Inleiding De school: wie, wat, waar? Contactgegevens Schoolorganigram Wie is wie... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6"

Transcriptie

1 S C H O O L G I D S

2 Inhoud Inleiding De school: wie, wat, waar? Contactgegevens Schoolorganigram Wie is wie Waar de school voor staat Missie Visie Achtergronden / Uitgangspunten Verschillende richtingen Absentiebeleid Onderwijs NTC-onderwijs Organisatie van het onderwijs Groepsgrootte / Groepsindeling Onderwijsaanbod en methoden Cultuuronderwijs Thuis verder! Leerlingvolgsysteem Toetskalender Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Onderwijsteam Leerkrachten stellen zich voor Wijze van vervanging bij afwezigheid Personeelsbeleid Scholing van leraren Ouders Belang van betrokkenheid van ouders Ouderactiviteiten Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Klachtenregeling Kwaliteitszorg Kwaliteitszorgbeleid Ontwikkelingen in de school Resultaten van het onderwijs Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden Praktische zaken Schooltijden Aanmelding en inschrijving Huisregels Schoolverzekering Vertrek naar een andere school... 26

3 10.7 Informatie op onze website Externe contacten Schoolgids pagina 3 / 28

4 Inleiding Voor u ligt de schoolgids van het schooljaar van de Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur, Steunpunt Wenen (NTC Wenen) voor het basis- en voortgezet onderwijs. De schoolgids is samengesteld door de directeur, het bestuur en de leerkrachten. Deze schoolgids is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op onze school. De schoolgids laat zien wat wij u en uw kind te bieden hebben. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen in de schoolgids lezen waarom onze Nederlandse school een prima keuze is. Aan ouders die al leerlingen op onze school hebben, leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat en wat u van ons mag verwachten. Kwaliteit staat bij ons voorop, we werken graag samen met u aan de kwaliteit van het onderwijs op het NTC Wenen. Deze schoolgids bevat uiteraard ook veel praktische informatie en sluit aan bij het schoolplan van onze school. Dit is een beleidsdocument waarin wij voor een periode van vier jaar uitgebreid beschrijven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. U kunt het schoolplan downloaden op Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen! Wij wensen u en uw kinderen een plezierige en waardevolle tijd bij het NTC Wenen toe. Bestuur, directeur en leerkrachten Wenen, september 2014 NTC Wenen (secretariaat) Dettenbrunngasse 10 A-3412 Klosterneuburg Oostenrijk Schoolgids pagina 4 / 28

5 1. De school: wie, wat, waar? 1.1 Contactgegevens co-directeurs Evelien Schulenburg Tel: & Nick van den Broeck Tel: Secretariaat NTC Wenen Dettenbrunngasse 10 A-3412 Klosterneuburg Oostenrijk Locatie 1 - NTC Wenen (maandag en cultuurzaterdagen) American International School Salmannsdorfer Straße 47 INGANG NTC: Keylwerthgasse 1190 Wien Oostenrijk Locatie 2 - NTC Wenen (donderdag) Vienna International School Strasse der Menschenrechten Wien Oostenrijk 1.2 Schoolorganigram Schoolbestuur Werkgever Co-directeurs & Leerkrachten Werknemers Vertrouwenspersoon Hans Vestjens Schoolgids pagina 5 / 28

6 Het bevoegd gezag van de school ligt bij het bestuur van de vereniging, tenminste bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur legt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei/juni verantwoording af over het gevoerde beleid. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september wordt de financiële eindafrekening besproken, de begroting voor het op handen zijnde schooljaar. Tevens vraagt het bestuur aan de leden akkoord op de hoogte van het lesgeld voor het komende schooljaar. Bestuursleden worden op voordracht van het zittende bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden (3-7) vast. 1.3 Wie is wie Ons team bestaat uit de volgende mensen: Functie Naam Aanspreekpunt voor Bestuur Voorzitter Nielske Martens Bestuurlijke zaken Secretaris Jessie de Haan Leerling administratie, contact ouders, nieuwsbrieven, KvK, e.a. Penningmeester Agniet Sibbald Financiële zaken Onderwijsteam basisonderwijs Directeurs Evelien Schulenburg & Nick van den Broeck Onderwijskundige zaken Groep 1 Marlène Rutten Groep 1 locatie VIS Groep 2 Nick van den Broeck Annemieke Michielse Groep 2 Locatie VIS Groep 3/4 Rosa Braber Groep 3 locatie AIS Groep 3/4 locatie VIS Groep 5/6 Evelien Groep 5/6 locatie AIS Schulenburg Groep 5/6 locatie VIS Groep 7/8/VO Harry van der Groep 7/8/ VO locatie Zee* VIS en locatie AIS *vanaf januari 2015 Marijke Slijkhuis Harry van der Zee Groep 7/8 locatie VIS VO locatie VIS Groep 7/8/ VO locatie AIS Andere zaken AIS contact Janine Wassink AIS contact VIS contact Susanne VIS contact Lempers Website beheer Jessie de Haan Website NTC Schoolgids pagina 6 / 28

7 2. Waar de school voor staat 2.1 Missie Het NTC Wenen biedt Nederlands primair en voortgezet onderwijs aan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Het aangeboden onderwijs is gericht op een eventuele terugkeer van leerlingen naar Nederland en/of België en instroming in het onderwijs aldaar. 2.2 Visie Het NTC Wenen streeft naar een situatie waarin leerlingen plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de Nederlandse taal, zowel in verbale- als in geschreven vorm. Onderdelen als coöperatief leren, zelfstandig werken en directe instructie wisselen elkaar af en worden, waar nodig en gepast, ingezet. Daarnaast is er aandacht voor cultuuronderwijs in de vorm van topografie, het vieren van feesten als Sinterklaas en Koningsdag, het aandacht hebben voor onderwerpen als de Kinderboekenweek en het Voorleesontbijt en het regelmatig leggen van links naar de Nederland en/of België. De school is een lerende organisatie, altijd in ontwikkeling. In het schoolplan, een meerjarenbeleidsdocument, staan de doelen en plannen voor vier jaar omschreven. Voor het schooljaar zijn de belangrijkste doelen: Ouders zijn actief betrokken bij: woordenschatonderwijs, spelling- en grammaticaonderwijs en lezen. Ontwikkelen van een leerlijn spelling voor het gehele basisonderwijs met aansluiting op VO Protocol:leespromotie Concept ontwerpen alternatieve klas Inwerken/coachen (nieuwe) leerkrachten NTC Wenen op de kaart zetten 2.3 Achtergronden / Uitgangspunten Ontstaansgeschiedenis NTC Wenen De 'Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur - steunpunt Wenen' heeft het NTC Wenen opgericht in Daarvoor bestond er al een school als dagschool voor werknemers van Philips. Inmiddels is het NTC Wenen uitgegroeid tot een school van ruim 55 leerlingen, 5 leerkrachten op twee lcaties. De school biedt basisonderwijs van groep 1 tot en met groep 8 en Voortgezet onderwijs. Ondersteuning vanuit Nederland Het NTC-Wenen wordt ondersteund en geadviseerd door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). Stichting NOB is in 1980 opgericht en werkt in opdracht van het Ministerie van OCW. Daarnaast valt het NTC-Wenen onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Daarin staat dat de inspecteur de kwaliteit van het onderwijs moet beoordelen en bevorderen. Het NTC Wenen krijgt regelmatig een bezoek van een onderwijsinspecteur en wordt dan beoordeeld op haar kwaliteit. In oktober 2012 heeft de inspectie onze school bezocht. De conclusie: school voldoet aan de eisen, heeft daarmee een basisarrangement ontvangen. Volgende bezoek staat gepland voor Locatie en klimaat van de school Het NTC Wenen heeft geen eigen schoolgebouw. Voor alle lessen voor het basis- en voortgezet onderwijs is het NTC Wenen te gast op maandagmiddag op de Amerikaanse International School (AIS) in het 19 e district en op de donderdagmiddagen op de Vienna International School in het 22 e district. De zeven cultuurzaterdagochtenden worden voor alle kinderen op de AIS gegeven. Op beide leslocaties tracht het NTC Wenen een klimaat te creëren waar de leerling zich prettig en thuis voelt. Schoolgids pagina 7 / 28

