verenigde Staten economische situatie 15 Demo craten zijn het namelijk fundamenteel oneens over de manieren waarop het begrotingstekort moet worden teruggedrongen. Dit heeft voor grote onzekerheid gezorgd. Voor Standard & Poor s (een belangrijke Amerikaanse kredietbeoordelaar) was het zelfs reden om Amerikaans schuldpapier de AAA-status te ontnemen. Gunstige voortekenen Ondanks vertragende omstandigheden, zijn er ook positieve factoren te noemen waardoor de Amerikaanse economie bestand is gebleken tegen de wereldwijde onzekerheid en langzame groei van het bbp. Zo liggen de bedrijfswinsten in de Verenigde Staten op een historisch hoogtepunt, verbetert de beschikbaarheid van krediet en gaan bedrij ven steeds meer investeren. Ook de tot voor kort fletse arbeidsmarkt laat tekenen van herstel zien. Bereikte de werkloosheid in oktober 2009 met 10,1% nog de hoogste stand sinds de diepe recessie in de jaren 80 van de vorige eeuw, sindsdien is deze langzaam gedaald. Weinig last van Europese crisis Daarnaast wist de Amerikaanse economie zich aan de problemen binnen de eurozone te onttrekken. Zo groeide de economie ook in de tweede helft van 2011 onverminderd. Bovendien profiteerden de Verenigde Staten van de beleggingsgelden die vanuit de eurozone naar veiligere markten stroomden. Ingrijpen door Fed Het Federal Reserve System (de Amerikaanse centrale bank, ook wel de Fed genoemd), heeft toegezegd om het herstel van de Verenigde Staten krachtiger te steunen. Deze belofte moet de economie verder in de juiste richting duwen. Zo is de Fed begin 2012 met de Fed Funds Rate een nieuwe fase van accommoderend beleid ingegaan. Dit houdt in dat de meeste rentetarieven tot eind 2014 laag blijven. Daarnaast heeft de Amerikaanse centrale bank in januari 2012 de inflatiedoel stel ling op 2% gesteld; dit zou de inflatieverwachtingen moeten temperen. Economisch vooruitzicht: gematigde groei Al met al ligt de economische groei nog onder het potentiële niveau en blijft de looninflatie bescheiden. Maar de komende jaren is wel een gematigde groei te verwachten, vooral gesteund door een aantrekkende consumptie en verbeterend bedrijfsklimaat. Dit alles in een context van afnemende spanningen op de financiële markten. In algemene zin zijn Amerikanen veel directer en sneller. Ze zeggen meteen ja. Volmondig: no worries. Gaat lekker, denk je. Maar dan komt het probleem: de opvolging. Je hoort helemaal niets meer en je hebt geen flauw idee waarom. Je moet echt najagen. YER - Tim de Raadt

9 16 zakendoen met de Verenigde Staten economische situatie 17 Bijdragen bbp-groei VS k-o-k %-punten op jaarbasis Q Q Q Q Q Q Q Q Q Tabel Particuliere consumptie Voorraadvorming Netto-exporten Overheidsbestedingen Investeringen Totaal Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau

10 18 zakendoen met de Verenigde Staten 19 handelsrelatie Verenigde Staten - Nederland Vier eeuwen (ruil)handel In 1609 zetten de eerste Nederlanders voet aan wal op het Noord- Amerikaanse continent. In dat jaar neemt de VOC de eigenwijze Engelse kapitein Henry Hudson in dienst. In zijn zoektocht naar een doorgang richting Stille Oceaan, vindt hij een grote baai. Hier vaart hij landinwaarts een rivier op die later naar hem zal worden vernoemd. De Hudson rivier stroomt westelijk van het huidige Manhattan. Tien jaar nadat de eerste Nederlanders Fort Nassau hebben gevestigd, blijkt dit een bloeiende handelsplek met een grote aantrekkingskracht. In 1626 kopen de Nederlanders het eiland Manhattan van de indianen, omgerekend voor 24 dollar aan handelswaar. Fort Amsterdam wordt gebouwd en al snel ontstaat het stadje Nieuw Amsterdam. Sommige buurten en straten in New York herinneren nog aan de periode waarin veel Nederlanders naar Amerika emigreerden. Amerikanen doen het liefst zaken met Amerikanen en Europeanen met Europeanen. Zo is het nou eenmaal, ook in den vreemde. Toen we dat doorhadden, begrepen we dat daarin ons succes lag. Probeer eerst voet aan de grond te krijgen door met mensen te werken die elkaar begrijpen, die in hetzelfde schuitje zitten. YER - Tim de Raadt