8 2.4 Verschillende richtingen NTC onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van de doelstellingen wordt onderscheid gemaakt tussen NTC Richting 1, 2, en 3 kinderen. Basisonderwijs NTC-richting 1 (PO): Is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland; primair gericht op terugkeer in het Nederlandse onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende jaargroepen. Deze leerlingen spreken thuis meestal overwegend Nederlands met daarnaast misschien nog andere talen. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de taal op de dagschool. NTC-richting 2 (PO): Zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het onderwijs is dus niet primair gericht op directe aansluiting op het Nederlands onderwijs, maar richt zich op die lesstof die nodig is voor een goede basis in het Nederlands waardoor een eventuele overstap eenvoudiger zal verlopen. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. NTC-richting 3 (PO): Aanleren van Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die nog vrijwel geen Nederlands spreken en dit als nieuwe taal moeten aanleren. In de praktijk zal dit neerkomen op uitbreiding van de woordenschat en spreekvaardigheid. Kern- en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op meer dan twee jaar achterstand gevolgd. Voortgezet onderwijs Doel 1 (VO): Aansluiten bij voortgezet onderwijs in Nederland; gericht op terugkeer in het Nederlands onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de onderbouw (jaar 1, 2 en 3) en exameneisen vmbo, havo of vwo van de Nederlandse taal en cultuur. Zowel de actieve als de passieve taalvaardigheden worden ontwikkeld en gestimuleerd. Onderwijs bereidt voor op de klasen lesorganisatie in het moderne Nederlandse onderwijs (eigen verantwoordelijkheid, projecten, ICT, enzovoort) en de cultuur c.q. sfeer op scholen (samenleving). Er wordt voorlichting gegeven over vervolgonderwijs en opzet Nederlands VO vanuit het perspectief van internationaal onderwijs en arbeidsmarkt. Doel 2 (VO): Bijhouden van het Nederlands: bereiken van zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. Kerndoelen worden op afstand gevolgd. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. Mogelijkheid tot het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs. De volgende toelatingseisen gelden voor het NTC Wenen: De leerling moet voldoen aan de kenmerken van Richting 1 of Richting 2; Richting 3 leerlingen nemen wij niet aan. Tenminste één van de ouders of verzorgers spreekt thuis altijd Nederlands met het kind. Voor deelname aan het basisonderwijs dient de leerling tenminste vier jaar oud te zijn. De leerling dient in het bezit te zijn van een paspoort van een lidstaat van de EU. De school probeert ook om aan kinderen met zorgbehoeften, bijvoorbeeld leerlingen met leeren/of gedragsproblemen, onderwijs te bieden. Helaas zijn we beperkt in onze mogelijkheden Schoolgids pagina 8 / 28

9 (beperkte tijd, geen extra begeleiding). In overleg met ouders, leerkracht en directeur wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en worden er afspraken hierover gemaakt. Te allen tijde beoordeelt de leerkracht, in overleg met de ouders, de geschiktheid van het kind voor deelname aan de lessen en/of cultuurdagen. Verwachting van school: Van de ouders verwachten wij motivatie en inzet om hun kind te helpen en ondersteunen bij het huiswerk. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is bij alle lesdagen en de cultuurdagen. Alleen met een gegronde reden kan een leerling verstek laten gaan. Intakegesprek Na het aanmelden van uw kind vindt er een intakegesprek plaats. Het intakegesprek is een kennismakingsgesprek van u en uw kind met de leerkracht en eventueel een van beide codirecteurs. Tijdens het intakegesprek kunnen wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en worden vastgelegd. Het intakegesprek is onderdeel van de aanmeldingsprocedure. De kosten van het intakegesprek zijn 30,00 en deze worden aan u doorberekend via de betaling van de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar. Deze 30,00 is tevens het inschrijfgeld voor het NTC. Indien een leerkracht bij het intakegesprek het nodig acht de kennis van de Nederlandse taal van uw kind te toetsen of als er geen CITO gegevens zijn van uw kind, kunnen de Cito-toetsen worden afgenomen. Dit om vast te kunnen stellen in welke groep uw kind geplaatst moet worden. De kosten van deze entreetoets bedragen 40,00 en worden aan u doorberekend via de betaling van de ouderbijdrage. Instapmomenten: Voor leerlingen van groep 1 zijn er twee instapmogelijkheden per jaar mogelijk: september januari In overleg met ouders en leerkracht wordt bepaald wanneer een 4-jarige kan instromen. Bij de overige groepen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen leerlingen in overleg met een van beide co-directeurs en de leerkracht op ieder moment instromen. 2.5 Absentiebeleid Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen hanteert onze school een strikt absentiebeleid. Uitgangspunt is dat de leerling gedurende alle lesuren tijdig in de les aanwezig is. Het is de leerling niet toegestaan de les voortijdig te verlaten. Leerlingen dienen bijtijds afgemeld te worden met opgave van reden. Indien een leerling niet in de les verschijnt zonder dat afmelding heeft plaatsgevonden zal de leerkracht niet later dan een kwartier na aanvang van de les met de ouders contact op nemen. Indien de leerling wegens een geoorloofde reden niet in de les aanwezig kan zijn, zal dit tijdig, dat wil zeggen vooraf, worden gemeld bij de betreffende leerkracht.. Gegronde redenen voor afwezigheid kunnen zijn: ziekte, bijwonen van een huwelijk of begrafenis van een direct familielid, doktersbezoek dat noodzakelijkerwijs alleen tijdens de lesuren kan plaatsvinden en overig verzuim waarvoor de school toestemming heeft gegeven. Het absentiebeleid geldt ook voor de culturele activiteiten. Ondanks het feit dat de culturele activiteiten buiten reguliere schooltijden worden georganiseerd vallen deze activiteiten wel onder het officiële lesprogramma en het officieel vastgestelde aantal uren. Gegronde redenen om af te Schoolgids pagina 9 / 28

10 zeggen zijn derhalve dezelfde als genoemd in relatie met de lessen op maandag- en donderdagmiddag. De leerkrachten houden een registratie bij van de aan- en afwezigheid van de leerlingen bij de lessen en culturele activiteiten. Elk verzuim wordt door de leerkracht op het rapport vermeld en opgenomen in het leerlingendossier. 3. Onderwijs 3.1 NTC-onderwijs NTC-onderwijs is onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC) in het buitenland. NTConderwijs wordt gegeven naast de lessen op de lokale of internationale dagschool. NTC Wenen biedt 2,5 uur per week taalonderwijs aan, zowel primair als voortgezet onderwijs. Het doel is daarbij om: de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid te ontwikkelen en te stimuleren; de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur te bevorderen. Het onderwijs wordt groepsgewijs gegeven en richt zich op aansluiting bij de doelen van het Nederlands onderwijs of minimaal tot het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Men moet zich realiseren dat het niveau van de kinderen, die op onze school Nederlands taalonderwijs volgen, niet vergelijkbaar is met dat van hun leeftijdsgenoten in Nederland. Het Nederlands is voor deze kinderen niet de eerste onderwijstaal, waardoor ze minder uren in een Nederlandse onderwijsomgeving doorbrengen. Dit heeft vooral gevolgen voor het niveau van de woordenschat en de spelling en onze school besteedt hier dan ook extra aandacht aan. Daarnaast wordt tenminste 28 uur per jaar aan culturele activiteiten besteed d.m.v. de zogenaamde cultuurzaterdagen. 3.2 Organisatie van het onderwijs Voor het schooljaar zijn in totaal 33 lesdagen vastgesteld voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Er wordt 3,5 uur les per week gegeven waarvan 1 uur thuis plaatsvindt in de vorm van huiswerk dat door de ouders wordt begeleid. Daarnaast worden er dit jaar 7 verplichte cultuurzaterdagen van ieder 4 uur per keer georganiseerd. Voor de groepen 7 t/m VO4 zal er aan het begin van het schooljaar een startweekend georganiseerd worden. Dit weekend compenseert drie cultuurzaterdagen (startzaterdag, Kinderboekenweek en Sinterklaas). Aanwezigheid van de leerlingen bij het startweekend is een vereiste. Leerlingen die niet aanwezig zijn moeten ter compensatie vervangende opdrachten maken. De leerlingen van groep 7 t/m VO4 zijn tevens verplicht om aan de overige cultuurzaterdagen zijnde beide toetszaterdagen, de cultuurzaterdag in maart en Koningsdag deel te nemen. De Nederlandse les wordt gehouden op de AIS op maandagmiddag van 15:30 18:00 uur en op de VIS op donderdagmiddag eveneens van De cultuurzaterdagen worden voor alle kinderen op de AIS gehouden. Daar het NTC gebruik maakt van de leslokalen van de AIS en de VIS is het NTC genoodzaakt het vakantierooster van de AIS en de VIS te volgen. Hierdoor is het mogelijk dat uw kind vakantie heeft, maar toch op maandag- of donderdagmiddag naar zijn/haar Nederlandse les toe moet en/of omgekeerd. Schoolgids pagina 10 / 28

11 3.3 Groepsgrootte / Groepsindeling Onze school streeft naar een groepsgrootte van tenminste 4 en maximaal 15 leerlingen. Het wekelijks lesgeven op twee locaties heeft voor een splitsing van de groepen gezorgd en in sommige gevallen vervolgens tot het vormen van combinatieklassen geleid. Bij groepen van 10 kinderen of meer wordt gestreefd naar klassenassistentie. De methode waarmee wordt gewerkt biedt ruimschoots de mogelijkheid om met eventuele niveauverschillen in de klas om te gaan. Kinderen met een achterstand of een voorsprong krijgen extra materiaal aangeboden dat op hun situatie is afgestemd. Het aantal leerlingen voor het schooljaar is 54. Daarvan volgen 46 leerlingen het primair onderwijs en 8 leerlingen het voortgezet onderwijs. 3.4 Onderwijsaanbod en methoden In de onderstaande tabellen wordt aangegeven van welke methodes gebruik wordt gemaakt en hoe de verschillende kerndoelen worden behaald. Richting 1 en 2 basisonderwijs op maandag- en donderdagmiddag Groepen 1 en 2 Bronmateriaal: De Leessleutel groep 1 en 2, Wat zeg je? en Protocol leesproblemen en dyslexie groep 1 en 2. Diverse uitgewerkte thema s. Leerlijn Er wordt gewerkt in thema s Spreken en luisteren Spreek- en luistervaardigheid oefenen in verschillende situaties; kringgesprekken, liedjes, rijmpjes, spreekwoorden, boekoriëntatie, spreekbeurt. Woordenschat Beginnende geletterdheid Verbreding en verdieping van de woordenschat Ontwikkelen van taalbewustzijn, fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn en letterkennis, functies van geschreven taal, alfabetisch principe, schriftoriëntatie. Richting 1 en 2 basisonderwijs op maandag- en donderdagmiddag Groep 3 Methode: Veilig leren lezen aangevuld met de methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen Leerlijn Lesprogramma Spreken en luisteren Spreek- en luistervaardigheid oefenen in verschillende situaties; kringgesprekken, liedjes, rijmpjes, spreekwoorden, boekoriëntatie, spreekbeurt. Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat. Dit gaat in hoger tempo dan eerste twee leerjaren. Technisch lezen Aanvankelijk lezen: klank-tekenkoppeling en het leren lezen van Nederlandse woorden en zinnen. Begrijpend lezen Teksten lezen en vragen erover beantwoorden. Spelling Lange en korte klanken, tweeletter klanken, dubbele medeklinkers, lettergrepen. Taalbeschouwing Inzicht krijgen in de opbouw van woorden en zinnen. Schoolgids pagina 11 / 28