11 20 zakendoen met de Verenigde Staten handelsrelatie Verenigde Staten - Nederland 21 Denk aan: Harlem (Nieuw Haarlem); Staten Island (naar de Nederlandse Staten-Generaal); Broadway (Brede Wegh); Brooklyn (Breukelen); Wall Street (Walstraat, die naar de vestingmuur van Nieuw Amsterdam liep). Ook het woord Yankee zou van Nederlandse oorsprong zijn, als verbastering van de Nederlandse naam Jan-Kees. Dit was een erg populaire naam onder de kolonisten. Oudste vriendschapsband Nederland gaat in 1782 als één van de eerste landen diplomatieke banden aan met de Verenigde Staten. Deze betrekkingen zijn sinds - dien altijd goed gebleven en Nederland heeft daarmee de langste vriendschappelijke relatie met de Verenigde Staten in de wereldgeschiedenis. In West-Europa hebben we de neiging om Amerikanen als lieveheersbeestjes te zien. Misschien heeft dat nog met onze bevrijding te maken. Maar Amerikanen hebben soms een matige ethiek, zeker op financieel, juridisch en bancair gebied. Voorzichtigheid is dus een tip vooraf. Lumat B.V. - Henk Luykx De gemiddelde Amerikaan heeft geen flauw benul van Nederland, zeker in de Midwest niet. Europa begrijpen ze nog wel, maar daarbinnen maken ze geen onderscheid. In New York ligt het iets anders. Daar zijn mensen zich vaak bewust van onze historische banden. Onze handelsgeest en directheid hebben Amerikanen net zo goed. Die waarderen ze, maar echt opvallen doen we niet. Omvangrijke investeringen Bollegraaf Recycling Solutions - Heiman Bollegraaf Naar schatting hebben Nederlandse bedrijven in 2010 voor ongeveer 35 miljard dollar aan projecten naar zich toe kunnen trekken. Juist op die terreinen waar Nederlandse bedrijven een stevig track record hebben (water, duurzame energie), spelen Amerikaanse overheids investeringen een rol van betekenis, zowel op federaal niveau als van de afzonderlijke staten. Mede door ondersteuning vanuit de Nederlandse ambassade, consulaten en andere - al dan niet - permanente vertegenwoordigingen in de Verenigde Staten, is sinds de orkaan Katrina (2005) voor 800 miljoen dollar aan opdrachten voor Nederlandse bedrijven gerealiseerd. De staten die het meest profiteren van de economische banden tussen Nederland en Amerika zijn Texas, Californië en Massachusetts.

12 22 zakendoen met de Verenigde Staten 23 kansrijke sectoren Dienstverlening belangrijkst De Verenigde Staten zijn een echte consumentenmarkt met voor het merendeel een redelijk hoge levensstandaard. De Amerikaanse industriële markt kenmerkt zich door grootschaligheid en een sterke sectorale verscheidenheid. Dienstverlening vormt verreweg het belangrijkste industriesegment, op enige afstand gevolgd door de productie sector, handel en vervoer. Verzekeringen, financieringen en gezondheidszorg zijn de belangrijkste dienstensectoren. Brede productiesector Ook de productiesector is divers. Transportmiddelen, computers, elektronica en metaal hebben het belangrijkste waardeaandeel in de Amerikaanse duurzame goederenproductie. De voornaamste producten in de categorie niet-duurzame goederen zijn: voedingsmiddelen; chemicaliën; minerale producten; rubber en kunststoffen; papier; textiel. Het verschilt misschien per sector, maar ik denk dat vooral de randen van het land tellen. Ik weet dat een stuk of vijf branchegenoten ooit in de Midwest zijn neergestreken, vanuit de gedachte dat een centrale locatie gunstig is om heel Amerika te bestrijken. Niet één heeft het gered. Bollegraaf Recycling Solutions - Heiman Bollegraaf