12 Richting 1 en 2 basisonderwijs op maandag- en donderdagmiddag Groepen 4 t/m 8 Methode: Staal (groep 4 6) Taal actief/nieuwsbegrip (groep 7-8) Leerlijn Lesprogramma Spreken en luisteren Spreek- en luistervaardigheid oefenen in verschillende situaties; kringgesprekken, liedjes, rijmpjes, spreekwoorden, boekoriëntatie, spreekbeurt. Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat. Technisch en Lezen en begrijpen van moeilijkere woorden begrijpend lezen en teksten van E3 in groep 4 tot en met E7 in groep 7/8. Stellen Opstellen, verhalen en boekverslagen schrijven als huiswerk. Spelling Gedurende de jaren worden de volledige spellingsregels geleerd. Taalbeschouwing Inzicht krijgen in de opbouw van zinnen en teksten. Voortgezet onderwijs op maandag- en donderdagmiddag Groep 1 en 2 Leerlijn Luisterkijkvaardigheid en Spreek- en gespreksvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Methode: Bronmateriaal: Nieuw Nederlands Lesprogramma Selectief kijken en luisteren, samenvatten, brainstormen, formeel en informeel taalgebruik. Tweegesprek, spreekbeurt, nieuwsbericht, informatie geven/vragen. Kranten- en tijdschriftartikelen, naslagwerk, onderscheiden van feiten en meningen. Informele brief, formulier, verslag, zinsbouw, spelling, informatie geven, formeel/informeel taalgebruik hanteren. Fictie Dagboek, gedicht, roman/verhaal. Benoemen van personages, tijd/plaats, thema en reactie geven. Voortgezet onderwijs op maandag- en donderdagmiddag Groep 3 en 4 Leerlijn Luisterkijkvaardigheid en Spreek- en gespreksvaardigheid Methode: Bronmateriaal: Nieuw Nederlands Lesprogramma Tweegesprek, discussie, debat, spreekbeurt, eigen mening en informatie geven, overtuigen, argumenteren Tweegesprek, spreekbeurt, discussie, debat, informatie en eigen mening geven, overtuigen, argumenteren Leesvaardigheid Kranten- en tijdschriftartikel, literaire recensie, onderscheiden feiten en meningen, Schoolgids pagina 12 / 28

13 middel en doel, en oorzaak en gevolg, samenvatten, argumenten herkennen, teksten beoordelen Schrijfvaardigheid Formele brief, verslag, uiteenzetting, beschouwing, betoog, commentaar, zinsbouw, spelling Fictie Dagboek, gedicht, roman/verhaal, toneel, film. Relatie leggen tussen fictie en werkelijkheid, benoemen van personages, tijd/plaats en thema en reactie geven Een van de doelen van het NTC-onderwijs is het de leerlingen mogelijk te maken zonder al te veel problemen hun opleiding in Nederland voort te zetten. Met het oog op instromen in het Nederlands onderwijs of het voortzetten van een studie, oriënteert het NTC zich vooral op lesstof zoals deze ook wordt aangeboden in Nederland. Dit principe geldt zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. 3.5 Cultuuronderwijs Cultuurdagen/toetsdagen Cultuur maakt integraal onderdeel uit van het curriculum. Deelname aan deze culturele activiteiten is verplicht. Per schooljaar worden 7 cultuurzaterdagen georganiseerd Op deze zaterdagen hebben de kinderen les van tot Op cultuurzaterdagen wordt onder andere stilgestaan bij typisch Nederlandse feestdagen en tradities, zoals Sinterklaas en Koningsdag maar ook gebeurtenissen als de Kinderboekenweek en het Voorleesontbijt komen aan bod. Culturele thema s worden in overleg met de leerkrachten samengesteld. Een aantal voorbeelden zijn: Nederlandse en Vlaamse kunst, Nederland in beweging, Spreekwoorden en gezegden, Nederland waterland, Nederland en Belgie culinair.. De zaterdagen in januari en mei/juni zijn toetszaterdagen (CITO). Alleen bij groep 1 en 2 bestaat dan naast het toetsen nog ruimte voor een cultureel thema. Aangezien het startweekend voor de groepen 7/8 en VO drie cultuurzaterdagen compenseert, zijn leerlingen uit deze groepen verplicht om tenminste 1 cultuurzaterdag mee te helpen bij de organisatie te weten bij ; Koningsdag of Sinterklaas. Cultuuronderwijs op maandag- en donderdagmiddag Ook tijdens de lessen op maandag- en donderdagmiddag zal regelmatig een link worden gelegd naar Nederland en/of België. Bijvoorbeeld door het werken met Nieuwsbegrip in de hogere groepen maar ook door het schrijven van kerstkaarten naar oma s en opa s en verdere familie in Nederland. Voor het schema cultuurzaterdagen schooljaar : zie tabel 9.1 van deze schoolgids. 3.6 Thuis verder! Huiswerk De lessen op school horen deel uit te maken van een groter project: Het aanleren en verder ontwikkelen van de Nederlandse taal van het kind. Voor het overgrote deel gebeurt dit thuis. De Nederlandse lessen proberen het kind te stimuleren en te motiveren maar datgene wat in de lessen wordt behandeld kan niet hechten zonder dat er thuis ook nog mee wordt geoefend. Huiswerk wordt gegeven: Schoolgids pagina 13 / 28

14 ter verdieping van datgene dat werd behandeld als aanvulling op datgene dat werd behandeld als een mogelijkheid voor ouders om inzicht te krijgen in het leerproces en lesprogramma van het kind Hoe samen te werken met het kind, hoe het huiswerk goed te verdelen, hoe zo optimaal mogelijk het kind op de volgende les voor te bereiden is erg belangrijk. De school geeft hier richtlijnen over in de vorm van een informatiebrief aan het begin van het schooljaar en in de vorm van het aanbieden van een informatieavond (woensdag 1 oktober 2014 om 20.00) De resultaten die het kind boekt gedurende een schooljaar kunnen direct gerelateerd worden aan hetgeen thuis aan ondersteuning en motivatie heeft plaatsgevonden! 4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school 4.1 Leerlingvolgsysteem Niet alle resultaten in het onderwijs zijn meetbaar of kunnen in cijfers weergegeven worden. Daar waar de school aan vorming doet, is het duidelijk dat voor de situatie van het NTC zeer beperkte lestijd! -, het meten van die vorming moeilijk is. De leerkracht van het kind zal dus, afgezien van de Nederlandse taalontwikkeling zeer beperkte mogelijkheden hebben om over andere ontwikkelingen van het kind een heel duidelijk beeld te laten ontstaan. Als Nederlandse school in het buitenland is het belangrijk een goed methode-onafhankelijk toetssysteem te hebben dat de de mogelijkheid biedt een vergelijking te maken met de Nederlandse situatie, en ouders van kinderen die terugkeren naar Nederland dus voldoende informatie over het niveau van hun kind geeft. Het NTC werkt met de CITO toets als methode-onafhankelijke toets. De CITO-toets is genormeerd en heeft een sterk signalerende functie. Daarnaast ontwerpen leerkrachten zelf toetsmateriaal en levert ook de spellingmethode STAAL en de taalmethode STAAL toetsmogelijkheden. Behalve de toetszaterdagen waarbij het accent echt op de CITO ligt, heeft het toetsen door de leerkrachten bijvoorbeeld aan het eind van een bepaald spelling- of taalblok een wat onopvallend karakter. Deze toetsen worden door de kinderen niet als belastend ervaren. Het CITO verdeelt de toets-resultaten in A t/m E scores. Dit zijn percentielscores. De A-groep zijn de ca. 25% hoogst scorende leerlingen, de B-groep zijn ca. 25% net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, de C-groep zijn de ca. 25% net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, de D-groep zijn de 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen en de E-groep zijn de ca. 10% laagst scorende leerlingen. Daarnaast hanteert de CITO ook een nieuwe schaalverdeling, namelijk I II III IV V. Daarbij is I het hoogst en V het laagste. De schaalverdeling is hierbij 20% voor elke score. We hanteren beide scores nog naast elkaar, omdat niet alle toetsen al van de nieuwe scores zijn voorzien. De toetsen worden 2 keer per jaar tijdens de cultuurzaterdagen in januari en mei/juni afgenomen. Deelname aan de toets is voor elke leerling verplicht. Wanneer een leerling niet kan deelnemen, zal een nieuwe datum bepaald worden waarop de toets kan worden afgenomen. De kosten voor de aanwezige leerkracht worden betaald door de betreffende ouders. Het betreft hier een bedrag van 25 Euro per uur met een maximum van 50 Euro. Mochten er meerdere leerlingen niet kunnen deelnemen dan kunnen de kosten worden gedeeld. Schoolgids pagina 14 / 28

15 De CITO-toetsen worden in principe in alle groepen afgenomen. In Nederland is de CITO in groep 1 en 2 geen verplichting meer. Op het NTC Wenen wordt waarde aan het afnemen van de CITO gehecht. In groep 1 wordt per kind gekeken of het afnemen van de CITO een toegevoegde waarde heeft. In groep 2 wordt in principe de CITO afgenomen. Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerling-besprekingen, gesprekken met de ouders, speciale onderzoeken en de toets- en rapportgegevens van de verschillende leerjaren. De leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. De groepsleerkracht neemt na ieder rapport contact op met de ouders om het rapport te bespreken. Indien er behoefte is aan een tussentijdsgesprek, zowel van de kant van de leerkracht als van de kant van de ouder(s), is dit mogelijk. Leerkrachten en/of ouders nemen mailcontact met elkaar op waaruit een afspraak voor een gesprek kan ontstaan. 4.2 Toetskalender We onderscheiden methodegebonden toetsing en methodeonafhankelijke toetsing. Methodegebonden toetsing: het beoordelen van de prestaties is hierbij vooral een middel om te zien wat de leerling van de lessen opsteekt om hem/haar bij zijn leerproces optimaal te kunnen ondersteunen. Methodeonafhankelijke toetsing: hierbij ligt de nadruk op de beoordeling van de leerprestaties met name ten opzichte van leerprestaties in Nederland. Er wordt gekeken of de leerdoelen tussentijds of aan het einde van een onderwijsperiode bereikt zijn. Tabel NTC-BO richting 1 en 2 Leerstofgebied Toetspakket CITO/anders Groep Wanneer Taal Taal voor Kleuters 1 en 2 (januari )(en juni) Toetsen Dyslexie Protocol 2 januari (en juni) Spelling LOVS Spelling (SVS) 3-8 januari en juni Woordenschat LOVS Woordenschat 3-8 januari AVI 3-8 januari en juni Begrijpend lezen LOVS Begrijpend lezen 4-8 juni 4.3 Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Wanneer een leerkracht merkt dat zich bij een kind problemen voordoen bij het begrijpen en/of verwerken van de leerstof, zal deze in eerste instantie met de ouders contact opnemen om het gesignaleerde probleem te bespreken. Soms kan het zo zijn, dat een leerling cognitief of sociaal-emotioneel nog niet toe is aan een volgende groep. In overleg met ouders wordt dan gekeken wat het beste is voor de leerling. Als de leerachterstand en/of de sociaal-emotionele achterstand groot is, kan worden besloten de leerling nog een jaar over te laten doen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Schoolgids pagina 15 / 28

16 5. Onderwijsteam 5.1 Leerkrachten stellen zich voor Het onderwijskundige NTC team bestaat uit 6 leerkrachten en 2 klassenassistenten. Hieronder stellen de leerkrachten zich aan u voor. Foto Naam Functie: Opleiding Ervaring Marlène Rutten Leerkracht groep 1 2 e Graads Lerarenopleiding TeHa 15 jr Voortgezet Onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) Kunstacademie Diverse nascholingscursussen 2 jr Vakleerkracht BO (Alle groepen) Nick Van den Broeck Leerkracht Groep 2 Lerarenopleiding (PABO) Bachelor sociaal werk Human resource management 3 Jaar NTC Wenen gr. 2/3 en gr. 3/4. Early years teacher bij Danube International School (huidig) Groepsleerkracht groep 2, groep 3 en groep 4 Eindstage als leerkracht groep 1-3 Internationale school in Roemenië. Annemiek Michielse Klasassistent groep 2 PABO,1ejaar. Kinder Yoga Docent. Zomer/ski reisbegeleids ter voor gezinnen met kinderen. Kinderyoga opleiding Dolfijnwellness te Amsterdam voorjaar 2014 Reisbegeleidster 25 reizen in de afgelopen 4 jaar. Begeleiding skireizen in Oostenrijk. Rosa Braber Leerkracht Groep 3/4 Toneelacademie Maastricht, Bachelor of Arts Bijscholing Zo leer je kinderen lezen en spellen 2 jaar schrijf- en theaterworkshops voor kinderen en volwassenen, in Rotterdam, Amsterdam en Wenen. 4 maanden assistent bij Nick in groep 2/3 Evelien Schulenburg Leerkracht Groep 5/6 Via NOB studie: Bekwaamheidstraject Primair Onderwijs Afgestudeerd aan de Pabo in mei jaar Nederlands Universiteit Leiden Schoevers Europees Secretaresse 1 jaar NTC groep 4/5 1 jaar NTC groep 2 3 jaar NTC groep 1 2 jaar assistente in Pre K (American International School) Schoolgids pagina 16 / 28