13 24 zakendoen met de Verenigde Staten 25 Het hart van de Amerikaanse productiesector is geconcentreerd in de Midwest, met Chicago als het centrale vervoers- en distributiecentrum. Beoordeel uw kansen per regio De Amerikaanse markt is te groot en divers om meteen en volledig te veroveren. Richt u daarom eerst op een bepaalde regio of staat en neem van daaruit verdere stappen. De Nederlandse ambassade in Washington heeft de website economicties.org gemaakt. Hier vindt u informatie over de economische relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten. Ook ziet u per staat voor welke waarde Nederland daar investeert, welke Nederlandse bedrijven het betreft en in welke sector het meeste wordt geïmporteerd en geëxporteerd. Met deze informatie krijgt u een beter overzicht van uw kansen in de verschillende regio s. internet tip economicties.org

14 26 zakendoen met de Verenigde Staten 27 zakencultuur Net als bij ons, zo lijkt het Amerikanen zijn informeel in de omgang. Het is gebruikelijk elkaar bij de voornaam te noemen, zelfs tussen ondergeschikten en managers. Over het algemeen gebruiken ze geen academische titels, behalve voor artsen. Zakendoen gebeurt vaak tijdens een ontbijt, lunch of diner. U kunt zakenrelaties gerust uitnodigen voor een ontspannen evenement, zoals een etentje buiten de deur of een sportwedstrijd. Uw zakenpartner thuis uitnodigen is iets minder gebruikelijk. Maar als u elkaar beter kent, komt dat ook voor. De kantooruren zijn doorgaans van 8.00 of 9.00 uur tot of uur. Bedrijven sluiten niet tijdens de lunch. Deze duurt gewoonlijk een uurtje, ergens tussen en uur. De meeste Amerikanen eten s avonds om ongeveer uur. Zakenmannen in Amerikaanse films zijn gentlemen, altijd in pak. In de praktijk zijn ze juist heel informeel gekleed. Vaak gewoon in een spijkerbroek. Bollegraaf Recycling Solutions - Heiman Bollegraaf

15 28 zakendoen met de Verenigde Staten 29 Tachtig procent van de Amerikanen loopt op gympen, ook op het werk. Lumat B.V. - Henk Luykx Bereid u goed voor Veel Nederlandse ondernemers zien de Verenigde Staten als een makkelijke markt om zaken te doen. Voor een deel is dat terecht: uw vlucht is zo geboekt, de Engelse taal vormt waarschijnlijk geen probleem en in een open samenleving als Amerika vindt u als ondernemer vrij gemakkelijk uw weg. Toch is het belangrijk om u te verdiepen in de Amerikaanse gewoonten en gebruiken en u goed voor te bereiden op uw zakelijke avontuur in de Verenigde Staten. Overweegt u de stap te wagen, dan adviseren wij u om vakkundig juridisch en financieel advies in te winnen. Amerikanen zijn stevige onderhandelaars, maar geen backstabbers. Het is fair play en van daaruit gunnen ze je zeker een fair deal. YER - Tim de Raadt

16 30 zakendoen met de Verenigde Staten 31 omgangsvormen Niet als in de film In films, kranten, op tv en via internet zien, lezen en horen we veel over Amerika. Daardoor verwachten weinig ondernemers een cultuurshock wanneer ze zaken gaan doen met of in de Verenigde Staten. Maar vergis u niet: het eten, de straten, de gebouwen en auto s mogen er dan vertrouwd uitzien, in de realiteit zijn de mensen en hun mentaliteit vaak anders dan u denkt. Verkoop uzelf, maar houd het kort Amerikaanse ondernemers houden, net als hun Nederlandse collega s, niet van poespas. Vaak heeft u maar weinig tijd om een pitch te doen, want zeker in Amerika geldt: tijd is geld. Kom dus meteen ter zake. Bijvoorbeeld met een presentatie van hooguit twee minuten in goed Engels, of een demonstratie van uw website. Breng uw propositie krachtig, overtuigend en enthousiast, zonder valse bescheidenheid. Vertel gerust waarin uw bedrijf uitblinkt, hoe u zich onderscheidt van uw concurrenten of waarom uw product zo de moeite waard is. Kortom: tell it like it is en hou het kort zonder uzelf te kort te doen. Maak u druk om uw eerste indruk U hoeft zich niet per se formeel te kleden, maar zorg er wel voor dat u er verzorgd uitziet. Een goede presentatie van uzelf en uw bedrijf is belangrijk. Stel uzelf voor met een stevige handdruk en een vrien de lijke glimlach en geef geen vage of indirecte antwoorden. Die kunnen geïnterpreteerd worden als een teken van onoprechtheid of wan trouwen oproepen. Meer tips voor zakendoen in Amerika Nederlanders en Amerikanen zitten meestal op dezelfde zakelijke golflengte. Toch is het verstandig om rekening te houden met culturele en sociale verschillen. Hieronder leest u nog enkele praktische tips voor zakendoen op z n Amerikaans.