17 Marijke Slijkhuis Leerkracht Groep 7/8 Nederlands aan de Universiteit Wenen Docent bij het Mother Tongue Program (Vienna International School) Private language teacher Nederlands (Danube International School Vertaler Nederlands/Engels bij een vertaalbureau. Harry van der Zee Leerkracht Groep 7/8- VO PA en lerarenopleiding Ubbo Emmius 10 jaar lesgeven in het VO (MAVO-HAVO) 9 jaar NTC Wenen Pascal Blikman Klassenassis tent / invaller voor alle groepen Operatie-Assistent en Opleiding Industrieel Product Ontwerpen Operatie-Assistent (5 jaar) Project Manager en Account Manager (4 jaar) Vrijwilligerswerk op basisschool Guatemala (2009) 5.2 Wijze van vervanging bij afwezigheid Bij afwezigheid van de vaste leerkracht zal gezorgd worden voor vervanging. Wanneer de vaste leerkracht onverwachts niet kan lesgeven (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte) en geen vervanging gevonden kan worden, zal de betreffende groep éénmalig toegevoegd worden aan een andere groep. 5.3 Personeelsbeleid Om de flexibiliteit van de school te waarborgen is het mogelijk dat als gevolg van wijzigingen in de leerlingenaantallen c.q. het leerkrachtenteam of op andere gronden, de groepsindeling gedurende het schooljaar wordt aangepast. Wijzigingen zullen met de betrokken ouders worden besproken. 5.4 Scholing van leraren Net als in vele andere beroepen is het ook voor de leerkrachten en leden van het bestuur van belang dat zij de ontwikkelingen binnen het onderwijs volgen en aandacht schenken aan de vergroting van hun deskundigheid. Tevens is het van belang dat met name leerkrachten mogelijkheden geboden krijgen om zich verder te scholen opdat nieuwe onderwijsontwikkelingen maar ook bijvoorbeeld het vertrouwd raken met nieuwe lesmethodes opgepikt en eigengemaakt kunnen worden. De jaarlijkse, driedaagse bijscholing, in Veldhoven die speciaal voor NTC onderwijs is georganiseerd, wordt regelmatig door leerkrachten van het NTC Wenen bijgewoond. Daarnaast delen leerkrachten en bestuursleden regelmatig kennis en ervaringen met elkaar over met name onderwijsinhoudelijke onderwerpen. Schoolgids pagina 17 / 28

18 6. Ouders 6.1 Belang van betrokkenheid van ouders Het NTC Wenen probeert een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders. Begrip en respect voor elkaar is het uitgangspunt voor een goede communicatie. Juist in het kader van het NTC-onderwijs is het belangrijk dat de ouders en de school dezelfde doelen nastreven ten aanzien van het te bereiken niveau van de Nederlandse taalbeheersing. Dit heeft alleen kans van slagen als ouders zich betrokken voelen bij en interesse tonen in het onderwijs. De thuissituatie is in grote mate bepalend voor het succes in de schoolsituatie. Het NTC Wenen wil graag het belang benadrukken van een constante stimulering van de Nederlandse taal voor alle leerlingen en in het bijzonder voor degenen, bij wie Nederlands niet de eerste taal is. Het maken van huiswerk is onlosmakelijk verbonden met de les en behoort tot de verplichte leerstof. Het NTC Wenen verzoekt u om uw kind te ondersteunen in het zorgvuldig maken van de opgegeven taken. Daarnaast is het zeer belangrijk dat uw kind wordt gestimuleerd tot het lezen van Nederlandse teksten en boeken. Ook het kijken naar de Nederlandse televisie helpt bij het bevorderen van de Nederlandse taalontwikkeling. 6.2 Ouderactiviteiten Bibliotheek Om de leesontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen en te begeleiden heeft het NTC Wenen een eigen bibliotheek op de AIS. Het NTC Wenen beschikt over ongeveer 800 boeken, DVD/CD s. De bibliotheek bevindt zich op de Amerikaanse School en wordt gedraaid door de ouders. De bibliotheek is open op iedere NTC-lesdag (op maandag op de AIS en tijdens cultuurzaterdagen) In de regel bezoekt de leerkracht met de eigen groep de bibliotheek gedurende de les. In een schema of in het wekelijks verslag aan de ouders kondigt de leerkracht de bibliotheekbezoeken aan. Ook ouders zijn welkom boeken te lenen voor hun kinderen. Kinderen op de VIS hebben de mogelijkheid tijdens de cultuurzaterdagen boeken te lenen. De boeken in de bibliotheek van het NTC Wenen zijn afkomstig van boeken van verschillende NTC-families. Deze boeken zijn voorzien van een sticker in de kaft waarop de naam van de familie komt te staan. Mocht u een boek willen schenken, neemt u dan contact op met Lisanne Noorman. Lenen van boeken Voor het uitlenen wordt geen vergoeding gevraagd. De uitleenperiode bedraagt maximaal een maand en elke leerling kan maximaal 2 boeken en/of een Dvd s meenemen. Bij het verlies van een boek worden de kosten doorberekend aan de ouders. Iedere maandag of op de cultuurzaterdag kan uw kind onze bibliotheek bezoeken ( met de klas). Contactpersonen bibilotheek: Lisanne Noorman hoofd bibliotheek Maaike de Loor bibliothecaresse Schoolgids pagina 18 / 28

19 Culturele evenmenten Voor het Sinterklaasfeest en het Koningsdagfeest worden aparte commissies gevormd die bestaan uit ouders. Aan nieuwe ouders zal tijdens het intakegesprek gevraagd worden of er interesse bestaat deel uit te maken van deze commissies. Voor het doen slagen van bovengenoemde culturele evenementen is deelname aan en betrokkenheid bij de voorbereidingen van ouders noodzakelijk.. Met ouders die via het intake-gesprek aangeven een rol te willen spelen in een van de commissies, wordt via de commissie of het bestuur contact opgenomen. 6.3 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Algemene ledenvergadering (ALV) Het NTC vindt het belangrijk om de ouders zoveel mogelijk te informeren over de gang van zaken op school. Zo wordt aan het begin van het schooljaar een ouderbijeenkomst (de Algemene Leden Vergadering) gehouden waarbij een van beide co-directeurs en de leden van het bestuur aanwezig zijn Het doel van de ALV is het bespreken van het gevoerde en het te voeren beleid. Het bestuur en de co -directeur doen algemeen, financieel en onderwijsinhoudelijk verslag van zaken. Aan het eind van het schooljaar vindt een tweede ALV plaats. Contact met de leerkracht Met betrekking tot de leermethode, het huiswerk en het functioneren van uw kind in de klas, bestaat de informatie uit: - een informatiebrief van de leerkracht aan het begin van het schooljaar - een wekelijks verslag van de leerkracht over een plaatsgevonden les - een informatie -avond in de eerste fase van het schooljaar - een ouder/leerkrachtgesprek op een willekeurig moment wanneer of de leerkracht of de ouder meent dat hier aanleiding voor is. Een afspraak voor een gesprek wordt van te voren gemaakt. Bij sommige gesprekken kan de aanwezigheid van een van beide co -directeuren noodzakelijk zijn. Ook kan het gewenst zijn dat bepaalde gesprekken schriftelijk vastgelegd worden. - twee keer per jaar een rapport - twee keer per jaar een oudergesprek naar aanleiding van het rapport. Dit gesprek is niet dwingend en hoeft dus, wanneer ook de leerkracht het hiermee eens is, niet plaats te vinden. De leerkracht is wel verplicht alle ouders via een gesprek aan te bieden. Vlak voor aanvang van de lessen is het, in verband met de voorbereiding van de leerkracht, niet mogelijk een gesprek te hebben. Eventueel kan een gesprek wel na afloop van de les plaatsvinden. Overige informatie Via de website van het NTC en de Facebook-pagina van het NTC vindt u aanvullende informatie over de school en het schoolbeleid. Daarnaast wordt u via een aantal nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en naderende evenementen. In een jaar dat de Inspectie van het Onderwijs onze school heeft bezocht, geven wij u inzicht in de conclusies van de inspectie. Conclusies van eerdere bezoeken kunt u downloaden vanaf de site van de Inspectie van het Onderwijs ( Schoolgids pagina 19 / 28

20 7. Klachtenregeling 7.1 Klachtenregeling Bij een klacht, een probleem met of vragen over uw kind(eren) verzoeken wij u de juiste gedragslijn te volgen om te voorkomen dat dergelijke kwesties tot een eventueel conflict escaleren. Uitgangspunt hierbij is dat een klacht, probleem en/of vraag aangekaart wordt bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. De volgende lijn bij klachten/problemen/vragen van ouders, dient gevolgd te worden: Stap 1 Stap 2 Stap 3 De ouders nemen direct contact op met de leerkracht en bespreken daarmee de klacht, het probleem en/of de vraag met betrekking tot het (de) kind(eren) Vinden de ouders en/of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt een van beide co- directeuren ingeschakeld. Deze kan overigens ook al bij stap 1 bij de kwestie worden betrokken, maar dan moet er wel instemming zijn van beide partijen. Indien na overleg met een van beide co -directeuren de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur. Klachten over een van beide co -directeuren kunnen direct bij het bestuur ingediend worden. Ook kan worden besloten de aan de school verbonden vertrouwenspersoon in te schakelen. Deze zal in voortdurend overleg met alle betrokkenen nagaan of door bemiddeling de klacht voor alle partijen voldoende kan worden opgelost. De vertrouwenspersoon van onze school is: de heer Hans Vestjens De heer Vestjens heeft geen relatie met het NTC Wenen. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Mocht de aard van de klacht of de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid opgelost zijn, dan kan er een beroep gedaan worden op de klachtenregeling Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Deze klachtenregeling is bij het secretariaat van het NTC Wenen op te vragen of is te vinden op de internetsite van het NOB: Schoolgids pagina 20 / 28

S C H O O L G I D S 2015-2016

S C H O O L G I D S 2015-2016 S C H O O L G I D S 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 pagina 1 / 30 Inhoud 1. De school: wie, wat, waar?... 4 1.1 Contactgegevens... 4 1.2 Organisatie NTC Wenen... 5 1.3 Wie is wie... 6 1.4 Leerkrachten stellen

Nadere informatie

S C H O O L G I D S 2 0 1 3-2 0 1 4

S C H O O L G I D S 2 0 1 3-2 0 1 4 - SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Inleiding 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie... 7 2.2

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens...5 1.2 Schoolorganigram...5 1.3 Wie is wie...7 2. Waar de school voor staat... 8 2.1 Missie...8 2.2 Visie...8

Nadere informatie

S C H O O L G I D S

S C H O O L G I D S S C H O O L G I D S 2 0 1 6-2 0 1 7 Schoolgids 2016-2017 pagina 1 / 31 Inhoud 1. De school: wie, wat, waar?... 4 1.1 Contactgegevens... 4 1.2 Organisatie NTC Wenen... 5 1.3 Wie is wie... 6 1.4 Leerkrachten

Nadere informatie

Schoolplan jaar 2011-2015 pagina 2 / 41

Schoolplan jaar 2011-2015 pagina 2 / 41 SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoud 1. De functie van het schoolplan...4 1.1 Doelen en functies van het schoolplan... 4 1.2 Totstandkoming en status van het schoolplan... 4 2. Context, missie en visie: de bestaansreden

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2015-2016

Aanmeldingsboekje 2015-2016 Aanmeldingsboekje 2015-2016 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2015-2016 op vrijdagmiddag Nederlandse les van 14.30 tot 16.30 uur aan. Voor de indeling van de leeftijdgroepen: zie schoolgids

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens...5 1.2 Schoolorganigram...5 1.3 Wie is wie...7 2. Waar de school voor staat... 8 2.1 Missie...8 2.2 Visie...8

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Dé kans om de Nederlandse taal & cultuur goed bij te houden! Nederlandse Taal & Cultuur Onderwijs Rio de Janeiro Inleiding WelkombijDeRioranjeSchool! MettrotspresenterenwijudeeersteschoolgidsvoordelessenNederlandseTaalenCultuur.

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij het goed informeren van ouders belangrijk. Zoals bekend werken wij met het leerlingvolgsysteem ParnasSys waar ook een ouderportaal

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding 1 Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van De Oude Vrijheid

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

SCHOOLPLAN Schoolplan jaar pagina 1 / 44

SCHOOLPLAN Schoolplan jaar pagina 1 / 44 SCHOOLPLAN 2015-2019 Schoolplan jaar 2015-2019 pagina 1 / 44 Inhoudsopgave 1. De functie van het schoolplan... 4 1.1 Doelen en functies van het schoolplan... 4 1.2 Totstandkoming en status van het schoolplan...

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT...

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT... SCHOOLGIDS Uitgave augustus 2008 Inhoudsopgave 1. EEN WOORD VOORAF... 2 2. DE SCHOOL... 3 2.1 De naam van de school... 3 2.2 Het bestuur... 3 2.3 Leslokatie... 3 2.4 Aantal leerlingen... 4 3. WAAR DE SCHOOL

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta

Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016. Netherlands Inter-community School. Jakarta Schoolgids NTC - onderwijs 2015 2016 Netherlands Inter-community School Jakarta Inhoudsopgave 1. Schets van onze school 4 2. Waar de school voor staat 5 3. NTC - onderwijs 6 4. Aanname- en voortgangsbeleid

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS NASCHOOLS LA MORALEJA, SPANJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS NASCHOOLS LA MORALEJA, SPANJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS NASCHOOLS LA MORALEJA, SPANJE School : NTC primair onderwijs naschools La Moraleja, Spanje Plaats : 28109 ALCOBENDAS - SPANJE - SPANJE BRIN-nummer