17 32 zakendoen met de Verenigde Staten omgangsvormen 33 Houding en voorkomen 1. Humor Amerikanen doen zaken op een vlotte en joviale manier. Ze vragen altijd hoe het met u gaat en noemen u al snel bij uw voornaam. Ze hebben zeker gevoel voor humor, maar pas op met grappen over religie, politiek, seksualiteit of ras. Deze vallen meestal niet in goede aarde. 2. Conflicten Amerikanen komen vaak enthousiast en vriendelijk over. Maar verwar dit niet met vriendschap. Als het erop aankomt, zijn ze zeer nuchter en zakelijk. Ze voelen zich comfortabel in conflictsituaties en raken daar beslist niet van in paniek. Ze zetten u al snel voor het blok: take it or leave it. 3. Dresscode De sector waarin uw bedrijf actief is, bepaalt de dresscode. Behalve in de financiële wereld, is deze over het algemeen vrij informeel. Twijfelt u en wilt u geen flater slaan, kies dan liever voor gekleed dan voor casual. Blijkt uw Amerikaanse gesprekspartner een spijkerbroek en gympen te dragen, dan neemt hij geen enkele aanstoot aan uw pak of stropdas. 4. Eigen initiatief In kleine en middelgrote bedrijven is iets meer ruimte voor eigen initiatief, maar grote organisaties in Amerika kennen beslist geen platte organisatiestructuur. Werkgevers stellen enige vorm van meedenken doorgaans wel op prijs, maar nemen uiteindelijk zelf de beslissingen. Zij dragen tenslotte alle verantwoordelijkheid en worden hier ook op afgerekend. Een andere oorzaak voor hun afwachtende en risicomijdende houding, is dat Amerikaanse werknemers makkelijker ontslagen kunnen worden dan Nederlandse. Bedenk ook dat onze zelfstandige manier van denken en werken beslist geen internationale maatstaf is. Afspraken maken 1. Laat u bijstaan Amerikanen leggen alles vast in gedetailleerde en bindende contracten, meestal opgesteld door gespecialiseerde juristen. Let dus goed op welke toezeggingen u doet en schakel een advocaat met goede kennis van het Amerikaans recht in om u bij te staan tijdens onderhandelingen. 2. Kom op tijd Amerikanen zijn stipt, nauwgezet en houden niet van laatkomers. Kom op tijd, of liever nog te vroeg en bevestig uw afspraken altijd tele fonisch of schriftelijk. Na de ontmoeting is het gebruikelijk om een bedankbriefje te sturen, waarin u de gemaakte afspraken nog eens bevestigt. 3. Weet waar u meet Amerikanen houden werk en privé graag gescheiden. Maak daarom geen afspraken die de vrije tijd van uw Amerikaanse zakenpartner in gevaar brengen, bijvoorbeeld s avonds. Kies ook niet voor al te informele gelegenheden. Contacten leggen of zaken bespreken, doet u het beste tijdens een zakenlunch of -ontbijt. Zeker in het noordoosten. Tijdens deze meetings wordt bijna nooit alcohol genuttigd en roken is in vrijwel alle horecagelegenheden verboden. Maak in elk geval niet de vergissing door te denken: Beleefd en Engelstalig, dat zullen dus wel een soort Engelsen zijn. Amerikanen zijn totaal anders. Het zijn harde onderhandelaars, maar afspraak is afspraak. Bollegraaf Recycling Solutions - Heiman Bollegraaf

18 34 zakendoen met de Verenigde Staten omgangsvormen 35 Promoten, bestellen en leveren 1. Promotiemateriaal Lokale representatie van uw producten is erg belangrijk. Stem uw promotiemateriaal af op de Amerikaanse klant en besef dat Amerikanen erg gevoelig zijn voor uiterlijk. Zorg er dus voor dat uw materiaal er perfect uitziet en in Amerikaans Engels is geschreven. 2. Succes via beurzen Beurzen zijn de ideale plek om met potentiële afnemers in contact te komen. U moet wel goed voorbereid zijn. Dat wil zeggen: ready for business. Wees er zeker van dat uw producten aan Amerikaanse standaarden voldoen en ga pas op een beurs staan als u een lokale agent, distributeur of sales office heeft. Neem voor meer informatie over beurzen contact op met het Agentschap NL of het Nederlandse handelsdiplomatieke netwerk in de Verenigde Staten. 3. Proefzendingen Amerikaanse ondernemers willen vaak uitproberen of een product goed verkoopt, zeker als het om voedingsmiddelen gaat. In dat geval kunt u proefzendingen sturen. 4. Bestellingen In de Verenigde Staten zijn bestellingen over het algemeen groter dan u in Europa gewend bent, zowel in aantal als in omvang. Uw productiecapaciteit moet daarop afgestemd zijn, want Amerikanen doen snel zaken. Dat betekent ook dat ze veel waarde hechten aan een snelle levering. 5. Leveringen Punctualiteit is een groot goed in Amerika. Als uw levering vertraging oploopt, kan dit grote gevolgen hebben voor uw zakelijke relatie. Zelfs overmacht is geen excuus: te laat is te laat. Taal 1. Spreek dezelfde taal Nederlanders spreken over het algemeen behoorlijk Engels, maar woorden en gebaren kunnen gemakkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd. Vindt een Amerikaan uw idee bijvoorbeeld interesting, dan bedoelt hij eigenlijk slecht. Daarom is het verstandig om na een gesprek nog even te checken of u elkaar echt goed heeft begrepen. Geef gerust toe als u de taal niet perfect beheerst. Dat wordt meer gewaardeerd dan doen alsof. 2. Amerikaans versus Brits Houd er rekening mee dat Amerikaans-Engels verschilt van Brits- Engels. Tijdens zakelijke afspraken gebruiken Amerikanen bijvoorbeeld veel sporttermen, zoals ballpark figure (prijsraming) of They threw a curveball (ik zag de wijziging/vraag/eis niet aankomen). 3. Spreek altijd Engels Spreek in aanwezigheid van Amerikanen altijd Engels. Ook als u even iets wilt zeggen tegen uw Nederlandse reisgenoten. Gaat u met zakenrelaties eten, kijk dan even de culturele kat uit de boom. Het is erg vervelend om aan een glas wijn te moeten nippen als de rest een liter cola voor zijn neus heeft staan. Vinden ze raar, en alcohol ligt sowieso gevoelig. YER - Tim de Raadt

19 36 zakendoen met de Verenigde Staten omgangsvormen 37 Netwerken en visitekaartjes Eenheden 1 kilometer - 0,6 miles 1 meter - 1,1 yards / 3,3 feet / 39,4 inches 1 kilogram - 35,3 ounces (oz) / 2,2 pounds (lb) 1 liter - 0,26 gallons 4. Maten, eenheden en getallen Amerikanen rekenen niet met (centi)meters, kilo s, liters en graden Celsius, maar in inches, feet, pounds, gallons en degrees Fahrenheit. Denk ook aan de notatie van getallen en eenheden. Waar wij een punt gebruiken, zetten Amerikanen een komma. En omgekeerd. 5. Verzorgde communicatiemiddelen Zorg voor onberispelijke offline en online communicatiemiddelen. Bedien u uiteraard van correct (Amerikaans) Engels: spel- en stijlfouten zijn dodelijk. Is uw website meertalig, zet dan de juiste vlag bij de taalkeuzeknop. Dus niet alleen een Union Jack, maar ook de Stars and Stripes. Amerikaanse bureaus kunnen u helpen deze nuances aan te brengen in uw communicatie. 6. Spaans In sommige regio s verstaat niet iedereen Engels. In staten als Florida, Texas, New Mexico, Arizona en Californië spreken veel inwoners Spaans. Wees hierop voorbereid als u vermoedt dat uw gesprekspartner van Latijns-Amerikaanse afkomst is. 1. Social Media Social Media zijn belangrijk om te netwerken. Sluit u daarom aan bij websites als LinkedIn, Twitter, Facebook en Plaxo. 2. Visitekaartjes Ook in de Verenigde Staten is het gebruikelijk om visitekaartjes uit te wisselen. De Amerikaanse visitekaartjes zijn kleiner dan de Nederlandse variant en er wordt meer aandacht besteed aan vormgeving. Zorg dat uw kaartje voldoet aan de Amerikaanse standaard. Kies een correcte Amerikaanse functieomschrijving en schrijf uw voor- en achternaam voluit. Gebruik geen initialen, doopnamen of Nederlandse titels. 3. Titels Amerikanen hechten veel waarde aan zakelijke titels, minder aan universitaire titels. Afkortingen als MA, MSc, drs., mr. of ing. zegt hen niets, laat die dus achterwege. Alleen als u een Ph.D. bent, kunt u dat op uw visitekaartje vermelden. 4. Wat, waar, wie In de Verenigde Staten kijken uw zakenpartners vooral naar wat u heeft gedaan, waar u heeft gewerkt en wie u kent. Dat vinden ze vaak belangrijker dan uw opleiding en competenties.

zakendoen met Duitsland

zakendoen met Duitsland zakendoen met Duitsland 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 10 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 22 Omgangsvormen 28 Nederlands-Duitse Handelskamer

Nadere informatie

zakendoen met Frankrijk

zakendoen met Frankrijk zakendoen met Frankrijk 2 zakendoen met Frankrijk 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 30

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

EXPORT. Bent u van plan om zaken te doen in het buitenland?

EXPORT. Bent u van plan om zaken te doen in het buitenland? Bent u van plan om zaken te doen in het buitenland? Wat uw overwegingen ook zijn, exporteren vraagt een grondige voorbereiding. Daar helpt dit boekje bij. Stap voor stap, beknopt, en met veel verwijzingen

Nadere informatie

BUSINESS WERK AAN DE WINKEL. Met name nieuwe EU-lidstaten HARTKATERN. Proactief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk

BUSINESS WERK AAN DE WINKEL. Met name nieuwe EU-lidstaten HARTKATERN. Proactief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk T H E M A BUSINESS HARTKATERN De Nederlandse arbeidsmarkt staat onder druk. Laagconjunctuur zorgt voor afnemende werkgelegenheid, arbeidsmigranten uit de nieuwe EU-lidstaten staan in de rij en lage lonen

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Maart 2015

NIEUWSBRIEF Maart 2015 Geachte relatie, Wat zijn interessante nieuwe gezichtspunten voor ondernemers met betrekking tot een aantal maatschappelijke ontwikkelingen? In deze nieuwsbrief bespreken we er een aantal. Crowdfunding

Nadere informatie

Kansen aan de overkant

Kansen aan de overkant Kansen aan de overkant Praktijkverhalen over zakendoen in het Verenigd Koninkrijk Inhoudsopgave Woord vooraf 2 Kennismaking 6 Rico Jalink, Score B.V. 48 Frank Broedelet, Van Doorn Verlichting B.V. 52 Dick

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

magazine GRENZELOZE AMBITIES? DE DO S EN DON TS VAN INTERNATIONALE E-COMMERCE BRENG EENHEID AAN IN UW INTERNATIONALE FULFILMENT

magazine GRENZELOZE AMBITIES? DE DO S EN DON TS VAN INTERNATIONALE E-COMMERCE BRENG EENHEID AAN IN UW INTERNATIONALE FULFILMENT Jaargang 2 nr.3 magazine BRENG EENHEID AAN IN UW INTERNATIONALE FULFILMENT VERKLEIN DE GROTE STAP NAAR HET BUITENLAND WIN HET BETALINGS- VERTROUWEN VAN UW BUITENLANDSE KLANT WIE STUURT U OP PAD VOOR UW

Nadere informatie