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. NTC Wenen. : Wenen, Oostenrijk

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO. NTC Wenen. : Wenen, Oostenrijk RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO NTC Wenen School Plaats BRIN-nummer : NTC-VO Wenen : Wenen, Oostenrijk : 28UN Datum schoolbezoek : 13 en 15 oktober 2016 Datum vaststelling : 23 november 2016 2 Inhoud

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2013/2014

Aanmeldingsboekje 2013/2014 Aanmeldingsboekje 2013/2014 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2013/2014 op vrijdagmiddag Nederlandse les aan: van 14.00 tot 16.00 uur Uitgebreide informatie over de NTC-school vindt u in

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'DE MOLEN VAN ANJOU' TE MÛRS-ERIGNÉ, FRANKRIJK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'DE MOLEN VAN ANJOU' TE MÛRS-ERIGNÉ, FRANKRIJK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'DE MOLEN VAN ANJOU' TE MÛRS-ERIGNÉ, FRANKRIJK School : 'de Molen van Anjou' te Mûrs-Erigné, Frankrijk Plaats : MURS-ERIGNE - FRANKRIJK BRIN-nummer : 28RK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ C.B.S. DE KORENAAR Plaats: Oude Bildtzijl BRIN-nummer: 04IY Onderzoeksnummer: 117091 Onderzoek uitgevoerd op: 22 september 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

School- ouderbetrokkenheid

School- ouderbetrokkenheid School- ouderbetrokkenheid Inleiding Het thema school-ouderbetrokkenheid staat in de afgelopen periode volop in de schijnwerpers. Niet alleen dankzij onze MR die dit thema op de agenda heeft geplaatst,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 16YW Onderzoeksnummer : 124678 Datum schoolbezoek : 10 January Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC SYDNEY, AUSTRALIË

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC SYDNEY, AUSTRALIË RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC SYDNEY, AUSTRALIË School : NTC Sydney, Australië Plaats : GORDON - NSW 2072 - AUSTRALIË BRIN-nummer : 28PC Onderzoeksnummer : 119762 Datum schoolbezoek : 2 en

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS 'DE WIEKEN' PHNOM PENH, CAMBODJA

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS 'DE WIEKEN' PHNOM PENH, CAMBODJA RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC PRIMAIR ONDERWIJS 'DE WIEKEN' PHNOM PENH, CAMBODJA School : NTC Primair Onderwijs 'De Wieken' Phnom Penh, Cambodja Plaats : PHNOM PENH - CAMBODIA BRIN-nummer :

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN

DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN Plaats: : Mheer BRIN-nummer : 30KY Datum schoolbezoek : 3 februari

Nadere informatie

Uitgegeven: 3 februari 2010. 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 3 februari 2010. 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 3 februari 2010 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN BELEIDSREGEL voor het verkrijgen van een partiële ontheffing voor het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs in de provincie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 06QZ Onderzoeksnummer : 123496 Datum schoolbezoek : 22 september 2011 Rapport

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Inhoud: De school: wie, wat, waar Waar de school voor staat Het onderwijs De leerling & de ouders Practische zaken Gedragsprotocol

Inhoud: De school: wie, wat, waar Waar de school voor staat Het onderwijs De leerling & de ouders Practische zaken Gedragsprotocol Schoolgids 2017 1 Inhoud: 1 De school: wie, wat, waar 3 1.1 Contactgegevens 1.2 Wie is wie 2 Waar de school voor staat 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Achtergrond/uitgangspunt 2.4 Het klimaat van de school

Nadere informatie

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6 Referentiekaders Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2 Station en de referentiekaders 6 1 Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen (Commissie Meijerink) Een beknopte samenvatting/ de belangrijkste

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

Schoolgids NTC Erasmus. Milaan 2015/2016

Schoolgids NTC Erasmus. Milaan 2015/2016 Schoolgids NTC Erasmus Milaan 2015/2016 ERASMUS Associazione culturale per la promozione e la divulgazione della lingua nederlandese e della cultura olandese e fiamminga in Lombardia Culturele vereniging

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Papa Cornes

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Papa Cornes RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij Kolegio Papa Cornes Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 30GL Datum schoolbezoek : 16 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 5 december

Nadere informatie

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal Kijkwijzer EarlyBird De kwaliteitstandaard vvto Engels is bedoeld om de kwaliteit van het vvto te beoordelen en te helpen verbeteren. Deze kwaliteitstandaard is als volgt opgebouwd: - De standaarden zijn

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES INHOUD Uitkomst onderzoek Essenzo Goes BV te Goes 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Schoolgids. NTC-school de Olifant Schooljaar 2015-2016. Boulevard Arsene Usher Assouan, Riviera III, Abidjan, Côte d Ivoire. ntc.abidjan@gmail.

Schoolgids. NTC-school de Olifant Schooljaar 2015-2016. Boulevard Arsene Usher Assouan, Riviera III, Abidjan, Côte d Ivoire. ntc.abidjan@gmail. Schoolgids NTC-school de Olifant Schooljaar 2015-2016 Boulevard Arsene Usher Assouan, Riviera III, Abidjan, Côte d Ivoire ntc.abidjan@gmail.com Inhoudsopgave 1. Voorwoord bestuur 2. Voorwoord directie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL School : Basisschool Hervormde School Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 05RW Onderzoeksnummer : 94574 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE INHOUD Uitkomst onderzoek Ibbo Barnsteen te Ede 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs "De Beiaard"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Beiaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs "De Beiaard" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 10PY C1 Onderzoeksnummer : 268816 Datum onderzoek : 12 december 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014 Huiswerkbeleid op OBS de Zeester augustus 2014 1 Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 3. Waaruit bestaat het huiswerk in de diverse groepen? Op onze school

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR INHOUDSOPGAVE Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs Stap 1: Leestijd blz. 3 Kwaliteit instructiegedrag blz. 3 Klassenmanagement blz. 4 Stap 2: Juist

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STEUNPUNT WENEN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STEUNPUNT WENEN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-VO STEUNPUNT WENEN School : NTC-vo Steunpunt Wenen Plaats : Wien - OOSTENRIJK BRIN-nummer : 28UN Onderzoeksnummer : 127436 Datum schoolbezoek : 8 oktober 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool 'De Verrekijker' locatie Wilhelminalaan Plaats : Kedichem BRIN-nummer : 09HC Onderzoeksnummer : 121113 Datum schoolbezoek : 25

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Pallas Athene College

Dyslexieprotocol Pallas Athene College Dyslexieprotocol Pallas Athene College 1. Inleiding Doel en uitgangspunten Het Pallas Athene College wil alle leerlingen met dyslexie die ondersteuning en begeleiding bieden die zij nodig hebben om de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. Westerschool Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 15AS C2 Onderzoeksnummer : 291122 Datum onderzoek : 17 november 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie